21. évf. 2011/ november december. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "21. évf. 2011/11 12. november december. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG"

Átírás

1 A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/ november december Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja

2

3 Tisztelt Olvasó! Kérdezem a családi alapú agrárvállalkozásból élô ismerôst, milyen is volt az elmúlt év? Fejét vakarja, aztán sorolni kezdi: A tavaszi nyár eleji esôk miatt a borsóm és a meggyem fele, a cseresznyém kétharmada berohadt, az almám harmada április végén elfagyott. A búzát is nagyon féltettük a viharok miatt, aztán végül jó ára lett, és szépen hozott is, a kukoricával sem volt végül baj. Október végére viszont betonra száradt a földünk, a hároméves Kühne-ekénkrôl leszakadt öt fej, a tavalyelôtt vett gépegységünk lízingdíja fél év alatt megduplázódott. A disznókat jó áron adtuk el háztól, de három sajnos betegségben elpusztult, ami pont elvitte a hasznomat. No, ezek után mit mondjak, milyen is volt nekem 2011? Olyan, mint a többi: reménykedtünk, csalódtunk, sírtunk és örültünk. Azt gondolom, a jövô év is ilyen lesz. Alighanem több tízezer gazdálkodó honfitársunk szavai lehetnének ezek. Értik a tegnapot, megküzdenek a mával, remélik a holnapot. A magyar agrárgazdaság pontos idei eredményeit még nem ismerhetjük. Az elôzetes számítások szerint gyenge pozitív szaldóra számíthatunk, ami azért válság verte napjainkban önmagában nem rossz produktum. A gond az, hogy lehetne a mérleg sokkal jobb is, és hogy nem így van, abban nem csak a mind kiszámíthatatlanabb idôjárás a ludas. A mi ágazatunk hosszú évek óta vár olyan átfogó és kiszámítható programra, gyakorlatias szabályozásra, amely pontosan illeszkedik természeti adottságainkhoz és értékesítési pénzkereseti lehetôségeinkhez is. Részeredmények, okos ötletek (például az állattenyésztés felhúzása a termelési szerkezetet jelenleg uraló növénytermesztés mellé) rendre felbukkannak, de a mechanizmus egésze még mindig nem mûködik olajozottan. Azt reméltük, hogy a hét évvel ezelôtt hazánkban is beköszöntô európai uniós rend majd helyre teszi a viszonyokat nem tette. Kiszámíthatóvá és a pénzügyi gazdálkodás alapjává emelte a korábban rendkívül kiszámíthatatlan szántóföldi gabonatermelést, de felszínre hozta azt az ellentmondást is, hogy stabil állattenyésztés nélkül a támogatás puszta ténye exportkényszerek közé is löki az ágazatot. Csak üdvözölni lehet azt a kormányzati törekvést, amely végre ismét a korábban megvolt gabona-hús egyensúly felé terelné a viszonyokat. Ám ezt kényszerrel elérni nem lehet. A gazdák tudnak számolni: ha megéri, több állatot fognak tartani. Ha valóban ilyen irányba indul az ágazat, fontos év lehet Ha nem, vakarjuk majd megint a fejünket. Tamás Gábor Kamara 4 Teljesen feloldódik a munkájában 5 Elektronikusan is teljesíthetô Agrárgazdaság 6 Gabonafelvásárlás: már az adóhatóság is odafigyel Agrárstratégia 8 Osztatlan tulajdonok 10 Modernitás és hagyomány Kukoricatermesztési melléklet 16 Milyen kukoricát válasszunk? 20 Megbízható kísérleti adatok a kukorica fajtaválasztáshoz 23 Kukoricapiaci körkép 30 Energiatermelés kukoricából Tartalom Baromfi 33 Az európai tojástermelés folyamatos kihívásai Állattenyésztés 35 Új stratégia kellene a tejágazatnak Takarmányozás 37 A világ takarmányipara 38 Kukoricaszilázs készítése 42 Szervessav-készítmények alkalmazásának lehetôségei 44 Korai sertés- és baromfitakarmányozás 46 Terápia vagy prevenció? Kaleidoszkóp 50 Kilenc közép-európai agrárkamara Budapesten 50 Törvényességi felügyeleti kérelem a Négy Mancs ellen Minden Kedves Olvasónknak és Partnereinknek kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk! Együttmûködô partnereink: 3

4 4 Kamara Teljesen feloldódik a munkájában Segít a kamarai tanácsadó! A hajdúnánási Szebenyi Tündénél vitathatatlanul jó helyre került a fiatal mezôgazdasági termelôk indulását könnyítô európai uniós támogatás. A halk szavú, 24 éves gazdálkodó teljesen feloldódik a Hortobágy szomszédságában tartott szarvasmarhák és kedvenc lova gondozásakor. Szívesen végzi a növénytermesztéssel és állattartással járó mindennapi feladatokat, miközben lépésrôl lépésre halad tervei megvalósításában. Természetesen továbbra is élvezi a család szakmai támogatását, de a kötelezettségek teljesítésében Kerékgyártóné Mislovics Anita kamarai tanácsadóra szintén számíthat. Az ô biztatásának is köszönheti, hogy három éve benyújtotta támogatási kérelmét. A kérelmében vállalt növekedést gyorsan teljesítette, részt vett a kötelezô képzésen, így a támogatás elôre kifizetett 90 százaléka után jó egy évvel már a maradék 10 százalékot is megkaphatta. A támogatás legnagyobb hozadéka, hogy a vásárolt és bérelt földekkel mintegy 70 hektárral sikerült gyarapítani a család által mûvelt gazdaságot. Késôbb ütemszerûen munkagépeket és jószágokat vásárolt, miközben két munkahelyet teremtett. Családjával jelenleg mintegy 300 hektárt mûvelnek, és szarvasmarhát tartanak. A terület felét kitevô szántón mindenekelôtt téli takarmányt termesztenek, a gyepterület többségén pedig a kétharmad részt magyar szürke marhából, illetve magyar tarkából álló állományt legeltetik. A hasznosított legelôk Natura 2000 besorolásúak, ahol szigorú szabályok vonatkoznak a legeltetésre, valamint a kaszálásra. A Natura 2000 földhasználati elôírásait az érintetteknek akkor is be kell tartaniuk, ha nem kérnek érte támogatást. A gazdálkodási napló vagy nyilvántartás vezetése egyébként is kötelezô a nitrátrendelet miatt, így célszerû tehát élni a Natura 2000 területekre vonatkozó támogatási lehetôséggel, hiszen a képzésre vonatkozó kötelezésen kívül amúgy is minden követelményt be kell tartani, s aki követi az elôírásokat, annak az ellenôrzések miatt sem kell félnie hangsúlyozta Kerékgyártóné Mislovics Anita kamarai tanácsadó. A Szebenyi család is igényli a Natura 2000 támogatást, és szívesen vettek volna részt az agrár-környezetgazdálkodási programban, azt azonban megakadályozta, hogy a gyepek egy része osztatlan közös tulajdonban van. Minden évben kérelmezik ugyanakkor az anyatehén-támogatást, és az idén az ôshonos állatok tenyésztéséhez is kaptak anyagi segítséget. A kérelmeket Kerékgyártóné Mislovics Anita közremûködésével adják be, ahogyan vele ellenôriztetik az évrôl évre változó gazdálkodási naplót is. Év végéig esedékes a nitrátjelentés, melyet szintén a tanácsadó közremûködésével nyújtanak be papíralapon. Szebenyi Tünde támogatott fiatal gazdaként monitoring adatszolgáltatásra is kötelezett, de annak teljesítését a Natura 2000 és a KAT szabályai szintén elôírják, márpedig a területeik között mindkettô szerepel. Kerékgyártóné Mislovics Anita nemcsak segíti, bátorítja is a gazdálkodót Az ôszi munkák költségeinek fedezéséhez nagyon jól jött, hogy a területalapú támogatás elôlegét már november elején megkaptuk. Nagyon rontott ugyanis a gazdaság költségvetésén, hogy komolyan visszaestek az árak, és annyira megcsappant a szürke marha iránti kereslet, hogy az üszôket nem is tudtuk eladni hangsúlyozta Szebenyi Tünde. Ráadásul hiába szerették volna a tanyaprogram keretében felújítani a telephelyüket, Polgár, ahová közigazgatásilag tartoznak, nem szerepelt a támogatható települések listáján. Mindennek a tervezett fejlesztések látják kárát. Kellô önerô híján így elodázódik a géppark korszerûsítése is, amelyre a hatékonyabb, pontosabb, gyorsabb munkavégzéshez lenne szükség. Ilyen nehezebb idôszakokban nagy segítség a szakma iránti elkötelezettség, amely Szebenyi Tündét is hajtja. Hasznos információkért látogassa meg a és a oldalakat. Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.

5 Kamara 5 Elektronikusan is teljesíthetô Segít a kamarai tanácsadó! A vizek mezôgazdasági eredetû nitrát-szennyezéssel szembeni védelmét szabályozó 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet a nyilvántartás és az adatszolgáltatás rendjét is elôírja. Ennek értelmében a háztartás igényeit meghaladó mértékben állatot tartóknak és a nitrát érzékeny besorolású területen növényt termesztôknek december 31-ig kell beküldeniük az ún. nitrát jelentést. A kötelezô nitrátadatszolgáltatás az elôzô gazdálkodási évre, azaz a szeptember 1. és augusztus 31. közötti idôszakra vonatkozik. Tavaly óta a gazdálkodók elektronikus formában is teljesíthetik a bevallást. Ehhez az elektronikus kitöltô keretprogram a weboldalon a Nyomtatványok/e-nyomtatványok menübôl érhetô el, majd ügyfélkapus azonosítást követôen az adatok továbbíthatók a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz. Továbbra is lehetôség van azonban a papíralapú nitrátjelentésre, ehhez a vonatkozó rendelet 6. számú mellékletében lévô adatlapot kell kitöltve elküldeni a gazdálkodók lakóhely/székhely szerint illetékes megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságához. Az adatlapok az igazgatóságok ügyfélszolgálati irodáiban, illetve a Gazdálkodói Információs Szolgálat kamarai tanácsadóinál is beszerezhetôk, akik a kitöltésben is segédkeznek. A nitrát-adatszolgáltatás esetében határidôn túli beadásra, hiánypótlásra az elektronikus feltöltésnél is mód van. A kötelezettség elmulasztása azonban 10 ezer és 100 ezer forint közötti bírságot vonhat maga után, illetve ha a kölcsönös megfeleltetés ellenôrzésekor derül ki, akkor 1 5 százalékos a vonatkozó támogatásokból levonandó szankcióval járhat. A háztartási igényt meghaladó állatlétszám (forrás: 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet) Állatfaj 1 számosállat (db) 5, illetve 3 számosállat (db) Ló 1 5 Szarvasmarha 1 5 Növendék marha vagy csikó (idôsebb 1 évesnél)/szarvas 2 10 Növendék marha vagy csikó (1 évesnél fiatalabb)/ôz 4 20 Sertés/vaddisznó 5 25 Stucc 6 18 Süldô Juh Bárány Tojótyúk/kacsa/liba/fácán Broilercsirke Megjegyzés: A magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékû állattartás ingatlanonként 5-nél, baromfinevelésekor 3-nál több számos állat tartását jelenti. A nitrát-adatszolgáltatás során a gazdálkodónak, az állattartó telep, a hígtrágya-, valamint istállótrágya-tároló adatain kívül a legeltetéssel hasznosított terület nagyságát, valamint a kijuttatott trágya mennyiségét is számszerûsíteni kell. Ezen túl nyilatkozni kell az átadott vagy átvett szerves trágyáról. Hígtrágya, egyéb nem veszélyes hulladék vagy szennyvíziszap feltüntetésekor az esetleges helyszíni ellenôrzéskor a talajvédelmi hatóság engedélyét is kérhetik. Legalább ilyen fontos, hogy a szántó területeken a mûtrágyát az ötévente öthektáronként begyûjtött, akkreditált laboratóriumban bevizsgált talajminták alapján készített tápanyaggazdálkodási tervre alapozottan juttassák ki a termelôk. Nyomon kell követni a szerves trágya kijuttatásának hasznosulását is, fôként azokon a táblákon, ahol több éven keresztül trágyáznak. A szerves trágyák beltartalmi mutatói a már említett rendelet 1. mellékletébôl olvashatók ki. A nitrátérzékeny területeken a legeltetés során, illetve a különféle trágyázási eljárásokkal összességében hektáronként legföljebb 170 kilogramm nitrogén hatóanyag juttatható ki, meghatározott idôszakokban. November 15. és február 15. között ugyanis egyáltalán nem adagolható a szerves/ásványi trágya, és természetesen a téli legeltetési korlátot is figyelembe kell venni. A kalászosok fejtrágyázása esetén a tilalmi idôszak február 1-jéig tart. Amennyiben az állattartó telep nem rendelkezik a trágya elhelyezéséhez szükséges földterülettel, vagy nem igazolható az egyéb hasznosítás (például biogáz-elôállítás), akkor az adatszolgáltatásban fel kell tüntetni az átvevô adatait, más gazdálkodótól vásárolt szerves trágya esetén pedig az átadó adatait. Az ellenôrzô talajvédelmi hatóság az alapbizonylatokat (átadás, átvétel stb.) is ellenôrizheti az esetleges helyszíni ellenôrzéskor. Hasznos információkért látogassa meg a és a oldalakat. Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.

6 6 Agrárgazdaság Gabonafelvásárlás: már az adóhatóság is odafigyel Annak mindenképpen jelzésértéke van, ha az adóhatóság külön közleményben figyelmezeti a gazdákat: vigyázzanak a földeket készpénzzel járó felvásárlókkal, mert könnyen lehet, hogy valójában általános forgalmi adó elcsalásában utazó bûnözôk. Márpedig az adóhatóság keményen bünteti a gazdát is, ha szabálytalanságot észlel, mivel összejátszást vélelmez. I smétlôdik az elmúlt években megszokott szisztéma, amely rendszerint a magas gabonaárak miatt alakul ki: kell az áru és a keresletet meglovagolják az ügyeskedôk is. Emlékezzünk: tavaly a közbérrel fenyegetô nagyfelvásárlók okoztak gondokat az elemi csapásokkal fenyegetett termelôknek; idén már a zavarosban halászgató csalók (is) jelentik az egyik legnagyobb fenyegetést. Mindezt arra alapozhatjuk, hogy Nemzeti Adó- és Vám Hivatal (NAV) tájékoztatót adott ki a gabonakereskedelemhez köthetô adócsalásokról. A közlemény szerint a gabonakereskedelem (is) bûnözôi körök célpontjává vált: a jellemzô elkövetési alakzat elsô mozzanataként a gabonatermelônél megjelenik egy magyar vagy magyarul beszélô külföldi állampolgár, aki egy Európai Unión belüli felvásárló képviselôjének adja ki magát. A gabonát a magyarországi felvásárlók ajánlatánál kicsivel jobb árat ígérve megveszi. A termelô a közösségi értékesítésnek megfelelôen a számlát áfa-tartalom nélkül állítja ki. A gabona azonban ténylegesen nem hagyja el az ország területét, hanem Magyarországon belül kerül továbbértékesítésre. Az adóhatóság megfogalmazása szerint ilyenkor sokszor a becsületes, tisztességes termelôn csattan az ostor. Abban az esetben, ha egy késôbbi ellenôrzés során bebizonyosodik, hogy nem közösségi értékesítésre került sor, az adóhivatal a termelô által korábban adómentesen kibocsátott számla értékére felszámítja a belföldi értékesítés 25 százalékos áfáját, az arra esô bírságot, késedelmi kamatot, továbbá a gazda büntetôjogi következményekkel is számolhat. A közlemény hátterében immár milliárdos tételû konkrét csalások állnak. Például november elején uniós ügyletnek álcázott áfa-csalást derített fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya megyében; a csalók 110 millió forintnyi adóhiányt halmoztak fel. Az errôl szóló hivatalos közlemény szerint különbözô termelôktôl vásárolt nagy mennyiségben kukoricát, repcét, búzát egy szlovák cég nevében az a két férfi, akiket most különösen nagy értéket meghaladó adócsalással gyanúsítanak a NAV pénzügyi nyomozói. Az áru az Európai Unió helyett mindössze Pécsig, onnan pedig belföldi vásárlókig jutott el. Az uniós ügyletnek álcázott beszerzéskor a termelôknek nem fizettek áfát, eladáskor azonban bruttó értéken számoltak. A jelentôs forgalom dacára a felszámolt áfát a cég vezetôi nem vallották be tájékoztatott a NAV. A cég két vezetôjét elôzetes letartóztatásba helyezték; az elcsalt adó és az ahhoz kapcsolódó bírságok megfizetése mellett akár 8 év börtönbüntetésre is számítaniuk kell az elkövetôknek áll az adóhatósági közleményben. Elônyben a tôzsde Mindezt azért volt érdemes felemlíteni, mert a termés értékesítésének mind a közvetlen felvásárlásra vonatkozóan, mind az egyéb közraktári-banki, illetve határidôs tôzsdei eladásra jól bejáratott és üzembiztos módszerei vannak. A készpénzes vétel biztosan nagy csábítást jelent, de a kockázat sem kicsi: jobb elkerülni egy átfogó adórevíziót. (A felvásárlási szerzôdések körüli tavalyi anomáliákról és a lehetséges megoldásokról idei januári számunkban olvashattak összefoglalót.) Ha nagyon kell a pénz, akkor már inkább közraktárazzunk, vagy kössünk határidôs opciót elôleggel. Van rá módszer. Magyarországon a határidôs árutôzsdének nagy hagyományai vannak. A határidôs tôzsdék létrejöttének alapvetô oka az árutulajdonos eladók és a felhasználó vevôk koncentrált piacának, árbiztosítási helyszínének megteremtése. A határidôs fedezeti ügyletet gyakorlatilag olyan helyettesítô ügyletnek kell felfogni, amely arra hivatott, hogy a tényleges fizikai teljesítésig, vagyis a kontraktusban foglalt határidôig helyettesítse a tényleges áruügyletet. Kétféle határidôs hedge létezik, az eladási (sort hedge) és a vételi (long hedge) fedezeti ügylet. A tôzsdei opciós ügylet a határidôs (futures) ügyletbôl kifejlesztett üzletkötési technika. A lényeg az, hogy a határidôs kontraktus birtoklásának opciójával folyik a kereskedelem. Az opció kiírója egy konkrét, meghatározott árú határidôs kontraktus opciós jogát adja el, a vevô ezt veszi meg. Kétfajta opció létezik, a vételi vagy call, és az eladási vagy put opció. Árunk határidôs értékesítésével ügynököt bízhatunk meg, kötött opcióra pedig bankhitel is kapható. Igaz: a határidôs ügyletekben ott a veszteség lehetôsége is, mert a gabonatôzsde is tôzsde.

7 Agrárgazdaság 7 Biztosra menni Aki azonban biztosra akar menni, annak jobb a közraktározás és ahhoz felvehetô lombardhitel. Kozár László agrárközgazdász megállapítja: a mai magyarországi közraktári rendszer mind a piaci szereplôk, mind a pénzintézetek, mind az állami szabályozás szempontjából bevált, része az üzleti kalkulációknak, a hitelkonstrukcióknak és része volt a piacszabályozásnak is még akkor is, ha egyesek ezzel a módszerrel is visszaéltek az elmúlt években. De ettôl még maga a módszer megbízható és mûködik. A közraktározás az elmúlt években alapvetô piaci funkcióin túl az állami intervenció eszközeként, elsôsorban a gabona- és borpiac esetében jelent meg. A legalapvetôbb tudnivaló, hogy a közraktárnak a közraktári törvény alapján, mint korlátozott pénzintézeti jogosítvánnyal rendelkezô intézménynek jogában áll zálogkölcsönt folyósítani az általa kibocsátott közraktári jegy fedezete mellett. A közraktárak igazi ügyfélköre a kis mennyiségû áruval rendelkezô vállalkozói kör, akiknek az úgynevezett egyablakos kiszolgálás fontosabb a meghitelezési aránynál. A lombard hitelezés az egész fejlett világban jól ismert hitelezési forma, és a fedezet nagyfokú mobilizálhatósága miatt a lombard kamatláb a legalacsonyabbak közé tartozik világszerte. Magyarországon az utóbbi években milliárd forint nagyságrendben helyeznek ki a pénzintézetek közraktárjegy alapú lombardhitelt évente. Az általánosan használt gyakorlat szerint a közraktárjegyen feltüntetett áruérték maximum százalékát finanszírozzák meg egyes bankok, ha az értékesítési kockázat tôzsdei eladási pozícióval fedezett, a finanszírozás arányát a tôzsdei jegyzés 90 százalékában határozzák meg. Igaz ezek az arányok az elmúlt években elkövetett csalások miatt kissé csökkentek, 60 70, illetve 80 százalék körüli értékekre. Amennyiben a tôzsdei árak a fedezeti ügylethez képest növekednek, a bank kockázata, hogy nem tudja a változó letétet az ügyfél finanszírozni. Ebben az esetben a tôzsde a bank elôzetes értesítése mellett kényszerlikvidál, és az addig felhalmozódott, az ügyfél által befizetett változó letétet a bank kapja meg. Ez a rendszer bár pillanatnyilag a legjobb Magyarországon túlságosan bonyolult, drága, a termelô szempontjából kiszolgáltatott helyzetet teremt, ugyanakkor a bank szempontjából kockázatos, és nem teszi lehetôvé a tonnánkénti maximális hitelkihelyezést. EUR/tonna fix áron. E mennyiség felett nem elég a termény felajánlása, a kívánt vételár megadásával kell pályázni. Minden más intervencióra jogosult gabona kukorica, árpa, rizs, durumbúza, cirok esetében a felvásárolható mennyiség nulla tonna. Ez nem azt jelenti, hogy semmit sem vásárolnak fel az említett gabonákból, hanem azt, hogy kizárólag piaci zavar esetén, pályáztatás útján fogadják be azokat. A felvásárlás mértékén az aktuális piaci helyzettôl függôen az Európai Bizottság természetesen változtathat olvasható a kormány honlapján. A tavalyi, 2010/2011-es gazdasági évben nem volt gabonafelvásárlás Magyarországon, az azt megelôzô évben 2009/2010-ben viszont tonna árpát és tonna búzát vásárolt fel az Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. A mostani rendeletmódosítás három legfontosabb változása a jogharmonizációs, technikai változtatásokon kívül a felvásárlást, a tárolást és az értékesítést is érinti. Az eddigi gyakorlattól eltérôen az MVH csak a hiánytalan dokumentációjú felajánlásokat fogadja be, így gyorsítva a felvásárlási folyamatot. Ezentúl újra jogszabályban meghatározott minôségi feltételeknek kell megfelelnie azoknak a raktáraknak, amelyeket a MVH kibérel az intervenciós gabona tárolására; illetve a közösségen belüli értékesítés kapcsán pontosították a rendeletben az áfa-szabályokat, és pénzügyileg zárttá tették a rendszert. Tamás Gábor Változó felvásárlás Az idei évi gabonapiac számára fontos infomáció, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium módosította a gabona és a rizs intervenciójáról szóló rendeletet, így világosabbá, egyértelmûbbé válnak a felvásárlás és a raktárkiválasztás szabályai. Az Európai Unió a gabonaágazatban intervenciós rendszert mûködtet, aminek lényege, hogy jogszabályokban meghatározott feltételek szerint, rendszeresen felvásárolja a felajánlott terményt. Jelenleg csak a búza esetében határozzák meg a felvásárolható mennyiséget, ez évi három millió tonna összeurópai szinten, 101,31

8 8 Agrárstratégia Osztatlan tulajdonok Kiméréseket gyorsítana a szaktárca Napilapos információk szerint a kormányzat a jövô évi büdzsében mintegy hárommilliárd forintot szán az osztatlan közös földtulajdonok kimérésére. Ezzel egy csaknem két évtizedes adósság felszámolását érheti el: ha nem is egy-két év alatt, de legalábbis 2015-re minden tulajdonosnak fizikailag is birtokába kerülhetnek a rendszerváltozáskor szerzett földterületek. A költségvetési keret biztosítása lényegében az érvényben lévô kormányprogram végrehajtását célozza. Abban ugyanis ez áll: Fel kell gyorsítani a mintegy 1,5 millió hektár osztatlan közös földtulajdon állami felvásárlását, illetve igény szerinti kimérését és a tulajdonosok birtokba helyezését, továbbá az állam kezelésében lévô nemzeti földvagyon felhasználásával és az önkéntes földcserék elôsegítésével haladéktalanul meg kell kezdeni a gazdákkal és a helyi közösségekkel egyeztetett és általuk szervezett birtokrendezést, a szétszórt parcellákat összerendezô tagosítást. Alacsonyabb áron Mint az köztudott, a rendszerváltás utáni kárpótlás, szövetkezeti vagyonnevesítés és a privatizáció nyomán Magyarországon több mint 1,5 millió hektár szántó kényszerközösségek tulajdonában van. A foldbroker.hu becslése szerint a 10 hektár alatti termôföldet tulajdonló mintegy 2,5 millió személynek összesen 3 millió hektár szántóterület van a tulajdonában. Ennek mintegy 40 százalékát a kárpótlási eljárás keretében jórészt kizárólagos (1/1) tulajdonként mérték ki, míg 60 százaléka a szövetkezeti részarány-tulajdon kiosztása során közös tulajdonba került. Az ültetvények, erdôk és gyepek esetében is hasonló, vagy még ennél is magasabb a közös tulajdon aránya. A részarány-tulajdon azonban merôben más jellegû közös tulajdoni forma, mint ha öröklés révén közeli hozzátartozók javára vagy házassági vagyonközösség alapján keletkezett volna. A személyenként 20 vagy 30 aranykoronás részarány földek egymással gyakran semmiféle rokoni vagy ismerôsi kapcsolatban nem álló tulajdonosai ugyanis egy kényszerközösség tagjaivá váltak. Az osztatlan közös tulajdonban álló földrészletek egyes tulajdoni hányadai jogilag forgalomképesek ugyan, de a tulajdonostársak nagyobb száma esetén a gyakorlatban csak nehezen értékesíthetôek. Az ilyen földrészletek jellemzôen százalékkal alacsonyabb áron cserélnek gazdát, mintha kizárólagos tulajdonban lévô területrôl lenne szó. A tulajdoni hányadrész tényleges ára tehát nagyban függ attól, hogy milyen a földrészlet hasznosítási módja. Egyes vidékeken például az a jellemzô, hogy a nem túl nagy számú tulajdonostárs a közös földrészletet tulajdoni hányadrészük arányában egymás között természetben felosztja, és úgy mûvelik azt. Az is gyakori, hogy a tulajdonostársak elôzetes beleegyezésével egy nagyobb osztatlan közös tábla egyes tulajdonosaival más-más gazdálkodó köt haszonbérleti szerzôdést, majd a táblát a lekötött tulajdoni hányadok arányában a mûvelés szempontjából természetben felosztják egymás között. Az sem ritka, hogy egy kisebb térség gazdálkodói átfogó mûvelési cserét hajtanak végre a gazdaságos földhasználati viszonyok megteremtése érdekében (a folyamat integrálói a környék nagyobb gazdasági társaságai, szövetkezetei lehetnek). Ilyen esetben a földtulajdonosokkal a haszonbérlô gazdálkodók már eleve olyan kikötéssel szerzôdnek, hogy elôzetes beleegyezésüket kérik a mûvelési célú csere megvalósításába. Ennek révén a tulajdonosok továbbra is a haszonbérlôvel maradnak jogviszonyban, ô köteles fizetni a haszonbérleti díjat is, de lehetséges, hogy egy másik gazdálkodó végzi az adott földterületen a mezôgazdasági munkákat, mégpedig az, aki a csere révén egy adott dûlô vagy dûlôrész földrészleteit szinte egy tömbben mûvelni tudja. Érdekellentét Az osztatlan közös termôföldek hatékony mûvelését gátolhatja az egyes tulajdonostársak közötti ellentét. Ha csak egy tulajdonostárs is megtagadja a haszonbérleti szerzôdés aláírását, a földhivatal nem jegyzi be a teljes területre a haszonbérlô számára a földhasználatot. Ez pedig kellemetlen következményekkel járhat, mivel a földhasználati nyilvántartás közhiteles, és ha a gazdálkodó a nemzeti költségvetési forrásból származó támogatást (ilyen például a gázolaj jövedékiadó-visszatérítés) kért be nem jelentett földje után is, a VPOP megbírságolhatja jogosulatlanul igénybe vett támogatás miatt. A tulajdonostárs és a bérlô érdekellentétének alapja nemcsak a haszonbérlet feltételeiben (például a díj mértékében, a szerzôdés hosszában) keresendô, de gyakran elôfordul az is, hogy a tulajdonostárs inkább maga szeretné a földjét mûvelni. Ebben az esetben nehezen lenne kivitelezhetô, elôfordul, hogy a haszonbérlô ajánl fel saját földjei közül egy arányos, kisebb földrészletet mûvelésre az aláírástól vonakodó tulajdonostársnak, mintsem hogy megbontsa a gazdaságosan mûvelhetô, szabályos tábla egységét. (Cikkünk elkészítéséhez köszönjük a foldbroker.hu közremûködését!) - t

9

10 10 Agrárstratégia Modernitás és hagyomány Tizenöt éves a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége A magyar agrárpolitika fô iránya jó, és a 2010-es váltást követôen idôre volt szükség a programok részleteinek kidolgozásához. Itt az ideje, hogy megismerhessük ezeket a részleteket. Mi türelemmel várjuk, hogy erre sor kerüljön, és hozzákezdjünk a végrehajtáshoz mondta lapunknak Mikula Lajos, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége, az Agrya ügyvezetô elnöke, akit a múlt év elején létrehozott új vezetési struktúráról és a szervezet azóta indított, illetve megvalósított projektjeirôl kérdeztünk. A hazai társadalmi-gazdasági változások elôszelét az Agrya mindig is jól megérezte, s ezekre igyekezett idôben és taktikusan reagálni. Sohasem titkolta, hogy a családi gazdálkodók pártján áll, de lehetôleg nem valamelyik politikai ciklusváltó erô elkötelezettjeként. Az évek során a modernitást és hagyományt egyaránt jól ötvözte tevékenységében, és az EU agárvilágában is jól feltalálta magát. Tavaly Önök mégis úgy gondolták, hogy új vezetési struktúrára van szükségük. Az Agrya 2010 februárjában az új vezetési struktúra keretében két társelnöki és egy ügyvezetô elnöki tisztséget határozott meg. Így lett társelnök Kesjár Kamilla kertészmérnök-közgazdász és Weisz Miklós agrármérnök-közgazdász. Fontos volt, hogy végre egy hölgy is bekerüljön egy agrárképviselet vezetésének elsô vonalába. A mai Magyarországon szinte általános gyakorlat, hogy egy normálisan mûködô családi gazdaságban az asszony viszi az adminisztrációt és a könyvelést, ô foglalkozik a papírokkal, a férfi a termeléssel. Mennyire váltotta be a struktúraváltás a hozzá fûzött reményeket? A társelnökök kiváló munkát végeztek. Velük együtt határoztuk meg 2010 áprilisában azt a kétéves programot, amiben leírtuk, hogy mivel akarunk foglalkozni az elkövetkezô idôszakban, kijelölve egy hosszabb távra vonatkozó, nagyon világos irányt. Mire gondol? Mindenekelôtt egy nagyon intenzív kommunikációs tevékenységre, ami nem feltétlenül csak a szakmát, hanem az átlagembert is megcélozza. Nagyon komoly hibának tartom ugyanis, hogy az agrár-érdekképviseletek, agrárszervezetek kommunikációs tevékenysége bezárkózó, azt hiszik, elegendô, ha egymás között jól elbeszélgetnek. De ettôl az átlagember, a fogyasztó nagyon keveset tud meg arról, hogy mi történik az ban, mi történik a mezôgazdaságban, miért fizetnek ott uniós vagy állami támogatásokat. A mi kommunikációnknak ezzel szemben két iránya van: egy szakmai a megfelelô szakhatóságok, a szakmai partnerek felé; és egy általánosabb, az ról szóló kommunikáció az átlagember, a fogyasztó számára. Meg kell ismertetni az embereket az stratégiai jelentôségével, a vidék megmaradásában játszott szerepével. Értsük úgy, hogy a szövetség elhatározta, kitör az agrármédia nyújtotta kommunikációs lehetôségek korlátai közül? Igen. Ennek elsô látványos akciója a Vidék Kaland Program volt. Az AGRYA az Európai Bizottság támogatásával indította el a programot, melynek segítségével a 18 és 35 év közötti városi fiatalok egy hétre bekapcsolódhattak egy-egy fiatal gazda által irányított gazdaság tevékenységébe. A kalandorok szakmai spektrumára jellemzô, hogy volt közöttük országgyûlési képviselô, pszichológus, építész, közgazdász és jogász is. A legnagyobb meglepetést az okozta, hogy a Kalandra jelentkezôk kétharmada hölgy volt. A fô cél a kommunikációs áttörés volt. Ez hogyan sikerült? A program során tapasztaltuk, hogy a társadalom ki van éhezve az ilyen jellegû információkra, a friss és jó dolgokra. Sikerült megszólítani ezzel egy olyan, húsz-harminc év közötti, értelmiségi fiatalokból álló rétegét a társadalomnak, amelyik odafigyel arra, hogy mit eszik, hogyan él. A programmal foglalkoztak a kereskedelmi rádiók, az ELLE magazin, a Nôk lapja, a Blikk és más lapok is. Olyan helyekre jutott el tehát a hírünk, ahová eddig szinte soha. Nyilván a Vidék Kaland Program sikere is inspirálta az Agryát, hogy a legfiatalabb korosztályt, a gyerekeket is megszólítsa. A vidékrôl, a gazdákról való elképzelések kilencéves korban még nem rögzülnek, még formálható egy gyerek gondolkodása. Ezen a területen két programot is indítottunk. A Vesd Bele Magad! program keretében kisiskolások kaptak vetômagokat. Azt kértük a gyerekektôl, hogy vigyék haza, vessék el a magvakat, s ami kikel és termést hoz, azt fogyasszák el. A részt vevô pedagógusok és a gazdák segítségével több mint kétezer gyerek válhatott magvetôvé. A Tellus oktatási projektjük jóval szervezettebbnek és intézményesültebbnek látszik. A Tellus egy olyan szemléletformáló projekt, ami a mezôgazdaságnak, a gazdáknak a társadalmon belül betöltött szerepét hivatott bemutatni a gyerekeknek, de ami beépül a napi oktatási tevékenységbe. Tulajdonképpen egy 8 10 évesek számára kidolgozott tankönyvcsomagról van szó. A Tellus kí-

22. évf. 2012/11 12. november december. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/11 12. november december. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/11 12. november december Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Bár még nem ismeretesek a végeleges adatok, de tényként kezelhetjük, 2011-es kimagasló

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/2. február. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/2. február. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/2. február Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! A legtöbb szakértô abban egyetért, hogy éhezés ügyben sorsfordító idôket élünk. Ezen a ponton túl

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/3. március Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Tartósan alacsony felvásárlási árak esetén a termelôk nem képesek intenzív gazdálkodásra, mert

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/5. május. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/5. május. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/5. május Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! A Vidékfejlesztési Minisztériumban elkészült Nemzeti Vidékfejlesztési Koncepció 2020 címû átfogó

Részletesebben

Gondolt arra, hogy aszályos lehet az idei év? NE KOCKÁZTASSON! Válassza az igazolt teljesítményű DEKALB kukorica hibrideket: DKC4590 DKC4795

Gondolt arra, hogy aszályos lehet az idei év? NE KOCKÁZTASSON! Válassza az igazolt teljesítményű DEKALB kukorica hibrideket: DKC4590 DKC4795 A hónap melléklete: növényvédelem 2014. március I 3. szám I Ára: 499 Ft Gondolt arra, hogy aszályos lehet az idei év? Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország WMO Kumulát csapadék-mennyiség 800 600 400 200

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon (Belgium): +32.488.292.170 Phone/Telefon: (Magyarország) +36.20.444.0653

Részletesebben

A tar ta lom ból. XVII. évfolyam, 2010. 4. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XVII. évfolyam, 2010. 4. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XVII. évfolyam, 2010. 4. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból ESA közgyűlés: fókuszban a szellemi tulajdon és a nemesítői jogok védelme 2 Hogyan járjunk

Részletesebben

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora

Részletesebben

agrárium 23. évf. 2013/9. szeptember Ára: 499 Ft

agrárium 23. évf. 2013/9. szeptember Ára: 499 Ft 23. évf. 2013/9. szeptember Ára: 499 Ft Tisztelt Olvasó! Idén ismét viták kereszttüzébe került a hazai agrárgazdaság szerepe a nemzeti össztermék elôállításában. Abban igazából minden szakember, kormánytisztviselô,

Részletesebben

23. évf. 2013/2. február. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

23. évf. 2013/2. február. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 23. évf. 2013/2. február Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Elôttünk egy kutatói elemzés, adatai nem túl biztatóak. E szerint a hazai agrártermelés tavaly

Részletesebben

NAKlap. Magyar termôföld 2014 6-8. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Õstermelôi igazolvány: Ingyen Interjú Gyôrffy Balázzsal 4-5 oldal

NAKlap. Magyar termôföld 2014 6-8. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Õstermelôi igazolvány: Ingyen Interjú Gyôrffy Balázzsal 4-5 oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2014. január A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Magyar termôföld 2014 6-8. oldal Õstermelôi

Részletesebben

20. évf. 2011/9. szeptember. Ára: 287 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

20. évf. 2011/9. szeptember. Ára: 287 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 20. évf. 2011/9. szeptember Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! A magyar agrártermelés helyzetét évek óta megnehezítô helyzet kezelését határozta el a kormányzat

Részletesebben

23. évf. 2013/1. január. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

23. évf. 2013/1. január. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 23. évf. 2013/1. január Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! 2012-ben az a paraszt is megtanult imádkozni, aki még sosem járt templomban e keserûen ironikus

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/4. április Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Sok szó esik manapság akár a készülô hungarikumtörvény, akár a központi agrármarketing szervezet

Részletesebben

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 4. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 4. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XIX. évfolyam, 2012. 4. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból Rekordszámú résztvevő az ESA 2012. évi ülésén 2 GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Kísérletek

Részletesebben

A tar ta lom ból. XVIII. évfolyam, 2011. 1. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XVIII. évfolyam, 2011. 1. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XVIII. évfolyam, 2011. 1. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból Szorosabbra fűzni a tagsággal a kapcsolatot 2 Tájékoztatás az MgSzH átszervezéséről 4

Részletesebben

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni?

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? 17. évf. 2007/5. május Ára: 287 Ft A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG Magyar Agrárkamarák lapja Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? Üzleti

Részletesebben

A tar ta lom ból. XVII. évfolyam, 2010. 1. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata. Erősíteni az információcserét

A tar ta lom ból. XVII. évfolyam, 2010. 1. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata. Erősíteni az információcserét XVII. évfolyam, 2010. 1. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból Erősíteni az információcserét 2 A kukorica termesztésének ökonómiai elemzése 5 Iránymutatás

Részletesebben

tartalom 1 Csatlakozás napja - Brüsszel A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja III. évfolyam elsô szám Beköszöntô helyett

tartalom 1 Csatlakozás napja - Brüsszel A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja III. évfolyam elsô szám Beköszöntô helyett FiatalGazda_2004_1.qxd 9/27/04 2:54 PM Page 1 A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja Beköszöntô helyett Egy megújuló szervezet megújult belsô lapját tartja a kezében a kedves olvasó. Beköszöntô

Részletesebben

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. szeptember II. évfolyam 9. szám A magyar virágkertészek

Részletesebben

agrárium 23. évf. 2013/6 7. június július Ára: 499 Ft

agrárium 23. évf. 2013/6 7. június július Ára: 499 Ft 23. évf. 2013/6 7. június július Ára: 499 Ft Tisztelt Olvasó! E számunkban tanulságos összeállítást olvashatnak a magyar agrárgazdálkodás egyik legkényelmetlenebb szeletérôl, a megtermelt áru mozgatásának

Részletesebben

Amiből nem lehet kimaradni

Amiből nem lehet kimaradni A hónap melléklete: Állattenyésztés 2014. április I 4. szám I Ára: 499 Ft Amiből nem lehet kimaradni Növekvő globális hústermelés A szálastakarmány-betakarítás gépesítése ROUNDUP minden időben Alkalmazza

Részletesebben

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13.

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. május, II. évfolyam 5. szám A földbizottságok megalakulása

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon: +36.70.612.9183 Figyelem! A hírlevelet másolni, terjeszteni,

Részletesebben

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7.

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. június, II. évfolyam 6. szám Szeretik a bankok a

Részletesebben

A közraktár és az árutőzsde szerepe a magyarországi gabonapiacon.

A közraktár és az árutőzsde szerepe a magyarországi gabonapiacon. DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDSÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR MARKETING ÉS ÜZLETI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó

Részletesebben

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2013. szeptember A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Egy pillantás a múltunkba Érkezik a kamarai

Részletesebben

Fejlődő vidék, élhető falvak

Fejlődő vidék, élhető falvak Fejlődő vidék, élhető falvak A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv eredményei, 2004-2006 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG Vállalkozó szellemû, tenni kész emberek. Összetartó és ér tékteremtô közösségek. Szépülô falvak, új

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/6 7. június július. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/6 7. június július. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/6 7. június július Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Top-siló, szenázs elôállítása Modern baktérium, melaszadagoló Kapcsolatfelvétel: Tel: 06-1-246-6527, Fax:

Részletesebben

GARANCIA. az élelmiszeripar gazdasági teljesítményének javulása a mezőgazdaság fejlődéséhez is elengedhetetlen

GARANCIA. az élelmiszeripar gazdasági teljesítményének javulása a mezőgazdaság fejlődéséhez is elengedhetetlen IX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. augusztus GARANCIA AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KKV FEJLESZTÉSI MELLÉKLETE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG HETILAPHOZ Fejlesztésekre készülve Miközben az élelmiszeripar

Részletesebben