BÁCSKOSSUTHFALVA HELYI KÖZÖSSÉG INGYENES KIADVÁNYA február II. évfolyam 1. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁCSKOSSUTHFALVA HELYI KÖZÖSSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2007. február II. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 BÁCSKOSSUTHFALVA HELYI KÖZÖSSÉG INGYENES KIADVÁNYA február II. évfolyam 1. szám Tisztelt Magántermelõk! Ismeretes elõttünk, hogy Szerbia Képviselõháza - Parlamentje a 2006 évben meghozta a mezõgazdasági földterületekrõl szóló törvényt. (Hiv. közlöny 2006/62 szám) Ez a törvényes elõírás többek között elõlátja az állami földterületek kötelezõ bérbeadását, valamint kötelezi a Községeket arra, hogy meghozzák a községek területén lévõ mezõgazdasági földterületek védelmérõl, rendezésérõl és használatáról szóló évi programot. Ez a két dolog szoros összefüggésben áll egymással. Ugyanis az állam a bérletekbõl megvalósított összeget vissza szándékozik fordítani a mezõgazdaság irányába. Így Topolya Község a megvalósított bérlet 40% kapja vissza, vagyis megközelítõleg 50 millió dinárt, melyet az említett programjavaslat szerint a következõ célokra szándékozik felhasználni: I.A mezõgazdasági földterületek rendezése 1. Komoszáció - 2. A mez. gazd. parcellák 6, önkéntes csoportosítása 400 ha 3. Vízlecsapolás ha 2, Öntözés 10, A mûvelt földterület 10, javítása 6. A mezõgazdasági termelés társfinanszírozása 9, A nem kategorizált utak 7, javítása II. A mezõgazdasági földterületek védelme 1. Biológiai rekultivizáció 9, Erozio védelem 88 ha 6, Földminõség 3, ellenõrzés ha 4. Veszélyes és káros anyagok jelenlétének ellenõrzése 5. Mezõkárok védelme, 6, mezõõr szolgálat felállítása 6. Jégvédelem Falugazda szolgálat 1, A program 2, elkészítésének költségei Tudnunk kell azt, hogy mivel a bérlet megvalósítás a 2007 év végéig valósul meg, így az említett összegek, mint felhasználási forrás a 2008-as évben jelenik meg, de utána már folyamatosan jelentkezik III. Az állami földterületek bérbeadása Topolya község területén ha kerül bérbeadásra. Bácskossuthfalva kataszteri községben ka terület bérelhetõ. Az említett földterület megosztása a kataszteri község területén a következõ: Keleti oldal: ha Erdei düllõ - szabadkai út között - Scherer ha Szabadkai út - Telefonos ha Telefonos, Bácskosuthfalvi határút Szokolaccal Nyugati oldal - a zombori úttól balra: ha Papp Lajos düllõ ha Az Ambruzs szállásnál 6. 8 ha Az Ambruzs szállás mögött ha Az Ambruzs szállás mögött ha Az Ambruzs szállás mögött ha A régi Földi szállásnál - Mendege düllõ ha Papp Lajos düllõ Nyugati oldal - a zombori úttól jobbra: ha Sántity - Csonoplyai - Kerény határ ha Határos a 11. számú parcellával ha A magasles után a pacséri határra megy ha A magas lestõl 1 km ha A kerényi - csonoplyai határtól délre ha a kettes upravánál A fent leírt tájékoztatás a parcellák elhelyezkedéseit illetõen nagyvonalakban határozza meg egy-egy tábla elhelyezkedését. A Bácskossuthfalvai kat. Község 25 árverési egységre van felosztva, mi csak a lényegesebb parcellákat érintettük. A nem említett még 10 árverezési egység kis darabokból áll, van köztük mûvelésre alkalmatlan terület is. IV. A bérbevétel eddig ismert feltételei 1. Nyilvános árverés 2. Kezd kikiáltási ár 8000/ka 3. 10% kötelezõ letét, mely összeget az árverést megnyerõ egyén nem kap vissza, marad mint elõleg a bérleti összeget illetõen. 4. A bérbevevõ köteles fizetni a járulékokat, vízlecsapolási járulék, stb., ami megközelítõleg 2400 dint jelent hektáronként 5. A bérlõnek garanciát kell biztosítania a bérlet összegéig (lehet banki garancia, betáblázás, stb) 6. A bérleti idõtartam 3-15 év 7. A kijelölt árverési egységek parcellák nem szaggathatók, de ez nem zárja ki a lehetõségét annak, hogy több érdekelt nem léphet fel közösen Megítélésünk szerint az árverezést meg kell tartani az elkövetkezõ pár hónapban - utolsó határidõ június vége - hogy a bérlõk a gazdasági év kezdetére fokozatosan birtokba vehessék parcelláikat. Ezt azért tartjuk fontosnak kihangsúlyozni, mert gyakorlatilag számtalan okból kivitelezhetetlen, hogy az új bérlõk most tavasszal birtokba lépjenek (a földek egy része õszi kalászossal van bevetve, a téli mélyszántás el van végezve, alaptrágya elszórva, stb.) A fentiek ismeretében megkérjük magángazdáinkat, hogy bérletigényeiket legkésõbb 2007 március 9-ig jelentsék a H.K. szakszolgálatának - Vala Magdinál. A bejelentéseknek tartalmaznia kell: 1. a gazdaság tulajdonosának címét, pontos lakhelyét, telefonszámát 2. az általunk említett 15 árverési egység egyikének megnevezését 3. amennyiben több gazdaság közösen akar bérelni abban az esetben minden egyén érdekelt adatait megadni, ahogy az meg van határozva az 1. és 2. pontokban. Kezdeményezõk: Fûtõ János, Gulyás Miklós

2 A Standard kft. hírei A Standard kft. a befejezte az amerikai mogyorófák visszavágását a pacséri úton, amelyek már zavarták a biztonságos közlekedést és a közvilágítást. Hamarosan az Elektrovojvodina dolgozói is elvégzik a munkát, és levágják az elektromos vezetékeket zavaró ágakat. Idén is folytatódik a közvilágítás modernizálása decemberéig 450 izzót energiatakarékos égõkre cserélek. Ez jelentõs megtakarítást jelent a falu számára: 2005 decemberében a közvilágítás díja ,41 dinár volt, a 2006 decemberi viszont ,00 dinárra csökkent e beruházásnak köszönhetõen. Lottó befizetõ nyílt! január 9-én lottó befizetõ nyílt falunkban a Tito Marsall utca 4-es szám alatt a Márta boltban. Január 26-án a vezetõség vendégül látta a Fészek Nagycsaládosok Szegedi Egyesületének vezetõségét, Kiss Erzsébet elnökkel az élen. A két egyesület az ez évi közös szervezésû programjairól, az egymás programjaiban való részvételrõl és a közös pályázás lehetõségeirõl beszélgettek a megjelentek. A megbeszélésen részt vett dr. Deli Ágoston a Helyi önkormányzat részérõl, aki üdvözölte a megjelenteket, és nagyra értékelte az ilyen kezdeményezéseket. Az egyeztetés közös vacsorával zárult. Január 27-én a Nyugdíjas Otthonban megtartotta az Egyesület rendes évi közgyûlését, amelyet a tagokon kívül megtiszteltek részvételükkel Krizsán V. Vilmos, a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének és az adai Tûzsziget Nagycsaládos Egyesület elnöke munkatársaival; Horváth László, a zentai Tiszamenti Nagycsaládos Egyesület elnöke munkatársaival és Zöldi István, a pacséri Ikrek Nagycsaládos Egyesület elnöke munkatársaival. A közgyûlésen az elnök köszöntõje után elhangzott a évi munka és pénzügyi beszámoló, a évi munka és pénzügyi tervjavaslat, valamint a különbözõkben ki lett egészítve az elnökség két új taggal és az ellenõrzõ bizottság egy új taggal, illetve a VANCSESZ közgyûlésének tagjai, Fodor Zoltán és Natkai Károly, meg lettek erõsítve ebben a pozíciójukban. A vendégek is üdvözölték a megjelenteket, és néhány hasznos információval is szolgáltak az elkövetkezõ tevékenységekkel kapcsolatban. A közgyûlés alatt folyamatosan meg lehetett tekinteni az elmúlt kétéves idõszakban készült képek számítógépes animációját, ami nagyon megörvendeztette a tagságot, és kellemes emlékeket ébresztett bennük. Natkai Károly, titkár Méhésztalálkozó Január 23-án (kedden) 17.oo órai kezdettel a MÉHECSKE méhészegyesület méhésztalálkozót szervezett a Nyugdíjas Otthonban. A találkozó keretein belül elõadást tartottak a méhészetre vonatkozó új elõírásokról, valamint a virágpor, propolisz, méhpempõ begyûjtésérõl és a méhtermékek nagybani eladásáról. Az elõadó Agárdi József biológia tanár, a szabadkai méhészegyesület elnöke volt. Az egyesület ezt követõen tarotta meg évi közgyûlését. A Nagycsaládosok hírei A bácskossuthfalvi Életfa Nagycsaládosok Egyesülete az elmúlt idõszakban igen aktív tevékenységet folytatott. December 29-én az Egyesület tagjai részt vettek a zentai Tiszamenti Nagycsaládosok Egyesületének évzáró ünnepségén. A mûsor mellett vacsorával, élõ zenével és tombolával is kedveskedtek a vendéglátók, így egy igen hangulatos estét tölthettek el a résztvevõk a Tisza-parti városban. Az egyesületek közötti kapcsolatokat pedig még szorosabbá és meghittebbé tette ez a kötetlen ismerkedés és barátkozás. Az új évben sem tétlenkedett az Egyesület vezetõsége. Január 11-én megtartotta az elsõ kezdeményezõ megbeszélését az ifjúsági csoport megalakításáról. A megbeszélésen nyolc fiatal vett részt az Egyesület tagságából, és az Egyesület elnökének bevezetõje után a csoport tevékenységének lehetõségeirõl volt szó, valamint megegyeztek abban, hogy a következõ, alakuló összejövetelt február 3-án, szombaton 18 órakor tartják a Vöröskereszt teremben, ahova a többi fiatalt is várják az Egyesületbõl.

3 IX. Vajdasági Játszóház Találkozó A Vajdasági Játszóház Találkozó (VJT) minden évben más-más kerettörténetre épül. A IX. VJT témája a görög istenek világa köré építettük. Ezt az illúziót az elõdöntõk játékán és a döntõ programján keresztül is igyekeztünk átadni a gyerekeknek. Az elõdöntõs játékot 11 településen sikerült megszerveznünk (Horgos, Bácskossuthfalva, Topolya, Pacsér, Gunaras, Szilágyi, Zombor, Becse, Tornyos, Kupuszina, Temerin), ahonnan a nyertes csapatok továbbjutottak a januári döntõre. Így a döntõn közel 110 gyereket láthattunk vendégül, akik láthatóan élvezték a programot. A rendezvénynek a pacséri Moša Pijade Általános Iskola adott helyet. A gyerekeket sok-sok szép és értékes ajándékkal tudtuk meglepni a pacséri Baptista segélynek és a budapesti Zabhegyezõ Gyerekanimátorok Egyesületének köszönhetõen. A rendezvény továbbá a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság támogatásával valósulhatott meg. Ezúton is köszönjük a rendezvény minden partnerének a támogatást! - döntõ - Az elmúlt évekhez képest most kicsit nagyobb hangsúlyt fektettünk a média tájékoztatására is, ezért az érdeklõdõk olvashatnak a rendezvényrõl többek között a Magyar Szó-ban és a Családi Kör-ben is. A pacséri és a topolyai tévének köszönhetõen sok-sok kép és videó anyag is látható a VJT döntõjérõl. A döntõ egész ideje alatt nagy volt a játékokban a csapatok közti versengés, hiszen mindenki gyõzni jött, de a legügyesebbnek mégis a becsei csapat bizonyult, és így õk nyerték meg a IX. VJT döntõjét. Gratulálunk! Ágyin Alexandar, Vigyori csoport

4 Évrõl évre kevesebben vagyunk! Statisztikai adatok 2006-ban a bácskossuthfalvi Anyakönyvi Hivatalban 29 házasságkötést és 124 elhalálozást jegyeztek be. A Helyi Közösségben pedig összesen 61 újszülött számára igényeltek bébi csomagot második felében született csecsemõk, akik a Helyi Közösségbõl bébi csomagot kaptak Szabó Karolina, Polyákovity Mirella, Mészáros Bijanka, Csepela Kiara, Szente Kitti, Vurdelja Vivien, Todoroviæ Stamenko, Mészáros Réka, Klinovszki Kitti, Hallgató Lara, Juhász Éva Luca, Varga Adrien, Rózsa Bence, Rózsa Nóra, Varga Lilla, Nemes Denisz, Bereng Kristóf, Nagy Máté, Szûcs Marianna, Vidák Anabella, Ðorðeviè Miloš, Pintér Tibor, Galambos Krisztofer, Dimovity Dávid, Šupica Nataša, Pálfi Annamária Katinka, Bleszák Zoé, Jovanoviæ Daniela, Gönci Amália, Pauliæ Daniela, Petroviæ Miroslav, Pirmajer Rebeka, Pék Mrazovac Meggi, Gáspár Erika, Dudás Dávid, Kókity Zoltán, Miliæev Jovan, Józsa Arianna, Daku Magor, Méhes Noémi, Borbély Olivér, Kovaèeviæ Nemanja, Toma Gergely, Vala Regina, Farkas Brigitta, Rózsa Zalán. A bácskossuthfalvi Anyakönyvi Hivatalban második felében bejegyzett elhalálozások Závor Piroska, Petrevski Živko, Ižak Josip, Takács Verona, Karanoviæ Katalin, Pevec Ljiljana, Popov Ljubica, Kis Antal, Farkas József, Fehér Piroska, Dózsa Ibolya, Nagy József, Nešiæ Ognjan, Molnár Julianna, Takács Zsófija, Kasziba Tibor, Pék István, Krneta Dejan, Žoldos Dezsõ, Bencsec Katalin, Mészáros Péter, Beszédes István, Moncsek Lajos, Csupity Lídia, Bika Zsófija, Bauer Kamilla, Józsa József, Halgató László, Deli Lajos, Benárik Gábor, Pásztor Mária, Kovács Erzsébet, Kardos Pál, Szûcs Lajos, Jósvai Marija, Kósa István, Živkoviæ Branko, Vuèiæeviæ Gordana, Daku Katalin, Maruzsenszki Terézia, Lackó István, Simenèuk Ankica, Vidakoviæ Ivan, Jeges Julianna, Natkai Zsuzsanna Éva, Vidosava Marcikiæ, Ledu Nagy Matilda, Csekity Ferenc, Tót János, Besnyi Terézia, Krac János, Juhász Károly, Pazsa István, Tataloviæ Snežana, Varga Rozália, Szabó Julianna, Sekuliæ Dragomir, Vankó Zsófia, Torok Éva, Tóth Sándor, Szabolcski Rozália, Gellér Emilia, Iván Matilda, Ivanoniæ Dragica, Blesak Grgo. A bácskossuthfalvi Anyakönyvi Hivatalban a második félévben bejegyzett házasságkötések Vala Csaba és Csákvári Éva, Kászoni Szilárd és Fejõs Gabriella, Tóth Igor és Fehér Györgyi, Pap Roland és Méhes Angéla, Mészáros Sándor és Szabolcski Ibolya, Péterfi Attila és Víg Zita, Borbély Tivadar és Kálmán Viktória, Božièkoviæ Duško és Bertók Marietta, Huszák Tamás és Kovács Karolina, Mohai László és Gyalus Erzsébet, Tokodi Riki és Hegyi Borbála, Kovács Kornél és Csík Elvira, Csernai István és Maruzsenszki Mária.

5 Bemutatkozik az A d y E n d r e M û v e l õ d é s i E g y e s ü l e t A múltról Az Ady Endre Mûvelõdési Egyesület 1965-ben alakult. Létrejöttével egyesítette a 6500 lelket számláló falu szerteágazó, ám felaprózott amatõr csoportjait, mûvelõdési formáit. Az elmúlt - több mint 40 év folyamán a változó igényekhez igazodva hozta létre új szakosztályait, illetve lényegítette át a már meglevõket. Töretlenül fejlõdött az egyesület. Az öndicséret látszata nélkül állíthatjuk ezt, hiszen az elõttünk tevékenykedõ mûkedvelõk munkáját tükrözik azok az évek. Ez a gazdag hagyomány és a számos társadalmi elismerés kötelez bennünket csakúgy, mint a saját tenni akarásunk és vágyaink. A jelenrõl Az egyesületünknek jelenleg megközelítõleg 250 tagja van. Legtömegesebb szakosztálya most is, mint a megalakulástól mindig, a néptánccsoport. Három korosztálynak megfelelõen három csoportban (Cimborák, Búzavirág, Vadvirág) közel 100 gyerek, illetve fiatal ismerkedik a magyar tájegységek néptánc kincsével. Külön szakosztályt képez a citerazenekar és a dalárda. Tagjai elsõsorban saját örömükre, ugyanakkor mások szórakoztatására népdalokat adnak elõ. Az egyesület nyújt keretet, otthont és támogatást a 9+1 képzõmûvészeti csoportnak és mûvésztelepnek, amely évente többször is Bácskossuthfalvára hívja a mûvészeket. Munkájukra a nyitottság jellemzõ, így az alapító 9+1 tagon kívül számos neves hazai és külföldi mûvész vesz részt a munkában. Alkotásaikból állandó és idõszakos tárlatokat állítottak össze. A kézimunkázó csoport az ügyes kezû helybeli asszonyokat és lányokat ösztönzi mind sikeresebb munkára. Már nyolc éve aktív szakosztálya az egyesületünknek a Vigyori csoport, amely egyben a magyarországi Zabhegyezõ Gyerekanimátorok Egyesületének helyi és egyedülálló vajdasági csoportja is. Fõ céljuk, hogy a gyerekeknek és fiataloknak rendhagyó módon hasznos és tartalmas szabadidõprogramokat szervezzenek. Az Agyagvarázs és az Agyagbûvölõ szakosztályokban tömörülnek a falu agyagozói. A 93-óta mûködõ, és mára már nem csak Vajdaságban, hanem külföldön is számon tartott táborok szervezése egy kis létszámú csoport feladata, akik a táborok lebonyolítására közel 100 fiatalt - egyetemistát, fõiskolást, középiskolást - vonnak be a munkába. Így megoszlanak a feladatok és a megbízatás egyszeriben örömmé válik. Elérhetõségeink: Ady Endre Mûvelõdési Egyesület Stara Moravica, Iskola u Honlap:

6 " Jézus olyan utat tett meg felénk, az Atya szívétõl- a betlehemi bölcsõig, amin csillagok sem járnak, a bölcsõtõl a keresztig pedig olyant, hogy csak káprázik és könnybe lábad a szemünk. Amikor Jézus Nagy Útja és a mi kis utunk találkozik: ott történik az igazi, a boldog karácsony." Gyökössy Endre December 3-án, ádvent elsõ vasárnapján az esti istentiszteleten szokásainkhoz híven gyermekeink is szavaltak, és lángra lobbant az adventi koszorún az elsõ gyertya. Az advent várakozást jelent, a Jézusra való szent, csendes várakozást. December 3-án a Kárpát-medencében élõ reformátusok közös imanapot tartottak, fohászkodva a boldogabb jövõért. Az ádventi idõszakban minden vasárnap esti istentiszteletet is tartottunk. Az imaházban ádventi vásárt rendeztünk. December este 6 órától bûnbánó istentiszteletet tartottunk, készülve az úrvacsora vételre. December 24-én ádvent negyedik vasárnapján, karácsony elõestéjén hagyományainkhoz híven, ünnepi istentiszteletet tartottunk. Az igét lelkipásztorunk Pál apostol a korinthusi gyülekezethez írt elsõ levele 13. része alapján hirdette. A szeretet himnuszából való idézet a karácsony legfõbb lényege. Az egyházunk kórusa Beke Edit kántor vezetésével szép karácsonyi énekeket adott elõ. Nagy örömünkre, az Id. Kovács Gyula Általános Iskola diákjai Molnár Csilla tanítónõ vezetésével szép alkalmi dalokat játszottak gitáron. Az iskola kórusa Morák László zenetanár vezetésével csodálatos dalokkal melengette meg a szíveket. Iskolánkkal összeköt bennünket Id. Kovács Gyula kántortanító személye is, aki egyházunk kántora volt élete végéig. December 25-én, karácsony napján ünnepi istentiszteletet tartottunk úrvacsoraosztással. Gyermekeink részére ezen a karácsonyon 420 csomag készült. Isten áldását kérjük az adakozók életére, akik segítették ezt az akciót. Karácsony hetében minden református családhoz, egyháztaghoz eljutott a évi Karácsonyi körlevél. December 31-én este 6 órakor óévi hálaadó, január 1-én d.e. 10 órakor újévi istentiszteletet tartottunk. Egyházunk orgonája teljes felújításra szorul, e célból adakozást hirdettünk az egyházi év elsõ vasárnapján. A restaurálás igen komoly összegbe kerül, s szeretettel várjuk a hívek adományait, hogy felújíthassuk az orgonánkat ebben az évben. A télen megszervezzük az idei évben is az evangelizációs hetet, melyet a böjti idõszakban tartunk meg. A Napsugár Játszóházban még egy csoport beindulását tervezzük felmérve az érdeklõdõk számát. Tájékozódni a parókián lehet. Az idei évben is vannak felnõtt konfirmandusaink, akik bármely okból gyermekként nem konfirmáltak. A felkészítésük minden csütörtökön este 6-órától folyik. Az egyházunk évi közgyûlését háromszori hirdetés után február 4-én, vasárnap az istentisztelet keretén belül tartja meg, melyre minden református hívet elvárunk. A nõi bibliaórákat csütörtökönként d. u. fél 3-tól tartjuk az imaházban. Szeretettel hívunk és várunk erre az összejövetelre mindenkit. A Református Egyházközség

7 Finom túrós pogácsát sütök rendelésre. Györe Mária, Kovács Gyula u. 11. Tel.: Eladó 4 kvadrát porta a Lenin u. 49 szám alatt. Érdeklõdni a Topolyai u. 46- ban, Szabó Juliannánál. Eladó 3 kvadrát porta házhelynek, vagy kiadó kertnek Perdó völgy 18 sz. alatt. Érdeklõdni Pacséri út 8. vagy es telefonszámon. Eladó egy 6 lóerõs kistraktor, ekével, frézerrel, kocsival együtt. Ugyanott eladó Thomos szívó-nyomó vízpumpa (locsolásra alkalmas) és egy 300 tojást befogadó félautomata csirkekeltetõ. Érdeklõdni Szabó Istvánnál (Pacséri u. 67). Gyümölcsfák metszését, fakivágást és összevágását vállalom. Eladó vagy elcserélhetõ másfél kvadrát porta a Kovács Gyula 10. Érdeklõdni Deli Zoltánnál a Nyugati Nõnapra cserepes virágok! Felszabadulás u. 16. Tel Alig használt, kitûnõ állapotban lévõ háromfunkciós babakocsi eladó. Érdeklõdni a es telefonszámon. Eladó egy szenes kályha. Érdeklõdni a Duna u. 6.-ban, vagy a as telefonszámon. Eladó 2006-ban befejezett új nagy családi ház, garázzsal, fürdõszobával, 3 fázisú árammal, hõszigetelt (sztiropol), stb. Az udvarban még egy kisebb ház, melléképületekkel nagy portán, örökzöld növényzet (tuják, fenyõk, gyümölcsös), gazdálkodásra is megfelel. Kedvezõ áron. Érdeklõdni Eladó külföldi, jó minõségû gyermek-és felnõtt ruhák, cipõk, függönyök, kisbiciklik, babaringatók, stb. Már 20 dinártól!! (turkáló) hétköznap 8.30-tól óráig az Orgona u. 13-ban. Eladó: szekrénysor (regal) 2,5 x 4 méter 260 Euró, gyermekágy madraccal 45 Euró. Érdeklõdni: Félautomata PE mélyhûtõs zacskó és PE kesztyûkészítõ gép eladó. Érdeklõdni a ös telefonszámon. Ház eladó a Csáki Lajos 25-ben. Érdeklõdni a Testvériség Egység 20. Ház eladó. Érdeklõdni Alkotmány u. 8. Bio- és vegyeskereskedés nyílt a Posta u. 3 alatt. Érdeklõdni a es telefonon, vagy személyesen az üzletben. Eladó több féle rózsatõ, valamint morzsoló, daráló, 500 kg-os mázsa, górézó, 100 literes pálinkafõzõ, gáztûzhely, gyümölcsdaráló, villanysparhert. Besnyi Károly, Belgrádi u. 10. Tel.: , Számítógépek, laptopok, TFT monitorok és számítógép alkatrészek árusítása. Banki kölcsönre akar 48 havi lefizetésre, minden papírmunka nélkül, házhozszállítással és 1 éves jótállással. Már dinárért komplett konfiguráció, de összeállítunk saját igény szerint is. Érdeklõdni és megrendelni: Iskola köz 12, 063/ , MITELKOM Megnyílt a Helena kozmetika és fodrász stúdió (fodrász, manikûr, celutron, kozmetika, szolárium) a Pacséri út 10- es szám alatt. Telefon: Ingyenes apróhirdetés Következõ számunkban is ingyenesen jelentetjük meg a falubeliek apróhírdetéseit, melyek szövege leadható a Helyi Közösség elérhetõségein levélben, ben vagy személyesen. Igény szerint az apróhirdetéseket a falu honlapján is ingyenesen megjelentetjük. Házimunkát vállalok tojást befogadó keltetõ gép eladó. Kovács Károly, Sója köz Ház eladó Dózsa György 22. tel: , mobil: Ház eladó Dragity István 15. tel: , mobil: Eladó 28 kvadrát föld a Natkai dûlõben. Érdeklõdni a es telefonszámon.

8 folytatás az elõzõ oldalról A felsõ tagozaton tanulás terén kitûnõ 50, jeles 47, jó 24, elégséges 4, elégtelen 22 tanuló lett. Negatív osztályzatokat hordozó tantárgyak: magyar-, szerb-, angol- és németnyelv, matematika, földrajz, fizika, kémia, biológia, háztartástan. Viselkedés szempontjából 11-en jeles, 14-en jó, 5-en elégséges, 3-an elégtelen, a többiek példás osztályzatot érdemeltek ki. Alsó és felsõ tagozaton összesen 65 egyes jegy van. Ezek tantárgyankénti megoszlása a következõ: matematika 16, németnyelv 16, magyarnyelv 6, földrajz 6, biológia 6, szerbnyelv 4, környezet ismeret 3, fizika 3, angolnyelv 2, kémia 2, háztartástan 1. Reméljük a második féléven folyamatos javulás lesz. A gyûlésen megbeszéltük az elsõ félévre vonatkozó tudnivalókat: Télapóvárást, csomagosztást, falukarácsonyt, az énekkar fellépését. Információt szereztünk a téli szünetben zajló iskola környéki munkálatokról is. Az iskolai dolgozók gyerekei és unokái tisztelettel várták az ajándékozó Télapót. A felsõsök évzáró bulit rendeztek zárkával és vásárlási lehetõséggel. A diákok jól szórakoztak. Az utolsó tanítási napon az iskolai Télapó elsõtõl nyolcadik osztályig minden gyereknek kiosztotta a várva várt csomagokat. Az alsósok korosztályonként kis mûsorszámmal kedveskedtek, majd a Baptista Szeretet szolgálat épületében megnézték a színvonalas karácsonyi elõadást, és örömmel fogadták a kedves dobozos meglepetéseket. A Pannónia fatelep egy nagy fenyõfát biztosított nekünk. Dudás Lajos Bécsben élõ falunkbeli adományozta a Télapócsomagot a játszóházas, óvodás és iskolás gyerekeknek, Nyúl Zoltán a Baptista Szeretetszolgálat vezetõje pedig a Tabita csomagokról gondoskodott. Nagyon szépen köszönjük ezeket a támogatásokat. Az elsõ félév kellemes élményekkel zárult. A tanulók kézhez kapták a bizonyítványt, és kezdetét vette a 3 hétig tartó téli szünet. A falukarácsonyi rendezvényen sokan vettek részt szüleikkel együtt. A mûsorban az iskola részérõl szerepelt a nagykórus, valamint Simonyi Máté, Tkalcsec Szintia és Ladancsik Ildikó szavaltak. Karácsony elsõ napján a nagykórus, a kiskórus a gitárszakkörrel együtt szerepelt a Református templomban. Szép karácsonyi dalokat énekeltek. Felkészítõjük Morák László zenetanár és Molnár Csilla tanítónõ volt. A Kisújság novemberi számában már írtunk az iskolaszék döntésérõl. Emlékeztetõül: Az iskola udvarát zárt területnek nyilvánítottuk: este 10 órától reggel 6-ig az itt tartózkodás szabálysértésnek számít, és a törvénynek megfelelõen büntetendõ. A nagyobb biztonság érdekében a téli szünetben létrejött az iskolaudvar éjszakai megvilágítása. Folyamatban van a riasztórendszer és a megfigyelõ kamerák felszerelése is. A technikai személyzet elvégezte a szokásos nagytakarítást, így a második félév kezdetén tiszta, rendezett környezet várta a dolgozókat és a gyerekeket. A VIGYORI csoport decemberben tartotta iskolánkban a hagyományos Vajdasági Játszóház Találkozó elõdöntõjét. Az ötletes játékok most a görög istenekrõl szóltak. A döntõbe a 13 tagú Herkules csapat jutott: Baják Roland, Nemes Bence, Tóth Gábor, Fodor Endre, Moncsek Ilona, Szabó Dominik, Doma Mariann, Nagy Nikolett, Borsos Krisztián, Karsai Arnold, Szedlák Dávid, Vízi Szilveszter, Markoviæ Miroslav. Itt 3. osztálytól hetedikig képviselve voltak tanulóink. A döntõre a téli szünet végén került sor a pacséri iskolában. A szállítást a szülõk biztosították. A jelmezbe öltözött gyerekeket Torok Sándor történelem tanár kísérte el a rendezvényre. Az érdekes játékok során önállóan és ügyesen küzdöttek a pontok megszerzéséért. Holtversenyben 4. helyezést értek el. A díszlet szép, a napi program pedig tartalmas volt. Uzsonnát és ebédet kaptak. Kihasználhatták a kézügyeskedési és vásárlási lehetõséget is. Mindenki jól érezte magát. Dudás Lajos (õt már a Télapócsomagoknál is megemlítettük) a második félév kezdetén 1 t lisztet és 220 kg cukrot jutatott el az iskolakonyhának. Ebben az évben realizálódott az általa létrehozott alapítvány. A dinár hat hónapra le van kötve 14%-os kamattal. Az alaptõke kamatozik. Ebbõl a pénzbõl növelhetõ az iskolakonyha hatékonysága: ingyen ebédet és ingyen uzsonnát adhatunk több tanulónknak. Az alapítvány címe és száma: FOND DUDÁS, ST. MORAVICA, BOLMÁN U Aki az iskolakonyhát jóindulatúan és önkéntesen támogatni szeretné így utalhat át pénzt. Az érdeklõdést és a megértést elõre is köszönjük. Iskolánk tanári karából 13-an ECDL (computer) tanfolyamon vesznek részt ebben az iskolaévben. Ezt a topolyai Vállalkozás és Oktatásfejlesztõ Központ szervezi az Apáczai Közalapítvány támogatásával. A Pályázaton nyert pénzt tanárok továbbképzésére fordítják. Ezért a költségek felét õk fizetik, felét pedig az érintett tanárok. Szügyi Péter oktató sikeresen foglalkozik a csoporttal. A tanfolyam 7 modulból áll. Jelenleg a harmadik modulnál tartanak. Fokozatonként vizsga is van. Az érdekeltek magas fokú alap computer kezelési képzést kapnak, amelyet az adminisztratív munkák végzésénél, szövegszerkesztésnél, ellenõrzõk és feladatlapok készítésénél, képek kinyomtatásánál, táblázatok készítésénél, az internet használatánál kamatoztathatnak. Segíti a mindennapi oktatást. Fontos a tanárok folyamatos továbbképzése összhangban a modern technikai vívmányok térhódításával. A cserkészeknek néhány jól sikerült akciójuk volt az elmúlt idõszakban. A Télapóval töltöttek egy vidám délelõttöt, aki csomagot osztott. A gyerekek énekkel és játékkal szórakoztatták õt. Másik alkalommal kirándulást szerveztek a tópartra. A Topolyai cserkészekkel Zobnaticán töltöttek egy kellemes napot. Éjszakai akció is volt, amikor ügyességi partizánjátékban kellett jeleskedni. A nehéz és izgalmas feladat után jutalomként a cserkésztanyán aludtak. Simonyi Máté hetedikes tanuló továbbjutott a Bátaszéki Matematikaverseny körzeti fordulójára, Újvidékre, ahol 2. helyezést ért el. Felkészítõje és kísérõje Gáspár Tibor matematika tanár volt. Bodó Brigitta tanítónõ jelölt, negyedéves egyetemista egyhetes pedagógiai gyakorlatot végzett iskolánkban. Lak Ilona

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Versenyszám 2 Női/Women 50 LC Meter Ugy/Bifins Gyermek

Versenyszám 2 Női/Women 50 LC Meter Ugy/Bifins Gyermek Agria Kupa - 21.12.19. Versenyszám 1 Férfi/Men 5 LC Meter Ugy/Bifins Gyermek 1 1457 Földi, István 11Debreceni Búvárklub 27,33 2 1548 Acél, Áron 11 Dvcsh Ubse 28,44 3 Plavec, Peter 11Ksp Calypso Zvolen

Részletesebben

2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA

2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA 2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA A SZERVEZŐK FENNTARTJÁK AZ IDŐPONT ÉS A MŰSOR VÁLTOZTATÁS JOGÁT 2017. JANUÁR Január 14. szombat - Ady bál Január 22. vasárnap - VII. Vince napi venyigeszentelő

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK 2010/2011. tanév

TANULMÁNYI VERSENYEK 2010/2011. tanév TANULMÁNYI VERSENYEK 2010/2011. tanév Bolyai János természettudományi, matematika és informatika csapatverseny: 1.helyezett: 8.c Eőry Gergely matek 2. hely Horváth Kristóf matek Hiczkó Dániel inform. 3.

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

Városi Városi Kispályás Labdarúgó Verseny, Szlovák Kupa 3.helyezés 11 fő 8. 5 fő Danyis János Kovács Richárd Gyulafalvi Máté Csaba Máté József Gyula

Városi Városi Kispályás Labdarúgó Verseny, Szlovák Kupa 3.helyezés 11 fő 8. 5 fő Danyis János Kovács Richárd Gyulafalvi Máté Csaba Máté József Gyula Verseny eredmények: Iskolai Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny iskolai fordulója 8. 4 fő Magyar Beatrix Naszvadi Regina Greguss Beatrix Klaudia Duhaj Bernadett 7.b 1 fő Kukuják Martina(80%

Részletesebben

2013/2014. tanév augusztusi Javító-, pótló- és osztályozó SZÓBELI vizsgák beosztása

2013/2014. tanév augusztusi Javító-, pótló- és osztályozó SZÓBELI vizsgák beosztása 2013/2014. tanév augusztusi Javító-, pótló- és osztályozó SZÓBELI vizsgák beosztása Osztály Tanuló neve Tantárgy Dátum Idıpont Terem 10. AB Böır Zoltán Gábor Irodalom augusztus 25. 8:30 206 10. AB Böır

Részletesebben

Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról

Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról A verseny/vetélkedő A tanuló által elért eredmény Tanuló neve András Mátyás Osz tály Oszt.főnök neve Felkészítő tanár neve elnevezése

Részletesebben

Verseny megnevezése Időpontja Tanuló neve Osztály Helyezés Tipusa Magyar Nyelvünkben élünk. Bencze Eszter. Dénes Orsolya Bényi Alexandra

Verseny megnevezése Időpontja Tanuló neve Osztály Helyezés Tipusa Magyar Nyelvünkben élünk. Bencze Eszter. Dénes Orsolya Bényi Alexandra Verseny megnevezése Időpontja Tanuló neve Osztály Helyezés Tipusa Magyar Nyelvünkben élünk 2009. XII. 01. 4. hely Kerületi Dénes Orsolya Bényi Alexandra Kerületi Versmondó 2009.XI. 24. Thurn Máté 1. 1.

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

Versenyek és eredmények a 2009/2010-es tanévben

Versenyek és eredmények a 2009/2010-es tanévben 1. Egyéni eredmények Városi helyezések 1-10-ig Megyei és területi helyezések 1-20-ig Országos helyezések Versenyek és eredmények a 2009/2010-es tanévben Tantárgy Forduló A verseny megnevezése Eredmény

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában Verseny szintje Verseny megnevezése (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS II. Sas Kupa legeredményesebb Lány

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8)

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, 2011. április 15. 21 iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) 1. Baranyai Benett, Lukács Márton, Péntek Bence Batthyány Lajos

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók.

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók. 2016. február Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Lakodalmas Zenekarok és Vofélyek IX. Találkozója 2016. március 19-én 18 órai kezdettel a csengelei Faluházban.

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

A 8.b osztály eredményei a 2010/2011-es tanévben

A 8.b osztály eredményei a 2010/2011-es tanévben A 8.b osztály eredményei a 2010/2011-es tanévben Az osztályban sokan és sokat versenyeznek, a legkülönbféle területeken, kategóriákban. Vannak olyan versenyek, amik szinte egész évben tartanak, - felkészülés,

Részletesebben

Magyarország: Sorszám Név Ország Kategória 444 Ando Gyula Bence Magyarország Informatika 128 Balogh Jenő Magyarország Színművészet-szavaló 439

Magyarország: Sorszám Név Ország Kategória 444 Ando Gyula Bence Magyarország Informatika 128 Balogh Jenő Magyarország Színművészet-szavaló 439 Magyarország: 444 Ando Gyula Bence Magyarország Informatika 128 Balogh Jenő Magyarország Színművészet-szavaló 439 Bártfay Hanna Luca magyarország 417 Botos Gesztenye Magyarország Tánc 58 Csajkos Norbert

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott ország-ismereti rendezvény. A lelkes diákok csapatokban mérhették

Részletesebben

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ 031530 VERSENYEREDMÉNYEK 2009/2010-ES TANÉV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM GÁRDONYI GÉZA MEGYEI VERS-, PRÓZA-, MESEMONDÓ

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 7, 9, 8, 5,5 6, 4,5 5,5 4, 66,5 6. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 5, 6,5 9, 7, 5,5 6,5 4,5 6, 3,5 63, 8. 3. MTK Budapest

Részletesebben

A félévi munka értékelése az felső tagozaton Dicséretet kaptak Jó tanulmányi munkáért Példamutató magatartásért Szorgalmáért Közösségi munkáért Kiváló sportteljesítményért 5.a Rátkai Péter Udvarhelyi Benedek

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, március 20.

FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, március 20. FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás 10-11-12 éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, 2010. március 20. Gyermek 10 éves fiú 60 méter gátfutás 1. időelőfutam 1. Farkas Ádám 2000 Albertirsa 11,89

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola Tanulmányi versenyeredmények felső tagozat es tanév - II. félév Iskolai versenyek

Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola Tanulmányi versenyeredmények felső tagozat es tanév - II. félév Iskolai versenyek Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola Tanulmányi versenyeredmények felső tagozat 2014-15-es tanév - II. félév Iskolai versenyek Angol versmondó háziverseny: 5-. évf.: 1.Kollin Sára 5.b 1.Rózsa Noémi 5.b

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Futapest - Nógrád Crossfutás június 20.

Futapest - Nógrád Crossfutás június 20. Futapest - Nógrád Crossfutás 2010. június 20. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. RAJSZKI LILI 1998 845 22:00 2. Csák Tamás 2000 2289 22:16 3. Kiszelák Nicholas 1997 2297 22:59

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Versenyek és eredmények a 2014/2015-ös tanévben

Versenyek és eredmények a 2014/2015-ös tanévben Versenyek és eredmények a 2014/2015-ös tanévben Országos helyezések Megyei és területi helyezések 1-15-ig Városi helyezések 1-5-ig Házi helyezések 1-3-ig Egyéni eredmények Tantárgy Forduló A verseny megnevezése

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Légpisztoly 20, serdülő fiú csapatok OB Nyíregyházi PLE Bodnár Géza Leszkoven Dániel Kósa Dávid Hód PLE Molnár Ben

Légpisztoly 20, serdülő fiú csapatok OB Nyíregyházi PLE Bodnár Géza Leszkoven Dániel Kósa Dávid Hód PLE Molnár Ben Serdülők Országos Bajnoksága Budapest, Mexikói út - 2005. december 10. Légpisztoly 20, serdülő lányok 1 Herendi Réka 1992 Pécs VLK 73 69 142 2 Fedor Zsófia 1993 Nyíregyházi PLE 69 71 140 3 Mokos Nikoletta

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola Eredményeink Országos eredményeink tanévenként 2013/2014. Kovács Dorottya 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 1.hely Németh Gréta 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 2.hely Kovács Mirtill 6.b Tollaslabda Diákolimpia

Részletesebben

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten 1 Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten Áldás, békesség! Szeretettel köszöntök mindenkit az Arany János Református Általános Iskola

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Horv{th Enikő 12.C. Az év tanulója

ARANYKÖNYV. Horv{th Enikő 12.C. Az év tanulója Horv{th Enikő 12.C Az év tanulója 2008-ban az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Versenyen bejutott a megyei döntőbe. 2009-ben az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Verseny Somogy megyei döntőjén

Részletesebben

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97)

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97) BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT 2008. október 21. Hıgyész Eredmények Lányok Gyermek korosztály (96-97) 800 méter 1. Récsei Rita Pécsi Futó Klub 2. Tóth Lili DOVASE 3. Tóth Virág DOVASE 4. Temesi

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA. Vajdasági régiós beszámoló

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA. Vajdasági régiós beszámoló MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA Vajdasági régiós beszámoló Összeállította: Sóti Attila, VaMaDiSz elnök Régió tagszervezetei Szervezet Tevékenység Székhely Cserkészszövetség Cserkész szervezet Nagybecskerek

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2008/2009. TANÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2008/2009. TANÉV ÁLTALÁNOS ISKOLAI VERSENYEK VERSENY NEVE MATEMATIKA Területi fordulón részt vevő tanulók Megyei fordulón részt vevő tanulók Országos döntőn részt vevő tanulók és Szorobán Kalmár László Zrínyi Ilona Hodur

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Diákvilág. Hamarosan itt az év vége. Az utolsó Diákvilág rovattal jelentkezem. A legközelebbi októberben fog megjelenni.

Diákvilág. Hamarosan itt az év vége. Az utolsó Diákvilág rovattal jelentkezem. A legközelebbi októberben fog megjelenni. Diákvilág Kedves Olvasó! Hamarosan itt az év vége. Az utolsó Diákvilág rovattal jelentkezem. A legközelebbi októberben fog megjelenni. A május hónap is tartalmasan, eredményekben gazdagon telt el. Az alsó

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

ORSZÁGOS NÉMET NYELVI TANULMÁNYI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ

ORSZÁGOS NÉMET NYELVI TANULMÁNYI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ ORSZÁGOS NÉMET NYELVI TANULMÁNYI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ 2017. 01. 12. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár Káposzta Bence 7.b I. 7-8. évfolyam Bütösi Lili 7.b II. 7-8. évfolyam Kocsis Ildikó

Részletesebben