JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.március 06-án du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.március 06-án du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013.március 06-án du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, Kalmár Erzsébet nyugalmazott cimzetes főjegyző, szaktanácsadó, Balázs Andrea intézményvezető, Kovács Andrásné ÁMK megbizott vezető, Ulveczkiné Rácz Anikó ÁMK vezető-helyettes Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Távolmaradását bejelentette: Kovács Zsolt képviselő Beke Imre polgármester, köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapítja, hogy 7 fő képviselő jelen van, így a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Boros Lajosné és Csendes Ferenc képviselőkre, melyet a testület 7 igen szavazattal elfogadott. Javasolta, hogy a 7./ napirendi pontot tárgyalják meg elsőként, mivel Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, a évi költségvetés előterjesztés készítője később fog érkezni. Ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt napirendi pontokra, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el:

2 - 2-1./Előterjesztés a praxisjoggal rendelkező háziorvosok és a Nádudvar Város Önkormányzata között kötött feladat-ellátási megállapodások felülvizsgálatáról,és kiegészítéséről. Előterjesztő: Beke Imre polgármester 2./ Előterjesztés Nádudvar Városi Önkormányzat középtávú adóságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire. Előterjesztő: Beke Imre polgármester 3./ Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzatának és intézményeinek évi költségvetésének megvitatására, és a évi költségvetésről szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: Beke Imre polgármester 4./ Előterjesztés a Nádudvar Városi Önkormányzat szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 3/2012. (II.23.) ök.sz. rendeletének módosítására. Előterjesztő: Beke Imre polgármester 5. /Előterjesztés a Nádudvar Városi Önkormányzat talajterhelési díjról szóló 1/2005. (II.28.) Ök. sz. rendelet módosítására. Előterjesztő: Beke Imre polgármester 6./ Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátási (bölcsődei) intézményi térítési díj módosítására. Előterjesztő: Beke Imre polgármester 7./ Előterjesztés a városközpont funkcióbővítő beruházás támogatást megelőző hitel végső lejáratának módosításra. Előterjesztő: Beke Imre polgármester 8./Előterjesztés a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft évi üzleti tervének megvitatására. - Előterjesztő: Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője 9./Egyebek 1./ Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Előterjesztés a praxisjoggal rendelkező háziorvosok és a Nádudvar Város Önkormányzata között kötött feladat-ellátási megállapodások felülvizsgálatáról,és kiegészítéséről. Előterjesztő: Beke Imre polgármester

3 - 3 - Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a praxisjoggal rendelkező háziorvosok és a Nádudvar Város Önkormányzata között kötött feladat-ellátási megállapodások felülvizsgálatáról,és kiegészítéséről, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Közben megérkezett Korcsmáros Sándor képviselő, így a testület létszáma 8 fő. Elmondta, hogy többszöri egyeztetés volt már az orvosokkal, az ügyeleti idő megkezdéséig és a befejezését követően rendelkezésre kell állni a háziorvosoknak annak érdekében, hogy a betegek részére a nap 24 órájában biztosítva legyen az orvosi ellátás. Jelenleg ugyanis délután l6 órától 18 óráig és reggel 7 órától 8 óráig nincs lefedve napi 3 óra. Ezt a három óra ügyelet volt probléma az orvosoknak. Amikor az ügyeletet kiszervezte az Önkormányzat és az Orvosi Ügyelet Kht látta el feladatot, akkor ezt a három órát vállalták a háziorvosok, ez a megállapodás ma is él. Erről szól az előterjesztés. A határozati javaslatokról egyenként kell szavazni a módosításokkal együtt. Vincze András jegyző, a most kiosztott anyagban szerepel, ami a feladat-ellátási szerződéseken átvezetésre került, a jogszabályban foglaltaknak megfelelően. Ludmanné Papp Ilona egészségügyi, ifjúsági és szociális bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Tudomásukra jutott, hogy több hónapos munka és egyeztetés van emögött a feladat-ellátási szerződés mögött. Nem képviselői feladat ismerni az orvosokkal kötött szerződést, véleménye van,m de a város vezetői és a téma szakértői és az orvosok egyeztetésével kell egy határozatlan idejű szerződést kötni, mert a város nem maradhat orvosi ellátás nélkül. Egyetértenek az előterjesztéssel, annyi módosítással, hogy a a város nem tud több forrást erre biztosítani, de a három óra ügyeletet be kell vállalniuk a háziorvosoknak. Javasolják, hogy ezzel kapcsolatban a Nádudvari Hírekben tájékoztassál a lakosságot. Kalmár Erzsébet nyugalmazott cimzetes főjegyző, szaktanácsadó, elmondta, hogy az egészségügyi privatizációját az akkori képviselő-testület elfogadta, mind a háziorvosi szolgálatokra és az akkor még egy fogorvosi körzetre vonatkozóan. Később az önkormányzat két házi gyermekorvosi körzetet, és két fogorvosi körzetet hozott létre. A megállapodások nem egyszerre lettek megkötve, igy nem egységes a tartalmuk, változtak a jogszabályok, és ezért kellett módosítani. Mielőtt a képviselő-testület elé kerültek volna a szerződés tervezetek, az érintett háziorvosokkal együttesen megvitattuk a szempontokat, és az Orvosi Kamarához is megküldtük véleményezés végett. Az Orvosi Kamarának az volt a véleménye, hogy a szerződésnek 5 évre kell szólnia. A régi szerződés határozatlan időre szólt,

4 igy a jelenlegi szerződést ezen pontját a következők szerint egészítettük ki: a szerződés határozatlan időre, minimum 5 évre szól. Uj feladat-ellátási szerződést nem akarnak az orvosok, mert akkor uj működési engedélyt kell kérniük. Csendes Ferenc képviselő, egy szerződés csak határozott idejű, vagy csak határozatlan idejű lehet. Más a szabály a határozott időre, más a szabály a határozatlan időre vonatkozóan. Ha 5 év, akkor annyi lehet, után felbontható, de a határozatlan idejű szerződést nem. Vincze András jegyző, a régi szerződésben határozatlan időre szólt, de az orvosi kamara ajánlását figyelembe véve gondolták, hogy legyen benne a minimum 5 év is Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a határozati javaslatot az alábbi kiegészítésekkel együtt fogadják el: - feladat-ellátási szerződésmódosításokat egyenként, - a szerződés időtartama 5 év legyen, - és az utólag kiosztott pontosítások átvezetésével, mely javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott. Ezt követően javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el: Nádudvar város Önkormányzat Képviselő-testülete a praxisjoggal rendelkező háziorvosok, a fogorvosi szolgálatok, és a Nádudvar Város Önkormányzata között kötött feladat-ellátási szerződéseket a évi CLXXII. törvénnyel módosított önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. tv. 2./B. -ában foglalt rendelkezések alapján felülvizsgálta. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Püski-Med Bt.-vel (4181. Nádudvar, Fő út 141.sz.) a sz. felnőtt házi orvosi körzetben az önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására kötött feladat ellátási szerződés módosítását a következő kiegészítésekkel elfogadja: 1) A szerződő felek adatainak meghatározásánál Nádudvar Város Önkormányzat adószámát, számlaszámát fel kell tüntetni A szerződő felek adatainak meghatározásánál a Püski-Med Bt. számlaszámát fel kell tüntetni. 2) A szerződés 1. pont 1. bekezdésében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. 8. (1), (2) és (4) bekezdései helyett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontját kell feltüntetni.

5 A szerződés 1. pont 1. bekezdésében a 6/1992. (III.31.) NM.sz. rendelet és 5 -ában, valamint a módosított 52/1993. (IV.02.) Korm.sz. rendeletre utalás helyett a 4/2000 (II.25.) EüM rendeletben foglaltakra kell utalni A szerződés 2. pont 7. bekezdésében és a 14. pontban a 6/1992. (III.31.) NM.sz. rendelet helyett a 4/2000 (II.25.) EüM rendeletben foglaltakra kell utalni A szerződés 1. pont 2. bekezdésében a 4/2000 (II.25.) EüM rendelet alapján az állapotforma helyett az állapotromlást kell feltüntetni. 3) A szerződés bekezdésében az ügyeleti feladatot ellátó gazdasági neve helyesen Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 4) A szerződés 3. pont 3. bekezdésében, az 5. pont 5. bekezdésében a 15. pont 2. bekezdésében, a 19. pontban az ÁNTSZ helyett a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét kell feltüntetni. 5) A szerződés 12. pontjában meghatározott határozatlan idő helyett a szerződés időtartamát 5 évben kell meghatározni. 6) A szerződés 20. pontja 2. bekezdésében a Hajdúszoboszlói Járásbíróságot kell feltüntetni. 7) A szerződés 21. pontjának szövegét a következők szerint állapítja meg: Ezen szerződést, mely 4 példányban készült és amelyből 2 példány megbízót, 2 példány megbízottat illeti - a felek a Magyar Orvosi Kamara Hajdú-Bihar megyei Területi Szervének véleményezését, és Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013. (III.06.) önkormányzati számú jóváhagyó határozatát követően -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírják. Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert a fenti módosításokat tartalmazó a határozat melléklete szerinti egységes szerkezetű feladat-ellátási szerződést aláírására. Határidő: március 31. Felelős: Beke Imre polgármester

6 - 6 - Feladat-ellátási szerződés egységes szerkezetben mely létrejött egyrészről: Nádudvar város Önkormányzata,(4181 Nádudvar, Fő u. 119., adószám: , számlaszám: OTP Bank Nyrt , képviseli Beke Imre polgármester) mint megbízó (továbbiakban: megbízó), másrésről: PÜSKI-MED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság, (4181. Nádudvar, Fő út 141.sz., telephelye: Debrecen, Csap u. 33.sz., adószáma: , számlaszáma: MKB Bank Zrt , képviselője: dr. Püski László háziorvos) mint megbízott (továbbiakban: megbízott), között alulírott helyen és napon a háziorvosi alapellátás működtetése céljából az alábbi feltételekkel: 1./ A megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában írt közfeladata ellátása érdekében megbízza PÜSKI - MED Bt.-t azzal, hogy a megbízó feladatát képező egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a sz. felnőtt háziorvosi körzet területi kötelezettséggel történő működtetését, a kijelölt, körzethatárokon belül a körzet és a hozzá bejelentkezett más biztosítottak gyógyító megelőző ellátását biztosítsa, a 4/2000 (II.25.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően. A megbízott köteles ezen túlmenően a 4/2000 (II.25.) EüM rendelet szerint ellátni lakóhelyétől függetlenül mindazokat a betegeket, akik a biztosítási igazolványukat nem nála adták le, azonban rendelési idejében hozzáfordultak egészségügyi ellátásáért és heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt orvosi ellátást igényelnek és ellátatlanságuk az egészséget károsító, vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. A megbízó kiköti, a megbízott pedig tudomásul veszi, hogy a társaságon belül a háziorvosi feladatokat ezen megállapodás 3./ pont (2) és (4) bekezdésében foglaltak kivételével, kizárólag a megbízott képviselője dr. Püski László háziorvos - nyilvántartási száma: láthatja el.

7 - 7-2./ A felek az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2/B. -ában foglalt rendelkezések alapján a háziorvosi alapellátás működtetésére vonatkozó feladat ellátási megállapodást felülvizsgálták és a továbbiakban egységes szerkezetben foglalva a következőkben állapodnak meg: Jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza a működtető mindenkori hatályos rezsiköltségének fizetési kötelezettségét, amelyet felek évente felülvizsgálnak. A 2.sz. melléklet a Nádudvar Városi Önkormányzat képviselőtestületének 10/2010. (VIII.9.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a praxisjoggal érintett körzet meghatározását tartalmazza. A körzethatárt a felek közösen egyetértve bármikor módosíthatják. Amennyiben a megbízó a körzethatárt egyoldalúan módosítja és ebből eredően a megbízottat kár éri, úgy a megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kár mértékét a felek a körzetből kikerült betegek számának egy évre (12 hónapra) eső finanszírozási szorzószámának figyelembe vételével határozzák meg. Összegét a tárgy évre a kiesett betegek pontszámára érvényes éves finanszírozási díj összegében állapítják meg, melyet a károkozó megbízó a körzethatár módosítás hatályba lépését követő 60 napon belül köteles átutalással megfizetni a megbízott részére. Késedelmes fizetés esetén az adott időpontban érvényes jegybanki alapkamatot érvényesítik a felek. A megbízott vállalja, hogy a tevékenységét a mindenkori jogszabályoknak megfelelően a szakmai és etikai előírások betartásával látja el. A rendelést a központi rendelőben napi 3 órában váltakozó beosztással, délelőtt és délután) a megbízó által meghatározott és a működési engedélyben rögzített időben végzi és napközben a folyamatos ellátás igényének megfelelően a többi praxissal összehangoltan végzi. Ezen túlmenően naponta további 5 órát a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladatok ellátásával kell a területen eltölteni. Az orvos, illetve az ápolónő képesítésére a 4/2000 (II.25.) EüM rendelet vonatkozik. 3./ A megbízó az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel Nádudvar település közigazgatási területére ügyeleti ellátásra szerződést kötött, ezért a megbízott nem köteles részt venni az ügyelet munkájában. Saját döntése szerint külön szerződésben foglaltak szerint a megbízott részt vehet a központi orvosi ügyeleti szolgálatban.

8 - 8 - A megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben a megbízó Önkormányzat a külső szolgáltatóval az ügyeleti ellátásra kötött megállapodása bármilyen okból megszűnik, úgy a megbízott köteles részt venni Nádudvar Város közigazgatási területén az orvosi ügyeleti ellátásban. A megbízott szabadsága, illetve akadályoztatása esetén a helyettesítéséről saját maga gondoskodik. Amennyiben előre ez nem látható, illetve váratlan esemény következéséből ered, erről a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét és a megbízót haladéktalanul értesíteni köteles. 4./ A megbízó a háziorvosi feladatok ellátásához a tulajdonában lévő Nádudvar, Fő út 141.sz. alatti 25 m 2 alapterületű rendelőt és a hozzá kapcsolódó kiegészítő helyiségek részbeni használatát térítésmentesen a vállalkozó háziorvos rendelkezésére bocsátja, és biztosítja, hogy ezen helyiségek a mindenkori jogszabályi feltételeknek megfeleljenek. 5./ A megbízott a részére térítésmentesen átadott helyiségekben csak a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott és szakmai képesítésének megfelelő gyógyító megelőző tevékenységet folytathat. A megbízó a rendelés helyszínéül szolgáló épületet, a megállapodás hatályba lépésétől kezdődően biztosítja az eddigi formában. A megbízó és a megbízott megállapodik, hogy minden évben november 30-ig egyeztetik a megbízott részére átadott rendelő és egyéb kiszolgáló helyiségek karbantartási és felújítási munkálatait, illetve megállapodnak az elvégzendő munkák költségének viselőjéről. Minden egyes belső átalakítást, funkcióbővítést a megbízó hozzájárulásával lehet végezni. A megbízó, mint tulajdonos gondoskodik az épület és az épülethez tartozó közművek külső karbantartásáról. A megbízott köteles a tevékenysége végzéséhez folyamatosan biztosítani az egészségügyi szolgáltatásának ellátásához a mindenkori hatályos jogszabályban előírt szakmai minimum feltételek eszköztárát. A felek megállapodnak abban, hogy a nettó ,- Ft. feletti összegű egyedi beszerzési értékre vonatkozó kötelező eszközbeszerzéshez a megbízott előrejelzése alapján a megbízó pénzügyi lehetősége függvényében támogatást nyújthat. Ha a vállalkozó háziorvos időközben a településen belül saját erőből más telephelyet létesít, és erre a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézetétől működési engedélyt kap,

9 - 9 - köteles az önkormányzat tulajdonában álló előző pontban megjelölt rendelőt térítés nélkül, tiszta állapotban, rendeltetésszerű használatra a tulajdonos részére visszaszolgáltatni. A szükséges szakmai anyagok és fogyóeszközök (fecskendő, és egyéb egyszerhasználatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek, fertőtlenítő szerek, nyomtatványok, stb.) költsége a megbízott kötelessége, melynek fedezetét is ő biztosítja. 6./ A megbízott biztosítja a textíliák mosatását, a veszélyes hulladék ártalmatlanítását. 7./ A megbízó a területi ellátási kötelezettség átvállalása ellenében hozzájárulását adja ahhoz, hogy az OEP által a háziorvosi körzet működésére folyósított teljes összeget a megbízott közvetlen az általa nyitott számlára kapja meg. 8./ A megbízott átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a megbízó előzetes hozzájárulása alapján végezhet. A megbízó köteles gondoskodni az épület tűzvédelmi és a hozzátartozó, technikai eszközök és felszereltségek állagmegóvásáról. 9./ A megbízott tudomásul veszi, hogy a háziorvosi működésének folytatásához felelősségbiztosítási szerződést kell kötni. 10./ A megbízott az átengedett orvosi rendelőt kizárólag a megállapodásban foglalt feladatokra használhatja, bérbeadása, albérletbe-adási, vagy más célra hasznosítási jogot ezen megállapodás alapján nem szerez. 11./ Amennyiben a vállalkozás társadalombiztosítási forrásai oly mértékben csökkennek, hogy a praxis fenntartása aggályossá válik, úgy a vállalkozó háziorvos köteles ezt a tényt a megbízónak írásban haladéktalanul jelezni, és a pénzügyi bizonyítékokat mellékelni. Amennyiben a megbízott önhibáján kívül álló okok miatt kényszerül a vállalkozói tevékenységét megszüntetni és tevékenysége során a pénzügyi szabályokat is betartotta, úgy megbízó köteles tárgyalni és e helyzet kezelésére megfelelő megoldást kialakítani. (Legvégső esetben az önkormányzat a feladat ellátását visszaveheti.) A megbízott köteles a praxisról a jogszabályi előírások figyelembevételével betegforgalmi, statisztikai adatszolgáltatást teljesíteni.

10 A megbízó kizárólag e pontban említett esetekben a vállalkozás pénzforgalmi adataiban is betekinteni. 12./ Ezen szerződés a felek általi aláírást követő 5 évre szól. A felek a szerződésben foglaltakat minden év november 30-ig felülvizsgálják, és szükség esetén módosítják. 13./ Ezen szerződést a felek hat hónapos felmondási határidő kikötésével kölcsönösen megszüntethetik, melyet a másik félhez írásban kell teljesíteni. 14./ A szerződést a megbízó egyeztetés után felmondhatja, ha a megbízott jelen szerződésben vállalat kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy megszegi 4/2000 (II.25.) EüM rendeletben foglalt, illetve a működésre vonatkozó előírásokat. 15./ A szerződés azonnali hatállyal megszűnik, ha: - az OEP a vállalkozó orvossal a finanszírozási szerződést felbontja, vagy nem hosszabbítja meg, - amennyiben illetékes etikai bizottság súlyos etikai vétség miatt a foglalkozásától eltiltja az orvost - szakmai gyakorlattól eltiltó jogerős bírói határozat, vagy ítélet hatálya alatt áll a vállalkozó háziorvos, - a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete a működési engedélyt visszavonja. A felek között elszámolásnak van helye a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén. 16./ Jelen szerződés megszűnése esetén az elszámoláskor a megbízott a rendelőt megfelelő állapotban a megbízónak visszaszolgáltatja. 17./ A megbízott tudomásul veszi, hogy a szerződést érintő jogszabályi változás esetén az idevonatkozó része kötelező rendelkezésnél automatikusan, nem kötelező vagy alternatív jogszabályi előírásnál közös megegyezéssel módosítható.

11 / A megbízó a jelen szerződésben foglaltak betartásának, valamint a folyamatos, zökkenőmentes betegellátást biztosító szervezési intézkedéseknek az ellátását ellenőrizheti. 19./ Jelen szerződés teljesítéséből eredő esetleges jogvitákat és finanszírozási problémákat a felek elsősorban megegyezéssel kívánják megoldani, szükség esetén az illetékes Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete főorvos és az Orvosi Kamara véleményének kikérésével. Amennyiben a megbízott tevékenysége ellen a lakosság részéről panaszbejelentés érkezik, annak kivizsgálására és minősítésére szükség esetén az illetékes szakértő szervet jelöli ki a megbízó. 20./ Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve a mindenkori hatályos egészségügyi, valamint társadalombiztosítási jogszabályok az irányadóak. Amennyiben a vitás kérdéseket nem sikerül a feleknek tárgyalásos úton rendezni, úgy a jogviták elbírálására a felek közösen és kölcsönösen a Hajdúszoboszlói Járásbíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét kötik ki. 21./ Ezen szerződést, mely 4 példányban készült és amelyből 2 példány megbízót, 2 példány megbízottat illeti - a felek a Magyar Orvosi Kamara Hajdú-Bihar megyei Területi Szervének véleményezését, és Nádudvar Város Önkormányzata Képviselőtestülete 37/2013. (III.06.) önkormányzati számú jóváhagyó határozatát követően - mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírják. Nádudvaron március Beke Imre polgármester Megbízó Dr. Püski László Püski-Med Bt. képviseletében Megbízott

12 Dr. Püski László felnőtt háziorvos körzetbeosztása 2. sz. melléklet utcanév Ady Endre Alkotás Alkotmány Csapó Fő ( szám páratlan) Galambos Hajnal Kádas Lukács Dénes Malom Mester Miklós Pacsirta Rózsa Rákóczi Seregélyes Szabadság Szélső Virág A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (III.06.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar város Önkormányzat Képviselő-testülete a praxisjoggal rendelkező háziorvosok, a fogorvosi szolgálatok, és a Nádudvar Város Önkormányzata között kötött feladat-ellátási szerződéseket a évi CLXXII. törvénnyel módosított önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. tv. 2./B. -ában foglalt rendelkezések alapján felülvizsgálta. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Püski-Med Bt.-vel (4181.Nádudvar, Fő út 141.sz.) a sz. felnőtt házi orvosi körzetben az önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására kötött feladat ellátási szerződés módosítását a következő kiegészítésekkel elfogadja: 1. A szerződő felek adatainak meghatározásánál Nádudvar Város Önkormányzat adószámát, számlaszámát fel kell tüntetni. 1.1A szerződő felek adatainak meghatározásánál a Püski-Med Bt. számlaszámát fel kell tüntetni.

13 A szerződés 1. pont 1. bekezdésében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. 8. (1), (2) és (4) bekezdései helyett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX.törvény 13. (1) bekezdés 4. pontját kell feltüntetni A szerződés 1. pont 1. bekezdésében a 6/1992. (III.31.) NM.sz. rendelet és 5 -ában, valamint a módosított 52/1993. (IV.02.) Korm.sz. rendeletre utalás helyett a 4/2000 (II.25.) EüM rendeletben foglaltakra kell utalni A szerződés 2. pont 7. bekezdésében és a 14. pontban a 6/1992. (III.31.) NM.sz. rendelet helyett a 4/2000 (II.25.) EüM rendeletben foglaltakra kell utalni A szerződés 1. pont 2. bekezdésében a 4/2000 (II.25.) EüM rendelet alapján az állapotforma helyett az állapotromlást kell feltüntetni. 3. A szerződés bekezdésében az ügyeleti feladatot ellátó gazdasági neve helyesen Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 4. A szerződés 3. pont 3. bekezdésében, az 5. pont 5. bekezdésében a 15. pont 2. bekezdésében, a 19. pontban az ÁNTSZ helyett a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét kell feltüntetni. 5. A szerződés 12. pontjában meghatározott határozatlan idő helyett a szerződés időtartamát 5 évben kell meghatározni. 6. A szerződés 20. pontja 2. bekezdésében a Hajdúszoboszlói Járásbíróságot kell feltüntetni. 7. A szerződés 21. pontjának szövegét a következők szerint állapítja meg: Ezen szerződést, mely 4 példányban készült és amelyből 2 példány megbízót, 8. 2 példány megbízottat illeti - a felek a Magyar Orvosi Kamara Hajdú-Bihar megyei Területi Szervének véleményezését, és Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013. (III.06.) önkormányzati számú jóváhagyó határozatát követően -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírják. Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert a fenti módosításokat tartalmazó a határozat melléklete szerinti egységes szerkezetű feladat-ellátási szerződést aláírására. Határidő: március 31. Felelős: Beke Imre polgármester

14 Feladat-ellátási szerződés egységes szerkezetben mely létrejött egyrészről: Nádudvar város Önkormányzata,(4181 Nádudvar, Fő u. 119., adószám: , számlaszám: OTP Bank Nyrt , képviseli Beke Imre polgármester) mint megbízó (továbbiakban: megbízó), másrésről: PÜSKI-MED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság, (4181. Nádudvar, Fő út 141.sz., telephelye: Debrecen, Csap u. 33.sz., adószáma: , számlaszáma: MKB Bank Zrt , képviselője: dr. Püski László háziorvos) mint megbízott (továbbiakban: megbízott), között alulírott helyen és napon a háziorvosi alapellátás működtetése céljából az alábbi feltételekkel: 1./ A megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában írt közfeladata ellátása érdekében megbízza PÜSKI - MED Bt.-t azzal, hogy a megbízó feladatát képező egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a sz. felnőtt háziorvosi körzet területi kötelezettséggel történő működtetését, a kijelölt, körzethatárokon belül a körzet és a hozzá bejelentkezett más biztosítottak gyógyító megelőző ellátását biztosítsa, a 4/2000 (II.25.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően. A megbízott köteles ezen túlmenően a 4/2000 (II.25.) EüM rendelet szerint ellátni lakóhelyétől függetlenül mindazokat a betegeket, akik a biztosítási igazolványukat nem nála adták le, azonban rendelési idejében hozzáfordultak egészségügyi ellátásáért és heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt orvosi ellátást igényelnek és ellátatlanságuk az egészséget károsító, vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. A megbízó kiköti, a megbízott pedig tudomásul veszi, hogy a társaságon belül a háziorvosi feladatokat ezen megállapodás 3./ pont (2) és (4) bekezdésében foglaltak kivételével, kizárólag a megbízott képviselője dr. Püski László háziorvos - nyilvántartási száma: láthatja el. 2./ A felek az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2/B. -ában foglalt rendelkezések alapján a háziorvosi alapellátás működtetésére vonatkozó feladat ellátási megállapodást felülvizsgálták és a továbbiakban egységes szerkezetben foglalva a következőkben állapodnak meg:

15 Jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza a működtető mindenkori hatályos rezsiköltségének fizetési kötelezettségét, amelyet felek évente felülvizsgálnak A 2.sz. melléklet a Nádudvar Városi Önkormányzat képviselőtestületének 10/2010. (VIII.9.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a praxisjoggal érintett körzet meghatározását tartalmazza. A körzethatárt a felek közösen egyetértve bármikor módosíthatják. Amennyiben a megbízó a körzethatárt egyoldalúan módosítja és ebből eredően a megbízottat kár éri, úgy a megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kár mértékét a felek a körzetből kikerült betegek számának egy évre (12 hónapra) eső finanszírozási szorzószámának figyelembe vételével határozzák meg. Összegét a tárgy évre a kiesett betegek pontszámára érvényes éves finanszírozási díj összegében állapítják meg, melyet a károkozó megbízó a körzethatár módosítás hatályba lépését követő 60 napon belül köteles átutalással megfizetni a megbízott részére. Késedelmes fizetés esetén az adott időpontban érvényes jegybanki alapkamatot érvényesítik a felek. A megbízott vállalja, hogy a tevékenységét a mindenkori jogszabályoknak megfelelően a szakmai és etikai előírások betartásával látja el. A rendelést a központi rendelőben napi 3 órában váltakozó beosztással, délelőtt és délután) a megbízó által meghatározott és a működési engedélyben rögzített időben végzi és napközben a folyamatos ellátás igényének megfelelően a többi praxissal összehangoltan végzi. Ezen túlmenően naponta további 5 órát a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladatok ellátásával kell a területen eltölteni. Az orvos, illetve az ápolónő képesítésére a 4/2000 (II.25.) EüM rendelet vonatkozik. 3./ A megbízó az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel Nádudvar település közigazgatási területére ügyeleti ellátásra szerződést kötött, ezért a megbízott nem köteles részt venni az ügyelet munkájában. Saját döntése szerint külön szerződésben foglaltak szerint a megbízott részt vehet a központi orvosi ügyeleti szolgálatban. A megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben a megbízó Önkormányzat a külső szolgáltatóval az ügyeleti ellátásra kötött megállapodása bármilyen okból megszűnik, úgy a megbízott köteles részt venni Nádudvar Város közigazgatási területén az orvosi ügyeleti ellátásban. A megbízott szabadsága, illetve akadályoztatása esetén a helyettesítéséről saját maga gondoskodik.

16 Amennyiben előre ez nem látható, illetve váratlan esemény következéséből ered, erről a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét és a megbízót haladéktalanul értesíteni köteles / A megbízó a háziorvosi feladatok ellátásához a tulajdonában lévő Nádudvar, Fő út 141.sz. alatti 25 m 2 alapterületű rendelőt és a hozzá kapcsolódó kiegészítő helyiségek részbeni használatát térítésmentesen a vállalkozó háziorvos rendelkezésére bocsátja, és biztosítja, hogy ezen helyiségek a mindenkori jogszabályi feltételeknek megfeleljenek. 5./ A megbízott a részére térítésmentesen átadott helyiségekben csak a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott és szakmai képesítésének megfelelő gyógyító megelőző tevékenységet folytathat. A megbízó a rendelés helyszínéül szolgáló épületet, a megállapodás hatályba lépésétől kezdődően biztosítja az eddigi formában. A megbízó és a megbízott megállapodik, hogy minden évben november 30-ig egyeztetik a megbízott részére átadott rendelő és egyéb kiszolgáló helyiségek karbantartási és felújítási munkálatait, illetve megállapodnak az elvégzendő munkák költségének viselőjéről. Minden egyes belső átalakítást, funkcióbővítést a megbízó hozzájárulásával lehet végezni. A megbízó, mint tulajdonos gondoskodik az épület és az épülethez tartozó közművek külső karbantartásáról. A megbízott köteles a tevékenysége végzéséhez folyamatosan biztosítani az egészségügyi szolgáltatásának ellátásához a mindenkori hatályos jogszabályban előírt szakmai minimum feltételek eszköztárát. A felek megállapodnak abban, hogy a nettó ,- Ft. feletti összegű egyedi beszerzési értékre vonatkozó kötelező eszközbeszerzéshez a megbízott előrejelzése alapján a megbízó pénzügyi lehetősége függvényében támogatást nyújthat. Ha a vállalkozó háziorvos időközben a településen belül saját erőből más telephelyet létesít, és erre a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézetétől működési engedélyt kap, köteles az önkormányzat tulajdonában álló előző pontban megjelölt rendelőt térítés nélkül, tiszta állapotban, rendeltetésszerű használatra a tulajdonos részére visszaszolgáltatni. A szükséges szakmai anyagok és fogyóeszközök (fecskendő, és egyéb egyszerhasználatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek, fertőtlenítő szerek, nyomtatványok, stb.) költsége a megbízott kötelessége, melynek fedezetét is ő biztosítja. 6./

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére Szerződés száma:. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Felnőtt-/Gyermek háziorvosi/fogorvosi körzet működtetésére amely létrejött Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2013. (X. 28.) határozata alapján

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dr. Katona Ernő háziorvos (szerződés-tervezet

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T az egészségügyi alapellátásban vállalkozóként működő egészségügyi szolgáltatókkal kötendő megbízási szerződések szövegének jóváhagyására

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1077-1/2012/I. Tárgy: Háziorvosok, házi gyermekorvosok, Üi.: Csomor Ágnes fogorvosok feladatellátási szerződéseinek módosítása Melléklet: szerződés-tervezetek

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT. Háziorvosokkal kötött megállapodások módosítására

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT. Háziorvosokkal kötött megállapodások módosítására Városi Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-200/2012. Figyelem! A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Háziorvosokkal

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Dunavarsány Város Önkormányzata, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) - képviselője: Bóna Zoltán polgármester; székhelye: 2336 Dunavarsány,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: ÖNK/.-./2014. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Nagyatád Város Önkormányzata (székhely: 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9., adószám: 15731663-2-14), képviseletében: Ormai István polgármester,

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Január 29-ei ülésére 3. napirendhez:

Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Január 29-ei ülésére 3. napirendhez: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Január 29-ei ülésére 3. napirendhez: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Korábban megkötött feladat-ellátási

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S háziorvosi körzet működtetéséről Tisztelt Képviselő-Testület! Püspökladány Város Önkormányzata a 83/1996.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 25-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 218/2008. (XI.25.) képviselő-testület határozata Dr. Kun Éva

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 19-én, 16 órai kezdettel

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Al polgártnestere

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Al polgártnestere Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Al polgártnestere ;::,J, :,l. 1 i}>úros X. kerület Kőbányai Képviselő-testület ülést Tárgy: Javaslat egészségügyi alapellátási szerződés módosítására a

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015. május 29-i ülésére

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-21/2013. Tárgy: Vállalkozó fogorvos feladat-ellátási szerződése Mell.:

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv 2008. március 13-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Elfogadott rendeletek: 5/2008. (III. 14.) rendelete: az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok: 340/2014. (IX.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.március 20-án de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.március 20-án de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013.március 20-án de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Boros Lajosné, Csendes Ferenc,

Részletesebben

K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. 19/2013.(II.14.) Kt. H a t á r o z a t A háziorvosi és a házi gyermekorvosi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a területi ellátási kötelezettséggel

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Baranyai-Bőgér Katalin Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 13-án du. 16 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására. 1. számú módosítás

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására. 1. számú módosítás FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására 1. számú módosítás Iktatószám: IV.581-1 /2014. amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 7100 Szekszárd,

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület! PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 96. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu Pápa Város Önkormányzata tulajdonában áll a pápai, 6596/3 hrsz.-ú,

Részletesebben