XXIII. évfolyam írek. uzsai MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu"

Átírás

1 R uzsai H XXIII. évfolyam írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA MÁJUS

2 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 25-én rendes ülést tartott, melyen Sánta Gizella polgármester megállapította a határozatképességet, majd köszöntötte Dr. Szántó Máriát a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatalának hivatalvezetőjét, Virág János r.őrnagy urat, a Szegedi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetőjét, Köles Attila r.őrnagy urat a Szegedi Rendőrkapitányság Mórahalmi Rendőrörsének kirendeltésgvezetőjét, Pálinkás Zoltán r.tzls urat, Dudás László őrnagy urat tűzoltósági felügyelőt a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviseletében, valamint Czang Zoltán törzsőrmester urat a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ruzsai Örsének megbízott őrsparancsnokát és a megjelenteket. A napirend elfogadását követően, az első napirendi pont tárgyalása előtt Sánta Gizella polgármester átadta a szót Dr. Szántó Máriának, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatalának hivatalvezetőjének, aki tájékoztatta a Képviselő-testületet a járási hivatal átalakulásának állásáról. Az első napirendi pont keretében Sánta Gizella polgármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, melyet egyhangúlag elfogadott a képviselő-testület. Második napirendi pontként tárgyalta a képviselő-testület a település közbiztonságáról szóló beszámolót évre vonatkozóan, amelyet 7 igen szavazattal elfogadott. Köles Attila rendőr őrnagy úr kiegészítésként elmondta, hogy nagyon kiegyensúlyozott az elmúlt öt évet vizsgálva a község közbiztonsági helyzete, azonban felhívta a figyelmet az egyre inkább előforduló interneten történő áruvásárlással kapcsolatosan elkövetett csalásokra, annál is inkább, mert nehéz felderíteni ezeket az ügyeket. Elmondta továbbá, hogy Ruzsán fokozott ellenőrzéseket tartottak az elmúlt évben, amelyeket az idei évben is folytatni fognak. Megköszönte az önkormányzatnak a rendőrséggel történő együttműködést és az elmúlt évben nyújtott segítségét. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Ferenczi István helyi körzeti megbízott áthelyezése miatt ezen feladatokat a jövőben megbízás alapján másik kolléga fogja ellátni, akinek kiválasztása jelenleg folyamatban van. Harmadik napirendi pont keretében módosításra került megtárgyalásra a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi beszámolója, mely 7 igen szavazattal elfogadásra került. Dudás László őrnagy úr kiegészítésként elmondta, hogy 2014 évben 51 műszaki mentésben és 55 tűzoltásnál vettek részt a ruzsai kollégák, valamint 12 esetben hívták el őket más területre. Ruzsa közigazgatási területén 9 műszaki mentés és 9 tűzeset volt a tavalyi évben. Elmondta, hogy új szabályozás lépett életbe a tűzvédelemmel kapcsolatban, amely a lakosságot a külterületi tűzgyújtással, égetéssel kapcsolatos bejelentési és engedélyezési eljárás kapcsán érinti leginkább. Tájékoztatta továbbá a képviselő-testületet, hogy a jövőben Czang Zoltán törzsőrmester úr fogja ellátni a ruzsai őrs őrsparancsnoki teendőit. A negyedik napirendi pont keretében került elfogadásra 7 igen szavazattal Ruzsa Község Önkormányzatának Gazdasági Programja, mely már több alkalommal szerepelt napirenden. Ötödik napirendi pontként került megtárgyalásra a települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása, melyet 7 igen szavazattal elfogadott a képviselő-testület. Megállapításra kerültek a személyes gondoskodást nyújtó intézményben a szociális étkeztetés április 1-től fizetendő intézményi térítési díjai az alábbiak szerint: 1.)A személyes gondoskodást nyújtó intézményben a szociális étkeztetés intézményi térítési díja diétás vagy nem diétás étkeztetés esetén kiszállítás nélkül bruttó 575 Ft/ellátási nap. Az ellátott jövedelme alapján kedvezményben részesíthető. a) Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, az (1) bekezdésben meghatározott intézményi térítési díjból a kedvezmény mértéke bruttó 300 Ft/ellátási nap. b) Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- és 250%-a között van, az (1) bekezdésben meghatározott intézményi térítési díjból a kedvezmény mértéke bruttó 175 Ft/ellátási nap. 2.)A személyes gondoskodást nyújtó intézményben a szociális étkeztetés intézményi térítési díja diétás vagy nem diétás étkeztetés esetén kiszállítással bruttó 635 Ft/ellátási nap. Az ellátott jövedelme alapján kedvezményben részesíthető. a) Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, a (3) bekezdésben meghatározott intézményi térítési díjból a kedvezmény mértéke bruttó 335 Ft/ellátási nap. b) Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- és 250%-a között van, a (3) bekezdésben meghatározott intézményi térítési díjból a kedvezmény mértéke bruttó 190 Ft/ellátási nap. Hatodik napirendi pontként szerepelt a évi közbeszerzési terv megalkotása, amely 7 igen szavazattal elfogadásra került. Hetedik napirendi pont keretében 7 igen szavazattal elfogadásra került a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról szóló 28/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása. A rendelet-módosítás a tárgyévi talajterhelési díj megfizetése alóli mentességre tartalmaz kiegészítést, amely szerint a tárgyévi talajterhelési díj megfizetése alól mentesül, aki nyilatkozatban vállalja és tárgyév december 31. napjáig teljesíti a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára történő rákötést. Nyolcadik napirendként a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére és üzemeltetésére vonatkozó megállapodás 2. számú módosításának működéshez fizetendő hozzájárulás számítási táblája évre jóváhagyása került elfogadásra 7 igen szavazattal. A kilencedik napirenden belül 7 igen szavazattal a képviselő-testület feladat-ellátási szerződést hagyott jóvá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására, melyről a későbbiekben részletes tájékoztatást adunk. A tizedik napirendi pont keretében 7 igen szavazattal a képviselő-testület tudomásul vette az Alföldvíz Zrt. által kiközölt évi vízterhelési egységdíjakat. Tizenegyedik napirendként a mezőőri szolgálat létrehozásáról tárgyalt a képviselő-testület és 7 igen szavazattal döntött arról, hogy a közmeghallgatás napirendjére tűzi a kérdést.

3 3. Tizenkettedik napirendi pont keretein belül 7 igen szavazattal döntött a képviselő-testület a Ruzsa 42/2 hrsz-ú ingatlanból 350 m 2 nagyságú terület tulajdonjogánakrendezéséről. Az egyéb előterjesztések közül elsőként a Ruzsa, Alkotmány tér 2. szám alatti épületben irodahelyiség bérbe adásáról döntött 7 igen szavazattal a képviselőtestület. A továbbiakban döntött 7 igen szavazattal üzletrész vásárlásáról a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-ben, valamint tárgyalt az Önkormányzat pályázati tevékenységének ellátási módjáról. A képviselő-testület 7 igen szavazattal állást foglalt települési értéktár létrehozásáról és megbízta a jegyzőt a létrehozás feltételeinek kidolgozásával, majd szándéknyilatkozatot fogadott el irodahelyiség térítésmentes használatba-adása tárgyban. Utolsóként a képviselő-testület 7 igen szavazattal az Önkormányzat évi költségvetésében előirányzatot biztosított a Vörösmarty út felújítására ezer forint összegben. Az ülés keretében a Falunap megrendezésével kapcsolatban a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a tűzijáték megrendezésével. A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülésének keretében a polgármester által átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolóját és egyéb előterjesztéseket vitattak meg a képviselők. A Képviselő-testület következő soros ülését 27-én 15 óra 30 perckor tartja Ruzsa Község Önkormányzata hivatalának (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. Napirend: 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2) Beszámoló a gyámügyi feladatok ellátásáról Előadó: Fődi Anita jegyző 3) Beszámoló a többcélú kistérségi feladatellátásról Előadó: Sánta Gizella polgármester 4) Egyéb előterjesztések Az előterjesztések előzetesen megtekinthetőek munkaidőben a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői irodájában, valamint a község honlapján (www.ruzsa.hu) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Ábrahámné Tanács Edina - jegyzőkönyvvezető TÁJÉKOZTATÁS A SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS ÉS TŰZMEGELŐZÉS SZABÁLYAIRÓL Tisztelt Lakosság! Az égetés jogszabályi környezetét külön kell választani a belterületen, illetve a külterületen. A főszabály az, hogy a hulladékok, növényi hulladékok nyílttéri égetése általános jelleggel TILOS! A főszabály alól több jogszabály ad felmentést, ezáltal teszi lehetővé a növényi hulladék égetését, bizonyos feltételek teljesülése esetén! A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás kereteit a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) levegő védelméről szóló rendelkezései; a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. Korm. r.), valamint az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) szabályozza A előző számában részletes tájékoztatást tettünk közzé fenti tárgyban a márciusban hatályba lépő jogszabályváltozásokkal kapcsolatosan. Korábbi cikkünkben a külterületi égetés szabályait részleteztük, az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a belterületi égetés új szabályairól! Belterületen avar és kerti hulladék égetése A 306/2010. Korm. r. 27. (2) bekezdése alapján Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad. A Kvt. 48. (4) bekezdés b) pontja értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben szabályozhatja a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat. Ruzsa Község Önkormányzata Képviselőtestülete tekintettel arra, hogy településünkön igen elterjedt az avar- és kerti hulladék égetése megalkotta önkormányzati rendeletét az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokról, melynek értelmében a belterületi égetésre kijelölt időszakok: Tavasszal: március 1. május 31. között, ősszel: október 1. és november 30. között szerdai napokon óráig, szombati napokon 8-12 óráig végezhető nyílttéri égetés (avar és kerti hulladék) az Önkormányzat rendeletében (mely a honlapról letölthető), valamint a fentebb hivatkozott és vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltak megtartásával. Fődi Anita - jegyző

4 4. FELÚJÍTÁS A VÖRÖSMARTY UTCÁBAN H osszú évek óta kereste Ruzsa község Önkormányzata a pályázati lehetőséget a Vörösmarty utca karbantartására, állapotának rendbehozatalára. Sajnos hiába! Esős időszakban az utca elején szinte lehetetlenné vált a parkolás, annak ellenére, hogy az esővíz elvezető árok hasznosnak bizonyult. Márciusi ülésén a képviselő-testület 10 millió forintot biztosított az utca karbantartásának megvalósítására saját forrásból. Ennek köszönhetően várhatóan május elején megkezdődnek a munkálatok. A megerősített alapozás, az útszegély megépítése, parkoló kialakítása és az aszfaltozás több hetet vehet igénybe. Ezen időszakban a közlekedésben fennakadások, nehézségek fordulhatnak elő. A jobb közlekedés kialakításának érdekében türelmüket és megértésüket kérjük! Sánta Gizella - polgármester 5 ÉVES AZ 50 FELETTIEK KLUBJA ben indultunk 25 fővel, ma már 37 főnél tartunk. Tagjaink jól megférnek egymás mellett a korábbi foglalkozásuktól függetlenül. Mert van köztünk tsz dolgozó, banki tisztviselő, orvos, kereskedő, erőgépvezető, erdész, tanár és alkalmazott. Egy a közös bennünk, hogy a nehéz, kemény munkaévek után eldöntöttük, hogy ebbe a közösségbe járunk, és tartozni akarunk valahová. Ezzel tulajdonképpen el is érte célját ez a kis közösség. A kezdeti nehézségek után elfogadtattuk magunkat a saját falunkban és a környező községek klubjaival. Mindig nyitottak vagyunk arra, hogy bárki csatlakozzon hozzánk. A névnapi köszöntők, a kirándulások, a falunapok, a kocsikázás, a nyugdíjas bálak állandó és visszatérő programjaink. Mindig várjuk a következő hónap második péntekjét, hogy találkozzunk és beszélgessünk egy kicsit, vagy egy nótát is elénekeljünk. Személy szerint nekem sokat jelent e közösség, mert megbíztak egy állandó feladattal, amit tudásomhoz és erőmhöz mérten igyekszem ellátni. Szívesen teszem, mert vannak állandó segítőim, és hálás klubtagjaim, akik elismerik és megbecsülik a munkámat. Itt szeretnék köszönetet mondani nekik és a művelődési ház dolgozóinak. Köszönjük az önkormányzatnak is, hogy helyet biztosít számunkra. De azért a hatvan évvel az életnek nincs vége, adhat még az Isten szépet, csak tenni is kell érte. A nyugdíjas klub szeretettel vár mindig bennünket, ez tölti ki, teszi szebbé a nyugdíjas életet! /Fodor Antal - Ruzsa/ Borbás Istvánné - klubvezető HELYESBÍTÉS A előző számában hiányosan jelent meg az iskola bál felajánlóinak névsora. A hibáért elnézésüket kérjük, és itt szeretnénk megköszönni Nekik is a felajánlásaikat. Vörös Tibor és családja Kispál Attila és családja ifj Vörös Tibor Makra József és családja Czékus István és családja Szekeres József és családja Veres János és családja Papp Szilveszter és családja Ollmann-né Lovászi Ágnes - intézményvezető KÖNYVAJÁNLÓ Christina Baker Kline: Árvák vonata 1854 és 1929 között elhagyott gyerekek tízezreit szállították vonaton az Egyesült Államok keleti partvidékéről a közép-nyugati országrészbe. A gyerekek sorsa csak a vakszerencsén múlott: vagy befogadó, szerető családra leltek, vagy gyermekkorukat és fiatalságukat kemény munkával, szolgaságban töltötték. Fiatal ír bevándorlóként Vivian Daly is egyike volt azoknak a gyerekeknek, akik New Yorkból indultak vonattal a bizonytalan jövő felé. Később visszatér a keleti partvidékre, Maine partjai mentén éli csendes, nyugodt életét, emlékei pedig szinte a feledés homályába vesznek. Ám padlásán, ládákba rejtve ott sorakoznak mozgalmas életének relikviái. A tizenhét éves Molly Ayer tudja, hogy csak azért nem kell bevonulnia a fiatalkorúak börtönébe, mert közhasznú munkában segíthet kitakarítani az idős hölgy padlását. Miközben segít kiválogatni Vivian holmiját, rá kell jönnie, hogy a látszat ellenére sok közöttük a hasonlóság. Molly penobscot indián, akit kézről kézre adtak a nevelőszülők. Vivianhez hasonlóan őt is idegenek nevelték fel, s neki is választ kell találni néhány, a saját múltjával kapcsolatos kérdésre. A könyv kölcsönözhető a községi könyvtárból! Császár Ágota - könyvtáros FELHÍVÁS A ruzsai általános iskola előtt /Üllési úton/ már régebb óta Gyermekek veszély -t tábla figyelmezteti az autósokat, hogy a gyerekek úttestre lépésével fokozottan számolni kell. Az útkezelők a táblát kizárólag olyan helyszíneken alkalmazzák, ahol oktatási, nevelési intézmény található. Erre szerettük volna felhívni nyomatékosan a figyelmet, amikor a közelmúltban egy 30-as tábla is elhelyezésre került az iskola előtt. Ezen szabályok betartását a gyerekek és az ott élők biztonsága érdekében valamint a folyamatos ellenőrzések miatt kérjük, hogy minden vezető legyen szíves betartani. Sánta Gizella - polgármester

5 5. SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE Orbán Viktor miniszterelnök emléklapjával és Ruzsa község Önkormányzatának ajándékával köszöntöttük Fődi Anita jegyzővel 90. születésnapja alkalmából Márki Józsefet és Móra Istvánné Erzsike nénit. J óska bácsi február 27én másodikként született a 9 gyermeket felnevelő családba. Már iskolásként is dolgoznia kellett és megtanulta, hogy kemény munkával kell küzdeni az előrehaladásért. 1951től /a két éves katonai szolgálat letöltése után/ több ismerősével közösen az akkori Sztálinváros építésében dolgozott egészen az 56-os forradalom kitöréséig. Akkor visszaköltözött Ruzsára, még néhány évig Szegeden a Tisza híd építésénél vállalt munkát, majd a helyi termelőszövetkezet megalakulása után tsz tag és csapatvezető lett. 30 évvel ezelőtt, 1985-ben ment nyugdíjba ben nősült, utána feleségével közösen telepítettek tanyájuk közelében almást, őszibarackost. A termelőszövetkezeti munka mellett a gyümölcsössel kapcsolatos teendők töltötték ki idejük nagy részét ban költöztek a közösen épített falusi házba. Nyugdíjba vonulása után fokozatosan számolták föl a gazdaságot, mára már csak a kert művelésével és az udvar rendbentartásával foglalatoskodik. Felesége 3 évvel ezelőtti halála óta egyedül él, bár az utóbbi időben sok időt töltenek együtt leányával, aki a köszöntésen is jelen volt. Jóska bácsi szívesen beszélget, különösen a régi idők történéseiről. Véleménye szerint a hosszú élet és a jó egészség egyik titka a napi 1-2 dl, de nem több! jó házi vörösbor elfogyasztása. E rzsike néni április 12-én látta meg a napvilágot. Ruzsai családban szerény körülmények között nevelkedett 4 lánytestvérével együtt ban kötött házassága 46 évig tartott. Férje 1989-ben bekövetkezett halála után költözött tanyasi házukból a faluba, ahol azóta is egyedül él. Erzsike néni néhány évig a termelőszövetkezet tagja volt, majd háztartásbeli dolgozó lett, sok éven keresztül részesművelésben fűszerpaprikát termelt családjával, emellett több mint 25 évig járt férjével lakodalmakba főzni. Erzsike néni emlékszik az első és az utolsó lakodalomra is, de összeszámolni nem tudja összesen hány újpár asztalára készített levest és sültet, elmondása szerint tavasszal és ősszel 8-9 héten át minden szombaton vendégnek készítették a lakodalmi vacsorákat. Születésnapján köszöntötte 3 leánya, 5 unokája és 3 dédunokája is. Megható pillanat volt számára mikor dédunokája felolvasta unokaöccse által versbe foglalt életútját. Jóska bácsinak és Erzsike néninek további jó egészséget és családjuk körében eltöltött boldog éveket kívánunk. Sánta Gizella - polgármester

6 6. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS BEMUTATÁSA Szeretnénk Önöknek bemutatni Intézményünk egyik szolgáltatását, mely segítséget nyújthat akár Önöknek, akár hozzátartozójuknak a későbbiek során. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, mint fenntartó a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ keretében pályázati finanszírozás keretében működteti a Közösségi pszichiátriai ellátást hat településen. Ellátási terület: Az ellátás, mint szociális alapszolgáltatás, működésében továbbra is Ásotthalom Nagyközség közigazgatási területén, Öttömös Község közigazgatási területén, Ruzsa Község közigazgatási területén, Zákányszék Község közigazgatási területén, Üllés Nagyközség közigazgatási területén és Forráskút Község közigazgatási területén élő pszichiátriai betegek részére nyújt segítséget. Ellátás igénybevétele: A közösségi ellátás önkéntesen vehető igénybe a szolgáltatás térítésmentes. Az ellátás igénybevétele szóban vagy az Intézménynél rendszeresített igény bejelentő nyomtatvány aláírásával indul. A szolgálatnál személyesen, telefonon, vagy levélben történő igénybejelentést követően a szolgálat munkatársa előzetes egyeztetés után személyesen keresi fel az ellátásra váró pszichiátriai beteget. A közösségi pszichiátriai ellátás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményét a pszichiátriai betegség fennállásáról. Ha a szolgáltatást igénylő nem rendelkezik szakvéleménnyel, a szolgáltatás részére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb három hónapig átmeneti jelleggel biztosítható. Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást nyújtó, átruházott hatáskörben az Ásotthalmi tagintézmény vezető) illetve az ellátást igénybe vevő, valamint az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője megállapodást köt. Az ellátást a kliens saját lakókörnyezetében nyújtjuk, illetve a csoportokkal végzett szociális munka keretében a települések közösségi tereiben nyújtunk szolgáltatást, programokat. A közösségi ellátás célja: Elsősorban az, hogy a pszichiátriai beteg kliens a segítők közreműködésével a mindennapi élethez szükséges készségeit megtartsa, fejlessze, továbbá konfliktusait, problémáit a szociális környezetét megtartva legyen képes rendezni. Ide tartoznak azon szolgáltatások, melyek a megkereső munkát, a különböző ellátások felé megjelenő motiválást segítik elő. Az ellátást igénylő személy minél további megtartása az eddigi életterében. Segítség, illetve támogatás nyújtása a kliens és szűkebb környezete részére. Ebben a speciális ellátási típusban a különböző szociális segítségnyújtáson túl (étkeztetés, segéllyel kapcsolatos ügyintézés), a megkereső programok, az életviteli készségek fejlesztése, a szabadidő hasznos eltöltésének strukturálása, az ellátott egészségügyi ellátással való kapcsolatának követése, kapcsolattartás más szolgáltatási intézménnyel (munkaügyi központ), re-integráció. A pszichiátriai közösségi ellátás eltér mind feladatában (szoros együttműködést kíván az egészségügyi ellátással), mind gondozási módszerében a hagyományos ellátási formák alkalmazásától. A szolgáltatás célcsoportjába nem csak a problémával küzdő személy, hanem közvetlen családja is beletartozik. Elsősorban a saját otthonukban élő, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget. Az ellátás céljai közé tartozik a tartós intézeti tartózkodás megelőzése, melyhez a hozzátartozók is bevonhatóak, amennyiben ehhez írásos nyilatkozatot tesz az ellátott. A közösségi ellátás feladata: A közösségi pszichiátriai ellátás keretében olyan speciális alapellátási feladatot látunk el térségi szinten, mely a pszichiátriai betegek számára lakókörnyezetükben nyújt segítséget. A közösségi ellátás azokat a pszicho-szociális gondozási módszereket alkalmazza, melyek a család segítő erejére építenek, úgy, hogy közben segítenek a családi terhek csökkentésében, s a legeredményesebb szolgáltatást nyújtják a kliens számára. A közösségi erőforrások jelentik az ellátott közvetlen lakókörnyezetében megtalálható mindazon humán segítő erőforrásokat, amelyeket az ellátott személy a gondozás során igénybe vehet. Ezen természetes erőforrások maguk a családtagok, formális és informális segítők, önkéntesek. Ez a speciális ellátási forma a különböző szociális segítségnyújtáson túl, tehát az ellátott életterében nyújt komplex segítséget. Mindez magába foglalja az ellátott testi és pszichés állapotának javítását, az életviteli készségeinek fejlesztését, a mindennapok során jelentkező problémák feltárását és az abból adódó konfliktusok feloldását, a szabadidő hasznos eltöltésének strukturálását, valamint az egészségügyi ellátáshoz való hozzásegítését és kapcsolattartását más szolgáltatási intézménnyel. A közösségi pszichiátriai szolgáltatás során a betegség különböző fokozataira jellemző korai figyelmeztető tünetek felfedezhetővé válnak, így azok súlyosbodása, kialakulása esetén lefolyása kevesebb problémát jelenthet a kliens, illetve szociális környezete számára - melyre törekszünk. Közösségi munkacsoport: A közösségi munkacsoportot az ellátottak szükségleteinek megfelelően állítjuk össze, bevonjuk a gondozási, segítési feladatok hatékony ellátásához szükséges személyeket (gondnok, háziorvos, védőnő, pszichiáter, pszichiátriai gondozó, pszichológus, illetve a szociális alap- és szakellátás, a családsegítő szolgálat, a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhivatal, a munkaügyi központ, az önsegítő és civil szervezetek, a szabadidős szolgáltatást nyújtó intézmények képviselőit). A k ö z ö s s é g i m u n k a c s o p o r t t a g j a i v a l a Ta g intézményvezető és a közösségi koordinátor együttműködési megállapodást köt. A megállapodásban rögzítjük a rendszeres megbeszélések gyakoriságát, egyéb körülményeit, valamint - arra az esetre, ha egyes ellátottak állapota ezt szükségessé teszi - az eseti megbeszélések összehívásának módját. Szóban és írásos anyaggal is tájékoztatjuk az egészségügyi ellátásban dolgozó szakembereket a közösségi pszichiátriai ellátás működéséről, tevékenységköréről. Ez segítséget nyújt a szakellátásokon, rendeléseken megjelenő, a közösségi ellátásba még fel nem vett kliensek tájékoztatásában, illetve az ellátásba irányításához.

7 7. Az ellátottak hozzájárulásával, illetve jelenlétében információt cserélünk állapotukról a gyógyulásuk elősegítése érdekében. A kórházi ellátásba került klienseket rendszeresen látogatjuk és beleegyezésükkel, jelenlétükben kezelőorvosuktól tájékoztatást kapunk állapotukról és hazakerülésük esetén a további teendőkről, a kontroll időpontjáról. A közösségi ellátás a következő szolgáltatásokat biztosítja: a készségek, képességek felmérése, életviteli készségek fejlesztése, megtartása, az egyén pszichiátriai betegségének ismeretében az állapotváltozás követése, s a változásnak megfelelően szakmai segítségnyújtás, beavatkozás, az ellátott személy és a család számára felvilágosítás nyújtása és a jobb megértés biztosítása, az adott mentális betegségről, a gyógyszeres és egyéb terápiákról, azok céljairól, eszközeiről és lehetőségeiről, egyéni esetkezelés alkalmával az egyéni célok elérése érdekében a problémák feltárása, és azok megoldásának elősegítése, az ellátott személy rehabilitálása korábbi környezetébe, információ nyújtása az ellátott számára az ellátórendszerek különböző szolgáltatásairól, szabadidő hasznos eltöltésének strukturálása, az ellátott egyéni szükségletei alapján egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférési lehetőségek biztosítása (nyugdíjas klub, rendezvények, stb.), a közösségi gondozó együttműködési megállapodás alapján az egészségügyi és szociális, szervekkel az ellátott érdekében együttműködik A szolgáltatás elérhetősége a településen: Ruzsa Községben a Homokháti Szociális Központ Ruzsai telephelyén, Ruzsa, Szegedi utca 8. szám alatt a közösségi ellátás hétköznapokon 8-12 óráig vehető igénybe a Gondozási Központ épületében, előzetes megbeszélés alapján vagy telefonos megkereséssel a szolgálat fogadóóra ideje alatt (pénteken 8-12 óra között). Ha tud környezetében olyan valakit, akin a tájékoztatásunknak megfelelően, ellátásunkkal tudnánk segíteni, kérjük, hogy az adott településen jelezze az ott dolgozó kollégánk felé. Segítő szándékkal várjuk jelzéseiket, tisztelettel: Rácz Józsefné - közösségi koordinátor FALUGAZDÁSZ HÍREI A területalapú támogatások benyújtásának határideje 15., a már beküldött igénylések módosítására június 1-ig van lehetőség. A támogatással együtt egyéb termeléshez kötött támogatások igényelhetők, melyekhez rövid tájékoztatást az alábbi táblázat tartalmaz. Az ügyintézés több időt igényel, mint az eddigi években megszokott volt, így a várakozási idő csökkentése érdekében mindenki készítse elő az MVH jelszót, regisztrációs számot, valamint az egyéb támogatásokhoz szükséges dokumentumokat is hozzák magukkal. Időpontot telefonon ill. személyesen ügyfélszolgálati időben (hétfő, kedd és csütörtök, péntek) kérhetnek. Segítő közreműködésüket köszönöm! Czakóné Dudás Mónika falugazdász 70/

8 8. FOCIS HÍREK Amiért érdemes meccsre járni: szép idő, sok ruzsai gól, gólgazdag meccsek! Az utolsó 4 fordulóban 3 győzelem mellett 1 döntetlent játszottunk és a 12 pontból megszerzett pontok száma 10, a táblázaton pedig már a 6. helyen áll a csapat. Akik kint voltak a 4 mérkőzésen azok 14 ruzsai gólt láthattak, szebbnél szebb találatokkal és ezekből a gólokból Bagi Tamás 10szer köszöntött be az ellenfél hálójába. Sajnos az első 5 csapat 10 pontra van tőlünk, a mögöttünk lévő 3 csapat pedig 2 ponton belül van. A következő 4 forduló alatt úgyszintén 10 pont várható el a csapattól, ami megerősítené a 6. helyet. MEGHÍVÓ BABA - KLUBBA Baba - mama klub lesz május 6-án 10 órától a művelődési ház kistermében. Téma: Házipatika összeállítása Előadó: Haskóné Veres Tünde Mindenkit szeretettel várnak a Védőnők SZEMÉSZETI SZAKRENDELÉS RUZSÁN A Napsugár Otthonban Május 14. csütörtök Május 28. csütörtök Dr. Smeller Lilla Dr. Gyetvai Tamás óra között várja a betegeket. KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS A külterületi szemétszállítás időpontja: MÁJUS 15., MÁJUS 29. (A szemetet reggel 6.00-ig kell kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.)

9 9. A POLGÁRMESTER VÁLASZOL CÍMMEL ÚJ ROVAT INDULT A rovathoz az alábbi levelek érkeztek lapzártánkig. (A kommentek az eredeti, kézzel írott olvasói levéllel tartalmilag teljes mértékben megegyeznek, CSAK ÉS KIZÁRÓLAG a helyesírási hibák kerültek javításra egy - egy szónál. A mondatok szerkezetén nem változtattunk!) Továbbra is várom észrevételeiket, kérdéseiket a művelődési ház előterébe elhelyezett dobozba! Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Asszony! A zzal az észrevétellel fordulok Önhöz, hogy milyen problémák merülnek fel az Óvodában? Ahogy én észrevettem szülői szemmel ez a vegyes csoport nagyon nem megfelelő. Az én meglátásom az, hogy egy kiscsoportosnak nem az a nevelés kell mint egy nagycsoportosnak. Tudom, hogy így sokkal könnyebb dolguk van az Óvónőknek, de egyéb problémákat hoz magával ez a nevelési módszer. Diszlexiát, diszgráfiát és még sorolhatnám ide még a tanulási problémákat és a magatartásiakat is. Az a kérésem lenne önhöz, hogy egy kérdőívet küldjön szét a szülők között, amit a polgármesteri hivatalba leadhatnának név nélkül. Mert nem biztos, hogy azt a visszajelzést kapja ami igazán a szülők véleménye! Köszönettel és tisztelettel: X. Y. A polgármester válasza: Tisztelt XY Szülő! Az Ön által felvetett probléma olyan, mint az élet nagyon sok más területe. Előnye és hátránya is van. Előnyét hosszan lehet sorolni: a kicsiket segítik, a nagyobbak segítővé válnak, alkalmazkodóképesség fejlődése, elfogadó-képesség kialakulása, az óvó-védő kapcsolatok létrejötte stb., hátránya, hogy sokkal több feladatot, odafigyelést kíván az óvodapedagógustól, ezáltal munkájuk nehezebb és több. Nem tudom, hogy Ön egy vagy több gyermekes szülő - e, de bizonyára volt már alkalma egy időpontban több különböző korú gyermekre felügyelni, foglalkozni velük, így megtapasztalhatta, hogy mennyire más figyelmet, foglalkozást igényelnek így a gyermekek. A vegyes és a homogén csoportok előnyéről-hátrányáról a szakma is különbözőképpen vélekedik, de két dologban egyetértenek: az egyik, hogy a vegyes csoport nevelési formája közelebb áll a családi élethez, a másik: az óvodapedagógusokra sokkal nagyobb teher hárul ebben a nevelési formában. Természetesen szülőként és óvodapedagógusként is mindenki a gyermek javát szeretné. Véleményem szerint, ahol a gyermekek fejlődése érdekében annyi plusz munkát /kirándulások, projekt hetek, nyílt napok, jótékonysági bál, ünnepek, családi nap hosszan sorolhatnám még/ vállalnak, mint a ruzsai Hétszinvirág Óvoda dolgozói, meg lehet és meg is kell bízni szakmai döntésük helyességében. Amennyiben széles körű szülői igény merül fel az Ön által fölvetett kérdésben szívesen szervezek tájékoztatást, konzultációt az érintettekkel és szakmai előadóval. O lyan észrevétellel fordulok Önhöz, hogy valamilyen megoldást kellene találni a játszótéren az illemhely kialakítására. Sokszor tapasztalom, hogy a gyerekek a kőépítményben végzik el szükségleteiket és sajnos nem csak folyó ügyeiket, mert a központi illemhely higiéniailag nem megfelelő. Va g y a n n a k k o r s z e r ű s í t é s é r e, m e g f e l e l ő tisztántartására, tisztítására lenne szükség. Erre a problémára sokan várják a megoldást. A polgármester válasza: Köszönettel: X. Y. Tisztelt Levélíró! Sajnálattal olvasom, hogy a játszóteret használó gyermekek szükségleteik kielégítésére használják a kőépítmény -t feltételezem, hogy az őket kísérő szüleik tudtával és beleegyezésével. Munkatársaim is gyakran panaszkodnak a köz WC állapotára, annak ellenére, hogy tisztántartására hangsúlyt fektetünk. Jó lenne, ha mindenki tudná és akarná kulturáltan használni! Igyekezni fogunk még gyakrabban takarítani és fokozottan tisztántartani a köz WC-t, ugyanakkor kérem a játszóteret használó gyermekeket és szüleiket, hogy vigyázzanak a tisztaságra, a néhány száz méter távolság ne legyen korlátja a megfelelő körülmények közötti WC használatnak! Kedves Polgármester Asszony! A község fejlesztésére, meglévő adottságok kiaknázására van remény közös összefogással. Van egy jogvédett magyar világszabadalom... A polgármester válasza: Kedves Levélíró! Az Ön által megfogalmazott írást egy hirdetés formájában áll módunkban teljes terjedelmében közölni!

10 10. A POLGÁRMESTER VÁLASZOL FOLYTATÁS... Tisztelt Polgármester Asszony! T zt az észrevételt szeretném közölni Önnel, hogy a Ruzsáról Üllés felé és szintén Üllés felől Szegedről Ruzsára induló buszjáratok nagyon sokszor nem jönnek be a Fodor tanyára. Csak nagyon kevés, egy-két busz szokott és úgy szintén be Szegedre is. pedig itt is sok gyerek felszáll és felnőtt is egyaránt. Nagyon sokan nehezen vagy nem is tudnak eljutni, se visszajutni a városba, hogy munkába, suliba és kollégiumba tudjanak menni. Visszafelé például, ami Üllésről indul Ruzsára fél 4kor és dél 5-kor is bejöhetne előbb a Fodor tanyára és utána menne be csak Ruzsára. Ugyanúgy vasárnaponként is indulhatna busz reggel Ruzsára és d.e. visszafelé is. Mert azok, akik vásárba szeretnének menni, nem tudnak eljutni sem. De főleg a d.u. fél 3-as busz bejöhetne legalább, hogy a kollégisták vissza tudjanak menni a kollégiumba. Én és sokan mások panaszkodnak az itteni kevés buszjáratra. Kérem, ha lehetséges szíveskedjen a fentiek alapján tenni valamit a Fodor tanyán élők jobb közlekedése érdekében. ekintve, hogy a újságba lehetőség adódik a jövőben közérdekű felvetésekre, így az alábbi véleményemet szeretném tolmácsolni. Először is gratulálok a rovat kezdeményezéséhez és remélhetőleg sokan fogunk élni ezzel a lehetőséggel. Nagyra értékelve fáradozását a községünk szebbé, otthonosabbá tétele érdekében, figyelmébe ajánlom a falu centrum részbeni rendezetlenségét, valamint a foghíjas gazdátlan telkek helyzetét. Az örökölt centrum faluképének javulásában már az utóbbi években értünk el szép eredményeket, azonban még égetőn szükség lenne rendezni a Panzió környékén lévő telkek sorsát! Vélhetően a magántulajdonban lévő terület, az ott felejtett útszakasz nagyon csúfítja a falu centrumát. /Ez sok átutazó véleménye is./ Erre megoldásként a következőket javasolnám: mielőbb felül kellene vizsgálni és módosítani a község rendezési tervét, majd ennek alárendelni az itteni telkek sorsát, ide értve a más helyeken található foghíjas telkeket is! Amennyiben ezen telkek tulajdonosai nem tudják vagy nem akarják hasznosítani, beépíteni telkeiket, úgy azokat cseretelkekkel vagy visszavásárlással, esetleg beépítettlenségi adó kivetésével kellene kikényszeríteni! Várhatóan a Panzió körül még hosszú távon sem tud üzleti negyed kiépülni, ezért ezen területet is fásítani, parkosítani kellene, és jó gazda módjára rendben tartani, ezzel jó példát mutatva a lakosságnak, valamint eleget téve az egészséges, kultúrált környezetvédelmi elvárásoknak (UNIÓ)!!! Szíves intézkedéseit várva: Köszönettel: X. Y. Tisztelettel: X.Y. Tisztelt Polgármester Asszony! A A polgármester válasza: Kedves Levélíró! A buszjáratok vonatkozásában tett észrevételeit fogom továbbítani a DAKK részére, május elején tart menetrendi értekezletet a térség település vezetőinek a közlekedési vállalat. Abban biztos vagyok, hogy minden járatot nem tudnak beközlekedtetni Fodor tanyára, de a legfontosabb időszakokra igyekezni fogok megoldást elérni. Szívesen vennék egy személyes megkeresést, akár Öntől, akár több Fodor tanyai lakostól, hogy meg tudjuk határozni a legszükségesebb járatokat! A polgármester válasza: Kedves Levélíró! Köszönöm elismerő, bíztató sorait. Egyetértünk abban, hogy a falu központjában a be nem épített telkek nem a legszebb pontjai településünknek! Rendben tartására, rendben tartatására odafigyelünk, segítjük. A magántulajdon védelme legalább annyira UNIO-s jog, mint a környezetvédelmi előírások! Véleményem szerint nagy előrelépést jelentene, ha minden telek gazdája tereprendezéssel, fásítással esztétikussá alakítaná tulajdonát. Bízom abban, hogy ez a fölvetés ráébreszti a tulajdonosokat a terület rendben tartásának kötelezettségére és szükségességére!

11 11. Kedves Polgármester Asszony! É rtékelem a lehetőséget, hogy levélben fordulhatok önhöz,/habár minden nap látom/. A szemétszállítás cikkhez szeretnék hozzászólni. 1. Én is nyugdíjas vagyok, egy 80 literes kukát használok. 2. Szemetem: papírhulladékot, kiskerti száraz hulladékot az erre használt vashordóban égetjük el. Konyhai zöldség hulladékot komposztálom. Műanyag hulladékot a közterületen lévő nagy kukába rakom, szintúgy ha üveghulladékom van, azt is. A 80 literes kukámat minden hónapban egyszer /félig telve/ kiteszem és ezért negyedévenként fizetek 4831,-Ft-ot. Ez elosztva az általam termelt és kirakott szeméttel: 1. kukáért fizetek 1610 Ft-ot. Nem sok ez egy kicsit? A másik ami megragadott, az, hogy a községnek, községeknek nincs beleszólása a szemét díjára és szállítására vonatkozóan semmibe! Mi ez? Megáll az ész! Ez a demokrácia? Kiadásainkat más szabja meg.mi van, ha nem fizetek? Végrehajtanak, esetleg le is csuknak? Nem tudom mennyire jelentetik meg megkeresésemet? Mindenesetre úgy látom nem csak én vagyok így ezzel! Tisztelettel: Winkler Ferenc U.i.: Vajon a Tisztelt Cég a dolgozóit is ilyen jól fizeti? A polgármester válasza: Kedves Feri Bácsi! Örülök, hogy ebben a formában is kommunikálhatunk egymással! Sok mindenben igaza van, leginkább a szemétszállítási díj túl magas összegében! Bizonyára Önnek is ismerős: "A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön" Ez az idézet egy nagyon bölcs indián szájából hangzott el sok-sok évvel ezelőtt, aki figyelembe vette fiai, unokái és az azt követő generációk érdekeit is. Sajnos ma olyan mértékű a szemét termelése és a környezetszennyezés, hogy muszáj jogszabályi keretekkel is megpróbálni megóvni földünket. Néhány kérdésére sajnos nem tudok választ adni, de javaslom, hogy a hordóban való égetést ezentúl mellőzze, mert amint arról a márciusi ben is beszámoltunk törvény tiltja. / Javaslom, hogy a kerti száraz hulladékot tessék a komposztálandó hulladékok közé, a papírt meg a szelektív gyűjtőben elhelyezni!/. A száraz kerti hulladék égetésének szabályáról újságunkban olvashat bővebben. A szemétszállítás díja és szabályai központilag kerülnek meghatározásra, melyek Július 1-től ismét változni fognak, de erről még nincsenek pontos végrehajtási információink. Annyi biztos, hogy az árat központilag a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal fogja meghatározni a mi megkérdezésünk nélkül. A megfelelő információ birtokában részletes tájékoztatással leszek. Köszönöm és nagyra értékelem, hogy levelét névvel vállalta! Remélem továbbra is naponta látjuk egymást! A FEMINA KÖR HASZNOS ÖTLETEI A házi praktikák, ötletek témakörrel foglalkoztunk április hónapban Több hasznos ötlet, érdekesség mellett a szépségápolás és testápolás gyógynövényes háziszerei kerültek előtérbe. Csak két érdekesség a sok közül. Dezodor házilag Hozzávalók: Egy kiürült stiftes flakon, Kukorica keményítő Szódabikarbóna, Kókuszzsír Tetszőleges fajta illóolaj (figyeljünk oda, hogy ne legyen irritáló, mint pl. a fahéjolaj. Válasszunk inkább valamilyen citrusféle 100%-os olaját, mivel ez is antibakteriális hatású. A kukoricakeményítőből és a szódabikarbónából ugyanannyi mennyiséget kell összekevernünk, és annyi megolvasztott kókuszzsírt adunk hozzá, hogy kenhető állagú legyen. (Ez kb. 4-4 kanál keményítő és szódabikarbóna mellé egy nagy evőkanál kókuszzsírt jelent) Ezeket összekeverjük, míg teljesen elegyedtek, hozzáadunk 4-5 csepp illóolajat és már tölthetjük is bele a dezodoros flakonba. hasonlóan kenhető lesz, mint a bolti dezodor, de nyilván nem teljes mértékben, így óvatosan bánjunk vele, mikor kenjük a megtisztított, száraz bőrfelületre. Vékonyan elegendő felkenni, mivel utána már úgyis leperegne a bőrünkről. Meg fogjuk tapasztalni, hogy ez a krém egy kellemes púderes érzetű antibakteriális bevonatot fog képezni a hónaljunkon. Arra viszont felhívjuk a figyelmet, hogy legalább 2 nap kell (egyéntől függően) ahhoz, hogy a régi dezodor maradványai kitisztuljanak a hónaljon található izzadságcsatornákból, utána viszont teljes erővel dolgozik. Úgy növelhetjük a hatásfokát, ha hónaljunkat leepiláljuk, vagy legyantázzuk (nem borotváljuk!) és a házi dezodor felkenése előtt (de nem a gyantázás napján!) egy kis kézfertőtlenítő zselét kenünk a hónaljunkra, majd rákenjük a dezodort. Dió befőtt Hozzávalók: 1 kg zöld dió, 50 dkg cukor, 1 teáskanál őrölt fahéj és szegfűszeg, kevés tartósítószer. A puha zöld diót villával több helyen megszurkáljuk, és egy héten át, váltott hideg vízben áztatjuk. 1 liter vízből a cukorral és a fűszerekkel szirupot főzünk, a diókat beletesszük és lassú tűzön 15 percig főzzük. Forrón üvegekbe tesszük, a tetejére pedig késhegynyi tartósítószert szórunk és az üvegeket légmentesen lezárjuk. Ezt követően az üvegeket félig telt lábasba állítjuk és 20 percen át gőzöljük, majd a lábasban hagyjuk kihűlni. Szeretettel várunk mindenkit a következő összejövetelre én órakor a művelődési házba ź Séta az erdőben Téma: a nő,mint anya, feleség, vagy éppen gyermek. Vörös Tiborné - intézményvezető

12 12. TESTVÉRTELEPÜLÉSI VENDÉGEK RUZSÁN A z idei Költészet napját a bácsfeketehegyi vendégekkel ünnepeltük. A Feketics Művelődési Egyesület Versmondó Köre és az általános iskolásaik versmondói, a tamburások, valamint a szabadkai Dalkötő leánykórus Szöcskebál című verses-zenés estet hoztak nekünk. Az előcsarnokba kiállított fényképeken Szarka Zsófia munkáit láthattuk. Vendégeink a tőluk megszokott, vidám műsor után együtt mulattak velünk. A felcsendülő talpalávalóra a ruzsai néptáncosokkal, az 50 Felettiek Klubjával gyorsan megtalálták a közös ütemet. A finom ruzsai bor elindította a nótázást is hamarosan. Kis idő alatt eltűnt, ki honnan jött: együtt játszottak a helyi gyerekek a vendégekkel, együtt nótáztunk, mulattunk mindannyian. Gyorsan elszállt az este. Úgy tűnt, még most kezdtünk táncolni, amikor a bácsfeketehegyiek elkezdték összeszedni a csoportot, a szereplés kellékeit, a fotókat a tablókról. Menniük kell - mondták -, a határon sokat vártak idejövet is, lehet, reggel lesz, mire hazaérnek. Sajnáltuk, de nem volt mit tenni. A rövid találkozó örömmel teli estét hozott mindannyiunknak. Kialakulóban vannak személyes barátságok a két falu lakói között. Szívesen látjuk őket és mi is szívesen megyünk hozzájuk. Reménykedve várjuk a következő eseményt, amelyen ismét barátként köszönhetjük egymást akár itthon, akár náluk. A rendezvény létrehozásában nagyon sokat segítettek felajánlásokkal, támogatásokkal, munkával, jelenlétükkel: 50 Felettiek Klubja Balla Sándorné Borbás Istvánné Csúcs Ilona Dr. Szanka János Egészségügyi és Családgondozó Központ Farkas Ferenc és családja Gyuris Imre és családja Kolonics Tímea Magenta BT Nagy Mariann Ollmann Attila és családja Rácz Gyöngyi Radics Bálint zenekara Sánta Gizella Sutka Ildikó Szalai Jenőné Kati Vegyesboltja... és a belépőjegyet vásárlók mindannyian!!! Köszönjük szépen! Vörös Tiborné - művelődési ház

13 13.

14 . 14. HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Lakossági Apró Ruki erdőnél 11 ha + 2,5 ha szántó tartós művelésre kiadó. Érd.: Farkas Viktor, tel.:30/ Őstermelők és magánszemélyek részére SZJA bevallás készítését vállalom. Lasancz Imréné, Ruzsa, Öttömösi u. 38., tel.: ; 30/ Ruzsa központjában vállalkozásra alkalmas családi ház eladó vagy szegedi lakásra cserélhető. Érd.: 0034/ ANYAKÖNYVI HÍREK HALÁLOZÁS RUZSA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN Tanács Lórántné szül.: Fődi Ilona Dudás Antal Dobó Istvánné szül: Péter-Szabó Erzsébet Rozália elhunyt. Őszinte részvétünk a családoknak! Gyermekfelügyeletet vállalok a faluban, szakmai végzettséggel, vasárnap kivételével a hét bármely napján. Tel.: 0630/ SZÜLETÉS Szegedi út mellett 1680 m2-es kiskert eladó. Érd.: 0662/ ; 0630/ Otthon végezhető kozmetikai és egyéb termékek csomagolás,stb: 06 90/ ( h t t p : / / a u d i o p r e s s - h u n g a r y. w e b n o d e. h u, 635Ft/p, ) Körbálázást vállalok hálós kötésű Class Variant-tal. 1100,-Ft/bála. Érd.: 0630/ április 19-én Király Évának és Kiss Gábornak Vanessza Éva nevű gyermeke született. Gratulálunk és jó egészséget kívánunk! REZDÜLÉSEK... LCD monitor - és TV JAVÍTÁS Régen, mikor apró voltam, csöppnyi, mint egy magocska, érezted, hogy veled vagyok, s becézgettél gyakorta. 1 év garanciával minden szerdán és pénteken a helyszínen Szíved hangja megnyugtatott, ott lüktetett felettem, azt mesélik, ezer csillag tündökölt a szemedben. Gyakran, ma is hozzád bújok, s újra hallom lágy dalát, érzem, amint egész lényed édes öröm járja át. Mintha selyem cirógatna, úgy simít meg két kezed, meséiden elszunnyadva ma is szárnyra kel a képzelet. Nem kell, csak egy félszeg mosoly, rögtön tudod, mit kérek... kerek Földön nincsen mása a te tortád ízének. Úgy érzem, hogy nem csak anya, angyal vagy Te, drága kincs. Bárhogy legyen, bizton tudom, jóságodnak párja nincs. Anyák Napja alkalmából minden Édesanyát szeretettel köszöntök! Sánta Gizella - polgármester ( Komlós Zsolt: 0630/ Villámcsapás esetén biztosítási tanácsadás és szakvélemény készítése RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ , KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: s - Paw Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Üllés, Felszabadulás u. 42. Tel.: ; Fax:

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Szociális szolgáltatások térítési díja

Szociális szolgáltatások térítési díja Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: (89) 515-021 Fax: (89) 311-989 e-mail: szoccsoport@papa.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápa Város

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. március 21-ei ülésére Tárgy: A közösségi ellátásokra vonatkozó megállapodás jóváhagyása Előadó Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 Email: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselőtestülethez Püspökladány Város

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Záradék: A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése március... napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.

Záradék: A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése március... napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént. RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (III..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól Enying

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS

E L Ő T E R J E S Z T ÉS E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 010. március 9-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításának szabályairól szóló önkormányzati

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 14-i rendkívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen vannak:, Zsolt al, Bognár István,

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k

Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k 2015. évi M U N K A T E R V E I. A z ü l é s e k r e n d j e A képviselő-testületi ülés állandó napirendi pontjai: - Polgármester beszámolója

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2016. március hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében éves munkatervet készít, éves munkaterv alapján működik.

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesterétől 9/2008

Ásotthalom Község Polgármesterétől 9/2008 Ásotthalom Község étől 9/2008 Témafelelős: Dr. Karsai Éva Ikt. szám: 1328/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Tárgy: A Közösségi Pszichiátriai ellátás társulásban történő ellátására vonatkozó Együttműködési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 28-án,

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben