ÉRDEKESSÉGEK AZ INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁSRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRDEKESSÉGEK AZ INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁSRÓL"

Átírás

1 ÉRDEKESSÉGEK AZ INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁSRÓL Az infravörös sugárzás felfedezése Mi az infravörös sugárzás? A látható fényhez közeli, a közepes és a látható fénytől távoli infravörös sugárzás (Forrás: a NASA Infravörös Asztrofizikai Adatközpontja) AZ INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁS FELFEDEZÉSE A németországi Hannoverben született Sir Frederick William Herschel ( ) zenészként és csillagászként vált ismertté ben Angliába emigrált, ahol nővérével, Carolinnal az éjszakai égbolt kutatására szánt távcsöveket készített. Tevékenységük során számos kettős csillagot és csillagködöt katalogizáltak. Herschel talán az Uránusz 1781-ben történt felfedezésével vált leghíresebbé, ami az első új bolygó volt az antik idők óta ban Herschel egy másik igen fontos felfedezést tett. Mivel érdekelte, hogy a különböző színű szűrőkön hogyan haladnak át a hősugarak, megfigyelte a Napot és úgy találta, hogy a különböző színű szűrők a hősugarakat különböző mértékben engedik át. Herschel úgy gondolta, hogy a színek önmaguk tartalmazhatnak különböző mértékben hőt, ezért kigondolt egy nagyon ötletes kísérletet hipotézisének tanulmányozására. A spektrum (vagyis a színeire felbontott fény, a szivárvány ) létrehozása céljából a fényt egy üvegprizmán vezette át, és mérte mindegyik fény hőmérsékletét. A jobb hőelnyelés céljából feketére festett tokocskákba zárva három hőmérőt alkalmazott. Az egyik tokot mindegyik színbe, míg a másik kettőt ellenőrzésként a spektrumon kívül 1 helyezte el. Sorban mérve az ibolya, a kék, a zöld, a sárga, a narancs és a vörös szín hőmérsékletét úgy találta, hogy valamennyi szín hőmérséklete magasabb volt, mint az ellenőrző hőmérők által mért érték és a spektrumban az ibolyától a vörös felé haladva a színek hőmérséklete növekszik. 1 Fordítói megjegyzés: az angolban az infra és az ultra egyaránt valamin túl értelmet jelent. Így az infravörös is valóban túl van a vörösön, ha a spektrum ibolya felőli végéről és az ultraibolya is túl van az ibolyán, ha a spektrum vörös felőli végéről nézzük. A magyarban ez logikusabb: a spektrumban balról jobbra haladva az infravörös jön először, tehát ez tulajdonképpen. a vörösön inneni sugárzás, (így is nevezzük, illetve az infravörös kifejezést mi így értelmezzük), míg tovább haladva, ha túl jutunk az ibolyán ott már valóban az ibolyántúli (ultraibolya) tartományba kerülünk. A fordítás a magyar fizikai értelmezést követi.

2 Ezután elhatározta, hogy megméri a spektrum azon részének a hőmérsékletét, amelyik éppen előtte van a vörösnek, tehát nyilvánvalóan nem tartozik a napfényhez. Meglepődve tapasztalta, hogy ez a terület volt a legmelegebb. Herschel további kísérleteket végzett a spektrum vörösen inneni tartományában az ő elnevezése szerinti kalorikus sugarakkal, és megállapította, hogy azok éppúgy visszaverődnek, megtörnek, elnyelődnek és továbbítódnak, mint a látható fény. Amit Sir William felfedezett, az egy vörösön inneni fény (vagy sugárzás). Később a kalorikus sugarakat infravörös sugaraknak, vagy infravörös sugárzásnak nevezték (ahol az infra előszó az inneni kifejezést jelenti). Herschel felfedezése nemcsak azért volt jelentős, mert elvezetett az infravörös sugárzás felfedezéséhez, hanem azért is, mert ez volt az első eset, hogy valaki a fénynek egy olyan formáját mutatta be, amelyet szemünkkel nem láthatunk. Herschel eredeti prizmája és tükre a londoni Tudományos és Ipari Nemzeti Múzeumban van kiállítva. Napjainkban az infravörös technikának sokféle érdekes és hasznos alkalmazása van. Az infravörös csillagászat új és látványos felfedezéseket tesz az Univerzumban. A gyógyászati infravörös képalkotás egy nagyon hasznos diagnosztikai eszköz. Infravörös kamerákat használnak a rendőrségi és a biztonsági munkában, éppúgy mint a hadászatban. Infravörös képeket használnak épületek hőveszteségének a meghatározásához, és elektronikus készülékek ellenőrzéséhez. Infravörös műholdakat alkalmaznak a földi időjárás megfigyeléséhez, a növényzet tanulmányozására, geológiai kutatásokra és a tengerek hőmérsékletének meghatározására. Hurrikán infravörös képe A naptári év a 200. évfordulója annak, hogy Sir William Herschel felfedezte az infravörös sugárzást. MI AZ INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁS? Az emberi szem tulajdonképpen egy érzékelő eszköz, melynek rendeltetése a látható fényhullámok (vagy másképpen fogalmazva a látható sugárzás) észlelése. A látható fény azon kevés sugárzás egyike, melyek át tudnak hatolni az atmoszférán és a Föld felületén is észlelhetők. Amint az előző Az infravörös sugárzás felfedezése című fejezetben láttuk, az infravörös sugárzás nem látható. Valójában az elektromágneses spektrumnak nevezett sugárzási tartománynak csak egy egészen kis részét vagyunk képesek látni.

3 Az elektromágneses spektrum: gamma-, röntgen-, ultraibolya-, látható-, infravörös-, és rádió-, sugarak mérete, hullámhossza és frekvenciája Az elektromágneses spektrum gamma, röntgen, ultraibolya, látható, infravörös, sugárzást, mikrohullámokat és rádióhullámokat tartalmaz. A sugárzás ezen típusai között csak hullámhosszukban és frekvenciájukban van különbség. A gamma sugaraktól a rádióhullámok felé haladva a hullámhossz növekszik, a frekvencia pedig (éppúgy, mint az energia és a hőmérséklet) csökken. Mindezen sugárzási formák a fény vákuumbeli sebességével ( km/sec) terjednek. Az űrből jövő látható fény, a rádió- és bizonyos infravörös sugárzás, valamint az ultraibolya sugárzás egy kis része még a Föld felületét is eléri. Szerencsénkre atmoszféránk a többi, többségében veszélyes, sőt a földi életre halálos sugárzásokat kiszűri. Az infravörös sugárzás az elektromágneses spektrum látható és mikrohullámú része között fekszik. Épp ezért az infravörös sugárzás hullámhossza nagyobb, mint a látható fényé és rövidebb, mint a mikrohullámoké, frekvenciája pedig alacsonyabb a látható fényénél és nagyobb a mikrohullámokénál. Az un. közeli infravörös sugárzás az infravörös spektrumnak azt a részét jelöli, amelyik legközelebb van a látható fényhez, míg a távolinak nevezett infravörös sugárzás a mikrohullámú tartományhoz van közel. Az infravörös sugárzás elsődleges forrása a hősugárzás. Bármilyen objektum, amely valamennyire meleg, vagyis hőmérséklete az abszolút nulla fok (azaz -459,6 F, -273,5 C, vagy 0 K) felett van, infravörös sugárzást bocsát ki magából. Tehát még olyan tárgyak is bocsátanak ki infravörös sugárzást, amelyekről tudjuk, hogy nagyon hidegek, mint pl. egy jégkocka. Amikor egy tárgy nem elég meleg (forró) ahhoz hogy látható fényt sugározzon ki, akkor energiájának legnagyobb részét infravörös sugárzás formájában adja le. Például a forró faszén nem ad ki fényt, de infravörösen sugároz, amit hősugárzásként érzékelünk. Minél melegebb egy tárgy, annál több infravörös sugárzást bocsát ki. Az ábrán egy landoló űrsikló infravörös képe van, melyen látható, hogy az alul lévő gumikerekek mennyire felmelegednek a visszatérés során.

4 Az emberi test a normál hőmérsékletén legerősebben a 10 mikron hullámhosszúságú infravörös tartományban sugároz. (A mikron a csillagászatban használatos mértékegység, a méter egy milliomod része.) A jobb oldali kép egy macska infravörös látványát mutatja. A sárga-fehér területek a legmelegebbek a bíbor színűek a leghidegebbek. Ez a kép egy olyan más jellegű információt ad egy háziállatról, amilyet egy látható fényben készült képtől nem kaphatunk meg. Megjegyzésre érdemes a macska hideg orra és meleg szemei, fülei. Néhány állat az infravörös tartományban is képes látni. Például a viperák fajtájába tartozó kígyók (pl. a csörgőkígyók) érzékelő gödröcskékkel rendelkeznek, melyeket az állat infravörös képek képzésére használ. Ezáltal tud a kígyó melegvérű állatokat felfedezni (még ha azok sötét földalatti üregekben is vannak) az általuk kibocsátott infravörös sugárzást érzékelve. A két érzékelő gödröcskével rendelkező kígyókat az infravörös sugárzásra különösen érzékenynek tekintik. Az infravörös sugárzást mindennap tapasztalhatjuk. Érezzük a napfény, a tűz, a radiátor vagy akár egy forró járda melegét, és ez mind infravörös sugárzás. Bár szemünk ezt nem képes látni, a bőrünkben lévő idegek hőként érzékelik. Bőrünknek ezek a hőérzékeny idegvégződései képesek a belső testhőmérséklet és a külső bőrhőmérséklet közötti különbség érzékelésére. Ugyancsak infravörös sugarakat használunk, amikor a televízió távszabályzóját működtetjük. Még többet tudhatunk meg az infravörös sugárzás mindennapi alkalmazásáról a Világunk más fényben című fejezetből. A LÁTHATÓ FÉNYHEZ KÖZELI, A KÖZEPES ÉS A LÁTHATÓ FÉNYTŐL TÁVOLI INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁS Az infravörös sugárzást rendszerint 3 spektrum-tartományba sorolják: a látható fényhez közeli, a közepes és a látható fénytől távoli. A szóban forgó tartományok közötti határvonalakat illetően nincs általános megegyezés, ezért azokat egymástól eltérő módon jelölik meg. Az egyes tartományokba tartozó hullámhosszakat főleg az infravörös sugarak összegyűjtésére alkalmazott érzékelő technológia határozza meg. A (látható fényhez) közeli infravörös sugárzás alapfokú megfigyeléseit a 60-as évek óta végzik. A megfigyelések az 1 mikronnál kisebb hullámhosszúságú látható fény megfigyeléséhez hasonlóan történnek, de 1 mikronnál érzékenyebb speciális infravörös érzékelőket kell használni. A közepes és a (látható fénytől) távoli infravörös sugárzás megfigyelése csak az atmoszféra feletti érzékeléssel történhet. Ezeknél a megfigyeléseknél olyan speciális hűtött kristályokat (pl. germánium kristályokat) tartalmazó érzékelőket kell alkalmazni, melyek villamos ellenállása erősen hőfüggő.

5 Bármilyen tárgy, aminek valamilyen hőmérséklete (tehát hősugárzása) van, infravörös sugárzást bocsát ki. Így tehát tulajdonképpen minden csillagászati objektumnak is van bizonyos mértékű infravörös sugárzása. Egy objektum sugárzásának hullámhossza legnagyobb mértékben hőmérsékletétől függ. Általában ha egy objektum hőmérséklete hidegebb, az hatásosabban mutatható ki a távolabbi infravörös hullámhosszakkal. Ez azt jelenti, hogy egyes hullámhosszak jobban megfelelnek bizonyos objektumok tanulmányozásához, mint mások. A Lófej Köd látványa a látható fény, a közeli és a közepes infravörös fény tartományban. Amint haladunk a spektrum közeli infravörös tartományából a közepes és a távoli tartományok felé, bizonyos csillagászati objektumok feltűnnek, míg mások pedig eltűnnek látókörünkből. Például a fenti ábrán látható, hogy mennyivel több csillag (általában hidegebb csillag) tűnik fel, amint haladunk a látható fény tartományának megfelelő kép felől a közepes infravörös sugárzású tartományt mutató kép felé. A közepes infravörös tartományban a köd átlátszóvá válik, ezáltal láthatóvá téve a látható fény tartományában általa eltakart objektumokat is. A távoli infravörös tartományú képen maga a hidegebb köd izzik. Az alábbi táblázat megmutatja, hogy mit is látunk a különböző infravörös spektrális tartományokban. SPEKTRUM TARTOMÁNY HULLÁMHOSSZ TARTOMÁNY (mikron) HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY (Kelvin fok) AMIT LÁTUNK Közeli infravörös sugárzás (0,7-1)-től 5-ig 740-től ( )-ig Kihűlt vörös csillagok Vörös óriások Átlátszó köd Közepes infravörös sugárzás Távoli infravörös sugárzás 5-től (25-40)-ig (25-40)-től ( )-ig (92,5-140)-től 740-ig (10,6-18,5)-től (92,5-140)-ig Bolygók, üstökösök és aszteroidák Csillagfény által melegített csillagközi por Bolygóképződmények Hideg ködök kisugárzása Galaxisok központja Nagyon hideg molekuláris felhők

6 KÖZELI INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁS 0,7 és 1,1 mikron hullámhossz között a látható fénynél alkalmazott megfigyelési módszereket használhatjuk, kivéve a szabad szemmel történő megfigyelést. Az ebben a tartományban megfigyelhető infravörös fény nem termikus (nem hősugárzás következtében jön létre). Sokan nem is tekintik ezt a tartományt az infravörös csillagászat részének. 1,1 mikron fölött azonban az infravörös kibocsátás elsősorban hő- vagy melegsugárzás. Amint továbbhaladunk a látható fénytől a hosszabb hullámhosszú fény felé, elérjük az infravörös tartományt. Ha belépünk a közeli infravörös tartományba, a szabad szemmel jól látható nagy hőmérsékletű kék csillagok elhalványulnak, és a hidegebb csillagok válnak láthatóvá. A közeli infravörös tartományban a csillagok közül főleg a nagyméretű vörös óriások és a kistömegű vörös törpék láthatók, valamint ez az a tartomány, ahol a csillagközi köd a legátlátszóbb. A Tejút központjának látványa a látható fény (baloldali ábra Howard McCallon szíves engedélyével) és a közeli infravörös sugárzás tartományában. (A kép a 2MASS 2 mikronos teljes égi térképből származik.) A képeken jól látszik, hogy galaxisunknak a látható fényben a sűrű kozmikus köd által elrejtett központja mennyire átlátható lesz a jobboldali infravörös képen. A látható fényben jól megfigyelhető forró csillagok az infravörös fényben elhalványulnak. A közeli infravörös kép azokat a hidegebb és vörösebb csillagokat mutatja, melyek a látható fényben nem tűnnek fel. Ezek a csillagok főleg vörös törpék és vörös óriások. A vörös óriások olyan vöröses vagy narancsszínű csillagok, melyeknek nukleáris energiája kifogyóban van. Ezek eredeti méretüknek 100-szorosára képesek megnőni és hőmérsékletük Kelvin fok között van. A vörös óriások a közeli infravörös tartományban sugároznak a legintenzívebben. A vörös törpék a csillagok között a leggyakoribbak. Ezek a mi Napunknál jóval kisebbek, és a csillagok között a leghidegebbek: hőmérsékletük 3000 Kelvin fok, épp ezért ezek a legerősebben a közeli infravörös tartományban sugároznak. Sok ilyen csillag túl halvány a látható fény tartományában ahhoz, hogy optikai távcsövekkel észlelhető lenne. Először a közeli infravörös tartományban fedezték is fel őket.

7 KÖZEPES INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁS Amint belépünk a spektrum közepes infravörös tartományába, a hideg csillagok kezdenek eltűnni és a még hidegebb objektumok úgymint a bolygók, üstökösök és aszteroidák lesznek láthatók. A bolygók fényt nyelnek el a napból és felmelegszenek, majd ezt a meleget infravörös fényként sugározzák ki. Ez különbözik attól a látható fénytől, amit mi, mint a bolygók által visszavert napfényt látunk. Naprendszerünk bolygóinak hőmérséklete Kelvin fok között van. Az ebben a tartományban lévő objektumok fényüknek legnagyobb részét a közepes infravörös tartományban bocsátják ki. A Föld például legerősebben a 10 mikron körül hullámhosszon sugároz. A Föld infravörös képe Fényüknek legnagyobb részét az aszteroidák is a közepes infravörös tartományban bocsátják ki, ezáltal ez a hullámhossz-sáv a legalkalmasabb a sötét aszteroidák felderítésére. Az infravörös adatok segítségével lehet meghatározni ezek felületi összetételét és átmérőjüket. A csillagfény által melegített csillagközi porok is a közepes infravörös sugárzás nevezetes objektumai. Példa erre az állatövi por, amelyik naprendszerünk síkjában fekszik. Ez a por szilikátból van (mint a Föld sziklái) és összetevőinek mérete a mikron tizedrészétől a nagy szikladarabok méretéig terjed. A szilikát sugárzásának legnagyobb része 10 mikron hullámhosszúságú. E por eloszlásának a feltérképezése segítséget jelenthet naprendszerünk kialakulásának kutatásában. Az üstökösökből származó por ugyancsak erősen sugároz a közepes infravörös tartományban. Az Araki-Alcock üstökös IRAS-képe a közepes infravörös tartományban Amint belépünk a közepes infravörös tartományba, a meleg csillagközi por világítani kezd. Legfényesebben a csillagok körüli, - az általuk kibocsátott anyagokból álló - por világít ebben a tartományban. Gyakran ez a por olyan sűrű, hogy maga a csillag alig tud átfényleni rajta keresztül és csak infravörös módszerrel fedezhető fel.

8 Az újonnan alakuló csillagok körüli bolygóképződmények is fényesen világítanak a közepes infravörös tartományban. A bolygóképződményekből várhatóan bolygók kialakulása lehetséges. TÁVOLI INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁS A távoli infravörös tartományban a csillagok mind eltűnnek. Helyettük nagyon hideg, (140 Kelvin fok vagy még alacsonyabb hőmérsékletű) anyagot láthatunk. Óriási hideg gáz- és porfelhők izzanak a távoli infravörös fényben a saját és a szomszédos galaxisokban egyaránt. Néhány ilyen felhő nem más, mint kialakulóban lévő új csillag. A távoli infravörös sugárzásban való megfigyelésükkel ezek az előcsillagok már jóval korábban meghatározhatók, még mielőtt az összesűrűsödésük miatti hősugárzásból kifolyólag láthatóvá lettek volna. Csillagfény által melegített Cirrus-köd infravörös IRAS képe. Galaxisunk közepe is fényesen ragyog a távoli infravörös fényben, a csillagközi por alkotta sűrű felhőkbe ágyazódott nagy csillag- koncentráció miatt. Ezek a csillagok felmelegítik a port és emiatt izzanak azok fényesen az infravörös fényben. A mellékelt képen a COBE műhold által galaxisunkról a távoli infravörös fény 60, 100, és 240 mikron hullámhosszúságú részeiből összeállított fotója látható Michael Hauser,a COBE/DIRBE és a NASA engedélyével

9 Galaxisunk (a Tejút) síkját kivéve, a legfényesebb távoli infravörös objektum az égen az M82 jelű galaxis központi régiója. Az M82 magja egymaga annyi infravörös energiát sugároz ki, mint galaxisunk valamennyi csillagja együttvéve. Ez az energia egy előttünk láthatatlan forrás által melegített porfelhőből jön. A legtöbb galaxis közepe fényesen ragyog a távoli infravörös tartományban. Néhányuk magját sűrű csillagközi porfelhő fedi. Másikak - az ún. szétrobbanó galaxisok -, igen nagyszámú újonnan kialakuló csillagot tartalmaznak, melyek a csillagközi porfelhőket melegítik. Ezek a galaxisok jóval fényesebbek a többinél. Az M31 jelű (az Androméda) galaxis IRAS által készített infravörös képe. Jól megfigyelhető a fényes központi mag.

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. A sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés (termográfia),azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (273,16

Részletesebben

A TERMOKAMERA, AVAGY A CSÖRGŐKÍGYÓ STRATÉGIÁJA

A TERMOKAMERA, AVAGY A CSÖRGŐKÍGYÓ STRATÉGIÁJA A TERMOKAMERA, AVAGY A CSÖRGŐKÍGYÓ STRATÉGIÁJA Sokszor használjuk a fényképezés infravörös tartományban kifejezést, ami után rögtön magyarázkodni kényszerülünk, hogy melyik tartományra is gondoltunk. Az

Részletesebben

A kézi hőkamera használata összeállította: Giliczéné László Kókai Mária lektorálta: Dr. Laczkó Gábor

A kézi hőkamera használata összeállította: Giliczéné László Kókai Mária lektorálta: Dr. Laczkó Gábor A kézi hőkamerával végzett megfigyelések és mérések célkitűzése: A diákok ismerjék meg a kézi hőkamera használatát, hasonlítsák össze a fényképezőgép képalkotásával. Legyenek képesek a kijelzőn látható

Részletesebben

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre Infravörös melegítők Infravörös melegítőink ökológiai alternatívát jelentenek a hagyományos fűtőanyag alapú készülékekkel szemben. Készülékeink nagytömegű meleget állítanak elő, anélkül, hogy szennyeznék

Részletesebben

Színek 2013.10.20. 1

Színek 2013.10.20. 1 Színek 2013.10.20. 1 Képek osztályozása Álló vagy mozgó (animált) kép Fekete-fehér vagy színes kép 2013.10.20. 2 A színes kép Az emberi szem kb. 380-760 nm hullámhosszúságú fénytartományra érzékeny. (Ez

Részletesebben

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz A fotonok az elektromágneses sugárzás hordozó részecskéi. Spinkvantumszámuk S=, tehát kvantumstatisztikai szempontból bozonok. Fotonoknak habár a spinkvantumszámuk,

Részletesebben

Színképelemzés. Romsics Imre 2014. április 11.

Színképelemzés. Romsics Imre 2014. április 11. Színképelemzés Romsics Imre 2014. április 11. 1 Más néven: Spektrofotometria A színképből kinyert információkból megállapítható: az atomok elektronszerkezete az elektronállapotokat jellemző kvantumszámok

Részletesebben

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze Ritvayné Szomolányi Mária Frombach Gabriella VITUKI CONSULT Zrt. A távérzékelés segítségével: különböz6 magasságból, tetsz6leges id6ben és a kívánt hullámhossz tartományokban

Részletesebben

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre Infravörös melegítők Infravörös melegítőink ökológiai alternatívát jelentenek a hagyományos fűtőanyag alapú készülékekkel szemben. Készülékeink nagytömegű meleget állítanak elő, anélkül, hogy szennyeznék

Részletesebben

A színérzetünk három összetevőre bontható:

A színérzetünk három összetevőre bontható: Színelméleti alapok Fény A fény nem más, mint egy elektromágneses sugárzás. Ennek a sugárzásnak egy meghatározott spektrumát képes a szemünk érzékelni, ezt nevezzük látható fénynek. Ez az intervallum személyenként

Részletesebben

2 Termográfia a gyakorlatban

2 Termográfia a gyakorlatban 2 Termográfia a gyakorlatban 2.1 A mérés tárgya és a mérési körülmények A mérés tárgya 1. Anyag és emisszió Minden anyag felületének méréséhez specifikus korrekciós értékek tartoznak, ezek alapján számítható

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó CSILLAGÁSZATI TESZT Név: Iskola: Osztály: 1. Csillagászati totó 1. Melyik bolygót nevezzük a vörös bolygónak? 1 Jupiter 2 Mars x Merkúr 2. Melyik bolygónak nincs holdja? 1 Vénusz 2 Merkúr x Szaturnusz

Részletesebben

IMPAC pirométerek hordozható

IMPAC pirométerek hordozható IPAC pirométerek hordozható telepített száloptikás IFRA HÕKAPCSOLÓK Infra hômérõk érintésmentes hõmérsékletmérésre a 50 ºC +4000 ºC tartományban www.impacinfrared.com Z S SZ SZ SZ Z S Infravörös hõmérsékletmérés

Részletesebben

Elektromágneses sugárözönben élünk

Elektromágneses sugárözönben élünk Elektromágneses sugárözönben élünk Az Életet a Nap, a civilizációnkat a Tűz sugarainak köszönhetjük. - Ha anya helyett egy isten nyitotta föl szemed, akkor a halálos éjben mindenütt tűz, tűz lobog fel,

Részletesebben

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer Harmadik generációs infra fűtőfilm forradalmian új fűtési rendszer Figyelmébe ajánljuk a Toma Family Mobil kft. által a magyar piacra bevezetett, forradalmian új technológiájú, kiváló minőségű elektromos

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés A fény Történeti áttekintés Arkhimédész tükrök segítségével gyújtotta fel a római hajókat. A fény hullámtermészetét Cristian Huygens holland fizikus alapozta meg a 17. században. A fénysebességet először

Részletesebben

A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE

A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE A Napból érkező elektromágneses sugárzás Ø Terjedéséhez nincs szükség közvetítő közegre. ØHőenergiává anyagi részecskék jelenlétében alakul pl. a légkörön keresztül haladva. Ø Időben

Részletesebben

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása

Részletesebben

DIGITÁLIS KÉPFELDOLGOZÁS. Előadó: Póth Miklós

DIGITÁLIS KÉPFELDOLGOZÁS. Előadó: Póth Miklós DIGITÁLIS KÉPFELDOLGOZÁS Előadó: Póth Miklós Kezdetek Az első alkalmazások a nyomdaiparban voltak Egy 1921-ben átvitt képet különleges karakterek nyomtatásával rekonstruáltak (halftones) 1922: egy fényképészeti

Részletesebben

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása Porrobbanás elleni védelem Villamos berendezések kiválasztása Villamos berendezések kiválasztása Por fajtája Robbanásveszélyes atmoszféra fellépésének valószínűsége 31 Por fajtája Por minimális gyújtási

Részletesebben

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER 1. Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. A fény terjedési sebessége: 300.000 km/s, így egy év alatt 60*60*24*365*300 000 km-t,

Részletesebben

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek 9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek (Componente optoelectronice) (Optoelectronic devices) 1. Fénydiódák (LED-ek) Elnevezésük az angol Light Emitting Diode rövidítéséből származik. Áramköri

Részletesebben

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520 Használati útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági szabályok... 3 2. Megjegyzések... 3 3. A mérőműszer leírása... 3 4. LCD kijelző leírása... 4 5. Mérési mód...4 6. A pirométer

Részletesebben

Sugárzáson, alapuló hőmérséklet mérés.

Sugárzáson, alapuló hőmérséklet mérés. Sugárzáson, alapuló hőmérséklet mérés. Ha egy anyaggal energiát közlünk, belső energiája megnövekszik, molekuláinak és atomjainak mozgásállapota megváltozik: pl. a molekulákban az atomok egymás körüli

Részletesebben

A hiperspektrális képalkotás elve

A hiperspektrális képalkotás elve Távérzékelési laboratórium A VM MGI Hiperspektrális laborja korszerű hardveres és szoftveres hátterére alapozva biztosítja a távérzékelési technológia megbízható hazai és nemzetközi szolgáltatását. Távérzékelés

Részletesebben

Mi van a Lajtner Machine hátterében?

Mi van a Lajtner Machine hátterében? 1 Mi van a Lajtner Machine hátterében? Ma egyeduralkodó álláspont, hogy a gondolat nem más, mint az agy elektromos (elektromágneses) jele. Ezek az elektromágneses jelek képesek elhagyni az agyat, kilépnek

Részletesebben

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6 Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék

Részletesebben

Kettőscsillagok vizuális észlelése. Hannák Judit

Kettőscsillagok vizuális észlelése. Hannák Judit Kettőscsillagok vizuális észlelése Hannák Judit Miért észleljünk kettősöket? A kettőscsillagok szépek: Rengeteg féle szín, fényesség, szinte nincs is két egyforma. Többes rendszerek különösen érdekesek.

Részletesebben

TERMOVÍZIÓ Alapfogalmak: 6.8.1.1 Az infravörös sugárzás

TERMOVÍZIÓ Alapfogalmak: 6.8.1.1 Az infravörös sugárzás TERMOVÍZIÓ Alapfogalmak: Az infra-termogrammetria ill. infratelevíziós vizsgálatok fogalomköre felöleli azoknak a vizsgálatoknak egy részét, amelyek lehetővé teszik távolból és érintkezés nélkül a vizsgált

Részletesebben

LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ

LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ Dr Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2011 Az 1.rész tartalma: A fény; a fény hatása az élő szervezetre 2. A szem 1. Különböző

Részletesebben

Termodinamika. Belső energia

Termodinamika. Belső energia Termodinamika Belső energia Egy rendszer belső energiáját az alkotó részecskék mozgási energiájának és a részecskék közötti kölcsönhatásból származó potenciális energiák teljes összegeként határozhatjuk

Részletesebben

Fotó elmélet 2015. szeptember 28. 15:03 Fény tulajdonságai a látható fény. 3 fő tulajdonsága 3 fizikai mennyiség Intenzitás Frekvencia polarizáció A látható fények amiket mi is látunk Ibolya 380-425 Kék

Részletesebben

A Közép-Európában előforduló egyes bőrtípusok jellemző tulajdonságai. Jellegzetességek I. bőrtípus II. bőrtípus III. bőrtípus IV.

A Közép-Európában előforduló egyes bőrtípusok jellemző tulajdonságai. Jellegzetességek I. bőrtípus II. bőrtípus III. bőrtípus IV. Védekezzünk a napsugárzás káros hatásaival szemben Napsugárzásra egészségünk megőrzése érdekében is szükségünk van. A napsugarak egy része azonban káros. Ennek a káros sugárzásának valamennyien ki vagyunk

Részletesebben

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK a 11. B-nek Elektromos Kondenzátor: töltés tárolására szolgáló eszköz (szó szerint összesűrít) Kapacitás (C): hány töltés fér el rajta 1 V-on A homogén elektromos mező energiát

Részletesebben

A látható fény további tartományokra osztható: ibolya (legrövidebb), kék, zöld, sárga, narancs, vörös.

A látható fény további tartományokra osztható: ibolya (legrövidebb), kék, zöld, sárga, narancs, vörös. A napsugárzás Szerkesztette: Vizkievicz András A Napból érkező elektromágneses sugárzás. Több tartományt különítünk el (hullámhossz szerint). Minél rövidebb a sugárzás hullámhossza, annál nagyobb az energiája.

Részletesebben

SCHWARTZ 2012 Emlékverseny

SCHWARTZ 2012 Emlékverseny SCHWARTZ 2012 Emlékverseny A TRIÓDA díjra javasolt feladat ADY Endre Líceum, Nagyvárad, Románia 2012. november 10. Befejezetlen kísérlet egy fecskendővel és egy CNC hőmérővel A kísérleti berendezés. Egy

Részletesebben

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. 01. 01.

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. 01. 01. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. 01. 01. ANYAGOK FELÉPÍTÉSE Az atomok felépítése: elektronhéjak: K L M N O P Q elektronok atommag W(wolfram) (Atommag = proton+neutron protonok

Részletesebben

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió 1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió A hőkamera által észlelt hosszú hullámú sugárzás - amit a hőkamera a látómezejében érzékel - a felület emissziójának, reflexiójának és transzmissziójának függvénye.

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Bolygó- és Hold-észlelő szett (#1)

Bolygó- és Hold-észlelő szett (#1) Bolygó- és Hold-észlelő szett (#1) 6db színszűrő ED 5,2mm Ortho 7mm Plössl 12mm 3x ED Barlow Planiszféra Bolygó és Hold-észleléshez olyan okulárokra van szükségünk, melyek kiemelkedő kontrasztot adnak.

Részletesebben

Meleg, természetes módon

Meleg, természetes módon Meleg, természetes módon INFRAVÖRÖS FŰTÉS a láthatatlan fény www.solarcellhungary.com A láthatatlan fény Az infravörös hullám láthatatlan, mely fénysebességgel éri el a Naptól Földünket. Ellentétben az

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV IL-REF20H mozgásérzékelős LED reflektorhoz www.inlightled.hu Bevezetés A passzív, infravörös érzékelővel ellátott LED reflektor érzékeli a mozgást, valamint a testhőmérsékletet.

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS! : Az eszközben lévő optikai modul segítségével lehetőség van a sugarak +/- 90 vízszintes és a +/- 5 függőleges irányú állítására!

FIGYELMEZTETÉS! : Az eszközben lévő optikai modul segítségével lehetőség van a sugarak +/- 90 vízszintes és a +/- 5 függőleges irányú állítására! INFRASOROMPÓ NR40TX/NR80TX 1. A biztonságos telepítéshez Ez a telepítési útmutató információkkal ellátott és alapvető telepítési veszélyeket tartalmaz ennek az eszköznek a biztonsági módjában és a karbantartásakor

Részletesebben

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

A napenergia alapjai

A napenergia alapjai A napenergia alapjai Magyarország energia mérlege sötét Ahonnan származik Forrás: Kardos labor 3 A légkör felső határára és a Föld felszínére érkező sugárzás spektruma Nem csak az a spektrum tud energiát

Részletesebben

TULAJDONSÁGOK LEÍRÁS. Működési módok. Maszkoláselleni tulajdonság

TULAJDONSÁGOK LEÍRÁS. Működési módok. Maszkoláselleni tulajdonság COBALT COBALT Plus COBALT Pro DIGITÁLIS DUÁLTECHNOLÓGIÁS MOZGÁSÉRZÉKELŐ cobalt_hu 07/15 A COBALT / COBALT Plus / COBALT Pro a védett területen történő mozgás érzékelését teszi lehetővé. Ez a kézikönyv

Részletesebben

2.3 Mérési hibaforrások

2.3 Mérési hibaforrások A fólia reflexiós tényezője magas és az összegyűrt struktúrája miatt a sugárzás majdnem ideálisan diffúz módon verődik vissza (ld. 2.3. ábra, az alumínium fólia jobb oldala, 32. oldal). A reflektált hőmérséklet

Részletesebben

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K.II.31. Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Részletesebben

Fotointerpretáció és távérzékelés 1.

Fotointerpretáció és távérzékelés 1. Fotointerpretáció és távérzékelés 1. A távérzékelés fizikai alapjai Verőné Wojtaszek, Malgorzata Fotointerpretáció és távérzékelés 1.: A távérzékelés fizikai alapjai Verőné Wojtaszek, Malgorzata Lektor:

Részletesebben

Ideális gáz és reális gázok

Ideális gáz és reális gázok Ideális gáz és reális gázok Fizikai kémia előadások 1. Turányi Tamás ELTE Kémiai Intézet Állaotjelzők állaotjelző: egy fizikai rendszer makroszkoikus állaotát meghatározó mennyiség egykomonensű gázok állaotjelzői:

Részletesebben

A lézer alapjairól (az iskolában)

A lézer alapjairól (az iskolában) A lézer alapjairól (az iskolában) Dr. Sükösd Csaba c. egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tartalom Elektromágneses hullám (fény) kibocsátása Hogyan bocsát ki fényt egy atom? o

Részletesebben

Összeadó színkeverés

Összeadó színkeverés Többféle fényforrás Beépített meghajtás mindegyik fényforrásban Néhány fényforrásban beépített színvezérlő és dimmer Működtetés egyszerűen 12V-ról Színkeverés kézi vezérlővel Komplex vezérlés a DkLightBus

Részletesebben

ÜZEM ALATTI RÉSZLEGES KISÜLÉS MÉRÉS. AZ AKTIVITÁS VÁLTOZÁSAINAK MEGFIGYELÉSE Tuza János (Diagnostics Kft.)

ÜZEM ALATTI RÉSZLEGES KISÜLÉS MÉRÉS. AZ AKTIVITÁS VÁLTOZÁSAINAK MEGFIGYELÉSE Tuza János (Diagnostics Kft.) ÜZEM ALATTI RÉSZLEGES KISÜLÉS MÉRÉS AZ AKTIVITÁS VÁLTOZÁSAINAK MEGFIGYELÉSE Tuza János (Diagnostics Kft.) Cél: Könnyen kezelhető, nagyszámú berendezésen, gyors, előszűrő jellegű mérések végzése a berendezés

Részletesebben

Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia

Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia Egyszerű optikai eszközök Lencsék: Domború lencsék: melyeknek közepe vastagabb Homorú lencsék: melyeknek a közepe vékonyabb, mint a széle Tükrök:

Részletesebben

Hősugárzás Hővédő fóliák

Hősugárzás Hővédő fóliák Hősugárzás Hővédő fóliák Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Építészmérnöki Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A sugárzás alaptörvényei A az érkező energia E=A+T+R

Részletesebben

A SEBESSÉG. I. kozmikus sebesség (Föld körüli körpályán való keringés sebessége): 7,91 km/s

A SEBESSÉG. I. kozmikus sebesség (Föld körüli körpályán való keringés sebessége): 7,91 km/s A SEBESSÉG A sebesség az, ami megmutatja, mi mozog gyorsabban. Minél nagyobb a sebessége valaminek, annál gyorsabban mozog Fontosabb sebességek: fénysebesség: 300.000 km/s (vákumban) hangsebesség: 340

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika Az elektromágneses hullámok egyik fajtája a szemünk által látható fény. Látható fény (400 nm 800 nm) (vörös ibolyakék) A látható fehér fény a különböző

Részletesebben

A digitális képfeldolgozás alapjai

A digitális képfeldolgozás alapjai A digitális képfeldolgozás alapjai Digitális képfeldolgozás A digit szó jelentése szám. A digitális jelentése, számszerű. A digitális információ számokká alakított információt jelent. A számítógép a képi

Részletesebben

Infrakamerás mérések alkalmazásának alapjai

Infrakamerás mérések alkalmazásának alapjai Dr. Kováts László Dezső Infrakamerás mérések alkalmazásának alapjai BME 2008. Írta: Dr. Kováts László Dezső Műszaki szerkesztő: Fritzné Tószeczki Mária A kiadvány teljes terjedelmében megtalálható a www.gmf.bme.hu

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

Optikai/infravörös interferometria Magyarországon!?

Optikai/infravörös interferometria Magyarországon!? Optikai/infravörös interferometria Magyarországon!? Mosoni László MTA Konkoly Obszervatórium Penc, 2005 június 7 Heidelberg Max Planck Institut für Astronomie Hazai csillagászati interferometria VLBI (csak

Részletesebben

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával Optika Fénytan A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete Sokkal nagyobb összemérhető A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával Elektromágneses spektrum Az elektromágneses hullámokat a keltés módja,

Részletesebben

A sugárzás kvantumos természete. A hőmérsékleti sugárzás

A sugárzás kvantumos természete. A hőmérsékleti sugárzás A sugárzás kvantumos természete A hőmérsékleti sugárzás Bevezetés A következőkben azokat a századorduló táján kutatott őbb jelenségeket tekintjük át, amelyek megértése a klasszikus izika alapján nem volt

Részletesebben

A fény visszaverődése

A fény visszaverődése I. Bevezető - A fény tulajdonságai kölcsönhatásokra képes egyenes vonalban terjed terjedési sebessége függ a közeg anyagától (vákuumban 300.000 km/s; gyémántban 150.000 km/s) hullám tulajdonságai vannak

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 920 Infravörös termométer TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Figyelmeztetés... 2 3. Működési leírás... 3 4. Mérés menete... 3 5. Karbantartás... 5 6. Megjegyzések... 5 7. Tulajdonságok...

Részletesebben

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium Budapest, 2011. október 27. www.meetthescientist.hu

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

Összeállította: Juhász Tibor 1

Összeállította: Juhász Tibor 1 A távcsövek típusai Refraktorok és reflektorok Lencsés távcső (refraktor) Galilei, 1609 A TÁVCSŐ objektív Kepler, 1611 Tükrös távcső (reflektor) objektív Newton, 1668 refraktor reflektor (i) Legnagyobb

Részletesebben

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény elektromágneses sugárzás, amely hullámjelleggel és korpuszkuláris sajátosságokkal is rendelkezik. A fény hullámjellege elsősorban az olyan

Részletesebben

Tipikus megvilágítás szintek a szabadban (délben egy napfényes napon) FISHER LED

Tipikus megvilágítás szintek a szabadban (délben egy napfényes napon) FISHER LED Egy fényforrás által minden inrányba kisugárzott fény mennyisége Jele: Ф Egysége: lm A Φ sugárzott teljesítményből, a sugárzásnak a CIE szabványos fénymérő észlelőre gyakorolt hatása alapján származtatott

Részletesebben

FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete

FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete csillag: csillagrendszer: Nap: Naprendszer: a Naprendszer égitestei: plazmaállapot: forgás: keringés: ellipszis alakú pálya: termonukleáris

Részletesebben

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz GFE AD Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz 1.oldal Kábelezés Az 1 ábrán a kábelezés látható. A hurokra az eszközök sorra kapcsolódnak rá, a központ

Részletesebben

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó?

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? 1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? Elıször is mi a különbség a meleg és a hideg fehér izzó között? A meleg fehér szín egy sárgás fehér szín, hasonlít a már megszokott halogén fényéhez (megjegyzés: a halogén

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 9. Távérzékelési adatok alkalmazása Érzékelők Hullámhossz tartományok Visszaverődés Infra felvételek,

Részletesebben

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán Király Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont RMKI KFFO İsrégi kérdés: meddig terjedhet Napisten birodalma? Napunk felszíne, koronája,

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Horváth András: Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről és amit nem c. előadását hallhatják! 2010. február 10. 1 Az Univerzum keletkezése Amit tudunk a kezdetekről,

Részletesebben

EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT

EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT EGYLAKÁSOS VIDEO KAPUTELEFON SZETT CP-VK40S-VP KÜLTÉRI EGYSÉG CP-VK40S-VP Ajtózár Beltéri monitor 1: piros 2: kék 3: sárga 4: fehér 5: fekete Méretek: 58 x 135 x 39 mm SZÁM FUNKCIÓ Esővédő keret LED segédfény

Részletesebben

AER MEDICINALIS. Levegő, gyógyászati

AER MEDICINALIS. Levegő, gyógyászati Aer medicinalis Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1238 AER MEDICINALIS Levegő, gyógyászati DEFINÍCIÓ Nyomás alatt lévő környezeti levegő. Tartalom: 20,4 21,4 %V/V oxigén (O 2 ). SAJÁTSÁGOK Küllem: színtelen

Részletesebben

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6. Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 28. május 13. A mérést végezte: 1/5 A mérés célja A mérés célja az

Részletesebben

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3Z

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3Z OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3Z E3Z Egyszerûen használható, költségkímélõ fotokapcsoló Lézeres kivitelek Jól látható állapotjelzõvel Víz- és rezgésálló kivitel Tápfeszültség: 12... 24 VDC 2 m-es beöntött

Részletesebben

Művelettan 3 fejezete

Művelettan 3 fejezete Művelettan 3 fejezete Impulzusátadás Hőátszármaztatás mechanikai műveletek áramlástani műveletek termikus műveletek aprítás, osztályozás ülepítés, szűrés hűtés, sterilizálás, hőcsere Komponensátadás anyagátadási

Részletesebben

Hordozható Infravörös Hőmérők

Hordozható Infravörös Hőmérők Hordozható Infravörös Hőmérők MicroRay PRO - Alacsony költségű infra hőmérő otthoni vagy ipari használatra A Eurotron gyártmányú MicroRay PRO infravörös hőmérő az ideális eszköz arra, hogy ellenőrizze

Részletesebben

ELLENÁLLÁSOK HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE. Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 o

ELLENÁLLÁSOK HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE. Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 o ELLENÁLLÁSO HŐMÉRSÉLETFÜGGÉSE Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 o szobahőmérsékleten értelmezett. Ismeretfrissítésként tekintsük át az 1. táblázat adatait:

Részletesebben

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése Méréstechnika Hőmérséklet mérése Hőmérséklet: A hőmérséklet a termikus kölcsönhatáshoz tartozó állapotjelző. A hőmérséklet azt jelzi, hogy egy test hőtartalma milyen szintű. Amennyiben két eltérő hőmérsékletű

Részletesebben

Infra hőmérsékletmérő

Infra hőmérsékletmérő Infra hőmérsékletmérő testo 835 Gyors, pontos infrahőmérő az ipar számára Mérjen pontosan és biztonságosan még magas hőmérsékleten is A 4 pontos lézerjelölés - a mérési hibák elkerülése érdekében- megmutatja

Részletesebben

Rövidített használati útmutató Ability központokhoz

Rövidített használati útmutató Ability központokhoz Rövidített használati útmutató Ability központokhoz A kezelőegység jelzései A védett objektum állapotának kijelzése K: Riasztó kikapcsolva B: Riasztó bekapcsolva (minden zóna éles) M: Éjszakai mód bekapcsolva

Részletesebben

Arany-Tóth Attila. Sebészeti röntgenvizit: 8.30. Általános radiológia - előadás

Arany-Tóth Attila. Sebészeti röntgenvizit: 8.30. Általános radiológia - előadás 1 2 Röntgen Osztály 9-15 8.00 10.00 2. illetve 5. csoport 11.00 13.00 1. illetve 4. csoport 13.00 15.00 3. illetve 6. csoport 3 4 Sebészeti röntgenvizit: 8.30 5 6 Honlapok www. univet.hu egységek sebészet

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék FOGALOMTÁR 2. RÉSZ

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék FOGALOMTÁR 2. RÉSZ Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék FOGALOMTÁR 2. RÉSZ Az Általános klimatológia gyakorlat 2. zh-jában szereplő fogalmak jegyzéke Szeged 2008 A 2. ZH-ban

Részletesebben

mélységben elsajátíttatni. Így a tanárnak dönteni kell, hogy mi az, amit csak megismertet a fiatalokkal, és mi az, amit mélyebben feldolgoz.

mélységben elsajátíttatni. Így a tanárnak dönteni kell, hogy mi az, amit csak megismertet a fiatalokkal, és mi az, amit mélyebben feldolgoz. FIZIKA B változat A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt

Részletesebben

Caladia Hotárolós Futésrendszer

Caladia Hotárolós Futésrendszer www.caladia.at Caladia Hotárolós Futésrendszer Több mint az otthon melege. Innovatív Környezetbarát Gazdaságos Több mint az otthon melege. Az új Caladia hotárolós futésrendszer Futsön olyan olcsón és hatékonyan

Részletesebben

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető . Laboratóriumi gyakorlat A EMISZO. A gyakorlat célja A termisztorok működésének bemutatása, valamint főbb paramétereik meghatározása. Az ellenállás-hőmérséklet = f és feszültség-áram U = f ( I ) jelleggörbék

Részletesebben

HOGYAN... ellenőrizzük a csibék

HOGYAN... ellenőrizzük a csibék Ellenőrizzük a csibék MIÉRT LÉNYEGES, HOGY A CSIBÉK KOMFORTÉRZETE JÓ LEGYEN? HOGYAN... Mikor a csibék kikelnek, nem képesek szabályozni a testhőmérsékletüket. A helyes csibetárolási hőmérséklet a légsebességtől

Részletesebben

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon 1. tudáskártya Mi az energia? Az embereknek energiára van szükségük a mozgáshoz és a játékhoz. Ezt az energiát az ételből nyerik. A növekedéshez is energiára van szükséged. Még alvás közben is használsz

Részletesebben

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE

KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALKALMAZANDÓ ÉPÜLETSZERKEZETEKRE, AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK HATÁSA A BELTÉRI MAGASFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREKRE Vizi Gergely Klímaváltozásról Magyarországon Építményeket érő hatások

Részletesebben

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN A Föld atmoszférája kolloid rendszerként fogható fel, melyben szilárd és folyékony részecskék vannak gázfázisú komponensben. Az aeroszolok kolloidális

Részletesebben

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája

Részletesebben

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak Az emberi színlátás Forrás: http://www.normankoren.com/color_management.html Részletes irodalom: Dr. Horváth András: A vizuális észlelés

Részletesebben