I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM OKTÓBER SZÁZSZORSZÉP HÍRADÓ. Óvodai tájékoztató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2003. OKTÓBER SZÁZSZORSZÉP HÍRADÓ. Óvodai tájékoztató"

Átírás

1 I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM OKTÓBER SZÁZSZORSZÉP HÍRADÓ Óvodai tájékoztató

2 KEDVES SZÜLİK! Szeretettel köszöntöm Önöket! Külön köszöntöm azon gyermekek szüleit, akik 2003 szeptemberében kezdtek óvodánkba járni, és így elsı alkalommal tartják kezükben a Százszorszép Híradó -t. Ez a lap már másodszor jelenik meg, és azért született, hogy még közelebb hozza egymáshoz azokat az embereket, akik egy cél érdekében a gyermekek nevelése érdekében tevékenykednek Szülıket, Óvodapedagógusokat, és Óvodai dolgozókat. A Százszorszép Híradó célja még, hogy Önök, Kedves Szülık tájékoztatást kapjanak nevelı munkánkról, a csoportokban folyó eseményekrıl, a gyermekek óvodai életérıl. Segíteni kívánunk nevelési helyzetek és problémák megoldásában is, ezért szakemberek írásaiból is idézünk, de saját véleményünket is megírjuk. Remélem mindenki megtalálja a számára érdekeset, hasznosat. Kérem véleményükkel, kérdéseikkel esetleg írásaikkal forduljanak bátran a lap szerkesztıihez. Név nélkül a bejáratnál elhelyezett ötletdobozba lehet tenni kéréseiket. A régóta óvodába járó gyermekek szüleitıl sok bíztatást kaptunk folyóiratunkkal kapcsolatban. Bízom benne, hogy az új szülıknek is elnyeri tetszését. A es tanév megkezdése alkalmából kívánom, hogy minden Kedves Szülı gyermekével együtt érezze jól magát intézményünkben, és mindig szívesen jöjjenek óvodánkba. Budapest Október Béres Károlyné óvoda vezetı AZ ÓVODA FELNİTT KÖZÖSSÉGE A 2003/2004-ES TANÉVBEN Pillangó csoport: Gilicze Antalné óvónı /kiscsoport/ Weinreich Antalné óvónı Vida Mihályné dajka Mókus csoport: /nagycsoport/ Bıti Sándorné óvónı Varga Zoltánné óvónı Dobos Tamásné dajka Süni csoport: /középsı csoport/ Petrik Istvánné óvónı Pozderkáné Dósa Katalin óvónı Huszti Sándorné dajka Méhecske csoport: Bíróné Peltz Angéla óvónı /vegyes csoport/ Burai Jánosné óvónı Sajermann Gézáné dajka Gomba csoport: /nagy-középsı/ Antalné Balla Ágnes óvónı Pádárné Tóth Andrea óvónı Hornácsik Tiborné dajka Dezsı Gáborné Kárai Lajosné Péter Jánosné Káldi Györgyné Kele Lajos Roszinszki János dajka dajka dajka óvodatitkár főtı-gondnok főtı-gondnok 2

3 AZ ÓVODAI ÉLET KEZDETI NEHÉZSÉGEI A szocializáció folyamat, mely által az egyének olyan tudásra, képességekre és állapotokra tesznek szert, amely alkalmassá teszi ıket arra, hogy a különbözı csoportoknak és a társadalomnak többé-kevésbé hasznos tagjaivá váljanak. Mindezeket a gyermeknek elsısorban a családban, szüleitıl, rokonaitól kell elsajátítania, másodsorban pedig az intézményekben, amelyeket a társadalom kifejezetten ezzel a céllal hozott létre. Sok gyermek érzékeny még ebben a korban, erıs a kötıdés az édesanyához. Ezért a legjobb fokozatosan a közösséghez szoktatni. Az elszakadás fájdalmas élmény, éppen ezért magától értetıdı, hogy a gyermek az elsı napokban sír, otthon szeretne maradni, minden lehetséges eszközével tiltakozik az óvoda ellen. Ezért az új gyermekek a mi óvodánkban a szülı segítségével ismerkednek az óvoda épületével, a helyiségekkel, a szokásokkal, szabályokkal, társakkal. A beszoktatás ideje alatti együttjátszás, a szülı jelenléte és az óvónı helyes magatartása elısegítik az érzelmi biztonság kialakulását. Ha a gyermek attól tart, hogy el kell válnia a szülıktıl, különösen jól tudja érzékelni, hogy vajon a szülı ugyanúgy érez-e a szóban forgó ügyben. Ha a szülı habozó, bőntudatos magatartást mutat, a gyermek nem gondolhat mást, csak azt, hogy valóban valami borzasztó veszély rejlik az elválásukban. A szülı magatartása, beállítottsága a leghatalmasabb eszköz a gyermek félelmének leküzdésére. Az anyával való autonom kapcsolatot (biztos kötıdés) feltételezi, hogy a gyermek a reggeli búcsúzás után nyugodtan játszik. Ha a gyermek érzelmileg kellıen fel van készítve az elválásra és az óvodai életre, viszonylag könnyen történik a beilleszkedés. Az óvodás korú gyermekek annyira rá vannak hangolva a testtel, mozgással kifejezett érzelmekre, hogy meglepıen pontosan megértik a felnıttek taglejtéssel, mozgással kifejezett érzelmeit. Alig-alig tévednek azzal kapcsolatban, hogy mi éppen mit érzünk. Az, hogy elválnak tılünk, azt jelenti a gyermek számára, hogy olyan felnıttektıl kell elfogadnia a segítséget és a gondoskodást, akik (még) nem állnak igazán közel hozzá. Egy szégyenlıs gyermeknek kész gyötrelem, ha válaszolnia kell, amikor szólnak hozzá. Sokszor az édesanya aggodalma nagyobb, mint a gyermeké. İ köszön el háromszor, ı vág aggódó arcot a búcsúkor, ı sugallja egész viselkedésével a gyermeknek, hogy valami szörnyő nagy baj fenyegeti, ha az édesanya elmegy és ı ott marad egyedül. Meg is tesz mindent, hogy édesanyja ne hagyja magára. A féltı édesanya természetes aggodalma természetesen azt sugallja neki, hogy a gyermek nem fogja kibírni nélküle. A túlzott féltésre legtöbbször a nagyon gondos, odaadó, gyöngéd szülık hajlamosak, akik olyankor is enyhe bőntudatot éreznek, amikor semmi okuk sem lenne rá. Ha a szülı teljesítette a gyermek minden kérését, gondolatát, a gyermek nem tanul meg vitatkozni, harcolni a jogaiért, nem tudja saját vágyait követni, teljesíteni, viszont mások kérését fenntartás nélkül teljesíti. A szülı távollétében teljesen védtelen az ilyen gyermek, magába fordul, nem kommunikál, nem játszik. Ilyen esetekben nemcsak a mielıbbi érzelmi biztonság kialakulását kell elısegítenünk, hanem fontos a gyermek önbizalmának, önértékelésének fejlesztése is. 3

4 A tolerancia a másság elfogadását jelenti, a másik személyiségét tisztelnünk kell. Az alacsony toleranciával jellemzett emberek a legkisebb ellentmondást, akadályoztatást sem tőrik, azonnal agresszív választ vált ki belılük. A lelki azonosulás nagymértékben hozzásegít a másik ember lelkiállapotának, viselkedésének, cselekedeteinek megértéséhez. Emellett a szoros érzelmi kapcsolatok alapja, amely nélkülözhetetlen az egymás mellet élésben. Az empátia a személyiség azon képessége, amelynek segítségével bele tudja élni magát a másik ember helyzetébe, lelkiállapotába, meg tud érezni, érteni olyan érzelmeket, indítékokat, amelyeket szavakban, direkt módon nem fejezhetünk ki. Minden óvodába kerülı gyermek számára elsıdleges feladatunk a biztonságérzet kialakítása, pozitív érzelmi kapcsolat létesítése. A biztonság szükségletének kielégítését segítjük a testi, fizikai biztonság kielégítésével, a családias, otthonos környezet megteremtésével, a közösségi élet szokásainak betartásával, a gyermekek szükségleteinek megfelelı napirenddel. Szeretni, örülni, ragaszkodni, bízni és felelısséget vállalni csak az tud felnıtt életében, akit gyermekkorában az anyja vagy az anyát teljes értékően pótolni törekvı gondozója elfogadott és szeretett. A világon nem a tudomány, a szeretet mővel csodákat. (Eötvös József) EGY ÓVODÁBA LÉPİ GYERMEK NEHÉZSÉGEI Tudod anya, az mind nagyon szép, amit az oviról meséltél, de nem is úgy van! Persze, hogy sírtam, és nem akartalak elengedni, amikor itt nem ismerek senkit! Csak az járt az eszemben, hogy mi lesz velem nélküled? Ki fog engem simogatni, puszilgatni? Ki törli meg az orromat és segít pisilni? Mit kell majd itt csinálnom? És az a sok gyerek? Nem fognak bántani? Mikor felemelt az a néni és megölelt, megsimogatott, az majdnem olyan jó volt, mint amikor Te veszel az öledbe. Aztán, mikor megfogta a kezemet, és mesélt, az egészen jó volt! De akkor elkezdett bıgni egy másik gyerek és a néni neki fogta a kezét és ıt kezdte simogatni. Anya! De miért hagyott ott engem? Nagyon szomorú lettem, ezért gyorsan én is sírni kezdtem. Akkor azt mondta a néni, hogy mutat nekünk valami érdekeset. Erre kíváncsi lettem, és megtöröltem a szememet. Képzeld, megmutatta, hogyan kell elvarázsolt kastélyt építeni homokból! Ez csuda klassz volt, mert csak a miénk volt ez a kastély! De akkor odajött másik két kisfiú is, hogy szeretnének alagutat fúrni. És İ megengedte, hiába tiltakoztam! Nem értem, miért nem csak velem játszik az óvó néni, és miért nem csak velem beszélget? Megint eszembe jutottál, hogy Te nem tennél velem ilyet! Ezért jó hangosan kiabálni kezdtem, Anya! Anyát akarom! Egy kislány megkérdezte, miért sírok, de nem mondtam meg neki! Odaadta biciklijét, hogy próbáljam ki. Tetszett, szép színes volt! Csak az a kislány folyton szaladt utánam, azt mondogatta, hogy nem szabad arra menni, meg hogy gyere vissza a mi udvarunkra, de én voltam a gyorsabb és mindig lehagytam! Nagyon megörültem, amikor meghallottam a hangodat! Végre megyünk haza! Habár, ha jól belegondolok, nem is volt olyan rossz! Burai Jánosné Jolika 4

5 KEDVES ÉDESANYÁK ÉS ÉDESAPÁK! Újságunkon keresztül üzennénk Önöknek. Ne féljenek! Gyermekük életében eljött egy új állomás, életüknek egy nagyon fontos része. Tudjuk, hogy mennyire nehéz fájó szívvel az óvodába hagyni a síró gyermekeket. Egész nap arra gondolni mi lehet vele, mit csinál, sír-e még, de tudjuk hogy ezen a nehéz idıszakon túl kell esni, és higgyék el pár hét múlva a könnyek felszáradnak, a gyermekek vidáman érkeznek az óvodába. Megismerkednek környezetükkel, az óvoda dolgozóival, dadus nénijükkel, óvó nénikkel. Biztonságosan mozognak az óvoda udvarán, és nem sokára az óvoda egész területén. Alig járunk még óvodába, de örömmel számolhatunk be, mennyire ügyesek, kedvesek. Legfontosabb feladatunk most, hogy megnyerjük bizalmukat, hogy elfogadjanak bennünket, ismerjék meg természetünket, hangunkat, kezünk érintését. Minden gyermek más. A módszer is más, amivel közelíteni próbálunk. Van aki azt szereti, ha ölbe vesszük, babusgatjuk, van aki azt szereti, ha békén hagyjuk, de minden kisgyermekben él a vágy a maga szintjén hogy közösségben éljen, hogy barátokat találjon, és joga van arra, hogy óvodás életében olyan élményekhez jusson, melyek segítségével ismeretekre tesz szert, s személyisége ezáltal is fejlıdjön. Ebben mi mindig segítségükre leszünk. Szeretnénk ha családias kapcsolat alakulna ki közöttünk. Ha éreznék, hogy számíthatnak ránk, hisz mi is számítunk a családra. Higgyék el, nem akarunk versenyezni Önökkel a gyermekek szeretetéért. A legfontosabb szeretet, a legfontosabb simogatás a szülıi, ám a nap nagy részét a gyermekek velünk töltik, és ez érzelmek nélkül nem megy. Nem is mehet, hiszen mi azért vagyunk, hogy nekik jó legyen, hogy valamelyest pótoljuk az édesanyát, édesapát. Lepke lepke szállj a tenyeremre, Nem szállok mert félek Örülök hogy élek énekelgetjük naponta. És a kis lepkék a tenyerünkre szállnak, ki elıbb, ki késıbb. Gyönyörő pillangókká válnak, és mi sírva nézünk utánuk. De addig még bıven van idı játékra, nevetésre, egy boldog óvodás életre. Minden kedves Családunknak jó egészséges és sikeres óvodai évet kívánunk! Vida Mihályné Irénke néni Gilicze Antalné Magdika néni Weinreich Antalné Lívia néni 5

6 KISCSOPORTOSOK BESZOKTATÁSA EGY DAJKA SZEMÉVEL. Még elıttünk nevek, arcok, jelek, az elızı nagy csoport tagjai, ma már iskolapadot koptatók. Az elbúcsúzó nagycsoport hiányát betöltik a kis csoportosaink. Nekünk dajkáknak is fel kell készülnünk, a 3-4 éves gyermekek óvodai beszoktatására. Nagy szeretettel várjuk ıket. Környezetüket igyekszünk az ı méreteinek és igényének kialakítani. Elérhetık legyenek a játékok, eszközök. A családi fészekbıl való kiszakadás fájdalmas pillanatait igyekszünk feloldani; elfogadtatni az új környezetet, segítve az óvó nénik munkáját. A beszoktatás kezdete a kicsiknek nem csak önfeledt játék, hanem sok-sok információ szerzése is. Új dolgok veszik körül a gyerekeket. Szabályok, szokások elsajátítása bár észrevétlenül, de már alakulgat. Megismerték a jelüket, tudják a papír zsebkendı helyét, ügyesen ráülnek a WC-re. Szaladnak kezet mosni, viszik a tányért poharat, kiteszik a szalvétát, széket hoznak maguknak, még igénylik hogy mindig ott legyünk mellettük, segítsük, erısítsük ıket. Nagyon sok új dolgot tanulunk, ismételgetünk. Kisebb-nagyobb segítséggel mindig megoldódik a dolog. Elıfordul még, hogy a nadrághúzás mőveletét kisautóval a kézben próbálgatjuk, vagy négykézláb keresgetjük a cipıt mert elbújt. Van idınk bıven nıni, ügyesedni az oviban, megtanulni a szokásokat, szabályokat, elmondani ha segítséget kérnek. Fokozatosan tanulják meg magukat ellátni, egyéniségüknek megfelelıen. Szeretnénk munkánkat szeretettel, és alázattal végezni, a kitőzött cél érdekében: a gyermekek szívesen jöjjenek az óvodába, az önfeledt játék és tanulás segítse testi és szellemi fejlıdésüket, biztosított legyen a közösség ereje, a szülık, gyermekek, óvó nénik kapcsolata erısödjék. Anya, apa, a beszoktatás izgalmai után nyugodtan és elégedetten hagyja itt gyermekét a Pillangó csoportban. Vida Mihályné (Irénke néni) óvodai dajka 6

7 EGY MÓKUS GONDOLATAI 2003 OKTÓBERÉBEN Eltelt a nyár. Nyáron nemcsak a fő nı, de a Mókusok is. Jól megnıttünk, mi vagyunk a legnagyobbak az óvodában. Mintha minden kisebb lenne; a székek, az asztalok, az ágyak, még az udvaron a mászókák is. Én ezt így látom, bár az óvó nénik így fogadtak bennünket: Hogy ti mennyit nıttetek a nyáron!? Ezt nem nagyon értem, mert én azt látom, mintha ık lennének kisebbek. Na, mindegy! Mintha kicsit szigorúbbak lennének! Ha már nem játszunk valamivel, el kell tenni magunk után, a szınyegen is, asztalon is, még az udvaron is. Mintha több lenne a feladatunk, több lenne a munkánk! A ruhánkat is össze kell hajtogatni és így kell elrakni a zsákunkba. Az óvó néni nem szereti, ha verekedünk, ha karatézunk. Sıt azt sem, ha az asztalnál ebéd közben hangosan beszélgetünk, vagy átkiabálunk a másik asztalnál ülı barátunkhoz. Mi ebben a rossz, ki érti ezt?! Az is igaz, hogy sokszor dicsérnek: De szépen hajtogatjátok az asztalterítıt!, Nagyon ügyesen viszitek az ágyakat!, Milyen gyönyörő képet készítettél!, Ügyesen tudsz cipıt kötni!. Ez nagyon jól esik! Aztán azok a jó kis versenyek az udvaron! Így csak a nagyok tudnak versenyezni. A múltkor mi, fiúk gyıztünk, utána viszont a lányok, de azért megtapsoltuk ıket. Ezért is dicséretet kaptunk, mert sportszerően viselkedtünk. Igaz, hogy veszítettünk, de a dicséret nagyon jól esett. Meg a simogatás, az ölbevevés, a becézgetés, bíztatás egy nagy Mókusnak is jól jön. Megállapítottuk a barátommal, hogy jó itt az óvodában! Reggel vár az óvó néni, Jutka néni a finom reggelivel, terített asztallal, ha megérkezem, örülnek a barátaim. Egyre szebb várakat építünk, jókat társasozunk, mintha jobban megértenénk egymást. Jól megegyezünk, hogy ki mit csináljon építkezés közben. Hát a lányok! Azok pedig ragadnak rám! Biztos tetszem nekik, nem rossz érzés, kicsit hagyom magam. Várom ám az iskolát is, de most nagyon jól érzem magam itt az óvodában, jó Mókusnak lenni. Bıtiné Papp Borbála ÓVODÁNK DECEMBERI PROGRAMJAI: December 4. December December December 16. délelıtt jön a Mikulás az óvodába Hol vagy Mikulás? A Figurina Bábszínház elıadása a Kerti Klubban a Gézengúz együttes karácsonyi mősora az óvodában délelıtt a gyermekek csoportjaikban megünneplik a karácsonyt 7

8 MÚLNAK A GYERMEKÉVEK Ez is eltelt! Három év a fiammal, majd fél év megszakítással két év a lányommal. És most újra itt vagyok! Már hiányzott! Félelemmel vegyes izgalommal vártam a szeptembert, amikor újra dolgozni kezdek! Talán ez így nem is jó megfogalmazás, hiszen otthon is dolgoztam, de az természetes dolog, hogy finomat fızök, mindig ki van takarítva. Itt naponta új élmények érnek, a gyerekek mosolya, elismerése újabb ötletekre ösztönöz. Áprilismájusban már belekóstolhattam a munkába. Ismerkedtem a gyerekekkel, szülıkkel, új szokásokkal, a munkatervvel. Nagyon élvezem, tele vagyok tervekkel, ötletekkel, minden gyermek egy új felfedezés, egy új kihívás: hogyan lehet közel kerülni hozzá, a bizalmába férkızni, hatni rá! Nem kis feladat! De már a nyáron sok ötletet, játékot győjtöttem össze, amivel felkelthetem az érdeklıdésüket. Így aztán sokszor esem abba a hibába, hogy mindent egyszerre szeretnék megvalósítani, így állandó idıhiányban vagyok. Ilyenkor végiggondolom, leírom mit szeretnék és hogyan, próbálok kevesebbet tervezni és azt jól csinálni! Kolléganıim segítenek, bátran fordulhatok hozzájuk kérdéseimmel, ezt ezúton is köszönöm! Sok volt ez az öt év, van mit bepótolnom, de szeretném teljes szívemmel és tudásommal felkészíteni ezeket a gyerekeket az iskolára. S ha ez sikerül, már nem dolgoztam hiába. Varga Zoltánné Zita G y e r e k s z á j Már elfogytak a gyerekek, csak egyikük várja még a szüleit. A csendes tevékenykedés közben váratlanul megszólal: - Azt hiszem én már itt töltöm az éjszakámat! ********* Mesél a középsıs:. És akkor a gonosz mostoha halálnak halálával meghalta magát! ********* Egy Süni így fogadta szüleit az állatkerti kirándulás délutánján: - Képzeljétek! Örökbe fogadtuk a tigrist! Szása a neve. A felesége pedig Kása. (Kátya) ********* - Ez a kis kuka? Kérdezi Szabi az asztalon lévı szalvétás tálkára mutatva. 8

9 HEGYEK KÖZÖTT, VÖLGYEK KÖZÖTT ZAKATOL A VONAT A hosszú nyár után nagy örömmel köszöntötték egymást a gyerekek. Mindenkinek sok mesélni valója volt, így a reggeli érkezésnél már senki nem sírt, vidáman jött be a Gomba csoportba. Egy új kislány került hozzánk a Pillangó csoportból, akit a gyerekek már jól ismertek. Szeptemberben még nyárra emlékeztetı napos meleg idı volt, így rögtön kedvet kaptunk egy csoportos kirándulásra, melyet Csillebércen ejtettünk meg. Elıször külön busszal utaztunk, majd Hővösvölgynél felszálltunk a kisvasútra. Sokan most elıször ültek vonaton, ık megszeppenve, csendben figyelték az eseményeket. Az út kicsit hosszú és kanyargós volt, de a táj szépsége és sokszínősége feledtette velünk az idıt. Az állomásról kigördülve egy alagútban találtuk magunkat, csak az volt a baj, hogy sikítani nem tudtunk, mert a világítást elfelejtették lekapcsolni. Ennek ellenére ez volt a kirándulás legnagyobb élménye. A gyerekek a vonatozás egész ideje alatt újra és újra az alagutat emlegették. Mikor megérkeztünk Csillebércre, már mindenki nagyon fáradt és éhes volt. Elindultunk a várva-várt játszótér felé, de elcsigázottságunkban az elsı adandó alkalommal megálltunk és bekebeleztük, amit a hátizsákban találtunk. Jóllakottan már egész más szemmel láttuk a világot, jót sétáltunk és felfedeztük Csillebérc játékait, természeti kincseit. Hamar elszaladt az a pár óra, amit ott töltöttünk. Visszainduláskor a hátizsákok ennivaló hiányában gesztenyékkel és makkokkal voltak kitömve, így érkeztünk meg az óvodába. Nagyon nagy élményben volt részünk. Az ıszi erdı gyönyörő, a vonatozás pedig hangulatos gyereknek, felnıttnek egyaránt. Ajánlani szeretnénk mindenkinek, hogy egy szabad hétvégén menjenek el együtt is, a Széchenyi-hegyi gyermekvasúttal kirándulni. Antalné Balla Ágnes Pádárné Tóth Andrea (Gomba csoport) 9

10 CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ AZ ÁLLATOK NAPJÁN Mondd szereted az állatokat? A kutyát, macskát, csacsit, lovat s a madarakat: a verebeket, rigót, galambot, pintyeket, akik a Földön veled élnek, s bundájuk, tolluk melegében nekik is van szívük, csak éppen nem beszélnek? Én szeretem az állatokat. Elnézem ıket, ha játszanak, alszanak vagy tőnıdnek titkaikon és a világon. Hidd meg, barátom, nekik is vannak titkaik, s csak annál nehezebb talán számukra ez a sok talány, mert nincsenek rá szavaik. Rónai György: Mondd szereted az állatokat? Tanévkezdés óta lelkesen készülıdtünk, ötleteket győjtöttünk, mint hat év óta minden ısszel. Most is hagyományos családi játszóházunk sikeres megszervezésén szorgoskodtunk, hogy más legyen, de mégis ugyanolyan vonzó, kellemes, mint az elmúlt években. Végre elérkezett a NAGY NAP. Minden készen állt. Az utolsó simítások közben izgatottan szemléltük az eget és reménykedtünk, nem hagy cserben bennünket az idıjárás, hiszen ezen a napon eddig minden évben ragyogó volt az idı. A játszóház megnyitásaként óvodánk vezetıje köszöntıt mondott, majd felavattuk Dicsıség táblánkat, melyre óvodánk azon dolgozóinak neve kerül, akikre büszkék vagyunk. Programunk kezdésére azonban megeredtek az ég csatornái, így az udvarra tervezett bohócmősornak a Mókus csoport terme adott helyet. Nemcsak a kicsik, hanem szüleik is vidám perceket tölthettek el Tüske papa és Vanília jóvoltából. Az elıadás után minden teremben érdekes programok várták a hozzánk belépıket. Társas- és logikai játékok, asztali-és óriáskirakók, érzékelı játékok, állatismereti tesztek által az elmét, tornaeszközökkel a testet lehetett megmozgatni. Kis állatkiállításunkon deguk, hullámos- és nimfapapagájok, szelíd patkány, aranyhörcsög, sıt egy méretes pók dobogtatta meg a látogatók szívét. Bár hazavinni ıket nem lehetett, de plüssbıl készült rokonaikat megvásárolhatták, megnyerhették a gyerekek. A Pillangó csoportban is egész nap zajlott az élet. Fantasztikus alkotások születtek textilbıl, agyagból, s utóbbiakat szárítás és égetés után mindenki hazavihette. Örömünkre az esı megkönyörült rajtunk, így várva várt vendégeink a rendırök és hőséges segítıik a rendır kutyák- és lovak is megérkeztek. Sok gyermek számára ez a program volt a nap fénypontja. A merészebbek nemcsak szemlélték, bátran ki is használták a lehetıségeket. Büszkén ragyogtak a tekintetek a lovak hátáról, a rendırautó mikrofonja mögül. Talán nem volt olyan vendég, aki a BÜFÉ kínálatából legalább egyszer ne választott volna. Bizony nagy volt a sürgés-forgás, lelkes kolléganıink alig gyızték kézzel a palacsinták sütését, szörpök, kávék készítését. Minden jónak vége szakad egyszer. Délutánra elfáradtak szülık, gyerekek, s ıszintén megvallva mi is. Úgy éreztük, ez egy igazán jól sikerült nap volt, s reméljük, aki eljött, szintén kellemes élményként emlékszik vissza a velünk töltött órákra. Köszönjük azt, hogy olyan sokan eljöttek, köszönjük a kitüntetı szavakat. Számunkra az a legnagyobb elismerés, ha jövıre is velünk töltik egy szombat néhány óráját. Megígérjük, mi itt leszünk 2004 október 2-án is! A Százszorszép Óvoda kollektívája nevében papírra vetette: Petrik Istvánné 10

11 MEGY A GİZÖS, MEGY A GİZÖS KÉTBODONYBA Végre itt a nyár, ismét csomagolhatunk, s indulhatunk a természetismereti táborba. Az elsı izgalmon hamar túlestünk minden gyermek és táboroztató felnıtt megérkezett a Keleti pályaudvarra-, de hol a vonat? Végre befutott, s mindössze 10 percünk volt, hogy felszálljunk, búcsúzkodjunk, de könnyes búcsúra már nem maradt idınk. Az út nagyon kellemesen telt szinte végigettük. Kétbodonyban nagy szeretettel fogadott bennünket Julika néni és Terike néni, akik egy héten keresztül féltı édesanyákként gondoskodtak rólunk. Finom falatokkal táplálták testünket, érdekes programokkal színesítették napjainkat. Megmutatták nekünk a környék nevezetességeit; meséltek történelmükrıl; képzeletben mi is a Rákóczi-szabadságharc korában élhettünk. Egy varázslatos éjszakán a Világító keresztnél jártunk jól elfáradt mindenki, volt olyan gyermek, aki a hazafelé vezetı úton járás közben elaludt. A Bánki tónál, a Nógrádi-várnál új népi játékokat tanultunk. A fonóban, a bognár mőhelyben népi mesterségeket ismerhettünk meg. Készítettünk régi korokat idézı gyermekjátékokat a játszóházban. A kedves öreg Terka néni mesedélutánt tartott nekünk, gyereket, felnıttet egyaránt elvarázsolva. Kétszer is volt tábortüzünk. Az elsınél két gitáros fiú zenés mősorral teremtett nagyon jó hangulatot, a második pedig már a búcsú lángja volt, amit virsli sütéssel tettünk kellemesebbé. Volt saját állatkertünk is, ahová a titkos kulccsal bármikor bejuthattunk. Laci bácsi, az állatok gondozója lelkesen győjtötte a gyerekekkel a szebbnél szebb tollakat reméljük a páva sem maradt toll nélkül. A gyerekek nagy kedvence Emma az emu és a kiskecskék voltak, de valamennyi állat gondozását megismerhették. Laci bácsi egy délelıtt során póni-kocsikázásra is meghívta kis csapatunkat. Szerencsére idén is voltak, akik a táborban ünnepelték szülinapjukat, névnapjukat, így fantasztikus tortákkal vendégelhettük meg a táborlakókat. A kis falu lakói szívükbe zárták az ovisokat, iskolásokat. Sétáink során kedves szóval, friss gyümölccsel kedveskedtek nekünk. Megengedték, hogy bemenjünk az udvarokba bár szegény kacsák, tyúkok ezt nem vették jó néven, hiszen a simogatásra lendülı kezek alaposan megijesztették ıket. A sok-sok kellemes élmény hírére néhány itthon maradt óvó néni is felkerekedett és meglátogatott bennünket köszönjük! Bízunk benne, hogy a gyermekek sok-sok ismerettel,új tapasztalatokkal gazdagodtak, s megosztották Önökkel is élményeiket. Köszönjük a szülıknek, hogy biztosították gyermekeiknek a táborban való részvételt, s azt a korlátlan bizalmat, hogy egy teljes héten keresztül ránk bízták gyermekeiket. Jövıre Visegrádon ismét találkozhatunk! Terka néni mesél nekünk Pozderkáné Dósa Katalin

12 GYÓGYÍTÓ ERDİ Tudta, hogy a fák látványa enyhíti a fájdalmat? A lélek és a test bajaira leghatásosabb gyógyír a kiadós erdei séta. Az ıszi erdı színe és illata pedig egyenesen elvarázsol. A Biblia szerint már a harmadik napon megteremtette Isten a fát, míg az embert csak a hatodik napon. Bár a paradicsomi tudás fájáról szakított alma késıbb bajt hozott az elsı emberpár fejére, a fa lombja valóban az élet forrása. A levelek klorofillja ugyanis oxigént termel a napfény, a víz és a levegı széndioxidja feldolgozásával. Ezért az erdei levegı annyira tiszta, mint a hegyi levegı. Míg a nagyvárosi levegı egy literje akár félmillió porszemet is tartalmazhat, az erdeié ennek csak törtrészét. Az erdıt járó ember a föld kigızölgését és az éteri olajok illatát is élvezheti. Egészen intenzíven illatozik például a napfényben fürdı fenyıerdı. Ezért ajánlanak klímakúrát olyan betegségekben szenvedıknek, mint a bronchitis, a migrén, a pajzsmirigy túlmőködése, szív- vagy érrendszeri betegség. De az egészségeseknek is használ az erdıben tapasztalható nyugalom. A városban élık egyik elsı számú ellensége a lárma. Jótétemény számukra az erdei madárcsicsergés és az avar zizegése a talpuk alatt. Nem beszélve a puha erdei fölrıl, ami áldás az utcai flaszter után. Még a porckorong megbetegedéseivel küszködık is tovább bírják itt a sétát. Kedvezı az erdı enyhe klímája. A fák védenek az extrém idıjárási jelenségek, a viharos szél, az esı, vagy a szárazság ellen, így tehermentesítik az emberi vérkeringést. Az erdı egyik legnagyobb kincse a tiszta víz. Egy hektárnyi erdı ötvenezer liter vizet képes elpárologtatni naponta, ezáltal új csapadékról gondoskodik. Az erdei gyógynövények természetes gyógyszerek. A hársfavirágtea izzasztó hatású. A vadgesztenye hatóanyaga a reuma ellenszere. A fa olyan fontos, mint a levegı: egyetlen tölgy például 4,6 tonna oxigént termel egyetlen év alatt, így tíz ember napi oxigénszükségletét fedezi. A fa kiszőri a mérgeket (széndioxid, nehézfémek, kén) a levegıbıl. Egy hektár fenyıfa harminc tonna káros anyagot köt meg évente, a bükk majdnem hetvenet. ( A tvr-hétbıl ollóztuk) WEÖRES SÁNDOR Galagonya İszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a Hold rá fátylat ereszt: lánnyá válik sírni kezd. İszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája. 12

13 Kedves Szülık! Az idézet Majtényi Erik: Köd címő versébıl való A keresztrejtvényt Bıtiné Papp Borbála készítette 13

14 İSZI VERSEK ÓVODÁSOKNAK Csoóri Sándor: Dióbél bácsi Ki lakik a dióhéjban? nem lakik ott bárki, csak dióbél bácsi. Ha rácsapsz a dióhéjra, kinyílik a csontkapuja, és cammogva elımászik vén Dióbél bácsi. Csak a szádat tátsd ki! Fésős Éva: Sündisznócska Tegnap korán esteledett, sündisznócska ágyat vetett. Ágyat vetett az avarba, kicsinyeit betakarta. Fújhat a szél szakadatlan, melenget a puha paplan. Jó meleg a földi fészek, aludjatok kis tüskések! Csanádi Imre: Levélsöprı Köd szitál, hull a dér, lepörög a falevél. Földre hullik szemétnek, aki éri ráléphet. Sziszegı szél söpri hajtja, hullongó hó betakarja. Százszorszép Híradó megjelenik évente háromszor (tavasz, ısz, tél) Szerkeszti: a Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda munkatársi közössége Felelıs szerkesztı: Bıti Sándorné óvodapedagógus Weinreich Antalné óvodapedagógus Szövegszerkesztés és nyomdai munkák: Petrik Istvánné óvodapedagógus Készült: A Százszorszép Napközi Otthonos Óvodában

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SZÁZSZORSZÉP HÍRADÓ. Óvodai tájékoztató. Amikor paripám ballag, odanéz valahány csillag. Amikor paripám táncol, odanéz a Nap is százszor.

SZÁZSZORSZÉP HÍRADÓ. Óvodai tájékoztató. Amikor paripám ballag, odanéz valahány csillag. Amikor paripám táncol, odanéz a Nap is százszor. II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2004. OKTÓBER SZÁZSZORSZÉP HÍRADÓ Óvodai tájékoztató Paripám csodaszép pejkó, ide lép, oda lép, hejhó! Hegyen át, vizen át vágtat, nem adom, ha igérsz százat. Amikor paripám ballag,

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja.

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja. ÁLLATOK VILÁGNAPJA 2012. október 18. AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁt október 4-én ünnepeljük. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja. A könyvtár kapcsolódott a napközis munkaközösség

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7.

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Hétfı Hétfın reggel indultunk a Keleti pályaudvarról az erdei iskolába, melyet már nagyon vártam. Sok gyerek utazott együtt, mert nemcsak az én osztályom, hanem az

Részletesebben

SZASZÁÉK gondoskodnak.

SZASZÁÉK gondoskodnak. ÉBREDÉS A PÁRI IFJÚSÁGI ÉS NEMZETISÉGI EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓ SZÓRÓLAPJA 2009. JÚNIUS PÁRI, Nagy utca 24. Teleház Telefon: 74/887-391 E-mail: ebredes.pari@vipmail.hu Meghívó PÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY A Pári Ifjúsági

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára)

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Bár az óvodai beszoktatás időszaka nagy kihívás, mégis van pár aranyszabály, amely felkészítik a gyerekeket, és a szülőket is (!) az óvodakezdésre. Nézzünk

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt!

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Tájékoztató füzet Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek 2012 Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Helen Doron Early English Oktató Központ A Helen Doron Gyerekangol Oktató Központ

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1. Feladat Életrajz Beck Andrea 1977-ben született.. Diplomát szerzett kommunikációs, majd területen. Első könyve, A Titoktündér

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév

Erasmus Krétán 2008/2009 ıszi félév Erasmus Krétán Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Erasmusos diákként egy szemesztert Krétán tölthettem el, jelenleg még csak az ösztöndíjam felénél tartok, de mondhatom nem bántam meg, hogy ezt

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Útravaló A múltat tiszteld a jelenben S tartsd a jövınek Vörösmarty Mihály Múlt 1892. Képezde utca Elsı Soproni Bölcsıde és Kisdedóvó Egylet 1906.

Részletesebben

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Bosnyák u. 26. (06-1) 383-0550 Tisztelt Fıvárosi Közgyőlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság! Alulírott megküldöm a zuglói Szt. Antal Alapítvány

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Radnóti Miklós, 1941 február 25.

Radnóti Miklós, 1941 február 25. Szirom borzong a fán, lehull; fehérlı illatokkal alkonyul. A hegyrıl hővös éj csorog, lépkednek benne lombos fasorok. Megbú a fázós kis meleg, vadgesztenyék gyertyái fénylenek. Radnóti Miklós, 1941 február

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT tanév értékelése

Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT tanév értékelése Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT 2008-2009 tanév értékelése Óvodánk 1999 őszétől működik vállalkozási formában. Ez év szeptemberében lesz tíz éve hogy, intézményvezetőként egy nagy döntést hoztam.

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Nyomot hagyunk világunkban!

Nyomot hagyunk világunkban! Nyomot hagyunk világunkban! A szeretet mint módszer, s eszköz a fejlesztésben Ha valamit szeretettel teszünk, észre sem vesszük, milyen teljesítményre vagyunk képesek. A szeretet mérhetetlenül sok energiát

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Kedves Káptalantótiak!

Kedves Káptalantótiak! Káptalantóti Önkormányzat lapja VIII. évfolyam 5. szám Kedves Káptalantótiak! Június 25-én szombaton ötödik alkalommal kerül megrendezésre a már hagyományossá vált Tóti Tócsi nap falunap - a káptalantótiak

Részletesebben

FÉNYHÁLÓ Spirituális Magazin TEREMTÉSEINK TISZTA ÍGÉRETE

FÉNYHÁLÓ Spirituális Magazin TEREMTÉSEINK TISZTA ÍGÉRETE Szeretettel köszöntelek kedves Olvasó! 2015. XI / 31. szám November hónap - érzésem szerint - a letisztulást, az átláthatóságot, és az elcsendesedést hozza el számunkra, amire szükségünk is van, hiszen

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bartusné Major Ágnes A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az iskolaérettségrıl Az utóbbi évek iskolaérettségi vizsgálatai folyamán tapasztalom, hogy néhány szülı

Részletesebben

Boldog újesztendıt kedves Tótiak!

Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Káptalantóti Önkormányzat lapja /a Megyei Önkormányzat támogatásával/ VI. évfolyam 1. szám Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Óév búcsúztatásaként szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni minden

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek.

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek. OLDAL OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT 8 Sziasztok! 11 1. A furcsa idegen 32 2. Amia bajban van Meglepetés 56 3. A kincsesláda 76 4. Vásárolni megyünk 96 5. Kedves naplóm! A pince A képek (Apu családja.

Részletesebben

A felelős állattartás néhány szabálya

A felelős állattartás néhány szabálya Tanuló neve: Dátum: A felelős állattartás néhány szabálya 1. Táplálás Egyetlen gyógyszer sem képes oly sok betegséget megelőzni, mintha olyan ételt eszünk, amilyenre szükségünk van. Gondoljunk csak arra,

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek 1. Ugye voltál gyermek, Mi most is vagy Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játssz mindent át. Mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél,

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Kati mesét olvas. A tanító néni mosolyog. A dió csonthéjas gyümölcs. A fecske költözı madár. A szemetet a szemétgyőjtıbe rakjuk

Kati mesét olvas. A tanító néni mosolyog. A dió csonthéjas gyümölcs. A fecske költözı madár. A szemetet a szemétgyőjtıbe rakjuk Nyírd ki a mondatkártyákat Kati mesét olvas A dió csonthéjas gyümölcs Kétszer kettı egyenlı néggyel A felnıtteknek udvariasan köszönünk Rendben tartom a szobámat Étkezés elıtt mindig kezet mosok Alaposan

Részletesebben

Erskine Angelika: Lélekmadár

Erskine Angelika: Lélekmadár A vers- és prózaíró pályázat díjazott alkotói a 2011-12-es tanévben: Erskine Angelika 1.a Ring Dóra 1.b Robotka Ádám 2.b Both Noémi 3.a Miletics Maya 4.b Bonecz Bendegúz 5.b Bodóczy Iliáná 8.b Török Anna

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA Csak tiszta forrásból Érték közvetítés óvodánkban egy alternatív program szellemében CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA ÓVODÁNK NAGY JENİNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŐVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL CÍMŐ ALTERNATÍ V PROGRAM

Részletesebben

2016. július Akali újratöltve. Tábori beszámoló. Budapest 2. csoport. Görög Kátya. Budapest,

2016. július Akali újratöltve. Tábori beszámoló. Budapest 2. csoport. Görög Kátya. Budapest, 2016. július 25-31. Akali újratöltve Tábori beszámoló Budapest 2. csoport Görög Kátya Budapest, 2016. 08.02. Az idei tábor számomra azért volt különleges, mert a csoportomból minden család részt vett.

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben