Pályázat a budapesti XXII. kerületi Herman Ottó Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Takács Éva

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat a budapesti XXII. kerületi Herman Ottó Általános Iskola igazgatói állására 2011. Készítette: Takács Éva"

Átírás

1 Pályázat a budapesti XXII. kerületi Herman Ottó Általános Iskola igazgatói állására 2011 Készítette: Takács Éva

2 Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat 4 Szakmai önéletrajz 5 Célkitűzés, pedagógiai hitvallás 8 1. Helyzetelemzés Külső környezeti adottságok Az iskola története, adottságai, helye a kerületben Fenntartói elvárások Partneri kapcsolatok Belső adottságok Épület, infrastruktúra Az iskola arculata, sajátosságai, hagyományai Tanulói összetétel Személyi feltételek Az iskola gazdálkodása Fejlesztési program, vezetői elképzelések Az iskola arculata Hagyományőrző program ÖKO program Az iskolában folyó nevelő-oktató munka Az INTEL által biztosított lehetőségek az oktatásban A tanulásban lemaradó tanulók fejlesztése és tehetséggondozás Kompetenciaalapú oktatás 27 2

3 Viselkedéskultúra Tanórán kívüli tevékenységek A diákönkormányzat önszerveződésének támogatása Ellenőrzés, mérés, értékelés Minőségbiztosítás Az iskola menedzselése Szervezeti fejlesztés 34 Összegzés (Záró gondolat) 36 Mellékletek 38 3

4 Pályázati nyilatkozat Alulírott, Takács Éva pályázatot nyújtok be a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának honlapján december 6-án megjelent pályázati felhívás alapján a Herman Ottó Általános Iskola (1222 Budapest, Pannónia u. 50.) igazgatói állására. Kijelentem, hogy a módosított évi LXXIX törvényben a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a szakértői véleményezéshez, valamint a pályázati anyagban foglalt személyes adataimnak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. A pályázatom tartalmazza a következőket: - szakmai önéletrajzot, - erkölcsi bizonyítványt, - oklevelek másolatait, - korábbi munkaviszonyok igazolásait - vezetői programomat január 6. Tisztelettel: Takács Éva 4

5 Szakmai önéletrajz Személyi adataim Név: Takács Éva Születési hely: Berettyóújfalu Születési idő: július 24. Családi állapotom: férjezett Gyermekeim: Kojanitz László 21 éves, egyetemista Kojanitz Anna 18 éves, gimnáziumi tanuló Iskolai végzettségeim 1982 A tiszaföldvári Hajnóczy József Óvónői Szakközépiskola tanulójaként érettségiztem A Zsámbéki Tanítóképző Főiskola ének-zene szakán szereztem meg a tanítói diplomámat A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának néprajz szakán etnográfusként végeztem, kitüntetéses oklevéllel A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú szakképzettséget szereztem. További képesítéseim 1990 A Népművelési Intézet szervezésében C kategóriájú művészeti oktatói működési engedélyt szereztem, amely gyermek néptánccsoport vezetésére jogosít Számítástechnikai szoftver-üzemeltető szakképesítést szereztem Közoktatásban alkalmazható ismeretek szakértők számára - szakértői továbbképzésen vettem részt A sulinova Kht által szervezett tanfolyamokon vettem részt, amelyet közoktatási szakértők számára szerveztek, és akkreditált továbbképzések megtartására kaptam engedélyt. Részt vettem: - a sulinet digitális tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában tanfolyamon - a kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása - szövegértés-szövegalkotás programcsomag az 1-4. évfolyamon - a kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása - szövegértés-szövegalkotás programcsomag az 5-8. évfolyamon 5

6 Munkahelyeim 1982 Egy évig óvónő voltam a martfűi Összevont Nagyközségi Óvodákban tól 1995-ig a törökbálinti Kísérleti Általános Iskolában tanítóként dolgoztam től a budapesti XXII. kerületi Herman Ottó általános Iskolában tanítóként és néprajz szakos tanárként dolgozom és a hagyományőrző munkaközösség vezetője vagyok ben a Veszprémi Egyetem Tanárképző Karához tartozó Pedagógiai Kutatóintézet tudományos munkatársa voltam, ahol elkészítettem egy szakirányú továbbképzés és egy nappali néprajz szakos képzés szakalapítási koncepcióját, képzési tervét. Egyéb szakmai tevékenységeim A Törökbálinti Kísérleti Általános Iskolában részt vettem az ÉKP program taneszköz-fejlesztésében. Társszerző voltam tankönyv, tanítási program, tanári feladatgyűjtemény, tanmenet, diasorozat elkészítésében. Foglalkoztam tehetséggondozással. Szaktanácsadóként a követő iskolákban órákat látogattam, saját magam is nagyon sok bemutató órát, továbbképzést tartottam Felkértek az ÉKP évfolyamának készített Fellegajtó-Nyitogató néprajzi tankönyv bírálatára Az alapfokú nevelés-oktatás kerettantervei kötetben szereplő Hon- és népismeret tantárgyi modul A és B változatát lektoráltam Felkerültem az Országos szakértői névjegyzékre 2000 Felkértek szakértőnek az OM által meghirdetett Szakmai napok szervezésére, tájékoztatók készítésére sikeres iskolai gyakorlatok bemutatása céljából c. pályázatok elbírálására Szakmai továbbképzést tartottam a néprajzi ismeretek gyakorlati alkalmazásának lehetőségeiről könyvtárosok és pedagógusok számára A Kerettantervi modulok fejlesztése a közoktatásban c. KOMA pályázatra elkészítettem az általános iskolai néprajz oktatás 1-8. évfolyamai számára egy néprajz tantervet és tanmenetet ban elkészítettem ugyanerre a pályázatra az 5. és 6. évfolyam tanulóinak egy hon- és népismeret tankönyvet Előadást tartottam a karancslapujtői országos ÉKP konferencián. 6

7 2004 A XXII. kerületi pedagógiai kabinet megbízásából helyzetfelmérést készítettem a kerület iskoláiban a hon- és népismeret modul tanításáról Előadást tartottam az Önfejlesztő Iskolák Konferenciáján, ahol a Herman Ottó Általános Iskola hagyományőrző programját mutattam be órás akkreditált továbbképzéseket tartottam pedagógusoknak a Commitment Pedagógiai Intézet megbízásából Budapesten és Hódmezővásárhelyen, melyek témája a Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása volt. Jelenlegi munkahelyi tevékenységeim A Herman Ottó Általános Iskolában a hagyományőrző munkacsoport vezetője vagyok. Kollégáim segítségével a következő programokat szerveztem meg és indítottam el: - iskolai játszóház alsó tagozatos gyerekeknek, - kézműves műhely felső tagozatos gyerekeknek, - népszokásjátékok előadása (betlehem, kotyolás, regölés, újévi köszöntés, háromkirályjárás, gergelyjárás, balázsjárás, kiszehordás, pünkösdi királynéjárárs, zöldágjárás), - nyári kézműves táborok szervezése, - táncházak, rendhagyó tanítási órák szervezése, - néprajzi gyűjtés megszervezése, - múzeumi órák megszervezése, feladatlapok készítése, - a tanítványaim országos versenyekre való felkészítése (a Hagyományok Háza által szervezett Forgószél néprajzi levelező verseny 5-6.osztályosok számára, KGYTK - Kutató gyermekek országos konferenciája) - Szent Mihály-napi vásár megtervezése és megszervezése - Herman Ottó Napok (felkészítés a néprajzi és kézműves pályázatok megírására, a pályázatok elbírálása; kirándulások, múzeumlátogatások, teadélután, kiállítás, néprajzi vetélkedő, levelező feladatmegoldó verseny fordulóinak megszervezése, lebonyolítása, feladatlapok készítése) stb. Szakmai publikációk jegyzéke Czinszky Márta Takács Éva Varsányi Erzsébet: Világunk. Tények könyve kisiskolásoknak 2-3. osztály. OTTV, Fakan Irén Takács Éva: Embertan, egészségtan. In.: ÉKP Feladatgyűjtemény 1. osztály Szathmáryné Fakan Irén Takács Éva: Embertan, egészségtan. In.: ÉKP Tanítási Program 1. osztály

8 Célkitűzés, pedagógiai hitvallás Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog." Dr. Szentgyörgyi Albert A XXII. kerületi Herman Ottó Általános Iskola a Pedagógiai programjában három fő célkitűzést fogalmazott meg: az iskola legyen otthonos, tevékenységközpontú és alapozó. A gyerekek számára biztosítsunk szeretetteljes, biztonságos környezetet, ahol tanulják meg az önálló ismeretszerzés lehetőségét, fejlesszük azokat az alapvető képességeiket, amelyek segítségével a tudás birtokába juthatnak. Azt gondolom, hogy ezek az elképzelések az új pedagógiai irányzatoknak is megfelelnek. Olyan iskolára van szükség, amely nagyon sok lehetőséget ad az ismeretszerzéshez és a megszerzett tudás alkalmazni tudásához szükséges képességek gyakorlására. Értelmes és önálló feladatok adásával alakítja ki a gyerekekben a belső igényt, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, és megalapozott véleményeket mondjanak. És miközben sok mindent megtanulnak, találjanak örömet abban, hogy kérdésekre keresnek válaszokat, hogy problémákon törik a fejüket, és hogy a tudásukat és véleményüket megosztják egymással. A mai világban ezek azok a képességek, attitűdök és motivációk, amelyek az embereket boldoggá és sikeressé tehetik. Mi pedagógusok segítsük a tanulóinkat abban, hogy önállóan fedezzék fel a világot, de készítsük fel őket a gyakorlati életre is. Olyan tudást adjunk, amelyet a mindennapi életben és a választott hivatásukban is majd alkalmazni tudnak. "A tanuló ne gondolatokat, hanem gondolkozni tanuljon."/immanuel Kant/ Az intézményvezető feladata, hogy igyekezzen ehhez a tanulási folyamathoz olyan körülményeket teremteni, amelyek alkotásra, önkifejezésre, kreativitásra inspirálnak. Olyan iskolát szeretnék, ahol a tanulók bátran mernek gondolkodni, ahol minél több területen kipróbálhatják önmagukat. Tanulóink legyenek műveltek, viselkedéskultúrájukat az erkölcsi normák határozzák meg. Tanulják meg, hogy a környezetük alakításáért ők a felelősek, hogy jövőt építeni csak akkor lehet, ha a múltunkat ismerjük. Őrizzük hagyományainkat, ahogyan ezt generációk tették. Ezekhez az elképzelésekhez elengedhetetlen egy olyan pedagógus közösség, ahol közösen kialakított és elfogadott céloknak a mentén igyekszünk megvalósítani pedagógiai elképzeléseinket. Szeretném, ha a legfontosabb feladatok, teendők meghatározásában, elvégzésében közösen vennénk részt, hogy mindenki magáénak érezze egy jó iskola 8

9 kialakítását. Vezetőként arra törekednék, hogy megfelelő feladatmegosztással minden kollégám aktívan, saját adottságainak a kiaknázásával legyen alkotó tagja közösségünknek. A nemzetközi iskolakutatások azt mutatták, hogy ahol a nevelőtestületből választanak általában vezetőt, ott demokratikus légkörben folyik a nevelő-oktató munka. Vezetőként arra törekednék, hogy jó menedzser legyek, pozitív klímát, jó munkakörülményeket teremtsek a tanulók és a nevelőtestüket számára. Nagyon fontosnak tartom a vezető állandó jelenlétét, az iskolában zajló folyamatok nyomon követését. Szeretnék együttműködni a szülőkkel és nyitottá tenni az iskolát. 9

10 1. Helyzetelemzés 1.1. Külső környezeti adottságok Az iskola története, adottságai, helye a kerületben A Herman Ottó Általános Iskola a XXII. kerület egyik általános iskolája. A környéken élő családok többsége kertvárosi, családi házakban vagy kisebb lakótelepeken él. A gyerekek többsége jó szociális háttérrel rendelkezik, ebből adódóan viszonylag kevés a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulók száma. (Lásd 2. ábra) Az iskola két épületből álló intézmény. Az alsó tagozat a Pannónia u. 50. szám alatt, a felső tagozat a Dévény u. 62. szám alatt található. A Pannónia utcai régebbi épület1931-ben épült. A Dévény utcai iskola U alakú épületét 1971-ben adták át az alapfokú oktatás részére. Az intézmény helyzetét alapvetően meghatározza, hogy a múltban több alkalommal is önálló iskolaként működött a két épület, időnként pedig összevonta a kerületi önkormányzat. A Dévény utcai épület átadása után 9 évig önálló intézmény volt ban a kerületi Tanács összevonta a két intézményt, az egyik épületbe az alsó tagozat, a másikba a felső tagozat került től 1996-ig mindkét iskolaépület újra megkapta az önálló működés lehetőségét, a hiányzó tagozat kiépítését tól napjainkig megint egy iskolaként látja el a feladatát a két épület től viseljük a Herman Ottó Általános Iskola nevet. Az iskolaszerkezeti változások megnehezítették helyzetünket, a szabad iskolaválasztási jog és a 6 és 8 évfolyamos kerület gimnáziumok népszerűsége pedig erős versenyhelyzetet, kihívást teremtett, aminek igyekszünk folyamatosan megfelelni. A két épületes iskolának vannak előnyei és hátrányai is. Az alsó és a felső tagozat különválasztása a kisebbek számára nyugodtabb körülményeket biztosít, viszont a két épület munkájának összehangolása, az információk továbbítása, az adminisztrációs feladatok ellátása jóval nehezebb. Feladataim: - A két épületből álló intézmény a kerület jó hírnevű iskolája legyen. A körzetes gyerekek elsősorban ezt az iskolát válasszák, a felső tagozat legyen vonzó, megtartó erejű Fenntartói elvárások A XXII. kerület Önkormányzata a ig terjedő időtartamra vonatkozó Közoktatási Minőségirányítási Programjában így fogalmazza meg a küldetés-nyilatkozatát: Fontosnak tartjuk Budafok-Tétény oktatásában, a megteremtett szakmai értékek fenntartását és fejlesztését, a közoktatás, mint közszolgáltatás minőségének folyamatos javítását. Legfontosabb feladatunknak azt tartjuk, hogy a rendelkezésre álló összes eszközzel, valamint újabb erőforrások bevonásával minőségi oktatási szolgáltatást biztosítsunk. 10

11 Célunk, hogy a gyermekek és diákok folyamatosan megújuló, értékes és versenyképes tudást szerezzenek. A nemzetközi és hazai tanulói teljesítményvizsgálatok (pl. IEA, PISA, hazai kompetenciamérések) tükrében érdemes átgondolnunk az iskolákban folyó oktatás minőségét. Ma a tanulók számára a tudás megszerzésével együtt fontos, az ismeretek gyakorlati alkalmazása és a képességek fejlesztése. A XXII. kerületi önkormányzat is a nevelés-oktatás színvonalának emelését tűzte ki célul, előtérbe helyezve a differenciált oktatás megszervezését, a kompetencia alapú oktatást. Fontos feladatnak tekinti az eredményes idegen nyelvoktatást. Ehhez szükségesnek tartja a pedagógusok módszertani kultúrájának bővítését, a szakmai továbbképzéseket. Az önkormányzat elvárja a Herman Ottó Általános Iskolától az ÖKO és a hagyományőrző iskola program követelményeinek további teljesítését, az egyéni fejlesztést, az iskolai fegyelem erősítését. Feladataim: - Szoros és a jó kapcsolat kiépítése a fenntartóval. Rendszeres konzultáció a közösen kitűzött célok megvalósításához szükséges feltételek hatékony megteremtéséhez, valamint az iskolai kezdeményezések támogatásához. - Az iskolában folyó szakmai munka színvonalának emelése, a meglévő értékek megőrzése, egy megbízhatóan eredményes és hatékony iskola kialakítása. - A hagyományőrző és az ÖKO programunk továbbépítése. A hatékony nyelvoktatás feltételeinek megerősítése. - Innovatív légkör megteremtése, amely megakadályozza a rutinszerű munkavégzésből fakadó problémákat: pl. a pedagógiai munka színvonalának romlása, az egyes tanulók problémáira való odafigyelés csökkenése. - Biztosítani, hogy a gyerekeknek legyen minél több lehetőségük az intézményen belüli sportolásra, mozgásra, az egészséges életmód kialakítására. - Az iskolában folyó oktatás és a szabadidős tevékenységek egyaránt teret adjanak a kulturális értékek átadásának Partneri kapcsolatok A munkánkat nagyban meghatározza, hogy az igazgatónak, a helyetteseinek és a gazdasági ügyintézőnek milyen a napi kapcsolata a fenntartóval. A pedagógiai munkánkban legfőbb partnereink a tanítványaink, a velük való együttműködés alappillére hatékonyságunknak. Az iskolai diákönkormányzat jelenleg tagozatonként működik, amit a két épület közötti távolság indokol. A DÖK munkáját segítő tanár támogatja mindkét épületben. Az iskola működését folyamatosan segítik a szülői szervezetek, a Szülői munkaközösség és az Iskolaszék. A szülői munkaközösségbe minden osztály 3 szülőt delegál, akik az osztályok szülői munkaközösségének vezetői. Az idei tanévben a szülői munkaközösség decemberben tartotta első összejövetelét, itt választották meg a Szülői 11

12 munkaközösség elnökét. A szülőkkel való kapcsolattartás módjai a szülői értekezletek, fogadó órák, behívásos fogadó órák, nyílt napok. Az iskolaszék tagjai (5 fő) az iskola tanulóit, pedagógusait, a szülőket és a fenntartót képviselik. Jelenleg még nem alakult meg. Fontosnak tartom, hogy a szülői szervezetek tanév elejétől szervezetten együttműködhessenek az iskola programjainak megvalósításában. Iskolánkban 2010-ben megalakult a Budafoki Herman Ottó Diáksport Egyesület, amelynek célja a tanórán kívüli sportolás, versenyzés biztosítása. Alapszabálya az iskola honlapján megtalálható. Fontosnak tarom, hogy munkája nagyobb nyilvánosságot kapjon. A színvonalas iskolai nevelést és oktatást több segítőintézménnyel, szervezettel együttműködve tudjuk csak biztosítani. A kerületben a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősünk, aki egyben a kerületi munkaközösség vezetője folyamatos kapcsolatot tart fenn a kerületi pedagógiai szakszolgálatokkal. A kapcsolattartás a kerület oktatási intézményeivel több szinten működik. Az igazgató tagja a kerületi igazgatói munkaközösségnek, ahol kicserélhetik tapasztalataikat. A pedagógusok a kerületben szervezett továbbképzéseken, tanfolyamokon, kerületi tanulmányi versenyeken, munkaközösségi megbeszéléseken egyeztethetik elképzeléseiket. A tanulók kerületi tanulmányi és sport rendezvényeken, versenyeken ismerhetik meg egymást. Iskolánk rendezi a kerületi Kazinczy-versenyt 4. osztályos tanulók számára és a kerületi ÖKO versenyt felső tagozatos gyerekek számára. Az iskolában kihelyezett foglalkozásokat tart a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola. A népzene, klasszikus zene, szolfézs, néptánc órákra itt helyben az iskolában van lehetőség. A XXII. kerületi Tanuszoda biztosítja a kerület tanulói számára az úszásoktatás megszervezését. A mi iskolánk alsó tagozatos tanulói ingyenes úszásoktatásban részesülnek hetente egy alkalommal. Az egészséges életmódra nevelés része, hogy minden tanulónk megtanul úszni. A tankönyvkiadók területi képviselői minden évben ellátogatnak az iskolába, illetve a kerület szervezésében egy alkalommal az összes kiadó bemutatja kiadványait. Az utóbbi években a Gádor Általános Iskola ad helyszínt ennek a programnak. A Klauzál Gábor Művelődési Központ kulturális programjait látogatjuk, pl. a Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar ifjúsági koncertjeit. Ez az intézmény biztosítja az alsó tagozat farsangjának a helyszínét. Iskolaorvosunk folyamatosan elvégzi az előírt szűrővizsgálatokat. Minden osztályunk jár fogászati ellenőrző vizsgálatra. Az iskola széleskörű partneri rendszerét a következő ábra mutatja be: 12

13 Partneri kapcsolatok Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata: Képviselőtestület Oktatási és informatikai Bizottság Közoktatási és Sport Iroda Szociális, Egészségügyi és Gyámügyi Iroda Gazdasági Iroda Kerületi nevelésioktatási intézmények: - óvodák - általános iskolák és gimnáziumok, kiemelten a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola Az iskola munkáját segítő intézmények: - Klauzál Gábor Művelődési Központ - BMTE kerületi sportegyesület - Dél-budai Egészségügyi Szolgálat - Budapest XXII. kerületi Tanuszoda - tankönyvkiadók 1. ábra Herman Ottó Általános Iskola Az iskola munkáját segítő szervezetek: - Szülői munkaközösség - Iskolaszék - Diákönkormányzat - Budafoki Herman Ottó Diáksport Egyesület Kerületi pedagógiai szakszolgálatok: - Nevelési Tanácsadó - Logopédiai Szakszolgálat - Gyermekjóléti Központ - Egységes Gyógypedagógiai Intézmény A közoktatási rendszer intézményei: - MFPI - Oktatási Hivatal 13

14 Feladataim: - A széleskörű partneri kapcsolatok kiépítése, ápolása, az iskola menedzselése. - Az iskola feladatainak megvalósításához a partneri igények folyamatos felmérése kérdőívek, szóbeli beszélgetések és írásbeli beszámolók alapján. A partnerekkel való együttműködés továbbépítése. - A szülői munkaközösséggel és az iskolaszékkel a mostaninál rendszeresebb kapcsolat kialakítása, a vélemények folyamatos kikérése, feladatok egyeztetése. - Új kapcsolatok kiépítése pl. Gyermekek házával, Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskolával és Középiskolával. - Korábban tagjai voltunk az Önfejlesztő Iskolák Egyesületének. Az utóbbi öt évben ez a kapcsolat megszűnt, amit szeretnék felújítani, hiszen a Közoktatási törvény módosításával és az új Nemzeti Alaptanterv megjelenésével sok fejlesztési feladat áll előttünk. - A partnerekkel való együttműködésről a tantestület folyamatos tájékoztatása Belső adottságok Épület, infrastruktúra Az intézmény két épületben működik. Mindkét épület zárt iskolaudvarral rendelkezik. Az alsó tagozat felújított udvarán játszótér, távolugró gödör, focipálya található. A felső tagozat sportudvarán futballpálya, teniszpálya teremt sportolásra alkalmat. Az épületek biztonságosak, könnyen megközelíthetőek. Az új autóbuszjárat, a 141-es mindkét épületnél megáll. Mindkét intézményben folyamatos felújítások, karbantartások történtek ban a Pannónia úti, 2009 nyarán a Dévény úti iskola sportudvara került felújításra. Az épületek nyílászáróinak a kicserélése és a Pannónia utcai iskolaépület konyhájának felújítása is az utóbbi két év eredménye. Folyamatosan zajlik a fűtés és a világítás korszerűsítése. Az iskolában összesen 24 tanterem szolgálja a tanulók elhelyezését, ebből 20 osztályterem, 4 szaktanterem. Mindkét épületben megtalálható egy-egy tornaterem szertárral. A szertárak felszereltsége hiányos, az alsó tagozaton például csak 2 tornaszőnyeg található. A tornaszerek elhasználódása miatt folyamatos pótlásukra van szükség. A felső tagozaton a természettudományi előadó terem, a technika-rajz szaktanterem, az alsó tagozaton pedig a néprajz szaktanterem, a játszóház terme, az ÖKO szaktanterem biztosítja az iskola profiljának megfelelő oktatást. Mindkét épület rendelkezik könyvtárral, melyek alapterülete 50 m² és 37 m². A könyvtárak jelenleg csak időszakosan vannak nyitva, mert egy főfoglalkozású könyvtárosunk és egy részmunkaidős könyvtári asszisztensünk van. Lecsökkent a könyvtári órák száma, a gyerekek az önművelési feladatokat nem vagy csak nehézkesen tudják megoldani. A könyvtári állomány könyvből és elektronikus dokumentumból áll. Az utóbbi időszakban alig gyarapodott. A Dévény utcai épületben a számítógéphez Internet kapcsolat is elérhető. A könyvtárakban elhelyezett tv és a hozzákapcsolt VHS, DVD-lejátszó segíti az oktatómunkát. 14

15 Az iskola belső felszereltsége átlagosnak mondható, de a tanításhoz szükséges eszközök folyamatos pótlására lenne szükség. A természettudományi előadó szertára nem kellőképpen felszerelt, a kísérletekhez szükséges eszközök, anyagok hiányosak. Az alsó tagozaton nincs technika szertár, a tanítási órákhoz hiányzik a megfelelő szerszám és alapanyag. Jelenleg 14 számítógép található a felső tagozat informatika termében a Windows NT 4 hálózatába kötve, további 14 a két iskolaépületben: irodákban, könyvtárakban, különböző helyeken. 6 laptoppal rendelkezünk, 2 működő projektorunk van. A 2F nyelviskola további egy tantermet berendezett számítógépekkel, melyeket a terembérlet fejében használhatunk ban az INTEL cég a természettudományi szaktanteremben tesztelésre minden tanulót ellátott egy kisméretű laptoppal (CMPC) és egy interaktív táblával. A kiépített rendszer jelenleg nincs használatban. Erről a pályázatomban később bővebben írok. Az informatika tantárgy oktatását a Dévény utcai épület biztosítja. Az ott berendezett tanteremben fél osztály tud egyszerre dolgozni. A harmadikos és negyedikes tanulóink hetente megteszik az utat a felső tagozat épületébe, ezzel a délutáni játékidejük sajnos minimálisra csökken. Feladataim: - Az épületek külső tatarozásának szorgalmazása. - Lehetőség szerint az alsó tagozaton is ki kell alakítani egy szaktantermet az informatika oktatásához. A meglévő számítógépek átcsoportosításával, illetve továbbiak beszerzésével - pályázatok, cégek segítségével - ez megoldható lenne. Egy megoldási lehetőség, ha a 2F nyelviskola a Pannónia épületébe költözhetne. - A könyvtári nyitva tartás idejét szeretném meghosszabbítani mindkét épületben 8-16 óráig. Ehhez új könyvtárost kellene felvenni legalább fél állásban. Pályázatok útján a könyvtári állomány bővítése. - Az oktatást segítő eszközök állapotának felmérésével a hiányok pótlása, a régiek korszerűbbre cserélése. A tankönyvkiadók digitális tananyagainak beszerzése, ezért legalább egy interaktív táblára szükség lenne az alsó tagozat számára is. A meglévő számítógépek, elsősorban az informatika szaktanterem jobb kihasználására törekvés. - Mindkét iskolaépületben a tanári szobában szakmai kiadványokat, folyóiratok elhelyezése. Nagyon fontosnak tartom, hogy a kollégáim naprakészen követni tudják a szakma legújabb eredményeit Az iskola arculata, sajátosságai, hagyományai A szülői közvélemény alapján iskolánk otthonos légkört biztosító, jól alapozó és tevékenységekben gazdag programokat kínáló intézmény. Két kiemelt programunk van, a hagyományőrző és az ÖKO program. Iskolánk 2005-ben elnyerte az ÖKOISKOLA majd a Madárbarát iskola címet. Kiemelt fejlesztési területeink: a kommunikációs képességek fejlesztése, a két idegen nyelv, az angol és a német emeltszintű oktatása, a mozgás- és viselkedéskultúra megalapozása. 15

16 Az alsó tagozaton már régóta bevált rendszer szerint iskolaotthonos osztályok működnek két napközis csoport kivételével. A felső tagozaton egy napközis csoportunk van az 5. osztályos gyerekek számára, a többi évfolyam tanulóiból pedig egy tanulószobás csoportot alakítottunk ki. Az iskola évenkénti hagyományos programjai: a Madarak és fák napjához igazodva megrendezett Herman Ottó Napok, a Szent Mihály-napi vásár, a karácsonyi és a húsvéti játszóház, a szülők számára rendezett nyílt napok, az őszi túra, erdei iskolák, nyári táborok. Az iskola több díjat alapított. Az év tanulója, az év sportolja címet egy-egy alsó és felső tagozatos tanulónk kapja. A nevelőtestületből az év pedagógusa címet minden évben két kolléga kapja. A szülői munkaközösség tagjai közül minden évben egy szülő segítő munkáját szintén díjjal jutalmazzuk. Ezek átadására a tanévzáró ünnepélyen kerül sor. Az iskola honlapja 2010 februárjában megújult egyik tanítványunk szüleinek önzetlen segítségével. A korábban nehézkesen kezelhető HTML alapú iskolai honlap helyett most egy új, korszerű webalkalmazást kaptunk, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok, szülők, gyerekek regisztrált felhasználóként részt vegyenek az iskolai események digitális tartalmának a szerkesztésében. Cikkek, fényképek, albumok folyamatos feltöltésére van lehetőség. Idén elnyertük a Felhasználóbarát Honlap címet, amire nagyon büszkék lehetünk. A honlapot szerkesztő kolléganőnk kiváló munkáját elismerés illeti. Feladataim: - Az iskola elért eredményeinek a megőrzése, hagyományainak további ápolása, a szakmai munka fejlesztése. - A díjak egységes szempontsor, kritérium alapján történő odaítélése. - A jól működő iskolaotthonos rendszer megtartása, igény szerint továbbbővítése az alsó tagozaton. - A honlap lehetőségeinek további kihasználása a tanulók, szülők bevonásával Tanulói összetétel Tanulói létszám jelenleg: 334 fő. A tanulók az iskola körzetéből jelentkeznek elsősorban, de más körzetekből is történik beiratkozás. Tanulóink 10 %-a a környező településekről jár hozzánk. A tanulói összetételt az utóbbi 5 évben a következő táblázat mutatja: 16

17 Tanév Tanulói összlétszám SNI-s tanulók Hátrányos helyzetű tanulók Veszélyeztetett tanulók ábra Tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulók A táblázatból kiolvasható, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek száma kis mértékben növekedett. A hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett és a magatartási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulók létszáma az összlétszámhoz képest alacsony, kb. 10 %-os aránya jól szocializált családi környezetet jelent. A két épületből álló iskola külön alsó és felső tagozattal működik. Ennek előnye, hogy a kisebb tanítványaink nyugodtabb környezetben tanulhatnak. Az idei tanévben 14 osztályunk van, ami az utóbbi 5 évben nem változott. Az alsó tagozaton általában évfolyamonként két osztály, a felső tagozaton pedig egy osztály található. Jelenleg ez alól kivétel a negyedik évfolyam, ahol 3 osztály működik, és a nyolcadik évfolyam, ahol két osztály Tanulói létszám Tanulói létszám 3. ábra A diagramról leolvasható, hogy a tanulói létszám a as tanévben növekedett meg jelentősen, amikor a mostani 4. osztályosaink beiratkoztak. 80 első osztályos jelentkezett abban a tanévben iskolánkba. Az iskola tanulói összetételénél meg kell említeni, hogy az alsó tagozat után a kiváló képességű tanulóink 8 évfolyamos gimnáziumba, elsősorban a kerületi Kempelen Farkas Gimnáziumba, majd a 6. évfolyam után a Budai Nagy Antal Gimnáziumba nyernek felvételt. Ez egyrészt az alsó tagozat jó alapozó munkáját bizonyítja, más részről a korai szelekció nehéz helyzetet teremt a felső tagozaton. Az alapító okirat 370 tanuló felvételét teszi lehetővé. Az alsó tagozat jelenleg teljes kihasználtsággal működik, így a cél a felső tagozat létszámának bővítése. 17

18 Feladataim: - Az iskola pedagógiai eszközrendszerének megerősítése a hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett és a magatartási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulók problémáinak eredményes kezelése terén. - Újra az egyik legvonzóbb kerületi általános iskolává válni, ahova a szülők bizalommal íratják be gyermekeiket. - A felső tagozaton megtartani a tanulóinkat, a 6 és 8 osztályos gimnáziumok elszívó hatását csökkenteni. Ehhez vonzó iskolai programokkal, az oktatás színvonalának emelésével, a tehetséges gyerekek fejlesztésével meg kell nyernünk a tanulókat és a szülőket egyaránt Személyi feltételek Pedagógusok közössége Az iskolában tanító pedagógusok száma az utóbbi 5 évben nem változott. Jelenleg 31 fő tanít az intézményben 21-en az alsó, 10-en a felső tagozaton. 6- an egyetemi, 8-an főiskolai tanári, 17-en tanítói végzettséggel rendelkeznek. A szakos ellátottság megfelelő. A kollégák egy része mindkét tagozaton tanít, így az idegen nyelvet, néprajzot, testnevelést, éneket oktatók. A pedagógusok végzettség szerinti megoszlása Egyetemet végzett 4. ábra Tanári végzettséggel rendelkezik Tanítói végzettséggel rendelkezik A diagramról leolvasható, hogy az alapfokú oktatásban viszonylag nagy az egyetemet végzettek száma, ami kollégáink szakmai fejlődésre való igényét mutatja. Az iskolában 6 főnek van pedagógus szakvizsgája. Tanulói összetételünk magyarázza a nagyobb arányú tanítói végzettséget. Az iskola vezetése: igazgatóból, tagozatonként egy-egy igazgatóhelyettesből és 3 munkaközösség-vezetőből (alsós, ÖKO és hagyományőrző) áll. Egy kis létszámú tantestület esetén közepes mértékű fluktuációról lehet beszélni. Az utóbbi öt év alatt 12 új kolléga érkezett, és 8-an távoztak. Az idegen nyelvet oktatók körében a legnagyobb a mozgás. A nevelőtestületben kevés a fiatal pedagógus, csak ketten fiatalabbak 29 évnél, 3-an 40 év alattiak. 55 évnél idősebb 8 kollégánk. 18

19 A pedagógusközösség jó hangulatú együttműködését akadályozza a két épület közötti távolság. Az alsós és a felsős nevelőtestület nemigen ismeri egymás munkáját, kevés a lehetőség az együttműködésre, az információk nehézkesen jutnak el egyik épületből a másikba, alig vannak közös programok. Az iskolai SZMSZ-ben leírt hagyományos programok közül több is elmaradt, pl. a nevelőtestületi kirándulás, színházlátogatás. Pedig a nevelőtestület többször bizonyította, hogy a közös cél érdekében jól együtt tudunk működni, kollégáim segítőkészek, a többség szívesen vállal többletfeladatokat is. Az osztályfőnökök munkája nagyon fontos, hiszen ők felelnek a jó osztályközösségek kialakításáért, a tanulók neveltségi szintjéért. Osztályprogramokat szerveznek, nagy mennyiségű adminisztrációs feladat hárul rájuk. Iskolánkban az osztályfőnökök elkötelezetten végzik feladatukat. Az alsó tagozaton az iskolaotthonos formából adódóan minden osztálynak két tanítója van, egyikük az osztályfőnök. Általában az jellemző, hogy a két osztálytanító együttműködve irányítja az osztályt, közösen szervezik a programokat. A másik nevelő tulajdonképpen olyan, mintha osztályfőnök helyettes lenne. A felső tagozaton minden osztálynak csak osztályfőnöke van. Fejlesztő pedagógusunk második éve végzi szakszerűen, de csak fél állásban az alsó és felső tagozaton fejlesztő munkáját. Egy-egy tanulóval heti 1-2 alkalommal tud foglalkozni. Különösen a felső tagozaton lenne szükség több lehetőségre a megfelelő eredmények eléréséhez. Az iskolában a munkaközösségek elsősorban a pedagógiai program kiemelt feladatai köré szerveződtek, így az ÖKO és a hagyományőrző munkacsoport. Külön működik alsós munkaközösség. Feladatuk a pedagógiai munka összehangolása a pedagógiai program alapján, a tanórán kívüli iskolai programok, tanulmányi versenyek megszervezése. A pedagógusok munkáját segítők A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős fél állásban látja el feladatát. Szakszerű munkájára nagy szükség van, jól együttműködik az osztályfőnökökkel. A játék- és szabadidő szervező kolléganőnk főállásban látja el feladatát a rajz órák tanítása mellett. Mindkét tagozaton sokban segíti a kollégák szakmai munkáját. Az iskola két épületében lévő könyvtáraihoz egy teljes munkaidőben dolgozó könyvtárosunk és egy asszisztensünk van. Technikai dolgozók közössége A technikai dolgozók esetében nagyobb arányú a fluktuáció, mint a pedagógus kollégák körében. Ennek oka, hogy 2008-ban átszervezés miatt 18 főről lecsökkent 2 főre a technikai dolgozók száma. Jelenleg 10 fő látja el a szükséges feladatokat. Az átszervezés a mi intézményünket még nehezebb helyzetbe hozta, hiszen két épületet kell működtetni. Az adminisztrációs munkák elvégzésére kevés az egyetlen iskolatitkárunk, mivel egyszerre csak az egyik épületben tud dolgozni. Ez a napi ügyintézésben folyamatos fennakadást jelent. Gazdasági ügyintézőnk az alsó tagozat épületében látja el pontosan feladatát. Gondnokunk a fűtésért, karbantartónk a karbantartási munkálatokért felelős. Mind a két épület tisztaságát napközben egy-egy takarító biztosítja. A külsős takarítók munkája sokszor kívánnivalót hagy maga után. A gyerekek egészséges életmódjához elengedhetetlen, hogy tiszta tanteremben töltsék a napjuk nagy részét. Négy konyhai dolgozónknak naponta 282 tanuló étkeztetését kell zökkenőmentesen biztosítani. Technikai dolgozóink segítő, gyerekszerető munkájára nagy szükség van. 19

20 Feladataim: - Felsős munkaközösség megszervezése. Ezt indokolja a két tagozat épületenkénti megoszlása, a szakmai feladatok minőségi ellátása, összehangolása. Az alsós és felsős munkaközösségek teendőit bővíteném a mérési és értékelési feladatokat ellátásával. Ehhez biztosítani kell a szakmai továbbképzéseket is. Az alsós munkaközösség feladata lenne az országos kompetenciamérés eredményeinek a feldolgozása, hiszen a 4. osztályos gyerekek teljesítményéről nincs mért adatunk. - Az összehangolt nevelő-oktató munka érdekében pontosabb tájékoztatásra, együttműködésre törekvés. Közös programok, szakmai műhelyek biztosítanák egymás munkájának az alaposabb megismerését. Biztosítani szeretném, hogy a két épület kollégái között könnyebben és folyamatosan lehetőség nyíljon a feladatok egyeztetésére, az információk átadására. Ehhez összeállítanánk egy levelezési listát címekből. Így mindenki minden nap megtekintené az interneten jött üzeneteit. Épületen belül az információcserét segítené, ha mindenkinek névre szóló fakkja lenne a tanáriban, ahová az üzeneteket lehetne tenni. - Mindkét épületben egy olyan munkatárs megbízása, aki az irodában az adminisztrációs feladatokat látja el. - Azok helyett a kollégák helyett, akik majd nyugdíjba mennek megfelelő szaktudású és gyakorlattal rendelkező új kollégák kiválasztása. A pályázati kiírásra jelentkezőket szakmai beszélgetés, próbatanítás alapján választanám ki. Az új kollégák mellé mentorokat szeretnék kijelölni, akik segítik őket a beilleszkedésben, szakmai fejlődésükben. - Több szakmai továbbképzés megszervezése az iskolában, a kerületi, fővárosi szakmai napokon, továbbképzéseken, konferenciákon minél többen vegyünk részt. Feladatomnak tartom a tanfolyami továbbképzéseken való részvétel anyagi támogatásával, további képesítések megszerzésére való ösztönzéssel a korszerű szakmai ismeretek elsajátíttatását. Az anyagi feltételek biztosításához a fenntartó támogatását szeretném megnyerni. - A felső tagozaton minden osztályfőnök mellé egy osztályfőnök helyettes kijelölése, aki az osztályfőnök munkáját segítené, és hiányzása esetén ellátná az osztályfőnöki feladatokat Az iskola gazdálkodása január 1-től az iskola gazdasági önállósága megszűnt, azóta csak részben önálló gazdálkodású az intézmény. Az állami normatíva, a fenntartó támogatása és a saját bevételek biztosítják az intézmény zavartalan működését. Az iskola költségvetésének elkészítésénél a takarékosságot kellett figyelembe venni az elmúl időszakban, amit a gazdasági válság indokolt. Remélhetőleg a nehéz időszakon már túljutottunk és a fenntartó bőkezűbben tudja támogatni az iskolát. Az intézmény saját bevétele az önkormányzati rendeletnek megfelelően az 50 órát nem meghaladó bérleti díjakból származó bevétel, ami nem tervezett és az intézmény saját 20

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budafoki Herman. Ottó Általános Iskola. 2014. szeptember

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budafoki Herman. Ottó Általános Iskola. 2014. szeptember PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. szeptember Budafoki Herman 1 Ottó Általános Iskola Tartalom 1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE 6 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 8 2.1. Az iskola adatai 8 2.2. Az iskola rövid

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: Az Arany János Altalános Iskola magasabb vezetőjének,

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 - - 1 - PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

Igazgatói pályázat. Molnár Péter

Igazgatói pályázat. Molnár Péter Igazgatói pályázat Molnár Péter Pályázat a Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátásra. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó: Molnár Péter (8095

Részletesebben

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30.

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30. PÁLYÁZAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. ALAPJÁN KIÍRT TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A M O N O R I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Készítette: Marunák Ferenc általános iskolai tanár, igazgató 2200 Monor, Ady E. út

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE. Forrainé Kószó Györgyi

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE. Forrainé Kószó Györgyi INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE Emberei Erőforrások Minisztere Hódmezővásárhelyi Tankerület Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.

Részletesebben

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 1 MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 2015. MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI 1188 BUDAPEST ÜLTETVÉNY U. 4. PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására PÁLYÁZAT a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására Készítette: Tanosné Horváth Márta 2012. Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1. Szakmai

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

P Á L Y Á Z A T. PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA P Á L Y Á Z A T A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit VEZETŐI HITVALLÁS Nem elég elindulni, de mást is hívni

Részletesebben

Pályázat. A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására. Készítette: Mikus Judit. 2015.

Pályázat. A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására. Készítette: Mikus Judit. 2015. Pályázat A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Mikus Judit 2015. március Alulírott Mikus Judit az Emberi Erőforrások Minisztere által kiírt,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva

PÁLYÁZAT. a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva PÁLYÁZAT a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Pályázat A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására Készítette: Dr. Újj Anna Mária Középiskolai

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola

Domokos Pál Péter Általános Iskola PÁLYÁZAT a Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119 Budapest, Sopron út 50. intézményvezetői beosztás betöltésére Azonosító szám: 2015-06-14 Budapest, 2015.03.28. Készítette: Kovácsné Tapolcsányi Júlia

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT Az Adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztás ellátására Készítette: Orthné Horváth Marianna 2013. május 1 TARTALOM I. Szakmai

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete Pályázat az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola CSÓLYOSPÁLOSI TAGINTÉZMÉNYE tagintézmény-vezető

Részletesebben

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére.

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére. Pályázat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tagintézményvezető állásának betöltésére 2015. 0 Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 32 AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 1 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július

Részletesebben

Pályázat. a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola. Intézményvezető. beosztás ellátására. Készítette: Szabóné Szél Julianna

Pályázat. a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola. Intézményvezető. beosztás ellátására. Készítette: Szabóné Szél Julianna Pályázat a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola Intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Szabóné Szél Julianna megbízott igazgató Tartalomjegyzék PÁLYÁZATI NYILATKOZAT...3 Szakmai Önéletrajz...4

Részletesebben