Lakossági tájékoztató hulladékszállítással kapcsolatos egyeztetésekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lakossági tájékoztató hulladékszállítással kapcsolatos egyeztetésekről"

Átírás

1 XI. évfolyam 6. szám június K I C S I FA L U N K A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA Lakossági tájékoztató hulladékszállítással kapcsolatos egyeztetésekről A Vertikál hulladékszállító céggel folyatott szemé én tájékoztatták az önkormányzalyes egyeztetések és levélváltások, valamint a leg- tot, hogy arányosítással új díjat tudnak megállapíutóbbi képviselő-testületi ülésre meghívott tani, az önkormányzat rendeletébe beemelt 80 képviselőik által elmondottak alapján az alábbi tájé- literes edényzetet társaságuk is beemelte a telepükoztatást adjuk: lésre alkalmazott Általános Szerződéses Feltételekbe. Ezáltal Kisszékely településen a 80 literes Az önkormányzat a legutóbbi levelére a Vertikál edényzet használatának, és ezzel arányos díjfizetészrt-től az alábbi választ kapta (összefoglalva): nek semmilyen akadálya nincs. Önkormányzat álláspontja: Az önkormányzat -A magasabb díj oka: Kisszékely településen 2013-ban a módosított hulladékgazdálkodási rendefajlagosan magasabb költség, melyet az alacsony letét, melyben több űrmértékű edényzet lett meghaingatlanszám és kis részben a kétheti szállítási gya- tározva, ezt megküldte a társaságnak. A különböző koriság okozott. űrmértékekre meghatározott díjakról nem kapott az Önkormányzat álláspontja: Lakossági nettó önkormányzat értesítést, ugyan nem is szorgalmazta ürítési díjak a környező településeken: Kisszékely annak érdekében, hogy a lakosságot lehessen ösztö337 Ft, Nagyszékely 252 Ft, Simontornya 219 Ft, nözni a kisebbb kuka használatával járó csökkenttolnanémedi 225 Ft / 120 literes edényzetre. Így hető kiadásra. nem értünk egyet a hulladékszállító cég megállapításával. Információk a lakosság részére második félévre vonatkozóan az edényméret választható-szolgáltató a kétheti szállítási gyakoriságra ságára vonatkozóan: nem tud áttérni, mivel a az Ajánlati Dokumentációban a településre heti szállítási gyakoriság került július 1 jétől a közszolgáltató lehetőséget meghatározásra, és ettől csökkenő irányban nem le- biztosít a magánszemély ingatlanhasználó részére a het eltérni. 80 literes gyűjtőedényzet igénybevételére, valamint Önkormányzat álláspontja: Az említett Aján- a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó lattételi dokumentációt a heti szállítási gyakoriságra természetes személy ingatlanhasználó részére a 60 a korábbi képviselő-testület sajnos elfogadta. Jelen- literes gyűjtőedényzet igénybevételére. leg Igaron és Mezőszilason továbbra is kétheti szála 60 literes edényzetre való jogosultságot az inlítás történik, és náluk hozzánk hasonló a díjszabás gatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénymértéke. Erre hivatkoztunk, mi is el tudjuk fogadni be, ha annak tényét hogy a lakóingatlant egyedül és a meglévő díjat úgy, hogy továbbra is elegendőnek életvitelszerűen használja a települési önkormánytartjuk a kétheti szállítást. zat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja. -A jelenleg is veszteséges hulladékgazdálkodási A hulladékgyűjtő edény cseréjét írásban a közközszolgáltatásban további bevétel-kieséseket nem szolgáltatóhoz kell jelenteni és a kisebb edényzet vállalhat fel társaságuk. meglétét/beszerzését igazolni kell. Az új edénytípusnak megfelelő közszolgáltatási díj számlázása folytatás...

2 2 csak a bejelentést (igazolást) követő hónap 01. napmindenki gondolja át a választást. Én azt tanájától módosul. csolom, hogy akinek elegendő, az mindenki válassza a 80 literes ingyenes cserét, mert 60 literes A legutóbbi képviselő-testületi ülésen a Vertikál kukára később még bárki újra lecserélheti az edényzrt. képviselőivel áttárgyaltuk a lehetőségeket. A zetét. Viszont éves szinten Ft-tal többet kell problémáinkat megértették. A kérésünk az volt, fizetni, mintha a 60 literest válassza. hogy a környező települések díjszabásának átlagát tartjuk igazságosnak Kisszékelyre vonatkozóan. A Az elért eredmény tehát a 80 literes ingyenes válaszuk az volt, hogy kérésünket nem tudják telje- edényzet. A díjfizetés csak az űrmérték csökkenése síteni a levelükben is megírt okokból. miatt lesz kevesebb. Nem sikerült díjcsökkentést Az eddigi magas díjfizetésért cserébe egyetlen ked- elérni azok számára, akik továbbra is a 120 literes vezményt hoztak részünkre, mely a következő: edényzetet használják. Viszont tovább próbálko Aki faluban a második félévtől áttér a 120 literes edényzetről a 80 literes edényzetre, mert elegendő számára a kisebb űrmérték, azok számára felajánlották - amennyiben jó állapotú a 120 literes kukájuk -, akkor ingyenesen kicserélik, hoznak számukra egy 80 literes kukát, melynek az elszállítási díja is alacsonyabb lesz. zunk a díjcsökkentés elérésére más szervek megke resésével. Összefoglalva a fentiek alapján a következő lehetőségek közül választhat a lakosság: 1. Magánszemélyek kérhetik a jó állapotú 120 literes edényzet térítésmentes 80 literesre cseré lését. Ha a régi edényzet törött, hibás, akkor a 80 literes edényzet megrendelhető forintos áron. 2. Az egyszemélyes háztartásoknak két lehetőségük van, a jelenlegi 120 literes edényzetet 80 literesre cserélni térítésmentesen, vagy a 60 literest megvásárolni forintért. Lomtalanítás háztól történik egyedileg évente egy alkalommal. Telefonon kell a szolgáltatóval időpontot egyeztetni és a jelzett napon a háztól elszállítják a lomokat. Fentiekkel kapcsolatban az Önkormányzat az alábbi közreműködést ajánlja fel: A kisebb edényzetek esetében az elszállítási költségek az alábbiak szerint csökkennek: - 80 literes 224 Ft (+60 Ft ÁFA) = 284 Ft / alkalom - 60 literes 169 Ft (+46 Ft ÁFA) = 215 Ft / alkalom. Az újság megjelenését követően Martina Zoltán végigjárja a háztartásokat és felveszi az igényeket. A kért edényzet-mennyiséget megrendeljük a Vertikáltól. Szeretnénk, ha június végéig lecserélődnének az edényzetek, és júliustól megvalósulhatna az így A 120 literes edényzet 80 literesre cseréje tehát elérhető díjcsökkenés. ingyenes és a díj 284 Ft/alkalomra csökken. Aki viszont 60 literesre cseréli, annak fizetnie kell 60 lite- Azok az egyszemélyes háztartások, akik a 60 literes res kukáért Ft-t, viszont az elszállítási díj még kukát válasszák megvételre, azoknak igazolást kell alacsonyabb lesz, 215 Ft/alkalom. Aki tehát nem a kérniük az Önkormányzattól, hogy valóban egysze80 literes ingyenes kukát válassza, hanem a 60 lite- mélyes a háztartás. Ez a hatósági igazolás 3 ezer forest megvásárolja, mert kevesebb az ürítési díja, an- rintba kerülne, de az önkormányzat ezt az igazolást nak a forintos megvásárlási díj 92 szállítási ingyenesen kiállítja az érintettek számára. Az alkalom után térül meg. Mivel évente 52 szállítás összeírás során aki ezt jelzi, azoknak egységesen van, majdnem két év a megtérülése. kiállításra kerül és megküldjük a Vertikálnak. Pajor Ágnes polgármester

3 3 Gyereknap a Könyvtárban Gyermekek jelenlétében meggyógyul a lélek. Dosztojevszkij igényeit követve hamar élő tekévé alakult át a könyvtárudvaron. Később, Borbás Marcsi aktív közbenjárásával különböző ügyességi játékokat játszottak a gyerekek, és a lélekben velük tartó felnőttek. Volt (nagysikerű) lisztfújás, kötélhúzás, székfoglalás, kidobó, valamint labdás és vizes feladatok sora. Kicsik és nagyok együtt élvezték az önfeledt játékot. Tudtad, hogy a gyereknap megünneplése Törökorszából ered, és Magyarországon már 1931-től ünnepeljük a gyereknapot? Akkoriban még egy egész hetet szántak a gyerekeknek, és ennek megfelelően gyerekhétnek nevezték az ünnepet óta azonban már csak gyereknapként ismerjük és tartjuk számon május utolakik pihentek, fogyaszthattak gyümölcssasó vasárnapját. A mai felgyorsult világban pedig már szinte elképzelhetetlen egy egész he- látát, rágcsálnivalókat, valamint a vendégek által hozott finomságokból is falatozhattak. tes ünnepség sorozat megvalósítása. A délután folyamán lehetőség volt gumikarkötők készítésére is, ami főként a fiatalabb generáció érdeklődését keltette fel. Az idei évben a Könyvtár szervezésében került sor a Gyereknap lebonyolítására. A Gyerekek napjára, azaz május hónap utolsó vasárnapjára tűztük ki a délutáni programot. 31-én, délután 3 órakor gyülekeztünk a Könyvtárban, pontosabban a csodálatos időnek köszönhetően annak udvarában. A plakáton és interneten előzőleg meghirdetett esemény fő attrakciója az udvaron felállított óriás Angry Birds (számítógépes ügyességi játék) volt, amely a gyerekek Ezúton is szeretnénk megköszönni a gyerekeknek és szüleiknek a lelkes, aktív hozzáállást, valamint a népes részvételt! Szinte minden gyermekes család képviseltette magát a Gyereknapon, ami nagy öröm számunkra, ilyen sok gyerek talán most jött össze először a könyvtárban! Dick Ramóna

4 4 Nagyszékelyi falunapon jártunk Június 13-án volt Nagyszékelyben a falunap, amit Huszár Péter törökkori bajvívó vitéz emlékére szerveztek és nagy lelkesedéssel, alapos felkészültséggel, eredeti ötletekkel varázsoltak különlegessé a szomszédaink. A programok összeállításánál a kicsi gyerekektől kezdve az idős emberekig mindenkire gondoltak. Volt kézműves sátor, lovaglási lehetőség, íjászat, sakk, kézműve- sek kiállítása és vására, palacsintasütés és még sok lehetőség. A délelőtti műsor keretein belül, a helyi iskolások kedves műsorát követően, a kisszékelyi Margaréta néptánccsoport két tánccal szerepelt. A finom ebéd elfogyasztása után helytörténeti kiállítás megtekintésére volt lehetőség. Felemelő hangulatban telt az újonnan elkészült, nagyon szép emlékkapu avatása és szentelése, majd egy nagyon tanulságos és izgalmas előadást hallhattunk Szerecz Miklós történész jóvoltából. A simontornyai Hagyományőrző Csapat vitézei látványos fegyverbemutatót tartottak az érdeklődőknek. Ezt követően pedig Huszár Péter és Hanulu aga izgalmas párviadalát láthattuk, amit ősi zene és hangszerbemutató követett. Nagyon jól éreztük magunkat! Köszönjük a meghívást, a szíves vendéglátást a nagyszékelyi barátainknak! Aratónapi programok A programok 2015 július 11-én reggel indulnak. 7:30 - Gyülekezés a strand melletti parkban - Aratócsapatok regisztrációja - Aratópálinka elfogyasztása - Köszöntő, zászlófelvonás 8:30 - Indulás az aratás helyszínére 9:00 - Arató-bemutató - Értékelési szempontok ismertetése - Aratás - Aratócsapatok reggelije - Aratóeszközök bemutatása - A learatott gabona beszállítása a szérűskertbe - Szérűskert bemutatása - Régi gépek, tűzoltókocsi bemutatása - Értékelés 12:00 - Ebéd a strandnál (Térítési díj ellenében a vendéglátó sátornál) Apró Etelka 14:00 - Szentmise, a termés megáldása 14:45 - A felújított iskolaépület avatása 16:30 - Kulturális műsor 20:00 - Aratóbál Egész nap látogatható programok: - strandolási lehetőség - 15 órától iskolatörténeti kiállítás és a helytörténeti gyűjtemény megtekintése - Séta a tanösvényen és a kilátóhoz - Lovaskocsi túra Jelentkezni a központi sátornál lehet A rendezvény központi helyszínén: - Helyi termékek bemutatója - Kézműves foglakozások és vásár - Népi játékok gyerekeknek, jurta

5 5 markot szed, annak sarló, a kötélterítőknek viszünk kötelet. A marokszedők és csütörtökön a kötelet fohosszú ujjú felsőruházatot viseljenek, mert az Két aratónapi megbeszélésen vagyunk túl. Leg- nók szúr, a csádé vág. utóbb meghatároztuk a rendezvény hetében szerve- árpa nagy melegre való tekintettel mindegyik alkazésre kerülő előkészítő eseményeket, melyek a Alommal fontos gondosodni a folyadék bevitelről. következők: Aratónapi előkészületek Július 7. kedd reggel 8 óra - Csádévágás Találkozás: Strand előtt Július 8. szerda délután 17 óra - Aratópróba Találkozás: Iskola előtt Július 9. csütörtök 17 óra - Csádéból kötélfonás Találkozás: Óvoda udvarán Ruhaosztás a szerdai és csütörtöki találkozások előtt és után. Ezúton is felkérem a korábbi években is nagy segítséget nyújtó szakértői csapatot, hogy ismét mutassák meg a most még gyakorlóknak, hogyan is kell csinálni. Várjuk továbbá az aratócsapatok tagjait, hogy szombatra összeszokjon a társaság. Aki szeretné elsajátítani a kézi aratás műveletea csádévágáshoz 6-8 ember (felerészt kaszás) it, várjuk időpontokban és helyszíneken. Az szükséges. Az aratópróbára szükséges eszközök: érdeklődők,a fenti nézelődők is jöhetnek! Pajor Ágnes aki kaszál, annak kasza takaróval, kaszakő, aki polgármester Érik a termés A mezőgazdasági programban elsőként a fóliából néhány kígyóuborkát és a kertekből kb. 300 fej salátát szedtük. Az uborkából is és a salátából is egy-egy adag került konyhára, a többi salátát helyben értékesítettük. Megkezdődött a borsószezon. Kétféle borsót vetettünk, de szinte mindegyik egyszerre beérett. Az összes leszedett borsó kifejtése nem megoldható és ekkora mennyiséget nem is használnánk fel, ezért csak egy része került kifejtésre konyhai felhasználásra, a többit helyben árusítottuk, de még így is maradt többlet. Több helyre ajánlottuk, de mivel mindenhol van mezőgazdasági program, nem kellett sem a tamási terményboltosoknak, sem a környező konyháknak. A Tamási piacról lecsúsztunk, de megpróbálkoztunk a Simontornyai szombati piacozással. Az árusoknak kettőt kellett fordulni annyira kapós volt a kisszékelyi zöldborsó. Zöldborsó az újság megjelenésének hetében még kapható az önkormányzatnál, és szombaton ismét piacra megyünk Simontornyára. Pajor Ágnes polgármester

6 6 Megnyílt a strand, jöhetnek a táborozók A strandelőkészítő munkálatok során festésre, takarításra kerültek a medence és a kiszolgáló épületek. Több olyan kiadás adódott, amelyek csak több évente válnak szükségessé. Öt évente ajánlatos kicserélni a víztisztító tartály egyedi méretű szűrőkavicsát, ezt most elvégeztük. Nagyobb javításra szorult a szivattyú. Már a tavalyi évben kérte az ÁNTSZ a medence porszívó beszerzését, de mivel nem történt meg az idén kellett megvennünk. Ezek a kiadások közel 700 ezer forintba kerültek. Beszereztük a nyitáshoz szükséges vegyszereket, elvégeztettük a levetetett vízminta laborvizsgálatát, melyet minden hónapban meg kell ismételni. Az ÁNTSZ rendben talált mindent a strand és a tábor nyitásához. Úszóbérlet: Ft/10 alkalom (1 óra / alkalom) Strandon sátorozók helyfoglalási díja: Ft/nap/fő felnőtt Ft/nap/fő gyermek (30 fő felett 10 % kedvezmény) Strandbérleti díj rendezvény tartására: fő 70 ezer Ft/nap, többnapos rendezvény esetén éjszakánként + 45 ezer Ft, fő100 ezer Ft/nap, többnapos rendezvény esetén éjszakánként + 90 ezer Ft fő150 ezer Ft/nap, többnapos rendezvény esetén éjszakánként ezer Ft A strandszemélyzet: Máté Rozália fürdővezető, Fehér Árpád úszómester, Fehér Sándor, Horog Istvánné, Neumann Andrea. A Strandot június 13-án, szombaton nyitottuk, a táborba az első csoport június 21-én, vasárnap érkezik. A tavalyi díjakon a Képviselő-testület nem emelt. Új díjtételként került meghatározásra a strandra az úszóbérlet és a csoportos kedvezmények. STRAND: Belépőjegyek ára egész napra: Felnőtteknek: 650 Ft/fő/nap Gyermekeknek: 450 Ft/fő/nap (6 év alatt ingyenes) Belépőjegy 17 óra után: Felnőtteknek: 350 Ft/fő/nap Gyermekeknek: 250 Ft/fő/nap A kisszékelyi gyermekeknek 18 éves korig a strand ingyenes! Nyári ifjúsági tábor: A nyári táborban is megtörtént a tábor épület festése, javításra kerültek a sátrak. Szerettük volna az idei évben a régi - legalább 30 éves ágybetéteket kicserélni, de a több váratlan, nagyobb összegű javítási kiadás miatt el kellett halasztanunk. A sátrak felállításra kerültek, várják a táborozókat. Táborfelelős: Borbás Istvánné Szállás ára egy napra: 800 Ft/nap/fő Étkezési lehetőség: Reggeli: 400 Ft/nap Ebéd: 750 Ft/nap Vacsora: 450 Ft/nap Egész napra összesen:1.600 Ft/nap Pajor Ágnes polgármester

7 7 Tájékoztató az májusi képviselőtestületi ülésről A képviselőtestület (KT) április 30-án tartotta soros ülését. Az ülésen a hivatalos résztvevőkön kívül helyből öten, meghívott vendégként szintén öten vettek részt. Az első napirendi pontban a polgármester tájékoztatta az egybegyűlteket az előző KT ülés óta történt fontosabb helyi, közérdekű eseményekről, polgármesteri intézkedésekről: Az EH-SZER Kft.-vel kötött szerződés alapján kicserélték a közvilágítás összes izzóját. Beadásra került a falugondnoki autó pályázat. Megtörtént a Petőfi utca garanciális javítása (kivitelező cég: Schild Útép Építőipari és Szolgáltató Kft.). Lakatos Sándor házának a teteje ledőlt, ezért az önkormányzat az egykori tejcsarnok épületében biztosított számára ideiglenes lakhelyet. A következőkben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi működéséről Kiss Hajnalka családgondozó számolt be. A szolgálat gondozási tevékenysége a tavalyi évben összesen négy gyermekre terjedt ki, közülük három alapellátásban, egy pedig nevelésbe vételben részesült. Az Őszikék Szociális Szolgáltatási Központ évi tevékenységéről az intézmény vezetője, Petrovics Péterné és Szepesiné Ságvári Zsuzsanna tájékoztatatta a KT-t. Elmondták, hogy a házi segítségnyújtást Kisszékelyen 1 gondozó végzi, aki 9 főt lát el. A gondozót távolléte (pl. betegsége) esetén a helyi közmunkaprogramban dolgozók helyettesítik. A testületi ülésen részt vett a szemétszállítás szervezéséért felelős Vertikál Kft. képviselője, Csanádi Tibor, valamint a tevékenységet végző DéSzolg Kft. ügyvezetője, Molnár Tibor. Jelenlétük előzménye polgármesterünk és a Vertikál Kft. igazgatóságának elnöke közötti, a településünkön jelenleg érvényes magas szemétszállítási díjról szóló levélváltás volt. A Vertikál Kft. képviselője a kialakult helyzetet a KözépDuna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra hárította. Ez a társulás írta ki azt a közbeszerzési eljárást, amit a Vertikál Kft. nyert meg, ám elmondása szerint az árak adottak voltak: a április 12-én érvényes díjszabást vették alapul. A probléma abból fakad, hogy az akkor érvényes egységár kétheti ürítésre lett kalkulálva, ami lényegesen magasabb volt, mintha heti ürítésre lett volna kiszámolva. Ugyanakkor időközben a társaság (a törvényi előírások szerint) heti ürítésre tért át, miközben az egységár a korábbi, magasabb összeg maradt. A probléma megoldása végett a következő lépés a Közép-Duna Vidéke Társulás megkeresése lesz, amelyben a Vertikál Kft. képviselője felajánlotta segítségét. A testület tárgyalta a Családi Napközi újraindításának lehetőségét. A témában tartott szülői értekezleten három kisgyermek szülei jelezték az igényt, de még további három gyermek lehet érintett. Szeptembertől tehát legalább 3, de valószínűleg 4 fővel indulhat a családi napközi. Mivel minden infrastruktúra adott és az újraindítást csak bejelentési kötelezettség terheli, ezért az önkormányzatra háruló legfontosabb feladat az ellátást végző óvónő fizetésének előteremtése. Ehhez az állami támogatáson kívül más források bevonására is szükség lesz. Az utolsó napirendi pontban a polgármester beszámolt a helyi szociális rendelet szerinti támogatásokról: az elmúlt időszakban 3 fő óvodáztatási támogatásban (havi Ft), 2 fő pedig rendkívüli települési támogatásban (egyszeri Ft) részesült. A KT szavazott Kovács Károly kéréséről: elfogadta azt a tervét, hogy az általa létesített tavakhoz a Szabadság utcai önkormányzati ingatlanon keresztül földkábelben, illetve a patak előtt leállított oszlopon át vezetheti el az elektromos áramot; az ingatlanra így szolgalmi jog kerül. A testületi ülés lezárását követően került sor az idei aratóünnep szervezésének első nyilvános, szélesebb körű megbeszélésére. Meghívó a júniusi képviselőtestületi ülésre Horváth András Június 25-én 15 órakor lesz a soron következő testületi ülés, a naprendi pontok várhatóan az alábbiak szerint fognak alakulni: 1.a. Jelentés a KT lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 1.b. Tájékoztató a KT két ülése között történt közérdekű eseményekről, polgármesteri intézkedésekről. 2. Helyi védett területek kialakítása. 3. A falu arculatának alakítása, fejlesztése. 4. Egyéb aktuális témák.

8 8 Köszönjük A Margaréta néptánccsoport és a magam nevében köszönöm a Bokréta népdalkör tagjainak, hogy ismételten kölcsön adták sváb népviseleti ruháikat! Felhívás gyommentesítésre! 2015 július 11-én kerül megrendezésre Kisszékelyben az Aratóünnep. Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy a község tiszta, esztétikus Apró Etelka képének kialakítása, jó hírnevének megőrzése érdekében, mindenki gondoskodjon a lakóa mezőgazdasági programban ingatlana, és az előtte lévő utcavetett őszi búza vegyszerezését szakasz gyommentesítéséről, tiszeszköz hiányában nem tudtuk tántartásáról. megoldani, Hegedűs Ferenc sietett a segítségünkre, és géértesítés peivel a munkát elvégezte. Köszönjük! Értesítjük a Gazdálkodókat, hogy Önkormányzat Köszönjük Májer Józsefnek a gyümölcsös kerítésének készítéséhez kapott oszlopfúró használatát és a strand porszívó megvásárlásához adott támogatását. Önkormányzat június 20-tól a Tamási Falugazdász Iroda új helyre költözik. Új cím: 7090 Tamási Szabadság u. 56. I. emelet (DÁM Gyógyszertár fölött) Bejárat a Formula Papírbolt és a DÁM Gyógyszertár között található lépcsőházból. MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a 2015 július 11-én tartandó Kisszékelyi Aratónapra! A program reggel 7:30-tól kezdődik. Ízelítő a programból: - Megnyitó (gyülekező, regisztráció, köszöntő) - Aratás (arató bemutató, atartó szerszámok, szekér rakás) - Ebéd (a strandnál) - Szentmise (a termés megáldása) - Iskola avatás - Kulturális műsor - Aratóbál Részletes program a negyedik oldalon! Ebédrendelés A konyhán ebéd rendelésre, adott nap reggelén 8 óráig van lehetőség! Ebéd rendelését a 06/ telefonszámon adhatja le! A szociális étkezés ára: 550 forint / fő / adag, mindenki másnak: 750 forint / fő / adag. Szelektív hulladék július 15-én szerdán az alábbi hulladékokat helyezhetjük ki elszállításra: Ásványvizes, üdítős, PET és egyéb flakonok, tiszta csomagoló fóliák, fém- és aludobozok (sörös, üdítős, konzerves), újság és karton papírok illetve kombinált csomagolóanyagok (tejes és üdítős dobozok) A fent feltüntetett anyagok lehetőleg lapjára hajtva vagy taposva kerüljenek a gyűjtőzsákokba! Üveg hulladékot a hulladék szigeten felállított gyűjtőedénybe kéretik elhelyezni! július 9-én csütörtökön, a komposztálható hulladékot fogják elszállítani!. Forrás: Vertikál Zrt. Háziorvos Pontos információt az orvos rendelési idejéről, a falugondnoktól kérhet! A falugondnok telefonszáma: 06/ Keres Keresek régi konyhai asztalt és hokedlit. Kázár Imre Szabadság u KICSI FALUNK Felelős kiadó: Pajor Ágnes Szerkesztő: Kélinger Krisztián Fénykép: Kélinger Tímea, Pajor Ágnes Elérhetőség: 7082 Kisszékely, Szabadság u. 2. Telefon: (06) 74/ Készült: Scribus alkalmazással A újság eddig megjelent összes kiadása és az aktuális szám letölthető a Kisszékelyi Kulturális Egyesület honlapjáról, a következő címen:

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. június

Részletesebben

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás rendjéről Érvényes: 2014.03.01-2014.12.31-ig

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás rendjéről Érvényes: 2014.03.01-2014.12.31-ig GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Házhoz menő lomtalanítás Társaságunk a 2014. évben is elvégzi az évente legalább 1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban háztól történő,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hulladékgyűjtéssel és hulladékudvar

Részletesebben

(VI...) 55/2013. (XII.17.)

(VI...) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../2015. (VI...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12 - i nyilvános testületi ülésére a 3.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az önkormányzati, 2015. évre vonatkozó árak-díjak megállapítása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az önkormányzati, 2015. évre vonatkozó árak-díjak megállapítása tárgyában Kunfehértó Polgármesteréről E l ő t e r j e s z t é s az önkormányzati, 2015. évre vonatkozó árak-díjak megállapítása tárgyában (Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére) Kunfehértó Község Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Mátraterenye Községi Önkormányzat Polgármestere

Mátraterenye Községi Önkormányzat Polgármestere Mátraterenye Községi Önkormányzat Polgármestere Szám: /2015/I. Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére 653-5/2011 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének meghatározása, és a köztisztaságról és a kötelező

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A 2013. évi hulladékszállítási

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 17/2015. (..) önkormányzati R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 17/2015. (..) önkormányzati R E N D E L E T E Képviselőtestülete MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2015. (..) önkormányzati R E N D E L E T E 9. sz. előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés gyakoriságának

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2014. márciusi ülésére Tárgy:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGNORMÁIRÓL, TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ÉS MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉSRŐL Egységes szerkezetbe

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL. 2006. január 12.

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL. 2006. január 12. JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2006. január 12. RENDELETEK SZÁMA: 1/2006. (I.13.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1, 2/2006. 2 J e g y z ő k ö n y v Sárhida Község Önkormányzati

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

117 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. február 26-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 2/2015. (II.27.)

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 9/2013.(VII.03.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A települési szilárd hulladék gyűjtésére,szállítására,tárolására

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/ Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. Telephely: 3060 pásztó, Kossuth út 116. Tel./fax: 32 460 189 E-mail: vargazd@invitel.hu Szám: 1-52/2012. A döntéstervezetek

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 3. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló./2013. (..) önkormányzati rendelete Velem községi

Részletesebben

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról "AVAR AJKA" KFT. ÉRKEZETI:, 2011 jún 2 1 IKTATÓSZÁM: ~jj-~g,j JloJ1 KAPJA.: ~~ Szőc Község Önkormányzata ~ Képviselő-testü letének ~~ ~ 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi hulladékszállítási szerződés módosításáról

ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi hulladékszállítási szerződés módosításáról SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 140. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2008.

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3-i üléséhez 1. Tápiószele Város Önkormányzat Polgármestere napirendi pont Készült: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A Képviselő-testület 8/2013.(II.07.) számú határozatával a 2013. évi Munkatervét elfogadta. Balatonberény, 2013. február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. december 14-i rendes ülésére Új napirendi pont 31. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: Hulladékgazdálkodási tárgyú döntések

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben