Tartalomjegyzék. 1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. 1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1"

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1 2. Természeti környezetünk 4 3. Társadalmi környezetünk: Óvodáink bemutatása Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása A Balatonakarattyai tagóvoda Balatonvilágosi tagóvoda 6 4. Saját helyi óvodai programunk a Kippkopp HOP Részlet Kippkopp Programunkból Vegyes csoportjainkról Kompetencia alapú óvodai programcsomag Eszközeink 10 5.Óvodánk felépítése, nevelési kompetenciák bemutatása Óvoda felépítése Pedagógusaink,gondozónőink kiemelkedő nevelési kompetenciái Átfogó intézményfejlesztési innováció A fenntarthatóság évtizede óvodai feladatok Innovációs célkitűzéseink Átfogó intézményfejlesztési innováció Előzmények Táborok szervezése Akkreditált Erdei Óvoda létrehozása 15 Felhasznált irodalom MELLÉKLETEK 1.SZ.MELLÉKLET: FAMODELL ( nevelésünk tartalma) 2.SZ.MELLÉKLET: ZÖLDFAL LEÍRÁSA 3.SZ.MELLÉKLET: KIPPKOPP TÁBOR BALATONKENESE 4.SZ.MELLÉKLET: NAPLEMENETE TÁBOR BALATONVILÁGOS 5.SZ.MELLÉKLET: ERDEI ÓVODA - TIPPTOPP TÁBOR 6.SZ.MELLÉKLET: TOTÓ k (Balatonkenese,Balatonvilágos) * Megoldókulcs

3 1 Bevezetés Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize,pillangója,madara. Van virágja,rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik! Igyekezz többet törődni azzal, ami még a világ szépségeiből csodálatosképpen megmaradt. Wass Albert Már Vass Albert is a megmaradt szépséges világra, megóvására int bennünket. Ezek a gyönyörű gondolatok mit is sugallnak? - a mai kor gyakran használt szavaival élve környezettudatosságot,fenntarthatóságot jelentenek, azt hogy oda kell figyelnünk környezetünkre, a tágabb világra, földünkre. Miért is fontos, miért is kell odafigyelnünk? mert az a szűkebb vagy tágabb környezet, amelyben élünk, veszélybe került. Mikor és hogyan állítsuk meg ezt a folyamatot, a romlást és rombolást? A válasz rá egyszerű: itt és most! Nincs idő a várakozásra, halogatásra, most kell elkezdeni. Mára az emberiség tehát válaszúthoz érkezett. Választani kell a véges mennyiségű természeti, gazdasági erőforrások kimerülését okozó korlátlan gazdasági növekedés és a megújuló természeti és gazdasági erőforrásokkal való gazdálkodásra épülő fenntartható fejlődés között. 1. Zöld mozgalom Történeti áttekintés A környezetünkre való odafigyelés már sok év óta a figyelem középpontjába került. Rachel Carton tengerbiológus,ökológus, író Néma Tavasz c. (1962) korszakalkotó könyvében már megkongatta a vészharangot, s felhívta a figyelmet a természetben felhasznált kémiai anyagok kedvezőtlen biológiai hatására. Elnémul a természet, elpusztulnak a madarak a vegyszerek hatására. - Sokan e könyv megjelenésétől számítják a környezetvédelem létrejöttét, mert ezután már nem lehetett a régi módon szemlélni az ember és környezete kölcsönhatását. Globálisan értelmezve a Zöld mozgalom kezdetét jelentette (magyarul 1994-ben jelent meg). A könyv máig ható következményei a DDT és más veszélyes anyagok betiltása, a Föld napjának a megünneplése, környezetvédelmi törvények születése, állami ellenőrző szervek felállítása.

4 2 Az első globális környezetvédelmi összejövetel 1972-ben a Stockholmi konferencia volt, ahol az emberi környezet megóvásával foglalkozó világméretű program kidolgozására került sor ben D.Meadows (ökológus) : A növekedés határai c. könyvében már kifejti, hogy mi történik, ha a népesedés korlátlanul folytatódik, milyen következményei lesznek a gazdasági növekedésnek és mit lehet tenni hogy a föld képes legyen eltartani az emberiséget? A könyv hatására tehető az ilyen jellegű gondolkodás. Később, 2002-ben megjelent, A növekedés határai 30 év múlva c. könyvében olvasható, hogy egyes területeken már elértük és meg is haladtuk a növekedés határait. Egyetlen megoldás, hogy minél kevesebb határsértés történjen, hogy a fenntartható fejlődést ne fenyegető veszélyként, hanem iránymutatásként tekintse az emberiség, akkor jó irányba kormányozható lesz az élet Tbiliszi konferencián kiadott a nyilatkozat a környezeti nevelés máig meghatározó dokumentuma, általa az oktatásban is megjelenik a környezetvédelem. ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottsága által, 1994-ben közreadott dokumentum összefoglalja a fenntartható fejlődést elősegítő feltételeket és szükséges intézkedéseket ( lásd: Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia) 1997 ben az UNESCO a nevelés fontosságára hívja fel a figyelmet : A nevelés a fenntartható jövő megteremtésének a kulcstényzője. (p.24.). A fenntarthatóságra nevelés hozzájárul a békére és demokráciára neveléshez. (p.8.) Ki-ki dolgozhat a maga hivatásában a környezet - a világ és az ember jövője érdekében. A legfontosabb azonban a nevelés. Ez a legeredményesebb munka : diófát ültetni. 1 A közötti időszakot az ENSZ a fenntarthatóságra oktatás évtizedének javasolta. (UNESCO jelentés :Riótól Johannesburgig 2002 ). Fenntartható az a gazdasági társadalmi fejlődés, amely kielégíti a jelen igényeket anélkül,hogy veszélyeztetné a jövő generációk saját szükségleteik kielégítésében. A fenntartható és fejlődés szavak nem külön-külön,hanem csak együtt értelmezhetők,s a fogalom nem jelent mást,mint olyan fejlődést,amely mindig elegendő forrást hagy a jövő nemzedékek életfeltételeinek kielégítésére(életminőségének jobbítására). 2 Magyarországon már 1986-ban megalakultak az első,iskolai Környezetvédelmi és Természetvédelmi Oktatóközpontok Szalai Marzsó Enikő kezdeményezésére. 1) Dr.Sólyom László Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia 2003

5 ben a Környezetvédelem a közoktatásban címmel Kazincbarcikán rendezett konferencián már óvodai környezeti nevelés szekció is működött, dr.kancler Gyuláné vezetésével. Talán először itt fogalmazódott meg,hogy mi is az óvoda feladata a külső világ megismerése terén ben a Fővárosi Gyakorló Óvoda lett az első Óvodai Oktatóközpont Kékcinke névvel, úttörőként vállalva, pozitív példákon keresztül a szemléletformálást, Ez volt a legelső lépés a Zöld elnevezés felé. Az elmúlt években a hazai környezetvédelmi és oktatáspolitikai események egyre jobban közelítenek egymáshoz a fenntarthatóság pedagógiáját előtérbe helyezve ban megjelent a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (13 szervezet kezdeményezte ) első, 2003-ban a második változata. Az Óvodai Alapprogram (ONAP), a helyi óvodai programok (főleg a környezeti nevelésre épülő), a NAT és a megjelent Kerettantervi útmutató,helyi tantervi innovációk, pedagógus továbbképzések,erdei iskolák támogatása - A környezeti nevelés igazi terepe a szabad természet. 3 mind a környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája gyakorlati megvalósítását segíti elő Közoktatási Tv. : iskoláknak is ki kellett dolgozni a környezeti és egészséges életmódra nevelést. Az ONAP az idén módosításra került s ezáltal a helyi óvodai programokat is át kell dolgozni. A változtatások között még nagyobb hangsúlyt kapott a környezeti nevelés, környezetbarát szemlélet, a környezettudatosságra,fenntarthatóságra való nevelés. Feladattá fogalmazódott a környezetvédelmi és -megóvási szokások kialakítása. Éppen ezért nekünk, óvodáknak - óvodapedagógusoknak nagy a felelősségünk és kiemelkedő a szerepünk, mert saját területünkön bizony sokat tehetünk a szemléletformálás, a környezettudatos magatartás kialakítása terén. Az óvodák élen jártak, korán felismerték ennek szükségességét és sürgősségét, így sok helyi óvodai program alapját hangsúlyozottan a környezeti nevelés adja, ahogy a mi helyi óvodai programunknak is. Ehhez olyan elhivatott pedagógusok kelletek, akik egy másfajta, környezetbarát szemléletű, több tapasztalatra építő nevelés mellett álltak ki. Ma már sok óvodai oktatóközpont, és társadalmi szervezet munkálkodik szerte az országban, terjesztve az emberi felelősséget a közvetlen környezet és a tágabb világ iránt. Lelkes, odaadó szemléletformáló munka teremtette meg a Zöld Óvodá -kat és az 2 ) Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia )Victor András Óvodások környezeti nevelése Réce-füzetek 5.

6 4 egységes óvodai hálózat kialakítását (Zöld Óvoda Hálózat Egyesület ). A Zöld Óvoda cím kidolgozott kritériumrendszernek megfelelve, pályázat útján 2006 óta elnyerhető. 2. Természeti környezetünk Balatonkenese a Balaton északi partján elhelyezkedő üdülőhely. Három oldalról szőlőhegyek, a negyedik oldalról a Balaton határolja. A hegy- völgy alkotta felszín és az északi szelektől való védettsége kitűnő helyet kínált az emberi letelepedésre. Már a rómaiaknak is lehettek itt villáik, de honfoglaláskor már biztosan lakott volt. Ezért, természeti, és történelmi látnivalókban gazdag vidék. Természeti ritkaságaink a Soós-hegyen találhatók, ide vezet az egyetlen turistaút is (Tátorján tanösvény). Aki felmászik ide, csodálatos panorámában gyönyörködhet. Tiszta időben az egész Balatont megcsodálhatjuk. Itt virágzik május- június között a tátorján. Ekkora tömegben Európában csak itt található. Természetvédelmi területünkön más védett növény is megtalálható, mint a törpe nőszirom vagy a bíborkosbor A meredek partfalba vájt barlangokról azt tartja a helyi monda, hogy az emberek idebújtak a tatárok elől, ezért nevezik Tatárlikaknak. Közigazgatásilag hozzánk tartozó Balatonakarattya, a Balaton kapuja, ha Budapest felől érkezik valaki. Az akarattyai magaspartok messze híresek. Itt található a mára már kiszáradt Rákóczi- szilfa emlékhelye. Balatonkenese területe, majdnem teljesen kultúr terület, szőlők, szántók veszik körül. Jellegzetes vízi növényeink: hínár, káka, sás-gyékény, nádas, zsombékos. Jellegzetes szárazföldi növényeink: csenkesz, árvalányhaj, fehér és lila szalma virág, galagonya, kökény, törpe nőszirom, tátorján. Környékünkön élő víziállatok: keszeg, dévér, ponty, harcsa, csuka, compó, kárász, angolna, hattyú, vadlúd, tőkés réce, vízityúk, sirály, vízi sikló. Szárazföldi állatok: róka, őz, vaddisznó, nyúl, fogoly, fácán, vadlúd, ölyv, vércse, dolmányos varjú, feketerigó, gyurgyalag. 3. Társadalmi környezetünk : Óvodáink bemutatása 3.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása : az óvoda egy liget közepén található, a Balatontól csak egy műút választja el. Az 1977-ben épült, 100 férőhelyes. 2004

7 5 őszétől 3 óvodai csoporttal és egy bölcsődei csoporttal működünk. Óvodánkhoz tartozik az akarattyai és a világosi tagóvoda nyarán a KDOP /2F Közoktatás Infrastrukturális fejlesztése c. nyertes pályázat keretében a balatonkenesei óvoda felújítására, korszerűsítésére, akadálymentesítésére került sor. Csak a nagyobb léptékű felújítást említve : nyílászáróinkat kicserélték, földhő kihasználásával fűtésük korszerűbbé vált, napelem segíti a melegvíz-ellátást. Világításunk korszerű, energiatakarékos. Világos, természetes fényű, tágas, otthonos berendezésű csoportszobáinkban a gyerekeknek esztétikus, biztonságos, barátságos környezetet tudunk biztosítani. Belépve óvodánkba és csoportjainkba - a hozzánk betérők véleménye alapján - a természetes anyagokhoz, színekhez való vonzódás, kreativitás, igényesség,melegség tükröződik vissza. Az óvodában kívül belül a zöld szín az uralkodó től saját Sókuckónkban tartunk a gyerekeknek beszélgetős-éneklős foglakozásokat. A csoportszobáink az ott dolgozó óvónők egyéniségét is tükrözi. Mindenhol megtalálható a kialakított természetsarok. Törekszünk a szelektív szemétgyűjtés elterjesztésére, az újrahasznosításra. Udvarunk tágas, gondozott, udvari játékaink megfelelnek az uniós követelményeknek. Minden csoportnak saját udvarrésze,virágoskertje, virágos ládája van, amit a gyerekekkel együtt gondoznak. Minden nagyobb esemény, évforduló alkalmából egy-egy fát ültetünk az óvoda udvarán, pl ben az év fáját, a mézgás égert. 3.2.A Balatonkenesei Óvodához tartozó balatonakarattyai tagóvodánk 1954 óta működik óvodaként. Az egy csoportos óvoda igazán ideális, családias körülményeket biztosít a gyermekeknek őszétől 25 fős férőhellyel. Programunk kiegészül a montessori pedagógia számos elemével. A két óvónő megszerezte a speciális végzettséget, s a módszer alkalmazása nagyon eredményes. A montessori eszközöket sajátkészítésű eszközökkel (újrahasznosítás) folyamatosan bővítik nyarán a KDOP /2F Közoktatás Infrastrukturális fejlesztése c. nyertes pályázat keretében Balatonakarattyán az óvoda átépítésére,bővítésére került sor. A hozzáépítés során az emeleten korszerű tornaterem, nevelői szoba, zuhanyzók kerültek kialakításra, a földszinten fejlesztő szoba ( későbbiekben lehet ZÖLD SZOBA ), tágas,

8 6 teraszos csoportszoba, öltöző, sószoba, kis melegítőkonyha és helyiségei találhatók. Az elkészült ÓVODAPALOTA helyiségeiben a természetes anyagok, a föld színei az uralkodóak. A csoportszobában gazdag, kincsekkel teli természetsarok található. A szelektív szemétgyűjtés megszokott a gyerekek körében, törekednek az újrahasznosításra. Az óvoda udvara tágas, gondozott, az udvari játékok megfelelnek az uniós követelményeknek. Az átalakítás miatt veteményes- és virágoskertet, a bogárlakot tavasszal újra kialakítjuk, amit a gyerekekkel együtt gondoznak. Udvarainkon megtalálható a komposztálótól kezdve, a madáretetőig és itatóig, sőt a madárodúkig, a gyerekek virágoskertjéig minden, ami segítheti a közvetlen (terepi) tapasztalatszerzést, környezetbarát szemléletet formálását. Mindkét óvodánk elnyerte a Madárbarát óvoda címet. 3.3.Balatonvilágosi tagóvoda től intézményünk 2. tagóvodája Az óvoda épülete az 1980-as években épült, előre gyártott elemekből. Azóta az épület több funkciót is betöltött, volt már vendéglő, nagyüzemi konyha. Ezek nyomai a mai napig fellelhetők. Időszakos, apróbb javítások történtek csupán az elmúlt évtizedekben. Megkezdődött a nyílászárók cseréje, melynek folytatása energiatakarékossági okokból ugyancsak szükséges. Az öltözőbe új burkolat került. A csoportszobák berendezési tárgyai is a régi, békebeli időkből valók. Textíliák (függönyök, terítők), a padló burkolata, illetve a mellékhelyiségek csempe burkolata is megértek már a cserére. Az intézményt öreg kora ellenére igyekszünk az általunk készített dekorációval hangulatossá, családiassá, ízlésessé tenni. Az udvaron a rögzített és mobil játszóeszközök, illetve játszótéri játékok segítik a gyermekek mozgásfejlődését, a mozgás gyakorlását. Az esztétikus, biztonságos játékeszközök megléte mellett, a minőségre kívánunk egyre nagyobb hangsúlyt fordítani. A gyermekeket jól fejlesztő, tartós kivitelű eszközök beszerzését tartjuk elsődlegesnek. Az udvari játékeszközök a gyermekek fejlődéséhez, tevékenységeikhez igazodnak. Lényegesnek tartjuk, hogy minden évszakban biztosítsuk a gazdag szabadidős tevékenységek lehetőségét. Az óvoda épületeinek akadálymentesítését a jövőben eszközölni szükséges. A nagy, füves udvarunkon hiányoznak azonban az árnyat biztosító fák, bokrok, így kissé sivár képet mutat. Az óvoda felszerelése, eszközellátottsága jónak mondható, ami persze nem jelenti azt, hogy minőségileg ne kelljen fejleszteni.

9 7 Az óvodai ellátásra jelentkezők elsősorban Balatonvilágosról kerülnek felvételre, de néhányan a környező településekről érkeznek. 4. Saját helyi óvodai programunk 4.1.Kippkopp HOP : Marék Veronika (meseíró-rajzoló) gesztenyefáról lepottyant, mindenre kíváncsi figurája, Kippkopp a gesztenyegyerek méltón képviseli sajátos, KIPPKOPP nevet, ehhez kapcsolódóan tagóvodánk csoportját TIPPTOPP csoportnak neveztük el. Sajátos helyzetünk, bennünket körülvevő gazdag élővilág, a Balaton, a csodálatos természeti kincsek, településünk (2009 óta városunk) több, mint 1000 éves múltja eleve elkötelezett bennünket arra, hogy a Kippkopp helyi óvodai programunk fő sajátossága a környezeti nevelésen alapuljon. Pontosabban a természet szeretetére és védelmére való tudatos nevelés, szoros összefüggésben a népszokások, hagyományok megismerésével, őrzésével. Tevékenységeinket az évszakok, a természet változásai, a megjelenő népszokásőrző, természetóvó és zöld jeles napok, ünnepkörök határozzák meg. Az éves ritmus, az évszakok körforgása egyrészt a folyamatosságot, másrészt az integrált ismeretszerzést biztosítják gyerekeinknek, ugyanakkor elősegítik a sokoldalú tapasztalást. Óvodai nevelésünk tartalmát, valamint a négy évszakhoz kötődő tevékenységeket famodellben ábrázoltuk (1.SZ.MELLÉKLET), ehhez igazodik az un. Zöldfalunk (2.SZ.MELLÉKLET), ahol szintén a forgandóságot követve, jelennek meg az aktuális feladatok, megfigyelni valók, olykor a szülőket is bevonva. Évek óta, a zöldfal előtt az évszaknak megfelelő kiállításokat rendezünk, nagy sikerrel. Balatonkenesén az évszakfelelős rendszerünk is nagyon jól működik, megadva az adott csoportnak az aktuális feladatait. (Zöldfal projekt). 4.2.Részlet KIPPKOPP Programunkból GYERMEK és a környező világ Környezeti nevelésen általában a környezeti kultúra megélését, átadását értjük. (Megélés és átadás csak együtt). Az óvónőnek sajátjának kell lennie, akinek nem sajátja az adott kultúra, az átadni sem tudja. Környezeti kultúra = élő és élettelen, természeti és művi környezetünkkel való harmonikus együttélés, ami pedig életmód, gondolkodás- és viselkedésmód, szokás és értékrendszer. A szokások már nagyon korai életszakaszban kialakulnak - az alapok lerakása a gyermek életének első éveiben megtörténik. Azok az életre szóló élmények, benyomások, amelyek alapvetően meghatározzák a felnőtt környezeti gondolkodás- és életmódját, bizony már az első években megtörténnek. Ezért a környezettel kapcsolatos látásmód, viselkedéskultúra és értékrendszer kialakítása

10 8 szempontjából az óvódáskor ideális és fontos szakasz az ember életében. A mai gyermek környezeti nevelése a szüleik nevelésével kezdődött. Az óvodai nevelés ezért egy kicsit olyan mint a diófa ültetése: majd az utódaink fogják élvezni gyümölcsét és az árnyékát. 1 Az óvónő környezethez, természethez fűződő viszonya, alap-beállítottsága, értékrendje minta a gyerek, a szülei számára. Témái: természeti, társadalmi és az ember által épített környezet megismerése - környezetünk szépségei, gondjai - természeti környezet : vizek, mezők, erdők növény- és állatvilága - környezetbarát életmód szokásainak elsajátítása, környezetvédelem, természetvédelem. Tevékenységeink felépítése társadalmi természeti Család-óvoda-lakóhely-ember alkotta épített Időjárás,természeti változások,jellemzők az környezet testrészek,egészségvédelem évszakok megfigyelése által, összefüggések, emberek munkája,foglalkozása,közlekedés napszakok,növény- és állatvilág (vizek,mezők,erdők) matematikai környezettel való ismerkedés Környezetünk mennyiségi,tér-,szín,formai viszonyai környezet- és természetvédelem környezetbarát életmód szokásainak elsajátítása Környezeti elemek védelme, alakítása (Természetóvó zöld jeles napok) hagyományőrzés-népszokások népi megfigyelések (népszokásőrző jeles napok) Személyiségfejlesztő hatás: a környezeti nevelés segíti a gyermek spontán és irányítottan szerzett tapasztalatainak a feldolgozását, rendszerezését, fejleszti értelmi képességeit. * Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok, szokások és tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, és védelmét, a szépség felfedezését. * Felismeri a mennyiségi, alaki nagyságbeli és téri viszonyokat, alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemlélete. * A környezeti nevelés, a külső világ tevékeny megismerése óvodai gyakorlatában általánosan feldolgozásra kerülő témák mellett, a néphagyomány-ápolás mindennapos, természethez kapcsolódó tevékenységei is megjelennek (évszakok változásait követő, természeti jelenségek, szokások, időjárás változásaiból adódó környezetalakító munkálatok, szüretelések, jeles napok stb.) szoros kapcsolatban a környezetvédelemmel, környezetalakítással. * A külső világ megismerési folyamatában a gyerek cselekvésein, érzelmein keresztül szerzi környezetéről ismereteit. *A hagyományőrzésből fakadó élmények eljuttatják a gyereket a természettel való együttérzés harmóniájához és a hagyomány tiszteletéhez. Módszertani alapelv / óvónő a folyamatban / Ügyeljen arra, hogy a 3-7 éves korú gyermek sajátosságait figyelembe véve tervezze a környező világ megismerésének hagyományos és helyi tartalmait (fokozatosság). Az óvónő hetente egy természeti-emberi-tárgyi környezeti téma megfigyelését tervezze. (8-10 gyermekkel figyelteti meg a témát). 1 Viktor András Réce Füzetek 5. Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért BP.1998

11 9 Vegye figyelembe, hogy a környezeti nevelés igazi terepe a szabad természet, a közvetlen tapasztalatszerzés, megfigyelés. Lehet olyan helyzet, amikor az óvónő a gyerekekkel együtt fedezi fel, tanulja a természetet, együtt csodálkoznak rá a világ végtelenségére, sokféleségére, csodájára, közös az élményük (nevelő hatás). A gyermekek fejlesztése mindhárom korosztály esetében mikrocsoportban történik, a közvetlen tapasztalat- és élményszerző séták, csiga - biga túrák alkalmával. Teremtse meg és ötvözze a környezeti nevelés és a néphagyomány ápolás feltétel- és tevékenységrendszerét. (Zöldfal). Az óvónő törekedjen a megfigyelések, gyűjtőmunkák gazdagítására, differenciálására, az élővilág sokoldalú megismertetésére. (nagyítók, földgömb, speciális könyvek). Használja az Évszakfát, kísérje figyelemmel a Zöldfal feladatait. Teremtse meg a tevékenységek differenciált szervezeti formáit. Meséljen a természetről, állatokról, meséljen a vízcseppekről, a szélről (mindenről lehet mesélni). Mesélje el Kippkopp történeteit. A játékon keresztül bővítheti környezeti, természeti ismereteiket. A kisgyermek a mesét szereti és a játékot, így a környezeti nevelése is elsősorban a mese és a játék legyen (Nem csak, de első sorban). Lehetőleg kerülje a tudományos, értelmi megközelítést. A gyerekekkel együtt tudjon rácsodálkozni a környezet, a természet szépségeire, megszelídíteni azt (ahogy a Kis herceg rókája mondaná). A környezeti nevelésnek örömöt, csodálatot kell ébresztenie a meglévő szépségek iránt. Tehát az óvodai környezeti nevelés érzelmi megközelítéssel történjen s így kellő alapja lehet a természetszerető és környezetbarát életmódnak. Szeretesse, ismertesse meg a gyerekekkel az élő és élettelen világot. (Irodalmi és zenei alkotásokkal színesítheti.). A természet szeretete és oltalma egyben emberszeretetet is jelent. A gyermeki környezetet aktívan, kedvvel,ötletesen alakítsa. A jeles napok előtti (karácsony, húsvét) nagytakarítást örömmel, a gyermekekkel közösen végezze a csoportjában. Keressen és kezdeményezzen olyan alkalmakat, olyan természeti élményszerzéseket, ahol a családokkal együtt közösen munkálkodhatnak, amely alakítja, növeli a környezet iránti érzékenységet (udvarrendezés), a harmonikus környezet létrehozására ösztönöz. (kerti-tó), amely erősíti a hovatartozás érzését (jeles napokhoz fűződő szokások közös ünneplése, közös kirándulások). A tavaszi udvartisztogatásba a szülőket is bevonhatja - alakul a tiszta környezet iránti igény. Kapcsolatok más nevelési területekkel: a környezettel való aktív ismerkedés áthatja az egész óvodai életet, a nevelés komplex folyamatát. Kapcsolatot mutat a munkára neveléssel, játékkal, mert a gyermek a természeti - társadalmi környezetéből szerzett ismereteit játékában felhasználja, folyamatosan gyakorolja, munkatevékenységében alkalmazza. Az irodalmi, ének-zenei neveléssel, mert mint hangulati elemek mélyítik a szülőföld szeretetét, a nemzeti, népi kultúra hagyományainak megőrzését. A vizuális neveléssel, mert a természet érzelmi megközelítése révén fogékonyak lesznek a természet szépségeire, meglátására, kifejezésére, az élmények újra élésére. (Témát, technikát meríthetnek belőle.) A közösségi neveléssel, szocializációval, mert a külső világ megismerési folyamatában a gyermekek egyénileg és közösen élik át a változatos ingereket. A közös tevékenységek során kapcsolatot teremtenek társaikkal, növekszik türelmük, erősödik akaratuk, önfegyelmük( akadályverseny ).

12 10 Anyanyelvi neveléssel, mert a valós élethelyzetek természetes módon teszik lehetővé, hogy a gyermekek alkalmazzák a helyes köszönést, bemutatkozást, megszólítást. A beszéd a környezettel való ismerkedés, érintkezés az önkifejezés és gondolkodás legfőbb eszköze. A mozgással : a mindennapos testnevelések is a szabadban, a természetben történnek, ha az idő engedi. A mozgás és természet kapcsolata szorosan összekapcsolódik,mert a túrák,kirándulások során történnek a természeti megfigyelések,az állatvilág és növényvilág tanulmányozása. A kötetlen mozgásos tevékenységek során nagyon sok hasznos információhoz jutnak a gyerekek a saját testükkel és a természettel kapcsolatban óta vegyes csoportokat szervezünk Kippkopp Helyi Óvodai Programunk KIPPKOPP HOP megírásakor (1999) mérlegelve minkét szervezési formánál az előnyöket, hátrányokat, tapasztalatainkat, döntöttünk úgy, hogy a vegyes életkorú csoportszervezés mellett maradunk, programunk erre épül. A tiszta csoport nagyon hasonlítana az iskolához, s tapasztalhatjuk, hogy nem ez a jövő törekvése. Egy előadáson hallott mondatot idézve : a tiszta csoport tulajdonképpen a szocializmus hozadéka. Módszertani megújulásként, a csoportszervezés új eljárásaként említik a vegyes életkorú, vagy másképpen heterogén csoportokat. Természetesebb, társas közeget jelentenek a gyerekek számára. Sokan méltatják az előnyeit,pl. Zilahi Józsefné főiskolai docens / Sopron / A hazai óvodai élet értékeiről tartott előadásából : a magyar óvodai élet nagy pozitívuma a vegyes csoport elterjedése. A családias jellegű, vegyes összetétel számtalan előnyét tapasztalva elmondhatjuk, hogy gyermekeink kiegyensúlyozottak, érzelmi biztonságban, szeretve érzik magukat óvodánkban Kompetencia alapú óvodai programcsomag: Balatonvilágoson már több éve, az Aprófalva és az akarattyai Tipptopp csoportban 2009 szeptemberétől került bevezetésre - nagyon eredményesen. Alapjaiban nem változtatta meg nevelésünk tartalmát, hiszen az alapelvek közösek,de kiegészítette,bővítette ezt a módszereivel és az eszközeivel, széles technikai palettát sorakoztat fel a témahetek feldolgozásakor. A kompetencia keretében kidolgozott Egészség hét és a kidolgozásra váró Víz világnapját felölelő témahét későbbiekben programunk része lesz. 4.5.Eszközeink : Óvodáink felszereltsége nagyon jó. A pályázatokon (KDOP és a TÁMOP ) belül pedagógiai eszközeik további bővítésére (SNI,környezeti nevelés, mozgásjavító, esélyegyenlőségi) és csoportszobai bútorok beszerzésre is lehetőség nyílt.

13 11 A külső világ tevékeny megismerését segítő eszközeik lehetőséget teremtenek a sokoldalú képességfejlesztésre, a kísérletezésekre, a közvetlen tapasztalatszerzésre, hatékonyabbá téve a differenciált fejlesztést Óvodánk felépítése 5.Óvodánk felépítése,nevelési kompetenciák bemutatása Óvoda fenntartása től : Balatonkenese Küngös - Balatonvilágos intézményfenntartó társulás Az intézmény irányító szerve, székhelye: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8174 Balatonkenese Béri Balog Ádám tér 1. Gazdálkodásunk : Önállóan működő,többcélú közoktatási intézmény Balatonkenese 3 csoport 8 óvodapedagógus 4 dajka Bölcsőde 1 csoport 2 gondozónő 1 dajka Konyha +étterem 500 fős konyha 1 élelmezésvezető 1 óvodatitkár 5 konyhai alkalm. Balatonakarattya 1 csoport 2 óvodapedagógus 1 dajka Balatonvilágos 2 csoport 3 óvodapedagógus 2 dajka 5.2. Pedagógusaink kiemelkedő nevelési kompetenciái Mozgás Énekzene Vizuális nevelés Drámajáték Néptánc Körny.i nevelés Origami Erdei óvoda Minőség ügy Gné X X Tné X KT X X Ané X X X X Pné X X X X Inform. tudás Pné X X X X Mné X Hné X X X X Vné X X X Tné X X X X X Mné X X X X Mné X X RP X X Kompet.

14 12 6. Átfogó intézményfejlesztési innováció 6.1. A fenntarthatóságra oktatás évtizedének javasolta az ENSZ a közötti időszakot A fenntarthatóságra nevelés feladata : ökológiailag,szociálisan, gazdaságilag és politikailag fenntartható társadalom létrejöttéhez szükséges emberi képességek és magatartások kialakítása. Erre fel kell készülnünk! Helyi Óvodai Programjainkban is újra kell értelmezni a környezeti nevelés céljait és feladatait és ahol szükséges kibővíteni a fenntarthatóság pedagógiájának óvodára lebontott (megvalósítható) nevelési feladataival : Testi-lelki biztonság megteremtése - Érzelmi nevelés alapozása Helyi érzelmi kötődés alakítása a gyermek közvetlen környezetében lévő világ értékeinek a megismertetése, megszerettetése Környezeti problémákra érzékenyítés, természetes élethelyzetek kínálta lehetőségek : modellezés szenzitív játékokkal Stresszoldó képesség alakítása Kritikus és önkritikus gondolkodás fejlesztése A természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony alakítása Az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatása a helyi sajátosságok felhasználásával Természeti,társadalmi,gazdasági összefüggések megláttatása (holisztikus szemlélet), Ökológiai szemlélet alapozása minden mindennel összefügg Szemlélet formálása : az ember része a természetnek, nem ura. Az egészség értékének tudatosítása ( helyes fogyasztás, életvitel, táplálkozási szokások ) Környezettudatos életvitel alapozása ( takarékosság az energiákkal ) és egészségtudatosság formálása Helyi társadalmi és gazdasági szervezetekkel való szoros együttműködés

15 Innovációs célkitűzéseink Úgy gondoltuk, hogy eddigi munkánk, kialakított óvodai környezetünk, Kippkopp Helyi Óvodai Programunk, hagyományaink biztos alapot adnak a továbblépésre, a fenti nevelési feladatok kiteljesedésére, újabb innovációra. Zöld Óvoda kritériumrendszerének való megfelelés folyamatos megvalósítása, a címhez méltó tevékenységek tervezése, programunkba való beépítése, a cím megtartása, szemléletünk további formálása a fenntarthatóság jegyében. Büszkén mondhatom, hogy a címet mindkét óvodánk 3 évre elnyerte. Az ember része a természetnek, nem ura - alapján dolgozni. Tehát óriási kihívás áll előttünk, mert a magunk módján és lehetőségein belül kötelességünknek érezzük és ezért segítenünk kell a szükséges átalakulást, a szemléletformálást, el kell indulnunk és tovább kell mennünk az úton, amely végül a fenntartható fejlődés útjára terel bennünket. Programunkban a fenntarthatóságra nevelést előtérbe helyezve, tudatosabban kell megfogalmaznunk feladatainkat. Azon munkálkodni, hogy méltók legyünk a címhez és újabb tartalmakkal megtöltve megtartani azt. További célunk, hogy a balatonvilágosi tagóvodánk is elnyerje ezt a címet Átfogó intézményfejlesztési innovációként lakóhely-megismerési nyári tábort szervezünk nagycsoportosainknak Előzmények : 2005 től erdei óvodába járunk óvodásainkkal. Emlékezetes, élményekben gazdag napokat töltöttünk így Mesztegnyőn, Agostyánban, Őriszentpéteren, Gyűrűfűn, Fenyőfőn. Célunk a természetet közelebb hozni a gyerekekhez a közvetlen tapasztalatszerzés, terepi megismerés útján, az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatása. Az idén Pörböly (Gemenc) lesz az úti célunk. A költségeket a szülők fizetik, ami sajnos nem kevés.

16 14 Fürkész tábor : a balatonakarattyai tagóvodánkban már évek óta nagy népszerűségnek örvend a június végi, nevelési évet lezáró ( minimális költségű) tábor Táborok szervezése (innováció) : Ettől az évtől az ő tapasztalataikra építve Balatonkenesén Kippkopp ( 3.SZ.MELLÉKLET ), Balatonvilágoson Naplemente (4.SZ.MELLÉKLET) elnevezésű tábor várja a gyerekeket óvodáinkban. Célunk : a helyi érzelmi kötődés alakítása a gyermek közvetlen környezetében lévő világ értékeinek a megismertetése, megszerettetése. A gyerekekben szeretnénk tudatosítani, illetve érzelmein keresztül megértetni velük azt, hogy ha megismerjük, védjük településünket, saját lakóhelyünket, akkor sokat tettünk hazánk védelméért, sőt egyúttal Földünkért is, mely minden egyes ember feladata lenne! Ezzel a szervezéssel esélyt és lehetőséget teremtünk minden gyereknek, hogy erdei óvoda jellegű táborban vehessenek részt! Tapasztalataink szerint sajnos a szülők nem igazán törekednek a szűkebb környezet megismerésére, ezért nekünk kell ezt megoldani, illetve olyan programokat szervezni, ahová ők is bekapcsolódhatnak. Az év közbeni séták sem elegendőek a lakóhelyünk mélyebb megismerésére, csak felületes ismeretet adhat. A tábor szervezésével egyben tovább bővíthetjük a gyerekek tudását, valamint lehetőséget biztosítunk mindenkinek a részvételre, hiszen a tábor költsége minimális. Sok év tapasztalata alapján tudjuk, hogy a gyermek érzelmei által befolyásolt, tehát azt jegyzi meg igazán, amihez érzelmei, élményei kötik. E folyamatban a világgal történő ismerkedést sok érzelem kíséri, s a gyermekek élmény szintjén élik meg azokat. De akkor lesznek igazán élmény szintűek ezek a találkozások, ha a gyerekek ösztönzést kapnak környezetük felfedezésére, az érzékszerveiken keresztül történő kapcsolat keresésére. A felfedezés élménye, a megismerés, a probléma megoldás örömét váltja ki. Az óvodáskori megismerő tevékenységben az indirekt tanulás forrásainak van döntő szerepe, ezen források közül is kiemelkedik a tapasztalás, megtapasztalás. A közvetlen tapasztalatszerzés segít a jobb megismerésben. Ebben domináns a természetes és mesterséges környezetben zajló sokszínű és játékos, közös tevékenység a szülőkkel és a pedagógusokkal. Az együttlét állandó örömforrás minden résztvevő számára. Ezekből az élményekből bármikor meríthetünk, mindig újabb és újabb élményekkel ajándékoz meg bennünket, befogadóvá tesz mindnyájunkat, ébren tartja a gyermeki kíváncsiságot.

17 Akkreditált Erdei Óvoda létrehozása ( 5.SZ.MELLÉKLET ) Óvodás erdei táborunkat országosan is szeretnénk meghirdetni, helyszínéül a tagóvodánk szolgálna Balatonakarattyán. A csendes, nyugodt környezetben található, minden igényt kielégítő óvoda ideális helyet adhat 20 fős óvodás csoportoknak. Háromszori étkezést is tudunk biztosítani. A település vonattal és busszal egyaránt könnyen megközelíthető, A tábort négy naposra terveznénk, a kezdő nap délutánjától a befejező nap 12 órájáig. Rengeteg lehetőséget, programot tudunk nyújtani az idő hasznos eltöltésére : terepgyakorlatok,túrák, kézműveskedés, csillagles, táncház. *Óvodánkról már kialakult egy kép, egy sajátos arculat, az ún. image. Az image építés útja hosszú és lassú, ahol csak lépésről lépésre lehet előbbre jutni. Ezen az úton haladva, saját óvodai hagyományokat teremtettünk, melyekre büszkék vagyunk. A hagyományokat tisztelve és őrizve, arra törekszünk, hogy az ember és a természet szeretetére, tiszteletére, védelmére, értékeink megóvására, s mindezek szépségire rácsodálkozó gyerekeket neveljünk.

18 Felhasznált irodalom Óvodások környezeti nevelése. Réce- Füzetek 5. Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért. Budapest 2004 Dr.Vásárhelyi Tamás Dr.Victor András (szerk.) Nemzeti Környezeti nevelési Stratégia Magyar Környezeti Nevelési Egyesület,Budapest 2003 Labanc Györgyi (szerk.) Zöld Óvoda Hálózat 2009 Természetes Életmód Alapítvány Felelős kiadó :Labanc Györgyi Óvónők kincsestára (2001 április, 2004 december) RAABE Tanácsadó és Kiadó kft.

19 FAMODELL 1.SZ.MELLÉKLET T P E E N M társadalmi Környezetvédelem K szervezett O Ö I M R Ű irodalmi N matematikai V Y S É természeti E Á A S Z természetes G K Z V Ő Z V G vizuális E I O T L M szabadidős zenei Á G ÉS A GYERMEK C J Á T É K MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK TEVÉKENYSÉGEK KERETEI HAGYOMÁNYŐRZÉS - NÉPSZOKÁSOK GONDOZÁS,EGÉSZSÉGES ÉLETRE NEVELÉS KÖZÖSSÉGI NEVELÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ ANYANYELV MŰVELÉSE

20 ZÖLDFAL LEÍRÁSA 5.SZ.MELLÉKELT A Zöldfal leírása : A Zöldfalat zöld filccel borított hatalmas (3m X 2m) nikecell táblával alakítottuk ki,amit vastag kötéllel kereteztünk, s minden egyes részletét természetes anyagokból (pl.zsákvászon), termésekből, műanyagból (újrahasznosítva) készítettük el. A Zöldfalnak vannak állandó és változó (naponta, havonta ) díszletei. * Az egyik állandó részlet egy stilizált fa, kötélből kialakítva, melynek 12 levele a 12 hónapot szimbolizálja a népies elnevezésekkel (Szent Mihály hava, Kisasszony hava,böjtmás hava stb.) *Egy holló ( fekete szemetes zacskóból készítettük) száll a megfelelő hónapot jelképező levélre. A csőrében lévő borítékban vannak az aktuális feladatok a csoportoknak, az évszakokhoz,hónapokhoz napokhoz kapcsolódó tennivalók,feladatok, kérdések, melyeket az óvónők a gyerekeknek felolvasnak, ill, közösen megoldanak. A szülőknek is adunk feladatokat. *A másik állandó részlet egy parasztbácsika, aki az aktuális népi bölcsességeket, természeti megfigyelések mondja el ( a nép által megfigyelt állatok viselkedéséből,növények állapotából való időjóslás. *A környezetismeret és természetvédelem 5 pontja is állandóan olvasható a falon. *A harmadik állandó részlet egy üvegben egy stilizált béka. A béka a várható időjárást mutatja meg az napra, egy létra fokán lent vagy fent van elhelyezve. * A Balaton formája is megtalálható, a három óvoda helyét jelezve, ahová a cserélhető jeleket a gyerekek az aktuális időjárás alapján rakják (-csapadékok jelei* a szelet jelképező szélzsák *felhő*nap ). Itt lehet megnézni a napi hőmérsékletet a papírhőmérőn. *Változó részletek : aktuális témákról (környezetvédelmi ) cikkek,képek pl. védett állatokról, növényekről, az év fájáról, madaráról stb., ötletek az újrahasznosításra, gyerekek,óvónők munkái. *A ZÖLDFAL előtti tér ad helyet az évszakonkénti kiállításainknak. A zöldfallal szemben az adott évszakra jellemző dekoráció kerül. A KÖRNYEZETISMERET ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 5 PONTJA 1.Megismerni közvetlen környezetünket és településünket! 2. Merni rácsodálkozni a természet adta és az ember alkotta szépre! 3.Eltűrni a nem szeretem állatokat, növényeket! 4.Megérteni,hogy a Földön minden teremtett lénynek szerepe van,tehát szükség van rá! 5. Tudatosan óvni, védeni a természetet!

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1 2. Óvodáink bemutatása 4 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 2.3.Balatonvilágosi tagóvoda

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 1. 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4

TARTALOM. Bevezetés 1. 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4 TARTALOM Bevezetés 1 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4 2.KIPPKOPP HOP 5 2.1. Kippkopp Helyi Óvodai Programunk 5

Részletesebben

1.1. Természeti környezetünk 3. 1.3. Saját helyi óvodai programunk 5. 1.3.1. A külső világ, a környezet tevékeny megismerése : A víz 5

1.1. Természeti környezetünk 3. 1.3. Saját helyi óvodai programunk 5. 1.3.1. A külső világ, a környezet tevékeny megismerése : A víz 5 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Bemutatkozás 3 1.1. Természeti környezetünk 3 1.2. Társadalmi környezetünk 4 1.3. Saját helyi óvodai programunk 5 1.3.1. A külső világ, a környezet tevékeny megismerése : A

Részletesebben

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40. Tel.: 06-47/311-719; T/F: 06-47/311-856 e-mail: carolinaovodasp@pr.hu CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Óvoda

Szent Imre Katolikus Óvoda Szent Imre Katolikus Óvoda NEVELÉSI PROGRAMJA DERÜS VAGYOK, LEGYETEK AZOK TI IS! (II. János Pál pápa) TÖRVÉNYI HÁTTÉR Törvények 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és módosításai 1993. évi LXXVII.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA Az óvoda hivatalos elnevezése 2040 Budaörs Holdfény u. 31. 06-23-423-014 Az óvoda pontos címe, telefonszáma 201162 Az óvoda OM azonosítója Budaörs Város Önkormányzata

Részletesebben

HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA Az óvoda hivatalos elnevezése. 2040 Budaörs Holdfény u. 31. 06-23-423-014 Az óvoda pontos címe, telefonszáma

HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA Az óvoda hivatalos elnevezése. 2040 Budaörs Holdfény u. 31. 06-23-423-014 Az óvoda pontos címe, telefonszáma HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA Az óvoda hivatalos elnevezése 2040 Budaörs Holdfény u. 31. 06-23-423-014 Az óvoda pontos címe, telefonszáma 201162 Az óvoda OM azonosítója Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs,

Részletesebben

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2010. 1 1. Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak 1996. évi módosítása a nevelőtestületekre

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Óvodai Pedagógiai Program 2013. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagintézmények

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA. Módszertani segédanyag útmutató Zöld Óvoda. óvodapedagógusoknak. címpályázatra készülő

ZÖLD ÓVODA. Módszertani segédanyag útmutató Zöld Óvoda. óvodapedagógusoknak. címpályázatra készülő ZÖLD ÓVODA Módszertani segédanyag útmutató Zöld Óvoda címpályázatra készülő óvodapedagógusoknak Szerkesztette: Könczey Réka, Kovács Erika, Kovács Lászlóné, dr. Varga Attila Szerzők: Bihariné dr. Krekó

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

Helyi Óvodai Nevelési Program

Helyi Óvodai Nevelési Program Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Helyi Óvodai Nevelési Program 2010. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagóvodák

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. Tel.: / Fax: 326-53-56 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. OM azonosító: 034228 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézmény

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY Nyomorultak terhét hordja, mindig készen minden jóra

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY Nyomorultak terhét hordja, mindig készen minden jóra SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY Nyomorultak terhét hordja, mindig készen minden jóra 1 A Szent László Óvoda pedagógiai programja A Szent László Óvoda minden dolgozója nevében köszöntöm mindazokat, akik óvodánk iránt

Részletesebben

Pedagógiai Program. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja:

Pedagógiai Program. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Pedagógiai Program Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Készült: 2013.március 1. Készítette: Tormáné Burics Ágnes TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető Az óvoda nevelési alapelvei Az óvoda küldetésnyilatkozata 2.Az óvoda jellemző adatai 3.Az óvodai élet megszervezése Az óvoda

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

Helyi Nevelési Program

Helyi Nevelési Program Helyi Nevelési Program Ordacsehi Napsugár Óvoda Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: 2013. március Fenntartói jóváhagyás dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Készült: 2013. március 14. Készítette:

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

A környezettudatos magatartás és az egészséges életmód kialakításán alapuló PEDAGÓGIAI PROGRAM MÁKSZEM ÓVODA. 2040 Budaörs, Patkó u. 2.

A környezettudatos magatartás és az egészséges életmód kialakításán alapuló PEDAGÓGIAI PROGRAM MÁKSZEM ÓVODA. 2040 Budaörs, Patkó u. 2. A környezettudatos magatartás és az egészséges életmód kialakításán alapuló PEDAGÓGIAI PROGRAM MÁKSZEM ÓVODA 2040 Budaörs, Patkó u. 2. 2013 Intézmény adatai: MÁKSZEM ÓVODA 2040 Budaörs, Patkó u. 2. OM

Részletesebben

A TISZAALPÁRI TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAALPÁRI TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAALPÁRI TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt. Szám: OM azonosító: 027689 A TISZAALPÁRI TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Tündérrózsa Napközi

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM HELYI NEVELÉSI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: 034703 Intézményvezető:. P.H. Nevelőtestületi elfogadás határozat száma: Legitimációs eljárás Szülők Óvodai Szervezete nevében véleményezte:... név Fenntartói

Részletesebben

KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2012

KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2012 KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2012 ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Arany Óvoda 4 Árnyas Óvoda 6 Bóbita óvoda 8 Gyöngykagyló Óvoda 10 Hársfa Óvoda 12 Mese-vár Óvoda 14 Mézeskalács Óvoda 16 Napraforgó Óvoda

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyöngyös, 2014 1 Minden gyermek egyedi, soha meg nem ismételhető csodája a teremtésnek, tiszteletreméltó egyéniség, hagyni kell szabadon kibontakozni, óvva, védve,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSA, A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÜKRÉBEN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSA, A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÜKRÉBEN A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSA, A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÜKRÉBEN APRÓ LÉPÉS AZ ÓVODÁSNAK, NAGY LÉPÉS A VILÁGNAK INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ Készítette: Cselényi Julianna, Módosné Gosztola Erzsébet, Szabó

Részletesebben

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÓVODAKÉP... 4 2.1. A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 4 2.2. AZ ÓVODÁK

Részletesebben

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4.

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK NAPSUGÁR TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. Minden nevelő munkája olyan kertészhez hasonlatos, aki különféle növényeket ápol. Az

Részletesebben

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS

Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS Bóbita tagóvoda bölcsőde Helyi óvodai programja BEVEZETÉS A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 137/1996. (VIII.

Részletesebben