Meghívó. XIV. J?sz Világtalálkozó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meghívó. XIV. J?sz Világtalálkozó"

Átírás

1 2008. JÚNIIUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Meghívó Tisztelettel megh?vjuk Önt és kedves családját, június 21-én, (szombaton) 11 órakor a j?szkiséri '56-os emlékmûnél Nagy Imre és mártírtársainak kivégzése 50. évfordulójának megemlékezésére és Silye Sámuel jászkiséri '56-os mártír kopjafájának avató ünnepségére. Program: - Himnusz - Hajdú László polgármester köszöntõje - Dr. Nemes András fõorvos, a Jászkisériek Baráti Egyesülete elnökének ünnepi beszéde - Dózsa László sz?nmûvész, a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztjével kitüntetett Forradalom és Szabadságharc Hõsének szavalata - A Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar ünnepi mûsora - Koszorúzás - Szózat XIV. J?sz Világtalálkozó Szeretettel várnak és hívnak minden kedves érdeklõdõt Pusztamonostorra, ahol június között rendezik meg 14. alkalommal a Jászok Világtalálkozóját. Rövid elõzetes a programokból: óra a Világtalálkozó ünnepélyes megnyitása óra Díszünnepség Jászságért Díj átadása Pusztamonostorért Díj átadása Jászkapitány beiktatása Bõvebb felvilágosítás a oldalon, illetve a pusztamonostori Polgármesteri Hivatalban 57/ as telefonszámon.

2 2 A lap havonta 550 példányben jelenik meg, a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány Teleház kiadásában XIV. évfolyam 6. szám Munkatársak: Balázsné Rácz Tünde Balog László Balogh Tamás Fazekas Lajos Gál Andrásné Karácson Katalin Rapi Izabella Torma Márta A tipográfiai munkák a Teleházban készülnek. A szerkesztõség címe: 5137 Jászkisér, Fõ út 2. Telefon/Fax: (57) Internet cím: A KISÉR megjelenését az újságban megjelenõ hirdetõk támogatják. A lap ára 120 Ft A Kisér nyomdai munkáit Juhász László a TelePrint Nyomdában készítette, Jászkisér, Fõ út 2. Telefon/Fax: (57) A lapban közölt olvasói levelek nem szerkesztõségi vélemények, ezekért felelõsséget nem vállalunk! Megjelentetni kívánt írásaikat, cikkeiket minden hónap 10-ig a szerkesztõségbe eljuttatni szíveskedjenek! Pedagógus Kórusok Országos Találkozója Nagy röömmel tettem eleget a jászkiséri Pedagógus Nõi Kar meghívásának, akik Ceglédre invitáltak a Pedagóguskórusok Országos Találkozójára, mely május 31-én került megrendezésre. Szombaton 12 óra 30 perckor indultunk a Petõfi úti iskola elõl. A kb. egyórás út után megérkeztünk Ceglédre, ahol elfoglaltuk termünket a Református Iskola szép épületében. A szervezõk finom pogácsával és ásványvízzel vártak bennünket. Gyors átöltözés és beéneklés után elindultunk megkeresni az Evangélikus Templomot, ahol a kórus szerepelt. Rövid séta után egy egyszerû, kicsi, de annál szebb templomba érkeztünk, ahol már próbáltak elõttünk. A mi kórusunk is elpróbálta a mûveket, mely ez alkalomra válogattak ki. Majd 16 órai kezdettel elkezdõdött a hangverseny. A rendezvényt három helyszínen, a Szent Kereszt Római Katolikus Templomban, a Református Nagytemplomban és az Evangélikus Templomban tartották meg. A kórustalálkozón 17 kórus vett részt az ország minden szegletébõl. Mûsorukban külföldi és magyar zeneszerzõk mûveit, valamint a reneszánsz év alkalmából reneszánsz mûveket adtak elõ. A Szent Kereszt Római Katolikus Templomban Földi László, Cegléd város polgármestere, a Református Templomban Dr. Tóthpál József, a Magyar Muzsikus Fórum elnöke, míg az Evangélikus Templomban Tótin Lóránt, Cegléd város alpolgármester nyitotta meg a rendezvényt. A hangverseny elején a kórusok három mûvet adtak elõ közösen, majd minden kórus elõadta saját kis mûsorát. A végén pedig ismét minden kórus énekelte Antonin Dvorak: Égi szent béke jöjj c. mûvét. A hangverseny végeztével mindenki átöltözött, összeszedte holmiját és a Városi Sportcsarnok épületébe ment, ahol mûsorral és vacsorával kedveskedtek a szervezõk a találkozón fellépõ kórusoknak. Ez évben 160. évfordulóját ünnepeljük az 1848-as szabadságharc és forradalom elindulásának, s mivel Cegléd erõsen kötõdik a '48-as hagyományokhoz, valamint Kossuth Lajost kérte fel országgyûlési képviselõjének is. Küldöttséget indítottak Olaszországba Kossuthhoz, aki Baracconéban, 1877 január 24-én fogadta is õket. A híressé vált Turini Százak Küldöttség ben nagykõrösiek is részt vettek. Kossuth Lajos nem vállalta a megtisztelõ felkérést. Fia, Kossuth Ferenc, viszont a város országgyûlési képviselõje lett 1914-ig, s általa a Kossuthkultusz ápolása is Cegléd városára hagyományozódott. Így a Sportcsarnok Kossuth-nótáktól volt hangos, amiket együtt énekelt a kb. 500 fõ kórustag. Leírhatatlan élmény volt ennyi torokból hallani a már jól ismert Kossuth dalokat. Majd a polgármester úr köszönte meg szerény ajándék kíséretében a kórusoknak a fellépést. Ezután következett egy parádés latin társastánc bemutató, amit fiatal lányok-fiúk adtak elõ, s csábították táncra a kórusok tagjait is. Nemsokára tele lett a táncparkett táncoló tömeggel. Köszönhetõ ez a fiatal, négy tagú zenekarnak is, akik jobbnál jobb zeneszámokat adtak elõ. Közben felszolgálták és elfogyasztottuk a vacsorát is. Nagyon jó hangulatban telt el a nap. Szeretném ezúttal megköszöni a meghívást, a remek élményt, a jó hangulatot és egyben kívánom a kórusnak, hogy érjen el szép sikereket és tovább öregbítsék mind a saját, mind pedig Jászkisér hírnevét. Méltán lehettünk büszkék rájuk, hiszen most is kimagaslott szereplésük a többi kórus közül. TM Önkormányzati hírek Élénk vita a Cigány Önkormányzat tájékoztatójáról május 29-én megtartott soros képviselõtestületi ülésen egyik napirendi pont a Cigány Önkormányzat mûködésérõl készült tájékoztató megtárgyalása volt. Az írásos anyag összeállítói megállapították, hogy a kisebbségi önkormányzat törvényes keretek között mûködik. Ezt nem vitatta senki. Leírták, hogy milyen programokat támogattak eddig 2008-ban, kivel mûködtek együtt a kitûzött célok megvalósításáért. A kitûzött célok elérésének legfõbb feltételeként a pénzt jelölték meg. Ez vált a vita kiinduló pontjává. A képviselõk közül többen kiemelték, hogy a pénz önmagában semmit nem képes megoldani. Ezt bizonyítja, hogy hiába van sok területen pozitív diszkrimináció a romákkal szemben, ha õk maguk nem akarnak a felkínált lehetõséggel élni, a sok erõfeszítés eredménytelen marad. Kérték a kisebbségi önkormányzat tagjait, hogy segítsék a gyerekek iskolába járatását, mert a képzés az egyedüli esély a jövõre vonatkozóan. A képviselõtestület felkínálta segítségét minden olyan kezdeményezéshez, ami a szociálisan hátrányos helyzetû emberek segítését elsõsorban a munkalehetõségek bõvítésében keresi. Pályázatokkal is részt kíván venni a közmunka programokban, a felnõttképzés lehetõségeinek kihasználásában. A tájékoztató vitája során többen kiemelték, hogy érdekelt az önkormányzat az együttmûködés fenntartásában, a cigány önkormányzattal együtt kell biztosítani, hogy Jászkiséren békében élhessen mindenki, és a település fejlesztésében, értékeinek megõrzésében mindenki a tõle telhetõ legtöbbet tegye meg. Egy könyvtár vagy kettõ A képviselõtestület megvizsgálta, hogy a meglévõ intézményrendszer mûködése biztosított-e, van-e lehetõség a jövõben másként, a gazdasági kényszer miatt költségtakarékosabb módon üzemeltetni azokat. A napirend kapcsán megállapították, hogy Jászkiséren minden szakmai területen önálló intézmény mûködik, a mûködés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak.

3 3 Egy korábbi döntés eredményeként a karbantartó csoport mûködését év és a Civil Kerekasztal mûködésének segítése. A korábbi képzésekre eleje óta megújították, április 1-tõl dolgozik a kinevezett vezetõ Kis Ernõ. jelenleg kisebb az igény, de számítógépes eszközpark folyamatos A tapasztalatok értékeléséhez kevés az eltelt idõ, így az értékelésre ezen a fejlesztésével a lehetõség továbbra is nyitott. A teleház épülete a Fõ úton az területen késõbb kerülhet sor. egyik legszebb épület, ezért fontos lenne a talajvíz elleni szigetelés Az általános iskola és az óvoda a pélyi tagintézményekkel együtt társulás szükséges javítása, és a környezethez illõ kerítés építése. formájában a megítélés szerint jól mûködik, nem szükséges változtatni A képviselõtestület az alapítvány mûködését jó színvonalúnak ítélte, ezen a területen. Mindkét intézmény élére a vezetõ személyének gratulált az elért eredményekhez, és kifejezte azon szándékát, hogy a kiválasztása pályázat keretében zajlik. mûködését a jövõben is támogatni fogja az önkormányzat. A bölcsõde önálló mûködtetése továbbra is indokolt, ugyanígy a szociális A Jászkisér Lakosságáért Alapítványt 2004-ben hozta létre az feladatokat szervezõ Alapszolgáltatási Központé is. önkormányzat. Fõ célja az infrastruktúra fejlesztés segítése, a közmû Az állam által legkevésbé finanszírozott terület a kultúra, így a mûvelõdési beruházások során a lakossági terhek csökkentése érdekében támogatók ház és a könyvtár fenntartásához kell a legnagyobb mértékû önerõt szervezése. E mellett az épített és természeti környezet védelme, biztosítani. A pénzszûke miatt úgy döntöttek a képviselõk, hogy a júniusi közremûködés a köztisztaság védelmében és az egészséges környezet ülésig további információkat gyûjtenek. Megvizsgálják annak lehetõségét, kialakításában. hogy a községi és az iskolai könyvtár összevonásával, a szakmai feladatok Az alapítvány 2007-ben a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan 1594 fõ ellátásának megõrzése mellett lehet-e a mûködést kevesebb létszámmal, LTP szerzõdéssel rendelkezõ helyi lakost támogatott, összesen több mint kevesebb pénzbõl biztosítani. 37 millió forint összeggel. Az alapítvány kuratóriuma további célja, hogy további támogatók Éljünk egészségesebben megnyerésével pénzügyi lehetõségeket teremtsen az egészséges környezet A felhívás annak a napirendnek a vitája során hangzott el, melynek során kialakításához szükséges fejlesztésekhez. azt vizsgálták a képviselõk, hogy milyen lehetõségei vannak az A tájékoztatót a képviselõtestület elfogadta, köszönetét fejezte ki a önkormányzatnak a lakosság egészségesebb életmódjának kialakításában. kuratórium tagjainak, akik bármilyen juttatás nélkül végzik A jegyzõ úr által összeállított tájékoztató anyagból kiderült, hogy tevékenységüket. Jászkiséren az egészségügyi ellátás intézményi rendszere biztosított, jól Az Önkéntes Tûzoltóság köztestületét alapítóként 2005-ben hozták létre a felkészült szakemberek, jó színvonalon végzik tevékenységüket. A három Jászkiséri Önkéntes Tûzoltó Egyesület és az ellátási területhez tartozó háziorvos, a védõnõi szolgálat, az önerõbõl finanszírozott fizikoterápia és a Jászkisér, Jászapáti és Tiszasûly Önkormányzatai. Az írásos tájékoztatót két fogorvos a gyógyítás területén látja el a lakosságot. Az elõterjesztés és a kiegészítve Gócza Zoltán képviselõ elmondta, hogy az önkormányzatot õ vitában hozzászólók is azt hangsúlyozták, hogy a gyógyítás önmagában képviseli a köztestület közgyûlésében, ahol részletes szakmai és pénzügyi nem elég, mert a megelõzés legalább olyan fontos lenne. Ebben kell a beszámolót fogadtak el a évi munkáról. Örömmel tájékoztatta a szakembereknek, az önkormányzatnak, a civilszervezeteknek és testületet arról, hogy az értékelések alapján jó döntésnek bizonyult a természetesen, mivel nélkülünk nem megy az egyéneknek, az eddigieknél tûzoltóság megalapítása, mert a feladatokat jó szakmai színvonalon végzik, jobban együttmûködni. biztosítottak a mûködés személyi és tárgyi feltételei. Balog László a Vannak olyan szûrõvizsgálatok, amiket közérdekbõl, központilag tûzoltóság elnöke elmondta, hogy december 1-tõl már Jászaladány is szerveznek. Ilyen pl. a tüdõszûrés, ami térségünkben kötelezõ. Vannak a mûködési területhez tartozik, így 23 ezer személy biztonságát védik a olyan szûrõvizsgálatok, melyek nem kötelezõek, de bizonyos kor fölött kiséri tûzoltók. A jövõbeli sikeres mûködés érdekében több javaslatot célt vagy egyéb kockázat esetén ajánlott. Ilyen a mammográfia, a nõk emlõrák is megfogalmaztak a tájékoztató kapcsán. Ezekbõl kiderült, hogy a vagy a méhnyak rák szûrése, férfiaknak a prosztata vizsgálat. Ezeket az tûzoltóság továbbra is számít az önkormányzat támogatására, de a kialakult Egészségbiztosítási Pénztár támogatja. A háziorvosok is szûrik a hozzájuk együttmûködést több területen bõvíteni szeretnék. forduló betegeket, a vércukor, koleszterin és vérnyomás szûrést a késõbbi A képviselõtestület a tájékozatót elfogadta, biztosított a tûzoltókat további kockázatok megelõzése miatt ajánlatos idõnként elvégeztetni még azoknak támogatási szándékáról. is, akik egyébként nem betegeskednek. Dr. Mike Miklós vezetõ háziorvos elmondta, hogy a gyógyítás és az orvosi Döntöttek a képviselõk szûrés mellett nagyon fontos lenne az egészséges életmód kialakítása, a Az elõterjesztések napirenden belül a költségvetésen belüli 8,5 káros szenvedélyek csökkentése, az egészségesebb táplálkozás és millió forintos fejlesztési célú átcsoportosításról döntöttek a leginkább a rendszeres, az életkornak megfelelõ testmozgás. képviselõk. A képviselõk közül többen hangsúlyozták, hogy egyetértve Mike dr. által július 1-tõl többet kell fizetni a bölcsõdés gyermekek elmondottakkal, az önkormányzat tudatos lépésekkel, a étkezési hozzájárulásaként. A korábbi 276 Ft térítési díjat 320 civilszervezetekkel összefogva segítse az egészséges (egészségesebb) forintra emelték, mely összeg indokolt estben a életmód kialakítását. Ennek érdekében a napirend kapcsán a következõ kedvezményekkel csökken. intézkedésekrõl döntött a testület: A évi pénzügyi ellenõrzésekrõl készült jelentés - A település egészére kiterjedõ Egészség Tervet kell készíteni, megállapította, hogy minden ellenõrzés rendben találta a szakemberek bevonásával szeptember 30-ig. Polgármesteri Hivatal gazdálkodását, ezért a tájékoztatót a - Az egészséges életmódhoz tartozó rendszeres sporttolás tárgyi képviselõtestület elfogadta. feltételeinek megteremtése terén árajánlatokat kell kérni egy községi A községbõl kivezetõ belvízelvezetõ csatorna Tóth Sándor sportcsarnok tervezésére. tulajdonában lévõ földterületen volt, ráadásul, mint legelõ - Civilszervezetekkel együtt ki kell alakítani az idõsebb korosztály szerepelt az ingatlan nyilvántartásokban. számára, a rendszeres testmozgáshoz egy tornaszobát, hogy a szükséges A belvíz biztonságos elvezetése érdekében közérdek, hogy a eszközöket, közösségi összefogással, ott el lehessen helyezni. csatorna a község tulajdonában legyen. Több éves folyamat - A sport tevékenység szervezésével foglakozó civilszervezetek végére került pont a Közigazgatási Hivatal kisajátítási hirdessenek és szervezzenek minél több, a rendszeres testmozgást segítõ eljárásának lezárásával. A csatorna most már a papírokon is programot minden korosztály számára. csatornaként szerepel, és a hozzá tartozó földterülettel együtt a A képviselõtestület megállapította, hogy ezen a területen csak akkor lehet tulajdonos részére megítélt 201 ezer forint kártalanítás kifizetése sikereket elérni, ha minél többen maguk is fontosnak tartják és tesznek után az önkormányzat tulajdonába kerül. azért, hogy az egészség, ami mindenki legfõbb kincse ne helyrehozandó, A képviselõtestület arról is döntött, hogy támogatja a Csete hanem megõrzendõ értékünk legyen. Balázs Általános Iskola nyári gyermektábor szervezésére benyújtandó pályázatát. Az elsõsorban halmozottan hátrányos Sikeresen mûködnek az alapítványok és a tûzoltóság helyzetû gyermekek közül 80 fõt kívánnak térítésmentesen Az Önkormányzat két alapítvány és a tûzoltóság létrehozásában és üdültetni. A pályázat sikere estén önrést nem, csak az mûködtetésében érdekelt. A képviselõtestület tájékoztatót kért a Jászkisér utófinanszírozás miatti megelõlegezést kellett vállalni. Gyermekeiért Alapítvány, a Jászkisér Lakosságáért Alapítvány és az Az elõterjesztések sorában több ingatlan értékesítése, vásárlása Önkéntes Tûzoltóság mûködésérõl. ill. bérlete is szerepelt. Az errõl szóló döntések során a A tájékoztatókból kiderült, hogy mindhárom szervezet az alapítók vagyongazdálkodás és a fejlesztési célok megvalósítása voltak a szándéka szerint, sikeresen mûködik. fõ szempontok. A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány évi megalakítása óta végzi tevékenységét. Napjainkban a teleház és a nyomda folyamatos A képviselõtestület következõ soros ülésére június 26-án kerül sor. üzemeltetése során megváltozott munkaképességû személyek számára -balbiztosít munkahelyet. Fontos szerep a gyermekek, a gyermek közösségek

4 4 CIVIL OLDALAK CIVIL OLDALAK a támogatásával ABASÁR Május 17-ére nagy izgalommal készült a Búzavirág Népdalkör: új bordalok és katonadalok tanulásával, ugyanis e napon került megrendezésre melyre meghívást kapott a dalkör Abasáron a XIV. Nemzetközi Katona-, Bordal és Történelmi popdal Fesztivál. Erre az eseményre a dalkört elkísérte az Egyetértés Nyugdíjas Klub tagsága és kívülállók is, ugyanis 41 fõ fizetett be az útra. A fenti napon reggel 7 órakor kezdte a busz felvenni a tagokat a megbeszélt megállóhelyeken. Névsorolvasás után irány Abasár. Útközben ízelítõt kaptak az utasok Abasár történelmérõl, nevezetességeirõl, látnivalóiról, életérõl, bortermesztésérõl és az ott mûködõ dalkörrõl. Megérkezésünk és regisztráltatásunk után ahol közölték velünk, hogy másfél órát csúszik a program szerinti idõbeosztásunk mindenki helyet foglalt a fesztivál megrendezésére kijelölt iskola épületében. A mûsor ugyan már javában tartott, de az ünnepélyes megnyitó óra körül volt, melyen Abasár polgármester asszonya köszöntötte a résztvevõket, valamint a Honvédelmi Minisztérium jelenlévõ államtitkára. Ezután kerültek sorra a fellépõk szerepléseikkel, akik Magyarország és Külföldi országok különbözõ vidékeirõl hozták el dalaikat és gyönyörû fellépõ ruháikat. A mûsor ideje alatt bárki meglátogathatta a helyszín udvarán megrendezett különbözõ kézmûvesek bemutatkozását, vásárát, borospincéket, nevezetességeket, valamint véradás és egészségügyi szûrésre is lehetõség volt. Ezt azonban kevesen tették meg, ugyanis lenyûgözte a résztvevõket a mûsor magas színvonala, a dalok ismerete és ismeretlensége hallása, valamint a szép népviseleti ruhákba fellépõ együttesek sokasága. A mûsor egész forgatagát több TV adó is vette, így a Duna, a helyi TV, valamint több újságíró is részt vett a fesztiválon, hogy megörökítsék tollukkal ezt a jeles napot. A Búzavirág Népdalkör 14 óra helyett óra körül került színpadra a Jászapáti és a Jászjákóhalmi népdalkörrel közösen. Bordalok éneklésével kezdõdött a szereplés, a bordal végén mindenki piros borral koccintott egymás egészségére, majd ezután katona dalcsokor elõadásával folytatódott a három dalkör mûsora. A nézõtéren nagyon sokan énekelték a dalokat és végén vastapssal fejezték ki megelégedésüket. Közben a színpadra lépett Kámán Árpád a fesztivál fõszervezõje, aki az abasári Hagyományõrzõ dalkör vezetõje is és elismerését fejezte ki a három dalkörnek az együttes szereplésért, új dalok elõadásáért, ugyanis a részvétel feltétele volt, hogy lehetõleg mindenki olyan dalokat adjon elõ, amelyek még nem hangzottak el a fesztiválon. Ez most a három dalkörnek sikerült. Többen a számunkra ismeretlen fellépõk közül is gratuláltak és jó kívánságaikat fejezték ki az elkövetkezendõ idõkre, fellépéseinkre. Az elismerõ, dicsérõ szavak nagyon jó estek mindhárom dalkörnek, ugyanis ezen a napon a kb fellépõ közül csak három dalkör kapott dicséretet a jászapáti, jászjákóhalmi és jászkisér dalkörein kívül és meghívást kapott mindhárom kör a jövõ évben megrendezésre kerülõ fesztiválra. Szereplés és átöltözés után boldogan szálltunk fel a buszra és egész úton a nap eseménye volt megbeszélve kinek melyik dal, illetve népdalkör ruhája, szereplése tetszett a legjobban. Voltak olyanok is akik már felhívták a figyelmünket, hogy jövõre szeretnének eljönni Abasárra a dalkörrel. Köszönjük Fodor Dénes tanár úrnak a kitartását, szigorúságát a dalok megtanítatásával kapcsolatban és természetesen a dalkör összes tagjának szorgalmát, elõadását. Kiss Jánosné Nyugd. klubvezetõ 4. Hadrik István (Tiszasüly) 7, 04 kg Pünkösdi Horgászkupa 5. Rab István 6, 72 kg május 25.- én, vasárnap reggel rendeztük meg hagyományos Szponzorainknak ezúton szeretnénk megköszönni anyagi és tárgyi Pünkösdi horgászversenyünket. A megmérettetésre 21 felnõtt és 7 felajánlásaikat, amivel ünnepire sikrült a horgászverseny és gyermek horgász nevezett be. A verseny elõtt két nappal telepített 610 gazdagabb a nyeremény. kg két-háromnyaras ponty és a kitûnõ idõ jó fogást jelentett az elõzõ A horgászverseny támogatói:borbás Józsefné egyéni vállalkozó napi falunapot éppen csak kiheverõ versenyzõinknek. Gyermek Csete Jutka egyéni vállalkozó horgászaink és felnõtt horgászaink egyaránt remek teljesítményt Gólya Tibor egyéni vállalkozó nyújtottak. Sokan fogtak pontyot, de több kárász és keszeg is id. Kökény József egyéni vállalkozó színesítette a palettát, jobban mondva terhelte a szákokat. A versenyen ifj. Kökény József egyéni vállalkozó két kategóriában díjaztuk az elsõ öt helyezettet. A nyereményeken felül valamennyi gyermekhorgász a gyermeknap alkalmából Jászkiséri Agroszöv. ajándékot kapott Kökény Józseftõl. A gyerekeknél Rab Tamás óriási K.N.N MG KFT., fölénnyel nyert, összetettben is épphogy lemaradva édesapjától. A Kiss Miklós egyéni vállalkozó vándorserleg idén Kökény József horgásztársunkhoz került. Korsós András egyéni vállalkozó Legnagyobb halat Balogh Zsigmond szákolta meg, egy 2, 52 kg- os Kovács János egyéni vállalkozó ponty személyében. Gratulálunk nekik és minden helyezettnek. MÁV Szakszervezet A versenyt tombolahúzás és a birkapörköltös ebéd zárta. Reméljük Nagy Gyula egyéni vállalkozó horgászaink jól érezték magukat és legközelebb se hagyják ki a KIS- Szentpéteri Róbert egyéni vállalkozó ÉR SHE versenyét. Természetjárók Gyermek Egyesülete: Szüle Sándor és Molnár A horgászverseny végeredménye: György Gyermek kategóriában: Tóth István egyéni vállalkozó, Csete Zoltán egyéni vállalkozó, 1. Rab Tamás 6, 01 kg akinek oroszlánrésze volt a támogatások megszerzésében 2. Kollár József 3, 25 kg 3. Balogh Zoltán 2, 16 kg A versenyrõl szóló képösszeállítás megtekinthetõ és letölthetõ 4. Bogdán Zoltán 1, 98 kg honlapunkról, a www. kis-er_she.mlap.hu ról. 5. Duka Márk 1, 98 kg A következõ versenyt az Éjszakai Ponty Fesztivált július 5-6-án éjjel Felnõtt kategóriában: tartjuk meg. A verseny részleteirõl plakátokon tudatjuk horgászainkat. 1. id. Kökény József 14, 73 kg 2. Kovács Zoltán 10, 41 kg Jó horgászatot kívánok minden horgásztársunknak! 3. Balogh Zsigmond 7, 77 kg Csillik Zoltán

5 5 CIVIL OLDALAK CIVIL OLDALAK a támogatásával Kirándulás Jászjákóhalmán. Június 7-én délután meglátogattuk a Jákó Kertbarát Kör tagjait. A szivélyes és baráti fogadtatás után látogatást szándékoztunk tenni egy kertészetben. A napos délutánt azonban hirtelen felváltotta a zuhogó esõ, mely megakadályozta a bemutatót. A következõ programot az esõ csendesedésével mégis megvalósítottuk. Meglátogattuk a Horváth Péter Helytörténeti Gyûjteményt, ahol a népi élet és a polgári világ rekvizitumaival ismerkedtünk meg Fodor István Ferenc szakavatott tárlatvezetésével. Megtekintettük Laki Ida festõmûvész képeit, és láthattuk a napokban, az Új Néplapban is bemutatott mézeskalácsképet. A parókia kertjében az újonnan felavatott Szent Erzsébet szobrot is megnéztük. A dombon álló templomba a restaurátor segítségével jutottunk be. Amíg idegenvezetõnk a templom és a gyülekezet történetét mesélte, láthattuk, miként borítja be aranyfóliával a mester az egyik mellékoltár képkeretét. Ezt az utat a gyaloglás és a folyamatosan csapkodó esõ miatt kevesen vállalták, s a Gyûjteménybõl csak néhányan ballagtunk el az Erzsébet térre, majd fel a lépcsõkön a parókiához, és a templomba. A városnézés után bõséges vacsorát kaptunk, a jákóhalmi sütemények garmadájából már csak csipegetni tudtunk, majd vidám nótázással, barátkozással múlattuk az idõ. Néhányan még táncra is kerekedtek, s Fodor Dénes és Lukács Józsi elhúzták mindenki nótáját. Mi augusztus 23-án várjuk a jákóhalmiakat látogatóba. Reméljük, az idõjárás kegyeibe fogad majd bennünket. Kiss János A Kertkultúra Egyesület hagyományt szeretne teremteni abból, hogy minden évben a májusi taggyûlést egy tagunknál tartanánk meg. Ez tavaly indult, amikor Csekõné Marika néninél volt a társaság. Az idén Kiss János volt a vendéglátó, aki nagy szeretettel fogadott bennünket. A kis csoport végigjárta a kertet, ami elég nagy, sokat kell dolgozni hozzá, hogy ilyen szép rendben legyen mint most. A kert megtekintése után Jancsi csülökpörkölttel látott vendégül bennünket, mami mindenkinek ízlett. A látogatás jó hangulatban telt el, amihez hozzájárult Lukács Józsi nótázása is. Kedvünket még a borús ég, és a szemerkélõ esõ sem tudta elrontani. Reméljük ez a kezdeményezés sikerrel jár, és jövõre is ilyen szép élménnyel zárul majd egy taggyûlés. Vankó Istvánné Végzett munka gyümölcse A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány kuratóriuma a 2007/2008-as tanévre meghirdetett, pályázatokat értékelte és megállapította, hogy a gyermekek a tanév során szép eredményeket értek el, ezért elismerve az éves munkájukat oklevelet és pénzjutalmat adományozott részükre. Összesített pályázati eredmény: Az iskola legeredményesebb tanulója cím: I. helyezett Mihályi Kristóf 8. a. II. helyezett Kovács István 8. a. III. helyezett Bogdán Vivien 8. c. A versenyeken legjobb eredményt elért tanulók Felsõ tagozat: I. helyezett Papp Ádám 6. c. I. helyezett Forgó Anita 6. b. II. helyezett Váradi László 6. c. II. helyezett Cseh Réka 6. b. III. helyezett Papp Zsófia 7. b. III. helyezett Budai Nóra 7. b. Alsó tagozat: Nagy Simon 3. c. Az iskola legeredményesebb osztályközösségei Alsó tagozat: I. helyezett 4. a. osztály II. helyezett 3. c. osztály Elismerõ oklevél 1. b. osztály versenyen kívül Felsõ tagozat: I. helyezett 6. b. osztály II. helyezett 6. a. osztály III. helyezett 7. d. osztály III. helyezett 7. a. osztály Az iskola legeredményesebb alkotó közösségei Énekkar A magyar nyelv barátai Kismatematikusok Baráti Köre További eredményeket, kellemes pihenést és szép nyarat kívánunk nektek gyerekek és nevelõiteknek a sok-sok törõdésért. Gál András Kuratórium elnöke Ifjú tehetséggel büszkélkedhet Jászkisér A Pedaggó us Nõi Kar a Csete Balázs Általános Iskolával karöltve szervezett rendezett hangverhangversenyt a Mûvelõdés Házába május 27-én. A rendezvény senyen a Pedagógus Nõi apropója, hogy a Csete Balázs Általános Iskola tanulója, Váradi László Karral szerepelt együtt, felvételt nyert a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem (Zeneakadémia) ahol közel egy órán Különleges Ifjú Tehetségek tagozatába. A jótékonysági hangverseny keresztül mutatta be szervezésével és bevételével az Õ tanulását, utazását szeretnék támogatni. tudását. A rendezvényen Váradi László jelenleg a Csete Balázs Általános Iskola 6. osztályos tanulója fellépett Réz Lóránt és szeptembere óta jár a Zeneakadémia Különleges Ifjú Tehetségek orgonamûvész is, aki tagozatára. Már óvodás korában a zene felé terelõdött érdeklõdése. A Rácz állandó kísérõje a Nõi Aladár Zeneiskolában elõször Czékmán Dóra tanárnõ, majd Réz Lóránt Kar fellépéseinek is. Azt orgonamûvész tanította. Ügyességével, tehetségével és szorgalmával hiszem aki ott volt hamar kitûnt társai közül. Több versenyen is eredményesen szerepelt, mint meggyõzõdhetett a pl: a Nemzetközi Chopin zongoraversenyen, Budapesten, ahol 4. helyezést fiatal és szerény zongoért el. Tanára és felkészítõje Réz Lóránt volt, aki 3 és fél évig tanította Lacit. rista tehetségérõl. Ezután felvették a Zeneakadémiára, ahol Gulyás István zongoramûvész a Biztos vagyok benne, jelenlegi tanára. Amikor e sorokat írom Laci már túl van a bécsi hogy ezzel a kitartó Zeneakadémiai hangversenyén, ahová több tehetséges fiatal közül munkával és szorgaharmadmagával utazhatott és mutathatta be tudását a bécsi zenerajongók lommal hamarosan a világ nagy elõadótermeiben képviseli elõtt. A Zeneakadémia óráira hetente kétszer viszik szülei autóval, naponta Magyarországot és szûkebb hazánkat Jászkisért. Becsüljük meg és 4-5 órát gyakorol a zongora mellett. De az általános iskola padjában is támogassuk a tehetséges fiatalokat, hogy mûvészetük kibontakozhasson. megállja helyét, kitûnõ tanuló és szívesen vesz részt mindenféle közösségi programban, szerepel ünnepségeken, verset mond, rajzol. A május 27-én TM

6 6 A Csete Balázs Honismereti Egyesület kirándulásáról Az Egyesület május 17-én a Múzeumok Majálisa napján kirándulást tett Diósdra-Érdre-Százhalombattára. Elõször Diósdon a Rádió és Televizíó Múzeum kiállításával ismerkedtünk meg. A Múzeum december 1-én a magyar rádió-mûsorszórás megindulásának 70. évfordulóján nyílt meg. Az állomás Schármár Jenõ postamérnök tervei alapján 1943-ban megkezdett építése a II. világháború miatt csak 1948-ban fejezõdhetett be. A Múzeum a régi nagy adóteremben és a mellette lévõ kisebb helyiségekben található. A múzeumi tárgyak zöme adástechnikai berendezésekbõl áll, de itt láthatók a stúdió- és vételtechnikai, valamint a hajózás és katonai hírközlés rádiós és televíziós tárgyi emlékei is. Sokan örömmel láttuk, hogy valamikor olyan rádió- vagy olyan TV készülékünk volt, amik itt kiállítottak sorában láthatók. A Múzeum büszke arra, hogy a hajdani postamérnök, a Nobel-díjas Békésy György fizikus, akadémikus USA-ból hazatért tudományos hagyatéka is itt kaphatott helyet két szobában. A második szobában olvasható Békésy György testamentuma, nagyon tanulságos, aktuális ma is. A parkban szabadtéri kiállítás sorakoztatja föl a magyar mûsorszórás kültéri tárgyi emlékeit (antennák stb.). Érden elõször is a Polgármester Úr T. Mészáros András köszöntött bennünket a Magyar Földrajzi Múzeum udvarán. Kedves gesztus volt tõle, frissen sült pogácsával, üdítõvel, kristályvízzel kínáltak. Érd a legnagyobb európai falu- állapította meg egy híres szociográfia még 1979 elõtt, ekkor kapott városi rangot. A város történelme igen érdekes. A földrajzi gyûjtemény létrehozását Balázs Dénes ( ) decemberében kezdeményezte. A Magyar Földrajzi Társaság és az érdiek igyekeztek segítséget nyújtani ehhez, így 1983-ban szélesre tárta kapuit a Magyar Földrajzi Múzeum a volt Wimpffen kúria egy részében. Elõször az udvarban elhelyezett magyar utazók, földrajzi felfedezõk szobrait néztük végig. Szemben áll Kõrösi Csoma Sándor ( ) szobra Antal Károly alkotása a Múzeum alapító Balázs Dénes szobrával, és körben vigyázzák a parkot Déchy Mór, Teleki Sámuel, Teleki Pál. Stein Aurél, dr. Sáska László, Princz Gyula, Almássy László, Baktay Ervin, Reguly Antal, Vámbéry Ármin szobrai, mind Domonkos Béla szobrászmûvész alkotása. Benn az épületben elõször a glóbuszok termébe léptünk be, ahol egy földgömb tûnik szembe. Az egész falat beborító világtérképen közel kétezer színes égõ jelöli a magyar utazók által bejárt területeket. Juliánus baráttól (1235-tõl) a XX. Századi jelentõsebb magyar utazóinak, így pl. Germanus Gyulának munkásságát, hagyatékát néztük végig a kiállítási termekben, így az Ázsiában, Afrikában, Amerikában, Mexikóban, Ausztráliában és Új- Zélandon járt utazóink és felfedezõink tárgyi emlékeit is. A Múzeum igazgatóhelyettese volt a tárlatvezetõnk, és mindnyájan érdeklõdve hallgattuk ismertetését, a város nevezetességeivel ismerkedtünk tovább. Érd-ófalu a római hadi út nyomvonala mellett emelkedik a török világ emlékét idézõ 23 méter magas minaret. A körerkélyhez 53 db csigalépcsõ vezet fel. A fiatalok és a jó lábuak felmentek a körerkélyre, hogy a panorámában gyönyörködjenek. Messze elláttak a 17 km hosszú városon, látták a városrészeket, Érdliget-Érd Parkvárost. Városát nagyon ismerõ és szeretõ idegenvezetõnk ismertette a minaret történetét, felújítását, majd elvezetett a Szent Mihály templomhoz, ahol megnéztük Bogner Mária Margit vizitációs nõvér szobrát, a templomkertben lévõ régi víztisztító betonberendezést, mellette a Mária fülkét. Ezután az Illésházy várkastély következett. Elhaladtunk Walburga szobra mellett. (a népnyelv Záporkának hívja) A kazamata rendszer 890 m2. Végigmentünk a Lovagtermen, megnéztük a Szapáry pincét (Szapáry Péter 14 évig raboskodott itt, Batthyány Ádám mentette meg). Jelenleg egy nemzeti szakrális helyet is találunk itt, ahol egy megkoszorúzott kereszt látható. Idézet a márványtábláról: Július 20-án, pénteken érkezett ide Budáról seregével II. Lajos Királyunk. Ákosházi Sárkány Ambrus pozsonyi fõispánnak és nejének zablati Trencsényi Zsófiának e helyen állott kastélyában szállott meg. Itt pusztult el hirtelenül kedves fekete lova vasárnapon az itteni réven kelt át a Csepel-szigetre, Mária Királynétól búcsút veendõ 23-án, hétfõn vonult tovább Ercsire, Mohácsnak tartva, ifjú éltét Istenért, Hazáért és Nyugatért áldozandó! Gyászolt nyomán szeptember 11-én, kedden vonult át Ercsi felõl Buda felé II. Szulejmán török császár serege. állította a 400. évfordulón a Hadimúzeum kezdésére Baranyay Nándor érdi fõjegyzõ és a Jézustársaság érdi házfõnöksége. Leonard Gnojenski vezette Lengyel Gyalogságnak az 1526 július végén II. Lajos király seregéhez történt csatlakozásának, és a Mohácsi Csatába való indulásának emléktáblája, ahol a törökkel vívott harcban valamennyien életüket vesztették. A fárasztó, de nagyon kellemes, szép városnézés után a Polgármester Úr jóvoltából a Termálfürdõben kávéval és süteménnyel vártak bennünket. Ezúton köszönjük a Polgármester úr gondoskodását. Meg kell még említeni Sina György bárót, aki 1848-ban vette meg Érdet. Nevelõintézetet is létesített itt, s a magyar nyelv tanulásában jó elõmenetelt, szorgalmat tanúsítók számára évente 210 forintot osztott ki. A fia Sina Simon apján is túltett mecénási bõkezûségével. Érdliget felet a dombon a Kutyavár faltöredékei láthatók. Itt állt Mátyás király vadászháza. Sietve búcsúztunk, mert már régen Százhalombattán kellett volna lennünk. Az 1840-es években a kutatók 122 halmot térképeztek fel. Lehet, hogy az egyik halom Attila sírját rejti. Legendák övezik Százhalombatta vidékét. Római villák kövei, avartörzsek emlékei és Túróczi-krónikája õrzik a múlt emlékeit, titkait ban egy jelentõs földmunka nyomán kerültek elõ bronzkori, késõ vaskori leletek. A Matrica Múzeumot 1987-ben alapították. A Múzeum állandó kiállítása: Terek, emberek, évezredek. Vagyis ízelítõ a város tízezer éves múltjából, az õskortól napjainkig. Láthatók bronzkori urnatemetõ, római kori villabelsõ, honfoglalás kori viselet. Következett a Régészeti Park: Magyarország elsõ, õskori szabadtéri múzeuma, ahol a bronzkorból és a vaskorból feltárt házak, kemencék, melléképületek hiteles másolatai épülnek. A halmok között az õskori élet elevenedik meg. Szövés, fonás, bõrmûvesség, ötvösség. A 2700 éves látogatható halomsírban hang- és fényeffektusokkal kísérve 17 perces multimédia program mutatja be a kor temetkezési szokásait, nagyon érdekesnek találtuk. A nap lassan eltelt, így be kellett fejeznünk programunkat. Kissé fáradtan, de sok szép emlékkel tértünk haza.

7 7 SZÉP HETÜNK VOLT A KOSSUTH TÉRI ÓVODÁBAN 1999-ben adaptált óvodai programunk elõvetítette a jövõt, miszerint az óvodákban a hagyományos értelemben vett ballagások szükségtelen stresszhelyzetet teremtenek a gyermekek életében. Hisz ballagni még annyiszor lesz alkalmuk, és nem feltétlen örömforrás, több száz ember elõtt ha akar, ha nem, verset mondani, táncolni, énekelni. Lehet enélkül is jól érezni az ember gyerekének magát! Sõt! A régi értelemben vett ballagások így megszûntek és helyette Gyermeknapi Hetet szerveztünk az óvodásoknak, ami valóban örömforrás és játék. Ezt a hetet idén június 2-tõl június 6-ig bonyolítottuk le. Az idõjárásra panaszunk nem lehetett, rendelni sem lehetett volna optimálisabb idõt. A gyermekek általában imádják az állatokat. Igaz, csak arra van mondás, hogy aki a virágot szereti rossz ember nem lehet, de ez hatványozottan igaz az állatokkal kapcsolatosan is. Az, hogy egy gyermek milyen lelkületû egy állattal mindent elárul arról, hogy milyen miliõben nevelkedik. A kicsik állatszeretetére alapozva a héten több programot is szerveztünk. Hétfõn Petõ Józsi bácsi lovasfogatával reggeltõl délig kocsikáztatta a Kossuth téri óvodásokat, felnõtteket. A motorizáció világában azt hiszem ez nem mindennapi élményt jelentett. Köszönet érte! Úgy búcsúztunk, hogy ugye jövõre is mehetünk?! Akik az óvoda udvarán maradtak egy-egy fuvar között azoknak sem volt okuk szomorkodni. Második jókedv felelõsünk Dósáné Földvári Judit volt, Bendegúz nevû pónijával. Nyereggel a hátán fáradhatatlanul rótta a kis ló a köröket az óvoda udvarán a rá felkívánkozó gyermekekkel. Fáradozásának jutalma egy marék kockacukor volt, amit néhányan A gyermekek helyzetbe való beleélését mi sem bizonyította jobban mint az, hogy idõrõl- idõre beszûkítették a bemutató terét, mert egyre közelebb kúsztak a nézõtérrõl. Szerdán már nem elégedtünk meg 1-2 állattal, egy egész seregre voltunk kíváncsiak, meg sem álltunk a Jászberényi Állatkertig. A három óvoda nagycsoportosai, illetve a kisebbek a szülõk kíséretében szerdán reggel két busszal indultak a nagy útra. Ezt a kirándulást évrõl évre megszervezzük már csak azért is, mert sok gyermeknek máskor nincs is módja ide eljutni. A buszköltséget pályázati pénzbõl fedeztük az idén, a jegyek árának felét pedig a szülõi munkaközösség állta. Fõleg a nagyobb gyermekek szívesen vetik papírra élményeiket rajz formájában. Lehet mondani: sok papír megtelt!! Fáradságos úton eljutottunk a csütörtökig, a Fészekváltó napjáig. Ilyen kedves elnevezést adtunk a csúnya ballagás szónak. Tízórai után nemcsak az óvodalakók öltöztek ünneplõbe, hanem egy kicsit a lelkek is. Óvodánkban szokás, hogy minden búcsúzó nagycsoportos a hosszú téli napokon - gondolva a jövõre megszövi a maga ballagási tarisznyáját. Nem születik kettõ egyforma még véletlenül sem, bátran mondhatjuk : gyönyörûek! Ezekkel a gyönyörûségekkel a vállukon énekszóval vonultak végig csoportról csoportra a leendõ iskolások. A kisebbektõl csak gyûltek az ajándékok : könyvjelzõ, emlékkönyv stb. A kicsik és nagyok is elmondták a búcsúzó verseiket, majd minden óvodás üdítõvel és süteménnyel lett megvendégelve. bátran etettek meg kifeszített tenyerükbõl. A lónyerítés közé egy kis gépzajt is becsaltunk, megérkeztek a délelõtt folyamán még a tûzoltók is. Testközelbõl látni, megérinteni, kipróbálni egy olyan dolgot, ami a hétköznapokban tekintélyparancsolóan robog el mellettünk, figyelmet felkeltõ szirénázással, ez a gyerek életében maga a csoda. Az arcokról olvasni lehetett ezt a csodát. Kedden tízórai után a rendõrbácsi Farkas György és barátja Eszes Zsolt kíséretében újra állati vendégünk volt. Két csodálatosan okos és szép rendõrkutya, Tücsök és Basa. A bemutatón mindenki ( gyerek és felnõtt ) szájtátva figyelte a kutyák magas fokú képességét, intelligenciáját, fegyelmét. A nap mókás része délután kezdõdött. A szülõkkel közös családi délutánra lettek invitálva a gyerekek. Mindenki szívesen vett részt a sorversenyekben. Szorgos anyukák már otthon a konyhában készültek erre a délutánra. Rengeteg palacsintát sütöttek, amit a sok sok gyerekszáj el is pusztított. Köszönjük az anyukák aktív közremûködését! Sok tombolatárgy gyûlt össze a a szülõk illetve jászkiséri vállalkozók felajánlásából. Ezeket is csak megköszönni tudjuk! A tombolahúzás után újra ehetett aki éhes volt, elkészült a virsli. Éhesen és unottan azt hiszem senki sem távozott errõl a napról. Ahhoz, hogy ezen a héten minden ilyen jól sikerüljön, minden segítõ és szervezõ munkáját nagyon megköszönjük! Óvoda dolgozói, gyerekek

8 8 GYERMEKNAP a BÖLCSÕDÉBEN Mint azt már minden évben, az idén is megtartottuk a bölcsõdei gyermeknapot. Ez a szép és kedves esemény, ami már rendszeressé vált, nemcsak a piciknek, hanem szüleiknek is szívet melengetõ, szórakozás volt. A heti program része volt, hogy a 3 óvoda, nagycsoportos gyermekei, akik közül többen is voltak bölcsisek, ellátogattak intézményünkbe, - ami már szintén hagyomány -, és az óvó nénikkel együtt mûsorral kedveskedtek gondozott gyermekeinknek. Az óvodás gyermekek nagyon ügyesek voltak, mert a bölcsõdés gyermekeket teljesen elvarázsolták elõadásukkal. Az elõadás közben és végén lelkesen tapsoltak az ovisoknak. Ezennel itt az újság hasábjain keresztül szeretnénk megköszönni az Óvoda Vezetõjének és az Óvó néniknek, hogy minden jeles ünnep alkalmával ellátogatnak a bölcsõdébe és kedves elõadásukkal még színvonalasabbá teszik ünnepeinket. A gyermeknapi rendezvény folytatásaként egész héten sokféle program várta a gyerekeket, ilyenek voltak a különbözõ ügyességi és készségfejlesztõ játékok, mint a vízhordás, rajzolás, célba dobálás, horgászás stb. A feladatok nagyon játékosak, színesek és változatosak voltak. Célunk mindenképpen a szórakozás, a kellemes idõtöltés volt. A gyermeknap zárónapján az idõjárás nem kedvezett számunkra, így a csoportszobákban voltunk kénytelenek megtartani a tervezett foglalkozásokat. Délelõtt folyamán a finommotoros készségfejlesztõ játékok után, örömmel nézték meg az elõzõleg készült (farsang/húsvét) jeles ünnepek felvételeit. Ezután a kis pihenõ után, újra kiélhették mozgásigényüket, mert fáradhatatlanul és önfeledten, kacagva táncoltak, ami a felvételeken is jól látható. Látva ezeket a boldog gyermekarcokat, szülõként, nagyszülõként, egyaránt azt kívánom, hogy gyermekeink arcáról soha ne fagyjon le a mosoly, s legyenek nagyon boldog, elégedett, sikeres felnõttek! Mi pedig, akik felelõsek vagyunk mindezért, tegyünk úgy, éljünk úgy, hogy mindez megvalósulhasson! Délután a szülõk is csatlakoztak a gyermeknapi bulihoz és õk is bekapcsolódhattak a közõs játékba. Végezetül, de nem utósorban szeretném megköszönni a szülõi munkaközösség elnökének és a szülõknek az együttmûködésüket, felajánlásaikat és szeretetüket. Jászkisér, Tajti Lászlóné Az óvodás gyermekek részére nyújtott adományaikat köszönjük, mellyel a családi nap sikerességéhez járultak hozzá. AGROSZÖV, Balla Lászlóné, Csete Zoltán, Hollóné Madár Márta, Kövesdi Istvánné, Krizsai Pékség, Molnár Pékség, Szellõhát Farm Kft Szentpéteri R. Center, Tóth Zsigmondné, és az érintett szülõk óvoda vezetõsége, szülõi munkaközösség Bölcsõdében jártak a nagycsoportos óvodások Gyermeknapra az Anyanyelvi munkaközösség szervezésében a Teknõc - Halacska - Mókus nagycsoportosokból vidám kis csoport látogatta meg a bölcsõdéseket. Az óvodások verses-énekes- mondókás mûsorát nagy figyelem kísérte. Vendégség és közös játék alatt az óvodások visszaemlékeztek mikor még bölcsõdések voltak, a leendõ kiscsoportosokkal is megismerkedtünk. Jó volt együtt lenni! Anyanyelvi munkaközösség

9 9 Életjel Papp Vanesza április 23-án Születések Berkes Larissza Linett május 23-án Farkas Jázmin május 27-én Házasság kötés Marossy Beáta és Kiss Csaba május 17-én Czékmán Judit és Kalmár András május 24-én Gratulálunk! Angol nyelvvizsgával rendelkezõ oktatást vállaló személyt keresek. Tel: VIRÁGÜZLET Tóth Zsigmondné Magdika Orvosi ügyelet Jászapáti, Kossuth L. út 10. Tel.: 06-57/ Jászapáti, Jászivány, Jászkisér, Jászszentandrás, Jászdózsa, Jászjákóhalma, Jásztelek Délután 16 órától másnap reggel 8 óráig Vasárnap és ünnepnap egész nap Családi eseményekre és más alkalmakra várjuk megrendelésüket! B a lláné Er z s ike Virágüzletében Jászkisér, Fõ út 34. Telefonon: Halálozás Kovács Józsefné Lakatos Ilona 82 éves korában április 20-án Szepcsik Lajosné Darók Mária 55 éves korában május 3-án Solymosi Istvánné Csabai Margit 80 éves korában május 12-én Korsós Mihály 76 éves korában május 12-én Rácz Ivánné 82 éves korában május 15-én Bander Ferenc 71 éves korában május 21-én Dankó Zsigmondné Duka Terézia 76 éves korában május 25-én Ócsai Sándorné Tóth Matild 85 éves korában május 28-án Bander János 67 éves korában május 29-én

10 10 Egy felejthetetlen hónap Svájcban A Csete Balázs Általános Iskola tanulójaként március 28. és április 28 között egy hónapot tölthettem kint Svájcban. Az egész úgy kezdõdött, hogy a 2007-es német táborban az egyik meghívott svájci pedagógusnak, Markus Schrödernek levelet írtunk tanárnõmmel, Borsos Ildikóval. Egy ötödikeshez illõ rövid levél volt. Magamról írtam és arról, hogy tetszik a honlap, amit Õ szerkesztett. Ezt a levelezést még a tábor után is folytattuk. Úgy november tájékán érkezett egy levél az iskolánkba, amiben Schröder úr megkérdezte, hogy lenne-e kedvem meglátogatni kint Svájcban. Persze elõször fel sem fogtam, hogy mit jelent ez. Ötödikes fejjel majd kiugrottam a bõrömbõl, amikor ezt olvastam. Természetesen rögtön igent mondtam. Schröder úr idejébõl ez sokat elvett, hiszen találni kellett egy családot, aki egy (!) hónapra vendégül látna engem, és el tudná viselni, ha nem értek valamit németül. Teltek a hónapok és körülbelül egy évvel késõbb anyukám kapott egy telefonhívást a német tanárnõmtõl. Találtak egy vendéglátó családot, minden meg van szervezve és még azon a héten szerettek volna választ kapni, hogy bele merek-e vágni. Nem tudtam, mit csináljak! Ekkor már hatodikos voltam, viszont nagyon megijedtem. Egyedül 1 hónapot kint tölteni egy idegen országban Rengeteget gondolkoztam a dolgon, végül amellett döntöttem, hogy belevágok. Kevés idõm volt, körülbelül egy hónapom az indulásig. Addig szinte minden nap eljártam Ildikó nénihez, hogy segítsen nekem a német nyelvben. Aztán gyorsan eljött az indulás napja. Hatalmas bõrönddel indultam útnak, hiszen egy hónap nem kevés idõ. Negyed háromkor indultunk a kiséri vonatállomásról anyukámmal és apukámmal, akik vállalták, hogy kikísérnek. Az út 16 órás volt. Amikor befutott a vonatunk a zürichi pályaudvarra, csak a fejemet kapkodtam, hogy megtaláljam Schröder urat vagy Susanne Schrödert, aki Schröder úr felesége, és egyébként nagyon jól beszéli a magyar nyelvet. Nagyon megörültem, mikor megláttam õket, velük volt a vendéglátó fiú is, akit Nathan Woodert-nek hívnak. Eleinte nem sokat beszélgettünk. Együtt elmentünk reggelizni majd megbeszéltük, hogy aznap mit csinálunk. Elõször az állatkertbe mentünk. Nagyon izgalmas volt és egyre felszabadultabbak lettünk. Anyáék vonata este tizenegykor indult vissza Pestre, ezért nekik még rengetek idejük volt. Mi viszont elmentünk a Schröder házaspár lakásába, mivel az elsõ éjszakát ott töltöttem. Aznap este megtanultam Unozni, ami egy kártyajáték. Kilenc óra körül elmentem aludni, mert másnap viszonylag korán indultunk oda, ahol Nathanék laknak: Twannba. Az út egy-másfél órás volt. A lakásuk a Twann hegyen volt fent. Amikor megérkeztünk megismerkedtem a késõbb az anyukájuk is hazajött. Nagyon szimpatikusnak találtam az egész családot. Náluk éppen tavaszi szünet volt, ami két hétig tartott ezért ezt az idõt a nagyszülõknél, Németországban töltöttük. Hosszú volt az út. A nagyszülõk kedvesek voltak velem, segítettek ha valamit nem értettem. Gyorsan eltelt ez a két hét. Ez idõ alatt voltunk strandon, a városban, sétálni és német nyelvû filmeket néztem, amiknek a nagy részét megértettem. Nagyon jól éreztem magam és sajnáltam, hogy már el is telt a szünet. Szombaton indultunk haza Németországból. Estefelé már Twannban is voltunk. Az iskola elõtti nap, vasárnap találkoztunk Susanne és Markus Schröderrel, akikkel múzeumban voltunk és megkaptam az órarendemet is. Egy lányt, Lucyt bíztak meg azzal, hogy az iskolában segítsen nekem. Hétfõn reggel hat órakor keltünk fel és háromnegyed hét körül indultunk az iskolába. Amikor beértünk nagyon féltem. Szerencsére mindenki kedves volt velem, már az elsõ nap sikerült barátokat találnom. Az elsõ órán találkozhattam az iskola igazgatójával, Jürg Fankhauser-rel. Schröder úrral együtt megmutatták nekem az iskolát. A tanítás ig tartott. Ezután kocsival hazavittek minket. Hétvégén a Schröder házaspárral kirándultunk. Az elsõ hét nagyon gyorsan eltelt az iskolában. Alig akartam elhinni, hogy már csak egy hét és mehetek haza. A második hét ugyan olyan gyorsan és érdekesen telt el, mint az elõzõ. Az utolsó napon, pénteken az egyik lánytól Anictól kaptam egy pénztárcát, amit saját maga készített el, ez nagyon jólesõ érzés volt. Szombaton reggel összepakoltam minden holmimat és elbúcsúztam a családtól. A hétvégét Sussanéval és Nathannal töltöttem. Bernbe mentünk, ahol megnéztük a várost. Nathan aznap délután hazament, ezért vele már többet nem találkoztam. Elbúcsúztunk egymástól, de nyáron újra találkozhatunk, hiszen jön Jászkisérre az iskolai német táborba. Vasárnap Susannéval egy várat és néptánc bemutatót néztünk meg. Hazafelé még gólyákat is láthattunk, Aztán eljött a hétfõ. Reggel öt órakor keltem fel, mivel Zürichbe kellett utaznunk a szüleim elé. Nagyon izgatott voltam, az óra csörgése elõtt felébredtem és már indulni is akartam. A pályaudvaron elkezdtem futni, amikor végre megláttam anyát és apát. Egész nap csak meséltem nekik. Sajnos Susannének el kellett mennie dolgozni. Mivel a vonatunk csak este tizenegy órakor indult Pestre, mi ott maradhattunk a Schröder házaspár lakásában, amiért nagyon hálásak is voltunk. A városban, ahol laktak nagyokat sétáltunk és nagyon hamar eljött az este. Elbúcsúztunk Sussanétól, örültem, hogy végre indulunk Magyarországra, de szomorú is voltam, hiszen itt hagyjuk Svájcot. Nagyon csodálatos volt a Svájcban töltött hónap, rengeteget lehetne mesélni még róla. Szeretném nagyon megköszönni Markus Schrödernek, hogy megszervezte ez az utazást, Susanne Schrödernek, hogy bármikor segített, ha valamit nem tudtam, a Woodert családnak, hogy egy hónapig törõdtek velem, és náluk lakhattam, az iskola igazgatójának, Jürg Fankhauser-nek, hogy vendégül látott az iskolájában. Kiss Lajos igazgató úrnak és az iskola pedagógusainak köszönöm, hogy egy hónapra elengedtek az iskolából és hazaérkezésem után a szabadidejükbõl áldoztak rá, hogy bepótolják velem a tananyagot. Borsos Ildikó tanárnõnek köszönöm a szervezõmunkát, azt a sok órát, amit a német tudásom csiszolására fordított és a lelkesítõ szavakat, amivel végig bíztatott. Mindenkinek, akinek alkalma lesz rá, ajánlom, hogy egy ilyen lehetõséget ne szalasszon el. Izgalmas egy hónapot tölthettem Svájcban, sokat tanultam és ha lehetõségem adódna rá, szívesen visszamennék. nõvérével, Mirella Woodert-tel. Az anyukájuk, Petra Baum még nem volt otthon. Nathan megmutatta az ideiglenes szobámat. Nem sokkal Cseh Réka 6. b osztályos tanuló

11 11 M?r sokadik alkalommal került megrendezésre az iskolába készülõ óvodások részére a Fürkésznap, melyet a környezet munkaközösség május 16-án tartott a Szent István Parkban. Az elkõ észületekben is voltak izgalmak! Az irányt adó jelek felrajzolásánál majdnem büntetésben részesült az óvoda a közterület fenntartó jóvoltából. Pedig nem szemeteltünk, nem tettünk kárt a növényekben, hanem táblakrétával rajzolta fel a Parkba vezetõ utat, a munkatársnõ. Ezeket, a jeleket követve kellett az óvodásokkal kijutni, és közben 20 szalagot összegyûjteni. Útközben friss tejet is kaptak az óvodások, óvó nénik, mellyel erõt gyûjtöttek a hátralévõ útra. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Laktored Kft-nek a kapott tejet! Kiérkezés után minden csapat elmondta az indulóját, majd megszámlálták közösen a szalagokat, hogy megtalálták-e mindet útközben. Mindegyik csapat ügyes volt, mert begyûjtötték mind a 20 szalagot. Ezután csiga-, és levelibéka gyûjtés következett. A Vadvirág csapat a Pitypang csapattal összefogva, egy nagy csoportot alkotva rengeteg csigát gyûjtött. No, meg persze szúnyogcsípéseket is, hiszen olyan helyekre bújtak be a gyerekek, ahol felverték a szúnyogokat. De nem bánták a gyerkõcök, gyûjtötték a csigákat szorgalmasan, s evvel Õk bizonyultak a legjobbnak ebben a játékban, a 3 csapat közül. Levelibéka nem akadt, így a felajánlott csoki nem talált gazdára. Mint már említettem, három csapat versengett egymással: a Maci, a Mókus és a Vadvirág - Pitypang csoport közösen. Ebbõl a 3 csoportból a következõ játékos feladatnál 1-1 gyermek szerepelt. Bekötött szemmel fel kellett ismerniük, hogy mi van a kezükben. Ez nagyon jó érzékelést fejlesztõ játék is, és a gondolkodást, emlékezetet is jól fejleszti az agyban történõ képek elõhívásával. A gyermekek nagyon jól kitalálták, mi van a kezükben, és meg is tudták nevezni azt a tárgyat, amely nem illett az élõlények sorába. Ez, egyfajta absztrahálást, elvonatkoztatást is igényelt a gyermekektõl. Ezután minden csapat kapott egy fonalat. Meg kellett keresni becsléssel a legvastagabb fát, a Parkban, és a kapott fonallal le kellett mérni a kiválasztott fa kerületét. Ebben a játékban a Maci csapat volt nagyon ügyes és ötletes, ugyanis emlékeztek arra, hogy melyik fa volt tavaly a legvastagabb, így oda szaladtak és azt mérték le. Nagyon megdicsérték a leleményességéért ez a csapatot, hiszen nagyon jó emlékezõ képessége volt annak a kislánynak, aki felidézte a tavalyi játékot a fejecskéjében, így a Maci csoportot juttatta ebben a játékban gyõzelemre. Ügyes volt a Mókus csapat a következõ feladatban, amikor is fel kellett ismerni, és megkeresni egy kapott falevélbõl az egész fát, bokrot. Õk voltak azok, akik egybõl megtalálták a növényüket, és meg is tudták nevezni azt. Szent Istv?n parki élmények Emlékezés Stráda Eduárdra Ez a gyerekeknél segíti a rész-egész felismerését, így tud majd az iskolában halmazokat képezni, meglátja, hogy mibõl kell elvenni, vagy hozzá adni. A legutolsó feladatnál kaptak a csapatok 1-1 talpformát, és azokra kellett felragasztani azt a növényt, ami ott van a lábuk alatt. Ezt a mintát minden csoport elvitte a saját óvodájába, és megnézte nagyítóval, megkereste, behatározta a Kis növényhatározóval. Érdekes növények kerültek a talpak alá. Volt gomba, cickafark, pitypang, és még több fajta növény. Reméljük minden csoport megnézegette nagyítóval a gyûjtött növényeket. Mind a három csapat nagyon ügyes volt, nagy tapssal jutalmazták egymást a kitartásért, a küzdelemért, az igazságos játékért. Fáradtan, éhesen érkeztek vissza az óvodákba, az iskolába készülõ nagycsoportosok. Remélhetjük, hogy az iskolában hamar megszokják a rendet, és nem fáradnak el olyannyira, mint itt a Parkban! Kö szönjük a környezet munkaközösség tagjainak a kellemesen eltöltött délelõttöt! Jól érezték magukat a gyerekek, és a felnõttek. V. E. ó vodapedagógus Az április 14.-i honismereti találkozón beszélték, hogy a református Méltóságod iránt a leghatártalanabb tiszteletemet amelyet valóságos nagy temetõbõl is fogynak az értékes síremlékek. A temetõ a béke szigete, érdemei és bátoríthatatlan nagy hazaszeretete már régóta keblembe hagyjuk nyugodni az elhunytjainkat. Ne sértsük meg a ma már százezrekbe gerjesztett, kinyilatkoztatnám. egyéb iránt magamat és családomat nagy kerülõ sírjaikat. E tevékenységeket én bûnnek tartom. Ezen hír adta ismét Úri kegyeibe ajánlván megkülönböztetett nagy tisztelettel vagyok. kezembe a tollat, Jászkisér lakói hazaszeretetükrõl híresek és szerették, megbecsülték az elhunytakat. Most csak az es szabadságharcra Jászkisér, május gondolok. A szabadságharchoz Méltóságos FõkapitányÚrnak Kossuth Lajos a jászkisériektõl 69 alázatos szolgája Stráda Eduárd katonát kért és 178 fõ jelentkezett a hadserege ny.1. Kapitány Lehel huszárezredbe. A huszár- A Stráda család épülete az Ady Endre úton az 1948-ban a z akkori ezred harmadik századában tehát Gépállomás épületeként szolgált. A család sírboltja pedig a jászkiséri római sok kíséri katona volt. Még katolikus temetõben a halottas házhoz vezetõ kocsiúttól balra, szép, de Világosnál sem tették le a fegyvert, lehanyagolt vaskerítéssel bekerítve található. hanem számûzetésében is hûek A sír közepén talál-ható márvány táblán található az elhunyt család összes maradtak Kossuthhoz és a magyar tagjá-nak neve. Benedek József a Csete Balázs Honismereti Egye-sület szabadságharchoz. A szabadság- elnöke, utódom mondta, hogy az utóbbi évek március 15.-én már koszoharcnál kell megemlékeznem a rúzta is a síremléket a Jászkisériek Baráti Egyesülete. XVIII. század elsõ felében március 15.-re pedig a Baráti Egye-sület anyagi segítsé-gével Jászkiséren élt Giundáni Stráda felújítják a síremléket és minden március 15.-én a sírt megkoszorúzzák, családról. Az es szabadságadózva ezzel a nemes tettel az es dicsõ szabadságharc hõseinek, harc idején a nemes család tagja vagy ezen szabadságharcról írt írásoknak. Stráda Eduárd a következõ sorokat Szerény írásomat a hõsi halált halt Petõfi szavaival fejezem be: írta Jászkisérrõl Budára: Hol sírjaink domborulnak Unokáink leborulnak és Méltóságos Fõkapitány Úr! Fel lévén szólítva haza önkéntes Áldó imádság mellett adakozásokra, és én is kívánom igaz hazaszeretetemet magához ugyan Mondják el szent neveinket. csekély, de vagyonomhoz képest értékes adomány által bebizonyítani 200 Jászkisér, április 14.-én, mert április 14.-én a Habsburgok pozsonyi mérõ tiszta búzát kész vagyok most állítandó önkéntes sereg harmadik trónfosztása ezen a napon történt a debreceni református élelmezésre magam költségén és minden követelés nélkül Pestre szállítani. nagytemplomban. Egyszersmind bátor vagyok Méltóságodat megkérni, hogy a kis adományom hova vitelérõl rendelkezni méltóztasson. Engedje meg Gyõri János ny. tanár helytörténész

12 12 A tûzoltóság tájékoztatója Április május hónapban káresemények tekintetében lakóháztüzek és Õk május 22-én érkeztek hozzánk, partnerkapcsolat építés szándékával. közúti balesetek igényeltek tûzoltói beavatkozásokat. Mindegyik káreset Ennek ünnepélyes keretek között egy szerzõdés kötéssel a Falunapon emberi gondatlanságnak, felelõtlenségnek tudható be. hangot is adtunk. Az itt töltött néhány nap alatt megismertettük velük Így a kalászos gabonák betakarítási ideje elõtt kérném a lakosságot, Jászkisért, a tûzoltóságot, valamint Jászberénybe is elutaztunk velük vigyázzanak minden szabadtéren gyújtott tûzzel, figyelmetlenül eldobott megtekinteni a várost, a Jász Múzeumot és az ottani tûzoltóságot. Jól égõ cigaretta csikkel! érezték magukat nálunk, bízunk a további sikeres együttmûködésben. Akaratlanul is nagy károk keletkezhetnek, emberek, nagy értékû eszközök Most mi tartozunk nekik egy látogatással! válhatnak a tûz martalékává! Június 2-án meghívást kaptunk az óvodákba, a tûzoltóautó szokásos A gazdálkodóknak pedig saját érdekük, hogy gépeik fel legyenek készítve bemutatására. A gyerekeknek minden évben nagy öröm ez, szívesen a nyári betakarítási munkákhoz, (földelõ lánc megléte, akkumulátor zárt teszünk a felkéréseknek eleget. tartóban, olajfolyások a felmelegedõ géprészeken ne legyenek, elektromos vezetékek szigetelései sértetlenek legyenek, a kipufogó szikrafogója ép Elismerések legyen, 21A-113B oltóhatású kézi tûzoltókészülék elhelyezése az erõgépen) Május 5-én részt vettünk a Karcagon megrendezett Megyei Tûzoltónapon egy kézi tûzoltókészülék elhelyezése a traktorba, vagy kombájnba nem Flórián napon. Az ünnepi rendezvényen a Jász-Nagykun-Szolnok Megye annyit ér, mint amilyen károktól megmenthet minket! Tûzvédelmének korszerûséért Alapítvány emléklapját vehettem át a tûvédelem terén végzett kimagasló munkám elismeréséül. A kárelhárítás mellett A jogszabályi elõírásoknak eleget téve a Köztestületi Tûzoltóság Versenyek, vetélkedõk: május 19-én megtartotta a évi közgyûlését. A közgyûlésen Tûzoltóságunk részt vett a Tiszafüred Hivatásos Önkormányzati beszámoltunk a tûzoltóság szakmai, pénzügyi, továbbképzési Tûzoltóság által szervezett Csónakos horgászversenyen a Tisza-tavon. tevékenységérõl és létszámgazdálkodásáról. A közgyûlés elfogadta a A lelkes csapat nem biztos hogy a legjobb csalit választotta, mert a 7. helyre évi közhasznúsági jelentést is. elegendõ halat tudtak bapalizni. De lagalább kitartóak voltak a nagy A közgyûlésen részt vettek a tûzoltóság alapításában részt vett települések melegben és a házigazdákat maguk mögé utasították. Csapattagok voltak: közgyûlésbe delegált képviselõi Jászapátiról, Jászkisérrõl és Tiszasülyrõl. Jónás János, Kovács Viktor, Szabó Attila, Tóth Csaba. Gratulálok nekik! Az elnökség és az ellenõrzõ bizottság a részletes tájékoztató anyagot áttanulmányozta a közgyûlésen a felmerülõ kérdéseket megvitatta. A Megyei tûzoltó szakmai vetélkedõ Mezõtúr tûzoltóság mûködésérõl egybehangzóan elismerõ vélemények hangzottak el. A közgyûlést követõen a Polgármesteri Hivatal Házasságkötõ termében állománygyûlést tartottunk. Itt a tûzoltóság teljes személyi állománya és az elnökségi tagok mellett jelen volt a Megyei Katasztrófavédelmi Megyei Tûzoltószövetség és a Mezõtúr Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság közösen minden évben, így ebben az évben is június 11- én megrendezte a Megyei Szakmai Vetélkedõt. 7 csapat nevezett 6 hivatásos és 1 önkéntes köztestületi Tûzoltóság. Csomós Mátyás pv. ezredes a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóság igazgatója Csomós Mátyás ezredes Úr, Hajdú László Igazgatója nyitóbeszédében köszöntötte a megjelent versenyzõket, polgármester Úr, Szabó Lajos Jászapáti polgármestere, Dr. Gócza Tamás felkészítõket, a meghívott vendégeket, valamint a verseny jegyzõ Úr. A környékbeli Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok l e b o n y o l í t á s á b a n r é s z v e v õ á l l o m á n y t a g j a i t. képviseletében Jászberénybõl Nagy Attila alezredes Úr, Besenyei Zoltán A verseny két részbõl állt, egy elméleti és egy gyakorlati feladatsor alezredes Úr Hevesrõl valamint a Jászapáti Tûzoltó Egyesület elnöke végrehajtásából. Az irányítók és a beosztott tûzoltók egy 100 kérdéses Miklós Vince Úr. tesztlapot töltöttek ki, még a gépjármûvezetõk egy 70 kérdéses tesztlap A jászkiséri tûzoltóság mûködését és szakmai tevékenységét az után még KRESZ tudásukból is számot kellet adniuk. állománygyûlésen hozzászóló igazgató Úr, a polgármester Urak a A gyakorlati feladatsor alkalmával a gépjármûvezetõknek számot kellett hivatásos tûzoltóságok képviselõi is jó színvonalúnak értékelték. adniuk a vezetés technikai tudásukról, valamint ezt követõen az egyes kárhelyszíneknél (4 db) is aktívan részt kellett vállalniuk a munkálatok Egyéb szakmai tevékenység tökéletes befejezésében. A beavatkozói állománynak nem csak a feladatok A kárelhárítás mellett folyamatosan történnek a képzések és kiképzések, pontos és szakszerû leküzdésében kellett jeleskedni, hanem a 30 foknál valamint a gyerekekkel történõ foglalkozás. A nemzetközi ifjúsági tûzoltó nagyobb meleggel is meg kellett küzdeni. A vetélkedõ kitûnõ hangulatban versenyszabályrendszer szerinti felkészítését megkezdtük a zajlott le, a végére természetesen mindenki elfáradt. Minden csapat tanult tûzoltószakkörös gyerekeknek. Ehhez elõször el kellett készíteni pontos egymástól, hogy adott esetben ki hogyan hajt végre szakszerûen egy méretek szerinti eszközöket és akadályokat. Az eszközök elkészültek. ugyanolyan feladatot. Azért olykor becsúsztak kisebb hibák is, amelynek a Ebben kimagasló munkát végeztek Juhász Róbert, Tóth Csaba, Vitai vége az lett, hogy hibaponttal gyarapodott az adott csapat. Miklós György tûzoltók. Köszönöm munkátokat a gyermekek nevében is! A felkészítésben Urbán Fruzsina, Szepcsik György és Varga Zoltán Csapatverseny: jeleskednek. Nekik is köszönöm a lelkiismeretes munkát! 1. Szolnok HÖT, 2. Mezõtúr HÖT, 3. Karcag HÖT, 4. Jászkísér ÖT, 5. A tûzoltó szakmai kiképzések mellett április 25-én a jászkiséri Tiszafüred HÖT, 6. Jászberény HÖT, 7. Kunszentmárton HÖT mentõállomáson elsõsegély képzésen vettünk részt. Sebkötözések, törött végtagok, gerinc, nyakcsigolya stabilizálása, sérült gépjármûbõl történõ Egyéni verseny: kiemelése, újraélesztés volt az ismertetett szakmai anyag. Ezt a képzést Irányítói kategória elsõ helyezett: Dékány László tû.õrgy. Szolnok HÖT., évente mindig ismétlõ jelleggel végezzük, elõfordulhatnak esetek amikor a Beavatkozó tûzoltó kategória elsõ helyezett: Szabó Károly tû.zls. Szolnok tûzoltóknak kell helytállniuk ezen a területen. Ezúton köszönjük a HÖT., Gépjármûvezetõ kategória elsõ helyezett: Feke Lajos tû.ftõrm. mentõállomás vezetõjének és kollégáinak a képzési lehetõséget. Bízunk a Karcag HÖT. további sikeres és eredményes együttmûködésben. Forrás: szoljon.hu internetes oldal Közélet Tûzoltóságunk igyekszik részt venni és segíteni a település különbözõ rendezvényeit. A Majálison ismét szórakoztattuk a fiatalabb korosztályt drótkötélpályánkkal és munkánkkal járultunk hozzá a rendezvény sikeréhez. A Pünkösdi vigadalmi napokon a Falunapon, tûzoltási és mûszaki mentési bemutató keretében igyekeztünk bemutatni a tûzoltók munkáját egy káreseménynél és az általuk használt technikai eszközöket és szakfelszereléseket. Itt közremûködõk voltak a szczyrki (ejtsd: scsirk) tûzoltók is. Ehhez a nagyszerû szakmai eredményhez gratulálok a csapattagoknak, és további ilyen sikerek elérését kívánom nekik! Az eredményes tûzoltóraj tagjai: Balog József, Juhász Róbert, Szabó Attila, Szepcsik György, Varga Zoltán, Vitai Miklós György Balogh Tamás Tûzoltóság parancsnoka

13 13 Medicus curat, natura sanat! azaz az orvos kezel, a természet gyógyít - mondotta Hippokrates, az ókor nagy bölcse, a mai orvostudomány atyja. Bizony, mai rohanó és mindent készen, esetleg félkészen kínáló világunkban sokszor elfeledkezünk alapdolgokról, elfeledkezünk olyan egyszerû, ám életünket gyökeresen érintõ és befolyásoló tényezõkrõl, melyek néhány évtizeddel ezelõtt természetesek voltak. Mostanság igen sokat lehet hallani az ún. civilizációs betegségekrõl. Ezek sajnos jelen életmódunk, elkényelmesedett életvitelünk szükségszerû következményei. E káros folyamatok leggyakrabban megmutatkozó tünetei a szív- és érrendszeri betegségek, emésztõrendszeri problémák, mozgásszervi károsodások és nem utolsó sorban a pszichés bántalmak. Ezt a korunkra jellemzõ problémát sokan felismerték már, vannak, akik szeretnének is tenni ennek érdekében. Tenni is kell, hiszen huszonegyedik századi életmódunkkal járó betegségek elkerülhetõk lehetnek. Mi kell ehhez? Rendet tenni gondolkodásunkban, odafigyelni táplálkozásunkra. Egyszerûnek hangzik. Mint minden, ez is elhatározás kérdése. Sokszor kibúvókat keresünk és ezek felmutatása után felmentve érezzük magunkat a vállalt kötelezettségek alól. Ilyenkor egy kis segítség jól jöhet! Az idõben adott segítség értéke felbecsülhetetlen! Ha tudom, hogy elesek, elõtte leülök! mondja a bölcs közmondás. Bölcs a mondás, mégis kevesen vannak, akik megfogadják! Tudom ezt én magamról! Két éve, mikor kimondhatatlan fejfájás gyötört a nap huszonnégy órájában,- ezt a több mint egy évig tartó megpróbáltatást nem fékezte a sok-sok beszedett gyógyszer, nem talált rá magyarázatot három kórházban végzett vizsgálatok garmadája. Natura sanat! - A természet gyógyít! Hippokrates gondolatában bízva, némi életmódváltással túljutottam életem egyik, talán legnehezebb szakaszán. Azóta csak ez a gondolat vezérel, ezt mondom el mindenkinek: az egészség megõrizhetõ, vigyázzunk rá, mert ha egyszer elveszítjük nagyon nehéz visszaszerezni. Egy cél eléréséhez eszközre is szükség van. Ahhoz, hogy minél többekhez eljuthasson segítõ szándékunk, életre hívtuk a Rubin Természetgyógyászati Közhasznú Egyesületet. Így az egyesület adta lehetõségeket kihasználva kívánunk tenni mindenekelõtt településünk, Jászkisér lakosai egészségének megóvásáért. Mert a megelõzés, a felvilágosítás sokkal kevesebbe kerül, mint megvárni azt, ami elkerülhetõ lett volna, azaz a betegséget. Madarász Sándor Analóg és digitális fotókidolgozás! Ajándékkészítés saját fotó és ötlet felhasználásával! tel: 30/ / Jászapáti Árvai u. 2/a Kollégium a Jövõért Alapítvány Attila Király Népfõiskolája képzési tájékoztatója Az Attila Király Népfõiskola magyarságközpontú képzést indít. Célja: A magyar kultúra megtartása, ápolása, védelme a magyarságismeret bõvítése, a történelmi szemlélet fejlesztése Öntudatos, önbecsüléssel rendelkezõ, magyerságukra büszke, és annak kultóráját védõ emberek nevelése. A képzés két korcsoportban, az adott korosztály sajátosságainak figyelembevételével történik. Így lehetõség nyílik arra, hogy az egész család egy idõben, ugyanabban a képzésben vegyen részt. A képzés ideje alatt a kisgyermekek részére gyermekfelügyelet és foglalkoztató mûködik. A tanév 2 szemeszterbõl áll. Az elsõ szemeszter: szept.15-jan.15-ig tart. A második szemeszter: febr. 15-jún.15-ig tart. A konzultációs idõpontok Jász-Nagykun-Szolnok megyében: Minden hónap 3-dik szombatja. Akar elegáns lenni? SARKIBA A kell menni! Eladó ház! A képzés ingyenes. Az elsõ szemeszter tárgyai: Magyar történelem, Magyar kultúra, Keresztény erkölcstan, Érdeklõdni lehet: Jászkisér, Rigó u.6 alatt Tel: XXI. Század Teljesítményértékelés: szemeszterenkénti beszámoló. A képzettség igazolása: Tanúsítvány Amennyiben tájékoztatónk felkeltette érdeklõdését, örömmel vesszük jelentkezését, amelyet a beiratkozási lap kitöltésével, önéletrajzával és egy darab 4X4-es fénykép beadásával tehet meg. További információ : Boros Ignácné cím: A nyári betakarítási munkák megkezdése elõtt a mezõgazdasági gépekre kötelezõen elõírt Kézi tûzoltó készülékekre Vonatkozóan vásárt és felülvizsgálati akciót szervez a jászberényi Tûzoltóság és a szolnoki TÜZES KFT. Helyszín: Tûzoltóság udvara Jászberény, Jákóhalmi u. 11/a. sz. Idõpontja: 2008.június óra között Üzlet helyiség kiadó! Jászkisér, Petõfi út 45. alatt a 100 Ft-os bolt mellett! Tel: SARKI Bolt Kossuth Lajos út 30. Telefon:

14 14 AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt. Orosz Józsefné Területi Üzletkötõ Élet-, lakás-, gépjármûbiztosítások, valamint magánnyugdíjpénztár tag beléptetés AEGON HITELEK Új és használt lakás vásárlás, felújítás-bõvítés Szabadfelhasználású hitelek intézése helyben 450 Szerdai napokon: 8-10-ig a TELEHÁZBAN Egyébként a megadott telefonszámon elõzetesen egyeztetve: Jászkisér, Dobó út 4. sz. alatt. Mobil: 06-70/ Hasznos internetes linkek civileknek Hirdessen a -ben! Egész oldal Fél oldal Negyed oldal Nyolcad oldal apróhirdetés HIRDETÉSI ÁRAK: Ft Ft Ft Ft 500.-Ft +Áfa Hirdetések leadási ideje minden hónap 10-e! Hogy Önt is könnyen elérjék és megtalálják... Mi elkészítjük weblapját, Cégismerteto kiadványát! Kérjen árajánlatot! Jászkiséri Teleház tel.: 57/ SCORPIO Biztonsági SSzolgálat Jászberény VAGYONTÁRGYAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLJA SCORPIO Biztonsági Szolgálat NINCS MÉG BETÖRÉSJELZÕ RENDSZERE? Ha a SCORPIO Biztonsági Szolgálatttal távfelügyeleti szerzodést köt, AZ ALAPCSOMAGOT MI INGYEN FELSZERELJÜK! Ajánlatunk csak lakossági ügyfeleknek szól. Bovebb információ az alábbi telefonszámokon: (57) , (20) , (20) PARADOX HUNGARY KFT. SCORPIO BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely N a g y k e r e k i Könyvtári-, információs- és közösségi hely KÖNYV roma TÁR - Roma felhasználó a Könyvtárban - Méliusz Könyvtár 2016. január 25. Nagykereki Nagyzomlin lakosság lélekszáma 1375 fő (2015.

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 Támogató: Marcali Város Önkormányzata Oktatási és Közművelődési Bizottság 8700 Marcali Rákóczi u. 11. Támogatott: Marcali Városi Kulturális Központ 8700 Marcali

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

LOVAGLÁS. A TÁMOP 3.1.4. pályázat elnyerésével iskolánknak lehetősége nyílt lovaglás oktatás megszervezésére.

LOVAGLÁS. A TÁMOP 3.1.4. pályázat elnyerésével iskolánknak lehetősége nyílt lovaglás oktatás megszervezésére. LOVAGLÁS Helyszín: Felsőtárkány, Karap lovastanya Oktató: Karap Péter lovasedző Bevont tanulók: 20 tanuló, 3. és 4. osztályosok 20 alkalom: május 12., 14., 19., 21., 26., 28., június 2., 4., 11., 16.,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről A verseny Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről megrendezésének időpontja: 2017. 03.24. rendező intézményének neve: Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, és Bölcsőde szervezőjének

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

Határtalanul! Négyfalu

Határtalanul! Négyfalu Határtalanul! Négyfalu 2016.03.03 2016.03.06. A 2015/2016. tanévben a Határtalanul! program keretében sikeres pályázatot nyújtottunk be, így lehetőségünk nyílt az erdélyi testvériskolánkba ellátogatni

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 2016-2017 Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu OM 035022 Iskolai szünetek:

Részletesebben

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban A SIÓFOKI VAK BOTTYÁN JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI 5. ÉVFOLYAMOS TANULÓI RÉSZÉRE 2016.09.05-09 KÖZÖTT SZERVEZETT ERDEI ISKOLAI PROGRAM DOKUMENTÁCIÓJA Palkó

Részletesebben

2011. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa.

2011. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa. 2010. március 17-én: Szabad Ötletek Színháza Misi Mókus kalandjai Főhősünk, Misi

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Testületi ülésen történt

Testületi ülésen történt 2015. JÚNIUS Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek Iskolai és óvodai hírek Visszatekintő Díszpolgár-jelöltek Falunapok Veterán gépjármű találkozó Anyakönyvi hírek, Felhívás társadalmi

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által Kossuth Morzsák November 11.: Márton nap alkalmából ismét összegyűlt az iskola apraja-nagyja. A 4. osztály már a délelőtt folyamán is szorgoskodott a konyhában, hogy vendégül láthassák társaikat. Mert

Részletesebben

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7.

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Hétfı Hétfın reggel indultunk a Keleti pályaudvarról az erdei iskolába, melyet már nagyon vártam. Sok gyerek utazott együtt, mert nemcsak az én osztályom, hanem az

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása 5. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 04.-én, 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Egyházas Gyula, Jakus Árpádné, Zsiga Tamás képviselők, Dukáné

Részletesebben

Útinapló Együtt Európában HAT

Útinapló Együtt Európában HAT Útinapló Együtt Európában HAT-15-07-0110 2016. május 27-én indultunk Felvidékre, Rimaszombatra, hogy a Kereskedelmi Magán Szakközépiskola diákjaival közösen megvalósítsuk projektünket. Az előkészítő foglalkozásokon

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

Beszámoló a második testvériskolai látogatás programjáról október 1-3.

Beszámoló a második testvériskolai látogatás programjáról október 1-3. TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0034 Kézen fogva a jövőnkért című pályázat Beszámoló a második testvériskolai látogatás programjáról 2014. október 1-3. Résztvevők: a Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola

Részletesebben

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése Határtalanul! pályázat Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése időpont: 2014. október 6 - október 8. A tanulmányi kirándulásunk úti célja Erdély volt. 2014. október 6-tól 8-ig

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben