Pályázat a budapesti XXII. kerületi Herman Ottó Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Takács Éva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat a budapesti XXII. kerületi Herman Ottó Általános Iskola igazgatói állására 2011. Készítette: Takács Éva"

Átírás

1 Pályázat a budapesti XXII. kerületi Herman Ottó Általános Iskola igazgatói állására 2011 Készítette: Takács Éva

2 Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat 4 Szakmai önéletrajz 5 Célkitűzés, pedagógiai hitvallás 8 1. Helyzetelemzés Külső környezeti adottságok Az iskola története, adottságai, helye a kerületben Fenntartói elvárások Partneri kapcsolatok Belső adottságok Épület, infrastruktúra Az iskola arculata, sajátosságai, hagyományai Tanulói összetétel Személyi feltételek Az iskola gazdálkodása Fejlesztési program, vezetői elképzelések Az iskola arculata Hagyományőrző program ÖKO program Az iskolában folyó nevelő-oktató munka Az INTEL által biztosított lehetőségek az oktatásban A tanulásban lemaradó tanulók fejlesztése és tehetséggondozás Kompetenciaalapú oktatás 27 2

3 Viselkedéskultúra Tanórán kívüli tevékenységek A diákönkormányzat önszerveződésének támogatása Ellenőrzés, mérés, értékelés Minőségbiztosítás Az iskola menedzselése Szervezeti fejlesztés 34 Összegzés (Záró gondolat) 36 Mellékletek 38 3

4 Pályázati nyilatkozat Alulírott, Takács Éva pályázatot nyújtok be a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának honlapján december 6-án megjelent pályázati felhívás alapján a Herman Ottó Általános Iskola (1222 Budapest, Pannónia u. 50.) igazgatói állására. Kijelentem, hogy a módosított évi LXXIX törvényben a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a szakértői véleményezéshez, valamint a pályázati anyagban foglalt személyes adataimnak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. A pályázatom tartalmazza a következőket: - szakmai önéletrajzot, - erkölcsi bizonyítványt, - oklevelek másolatait, - korábbi munkaviszonyok igazolásait - vezetői programomat január 6. Tisztelettel: Takács Éva 4

5 Szakmai önéletrajz Személyi adataim Név: Takács Éva Születési hely: Berettyóújfalu Születési idő: július 24. Családi állapotom: férjezett Gyermekeim: Kojanitz László 21 éves, egyetemista Kojanitz Anna 18 éves, gimnáziumi tanuló Iskolai végzettségeim 1982 A tiszaföldvári Hajnóczy József Óvónői Szakközépiskola tanulójaként érettségiztem A Zsámbéki Tanítóképző Főiskola ének-zene szakán szereztem meg a tanítói diplomámat A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának néprajz szakán etnográfusként végeztem, kitüntetéses oklevéllel A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú szakképzettséget szereztem. További képesítéseim 1990 A Népművelési Intézet szervezésében C kategóriájú művészeti oktatói működési engedélyt szereztem, amely gyermek néptánccsoport vezetésére jogosít Számítástechnikai szoftver-üzemeltető szakképesítést szereztem Közoktatásban alkalmazható ismeretek szakértők számára - szakértői továbbképzésen vettem részt A sulinova Kht által szervezett tanfolyamokon vettem részt, amelyet közoktatási szakértők számára szerveztek, és akkreditált továbbképzések megtartására kaptam engedélyt. Részt vettem: - a sulinet digitális tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában tanfolyamon - a kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása - szövegértés-szövegalkotás programcsomag az 1-4. évfolyamon - a kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása - szövegértés-szövegalkotás programcsomag az 5-8. évfolyamon 5

6 Munkahelyeim 1982 Egy évig óvónő voltam a martfűi Összevont Nagyközségi Óvodákban tól 1995-ig a törökbálinti Kísérleti Általános Iskolában tanítóként dolgoztam től a budapesti XXII. kerületi Herman Ottó általános Iskolában tanítóként és néprajz szakos tanárként dolgozom és a hagyományőrző munkaközösség vezetője vagyok ben a Veszprémi Egyetem Tanárképző Karához tartozó Pedagógiai Kutatóintézet tudományos munkatársa voltam, ahol elkészítettem egy szakirányú továbbképzés és egy nappali néprajz szakos képzés szakalapítási koncepcióját, képzési tervét. Egyéb szakmai tevékenységeim A Törökbálinti Kísérleti Általános Iskolában részt vettem az ÉKP program taneszköz-fejlesztésében. Társszerző voltam tankönyv, tanítási program, tanári feladatgyűjtemény, tanmenet, diasorozat elkészítésében. Foglalkoztam tehetséggondozással. Szaktanácsadóként a követő iskolákban órákat látogattam, saját magam is nagyon sok bemutató órát, továbbképzést tartottam Felkértek az ÉKP évfolyamának készített Fellegajtó-Nyitogató néprajzi tankönyv bírálatára Az alapfokú nevelés-oktatás kerettantervei kötetben szereplő Hon- és népismeret tantárgyi modul A és B változatát lektoráltam Felkerültem az Országos szakértői névjegyzékre 2000 Felkértek szakértőnek az OM által meghirdetett Szakmai napok szervezésére, tájékoztatók készítésére sikeres iskolai gyakorlatok bemutatása céljából c. pályázatok elbírálására Szakmai továbbképzést tartottam a néprajzi ismeretek gyakorlati alkalmazásának lehetőségeiről könyvtárosok és pedagógusok számára A Kerettantervi modulok fejlesztése a közoktatásban c. KOMA pályázatra elkészítettem az általános iskolai néprajz oktatás 1-8. évfolyamai számára egy néprajz tantervet és tanmenetet ban elkészítettem ugyanerre a pályázatra az 5. és 6. évfolyam tanulóinak egy hon- és népismeret tankönyvet Előadást tartottam a karancslapujtői országos ÉKP konferencián. 6

7 2004 A XXII. kerületi pedagógiai kabinet megbízásából helyzetfelmérést készítettem a kerület iskoláiban a hon- és népismeret modul tanításáról Előadást tartottam az Önfejlesztő Iskolák Konferenciáján, ahol a Herman Ottó Általános Iskola hagyományőrző programját mutattam be órás akkreditált továbbképzéseket tartottam pedagógusoknak a Commitment Pedagógiai Intézet megbízásából Budapesten és Hódmezővásárhelyen, melyek témája a Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása volt. Jelenlegi munkahelyi tevékenységeim A Herman Ottó Általános Iskolában a hagyományőrző munkacsoport vezetője vagyok. Kollégáim segítségével a következő programokat szerveztem meg és indítottam el: - iskolai játszóház alsó tagozatos gyerekeknek, - kézműves műhely felső tagozatos gyerekeknek, - népszokásjátékok előadása (betlehem, kotyolás, regölés, újévi köszöntés, háromkirályjárás, gergelyjárás, balázsjárás, kiszehordás, pünkösdi királynéjárárs, zöldágjárás), - nyári kézműves táborok szervezése, - táncházak, rendhagyó tanítási órák szervezése, - néprajzi gyűjtés megszervezése, - múzeumi órák megszervezése, feladatlapok készítése, - a tanítványaim országos versenyekre való felkészítése (a Hagyományok Háza által szervezett Forgószél néprajzi levelező verseny 5-6.osztályosok számára, KGYTK - Kutató gyermekek országos konferenciája) - Szent Mihály-napi vásár megtervezése és megszervezése - Herman Ottó Napok (felkészítés a néprajzi és kézműves pályázatok megírására, a pályázatok elbírálása; kirándulások, múzeumlátogatások, teadélután, kiállítás, néprajzi vetélkedő, levelező feladatmegoldó verseny fordulóinak megszervezése, lebonyolítása, feladatlapok készítése) stb. Szakmai publikációk jegyzéke Czinszky Márta Takács Éva Varsányi Erzsébet: Világunk. Tények könyve kisiskolásoknak 2-3. osztály. OTTV, Fakan Irén Takács Éva: Embertan, egészségtan. In.: ÉKP Feladatgyűjtemény 1. osztály Szathmáryné Fakan Irén Takács Éva: Embertan, egészségtan. In.: ÉKP Tanítási Program 1. osztály

8 Célkitűzés, pedagógiai hitvallás Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog." Dr. Szentgyörgyi Albert A XXII. kerületi Herman Ottó Általános Iskola a Pedagógiai programjában három fő célkitűzést fogalmazott meg: az iskola legyen otthonos, tevékenységközpontú és alapozó. A gyerekek számára biztosítsunk szeretetteljes, biztonságos környezetet, ahol tanulják meg az önálló ismeretszerzés lehetőségét, fejlesszük azokat az alapvető képességeiket, amelyek segítségével a tudás birtokába juthatnak. Azt gondolom, hogy ezek az elképzelések az új pedagógiai irányzatoknak is megfelelnek. Olyan iskolára van szükség, amely nagyon sok lehetőséget ad az ismeretszerzéshez és a megszerzett tudás alkalmazni tudásához szükséges képességek gyakorlására. Értelmes és önálló feladatok adásával alakítja ki a gyerekekben a belső igényt, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, és megalapozott véleményeket mondjanak. És miközben sok mindent megtanulnak, találjanak örömet abban, hogy kérdésekre keresnek válaszokat, hogy problémákon törik a fejüket, és hogy a tudásukat és véleményüket megosztják egymással. A mai világban ezek azok a képességek, attitűdök és motivációk, amelyek az embereket boldoggá és sikeressé tehetik. Mi pedagógusok segítsük a tanulóinkat abban, hogy önállóan fedezzék fel a világot, de készítsük fel őket a gyakorlati életre is. Olyan tudást adjunk, amelyet a mindennapi életben és a választott hivatásukban is majd alkalmazni tudnak. "A tanuló ne gondolatokat, hanem gondolkozni tanuljon."/immanuel Kant/ Az intézményvezető feladata, hogy igyekezzen ehhez a tanulási folyamathoz olyan körülményeket teremteni, amelyek alkotásra, önkifejezésre, kreativitásra inspirálnak. Olyan iskolát szeretnék, ahol a tanulók bátran mernek gondolkodni, ahol minél több területen kipróbálhatják önmagukat. Tanulóink legyenek műveltek, viselkedéskultúrájukat az erkölcsi normák határozzák meg. Tanulják meg, hogy a környezetük alakításáért ők a felelősek, hogy jövőt építeni csak akkor lehet, ha a múltunkat ismerjük. Őrizzük hagyományainkat, ahogyan ezt generációk tették. Ezekhez az elképzelésekhez elengedhetetlen egy olyan pedagógus közösség, ahol közösen kialakított és elfogadott céloknak a mentén igyekszünk megvalósítani pedagógiai elképzeléseinket. Szeretném, ha a legfontosabb feladatok, teendők meghatározásában, elvégzésében közösen vennénk részt, hogy mindenki magáénak érezze egy jó iskola 8

9 kialakítását. Vezetőként arra törekednék, hogy megfelelő feladatmegosztással minden kollégám aktívan, saját adottságainak a kiaknázásával legyen alkotó tagja közösségünknek. A nemzetközi iskolakutatások azt mutatták, hogy ahol a nevelőtestületből választanak általában vezetőt, ott demokratikus légkörben folyik a nevelő-oktató munka. Vezetőként arra törekednék, hogy jó menedzser legyek, pozitív klímát, jó munkakörülményeket teremtsek a tanulók és a nevelőtestüket számára. Nagyon fontosnak tartom a vezető állandó jelenlétét, az iskolában zajló folyamatok nyomon követését. Szeretnék együttműködni a szülőkkel és nyitottá tenni az iskolát. 9

10 1. Helyzetelemzés 1.1. Külső környezeti adottságok Az iskola története, adottságai, helye a kerületben A Herman Ottó Általános Iskola a XXII. kerület egyik általános iskolája. A környéken élő családok többsége kertvárosi, családi házakban vagy kisebb lakótelepeken él. A gyerekek többsége jó szociális háttérrel rendelkezik, ebből adódóan viszonylag kevés a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulók száma. (Lásd 2. ábra) Az iskola két épületből álló intézmény. Az alsó tagozat a Pannónia u. 50. szám alatt, a felső tagozat a Dévény u. 62. szám alatt található. A Pannónia utcai régebbi épület1931-ben épült. A Dévény utcai iskola U alakú épületét 1971-ben adták át az alapfokú oktatás részére. Az intézmény helyzetét alapvetően meghatározza, hogy a múltban több alkalommal is önálló iskolaként működött a két épület, időnként pedig összevonta a kerületi önkormányzat. A Dévény utcai épület átadása után 9 évig önálló intézmény volt ban a kerületi Tanács összevonta a két intézményt, az egyik épületbe az alsó tagozat, a másikba a felső tagozat került től 1996-ig mindkét iskolaépület újra megkapta az önálló működés lehetőségét, a hiányzó tagozat kiépítését tól napjainkig megint egy iskolaként látja el a feladatát a két épület től viseljük a Herman Ottó Általános Iskola nevet. Az iskolaszerkezeti változások megnehezítették helyzetünket, a szabad iskolaválasztási jog és a 6 és 8 évfolyamos kerület gimnáziumok népszerűsége pedig erős versenyhelyzetet, kihívást teremtett, aminek igyekszünk folyamatosan megfelelni. A két épületes iskolának vannak előnyei és hátrányai is. Az alsó és a felső tagozat különválasztása a kisebbek számára nyugodtabb körülményeket biztosít, viszont a két épület munkájának összehangolása, az információk továbbítása, az adminisztrációs feladatok ellátása jóval nehezebb. Feladataim: - A két épületből álló intézmény a kerület jó hírnevű iskolája legyen. A körzetes gyerekek elsősorban ezt az iskolát válasszák, a felső tagozat legyen vonzó, megtartó erejű Fenntartói elvárások A XXII. kerület Önkormányzata a ig terjedő időtartamra vonatkozó Közoktatási Minőségirányítási Programjában így fogalmazza meg a küldetés-nyilatkozatát: Fontosnak tartjuk Budafok-Tétény oktatásában, a megteremtett szakmai értékek fenntartását és fejlesztését, a közoktatás, mint közszolgáltatás minőségének folyamatos javítását. Legfontosabb feladatunknak azt tartjuk, hogy a rendelkezésre álló összes eszközzel, valamint újabb erőforrások bevonásával minőségi oktatási szolgáltatást biztosítsunk. 10

11 Célunk, hogy a gyermekek és diákok folyamatosan megújuló, értékes és versenyképes tudást szerezzenek. A nemzetközi és hazai tanulói teljesítményvizsgálatok (pl. IEA, PISA, hazai kompetenciamérések) tükrében érdemes átgondolnunk az iskolákban folyó oktatás minőségét. Ma a tanulók számára a tudás megszerzésével együtt fontos, az ismeretek gyakorlati alkalmazása és a képességek fejlesztése. A XXII. kerületi önkormányzat is a nevelés-oktatás színvonalának emelését tűzte ki célul, előtérbe helyezve a differenciált oktatás megszervezését, a kompetencia alapú oktatást. Fontos feladatnak tekinti az eredményes idegen nyelvoktatást. Ehhez szükségesnek tartja a pedagógusok módszertani kultúrájának bővítését, a szakmai továbbképzéseket. Az önkormányzat elvárja a Herman Ottó Általános Iskolától az ÖKO és a hagyományőrző iskola program követelményeinek további teljesítését, az egyéni fejlesztést, az iskolai fegyelem erősítését. Feladataim: - Szoros és a jó kapcsolat kiépítése a fenntartóval. Rendszeres konzultáció a közösen kitűzött célok megvalósításához szükséges feltételek hatékony megteremtéséhez, valamint az iskolai kezdeményezések támogatásához. - Az iskolában folyó szakmai munka színvonalának emelése, a meglévő értékek megőrzése, egy megbízhatóan eredményes és hatékony iskola kialakítása. - A hagyományőrző és az ÖKO programunk továbbépítése. A hatékony nyelvoktatás feltételeinek megerősítése. - Innovatív légkör megteremtése, amely megakadályozza a rutinszerű munkavégzésből fakadó problémákat: pl. a pedagógiai munka színvonalának romlása, az egyes tanulók problémáira való odafigyelés csökkenése. - Biztosítani, hogy a gyerekeknek legyen minél több lehetőségük az intézményen belüli sportolásra, mozgásra, az egészséges életmód kialakítására. - Az iskolában folyó oktatás és a szabadidős tevékenységek egyaránt teret adjanak a kulturális értékek átadásának Partneri kapcsolatok A munkánkat nagyban meghatározza, hogy az igazgatónak, a helyetteseinek és a gazdasági ügyintézőnek milyen a napi kapcsolata a fenntartóval. A pedagógiai munkánkban legfőbb partnereink a tanítványaink, a velük való együttműködés alappillére hatékonyságunknak. Az iskolai diákönkormányzat jelenleg tagozatonként működik, amit a két épület közötti távolság indokol. A DÖK munkáját segítő tanár támogatja mindkét épületben. Az iskola működését folyamatosan segítik a szülői szervezetek, a Szülői munkaközösség és az Iskolaszék. A szülői munkaközösségbe minden osztály 3 szülőt delegál, akik az osztályok szülői munkaközösségének vezetői. Az idei tanévben a szülői munkaközösség decemberben tartotta első összejövetelét, itt választották meg a Szülői 11

12 munkaközösség elnökét. A szülőkkel való kapcsolattartás módjai a szülői értekezletek, fogadó órák, behívásos fogadó órák, nyílt napok. Az iskolaszék tagjai (5 fő) az iskola tanulóit, pedagógusait, a szülőket és a fenntartót képviselik. Jelenleg még nem alakult meg. Fontosnak tartom, hogy a szülői szervezetek tanév elejétől szervezetten együttműködhessenek az iskola programjainak megvalósításában. Iskolánkban 2010-ben megalakult a Budafoki Herman Ottó Diáksport Egyesület, amelynek célja a tanórán kívüli sportolás, versenyzés biztosítása. Alapszabálya az iskola honlapján megtalálható. Fontosnak tarom, hogy munkája nagyobb nyilvánosságot kapjon. A színvonalas iskolai nevelést és oktatást több segítőintézménnyel, szervezettel együttműködve tudjuk csak biztosítani. A kerületben a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősünk, aki egyben a kerületi munkaközösség vezetője folyamatos kapcsolatot tart fenn a kerületi pedagógiai szakszolgálatokkal. A kapcsolattartás a kerület oktatási intézményeivel több szinten működik. Az igazgató tagja a kerületi igazgatói munkaközösségnek, ahol kicserélhetik tapasztalataikat. A pedagógusok a kerületben szervezett továbbképzéseken, tanfolyamokon, kerületi tanulmányi versenyeken, munkaközösségi megbeszéléseken egyeztethetik elképzeléseiket. A tanulók kerületi tanulmányi és sport rendezvényeken, versenyeken ismerhetik meg egymást. Iskolánk rendezi a kerületi Kazinczy-versenyt 4. osztályos tanulók számára és a kerületi ÖKO versenyt felső tagozatos gyerekek számára. Az iskolában kihelyezett foglalkozásokat tart a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola. A népzene, klasszikus zene, szolfézs, néptánc órákra itt helyben az iskolában van lehetőség. A XXII. kerületi Tanuszoda biztosítja a kerület tanulói számára az úszásoktatás megszervezését. A mi iskolánk alsó tagozatos tanulói ingyenes úszásoktatásban részesülnek hetente egy alkalommal. Az egészséges életmódra nevelés része, hogy minden tanulónk megtanul úszni. A tankönyvkiadók területi képviselői minden évben ellátogatnak az iskolába, illetve a kerület szervezésében egy alkalommal az összes kiadó bemutatja kiadványait. Az utóbbi években a Gádor Általános Iskola ad helyszínt ennek a programnak. A Klauzál Gábor Művelődési Központ kulturális programjait látogatjuk, pl. a Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar ifjúsági koncertjeit. Ez az intézmény biztosítja az alsó tagozat farsangjának a helyszínét. Iskolaorvosunk folyamatosan elvégzi az előírt szűrővizsgálatokat. Minden osztályunk jár fogászati ellenőrző vizsgálatra. Az iskola széleskörű partneri rendszerét a következő ábra mutatja be: 12

13 Partneri kapcsolatok Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata: Képviselőtestület Oktatási és informatikai Bizottság Közoktatási és Sport Iroda Szociális, Egészségügyi és Gyámügyi Iroda Gazdasági Iroda Kerületi nevelésioktatási intézmények: - óvodák - általános iskolák és gimnáziumok, kiemelten a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola Az iskola munkáját segítő intézmények: - Klauzál Gábor Művelődési Központ - BMTE kerületi sportegyesület - Dél-budai Egészségügyi Szolgálat - Budapest XXII. kerületi Tanuszoda - tankönyvkiadók 1. ábra Herman Ottó Általános Iskola Az iskola munkáját segítő szervezetek: - Szülői munkaközösség - Iskolaszék - Diákönkormányzat - Budafoki Herman Ottó Diáksport Egyesület Kerületi pedagógiai szakszolgálatok: - Nevelési Tanácsadó - Logopédiai Szakszolgálat - Gyermekjóléti Központ - Egységes Gyógypedagógiai Intézmény A közoktatási rendszer intézményei: - MFPI - Oktatási Hivatal 13

14 Feladataim: - A széleskörű partneri kapcsolatok kiépítése, ápolása, az iskola menedzselése. - Az iskola feladatainak megvalósításához a partneri igények folyamatos felmérése kérdőívek, szóbeli beszélgetések és írásbeli beszámolók alapján. A partnerekkel való együttműködés továbbépítése. - A szülői munkaközösséggel és az iskolaszékkel a mostaninál rendszeresebb kapcsolat kialakítása, a vélemények folyamatos kikérése, feladatok egyeztetése. - Új kapcsolatok kiépítése pl. Gyermekek házával, Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskolával és Középiskolával. - Korábban tagjai voltunk az Önfejlesztő Iskolák Egyesületének. Az utóbbi öt évben ez a kapcsolat megszűnt, amit szeretnék felújítani, hiszen a Közoktatási törvény módosításával és az új Nemzeti Alaptanterv megjelenésével sok fejlesztési feladat áll előttünk. - A partnerekkel való együttműködésről a tantestület folyamatos tájékoztatása Belső adottságok Épület, infrastruktúra Az intézmény két épületben működik. Mindkét épület zárt iskolaudvarral rendelkezik. Az alsó tagozat felújított udvarán játszótér, távolugró gödör, focipálya található. A felső tagozat sportudvarán futballpálya, teniszpálya teremt sportolásra alkalmat. Az épületek biztonságosak, könnyen megközelíthetőek. Az új autóbuszjárat, a 141-es mindkét épületnél megáll. Mindkét intézményben folyamatos felújítások, karbantartások történtek ban a Pannónia úti, 2009 nyarán a Dévény úti iskola sportudvara került felújításra. Az épületek nyílászáróinak a kicserélése és a Pannónia utcai iskolaépület konyhájának felújítása is az utóbbi két év eredménye. Folyamatosan zajlik a fűtés és a világítás korszerűsítése. Az iskolában összesen 24 tanterem szolgálja a tanulók elhelyezését, ebből 20 osztályterem, 4 szaktanterem. Mindkét épületben megtalálható egy-egy tornaterem szertárral. A szertárak felszereltsége hiányos, az alsó tagozaton például csak 2 tornaszőnyeg található. A tornaszerek elhasználódása miatt folyamatos pótlásukra van szükség. A felső tagozaton a természettudományi előadó terem, a technika-rajz szaktanterem, az alsó tagozaton pedig a néprajz szaktanterem, a játszóház terme, az ÖKO szaktanterem biztosítja az iskola profiljának megfelelő oktatást. Mindkét épület rendelkezik könyvtárral, melyek alapterülete 50 m² és 37 m². A könyvtárak jelenleg csak időszakosan vannak nyitva, mert egy főfoglalkozású könyvtárosunk és egy részmunkaidős könyvtári asszisztensünk van. Lecsökkent a könyvtári órák száma, a gyerekek az önművelési feladatokat nem vagy csak nehézkesen tudják megoldani. A könyvtári állomány könyvből és elektronikus dokumentumból áll. Az utóbbi időszakban alig gyarapodott. A Dévény utcai épületben a számítógéphez Internet kapcsolat is elérhető. A könyvtárakban elhelyezett tv és a hozzákapcsolt VHS, DVD-lejátszó segíti az oktatómunkát. 14

15 Az iskola belső felszereltsége átlagosnak mondható, de a tanításhoz szükséges eszközök folyamatos pótlására lenne szükség. A természettudományi előadó szertára nem kellőképpen felszerelt, a kísérletekhez szükséges eszközök, anyagok hiányosak. Az alsó tagozaton nincs technika szertár, a tanítási órákhoz hiányzik a megfelelő szerszám és alapanyag. Jelenleg 14 számítógép található a felső tagozat informatika termében a Windows NT 4 hálózatába kötve, további 14 a két iskolaépületben: irodákban, könyvtárakban, különböző helyeken. 6 laptoppal rendelkezünk, 2 működő projektorunk van. A 2F nyelviskola további egy tantermet berendezett számítógépekkel, melyeket a terembérlet fejében használhatunk ban az INTEL cég a természettudományi szaktanteremben tesztelésre minden tanulót ellátott egy kisméretű laptoppal (CMPC) és egy interaktív táblával. A kiépített rendszer jelenleg nincs használatban. Erről a pályázatomban később bővebben írok. Az informatika tantárgy oktatását a Dévény utcai épület biztosítja. Az ott berendezett tanteremben fél osztály tud egyszerre dolgozni. A harmadikos és negyedikes tanulóink hetente megteszik az utat a felső tagozat épületébe, ezzel a délutáni játékidejük sajnos minimálisra csökken. Feladataim: - Az épületek külső tatarozásának szorgalmazása. - Lehetőség szerint az alsó tagozaton is ki kell alakítani egy szaktantermet az informatika oktatásához. A meglévő számítógépek átcsoportosításával, illetve továbbiak beszerzésével - pályázatok, cégek segítségével - ez megoldható lenne. Egy megoldási lehetőség, ha a 2F nyelviskola a Pannónia épületébe költözhetne. - A könyvtári nyitva tartás idejét szeretném meghosszabbítani mindkét épületben 8-16 óráig. Ehhez új könyvtárost kellene felvenni legalább fél állásban. Pályázatok útján a könyvtári állomány bővítése. - Az oktatást segítő eszközök állapotának felmérésével a hiányok pótlása, a régiek korszerűbbre cserélése. A tankönyvkiadók digitális tananyagainak beszerzése, ezért legalább egy interaktív táblára szükség lenne az alsó tagozat számára is. A meglévő számítógépek, elsősorban az informatika szaktanterem jobb kihasználására törekvés. - Mindkét iskolaépületben a tanári szobában szakmai kiadványokat, folyóiratok elhelyezése. Nagyon fontosnak tartom, hogy a kollégáim naprakészen követni tudják a szakma legújabb eredményeit Az iskola arculata, sajátosságai, hagyományai A szülői közvélemény alapján iskolánk otthonos légkört biztosító, jól alapozó és tevékenységekben gazdag programokat kínáló intézmény. Két kiemelt programunk van, a hagyományőrző és az ÖKO program. Iskolánk 2005-ben elnyerte az ÖKOISKOLA majd a Madárbarát iskola címet. Kiemelt fejlesztési területeink: a kommunikációs képességek fejlesztése, a két idegen nyelv, az angol és a német emeltszintű oktatása, a mozgás- és viselkedéskultúra megalapozása. 15

16 Az alsó tagozaton már régóta bevált rendszer szerint iskolaotthonos osztályok működnek két napközis csoport kivételével. A felső tagozaton egy napközis csoportunk van az 5. osztályos gyerekek számára, a többi évfolyam tanulóiból pedig egy tanulószobás csoportot alakítottunk ki. Az iskola évenkénti hagyományos programjai: a Madarak és fák napjához igazodva megrendezett Herman Ottó Napok, a Szent Mihály-napi vásár, a karácsonyi és a húsvéti játszóház, a szülők számára rendezett nyílt napok, az őszi túra, erdei iskolák, nyári táborok. Az iskola több díjat alapított. Az év tanulója, az év sportolja címet egy-egy alsó és felső tagozatos tanulónk kapja. A nevelőtestületből az év pedagógusa címet minden évben két kolléga kapja. A szülői munkaközösség tagjai közül minden évben egy szülő segítő munkáját szintén díjjal jutalmazzuk. Ezek átadására a tanévzáró ünnepélyen kerül sor. Az iskola honlapja 2010 februárjában megújult egyik tanítványunk szüleinek önzetlen segítségével. A korábban nehézkesen kezelhető HTML alapú iskolai honlap helyett most egy új, korszerű webalkalmazást kaptunk, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok, szülők, gyerekek regisztrált felhasználóként részt vegyenek az iskolai események digitális tartalmának a szerkesztésében. Cikkek, fényképek, albumok folyamatos feltöltésére van lehetőség. Idén elnyertük a Felhasználóbarát Honlap címet, amire nagyon büszkék lehetünk. A honlapot szerkesztő kolléganőnk kiváló munkáját elismerés illeti. Feladataim: - Az iskola elért eredményeinek a megőrzése, hagyományainak további ápolása, a szakmai munka fejlesztése. - A díjak egységes szempontsor, kritérium alapján történő odaítélése. - A jól működő iskolaotthonos rendszer megtartása, igény szerint továbbbővítése az alsó tagozaton. - A honlap lehetőségeinek további kihasználása a tanulók, szülők bevonásával Tanulói összetétel Tanulói létszám jelenleg: 334 fő. A tanulók az iskola körzetéből jelentkeznek elsősorban, de más körzetekből is történik beiratkozás. Tanulóink 10 %-a a környező településekről jár hozzánk. A tanulói összetételt az utóbbi 5 évben a következő táblázat mutatja: 16

17 Tanév Tanulói összlétszám SNI-s tanulók Hátrányos helyzetű tanulók Veszélyeztetett tanulók ábra Tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulók A táblázatból kiolvasható, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek száma kis mértékben növekedett. A hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett és a magatartási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulók létszáma az összlétszámhoz képest alacsony, kb. 10 %-os aránya jól szocializált családi környezetet jelent. A két épületből álló iskola külön alsó és felső tagozattal működik. Ennek előnye, hogy a kisebb tanítványaink nyugodtabb környezetben tanulhatnak. Az idei tanévben 14 osztályunk van, ami az utóbbi 5 évben nem változott. Az alsó tagozaton általában évfolyamonként két osztály, a felső tagozaton pedig egy osztály található. Jelenleg ez alól kivétel a negyedik évfolyam, ahol 3 osztály működik, és a nyolcadik évfolyam, ahol két osztály Tanulói létszám Tanulói létszám 3. ábra A diagramról leolvasható, hogy a tanulói létszám a as tanévben növekedett meg jelentősen, amikor a mostani 4. osztályosaink beiratkoztak. 80 első osztályos jelentkezett abban a tanévben iskolánkba. Az iskola tanulói összetételénél meg kell említeni, hogy az alsó tagozat után a kiváló képességű tanulóink 8 évfolyamos gimnáziumba, elsősorban a kerületi Kempelen Farkas Gimnáziumba, majd a 6. évfolyam után a Budai Nagy Antal Gimnáziumba nyernek felvételt. Ez egyrészt az alsó tagozat jó alapozó munkáját bizonyítja, más részről a korai szelekció nehéz helyzetet teremt a felső tagozaton. Az alapító okirat 370 tanuló felvételét teszi lehetővé. Az alsó tagozat jelenleg teljes kihasználtsággal működik, így a cél a felső tagozat létszámának bővítése. 17

18 Feladataim: - Az iskola pedagógiai eszközrendszerének megerősítése a hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett és a magatartási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulók problémáinak eredményes kezelése terén. - Újra az egyik legvonzóbb kerületi általános iskolává válni, ahova a szülők bizalommal íratják be gyermekeiket. - A felső tagozaton megtartani a tanulóinkat, a 6 és 8 osztályos gimnáziumok elszívó hatását csökkenteni. Ehhez vonzó iskolai programokkal, az oktatás színvonalának emelésével, a tehetséges gyerekek fejlesztésével meg kell nyernünk a tanulókat és a szülőket egyaránt Személyi feltételek Pedagógusok közössége Az iskolában tanító pedagógusok száma az utóbbi 5 évben nem változott. Jelenleg 31 fő tanít az intézményben 21-en az alsó, 10-en a felső tagozaton. 6- an egyetemi, 8-an főiskolai tanári, 17-en tanítói végzettséggel rendelkeznek. A szakos ellátottság megfelelő. A kollégák egy része mindkét tagozaton tanít, így az idegen nyelvet, néprajzot, testnevelést, éneket oktatók. A pedagógusok végzettség szerinti megoszlása Egyetemet végzett 4. ábra Tanári végzettséggel rendelkezik Tanítói végzettséggel rendelkezik A diagramról leolvasható, hogy az alapfokú oktatásban viszonylag nagy az egyetemet végzettek száma, ami kollégáink szakmai fejlődésre való igényét mutatja. Az iskolában 6 főnek van pedagógus szakvizsgája. Tanulói összetételünk magyarázza a nagyobb arányú tanítói végzettséget. Az iskola vezetése: igazgatóból, tagozatonként egy-egy igazgatóhelyettesből és 3 munkaközösség-vezetőből (alsós, ÖKO és hagyományőrző) áll. Egy kis létszámú tantestület esetén közepes mértékű fluktuációról lehet beszélni. Az utóbbi öt év alatt 12 új kolléga érkezett, és 8-an távoztak. Az idegen nyelvet oktatók körében a legnagyobb a mozgás. A nevelőtestületben kevés a fiatal pedagógus, csak ketten fiatalabbak 29 évnél, 3-an 40 év alattiak. 55 évnél idősebb 8 kollégánk. 18

19 A pedagógusközösség jó hangulatú együttműködését akadályozza a két épület közötti távolság. Az alsós és a felsős nevelőtestület nemigen ismeri egymás munkáját, kevés a lehetőség az együttműködésre, az információk nehézkesen jutnak el egyik épületből a másikba, alig vannak közös programok. Az iskolai SZMSZ-ben leírt hagyományos programok közül több is elmaradt, pl. a nevelőtestületi kirándulás, színházlátogatás. Pedig a nevelőtestület többször bizonyította, hogy a közös cél érdekében jól együtt tudunk működni, kollégáim segítőkészek, a többség szívesen vállal többletfeladatokat is. Az osztályfőnökök munkája nagyon fontos, hiszen ők felelnek a jó osztályközösségek kialakításáért, a tanulók neveltségi szintjéért. Osztályprogramokat szerveznek, nagy mennyiségű adminisztrációs feladat hárul rájuk. Iskolánkban az osztályfőnökök elkötelezetten végzik feladatukat. Az alsó tagozaton az iskolaotthonos formából adódóan minden osztálynak két tanítója van, egyikük az osztályfőnök. Általában az jellemző, hogy a két osztálytanító együttműködve irányítja az osztályt, közösen szervezik a programokat. A másik nevelő tulajdonképpen olyan, mintha osztályfőnök helyettes lenne. A felső tagozaton minden osztálynak csak osztályfőnöke van. Fejlesztő pedagógusunk második éve végzi szakszerűen, de csak fél állásban az alsó és felső tagozaton fejlesztő munkáját. Egy-egy tanulóval heti 1-2 alkalommal tud foglalkozni. Különösen a felső tagozaton lenne szükség több lehetőségre a megfelelő eredmények eléréséhez. Az iskolában a munkaközösségek elsősorban a pedagógiai program kiemelt feladatai köré szerveződtek, így az ÖKO és a hagyományőrző munkacsoport. Külön működik alsós munkaközösség. Feladatuk a pedagógiai munka összehangolása a pedagógiai program alapján, a tanórán kívüli iskolai programok, tanulmányi versenyek megszervezése. A pedagógusok munkáját segítők A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős fél állásban látja el feladatát. Szakszerű munkájára nagy szükség van, jól együttműködik az osztályfőnökökkel. A játék- és szabadidő szervező kolléganőnk főállásban látja el feladatát a rajz órák tanítása mellett. Mindkét tagozaton sokban segíti a kollégák szakmai munkáját. Az iskola két épületében lévő könyvtáraihoz egy teljes munkaidőben dolgozó könyvtárosunk és egy asszisztensünk van. Technikai dolgozók közössége A technikai dolgozók esetében nagyobb arányú a fluktuáció, mint a pedagógus kollégák körében. Ennek oka, hogy 2008-ban átszervezés miatt 18 főről lecsökkent 2 főre a technikai dolgozók száma. Jelenleg 10 fő látja el a szükséges feladatokat. Az átszervezés a mi intézményünket még nehezebb helyzetbe hozta, hiszen két épületet kell működtetni. Az adminisztrációs munkák elvégzésére kevés az egyetlen iskolatitkárunk, mivel egyszerre csak az egyik épületben tud dolgozni. Ez a napi ügyintézésben folyamatos fennakadást jelent. Gazdasági ügyintézőnk az alsó tagozat épületében látja el pontosan feladatát. Gondnokunk a fűtésért, karbantartónk a karbantartási munkálatokért felelős. Mind a két épület tisztaságát napközben egy-egy takarító biztosítja. A külsős takarítók munkája sokszor kívánnivalót hagy maga után. A gyerekek egészséges életmódjához elengedhetetlen, hogy tiszta tanteremben töltsék a napjuk nagy részét. Négy konyhai dolgozónknak naponta 282 tanuló étkeztetését kell zökkenőmentesen biztosítani. Technikai dolgozóink segítő, gyerekszerető munkájára nagy szükség van. 19

20 Feladataim: - Felsős munkaközösség megszervezése. Ezt indokolja a két tagozat épületenkénti megoszlása, a szakmai feladatok minőségi ellátása, összehangolása. Az alsós és felsős munkaközösségek teendőit bővíteném a mérési és értékelési feladatokat ellátásával. Ehhez biztosítani kell a szakmai továbbképzéseket is. Az alsós munkaközösség feladata lenne az országos kompetenciamérés eredményeinek a feldolgozása, hiszen a 4. osztályos gyerekek teljesítményéről nincs mért adatunk. - Az összehangolt nevelő-oktató munka érdekében pontosabb tájékoztatásra, együttműködésre törekvés. Közös programok, szakmai műhelyek biztosítanák egymás munkájának az alaposabb megismerését. Biztosítani szeretném, hogy a két épület kollégái között könnyebben és folyamatosan lehetőség nyíljon a feladatok egyeztetésére, az információk átadására. Ehhez összeállítanánk egy levelezési listát címekből. Így mindenki minden nap megtekintené az interneten jött üzeneteit. Épületen belül az információcserét segítené, ha mindenkinek névre szóló fakkja lenne a tanáriban, ahová az üzeneteket lehetne tenni. - Mindkét épületben egy olyan munkatárs megbízása, aki az irodában az adminisztrációs feladatokat látja el. - Azok helyett a kollégák helyett, akik majd nyugdíjba mennek megfelelő szaktudású és gyakorlattal rendelkező új kollégák kiválasztása. A pályázati kiírásra jelentkezőket szakmai beszélgetés, próbatanítás alapján választanám ki. Az új kollégák mellé mentorokat szeretnék kijelölni, akik segítik őket a beilleszkedésben, szakmai fejlődésükben. - Több szakmai továbbképzés megszervezése az iskolában, a kerületi, fővárosi szakmai napokon, továbbképzéseken, konferenciákon minél többen vegyünk részt. Feladatomnak tartom a tanfolyami továbbképzéseken való részvétel anyagi támogatásával, további képesítések megszerzésére való ösztönzéssel a korszerű szakmai ismeretek elsajátíttatását. Az anyagi feltételek biztosításához a fenntartó támogatását szeretném megnyerni. - A felső tagozaton minden osztályfőnök mellé egy osztályfőnök helyettes kijelölése, aki az osztályfőnök munkáját segítené, és hiányzása esetén ellátná az osztályfőnöki feladatokat Az iskola gazdálkodása január 1-től az iskola gazdasági önállósága megszűnt, azóta csak részben önálló gazdálkodású az intézmény. Az állami normatíva, a fenntartó támogatása és a saját bevételek biztosítják az intézmény zavartalan működését. Az iskola költségvetésének elkészítésénél a takarékosságot kellett figyelembe venni az elmúl időszakban, amit a gazdasági válság indokolt. Remélhetőleg a nehéz időszakon már túljutottunk és a fenntartó bőkezűbben tudja támogatni az iskolát. Az intézmény saját bevétele az önkormányzati rendeletnek megfelelően az 50 órát nem meghaladó bérleti díjakból származó bevétel, ami nem tervezett és az intézmény saját 20

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről 2009/2010 TARTALOMJEGYZÉK SZÜLŐK... 3 1. A kérdőívek kiosztásának és kitöltésének sikeressége...

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre 3. számú melléklet A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE a 2011/2012-es tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője Jóváhagyta:

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben