BORDERLESS EUROPE 2015

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BORDERLESS EUROPE 2015"

Átírás

1 BORDERLESS EUROPE 2015 Interdisciplinary conference on the challenges of deepening and enlargement and XXI. Annual Meeting of the Hungarian Political Science Association Pécs, 5 6 June 2015 Organized by: The Jean Monnet Centre of Excellence, Department of Political Science and International Studies, University of Pécs and the Hungarian Political Science Association, in cooperation with Pólusok Social Sciences Society Coorganized by: The Hungarian European Communities Studies Association (HECSA) and the Institute of Geography, Faculty of Sciences, University of Pécs The conference targets to discuss the current processes of European integration, together with analysing the challenges and opportunities the EU faces in the coming decade. During the conference plenary speeches of experts of international reputation will be combined with interactive sections of debate. The conference is jointly held with the Annual Meeting of the Hungarian Political Science Association. The conference works in a panel section structure: the major topics are represented in panels, which accommodate maximum 3 sections each, depending on how many scholars, participants are interested in the given sub-topic taken by the dedicated section. Each section consists of one session of 1h30 minutes, including a maximum of 5 paper presentations. A presenter may only deliver one talk. S/he may, however, also convene or participate in a plenary session, or section. Proposals for sections can be sent to the panel organizers until January 25, 2015.

2 5 June, Fri 09:45 11:00 Registration 11:00 11:45 Welcome addresses 11:45 13:30 Plenary: Two keynote lectures and Annual Kolnai Lecture 13:30 14:30 Buffet lunch 14:30 18:00 Panel sessions Topics: 1. Dimensions of European Identity: Issues in Welfare, Migration, Religion and Culture Dr. Zoltán Bretter Dr. Szabó Márton A panel célja, hogy bemutassa, milyen kapcsolatok lehetnek a kultúra és a társadalmi élet között. Metaforában fogalmazva, a kultúra olyan, mint a víz, az élet lényegét adja, s ahol nincs, ott az élet maga pusztul el. A kultúra mindenhova behatol: tárgya a szabályozásnak, jelen van otthonainkban és az utcákon, a történelem értelmezésének kerete, közpolitikákat ihlet és a politikai kultúra meghatározza viselkedésünket. Így a kultúra kifejezést a lehető legtágabb értelemben értjük és használjuk: pl. kulturális politika, kulturális intézmények, oktatás, szabályozás (EU, nemzeti, települési), közpolitika, politikai kultúra, történelmi értelmezés, kultúra és igazságosság, az Internet, mint kultúra, kulturális diplomácia, kultúra és gazdaság, kultúra és város, kulturális menedzsment. Mindezek felül az értelmezési keret lehetőséget kínál a jóléttel, a migrációval, a vallással kapcsolatos kérdések tárgyalására is. A panelben bemutatott dolgozatoknak egyetlen közös vonással kell bírniuk: közvetlenül be kell mutatniuk kultúra és politika kapcsolatát. The aim of this panel is to present the linkages culture might have with different aspects of social life. In a metaphoric sense we may say that culture is like water: gives life its essence and when it disappears, life itself perishes. Culture penetrates everywhere: it is the object of regulation, artworks are present in our homes and on the streets, is the framework of historical interpretation, inspires public policy and as political culture determines our behaviour. Thus we employ and deploy the notion of culture in its broadest possible sense, as, for instance: cultural policy, cultural institutions, education, regulation (European, national, municipal), public policy, political culture, historical interpretation, culture and justice, the Internet as culture, cultural diplomacy, culture and business, culture and the city, cultural management. In addition, this broad framework provides the opportunity to discuss questions regarding welfare, migration and religion, too. The papers presented in this panel have to show one common thread: the link between culture and politics.

3 2. The Evaluation of Enlargement Policies and their Impact on the Old and New Member States Dr. Norbert Pap; Dr. Péter Reményi Dr. Koller Boglárka Az Európai Unió 2013-ban újabb bővülést hagyott maga mögött, mely előre láthatólag hosszabb ideig az utolsó volt. A jelenlegi uniós tagságot elérni kívánó államok különböző okok miatt nincsenek abban a helyzetben, hogy gyorsan taggá váljanak. Szintúgy az EU sem látszik alkalmasnak lenni egy újabb közeli bővítésre. Mindemellett tagadhatatlan tény, hogy Kelet- és Délkelet-Európa kis és közepes nemzetei (Európa keleti és délkeleti határzónája) számára az uniós tagság a legkecsegtetőbb az összes szóba jöhető alternatíva közül. Ugyanígy vitathatatlan az is, hogy az Unió, ha nem akar sznob elitklubbá válni, nem tagadhatja meg a felvételt azoktól, akik teljesítik a kritériumokat, mint ahogy geopolitikai érdekei (már ha vannak neki) sem engedik meg, hogy a határzónát versenytársainak engedje át. Így ma talán a bővítés nincs napirenden, de mégis alternatíva nélküli jövőbeli esemény, mellyel az Unió jövője kapcsán foglalkozni kell. A panel keretében várjuk a jelentkezést a következő témákhoz: kell-e nekünk bővítés?; az EU eddigi pozitív és negatív bővítési tapasztalatai; bővítési fáradtság kontra geopolitikai érdekek; a tagjelölt nyugat-balkáni országok és Törökország helyzetének vizsgálata akár az adott ország akár a tagállamok, szemszögéből; Ukrajna társult tagsága és következményei; Visegrádi együttműködés szerepe a szomszédságpolitikában és a bővítésben. The European Union has just been over a new enlargement phase in 2013, which supposed to be the last for a while. The states currently eager to access the EU are not in a position, for various reasons, to rapidly become a member. Also, the EU does not seem to be suitable for another close enlargement. Nevertheless, its seems that for small and medium-sized nations in Eastern and South-Eastern Europe (Europe s eastern and south-eastern frontier) EU membership is the most attractive across all the relevant geopolitical alternatives. Equally undeniable is that the Union, if does not want to become a snob elite club cannot refuse the accession of those who meet the criteria. Also its geopolitical interests (if the EU has such at all) do not allow it to concede its frontiers to its global competitors. So, the enlargement may not be on the agenda today, but it is for sure a future event without an alternative, which must be addressed when thinking about the future of the Union. In the panel we expect proposals addressing (but not limited to) the following topics: Do we need further enlargement at all?; positive and negative experiences of former EU enlargements; Enlargement fatigue versus geopolitical interests; Analysis of the situation in the candidate countries in the Western Balkans and Turkey from the perspective of either the Member States or the Candidates; Ukraine s association agreement and consequences; Role of Visegrad cooperation in neighbourhood policy and enlargement.

4 3. Europe and the Post-Soviet Region Dr. Schmidt Andrea Dr. Ágh Attila 2015-ben számos történelmi esemény évfordulójáról emlékezünk meg. A második világháború 70 éve fejeződött be, a bipoláris rendszer megszűnését jelképező első szabad választások is 25 évvel ezelőtt zajlottak le térségünkben. Huszonöt évvel ezelőtt úgy érezhettük, a hidegháború befejeződött; az egykor kettészakított Európa Vasfüggönyön túl elhelyezkedő része is az integráció útjára léphet, a korábban mesterségesen előidézett keleti orientáció, a Szovjetunió érdekeinek való alávetettség helyett a térség országai maguk választhatják meg jövőbeni értékeiket, nemzetközi partnereiket. A 2014-es orosz-ukrán válság azonban újra felélesztette a hidegháborús félelmeket, s az Európai Unión belüli egységes álláspont kialakítása sem zökkenőmentes. Ebbe a panelbe elsősorban az alábbi témakörökben várunk előadásokat: - A rendszerváltás különböző aspektusainak vizsgálata (politikai, gazdasági, társadalmi) - Európai integráció sikeressége poszt-szocialista szemszögből - Léteznek-e belső törésvonalak Európán belül - Az Európai Unió és keleti határvidéke, avagy fenyegethet-e újból a hidegháború réme - Az orosz-ukrán válság stációi (narancsos forradalomtól a krími válságig) újrarajzolhatóak-e a határok a volt szovjet térségben 2015 is the year of anniversaries of several historical events. In May we commemorate the end of the Second World War, the year of 1945 that opened a new chapter in international relations. We also celebrate the 25 th anniversary of the symbolic end of the Cold War, the first free elections in the post-socialist states. Twenty-five years ago we were convinced that the Cold War and the bipolar system had ended, the divided Europe could be eliminated, as a consequence of the collapse of the Iron Curtain. We were sure that the Soviet-oriented region could choose its own path, look for its own international partners and values instead of their previous position subordinated to the interests of the former Soviet Union. The crisis in the Crimean peninsula and the Russian geopolitical approach including the situation on the Ukraine, however, have awakened the fears towards the revival of the Cold War in Europe, and the delay in a common foreign policy conducted by the European Union also make rise to the confusion and doubts in the post- Socialist region. In this panel we expect papers under the following topics: - Evaluation of the aspects of the transformation (political, economic, social) - Examination of the success of the European integration from post-socialist perspectives - Inner cleavages of Europe Do they exist? - The Eastern border of the European Union if the revival of the Cold War can be a real hazard - Stages of the Ukrainian Russian conflict; from the Orange revolution to the Crimean crisis Can state boundaries be redrawn in the post-soviet region?

5 PROGRAMME 19:00 - Conference dinner and concert 6 June, Sat 09:00 13:00 Panel sessions Topics: 4. Structures, Governance, Legislation Prof. Pálné Ilona Kovács; Dr. László Kákai Dr. Gajduschek György A panel középpontjában a kormányzás szerkezeti, személyi, irányítási és működési aspektusai állnak. Ennek megfelelően olyan írásokat és előadásokat várunk, amelyek vagy az európai és magyar kormányzati struktúrában bekövetkezett változásokat követik nyomon, vagy a kormányok működését és irányítását vizsgálják különböző nézőpontokból. Utóbbi részeként tárgyalhatók az egyes kormányok mozgásterét befolyásoló tényezők, valamint az irányítást és működést meghatározó személyi, szerkezeti és egyéb politikai összetevők is. This panel focuses on the structural, personal, management and functioning aspects of governance. Therefore, we are expecting presentations, which are tracking either the changes in the structures of the Hungarian or European governance, or are examining the functioning and management of governments from different aspects. In the context of this latter, discussions are welcome to look at the factors determining the margins of the related governments or the personal, structural and other political components determining the management and the functioning of the governments, too.

6 5. Europe after the Global Economic Crisis Policies, Strategies, Frameworks Dr. Tuka Ágnes Dr. Arató Krisztina Az európai integráció szakpolitikák rendszerét takarja. Ezek bonyolult hálózata állandó változás tükröz. A panel keretében várjuk a jelentkezéseket a következő témákban: A kizárólagos kompetenciákba tartozó területek vámunió, kereskedelempolitika, versenyjog fejlődésének lehetőségei; A közös döntési politikák kereteinek alakulása és a tagállami szuverenitás problémái; Az uniós támogató-segítő lehetőségek alakulása az oktatás-, szociális-, kulturális-, adópolitikákban stb. A szakpolitikai döntéshozatal hatása az uniós intézményekre, a lobbizás, érdekérvényesítés új kihívásai. European integration covers the complex system of various policies, and shows a constantly changing scene. In this panel we are expecting proposals in the following topics: Areas of exclusive competences customs union, trade policy, competition law, development strategies, opportunities; The development of a common policy framework for decision-making policy and the problems of national sovereignty; The European Union s supporting role (and policies) in the field of education, social inclusion, fiscal policy etc.; The impact of the European Union s policy-making institutions, the role of lobbying activity, the new challenges in policy advocacy.

7 6. Europe, Global Actorness and the Multipolar World Dr. István Szilágyi; Dr. István Tarrósy Dr. Gazdag Ferenc A panel az Európai Unió lehetséges globális aktor-szerepét vizsgálja. Olyan előadásokat várunk, melyek az aktor-szerep különböző dimenzióit vizsgálják: hogyan és milyen értelemben beszélhetünk az EU-ról mint globális szereplőről, illetve milyen értelemben szükséges az EU-nak átgondolnia, fejlesztenie stratégiáit annak érdekében, hogy egyértelmű globális aktorrá váljon a változó globális rendszerben. Absztraktokat a következő témákhoz kapcsolódóan várunk: a közös külpolitika jövője és várható/látható kihívásai; geopolitikai kihívások/feszültséggócok és a rájuk adot/adható EUválaszok; az EU kapcsolata a feltörekvő gazdaságokkal; az EU normatív ereje a nemzetközi rendszerben. The panel will investigate the potentials of the actorness of the European Union in the global arena. It will collect papers addressing the various dimensions of how and in what sense the EU has been a global actor, and how it has to alter its strategies to develop such actorness in a changing global context. We welcome proposals connected to the following topics: the future and the upcoming challenges of the common foreign policy; geopolitical hotspots and the EU s answers to them; EU relations with emerging actors; the EU s normative power in the international arena. 7. Poster section Dr. Glied Viktor Metz Rudolf A poszter-szekció keretén belül olyan kutatások jeleníthetők meg, amelyeket a szerzők nem előadásként, hanem inkább kiállítás formájában szeretnének bemutatni, illetve olyan témájú prezentációk, amik nem kapcsolódnak szervesen a konferencia programjában szereplő tematikus szekciókhoz. Ebből kifolyólag a szekcióba gyakorlatilag a politikatudomány bármely területéhez kapcsolódó témájú poszterrel lehet jelentkezni. In the poster section any research activity can be presented, which the authors would like to display not as a paper presentation, but rather as part of an exhibition, or such themes that do not connect directly to the above thematic panels of the conference. Therefore, in this section we are expecting any poster related to any field of political science.

8 13:00 13:30 Concluding remarks 13:30 14:30 Buffet lunch Submission of Paper Proposals Panel organizers are responsible for the assessment of presentation proposals. Deadline for submission of presentation proposals: February 28, The organizers will then inform all applicants about the acceptance or rejection of their proposals until March 20, Those accepted will be required to submit their full-length papers prior to the conference, until June 1, Those not submitting the full-length paper will not be considered for the final conference publication (an edited volume of selected papers). Please, carefully read the following instructions: When submitting your paper proposal, please, indicate: Your name, first name, and institutional affiliation; The topic of the panel you intend to contribute to; The title of your presentation (in English or Hungarian); An abstract of your presentation in English or Hungarian (maximum 1500 characters). The panel organizer will inform you by of the acceptance or rejection of your proposal. If your proposal is accepted: The organizer of the panel will forward the title and abstract of your presentation to the Conference Organizing Committee for confirmation. In order to confirm your participation to the conference, you must pay your registration fee. The registration fee is 50. For MPTT members: 35. For students: 20, which does not include the conference dinner. In case a student participant wishes to take part in the dinner, the fee is 35. General information: Dr. habil László Kákai, Director of Institute, Head of Department, UP and conference director: Dr. habil Ágnes Tuka, Head of the Centre, UP: Dr. István Tarrósy, Deputy Head of Department, UP and conference organizer: Always contact the panel organizers by .

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

PREDICTABILITY AND COMPETITIVENESS KISZÁMÍTHATÓSÁG ÉS VERSENYKÉPESSÉG. The Annual Report of the Hungarian European Business Council

PREDICTABILITY AND COMPETITIVENESS KISZÁMÍTHATÓSÁG ÉS VERSENYKÉPESSÉG. The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2011 PREDICTABILITY AND COMPETITIVENESS The Annual Report of the Hungarian European Business Council KISZÁMÍTHATÓSÁG ÉS VERSENYKÉPESSÉG A Magyar Európai Üzleti Tanács 13 éves jelentése Years H E B C R

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES REPORT ON ACTIVITIES 2008

INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES REPORT ON ACTIVITIES 2008 INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES REPORT ON ACTIVITIES 2008 Budapest, 2009 INSTITUTE FOR WORLD ECONOMICS of the Hungarian Academy of Sciences REPORT ON ACTIVITIES 2008 Budapest,

Részletesebben

MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG. Változás.Válság.Váltás.Hu

MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG. Változás.Válság.Váltás.Hu MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG Változás.Válság.Váltás.Hu Absztraktok MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG BUDAPEST 2009 Szerkesztő Paksi Veronika Tibori Tímea Magyar nyelvi lektor Szarka Zsófia Tibori Tímea Angol

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

Years PROGRESS IS THE ONLY WAY AZ EGYETLEN ÚT A FEJLÔDÉS. The Annual Report of the Hungarian European Business Council

Years PROGRESS IS THE ONLY WAY AZ EGYETLEN ÚT A FEJLÔDÉS. The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2008 PROGRESS IS THE ONLY WAY The Annual Report of the Hungarian European Business Council AZ EGYETLEN ÚT A FEJLÔDÉS A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 10 Years R E P O R T / 1 0 Hungarian

Részletesebben

Európai Duna Régió Stratégia. European Danube Region Strategy. különszám / special edition 2009 / 1.

Európai Duna Régió Stratégia. European Danube Region Strategy. különszám / special edition 2009 / 1. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZEnSHIP HOPPÁ Disszeminációs füzetek 28. OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZENSHIP Impresszum Imprint Szerkesztette

Részletesebben

HSA Hungarian Studies Association. Newsletter

HSA Hungarian Studies Association. Newsletter HSA Hungarian Studies Association Sep. 2004 Announcements: Newsletter 1. At the 2005 National Convention of the AHA (January 6-9, 2005, Seattle, WA) our business meeting has been scheduled for Friday,

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Progresszió Regresszió Progression - Regression

Progresszió Regresszió Progression - Regression Progresszió Regresszió Progression - Regression éves konferencia és közgyűlés/annual conference and meeting 2012. november 9-10. Közép Európai Egyetem (Central European University, CEU) (H-1051 Budapest,

Részletesebben

Volume 6 Issue 3 2014

Volume 6 Issue 3 2014 Volume 6 Issue 3 2014 Czech Republic Hungary Serbia DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Volume 6, Issue 3 2014 DETUROPE the Central European Journal of Regional Development

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567 123456789012345678901234567

Részletesebben

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2009 WAY OUT OF THE CRISIS The Annual Report of the Hungarian European Business Council KIÚT A VÁLSÁGBÓL A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 11 Years R E P O R T / 1 1 Hungarian European Business

Részletesebben

HSA Hungarian Studies Association

HSA Hungarian Studies Association HSA Hungarian Studies Association November, 2005 Newsletter Dear friends and colleagues, At the Boston Convention of the AAASS in 2004, our association passed two resolutions. One was to be supportive

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies HUNGARY ACCESSING THE EU The win-win business experience of HEBC companies MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN A Magyar EU Bôvítési Üzleti Tanács tagvállalatainak üzleti tapasztalatai CONTENTS

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI. Dr. Szilágyi Bernadett

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI. Dr. Szilágyi Bernadett Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI Dr. Szilágyi Bernadett Témavezető: Dr. Horváth M. Tamás, DSc. egyetemi tanár Az értekezés az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport

Részletesebben

HungarianAmerica News

HungarianAmerica News Issue 2004 HungarianAmerica News Issue 2004 HAF Newsletter Published by the HungarianAmerica Foundation Copyright 2004 Editor-in-Chief Sandor Vegh Assistant Editor Edit V. Velenyi Contact HungarianAmerica

Részletesebben

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia Volume 5 Issue 2 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia 2013 DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 2 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

A mai modern vezetô. Transformational Leader. A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF. 30 issue 2014

A mai modern vezetô. Transformational Leader. A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF. 30 issue 2014 X X X. s z á m 30 issue 2014 d e c e m b e r w w w. h b l f. h u A HBLF évente megjelenô KIADVÁNYA THE ANNUAL JOURNAL OF THE HBLF Founding Members of 202020 Club; HBLF 202020 Club launching event; February

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Egy rövid szünet után bővített kiadással jelentkezik a Biohulladék Magazin legújabb száma, amelyet szeretettel ajánlok szíves figyelmükbe.

Részletesebben

Issue #71 - Fall 2006

Issue #71 - Fall 2006 Issue #71 - Fall 2006 PRESIDENT'S MESSAGE Since our 22nd annual conference at the York University of Toronto, between the 27th and 28th of May this year, I have been spending considerable amount of time

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában. CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe

KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában. CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában című konferenciát a Szegedi Tudományegyetem Állam- és

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

A kultúrafinanszírozás nemzetközi gyakorlata International Practices of Financing Culture

A kultúrafinanszírozás nemzetközi gyakorlata International Practices of Financing Culture Nemzetközi konferencia International Conference A kultúrafinanszírozás nemzetközi gyakorlata International Practices of Financing Culture 2013. október 18., Parlament, Felsőházi terem A konferencia fővédnöke:

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben