BÁCSKOSSUTHFALVA HELYI KÖZÖSSÉG INGYENES KIADVÁNYA február II. évfolyam 1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁCSKOSSUTHFALVA HELYI KÖZÖSSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2007. február II. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 BÁCSKOSSUTHFALVA HELYI KÖZÖSSÉG INGYENES KIADVÁNYA február II. évfolyam 1. szám Tisztelt Magántermelõk! Ismeretes elõttünk, hogy Szerbia Képviselõháza - Parlamentje a 2006 évben meghozta a mezõgazdasági földterületekrõl szóló törvényt. (Hiv. közlöny 2006/62 szám) Ez a törvényes elõírás többek között elõlátja az állami földterületek kötelezõ bérbeadását, valamint kötelezi a Községeket arra, hogy meghozzák a községek területén lévõ mezõgazdasági földterületek védelmérõl, rendezésérõl és használatáról szóló évi programot. Ez a két dolog szoros összefüggésben áll egymással. Ugyanis az állam a bérletekbõl megvalósított összeget vissza szándékozik fordítani a mezõgazdaság irányába. Így Topolya Község a megvalósított bérlet 40% kapja vissza, vagyis megközelítõleg 50 millió dinárt, melyet az említett programjavaslat szerint a következõ célokra szándékozik felhasználni: I.A mezõgazdasági földterületek rendezése 1. Komoszáció - 2. A mez. gazd. parcellák 6, önkéntes csoportosítása 400 ha 3. Vízlecsapolás ha 2, Öntözés 10, A mûvelt földterület 10, javítása 6. A mezõgazdasági termelés társfinanszírozása 9, A nem kategorizált utak 7, javítása II. A mezõgazdasági földterületek védelme 1. Biológiai rekultivizáció 9, Erozio védelem 88 ha 6, Földminõség 3, ellenõrzés ha 4. Veszélyes és káros anyagok jelenlétének ellenõrzése 5. Mezõkárok védelme, 6, mezõõr szolgálat felállítása 6. Jégvédelem Falugazda szolgálat 1, A program 2, elkészítésének költségei Tudnunk kell azt, hogy mivel a bérlet megvalósítás a 2007 év végéig valósul meg, így az említett összegek, mint felhasználási forrás a 2008-as évben jelenik meg, de utána már folyamatosan jelentkezik III. Az állami földterületek bérbeadása Topolya község területén ha kerül bérbeadásra. Bácskossuthfalva kataszteri községben ka terület bérelhetõ. Az említett földterület megosztása a kataszteri község területén a következõ: Keleti oldal: ha Erdei düllõ - szabadkai út között - Scherer ha Szabadkai út - Telefonos ha Telefonos, Bácskosuthfalvi határút Szokolaccal Nyugati oldal - a zombori úttól balra: ha Papp Lajos düllõ ha Az Ambruzs szállásnál 6. 8 ha Az Ambruzs szállás mögött ha Az Ambruzs szállás mögött ha Az Ambruzs szállás mögött ha A régi Földi szállásnál - Mendege düllõ ha Papp Lajos düllõ Nyugati oldal - a zombori úttól jobbra: ha Sántity - Csonoplyai - Kerény határ ha Határos a 11. számú parcellával ha A magasles után a pacséri határra megy ha A magas lestõl 1 km ha A kerényi - csonoplyai határtól délre ha a kettes upravánál A fent leírt tájékoztatás a parcellák elhelyezkedéseit illetõen nagyvonalakban határozza meg egy-egy tábla elhelyezkedését. A Bácskossuthfalvai kat. Község 25 árverési egységre van felosztva, mi csak a lényegesebb parcellákat érintettük. A nem említett még 10 árverezési egység kis darabokból áll, van köztük mûvelésre alkalmatlan terület is. IV. A bérbevétel eddig ismert feltételei 1. Nyilvános árverés 2. Kezd kikiáltási ár 8000/ka 3. 10% kötelezõ letét, mely összeget az árverést megnyerõ egyén nem kap vissza, marad mint elõleg a bérleti összeget illetõen. 4. A bérbevevõ köteles fizetni a járulékokat, vízlecsapolási járulék, stb., ami megközelítõleg 2400 dint jelent hektáronként 5. A bérlõnek garanciát kell biztosítania a bérlet összegéig (lehet banki garancia, betáblázás, stb) 6. A bérleti idõtartam 3-15 év 7. A kijelölt árverési egységek parcellák nem szaggathatók, de ez nem zárja ki a lehetõségét annak, hogy több érdekelt nem léphet fel közösen Megítélésünk szerint az árverezést meg kell tartani az elkövetkezõ pár hónapban - utolsó határidõ június vége - hogy a bérlõk a gazdasági év kezdetére fokozatosan birtokba vehessék parcelláikat. Ezt azért tartjuk fontosnak kihangsúlyozni, mert gyakorlatilag számtalan okból kivitelezhetetlen, hogy az új bérlõk most tavasszal birtokba lépjenek (a földek egy része õszi kalászossal van bevetve, a téli mélyszántás el van végezve, alaptrágya elszórva, stb.) A fentiek ismeretében megkérjük magángazdáinkat, hogy bérletigényeiket legkésõbb 2007 március 9-ig jelentsék a H.K. szakszolgálatának - Vala Magdinál. A bejelentéseknek tartalmaznia kell: 1. a gazdaság tulajdonosának címét, pontos lakhelyét, telefonszámát 2. az általunk említett 15 árverési egység egyikének megnevezését 3. amennyiben több gazdaság közösen akar bérelni abban az esetben minden egyén érdekelt adatait megadni, ahogy az meg van határozva az 1. és 2. pontokban. Kezdeményezõk: Fûtõ János, Gulyás Miklós

2 A Standard kft. hírei A Standard kft. a befejezte az amerikai mogyorófák visszavágását a pacséri úton, amelyek már zavarták a biztonságos közlekedést és a közvilágítást. Hamarosan az Elektrovojvodina dolgozói is elvégzik a munkát, és levágják az elektromos vezetékeket zavaró ágakat. Idén is folytatódik a közvilágítás modernizálása decemberéig 450 izzót energiatakarékos égõkre cserélek. Ez jelentõs megtakarítást jelent a falu számára: 2005 decemberében a közvilágítás díja ,41 dinár volt, a 2006 decemberi viszont ,00 dinárra csökkent e beruházásnak köszönhetõen. Lottó befizetõ nyílt! január 9-én lottó befizetõ nyílt falunkban a Tito Marsall utca 4-es szám alatt a Márta boltban. Január 26-án a vezetõség vendégül látta a Fészek Nagycsaládosok Szegedi Egyesületének vezetõségét, Kiss Erzsébet elnökkel az élen. A két egyesület az ez évi közös szervezésû programjairól, az egymás programjaiban való részvételrõl és a közös pályázás lehetõségeirõl beszélgettek a megjelentek. A megbeszélésen részt vett dr. Deli Ágoston a Helyi önkormányzat részérõl, aki üdvözölte a megjelenteket, és nagyra értékelte az ilyen kezdeményezéseket. Az egyeztetés közös vacsorával zárult. Január 27-én a Nyugdíjas Otthonban megtartotta az Egyesület rendes évi közgyûlését, amelyet a tagokon kívül megtiszteltek részvételükkel Krizsán V. Vilmos, a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének és az adai Tûzsziget Nagycsaládos Egyesület elnöke munkatársaival; Horváth László, a zentai Tiszamenti Nagycsaládos Egyesület elnöke munkatársaival és Zöldi István, a pacséri Ikrek Nagycsaládos Egyesület elnöke munkatársaival. A közgyûlésen az elnök köszöntõje után elhangzott a évi munka és pénzügyi beszámoló, a évi munka és pénzügyi tervjavaslat, valamint a különbözõkben ki lett egészítve az elnökség két új taggal és az ellenõrzõ bizottság egy új taggal, illetve a VANCSESZ közgyûlésének tagjai, Fodor Zoltán és Natkai Károly, meg lettek erõsítve ebben a pozíciójukban. A vendégek is üdvözölték a megjelenteket, és néhány hasznos információval is szolgáltak az elkövetkezõ tevékenységekkel kapcsolatban. A közgyûlés alatt folyamatosan meg lehetett tekinteni az elmúlt kétéves idõszakban készült képek számítógépes animációját, ami nagyon megörvendeztette a tagságot, és kellemes emlékeket ébresztett bennük. Natkai Károly, titkár Méhésztalálkozó Január 23-án (kedden) 17.oo órai kezdettel a MÉHECSKE méhészegyesület méhésztalálkozót szervezett a Nyugdíjas Otthonban. A találkozó keretein belül elõadást tartottak a méhészetre vonatkozó új elõírásokról, valamint a virágpor, propolisz, méhpempõ begyûjtésérõl és a méhtermékek nagybani eladásáról. Az elõadó Agárdi József biológia tanár, a szabadkai méhészegyesület elnöke volt. Az egyesület ezt követõen tarotta meg évi közgyûlését. A Nagycsaládosok hírei A bácskossuthfalvi Életfa Nagycsaládosok Egyesülete az elmúlt idõszakban igen aktív tevékenységet folytatott. December 29-én az Egyesület tagjai részt vettek a zentai Tiszamenti Nagycsaládosok Egyesületének évzáró ünnepségén. A mûsor mellett vacsorával, élõ zenével és tombolával is kedveskedtek a vendéglátók, így egy igen hangulatos estét tölthettek el a résztvevõk a Tisza-parti városban. Az egyesületek közötti kapcsolatokat pedig még szorosabbá és meghittebbé tette ez a kötetlen ismerkedés és barátkozás. Az új évben sem tétlenkedett az Egyesület vezetõsége. Január 11-én megtartotta az elsõ kezdeményezõ megbeszélését az ifjúsági csoport megalakításáról. A megbeszélésen nyolc fiatal vett részt az Egyesület tagságából, és az Egyesület elnökének bevezetõje után a csoport tevékenységének lehetõségeirõl volt szó, valamint megegyeztek abban, hogy a következõ, alakuló összejövetelt február 3-án, szombaton 18 órakor tartják a Vöröskereszt teremben, ahova a többi fiatalt is várják az Egyesületbõl.

3 IX. Vajdasági Játszóház Találkozó A Vajdasági Játszóház Találkozó (VJT) minden évben más-más kerettörténetre épül. A IX. VJT témája a görög istenek világa köré építettük. Ezt az illúziót az elõdöntõk játékán és a döntõ programján keresztül is igyekeztünk átadni a gyerekeknek. Az elõdöntõs játékot 11 településen sikerült megszerveznünk (Horgos, Bácskossuthfalva, Topolya, Pacsér, Gunaras, Szilágyi, Zombor, Becse, Tornyos, Kupuszina, Temerin), ahonnan a nyertes csapatok továbbjutottak a januári döntõre. Így a döntõn közel 110 gyereket láthattunk vendégül, akik láthatóan élvezték a programot. A rendezvénynek a pacséri Moša Pijade Általános Iskola adott helyet. A gyerekeket sok-sok szép és értékes ajándékkal tudtuk meglepni a pacséri Baptista segélynek és a budapesti Zabhegyezõ Gyerekanimátorok Egyesületének köszönhetõen. A rendezvény továbbá a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság támogatásával valósulhatott meg. Ezúton is köszönjük a rendezvény minden partnerének a támogatást! - döntõ - Az elmúlt évekhez képest most kicsit nagyobb hangsúlyt fektettünk a média tájékoztatására is, ezért az érdeklõdõk olvashatnak a rendezvényrõl többek között a Magyar Szó-ban és a Családi Kör-ben is. A pacséri és a topolyai tévének köszönhetõen sok-sok kép és videó anyag is látható a VJT döntõjérõl. A döntõ egész ideje alatt nagy volt a játékokban a csapatok közti versengés, hiszen mindenki gyõzni jött, de a legügyesebbnek mégis a becsei csapat bizonyult, és így õk nyerték meg a IX. VJT döntõjét. Gratulálunk! Ágyin Alexandar, Vigyori csoport

4 Évrõl évre kevesebben vagyunk! Statisztikai adatok 2006-ban a bácskossuthfalvi Anyakönyvi Hivatalban 29 házasságkötést és 124 elhalálozást jegyeztek be. A Helyi Közösségben pedig összesen 61 újszülött számára igényeltek bébi csomagot második felében született csecsemõk, akik a Helyi Közösségbõl bébi csomagot kaptak Szabó Karolina, Polyákovity Mirella, Mészáros Bijanka, Csepela Kiara, Szente Kitti, Vurdelja Vivien, Todoroviæ Stamenko, Mészáros Réka, Klinovszki Kitti, Hallgató Lara, Juhász Éva Luca, Varga Adrien, Rózsa Bence, Rózsa Nóra, Varga Lilla, Nemes Denisz, Bereng Kristóf, Nagy Máté, Szûcs Marianna, Vidák Anabella, Ðorðeviè Miloš, Pintér Tibor, Galambos Krisztofer, Dimovity Dávid, Šupica Nataša, Pálfi Annamária Katinka, Bleszák Zoé, Jovanoviæ Daniela, Gönci Amália, Pauliæ Daniela, Petroviæ Miroslav, Pirmajer Rebeka, Pék Mrazovac Meggi, Gáspár Erika, Dudás Dávid, Kókity Zoltán, Miliæev Jovan, Józsa Arianna, Daku Magor, Méhes Noémi, Borbély Olivér, Kovaèeviæ Nemanja, Toma Gergely, Vala Regina, Farkas Brigitta, Rózsa Zalán. A bácskossuthfalvi Anyakönyvi Hivatalban második felében bejegyzett elhalálozások Závor Piroska, Petrevski Živko, Ižak Josip, Takács Verona, Karanoviæ Katalin, Pevec Ljiljana, Popov Ljubica, Kis Antal, Farkas József, Fehér Piroska, Dózsa Ibolya, Nagy József, Nešiæ Ognjan, Molnár Julianna, Takács Zsófija, Kasziba Tibor, Pék István, Krneta Dejan, Žoldos Dezsõ, Bencsec Katalin, Mészáros Péter, Beszédes István, Moncsek Lajos, Csupity Lídia, Bika Zsófija, Bauer Kamilla, Józsa József, Halgató László, Deli Lajos, Benárik Gábor, Pásztor Mária, Kovács Erzsébet, Kardos Pál, Szûcs Lajos, Jósvai Marija, Kósa István, Živkoviæ Branko, Vuèiæeviæ Gordana, Daku Katalin, Maruzsenszki Terézia, Lackó István, Simenèuk Ankica, Vidakoviæ Ivan, Jeges Julianna, Natkai Zsuzsanna Éva, Vidosava Marcikiæ, Ledu Nagy Matilda, Csekity Ferenc, Tót János, Besnyi Terézia, Krac János, Juhász Károly, Pazsa István, Tataloviæ Snežana, Varga Rozália, Szabó Julianna, Sekuliæ Dragomir, Vankó Zsófia, Torok Éva, Tóth Sándor, Szabolcski Rozália, Gellér Emilia, Iván Matilda, Ivanoniæ Dragica, Blesak Grgo. A bácskossuthfalvi Anyakönyvi Hivatalban a második félévben bejegyzett házasságkötések Vala Csaba és Csákvári Éva, Kászoni Szilárd és Fejõs Gabriella, Tóth Igor és Fehér Györgyi, Pap Roland és Méhes Angéla, Mészáros Sándor és Szabolcski Ibolya, Péterfi Attila és Víg Zita, Borbély Tivadar és Kálmán Viktória, Božièkoviæ Duško és Bertók Marietta, Huszák Tamás és Kovács Karolina, Mohai László és Gyalus Erzsébet, Tokodi Riki és Hegyi Borbála, Kovács Kornél és Csík Elvira, Csernai István és Maruzsenszki Mária.

5 Bemutatkozik az A d y E n d r e M û v e l õ d é s i E g y e s ü l e t A múltról Az Ady Endre Mûvelõdési Egyesület 1965-ben alakult. Létrejöttével egyesítette a 6500 lelket számláló falu szerteágazó, ám felaprózott amatõr csoportjait, mûvelõdési formáit. Az elmúlt - több mint 40 év folyamán a változó igényekhez igazodva hozta létre új szakosztályait, illetve lényegítette át a már meglevõket. Töretlenül fejlõdött az egyesület. Az öndicséret látszata nélkül állíthatjuk ezt, hiszen az elõttünk tevékenykedõ mûkedvelõk munkáját tükrözik azok az évek. Ez a gazdag hagyomány és a számos társadalmi elismerés kötelez bennünket csakúgy, mint a saját tenni akarásunk és vágyaink. A jelenrõl Az egyesületünknek jelenleg megközelítõleg 250 tagja van. Legtömegesebb szakosztálya most is, mint a megalakulástól mindig, a néptánccsoport. Három korosztálynak megfelelõen három csoportban (Cimborák, Búzavirág, Vadvirág) közel 100 gyerek, illetve fiatal ismerkedik a magyar tájegységek néptánc kincsével. Külön szakosztályt képez a citerazenekar és a dalárda. Tagjai elsõsorban saját örömükre, ugyanakkor mások szórakoztatására népdalokat adnak elõ. Az egyesület nyújt keretet, otthont és támogatást a 9+1 képzõmûvészeti csoportnak és mûvésztelepnek, amely évente többször is Bácskossuthfalvára hívja a mûvészeket. Munkájukra a nyitottság jellemzõ, így az alapító 9+1 tagon kívül számos neves hazai és külföldi mûvész vesz részt a munkában. Alkotásaikból állandó és idõszakos tárlatokat állítottak össze. A kézimunkázó csoport az ügyes kezû helybeli asszonyokat és lányokat ösztönzi mind sikeresebb munkára. Már nyolc éve aktív szakosztálya az egyesületünknek a Vigyori csoport, amely egyben a magyarországi Zabhegyezõ Gyerekanimátorok Egyesületének helyi és egyedülálló vajdasági csoportja is. Fõ céljuk, hogy a gyerekeknek és fiataloknak rendhagyó módon hasznos és tartalmas szabadidõprogramokat szervezzenek. Az Agyagvarázs és az Agyagbûvölõ szakosztályokban tömörülnek a falu agyagozói. A 93-óta mûködõ, és mára már nem csak Vajdaságban, hanem külföldön is számon tartott táborok szervezése egy kis létszámú csoport feladata, akik a táborok lebonyolítására közel 100 fiatalt - egyetemistát, fõiskolást, középiskolást - vonnak be a munkába. Így megoszlanak a feladatok és a megbízatás egyszeriben örömmé válik. Elérhetõségeink: Ady Endre Mûvelõdési Egyesület Stara Moravica, Iskola u Honlap:

6 " Jézus olyan utat tett meg felénk, az Atya szívétõl- a betlehemi bölcsõig, amin csillagok sem járnak, a bölcsõtõl a keresztig pedig olyant, hogy csak káprázik és könnybe lábad a szemünk. Amikor Jézus Nagy Útja és a mi kis utunk találkozik: ott történik az igazi, a boldog karácsony." Gyökössy Endre December 3-án, ádvent elsõ vasárnapján az esti istentiszteleten szokásainkhoz híven gyermekeink is szavaltak, és lángra lobbant az adventi koszorún az elsõ gyertya. Az advent várakozást jelent, a Jézusra való szent, csendes várakozást. December 3-án a Kárpát-medencében élõ reformátusok közös imanapot tartottak, fohászkodva a boldogabb jövõért. Az ádventi idõszakban minden vasárnap esti istentiszteletet is tartottunk. Az imaházban ádventi vásárt rendeztünk. December este 6 órától bûnbánó istentiszteletet tartottunk, készülve az úrvacsora vételre. December 24-én ádvent negyedik vasárnapján, karácsony elõestéjén hagyományainkhoz híven, ünnepi istentiszteletet tartottunk. Az igét lelkipásztorunk Pál apostol a korinthusi gyülekezethez írt elsõ levele 13. része alapján hirdette. A szeretet himnuszából való idézet a karácsony legfõbb lényege. Az egyházunk kórusa Beke Edit kántor vezetésével szép karácsonyi énekeket adott elõ. Nagy örömünkre, az Id. Kovács Gyula Általános Iskola diákjai Molnár Csilla tanítónõ vezetésével szép alkalmi dalokat játszottak gitáron. Az iskola kórusa Morák László zenetanár vezetésével csodálatos dalokkal melengette meg a szíveket. Iskolánkkal összeköt bennünket Id. Kovács Gyula kántortanító személye is, aki egyházunk kántora volt élete végéig. December 25-én, karácsony napján ünnepi istentiszteletet tartottunk úrvacsoraosztással. Gyermekeink részére ezen a karácsonyon 420 csomag készült. Isten áldását kérjük az adakozók életére, akik segítették ezt az akciót. Karácsony hetében minden református családhoz, egyháztaghoz eljutott a évi Karácsonyi körlevél. December 31-én este 6 órakor óévi hálaadó, január 1-én d.e. 10 órakor újévi istentiszteletet tartottunk. Egyházunk orgonája teljes felújításra szorul, e célból adakozást hirdettünk az egyházi év elsõ vasárnapján. A restaurálás igen komoly összegbe kerül, s szeretettel várjuk a hívek adományait, hogy felújíthassuk az orgonánkat ebben az évben. A télen megszervezzük az idei évben is az evangelizációs hetet, melyet a böjti idõszakban tartunk meg. A Napsugár Játszóházban még egy csoport beindulását tervezzük felmérve az érdeklõdõk számát. Tájékozódni a parókián lehet. Az idei évben is vannak felnõtt konfirmandusaink, akik bármely okból gyermekként nem konfirmáltak. A felkészítésük minden csütörtökön este 6-órától folyik. Az egyházunk évi közgyûlését háromszori hirdetés után február 4-én, vasárnap az istentisztelet keretén belül tartja meg, melyre minden református hívet elvárunk. A nõi bibliaórákat csütörtökönként d. u. fél 3-tól tartjuk az imaházban. Szeretettel hívunk és várunk erre az összejövetelre mindenkit. A Református Egyházközség

7 Finom túrós pogácsát sütök rendelésre. Györe Mária, Kovács Gyula u. 11. Tel.: Eladó 4 kvadrát porta a Lenin u. 49 szám alatt. Érdeklõdni a Topolyai u. 46- ban, Szabó Juliannánál. Eladó 3 kvadrát porta házhelynek, vagy kiadó kertnek Perdó völgy 18 sz. alatt. Érdeklõdni Pacséri út 8. vagy es telefonszámon. Eladó egy 6 lóerõs kistraktor, ekével, frézerrel, kocsival együtt. Ugyanott eladó Thomos szívó-nyomó vízpumpa (locsolásra alkalmas) és egy 300 tojást befogadó félautomata csirkekeltetõ. Érdeklõdni Szabó Istvánnál (Pacséri u. 67). Gyümölcsfák metszését, fakivágást és összevágását vállalom. Eladó vagy elcserélhetõ másfél kvadrát porta a Kovács Gyula 10. Érdeklõdni Deli Zoltánnál a Nyugati Nõnapra cserepes virágok! Felszabadulás u. 16. Tel Alig használt, kitûnõ állapotban lévõ háromfunkciós babakocsi eladó. Érdeklõdni a es telefonszámon. Eladó egy szenes kályha. Érdeklõdni a Duna u. 6.-ban, vagy a as telefonszámon. Eladó 2006-ban befejezett új nagy családi ház, garázzsal, fürdõszobával, 3 fázisú árammal, hõszigetelt (sztiropol), stb. Az udvarban még egy kisebb ház, melléképületekkel nagy portán, örökzöld növényzet (tuják, fenyõk, gyümölcsös), gazdálkodásra is megfelel. Kedvezõ áron. Érdeklõdni Eladó külföldi, jó minõségû gyermek-és felnõtt ruhák, cipõk, függönyök, kisbiciklik, babaringatók, stb. Már 20 dinártól!! (turkáló) hétköznap 8.30-tól óráig az Orgona u. 13-ban. Eladó: szekrénysor (regal) 2,5 x 4 méter 260 Euró, gyermekágy madraccal 45 Euró. Érdeklõdni: Félautomata PE mélyhûtõs zacskó és PE kesztyûkészítõ gép eladó. Érdeklõdni a ös telefonszámon. Ház eladó a Csáki Lajos 25-ben. Érdeklõdni a Testvériség Egység 20. Ház eladó. Érdeklõdni Alkotmány u. 8. Bio- és vegyeskereskedés nyílt a Posta u. 3 alatt. Érdeklõdni a es telefonon, vagy személyesen az üzletben. Eladó több féle rózsatõ, valamint morzsoló, daráló, 500 kg-os mázsa, górézó, 100 literes pálinkafõzõ, gáztûzhely, gyümölcsdaráló, villanysparhert. Besnyi Károly, Belgrádi u. 10. Tel.: , Számítógépek, laptopok, TFT monitorok és számítógép alkatrészek árusítása. Banki kölcsönre akar 48 havi lefizetésre, minden papírmunka nélkül, házhozszállítással és 1 éves jótállással. Már dinárért komplett konfiguráció, de összeállítunk saját igény szerint is. Érdeklõdni és megrendelni: Iskola köz 12, 063/ , MITELKOM Megnyílt a Helena kozmetika és fodrász stúdió (fodrász, manikûr, celutron, kozmetika, szolárium) a Pacséri út 10- es szám alatt. Telefon: Ingyenes apróhirdetés Következõ számunkban is ingyenesen jelentetjük meg a falubeliek apróhírdetéseit, melyek szövege leadható a Helyi Közösség elérhetõségein levélben, ben vagy személyesen. Igény szerint az apróhirdetéseket a falu honlapján is ingyenesen megjelentetjük. Házimunkát vállalok tojást befogadó keltetõ gép eladó. Kovács Károly, Sója köz Ház eladó Dózsa György 22. tel: , mobil: Ház eladó Dragity István 15. tel: , mobil: Eladó 28 kvadrát föld a Natkai dûlõben. Érdeklõdni a es telefonszámon.

8 folytatás az elõzõ oldalról A felsõ tagozaton tanulás terén kitûnõ 50, jeles 47, jó 24, elégséges 4, elégtelen 22 tanuló lett. Negatív osztályzatokat hordozó tantárgyak: magyar-, szerb-, angol- és németnyelv, matematika, földrajz, fizika, kémia, biológia, háztartástan. Viselkedés szempontjából 11-en jeles, 14-en jó, 5-en elégséges, 3-an elégtelen, a többiek példás osztályzatot érdemeltek ki. Alsó és felsõ tagozaton összesen 65 egyes jegy van. Ezek tantárgyankénti megoszlása a következõ: matematika 16, németnyelv 16, magyarnyelv 6, földrajz 6, biológia 6, szerbnyelv 4, környezet ismeret 3, fizika 3, angolnyelv 2, kémia 2, háztartástan 1. Reméljük a második féléven folyamatos javulás lesz. A gyûlésen megbeszéltük az elsõ félévre vonatkozó tudnivalókat: Télapóvárást, csomagosztást, falukarácsonyt, az énekkar fellépését. Információt szereztünk a téli szünetben zajló iskola környéki munkálatokról is. Az iskolai dolgozók gyerekei és unokái tisztelettel várták az ajándékozó Télapót. A felsõsök évzáró bulit rendeztek zárkával és vásárlási lehetõséggel. A diákok jól szórakoztak. Az utolsó tanítási napon az iskolai Télapó elsõtõl nyolcadik osztályig minden gyereknek kiosztotta a várva várt csomagokat. Az alsósok korosztályonként kis mûsorszámmal kedveskedtek, majd a Baptista Szeretet szolgálat épületében megnézték a színvonalas karácsonyi elõadást, és örömmel fogadták a kedves dobozos meglepetéseket. A Pannónia fatelep egy nagy fenyõfát biztosított nekünk. Dudás Lajos Bécsben élõ falunkbeli adományozta a Télapócsomagot a játszóházas, óvodás és iskolás gyerekeknek, Nyúl Zoltán a Baptista Szeretetszolgálat vezetõje pedig a Tabita csomagokról gondoskodott. Nagyon szépen köszönjük ezeket a támogatásokat. Az elsõ félév kellemes élményekkel zárult. A tanulók kézhez kapták a bizonyítványt, és kezdetét vette a 3 hétig tartó téli szünet. A falukarácsonyi rendezvényen sokan vettek részt szüleikkel együtt. A mûsorban az iskola részérõl szerepelt a nagykórus, valamint Simonyi Máté, Tkalcsec Szintia és Ladancsik Ildikó szavaltak. Karácsony elsõ napján a nagykórus, a kiskórus a gitárszakkörrel együtt szerepelt a Református templomban. Szép karácsonyi dalokat énekeltek. Felkészítõjük Morák László zenetanár és Molnár Csilla tanítónõ volt. A Kisújság novemberi számában már írtunk az iskolaszék döntésérõl. Emlékeztetõül: Az iskola udvarát zárt területnek nyilvánítottuk: este 10 órától reggel 6-ig az itt tartózkodás szabálysértésnek számít, és a törvénynek megfelelõen büntetendõ. A nagyobb biztonság érdekében a téli szünetben létrejött az iskolaudvar éjszakai megvilágítása. Folyamatban van a riasztórendszer és a megfigyelõ kamerák felszerelése is. A technikai személyzet elvégezte a szokásos nagytakarítást, így a második félév kezdetén tiszta, rendezett környezet várta a dolgozókat és a gyerekeket. A VIGYORI csoport decemberben tartotta iskolánkban a hagyományos Vajdasági Játszóház Találkozó elõdöntõjét. Az ötletes játékok most a görög istenekrõl szóltak. A döntõbe a 13 tagú Herkules csapat jutott: Baják Roland, Nemes Bence, Tóth Gábor, Fodor Endre, Moncsek Ilona, Szabó Dominik, Doma Mariann, Nagy Nikolett, Borsos Krisztián, Karsai Arnold, Szedlák Dávid, Vízi Szilveszter, Markoviæ Miroslav. Itt 3. osztálytól hetedikig képviselve voltak tanulóink. A döntõre a téli szünet végén került sor a pacséri iskolában. A szállítást a szülõk biztosították. A jelmezbe öltözött gyerekeket Torok Sándor történelem tanár kísérte el a rendezvényre. Az érdekes játékok során önállóan és ügyesen küzdöttek a pontok megszerzéséért. Holtversenyben 4. helyezést értek el. A díszlet szép, a napi program pedig tartalmas volt. Uzsonnát és ebédet kaptak. Kihasználhatták a kézügyeskedési és vásárlási lehetõséget is. Mindenki jól érezte magát. Dudás Lajos (õt már a Télapócsomagoknál is megemlítettük) a második félév kezdetén 1 t lisztet és 220 kg cukrot jutatott el az iskolakonyhának. Ebben az évben realizálódott az általa létrehozott alapítvány. A dinár hat hónapra le van kötve 14%-os kamattal. Az alaptõke kamatozik. Ebbõl a pénzbõl növelhetõ az iskolakonyha hatékonysága: ingyen ebédet és ingyen uzsonnát adhatunk több tanulónknak. Az alapítvány címe és száma: FOND DUDÁS, ST. MORAVICA, BOLMÁN U Aki az iskolakonyhát jóindulatúan és önkéntesen támogatni szeretné így utalhat át pénzt. Az érdeklõdést és a megértést elõre is köszönjük. Iskolánk tanári karából 13-an ECDL (computer) tanfolyamon vesznek részt ebben az iskolaévben. Ezt a topolyai Vállalkozás és Oktatásfejlesztõ Központ szervezi az Apáczai Közalapítvány támogatásával. A Pályázaton nyert pénzt tanárok továbbképzésére fordítják. Ezért a költségek felét õk fizetik, felét pedig az érintett tanárok. Szügyi Péter oktató sikeresen foglalkozik a csoporttal. A tanfolyam 7 modulból áll. Jelenleg a harmadik modulnál tartanak. Fokozatonként vizsga is van. Az érdekeltek magas fokú alap computer kezelési képzést kapnak, amelyet az adminisztratív munkák végzésénél, szövegszerkesztésnél, ellenõrzõk és feladatlapok készítésénél, képek kinyomtatásánál, táblázatok készítésénél, az internet használatánál kamatoztathatnak. Segíti a mindennapi oktatást. Fontos a tanárok folyamatos továbbképzése összhangban a modern technikai vívmányok térhódításával. A cserkészeknek néhány jól sikerült akciójuk volt az elmúlt idõszakban. A Télapóval töltöttek egy vidám délelõttöt, aki csomagot osztott. A gyerekek énekkel és játékkal szórakoztatták õt. Másik alkalommal kirándulást szerveztek a tópartra. A Topolyai cserkészekkel Zobnaticán töltöttek egy kellemes napot. Éjszakai akció is volt, amikor ügyességi partizánjátékban kellett jeleskedni. A nehéz és izgalmas feladat után jutalomként a cserkésztanyán aludtak. Simonyi Máté hetedikes tanuló továbbjutott a Bátaszéki Matematikaverseny körzeti fordulójára, Újvidékre, ahol 2. helyezést ért el. Felkészítõje és kísérõje Gáspár Tibor matematika tanár volt. Bodó Brigitta tanítónõ jelölt, negyedéves egyetemista egyhetes pedagógiai gyakorlatot végzett iskolánkban. Lak Ilona

Karácsonyi diszkó a gyerekeknek!

Karácsonyi diszkó a gyerekeknek! BÁCSKOSSUTHFALVA HELYI KÖZÖSSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2006. december I. évfolyam 6. szám Ismét sikerült bevezetni a helyi járulékot! December 4-17. között folyt az aláírás gyûjtés a helyi járulék bevezetéséért.

Részletesebben

Kisújság. Új híd épül FALUNAP. A tanács ülésérõl. A tanács április végi és májusi ülésérõl

Kisújság. Új híd épül FALUNAP. A tanács ülésérõl. A tanács április végi és májusi ülésérõl BÁCSKOSSUTHFALVA HELYI KÖZÖSSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2005. május V. évfolyam 5. szám A tanács ülésérõl Új híd épül A tanács április végi és májusi ülésérõl Hosszas vita alakult ki a helyi közösség tanácsának

Részletesebben

HÍRLAP. Újévi köszöntő

HÍRLAP. Újévi köszöntő Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Tisztelt Sámsoniak! Nagy örömömre szolgál, és megtisztelő érzés, hogy újévi köszöntőmet fejezhetem ki a lakosság felé. Új év, új

Részletesebben

Karácsony édes ünnepén

Karácsony édes ünnepén 2009. december Ára: 250 Ft - AJÁNDÉK FALINAPTÁRRAL XV. évfolyam 12. szám Móra László: Karácsony édes ünnepén Legyen ma templom minden ember szíve, Melyben a lélek szárnyat bontogat! Karácsony édes ünnepén

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

Adventi rendezvények a városban

Adventi rendezvények a városban VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2007. december XII. évfolyam 12. szám Ára: 80 Ft A képviselő-testület november 29- én tartotta soros testületi ülését. Napirendre tűzték többek között a Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

Falunapra SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

Falunapra SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA Falunapra 2012 márciusa van. Újra. Újra itt a falunap. Az út örökre megy tovább, felhők alatt és hold alatt, de bármily messze tért, a láb végül hazafelé halad. S a szem, mely lángot és csatát látott kőtermek

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Csanádapácai Lakosok!

MEGHÍVÓ. Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Örömmel értesítem a tisztelt lakosságot, hogy az előző Csanádapácai Új Szóban feltételesen írt 2013. évi Start Mintaprogramunkat a Belügyminisztérium változtatás nélkül fogadta

Részletesebben

HELYI TERMÉKBEMUTATÓ APÁTFALVÁN

HELYI TERMÉKBEMUTATÓ APÁTFALVÁN Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja IX. évfolyam 7. szám 2014. július HELYI TERMÉKBEMUTATÓ APÁTFALVÁN Maros-völgyi LEADER Egyesület Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel

Részletesebben

Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja

Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja 2 0 1 1. D E C E M B E R Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja Régen volt? Hogy is volt? Események karácsonyig Múlt......és jelen Karácsonyra

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. JÚLIUS Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk második negyedéves munkájáról, a községünket érintő fő kérdésekről kívánom

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Szlovák batyus bál. ez volt a batyuban

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Szlovák batyus bál. ez volt a batyuban Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2014. 01. szám Szlovák batyus bál A Pannónia Hagyományőrző Csoportja ez volt a batyuban Szabóné Tóth Katalin és Rapai István köszöntötte a vendégeket

Részletesebben

Egy kistelepülésen hogyan mûködik a Polgármesteri Hivatal? 4. rész

Egy kistelepülésen hogyan mûködik a Polgármesteri Hivatal? 4. rész A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése szerint négy osztályra tagozódik. Rendelkezik Igazgatási, Mûszaki, Pénzügyi Tanács Józsefné és Szervezési mb. vezetõ Osztállyal. Mostani lapszámunkban

Részletesebben

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS 20. OBJEKTÍV, KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes MINDEN KEDVES OLVASÓNAK KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! Karácsonyi köszöntõ Ne a hóban, csillagokban,

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

2010. X!I. évfolyam, 1. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

2010. X!I. évfolyam, 1. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA 2010. X!I. évfolyam, 1. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA VISSZATEKINTŐ! Átlépve az új esztendő küszöbén, szokás számba venni az elmúlt év eseményeit, sikereit és

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első péntekén. Kedves Újságolvasók!

Megjelenik minden hónap első péntekén. Kedves Újságolvasók! Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Minden Kedves Olvasónknak eredményekben gazdag 2014-es esztendőt kíván Jánoshalmi Hunyadi Népe Szerkesztő Bizottsága

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

Bodrogközi. Körkép. Tisztelt Olvasók! A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja

Bodrogközi. Körkép. Tisztelt Olvasók! A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja Bodrogközi A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja Próbaszám - 2013. december Tisztelt Olvasók! Körkép PROGRAM A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás nevében szeretettel

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid.

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid. Hírmondó Nagyalásony és környéke Dabrony, Somlóvecse, Vid A hír a miénk! Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! I. évfolyam, 2. szám 2011. december A tartalomból A szlogen: Termőföldtől az asztalig

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ. Gazdanap az Ócsai tájházban Ismét járdaépítési program indul. októberben. Ócsa Város Önkormányzatának lapja. 2013.

ÓCSAI KISBÍRÓ. Gazdanap az Ócsai tájházban Ismét járdaépítési program indul. októberben. Ócsa Város Önkormányzatának lapja. 2013. Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2013. november Gazdanap az Ócsai tájházban Ismét járdaépítési program indul októberben forrás: M. A. 2 Önkormányzati hírek A testületi ülésen történt Kétszer ülésezett

Részletesebben

Szerkesztőség kérdez polgármester válaszol

Szerkesztőség kérdez polgármester válaszol Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. MÁJUS s i l á n e j k z s e D a A rendezvényről a 6. oldalon olvashatnak. Addig is beszéljenek a fotók. M 2 ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Részletesebben

Városi közéleti havilap

Városi közéleti havilap Városi közéleti havilap XIV. évfolyam 1. szám www.fonyod.hu 2013. február Idén újra Kolbászfesztivál! Február 8-9. Ott találkozunk! Fotók: Óh Zsolt Tartalom: FEBRUÁR Közélet 3 Döntött a képviselő-testület

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Karácsonyi üzenet a fiataloknak Dr. Zoller József - aki a közelmúltban

Karácsonyi üzenet a fiataloknak Dr. Zoller József - aki a közelmúltban Közélet Kultúra Mindennapok 2009. december 10. 120 forint Egy fiatal barátom mesélte: egész szenteste csörgött a mobilja. Barátai hívták egymásután: nálatok is olyan szörnyû a karácsony? Mert mit is vártok

Részletesebben