RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. MEGHÍVÓ (módosított)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. MEGHÍVÓ (módosított)"

Átírás

1 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ (módosított) Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő, ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján 2012.április 20-án (pénteken) órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében összehívom, melyre ezúton tisztelettel m e g h í v o m Napirendi javaslat 1) Beszámoló az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről, a pénzmaradvány elszámolásáról Meghívandó: könyvvizsgáló 2) Egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 7./2005.(IV.01.) rendelet módosítása Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 3) Önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 4) Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 5) Beszámoló az Általános Iskola intézményfenntartó társulás évi költségvetési gazdálkodásáról Meghívandó: társulás polgármesterei, könyvvizsgáló 6) Költségvetést érintő döntések (szóbeli) 7) ESZA előleg visszafizetés 1

2 8) Beszámoló a Belső Ellenőrzési Társulás működéséről, az ellenőrzés tapasztalatairól 9) Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság 10) Városi Művelődési Központ és Könyvtár évi munka és rendezvény terve Előterjesztő: Végh József igazgató 11) Horváthné Moldvay Ilona és Horváth Zsolt kérelme Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 12) Horváth Viktor rétsági lakos kérelme Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 13) Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012.évi önkormányzati támogatása 14) Magyar Posta Zrt kérelme Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. 15) Zenekarok kérelme 16) FŐNIX ASE sport és civil szervezeti támogatása Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 17) 2012.évi karbantartási és felújítási terv Előterjesztő: Salgai György városgondnok 18) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 2

3 19) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 20) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról 21) Adótartozások nyilvánosságra hozataláról szóló 37./2012.(II.27.) kt.határozat módosítása (szóbeli) Előterjesztő: dr.szájbely Ernő PVB: elnöke 22) Egyebek ZÁRT ÜLÉS 1.) Laktanya kárigény érvényesítése Rétság, április 20. Tisztelettel: M e z ő f i Zoltán polgármester 3

4 MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAINAK 2012.ÁPRILISI ÜLÉSÉN ELHANGZOTTAK ALAPJÁN (a határozatok szövegében a módosításokat dőlt, félkövér, aláhúzott betűtípussal jelöltük.) 1) Beszámoló az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről, a pénzmaradvány elszámolása /2012. (...) rendelete A évi költségvetés végrehajtásáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 89. (1)-(2) bekezdése alapján a évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A képviselő-testület a évi költségvetés végrehajtását eft bevételi főösszeggel eft kiadási főösszeggel eft módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) Az átfutó bevétel összege -575 eft, az átfutó kiadás összege eft. 2. A évi költségvetési bevételek teljesítésének a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 1/A., 7. számú, b) kisebbségi önkormányzatok bevételeit az 1/B számú, c) szakfeladatonkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú, d) központi támogatások elszámolását a 5. számú, e) önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. számú melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja. 3.. A évi költségvetési kiadások teljesítésének a) kiadás nemenkénti és önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 1/A., és a 7. számú, b) kisebbségi önkormányzatok kiadásait az 1/B. számú, c) szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3 és 4. számú melléklet, d) az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. számú, e) felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását a 6. számú melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja. f.) az önkormányzat évi közvetett támogatásait a 14. számú melléklet tartalmazza 4.. (1) A költségvetési kiadások eft-os főösszegéből: 1000 Ft-ban Összesen Működési célú kiadás: a) Személyi jellegű juttatás b) Munkaadót terhelő járulék c) Dologi és egyéb kiadás d) Szociálpolitikai juttatás e) Működési célú pénzeszköz átadások

5 Működési jellegű kiadás összesen Előzőből: Cigány Kisebbségi 214 Önkormányzat Szlovák Kisebbségi 569 Önkormányzat Fejlesztési célú kiadás a) Intézmények felhalmozási kiadása b) Beruházás c) Felújítás d) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Fejlesztési célú kiadás összesen e) Fejlesztési célú hitel 420 törlesztés f.) Működési célú hiteltörlesztés Kiadás összesen: (2) Az önkormányzat intézményeinek évi tényleges átlaglétszámát a 8. számú melléklet szerint elfogadja. 5. Az önkormányzat mérleg szerinti vagyonának eft -os nettó értékét a 12. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 13. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja. 6. Az önkormányzat évi a) egyszerűsített mérlegét a 10. számú, b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 9. számú, c) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja. 7. A évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt eft-tal együtt, eft-tal a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja. 8. A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása, időszakonként folyószámla hitel igénybevételével biztosított volt. 9.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Mezőfi Zoltán polgármester Hutter Jánosné jegyző A rendelet kihirdetésének napja: Hutter Jánosné jegyző 2

6 2) Egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 7./2005.(IV.01.) rendelet módosítása A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság módosítás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek 3) Önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság módosítás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek 4) Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság módosítás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek 5) Beszámoló az Általános Iskola intézményfenntartó társulás évi költségvetési gazdálkodásáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás évi költségvetési beszámolóját eft költséggel és eft bevétellel, és Ft önkormányzati támogatással - a határozat mellékletét képező az 1., 2., és 5. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a tervezett és tényleges feladatmutatók elszámolása alapján a eft-os bevételből -az 1. számú melléklet részletezése szerint eft-ot normatív támogatást ez évben vissza kell fizetni. A visszafizetési kötelezettségből az általános iskolai nevelést eft, napközis ellátást 235 eft, Tolmácsi iskolaotthonos ellátást 157 eft, normatív kedvezményre jogosultak étkeztetését 23 eft érinti. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a bánki napközis tanulókra jutó önkormányzati támogatás Ft, melyből a Bánk Község Önkormányzata évben Ft-ot megfizetett. A különbözetként jelentkező Ft társulási megállapodás szerinti megfizetésére intézkedni kell. A tolmácsi tagintézmény évi eft-os elszámolt költségéből a központi és kistérségi támogatás 8037 eft-ot, Tolmács Községi Önkormányzat hozzájárulása eft-ot fedezett. A különbözetként jelentkező összeg eft. A Képviselő-testület felkéri Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a rétsági önkormányzat bánki, illetve tolmácsi gyermekekre jutó támogatásának megtérítése céljából kezdeményezzen tárgyalásokat az érintett önkormányzatok polgármestereivel. Határidő: Társult önkormányzatok részére a határozat és mellékleteinek megküldésére: április 25. Felelős: Hutter Jánosné jegyző Mezőfi Zoltán polgármester 3

7 6) Költségvetést érintő döntések Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Jávorka János képviselő április havi tiszteletdíj felajánlásáról szóló szóbeli előterjesztést. A Képviselő-testület a tiszteletdíj felajánlást a Hunyadi ligetben lévő szertár külső vakolására tudomásul veszi. A évi költségvetés soron következő módosításakor a következő előirányzat átvezetéseket kell elvégezni: A Polgármesteri Hivatal intézménynél az Önkormányzati jogalkotás szakfeladat külső személyi juttatások előirányzatát Ft-tal, a szociális hozzájárulások előirányzatát Ft kell csökkenteni, az intézményfinanszírozás bevételét a Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel szakfeladaton Ft-tal kell csökkenti. A önkormányzat költségvetésében lévő Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése szakfeladat karbantartási szolgáltatások előirányzatát Ft-tal, az áfa kiadásokat Ft-tal megemeli, az intézményfinanszírozás kiadásokat a Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel szakfeladaton Ft-tal csökkenti. Határidő: szöveg szerint Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester A Képviselő-testület a köztemető hulladéktárolásának megoldására 2 db 3 HNY típusú konténer színrefestéssel, 120 db 40x60x10 cm-es járólap, és 5 db 240 l-es hulladéktároló beszerzésére utasítja a városgondnokot az alábbiak szerint: 2 db3hny típusú konténer ( Ft/db) Ft + áfa, összesen Ft 120 db 40x60x10 cm-es járólap (750 Ft/db) Ft 5 db 240 l-es hulladéktároló ( Ft/db) Ft szállítási díj Ft Mindösszesen: Ft A fenti költséget 2012.évi költségvetési tartalék terhére biztosítja. A képviselő-testület 2012.évi költségvetési rendeletében a köztemető dologi kiadásait Ft-tal megemeli és az általános tartalékot Ft-tal csökkenti. A 2012.évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor a változást át kell vezetni. Felelős:beszerzésért: Salgai György városgondnok költségvetési rendelet módosításáért: Mezőfi Zoltán polgármesteer Határidő:beszerzésre : 2012.május 15. rendelet módosításra : szöveg szerint Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a város különböző részein lévő veszélyes, kiszáradt fák kivágásáról szóló szóbeli előterjesztést. 4

8 A Képviselő-testület hozzájárul hogy a Nyárfa utcában 4 db, az Általános Iskola mellett 4 db, a városi köztemetőben 3 db, a Takarék úton 1 db, a Postánál 1 db, az Iskola téri játszótér 2 db (összesen 15 db) fa kivágására Haffner József (Berkenye, Rákóczi út 45.) vállalkozóval bruttó Ft vállalkozói díjért vállalkozói szerződés megkötésre kerüljön. A vállalkozói szerződést a melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására Határidő: szerződés aláírására április 30. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Melléklet amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata 2651 Rétság, Rákóczi út 20. (Képviseli: Mezőfi Zoltán polgármester)mint Megrendelő, másrészről Haffner József vállalkozó (Berkenye, Rákóczi út 45.) mint Vállalkozó között az alábbi feltételekkel és tartalommal. 1. A szerződés tárgya: a Nyárfa utcában 4 db, az Általános Iskola mellett 4 db, a városi köztemetőben 3 db, a Takarék úton 1 db, a Postánál 1 db, az Iskola téri játszótéren 2 db (összesen 15 db) fa kivágása 2. A munkaterület átadásának időpontja: A munkavégzés befejezésének időpontja: A vállalkozási szerződés összege: bruttó Ft, azaz bruttó egyszázötvenezer forint. A vállalkozói díjon felül Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó a kivágott fákat felhasználásra elszállítsa. 5. A számlázás módja: Teljesítésigazolást követően 6. Az elszámolás módja: a 4. pont szerinti vállalási díj a munka elvégzése után, a teljesítésigazolás kölcsönös aláírását követően számlázható. 7. A fizetés módja: 15 napos határidővel, átutalással 8. A Megrendelő hivatalos képviselője: Salgai György városgondnok 9. Vállalkozó a fa kivágások során köteles gondoskodni a biztonságos, balesetmentes munkavégzésről. Vállalkozó teljes anyagi felelősséget vállal a fakivágások során esetlegesen okozott károk megtérítésére. Vállalkozó a munkaterületeket a fák kivágását követen megtisztítva köteles átadni Megrendelő képviselőjének. 10. A vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK előírásai és annak ide vonatkozó szakaszai az irányadóak. Rétság, Megrendelő Vállalkozó 5

9 Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület tudomásul vette a Jegyző tájékoztatását egy fő okmányirodai ügyintéző azonnali hatállyal a Kormányhivatal állományába szabálysértési ügyek intézésére történő átvételéről. A Képviselő-testület egyetért a Jegyző véleményével, miszerint az álláshelyet azonnal be kell tölteni a folyamatos okmányirodai ügyintézés érdekében. Hozzájárul, hogy az álláshely bére ne kerüljön zárolásra. Utasítja Hutter Jánosné jegyzőt az álláshely mielőbbi, megfelelő végzettségű dolgozóval történő betöltésére. Az esetleges bér és járulék előirányzat eltérést az új dolgozó munkába állását követően, a évi költségvetés soron következő módosításakor át kell vezetni. Határidő: dolgozó felvételére azonnal előirányzat átvezetésére szöveg szerint Felelős: munkáltatói intézkedésért Hutter Jánosné jegyző előirányzat átvezetésért Mezőfi Zoltán polgármester 7) ESZA előleg visszafizetés (mellékletek csatolva, írásbeli előterjesztés 2012.április 16-án) Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TIOP / pályázat keretében megvalósult Járóbeteg Szakellátó Központ pénzügyi elszámolásával kapcsolatos visszafizetési kötelezettségről szóló előterjesztést. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a pályázati támogatás elszámolását végző ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft /2011. számú átirata alapján a Járóbeteg Szakellátó Központ beruházásához biztosított, el nem számolt Ft előleget és ennek Ft kamatát vissza kell fizetni. A képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzat által a Járóbeteg Szakellátó Központ beruházásának fedezetére -a Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részéreátutalt, de még fel nem használt összegből a Kft. az előírt visszafizetési kötelezettséget teljesítse. Felkéri a Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Vezetőjét, hogy Ft előleget és Ft kamatát az ESZA megadott számlájára utalja át. A Képviselő-testület felkéri a Kft. vezetőjét, hogy a Járóbeteg Szakellátó Központ teljes beruházására vonatkozó pénzügyi elszámolást a Felügyelő Bizottság tájékoztatójával együtt nyújtsa be. Felelős: összeg átutalásáért, pénzügyi beszámoló benyújtásáért dr. Bugarszki Miklós intézményvezető 6

10 Határidő: összeg átutalására április 18. Pénzügyi beszámoló benyújtására július 30 A képviselő-testület utasítja a Hivatalt, hogy a rétsági 356/38 hrsz. ingatlan telekhatár rendezése ügyében járjon el. Felelős: jegyző Határidő: 2012.május 10. 8) Beszámoló a Belső Ellenőrzési Társulás működéséről, az ellenőrzés tapasztalatairól Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Kistérség Többcélú Társulása által évben végzett belső ellenőrzésről készített összefoglaló jelentést, azt elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzések során megállapított szabálytalanságok, megszüntetésére a szükséges intézkedéseket minden esetben haladéktalanul tegye meg. A belső ellenőrzés hatékonyságának növelése érdekében a jövőben minden esetben készüljön intézkedési terv a feltárt hiányosságok felszámolására és az kerüljön megküldésre a belső ellenőrzési vezető részére. Felelős: Hutter Jánosné jegyző Határidő: folyamatos 9) Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról A Szociális Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek 10) Városi Művelődési Központ és Könyvtár évi munka és rendezvény terve Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár - 59/2012. (III.23.) számú Kt. határozat szerint átdolgozott évi munka és rendezvénytervét. A határozat mellékletét képező intézményi munka és rendezvénytervet jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: munka és rendezvényterv végrehajtásáért Végh József igazgató 7

11 11) Horváthné Moldvay Ilona és Horváth Zsolt kérelme Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Horváthné Moldvay Ilona és Horváth Zsolt tulajdonát képező, Rétság 011/15 és 011/16 hrsz-ú beépítetlen garázshely használatba vételével kapcsolatos kérelmét. Az önkormányzat által korábban kialakított garázshelyek megközelítése érdekében a kerítés ingatlan nyilvántartás szerinti áthelyezésére, valamint a garázshelyek megközelítését biztosító földút kialakítására intézkedni kell. A bejárás lehetőségének megteremtését követően az önkormányzati tulajdonban lévő 10 db garázshely értékesítésének előkészítését a képviselőtestület elé kell terjeszteni. Felelős: Hutter Jánosné jegyző Határidő: értesítésre, intézkedések kezdeményezésére május 2. 12) Horváth Viktor rétsági lakos kérelme Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Horváth Viktor Rétság Jászteleki u. 9. szám alatti lakos állattartás engedélyezésére vonatkozó kérelmét, azt nem támogatja. A képviselő-testület az állattartás rendjéről szóló 14/2004. (VI. 28.) számú önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott besorolást - miszerint a kertvárosi lakóterülethez tartozó Jászteleki, Börzsönyi Szérűskert és Tölgyfa utcában kis- és nagy haszonállat nem tartható - nem módosítja. Felelős: értesítésért: Hutter Jánosné jegyző Határidő: április ) Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012.évi önkormányzati támogatása Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület évi önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó kérelmét, azt támogatja. A Képviselő-testület a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület évi működésének biztosítása érdekében elszámolási kötelezettséggel Ft támogatást biztosít, melyet az alábbi jogcímekre lehet felhasználni. - üzemanyag költség (IFA, OPEL, kisgépek) Ft - javítási, karbantartási, fenntartási költség Ft - gépjárművek kötelező biztosítása Ft - épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatorna) Ft - élelmezés, védőital Ft - könyvelői díj Ft - gépek, berendezések, felszerelések karbantartása Ft - épület karbantartás, felújítás Ft - formaruha, védőfelszerelés beszerzése Ft 8

12 - jutalmazás Ft Összesen Ft Az elszámolási kötelezettséggel megállapított támogatás negyedévente, egyenlő részletekben fizethető ki. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodást az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Elnökével megkösse. Felelős: megállapodás megkötésért: Mezőfi Zoltán polgármester Határidő: április 25. Megállapodás mely létrejött Rétság Város Önkormányzat képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselő: Majer Krisztián elnök között a képviselő-testület által megállapított 2012.évi támogatás felhasználásra kötött megállapodás tárgyában: 1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetésben, 2012.évre a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére Ft azaz egymillió-háromszázezer forint önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás szakfeladatrend szerinti besorolása: ) A támogatást következő kifizetésekre használhatja fel: - üzemanyag költségre (IFA, OPEL, kisgépek) Ft - javítási, karbantartási, fenntartási költség Ft - gépjárművek kötelező biztosítása Ft - épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatorna) Ft - élelmezés, védőital Ft - könyvelői díj Ft - gépek, berendezések, felszerelések karbantartása Ft - épület karbantartás, felújítás Ft - formaruha, védőfelszerelés beszerzése Ft - jutalmazás Ft A támogatás félévente vehető igénybe. 3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal pénzintézetnél vezetett,.. számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át. 4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követő 4 hónapon belül kell elszámolni. A támogatás következő félévi összege csak akkor kerül kifizetésre, ha az I. félévi összeg felhasználásának elszámolása megtörtént. A támogatás kettőtől több részletben történő igénylése esetén a következő támogatási összeg csak akkor kerül kiutalásra, ha az előző támogatás elszámolása megtörtént. 5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. 9

13 6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület a vonulós tűzoltóság munkájának megkezdését követően a megállapodás módosítását kezdeményezheti. Rétság, Mezőfi Zoltán Polgármester Majer Krisztián elnök Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester Határidő: április ) Magyar Posta Zrt kérelme Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Posta Zrt. tolmácsi orvosi rendelő vizesblokkjának használatára vonatkozó megkeresését, azt támogatja. A képviselő-testület az orvosi rendelő üzemeltetőjeként - hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. a Tolmács, Tolmácsi u. 94. szám alatti ingatlan tulajdonosával, Tolmács Község Önkormányzatával, valamint az ingatlan egy részét térítésmentesen használó Rét-Mediped Szolgáltató Bt.-vel és Rét Sors Bona Egészségügyi Bt.-vel az orvosi rendelőhöz tartozó vizesblokk közös használatáról és költségek megfizetéséről szóló megállapodást a melléklet szerinti szövegezéssel megkösse. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodást megkösse. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester Határidő: április ) Zenekarok kérelme Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a rétsági négy amatőr és Keresztény Zenekar próbahelyiség biztosítására vonatkozó kérelmeit, azt elvileg támogatja. a.) Az El Coyote zenekarral további egyeztetést kell folytatni. A másik három zenekar vonatkozásában a Rákóczi u.32.sz.alatti épület pince helyiségeinek rendbetételével egyidejűleg a bérleti jogviszony rendezése szükséges. b) A KEZEK Keresztény Zenekar által a Művelődési Központ és Könyvtár épületében kért próbahelyiség biztosítására vonatkozó megkeresés elbírálására a képviselő-testület felkéri a helyiséggel rendelkezni jogosult intézményvezetőt Felelős: a.) Mezőfi Zoltán polgármester b.) Végh József igazgató Határidő: a) május 10. b) április

14 16) FŐNIX ASE sport és civil szervezeti támogatása Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a évi sporttámogatás igénylésére - 24/2012.(II.17.) számú határozata alapján kiírt felhívásra - benyújtott sportegyesületi pályázatokat. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésben, máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás szakfeladaton civil szervezetek támogatására tervezett Ft előirányzat terhére, elszámolási kötelezettséggel: FŐNIX ASE részére: - útiköltség: Ft - kommunikációs költségek: Ft Mindösszesen: Ft pénzbeli támogatást biztosít. A pénzbeli támogatás mellett a évi ingyenes tornaterem használatra Ft értékben biztosít lehetőséget. Felhatalmazza az Általános Iskola igazgatóját, hogy az ingyenes tornaterem használatra vonatkozó megállapodást a Főnix Asztalitenisz Sportegyesülettel megkösse. A megállapított támogatás fele az első félévben, fennmaradó része a második félévben, igénybejelentés alapján fizethető ki. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodást az érintett sportegyesületek vezetőivel megkösse. Határidő: április 28. Felelős: megállapodások előkészítéséért: Hutter Jánosné jegyző megállapodás megkötésért: Mezőfi Zoltán polgármester MEGÁLLAPODÁS /TERVEZET/ mely létrejött Rétság Város Önkormányzat képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester és a FŐNIX ASE képviselő:.. elnök között a képviselőtestület által biztosított évi önkormányzati sport támogatás felhasználása tárgyában: 1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /2012.(III.23.) számú határozatával a évi sporttámogatásként a FŐNIX ASE részére Ft azaz háromszázezer forintot biztosít. A Képviselő-testület a FŐNIX ASE részére további Ft ingyenes tornaterem használatot biztosít, melyre külön megállapodást kell kötni az általános iskola igazgatójával. 2.) A támogatás a következő kifizetésekre használható fel: - útiköltség Ft - kommunikációs költség Ft A támogatás kifizetésére a megállapodás megkötését követően kerülhet sor. 11

15 3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a sportegyesületek támogatására a M.n.s. egyéb sporttámogatás szakfeladaton tervezett keret terhére az..nél vezetett. számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át. 4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követő 4 hónapon belül kell elszámolni. 5.) A támogatott rendszeresen, de évente legalább két alkalommal tájékoztatást ad a médiának (Hangadó, Rétság Tv) illetve előre elkészített versenynaptáráról, a kiemelkedő eseményekről értesíti a főszerkesztőt. Vállalja, hogy reklámanyagain feltünteti, rendezvényein ismerteti, hogy a szervezet számára támogatást nyújt Rétság Város önkormányzata. 6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. Rétság, Mezőfi Zoltán Polgármester Sport Egyesület /2012. (IV.20.) sz. Kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a évi civil szervezetek támogatására - 26/2012.(II.17.) számú határozata alapján kiírt felhívásra - benyújtott pályázatokat. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében, civil szervezetek támogatása szakfeladaton nyári rendezvények és intézmények kulturális alapja tételen tervezett Ft előirányzat terhére, elszámolási kötelezettséggel: a FŐNIX ASE részére 2012.évi tábor támogatására.- csapatok,játékosok,edzők útiköltsége célra Ft - labdák vásárlása célra Ft Összesen: Ft támogatást biztosít. A civil szervezet vezetőjével megállapodást kell kötni. A támogatás folyósításának feltétele a megállapodás megkötése. A támogatások átutalására a rendezvényt megelőző 10 napon belül kerülhet sor. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester Határidő: 2012.április ) 2012.évi karbantartási és felújítási terv A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a 2012.évi karbantartási és felújítási terv elfogadását javasolja a képviselő-testületnek 12

16 18) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. A Pénzügyi és városüzemeltetési Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a képviselő-testületnek 19) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról A Pénzügyi és városüzemeltetési Bizottság a beszámoló elfogadását nem javasolja a képviselő-testületnek 20) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a beszámoló elfogadását nem javasolja a képviselő-testületnek 21) Adótartozások nyilvánosságra hozataláról szólók 37./2012.(II.27.) kt.határozat módosítása Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 37./2012.(II.27.) kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók és a gépjárműadó hátralékok csökkentése érdekében kezdeményezi, hogy a jegyző éljen az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 55/B. - ban biztosított közzétételi joggal, miszerint az önkormányzati adóhatóság a helyi adók és a gépjárműadó vonatkozásában a tízezer - magánszemélyek esetében az ezer - forintot elérő adótartozással rendelkező adózók nevét, címét az adótartozás összegét és az adónemét, az esedékességet követő 10. nap 0 órától, a helyben szokásos módon közzéteheti. A Képviselő-testület javasolja a jegyzőnek, hogy a vállakozások esetében Ft-ot, magánszemélyek esetében az Ft-ot elérő tartozás esetén a 30 napon túli tartozással rendelkező adóhátralékosok listáját a közzététel napjának megfelelő állapot megjelölésével hirdetmény formájában a városi honlapon, valamint a hirdetőtáblán - az érintettek előzetes értesítése mellett tegye közzé. Az adatokat három havonta frissíteni kell. A határozatról tájékoztatást kell adni a városi honlapon, a Hangadó újságban és a hirdetőtáblán is. Határidő: szöveg szerint Felelős: Hutter Jánosné jegyző. 22) Egyebek (határozatok 6.pontba beépítve) 13

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva 2012. február 14-i bizottsági ülés: határozati javaslat módosítás 1./ 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 7 igen szavazattal elfogadva a módosításokkal 2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné jegyző

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. Előterjeszti:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-8 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról.

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Március 17: Nemzeti Közlekedési Hatóságnál tartott egyeztetésen vettem részt a Városközpont

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( IX.27.) KT. HATÁROZATA

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( IX.27.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Rétság, Templom u. 9. szám alatti konyha szennyvíz kibocsátási ügyéről készített előterjesztést és az alábbi döntést hozza: A Képviselő testület

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2013. MÁRCIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVOLYAM 2. szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7-27. oldal

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2010. április 29. 4. szám RENDELETEK

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2010. április 29. 4. szám RENDELETEK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2010. április 29. 4. szám RENDELETEK 14/2010. (IV. 30.) sz. önk. rendelet az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról,

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április 2014. december 18-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete 1) az Önkormányzatnál, az intézményekben, illetve a Polgármesteri

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIX. (XLVII.) évfolyam 3. szám 2009.március 27. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 6/2009. (III. 27.) rendelet: A Veszprém

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Hegedűs

Részletesebben

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L.

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L. 2007. MÁRCIUS 10. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A T i s z t e l e t t e l m e g h í v j u k Ceglédbercel község lakosságát az 1848-49-es

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Tapolca város 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Január 10-ei nyílt ülés 1/2013. (I. 10.)Kt.hat.: 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 10-én

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. OKTÓBER 27. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

VIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. OKTÓBER 27. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 29/2010. (X. 14.) ÖKT r. Szentgotthárd Város Önkormányzata Szerve- 4. zeti és Működési Szabályzatáról,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 508-16/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné 2 J

Részletesebben