Meghívó. XIV. J?sz Világtalálkozó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meghívó. XIV. J?sz Világtalálkozó"

Átírás

1 2008. JÚNIIUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Meghívó Tisztelettel megh?vjuk Önt és kedves családját, június 21-én, (szombaton) 11 órakor a j?szkiséri '56-os emlékmûnél Nagy Imre és mártírtársainak kivégzése 50. évfordulójának megemlékezésére és Silye Sámuel jászkiséri '56-os mártír kopjafájának avató ünnepségére. Program: - Himnusz - Hajdú László polgármester köszöntõje - Dr. Nemes András fõorvos, a Jászkisériek Baráti Egyesülete elnökének ünnepi beszéde - Dózsa László sz?nmûvész, a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztjével kitüntetett Forradalom és Szabadságharc Hõsének szavalata - A Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar ünnepi mûsora - Koszorúzás - Szózat XIV. J?sz Világtalálkozó Szeretettel várnak és hívnak minden kedves érdeklõdõt Pusztamonostorra, ahol június között rendezik meg 14. alkalommal a Jászok Világtalálkozóját. Rövid elõzetes a programokból: óra a Világtalálkozó ünnepélyes megnyitása óra Díszünnepség Jászságért Díj átadása Pusztamonostorért Díj átadása Jászkapitány beiktatása Bõvebb felvilágosítás a oldalon, illetve a pusztamonostori Polgármesteri Hivatalban 57/ as telefonszámon.

2 2 A lap havonta 550 példányben jelenik meg, a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány Teleház kiadásában XIV. évfolyam 6. szám Munkatársak: Balázsné Rácz Tünde Balog László Balogh Tamás Fazekas Lajos Gál Andrásné Karácson Katalin Rapi Izabella Torma Márta A tipográfiai munkák a Teleházban készülnek. A szerkesztõség címe: 5137 Jászkisér, Fõ út 2. Telefon/Fax: (57) Internet cím: A KISÉR megjelenését az újságban megjelenõ hirdetõk támogatják. A lap ára 120 Ft A Kisér nyomdai munkáit Juhász László a TelePrint Nyomdában készítette, Jászkisér, Fõ út 2. Telefon/Fax: (57) A lapban közölt olvasói levelek nem szerkesztõségi vélemények, ezekért felelõsséget nem vállalunk! Megjelentetni kívánt írásaikat, cikkeiket minden hónap 10-ig a szerkesztõségbe eljuttatni szíveskedjenek! Pedagógus Kórusok Országos Találkozója Nagy röömmel tettem eleget a jászkiséri Pedagógus Nõi Kar meghívásának, akik Ceglédre invitáltak a Pedagóguskórusok Országos Találkozójára, mely május 31-én került megrendezésre. Szombaton 12 óra 30 perckor indultunk a Petõfi úti iskola elõl. A kb. egyórás út után megérkeztünk Ceglédre, ahol elfoglaltuk termünket a Református Iskola szép épületében. A szervezõk finom pogácsával és ásványvízzel vártak bennünket. Gyors átöltözés és beéneklés után elindultunk megkeresni az Evangélikus Templomot, ahol a kórus szerepelt. Rövid séta után egy egyszerû, kicsi, de annál szebb templomba érkeztünk, ahol már próbáltak elõttünk. A mi kórusunk is elpróbálta a mûveket, mely ez alkalomra válogattak ki. Majd 16 órai kezdettel elkezdõdött a hangverseny. A rendezvényt három helyszínen, a Szent Kereszt Római Katolikus Templomban, a Református Nagytemplomban és az Evangélikus Templomban tartották meg. A kórustalálkozón 17 kórus vett részt az ország minden szegletébõl. Mûsorukban külföldi és magyar zeneszerzõk mûveit, valamint a reneszánsz év alkalmából reneszánsz mûveket adtak elõ. A Szent Kereszt Római Katolikus Templomban Földi László, Cegléd város polgármestere, a Református Templomban Dr. Tóthpál József, a Magyar Muzsikus Fórum elnöke, míg az Evangélikus Templomban Tótin Lóránt, Cegléd város alpolgármester nyitotta meg a rendezvényt. A hangverseny elején a kórusok három mûvet adtak elõ közösen, majd minden kórus elõadta saját kis mûsorát. A végén pedig ismét minden kórus énekelte Antonin Dvorak: Égi szent béke jöjj c. mûvét. A hangverseny végeztével mindenki átöltözött, összeszedte holmiját és a Városi Sportcsarnok épületébe ment, ahol mûsorral és vacsorával kedveskedtek a szervezõk a találkozón fellépõ kórusoknak. Ez évben 160. évfordulóját ünnepeljük az 1848-as szabadságharc és forradalom elindulásának, s mivel Cegléd erõsen kötõdik a '48-as hagyományokhoz, valamint Kossuth Lajost kérte fel országgyûlési képviselõjének is. Küldöttséget indítottak Olaszországba Kossuthhoz, aki Baracconéban, 1877 január 24-én fogadta is õket. A híressé vált Turini Százak Küldöttség ben nagykõrösiek is részt vettek. Kossuth Lajos nem vállalta a megtisztelõ felkérést. Fia, Kossuth Ferenc, viszont a város országgyûlési képviselõje lett 1914-ig, s általa a Kossuthkultusz ápolása is Cegléd városára hagyományozódott. Így a Sportcsarnok Kossuth-nótáktól volt hangos, amiket együtt énekelt a kb. 500 fõ kórustag. Leírhatatlan élmény volt ennyi torokból hallani a már jól ismert Kossuth dalokat. Majd a polgármester úr köszönte meg szerény ajándék kíséretében a kórusoknak a fellépést. Ezután következett egy parádés latin társastánc bemutató, amit fiatal lányok-fiúk adtak elõ, s csábították táncra a kórusok tagjait is. Nemsokára tele lett a táncparkett táncoló tömeggel. Köszönhetõ ez a fiatal, négy tagú zenekarnak is, akik jobbnál jobb zeneszámokat adtak elõ. Közben felszolgálták és elfogyasztottuk a vacsorát is. Nagyon jó hangulatban telt el a nap. Szeretném ezúttal megköszöni a meghívást, a remek élményt, a jó hangulatot és egyben kívánom a kórusnak, hogy érjen el szép sikereket és tovább öregbítsék mind a saját, mind pedig Jászkisér hírnevét. Méltán lehettünk büszkék rájuk, hiszen most is kimagaslott szereplésük a többi kórus közül. TM Önkormányzati hírek Élénk vita a Cigány Önkormányzat tájékoztatójáról május 29-én megtartott soros képviselõtestületi ülésen egyik napirendi pont a Cigány Önkormányzat mûködésérõl készült tájékoztató megtárgyalása volt. Az írásos anyag összeállítói megállapították, hogy a kisebbségi önkormányzat törvényes keretek között mûködik. Ezt nem vitatta senki. Leírták, hogy milyen programokat támogattak eddig 2008-ban, kivel mûködtek együtt a kitûzött célok megvalósításáért. A kitûzött célok elérésének legfõbb feltételeként a pénzt jelölték meg. Ez vált a vita kiinduló pontjává. A képviselõk közül többen kiemelték, hogy a pénz önmagában semmit nem képes megoldani. Ezt bizonyítja, hogy hiába van sok területen pozitív diszkrimináció a romákkal szemben, ha õk maguk nem akarnak a felkínált lehetõséggel élni, a sok erõfeszítés eredménytelen marad. Kérték a kisebbségi önkormányzat tagjait, hogy segítsék a gyerekek iskolába járatását, mert a képzés az egyedüli esély a jövõre vonatkozóan. A képviselõtestület felkínálta segítségét minden olyan kezdeményezéshez, ami a szociálisan hátrányos helyzetû emberek segítését elsõsorban a munkalehetõségek bõvítésében keresi. Pályázatokkal is részt kíván venni a közmunka programokban, a felnõttképzés lehetõségeinek kihasználásában. A tájékoztató vitája során többen kiemelték, hogy érdekelt az önkormányzat az együttmûködés fenntartásában, a cigány önkormányzattal együtt kell biztosítani, hogy Jászkiséren békében élhessen mindenki, és a település fejlesztésében, értékeinek megõrzésében mindenki a tõle telhetõ legtöbbet tegye meg. Egy könyvtár vagy kettõ A képviselõtestület megvizsgálta, hogy a meglévõ intézményrendszer mûködése biztosított-e, van-e lehetõség a jövõben másként, a gazdasági kényszer miatt költségtakarékosabb módon üzemeltetni azokat. A napirend kapcsán megállapították, hogy Jászkiséren minden szakmai területen önálló intézmény mûködik, a mûködés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak.

3 3 Egy korábbi döntés eredményeként a karbantartó csoport mûködését év és a Civil Kerekasztal mûködésének segítése. A korábbi képzésekre eleje óta megújították, április 1-tõl dolgozik a kinevezett vezetõ Kis Ernõ. jelenleg kisebb az igény, de számítógépes eszközpark folyamatos A tapasztalatok értékeléséhez kevés az eltelt idõ, így az értékelésre ezen a fejlesztésével a lehetõség továbbra is nyitott. A teleház épülete a Fõ úton az területen késõbb kerülhet sor. egyik legszebb épület, ezért fontos lenne a talajvíz elleni szigetelés Az általános iskola és az óvoda a pélyi tagintézményekkel együtt társulás szükséges javítása, és a környezethez illõ kerítés építése. formájában a megítélés szerint jól mûködik, nem szükséges változtatni A képviselõtestület az alapítvány mûködését jó színvonalúnak ítélte, ezen a területen. Mindkét intézmény élére a vezetõ személyének gratulált az elért eredményekhez, és kifejezte azon szándékát, hogy a kiválasztása pályázat keretében zajlik. mûködését a jövõben is támogatni fogja az önkormányzat. A bölcsõde önálló mûködtetése továbbra is indokolt, ugyanígy a szociális A Jászkisér Lakosságáért Alapítványt 2004-ben hozta létre az feladatokat szervezõ Alapszolgáltatási Központé is. önkormányzat. Fõ célja az infrastruktúra fejlesztés segítése, a közmû Az állam által legkevésbé finanszírozott terület a kultúra, így a mûvelõdési beruházások során a lakossági terhek csökkentése érdekében támogatók ház és a könyvtár fenntartásához kell a legnagyobb mértékû önerõt szervezése. E mellett az épített és természeti környezet védelme, biztosítani. A pénzszûke miatt úgy döntöttek a képviselõk, hogy a júniusi közremûködés a köztisztaság védelmében és az egészséges környezet ülésig további információkat gyûjtenek. Megvizsgálják annak lehetõségét, kialakításában. hogy a községi és az iskolai könyvtár összevonásával, a szakmai feladatok Az alapítvány 2007-ben a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan 1594 fõ ellátásának megõrzése mellett lehet-e a mûködést kevesebb létszámmal, LTP szerzõdéssel rendelkezõ helyi lakost támogatott, összesen több mint kevesebb pénzbõl biztosítani. 37 millió forint összeggel. Az alapítvány kuratóriuma további célja, hogy további támogatók Éljünk egészségesebben megnyerésével pénzügyi lehetõségeket teremtsen az egészséges környezet A felhívás annak a napirendnek a vitája során hangzott el, melynek során kialakításához szükséges fejlesztésekhez. azt vizsgálták a képviselõk, hogy milyen lehetõségei vannak az A tájékoztatót a képviselõtestület elfogadta, köszönetét fejezte ki a önkormányzatnak a lakosság egészségesebb életmódjának kialakításában. kuratórium tagjainak, akik bármilyen juttatás nélkül végzik A jegyzõ úr által összeállított tájékoztató anyagból kiderült, hogy tevékenységüket. Jászkiséren az egészségügyi ellátás intézményi rendszere biztosított, jól Az Önkéntes Tûzoltóság köztestületét alapítóként 2005-ben hozták létre a felkészült szakemberek, jó színvonalon végzik tevékenységüket. A három Jászkiséri Önkéntes Tûzoltó Egyesület és az ellátási területhez tartozó háziorvos, a védõnõi szolgálat, az önerõbõl finanszírozott fizikoterápia és a Jászkisér, Jászapáti és Tiszasûly Önkormányzatai. Az írásos tájékoztatót két fogorvos a gyógyítás területén látja el a lakosságot. Az elõterjesztés és a kiegészítve Gócza Zoltán képviselõ elmondta, hogy az önkormányzatot õ vitában hozzászólók is azt hangsúlyozták, hogy a gyógyítás önmagában képviseli a köztestület közgyûlésében, ahol részletes szakmai és pénzügyi nem elég, mert a megelõzés legalább olyan fontos lenne. Ebben kell a beszámolót fogadtak el a évi munkáról. Örömmel tájékoztatta a szakembereknek, az önkormányzatnak, a civilszervezeteknek és testületet arról, hogy az értékelések alapján jó döntésnek bizonyult a természetesen, mivel nélkülünk nem megy az egyéneknek, az eddigieknél tûzoltóság megalapítása, mert a feladatokat jó szakmai színvonalon végzik, jobban együttmûködni. biztosítottak a mûködés személyi és tárgyi feltételei. Balog László a Vannak olyan szûrõvizsgálatok, amiket közérdekbõl, központilag tûzoltóság elnöke elmondta, hogy december 1-tõl már Jászaladány is szerveznek. Ilyen pl. a tüdõszûrés, ami térségünkben kötelezõ. Vannak a mûködési területhez tartozik, így 23 ezer személy biztonságát védik a olyan szûrõvizsgálatok, melyek nem kötelezõek, de bizonyos kor fölött kiséri tûzoltók. A jövõbeli sikeres mûködés érdekében több javaslatot célt vagy egyéb kockázat esetén ajánlott. Ilyen a mammográfia, a nõk emlõrák is megfogalmaztak a tájékoztató kapcsán. Ezekbõl kiderült, hogy a vagy a méhnyak rák szûrése, férfiaknak a prosztata vizsgálat. Ezeket az tûzoltóság továbbra is számít az önkormányzat támogatására, de a kialakult Egészségbiztosítási Pénztár támogatja. A háziorvosok is szûrik a hozzájuk együttmûködést több területen bõvíteni szeretnék. forduló betegeket, a vércukor, koleszterin és vérnyomás szûrést a késõbbi A képviselõtestület a tájékozatót elfogadta, biztosított a tûzoltókat további kockázatok megelõzése miatt ajánlatos idõnként elvégeztetni még azoknak támogatási szándékáról. is, akik egyébként nem betegeskednek. Dr. Mike Miklós vezetõ háziorvos elmondta, hogy a gyógyítás és az orvosi Döntöttek a képviselõk szûrés mellett nagyon fontos lenne az egészséges életmód kialakítása, a Az elõterjesztések napirenden belül a költségvetésen belüli 8,5 káros szenvedélyek csökkentése, az egészségesebb táplálkozás és millió forintos fejlesztési célú átcsoportosításról döntöttek a leginkább a rendszeres, az életkornak megfelelõ testmozgás. képviselõk. A képviselõk közül többen hangsúlyozták, hogy egyetértve Mike dr. által július 1-tõl többet kell fizetni a bölcsõdés gyermekek elmondottakkal, az önkormányzat tudatos lépésekkel, a étkezési hozzájárulásaként. A korábbi 276 Ft térítési díjat 320 civilszervezetekkel összefogva segítse az egészséges (egészségesebb) forintra emelték, mely összeg indokolt estben a életmód kialakítását. Ennek érdekében a napirend kapcsán a következõ kedvezményekkel csökken. intézkedésekrõl döntött a testület: A évi pénzügyi ellenõrzésekrõl készült jelentés - A település egészére kiterjedõ Egészség Tervet kell készíteni, megállapította, hogy minden ellenõrzés rendben találta a szakemberek bevonásával szeptember 30-ig. Polgármesteri Hivatal gazdálkodását, ezért a tájékoztatót a - Az egészséges életmódhoz tartozó rendszeres sporttolás tárgyi képviselõtestület elfogadta. feltételeinek megteremtése terén árajánlatokat kell kérni egy községi A községbõl kivezetõ belvízelvezetõ csatorna Tóth Sándor sportcsarnok tervezésére. tulajdonában lévõ földterületen volt, ráadásul, mint legelõ - Civilszervezetekkel együtt ki kell alakítani az idõsebb korosztály szerepelt az ingatlan nyilvántartásokban. számára, a rendszeres testmozgáshoz egy tornaszobát, hogy a szükséges A belvíz biztonságos elvezetése érdekében közérdek, hogy a eszközöket, közösségi összefogással, ott el lehessen helyezni. csatorna a község tulajdonában legyen. Több éves folyamat - A sport tevékenység szervezésével foglakozó civilszervezetek végére került pont a Közigazgatási Hivatal kisajátítási hirdessenek és szervezzenek minél több, a rendszeres testmozgást segítõ eljárásának lezárásával. A csatorna most már a papírokon is programot minden korosztály számára. csatornaként szerepel, és a hozzá tartozó földterülettel együtt a A képviselõtestület megállapította, hogy ezen a területen csak akkor lehet tulajdonos részére megítélt 201 ezer forint kártalanítás kifizetése sikereket elérni, ha minél többen maguk is fontosnak tartják és tesznek után az önkormányzat tulajdonába kerül. azért, hogy az egészség, ami mindenki legfõbb kincse ne helyrehozandó, A képviselõtestület arról is döntött, hogy támogatja a Csete hanem megõrzendõ értékünk legyen. Balázs Általános Iskola nyári gyermektábor szervezésére benyújtandó pályázatát. Az elsõsorban halmozottan hátrányos Sikeresen mûködnek az alapítványok és a tûzoltóság helyzetû gyermekek közül 80 fõt kívánnak térítésmentesen Az Önkormányzat két alapítvány és a tûzoltóság létrehozásában és üdültetni. A pályázat sikere estén önrést nem, csak az mûködtetésében érdekelt. A képviselõtestület tájékoztatót kért a Jászkisér utófinanszírozás miatti megelõlegezést kellett vállalni. Gyermekeiért Alapítvány, a Jászkisér Lakosságáért Alapítvány és az Az elõterjesztések sorában több ingatlan értékesítése, vásárlása Önkéntes Tûzoltóság mûködésérõl. ill. bérlete is szerepelt. Az errõl szóló döntések során a A tájékoztatókból kiderült, hogy mindhárom szervezet az alapítók vagyongazdálkodás és a fejlesztési célok megvalósítása voltak a szándéka szerint, sikeresen mûködik. fõ szempontok. A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány évi megalakítása óta végzi tevékenységét. Napjainkban a teleház és a nyomda folyamatos A képviselõtestület következõ soros ülésére június 26-án kerül sor. üzemeltetése során megváltozott munkaképességû személyek számára -balbiztosít munkahelyet. Fontos szerep a gyermekek, a gyermek közösségek

4 4 CIVIL OLDALAK CIVIL OLDALAK a támogatásával ABASÁR Május 17-ére nagy izgalommal készült a Búzavirág Népdalkör: új bordalok és katonadalok tanulásával, ugyanis e napon került megrendezésre melyre meghívást kapott a dalkör Abasáron a XIV. Nemzetközi Katona-, Bordal és Történelmi popdal Fesztivál. Erre az eseményre a dalkört elkísérte az Egyetértés Nyugdíjas Klub tagsága és kívülállók is, ugyanis 41 fõ fizetett be az útra. A fenti napon reggel 7 órakor kezdte a busz felvenni a tagokat a megbeszélt megállóhelyeken. Névsorolvasás után irány Abasár. Útközben ízelítõt kaptak az utasok Abasár történelmérõl, nevezetességeirõl, látnivalóiról, életérõl, bortermesztésérõl és az ott mûködõ dalkörrõl. Megérkezésünk és regisztráltatásunk után ahol közölték velünk, hogy másfél órát csúszik a program szerinti idõbeosztásunk mindenki helyet foglalt a fesztivál megrendezésére kijelölt iskola épületében. A mûsor ugyan már javában tartott, de az ünnepélyes megnyitó óra körül volt, melyen Abasár polgármester asszonya köszöntötte a résztvevõket, valamint a Honvédelmi Minisztérium jelenlévõ államtitkára. Ezután kerültek sorra a fellépõk szerepléseikkel, akik Magyarország és Külföldi országok különbözõ vidékeirõl hozták el dalaikat és gyönyörû fellépõ ruháikat. A mûsor ideje alatt bárki meglátogathatta a helyszín udvarán megrendezett különbözõ kézmûvesek bemutatkozását, vásárát, borospincéket, nevezetességeket, valamint véradás és egészségügyi szûrésre is lehetõség volt. Ezt azonban kevesen tették meg, ugyanis lenyûgözte a résztvevõket a mûsor magas színvonala, a dalok ismerete és ismeretlensége hallása, valamint a szép népviseleti ruhákba fellépõ együttesek sokasága. A mûsor egész forgatagát több TV adó is vette, így a Duna, a helyi TV, valamint több újságíró is részt vett a fesztiválon, hogy megörökítsék tollukkal ezt a jeles napot. A Búzavirág Népdalkör 14 óra helyett óra körül került színpadra a Jászapáti és a Jászjákóhalmi népdalkörrel közösen. Bordalok éneklésével kezdõdött a szereplés, a bordal végén mindenki piros borral koccintott egymás egészségére, majd ezután katona dalcsokor elõadásával folytatódott a három dalkör mûsora. A nézõtéren nagyon sokan énekelték a dalokat és végén vastapssal fejezték ki megelégedésüket. Közben a színpadra lépett Kámán Árpád a fesztivál fõszervezõje, aki az abasári Hagyományõrzõ dalkör vezetõje is és elismerését fejezte ki a három dalkörnek az együttes szereplésért, új dalok elõadásáért, ugyanis a részvétel feltétele volt, hogy lehetõleg mindenki olyan dalokat adjon elõ, amelyek még nem hangzottak el a fesztiválon. Ez most a három dalkörnek sikerült. Többen a számunkra ismeretlen fellépõk közül is gratuláltak és jó kívánságaikat fejezték ki az elkövetkezendõ idõkre, fellépéseinkre. Az elismerõ, dicsérõ szavak nagyon jó estek mindhárom dalkörnek, ugyanis ezen a napon a kb fellépõ közül csak három dalkör kapott dicséretet a jászapáti, jászjákóhalmi és jászkisér dalkörein kívül és meghívást kapott mindhárom kör a jövõ évben megrendezésre kerülõ fesztiválra. Szereplés és átöltözés után boldogan szálltunk fel a buszra és egész úton a nap eseménye volt megbeszélve kinek melyik dal, illetve népdalkör ruhája, szereplése tetszett a legjobban. Voltak olyanok is akik már felhívták a figyelmünket, hogy jövõre szeretnének eljönni Abasárra a dalkörrel. Köszönjük Fodor Dénes tanár úrnak a kitartását, szigorúságát a dalok megtanítatásával kapcsolatban és természetesen a dalkör összes tagjának szorgalmát, elõadását. Kiss Jánosné Nyugd. klubvezetõ 4. Hadrik István (Tiszasüly) 7, 04 kg Pünkösdi Horgászkupa 5. Rab István 6, 72 kg május 25.- én, vasárnap reggel rendeztük meg hagyományos Szponzorainknak ezúton szeretnénk megköszönni anyagi és tárgyi Pünkösdi horgászversenyünket. A megmérettetésre 21 felnõtt és 7 felajánlásaikat, amivel ünnepire sikrült a horgászverseny és gyermek horgász nevezett be. A verseny elõtt két nappal telepített 610 gazdagabb a nyeremény. kg két-háromnyaras ponty és a kitûnõ idõ jó fogást jelentett az elõzõ A horgászverseny támogatói:borbás Józsefné egyéni vállalkozó napi falunapot éppen csak kiheverõ versenyzõinknek. Gyermek Csete Jutka egyéni vállalkozó horgászaink és felnõtt horgászaink egyaránt remek teljesítményt Gólya Tibor egyéni vállalkozó nyújtottak. Sokan fogtak pontyot, de több kárász és keszeg is id. Kökény József egyéni vállalkozó színesítette a palettát, jobban mondva terhelte a szákokat. A versenyen ifj. Kökény József egyéni vállalkozó két kategóriában díjaztuk az elsõ öt helyezettet. A nyereményeken felül valamennyi gyermekhorgász a gyermeknap alkalmából Jászkiséri Agroszöv. ajándékot kapott Kökény Józseftõl. A gyerekeknél Rab Tamás óriási K.N.N MG KFT., fölénnyel nyert, összetettben is épphogy lemaradva édesapjától. A Kiss Miklós egyéni vállalkozó vándorserleg idén Kökény József horgásztársunkhoz került. Korsós András egyéni vállalkozó Legnagyobb halat Balogh Zsigmond szákolta meg, egy 2, 52 kg- os Kovács János egyéni vállalkozó ponty személyében. Gratulálunk nekik és minden helyezettnek. MÁV Szakszervezet A versenyt tombolahúzás és a birkapörköltös ebéd zárta. Reméljük Nagy Gyula egyéni vállalkozó horgászaink jól érezték magukat és legközelebb se hagyják ki a KIS- Szentpéteri Róbert egyéni vállalkozó ÉR SHE versenyét. Természetjárók Gyermek Egyesülete: Szüle Sándor és Molnár A horgászverseny végeredménye: György Gyermek kategóriában: Tóth István egyéni vállalkozó, Csete Zoltán egyéni vállalkozó, 1. Rab Tamás 6, 01 kg akinek oroszlánrésze volt a támogatások megszerzésében 2. Kollár József 3, 25 kg 3. Balogh Zoltán 2, 16 kg A versenyrõl szóló képösszeállítás megtekinthetõ és letölthetõ 4. Bogdán Zoltán 1, 98 kg honlapunkról, a www. kis-er_she.mlap.hu ról. 5. Duka Márk 1, 98 kg A következõ versenyt az Éjszakai Ponty Fesztivált július 5-6-án éjjel Felnõtt kategóriában: tartjuk meg. A verseny részleteirõl plakátokon tudatjuk horgászainkat. 1. id. Kökény József 14, 73 kg 2. Kovács Zoltán 10, 41 kg Jó horgászatot kívánok minden horgásztársunknak! 3. Balogh Zsigmond 7, 77 kg Csillik Zoltán

5 5 CIVIL OLDALAK CIVIL OLDALAK a támogatásával Kirándulás Jászjákóhalmán. Június 7-én délután meglátogattuk a Jákó Kertbarát Kör tagjait. A szivélyes és baráti fogadtatás után látogatást szándékoztunk tenni egy kertészetben. A napos délutánt azonban hirtelen felváltotta a zuhogó esõ, mely megakadályozta a bemutatót. A következõ programot az esõ csendesedésével mégis megvalósítottuk. Meglátogattuk a Horváth Péter Helytörténeti Gyûjteményt, ahol a népi élet és a polgári világ rekvizitumaival ismerkedtünk meg Fodor István Ferenc szakavatott tárlatvezetésével. Megtekintettük Laki Ida festõmûvész képeit, és láthattuk a napokban, az Új Néplapban is bemutatott mézeskalácsképet. A parókia kertjében az újonnan felavatott Szent Erzsébet szobrot is megnéztük. A dombon álló templomba a restaurátor segítségével jutottunk be. Amíg idegenvezetõnk a templom és a gyülekezet történetét mesélte, láthattuk, miként borítja be aranyfóliával a mester az egyik mellékoltár képkeretét. Ezt az utat a gyaloglás és a folyamatosan csapkodó esõ miatt kevesen vállalták, s a Gyûjteménybõl csak néhányan ballagtunk el az Erzsébet térre, majd fel a lépcsõkön a parókiához, és a templomba. A városnézés után bõséges vacsorát kaptunk, a jákóhalmi sütemények garmadájából már csak csipegetni tudtunk, majd vidám nótázással, barátkozással múlattuk az idõ. Néhányan még táncra is kerekedtek, s Fodor Dénes és Lukács Józsi elhúzták mindenki nótáját. Mi augusztus 23-án várjuk a jákóhalmiakat látogatóba. Reméljük, az idõjárás kegyeibe fogad majd bennünket. Kiss János A Kertkultúra Egyesület hagyományt szeretne teremteni abból, hogy minden évben a májusi taggyûlést egy tagunknál tartanánk meg. Ez tavaly indult, amikor Csekõné Marika néninél volt a társaság. Az idén Kiss János volt a vendéglátó, aki nagy szeretettel fogadott bennünket. A kis csoport végigjárta a kertet, ami elég nagy, sokat kell dolgozni hozzá, hogy ilyen szép rendben legyen mint most. A kert megtekintése után Jancsi csülökpörkölttel látott vendégül bennünket, mami mindenkinek ízlett. A látogatás jó hangulatban telt el, amihez hozzájárult Lukács Józsi nótázása is. Kedvünket még a borús ég, és a szemerkélõ esõ sem tudta elrontani. Reméljük ez a kezdeményezés sikerrel jár, és jövõre is ilyen szép élménnyel zárul majd egy taggyûlés. Vankó Istvánné Végzett munka gyümölcse A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány kuratóriuma a 2007/2008-as tanévre meghirdetett, pályázatokat értékelte és megállapította, hogy a gyermekek a tanév során szép eredményeket értek el, ezért elismerve az éves munkájukat oklevelet és pénzjutalmat adományozott részükre. Összesített pályázati eredmény: Az iskola legeredményesebb tanulója cím: I. helyezett Mihályi Kristóf 8. a. II. helyezett Kovács István 8. a. III. helyezett Bogdán Vivien 8. c. A versenyeken legjobb eredményt elért tanulók Felsõ tagozat: I. helyezett Papp Ádám 6. c. I. helyezett Forgó Anita 6. b. II. helyezett Váradi László 6. c. II. helyezett Cseh Réka 6. b. III. helyezett Papp Zsófia 7. b. III. helyezett Budai Nóra 7. b. Alsó tagozat: Nagy Simon 3. c. Az iskola legeredményesebb osztályközösségei Alsó tagozat: I. helyezett 4. a. osztály II. helyezett 3. c. osztály Elismerõ oklevél 1. b. osztály versenyen kívül Felsõ tagozat: I. helyezett 6. b. osztály II. helyezett 6. a. osztály III. helyezett 7. d. osztály III. helyezett 7. a. osztály Az iskola legeredményesebb alkotó közösségei Énekkar A magyar nyelv barátai Kismatematikusok Baráti Köre További eredményeket, kellemes pihenést és szép nyarat kívánunk nektek gyerekek és nevelõiteknek a sok-sok törõdésért. Gál András Kuratórium elnöke Ifjú tehetséggel büszkélkedhet Jászkisér A Pedaggó us Nõi Kar a Csete Balázs Általános Iskolával karöltve szervezett rendezett hangverhangversenyt a Mûvelõdés Házába május 27-én. A rendezvény senyen a Pedagógus Nõi apropója, hogy a Csete Balázs Általános Iskola tanulója, Váradi László Karral szerepelt együtt, felvételt nyert a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem (Zeneakadémia) ahol közel egy órán Különleges Ifjú Tehetségek tagozatába. A jótékonysági hangverseny keresztül mutatta be szervezésével és bevételével az Õ tanulását, utazását szeretnék támogatni. tudását. A rendezvényen Váradi László jelenleg a Csete Balázs Általános Iskola 6. osztályos tanulója fellépett Réz Lóránt és szeptembere óta jár a Zeneakadémia Különleges Ifjú Tehetségek orgonamûvész is, aki tagozatára. Már óvodás korában a zene felé terelõdött érdeklõdése. A Rácz állandó kísérõje a Nõi Aladár Zeneiskolában elõször Czékmán Dóra tanárnõ, majd Réz Lóránt Kar fellépéseinek is. Azt orgonamûvész tanította. Ügyességével, tehetségével és szorgalmával hiszem aki ott volt hamar kitûnt társai közül. Több versenyen is eredményesen szerepelt, mint meggyõzõdhetett a pl: a Nemzetközi Chopin zongoraversenyen, Budapesten, ahol 4. helyezést fiatal és szerény zongoért el. Tanára és felkészítõje Réz Lóránt volt, aki 3 és fél évig tanította Lacit. rista tehetségérõl. Ezután felvették a Zeneakadémiára, ahol Gulyás István zongoramûvész a Biztos vagyok benne, jelenlegi tanára. Amikor e sorokat írom Laci már túl van a bécsi hogy ezzel a kitartó Zeneakadémiai hangversenyén, ahová több tehetséges fiatal közül munkával és szorgaharmadmagával utazhatott és mutathatta be tudását a bécsi zenerajongók lommal hamarosan a világ nagy elõadótermeiben képviseli elõtt. A Zeneakadémia óráira hetente kétszer viszik szülei autóval, naponta Magyarországot és szûkebb hazánkat Jászkisért. Becsüljük meg és 4-5 órát gyakorol a zongora mellett. De az általános iskola padjában is támogassuk a tehetséges fiatalokat, hogy mûvészetük kibontakozhasson. megállja helyét, kitûnõ tanuló és szívesen vesz részt mindenféle közösségi programban, szerepel ünnepségeken, verset mond, rajzol. A május 27-én TM

6 6 A Csete Balázs Honismereti Egyesület kirándulásáról Az Egyesület május 17-én a Múzeumok Majálisa napján kirándulást tett Diósdra-Érdre-Százhalombattára. Elõször Diósdon a Rádió és Televizíó Múzeum kiállításával ismerkedtünk meg. A Múzeum december 1-én a magyar rádió-mûsorszórás megindulásának 70. évfordulóján nyílt meg. Az állomás Schármár Jenõ postamérnök tervei alapján 1943-ban megkezdett építése a II. világháború miatt csak 1948-ban fejezõdhetett be. A Múzeum a régi nagy adóteremben és a mellette lévõ kisebb helyiségekben található. A múzeumi tárgyak zöme adástechnikai berendezésekbõl áll, de itt láthatók a stúdió- és vételtechnikai, valamint a hajózás és katonai hírközlés rádiós és televíziós tárgyi emlékei is. Sokan örömmel láttuk, hogy valamikor olyan rádió- vagy olyan TV készülékünk volt, amik itt kiállítottak sorában láthatók. A Múzeum büszke arra, hogy a hajdani postamérnök, a Nobel-díjas Békésy György fizikus, akadémikus USA-ból hazatért tudományos hagyatéka is itt kaphatott helyet két szobában. A második szobában olvasható Békésy György testamentuma, nagyon tanulságos, aktuális ma is. A parkban szabadtéri kiállítás sorakoztatja föl a magyar mûsorszórás kültéri tárgyi emlékeit (antennák stb.). Érden elõször is a Polgármester Úr T. Mészáros András köszöntött bennünket a Magyar Földrajzi Múzeum udvarán. Kedves gesztus volt tõle, frissen sült pogácsával, üdítõvel, kristályvízzel kínáltak. Érd a legnagyobb európai falu- állapította meg egy híres szociográfia még 1979 elõtt, ekkor kapott városi rangot. A város történelme igen érdekes. A földrajzi gyûjtemény létrehozását Balázs Dénes ( ) decemberében kezdeményezte. A Magyar Földrajzi Társaság és az érdiek igyekeztek segítséget nyújtani ehhez, így 1983-ban szélesre tárta kapuit a Magyar Földrajzi Múzeum a volt Wimpffen kúria egy részében. Elõször az udvarban elhelyezett magyar utazók, földrajzi felfedezõk szobrait néztük végig. Szemben áll Kõrösi Csoma Sándor ( ) szobra Antal Károly alkotása a Múzeum alapító Balázs Dénes szobrával, és körben vigyázzák a parkot Déchy Mór, Teleki Sámuel, Teleki Pál. Stein Aurél, dr. Sáska László, Princz Gyula, Almássy László, Baktay Ervin, Reguly Antal, Vámbéry Ármin szobrai, mind Domonkos Béla szobrászmûvész alkotása. Benn az épületben elõször a glóbuszok termébe léptünk be, ahol egy földgömb tûnik szembe. Az egész falat beborító világtérképen közel kétezer színes égõ jelöli a magyar utazók által bejárt területeket. Juliánus baráttól (1235-tõl) a XX. Századi jelentõsebb magyar utazóinak, így pl. Germanus Gyulának munkásságát, hagyatékát néztük végig a kiállítási termekben, így az Ázsiában, Afrikában, Amerikában, Mexikóban, Ausztráliában és Új- Zélandon járt utazóink és felfedezõink tárgyi emlékeit is. A Múzeum igazgatóhelyettese volt a tárlatvezetõnk, és mindnyájan érdeklõdve hallgattuk ismertetését, a város nevezetességeivel ismerkedtünk tovább. Érd-ófalu a római hadi út nyomvonala mellett emelkedik a török világ emlékét idézõ 23 méter magas minaret. A körerkélyhez 53 db csigalépcsõ vezet fel. A fiatalok és a jó lábuak felmentek a körerkélyre, hogy a panorámában gyönyörködjenek. Messze elláttak a 17 km hosszú városon, látták a városrészeket, Érdliget-Érd Parkvárost. Városát nagyon ismerõ és szeretõ idegenvezetõnk ismertette a minaret történetét, felújítását, majd elvezetett a Szent Mihály templomhoz, ahol megnéztük Bogner Mária Margit vizitációs nõvér szobrát, a templomkertben lévõ régi víztisztító betonberendezést, mellette a Mária fülkét. Ezután az Illésházy várkastély következett. Elhaladtunk Walburga szobra mellett. (a népnyelv Záporkának hívja) A kazamata rendszer 890 m2. Végigmentünk a Lovagtermen, megnéztük a Szapáry pincét (Szapáry Péter 14 évig raboskodott itt, Batthyány Ádám mentette meg). Jelenleg egy nemzeti szakrális helyet is találunk itt, ahol egy megkoszorúzott kereszt látható. Idézet a márványtábláról: Július 20-án, pénteken érkezett ide Budáról seregével II. Lajos Királyunk. Ákosházi Sárkány Ambrus pozsonyi fõispánnak és nejének zablati Trencsényi Zsófiának e helyen állott kastélyában szállott meg. Itt pusztult el hirtelenül kedves fekete lova vasárnapon az itteni réven kelt át a Csepel-szigetre, Mária Királynétól búcsút veendõ 23-án, hétfõn vonult tovább Ercsire, Mohácsnak tartva, ifjú éltét Istenért, Hazáért és Nyugatért áldozandó! Gyászolt nyomán szeptember 11-én, kedden vonult át Ercsi felõl Buda felé II. Szulejmán török császár serege. állította a 400. évfordulón a Hadimúzeum kezdésére Baranyay Nándor érdi fõjegyzõ és a Jézustársaság érdi házfõnöksége. Leonard Gnojenski vezette Lengyel Gyalogságnak az 1526 július végén II. Lajos király seregéhez történt csatlakozásának, és a Mohácsi Csatába való indulásának emléktáblája, ahol a törökkel vívott harcban valamennyien életüket vesztették. A fárasztó, de nagyon kellemes, szép városnézés után a Polgármester Úr jóvoltából a Termálfürdõben kávéval és süteménnyel vártak bennünket. Ezúton köszönjük a Polgármester úr gondoskodását. Meg kell még említeni Sina György bárót, aki 1848-ban vette meg Érdet. Nevelõintézetet is létesített itt, s a magyar nyelv tanulásában jó elõmenetelt, szorgalmat tanúsítók számára évente 210 forintot osztott ki. A fia Sina Simon apján is túltett mecénási bõkezûségével. Érdliget felet a dombon a Kutyavár faltöredékei láthatók. Itt állt Mátyás király vadászháza. Sietve búcsúztunk, mert már régen Százhalombattán kellett volna lennünk. Az 1840-es években a kutatók 122 halmot térképeztek fel. Lehet, hogy az egyik halom Attila sírját rejti. Legendák övezik Százhalombatta vidékét. Római villák kövei, avartörzsek emlékei és Túróczi-krónikája õrzik a múlt emlékeit, titkait ban egy jelentõs földmunka nyomán kerültek elõ bronzkori, késõ vaskori leletek. A Matrica Múzeumot 1987-ben alapították. A Múzeum állandó kiállítása: Terek, emberek, évezredek. Vagyis ízelítõ a város tízezer éves múltjából, az õskortól napjainkig. Láthatók bronzkori urnatemetõ, római kori villabelsõ, honfoglalás kori viselet. Következett a Régészeti Park: Magyarország elsõ, õskori szabadtéri múzeuma, ahol a bronzkorból és a vaskorból feltárt házak, kemencék, melléképületek hiteles másolatai épülnek. A halmok között az õskori élet elevenedik meg. Szövés, fonás, bõrmûvesség, ötvösség. A 2700 éves látogatható halomsírban hang- és fényeffektusokkal kísérve 17 perces multimédia program mutatja be a kor temetkezési szokásait, nagyon érdekesnek találtuk. A nap lassan eltelt, így be kellett fejeznünk programunkat. Kissé fáradtan, de sok szép emlékkel tértünk haza.

7 7 SZÉP HETÜNK VOLT A KOSSUTH TÉRI ÓVODÁBAN 1999-ben adaptált óvodai programunk elõvetítette a jövõt, miszerint az óvodákban a hagyományos értelemben vett ballagások szükségtelen stresszhelyzetet teremtenek a gyermekek életében. Hisz ballagni még annyiszor lesz alkalmuk, és nem feltétlen örömforrás, több száz ember elõtt ha akar, ha nem, verset mondani, táncolni, énekelni. Lehet enélkül is jól érezni az ember gyerekének magát! Sõt! A régi értelemben vett ballagások így megszûntek és helyette Gyermeknapi Hetet szerveztünk az óvodásoknak, ami valóban örömforrás és játék. Ezt a hetet idén június 2-tõl június 6-ig bonyolítottuk le. Az idõjárásra panaszunk nem lehetett, rendelni sem lehetett volna optimálisabb idõt. A gyermekek általában imádják az állatokat. Igaz, csak arra van mondás, hogy aki a virágot szereti rossz ember nem lehet, de ez hatványozottan igaz az állatokkal kapcsolatosan is. Az, hogy egy gyermek milyen lelkületû egy állattal mindent elárul arról, hogy milyen miliõben nevelkedik. A kicsik állatszeretetére alapozva a héten több programot is szerveztünk. Hétfõn Petõ Józsi bácsi lovasfogatával reggeltõl délig kocsikáztatta a Kossuth téri óvodásokat, felnõtteket. A motorizáció világában azt hiszem ez nem mindennapi élményt jelentett. Köszönet érte! Úgy búcsúztunk, hogy ugye jövõre is mehetünk?! Akik az óvoda udvarán maradtak egy-egy fuvar között azoknak sem volt okuk szomorkodni. Második jókedv felelõsünk Dósáné Földvári Judit volt, Bendegúz nevû pónijával. Nyereggel a hátán fáradhatatlanul rótta a kis ló a köröket az óvoda udvarán a rá felkívánkozó gyermekekkel. Fáradozásának jutalma egy marék kockacukor volt, amit néhányan A gyermekek helyzetbe való beleélését mi sem bizonyította jobban mint az, hogy idõrõl- idõre beszûkítették a bemutató terét, mert egyre közelebb kúsztak a nézõtérrõl. Szerdán már nem elégedtünk meg 1-2 állattal, egy egész seregre voltunk kíváncsiak, meg sem álltunk a Jászberényi Állatkertig. A három óvoda nagycsoportosai, illetve a kisebbek a szülõk kíséretében szerdán reggel két busszal indultak a nagy útra. Ezt a kirándulást évrõl évre megszervezzük már csak azért is, mert sok gyermeknek máskor nincs is módja ide eljutni. A buszköltséget pályázati pénzbõl fedeztük az idén, a jegyek árának felét pedig a szülõi munkaközösség állta. Fõleg a nagyobb gyermekek szívesen vetik papírra élményeiket rajz formájában. Lehet mondani: sok papír megtelt!! Fáradságos úton eljutottunk a csütörtökig, a Fészekváltó napjáig. Ilyen kedves elnevezést adtunk a csúnya ballagás szónak. Tízórai után nemcsak az óvodalakók öltöztek ünneplõbe, hanem egy kicsit a lelkek is. Óvodánkban szokás, hogy minden búcsúzó nagycsoportos a hosszú téli napokon - gondolva a jövõre megszövi a maga ballagási tarisznyáját. Nem születik kettõ egyforma még véletlenül sem, bátran mondhatjuk : gyönyörûek! Ezekkel a gyönyörûségekkel a vállukon énekszóval vonultak végig csoportról csoportra a leendõ iskolások. A kisebbektõl csak gyûltek az ajándékok : könyvjelzõ, emlékkönyv stb. A kicsik és nagyok is elmondták a búcsúzó verseiket, majd minden óvodás üdítõvel és süteménnyel lett megvendégelve. bátran etettek meg kifeszített tenyerükbõl. A lónyerítés közé egy kis gépzajt is becsaltunk, megérkeztek a délelõtt folyamán még a tûzoltók is. Testközelbõl látni, megérinteni, kipróbálni egy olyan dolgot, ami a hétköznapokban tekintélyparancsolóan robog el mellettünk, figyelmet felkeltõ szirénázással, ez a gyerek életében maga a csoda. Az arcokról olvasni lehetett ezt a csodát. Kedden tízórai után a rendõrbácsi Farkas György és barátja Eszes Zsolt kíséretében újra állati vendégünk volt. Két csodálatosan okos és szép rendõrkutya, Tücsök és Basa. A bemutatón mindenki ( gyerek és felnõtt ) szájtátva figyelte a kutyák magas fokú képességét, intelligenciáját, fegyelmét. A nap mókás része délután kezdõdött. A szülõkkel közös családi délutánra lettek invitálva a gyerekek. Mindenki szívesen vett részt a sorversenyekben. Szorgos anyukák már otthon a konyhában készültek erre a délutánra. Rengeteg palacsintát sütöttek, amit a sok sok gyerekszáj el is pusztított. Köszönjük az anyukák aktív közremûködését! Sok tombolatárgy gyûlt össze a a szülõk illetve jászkiséri vállalkozók felajánlásából. Ezeket is csak megköszönni tudjuk! A tombolahúzás után újra ehetett aki éhes volt, elkészült a virsli. Éhesen és unottan azt hiszem senki sem távozott errõl a napról. Ahhoz, hogy ezen a héten minden ilyen jól sikerüljön, minden segítõ és szervezõ munkáját nagyon megköszönjük! Óvoda dolgozói, gyerekek

8 8 GYERMEKNAP a BÖLCSÕDÉBEN Mint azt már minden évben, az idén is megtartottuk a bölcsõdei gyermeknapot. Ez a szép és kedves esemény, ami már rendszeressé vált, nemcsak a piciknek, hanem szüleiknek is szívet melengetõ, szórakozás volt. A heti program része volt, hogy a 3 óvoda, nagycsoportos gyermekei, akik közül többen is voltak bölcsisek, ellátogattak intézményünkbe, - ami már szintén hagyomány -, és az óvó nénikkel együtt mûsorral kedveskedtek gondozott gyermekeinknek. Az óvodás gyermekek nagyon ügyesek voltak, mert a bölcsõdés gyermekeket teljesen elvarázsolták elõadásukkal. Az elõadás közben és végén lelkesen tapsoltak az ovisoknak. Ezennel itt az újság hasábjain keresztül szeretnénk megköszönni az Óvoda Vezetõjének és az Óvó néniknek, hogy minden jeles ünnep alkalmával ellátogatnak a bölcsõdébe és kedves elõadásukkal még színvonalasabbá teszik ünnepeinket. A gyermeknapi rendezvény folytatásaként egész héten sokféle program várta a gyerekeket, ilyenek voltak a különbözõ ügyességi és készségfejlesztõ játékok, mint a vízhordás, rajzolás, célba dobálás, horgászás stb. A feladatok nagyon játékosak, színesek és változatosak voltak. Célunk mindenképpen a szórakozás, a kellemes idõtöltés volt. A gyermeknap zárónapján az idõjárás nem kedvezett számunkra, így a csoportszobákban voltunk kénytelenek megtartani a tervezett foglalkozásokat. Délelõtt folyamán a finommotoros készségfejlesztõ játékok után, örömmel nézték meg az elõzõleg készült (farsang/húsvét) jeles ünnepek felvételeit. Ezután a kis pihenõ után, újra kiélhették mozgásigényüket, mert fáradhatatlanul és önfeledten, kacagva táncoltak, ami a felvételeken is jól látható. Látva ezeket a boldog gyermekarcokat, szülõként, nagyszülõként, egyaránt azt kívánom, hogy gyermekeink arcáról soha ne fagyjon le a mosoly, s legyenek nagyon boldog, elégedett, sikeres felnõttek! Mi pedig, akik felelõsek vagyunk mindezért, tegyünk úgy, éljünk úgy, hogy mindez megvalósulhasson! Délután a szülõk is csatlakoztak a gyermeknapi bulihoz és õk is bekapcsolódhattak a közõs játékba. Végezetül, de nem utósorban szeretném megköszönni a szülõi munkaközösség elnökének és a szülõknek az együttmûködésüket, felajánlásaikat és szeretetüket. Jászkisér, Tajti Lászlóné Az óvodás gyermekek részére nyújtott adományaikat köszönjük, mellyel a családi nap sikerességéhez járultak hozzá. AGROSZÖV, Balla Lászlóné, Csete Zoltán, Hollóné Madár Márta, Kövesdi Istvánné, Krizsai Pékség, Molnár Pékség, Szellõhát Farm Kft Szentpéteri R. Center, Tóth Zsigmondné, és az érintett szülõk óvoda vezetõsége, szülõi munkaközösség Bölcsõdében jártak a nagycsoportos óvodások Gyermeknapra az Anyanyelvi munkaközösség szervezésében a Teknõc - Halacska - Mókus nagycsoportosokból vidám kis csoport látogatta meg a bölcsõdéseket. Az óvodások verses-énekes- mondókás mûsorát nagy figyelem kísérte. Vendégség és közös játék alatt az óvodások visszaemlékeztek mikor még bölcsõdések voltak, a leendõ kiscsoportosokkal is megismerkedtünk. Jó volt együtt lenni! Anyanyelvi munkaközösség

9 9 Életjel Papp Vanesza április 23-án Születések Berkes Larissza Linett május 23-án Farkas Jázmin május 27-én Házasság kötés Marossy Beáta és Kiss Csaba május 17-én Czékmán Judit és Kalmár András május 24-én Gratulálunk! Angol nyelvvizsgával rendelkezõ oktatást vállaló személyt keresek. Tel: VIRÁGÜZLET Tóth Zsigmondné Magdika Orvosi ügyelet Jászapáti, Kossuth L. út 10. Tel.: 06-57/ Jászapáti, Jászivány, Jászkisér, Jászszentandrás, Jászdózsa, Jászjákóhalma, Jásztelek Délután 16 órától másnap reggel 8 óráig Vasárnap és ünnepnap egész nap Családi eseményekre és más alkalmakra várjuk megrendelésüket! B a lláné Er z s ike Virágüzletében Jászkisér, Fõ út 34. Telefonon: Halálozás Kovács Józsefné Lakatos Ilona 82 éves korában április 20-án Szepcsik Lajosné Darók Mária 55 éves korában május 3-án Solymosi Istvánné Csabai Margit 80 éves korában május 12-én Korsós Mihály 76 éves korában május 12-én Rácz Ivánné 82 éves korában május 15-én Bander Ferenc 71 éves korában május 21-én Dankó Zsigmondné Duka Terézia 76 éves korában május 25-én Ócsai Sándorné Tóth Matild 85 éves korában május 28-án Bander János 67 éves korában május 29-én

10 10 Egy felejthetetlen hónap Svájcban A Csete Balázs Általános Iskola tanulójaként március 28. és április 28 között egy hónapot tölthettem kint Svájcban. Az egész úgy kezdõdött, hogy a 2007-es német táborban az egyik meghívott svájci pedagógusnak, Markus Schrödernek levelet írtunk tanárnõmmel, Borsos Ildikóval. Egy ötödikeshez illõ rövid levél volt. Magamról írtam és arról, hogy tetszik a honlap, amit Õ szerkesztett. Ezt a levelezést még a tábor után is folytattuk. Úgy november tájékán érkezett egy levél az iskolánkba, amiben Schröder úr megkérdezte, hogy lenne-e kedvem meglátogatni kint Svájcban. Persze elõször fel sem fogtam, hogy mit jelent ez. Ötödikes fejjel majd kiugrottam a bõrömbõl, amikor ezt olvastam. Természetesen rögtön igent mondtam. Schröder úr idejébõl ez sokat elvett, hiszen találni kellett egy családot, aki egy (!) hónapra vendégül látna engem, és el tudná viselni, ha nem értek valamit németül. Teltek a hónapok és körülbelül egy évvel késõbb anyukám kapott egy telefonhívást a német tanárnõmtõl. Találtak egy vendéglátó családot, minden meg van szervezve és még azon a héten szerettek volna választ kapni, hogy bele merek-e vágni. Nem tudtam, mit csináljak! Ekkor már hatodikos voltam, viszont nagyon megijedtem. Egyedül 1 hónapot kint tölteni egy idegen országban Rengeteget gondolkoztam a dolgon, végül amellett döntöttem, hogy belevágok. Kevés idõm volt, körülbelül egy hónapom az indulásig. Addig szinte minden nap eljártam Ildikó nénihez, hogy segítsen nekem a német nyelvben. Aztán gyorsan eljött az indulás napja. Hatalmas bõrönddel indultam útnak, hiszen egy hónap nem kevés idõ. Negyed háromkor indultunk a kiséri vonatállomásról anyukámmal és apukámmal, akik vállalták, hogy kikísérnek. Az út 16 órás volt. Amikor befutott a vonatunk a zürichi pályaudvarra, csak a fejemet kapkodtam, hogy megtaláljam Schröder urat vagy Susanne Schrödert, aki Schröder úr felesége, és egyébként nagyon jól beszéli a magyar nyelvet. Nagyon megörültem, mikor megláttam õket, velük volt a vendéglátó fiú is, akit Nathan Woodert-nek hívnak. Eleinte nem sokat beszélgettünk. Együtt elmentünk reggelizni majd megbeszéltük, hogy aznap mit csinálunk. Elõször az állatkertbe mentünk. Nagyon izgalmas volt és egyre felszabadultabbak lettünk. Anyáék vonata este tizenegykor indult vissza Pestre, ezért nekik még rengetek idejük volt. Mi viszont elmentünk a Schröder házaspár lakásába, mivel az elsõ éjszakát ott töltöttem. Aznap este megtanultam Unozni, ami egy kártyajáték. Kilenc óra körül elmentem aludni, mert másnap viszonylag korán indultunk oda, ahol Nathanék laknak: Twannba. Az út egy-másfél órás volt. A lakásuk a Twann hegyen volt fent. Amikor megérkeztünk megismerkedtem a késõbb az anyukájuk is hazajött. Nagyon szimpatikusnak találtam az egész családot. Náluk éppen tavaszi szünet volt, ami két hétig tartott ezért ezt az idõt a nagyszülõknél, Németországban töltöttük. Hosszú volt az út. A nagyszülõk kedvesek voltak velem, segítettek ha valamit nem értettem. Gyorsan eltelt ez a két hét. Ez idõ alatt voltunk strandon, a városban, sétálni és német nyelvû filmeket néztem, amiknek a nagy részét megértettem. Nagyon jól éreztem magam és sajnáltam, hogy már el is telt a szünet. Szombaton indultunk haza Németországból. Estefelé már Twannban is voltunk. Az iskola elõtti nap, vasárnap találkoztunk Susanne és Markus Schröderrel, akikkel múzeumban voltunk és megkaptam az órarendemet is. Egy lányt, Lucyt bíztak meg azzal, hogy az iskolában segítsen nekem. Hétfõn reggel hat órakor keltünk fel és háromnegyed hét körül indultunk az iskolába. Amikor beértünk nagyon féltem. Szerencsére mindenki kedves volt velem, már az elsõ nap sikerült barátokat találnom. Az elsõ órán találkozhattam az iskola igazgatójával, Jürg Fankhauser-rel. Schröder úrral együtt megmutatták nekem az iskolát. A tanítás ig tartott. Ezután kocsival hazavittek minket. Hétvégén a Schröder házaspárral kirándultunk. Az elsõ hét nagyon gyorsan eltelt az iskolában. Alig akartam elhinni, hogy már csak egy hét és mehetek haza. A második hét ugyan olyan gyorsan és érdekesen telt el, mint az elõzõ. Az utolsó napon, pénteken az egyik lánytól Anictól kaptam egy pénztárcát, amit saját maga készített el, ez nagyon jólesõ érzés volt. Szombaton reggel összepakoltam minden holmimat és elbúcsúztam a családtól. A hétvégét Sussanéval és Nathannal töltöttem. Bernbe mentünk, ahol megnéztük a várost. Nathan aznap délután hazament, ezért vele már többet nem találkoztam. Elbúcsúztunk egymástól, de nyáron újra találkozhatunk, hiszen jön Jászkisérre az iskolai német táborba. Vasárnap Susannéval egy várat és néptánc bemutatót néztünk meg. Hazafelé még gólyákat is láthattunk, Aztán eljött a hétfõ. Reggel öt órakor keltem fel, mivel Zürichbe kellett utaznunk a szüleim elé. Nagyon izgatott voltam, az óra csörgése elõtt felébredtem és már indulni is akartam. A pályaudvaron elkezdtem futni, amikor végre megláttam anyát és apát. Egész nap csak meséltem nekik. Sajnos Susannének el kellett mennie dolgozni. Mivel a vonatunk csak este tizenegy órakor indult Pestre, mi ott maradhattunk a Schröder házaspár lakásában, amiért nagyon hálásak is voltunk. A városban, ahol laktak nagyokat sétáltunk és nagyon hamar eljött az este. Elbúcsúztunk Sussanétól, örültem, hogy végre indulunk Magyarországra, de szomorú is voltam, hiszen itt hagyjuk Svájcot. Nagyon csodálatos volt a Svájcban töltött hónap, rengeteget lehetne mesélni még róla. Szeretném nagyon megköszönni Markus Schrödernek, hogy megszervezte ez az utazást, Susanne Schrödernek, hogy bármikor segített, ha valamit nem tudtam, a Woodert családnak, hogy egy hónapig törõdtek velem, és náluk lakhattam, az iskola igazgatójának, Jürg Fankhauser-nek, hogy vendégül látott az iskolájában. Kiss Lajos igazgató úrnak és az iskola pedagógusainak köszönöm, hogy egy hónapra elengedtek az iskolából és hazaérkezésem után a szabadidejükbõl áldoztak rá, hogy bepótolják velem a tananyagot. Borsos Ildikó tanárnõnek köszönöm a szervezõmunkát, azt a sok órát, amit a német tudásom csiszolására fordított és a lelkesítõ szavakat, amivel végig bíztatott. Mindenkinek, akinek alkalma lesz rá, ajánlom, hogy egy ilyen lehetõséget ne szalasszon el. Izgalmas egy hónapot tölthettem Svájcban, sokat tanultam és ha lehetõségem adódna rá, szívesen visszamennék. nõvérével, Mirella Woodert-tel. Az anyukájuk, Petra Baum még nem volt otthon. Nathan megmutatta az ideiglenes szobámat. Nem sokkal Cseh Réka 6. b osztályos tanuló

11 11 M?r sokadik alkalommal került megrendezésre az iskolába készülõ óvodások részére a Fürkésznap, melyet a környezet munkaközösség május 16-án tartott a Szent István Parkban. Az elkõ észületekben is voltak izgalmak! Az irányt adó jelek felrajzolásánál majdnem büntetésben részesült az óvoda a közterület fenntartó jóvoltából. Pedig nem szemeteltünk, nem tettünk kárt a növényekben, hanem táblakrétával rajzolta fel a Parkba vezetõ utat, a munkatársnõ. Ezeket, a jeleket követve kellett az óvodásokkal kijutni, és közben 20 szalagot összegyûjteni. Útközben friss tejet is kaptak az óvodások, óvó nénik, mellyel erõt gyûjtöttek a hátralévõ útra. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Laktored Kft-nek a kapott tejet! Kiérkezés után minden csapat elmondta az indulóját, majd megszámlálták közösen a szalagokat, hogy megtalálták-e mindet útközben. Mindegyik csapat ügyes volt, mert begyûjtötték mind a 20 szalagot. Ezután csiga-, és levelibéka gyûjtés következett. A Vadvirág csapat a Pitypang csapattal összefogva, egy nagy csoportot alkotva rengeteg csigát gyûjtött. No, meg persze szúnyogcsípéseket is, hiszen olyan helyekre bújtak be a gyerekek, ahol felverték a szúnyogokat. De nem bánták a gyerkõcök, gyûjtötték a csigákat szorgalmasan, s evvel Õk bizonyultak a legjobbnak ebben a játékban, a 3 csapat közül. Levelibéka nem akadt, így a felajánlott csoki nem talált gazdára. Mint már említettem, három csapat versengett egymással: a Maci, a Mókus és a Vadvirág - Pitypang csoport közösen. Ebbõl a 3 csoportból a következõ játékos feladatnál 1-1 gyermek szerepelt. Bekötött szemmel fel kellett ismerniük, hogy mi van a kezükben. Ez nagyon jó érzékelést fejlesztõ játék is, és a gondolkodást, emlékezetet is jól fejleszti az agyban történõ képek elõhívásával. A gyermekek nagyon jól kitalálták, mi van a kezükben, és meg is tudták nevezni azt a tárgyat, amely nem illett az élõlények sorába. Ez, egyfajta absztrahálást, elvonatkoztatást is igényelt a gyermekektõl. Ezután minden csapat kapott egy fonalat. Meg kellett keresni becsléssel a legvastagabb fát, a Parkban, és a kapott fonallal le kellett mérni a kiválasztott fa kerületét. Ebben a játékban a Maci csapat volt nagyon ügyes és ötletes, ugyanis emlékeztek arra, hogy melyik fa volt tavaly a legvastagabb, így oda szaladtak és azt mérték le. Nagyon megdicsérték a leleményességéért ez a csapatot, hiszen nagyon jó emlékezõ képessége volt annak a kislánynak, aki felidézte a tavalyi játékot a fejecskéjében, így a Maci csoportot juttatta ebben a játékban gyõzelemre. Ügyes volt a Mókus csapat a következõ feladatban, amikor is fel kellett ismerni, és megkeresni egy kapott falevélbõl az egész fát, bokrot. Õk voltak azok, akik egybõl megtalálták a növényüket, és meg is tudták nevezni azt. Szent Istv?n parki élmények Emlékezés Stráda Eduárdra Ez a gyerekeknél segíti a rész-egész felismerését, így tud majd az iskolában halmazokat képezni, meglátja, hogy mibõl kell elvenni, vagy hozzá adni. A legutolsó feladatnál kaptak a csapatok 1-1 talpformát, és azokra kellett felragasztani azt a növényt, ami ott van a lábuk alatt. Ezt a mintát minden csoport elvitte a saját óvodájába, és megnézte nagyítóval, megkereste, behatározta a Kis növényhatározóval. Érdekes növények kerültek a talpak alá. Volt gomba, cickafark, pitypang, és még több fajta növény. Reméljük minden csoport megnézegette nagyítóval a gyûjtött növényeket. Mind a három csapat nagyon ügyes volt, nagy tapssal jutalmazták egymást a kitartásért, a küzdelemért, az igazságos játékért. Fáradtan, éhesen érkeztek vissza az óvodákba, az iskolába készülõ nagycsoportosok. Remélhetjük, hogy az iskolában hamar megszokják a rendet, és nem fáradnak el olyannyira, mint itt a Parkban! Kö szönjük a környezet munkaközösség tagjainak a kellemesen eltöltött délelõttöt! Jól érezték magukat a gyerekek, és a felnõttek. V. E. ó vodapedagógus Az április 14.-i honismereti találkozón beszélték, hogy a református Méltóságod iránt a leghatártalanabb tiszteletemet amelyet valóságos nagy temetõbõl is fogynak az értékes síremlékek. A temetõ a béke szigete, érdemei és bátoríthatatlan nagy hazaszeretete már régóta keblembe hagyjuk nyugodni az elhunytjainkat. Ne sértsük meg a ma már százezrekbe gerjesztett, kinyilatkoztatnám. egyéb iránt magamat és családomat nagy kerülõ sírjaikat. E tevékenységeket én bûnnek tartom. Ezen hír adta ismét Úri kegyeibe ajánlván megkülönböztetett nagy tisztelettel vagyok. kezembe a tollat, Jászkisér lakói hazaszeretetükrõl híresek és szerették, megbecsülték az elhunytakat. Most csak az es szabadságharcra Jászkisér, május gondolok. A szabadságharchoz Méltóságos FõkapitányÚrnak Kossuth Lajos a jászkisériektõl 69 alázatos szolgája Stráda Eduárd katonát kért és 178 fõ jelentkezett a hadserege ny.1. Kapitány Lehel huszárezredbe. A huszár- A Stráda család épülete az Ady Endre úton az 1948-ban a z akkori ezred harmadik századában tehát Gépállomás épületeként szolgált. A család sírboltja pedig a jászkiséri római sok kíséri katona volt. Még katolikus temetõben a halottas házhoz vezetõ kocsiúttól balra, szép, de Világosnál sem tették le a fegyvert, lehanyagolt vaskerítéssel bekerítve található. hanem számûzetésében is hûek A sír közepén talál-ható márvány táblán található az elhunyt család összes maradtak Kossuthhoz és a magyar tagjá-nak neve. Benedek József a Csete Balázs Honismereti Egye-sület szabadságharchoz. A szabadság- elnöke, utódom mondta, hogy az utóbbi évek március 15.-én már koszoharcnál kell megemlékeznem a rúzta is a síremléket a Jászkisériek Baráti Egyesülete. XVIII. század elsõ felében március 15.-re pedig a Baráti Egye-sület anyagi segítsé-gével Jászkiséren élt Giundáni Stráda felújítják a síremléket és minden március 15.-én a sírt megkoszorúzzák, családról. Az es szabadságadózva ezzel a nemes tettel az es dicsõ szabadságharc hõseinek, harc idején a nemes család tagja vagy ezen szabadságharcról írt írásoknak. Stráda Eduárd a következõ sorokat Szerény írásomat a hõsi halált halt Petõfi szavaival fejezem be: írta Jászkisérrõl Budára: Hol sírjaink domborulnak Unokáink leborulnak és Méltóságos Fõkapitány Úr! Fel lévén szólítva haza önkéntes Áldó imádság mellett adakozásokra, és én is kívánom igaz hazaszeretetemet magához ugyan Mondják el szent neveinket. csekély, de vagyonomhoz képest értékes adomány által bebizonyítani 200 Jászkisér, április 14.-én, mert április 14.-én a Habsburgok pozsonyi mérõ tiszta búzát kész vagyok most állítandó önkéntes sereg harmadik trónfosztása ezen a napon történt a debreceni református élelmezésre magam költségén és minden követelés nélkül Pestre szállítani. nagytemplomban. Egyszersmind bátor vagyok Méltóságodat megkérni, hogy a kis adományom hova vitelérõl rendelkezni méltóztasson. Engedje meg Gyõri János ny. tanár helytörténész

12 12 A tûzoltóság tájékoztatója Április május hónapban káresemények tekintetében lakóháztüzek és Õk május 22-én érkeztek hozzánk, partnerkapcsolat építés szándékával. közúti balesetek igényeltek tûzoltói beavatkozásokat. Mindegyik káreset Ennek ünnepélyes keretek között egy szerzõdés kötéssel a Falunapon emberi gondatlanságnak, felelõtlenségnek tudható be. hangot is adtunk. Az itt töltött néhány nap alatt megismertettük velük Így a kalászos gabonák betakarítási ideje elõtt kérném a lakosságot, Jászkisért, a tûzoltóságot, valamint Jászberénybe is elutaztunk velük vigyázzanak minden szabadtéren gyújtott tûzzel, figyelmetlenül eldobott megtekinteni a várost, a Jász Múzeumot és az ottani tûzoltóságot. Jól égõ cigaretta csikkel! érezték magukat nálunk, bízunk a további sikeres együttmûködésben. Akaratlanul is nagy károk keletkezhetnek, emberek, nagy értékû eszközök Most mi tartozunk nekik egy látogatással! válhatnak a tûz martalékává! Június 2-án meghívást kaptunk az óvodákba, a tûzoltóautó szokásos A gazdálkodóknak pedig saját érdekük, hogy gépeik fel legyenek készítve bemutatására. A gyerekeknek minden évben nagy öröm ez, szívesen a nyári betakarítási munkákhoz, (földelõ lánc megléte, akkumulátor zárt teszünk a felkéréseknek eleget. tartóban, olajfolyások a felmelegedõ géprészeken ne legyenek, elektromos vezetékek szigetelései sértetlenek legyenek, a kipufogó szikrafogója ép Elismerések legyen, 21A-113B oltóhatású kézi tûzoltókészülék elhelyezése az erõgépen) Május 5-én részt vettünk a Karcagon megrendezett Megyei Tûzoltónapon egy kézi tûzoltókészülék elhelyezése a traktorba, vagy kombájnba nem Flórián napon. Az ünnepi rendezvényen a Jász-Nagykun-Szolnok Megye annyit ér, mint amilyen károktól megmenthet minket! Tûzvédelmének korszerûséért Alapítvány emléklapját vehettem át a tûvédelem terén végzett kimagasló munkám elismeréséül. A kárelhárítás mellett A jogszabályi elõírásoknak eleget téve a Köztestületi Tûzoltóság Versenyek, vetélkedõk: május 19-én megtartotta a évi közgyûlését. A közgyûlésen Tûzoltóságunk részt vett a Tiszafüred Hivatásos Önkormányzati beszámoltunk a tûzoltóság szakmai, pénzügyi, továbbképzési Tûzoltóság által szervezett Csónakos horgászversenyen a Tisza-tavon. tevékenységérõl és létszámgazdálkodásáról. A közgyûlés elfogadta a A lelkes csapat nem biztos hogy a legjobb csalit választotta, mert a 7. helyre évi közhasznúsági jelentést is. elegendõ halat tudtak bapalizni. De lagalább kitartóak voltak a nagy A közgyûlésen részt vettek a tûzoltóság alapításában részt vett települések melegben és a házigazdákat maguk mögé utasították. Csapattagok voltak: közgyûlésbe delegált képviselõi Jászapátiról, Jászkisérrõl és Tiszasülyrõl. Jónás János, Kovács Viktor, Szabó Attila, Tóth Csaba. Gratulálok nekik! Az elnökség és az ellenõrzõ bizottság a részletes tájékoztató anyagot áttanulmányozta a közgyûlésen a felmerülõ kérdéseket megvitatta. A Megyei tûzoltó szakmai vetélkedõ Mezõtúr tûzoltóság mûködésérõl egybehangzóan elismerõ vélemények hangzottak el. A közgyûlést követõen a Polgármesteri Hivatal Házasságkötõ termében állománygyûlést tartottunk. Itt a tûzoltóság teljes személyi állománya és az elnökségi tagok mellett jelen volt a Megyei Katasztrófavédelmi Megyei Tûzoltószövetség és a Mezõtúr Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság közösen minden évben, így ebben az évben is június 11- én megrendezte a Megyei Szakmai Vetélkedõt. 7 csapat nevezett 6 hivatásos és 1 önkéntes köztestületi Tûzoltóság. Csomós Mátyás pv. ezredes a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóság igazgatója Csomós Mátyás ezredes Úr, Hajdú László Igazgatója nyitóbeszédében köszöntötte a megjelent versenyzõket, polgármester Úr, Szabó Lajos Jászapáti polgármestere, Dr. Gócza Tamás felkészítõket, a meghívott vendégeket, valamint a verseny jegyzõ Úr. A környékbeli Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok l e b o n y o l í t á s á b a n r é s z v e v õ á l l o m á n y t a g j a i t. képviseletében Jászberénybõl Nagy Attila alezredes Úr, Besenyei Zoltán A verseny két részbõl állt, egy elméleti és egy gyakorlati feladatsor alezredes Úr Hevesrõl valamint a Jászapáti Tûzoltó Egyesület elnöke végrehajtásából. Az irányítók és a beosztott tûzoltók egy 100 kérdéses Miklós Vince Úr. tesztlapot töltöttek ki, még a gépjármûvezetõk egy 70 kérdéses tesztlap A jászkiséri tûzoltóság mûködését és szakmai tevékenységét az után még KRESZ tudásukból is számot kellet adniuk. állománygyûlésen hozzászóló igazgató Úr, a polgármester Urak a A gyakorlati feladatsor alkalmával a gépjármûvezetõknek számot kellett hivatásos tûzoltóságok képviselõi is jó színvonalúnak értékelték. adniuk a vezetés technikai tudásukról, valamint ezt követõen az egyes kárhelyszíneknél (4 db) is aktívan részt kellett vállalniuk a munkálatok Egyéb szakmai tevékenység tökéletes befejezésében. A beavatkozói állománynak nem csak a feladatok A kárelhárítás mellett folyamatosan történnek a képzések és kiképzések, pontos és szakszerû leküzdésében kellett jeleskedni, hanem a 30 foknál valamint a gyerekekkel történõ foglalkozás. A nemzetközi ifjúsági tûzoltó nagyobb meleggel is meg kellett küzdeni. A vetélkedõ kitûnõ hangulatban versenyszabályrendszer szerinti felkészítését megkezdtük a zajlott le, a végére természetesen mindenki elfáradt. Minden csapat tanult tûzoltószakkörös gyerekeknek. Ehhez elõször el kellett készíteni pontos egymástól, hogy adott esetben ki hogyan hajt végre szakszerûen egy méretek szerinti eszközöket és akadályokat. Az eszközök elkészültek. ugyanolyan feladatot. Azért olykor becsúsztak kisebb hibák is, amelynek a Ebben kimagasló munkát végeztek Juhász Róbert, Tóth Csaba, Vitai vége az lett, hogy hibaponttal gyarapodott az adott csapat. Miklós György tûzoltók. Köszönöm munkátokat a gyermekek nevében is! A felkészítésben Urbán Fruzsina, Szepcsik György és Varga Zoltán Csapatverseny: jeleskednek. Nekik is köszönöm a lelkiismeretes munkát! 1. Szolnok HÖT, 2. Mezõtúr HÖT, 3. Karcag HÖT, 4. Jászkísér ÖT, 5. A tûzoltó szakmai kiképzések mellett április 25-én a jászkiséri Tiszafüred HÖT, 6. Jászberény HÖT, 7. Kunszentmárton HÖT mentõállomáson elsõsegély képzésen vettünk részt. Sebkötözések, törött végtagok, gerinc, nyakcsigolya stabilizálása, sérült gépjármûbõl történõ Egyéni verseny: kiemelése, újraélesztés volt az ismertetett szakmai anyag. Ezt a képzést Irányítói kategória elsõ helyezett: Dékány László tû.õrgy. Szolnok HÖT., évente mindig ismétlõ jelleggel végezzük, elõfordulhatnak esetek amikor a Beavatkozó tûzoltó kategória elsõ helyezett: Szabó Károly tû.zls. Szolnok tûzoltóknak kell helytállniuk ezen a területen. Ezúton köszönjük a HÖT., Gépjármûvezetõ kategória elsõ helyezett: Feke Lajos tû.ftõrm. mentõállomás vezetõjének és kollégáinak a képzési lehetõséget. Bízunk a Karcag HÖT. további sikeres és eredményes együttmûködésben. Forrás: szoljon.hu internetes oldal Közélet Tûzoltóságunk igyekszik részt venni és segíteni a település különbözõ rendezvényeit. A Majálison ismét szórakoztattuk a fiatalabb korosztályt drótkötélpályánkkal és munkánkkal járultunk hozzá a rendezvény sikeréhez. A Pünkösdi vigadalmi napokon a Falunapon, tûzoltási és mûszaki mentési bemutató keretében igyekeztünk bemutatni a tûzoltók munkáját egy káreseménynél és az általuk használt technikai eszközöket és szakfelszereléseket. Itt közremûködõk voltak a szczyrki (ejtsd: scsirk) tûzoltók is. Ehhez a nagyszerû szakmai eredményhez gratulálok a csapattagoknak, és további ilyen sikerek elérését kívánom nekik! Az eredményes tûzoltóraj tagjai: Balog József, Juhász Róbert, Szabó Attila, Szepcsik György, Varga Zoltán, Vitai Miklós György Balogh Tamás Tûzoltóság parancsnoka

13 13 Medicus curat, natura sanat! azaz az orvos kezel, a természet gyógyít - mondotta Hippokrates, az ókor nagy bölcse, a mai orvostudomány atyja. Bizony, mai rohanó és mindent készen, esetleg félkészen kínáló világunkban sokszor elfeledkezünk alapdolgokról, elfeledkezünk olyan egyszerû, ám életünket gyökeresen érintõ és befolyásoló tényezõkrõl, melyek néhány évtizeddel ezelõtt természetesek voltak. Mostanság igen sokat lehet hallani az ún. civilizációs betegségekrõl. Ezek sajnos jelen életmódunk, elkényelmesedett életvitelünk szükségszerû következményei. E káros folyamatok leggyakrabban megmutatkozó tünetei a szív- és érrendszeri betegségek, emésztõrendszeri problémák, mozgásszervi károsodások és nem utolsó sorban a pszichés bántalmak. Ezt a korunkra jellemzõ problémát sokan felismerték már, vannak, akik szeretnének is tenni ennek érdekében. Tenni is kell, hiszen huszonegyedik századi életmódunkkal járó betegségek elkerülhetõk lehetnek. Mi kell ehhez? Rendet tenni gondolkodásunkban, odafigyelni táplálkozásunkra. Egyszerûnek hangzik. Mint minden, ez is elhatározás kérdése. Sokszor kibúvókat keresünk és ezek felmutatása után felmentve érezzük magunkat a vállalt kötelezettségek alól. Ilyenkor egy kis segítség jól jöhet! Az idõben adott segítség értéke felbecsülhetetlen! Ha tudom, hogy elesek, elõtte leülök! mondja a bölcs közmondás. Bölcs a mondás, mégis kevesen vannak, akik megfogadják! Tudom ezt én magamról! Két éve, mikor kimondhatatlan fejfájás gyötört a nap huszonnégy órájában,- ezt a több mint egy évig tartó megpróbáltatást nem fékezte a sok-sok beszedett gyógyszer, nem talált rá magyarázatot három kórházban végzett vizsgálatok garmadája. Natura sanat! - A természet gyógyít! Hippokrates gondolatában bízva, némi életmódváltással túljutottam életem egyik, talán legnehezebb szakaszán. Azóta csak ez a gondolat vezérel, ezt mondom el mindenkinek: az egészség megõrizhetõ, vigyázzunk rá, mert ha egyszer elveszítjük nagyon nehéz visszaszerezni. Egy cél eléréséhez eszközre is szükség van. Ahhoz, hogy minél többekhez eljuthasson segítõ szándékunk, életre hívtuk a Rubin Természetgyógyászati Közhasznú Egyesületet. Így az egyesület adta lehetõségeket kihasználva kívánunk tenni mindenekelõtt településünk, Jászkisér lakosai egészségének megóvásáért. Mert a megelõzés, a felvilágosítás sokkal kevesebbe kerül, mint megvárni azt, ami elkerülhetõ lett volna, azaz a betegséget. Madarász Sándor Analóg és digitális fotókidolgozás! Ajándékkészítés saját fotó és ötlet felhasználásával! tel: 30/ / Jászapáti Árvai u. 2/a Kollégium a Jövõért Alapítvány Attila Király Népfõiskolája képzési tájékoztatója Az Attila Király Népfõiskola magyarságközpontú képzést indít. Célja: A magyar kultúra megtartása, ápolása, védelme a magyarságismeret bõvítése, a történelmi szemlélet fejlesztése Öntudatos, önbecsüléssel rendelkezõ, magyerságukra büszke, és annak kultóráját védõ emberek nevelése. A képzés két korcsoportban, az adott korosztály sajátosságainak figyelembevételével történik. Így lehetõség nyílik arra, hogy az egész család egy idõben, ugyanabban a képzésben vegyen részt. A képzés ideje alatt a kisgyermekek részére gyermekfelügyelet és foglalkoztató mûködik. A tanév 2 szemeszterbõl áll. Az elsõ szemeszter: szept.15-jan.15-ig tart. A második szemeszter: febr. 15-jún.15-ig tart. A konzultációs idõpontok Jász-Nagykun-Szolnok megyében: Minden hónap 3-dik szombatja. Akar elegáns lenni? SARKIBA A kell menni! Eladó ház! A képzés ingyenes. Az elsõ szemeszter tárgyai: Magyar történelem, Magyar kultúra, Keresztény erkölcstan, Érdeklõdni lehet: Jászkisér, Rigó u.6 alatt Tel: XXI. Század Teljesítményértékelés: szemeszterenkénti beszámoló. A képzettség igazolása: Tanúsítvány Amennyiben tájékoztatónk felkeltette érdeklõdését, örömmel vesszük jelentkezését, amelyet a beiratkozási lap kitöltésével, önéletrajzával és egy darab 4X4-es fénykép beadásával tehet meg. További információ : Boros Ignácné cím: A nyári betakarítási munkák megkezdése elõtt a mezõgazdasági gépekre kötelezõen elõírt Kézi tûzoltó készülékekre Vonatkozóan vásárt és felülvizsgálati akciót szervez a jászberényi Tûzoltóság és a szolnoki TÜZES KFT. Helyszín: Tûzoltóság udvara Jászberény, Jákóhalmi u. 11/a. sz. Idõpontja: 2008.június óra között Üzlet helyiség kiadó! Jászkisér, Petõfi út 45. alatt a 100 Ft-os bolt mellett! Tel: SARKI Bolt Kossuth Lajos út 30. Telefon:

14 14 AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt. Orosz Józsefné Területi Üzletkötõ Élet-, lakás-, gépjármûbiztosítások, valamint magánnyugdíjpénztár tag beléptetés AEGON HITELEK Új és használt lakás vásárlás, felújítás-bõvítés Szabadfelhasználású hitelek intézése helyben 450 Szerdai napokon: 8-10-ig a TELEHÁZBAN Egyébként a megadott telefonszámon elõzetesen egyeztetve: Jászkisér, Dobó út 4. sz. alatt. Mobil: 06-70/ Hasznos internetes linkek civileknek Hirdessen a -ben! Egész oldal Fél oldal Negyed oldal Nyolcad oldal apróhirdetés HIRDETÉSI ÁRAK: Ft Ft Ft Ft 500.-Ft +Áfa Hirdetések leadási ideje minden hónap 10-e! Hogy Önt is könnyen elérjék és megtalálják... Mi elkészítjük weblapját, Cégismerteto kiadványát! Kérjen árajánlatot! Jászkiséri Teleház tel.: 57/ SCORPIO Biztonsági SSzolgálat Jászberény VAGYONTÁRGYAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLJA SCORPIO Biztonsági Szolgálat NINCS MÉG BETÖRÉSJELZÕ RENDSZERE? Ha a SCORPIO Biztonsági Szolgálatttal távfelügyeleti szerzodést köt, AZ ALAPCSOMAGOT MI INGYEN FELSZERELJÜK! Ajánlatunk csak lakossági ügyfeleknek szól. Bovebb információ az alábbi telefonszámokon: (57) , (20) , (20) PARADOX HUNGARY KFT. SCORPIO BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT

mint a kiegyezés után, utalt köztudat részévé az az emberfeletti Katona Tamás arra, hogy a munka, mellyel a miniszterelnök

mint a kiegyezés után, utalt köztudat részévé az az emberfeletti Katona Tamás arra, hogy a munka, mellyel a miniszterelnök 2007. OKTÓBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Október 6. Ez a miniszterelnök valami csodát mûvelt és az életével fizetett Mint mondotta, ügyének idõközben napvilágra került érte iratcsomójára máig ismeretlen

Részletesebben

2008. NOVEMBER 120 Ft. Jótékonysági est Küry Klára emlékére

2008. NOVEMBER 120 Ft. Jótékonysági est Küry Klára emlékére 2008. NOVEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Jótékonysági est Küry Klára emlékére N a g y o n s z é p m û s o r t mûvészek munkásságának felkutatását, megõrzését, bemutatását. nézhettek meg azok,

Részletesebben

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu 2008. MÁJUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft www.civilkiser.hu CIVIL KISÉR CK Teljes üzemben a Civil Kisér K 2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a www.civilkiser.hu jászkiséri

Részletesebben

2009. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden kedves olvasónak!

2009. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden kedves olvasónak! 2009. DECEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány kuratóriumának tagjai a Teleház dolgozói és a Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet

Részletesebben

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába 2007. SZEPTEMBER SZEPTEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel a Művelődés Házába a II. Rákóczi Ferenc szobor visszaállítására

Részletesebben

2009. FEBRUÁR 120 Ft. Adójának 1%-át a következõ helyi civil szevezeteknek ajánlhatja fel: 19216179-1-16

2009. FEBRUÁR 120 Ft. Adójának 1%-át a következõ helyi civil szevezeteknek ajánlhatja fel: 19216179-1-16 2009. FEBRUÁR A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Emberek között ma emberileg élni kimondhatatlanul nehéz! A tömeg elembertelenedése, hitetlensége irtózatos mértékû. Vajon meddig lehet még ingerelni a magyar

Részletesebben

Meghívó IDÕSEK NAPJA. SZEPTEMBER 120 Ft. 2011. október 10-én 17 órára a Mûvelõdés Házába. Minden érdeklõdõt sok szeretettel várnak a szervezõk!

Meghívó IDÕSEK NAPJA. SZEPTEMBER 120 Ft. 2011. október 10-én 17 órára a Mûvelõdés Házába. Minden érdeklõdõt sok szeretettel várnak a szervezõk! 2011 SZEPTEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft IDÕSEK NAPJA Jászkisér Város Önkormányzata és az Alapszolgáltatási Központ szeretettel meghívja Jászkisér Város Idõseit a 2011. szeptember 30-án 11 órától

Részletesebben

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját. a Mûvelõdés Házába. az 1956-os Forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezésére.

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját. a Mûvelõdés Házába. az 1956-os Forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezésére. 2009. OKTÓBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft A Jászkiséri '48-as Polgári Egyesület Szeretettel várja az érdeklõdõket, kerekasztal- beszélgetésre, melynek résztvevõi: Megyasszay László, a Kereszténydemokrata

Részletesebben

10.00 óra: Csete Balázs sírjának koszorúzása

10.00 óra: Csete Balázs sírjának koszorúzása 2008. FEBRUÁR A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft A Csete Balázs Honismereti Egyesület tisztelettel meghívja 2008. március 1-én (szombaton) 11 órára Csete Balázs születésének 115., halálának 50. évfordulója

Részletesebben

2006. DECEMBER. 120 Ft

2006. DECEMBER. 120 Ft 2006. DECEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Karácsony közeleg V a n - e csodálatosabb, szebb, meghittebb ünnep, mint a Karácsony? Lámpafüzérek díszítik a városokat, falvakat, utcákat, tereket, egyre

Részletesebben

2009. NOVEMBER 120 Ft

2009. NOVEMBER 120 Ft 2009. NOVEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Meghívó A Jászkiséri Sportegyesület tisztelettel meghív minden érdeklõdõt, sport és focikedvelõt 2009. december 12-én 19 órakor tartandó sportbálra, mely

Részletesebben

2007. Március 15-i megemlékezés MÁRCIUS. 120 Ft

2007. Március 15-i megemlékezés MÁRCIUS. 120 Ft 2007. MÁRCIUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Március 15-i megemlékezés Két honfiú beszélget: - Mondja csak, ugye Ön az abszolút monarchia híve? - Dehogy! - Hát akkor az alkotmányos berendezkedés barátja?

Részletesebben

MÁJUS. 150 Ft. Programtervezet a teljesség igénye nélkül. Tisztelt jászkiséri lakosok! Mindenkit szeretettel várunk!

MÁJUS. 150 Ft. Programtervezet a teljesség igénye nélkül. Tisztelt jászkiséri lakosok! Mindenkit szeretettel várunk! 2012 A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA MÁJUS 150 Ft Tisztelt jászkiséri lakosok! Az idén újra megrendezésre kerülnek 2012. június 1-2-án a XII. KISÉRI NAPOK A programok még szervezés alatt vannak, de már sok

Részletesebben

2009. május 1. nevezni lehet: Nagy Gyulánál(30/97-43-024) és Szabó Ervinnél(30/257-70-03) Palacsintasütõ verseny Kezdés... 15

2009. május 1. nevezni lehet: Nagy Gyulánál(30/97-43-024) és Szabó Ervinnél(30/257-70-03) Palacsintasütõ verseny Kezdés... 15 2009. ÁPRILIS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft 2009. május 1. Civil Kisér Fõzõverseny két kategóriában (pörkölt és egyéb) nevezési díj 3000 Ft mely magában foglalja a helyet és a tûzifát nevezni lehet:

Részletesebben

Nagy volt a pohár Bálok, mulatságok Jászkiséren régen és most.

Nagy volt a pohár Bálok, mulatságok Jászkiséren régen és most. 2008. JANUÁR A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Nagy volt a pohár Bálok, mulatságok Jászkiséren régen és most. Községünkben most vagyunk a báli decemberében játszódott le. A az õsszel szüreti mulatságot,

Részletesebben

2008. ÁPRILIS. 120 Ft

2008. ÁPRILIS. 120 Ft 2008. ÁPRILIS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft 2 Tavaszi hadjárat 2008 A lap havonta 550 példányben jelenik meg, a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány Teleház kiadásában XIV. évfolyam 4. szám Munkatársak:

Részletesebben

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek.

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek. XXII. évfolyam 3. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. JÚLIUS Kartal Nagyközség Önkormányzatának 101/2011. (lx.15.) számú rendelete alapján a sportcsarnok 2012. május 26-tól Kovács László nevét viseli

Részletesebben

II. Hagyományõrzõ Lovasnap 2012. július 14.

II. Hagyományõrzõ Lovasnap 2012. július 14. 2012 JÚNiUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 150 Ft II. Hagyományõrzõ Lovasnap 2012. július 14. A rendezvény helyszíne: Jászkisér, volt dohánybeváltó helye A rendezvény fõvédnöke: Pócs János Országgyûlési Képviselõ

Részletesebben

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból 1 0 0 é v Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 2. szám 2009. Nyár Köszöntöttük Tét legidõsebb lakóját Hegyi Endre Úr Tét, Fõ utca 114. szám alatti lakos 2009. június 3-án ünnepelte 100 éves születés

Részletesebben

Meghívó. 2011. május 28. JÁSZKISÉR. MÁJUS 120 Ft. Ünnepi Program:

Meghívó. 2011. május 28. JÁSZKISÉR. MÁJUS 120 Ft. Ünnepi Program: 2011 MÁJUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Meghívó 2011. május 28. JÁSZKISÉR Tisztelettel meghívjuk a Jászkisériek Baráti Egyesülete kezdeményezésére és támogatóink segítségével elkészült, az 1951-es

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl Szülõföldem Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 2. szám 2007. nyár Búcsúzunk A 2006-2007-es tanévben két nyolcadik osztály fejezte be általános iskolai tanulmányait a Kisfaludy Károly Általános

Részletesebben

M E G H Í V Ó Nem elég mai idôkben törvényeket írni, de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni. (Széchenyi István)

M E G H Í V Ó Nem elég mai idôkben törvényeket írni, de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni. (Széchenyi István) 2014. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1 AZ ÚJSÁG MEGJELENIK KÉT HAVONTA A KÖZSÉG LAKÓINAK LAPJA XVI. évfolyam 1. szám 2014. március SZALAI BORBÁLA Március Vízdermesztő zimankós tél, messzi fuss! Nem látod,

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY. A hónap eseménye. Kötetlen beszélgetés a világháború máig ható következményeirõl

KEREPESI VÉLEMÉNY. A hónap eseménye. Kötetlen beszélgetés a világháború máig ható következményeirõl KEREPESI VÉLEMÉNY A hónap eseménye Emlékeztünk Emlékezünk! EMLÉKNAPOK az emléknek száz ideje van címmel június 4-7. között több városi eseményre került sor, az I. Világháború századik évfordulója alkalmából

Részletesebben

Szüreti felvonulás. Guinness-rekorderek lettünk. XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 100 Ft

Szüreti felvonulás. Guinness-rekorderek lettünk. XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 100 Ft XVIII. évfolyam 10. szám Ára: 2009. október 100 Ft Guinness-rekorderek lettünk 2009. szeptember 20-án került sor egy újabb Guinness-rekord megdöntésre Budapesten. Az Andrássy úton megrendezett kísérleten

Részletesebben

PROGRAMTERV. nevezni lehet: Nagy Gyulánál(30/97-43-024) és Szabó Ervinnél(30/257-70-03) Anyák napi virágvásár... 10

PROGRAMTERV. nevezni lehet: Nagy Gyulánál(30/97-43-024) és Szabó Ervinnél(30/257-70-03) Anyák napi virágvásár... 10 ÁPRILIS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft 2010. május 1. Civil Kisér Fõzõverseny két kategóriában (pörkölt és egyéb) nevezési díj 3000 Ft mely magában foglalja a helyet és a tûzifát nevezni lehet: Nagy

Részletesebben

hirmondo2010_12.qxd 2010.12.02. 15:06 Page 1

hirmondo2010_12.qxd 2010.12.02. 15:06 Page 1 hirmondo2010_12.qxd 2010.12.02. 15:06 Page 1 hirmondo2010_12.qxd 2010.12.02. 15:06 Page 2 Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselõ-testületének ülésérõl jelentjük Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának

Részletesebben

Gondolj majd rám, ha nem leszek, sokszor, sokszor Szabó Magda emléke elõtt tisztelegtünk,születésének

Gondolj majd rám, ha nem leszek, sokszor, sokszor Szabó Magda emléke elõtt tisztelegtünk,születésének Gondolj majd rám, ha nem leszek, sokszor, sokszor Szabó Magda emléke elõtt tisztelegtünk,születésének 95., halálának 5. évfordulója alkalmából a Szilasligeten a Hegy u. és Vécsey utca sarkánál kialakított

Részletesebben

Önkormányzati lap. Önkormányzati választások 2014. október 12. Kedves Jánoshidaiak!

Önkormányzati lap. Önkormányzati választások 2014. október 12. Kedves Jánoshidaiak! Jánoshidai Híradó Önkormányzati lap XVII. évfolyam 3. szám 2014. október 150 Ft Polgármesteri Hivatal Jánoshida Fő utca 28. Önkormányzati választások 2014. október 12. Kedves Jánoshidaiak! A 2010. október

Részletesebben