ÉRDEKESSÉGEK AZ INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁSRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRDEKESSÉGEK AZ INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁSRÓL"

Átírás

1 ÉRDEKESSÉGEK AZ INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁSRÓL Az infravörös sugárzás felfedezése Mi az infravörös sugárzás? A látható fényhez közeli, a közepes és a látható fénytől távoli infravörös sugárzás (Forrás: a NASA Infravörös Asztrofizikai Adatközpontja) AZ INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁS FELFEDEZÉSE A németországi Hannoverben született Sir Frederick William Herschel ( ) zenészként és csillagászként vált ismertté ben Angliába emigrált, ahol nővérével, Carolinnal az éjszakai égbolt kutatására szánt távcsöveket készített. Tevékenységük során számos kettős csillagot és csillagködöt katalogizáltak. Herschel talán az Uránusz 1781-ben történt felfedezésével vált leghíresebbé, ami az első új bolygó volt az antik idők óta ban Herschel egy másik igen fontos felfedezést tett. Mivel érdekelte, hogy a különböző színű szűrőkön hogyan haladnak át a hősugarak, megfigyelte a Napot és úgy találta, hogy a különböző színű szűrők a hősugarakat különböző mértékben engedik át. Herschel úgy gondolta, hogy a színek önmaguk tartalmazhatnak különböző mértékben hőt, ezért kigondolt egy nagyon ötletes kísérletet hipotézisének tanulmányozására. A spektrum (vagyis a színeire felbontott fény, a szivárvány ) létrehozása céljából a fényt egy üvegprizmán vezette át, és mérte mindegyik fény hőmérsékletét. A jobb hőelnyelés céljából feketére festett tokocskákba zárva három hőmérőt alkalmazott. Az egyik tokot mindegyik színbe, míg a másik kettőt ellenőrzésként a spektrumon kívül 1 helyezte el. Sorban mérve az ibolya, a kék, a zöld, a sárga, a narancs és a vörös szín hőmérsékletét úgy találta, hogy valamennyi szín hőmérséklete magasabb volt, mint az ellenőrző hőmérők által mért érték és a spektrumban az ibolyától a vörös felé haladva a színek hőmérséklete növekszik. 1 Fordítói megjegyzés: az angolban az infra és az ultra egyaránt valamin túl értelmet jelent. Így az infravörös is valóban túl van a vörösön, ha a spektrum ibolya felőli végéről és az ultraibolya is túl van az ibolyán, ha a spektrum vörös felőli végéről nézzük. A magyarban ez logikusabb: a spektrumban balról jobbra haladva az infravörös jön először, tehát ez tulajdonképpen. a vörösön inneni sugárzás, (így is nevezzük, illetve az infravörös kifejezést mi így értelmezzük), míg tovább haladva, ha túl jutunk az ibolyán ott már valóban az ibolyántúli (ultraibolya) tartományba kerülünk. A fordítás a magyar fizikai értelmezést követi.

2 Ezután elhatározta, hogy megméri a spektrum azon részének a hőmérsékletét, amelyik éppen előtte van a vörösnek, tehát nyilvánvalóan nem tartozik a napfényhez. Meglepődve tapasztalta, hogy ez a terület volt a legmelegebb. Herschel további kísérleteket végzett a spektrum vörösen inneni tartományában az ő elnevezése szerinti kalorikus sugarakkal, és megállapította, hogy azok éppúgy visszaverődnek, megtörnek, elnyelődnek és továbbítódnak, mint a látható fény. Amit Sir William felfedezett, az egy vörösön inneni fény (vagy sugárzás). Később a kalorikus sugarakat infravörös sugaraknak, vagy infravörös sugárzásnak nevezték (ahol az infra előszó az inneni kifejezést jelenti). Herschel felfedezése nemcsak azért volt jelentős, mert elvezetett az infravörös sugárzás felfedezéséhez, hanem azért is, mert ez volt az első eset, hogy valaki a fénynek egy olyan formáját mutatta be, amelyet szemünkkel nem láthatunk. Herschel eredeti prizmája és tükre a londoni Tudományos és Ipari Nemzeti Múzeumban van kiállítva. Napjainkban az infravörös technikának sokféle érdekes és hasznos alkalmazása van. Az infravörös csillagászat új és látványos felfedezéseket tesz az Univerzumban. A gyógyászati infravörös képalkotás egy nagyon hasznos diagnosztikai eszköz. Infravörös kamerákat használnak a rendőrségi és a biztonsági munkában, éppúgy mint a hadászatban. Infravörös képeket használnak épületek hőveszteségének a meghatározásához, és elektronikus készülékek ellenőrzéséhez. Infravörös műholdakat alkalmaznak a földi időjárás megfigyeléséhez, a növényzet tanulmányozására, geológiai kutatásokra és a tengerek hőmérsékletének meghatározására. Hurrikán infravörös képe A naptári év a 200. évfordulója annak, hogy Sir William Herschel felfedezte az infravörös sugárzást. MI AZ INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁS? Az emberi szem tulajdonképpen egy érzékelő eszköz, melynek rendeltetése a látható fényhullámok (vagy másképpen fogalmazva a látható sugárzás) észlelése. A látható fény azon kevés sugárzás egyike, melyek át tudnak hatolni az atmoszférán és a Föld felületén is észlelhetők. Amint az előző Az infravörös sugárzás felfedezése című fejezetben láttuk, az infravörös sugárzás nem látható. Valójában az elektromágneses spektrumnak nevezett sugárzási tartománynak csak egy egészen kis részét vagyunk képesek látni.

3 Az elektromágneses spektrum: gamma-, röntgen-, ultraibolya-, látható-, infravörös-, és rádió-, sugarak mérete, hullámhossza és frekvenciája Az elektromágneses spektrum gamma, röntgen, ultraibolya, látható, infravörös, sugárzást, mikrohullámokat és rádióhullámokat tartalmaz. A sugárzás ezen típusai között csak hullámhosszukban és frekvenciájukban van különbség. A gamma sugaraktól a rádióhullámok felé haladva a hullámhossz növekszik, a frekvencia pedig (éppúgy, mint az energia és a hőmérséklet) csökken. Mindezen sugárzási formák a fény vákuumbeli sebességével ( km/sec) terjednek. Az űrből jövő látható fény, a rádió- és bizonyos infravörös sugárzás, valamint az ultraibolya sugárzás egy kis része még a Föld felületét is eléri. Szerencsénkre atmoszféránk a többi, többségében veszélyes, sőt a földi életre halálos sugárzásokat kiszűri. Az infravörös sugárzás az elektromágneses spektrum látható és mikrohullámú része között fekszik. Épp ezért az infravörös sugárzás hullámhossza nagyobb, mint a látható fényé és rövidebb, mint a mikrohullámoké, frekvenciája pedig alacsonyabb a látható fényénél és nagyobb a mikrohullámokénál. Az un. közeli infravörös sugárzás az infravörös spektrumnak azt a részét jelöli, amelyik legközelebb van a látható fényhez, míg a távolinak nevezett infravörös sugárzás a mikrohullámú tartományhoz van közel. Az infravörös sugárzás elsődleges forrása a hősugárzás. Bármilyen objektum, amely valamennyire meleg, vagyis hőmérséklete az abszolút nulla fok (azaz -459,6 F, -273,5 C, vagy 0 K) felett van, infravörös sugárzást bocsát ki magából. Tehát még olyan tárgyak is bocsátanak ki infravörös sugárzást, amelyekről tudjuk, hogy nagyon hidegek, mint pl. egy jégkocka. Amikor egy tárgy nem elég meleg (forró) ahhoz hogy látható fényt sugározzon ki, akkor energiájának legnagyobb részét infravörös sugárzás formájában adja le. Például a forró faszén nem ad ki fényt, de infravörösen sugároz, amit hősugárzásként érzékelünk. Minél melegebb egy tárgy, annál több infravörös sugárzást bocsát ki. Az ábrán egy landoló űrsikló infravörös képe van, melyen látható, hogy az alul lévő gumikerekek mennyire felmelegednek a visszatérés során.

4 Az emberi test a normál hőmérsékletén legerősebben a 10 mikron hullámhosszúságú infravörös tartományban sugároz. (A mikron a csillagászatban használatos mértékegység, a méter egy milliomod része.) A jobb oldali kép egy macska infravörös látványát mutatja. A sárga-fehér területek a legmelegebbek a bíbor színűek a leghidegebbek. Ez a kép egy olyan más jellegű információt ad egy háziállatról, amilyet egy látható fényben készült képtől nem kaphatunk meg. Megjegyzésre érdemes a macska hideg orra és meleg szemei, fülei. Néhány állat az infravörös tartományban is képes látni. Például a viperák fajtájába tartozó kígyók (pl. a csörgőkígyók) érzékelő gödröcskékkel rendelkeznek, melyeket az állat infravörös képek képzésére használ. Ezáltal tud a kígyó melegvérű állatokat felfedezni (még ha azok sötét földalatti üregekben is vannak) az általuk kibocsátott infravörös sugárzást érzékelve. A két érzékelő gödröcskével rendelkező kígyókat az infravörös sugárzásra különösen érzékenynek tekintik. Az infravörös sugárzást mindennap tapasztalhatjuk. Érezzük a napfény, a tűz, a radiátor vagy akár egy forró járda melegét, és ez mind infravörös sugárzás. Bár szemünk ezt nem képes látni, a bőrünkben lévő idegek hőként érzékelik. Bőrünknek ezek a hőérzékeny idegvégződései képesek a belső testhőmérséklet és a külső bőrhőmérséklet közötti különbség érzékelésére. Ugyancsak infravörös sugarakat használunk, amikor a televízió távszabályzóját működtetjük. Még többet tudhatunk meg az infravörös sugárzás mindennapi alkalmazásáról a Világunk más fényben című fejezetből. A LÁTHATÓ FÉNYHEZ KÖZELI, A KÖZEPES ÉS A LÁTHATÓ FÉNYTŐL TÁVOLI INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁS Az infravörös sugárzást rendszerint 3 spektrum-tartományba sorolják: a látható fényhez közeli, a közepes és a látható fénytől távoli. A szóban forgó tartományok közötti határvonalakat illetően nincs általános megegyezés, ezért azokat egymástól eltérő módon jelölik meg. Az egyes tartományokba tartozó hullámhosszakat főleg az infravörös sugarak összegyűjtésére alkalmazott érzékelő technológia határozza meg. A (látható fényhez) közeli infravörös sugárzás alapfokú megfigyeléseit a 60-as évek óta végzik. A megfigyelések az 1 mikronnál kisebb hullámhosszúságú látható fény megfigyeléséhez hasonlóan történnek, de 1 mikronnál érzékenyebb speciális infravörös érzékelőket kell használni. A közepes és a (látható fénytől) távoli infravörös sugárzás megfigyelése csak az atmoszféra feletti érzékeléssel történhet. Ezeknél a megfigyeléseknél olyan speciális hűtött kristályokat (pl. germánium kristályokat) tartalmazó érzékelőket kell alkalmazni, melyek villamos ellenállása erősen hőfüggő.

5 Bármilyen tárgy, aminek valamilyen hőmérséklete (tehát hősugárzása) van, infravörös sugárzást bocsát ki. Így tehát tulajdonképpen minden csillagászati objektumnak is van bizonyos mértékű infravörös sugárzása. Egy objektum sugárzásának hullámhossza legnagyobb mértékben hőmérsékletétől függ. Általában ha egy objektum hőmérséklete hidegebb, az hatásosabban mutatható ki a távolabbi infravörös hullámhosszakkal. Ez azt jelenti, hogy egyes hullámhosszak jobban megfelelnek bizonyos objektumok tanulmányozásához, mint mások. A Lófej Köd látványa a látható fény, a közeli és a közepes infravörös fény tartományban. Amint haladunk a spektrum közeli infravörös tartományából a közepes és a távoli tartományok felé, bizonyos csillagászati objektumok feltűnnek, míg mások pedig eltűnnek látókörünkből. Például a fenti ábrán látható, hogy mennyivel több csillag (általában hidegebb csillag) tűnik fel, amint haladunk a látható fény tartományának megfelelő kép felől a közepes infravörös sugárzású tartományt mutató kép felé. A közepes infravörös tartományban a köd átlátszóvá válik, ezáltal láthatóvá téve a látható fény tartományában általa eltakart objektumokat is. A távoli infravörös tartományú képen maga a hidegebb köd izzik. Az alábbi táblázat megmutatja, hogy mit is látunk a különböző infravörös spektrális tartományokban. SPEKTRUM TARTOMÁNY HULLÁMHOSSZ TARTOMÁNY (mikron) HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY (Kelvin fok) AMIT LÁTUNK Közeli infravörös sugárzás (0,7-1)-től 5-ig 740-től ( )-ig Kihűlt vörös csillagok Vörös óriások Átlátszó köd Közepes infravörös sugárzás Távoli infravörös sugárzás 5-től (25-40)-ig (25-40)-től ( )-ig (92,5-140)-től 740-ig (10,6-18,5)-től (92,5-140)-ig Bolygók, üstökösök és aszteroidák Csillagfény által melegített csillagközi por Bolygóképződmények Hideg ködök kisugárzása Galaxisok központja Nagyon hideg molekuláris felhők

6 KÖZELI INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁS 0,7 és 1,1 mikron hullámhossz között a látható fénynél alkalmazott megfigyelési módszereket használhatjuk, kivéve a szabad szemmel történő megfigyelést. Az ebben a tartományban megfigyelhető infravörös fény nem termikus (nem hősugárzás következtében jön létre). Sokan nem is tekintik ezt a tartományt az infravörös csillagászat részének. 1,1 mikron fölött azonban az infravörös kibocsátás elsősorban hő- vagy melegsugárzás. Amint továbbhaladunk a látható fénytől a hosszabb hullámhosszú fény felé, elérjük az infravörös tartományt. Ha belépünk a közeli infravörös tartományba, a szabad szemmel jól látható nagy hőmérsékletű kék csillagok elhalványulnak, és a hidegebb csillagok válnak láthatóvá. A közeli infravörös tartományban a csillagok közül főleg a nagyméretű vörös óriások és a kistömegű vörös törpék láthatók, valamint ez az a tartomány, ahol a csillagközi köd a legátlátszóbb. A Tejút központjának látványa a látható fény (baloldali ábra Howard McCallon szíves engedélyével) és a közeli infravörös sugárzás tartományában. (A kép a 2MASS 2 mikronos teljes égi térképből származik.) A képeken jól látszik, hogy galaxisunknak a látható fényben a sűrű kozmikus köd által elrejtett központja mennyire átlátható lesz a jobboldali infravörös képen. A látható fényben jól megfigyelhető forró csillagok az infravörös fényben elhalványulnak. A közeli infravörös kép azokat a hidegebb és vörösebb csillagokat mutatja, melyek a látható fényben nem tűnnek fel. Ezek a csillagok főleg vörös törpék és vörös óriások. A vörös óriások olyan vöröses vagy narancsszínű csillagok, melyeknek nukleáris energiája kifogyóban van. Ezek eredeti méretüknek 100-szorosára képesek megnőni és hőmérsékletük Kelvin fok között van. A vörös óriások a közeli infravörös tartományban sugároznak a legintenzívebben. A vörös törpék a csillagok között a leggyakoribbak. Ezek a mi Napunknál jóval kisebbek, és a csillagok között a leghidegebbek: hőmérsékletük 3000 Kelvin fok, épp ezért ezek a legerősebben a közeli infravörös tartományban sugároznak. Sok ilyen csillag túl halvány a látható fény tartományában ahhoz, hogy optikai távcsövekkel észlelhető lenne. Először a közeli infravörös tartományban fedezték is fel őket.

7 KÖZEPES INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁS Amint belépünk a spektrum közepes infravörös tartományába, a hideg csillagok kezdenek eltűnni és a még hidegebb objektumok úgymint a bolygók, üstökösök és aszteroidák lesznek láthatók. A bolygók fényt nyelnek el a napból és felmelegszenek, majd ezt a meleget infravörös fényként sugározzák ki. Ez különbözik attól a látható fénytől, amit mi, mint a bolygók által visszavert napfényt látunk. Naprendszerünk bolygóinak hőmérséklete Kelvin fok között van. Az ebben a tartományban lévő objektumok fényüknek legnagyobb részét a közepes infravörös tartományban bocsátják ki. A Föld például legerősebben a 10 mikron körül hullámhosszon sugároz. A Föld infravörös képe Fényüknek legnagyobb részét az aszteroidák is a közepes infravörös tartományban bocsátják ki, ezáltal ez a hullámhossz-sáv a legalkalmasabb a sötét aszteroidák felderítésére. Az infravörös adatok segítségével lehet meghatározni ezek felületi összetételét és átmérőjüket. A csillagfény által melegített csillagközi porok is a közepes infravörös sugárzás nevezetes objektumai. Példa erre az állatövi por, amelyik naprendszerünk síkjában fekszik. Ez a por szilikátból van (mint a Föld sziklái) és összetevőinek mérete a mikron tizedrészétől a nagy szikladarabok méretéig terjed. A szilikát sugárzásának legnagyobb része 10 mikron hullámhosszúságú. E por eloszlásának a feltérképezése segítséget jelenthet naprendszerünk kialakulásának kutatásában. Az üstökösökből származó por ugyancsak erősen sugároz a közepes infravörös tartományban. Az Araki-Alcock üstökös IRAS-képe a közepes infravörös tartományban Amint belépünk a közepes infravörös tartományba, a meleg csillagközi por világítani kezd. Legfényesebben a csillagok körüli, - az általuk kibocsátott anyagokból álló - por világít ebben a tartományban. Gyakran ez a por olyan sűrű, hogy maga a csillag alig tud átfényleni rajta keresztül és csak infravörös módszerrel fedezhető fel.

8 Az újonnan alakuló csillagok körüli bolygóképződmények is fényesen világítanak a közepes infravörös tartományban. A bolygóképződményekből várhatóan bolygók kialakulása lehetséges. TÁVOLI INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁS A távoli infravörös tartományban a csillagok mind eltűnnek. Helyettük nagyon hideg, (140 Kelvin fok vagy még alacsonyabb hőmérsékletű) anyagot láthatunk. Óriási hideg gáz- és porfelhők izzanak a távoli infravörös fényben a saját és a szomszédos galaxisokban egyaránt. Néhány ilyen felhő nem más, mint kialakulóban lévő új csillag. A távoli infravörös sugárzásban való megfigyelésükkel ezek az előcsillagok már jóval korábban meghatározhatók, még mielőtt az összesűrűsödésük miatti hősugárzásból kifolyólag láthatóvá lettek volna. Csillagfény által melegített Cirrus-köd infravörös IRAS képe. Galaxisunk közepe is fényesen ragyog a távoli infravörös fényben, a csillagközi por alkotta sűrű felhőkbe ágyazódott nagy csillag- koncentráció miatt. Ezek a csillagok felmelegítik a port és emiatt izzanak azok fényesen az infravörös fényben. A mellékelt képen a COBE műhold által galaxisunkról a távoli infravörös fény 60, 100, és 240 mikron hullámhosszúságú részeiből összeállított fotója látható Michael Hauser,a COBE/DIRBE és a NASA engedélyével

9 Galaxisunk (a Tejút) síkját kivéve, a legfényesebb távoli infravörös objektum az égen az M82 jelű galaxis központi régiója. Az M82 magja egymaga annyi infravörös energiát sugároz ki, mint galaxisunk valamennyi csillagja együttvéve. Ez az energia egy előttünk láthatatlan forrás által melegített porfelhőből jön. A legtöbb galaxis közepe fényesen ragyog a távoli infravörös tartományban. Néhányuk magját sűrű csillagközi porfelhő fedi. Másikak - az ún. szétrobbanó galaxisok -, igen nagyszámú újonnan kialakuló csillagot tartalmaznak, melyek a csillagközi porfelhőket melegítik. Ezek a galaxisok jóval fényesebbek a többinél. Az M31 jelű (az Androméda) galaxis IRAS által készített infravörös képe. Jól megfigyelhető a fényes központi mag.

2 Termográfia a gyakorlatban

2 Termográfia a gyakorlatban 2 Termográfia a gyakorlatban 2.1 A mérés tárgya és a mérési körülmények A mérés tárgya 1. Anyag és emisszió Minden anyag felületének méréséhez specifikus korrekciós értékek tartoznak, ezek alapján számítható

Részletesebben

A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE

A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE A Napból érkező elektromágneses sugárzás Ø Terjedéséhez nincs szükség közvetítő közegre. ØHőenergiává anyagi részecskék jelenlétében alakul pl. a légkörön keresztül haladva. Ø Időben

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó CSILLAGÁSZATI TESZT Név: Iskola: Osztály: 1. Csillagászati totó 1. Melyik bolygót nevezzük a vörös bolygónak? 1 Jupiter 2 Mars x Merkúr 2. Melyik bolygónak nincs holdja? 1 Vénusz 2 Merkúr x Szaturnusz

Részletesebben

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER 1. Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. A fény terjedési sebessége: 300.000 km/s, így egy év alatt 60*60*24*365*300 000 km-t,

Részletesebben

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása Porrobbanás elleni védelem Villamos berendezések kiválasztása Villamos berendezések kiválasztása Por fajtája Robbanásveszélyes atmoszféra fellépésének valószínűsége 31 Por fajtája Por minimális gyújtási

Részletesebben

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK a 11. B-nek Elektromos Kondenzátor: töltés tárolására szolgáló eszköz (szó szerint összesűrít) Kapacitás (C): hány töltés fér el rajta 1 V-on A homogén elektromos mező energiát

Részletesebben

Fotó elmélet 2015. szeptember 28. 15:03 Fény tulajdonságai a látható fény. 3 fő tulajdonsága 3 fizikai mennyiség Intenzitás Frekvencia polarizáció A látható fények amiket mi is látunk Ibolya 380-425 Kék

Részletesebben

Fotointerpretáció és távérzékelés 1.

Fotointerpretáció és távérzékelés 1. Fotointerpretáció és távérzékelés 1. A távérzékelés fizikai alapjai Verőné Wojtaszek, Malgorzata Fotointerpretáció és távérzékelés 1.: A távérzékelés fizikai alapjai Verőné Wojtaszek, Malgorzata Lektor:

Részletesebben

Termodinamika. Belső energia

Termodinamika. Belső energia Termodinamika Belső energia Egy rendszer belső energiáját az alkotó részecskék mozgási energiájának és a részecskék közötti kölcsönhatásból származó potenciális energiák teljes összegeként határozhatjuk

Részletesebben

Nagyon sok ügyfelünk szeretné, ha egy nap alatt kész lenne a fűtési rendszere a lakásban. Jó hír, a Heatflow fűtőfóliával ez lehetséges.

Nagyon sok ügyfelünk szeretné, ha egy nap alatt kész lenne a fűtési rendszere a lakásban. Jó hír, a Heatflow fűtőfóliával ez lehetséges. Korábbi fűtési rendszerekkel ellentétben, napjainkban egyre gyakrabban kerül előtérbe az energiatakarékosság, gazdaságosság, kisebb helyigény és a minél nagyobb hatékonyság. Most már, hála a fűtési rendszerekben

Részletesebben

Optikai/infravörös interferometria Magyarországon!?

Optikai/infravörös interferometria Magyarországon!? Optikai/infravörös interferometria Magyarországon!? Mosoni László MTA Konkoly Obszervatórium Penc, 2005 június 7 Heidelberg Max Planck Institut für Astronomie Hazai csillagászati interferometria VLBI (csak

Részletesebben

Kettőscsillagok vizuális észlelése. Hannák Judit

Kettőscsillagok vizuális észlelése. Hannák Judit Kettőscsillagok vizuális észlelése Hannák Judit Miért észleljünk kettősöket? A kettőscsillagok szépek: Rengeteg féle szín, fényesség, szinte nincs is két egyforma. Többes rendszerek különösen érdekesek.

Részletesebben

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz GFE AD Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz 1.oldal Kábelezés Az 1 ábrán a kábelezés látható. A hurokra az eszközök sorra kapcsolódnak rá, a központ

Részletesebben

Mi van a Lajtner Machine hátterében?

Mi van a Lajtner Machine hátterében? 1 Mi van a Lajtner Machine hátterében? Ma egyeduralkodó álláspont, hogy a gondolat nem más, mint az agy elektromos (elektromágneses) jele. Ezek az elektromágneses jelek képesek elhagyni az agyat, kilépnek

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

A napenergia alapjai

A napenergia alapjai A napenergia alapjai Magyarország energia mérlege sötét Ahonnan származik Forrás: Kardos labor 3 A légkör felső határára és a Föld felszínére érkező sugárzás spektruma Nem csak az a spektrum tud energiát

Részletesebben

3 Melléklet. 3.1 Termográfia szójegyzék

3 Melléklet. 3.1 Termográfia szójegyzék 3 Melléklet 3.1 Termográfia szójegyzék A Abszolút nulla fok Az abszolút null fok -273.15 C (0 Kelvin = -459.69 F) hőmérsékleten van. Az abszolút nulla fokon lévő hőmérsékletű testek nem sugároznak infra

Részletesebben

SCHWARTZ 2012 Emlékverseny

SCHWARTZ 2012 Emlékverseny SCHWARTZ 2012 Emlékverseny A TRIÓDA díjra javasolt feladat ADY Endre Líceum, Nagyvárad, Románia 2012. november 10. Befejezetlen kísérlet egy fecskendővel és egy CNC hőmérővel A kísérleti berendezés. Egy

Részletesebben

A NAPSUGÁRZÁS. Dr. Lakotár Katalin

A NAPSUGÁRZÁS. Dr. Lakotár Katalin A NAPSUGÁRZÁS Dr. Lakotár Katalin Sugárzás: energiaátadás NAP elektromágneses hullámok FÖLD elektromágneses sugárzás = fotonok árama -minden irányba terjed -terjedéshez közvetítő közeg nem kell -hőenergiává

Részletesebben

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium Budapest, 2011. október 27. www.meetthescientist.hu

Részletesebben

Hírek a nagyvilágból

Hírek a nagyvilágból 8. szám 2014. augusztus szeptember MÓRAHALMI CSAHOLÓ Hírek a nagyvilágból Párt kapott a vörös panda A Szegedi Vadaspark hím vörös pandája párt kapott maga mellé. Összeszoktatásuk után augusztus 26 tól

Részletesebben

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán Király Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont RMKI KFFO İsrégi kérdés: meddig terjedhet Napisten birodalma? Napunk felszíne, koronája,

Részletesebben

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény elektromágneses sugárzás, amely hullámjelleggel és korpuszkuláris sajátosságokkal is rendelkezik. A fény hullámjellege elsősorban az olyan

Részletesebben

A digitális képfeldolgozás alapjai

A digitális képfeldolgozás alapjai A digitális képfeldolgozás alapjai Digitális képfeldolgozás A digit szó jelentése szám. A digitális jelentése, számszerű. A digitális információ számokká alakított információt jelent. A számítógép a képi

Részletesebben

1. Néhány híres magyar tudós nevének betűit összekevertük;

1. Néhány híres magyar tudós nevének betűit összekevertük; 1. Néhány híres magyar tudós nevének betűit összekevertük; Tudod-e, kik ők, es melyik találmány fűződik a nevükhöz az alább felsoroltak közül? MÁJUS NE ONNAN... találmánya:... SOK DELI NYÁJ... találmánya:...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kruzslicz Zsolt. Színkeverés. A követelménymodul megnevezése: Mázolás, festés, felújítási munkák I.

MUNKAANYAG. Kruzslicz Zsolt. Színkeverés. A követelménymodul megnevezése: Mázolás, festés, felújítási munkák I. Kruzslicz Zsolt Színkeverés A követelménymodul megnevezése: Mázolás, festés, felújítási munkák I. A követelménymodul száma: 0878-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-30 SZÍNKEVERÉS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el.

A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el. A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el. A NAPRENDSZER ÉS BOLYGÓI A Nap: csillag (Csillag = nagyméretű, magas hőmérsékletű, saját fénnyel rendelkező izzó gázgömb.) 110 földátmérőjű összetétele

Részletesebben

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek KVANTUMMECHANIKA a11.b-nek HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1 Hősugárzás: elektromágneses hullám A sugárzás által szállított energia: intenzitás I, T és λkapcsolata? Példa: Nap (6000 K): sárga (látható) Föld (300

Részletesebben

Rövidített használati útmutató Ability központokhoz

Rövidített használati útmutató Ability központokhoz Rövidített használati útmutató Ability központokhoz A kezelőegység jelzései A védett objektum állapotának kijelzése K: Riasztó kikapcsolva B: Riasztó bekapcsolva (minden zóna éles) M: Éjszakai mód bekapcsolva

Részletesebben

I. Az orvosi termográfia története

I. Az orvosi termográfia története I. Az orvosi termográfia története A hőmérséklet objektív mérését több évszázada használjuk különböző hőmérőkkel. Az első higanyos hőmérő kitalálója D. G. Farenheit holland tudós. Ezt a hőmérőt a XVIII.

Részletesebben

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon 1. tudáskártya Mi az energia? Az embereknek energiára van szükségük a mozgáshoz és a játékhoz. Ezt az energiát az ételből nyerik. A növekedéshez is energiára van szükséged. Még alvás közben is használsz

Részletesebben

Épület termográfia jegyzőkönyv

Épület termográfia jegyzőkönyv Épület termográfia jegyzőkönyv Bevezetés Az infravörös sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés, a termográfia azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (-273,15 C) felett

Részletesebben

2012. Dec.6. Herbert Ferenc LG-előadás. Napelemek

2012. Dec.6. Herbert Ferenc LG-előadás. Napelemek 2012. Dec.6. Herbert Ferenc LG-előadás Napelemek Napsugárzás Történelem Napjaink napelem termékei: -Fajták -Karakterisztikák -Gyártásuk Főbb alkalmazásaik: -Sziget üzem -Hálózatszinkron üzem -Speciális

Részletesebben

2x AAA. Kezdő lépések: Elem

2x AAA. Kezdő lépések: Elem 2x AAA Kezdő lépések: Elem Kezdő lépések: Összeszerelés Lézerkimenet Elem állapota: Műveletek: Bevezetés A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 3

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 3 HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 3 ALaPISMERETEK III. ENERgIA és A VÁLTOZÓ FÖLD 1. Külső és belső erők A geológiai folyamatokat eredetük, illetve megjelenésük helye alapján két nagy csoportra oszthatjuk. Az egyik

Részletesebben

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 Fizikatörténet A fénysebesség mérésének története Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 Kezdeti próbálkozások Galilei, Descartes: Egyszerű kísérletek lámpákkal adott fényjelzésekkel. Eredmény:

Részletesebben

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum. Passzív házak Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.com 2014.08.12. 1 Passzív ház Olyan épület, amelyben a kényelmes hőmérséklet

Részletesebben

3. Színkontrasztok. A hét színkontraszt:

3. Színkontrasztok. A hét színkontraszt: 3. Színkontrasztok Kontraszt: a színek különbözőségét használjuk ki, ez lesz a színhatás alapja, a kép annál feszültebb, minél nagyobb az egyes színek hatása közötti különbség A hét színkontraszt: 1. Magában

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középszintű érettségi feladatsor Fizika Első rész Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy a jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges,

Részletesebben

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó?

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? 1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? Elıször is mi a különbség a meleg és a hideg fehér izzó között? A meleg fehér szín egy sárgás fehér szín, hasonlít a már megszokott halogén fényéhez (megjegyzés: a halogén

Részletesebben

Összeadó színkeverés

Összeadó színkeverés Többféle fényforrás Beépített meghajtás mindegyik fényforrásban Néhány fényforrásban beépített színvezérlő és dimmer Működtetés egyszerűen 12V-ról Színkeverés kézi vezérlővel Komplex vezérlés a DkLightBus

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fénytechnika A szem, a látás és a színes látás Dr. Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013 Mi a szín? (MSz 9620) Fizika: a szín meghatározott hullámhosszúságú

Részletesebben

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Természettudomány középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 26. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. Enzimek, katalizátorok

Részletesebben

Általános teendők hőhullám idején

Általános teendők hőhullám idején Általáns teendők hőhullám idején lakás hűtése, éjszakai szellőztetése, légkndícinálása. testhőmérséklet alacsnyan tartása gyakri zuhanyzás világs, bő ruha viselete rendszeres flyadékfgyasztás, sópótlás

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem c. előadását hallhatják! 2010. február 10. Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről,

Részletesebben

A mérési feladat (1) A fotoellenállás R ellenállása függ a megvilágítás erősségétől (E), amely viszont arányos az izzószál teljesítmény-sűrűségével:

A mérési feladat (1) A fotoellenállás R ellenállása függ a megvilágítás erősségétől (E), amely viszont arányos az izzószál teljesítmény-sűrűségével: A mérési feladat 1900-ban Planck felvetett egy új hipotézist, miszerint a fény kibocsátása hv nagyságú energiakvantumokban történik. 1905-ben Einstein kiegészítette ezt a feltevést: a fény a kibocsátás

Részletesebben

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK 1. BEVEZETÉS A 601H-R és 601H-F hőérzékelők a mennyezetre szerelhető, aljzatra illeszthető 600-as sorozatú érzékelők közé tartoznak. Kétvezetékes hálózatba szerelhető,

Részletesebben

A Komfortelmélet mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintő szaktárgy.

A Komfortelmélet mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintő szaktárgy. KOMFORTELMÉLET Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Épületgépészeti é ti Tanszék I. Általános bevezetés A Komfortelmélet mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintő szaktárgy.

Részletesebben

Hőtan I. főtétele tesztek

Hőtan I. főtétele tesztek Hőtan I. főtétele tesztek. álassza ki a hamis állítást! a) A termodinamika I. főtétele a belső energia változása, a hőmennyiség és a munka között állaít meg összefüggést. b) A termodinamika I. főtétele

Részletesebben

Találkozásaim a fénytudománnyal

Találkozásaim a fénytudománnyal Találkozásaim a fénytudománnyal Mohammed Samantha Orsolya Dobó Katalin Gimnázium, 2500 Esztergom Összefoglalás Olyan régen találkoztunk Feri professzorral, hogy már nem is emlékszem rá pontosan. Anya többször

Részletesebben

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN!

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A napkollektor TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A meleg víz előállítása az egyik legállandóbb háztartási kiadás. Ez a költség az egyetlen amelyet ellentétben a fűtéssel és a légkondicionálással-

Részletesebben

Szenzorok. 5. előadás

Szenzorok. 5. előadás Szenzorok 5. előadás Hőmérsékletmérés A hőmérséklet fizikai nagyság, mely a test felmelegedésének fokát képviseli. A hőmérséklet az atomok és molekulák hőmozgásával illetve a test termodinamikus állapotával

Részletesebben

Használati utasítás HARD SURFACE. Transzferpapírok. CL Hard Surface I CL Hard Surface II SIGNDEPOT.EU

Használati utasítás HARD SURFACE. Transzferpapírok. CL Hard Surface I CL Hard Surface II SIGNDEPOT.EU Használati utasítás HARD SURFACE Transzferpapírok I Megnevezés Paropy...2 Paropy I...3 Akril...4 Karton Papírok......5 Kerámia Bögrék...6 Kerámia Csempék...7 Kristály/Üveg...8 Bőr...9 Oldal Mágnes...10

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

A színtévesztés foglalkozásegészségügyi. kérdései. Dr.Ungváry Lilla. Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központ 2012.05.16.

A színtévesztés foglalkozásegészségügyi. kérdései. Dr.Ungváry Lilla. Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központ 2012.05.16. A színtévesztés foglalkozásegészségügyi kérdései Dr.Ungváry Lilla Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központ 2012.05.16. Problémák: Nincsen egyetlen, 100%-os diagnózist adó teszt A tesztek

Részletesebben

Mé diakommunika cio MintaZh 2011

Mé diakommunika cio MintaZh 2011 Mé diakommunika cio MintaZh 2011 Mekkorára kell választani R és B értékét, ha G=0,2 és azt akarjuk, hogy a szín telítettségtv=50% és színezettv=45 fok legyen! (gammával ne számoljon) 1. Mi a különbség

Részletesebben

A jelen fényforrása a LED

A jelen fényforrása a LED Termékkatalógus 2009 A jelen fényforrása a Shuji Nakamura, aki vezető szerepet játszott a kék fényt kibocsátó anyagok kifejlesztésében most visszatért. Nakamura a kilencvenes években szerzett hírnevet

Részletesebben

Adatátviteli eszközök

Adatátviteli eszközök Adatátviteli eszközök Az adatátvitel közegei 1) Vezetékes adatátviteli közegek Csavart érpár Koaxiális kábelek Üvegszálas kábelek 2) Vezeték nélküli adatátviteli közegek Infravörös, lézer átvitel Rádióhullám

Részletesebben

Függöny fel, fények bekapcsolva, az új fényfüggöny megérkezett.

Függöny fel, fények bekapcsolva, az új fényfüggöny megérkezett. Termékújdonságok Függöny fel, fények bekapcsolva, az új fényfüggöny megérkezett. Biztonsági fényfüggönyök igen vékony kivitelben nagy érzékelési távolsággal. Biztonsági fényfüggönyök -es és -es típus IEC

Részletesebben

A leghatékonyabb klímabarát ötletek

A leghatékonyabb klímabarát ötletek A leghatékonyabb klímabarát ötletek Általánosságban Hőtérképet készítettünk otthonunkról. Feleslegesen nem fűtünk. Abban a helyiségben, ahol éppen nem tartózkodunk, lejjebb vesszük a fűtést. - 2 C már

Részletesebben

2. Rész A kozmikus háttérsugárzás

2. Rész A kozmikus háttérsugárzás 2. Rész A kozmikus háttérsugárzás A kozmikus sugárzás felfedezése 1965: A. Penzias és R. Wilson (Bell Lab) érzékeny mikrohullámú antennája A kozmikus sugárzás 1965: A. Penzias és R. Wilson érzékeny mikrohullámú

Részletesebben

A termográfiáról. Tartalomjegyzék. I. Mit jelent a termográfia (CTI)?

A termográfiáról. Tartalomjegyzék. I. Mit jelent a termográfia (CTI)? A termográfiáról Tartalomjegyzék I. Mit jelent a termográfia (CTI)? II. Milyen felismerésen alapul a vizsgáló módszer? III.Milyen termokamerával történik a vizsgálat? IV.Az orvosi termográfia története

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

KENKOLIGHT. Egy természetesebb fény előnyei az otthonában és az irodában

KENKOLIGHT. Egy természetesebb fény előnyei az otthonában és az irodában KENKOLIGHT Egy természetesebb fény előnyei az otthonában és az irodában TEGYE DERŰSEBBÉ A NAPJÁT! Az embereknek nem kellene mindig zárt térben tartózkodniuk. Miért? Mert a napsütés jót tesz nekünk fizikálisan

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja László András Wigner Fizikai Kutatóintézet, Részecske- és Magfizikai Intézet 1 Kivonat Az erősen kölcsönható anyag és fázisai Megfigyelések a fázisszerkezettel

Részletesebben

Ex Fórum 2014 Konferencia. 2014. május 13. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2014 Konferencia. 2014. május 13. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 Robbanásbiztonság-technika: gyújtóforrás elleni védelem a teljes élettartam során 2 Főbb tűzesetek gyújtóforrásai (Európa 2000-2014) Motorok villamos kábelezései 23% Dohányzás 18% Súrlódás (csapágyazás

Részletesebben

Bioprotector Canada. A Bioprotector kibocsátásainak összehasonlító jelentése. 1.0 javított kiadás. 2009. április 8. /Jóváhagyás

Bioprotector Canada. A Bioprotector kibocsátásainak összehasonlító jelentése. 1.0 javított kiadás. 2009. április 8. /Jóváhagyás Bioprotector Canada A Bioprotector kibocsátásainak összehasonlító jelentése 1.0 javított kiadás 2009. április 8. /Jóváhagyás Ellenőrizte: dátum Ezt a jelentést kizárólag a Protocol Data Systems cég (röviden:

Részletesebben

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK Elméleti bevezetés A spektroszkópia, spektrofotometria az egyik legelterjedtebb anyagvizsgálati módszer. Az igen sokféle mérési technika közös alapja az, hogy az anyagok molekuláris,-

Részletesebben

Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR

Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR Molekulaspektroszkópiai módszerek UV-VIS; IR Fény és anyag kölcsönhatása! Optikai módszerek Fényelnyelés mérése (Abszorpción alapul) Fénykibocsátás mérése (Emisszión alapul) Atomspektroszkópiai módszerek

Részletesebben

Bámulatos felvételek az emberi testről.

Bámulatos felvételek az emberi testről. Bámulatos felvételek az emberi testről. Elektronmikroszkóp segítségével hihetetlen részletek mutathatóak ki 1-5 nanométerig terjedő tartományban. 2014.09.15. 1 Vörös vérsejtek Itt úgy néznek ki, mintha

Részletesebben

KÁOKSZI VIZSGAFEJLESZTŐ KÖZPONT Földrajz próbafeladatok 2003. Minta

KÁOKSZI VIZSGAFEJLESZTŐ KÖZPONT Földrajz próbafeladatok 2003. Minta 1. FELADAT Földünk és környezetünk Középszintű írásbeli érettségi feladatlap 3. minta 2. rész A feladatlap-rész megoldásához atlasz használható Milyen mozgásokat végez a Nap? Jelölje az állítások előtt

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Bevezetés légkör hőmérsékletét napsugárzás csapadék szél DEFINÍCIÓ időjárásnak időjárási elemek

Bevezetés légkör hőmérsékletét napsugárzás csapadék szél DEFINÍCIÓ időjárásnak időjárási elemek Bevezetés Ebben a fejezetben a földfelszínt körülölelő levegőburok, a légkör jelenségeivel ismerkedünk meg. Választ kapunk arra, hogyan keletkeznek a felhők, mikor hullik eső és mikor hó, milyen pusztításokat

Részletesebben

1. Biztonsági utasítások és fontos figyelmeztetések. Lézer sugárzás Tilos a közvetlenül a lézersugárba tekinteni! I. lézer osztály

1. Biztonsági utasítások és fontos figyelmeztetések. Lézer sugárzás Tilos a közvetlenül a lézersugárba tekinteni! I. lézer osztály 1. Biztonsági utasítások és fontos figyelmeztetések Lézer sugárzás Tilos a közvetlenül a lézersugárba tekinteni! I. lézer osztály - Az LC 14 lézer-konténer az I. lézerosztályba van besorolva, és megfelel

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilárd, folyékony vagy

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA Három követelményszint: az épületek összesített energetikai jellemzője E p = összesített energetikai jellemző a geometriai viszonyok függvénye (kwh/m

Részletesebben

Tisztelt látogató, kedves szülő!

Tisztelt látogató, kedves szülő! Tisztelt látogató, kedves szülő! Köszönjük, hogy megtisztel figyelmével, és megtekinti az ÁlomVirág babalégzésfigyelő készülékünk rövid ismertetőjét, mely orvosok által tesztelt és tanácsolt, a Babára

Részletesebben

Érezzük jól magunkat! Családi házak komfortelmélete Vértesy Mónika környezetmérnök, é z s é kft

Érezzük jól magunkat! Családi házak komfortelmélete Vértesy Mónika környezetmérnök, é z s é kft Érezzük jól magunkat! Családi házak komfortelmélete Vértesy Mónika környezetmérnök, é z s é kft A komfortelmélet alapjai A komfortelmélet alapjai 1. Levegő minősége 2. Hőkomfort 3. Akusztikai komfort (4.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fizika

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

MIKRO-TÜKÖR BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY

MIKRO-TÜKÖR BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY MIKRO-TÜKÖR BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY TV Kiforrott technológia Kiváló képminőség Környezeti fény nem befolyásolja 4:3, 16:9 Max méret 100 cm Mélységi

Részletesebben

Nagy bumm, kisebb bumm, teremtés

Nagy bumm, kisebb bumm, teremtés Nagy bumm, kisebb bumm, teremtés Ez nem jelent egyebet, mint azt, hogy a világról szerzett ismereteinket gyökeresen más nézőpontból kell megközelíteni, és ennek következtében újra is kell értelmezni azokat.

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév Iskola: Csapatnév: 1 4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév 1. A rajzon a földünk belső felépítését láthatjátok. Nevezzétek meg a részeit! 2. Mit ábrázolnak a képek? Írjátok a nevét a kép

Részletesebben

Szín Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió)

Szín Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió) Színek Németh Gábor Szín Elektromágneses rezgések Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió) Vörös 800-650 400-470 Narancs 640-590 470-520 Sárga 580-550 520-590 Zöld 530-490 590-650 Színek esztétikája Érzéki-optikai

Részletesebben

Állófûtés. Kényeztesse magát Webasto állófûtéssel! www.webasto.hu. Már beszálláskor kellemes hômérséklet fogadja Önt autójában!

Állófûtés. Kényeztesse magát Webasto állófûtéssel! www.webasto.hu. Már beszálláskor kellemes hômérséklet fogadja Önt autójában! Állófûtés Kényeztesse magát Webasto állófûtéssel! Már beszálláskor kellemes hômérséklet fogadja Önt autójában! Kényelem Biztonság Környezet- és motorvédelem www.webasto.hu Webasto motortól független állófûtés:

Részletesebben

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS OPTIKA Geometriai optika Snellius Descartes-törvény A fényhullám a geometriai optika szempontjából párhuzamos fénysugarakból áll. A vákuumban haladó fénysugár a geometriai egyenes fizikai megfelelője.

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Hatások értékelése Bevezetés Téglás Város Önkormányzata elkötelezett a fenntartható fejlődés gondolatisága és gyakorlata mellett, ezért vállalta,

Részletesebben

Az [OIII] vonal hullámhossza = 3047,50 Ångström Maximális normált fluxus = 7,91E-12 Szigma = 0,18 Normálási tényező = 3,5E-12 A Gauss-görbe magassága

Az [OIII] vonal hullámhossza = 3047,50 Ångström Maximális normált fluxus = 7,91E-12 Szigma = 0,18 Normálási tényező = 3,5E-12 A Gauss-görbe magassága PÁPICS PÉTER ISTVÁN CSILLAGÁSZATI SPEKTROSZKÓPIA 2. 6. HF FELADAT: egy az IUE adatbázisából (http://archive.stsci.edu/iue/) tetszőlegesen választott objektum ultraibolya spektrumának IDL-ben való feldolgozása,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai DR Hargitai Hajnalka 2011.10.05. BURGERS FÉLE NÉGYPARAMÉTERES

Részletesebben

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER 1 of 6 12/1/2008 2:33 AM THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER Az infravörös monitorozás emisszión alapuló noninvazív képalkotó eljárás. A Budapesti Mûszaki Egyetemen kidolgozott thermográfiai vizsgálati rendszer

Részletesebben

Kedves Látogató! Reméljük, jól érezted magad a Zselici Csillagparkban, és amellett, hogy

Kedves Látogató! Reméljük, jól érezted magad a Zselici Csillagparkban, és amellett, hogy Kedves Látogató! Reméljük, jól érezted magad a Zselici Csillagparkban, és amellett, hogy kellemes kikapcsolódásban volt részed, bizonyára sok számodra új, érdekes információval, látvánnyal, élménnyel gazdagodva

Részletesebben

A HATÉKONYSÁG. Ecodesign-irányelvek a nagyobb környezettudatosság érdekében

A HATÉKONYSÁG. Ecodesign-irányelvek a nagyobb környezettudatosság érdekében HTÉKONYSÁG NYER Ecodesign-irányelvek a nagyobb környezettudatosság érdekében 20%... több megújuló energia... kevesebb elsődleges energiafelhasználás... kisebb CO 2 -kibocsátás z Európai Unió magas célokat

Részletesebben