JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének szeptember 20. napján tartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. szeptember 20. napján tartott üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének szeptember 20. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti Molnár Sándor HB elnök, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna, Pappné Molnár Veronika képviselők, Veres Zsolt PGB elnök, dr. Kiss Pál címzetes főjegyző, Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető, Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető, Gombai Gyula Évf. osztályvezető, Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos, Berkesné Hegedűs Márta, Fehér László, Illés Lászlóné, Kapusné Dojcsák Edit, Töttösiné Iván Erzsébet intézményvezetők, Jencsky Ernő műszaki vezető, Szita László könyvvizsgáló. Holovits Huba polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Bejelenti a testületnek, hogy Dolgos János volt GAMESZ vezető, volt képviselő, Szántód község polgármestere szeptember 15-én elhunyt. A képviselőtestület egyperces néma felállással tiszteleg Dolgos János emléke előtt. Holovits Huba polgármester javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg: 1.) Turisztikai pályázat benyújtása 2.) Villamos energia közbeszerzési felhívás jóváhagyása 3.) Beszámoló az önkormányzat költségvetésének első félévi teljesítéséről 4.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 5.) Folyószámla hitelkeret rendelkezésre tartása 6.) Társulási feladatellátás tervezése 7.) A nemzeti köznevelési törvényből eredő feladatok 8.) Kolumbárium fedlapok készítésére benyújtott árajánlatok elbírálása 9.) Játszótéri eszközök felülvizsgálatára benyújtott árajánlatok elbírálása 10.) Óvoda épületének felújítására benyújtott pályázat ügye 11.) Építményadó módosítására vonatkozó javaslat 12.) Javaslat hulladékgazdálkodási társuláshoz való csatlakozásra 13.) Ajánlat energiamenedzsment szolgáltatás nyújtására

2 1./ Turisztikai pályázat benyújtása Előadó: Karsai Anikó pénzügyi vezető tanácsos Holovits Huba polgármester: Hosszú hónapok óta dolgoznak az 500 millió forintos pályázat előkészítésén. Eddig ez a legnagyobb keretösszegű pályázat, támogatottsága 100 %. A hét elején projektbemutatón ismerték meg a testület tagjai. Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos: Kiosztásra került a végleges határozati javaslat és a részletes költségvetés. A teljes költség Ft ismerteti a költségvetés fő sorait. A projekt fenntarthatóságát a PGB ülésén részletesen bemutatta. A működtetést nonprofit kft. létrehozásával kívánja biztosítani az önkormányzat. A kiállítás esetében magas pótlási költségekkel számolt a bevételi többlet terhére. A szolgáltatás színvonala érdekében előzetes képzést, oktatást terveztek, melyet a megvalósítás időszakában, második és első felében kell lebonyolítani. Ez plusz bérköltséget és képzési költséget jelent, mely az alapítandó nonprofit kft. törzstőkéjéből kerülne finanszírozásra. Ez a költség a fenntartási idő alatt megtérül. A harmadik határozati javaslat 9 fő alkalmazására vonatkozik. A vendéglátóegység szolgáltatásai is az épületben lesznek, az egység alkalmazottai is megjelennek a foglalkoztatottak között, erre vonatkozik a szándéknyilatkozat. A negyedik határozati javaslat azt tartalmazza, hogy kiválasztásra kerül a vendéglátó egység üzemeltetője az arculat kérdésében vele már egyeztetni lehet. Veres Zsolt PGB elnök: A PGB a határozati javaslat mind a négy pontját elfogadásra javasolja. Fekete Tamás képviselő: A bizottsági ülésen is tett fel kérdéseket, ezt követően kapott anyagot. Nem vitatva a projekt fontosságát, két kérdést a fenntarthatóság miatt fontosnak tart. Az önkormányzatok esetében szorosra fogják húzni a nadrágszíjat. Fontos lett volna az igényfelmérés, miért nem került rá sor? Milyen turisztikai szakemberek bevonásával készült a látogatottsági mutató? Karsai Anikó pénzügyi vezető tanácsos: Úgy gondolja, hogy a pályázat alátámasztottságához minden adat rendelkezésre áll. Nem készült igényfelmérés, elismerik. A második kérdésre nem tudott felkészülni, a következő alkalommal ad választ. Holovits Huba polgármester: Valóban nagyon fontos a fenntarthatóság. Az üzemeltetést külön cég fogja végezni, nem önkormányzati forrásból fog működni ezért kell a külön cég. Önkormányzati tulajdonban lesz, nem önkormányzati forrásokat használva. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: A nonprofit cég megalakításával az önkormányzat felelőssége lesz, hogy hét fővel, rezsivel fenntartható legyen. Ezért is fontos, hogy milyen igény mutatkozik. A lakosságot is meg kellett volna kérdezni, az igényfelmérést mellé kellene még tenni. Holovits Huba polgármester: Támogató nyilatkozatok érkeztek, minden megkeresett cég támogatta, magántámogatók is vannak, szakmai szervezetek is támogatták, szállodák, panziók szintén. A bizottsági ülésen ismertette, hogy adott településeken, ahol csak kilátó működik, milyen a látogatottság. Megfelelő vezetőt kell találni, és megfelelően kell motiválni. 2

3 Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos: A vállalt létszám, a bérek, a jelenleg működő ilyen létesítmények adatai alapján kerültek meghatározásra. Az összes költségnek %-a a bérköltség. Úgy értékeli, hogy fenntartható. Fekete Tamás képviselő: Elhangzott, hogy naponta ezer látogató volt augusztusban, azaz 30 ezer fő? Holovits Huba polgármester: Így van. Fekete Tamás képviselő: A támogató nyilatkozatot aláírók ismerték-e a látogatószámot, vagy a projektet támogatták? Holovits Huba polgármester: A projektet. Úgy látja, hogy minden józanul gondolkodó támogatja. Füsti Molnár Sándor HB elnök: A turisztikai egyesület pályázata és más pályázatok esetében készült-e igényfelmérés? Mikor előírás ez? Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos: Nem előírás a megléte, a fenntarthatóságot kell alátámasztani. A kerékpárút és a strand pályázat esetében sem készült. Ez a pályázat nem haszonszerzésre irányul, a többi pályázatnál azt mutatták be, hogy a bevételek nem fedezik a kiadásokat. Holovits Huba polgármester: Ez lehet az első olyan pályázat, ami fenntartja saját magát. Ez eddig egyik pályázat esetében sem valósult meg. Elsőként olyan komplex produktum, ami nem a költségvetést terheli. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: Ezek a példák nem egészen jók. A strand esetében valószínűsíthető volt, hogy nő a látogatottság, mert előtte is sokan látogatták. A képviselőtestület dönt, jó lett volna a megerősítés. A támogatásokból is lehetett volna igényfelmérést készíteni. A megvalósíthatósági tanulmány ismertetésekor elhangzott, hogy eredetileg 300 milliós volt a pályázat, majd a kiíró szervezet 500 millióra emelte. Milyen változás történt 200 millió forint értékben? Azt a választ kapta, hogy az interaktív dolgoknak 57 millió forint az összege. Újra azt kérdezi, hol jelenik meg a 200 milliós többlet? Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos: A 300 milliós összegnél volt róla szó, hogy ekkora összegnél az önkormányzatnak kellett volna hozzátennie. A terveknél azt szerették volna elérni, hogy a 280 ezer forint / m 2 ár legyen alacsonyabban tartva, hogy az attrakciókat lehessen magasabban tervezni. Zöldterület rendezés, akadálymentes megoldások, további fejlesztések lehettek volna. Ezek most szerepelnek. Bekerült a kertészet, bekerült, hogy körbejárható legyen, játszótér létesül. Innovatív, újszerű, interaktív legyen, feleljen meg a 21. századi igényeknek a vizesblokkok tekintetében az akadálymentesítés költsége jelentős, 8-9 millió forint. Pappné Molnár Veronika képviselő: Csodálkozik, hogy most merül fel az igényfelmérés, miért nem mondták az eddigi tárgyalásokon? A pályázatnak nem része, azért nem készült. Régi igény, hogy legyen Balatonföldváron turisztikai attrakció. Az igénnyel találkozott a kiírás. 3

4 Dr. Szakács László alpolgármester: Szeretné lezárni. A PGB ülésén felmerült, hogy szakmai aggályokat igyekeznek-e kelteni a kérdésekkel, vagy fanyalgásról van szó. Fonyódon, Bogláron van magaspart kilátóval, ami itt épül, az egyedülálló lesz. Ami a fenntarthatóságot illeti, bár a turisztikai egyesület pályázatánál vizsgálták volna. Ezt fanyalgásnak tartja, elbizonytalanítani egyeseket. Holovits Huba polgármester: A vitát lezárja. Ismerteti a határozati javaslatokat, melyeket egyenként feltesz szavazásra. A képviselőtestület 5 szavazattal, 2 tartózkodás mellett, a következő határozatot hozza: 184/2012.(IX.20.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívás (Kódszám: DDOP /D-12) keretében Balatonföldvár Város Önkormányzatának komplex turisztikai fejlesztése Balatoni interaktív hajózástörténeti kiállítás és kilátó épület megvalósításával című pályázat benyújtását. A projekt címe: Balatonföldvár Város Önkormányzatának komplex turisztikai fejlesztése Balatoni interaktív hajózástörténeti kiállítás és kilátó épület megvalósításával A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Balatonföldvár A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Balatonföldvár 1555/3 és 1553/2 A pályázati konstrukció szám: DDOP-2.1.1/D-12; (Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívás) A projekt összes költsége: Ft A projekt elszámolható költsége: Ft Igényelt támogatás: Ft Önerő: 0 Ft Összesen: Ft A támogatás intenzitása: 100% Balatonföldvár Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a pályázat támogatása esetén a projekt tervezett ütemben történő megvalósításához a szükséges pénzeszközöket rendelkezésre bocsátja, a projekt megvalósításának az igényelt előlegen felüli költségét a megvalósítás időszakára költségvetésében elkülöníti. 4

5 A képviselőtestület 5 szavazattal, 2 tartózkodás mellett, a következő határozatot hozza: 185/2012.(IX.20.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívás (Kódszám:DDOP-2.1.1/D-12) keretében, Balatonföldvár Város Önkormányzatának komplex turisztikai fejlesztése Balatoni interaktív hajózástörténeti kiállítás és kilátó épület megvalósításával című pályázathoz kapcsolódóan határoz arról, hogy sikeres pályázat esetén a megvalósuló létesítmény üzemeltetésére 100 %-os önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságot alapít Ft törzstőkével. A képviselőtestület az alapítás határidejét a támogató döntés meghozatalától számított 90. napban határozza meg. A képviselőtestület 5 szavazattal, 2 tartózkodás mellett, a következő határozatot hozza: 186/2012.(IX.20.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívás (Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12) keretében, Balatonföldvár Város Önkormányzatának komplex turisztikai fejlesztése Balatoni interaktív hajózástörténeti kiállítás és kilátó épület megvalósításával című pályázathoz kapcsolódóan, a pályázati dokumentációban vállalt, az 5 éves fenntartási időszak 9 fős munkavállalói létszámát, a megvalósuló projekt üzemeltetésére alapított, nonprofit gazdasági társaság 7 fős tervezett állományi létszámával és az épületben található vendéglátóegység 2 fő alkalmazottjával kívánja teljesíteni. A képviselőtestület 5 szavazattal, 2 tartózkodás mellett, a következő határozatot hozza: 187/2012.(IX.20.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívás (Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12) keretében, Balatonföldvár Város Önkormányzatának komplex turisztikai fejlesztése Balatoni interaktív hajózástörténeti kiállítás és kilátó épület megvalósításával című pályázathoz kapcsolódóan, szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a megvalósuló épületben található vendéglátóegységet a projekt 5 éves fenntartási időszakában külső vállalkozóval kívánja üzemeltetni. A vállalkozó kiválasztására a pályázat elnyerését követő 3 hónapon belül pályázati felhívás kerül közzétételre, az üzemeltető versenytárgyalás lefolytatásával kerül kiválasztásra. 5

6 2./ Villamos energia közbeszerzési felhívás jóváhagyása Előadó: Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos: A testület döntött az eljárás lefolytatásáról. Elkészült a felhívás, melyet jóvá kell hagynia a képviselőtestületnek. Holnap még egyeztet az energetikussal. Két pontot kér elfogadni, és javasolja jóváhagyni a közbeszerzési terv 2. számú módosítását. Veres Zsolt PGB elnök: A PGB elfogadásra javasolja. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra az írásbeli, és az ismertetett határozati javaslatot. 188/2012.(IX.20.) Kt. határozat: a) Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Villamos energia beszerzés elnevezésű, Kbt szerinti nemzeti eljárásrendű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívást jóváhagyja. Felhatalmazza Holovits Huba polgármestert, hogy a hirdetmény feladása előtt esetleg még szükségessé váló, a felhívás lényeges elemeit nem érintő, módosításokat jóváhagyja. b) Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Villamos energia beszerzés elnevezésű Kbt szerinti nemzeti eljárásrendű közbeszerzési eljárás belső felelősségi rendjét elfogadja. 189/2012.(IX.20.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete az önkormányzat évi közbeszerzési tervének 2. módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 6

7 3./ Beszámoló az önkormányzat költségvetésének első félévi teljesítéséről Előadó: Holovits Huba polgármester Holovits Huba polgármester: A PGB egyetértett a beszámolóval. Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: A teljesítés időarányos, a likviditás biztosított volt. Ismerteti az aktuális pénzügyi helyzetet. 68,8 millió forint a számlákon lévő összeg. A folyószámla hitel kamata 1 millió forinttal kevesebb, mely történelmi jelentőségűnek értékelhető. Szita László könyvvizsgáló: Részletesen ismerteti írásban is benyújtott jelentését. Az előirányzatok módosítása nem történt meg, ezért egyeznek meg az eredeti és a módosított előirányzatok. Néhány esetben előirányzat nélkül szerepel bevétel, illetve kiadás, ez a kiadások esetében nem lehetséges. A pénzmaradvány nem került elszámolásra, ezt a könyvelésben el kell végezni. A tájékoztató elfogadását javasolja. Holovits Huba polgármester: Köszönetet mond a kollégáknak, az apparátusnak, a képviselőtestület konstruktívan hozzáálló tagjainak. 150 millió forint volt a folyószámla hitel, melyet mai döntésével meg fog felezni a testület. A hiány remélhetőleg nullára csökken. A munka ezekben a számokban tükröződik. Nagy feladat előtt állnak az átalakulások miatt a következő hónapokban. 50 millió forint még nem folyt be az adókból kéri ezt fokozott figyelemmel kezelni. Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. 190/2012.(IX.20.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete az önkormányzat évi költségvetésének I. féléves időarányos teljesítéséről előterjesztett tájékoztatót elfogadja. 4./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Holovits Huba polgármester Holovits Huba polgármester: Részletesen ismerteti a június 21 szeptember 20. közötti időszak eseményeit. Hat rendkívüli ülés és bizottsági ülések voltak. Köszönettel tartozik az alpolgármestereknek, amiért reprezentációs kötelezettségeknek tettek eleget. Részletesen kitér a kínai látogatás tapasztalataira. Egyebek között elmondja, hogy az óvoda 18,6 millió forintot nyert. Nyolc pályázatot támogattak, összegét tekintve a kistérség pályázata a második. A GAMESZ elvégezte a patakmeder tisztítását. Két nyertes LEADER pályázat van. A műemlékvédelmi hivatal műemlékké nyilvánította a Balaton Klubot és műemlékileg védetté a kikötőt. Kérdés, hogyan érinti ez a tervezett beruházásokat. 7

8 Babina Éva alpolgármester: Ismerteti azokat a programokat, melyeken a polgármesterrel együtt, illetve alpolgármesterként az önkormányzat képviseletében részt vett. Dr. Szakács László alpolgármester: Ismerteti azokat a programokat, melyeken a polgármester megbízásából részt vett. A kínai befektetés kezdő összege 250 ezer Eur lenne, nehezen lehet előre jutni a megvalósítással. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Ismereti, hogy az eltelt időszakban mely programokon vett részt. Ismerteti a Balatoni Szövetség határozati javaslatát a BHZRT részvényekkel kapcsolatban. A képviselőtestület a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 5./ Folyószámla hitelkeret rendelkezésre tartása Előadó: Holovits Huba polgármester Holovits Huba polgármester: A PGB a határozati javaslatot támogatta. 2-3 hónapja a testület már döntött az ügyben. Az októberben lejáró szerződést nem tudják a következő évre áthúzódva meghosszabbítani, így december 31-ig szólna, a következő ütem pedig december 31-ig. A kormányengedély nem szerezhető be könnyen. Az összege 75 millió forint, mely fele a kezdeti keretnek. A bankok kivonulnak az önkormányzatok finanszírozásából, mert a szektor átalakítás alatt áll. Az önkormányzatok adósságállománya 1300 milliárd forint. Kéri az előterjesztés támogatását. 191/2012.(IX.20.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete november 1. napjától Ft, azaz hetvenötmillió forint összegű folyószámla hitelkeret engedélyezését kéri számlavezető bankjától, a Magyarországi Volksbank Kaposvári Fiókjától. A hitelkeret célja: a stabilitási törvény szerinti likvid hitel biztosítása. A hitel fedezete: az önkormányzat költségvetési bevételei. A hitelkeret rendelkezésre tartása: december 31. napja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalommal elkészített hitelszerződés aláírására. 8

9 6./ Társulási feladatellátás tervezése Előadó: Holovits Huba polgármester Holovits Huba polgármester: A társulási tanács döntött róla, hogy ez a formáció megszűnik. A feladatok egy része továbbra is az önkormányzatokhoz fog tartozni. A labor, a szociális intézmény, a kistérségi tévé, az iskolabusz, a konyha továbbra is megoldásra vár. Minden testület eldönti, hogy társulásban vagy önállóan kívánja-e ellátni. A vívmányok megőrzésében konszenzus van. Ezek a rendszerek létrejöttek, minta és példa értékűek az országban. Össze tudták hangolni az érdekeket. A PGB támogatta a nyilatkozattételt, hogy társulási tagként kívánja ellátni a feladatokat az önkormányzat. Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: A feladatok ellátása munkaszervezetekkel történt. A társulás lehetősége adott. A munkaszervezet a gesztor önkormányzat hivatalába kerülhet köztisztviselőként. A költségvetéshez benyújtott módosító indítvány ismeretében sorra kell venni a kötelező és nem kötelező feladatokat, és közös álláspontot kell kialakítani. Holovits Huba polgármester: Javasolja elvi döntést hozni a céllal való egyetértésről és a csatlakozási szándékról. 192/2012.(IX.20.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete egyetért azzal a céllal, hogy január 1-től jogutód társulás lássa el a megszűnő Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott önkormányzati feladatokat, és kifejezi szándékát, hogy a társuláshoz csatlakozzon. 7./ A nemzeti köznevelési törvényből eredő feladatok Előadó: Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: A 3000 főt meg nem haladó önkormányzat vállalhatja az ingó és ingatlan vagyon működtetését. Az iskola helyzete stabil, itt nem merült fel, hogy szándéknyilatkozatot tegyenek. A zeneiskola világhírű, de méretéből adódóan sérülékeny. Október 30-ig kell meghozni a végső döntést. Ismerteti a PGB ülésén elhangzottakat. Holovits Huba polgármester: 3000 fő alatti településeken az alapfokú oktatás fenntartása az államhoz kerül, ugyanúgy az önkormányzati vagyon működtetése is. A működtetés átvállalása esetén az általános iskolánál 43,5 millió forint, a zeneiskolánál 5,7 millió forint, együtt közel 50 millió forint kiadással kell számolni. Eddig hét település tartotta fenn társulásban. Ezek kisebb települések kisebb költségvetéssel első körben úgy foglaltak állást, hogy nem kívánják vállalni. Egyedül Balatonföldvárt terhelné a költség. Az a javaslat, hogy adjon a 9

10 testület még egy hónap lehetőséget. Ez alatt még egyszer megkérdeznék a társtelepüléseket, látnák a finanszírozást. Tegyenek szándéknyilatkozatot, melyet csak abban az esetben tartanak fenn, ha a társult települések is támogatják, és a költségvetés lehetővé teszi az 50 millió forint vállalását. Mindkét intézmény stabil, a 280 fős általános iskola önállósága biztosított. A zeneiskola igazgatójával történt megbeszélésen arra jutottak, hogy próbálják megőrizni az intézmény szervezeti önállóságát, a balatonszemesi és a balatonszárszói zeneiskolával részben önálló szervezeti egységként kapcsolódhatna a tankerületi intézményhez. Ha mégis olyan döntés születne, hogy állami működtetést kér az önkormányzat, az sem jelenti azt, hogy elengedné az intézményt, a tankerületi rendszer részekét is ráhatása lesz a folyamatokra, a dologi feltételekre. Ha úgy látják, hogy nem megfelelő vagy kiegészítésre szorul, azt biztosítani fogják. Ne negatívumként fogják fel a földvári rendszer továbbra is ezekkel az intézményekkel lesz teljes. Veres Zsolt PGB elnök: A PGB a szándéknyilatkozat megtételét támogatja. Kapusné Dojcsák Edit igazgató: Köszöni a képviselőtestület hozzáállását. Egy hónap alatt sok minden történhet. Nem kötelező feladat volt, nagy biztonságot jelentett az önkormányzat az intézmény számára. Sajnálatos, hogy ilyen módon összekötik a két intézményt betagozódás esetén nem biztos, hogy megkapják ezt az összeget. Holovits Huba polgármester: Felteszi szavazásra a szándéknyilatkozat megtételét, fenntartva a jogot a szerződéskötésig annak visszavonására a költségvetés és a társtelepülések véleményének függvényében. 193/2012.(IX.20.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete szándéknyilatkozatot ad az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ fenntartásába kerülő köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodásra, fenntartva a jogot, hogy a költségvetés ismeretének és a társfenntartók véleményének függvényében a szándéknyilatkozatot visszavonja. Határidő: szeptember / Kolumbárium fedlapok készítésére benyújtott árajánlatok elbírálása Előadó: Gombai Gyula Évf. osztályvezető Gombai Gyula Évf. osztályvezető: Ismerteti az ügy előzményeit. A fedlapok készítésére három árajánlat érkezett, Ft a legkedvezőbb. Ismereti a HB határozatát, melyben a fedlapok árát 8 ezer forintban javasolják meghatározni. Ennek megfelelően javasolja a határozati javaslat második pontját módosítani: a képviselőtestület kezdeményezze a temető rendelt módosítását a HB határozata szerint. 10

11 Holovits Huba polgármester: A javaslatot felteszi szavazásra. 194/2012.(IX.20.) Kt. határozat: 1. Balatonföldvár Város Képviselőtestülete az Zrínyi utcai urnakápolnához 20 db kolumbárium fedlap gyártására és felszerelésére adott árajánlatok közül Bene Attila 8600 Siófok, Vak Bottyán utca 625/3 hrsz-ú lakos bruttó Ft összegű árajánlatát elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert az egyszerűsített vállalkozói szerződés megkötésére. 2. Balatonföldvár Város Képviselőtestülete kezdeményezi a temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosításának előkészítését a Humán Bizottság kolumbárium fedlapok eladási egységárára vonatkozó javaslata szerint. Határidő: október / Játszótéri eszközök felülvizsgálatára benyújtott árajánlatok elbírálása Előadó: Gombai Gyula Évf. osztályvezető Gombai Gyula Évf. osztályvezető: Az eszközöket négyévente felül kell vizsgálni. Az eljárás során felmerült, hogy nem csak a GAMESZ, hanem a kistérségi társulás is üzemeltet játszótéri eszközöket. Öt árajánlat érkezett, de nem állapítható meg üzemeltetőnként a költség. Javasolja újra bekérni az árajánlatokat. Holovits Huba polgármester: A PGB támogatta a javaslatot, melyet az előterjesztés szerint feltesz szavazásra. 195/2012.(IX.20.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a balatonföldvári játszóterek felülvizsgálatára vonatkozóan, üzemeltetők szerinti bontásban, ismételten árajánlatok beszerzését kezdeményezi. Határidő: október

12 10./ Óvoda épületének felújítására benyújtott pályázat ügye Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető Holovits Huba polgármester: 18,6 millió forint áll rendelkezésre a nyílászárók cseréjére, hőszigetelésre, tetőszerkezet felújítására. Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: A megvalósítás a társulási tanács hatáskörébe tartozik. Balatonföldvár javaslatot tesz, hogy a tanács indítsa meg a közbeszerzést. Az ajánlatok beérkezését követően újra testület elé kerül. A javaslatban szereplő cégeket hívják fel ajánlattételre, a PGB javaslata szerint az ajánlati dokumentáció ellenértéke 20 ezer forint plusz áfa lenne. Holovits Huba polgármester: Az írásos határozati javaslat szerint, a PGB javaslatával kiegészítve felteszi szavazásra. 196/2012.(IX.20.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete elfogadja a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás tájékoztatását a 4/2012. (III. 1.) BM rendeletben szabályozott Önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására elnyert pályázatról, és támogatja a pályázat eredeti tartalommal való megvalósítását. Balatonföldvár Város Képviselőtestülete javasolja a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás számára az alábbi kivitelezők közbeszerzési eljárás során történő felhívását: - Balaton Ferien Center Kft. (8617 Kőröshegy, Szántódi út 013.) - Senter Kft. (8623 Balatonföldvár, Budapesti út 49.) - Kömép-2003 Kft. (8623 Balatonföldvár, Móricz Zsigmond u. 29.) - Házépítő 2000 Kft., (8622 Szántód, Földvári u. 8.) - Ökobau Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38.) - Balatoni Építőipari Centrum Kft. (8622 Szántód, 1412 hrsz.) - Zakar Kft. (8600 Siófok, Május ) - Csapody Kft. (8600 Siófok, Vak Bottyán u. 47.) Balatonföldvár Város Képviselőtestülete az ajánlati dokumentáció ellenértékét Ft + áfa / db összegben állapítja meg. Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a beruházás pályázatban el nem számolható esetlegesen felmerülő költségeit biztosítja, felkéri a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulást a közbeszerzési eljárás előkészítésére, lefolytatására. Balatonföldvár Város Képviselőtestülete az ajánlatok beérkezését követően hoz döntést az önerő pontos összegének biztosításáról. Határidő: szeptember

13 11./ Építményadó módosítására vonatkozó javaslat Előadó: Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Két kérelem érkezett, melyek külön kerültek kiküldésre. A gyógyszertári és az egészségügyi intézmények esetében kívánja-e módosítani a testület az adórendeletet? Szerepel a beadványban, hogy helyesen járt-e el az adóhatóság. Hozzáteszi még, hogy a méltányossági kérdés nem a képviselőtestület hatáskörébe tartozik. Holovits Huba polgármester: Nehéz helyzetben van a képviselőtestület, mert a kérés valós állapotot tükröz. Óvatosságra int ugyanakkor, amíg nem látják, hogy milyen forrásokból fognak gazdálkodni az önkormányzatok. Nem hozna olyan döntést, amit vissza kell vonni. A C/ alternatíva szerint a döntés elhalasztását javasolja. Veres Zsolt PGB elnök: A PGB a B/ alternatívára tett javaslatot. Holovits Huba polgármester: A C/ alternatívát, a döntés elhalasztását teszi fel szavazásra. 197/2012.(IX.20.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata tárgyában a évi költségvetésről szóló törvény megalkotásáig és részletes megismeréséig a döntést elhalasztja. Határidő: november / Javaslat hulladékgazdálkodási társuláshoz való csatlakozásra Előadó: Holovits Huba polgármester Holovits Huba polgármester: Többször tárgyalt a testület hulladékgazdálkodási kérdéseket. Az önkormányzat a somi hulladéklerakóra társuláshoz csatlakozott. Másik formáció kereste meg a várost a nyugat-balatoni régiót képviselik, melyet szeretnének bővíteni. További információk, további tárgyalások szükségesek, most nem tud a testület szándéknyilatkozatot adni, javasolja a döntés elhalasztását. 198/2012.(IX.20.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a megalakítandó nyugat-balatoni hulladékgazdálkodási társuláshoz való csatlakozás tárgyában további tárgyalásokig a döntéshozatalt elhalasztja. 13

14 13./ Ajánlat energiamenedzsment szolgáltatás nyújtására Előadó: Holovits Huba polgármester Holovits Huba polgármester: Egy konkrét cég konkrét ajánlata szerepel. Más ajánlatok is érkeztek. Javasolja, hogy konkrét adatok alapján tegyenek új ajánlatot a jelentkezők. 199/2012.(IX.20.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete energiamenedzsment szolgáltatás ellátásra konkrét adatok alapján benyújtandó ajánlatok alapján kíván döntést hozni. Határidő: október 31. Holovits Huba polgármester az ülést berekeszti. K.m.f. Holovits Huba polgármester Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző 14

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. november 25. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. november 25. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. november 25. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László alpolgármester,

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/50-35/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. június 19-én

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-16/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-17/2008. 128-152/2008. sz. határozat 12/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-22//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. november 30-i rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Közösségi

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én tartott üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2013. Jegyzőkönyv a 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. március 25-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 102-14/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 176/2011.(VIII.8.) 177/2011.(VIII.8.) 178/2011.(VIII.8.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Szám: 334-5/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-5/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-5/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1/14 oldal Németbánya Község

Részletesebben

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820 19/R/2015. Jegyzőkönyv Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 4. napján 14 00 órai kezdettel a Centrál

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

2 0. s z á m ú. Készült a 2010. november 25-én megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselő-testülete üléséről.

2 0. s z á m ú. Készült a 2010. november 25-én megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselő-testülete üléséről. 2 0. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2010. november 25-én megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselő-testülete üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Jobbágyi Művelődési Ház /Lakótelep

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben