21. évf. 2011/ november december. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "21. évf. 2011/11 12. november december. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG"

Átírás

1 A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/ november december Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja

2

3 Tisztelt Olvasó! Kérdezem a családi alapú agrárvállalkozásból élô ismerôst, milyen is volt az elmúlt év? Fejét vakarja, aztán sorolni kezdi: A tavaszi nyár eleji esôk miatt a borsóm és a meggyem fele, a cseresznyém kétharmada berohadt, az almám harmada április végén elfagyott. A búzát is nagyon féltettük a viharok miatt, aztán végül jó ára lett, és szépen hozott is, a kukoricával sem volt végül baj. Október végére viszont betonra száradt a földünk, a hároméves Kühne-ekénkrôl leszakadt öt fej, a tavalyelôtt vett gépegységünk lízingdíja fél év alatt megduplázódott. A disznókat jó áron adtuk el háztól, de három sajnos betegségben elpusztult, ami pont elvitte a hasznomat. No, ezek után mit mondjak, milyen is volt nekem 2011? Olyan, mint a többi: reménykedtünk, csalódtunk, sírtunk és örültünk. Azt gondolom, a jövô év is ilyen lesz. Alighanem több tízezer gazdálkodó honfitársunk szavai lehetnének ezek. Értik a tegnapot, megküzdenek a mával, remélik a holnapot. A magyar agrárgazdaság pontos idei eredményeit még nem ismerhetjük. Az elôzetes számítások szerint gyenge pozitív szaldóra számíthatunk, ami azért válság verte napjainkban önmagában nem rossz produktum. A gond az, hogy lehetne a mérleg sokkal jobb is, és hogy nem így van, abban nem csak a mind kiszámíthatatlanabb idôjárás a ludas. A mi ágazatunk hosszú évek óta vár olyan átfogó és kiszámítható programra, gyakorlatias szabályozásra, amely pontosan illeszkedik természeti adottságainkhoz és értékesítési pénzkereseti lehetôségeinkhez is. Részeredmények, okos ötletek (például az állattenyésztés felhúzása a termelési szerkezetet jelenleg uraló növénytermesztés mellé) rendre felbukkannak, de a mechanizmus egésze még mindig nem mûködik olajozottan. Azt reméltük, hogy a hét évvel ezelôtt hazánkban is beköszöntô európai uniós rend majd helyre teszi a viszonyokat nem tette. Kiszámíthatóvá és a pénzügyi gazdálkodás alapjává emelte a korábban rendkívül kiszámíthatatlan szántóföldi gabonatermelést, de felszínre hozta azt az ellentmondást is, hogy stabil állattenyésztés nélkül a támogatás puszta ténye exportkényszerek közé is löki az ágazatot. Csak üdvözölni lehet azt a kormányzati törekvést, amely végre ismét a korábban megvolt gabona-hús egyensúly felé terelné a viszonyokat. Ám ezt kényszerrel elérni nem lehet. A gazdák tudnak számolni: ha megéri, több állatot fognak tartani. Ha valóban ilyen irányba indul az ágazat, fontos év lehet Ha nem, vakarjuk majd megint a fejünket. Tamás Gábor Kamara 4 Teljesen feloldódik a munkájában 5 Elektronikusan is teljesíthetô Agrárgazdaság 6 Gabonafelvásárlás: már az adóhatóság is odafigyel Agrárstratégia 8 Osztatlan tulajdonok 10 Modernitás és hagyomány Kukoricatermesztési melléklet 16 Milyen kukoricát válasszunk? 20 Megbízható kísérleti adatok a kukorica fajtaválasztáshoz 23 Kukoricapiaci körkép 30 Energiatermelés kukoricából Tartalom Baromfi 33 Az európai tojástermelés folyamatos kihívásai Állattenyésztés 35 Új stratégia kellene a tejágazatnak Takarmányozás 37 A világ takarmányipara 38 Kukoricaszilázs készítése 42 Szervessav-készítmények alkalmazásának lehetôségei 44 Korai sertés- és baromfitakarmányozás 46 Terápia vagy prevenció? Kaleidoszkóp 50 Kilenc közép-európai agrárkamara Budapesten 50 Törvényességi felügyeleti kérelem a Négy Mancs ellen Minden Kedves Olvasónknak és Partnereinknek kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk! Együttmûködô partnereink: 3

4 4 Kamara Teljesen feloldódik a munkájában Segít a kamarai tanácsadó! A hajdúnánási Szebenyi Tündénél vitathatatlanul jó helyre került a fiatal mezôgazdasági termelôk indulását könnyítô európai uniós támogatás. A halk szavú, 24 éves gazdálkodó teljesen feloldódik a Hortobágy szomszédságában tartott szarvasmarhák és kedvenc lova gondozásakor. Szívesen végzi a növénytermesztéssel és állattartással járó mindennapi feladatokat, miközben lépésrôl lépésre halad tervei megvalósításában. Természetesen továbbra is élvezi a család szakmai támogatását, de a kötelezettségek teljesítésében Kerékgyártóné Mislovics Anita kamarai tanácsadóra szintén számíthat. Az ô biztatásának is köszönheti, hogy három éve benyújtotta támogatási kérelmét. A kérelmében vállalt növekedést gyorsan teljesítette, részt vett a kötelezô képzésen, így a támogatás elôre kifizetett 90 százaléka után jó egy évvel már a maradék 10 százalékot is megkaphatta. A támogatás legnagyobb hozadéka, hogy a vásárolt és bérelt földekkel mintegy 70 hektárral sikerült gyarapítani a család által mûvelt gazdaságot. Késôbb ütemszerûen munkagépeket és jószágokat vásárolt, miközben két munkahelyet teremtett. Családjával jelenleg mintegy 300 hektárt mûvelnek, és szarvasmarhát tartanak. A terület felét kitevô szántón mindenekelôtt téli takarmányt termesztenek, a gyepterület többségén pedig a kétharmad részt magyar szürke marhából, illetve magyar tarkából álló állományt legeltetik. A hasznosított legelôk Natura 2000 besorolásúak, ahol szigorú szabályok vonatkoznak a legeltetésre, valamint a kaszálásra. A Natura 2000 földhasználati elôírásait az érintetteknek akkor is be kell tartaniuk, ha nem kérnek érte támogatást. A gazdálkodási napló vagy nyilvántartás vezetése egyébként is kötelezô a nitrátrendelet miatt, így célszerû tehát élni a Natura 2000 területekre vonatkozó támogatási lehetôséggel, hiszen a képzésre vonatkozó kötelezésen kívül amúgy is minden követelményt be kell tartani, s aki követi az elôírásokat, annak az ellenôrzések miatt sem kell félnie hangsúlyozta Kerékgyártóné Mislovics Anita kamarai tanácsadó. A Szebenyi család is igényli a Natura 2000 támogatást, és szívesen vettek volna részt az agrár-környezetgazdálkodási programban, azt azonban megakadályozta, hogy a gyepek egy része osztatlan közös tulajdonban van. Minden évben kérelmezik ugyanakkor az anyatehén-támogatást, és az idén az ôshonos állatok tenyésztéséhez is kaptak anyagi segítséget. A kérelmeket Kerékgyártóné Mislovics Anita közremûködésével adják be, ahogyan vele ellenôriztetik az évrôl évre változó gazdálkodási naplót is. Év végéig esedékes a nitrátjelentés, melyet szintén a tanácsadó közremûködésével nyújtanak be papíralapon. Szebenyi Tünde támogatott fiatal gazdaként monitoring adatszolgáltatásra is kötelezett, de annak teljesítését a Natura 2000 és a KAT szabályai szintén elôírják, márpedig a területeik között mindkettô szerepel. Kerékgyártóné Mislovics Anita nemcsak segíti, bátorítja is a gazdálkodót Az ôszi munkák költségeinek fedezéséhez nagyon jól jött, hogy a területalapú támogatás elôlegét már november elején megkaptuk. Nagyon rontott ugyanis a gazdaság költségvetésén, hogy komolyan visszaestek az árak, és annyira megcsappant a szürke marha iránti kereslet, hogy az üszôket nem is tudtuk eladni hangsúlyozta Szebenyi Tünde. Ráadásul hiába szerették volna a tanyaprogram keretében felújítani a telephelyüket, Polgár, ahová közigazgatásilag tartoznak, nem szerepelt a támogatható települések listáján. Mindennek a tervezett fejlesztések látják kárát. Kellô önerô híján így elodázódik a géppark korszerûsítése is, amelyre a hatékonyabb, pontosabb, gyorsabb munkavégzéshez lenne szükség. Ilyen nehezebb idôszakokban nagy segítség a szakma iránti elkötelezettség, amely Szebenyi Tündét is hajtja. Hasznos információkért látogassa meg a és a oldalakat. Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.

5 Kamara 5 Elektronikusan is teljesíthetô Segít a kamarai tanácsadó! A vizek mezôgazdasági eredetû nitrát-szennyezéssel szembeni védelmét szabályozó 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet a nyilvántartás és az adatszolgáltatás rendjét is elôírja. Ennek értelmében a háztartás igényeit meghaladó mértékben állatot tartóknak és a nitrát érzékeny besorolású területen növényt termesztôknek december 31-ig kell beküldeniük az ún. nitrát jelentést. A kötelezô nitrátadatszolgáltatás az elôzô gazdálkodási évre, azaz a szeptember 1. és augusztus 31. közötti idôszakra vonatkozik. Tavaly óta a gazdálkodók elektronikus formában is teljesíthetik a bevallást. Ehhez az elektronikus kitöltô keretprogram a weboldalon a Nyomtatványok/e-nyomtatványok menübôl érhetô el, majd ügyfélkapus azonosítást követôen az adatok továbbíthatók a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz. Továbbra is lehetôség van azonban a papíralapú nitrátjelentésre, ehhez a vonatkozó rendelet 6. számú mellékletében lévô adatlapot kell kitöltve elküldeni a gazdálkodók lakóhely/székhely szerint illetékes megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságához. Az adatlapok az igazgatóságok ügyfélszolgálati irodáiban, illetve a Gazdálkodói Információs Szolgálat kamarai tanácsadóinál is beszerezhetôk, akik a kitöltésben is segédkeznek. A nitrát-adatszolgáltatás esetében határidôn túli beadásra, hiánypótlásra az elektronikus feltöltésnél is mód van. A kötelezettség elmulasztása azonban 10 ezer és 100 ezer forint közötti bírságot vonhat maga után, illetve ha a kölcsönös megfeleltetés ellenôrzésekor derül ki, akkor 1 5 százalékos a vonatkozó támogatásokból levonandó szankcióval járhat. A háztartási igényt meghaladó állatlétszám (forrás: 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet) Állatfaj 1 számosállat (db) 5, illetve 3 számosállat (db) Ló 1 5 Szarvasmarha 1 5 Növendék marha vagy csikó (idôsebb 1 évesnél)/szarvas 2 10 Növendék marha vagy csikó (1 évesnél fiatalabb)/ôz 4 20 Sertés/vaddisznó 5 25 Stucc 6 18 Süldô Juh Bárány Tojótyúk/kacsa/liba/fácán Broilercsirke Megjegyzés: A magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékû állattartás ingatlanonként 5-nél, baromfinevelésekor 3-nál több számos állat tartását jelenti. A nitrát-adatszolgáltatás során a gazdálkodónak, az állattartó telep, a hígtrágya-, valamint istállótrágya-tároló adatain kívül a legeltetéssel hasznosított terület nagyságát, valamint a kijuttatott trágya mennyiségét is számszerûsíteni kell. Ezen túl nyilatkozni kell az átadott vagy átvett szerves trágyáról. Hígtrágya, egyéb nem veszélyes hulladék vagy szennyvíziszap feltüntetésekor az esetleges helyszíni ellenôrzéskor a talajvédelmi hatóság engedélyét is kérhetik. Legalább ilyen fontos, hogy a szántó területeken a mûtrágyát az ötévente öthektáronként begyûjtött, akkreditált laboratóriumban bevizsgált talajminták alapján készített tápanyaggazdálkodási tervre alapozottan juttassák ki a termelôk. Nyomon kell követni a szerves trágya kijuttatásának hasznosulását is, fôként azokon a táblákon, ahol több éven keresztül trágyáznak. A szerves trágyák beltartalmi mutatói a már említett rendelet 1. mellékletébôl olvashatók ki. A nitrátérzékeny területeken a legeltetés során, illetve a különféle trágyázási eljárásokkal összességében hektáronként legföljebb 170 kilogramm nitrogén hatóanyag juttatható ki, meghatározott idôszakokban. November 15. és február 15. között ugyanis egyáltalán nem adagolható a szerves/ásványi trágya, és természetesen a téli legeltetési korlátot is figyelembe kell venni. A kalászosok fejtrágyázása esetén a tilalmi idôszak február 1-jéig tart. Amennyiben az állattartó telep nem rendelkezik a trágya elhelyezéséhez szükséges földterülettel, vagy nem igazolható az egyéb hasznosítás (például biogáz-elôállítás), akkor az adatszolgáltatásban fel kell tüntetni az átvevô adatait, más gazdálkodótól vásárolt szerves trágya esetén pedig az átadó adatait. Az ellenôrzô talajvédelmi hatóság az alapbizonylatokat (átadás, átvétel stb.) is ellenôrizheti az esetleges helyszíni ellenôrzéskor. Hasznos információkért látogassa meg a és a oldalakat. Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.

6 6 Agrárgazdaság Gabonafelvásárlás: már az adóhatóság is odafigyel Annak mindenképpen jelzésértéke van, ha az adóhatóság külön közleményben figyelmezeti a gazdákat: vigyázzanak a földeket készpénzzel járó felvásárlókkal, mert könnyen lehet, hogy valójában általános forgalmi adó elcsalásában utazó bûnözôk. Márpedig az adóhatóság keményen bünteti a gazdát is, ha szabálytalanságot észlel, mivel összejátszást vélelmez. I smétlôdik az elmúlt években megszokott szisztéma, amely rendszerint a magas gabonaárak miatt alakul ki: kell az áru és a keresletet meglovagolják az ügyeskedôk is. Emlékezzünk: tavaly a közbérrel fenyegetô nagyfelvásárlók okoztak gondokat az elemi csapásokkal fenyegetett termelôknek; idén már a zavarosban halászgató csalók (is) jelentik az egyik legnagyobb fenyegetést. Mindezt arra alapozhatjuk, hogy Nemzeti Adó- és Vám Hivatal (NAV) tájékoztatót adott ki a gabonakereskedelemhez köthetô adócsalásokról. A közlemény szerint a gabonakereskedelem (is) bûnözôi körök célpontjává vált: a jellemzô elkövetési alakzat elsô mozzanataként a gabonatermelônél megjelenik egy magyar vagy magyarul beszélô külföldi állampolgár, aki egy Európai Unión belüli felvásárló képviselôjének adja ki magát. A gabonát a magyarországi felvásárlók ajánlatánál kicsivel jobb árat ígérve megveszi. A termelô a közösségi értékesítésnek megfelelôen a számlát áfa-tartalom nélkül állítja ki. A gabona azonban ténylegesen nem hagyja el az ország területét, hanem Magyarországon belül kerül továbbértékesítésre. Az adóhatóság megfogalmazása szerint ilyenkor sokszor a becsületes, tisztességes termelôn csattan az ostor. Abban az esetben, ha egy késôbbi ellenôrzés során bebizonyosodik, hogy nem közösségi értékesítésre került sor, az adóhivatal a termelô által korábban adómentesen kibocsátott számla értékére felszámítja a belföldi értékesítés 25 százalékos áfáját, az arra esô bírságot, késedelmi kamatot, továbbá a gazda büntetôjogi következményekkel is számolhat. A közlemény hátterében immár milliárdos tételû konkrét csalások állnak. Például november elején uniós ügyletnek álcázott áfa-csalást derített fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya megyében; a csalók 110 millió forintnyi adóhiányt halmoztak fel. Az errôl szóló hivatalos közlemény szerint különbözô termelôktôl vásárolt nagy mennyiségben kukoricát, repcét, búzát egy szlovák cég nevében az a két férfi, akiket most különösen nagy értéket meghaladó adócsalással gyanúsítanak a NAV pénzügyi nyomozói. Az áru az Európai Unió helyett mindössze Pécsig, onnan pedig belföldi vásárlókig jutott el. Az uniós ügyletnek álcázott beszerzéskor a termelôknek nem fizettek áfát, eladáskor azonban bruttó értéken számoltak. A jelentôs forgalom dacára a felszámolt áfát a cég vezetôi nem vallották be tájékoztatott a NAV. A cég két vezetôjét elôzetes letartóztatásba helyezték; az elcsalt adó és az ahhoz kapcsolódó bírságok megfizetése mellett akár 8 év börtönbüntetésre is számítaniuk kell az elkövetôknek áll az adóhatósági közleményben. Elônyben a tôzsde Mindezt azért volt érdemes felemlíteni, mert a termés értékesítésének mind a közvetlen felvásárlásra vonatkozóan, mind az egyéb közraktári-banki, illetve határidôs tôzsdei eladásra jól bejáratott és üzembiztos módszerei vannak. A készpénzes vétel biztosan nagy csábítást jelent, de a kockázat sem kicsi: jobb elkerülni egy átfogó adórevíziót. (A felvásárlási szerzôdések körüli tavalyi anomáliákról és a lehetséges megoldásokról idei januári számunkban olvashattak összefoglalót.) Ha nagyon kell a pénz, akkor már inkább közraktárazzunk, vagy kössünk határidôs opciót elôleggel. Van rá módszer. Magyarországon a határidôs árutôzsdének nagy hagyományai vannak. A határidôs tôzsdék létrejöttének alapvetô oka az árutulajdonos eladók és a felhasználó vevôk koncentrált piacának, árbiztosítási helyszínének megteremtése. A határidôs fedezeti ügyletet gyakorlatilag olyan helyettesítô ügyletnek kell felfogni, amely arra hivatott, hogy a tényleges fizikai teljesítésig, vagyis a kontraktusban foglalt határidôig helyettesítse a tényleges áruügyletet. Kétféle határidôs hedge létezik, az eladási (sort hedge) és a vételi (long hedge) fedezeti ügylet. A tôzsdei opciós ügylet a határidôs (futures) ügyletbôl kifejlesztett üzletkötési technika. A lényeg az, hogy a határidôs kontraktus birtoklásának opciójával folyik a kereskedelem. Az opció kiírója egy konkrét, meghatározott árú határidôs kontraktus opciós jogát adja el, a vevô ezt veszi meg. Kétfajta opció létezik, a vételi vagy call, és az eladási vagy put opció. Árunk határidôs értékesítésével ügynököt bízhatunk meg, kötött opcióra pedig bankhitel is kapható. Igaz: a határidôs ügyletekben ott a veszteség lehetôsége is, mert a gabonatôzsde is tôzsde.

7 Agrárgazdaság 7 Biztosra menni Aki azonban biztosra akar menni, annak jobb a közraktározás és ahhoz felvehetô lombardhitel. Kozár László agrárközgazdász megállapítja: a mai magyarországi közraktári rendszer mind a piaci szereplôk, mind a pénzintézetek, mind az állami szabályozás szempontjából bevált, része az üzleti kalkulációknak, a hitelkonstrukcióknak és része volt a piacszabályozásnak is még akkor is, ha egyesek ezzel a módszerrel is visszaéltek az elmúlt években. De ettôl még maga a módszer megbízható és mûködik. A közraktározás az elmúlt években alapvetô piaci funkcióin túl az állami intervenció eszközeként, elsôsorban a gabona- és borpiac esetében jelent meg. A legalapvetôbb tudnivaló, hogy a közraktárnak a közraktári törvény alapján, mint korlátozott pénzintézeti jogosítvánnyal rendelkezô intézménynek jogában áll zálogkölcsönt folyósítani az általa kibocsátott közraktári jegy fedezete mellett. A közraktárak igazi ügyfélköre a kis mennyiségû áruval rendelkezô vállalkozói kör, akiknek az úgynevezett egyablakos kiszolgálás fontosabb a meghitelezési aránynál. A lombard hitelezés az egész fejlett világban jól ismert hitelezési forma, és a fedezet nagyfokú mobilizálhatósága miatt a lombard kamatláb a legalacsonyabbak közé tartozik világszerte. Magyarországon az utóbbi években milliárd forint nagyságrendben helyeznek ki a pénzintézetek közraktárjegy alapú lombardhitelt évente. Az általánosan használt gyakorlat szerint a közraktárjegyen feltüntetett áruérték maximum százalékát finanszírozzák meg egyes bankok, ha az értékesítési kockázat tôzsdei eladási pozícióval fedezett, a finanszírozás arányát a tôzsdei jegyzés 90 százalékában határozzák meg. Igaz ezek az arányok az elmúlt években elkövetett csalások miatt kissé csökkentek, 60 70, illetve 80 százalék körüli értékekre. Amennyiben a tôzsdei árak a fedezeti ügylethez képest növekednek, a bank kockázata, hogy nem tudja a változó letétet az ügyfél finanszírozni. Ebben az esetben a tôzsde a bank elôzetes értesítése mellett kényszerlikvidál, és az addig felhalmozódott, az ügyfél által befizetett változó letétet a bank kapja meg. Ez a rendszer bár pillanatnyilag a legjobb Magyarországon túlságosan bonyolult, drága, a termelô szempontjából kiszolgáltatott helyzetet teremt, ugyanakkor a bank szempontjából kockázatos, és nem teszi lehetôvé a tonnánkénti maximális hitelkihelyezést. EUR/tonna fix áron. E mennyiség felett nem elég a termény felajánlása, a kívánt vételár megadásával kell pályázni. Minden más intervencióra jogosult gabona kukorica, árpa, rizs, durumbúza, cirok esetében a felvásárolható mennyiség nulla tonna. Ez nem azt jelenti, hogy semmit sem vásárolnak fel az említett gabonákból, hanem azt, hogy kizárólag piaci zavar esetén, pályáztatás útján fogadják be azokat. A felvásárlás mértékén az aktuális piaci helyzettôl függôen az Európai Bizottság természetesen változtathat olvasható a kormány honlapján. A tavalyi, 2010/2011-es gazdasági évben nem volt gabonafelvásárlás Magyarországon, az azt megelôzô évben 2009/2010-ben viszont tonna árpát és tonna búzát vásárolt fel az Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. A mostani rendeletmódosítás három legfontosabb változása a jogharmonizációs, technikai változtatásokon kívül a felvásárlást, a tárolást és az értékesítést is érinti. Az eddigi gyakorlattól eltérôen az MVH csak a hiánytalan dokumentációjú felajánlásokat fogadja be, így gyorsítva a felvásárlási folyamatot. Ezentúl újra jogszabályban meghatározott minôségi feltételeknek kell megfelelnie azoknak a raktáraknak, amelyeket a MVH kibérel az intervenciós gabona tárolására; illetve a közösségen belüli értékesítés kapcsán pontosították a rendeletben az áfa-szabályokat, és pénzügyileg zárttá tették a rendszert. Tamás Gábor Változó felvásárlás Az idei évi gabonapiac számára fontos infomáció, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium módosította a gabona és a rizs intervenciójáról szóló rendeletet, így világosabbá, egyértelmûbbé válnak a felvásárlás és a raktárkiválasztás szabályai. Az Európai Unió a gabonaágazatban intervenciós rendszert mûködtet, aminek lényege, hogy jogszabályokban meghatározott feltételek szerint, rendszeresen felvásárolja a felajánlott terményt. Jelenleg csak a búza esetében határozzák meg a felvásárolható mennyiséget, ez évi három millió tonna összeurópai szinten, 101,31

8 8 Agrárstratégia Osztatlan tulajdonok Kiméréseket gyorsítana a szaktárca Napilapos információk szerint a kormányzat a jövô évi büdzsében mintegy hárommilliárd forintot szán az osztatlan közös földtulajdonok kimérésére. Ezzel egy csaknem két évtizedes adósság felszámolását érheti el: ha nem is egy-két év alatt, de legalábbis 2015-re minden tulajdonosnak fizikailag is birtokába kerülhetnek a rendszerváltozáskor szerzett földterületek. A költségvetési keret biztosítása lényegében az érvényben lévô kormányprogram végrehajtását célozza. Abban ugyanis ez áll: Fel kell gyorsítani a mintegy 1,5 millió hektár osztatlan közös földtulajdon állami felvásárlását, illetve igény szerinti kimérését és a tulajdonosok birtokba helyezését, továbbá az állam kezelésében lévô nemzeti földvagyon felhasználásával és az önkéntes földcserék elôsegítésével haladéktalanul meg kell kezdeni a gazdákkal és a helyi közösségekkel egyeztetett és általuk szervezett birtokrendezést, a szétszórt parcellákat összerendezô tagosítást. Alacsonyabb áron Mint az köztudott, a rendszerváltás utáni kárpótlás, szövetkezeti vagyonnevesítés és a privatizáció nyomán Magyarországon több mint 1,5 millió hektár szántó kényszerközösségek tulajdonában van. A foldbroker.hu becslése szerint a 10 hektár alatti termôföldet tulajdonló mintegy 2,5 millió személynek összesen 3 millió hektár szántóterület van a tulajdonában. Ennek mintegy 40 százalékát a kárpótlási eljárás keretében jórészt kizárólagos (1/1) tulajdonként mérték ki, míg 60 százaléka a szövetkezeti részarány-tulajdon kiosztása során közös tulajdonba került. Az ültetvények, erdôk és gyepek esetében is hasonló, vagy még ennél is magasabb a közös tulajdon aránya. A részarány-tulajdon azonban merôben más jellegû közös tulajdoni forma, mint ha öröklés révén közeli hozzátartozók javára vagy házassági vagyonközösség alapján keletkezett volna. A személyenként 20 vagy 30 aranykoronás részarány földek egymással gyakran semmiféle rokoni vagy ismerôsi kapcsolatban nem álló tulajdonosai ugyanis egy kényszerközösség tagjaivá váltak. Az osztatlan közös tulajdonban álló földrészletek egyes tulajdoni hányadai jogilag forgalomképesek ugyan, de a tulajdonostársak nagyobb száma esetén a gyakorlatban csak nehezen értékesíthetôek. Az ilyen földrészletek jellemzôen százalékkal alacsonyabb áron cserélnek gazdát, mintha kizárólagos tulajdonban lévô területrôl lenne szó. A tulajdoni hányadrész tényleges ára tehát nagyban függ attól, hogy milyen a földrészlet hasznosítási módja. Egyes vidékeken például az a jellemzô, hogy a nem túl nagy számú tulajdonostárs a közös földrészletet tulajdoni hányadrészük arányában egymás között természetben felosztja, és úgy mûvelik azt. Az is gyakori, hogy a tulajdonostársak elôzetes beleegyezésével egy nagyobb osztatlan közös tábla egyes tulajdonosaival más-más gazdálkodó köt haszonbérleti szerzôdést, majd a táblát a lekötött tulajdoni hányadok arányában a mûvelés szempontjából természetben felosztják egymás között. Az sem ritka, hogy egy kisebb térség gazdálkodói átfogó mûvelési cserét hajtanak végre a gazdaságos földhasználati viszonyok megteremtése érdekében (a folyamat integrálói a környék nagyobb gazdasági társaságai, szövetkezetei lehetnek). Ilyen esetben a földtulajdonosokkal a haszonbérlô gazdálkodók már eleve olyan kikötéssel szerzôdnek, hogy elôzetes beleegyezésüket kérik a mûvelési célú csere megvalósításába. Ennek révén a tulajdonosok továbbra is a haszonbérlôvel maradnak jogviszonyban, ô köteles fizetni a haszonbérleti díjat is, de lehetséges, hogy egy másik gazdálkodó végzi az adott földterületen a mezôgazdasági munkákat, mégpedig az, aki a csere révén egy adott dûlô vagy dûlôrész földrészleteit szinte egy tömbben mûvelni tudja. Érdekellentét Az osztatlan közös termôföldek hatékony mûvelését gátolhatja az egyes tulajdonostársak közötti ellentét. Ha csak egy tulajdonostárs is megtagadja a haszonbérleti szerzôdés aláírását, a földhivatal nem jegyzi be a teljes területre a haszonbérlô számára a földhasználatot. Ez pedig kellemetlen következményekkel járhat, mivel a földhasználati nyilvántartás közhiteles, és ha a gazdálkodó a nemzeti költségvetési forrásból származó támogatást (ilyen például a gázolaj jövedékiadó-visszatérítés) kért be nem jelentett földje után is, a VPOP megbírságolhatja jogosulatlanul igénybe vett támogatás miatt. A tulajdonostárs és a bérlô érdekellentétének alapja nemcsak a haszonbérlet feltételeiben (például a díj mértékében, a szerzôdés hosszában) keresendô, de gyakran elôfordul az is, hogy a tulajdonostárs inkább maga szeretné a földjét mûvelni. Ebben az esetben nehezen lenne kivitelezhetô, elôfordul, hogy a haszonbérlô ajánl fel saját földjei közül egy arányos, kisebb földrészletet mûvelésre az aláírástól vonakodó tulajdonostársnak, mintsem hogy megbontsa a gazdaságosan mûvelhetô, szabályos tábla egységét. (Cikkünk elkészítéséhez köszönjük a foldbroker.hu közremûködését!) - t

9

10 10 Agrárstratégia Modernitás és hagyomány Tizenöt éves a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége A magyar agrárpolitika fô iránya jó, és a 2010-es váltást követôen idôre volt szükség a programok részleteinek kidolgozásához. Itt az ideje, hogy megismerhessük ezeket a részleteket. Mi türelemmel várjuk, hogy erre sor kerüljön, és hozzákezdjünk a végrehajtáshoz mondta lapunknak Mikula Lajos, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége, az Agrya ügyvezetô elnöke, akit a múlt év elején létrehozott új vezetési struktúráról és a szervezet azóta indított, illetve megvalósított projektjeirôl kérdeztünk. A hazai társadalmi-gazdasági változások elôszelét az Agrya mindig is jól megérezte, s ezekre igyekezett idôben és taktikusan reagálni. Sohasem titkolta, hogy a családi gazdálkodók pártján áll, de lehetôleg nem valamelyik politikai ciklusváltó erô elkötelezettjeként. Az évek során a modernitást és hagyományt egyaránt jól ötvözte tevékenységében, és az EU agárvilágában is jól feltalálta magát. Tavaly Önök mégis úgy gondolták, hogy új vezetési struktúrára van szükségük. Az Agrya 2010 februárjában az új vezetési struktúra keretében két társelnöki és egy ügyvezetô elnöki tisztséget határozott meg. Így lett társelnök Kesjár Kamilla kertészmérnök-közgazdász és Weisz Miklós agrármérnök-közgazdász. Fontos volt, hogy végre egy hölgy is bekerüljön egy agrárképviselet vezetésének elsô vonalába. A mai Magyarországon szinte általános gyakorlat, hogy egy normálisan mûködô családi gazdaságban az asszony viszi az adminisztrációt és a könyvelést, ô foglalkozik a papírokkal, a férfi a termeléssel. Mennyire váltotta be a struktúraváltás a hozzá fûzött reményeket? A társelnökök kiváló munkát végeztek. Velük együtt határoztuk meg 2010 áprilisában azt a kétéves programot, amiben leírtuk, hogy mivel akarunk foglalkozni az elkövetkezô idôszakban, kijelölve egy hosszabb távra vonatkozó, nagyon világos irányt. Mire gondol? Mindenekelôtt egy nagyon intenzív kommunikációs tevékenységre, ami nem feltétlenül csak a szakmát, hanem az átlagembert is megcélozza. Nagyon komoly hibának tartom ugyanis, hogy az agrár-érdekképviseletek, agrárszervezetek kommunikációs tevékenysége bezárkózó, azt hiszik, elegendô, ha egymás között jól elbeszélgetnek. De ettôl az átlagember, a fogyasztó nagyon keveset tud meg arról, hogy mi történik az ban, mi történik a mezôgazdaságban, miért fizetnek ott uniós vagy állami támogatásokat. A mi kommunikációnknak ezzel szemben két iránya van: egy szakmai a megfelelô szakhatóságok, a szakmai partnerek felé; és egy általánosabb, az ról szóló kommunikáció az átlagember, a fogyasztó számára. Meg kell ismertetni az embereket az stratégiai jelentôségével, a vidék megmaradásában játszott szerepével. Értsük úgy, hogy a szövetség elhatározta, kitör az agrármédia nyújtotta kommunikációs lehetôségek korlátai közül? Igen. Ennek elsô látványos akciója a Vidék Kaland Program volt. Az AGRYA az Európai Bizottság támogatásával indította el a programot, melynek segítségével a 18 és 35 év közötti városi fiatalok egy hétre bekapcsolódhattak egy-egy fiatal gazda által irányított gazdaság tevékenységébe. A kalandorok szakmai spektrumára jellemzô, hogy volt közöttük országgyûlési képviselô, pszichológus, építész, közgazdász és jogász is. A legnagyobb meglepetést az okozta, hogy a Kalandra jelentkezôk kétharmada hölgy volt. A fô cél a kommunikációs áttörés volt. Ez hogyan sikerült? A program során tapasztaltuk, hogy a társadalom ki van éhezve az ilyen jellegû információkra, a friss és jó dolgokra. Sikerült megszólítani ezzel egy olyan, húsz-harminc év közötti, értelmiségi fiatalokból álló rétegét a társadalomnak, amelyik odafigyel arra, hogy mit eszik, hogyan él. A programmal foglalkoztak a kereskedelmi rádiók, az ELLE magazin, a Nôk lapja, a Blikk és más lapok is. Olyan helyekre jutott el tehát a hírünk, ahová eddig szinte soha. Nyilván a Vidék Kaland Program sikere is inspirálta az Agryát, hogy a legfiatalabb korosztályt, a gyerekeket is megszólítsa. A vidékrôl, a gazdákról való elképzelések kilencéves korban még nem rögzülnek, még formálható egy gyerek gondolkodása. Ezen a területen két programot is indítottunk. A Vesd Bele Magad! program keretében kisiskolások kaptak vetômagokat. Azt kértük a gyerekektôl, hogy vigyék haza, vessék el a magvakat, s ami kikel és termést hoz, azt fogyasszák el. A részt vevô pedagógusok és a gazdák segítségével több mint kétezer gyerek válhatott magvetôvé. A Tellus oktatási projektjük jóval szervezettebbnek és intézményesültebbnek látszik. A Tellus egy olyan szemléletformáló projekt, ami a mezôgazdaságnak, a gazdáknak a társadalmon belül betöltött szerepét hivatott bemutatni a gyerekeknek, de ami beépül a napi oktatási tevékenységbe. Tulajdonképpen egy 8 10 évesek számára kidolgozott tankönyvcsomagról van szó. A Tellus kí-

11 Agrárstratégia 11 sérleti programja ban indult, akkor készültek el a magyar nyelvû könyvek februárjában terveink szerint hat iskolában ismét útjára indul a program. Mindegyik iskolának van egy fiatal gazda partnere, aki bemutatja a tevékenységét, s végül a gyerekek ellátogatnak a farmjára, hogy élôben lássák, amirôl eddig hallottak, tanultak. Úgy tudom, a Vidék Kaland Programra városi fiatalokat vártak, ehhez képest jelentkeztek agráregyetemisták is. Igen. Beszélgettünk velük, és kiderült, hogy romokban hever a gyakorlati oktatás. Az elméleti tudás mellé valódi gyakorlati szakmai ismereteket a jelenlegi egyetemisták, ha maguk nem mennek utána, nem nagyon tudnak szerezni. Papíron létezik a szakmai gyakorlat, a valóságban azonban nem. Ez a sokkszerû felfedezés inspirálta a szövetséget, hogy elkezdjünk foglalkozni az agrárhallgatókkal. S bár kisebbségben vannak, növekszik azoknak a hallgatóknak a száma, akiket tudatosan küld a családjuk, és van mit átvenniük szüleiktôl. Kezdenek tehát kialakulni azok a klasszikus, hosszabb távon is fenntartató, többgenerációs családi gazdaságok, amelyek, remélem, hamarosan a gerincét fogják alkotni a magyar mezôgazdaságnak. Az agrárfelsôoktatás komoly hibájának tartom, hogy nem tanítják a speciális üzemszervezési ismereteket, a családi gazdálkodást. A családi gazdaságot vezetni egészen más, mint egy olyan üzemet, ahol a speciális feladatokat speciális szakemberek látják el. Egy családi gazdaság nem tud felvenni külön növényvédôst, fôkönyvelôt, növénytermesztôt, nincs jogásza, személyzeti elôadója. Ezt mind a gazda csinálja. Ez egy olyan különleges dolog, amit csak akkor lehet megérteni, megérezni, ha látja az ember. Ezért hirdetünk egy olyan programot, ami kimondottan nekik szól. Ez egy pályázható program, vagyis nem mindenki fog belekerülni. Ennek során is sokszor két napot töltenek el a gazdaságokban úgy, hogy teljes áttekintést kapjanak mondjuk egy növénytermesztô-állattenyésztô gazdaság egész éves mûködésérôl. Míg korábban az egyetemi oldalról nem volt igazán érdeklôdés, a dolog most megfordult, és megalakult az elsô egyetemi fiatal gazda klub a Georgikonon Keszthelyen. Ezúttal az egyetemisták kerestek meg bennünket, hogy segítsünk nekik. Reményeink szerint az ország más agrár-felsôoktatási intézményében is lesznek érdeklôdôk. Az elôbb említettekhez kapcsolódik, de ennél jóval szervezettebb módon zajlik a Második Hullám Program. Azért a Második Hullám Program a neve, mert a kilencvenes évek elején indult egy családi gazdálkodói generáció, akik akkor éves vagy ennél idôsebbek voltak. Az ô gyerekeik az eltelt évben felnôttek és nekik kell majd a gazdaságot átvenniük. Célul tûztük ki magunk elé, hogy olyan fiatalokat találjunk, szervezzünk hálózattá, akik át fogják venni a szüleik gazdaságát, ebben megerôsítsük ôket, illetve fölhívjuk a figyelmüket arra, hogy nekik, mint gazdálkodóknak, akik a falu környékén a termôföldet, a közösség, az ország vagyonát mûvelik, bizony felelôsségük van a saját településük iránt is. Erre hirdettünk meg most már másodjára egy pályázatot, válogattunk ki 27 embert, aki ebben a képzési programban részt fog venni. Ôket szervezetfejlesztési ismeretekre, projektmenedzsmentre, kommunikációra és minden egyéb dologra tanítjuk, ami segíti ôket abban, hogy helyben a közösség jó és hasznos tagjai tudjanak lenni. Gondolom, az Agrya életében továbbra is megmaradtak a szokásos rendezvények. Igen. Az idei esztendô azonban mégis különleges a szövetség történetében, hiszen 2011-ben lettünk 15 évesek. Ehhez a jubileumhoz kötöttük a márciusban megrendezésre került nagy ívû nemzetközi konferenciánkat, amelyen 22 EU-s tagország képviseltette magát, s amelyen a vidéki térségek, a vidék, az munkahelyteremtô képessége szerepelt napirenden. Ezt követte egy a közelmúltban megtartott, a Közép-európai Fiatal Gazda Központ (CERYC) égisze alatt lezajlott tanácskozás, amely 14 ország részvételével a falusi ifjúsági munka kérdéskörével foglalkozott. Az Agrya nemzetközi munkatevékenységének gyümölcsei mostanára beérni látszanak. Átkanyarodva egy kicsit a hazai agrárgazdaságra, az átalakuló magyar agrárstruktúrában hogyan találja meg a helyét az Agrya? Mindenekelôtt igyekszünk a hangunkat hallatni. Szervezetünk tevékenységének középpontjában továbbra is a generációs ügyek vannak. Így a fiatalgazda-támogatás, a demográfiai földprogram, amivel alaposabban foglalkoztunk. S persze az ezekhez kapcsolódó adminisztratív problémák, amelyek nehezítik a dolgunkat. Nagy kihívás számunkra is a közös agrárpolitikának, a KAP-nak a tervezett reformja. Ez olyan téma, ami az elkövetkezô egy esztendôt meghatározza majd. Kollégáim elemzik, értékelik a megjelent jogszabálycsomagot. A Fiatal Gazdák Európai Tanácsa (CEJA) lobbizásának köszönhetôen olyan új intézkedések jelentek meg a fiatal gazdákat érintô jogszabályok között, amelyek eddig nem voltak. Például a közvetlen támogatásoknál a prémium kifizetés a fiatal gazdálkodóknak, ami a földalapú támogatásoknál teljesen új. S az is, hogy önálló alprogrammá kell formálni a fiatal gazdáknak nyújtott vidékfejlesztési támogatásokat. Eddig ez elég esetleges volt, de ebbôl most önálló alprogramot kell az AKG-hoz hasonlóan készíteni. Ezek olyan dolgok, amelyek azt mutatják, hogy nagyobb sebességre kapcsolnak a generációváltáshoz kapcsolódó EU-s támogatások, és erre szükség is van, hiszen nagyon komoly a baj. Egy döbbenetes léptékben elöregedô EU-s gazdatársadalom áll szemben egy átalakuló világgal. A földalapú támogatási statisztika szerint a magyar igénylôk egyharmada 60 év fölötti. De jó néhány uniós tagállamban, így például Görögországban ennél is rosszabb a helyzet. Üdítô kivétel Lengyelország, ahol 18 százalék a fiatal gazdálkodó aránya a gazdatársadalmon belül. Tehát nekünk is nagyon oda kell figyelnünk az EU-s politika változásaira, s ezért támogatjuk a generációváltáshoz kapcsolódó kormányzati szándékokat. Bízunk benne, hogy az ügyek eljutnak odáig, hogy az elôkészítések valós programokká tudnak formálódni. Nagyon helyes tehát az az irány, amit a kormányzat kitûzött, és mi maximálisan, minden erônkkel támogatjuk, hogy ebbôl valódi, a magyar mezôgazdaságot megújító programok legyenek. Valkó Béla

12

13 Pr 13 A növényvédô szerrel szennyezett csomagolási hulladékok és csávázott vetômagzsákok visszagyûjtésének évi eredményei CSEBER Kft. ez évben is túlteljesíti a 100%-os termékdíjmentességhez szükséges hasznosítási kötelezettségét (59%), a kibocsátáshoz képest várhatóan kb. 64%-os visszagyûjtési arány európai mércével tekintve is kiválónak mondható. A gyûjtôhelyek száma idén is tovább emelkedett, elmondhatjuk, hogy szinte valamennyi nagykereskedô részt vesz a hulladékok visszagyûjtésében. Örömteli e tény, hiszen a növényvédô szerrel szennyezett csomagolóanyagok, csávázott vetômagos zsákok ingyenes visszavétele beépült a kereskedelmi szolgáltatások rendszerébe. Ez évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a környezetvédelmi szemlélet fejlesztésére. A Cseber Kft. legjelentôsebb alapító tagjai (Syngenta, BASF, Bayer, Monsanto, DuPont, Kwizda, Makhteshim, Summit-Agro, Arysta) vállalták, hogy az eladómérnökeik elôadásaikba beépítik a növényvédô szerrel szenynyezett göngyölegek visszagyûjtésének, kezelésének elôírásait. A Cseber a környezet védelméért program segítségével több ezer felhasználóhoz sikerült eljuttatni e fontos társadalmi kötelezettséget. A téli visszagyûjtési akció A év téli idôszakában a gyûjtés decembertôl jövô év januárjáig lesz. Ezen intervallumon belül minden gyûjtôhely maga dönti el, pontosan mikor vesz át göngyölegeket, zsákokat. Gyûjtôhelyeink elérhetôségei a oldalunkon megtalálhatók. Az összegyûjtött göngyölegek elszállítását a gyûjtôhelyeinkrôl január februárra tervezzük tôl új termékdíj törvény lép hatályba E törvény alapjaiban változtatja meg az elmúlt évek gyakorlatát, e helyen csak néhány fontosabb várható változásról írunk: január 1-jétôl megszûnik a termékdíj-mentesség, minden termékdíj-fizetésre kötelezett befizeti a termékdíjat a NAV-nak. A kötelezettek köre is változik. Létrejött az állami tulajdonú Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ), aki a veszélyes hulladéknak minôsülô csomagolási hulladékok kivételével kizárólagosan jogosult a hulladékkezelés koordinálói feladatainak ellátására. A veszélyes csomagolási hulladékok (pl. növényvédô szerrel szennyezett csomagolóanyagok, csávázott vetômagos zsákok, gyógyszer-csomagolóanyagok stb.) visszagyûjtése a törvény, valamint a gyártói felelôsség alapján kötelezô. A Cseber Non-profit Közhasznú Kft. folytatja tevékenységét, reményeink szerint még hatékonyabban a környezetünk tisztaságának megóvása érdekében. Lantos Péter ügyvezetô igazgató Cseber Non-profit Közhasznú Kft.

14 14 Pr Válságban is mûködô stratégia A Csabatáj Mezôgazdasági Zrt. Kelet-Magyarország egyik legmeghatározóbb agrárágazati szereplôje: baromfitelepén 150 ezer tojótyúk évi 40 millió tojást ad. A vállalat másik fô tevékenysége a szántóföldi növénytermesztés. Terveirôl kérdeztük Végh Lászlót, a cégcsoport vezérigazgatóját. Mit tapasztalt, amikor átvette a Csabatáj Zrt. vezetését, és mik voltak a fô céljai a cég élén? 2006-ban csôdközeli állapotban vettem át a céget, és a legfôbb feladatomnak ennek elkerülését, illetve a fenntartható mûködés kialakítását tartottam. Meg kellett szüntetnünk azokat a tevékenységeket, amelyek veszteséget okoztak. Ma már közel 1000 hektár bérelt földterületen termesztünk búzát, kukoricát, napraforgót, lucernát, borsót. Fele ekkora területen pedig mezôgazdasági szolgáltatást végzünk. Másik húzó ágazatunk az étkezési tojástermelés, illetve ehhez kapcsolódóan a baromfitenyésztés. A nehézségek leküzdését követôen mi a stratégia az éles versenyben és a nehéz gazdasági helyzetben? Inkább elôre tekintünk. Nemrég fejezôdött be az az 560 millió forintos beruházás, amellyel baromfitelepünket korszerûsítettük. Így már a jövôre életbelépô állatjóléti elôírásoknak is megfelelünk, és ez várakozásaink szerint versenyelônyhöz juttatja a vállalatot. Igyekszünk több lábon állni; mezôgazdasági melléktevékenységként takarmánykeverôt üzemeltetünk, amely fedezi a baromfiállomány takarmányszükségletét. Tavaly adtuk át az új baromfitrágya-komposztáló üzemünket, de tevékenységünkben jelentôs volument képvisel a gabonafélék nagykereskedelme is. A kapacitásunk optimális kihasználásában nagy szerepe van a terménytárolásnak, tisztításnak és szárításnak is. Hogyan bôvült a cégcsoport az elmúlt idôszakban? 2009 ôszén adtuk át Kunszentmártonban a társasághoz tartozó Hungarotejfeldolgozó Kft.-t. A sajtüzem napi 600 hektoliter tej feldolgozására képes, amelybôl sajtokat és más tejterméket állít elô. Ide kerül a szintén a cégcsoportunkhoz tartozó Hidasháti Zrt. által termelt napi hektoliter tej is. Hogyan oldották meg beruházásaik, fejlesztéseik forrásigényét, milyen partnerrel mûködnek együtt? A cég fejlôdéséhez elengedhetetlen a tartós forgóeszköz-finanszírozás. Ebben pénzügyi partnerünk a CIB Bank, ahol ezen kívül folyószámlahitelünk és beruházási hitelünk is van. Számunkra fontos, hogy hiteligényeinket gyorsan és rugalmasan bírálják el, valamint a kamatfeltételek megállapításánál elvárjuk, hogy vegyék figyelembe a régi és kiterjedt üzleti kapcsolatunkat. Mindezekre mûködô megoldásokat kapunk, mi pedig tiszta, tervezhetô folyamatokkal járulunk hozzá az együttmûködés gördülékenységéhez. Végül de nem utolsó sorban meghatározó, hogy a banki költségek elfogadható szinten maradjanak, ami szintén teljesül. Összességében elmondhatjuk, hogy igényeink és terveink tükrében kiváló pénzügyi partnerre találtunk a CIB-ben.

15 Kukoricatermesztési melléklet

16 16 Kukoricatermesztés Milyen kukoricát válasszunk? Bár a kukorica vetése még mesze van, a fajtatulajdonosok, vetômag-forgalmazók már decemberben elkezdik ajánlani termékeiket, amelyek között talán nem is mindig olyan egyszerû eligazodni. Márpedig, aki vetni akar, annak elôbbutóbb döntenie kell. Cikkünkben a helyes választáshoz szeretnénk néhány fontos, gyakorlati támpontot adni. A zok a termelôk, akik a vegetációban, illetve az ôszi betakarítási idôszakban a fajtatulajdonosi bemutatókon részt vettek, valószínûleg ki tudták választani, ha újabb hibridkukoricát akarnak kipróbálni 2012-ben a már általuk ismert és bevált helyett vagy mellett. Már decemberben érdemes ezért a forgalmazóktól informálódni. November december hónapban a hibridek tulajdonosai elkezdik a vetômagválasztékuk ismertetését, érdemes ezekre a rendezvényekre elmenni, s a kínálatokat alaposan áttanulmányozni. Ebben az idôszakban jelennek meg különbözô fórumokon, a posztregisztrációs kísérletek eredményei is (pl. GOSZ, Magyar Kukorica Klub), melyeket az ország legkülönbözôbb helyein állítottak be, így a gazdálkodóknak pontosabb információt adnak a saját termôhelyükre leginkább alkalmas hibridekrôl. Ezek szakmai folyóiratokban, interneten fellelhetôk, s nagyon sok információval segítik a gazdákat a vetômag kiválasztásában. Általános érvényû, hogy a legújabb hibridek a legdrágábbak, legmagasabb a termésátlaguk, de általában intenzív termesztést igényelnek. Az újdonságoknál azonban figyelembe kell venni, hogy ezek tulajdonságai tisztelet a kivételnek még csak az MGSZH kisparcellás kísérleteinek megfigyelései, nem biztos, hogy nagyobb, heterogénebb területeken is ugyanezt tudják produkálni. A gazdálkodónak ebben az esetben azt kell eldöntenie, hogy a magas termés eléréséhez megfelelôek-e a termôhelyi adottságai (talajtípus, -szerkezet, valamint a talaj tápanyag- és vízszolgáltató képessége). Amennyiben az elôzô feltételek teljesülnek, meg tudjae adni ezeknek a hibrideknek azt az optimális tápanyagellátást, amely megfelel-e a hibrid igényeinek. Amennyiben ez nem lehetséges, például anyagi megfontolásból, választhat egy kevésbé intenzív, kevésbé érzékeny s általában olcsóbb hibridet, kisebb, de gazdaságosan elérhetô terméshozammal. Olcsóbb lehet a hibridkukorica-vetômag, ha már decemberben el tudják dönteni a gazdák, hogy mit akarnak vetni és megvásárolják, hiszen a fajtatulajdonosok általában élnek a decemberi olcsóbb, januártól drágább árkialakítás lehetôségével. A választásnál azt is mérlegelni kell, hogy mekkora a vetésre tervezett területen a gyomnyomás, és vannak-e nehezen irtható gyomok. Ennek megfelelôen kell eldönteni, hogy hagyományos hibridet vagy annak valamelyik speciális, gyomirtó szerrel szemben is ellenálló változatát választja. FAO-szám A FAO-szám-besorolás nemcsak a koraiságot, hanem a tenyészidô szerinti csoportosítást jelenti. Igen korai: közötti Korai: közötti Középérésû: közötti Késôi érésû: közötti FAO-szám. Ezzel az információval a hibridkukorica-vetômagok vásárlói már az árjegyzéken találkoznak, de a fajtatulajdonosok ismertetôinek is elmaradhatatlan információja. A gyakorló gazdák azzal már tisztában vannak, hogy az ország déli és északi területein célszerû eltérô FAO-számú hibrideket vetni. Az északi régióban nem lehet arra számítani, hogy normál idôben a magas, 500-as FAO-szám feletti kukorica gazdaságosan szárítható nedvességtartalomra beérik, inkább csak a déli országrészeken. Ha a kukorica után kalászos vetést tervezünk, mindenképpen igen korai 200-as vagy korai 300-as FAO-számú hibridkukorica-vetômagot tervezzünk. Ahhoz, hogy a FAO-szám szerint kiválasztott kukoricánk betakarításkori nedvességtartalma az általunk elvárt értéket hozza, optimális idôben kell elvetnünk. Az optimális idôt nem egy konkrét dátum, hanem a talaj hômérséklete határozza meg. A hibrid kiválasztását követôen a vetendô mag mennyiségét kell meghatározni, hiszen a megrendelést zsák db-ra kell leadni. Legfontosabb szempont, hogy megrendeléskor információt szerezzünk a kiválasztott hibridkukorica-vetômag kiszerelésérôl. A hibridtulajdonosok különbözô zsákokban hozzák forgalomba a kukorica-vetômagjaikat. Van 50 ezer, 70 ezer, 80 ezer mag db-ot tartalmazó zsák, a tulajdonosoktól függôen, de találkoztam már 40 ezer szemet tartalmazó zsákkal is. Segítség azonban, hogy a fajtatulajdonosok prospektusaiból, ismertetôibôl vagy területi képviselôitôl információt lehet szerezni a javasolt optimális tôszámról. Csávázás A kukoricavetômag csávázásáról megoszlanak a vélemények, de ma Magyarországon nem lehet kapni hivatalosan csávázatlan kukorica-vetômagot. (Kivételt jelent ez alól a kifejezetten biogazdálkodók részére termelt és feldolgozott vetômag, de itt a hibridfajták száma lényegesen kisebb a hagyományos gazdálkodásra ajánlottaknál). A hibridkukorica-vetômagot elôállító és feldolgozó cégek a legritkább esetben vállalják el a csávázatlan vetômag értékesíté-

17 Kukoricatermesztés 17 sét. Az általuk alkalmazott csávázószerek minden esetben kielégítik a csírafertôzô gombák elleni védelem követelményeit. Más kérdés a rovarölô szeres csávázás. Ezt a lehetôséget akkor szoktuk mérlegelni, amikor az elôvetemény alapján szükségesnek ítéljük (pl. ha a gabona sortávú termény után kapáskultúrát, vagyis széles sortávú vetést tervezünk). Általában ez a módszer a talajlakó kártevôk elleni költségkímélô, de hatékony eljárás. Az ilyen vetômag vetése a környezetre is sokkal kevésbé terhelô a pontos adagolás, valamint a területre kerülô minimális hatóanyag-mennyiség miatt. A vetômagok forgalmazói meghatározott a vetômag-feldolgozók által közölt idôpontig tudják felvállalni a rovarölô szeres csávázással kezelt kukorica-vetômag értékesítését. Ha a termelô késôbb gondolja meg magát és ebbôl a határidôbôl már kicsúszik, még mindig lehet megoldást találni. Egyes jól felszerelt (szakaszos mûködésû, úgynevezett adagrendszerû csávázógéppel rendelkezô) vetômagüzemek, a rovarölôszer-tartalmú csávázószert forgalmazó cégek által kikötött szabályok betartása mellett meg tudják oldani az ellenôrzött utócsávázást. Az idei évben mivel az aszály is meggyötörte a kelô növényeket az ilyen, csávázással történô talajlakó kártevôk elleni védekezésnek nagy jelentôsége volt. Elôvetemény és az amerikai kukoricabogár Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera) elég sok gondot okoz nálunk évek óta. Talajfertôtlenítéssel de kizárólag a megfelelô dózisban lehet ellene védekezni, azonban ez nagyon megviseli a gazdák pénztárcáját. Azért írtam, hogy csak a megfelelô dózisban, mivel a gyártók által javasolt kg/ha mennyiség alatt a termelô csak szennyezi a talajt, ám nem tudja elérni a bogár ellen a megfelelô hatást. Növényvédôszer-gyártó cégek néhány éve reklámozzák rovarölô hatású csávázószereiket is a kukoricabogár ellen. Én személy nem alkalmaznám ezt a megoldást, mivel túl kevésnek tartom a megfelelô hatáshoz még az engedélyezett, emelt szintû dózis hatóanyagát is. Szerintem a legjobb megoldás a vetésváltás. Nem hivatkoznak kukoricatermelôk akkor kártételre, amikor búza, napraforgó stb., vagyis más faj után vetik a takarmányozásra szánt kukoricát. Ha megoldható, akkor ez a legolcsóbb és leghatékonyabb megoldás. Ellentétben más információs bázisokkal, szerintem nem alakult ki még Magyarországon az amerikai kukoricabogárnak az a változata, amely más tápnövényeken is képes szaporodni. magméret, csávázószer. A forgalmazóknak kötelességük tájékoztatni ezekrôl a vásárlóikat. Az utóbbi idôben sok mindent hamisítanak az ügyeskedôk, többek között hibridkukorica-vetômagot is. A legnagyobb gond akkor van, ha takarmánykukoricát akarnak eladni vetômagként. Nagyon oda kell figyelni, ha irreálisan olcsó kukoricavetômagot kínál valaki, utcán, pótkocsiról. Nem érdemes az egész év folyamán a termelésre fordított költség és munka eredményét kockáztatni, hiszen az ilyen vetômag, ha ki is kel, lehet, hogy egyáltalán nem hoz termést vagy minimálisat. Az idei évben sok gondot, idegességet okozott jó néhány termelônek a génmódosított kukoricával történt szennyezettség, mely miatt táblákat, illetve a puffer területeken táblarészeket kellett letárcsázni, lesilózni. Azok a fajtatulajdonosok, akik Magyarországon akarnak forgalomba hozni kukoricát, a szigorú törvényi szabályozás miatt már az idén, de legalábbis a forgalmazási idôszak elôtt bevizsgáltatják a vetômagjaikat, hiszen nem szeretnék kockáztatni a jó hírüket. Mindenképpen azt javaslom tehát a termelôknek, hogy általuk jól ismert forgalmazóktól vásárolják meg a vetômagot, így biztosan azt kapják, amit szeretnének. A forgalmazók a hibridvetômagot a tulajdonosoktól vásárolják, így még esetleges reklamációs igény érvényesítésében is tudnak segíteni. Lengyel Józsefné Mezôfalvai Zrt, vetômagüzem-igazgató MA Növénytermesztési Osztály elnöke Fémzárszám A fémzárszám a minôségi hibridkukorica-vetômag anyakönyvi kivonata! A fémzárszámból, s a hozzá tartozó Vetômagminôsítô bizonyítványból az MGSZH segítségével meg lehet tudni, hogy valóban azt kaptuk-e meg, amit meg akartunk venni, sôt még azt is, hogy hol dolgozták fel az elôállított hibridkukorica-vetômagot. A bizonyítvány adatai tartalmazzák a vetéshez szükséges legfontosabb paramétereket, csíraszázalék, mag db/kg,

18 18 Kukoricatermesztés

19 Kukoricatermesztés 19

20 20 Kukoricatermesztés Megbízható kísérleti adatok a kukorica fajtaválasztáshoz Hagyomány immár, hogy a Top 20 kisparcellás kukorica fajtakísérleti eredményeit sajtótájékoztató keretében hozza nyilvánosságra a Magyar Kukorica Klub (MKK). Az idén, köszönhetôen a kedvezô ôszi idôjárásnak, a Kukorica Termésverseny eredményeit is bejelentették a ráckevei Savoyai kastélyban. Az eseményen, amelyet Lengyel Józsefné, a Top 20 elnöke nyitott meg, képviseltették magukat a nemesítô házak szakemberei, a támogatók és a Kukorica Termésverseny fontosabb szponzorai is. L 1. táblázat. A Top20 kísérletek 5 évi országos átlageredményeinek alakulása Évek Koraiak, t/ha Középérésûek, t/ha 100 = korai ,92 7,69 111, ,67 13,42 105, ,42 11,90 104, ,13 12,75 105, ,56 13,04 103,8 Átlag 11,14 11,76 105,6 engyel Józsefné a fajtakísérletekkel kapcsolatban elmondta, hogy 2011-ben 48 fajtát állítottak be. A hibrideket két érési csoportba sorolták. Az elsôbe az igen koraiak és koraiak, (éréscsoportok közötti összehasonlítást biztosító) hibriddel, míg a középérésû csoportba 19 hibrid került. A kísérleteket 21 helyen vetették el, melybôl végül 10 hely értékelése történt meg. A legcélirányosabb figyelem a termesztett fajtára irányult. A versenyben részt vevô genetikai anyagok nemesítôi a következôk szerint oszlottak meg a képviselt fajták száma szerint: Monsanto: 46; Saaten-Union: 10; Syngenta: 5; Pioneer: 6; GKKHT: 1; KWS: 2; Limagrain: 1. A bemutatott eredmények 10 korai érésû és 10 középérésû kisparcellás, négyismétléses, véletlen elrendezésû kísérletbôl származnak. Az értékelést ezúttal a MTA Mezôgazdasági Kutató Intézete, a Martonvásár Növénytermesztési Osztály munkatársai végezték, Dr. Árendás Tamás osztályvezetô irányításával. A parcellabírálatban és a beérkezett adatok alapján elvégzett elôszûrésben Boncsarovszky Tivadar nyújtott segítséget. Az adatfeldolgozás módszertana a korábbiakhoz hasonlóan, Sváb János alapvetô biometriai munkásságára épült idôjárása jobban hasonlított a vagy inkább a év idôjárására, mint az azt megelôzô 2010-es esztendôre. A száraz években tapasztaltakhoz hasonlóan ismét nagyobb volt a minôség tekintetében az alapkövetelményeknek meg nem felelô kísérletek száma. Az idôjárás az ország középsô részén, délkeleten és délnyugaton szárazságba hajló volt, míg a nyugati és keleti országrészekben megfelelô volt a csapadékellátás. A helyenkénti egyenetlen kezdeti fejlôdést, kedvezôtlen agrotechnikai állapot kialakulását az elôzô évi csapadéksokk által elôidézett elvizesedések, s az altalaj szerkezetének kedvezôtlen változásai okozták. Egy kísérleti helyet, Jászboldogházát heves vihar látogatott meg, gyökérdôlést okozott. A nyárutó és ôszelô száraz, forró idôjárása siettette az érést, s nem kedvezett a szemek kitelítôdésének. Helyenként és egyes hibrideknél termékenyülési zavar is megfigyelhetô volt. Két kísérleti helyen (Bruck an der Leitha, Debrecen) kiemelkedô termésátlagok születtek (koraiak: 13,73 t/ha, 13,81 t/ha; középérésûek: 14,52 t/ha, 14,57 t/ha, kísérleti átlagok: 12,56 t/ha, 13,04 t/ha, a felsorolás sorrendjének megfelelôen). A többi kísérleti helyen is jelentôsen az országos és regionális átlagok felett alakultak a kísérleti termések, de az eredmények lehetôvé teszik a fajták alkalmazkodóképességének és stabilitásának megítélését. Jóllehet egyes kísérletekben jelentôs állati kártevô jelenlét volt tapasztalható (vetési bagolylepke hernyó, kukoricamoly, gyapottok bagolylepke, kukoricabogár) az érintett kísérletek részben kiestek, részben a kártétel mértéke jelentôsen nem rontotta a kíséreltek értékelhetôségét. Gyomosodás vagy egyéb agrotechnikai anomália az értékelt kísérletekre nem volt jellemzô. Az évjárati hatást a Top20 kísérletekkel elért 5 éves átlageredmények bemutatásával érzékeltetjük összegzett Szieberth Dénes, az MKK elnöke (1. táblázat): A táblázat információt ad arról, hogy a hosszabb tenyészidejû hibridek csoportja nagyobb, 5 10%-os terméselônnyel rendelkezik a korábbiakkal szemben. Ha megvizsgáljuk, hogy ezen belül milyen szerepe lehet a fajtaválasztásnak még mindig statisztikai alapon, érdekes dologra jöhetünk rá! A 2. táblázatban mindegyik éréscsoport Top10 -ét hasonlítottuk össze egymással: Szembetûnô, hogy míg a 2 csoport legjobb 10 hibridjét termôképességük oldaláról hasonlítjuk össze, szinte nem találunk különbséget köztük. Ha a szemnedvességben mutatkozó különbségeket is figyelembe veszszük, a koraiak elônye jelentôs,

Lantos Péter Agrármérnök 1967- Gödöllő Közgazdász 1973 Rhone-Poulenc, Aventis, Cseber Nyelvtudás: angol, francia, német 35 év a növényvédelemben

Lantos Péter Agrármérnök 1967- Gödöllő Közgazdász 1973 Rhone-Poulenc, Aventis, Cseber Nyelvtudás: angol, francia, német 35 év a növényvédelemben Lantos Péter Agrármérnök 1967- Gödöllő Közgazdász 1973 Rhone-Poulenc, Aventis, Cseber Nyelvtudás: angol, francia, német 35 év a növényvédelemben Növényvédő szerrel szennyezett csomagoló anyagok és csávázott

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként?

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? Fertőszentmiklós, 2015. 03. 06. Szemerits Attila, Havasréti

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár

Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár Kukorica hibridek alkalmazkodóképességének jellemzése termésstabilitás vizsgálatokkal a Magyar Kukorica Klub TOP20 kísérleteinek 2015. évi eredményei alapján Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

2007. évi beszámolója

2007. évi beszámolója Homokhátsági Mintagazdaság Kht. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a HOMOKHÁTSÁGI MINTAGAZDASÁG KEREKEGYHÁZA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a) 2007. évi beszámolója Tartalom: 2007. évi közhasznú

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing Kutatás + Marketing A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság lapja Tisztelt Olvasók! Kalászos és repce fajtabemutatóinkra invitáló Híradónk ez évi nyári számának írásaiban is igyekszünk a múló, de

Részletesebben

Top20 Kisparcellás Összehasonlító Fajtakísérletek Small plot comparative variety trials EREDMÉNYEK RESULTS 2010

Top20 Kisparcellás Összehasonlító Fajtakísérletek Small plot comparative variety trials EREDMÉNYEK RESULTS 2010 Top20 Kisparcellás Összehasonlító Fajtakísérletek Small plot comparative variety trials EREDMÉNYEK RESULTS 2010 HIBRIDKUKORICA CORN I. Összefoglaló és termésátlagok Summary and yields KŐSZÁRHEGY 2010.

Részletesebben

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11.

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11. A nagy termés nyomában Mezőhegyes, 2014. szeptember 11. Időjárás Trágyázás, növénytáplálás, talaj- és növénykondícionálás Levegőből támadó rovarok Levegőből támadó gombák Herbicid-használat Vetésidő Talajlakó

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

J a v a s l a t az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díjának megállapítására

J a v a s l a t az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díjának megállapítására J a v a s l a t az Önkormányzat tulajdonában álló, haszonbérlet útján hasznosított földterületek bérleti díjának megállapítására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke Előkészítő: PH. Településfejl.

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Az ESTA Szabvány A Vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása. Vetőmagcsávázásra és a csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer

Az ESTA Szabvány A Vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása. Vetőmagcsávázásra és a csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer Az ESTA Szabvány A Vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és a csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer Tartalom - Miért van szükség a rendszerre? - Milyen területet

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

Kecskés Gábor Berzence

Kecskés Gábor Berzence Kecskés Gábor Berzence 2013.09.27. Az előző eladásomban kitértem a NyugatEurópát sújtó esőzésekre és árvizekre, azóta sajnos túl vagyunk már egy igen száraz, aszályos időszakon is mely szintén nem segítette

Részletesebben

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 2005 2300/9/2005. GYŐR 2005. november Készült a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN,

Részletesebben

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10.

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10. Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó 2016. június 9-10. Termelői csoportok Magyar mezőgazdaság: kitörési pont a termelői összefogás Önkéntes együttműködés Termelői csoportok Nemzeti

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Bioélelmiszerek Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Biotermék A valódi biotermék ellenőrzött körülmények között termelt, semmilyen műtrágyát és szintetikus, toxikus anyagot nem tartalmaz. A tápanyag-utánpótlás

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 Miskolc, 2007. február Igazgató: Dr. Kapros Tiborné Tájékoztatási osztályvezető:

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Toxinológia fuzáriumkísérleti tapasztalatok

Toxinológia fuzáriumkísérleti tapasztalatok Toxinológia fuzáriumkísérleti tapasztalatok Székesfehérvár Debrecen 2013. 05.15-16. Magyar Kukorica Klub Egyesület 1 Hivatkozások Szakcikk idézet: Agro Napló (Dr Mesterhézy Ákos) Történeti és szakmai részek:

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Számvitel III 11 gyakorlat Költségelszámolási rendszerek 12. szeminárium

Számvitel III 11 gyakorlat Költségelszámolási rendszerek 12. szeminárium 1. Feladat Egy vállalat néhány éve alapanyagot vásárolt, amelynek beszerzési értéke 100 000 forint volt. Az alapanyag felhasználásával gyártott termékre nincs kereslet, egy vevő kivételével, aki az általa

Részletesebben

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI Fiatal Gazda Konferencia Budapest, 2011.02.25. Dr. Sebestyén Róbert NFA NEMZETI FÖLADALAPLKEZELŐ SZERVEZET (NFA) A Nemzeti Földalap (visszatekintés) A Nemzeti Földalapkezelő

Részletesebben

Fiatal mezőgazdasági termelő - 67/2007 FVM rendelet támogatási jogszabály alapján - Miklósik Ivett

Fiatal mezőgazdasági termelő - 67/2007 FVM rendelet támogatási jogszabály alapján - Miklósik Ivett Fiatal mezőgazdasági termelő - 67/2007 FVM rendelet támogatási jogszabály alapján - Miklósik Ivett Bemutatkozás Mezőgazdasággal már kiskoromban megismerkedtem, édesapám agronómus volt egy TSZ-ben Középiskola

Részletesebben

Az AGRYA és programjainak bemutatása

Az AGRYA és programjainak bemutatása Az AGRYA és programjainak bemutatása Dr. Weisz Miklós társelnök Győr, 2012. november 15-16. Megalakulás éve: 1996. Falusi fiatalok közösségeinek szövetsége 2000-ig 2000-től átalakuló tevékenység, nyitás

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 Veszprém 2006. január Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi

Részletesebben

Jogcímkód:6-121-02-01

Jogcímkód:6-121-02-01 Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Állattartó telepek korszerűsítésének támogatása Monitoring adatlap - Indító Jogcímkód:6-121-02-01 Benyújtandó az illetékes MVH kirendeltséghez 1 Adatlap iratkódja

Részletesebben

Csathó Péter, Pirkó Béla. Mezőgazdasági nitrát szennyezés lerágott csont vagy megoldhatatlan probléma?

Csathó Péter, Pirkó Béla. Mezőgazdasági nitrát szennyezés lerágott csont vagy megoldhatatlan probléma? Csathó Péter, Pirkó Béla Mezőgazdasági nitrát szennyezés lerágott csont vagy megoldhatatlan probléma? A nitrogén sorsa a talajban Forrás: Németh (1995) A nitrát irányelv 25 éve Közvetett piacszabályozási

Részletesebben

Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról

Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról Dr. Gyuricza Csaba elnök Budapest, 2015. november 17. A sikeres szójatermesztés sarkalatos pontjai Rendelkezésre álló termőhely alkalmassága

Részletesebben

Egy Zrt. 2008-2009-2010. üzleti évének átfogó ellenőrzése keretében tett Áfa megállapítási jogeset

Egy Zrt. 2008-2009-2010. üzleti évének átfogó ellenőrzése keretében tett Áfa megállapítási jogeset Egy Zrt. 2008-2009-2010. üzleti évének átfogó ellenőrzése keretében tett Áfa megállapítási jogeset A vállalkozás jellemzői Magyar tulajdonú vágóhíd és húsipari termékeket előállító cég, saját élősertést

Részletesebben

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt.

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 25. Hírlevél TERMÉNYPIACI

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

A baromfi-egészségügy aktuális

A baromfi-egészségügy aktuális A baromfi-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos XIX. Derzsy-napok 2011. június 2-3. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Miről kívánok szólni? Milyen anyagok tartoznak az állattenyésztési és vágási melléktermékekhez? Melyek a legfontosabb jogszabályok?

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

DAN konferencia az ésszerű mezőgazdaság érdekében 2013 április 24., szerda 14:18

DAN konferencia az ésszerű mezőgazdaság érdekében 2013 április 24., szerda 14:18 A pétfürdői Nitrogénművek Zrt. és az Európai Műtrágyagyártók Szövetsége (Fertilizers Europe) a környezetkímélő és produktív mezőgazdaság érdekében DAN-konferenciát szervezett Budapesten, ahol szakmai szempontok

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány Kezdetek A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII.26.) kormányrendelet meghatározta a mezőgazdasági

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZŐK ÉS TERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA

MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZŐK ÉS TERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZŐK ÉS TERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA Budapest 2012. december 5. A MOSZ 2012. december 5-i közgyűlésének állásfoglalása A Közgyűlés az országos

Részletesebben

11. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

11. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Állami földek hasznosításba adása közfoglalkoztatási célra

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK Magyar Madártani Egyesület Fülöp Gyula Kék vércse LIFE - gazdálkodói fórumok - 2007 Natura 2000 területek lehetnek: Farm-alapú támogatás (SPS) területe

Részletesebben

Árutőzsdei hírek. Pioneer sajtófigyelő. Időjáráselőrejelzés. Agrometeorológia. Ha segítségre, szaktanácsadásra van szüksége

Árutőzsdei hírek. Pioneer sajtófigyelő. Időjáráselőrejelzés. Agrometeorológia. Ha segítségre, szaktanácsadásra van szüksége 2013.01.11. AKTUALITÁSOK Minden magnak csak egy esélye van! HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutőzsdei hírek Pioneer sajtófigyelő Időjáráselőrejelzés Agrometeorológia Ha segítségre, szaktanácsadásra

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika költségvetése

A Közös Agrárpolitika költségvetése A Közös Agrárpolitika költségvetése A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban a KAP költségvetése 11%-kal kevesebb mint 2007-2013-ban De a magyar gazdák és a magyar vidék támogatásai 2014-2020 között

Részletesebben

Hivatkozási szám: Melléklet:

Hivatkozási szám: Melléklet: Tervezet Levélcím: 1518 Budapest, Pf.: 127 Tárgy:Mesurol 500 FS csávázószer import behozatala export célra termelt kukorica vetőmag csávázására (Pioneer Hi-Bred Zrt.) Telefon: 06(1) 309-1017 309-1040 Ügyintéző:

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

ŐSZI KALÁSZOS VETŐMAG HELYZET 2015.

ŐSZI KALÁSZOS VETŐMAG HELYZET 2015. ŐSZI KALÁSZOS VETŐMAG HELYZET 2015. Vetőmag Szövetség Kalászos és Nagymagvú Hüvelyes Növények Szekció Juhász Zoltán Sumi Agro Hungary Kft XVI. KALÁSZOSGABONA FÓRUM Visegrád, 2015. szeptember 8-9. Ki mi(n)t

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év VI. évfolyam, 2. szám 215 Statisztikai Jelentések FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA 214. év Főbb termények és termékek alakulása Főbb termények és termékek alakulása VI. évfolyam, 2. szám 215

Részletesebben

Ön tudja már, ki lesz az utóda?

Ön tudja már, ki lesz az utóda? Ön tudja már, ki lesz az utóda? és elkezdte felkészíteni? 2013.február.28. Tömör László, a Budapest Bank agrárszakértője A kutatásról A kutatást a TÁRKI végezte a Budapest Bank megbízásából 2012. szeptemberében,

Részletesebben

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege HÍRLEVÉL 2007/9. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó pályázatok végleges változatának rövid leírásán kívül figyelmükbe ajánlunk egy tervezetet a beruházások kedvezményes finanszírozására

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP3-5.1.1.1-16 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 7. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. november 24-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

NETYE BÁLINT Nyugat-Békés megye netye.balint@trigo.hu +36 30 536 8020 1 HORVÁTH PÉTER. Zala, Nyugat-Somogy 2 KASÓ ANDRÁS

NETYE BÁLINT Nyugat-Békés megye netye.balint@trigo.hu +36 30 536 8020 1 HORVÁTH PÉTER. Zala, Nyugat-Somogy 2 KASÓ ANDRÁS 2015 1 HORVÁTH PÉTER 10 Zala, Nyugat-Somogy 8 horvath.peter@trigo.hu 9 5 12 +36 30 251 0178 1 2 KASÓ ANDRÁS 13 11 Baranya, Somogy megye 6 2 kaso.andras@trigo.hu 4 +36 30 525 1775 3 LUDÁNYI PÉTER Baranya,

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. előadás A vetésszerkezet kialakítása, tervezésének módszerei A vetésszerkezet Fogalma:

Részletesebben

Indikátor tárgya. A gazdaság átfogó vizsgálata 70,0 28,9 41%

Indikátor tárgya. A gazdaság átfogó vizsgálata 70,0 28,9 41% Tapasztalatok Szabóné Németh Ágnes szaktanácsadó Euro-Eco Csoport NAKVI névjegyzéki tanácsadók bemutatkozás szakmai kompetencia Közvetlen kapcsolat a gazdálkodókkal 1 98 db ügyfélből Gazdaság mérete túl

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

őszi káposztarepce és kalászos termékkatalógus 114 % I. hely 2011 - Arsenal 128 % www.lgseeds.hu Magról magra, magasabbra

őszi káposztarepce és kalászos termékkatalógus 114 % I. hely 2011 - Arsenal 128 % www.lgseeds.hu Magról magra, magasabbra őszi káposztarepce és kalászos termékkatalógus 2013 I. hely 2012 Arsenal 114 % I. hely 2011 - Arsenal 128 % NÉBIH kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek korai csoport Magról magra, magasabbra Maximalizálja

Részletesebben

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata:

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: 1. Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: Termesztés céljai, jelentősége (fő- és melléktermékek felhasználása) Fajtaismeret (fontosabb

Részletesebben

A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon. Tikász Ildikó Edit Budapest, szeptember 29.

A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon. Tikász Ildikó Edit Budapest, szeptember 29. A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon Tikász Ildikó Edit Budapest, 2016. szeptember 29. Tartalom 1. Száraz hüvelyesek jelentősége 2. Termelési mutatók

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy) mint védjegyjogosult Duna Ipoly Nemzeti

Részletesebben

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz.

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/19

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ MKB BANK ZRT. FAKTORING SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ MKB BANK ZRT. FAKTORING SZOLGÁLTATÁSAIHOZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ MKB BANK ZRT. FAKTORING SZOLGÁLTATÁSAIHOZ AJÁNLATKÉRŐI / SZÁLLÍTÓI ADATLAP I. Szállító azonosító adatok A vállalkozás neve: Adószám: - - Ügyintéző neve: E-mail címe: Telefonszáma:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013 Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Termékdíj-történetek Tájékozódás a lovagok és lókötők szigetén Hogyan kerüljük le a farkasembereket?

Részletesebben

Mezőgazdasági munkás moduljai

Mezőgazdasági munkás moduljai Mezőgazdasági munkás moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot állít össze Takarmányt kioszt, itat, állatot

Részletesebben

F-42894 számú OTKA kutatás zárójelentése

F-42894 számú OTKA kutatás zárójelentése A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) pályázati rendszer bevezetésének hatása a kijelölt mintaterületek földhasználatára és természeti értékeinek védelmére 1. Bevezetés F-42894 számú OTKA kutatás

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Erőforrások a mezőgazdaságban 22. lecke A mezőgazdasági jellemzői Az agrártermelés

Részletesebben

Mezőgazdálkodás AKG nélkül

Mezőgazdálkodás AKG nélkül Mezőgazdálkodás AKG nélkül Az agrár-környezetgazdálkodási program egy éves kimaradásának hatásai és értékelése Kovács Krasznai Eszter és Kalóczkai Ágnes Kutatási cél Mi történt egy AKG nélküli évben? Kutatási

Részletesebben

Klímaváltozás és gazdálkodói adaptáció

Klímaváltozás és gazdálkodói adaptáció MRTT XIV. Vándorgyűlés Kis- és középvárosok szerepe a területi fejlődésben Nagyvárad, 2016. szeptember 15 16. Klímaváltozás és gazdálkodói adaptáció Koós Bálint MTA KRTK Klímaváltozásról néhány szó ENSZ

Részletesebben

repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények

repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények 04-05 repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények Nicola F az Ön repce hibridje! A repce kiemelt fontosságú növény a számunkra. Mi sem mutatja jobban, mint az, hogy 8 fajtasorral együtt az 500-alk klubja

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

PIONEER PRÉMIUM AJÁNLAT A SIKER BENNE VAN A TARTALOMBÓL. www.dupontpioneerhirlevel.com

PIONEER PRÉMIUM AJÁNLAT A SIKER BENNE VAN A TARTALOMBÓL. www.dupontpioneerhirlevel.com 07 1. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM 2013. OKTÓBER A TARTALOMBÓL PIONEER PRÉMIUM AJÁNLAT A SIKER BENNE VAN PIONEER PROTECTOR TM = KIEMELKEDŐ BIZTONSÁG! TERMELŐI INTERJÚ - TERMELÉS PIONEER VETŐMAGOKKAL AZ AFLATOXIN

Részletesebben