Lakossági tájékoztató hulladékszállítással kapcsolatos egyeztetésekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lakossági tájékoztató hulladékszállítással kapcsolatos egyeztetésekről"

Átírás

1 XI. évfolyam 6. szám június K I C S I FA L U N K A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA Lakossági tájékoztató hulladékszállítással kapcsolatos egyeztetésekről A Vertikál hulladékszállító céggel folyatott szemé én tájékoztatták az önkormányzalyes egyeztetések és levélváltások, valamint a leg- tot, hogy arányosítással új díjat tudnak megállapíutóbbi képviselő-testületi ülésre meghívott tani, az önkormányzat rendeletébe beemelt 80 képviselőik által elmondottak alapján az alábbi tájé- literes edényzetet társaságuk is beemelte a telepükoztatást adjuk: lésre alkalmazott Általános Szerződéses Feltételekbe. Ezáltal Kisszékely településen a 80 literes Az önkormányzat a legutóbbi levelére a Vertikál edényzet használatának, és ezzel arányos díjfizetészrt-től az alábbi választ kapta (összefoglalva): nek semmilyen akadálya nincs. Önkormányzat álláspontja: Az önkormányzat -A magasabb díj oka: Kisszékely településen 2013-ban a módosított hulladékgazdálkodási rendefajlagosan magasabb költség, melyet az alacsony letét, melyben több űrmértékű edényzet lett meghaingatlanszám és kis részben a kétheti szállítási gya- tározva, ezt megküldte a társaságnak. A különböző koriság okozott. űrmértékekre meghatározott díjakról nem kapott az Önkormányzat álláspontja: Lakossági nettó önkormányzat értesítést, ugyan nem is szorgalmazta ürítési díjak a környező településeken: Kisszékely annak érdekében, hogy a lakosságot lehessen ösztö337 Ft, Nagyszékely 252 Ft, Simontornya 219 Ft, nözni a kisebbb kuka használatával járó csökkenttolnanémedi 225 Ft / 120 literes edényzetre. Így hető kiadásra. nem értünk egyet a hulladékszállító cég megállapításával. Információk a lakosság részére második félévre vonatkozóan az edényméret választható-szolgáltató a kétheti szállítási gyakoriságra ságára vonatkozóan: nem tud áttérni, mivel a az Ajánlati Dokumentációban a településre heti szállítási gyakoriság került július 1 jétől a közszolgáltató lehetőséget meghatározásra, és ettől csökkenő irányban nem le- biztosít a magánszemély ingatlanhasználó részére a het eltérni. 80 literes gyűjtőedényzet igénybevételére, valamint Önkormányzat álláspontja: Az említett Aján- a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó lattételi dokumentációt a heti szállítási gyakoriságra természetes személy ingatlanhasználó részére a 60 a korábbi képviselő-testület sajnos elfogadta. Jelen- literes gyűjtőedényzet igénybevételére. leg Igaron és Mezőszilason továbbra is kétheti szála 60 literes edényzetre való jogosultságot az inlítás történik, és náluk hozzánk hasonló a díjszabás gatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénymértéke. Erre hivatkoztunk, mi is el tudjuk fogadni be, ha annak tényét hogy a lakóingatlant egyedül és a meglévő díjat úgy, hogy továbbra is elegendőnek életvitelszerűen használja a települési önkormánytartjuk a kétheti szállítást. zat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja. -A jelenleg is veszteséges hulladékgazdálkodási A hulladékgyűjtő edény cseréjét írásban a közközszolgáltatásban további bevétel-kieséseket nem szolgáltatóhoz kell jelenteni és a kisebb edényzet vállalhat fel társaságuk. meglétét/beszerzését igazolni kell. Az új edénytípusnak megfelelő közszolgáltatási díj számlázása folytatás...

2 2 csak a bejelentést (igazolást) követő hónap 01. napmindenki gondolja át a választást. Én azt tanájától módosul. csolom, hogy akinek elegendő, az mindenki válassza a 80 literes ingyenes cserét, mert 60 literes A legutóbbi képviselő-testületi ülésen a Vertikál kukára később még bárki újra lecserélheti az edényzrt. képviselőivel áttárgyaltuk a lehetőségeket. A zetét. Viszont éves szinten Ft-tal többet kell problémáinkat megértették. A kérésünk az volt, fizetni, mintha a 60 literest válassza. hogy a környező települések díjszabásának átlagát tartjuk igazságosnak Kisszékelyre vonatkozóan. A Az elért eredmény tehát a 80 literes ingyenes válaszuk az volt, hogy kérésünket nem tudják telje- edényzet. A díjfizetés csak az űrmérték csökkenése síteni a levelükben is megírt okokból. miatt lesz kevesebb. Nem sikerült díjcsökkentést Az eddigi magas díjfizetésért cserébe egyetlen ked- elérni azok számára, akik továbbra is a 120 literes vezményt hoztak részünkre, mely a következő: edényzetet használják. Viszont tovább próbálko Aki faluban a második félévtől áttér a 120 literes edényzetről a 80 literes edényzetre, mert elegendő számára a kisebb űrmérték, azok számára felajánlották - amennyiben jó állapotú a 120 literes kukájuk -, akkor ingyenesen kicserélik, hoznak számukra egy 80 literes kukát, melynek az elszállítási díja is alacsonyabb lesz. zunk a díjcsökkentés elérésére más szervek megke resésével. Összefoglalva a fentiek alapján a következő lehetőségek közül választhat a lakosság: 1. Magánszemélyek kérhetik a jó állapotú 120 literes edényzet térítésmentes 80 literesre cseré lését. Ha a régi edényzet törött, hibás, akkor a 80 literes edényzet megrendelhető forintos áron. 2. Az egyszemélyes háztartásoknak két lehetőségük van, a jelenlegi 120 literes edényzetet 80 literesre cserélni térítésmentesen, vagy a 60 literest megvásárolni forintért. Lomtalanítás háztól történik egyedileg évente egy alkalommal. Telefonon kell a szolgáltatóval időpontot egyeztetni és a jelzett napon a háztól elszállítják a lomokat. Fentiekkel kapcsolatban az Önkormányzat az alábbi közreműködést ajánlja fel: A kisebb edényzetek esetében az elszállítási költségek az alábbiak szerint csökkennek: - 80 literes 224 Ft (+60 Ft ÁFA) = 284 Ft / alkalom - 60 literes 169 Ft (+46 Ft ÁFA) = 215 Ft / alkalom. Az újság megjelenését követően Martina Zoltán végigjárja a háztartásokat és felveszi az igényeket. A kért edényzet-mennyiséget megrendeljük a Vertikáltól. Szeretnénk, ha június végéig lecserélődnének az edényzetek, és júliustól megvalósulhatna az így A 120 literes edényzet 80 literesre cseréje tehát elérhető díjcsökkenés. ingyenes és a díj 284 Ft/alkalomra csökken. Aki viszont 60 literesre cseréli, annak fizetnie kell 60 lite- Azok az egyszemélyes háztartások, akik a 60 literes res kukáért Ft-t, viszont az elszállítási díj még kukát válasszák megvételre, azoknak igazolást kell alacsonyabb lesz, 215 Ft/alkalom. Aki tehát nem a kérniük az Önkormányzattól, hogy valóban egysze80 literes ingyenes kukát válassza, hanem a 60 lite- mélyes a háztartás. Ez a hatósági igazolás 3 ezer forest megvásárolja, mert kevesebb az ürítési díja, an- rintba kerülne, de az önkormányzat ezt az igazolást nak a forintos megvásárlási díj 92 szállítási ingyenesen kiállítja az érintettek számára. Az alkalom után térül meg. Mivel évente 52 szállítás összeírás során aki ezt jelzi, azoknak egységesen van, majdnem két év a megtérülése. kiállításra kerül és megküldjük a Vertikálnak. Pajor Ágnes polgármester

3 3 Gyereknap a Könyvtárban Gyermekek jelenlétében meggyógyul a lélek. Dosztojevszkij igényeit követve hamar élő tekévé alakult át a könyvtárudvaron. Később, Borbás Marcsi aktív közbenjárásával különböző ügyességi játékokat játszottak a gyerekek, és a lélekben velük tartó felnőttek. Volt (nagysikerű) lisztfújás, kötélhúzás, székfoglalás, kidobó, valamint labdás és vizes feladatok sora. Kicsik és nagyok együtt élvezték az önfeledt játékot. Tudtad, hogy a gyereknap megünneplése Törökorszából ered, és Magyarországon már 1931-től ünnepeljük a gyereknapot? Akkoriban még egy egész hetet szántak a gyerekeknek, és ennek megfelelően gyerekhétnek nevezték az ünnepet óta azonban már csak gyereknapként ismerjük és tartjuk számon május utolakik pihentek, fogyaszthattak gyümölcssasó vasárnapját. A mai felgyorsult világban pedig már szinte elképzelhetetlen egy egész he- látát, rágcsálnivalókat, valamint a vendégek által hozott finomságokból is falatozhattak. tes ünnepség sorozat megvalósítása. A délután folyamán lehetőség volt gumikarkötők készítésére is, ami főként a fiatalabb generáció érdeklődését keltette fel. Az idei évben a Könyvtár szervezésében került sor a Gyereknap lebonyolítására. A Gyerekek napjára, azaz május hónap utolsó vasárnapjára tűztük ki a délutáni programot. 31-én, délután 3 órakor gyülekeztünk a Könyvtárban, pontosabban a csodálatos időnek köszönhetően annak udvarában. A plakáton és interneten előzőleg meghirdetett esemény fő attrakciója az udvaron felállított óriás Angry Birds (számítógépes ügyességi játék) volt, amely a gyerekek Ezúton is szeretnénk megköszönni a gyerekeknek és szüleiknek a lelkes, aktív hozzáállást, valamint a népes részvételt! Szinte minden gyermekes család képviseltette magát a Gyereknapon, ami nagy öröm számunkra, ilyen sok gyerek talán most jött össze először a könyvtárban! Dick Ramóna

4 4 Nagyszékelyi falunapon jártunk Június 13-án volt Nagyszékelyben a falunap, amit Huszár Péter törökkori bajvívó vitéz emlékére szerveztek és nagy lelkesedéssel, alapos felkészültséggel, eredeti ötletekkel varázsoltak különlegessé a szomszédaink. A programok összeállításánál a kicsi gyerekektől kezdve az idős emberekig mindenkire gondoltak. Volt kézműves sátor, lovaglási lehetőség, íjászat, sakk, kézműve- sek kiállítása és vására, palacsintasütés és még sok lehetőség. A délelőtti műsor keretein belül, a helyi iskolások kedves műsorát követően, a kisszékelyi Margaréta néptánccsoport két tánccal szerepelt. A finom ebéd elfogyasztása után helytörténeti kiállítás megtekintésére volt lehetőség. Felemelő hangulatban telt az újonnan elkészült, nagyon szép emlékkapu avatása és szentelése, majd egy nagyon tanulságos és izgalmas előadást hallhattunk Szerecz Miklós történész jóvoltából. A simontornyai Hagyományőrző Csapat vitézei látványos fegyverbemutatót tartottak az érdeklődőknek. Ezt követően pedig Huszár Péter és Hanulu aga izgalmas párviadalát láthattuk, amit ősi zene és hangszerbemutató követett. Nagyon jól éreztük magunkat! Köszönjük a meghívást, a szíves vendéglátást a nagyszékelyi barátainknak! Aratónapi programok A programok 2015 július 11-én reggel indulnak. 7:30 - Gyülekezés a strand melletti parkban - Aratócsapatok regisztrációja - Aratópálinka elfogyasztása - Köszöntő, zászlófelvonás 8:30 - Indulás az aratás helyszínére 9:00 - Arató-bemutató - Értékelési szempontok ismertetése - Aratás - Aratócsapatok reggelije - Aratóeszközök bemutatása - A learatott gabona beszállítása a szérűskertbe - Szérűskert bemutatása - Régi gépek, tűzoltókocsi bemutatása - Értékelés 12:00 - Ebéd a strandnál (Térítési díj ellenében a vendéglátó sátornál) Apró Etelka 14:00 - Szentmise, a termés megáldása 14:45 - A felújított iskolaépület avatása 16:30 - Kulturális műsor 20:00 - Aratóbál Egész nap látogatható programok: - strandolási lehetőség - 15 órától iskolatörténeti kiállítás és a helytörténeti gyűjtemény megtekintése - Séta a tanösvényen és a kilátóhoz - Lovaskocsi túra Jelentkezni a központi sátornál lehet A rendezvény központi helyszínén: - Helyi termékek bemutatója - Kézműves foglakozások és vásár - Népi játékok gyerekeknek, jurta

5 5 markot szed, annak sarló, a kötélterítőknek viszünk kötelet. A marokszedők és csütörtökön a kötelet fohosszú ujjú felsőruházatot viseljenek, mert az Két aratónapi megbeszélésen vagyunk túl. Leg- nók szúr, a csádé vág. utóbb meghatároztuk a rendezvény hetében szerve- árpa nagy melegre való tekintettel mindegyik alkazésre kerülő előkészítő eseményeket, melyek a Alommal fontos gondosodni a folyadék bevitelről. következők: Aratónapi előkészületek Július 7. kedd reggel 8 óra - Csádévágás Találkozás: Strand előtt Július 8. szerda délután 17 óra - Aratópróba Találkozás: Iskola előtt Július 9. csütörtök 17 óra - Csádéból kötélfonás Találkozás: Óvoda udvarán Ruhaosztás a szerdai és csütörtöki találkozások előtt és után. Ezúton is felkérem a korábbi években is nagy segítséget nyújtó szakértői csapatot, hogy ismét mutassák meg a most még gyakorlóknak, hogyan is kell csinálni. Várjuk továbbá az aratócsapatok tagjait, hogy szombatra összeszokjon a társaság. Aki szeretné elsajátítani a kézi aratás műveletea csádévágáshoz 6-8 ember (felerészt kaszás) it, várjuk időpontokban és helyszíneken. Az szükséges. Az aratópróbára szükséges eszközök: érdeklődők,a fenti nézelődők is jöhetnek! Pajor Ágnes aki kaszál, annak kasza takaróval, kaszakő, aki polgármester Érik a termés A mezőgazdasági programban elsőként a fóliából néhány kígyóuborkát és a kertekből kb. 300 fej salátát szedtük. Az uborkából is és a salátából is egy-egy adag került konyhára, a többi salátát helyben értékesítettük. Megkezdődött a borsószezon. Kétféle borsót vetettünk, de szinte mindegyik egyszerre beérett. Az összes leszedett borsó kifejtése nem megoldható és ekkora mennyiséget nem is használnánk fel, ezért csak egy része került kifejtésre konyhai felhasználásra, a többit helyben árusítottuk, de még így is maradt többlet. Több helyre ajánlottuk, de mivel mindenhol van mezőgazdasági program, nem kellett sem a tamási terményboltosoknak, sem a környező konyháknak. A Tamási piacról lecsúsztunk, de megpróbálkoztunk a Simontornyai szombati piacozással. Az árusoknak kettőt kellett fordulni annyira kapós volt a kisszékelyi zöldborsó. Zöldborsó az újság megjelenésének hetében még kapható az önkormányzatnál, és szombaton ismét piacra megyünk Simontornyára. Pajor Ágnes polgármester

6 6 Megnyílt a strand, jöhetnek a táborozók A strandelőkészítő munkálatok során festésre, takarításra kerültek a medence és a kiszolgáló épületek. Több olyan kiadás adódott, amelyek csak több évente válnak szükségessé. Öt évente ajánlatos kicserélni a víztisztító tartály egyedi méretű szűrőkavicsát, ezt most elvégeztük. Nagyobb javításra szorult a szivattyú. Már a tavalyi évben kérte az ÁNTSZ a medence porszívó beszerzését, de mivel nem történt meg az idén kellett megvennünk. Ezek a kiadások közel 700 ezer forintba kerültek. Beszereztük a nyitáshoz szükséges vegyszereket, elvégeztettük a levetetett vízminta laborvizsgálatát, melyet minden hónapban meg kell ismételni. Az ÁNTSZ rendben talált mindent a strand és a tábor nyitásához. Úszóbérlet: Ft/10 alkalom (1 óra / alkalom) Strandon sátorozók helyfoglalási díja: Ft/nap/fő felnőtt Ft/nap/fő gyermek (30 fő felett 10 % kedvezmény) Strandbérleti díj rendezvény tartására: fő 70 ezer Ft/nap, többnapos rendezvény esetén éjszakánként + 45 ezer Ft, fő100 ezer Ft/nap, többnapos rendezvény esetén éjszakánként + 90 ezer Ft fő150 ezer Ft/nap, többnapos rendezvény esetén éjszakánként ezer Ft A strandszemélyzet: Máté Rozália fürdővezető, Fehér Árpád úszómester, Fehér Sándor, Horog Istvánné, Neumann Andrea. A Strandot június 13-án, szombaton nyitottuk, a táborba az első csoport június 21-én, vasárnap érkezik. A tavalyi díjakon a Képviselő-testület nem emelt. Új díjtételként került meghatározásra a strandra az úszóbérlet és a csoportos kedvezmények. STRAND: Belépőjegyek ára egész napra: Felnőtteknek: 650 Ft/fő/nap Gyermekeknek: 450 Ft/fő/nap (6 év alatt ingyenes) Belépőjegy 17 óra után: Felnőtteknek: 350 Ft/fő/nap Gyermekeknek: 250 Ft/fő/nap A kisszékelyi gyermekeknek 18 éves korig a strand ingyenes! Nyári ifjúsági tábor: A nyári táborban is megtörtént a tábor épület festése, javításra kerültek a sátrak. Szerettük volna az idei évben a régi - legalább 30 éves ágybetéteket kicserélni, de a több váratlan, nagyobb összegű javítási kiadás miatt el kellett halasztanunk. A sátrak felállításra kerültek, várják a táborozókat. Táborfelelős: Borbás Istvánné Szállás ára egy napra: 800 Ft/nap/fő Étkezési lehetőség: Reggeli: 400 Ft/nap Ebéd: 750 Ft/nap Vacsora: 450 Ft/nap Egész napra összesen:1.600 Ft/nap Pajor Ágnes polgármester

7 7 Tájékoztató az májusi képviselőtestületi ülésről A képviselőtestület (KT) április 30-án tartotta soros ülését. Az ülésen a hivatalos résztvevőkön kívül helyből öten, meghívott vendégként szintén öten vettek részt. Az első napirendi pontban a polgármester tájékoztatta az egybegyűlteket az előző KT ülés óta történt fontosabb helyi, közérdekű eseményekről, polgármesteri intézkedésekről: Az EH-SZER Kft.-vel kötött szerződés alapján kicserélték a közvilágítás összes izzóját. Beadásra került a falugondnoki autó pályázat. Megtörtént a Petőfi utca garanciális javítása (kivitelező cég: Schild Útép Építőipari és Szolgáltató Kft.). Lakatos Sándor házának a teteje ledőlt, ezért az önkormányzat az egykori tejcsarnok épületében biztosított számára ideiglenes lakhelyet. A következőkben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi működéséről Kiss Hajnalka családgondozó számolt be. A szolgálat gondozási tevékenysége a tavalyi évben összesen négy gyermekre terjedt ki, közülük három alapellátásban, egy pedig nevelésbe vételben részesült. Az Őszikék Szociális Szolgáltatási Központ évi tevékenységéről az intézmény vezetője, Petrovics Péterné és Szepesiné Ságvári Zsuzsanna tájékoztatatta a KT-t. Elmondták, hogy a házi segítségnyújtást Kisszékelyen 1 gondozó végzi, aki 9 főt lát el. A gondozót távolléte (pl. betegsége) esetén a helyi közmunkaprogramban dolgozók helyettesítik. A testületi ülésen részt vett a szemétszállítás szervezéséért felelős Vertikál Kft. képviselője, Csanádi Tibor, valamint a tevékenységet végző DéSzolg Kft. ügyvezetője, Molnár Tibor. Jelenlétük előzménye polgármesterünk és a Vertikál Kft. igazgatóságának elnöke közötti, a településünkön jelenleg érvényes magas szemétszállítási díjról szóló levélváltás volt. A Vertikál Kft. képviselője a kialakult helyzetet a KözépDuna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra hárította. Ez a társulás írta ki azt a közbeszerzési eljárást, amit a Vertikál Kft. nyert meg, ám elmondása szerint az árak adottak voltak: a április 12-én érvényes díjszabást vették alapul. A probléma abból fakad, hogy az akkor érvényes egységár kétheti ürítésre lett kalkulálva, ami lényegesen magasabb volt, mintha heti ürítésre lett volna kiszámolva. Ugyanakkor időközben a társaság (a törvényi előírások szerint) heti ürítésre tért át, miközben az egységár a korábbi, magasabb összeg maradt. A probléma megoldása végett a következő lépés a Közép-Duna Vidéke Társulás megkeresése lesz, amelyben a Vertikál Kft. képviselője felajánlotta segítségét. A testület tárgyalta a Családi Napközi újraindításának lehetőségét. A témában tartott szülői értekezleten három kisgyermek szülei jelezték az igényt, de még további három gyermek lehet érintett. Szeptembertől tehát legalább 3, de valószínűleg 4 fővel indulhat a családi napközi. Mivel minden infrastruktúra adott és az újraindítást csak bejelentési kötelezettség terheli, ezért az önkormányzatra háruló legfontosabb feladat az ellátást végző óvónő fizetésének előteremtése. Ehhez az állami támogatáson kívül más források bevonására is szükség lesz. Az utolsó napirendi pontban a polgármester beszámolt a helyi szociális rendelet szerinti támogatásokról: az elmúlt időszakban 3 fő óvodáztatási támogatásban (havi Ft), 2 fő pedig rendkívüli települési támogatásban (egyszeri Ft) részesült. A KT szavazott Kovács Károly kéréséről: elfogadta azt a tervét, hogy az általa létesített tavakhoz a Szabadság utcai önkormányzati ingatlanon keresztül földkábelben, illetve a patak előtt leállított oszlopon át vezetheti el az elektromos áramot; az ingatlanra így szolgalmi jog kerül. A testületi ülés lezárását követően került sor az idei aratóünnep szervezésének első nyilvános, szélesebb körű megbeszélésére. Meghívó a júniusi képviselőtestületi ülésre Horváth András Június 25-én 15 órakor lesz a soron következő testületi ülés, a naprendi pontok várhatóan az alábbiak szerint fognak alakulni: 1.a. Jelentés a KT lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 1.b. Tájékoztató a KT két ülése között történt közérdekű eseményekről, polgármesteri intézkedésekről. 2. Helyi védett területek kialakítása. 3. A falu arculatának alakítása, fejlesztése. 4. Egyéb aktuális témák.

8 8 Köszönjük A Margaréta néptánccsoport és a magam nevében köszönöm a Bokréta népdalkör tagjainak, hogy ismételten kölcsön adták sváb népviseleti ruháikat! Felhívás gyommentesítésre! 2015 július 11-én kerül megrendezésre Kisszékelyben az Aratóünnep. Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy a község tiszta, esztétikus Apró Etelka képének kialakítása, jó hírnevének megőrzése érdekében, mindenki gondoskodjon a lakóa mezőgazdasági programban ingatlana, és az előtte lévő utcavetett őszi búza vegyszerezését szakasz gyommentesítéséről, tiszeszköz hiányában nem tudtuk tántartásáról. megoldani, Hegedűs Ferenc sietett a segítségünkre, és géértesítés peivel a munkát elvégezte. Köszönjük! Értesítjük a Gazdálkodókat, hogy Önkormányzat Köszönjük Májer Józsefnek a gyümölcsös kerítésének készítéséhez kapott oszlopfúró használatát és a strand porszívó megvásárlásához adott támogatását. Önkormányzat június 20-tól a Tamási Falugazdász Iroda új helyre költözik. Új cím: 7090 Tamási Szabadság u. 56. I. emelet (DÁM Gyógyszertár fölött) Bejárat a Formula Papírbolt és a DÁM Gyógyszertár között található lépcsőházból. MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a 2015 július 11-én tartandó Kisszékelyi Aratónapra! A program reggel 7:30-tól kezdődik. Ízelítő a programból: - Megnyitó (gyülekező, regisztráció, köszöntő) - Aratás (arató bemutató, atartó szerszámok, szekér rakás) - Ebéd (a strandnál) - Szentmise (a termés megáldása) - Iskola avatás - Kulturális műsor - Aratóbál Részletes program a negyedik oldalon! Ebédrendelés A konyhán ebéd rendelésre, adott nap reggelén 8 óráig van lehetőség! Ebéd rendelését a 06/ telefonszámon adhatja le! A szociális étkezés ára: 550 forint / fő / adag, mindenki másnak: 750 forint / fő / adag. Szelektív hulladék július 15-én szerdán az alábbi hulladékokat helyezhetjük ki elszállításra: Ásványvizes, üdítős, PET és egyéb flakonok, tiszta csomagoló fóliák, fém- és aludobozok (sörös, üdítős, konzerves), újság és karton papírok illetve kombinált csomagolóanyagok (tejes és üdítős dobozok) A fent feltüntetett anyagok lehetőleg lapjára hajtva vagy taposva kerüljenek a gyűjtőzsákokba! Üveg hulladékot a hulladék szigeten felállított gyűjtőedénybe kéretik elhelyezni! július 9-én csütörtökön, a komposztálható hulladékot fogják elszállítani!. Forrás: Vertikál Zrt. Háziorvos Pontos információt az orvos rendelési idejéről, a falugondnoktól kérhet! A falugondnok telefonszáma: 06/ Keres Keresek régi konyhai asztalt és hokedlit. Kázár Imre Szabadság u KICSI FALUNK Felelős kiadó: Pajor Ágnes Szerkesztő: Kélinger Krisztián Fénykép: Kélinger Tímea, Pajor Ágnes Elérhetőség: 7082 Kisszékely, Szabadság u. 2. Telefon: (06) 74/ Készült: Scribus alkalmazással A újság eddig megjelent összes kiadása és az aktuális szám letölthető a Kisszékelyi Kulturális Egyesület honlapjáról, a következő címen:

Farsangi népszokások

Farsangi népszokások 2015. március XI. évfolyam 3. szám K I C S I FA L U N K A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA Farsangi népszokások A farsang eredetileg pogány ünnep volt, a tél és a tavasz

Részletesebben

Tanösvény megnyitó A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

Tanösvény megnyitó A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA X. évfolyam 5. -6. szám K I C S I FA L U N K A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA Tanösvény megnyitó A Kisszékelyi Kulturális Egyesület 2014. május 24.-én tartotta a Négyszögletű

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. XI. évfolyam 1. szám. 2015. január A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

Mindenki Karácsonya. XI. évfolyam 1. szám. 2015. január A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA XI. évfolyam 1. szám 2015. január K I C S I FA L U N K A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA Mindenki Karácsonya Az idén is, csakúgy, mint a 2014-et megelőző évek folyamán,

Részletesebben

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2015. március Meghívó Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésű rendezvénysorozat részeként 2015. április 5-én (húsvét) vasárnap, településünkön tartandó

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. 2014. Eredményekben gazdag, sikeres Újesztendőt kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata és Képviselő-testülete

Alsónémedi Hírmondó. 2014. Eredményekben gazdag, sikeres Újesztendőt kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata és Képviselő-testülete Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata 2014. Eredményekben gazdag, sikeres Újesztendőt kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ. Ünnepség a Magyar Kultúra Napján Fotóverseny és Novella-pályázat felhívás Eseménynaptár ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015 FEBRUÁR

ÓCSAI KISBÍRÓ. Ünnepség a Magyar Kultúra Napján Fotóverseny és Novella-pályázat felhívás Eseménynaptár ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015 FEBRUÁR ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015 FEBRUÁR Ünnepség a Magyar Kultúra Napján Fotóverseny és Novella-pályázat felhívás Eseménynaptár forrás: M.A. Önkormányzati hírek 3 FOGADÓÓRA 2015-ben ünnepli Ócsa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

NÉGY ÉVSZAK ÚRHIDÁN KÖRNYEZETNEVELÉSRŐL SZÓLÓ ELŐADÁSSOROZAT 2010 SZEPTEMBER

NÉGY ÉVSZAK ÚRHIDÁN KÖRNYEZETNEVELÉSRŐL SZÓLÓ ELŐADÁSSOROZAT 2010 SZEPTEMBER 2010 SZEPTEMBER NÉGY ÉVSZAK ÚRHIDÁN KÖRNYEZETNEVELÉSRŐL SZÓLÓ ELŐADÁSSOROZAT Iskolánk (ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola) alapítványa az Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány az Új Magyarországért

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Négyezer fánk és hájastészta fogyott el. Házasságkötések régen és ma. Farsangolt a falu. Illegális szemétlerakókat értek tetten

Csömöri Hírmondó. Négyezer fánk és hájastészta fogyott el. Házasságkötések régen és ma. Farsangolt a falu. Illegális szemétlerakókat értek tetten Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Farsangolt a falu 17. oldal Emlékművet avattak 16. oldal Házasságkötések régen és ma 14. oldal Illegális szemétlerakókat értek tetten 6. oldal Négyezer fánk

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

Tiszta és virágos porták

Tiszta és virágos porták VI. évfolyam 6. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. június Tiszta és virágos porták Köszönet a község szépítõinek és a támogatóknak Több mint kéthónapos faluszépítési akció eredményeirõl adott

Részletesebben

I N G Y E N E S GYERMEK-ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM!

I N G Y E N E S GYERMEK-ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM! I N G Y E N E S GYERMEK-ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM! Kedves Szülők, Nagyszülők, Érdeklődők! Ezúton szeretném értesíteni Önöket, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata INGYENES gyermek-elsősegélynyújtó

Részletesebben

2007. december XVII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2007. december XVII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2007. december XVII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Turányi Mária Ígéret csillaga

Részletesebben

Tisztelt Téti Polgárok!

Tisztelt Téti Polgárok! Téti Híradó Városi Folyóirat XV. évfolyam 3. szám 2010. õsz Tisztelt Téti Polgárok! Az a kisgyermek, aki akkor lépett az elsõ osztályba, amikor polgármester lettem, ma az egyetem vagy fõiskola hallgatója,

Részletesebben

Kedves Lakosaink, Üdülő Tulajdonosaink, kedves Vendégeink!

Kedves Lakosaink, Üdülő Tulajdonosaink, kedves Vendégeink! XXI. évfolyam 3. szám Kedves Lakosaink, Üdülő Tulajdonosaink, kedves Vendégeink! 2014. július Köszöntöm Önöket az Ábrahámhegyi Hírmondó hasábjain! Már javában dübörög a 2014-es nyári szezon, igaz eddig

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott

Részletesebben

Aludj máskor! Az évente több mint kétszázezer látogatót fogadó Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiapark

Aludj máskor! Az évente több mint kétszázezer látogatót fogadó Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiapark k ö z é l e t i h a v i l a p XV. évfolyam 2013. április Alu máskor! Dobpergés és sramlizene ébresztette Lenti lakosságát április 20-án reggel a Letenyei Fúvószenekar jóvoltából, az I. Lenti Kistérségi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó A KÖZMEGHALLGATÁSRA TISZTELETTEL MEGHÍVOM. Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

M E G H Í V Ó A KÖZMEGHALLGATÁSRA TISZTELETTEL MEGHÍVOM. Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja VIII.évfolyam, 3. szám Geszteréd Község Önkormányzata által színvonalas falunap került megrendezésre 2012. augusztus 04-én Geszteréden. Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk minden

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ. Gazdanap az Ócsai tájházban Ismét járdaépítési program indul. októberben. Ócsa Város Önkormányzatának lapja. 2013.

ÓCSAI KISBÍRÓ. Gazdanap az Ócsai tájházban Ismét járdaépítési program indul. októberben. Ócsa Város Önkormányzatának lapja. 2013. Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2013. november Gazdanap az Ócsai tájházban Ismét járdaépítési program indul októberben forrás: M. A. 2 Önkormányzati hírek A testületi ülésen történt Kétszer ülésezett

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Köztéri alkotásainkról

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Köztéri alkotásainkról XXII. évfolyam, 2014. szeptember 6. 7. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Azt mondják, legtöbbször akkor díszíti az ember a lakását, a környezetét, amikor otthon érzi benne

Részletesebben

XXII. évfolyam 5. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. május

XXII. évfolyam 5. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. május XXII. évfolyam 5. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. május Porcelánba zárt varázslat Egry József állandó gyűjteményes tárlatának és a Herendi Porcelán Manufaktúra egész szezonban megtekinthető

Részletesebben

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu R uzsai H XXIII. évfolyam írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS www.ruzsa.hu 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 27-én rendes ülést

Részletesebben

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának!

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának! 1394 2008 2008. január XV. évfolyam 1. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL EZ TÖRTÉNT 2007-BEN Hónapról hónapra áttekintettük milyen események történtek az

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 04. szám 2 A város hírei kistarcsai híradó Isten áldja az édesanyákat! Petőfi Sándor: Egy estém otthon (részlet) De ekkor száz kérdéssel Állott

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Szépkorúak köszöntése. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Szépkorúak köszöntése. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS Szépkorúak köszöntése Kristó Józsefnét 2011. július 5-én a Város Önkormányzata nevében

Részletesebben