Közvetett partnerek elégedettségének vizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közvetett partnerek elégedettségének vizsgálata"

Átírás

1 Közvetett partnerek elégedettségének vizsgálata SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény január 27. Samuné Csertán Valéria tagintézményvezető Mártonné Somogyvári Judit minőségbizt. vezető

2 Intézményünk júniusától vesz részt a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Programban. Ennek keretében folyamatosan (két évente) végeztünk önértékelést és több alakalommal mértük fel közvetlen és közvetett partnereink igényeit és elégedettségét. Az idei tanévben közvetett partnereink igényeinek és elégedettségének vizsgálatára került sor. Első lépésként minden intézmény felülvizsgálta közvetett partnereinek listáját. Iskolánk is így tett, s végrehajtottunk néhány módosítást a partnerlistában. Felvettük azokat a partnereket, akikkel az utóbbi két évben kapcsolatba kerültünk és töröltük azokat, akikkel valamilyen okból megszűnt vagy nagyon minimálisra korlátozódott a kapcsolatunk. Ezután újra ellenőriztük és szükség szerint módosítottuk a címeket, telefonszámokat és a kapcsolattartók személyét iskolánk részéről és a partnerek részéről. Közvetett partnereinket 5 csoportba sorolhatjuk: - fenntartó - általános iskolák a SIOK-ban - óvodák a SIOK-ban - középiskolák - egyéb intézmények és vállalatok, melyekkel valamilyen módon kapcsolatba kerülünk oktató-és nevelőmunkánk során, illetve segítik iskolánkat. A kérdőíveken 1-4-ig lehetett pontszámot adni a feltett kérdésekre. Ezeket a pontszámokat számítógépre vittük, s az eredményeket diagramokon ábrázoltuk. A diagramok alapján készült el az elégedettség felmérésének szöveges elemzése, melyben kiemeltük azokat a pontokat, ahol az érdekelt felek a legelégedettebbek, illetve azokat, ahol a legtöbb problémát látják. Több kérdőíven is lehetőséget adtunk arra, hogy a megkérdezettek kiemeljék azokat a területeket, amelyekben iskolánk igen jó, esetleg kiemelkedő, illetve felhívják a figyelmünket azokra a dolgokra, melyekre nem kérdeztünk rá a kérdőívekben, de feltétlenül szükségesnek tartanák, hogy javítsunk valamin, vagy pótoljuk a hiányosságokat. Ezeket a szöveges válaszokat külön is értékeltük. A fenntartó önkormányzatot nem kérdőívvel, hanem interjú formájában kérdeztük meg. Az interjú során a következő válaszokat illetve értékelést kaptuk: Egységesnek, jónak tartják az iskola pedagógiai programját,mely rugalmasan alkalmazkodik a változásokhoz, s jó véleménnyel vannak az intézmény vezetéséről is. A pedagógusok felkészültek, az iskolában folyó oktató-nevelő munka következetes. A pedagógusok nem zárkóznak el a tehetségek és a gyenge képességű gyerekekkel való foglalkozástól sem. A tanulmányi és sportversenyeken tanulóink kiemelkedő eredményeket értek el, mely a tehetséggondozás eredményességét igazolja. A művészeti iskola eredményeit a városi rendezvényeken való rendszeres részvétel és az egyéni koncertek is igazolják. Tanulóink neveltségi szintjét meghatározza a heterogén tanulói összetétel, valamint a szülői háttér. Negatívumként merül fel, hogy a pedagógusok nem elég gyakran jelennek meg a városi rendezvényeken. Valamint úgy ítélik meg, hogy a korunk gazdasági helyzetéből eredő gyors változásokat nehezen tudjuk kezelni. Iskolánk erősségeként említik a humánerőforrást és a pedagógusok lelkiismeretes munkáját. 2

3 Partner általános iskolák elégedettség vizsgálatának eredménye: Kérdések Válaszok Átlag , , , , , ,00 4,1 4,0 3,9 Általános iskolák Á t l a g 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3, Kérdések A fenti oszlopdiagram az általános iskolából visszaküldött, kitöltött kérdőívek alapján készült. Az átlag 3,43 és 4,00 között mozog. Ez azt jelenti, hogy a partner általános iskolák, amelyek rendszeres kapcsolatban állnak intézményünkkel, úgy értékelik, hogy iskolánk elegendő információt ad magáról és maximálisan jónak tartják az általunk szervezett szakmai programokat, tanulmányi versenyeket. Elég jónak tartják a különböző iskolák dolgozói között a kapcsolatot, de többen értékelték 3-asra együttműködési készségünket. Több megkérdezett iskola külön kiemeli szöveges értékelésében, hogy hasznosnak tartják a közös rendezvényeket, tanulmányi versenyeket, óralátogatásokat, bemutató órákat és továbbképzéseket. Véleményük szerint fejleszteni kellene azonban még az együttműködési készséget a többi intézménnyel, valamint erősíteni a pedagógusok közötti kapcsolatot. Óvodák elégedettség vizsgálatának eredménye: 3

4 Kérdések Válaszok Átlag , , , , , ,83 Óvodák 4,0 Á t l a g 3,8 3,6 3,4 3,2 3, Kérdések Az óvodák közül minden óvoda maximális pontszámmal értékelte az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkát, pedagógiai programunkat. Konkrétan 4,00 volt az erre a kérdésre adott válaszok átlaga. Ugyanígy vélekedtek az óvodák volt óvodásaik szociális-értelmi fejlődéséről is. Három kérdésre kapott pontszámok átlaga nem érte el a 4-es maximumot, s ez azt jelenti, hogy egy-egy óvoda 3 ponttal értékelte a jelenlegi kapcsolattartási formákat intézményeink között, illetve úgy gondolták, hogy a kölcsönös látogatások során szerzett tapasztalatokat nem tudják maradéktalanul hasznosítani óvodájuk pedagógiai programjában. Két óvoda nem adott maximális pontszámot arra a kérdésre, hogy intézményünk légköre eléggé érzelemgazdag-e. Egyéb szöveges észrevételek között jegyezték meg az óvodapedagógusok, hogy örömmel nyugtázták látogatásuk során, hogy volt óvodásaik jól és magabiztosan érzik magukat iskolánkban. 4

5 Középiskolák elégedettség vizsgálatának eredménye: Kérdések Válaszok Átlag , , , , , , , , , , , ,00 4,1 4,0 3,9 Középiskolák Á t l a g 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3, Kérdések A város középiskoláinak küldött kérdőívek kiértékelése után a fenti eredmények születtek. A 12 kérdésből 8-ra minden iskolából a maximális 4 pontot kaptuk. 4 kérdésre az egyik iskola 3 pontot adott. Ezek alapján maximálisra értékelik intézményünk együttműködési készségét, azt, hogy mindig követjük a felvételi rendszer változásait, valamint a társadalmi elvárásokat, és úgy látják, hogy maradéktalanul biztosítjuk az esélyegyenlőséget a felvételik terén. Maximálisra értékelik iskolánk gyors és pontos ügyintézését is. Nem értékelik ugyan rosszul, de csak 3 pontot kaptunk tanulóink neveltségi szintjének és kreativításának, idegennyelvi ismereteinek értékelésére. 5

6 Egyéb, iskolánkat segítő intézmény elégedettség vizsgálatának eredménye: Kérdések Válaszok Átlag , , , ,00 Intézmények Á t l a g 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2, Kérdések Az egyéb kategóriába sorolt intézmények közül csak 1 helyről nem érkezett vissza a kérdőívünk. A fenti táblázatból és oszlopdiagramból is látható, hogy 3-as illetve 4-es pontszámokat kaptunk értékelésként a feltett kérdésekre (egyetlen 2-es volt), így az átlag 3,00 és 3,88 között van. A leggyengébb, kerek 3,00 iskolánk tanulóinak neveltségi szintje, ami a 4- es skálán nem rossz ugyan, de a többi válaszhoz viszonyítva mégiscsak a legalsó érték. A többi kérdésre többségében több 4-es pontszámot kaptunk mint 3-ast, így igen jónak értékelik az intézmények iskolánkat városi viszonylatban, s az iskolavezetés hozzáállását a többi intézményt érintő kérdésben. Szinte minden kérdőívre írtak az érintettek szöveges értékelést is, mely szerint mit tartanak jónak, illetve javításra szorulónak a közös kapcsolatokban. A többség kiemeli iskolánk segítőkészségét, nyitottságát, megbízhatóságát, együttműködő készségünket, a kapcsolattartás rugalmasságát és a kommunikáció lehetőségét. Vannak olyan intézmények, melyek nagyon jónak tartják a közös rendezvények lehetőségét. A könyvtár külön kiemeli a szervezett könyvtárlátogatások gyakoriságát és a személyes kapcsolatokat, de szöveges értékelésében is felhívja a figyelmet diákjaink nem megfelelő magatartására. A sportcentrum jónak tartja, 6

7 hogy otthont adhat az iskolai sportnapoknak, de egyben felhívja a figyelmet arra is, hogy az iskolások jobban kihasználhatnák a sportcentrum lehetőségeit. A KIKK szerint több személyes találkozásra lenne szükség, míg a gyermekjóléti szolgálat az információáramlás gyorsaságát nem tartja kielégítőnek. A rendőrség úgy gondolja, hogy az ő megítélésük a diákok körében igen negatív, s ezen kellene javítani. További teendők: A fentiek alapján, minden partner véleményét figyelembe véve azt láthatjuk, hogy a további feladataink közül az egyik legfontosabb, legátfogóbb, s intézményünk minden dolgozóját érinti az, hogy tanulóink neveltségi szintjén javítani próbáljunk. Ennek érdekében fontos a példamutatás, az összefogás az osztályfőnökökkel és szaktanárokkal, s nem utolsó sorban a szülőkkel. (Sajnos az utóbbi nem mindig zökkenőmentes.) A tanórákat, az osztályfőnöki órákat, minden közös programot a gyerekekkel fel kell használni arra, hogy neveljük őket, főleg személyes példamutatással. Ha szükséges több személyes beszélgetést, akár családlátogatást is kezdeményezünk a szülőkkel a cél érdekében. Az általános iskolák véleményét figyelembe véve, igyekszünk a hatékonyabb együttműködésre, illetve bővíteni azon találkozások körét, ahol jobban megismerhetjük egymást. Az eddigi értékeléseket figyelembe véve, mind a konkrét kérdésekre adott pontszámokat, mind a szöveges értékeléseket, javaslatokat, úgy gondoljuk, hogy a külvilág, a partnereink sokszor sokkal pozitívabb képet alkottak rólunk, mint mi saját magunk. Ez talán nem önértékelési probléma, hanem élesben a saját bőrünkön érzett tapasztalataink, problémáink nyilatkoznak meg bennük. Ezeket a nehézségeket úgy tűnik sikeresen oldja meg az intézmény saját keretein belül, a lehetőségekhez mérten rugalmasan, adott pillanatban, amikor a probléma felvetődik. Ettől függetlenül pozitívabban kell megítélni saját magunkat, mert az elégedettségi felmérések eredményei erre feljogosíthatnak bennünket. 7

8 Mellékletek: 1. Interjú kérdései az önkormányzathoz 2. Partner általános iskolák kérdőíve 3. Óvodák kérdőíve 4. Középiskolák kérdőíve 5. Egyéb intézmények kérdőíve 6. Közvetett partnerek listája 8

9 7. Önkormányzat igényeinek és elégedettségének felmérése (interjú) 1. Mi a véleménye? az iskola vezetéséről az iskola pedagógiai programjáról az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkáról a pedagógusok felkészültségéről tanulóink neveltségi szintjéről a tanulmányi és sportversenyeken elért eredményeinkről a pedagógusok részvételéről a város életében 2. Mit tart iskolánk erősségeinek? a) b) c) 3. Mit tart iskolánk gyengeségének? a). b). c). 4. Mindezekhez milyen segítséget tudna adni?

10 Partnerintézmények (általános iskolák) elégedettségének és igényeinek felmérése Iskolánk a Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési programban vesz részt. Munkánk folyamán fontosnak tartjuk partnerintézményeink véleményét, melyek segíthetik intézményünket céljai elérésében, ill. elvárásokat fogalmazhatnak meg tevékenységeinkkel, eredményeinkkel kapcsolatban. Szeretnénk megismerni az Önök véleményét, ezért kérjük, hogy töltsék ki ezt a kérdőívet! Segítségüket köszönjük! Kérjük osztályozza 1-től 4-ig az állítások igazságtartalmát! 4 teljes mértékben igaz 3 általában igaz 2 részben igaz 1 egyáltalán nem igaz 1. Intézményünkkel rendszeres kapcsolatban áll. 2. Az intézmény a hivatali időben elérhető. 3. Intézményünk együttműködési készsége megfelelő. 4. Intézményeink dolgozói között jó a kapcsolat. 5. Iskolánk elegendő információt ad magáról. 6. Iskolánk megfelelően szervezi a szakmai programokat (tanulmányi versenyek, továbbképzések, stb.). 7. Iskolánk menedzselése megfelelő. Az együttműködést a következő területeken: a) hasznosnak tartom:... b) fejleszteni kellene:... 10

11 Kedves Óvodapedagógus Kolléga! Iskolánk tantestületének fontos törekvése, hogy megismerje az óvoda nevelőközösségének véleményét iskolánk oktató-nevelő munkájáról. Kérjük, olvassa el és pontozza a kérdéseket a következők alapján: 4 nagyon 3 részben 2 alig 1 nem 1. Mennyire tartja jónak az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkát? 2. Mennyire tartja jónak pedagógiai programunkat? 3. Véleménye szerint mennyire érzelem gazdag iskolánk légköre (gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt, felnőtt-felnőtt)? 4. Az iskolalátogatás során szerzett tapasztalatai alapján mennyire elégedett volt óvodásai szociális-értelmi fejlődésével? 5. Elég hatékonynak tartja-e a jelenlegi kapcsolattartási formákat? 6. A kölcsönös látogatások során gyűjtött tapasztalatokat mennyire tudja hasznosítani az óvoda pedagógiai programjában? Egyéb észrevételek, javaslatok:

12 A középiskolák elégedettségének mérése Tisztelt Hölgyem/Uram! Iskolánk arra törekszik, hogy minél jobban szolgálja a tanulók, szülők és tanárok igényeit. Ezzel a kérdőívvel szeretnénk összegyűjteni az iskolánkkal kapcsolatba kerülő középiskolák véleményét intézményünkről. Kérjük, töltse ki a kérdőívet, hogy segíthessünk abban, hogy az iskolánk minden érdekelt számára a lehető legjobban megfelelő hely lehessen, és az iskolánkból kikerülő tanulók maximálisan megállják helyüket más intézményekben is. Kérjük, osztályozza 1-től 4-ig az alábbi állítások igazságtartalmát! 4 Nagyon 3 Részben 2 Alig 1 Nem 1. Intézményünkkel rendszeres kapcsolatban áll. 2. Az intézmény a hivatali időben mindig elérhető. 3. Az iskolai ügyintézés gyors és pontos. 4. Az intézmény együttműködési készsége megfelelő. 5. Az intézményünkből érkezett tanulók neveltsége megfelelő. 6. Az intézményünkből érkezett tanulók tényanyagismerete megfelelő. 7. Az intézményünkből érkezett tanulók kreativitása megfelelő. 8. Az intézményünkből érkezett tanulók idegen nyelv ismerete megfelelő. 9. Intézményünk követi a felvételi rendszer változásait. 10. Az iskola követi a társadalmi elvárásokat. 11. Biztosítjuk más intézmények számára, hogy az iskola életét megismerje. 12. Az iskolánk biztosítja az esélyegyenlőséget a felvételik terén. 12

13 Intézmények (segítő intézmények) igényeinek és elégedettségének felmérése Iskolánk a Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési programban vesz részt. Munkánk folyamán fontosnak tartjuk partnerintézményeink véleményét, melyek segíthetik intézményünket céljai elérésében, illetve elvárásokat fogalmazhatnak meg tevékenységeinkkel és eredményeinkkel kapcsolatban. Szeretnénk megismerni az Önök véleményét, így kérjük töltsék ki a kérdőíveket! Segítségüket köszönjük! Kérjük, hogy 1-től 4-ig pontozzák a kérdéseket! A pontszámok jelentése a következő: 4 kiváló 3 jó 2 kielégítő 1 rossz Mióta áll Ön kapcsolatban intézményünkkel?.év 1. Milyen az Ön kapcsolata az iskolánkban tanító pedagógusokkal? 2. Milyen szintűnek tartja iskolánkat városi viszonylatban? 3. Milyennek tartja az iskolavezetés hozzáállását az Ön intézményét érintő kérdésekben? 4. Mi a véleménye iskolánk tanulóinak neveltségi szintjéről? Ön szerint kapcsolatunkban mi az a három dolog, amin javítani kellene? a).. b).. c).. Ön szerint kapcsolatunkban mi az a három dolog, amit jónak talált? a). b). c). 13

14 Közvetett partnerek listája Partner Kapcsolattartó Cím Telefon Belső kapcsottartó Felmérés típusa Siófok Város Polgármesteri Hivatal Démuth Pál Siófok Fő tér Samuné Csertán Valéria interjú Bahart Balatoni Hajózási RT Kapocs Ferenc Siófok Krúdy Sétány Samuné Csertán Valéria kérdőív Kálmán Imre Kulturális Központ Virág Erzsébet Siófok Fő tér Mártonné Somogyvári Judit kérdőív SIOK Széchenyi István Ált Iskola Gáthy Péterné Siófok Kele u Somogyváriné Pajzs Klára kérdőív SIOK Somogyi József Ált Iskola Vargáné Vent Mária Siófok-Kiliti Asztalos J u Kovács Edina kérdőív SIOK Beszédes József Ált. Iskola Dorogi Ferenc Siófok Szépvölgyi u Parragi Krisztina kérdőív SIOK Művészeti Iskola Czizmadia Mária Siófok Mártírok u Samuné Csertán Valéria kérdőív SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Késmárki Tiborné Balatonendréd, Szabadság u Nagy Ágoston kérdőív SIOK Ádándi Általános Iskola Torda János Ádánd, Széchényi u Tordáné Kolma Irén kérdőív SIOK Dr.Faust Miklós Ált. Isk. Nagyberény Szász Gáborné Nagyberény, Óvoda u Samuné Csertán Valéria kérdőív Perczel Mór Gimnázium Vaskóné Csák Erika Siófok Március 15. Park Pálné Cserjés Györgyi kérdőív Somogyi TISZK Baross Gábor Közép-és Szakiskola Szamosi Lóránt Siófok Bakony u Romposné Sternóczki Beáta kérdőív Somogyi TISZK Krúdy Gyula Szakközépisk. és Szakisk. Dr.Gruberné Kispál Andrea Siófok Koch Róbert u Nagy Dóra kérdőív SIOK Katicabogár Óvoda Koller Árpádné Siófok Bókay u. 2/A Trunk Anikó kérdőív SIOK Nyolcszínvirág Óvoda Ténta Tiborné Siófok, Bókay út Trunk Anikó kérdőív SIOK Napraforgó Óvoda Bulucz Borbála Siófok Fő utca Trunk Anikó kérdőív SIOK Pillangó Óvoda Vörös Istvánné Siófok-Kiliti, Asztalos u Samuné Csertán Valéria kérdőív SIOK Pitypang Óvoda Simkó Dóra Siófok-Kiliti, Csárdaréti út Samuné Csertán Valéria kérdőív SIOK Micimackó Óvoda Nagyné Panyi Judit Siófok Kossuth Lajos u Kovács Imréné kérdőív SIOK Széchenyi Óvoda Szitáné W. Ildikó Siófok Széchenyi u Lénártné Németh Valéria kérdőív SIOK Pöttyös Óvoda Dombos Erzsébet Siófok Áchim a u Lénártné Németh Valéria kérdőív SIOK Nyitnikék Óvoda Kálócziné Juhász Ilona Siófok Fő utca Schádl Zoltán kérdőív Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dr Hartai Helga Siófok Koch Róbert u Lancz Lajosné kérdőív Városi Kórház Gyermek Rendelő Dr. Sütő Csilla Siófok Semmelweis u Kissné Szatmár Zsuzsanna kérdőív Rendőrkapitányság Wolf Csilla Siófok Sió utca Mártonné Somogyvári Judit kérdőív Római Katolikus Plébánia Endre Atya Siófok Fő utca Lancz Lajosné kérdőív Városi Sportcentrum Lapos Gábor Siófok Küszhegyi u Mártonné Somogyvári Judit kérdőív Diótörő Balettegyesület Trunk Andorné Siófok, Március 15. Park Samuné Csertán Valéria kérdőív Dunántúli Regionális Vízmű RT Szatóri Orsolya Siófok Tanácsház u Szatóriné Szilágyi Éva kérdőív Városi Könyvtár Dr. Kovács Emőke Siófok Fő tér Nagy Dóra kérdőív MOL Földgázszállító Rt. Laczkó Tibor Siófok Tanácsház u Laczkóné Nagy Henriett kérdőív SIOK Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi Központ Mészárosné Friesz Beatrix Siófok, Szépvölgyi u Mártonné Somogyvári Judit kérdőív Református egyház Kiliti Bozsoki-Sólyom János Siófok-Kiliti, Asztalos J. u Lancz Lajosné kérdőív Református egyház Siófok Bartha Béla Siófok,Újpiac tér Varga Ottó Attiláné kérdőív

15

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda 4600 Kisvárda, Flórián tér 3. PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Minőségi kör Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008.

Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008. Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008. Tartalomjegyzék AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA... 3 AZ ÉRTÉKELÉS TERÜLETEI... 3 AZ ÉRTÉKELÉS IDŐTARTAMA... 4 AZ ÉRTÉKELÉS SORÁN

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Dósa Béláné. a fejlődés motorja a minősítés. az általános iskola 1-2. évfolyamain

Dósa Béláné. a fejlődés motorja a minősítés. az általános iskola 1-2. évfolyamain Dósa Béláné a fejlődés motorja a minősítés vagy az értékelés? az általános iskola 1-2. évfolyamain a szöveges értékelés előnyei, hátrányai mindszenty józsef római katolikus óvoda és nyelvoktató német nemzetiségi

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

Öt év viszonylatában a fővárosi fenntartású szakiskolai tanulók gyenge teljesítményének okai

Öt év viszonylatában a fővárosi fenntartású szakiskolai tanulók gyenge teljesítményének okai E L E M Z É S Öt év viszonylatában a fővárosi fenntartású szakiskolai tanulók gyenge teljesítményének okai Kérdőíves vizsgálat értékelése 2009. október Összeállította Dr. Majoros Anna Südi Ilona Lektorálta

Részletesebben

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban A pedagógiai szaktanácsadási szolgáltatások megújítása, a szaktanácsadói szolgáltatások felülvizsgálata TÁMOP 3.1.5./12 A szaktanácsadói tevékenység napjainkban Írták: Debreczeni Zsuzsanna Kákonyi Lucia

Részletesebben

Új típusú fogadóóra kidolgozása

Új típusú fogadóóra kidolgozása NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Nagyatád Új típusú fogadóóra kidolgozása Új típusú fogadóórák bevezetése a felső tagozaton Ha mindenki azt mondja, de én egyedül

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány

Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány Vitaanyag Készült a Roma Oktatási Alap megbízásából. Budapest, 2013. október. Kutatásvezető. Németh Szilvia Fejlesztési szakértő: Zágon Bertalanné A

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE

MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE PEDAGÓGUSOK ÉS SZÜLŐK EGYÜTTMŰKÖDÉSE SZÖVEGGYŰJTEMÉNY ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TRENCSÉNYI LÁSZLÓ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben