PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVIII. évfolyam 03. szám március 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVIII. évfolyam 03. szám. 2015. március 14."

Átírás

1 Péceli Hírek március PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVIII. évfolyam 03. szám március 14. Kossuth Lajos, az es forradalom és szabadságharc egyik megtestesítője Meghívó az 5.oldalon)

2 2 Közügyek március 14. Péceli Hírek Képviselő-testületi ülés február 26. Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendes ülést tartott február 26-án. A képviselő-testület elfogadta a Dél- Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által készített, Pécel város víz- és szennyvízhálózatának 2015-től ig terjedő időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét. A gazdasági társaság képviseletében Nagy Zoltán tájékoztatta a részletekről a képviselő-testületet és válaszolt a képviselők kérdéseire. A jogszabályi kötelezettségének eleget téve a képviselő-testület elfogadta az önkormányzat saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteire vonatkozó tervét a as évek tekintetében. Az idei költségvetés rendelettervezetét előzetesen véleményezte az önkormányzat könyvvizsgálója, Szép Tamás. A könyvvizsgáló a jogszabályi előírásoknak megfelelőnek találta a rendelettervezetet és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. A képviselő-testület megalkotta a évi önkormányzati költségvetéssel kapcsolatos rendeletét. Paszterovics János ellenzéki képviselő a testületi ülésen elhangzott hozzászólásában az utóbbi évek legkiegyensúlyozottabb költségvetésének nevezte a rendeletet. A képviselő-testület János Paszterovics módosította az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó rendeletét. A képviselő-testület új rendeletet alkotott a temetőről és a temetkezésről. Az új jogszabály megalkotására azért volt szükség, mert a korábban hatályos rendelet több szempontból nem felelt meg a hatályos jogszabályi követelményeknek. Elfogadta továbbá a képviselő-testület az önkormányzat és a Péceli Református Egyházközség közötti kegyeleti közszolgáltatási szerződést. A szerződő felek ebben szabályozták a köztemetéssel kapcsolatos rendelkezéseket. Ismeretes, Pécel Város Önkormányzata tulajdonában, fenntartásában nincs temető. Azért, hogy az önkormányzat a köztemetéssel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeit teljesíteni tudja, a jogszabály szerint olyan szervezettel kell kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötnie, amelynek tulajdonában, fenntartásában van temető. A megkötött szerződésben szabályozzák, hogy a temető tulajdonosa, fenntartója miként teszi lehetővé az önkormányzat számára a köztemetésekkel kapcsolatos feladatok teljesítését. Az önkormányzat új rendeletet alkotott a szociális és gyermekjóléti ellátásokról. Az új rendelet megalkotására azért volt szükség, mert a szociális törvény olyan mértékben változtatta meg a segélyezés rendszerét, hogy egy teljesen új rendeletben kellett szabályozni a települési önkormányzat által juttatandó támogatásokat (segélyeket). A korábbi segélyezési rendszer helyébe a települési támogatások rendszere lépett. (Az új támogatási rendszer részleteiről lapunk 4-5. oldalán olvashatnak.) A képviselő-testület megalkotta a Pécel Város közterületeinek a nemzeti ünnepeken való fellobogózásáról szóló rendeletét. Magasabb szintű jogszabály írja elő, hogy ezt a tárgykört rendeletben kell szabályoznia a helyi önkormányzat képviselő-testületének. A jogalkotással a testület eleget tett jogszabályi kötelezettségének. A rendelet kilenc közterületet jelöl meg, amelyeket a nemzeti ünnepek alkalmából kötelező fellobogózni. A fellobogózandó területek: az Állomás utca vasútállomás előtti szakasza, a Baross utca, a Kálvin tér, a Kossuth tér, a Nagy Zoltán, a DPMV Zrt. képviselője válaszol Tóthné Szentandrássy Csilla és Berecz Gábor képviselő kérdéseire Kovács utca, a Maglódi út Kossuth tér és Kálvin tér közötti szakasza, a Petőfi utca Erzsébet sétány és Apaffy utca közötti szakasza, a Ráday Gedeon tér és a Rákos utca. A képviselő-testület módosította az önkormányzat pénzügyi támogatásairól szóló 25/2013 (XII. 5.) önkormányzati rendeletét. A rendelet módosítására leginkább a jogszabályi változások miatt volt szükség. A képviselő-testület módosította a Péceli Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesületének támogatásával kapcsolatban hozott korábbi döntéseit. A képviselő-testület módosította a Péceli Polgármesteri Hivatal alapító okiratát. Az alapító okirat módosítására az időközben bekövetkezett jogszabályi változások miatt volt szükség. A képviselő-testület döntött a Pécel Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapjában szereplő évi bevételek felhasználásáról. A képviselő-testület az önkormányzat vonatkozó rendelete előírásának megfelelően határozatot hozott a 2014-ben a lakások és nem

3 Péceli Hírek március 14. Közügyek 3 Postai problémák terítéken A péceli posta lassan negatív fogalommá válik a helyiek szemében. Hosszú kígyózó sor, végtelennek tűnő várakozás. Mi tagadás, kinőttük. Miközben szokványos, hétköznapi életünk során a jó ügyintézés mércéje annak sebessége lett, nem vesszük észre, mert erre sincs időnk, a normális, szívet melengető emberi kapcsolatok háttérbe szorulását. Néhány évtizeddel ezelőtt a postai szolgáltatások igénybevétele helyi program volt. Jó volt a falu dolgait megbeszélni az ablakok mögött ülő kisasszonyokkal, jó érzés volt híreket cserélni. Mára ez jelentősen megváltozott. A hozzám érkező dühös telefonok, írásbeli panaszok arra kényszerítettek, hogy tegyek valamit a negatív megítélésű péceli posta ügyében. Fontos volt, hogy az intézkedést a lehető legobjektívebb értékelés alapján kezdjem meg. Eszembe jutott az internet adta lehetőség. Kiírtam az általam kezelt oldalra, Parkolási rend Felhívjuk a gépjárműtulajdonosok figyelmét, hogy a KRESZ szerint a lakó-pihenő övezetekben járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad. Kijelölt, kialakított parkolóhelyek híján a gépjárműveket csak telken belül lehet tárolni, közterületen nem. A Rendészeti Szolgálat munkatársai fokozottan ellenőrizni fogják a parkolási szabályok betartását az egész településen! hogy aki nem tartja megfelelőnek a posta működését, az a véleményét egy beírt igen -nel jelezze. Nos, a kísérlet határozottan reprezentatívra sikeredett. Három nap alatt több, mint hatszáz igen beírás született. A harmadik napot követően felkeresett a Magyar Posta területi igazgatója, az üzemeltetési osztály vezetőnője és a helyi hivatal vezetőnője, észlelvén a Facebook oldalamon lezajlott, döntően negatív vélemény- nyilvánítást. Jó hangulatú, előremutató tárgyalást folytattunk. Köszönöm minden kedves hozzászóló segítségét a posta ügyével kapcsolatban. Jól érezhető az összefogás ereje. A tárgyalást követően ezt az előzetesen megbeszélt levelet küldtem el az Igazgató Úrnak az üggyel kapcsolatban. Tisztelt Igazgató Úr! Pécel város polgármestereként segítségét kérem egy sokakat foglalkoztató probléma megoldásával kapcsolatban. Jelesen, a városunkban működő postahivatal általános megítélését szeretném megismertetni Önnel. Az elmúlt évek során számtalan megkeresés érkezett irányomba az itt élő emberek részéről. Ezen megkeresések döntő többsége a postahivatal működésének hiányosságaira hívta fel a figyelmemet. Mint felelős városvezető, a bejelentéseket nem hagyhatom figyelmen kívül. Ugyanezen felelősségem alapján szerettem volna elkerülni a felelőtlen vádaskodás látszatát is, ezért úgy döntöttem, hogy egy reprezentatív felmérés keretén belül győződöm meg a postahivatal működését illetően. A felmérés eredményét a csatolmányban található dokumentum igazolja. Kérem Önt, mint a Posta illetékes vezetőjét, hogy közösen találjunk olyan megoldást a hatékonyság növelésére, amely az itt élő emberek komfortérzetét javíthatja. Egy másik jelentős problémát is szeretnék megosztani Önnel. Városunk egy idilli fekvésű, jó közlekedéssel megáldott település. Ennek a jó közlekedésnek azonban komoly ára van. A Budapest-Hatvani vasútvonal markánsan kettévágja a települést, jelentősen megnehezítve a szokványos városi szolgáltatások igénybevételét a város északi részén élő, elsősorban a gépkocsival nem rendelkező családok számára. Városunk északi része infrastruktúra szempontjából jelentősen le van maradva. Nagyon hiányoznak a postai, gyógyszertári, banki, orvosi szolgáltatások. Tisztelettel kérem Önt, hogy lehetősége szerint támogassa egy kis postafiók létrehozását a vasúton túli területen. Segítőkészségét előre megköszönve, Tisztelettel: Szöllősi Ferenc Pécel polgármestere lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítéséből származó be- vételek évi felhasználásáról. Tavaly 2 millió 215 ezer 858 forint folyt be ezen tevékenységből az önkormányzathoz. A képviselő-testület módosította a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal korábban kötött albérleti szerződést. Ismeretes, a Péceli Polgármesteri Hivatal két épületben működik. A második számú épület nem az önkormányzat tulajdonában van, hanem 2007-ben hosszú távra kötött szerződés értelmében bérleményként használja az önkormányzat 2007 óta. Bérbeadó az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap. Bérlőként az önkormányzat az épület egy részét albérletként hasznosíthatja. Az albérletbe adással élt az önkormányzat: 2009-ben albérleti szerződést kötött a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal. Ennek értelmében ott több helyiségben működik a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság helyi szervezete, a Péceli Rendőrőrs. Ha a képviselő-testület nem fogadta volna el a szerződésmódosítást melynek eredményeként az önkormányzat csökkentette az albérleti díj összegét -, akkor fennállt volna a veszélye annak, hogy elkerül a városból a rendőrőrs, s akkor saját rendőrség nélkül marad a település. A mostani döntés értelmében erről azonban természetesen nincs szó. A képviselő-testület elfogadta Szöllősi Ferenc polgármester évi szabadsága ütemezésére vonatkozó tervét. A munkáltatói jogokat a képviselő-testület gyakorolja a polgármester fölött. Jogszabályi előírás, hogy a polgármester által elkészített és a testület elé beterjesztett szabadságolási tervről a képviselő-testületnek kell határozatot hoznia. Elfogadta a képviselő-testület a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Utolsó napirendi pontként a képviselő-testület polgármesteri tájékoztatót hallgatott meg az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről.

4 március 14. Péceli Hírek Közügyek Változik a szociális ellátások rendje március 1-jétől A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény március 1-jétől jelentősen megváltoztatja a települési önkormányzatok által adható és kötelező szociális ellátásokat. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a sok és lényegi változtatásra a korábbi szociális tárgyú rendeletét hatályon kívül helyzete és új rendeletet alkotott. A március 1-jétől hatályos új önkormányzati rendelet megtekinthető (letölthető) a honlapon, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Házi Segítségnyújtás intézményében (2119 Pécel, Isaszegi út 3.), valamint a Péceli Polgármesteri Hivatal Szociális, Köznevelési és Közművelődési irodájában (2119 Pécel, Kossuth tér 1., 2. épület, földszint). 1. Az egyik legfontosabb változás, hogy március 1-jétől az aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyek (foglalkoztatást helyettesítő támogatás és korábbi nevén rendszeres szociális segély) hatásköre és illetékessége a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Péceli Kirendeltségéhez kerül (2119 Pécel, Kossuth tér 1., 1. épület, földszint. Központi telefonszámai: és ). A járási hivatal péceli kirendeltsége tájékoztatja az aktív korúak ellátásában részesülő ügyfeleket, hogy a március hónaptól megállapított ellátásokat (melyeket első ízben április 5-éig folyósítanak) folyószámlára történő átutalással vagy postai úton teljesítik. A házipénztári kifizetés megszűnik. Kérjük azon ügyfeleket, akik még nem jelentették be írásban a folyószámlaszámukat vagy a postai kézbesítés pontos címét, azt a legsürgősebben tegyék meg a járási hivatal péceli kirendeltségén ügyfélfogadási időben. 2. A korábbi, a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelet március 1-jén hatályát vesztette az új rendelet megalkotásával. Az új önkormányzati rendelet tartalmazza a magasabb szintű jogszabály alapján megalkotott települési támogatások fajtáit, jellemzőit, igénylésük módját, feltételeit. A péceli települési támogatások lehetséges fajtái az alábbiak: a) létfenntartási települési támogatás b) lakhatási települési támogatás, c) egészségügyi települési támogatás, d) temetési települési támogatás, Csúzi István irodavezető e) rendkívüli települési támogatás. A települési támogatás részben vagy egészben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni. A természetbeni ellátás szociális formái különösen: a) étkezési díj átvállalása, b) gyermek tanulmányaival összefüggő költségek támogatása, c) a lakhatással összefüggő költségek támogatása. Az egyes települési támogatások főbb jellemzői: a) az önkormányzat létfenntartási települési támogatás keretében pénzbeli vagy természetbeni támogatást nyújthat a létfenntartást veszélyeztető, súlyos élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére, amennyiben önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, b) az önkormányzat lakhatási települési támogatást állapíthat meg a szociálisan rászorult személynek az általa lakott lakás rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez, c) az önkormányzat egészségügyi települési támogatást állapíthat meg azon kérelmező részére, aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult, de gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, továbbá az önkormányzat egészségügyi települési támogatást állapíthat meg azon kérelmező részére is, akinek a járási hivatal az alanyi vagy a normatív jogcímen benyújtott közgyógyellátási kérelmét jogerős határozatával elutasította, d) az önkormányzat az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való részbeni hozzájárulásként temetési települési támogatást állapíthat meg annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy az elhunyt eltemettetésére köteles személy, de a temetési költségek viselése a saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti. Az önkormányzat a rendkívüli települési támogatást a szociális törvény rendelkezései alapján nyújtja. A törvény alapján rendkívüli települési támogatásban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészí-

5 Péceli Hírek március 14. Közügyek 5 téséhez, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Fontos információ, hogy a települési támogatások megállapításának egyik lényeges feltétele, hogy kizárólag péceli (állandó) lakóhellyel rendelkezők részére nyújtható az új önkormányzati rendelet által meghatározott feltételek szerint. Ez a korlátozás nem vonatkozik a rendkívüli települési támogatásra, mely a péceli lakó- és tartózkodási hellyel rendelkezőket illeti meg az önkormányzati rendelet által meghatározott feltételek szerint. A péceli lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező kérelmezők esetében az életvitelszerű ott-tartózkodás a kérelmező nyilatkozatával igazolható és környezettanulmány elkészítésével ellenőrizhető. 3. A szociális ellátások része a köztemetés elrendelése abban az esetben, ha az eltemettetésre köteles személy az elhunyt személy eltemettetéséről nem tud gondoskodni, vagy az eltemettetés költségei a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetnék. 4. Felhívjuk a péceli lakosok figyelmét arra, hogy március 1-jétől valamennyi szociális ellátási forma igénylése esetén új nyomtatvány áll a rendelkezésükre, melyek megtalálhatók a Hivatalban, a Családsegítőnél. A nyomtatványok hamarosan letölthetők a honlapról is. Kérjük, hogy a régi kérelemnyomtatványokat ne használják. Az egyes nyomtatványokon részletes tájékoztatást találnak a benyújtandó igazolásokról, dokumentumokról. A kérelmük benyújtáskor minden esetben hozzák magukkal a személyes irataikat (érvényes személyi igazolvány vagy az azt helyettesítő érvényes irat), lakcím-, TAJ-és adókártya) is. Amennyiben a megváltozott szociális ellátásokkal kapcsolatosan bármilyen kérdésük merülne fel, keressék bizalommal ügyfélfogadási időben a hivatal szociális igazgatási feladatokat ellátó irodájának munkatársait. Ha a kérelmük kitöltésével összefüggésben segítséget kívánnak igénybe venni, keressék a családsegítő munkatársait. Csúzi István irodavezető A képviselői megválasztásom óta eltelt immár 5 hónap jelentős változásokat hozott az életemben. Saját magam is tapasztalom azt a felelősséget, melyet a lakók szavaztak meg nekem és képviselőtársaimnak. Legfontosabb feladatomnak továbbra is azt tartom, hogy a folyamatos lakossági visszajelzéseknek köszönhetően rendezettebbé, szebbé tegyük közvetlen környezetünket és az egész várost. Ebből a célból március 27-én 17 órai kezdettel lakossági fórumot tartok a PIOK Általános Iskola és Gimnázium Petőfi Sándor Általános Iskolájában (Petőfi utca 15.). A fórumon részt vesznek az önkormányzat szakmai illetékesei is. Kiemelt témaként kezelem a jelenlegi útburkolati (pl. Állomás utca, Április utca, Május 1. utca, Erzsébet sétány) és járdákkal kapcsolatos problémák megoldását és a kátyúzás kérdéskörét. A tavasz közeledtével foglalkoznunk kell a bozótok visszavágásával és a számos helyen elburjánzott növényzettel is, melyek közlekedési szempontból is veszélyt MEGHÍVÓ Pécel Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját március órakor az 1848/49. évi szabadságharc 167. évfordulójának emlékére rendezett városi ünnepségre és az azt követő koszorúzásra. Helyszín: PIOK (Szemere aula) Kossuth tér 7. A koszorúzást követően 17 órai kezdettel felavatásra kerül Karsai Zsigmond emléktáblája az Isaszegi út 78. szám alatt. Kővári Imre lakossági fórumai jelentenek az útszakaszok beláthatósága miatt. A körzet vízelvezetése, a csatornázás, a közvilágítás, valamint a vasúti átjáró (néhány éven belül átépítésre kerül!) kérdésköre szintén megbeszélést és egyeztetést igényel. A kérdések minél teljeskörűbb megválaszolásához kérem, küldjék el kérdéseiket és felvetéseiket a vagy a címre vagy jelezzék a es telefonszámon. Az Újtelep közlekedési problémái és kérdésköre a speciális adottságok miatt külön fórumot igényel, ennek időpontja április 3-a. A pontos időpontról és helyszínről az ottlakókat hamarosan tájékoztatni fogom. Kővári Imre A 6-os körzet virágosítása Tóthné Szentandrássy Csilla képviselő asszony lakossági fórumot tart március 19-én 18:00 órától a Maglódi út 12. szám alatt lévő Bodó Galériában. A fórumon részt vesz Szöllősi Ferenc polgármester. A témák között kiemelt szerepet kap a 6-os körzet tavaszi virágosítása, a Dán terület útjainak témaköre, valamint a körzet szebbé tétele, fásítás. A felmerült kérdéseket kérjük, hogy legyenek szívesek előzetesen megküldeni a hu címre, ezek a fórumon kerülnek megválaszolásra. Elsősorban a 6-os választókörzet lakóit, de bárkit, aki kedvet érez a tavaszi munkálatokhoz, tavaszi virágosítási akcióra hívja Tóthné Szentandrássy Csilla képviselő asszony március hónap második felében. Cél a buszvégállomás környékének szépítése és virágosítása. A munkálatok folyamatosak lesznek a tavaszi hónapokban. Jelentkezni lehet a tothne.szentandrassy. és a pecel.hu címeken, valamint a es telefonszámon. Az időpontról és a részletekről információ kérhető a fenti elérhetőségeken.

6 március 14. Péceli Hírek Közösen Fák, bokrok, balesetveszély A növényzet elzárja a kilátást a kereszteződésben Fazekas Barna felszólalása a konferencián Településünk utcáinak jelentős részén főleg a régi városrészeken az utak szélére telepített növényzet túlnőtt az évek során. Ezek a fák, bokrok mára már a szépségükön túl komoly gondot okoznak a közterületek karbantartása során. Az utak űrszelvényét jelentősen csökkentik, belenőve abba. Ezek a túlburjánzott növények beszűkítik az utat és korlátozzák a kereszteződések szabad beláthatóságát, komoly balesetveszélyt okozva akár a többi autós, akár a gyalogosok szempontjából. Kérjük a lakosságot, hogy a házuk előtt lévő fákat, bokrokat tartsák karban, nyírják vissza, hogy a közlekedés zavartalan legyen. A gondozatlan növényzetet a városüzemeltetési cégünk nyírja vissza. A Pécel Kft. kollégái sokat dolgoznak azon, hogy a közlekedés zavartalan, veszélytelen legyen városunkban. Kérjük, ne akadályozzák munkájukat, értünk teszik! A Nemzeti Kastélyprogram keretében országosan 45 kastélyépület újul meg mintegy 30 milliárd forintos költségkeretből. Február 11-én Pécel adott otthont a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi Központ tájékoztatójának, ahol hat környékbeli település vezetőit tájékoztatták a műemlékeik várható sorsáról. Örömünkre a rendezvény helyszíneként szolgáló Ráday-kastély is megszépül, ráadásul mindjárt az első ütemben. Ha a tervezés és a kivitelező kiválasztása határidőben lezajlik, akkor már jövő nyáron megindulnak a munkálatok, melyek költsége meghaladja az egymilliárd forintot. Sajnálatos módon a nagy összegű felújítás után sem lesz több pénz a kastély üzemeltetésére, mint eddig. Így továbbra is kérdéses, hogy milyen szerepet tölthet be településünk életében az újjáéledő műemlék. Fazekas Barna alpolgármester Példa Azért vagyunk itt a Földön, hogy egyedi különlegességeinkkel hozzájáruljunk a világ sorsához fogalmaz egy amerikai író, Anthony Robbins. A Bamakót sikeresen megjáró péceli Roburos csapat kapcsán jutott eszembe a fenti idézet. Hiszen mik ezek a fiúk, ha nem különlegességek, ha nem csodabogarak. Mi késztet valakit arra, hogy nekivágjon a közel kilencezer kilométeres távnak Afrika szíve felé, hogy napi átlag kilométer leautózása után úttalan utakon, sivatagon, kősivatagon vagy éppen csimpánzrezervátumon keresztül zötykölődve, hogy végül meglengessék neki a célban a kockás zászlót. Ráadásul egy ipari hulladéknak besorolt járművel; együtt a Trabikkal, Velorexekkel s a többi lélekvesztővel. Ők maguk mondják, hogy ez az elmeháborodottak kategóriája, nekik a részvételért nem is kell fizetni. Mi késztette ezeket a fiúkat, hogy az elmúlt tíz év alatt elroburozzanak az Athéni, a Pekingi és a Londoni Olimpiára, hogy kikormányozzák autójukat a Csíksomlyói Búcsúra vagy egy erdélyi körútra. Miért vállalják az akár életveszéllyel is járó megpróbáltatásokat. Csak a Bamako Rally veszélyjellemzői: tizennégy defekt, berobbant szélvédő, tönkrement sebességváltó. Így az utolsó nyolcezer kilométert csak az összetákolt váltóval tudták megtenni hazáig. De megtették! Túljutottak minden megpróbáltatáson, talpon maradtak. Megcsinálták, amire vállalkoztak! Kitermelték magukban azt a mennyiségű boldogsághormont, amelynek a szervezetben való megjelenése a különleges teljesítmények visszaigazolására szolgál, illetve a jövőbeni kalandos megpróbáltatások bevállalásának erőforrása. Tud róluk Pécel, az ország, a világ! Balázs Ottó és Jármi Zsolt a maguk területén olyan különlegesek, mint a maguk műfajában Karsai Zsigmond, Lázár Ervin vagy éppen Pannonhalmi Zsuzsa. Dicséretes, hogy a város önkormányzata szívén viseli és támogatja különlegességeit, hogy tavaly Pécelért díjban részesítette őket. Így lehetnek példák, így járulhatnak hozzá a világ sorsának jó irányban való alakításához, miközben az újabb sikereken keresztül tudatosodik bennük, hogy fontosak családjuk, barátaik, városuk, hazájuk számára. Ezt elérni bizony nem kis dolog! dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő

7 Péceli Hírek március 14. Nevelés 7 Óvodai jelentkezés, szünetek 2015-ben Pécel Város Önkormányzata lehetőséget biztosít a péceli székhellyel, telephellyel rendelkező szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozások (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók) számára, hogy térítésmentesen megjelenteti a városi honlapon a vállalkozások tevékenységére vonatkozó, a lakosság tájékoztatása, ellátása érdekében fontos adatokat. Amennyiben a vállalkozó, vállalkozás (a továbbiakban együttesen: vállalkozó) élni kíván a fenti lehetőséggel, az erre irányuló kérelmét a jelen felhíváshoz csatolt adatlap kitöltésével és benyújtásával teheti meg. A kitöltött adatlapot március 31-ig lehet benyújtani postai úton (Péceli Polgármesteri Hivatal, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.) vagy személyesen a Péceli Polgármesteri Hivatal Titkárságán. Az adatlapon szereplő adatok városi honlapon való szerepeltetésének feltételei: 1. A vállalkozó az erre rendszeresített adatlapon írásban nyilatkozik, kéri az azon szereplő adatok megjelentetését. 2. A vállalkozó hozzájárul az adatlapon Az óvodába történő jelentkezés időpontja: április , óra között valamennyi önkormányzati óvodában. A jelentkezéssel, a jelentkezéshez szükséges dokumentumokkal kapcsolatosan az újságban, a honlapon és az óvodákban részletes tájékoztatás (plakát) készül a szülők számára. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény szeptember 1-jétől hatályos 8. (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő írásbeli kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Felhívjuk továbbá a szülők figyelmét, hogy abban az esetben, amikor gyermekük kötelező óvodai nevelését külföldön biztosítják, annak tényét kötelesek bejelenteni írásban az óvoda vezetőjének. A nevelési feladatok az alábbi időpontokban szünetelnek (amely azt is jelenti, hogy a nyári időszakban folyamatosan biztosított a nyitva tartás legalább egy intézményben): Szivárvány Tagóvoda: június 15. július 19. Gesztenyés Tagóvoda és a Nyitnikék Óvoda: július 20. augusztus 23. A gondozási feladatok a Napsugár Bölcsődében június 29. augusztus 2-a között szünetelnek. Az iskolák tavaszi, őszi- és téli szüneteinek időpontjához igazodó óvodai nyitvatartási rendről a polgármester dönt az intézményvezető által benyújtott a szülői igények figyelembe vételével elkészített kérelem alapján. Csúzi István Tájékoztatás vállalkozóknak szereplő adatainak megjelentetéséhez, kezeléséhez. 3. A vállalkozó Pécelen eleget tett a helyi adózással kapcsolatos bejelentési, bevallási kötelezettségének. 4. A vállalkozónak Pécelen nincs helyi adóval kapcsolatos köztartozása. 5. A vállalkozó, amennyiben a szolgáltató tevékenységét a péceli székhelyén végzi, a székhelyén a közterületről jól látható cégtáblát és a tevékenységére utaló feliratot helyezett ki. A vállalkozó, amennyiben a szolgáltató tevékenységét kizárólag a péceli telephelyén vagy a péceli telephelyén is végzi, a telephelyén a közterületről jól látható, a tevékenységére utaló feliratot helyezett ki. 6. A vállalkozó vállalja, hogy az adatlapon szereplő adataiban történő változást a változást követő 8 napon belül a Péceli Polgármesteri Hivatalnak írásban bejelenti. Szöllősi Ferenc polgármester A felhívás mellékletét képező adatlap letölthető a honlapról (www.pecel.hu) vagy papír alapon igényelhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. Használtkönyv-börze Hely: Amatőr asztalitenisz klub terme, Isaszegi út 3. Időpont: április Hétköznap óra, szombaton 9-12 óra között. Könyvfelajánlást is szívesen fogadunk! Szervező: Lehoczkyné Gy. Ágnes

8 8 Közrend március 14. Péceli Hírek Polgári védelmi oktatást tartottak Pécelen A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló évi CV. törvény 5. (2) bekezdése c) pontja és 32. (1) bekezdése, valamint a polgári védelemről szóló évi XXXVII. törvény (Pvtv.) 3. (3) bekezdése alapján az állampolgárokat polgári védelmi kötelezettség terheli. Ennek értelmében bármely 18 és 65 év közötti magyarországi lakhellyel rendelkező állampolgár köteles polgári védelmi szolgálatot ellátni, ha igény van rá. A polgármesterek saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy kit, mikor hívnak be. Az erre a feladatra kijelölt 150 péceli lakos képzésére án délelőtt került sor a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központban. Az elméleti felkészítést az új katasztrófavédelmi jogszabályok előírásai alapján, annak érdekében szervezték, hogy tényleges veszélyhelyzet esetén valamennyi felelős beosztásban lévő szakember, a városban lévő erők mozgósításával, az esetleges problémák gyors és hatékony megoldásával, felkészülten végezze a tevékenységét. Pécel a veszélyeztetettség, illetve a népesség száma alapján a III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések közé tartozik. Az elméleti felkészítést a Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltségtől Bodrogi Ágnes tűzoltó hadnagy, polgári védelmi felügyelő tartotta meg. Részletezte a polgári védelem feladatait, ismertette a veszélyhelyzeteket, katasztrófák fajtáit és megosztotta tapasztalatait a jelenlévőkkel. Bodrogi Ágnes polgári védelmi felügyelő előadását tartja Iskolanyitogató PIOK Általános Iskola és Gimnázium Petőfi Sándor Általános Iskolája (Petőfi utca 15.) A leendő első osztályos tanító nénik: Éva, Terike, Enikő és Ildikó néni várja játékos foglalkozásokkal a leendő első osztályos gyerekeket és szüleiket március 18-án, szerdánként délután 16 órai kezdettel és március 28-án, szombaton 10 órától. PIOK Általános Iskola és Gimnázium Általános Iskolai Intézményegység (Kossuth tér 7.) Március 18-án, szerdai napokon, délután 16 és 17 óra között a leendő első osztályos tanító nénik várják a gyermekeket iskola-előkészítő és játékos kézműves foglalkozásokkal. A március 18-i foglalkozással párhuzamosan Forgács Tiborné főigazgató asszony tart előadást a szülőknek az iskolaérettségről. Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Kossuth tér 7.) Március 14-én és 21-én, szombati napokon várják a leendő elsős tanítók a gyermekeket, ahol játékos foglalkozások keretében ízelítőt kapnak az iskolai élet mindennapjaiból. A beiratkozásra a március 21-i foglalkozást követően kerül sor. BEHAJTÁSI RENDELET Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában és kezelésében álló közforgalom számára megnyitott közutak védelme és állagának megóvása céljából megalkotta az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendeletét a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról. A rendelet hatálya napjától Pécel Város súly-, és övezeti korlátozással terhelt közútjaira és közterületeire terjed ki. A korlátozással terhelt közutakra történő rendeltetésszerű használattól eltérő célú behajtási engedély díja Telekingatlanra történő eseti áru- és anyagszállítás esetén a) 12 tonna össztömegig 1.500,- Ft+ÁFA /nap, b) 12 tonna össztömeg felett 5.000,- Ft+ÁFA /nap, c) 20 tonna össztömeg felett ,- Ft+ÁFA /nap, d) 30 tonna össztömeg felett ,- Ft+ÁFA /nap Éves áruszállítási szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenység esetén a) 12 tonna össztömegig ,- Ft+ÁFA/év, b) 12 tonna össztömeg felett ,- Ft+ÁFA/év, c) 20 tonna össztömeg felett ,- Ft+ÁFA/év d) 30 tonna össztömeg felett ,- Ft+ÁFA/év Építés- vagy bejelentés köteles tevékenység esetén ,- Ft/év + ÁFA/év. A rendelet részletes tartalma Pécel Város Önkormányzat honlapján a Városháza/Önkormányzat/ Képviselő-t. dokumentumai/hatályos rendeletek menüpontban, illetve a pdf/hatalyos_rendeletek_publik_pdf/ oldalon elérhető.

9 Péceli Hírek március Kultúra Március 16. A magyar zászló és címer napja Az Országgyűlés 45/2014. (XII. 17.) határozata értelmében 2015-től március 16. a magyar zászló és címer napja. A jelenlegi címert július 3-án fogadta el az Országgyűlés az Alkotmány módosításáról szóló évi XLIV. törvényben. A január 1-jétől hatályos Alaptörvény a helytelen Szentkorona írásmódot Szent Koroná -ra változtatta. A három fő címerrészlet: a korona, a jobb és a bal oldali címermező együtt és külön-külön is a magyarság egyesítését, egységességét jelképezi a magyarok számára. A Szent Korona a királyságban, az Árpád Sávok a hét vezérben, a jobb oldali címer mező, pedig a vallásosságban egyesíti a nemzetet. A Szent Korona: a magyar alkotmányosság és államiság, a magyar függetlenség jelképe. Magyarországon a királyok nem készítettek trónra lépésükkor új koronát, minden királyunkat ugyanazzal a koronával koronázták meg. A kettőskereszt (crux gemina): a keresztény hagyomány szerint Szent István király apostoli királyságának jele, hiszen ő teremtette meg Magyarország egyházszervezetét. Ez a magyar címer legkorábban megjelenő eleme, több mint nyolcszáz éve szerepel hazánk címertörténetében. Először III. Béla ( ) pénzein jelent meg. Önállóan vagy más geometrikus ábrázolásokkal, címerképekkel együtt a 13. századtól használatos. A hármashalom (amely a színes címerábrákon zöld színt kapott) a 13. század utolsó évtizedeiben jelent meg a királynéi pecséteken. A lebegő, vagyis egy egy címermező közepén elhelyezkedő tárgyakat a magyar címeralkotás inkább valamilyenféle talapzaton szerette elhelyezni. Így a kettőskereszt sem szerepelt önmagában, egy gótikus stílusú lóhereív lett a talapzata. A 17. század végétől ezt hármashalomként és Magyarország három legnagyobb hegyeként értelmezték, majd a 18. századtól már konkrétan a Tátrát, a Mátrát és a Fátrát értették rajta. Árpád-sávok: A hét törzs egyesülését jelképezik. Sok helyen olvashatunk hétszer tagolt Árpád Sávokról. Akkor miért van mégis nyolc sáv? A válasz egyszerű. A tagolást a piros és az ezüst mezők közötti vágások jelentik. Azt a hét vágást, amit a hét vezér tett a vérszerződéskor. ** Az értelmező szótár szerint nyélhez erősített szabályos alakú kelmedarab, mint valamely közösség jelképe vagy: jelzésre használt tárgy. Országunk alaptörvénye pontosan meghatározza: Magyarország zászlaja három, egyenlő szélességű, sorrendben felülről piros, fehér és zöld színű, vízszintes sávból áll, amelyben a piros szín az erő, a fehér szín a hűség, a zöld szín a remény jelképe. A közintézményeket törvény kötelezi állandó használatára, de ünnepélyes alkalmakkor magánházakra is kitűzzük, március 15-én és október 23-án kokárdaként hordjuk. Jel, jelkép, alaptörvény, közintézmény, kokárda kinek melegszik át a szíve fogalmi meghatározásoktól, törvények-rendeletek szövegétől? Márpedig a mi szívünk átmelegszik, ha meglátjuk a zászlónkat, s hogy miért, arra íróink, költőink adnak minden magyarázatnál jobb választ. Zászlódat látom, Bulcsú, s szemem árja megindul. Vörösmarty írja ezt a Zalán futásában, s jól írja, mert megérteti velünk, hogy a költemény nem a történelmi események pontos leírása, hanem azok érzelmi átélése. S a múltunk: költemény. És az a zászló is s csodálatosan szép, mind a kettő. Nem azért szép, mert tökéletes, hanem azért, mert a miénk, hibáival, bűneivel, tanulságaival, eredményeivel, sikereivel, kudarcaival, győzelmeivel együtt: a miénk. Azé az emberi közösségé, aki te vagy, meg én. Meg édesanyánk-édesapánk, öreganyánk-öregapánk, dédanyánk, ükapánk, szépanyánk és mind együtt: mi vagyunk. S ki szeresse a miénket, ha nem mi magunk, ki az, ha nem hitvány ember, aki öreg anyja és apja szeretését másokra hagyja? S ki gondolná normális ember, hogy apánkat-anyánkat szeretni azt jelenti, hogy mások anyját-apját gyűlöljük? Zászló. Fessük zászlainkat fekete-pirosra, Mert gyász és vér lesz a magyar nemzet sorsa. Földig hajtjuk azok emléke előtt, akik a mi vétkünk miatt vesztek el. Szabadság, itten hordozzák Véres zászlóidat Nem kerestek engemet kötéllel; Zászló alá magam csaptam én fel Föl a zászlóval magasra, Egész világ hadd láthassa. Alá állunk, fennen lobogtatjuk, védjük életünk árán is. Magasba emeljük, mikor jobbult önmagunkról adunk hírt a világnak. Petőfi, Vörösmarty, Arany, Szózat, Himnusz. Zászló. Nagymajtényi síkon letörött a zászló, / Rászállt tollászkodni egy fekete holló A vesztett szabadságharc után a honvédek megosztoztak a darabjain, s tárcájukban őrizték életük végéig ban kivágták a közepéből azt, ami nem odavaló volt. Siratjuk, ha porba hanyatlik, őrizzük, mint drága kincset. Értéke pénzben ki nem fejezhető. És van, aki visszaél vele. Aki még a szűrét is a trikolórból szabatja, mint azon az emlékezetes március 15-én Moháci báci. Pedig hát jó ízlésű ember nem teszi kirakatba leggyengédebb érzelmeit. De nem is szégyelli a csókot édesanyja orcájára pedig hát ez a zászló vagy ez is a zászló. Van olyan is, aki a zászlót, a zászlónkat szégyelli, kelletlenül hordja, más zászlóval keveri, nehogy túlzásba essünk lengetésével mondja. Túlzás? Hát lehet túlozva szeretni édesanyánkat, gyermekeinket, hazánkat? Karácsony Sándor írja Nyugati világnézetünk felemás igában című könyvében, nem tudok ennél igazabbat írni a zászlóról befejezésül: A szimbólumok különös és különleges erejéről szeretnék néhány szót közbeiktatni. Piros por, zöld por egy közepes nagyságú fehér vászon kendő felső és alsó harmadán: semmire sem jó rongydarab az egyik ember szemében, a másik ember ugyanakkor ezer esztendő kultúrközösségének a bizonysága felől erősödik meg a láttára. Annyira egynek érzi ezt a kettőt: a rongydarabot és életének egy nagyon jelentős részét, hogy adandó alkalommal elfogadja egyiket a másik egyenértékéül és vérével is adózik védelmében. Szikrát hány a szeme, ökölbe szorul a keze, ha jelenlétében ezt a kis darab vásznat fumigálják, bántják, vagy éppen meggyalázzák. Szalontai Szilvia és Heltai Miklós

10 10 Sport március 14. Péceli Hírek A Roburos fiúk megjárták Bamakót Hazaérkezett a Roburexpedicio kilométer megtétele után! Csodálatos helyeken jártak, rengeteg izgalmas élménynyel gazdagodtak, de a sors nem kímélte őket. Tizennégy defekt, egy berobbant szélvédő. Szétszakadt váltóval kellett az utolsó 8000 kilométert megtenniük hazáig. Az élményekről és a tapasztalatokról Balázs Ottóval, a Roburexpedició oszlopos tagjával beszélgettünk. Milyen indíttatásból jelentkeztek erre az őrült rallyra? Először is nem jött össze a Szocsi Olimpiára való indulásunk, elsősorban a háború miatt, és akkor jött az ötlet, hogy vegyünk részt az utolsó Budapest-Bamakón. Akkor még így hirdették, hogy utolsó. Beneveztünk a Spirit kategóriába, ahová a szervezők az idei évben is nevezési díj nélkül várták azokat, akik úgynevezett ipari hulladékkal vágnak neki Afrikának. Ide tartoztak a Trabik, a Ladák, a Moszkvicsok, a Polskik, a 30 évnél öregebb, két kerék meghajtású autók, Velorexek, mentők, tűzoltók és persze mi is. Mondhatjuk úgy is, hogy ebben a kategóriában az elmeháborodottak indultak. Hány tagból állt a Roburos csapat? Öten indultunk neki a megmérettetésnek: én és Jármi Zsolt vagyunk az állandó tagok, de idén csatlakozott a csapatunkhoz Magyar Zoltán, Szabó József és az extrém biciklis és motoros túráiról híres Szirmai Gábor is. Milyen akadályokba ütköztek az út során? Szinte csak akadályokba ütköztünk, de ezzel tisztában voltunk, hiszen erről szól a Budapest-Bamako. Volt tizennégy defektünk, négy külső és tíz belső. A legnagyobb megpróbáltatást a szétszakadt váltó jelentette a hazafelé út folyamán. Emiatt egy napot rohangáltunk, hogy valami megoldást találjunk és haza tudjunk jönni. Az utak minősége összességében jobb volt, mint amire számítottunk, így ebből adódóan nem volt problémánk. Milyen tapasztalatokkal gazdagodtak? Próbáltuk kibővíteni az utazásunkat, így sok helyre elmentünk, ami az útvonalon kívül esett. Megjártunk egy érintetlen oázist, ami szinte elképzelhetetlen a civilizált emberek számára. Mi volt a legmegrázóbb és legszebb élménye? A legmegrázóbb és leghihetetlenebb érzés az volt, hogy amikor jöttünk haza Lendületesen indult a felkészülés a Spartacusnál Januárban megkezdte a felkészülést a bajnokságra a Spartacus SE felnőtt csapata. Heti három edzéssel, kettőt szabadban, egyet teremben. Felkészülésünket elősegítette öt edzőmérkőzés, melyeken már a három újonnan igazolt játékos, Győrfi József, Pilny Márk és Varga Ádám is bizonyíthatott. Péceli Spartacus I. csapat (március - április) mérkőzései: Március 08. Vasárnap, 14:30, Csomád: Csomádi KSK-Péceli SSE, március 14. Szombat 15:00, Pécel: Péceli SSE- Sóskút SKE, március 22. Vasárnap, 15:00, Pilisszántó: PILE-Szántó- Péceli SSE, március 28. Szombat, 15:00, Pécel, Péceli SSE- Ürömi SC, április 05. Vasárnap, 16:00, Perbál, Perbál SC- Péceli SSE, április 11. Szombat, 16:00, Pécel, Péceli SSE- Dunakeszi Kinizsi USE, április 18. Szombat, 16:30, Pécel, Péceli SSE-Budakalászi MSE, április 25. Szombat, 16:30, Pécel: Péceli SSE- Szigetgyöngye SE. Bamakóból, arra lettünk figyelmesek, hogy nők kis lapátokkal tömik be a homokos úton lévő lyukakat. Volt olyan hölgy, akinek a párhónapos babája is ott volt. Ez volt a munkájuk abban a rekkenő hőségben. Elképesztő látvány volt. A legszebb élmények közül kiemelném, mikor megérkeztünk a célba. A másik az, amikor fürödtem a tíz fokos óceánban. De az egész út egy felejthetetlen élmény, hiszen rengeteg gyönyörű helyen jártunk és sok érdekes dolgot láttunk, tapasztaltunk. Jövőre újra indulnak? Nem tervezzük. Most gőzerővel elkezdünk készülni a 2016-os Riói Olimpiára. Ami nem lesz egyszerű expedíció, mert tervben van, hogy teljes egészében megkerüljük a Földet. Ezüstérmes fiatalok A Péceli Spartacus SE U11-es csapata sikerrel vette az akadályokat a négyfordulós Tápió-menti Téli Teremlabdarúgó Tornán, amely minden holtszezonban rendkívül jó versenyeztetési lehetőség a labdarúgó korosztályainknak. A torna döntőjét Gyömrőn játszották, ahol Bíró István fiai ezüstérmet szereztek. A torna legjobb játékosa Szabó Ákos lett, mely nagy büszkeséggel tölti el a szülőket!

11 Péceli Hírek március 14. Sport 11 A városi terematlétikai bajnokságok eredményei Városi általános iskolai terematlétikai bajnokságot tartottak osztályosoknak a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában február 18-án. Eredmények: Rajtverseny (15 méter) Lányok: 1. Lovász Zsófia (Szt. Erzsébet) 2,66 mp, 2. Fogarasi Flóra (Szt. Erzsébet) 2,75, 3. Vaszilovics Luca (PIOK Szemere Ált. Iskola) 2,81, 4. Solti Dorottya, Portás Bianka (Szemere) 2,91, 5. Portás Petra (Szemere) 2,97, Portás Bianka (Szemere) 2,97, 7. Krekács Dalma (Szt. Erzsébet) 3,44. Fiúk: 1. Szendrei Balázs (Szemere) 2,57 mp, 2. Fogarasi Tamás (Szt. Erzsébet) 2,69, 3. Vincze György (Szemere) 2,72, 4. Mohos Dávid (Szt. Erzsébet) 2,81, 5. Dévai Márton (Szt. Erzsébet) 2,84, 6. Miskolczi Noel (Szt. Erzsébet) 3,00, Kladiva András (Szt. Erzsébet) 3,00, 8. Boros Renátó (Szemere) 3,06. Helyből távolugrás Lányok: 1. Lovász Zsófia (Szt. Erzsébet) 199 cm, 2. Portás Petra (Szemere) 197, 3. Portás Bianka (Szemere) 190, 4. Fogarasi Flóra (Szt. Erzsébet) 189, 5. Vaszilovics Luca (Szemere) 188, 6. Krekács Dalma (Szt. Erzsébet) 176, 7. Solti Dorottya (Szt. Erzsébet) 152. Fiúk: 1. Fogarasi Tamás (Szt. Erzsébet) 231 cm!!, 2. Miskolczi Noel (Szt. Erzsébet) 207, 3. Mohos Dávid (Szt. Erzsébet) 198, 4. Holub Julián (Szemere) 187, 5. Kladiva András (Szt. Erzsébet) 178, 6. Boros Renátó (Szemere) 157, 7. Dévai Márton (Szt. Erzsébet) 151, 8. Eszes Benjamin (Szemere) 130. Tömöttlabda dobás Lányok: 1. Portás Petra (Szemere) 8,87 m, 2. Portás Bianka (Szemere) 8,62, 3. Fogarasi Flóra (Szt. Erzsébet) 8,08, 4. Krekács Dalma (Szt. Erzsébet) 7,48, 5. Lovász Zsófia (Szt. Erzsébet) 7,18, 6. Vaszilovics Luca (Szemere) 5,48. A PIOK Szemere Pál Ált. Iskola A csapata nyerte a városi általános iskolák grundbirkózó bajnokságát az 5. és a 6. osztályos korcsoportban. Tagjai: Kovács Richárd, Lukács Ferenc, Orosz Péter, Dobronyi Máté, Szabó Krisztián. Második lett a PIOK Fiúk: 1. Papp Zoltán (Szemere) 10,42 m, 2. Mohos Dávid (Szt. Erzsébet) 9,77, 3. Vincze György (Szemere) 8,81. Magasugrás Lányok: 1. Fogarasi Flóra (Szt. Erzsébet) 135 cm, 2. Lovász Zsófia (Szt. Erzsébet) 130, 3. Solti Dorottya (Szt. Erzsébet) 120, 4. Vaszilovics Luca (Szemere) 115, 5. Portás Petra (Szemere) 110, 6. Portás Bianka (Szemere) 105, 7. Lovas Annamária (Szemere). Fiúk: 1. Fogarasi Tamás (Szt. Erzsébet) 150 cm!, 2. Szendrei Balázs (Szemere) 140, 3. Vincze György (Szemere) 130, 4. Miskolczi Noel (Szt. Erzsébet) 125, Dévai Márton (Szt. Erzsébet) 125, 6. Holub Julián (Szemere) 125, 7. Eszes Benjamin (Szemere) 125, Mohos Dávid (Szt. Erzsébet) 125, 9. Boros Renátó (Szemere) 120. A középiskolai terematlétikai bajnokságot február 25-én rendezték a PIOK Ráday Gimnázium tornatermében. Eredmények: Rajtverseny (15 m) osztály: 1. Nemes Ferenc 2,28 mp, 2. Dósa Dominik 2,50, 3. Demény Balázs 2,59, 4. Kövesdi Krisztián 2,66, 5. Szász Zsolt 2,68, 6. Boros Gábor 2,87, 7. Pergel Dávid 2, osztály: 1. Gross Róbert 2,50 mp, 2. Palotai Csaba 2,56, 3. Kárpáti Richárd 2,62. Helyből távolugrás osztály: 1. Erdei Dávid 235 cm, 2. Bakonyi Péter 230, 3. Szekszárdi Patrik 228, 4. Török Ádám 226, 5. Bartos Mátyás 225, Dósa Dominik Szász Zsolt 221, 8. Kövesdi Krisztián 219, 9. Kolszi András 217, 10. Magyari Attila 213, 11. Kovács Gergő 210, 12. Rajta Márk 208, 13. Boros Gábor 206, 14. Bánfi Dániel 204, 15. Pergel Áron 203, 16. Futó Szabolcs osztály: 1. Molnár Dániel 258 cm, 2. Gross Róbert 254, 3. Futó Zsolt 203, 4. Monori Dániel 162. Tömöttlabda lökés osztály: 1. Török Ádám 9,37 m, 2. Nagy Attila 9,05, 3. Bakonyi Péter 7,82, 4. Nagy Richárd 7,75, Vizi Zsolt 7,75, 6. Rényi Krisztián 7,19, 7. Mátyus Szabolcs 6,63, 8. Kovács Gergő 6, osztály: 1. Wolf Tamás 10,48 m, 2. Didi István 9,06 3. Futó Zsolt 7,27, 4. Monori Dániel 6,71, 5. Sirály László 6,09. Súlypontemelkedés osztály: 1. Nemes Ferenc 50 cm, 2. Bartos Mátyás osztály: 1. Molnár Dániel 54 cm, 2. Didi István 50, 3. Budaházi András 48, 3. Vasas Zsolt 48. A versenyek szervezője: Cseuz László sportreferens, Polgármesteri Hivatal Grundbirkózó kisiskolások városi bajnoksága Szemere Pál Ált. Iskola B csapata, míg a harmadik helyen a PIOK Petőfi Sándor Ált. Iskola csapata végzett. A verseny szervezője Cseuz László, a Polgármesteri Hivatal sportreferense. A versenyt a Szemere Iskola aulájában rendezték február 13-án.

12 12 Mozaik március 14. Péceli Hírek Rendezvények március 15-től április 22-ig Óvodások futókerékpár versenye március 14-én 10 órától, helyszín PIOK Általános Iskola és Gimnázium. Megemlékezés az es forradalom és szabadságharcról március óra, helyszín PIOK (Szemere aula), Kossuth tér 7. Majd 17 órai kezdettel felavatásra kerül Karsai Zsigmond emléktáblája az Isaszegi út 78. szám alatt. Általános Iskolások tornaversenye (I., II. korcsoport) március óra, helyszín Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Húsvéti kézműves foglalkozás március órától 12 óráig a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Házban (Pécel, Isaszegi út 3.) Karácsony Sándor Emlékest és Konferencia március március 21-én 16 órától a Karácsony Sándor pedagógiájával foglalkozó két civil szervezet (Csökmei Kör, Pécel és Karácsony Sándor Művelődési Társaság, Földes) Pécel Város Önkormányzatával együtt Karácsony Sándor művein alapuló első világháborús centenáriumi emlékestet tart a Péceli Integrált Oktatási Központ (Pécel, Kossuth tér 7.) aulájában március 22-én a konferencia kezdete 10 óra, helyszíne Lázár Ervin Városi Könyvtár és Művelődési Ház, Pécel, Isaszegi út 3. Címe: Megbékélés a másik emberrel a családban és iskolában. Általános iskolai tanulók grundbirkózó versenye március óra, helyszíne PIOK Általános Iskola és Gimnázium aulája. Tavaszi könyvbörze Március ig minden hétköznap óráig, szombaton 9-13 óráig Az immár hagyománynak számító tavaszi könyvbörzén továbbra is a selejtezésből maradt és az általunk nem hasznosítható ajándék könyvek között lehet böngészni. A börze kínálatában most leginkább felnőtteknek szóló szép- és szakirodalmi dokumentumok találhatók majd. Mindenkit szeretettel várunk a Könyvtárban, az Isaszegi úton! Húsvéti családi kézműves délelőtt Március 21-én, szombaton óráig Óvodások futókerékpár versenye március 28-án 10 órától, helyszín PIOK Általános Iskola és Gimnázium. Nyitnikék Jótékonysági bál március 28- án 19 órától, helyszín PIOK Általános Iskola és Gimnázium aulája. Nyuszi-futás április 4-én 10 órától futóversenyt szervez a Péceli Párducok futóklub a focipályánál. Gyerekeknek futós tojáskeresés, felnőtteknek egy 4 km-es közös futás lesz a program. Pécel Kupa április 11-én rendezi meg a 25 Készüljünk együtt a húsvéti ünnepekre! Egy vidám délelőttre invitáljuk a család apraját és nagyját, ahol mindenki kipróbálhatja a kézügyességét. A foglalkozást a Dominika Kreatív Hobbi csapata tartja. A belépés ingyenes, azonban a létszám korlátozottsága miatt előzetes jelentkezést kérünk a művelődési ház elérhetőségén (telefonon vagy ben) március 19-ig! éves Pécel Dojo sportegyesület a Pécel Kupát. A Kyokushin Karate utánpótlás országos bajnokságon izgalmas mérkőzéseken csapnak össze az ország legjobb karatékái a bajnoki címért. Szeretettel várnak minden érdeklődőt, nézőt, szurkolót a Szemere Pál Általános Iskola tornatermébe 12:00 órától. Belépő: 500 Ft. További információ a klub honlapján: peceldojo.hu Városi mezei-futó bajnokság április 14-én 15 órától, helyszín Spartacus focipálya. Tanári hangverseny április órától, helyszín: Péceli Alapfokú Művészeti Iskola. Föld Napja szemétszedés április 22. Pécel Város Önkormányzata A 2. Tavaszi Hadjárat kerékpártúra programja Kezdő kerékpárosok és gyermekes családok (sebesség kb. 15 km/óra) 1. április 4. (szombat) Pécel Isaszeg Pécel 18 km, 2. április 12. (vasárnap) Pécel Rákoskeresztúr Pécel 18 km, 3. április 19. (vasárnap) Pécel Naplás tó Pécel 20 km, 4. április 26. (vasárnap) Pécel Isaszeg (horgásztó felé) Pécel 18 km, 5. május 10. (vasárnap) Pécel Cinkotai játszótér Pécel 32 km, 6. május 17. (vasárnap) Pécel Nagytarcsa Pécel 20 km 7. május 31. (vasárnap) Pécel Isaszeg Pécel 18 km. Összesen: 144 km. Indulás mindig 10 órakor Pécelen az Isaszegi út 3. elől. A túra végére legalább 90 km-t kell teljesíteni! Haladók: (igény szerint 2 csoportban: km/óra, km/óra felett) 1. április 4. (szombat) Pécel Isaszeg Pécel 18 km, 2. április 12. (vasárnap) Pécel Veresegyház Vácrátót Pécel 70 km, 3. április 19. (vasárnap) Pécel Dány Kóka Úri Dány Pécel 75 km, 4. április 26. (vasárnap) Pécel Dunakeszi Pécel 70 km, 5. május 10. (vasárnap) Pécel Zsámbok Vácszentlászló Pécel 77 km, 6. május 17. (vasárnap) Pécel Monor Bénye Pécel 60 km, 7. május 31. (vasárnap) Pécel Isaszeg Pécel 18 km. Összesen: 381 km Indulás április 4-én és május 31-én 10 órakor, a további napokon mindig 14 órakor az Isaszegi út 3. elől. A túra végére legalább 240 km-t kell teljesíteni! Április 4-én Kőbányáról több, mint 100 fő indul Isaszegre az emlékműhöz. Mi hozzájuk csatlakozunk, ezért az indulás időpontja még bizonytalan. Ha valakinek van kedve és ereje hozzá, már Kőbányán csatlakozhat hozzájuk! A könyvtár-művelődési ház hírei Ajánló foglalkozásainkból: - ÚJ! E-Dance hiphop táncfoglalkozások felnőtteknek: pénteken óráig - ÚJRA! Kerekítő baba-mama foglalkozások csütörtök délutánonként: Mondókás móka 0-3 éves korig óráig, Bábos torna 1-3 éveseknek óráig - Gyerek aerobic: szerdán óráig - Zumba Kids 5-10 éves gyerekeknek: szerdán óráig - Pilates foglalkozások felnőtteknek: kedden és csütörtökön óráig, pénteken óráig További foglalkozások és információk: Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház, 2119 Pécel, Isaszegi út 3., 06/ , hu,

13 Péceli Hírek március 14. Lélekgondozó 13 Húsvét közeleg: a harmadik nap Hétvége volt, péntek este, és a világ megváltozott. Mivel ünnep volt, sokan a templomba, imaházba, zsinagógába készülődtek azon a hétvégén, mások az akkor is divatos katasztrófaturizmus iránti szenvedélyüknek hódoltak és akadtak olyanok is, akik az egészről semmit sem tudtak, semmit nem sejtettek. Mégis, valahogy furcsa volt az a nap Az akkori előrejelzések nem adtak hírt a szokatlan napfogyatkozásról, mikor kora délután elsötétedett az ég mintegy három órán keresztül, ami a legöregebbek számára is megmagyarázhatatlannak tűnt, hiszen ha valaki látott is olyat, az hamar véget ért, de nem volt elég a napfogyatkozás, még a föld is megrengett annyira, hogy a templom kárpitja végigszakadt középen, a tetejétől az aljáig. Azt is mondták, hogy néhány sír is megnyílt, és halottak keltek életre De az ünnepre készülődés feledtette az eseményeket. Mindenki ünnepelt. Majdnem mindenki. Volt, aki csak azért, mert piros betűs ünnepként szerepelt ez a hétvége a naptárban, volt aki azért, mert arra emlékezett, hogy valaha ezek a napok a felszabadulást jelentették és voltak, akik azt ünnepelték, hogy végre nyugalom lehet, a zavaró tényező, ami a nyugalmukat, a megszokott rendet megzavarta, végérvényesen megszűnt. Egy gonddal kevesebb Akadt azonban egy kis csoport, akinek Helyesen. A Péceli Hírek február 14. számába az ebtartóknak és ebtulajdonosoknak szóló tájékoztatásban az ügyfélszolgálat helyes telefonszáma 28/ , 2141-es mellék. Énektanárok hangversenye nem volt igazán ünnep az ünnep. Minden várakozásuk összeomlott, kiszaladt a talaj a lábuk alól. Nem tudták, hogyan lehet ez? Nem hitték, hogy ez megtörténhet, megtörténhetett. Vége. Csak úgy vége. A jó elnyeri méltó büntetését? Mi történt, mi történhetett vagy mi történik közben? Elvégeztetett Három csoport, három gondolkodás, miközben a főszereplő, aki miatt minden történt, látszólag már nem tehet, nem tesz semmit. A mit sem tudók ünnepeltek, a követők csoportja zavarodottan, értetlenül várta, hogy megadhassa a végtisztességet, azok viszont, akik nem hittek benne, akik úgy gondolták, hogy a probléma megoldva, újabb gonddal találták szembe magukat: Mi van, ha mégis úgy lesz minden, ahogyan Ő előre jósolta, és harmadnapon ismét szembe kell nézni a problémával? Talán elgondolkodhatnánk arról, hogy valójában mi történt közben: megtörtént a megváltás. Mindenki számára, azoknak is, akik várták, azoknak is, akik nem várták. Jézus, akit adventkor várunk, hogy jöjjön, itt volt, de nem kellett nem kellett mindenkinek. Utált és emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Ő azonban mindenkiért, nemcsak a követőiért vállalta a kereszthalált. Karácsony kedves ünnepünk szokott lenni, amikor készülődünk, várakozunk, hogy ünnepeljük a Jézuskát, a születés az öröm, a szeretet allegóriájaként értelmezhető, viszont az az ünnep, amikor elvégezte azt, amiért jött, a halál miatt sok ember számára inkább tavaszünnep, nyúl és tojás, bárányka Vajon tényleg az a lényeg, hogy vége a télnek? Vagy más? Jézus küldetése az volt, hogy világosságot hozzon a Földre. Eljött világosságként, a jelenléte egyúttal bemutatta a sötétséget is. A sötétség nem fogadta be őt, zavarta, mint mindannyiunkat, mikor hirtelen szemünkbe világítanak este. Zavaró, olykor fáj is, de ha kioltjuk a fényt, marad a szemkáprázás, és az, hogy még annyit sem látunk, mint amennyit addig sejtettünk. Az akkori vezetők meg kell jegyezni, hogy közkívánatra kioltották a fényt. A káprázás után maradt a sötét és a reménytelenség. Bizony volt, aki akkor ismerte fel, hogy kár volt megtenni, de ekkor már késő volt. Azaz késő lett volna, ha a megszokott menetrend érvényesült volna, de valami más történt. Jézusnak, az Embernek meg kellett halnia, hogy a küldetését elvégezze, az emberek bűnét magával vigye, eltörölje és ez által új reményt adjon, újraindítsa az emberiség történetét a teremtéskor kapott lehetőségekkel. A történet nem ért itt véget, mert bekövetkezett a feltámadás, a halál nem tarthatta fogva! Ha a napokat nézzük, a kietlen és pusztaságba jött a világosság az első napon. Utána különvált a mennyei a földitől a halál állapotában, majd jött a harmadik nap: felragyogott a nap az égen, jelezni az időket, az ünnepeket. Ez az igazi ünnep. Az, hogy van reménység, hogy lehet, ma sötét van és minden reménytelen, de felragyog a nap a harmadik napon. Reménységül az embereknek, ugyanúgy, mint a világ teremtésekor. A mi Istenünk nagy irgalma szerint, mert meglátogatott minket a felkelő nap a magasságból (Lukács 1:78) Novák Géza Ismét nagy sikert aratott a Péceli Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett Énektanárok hangversenye. Ez alkalommal is a Zeneiskola hangversenyterme csordultig telik érdeklődőkkel, hiszen az este színvonala kiemelkedő. Ilyenkor egyedi és különleges műsorral készülnek az iskola egykori és jelenlegi tanárai, diákjai. A klasszikus szónak több jelentése van. Jelenti egyrészt az úgynevezett komoly zenét, jelenti egy adott kor konkrét zenéjét és a maradandó értékű, bármilyen műfajú alkotást is klasszikusnak nevezzük. Ezért kimondhatjuk, hogy ezen az estén bizonyos értelemben nem hangzik el komolyzenei mű, azonban valamennyi felcsendülő dallam klasszikus szórakoztató zenének, slágernek számít ismertette az est programját Kovács Ernőné, a Péceli Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Az est főszereplői Berecz Beáta, B. Bota Henriette, Onder Ágnes, továbbá közreműködött: Bálint Ágnes, Almási Zita, Rigó Csaba, valamint zongorán kísért Molnárné Skrobinecz Okszána, László Hajnalka és Kocsis Anna.

14 14 Hirdetés március 14. Péceli Hírek Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Péceli Üzemegység 2119 Pécel, Petőfi Sándor u. 1. TISZTELT FOGYASZTÓINK! Havi óraállásaikat a továbbiakban is a 2119 Pécel, Petőfi Sándor utca 1. szám alatt tudják leadni személyesen, elektronikus úton pedig a és a Ügyfeleink menüpont alatt, vagy telefonon a 0628/ /2 melléken illetve a 0629/ üzenetrögzítőre ahol a fogyasztónak az óraállást és az 5 számjegyű felhasználó azonosító kódot kell megadnia. Továbbá felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyelmét, hogy a mérőállások diktálását minden hónap 25. és 30. napja között, az eddig szokásos módon: telefonon, személyesen az ügyfélszolgálati irodákban, levélben, elektronikus levélben tudják megtenni. A fent említett időponton túli mérőállás bejelentéseket nem áll módunkban elfogadni. A számla a következő havi diktálásnál fog rendeződni. Víz Világnap március 22. Előző lapszámunkban is irtunk már a közelgő Víz világnapjáról. Néhány tudnivalóval bővítenénk mindezt. Vizeink szennyezésével magunknak is súlyos betegségeket okozunk A vizek szennyezése nemcsak az ottani élővilágot teszi tönkre, hanem az embereknek is súlyos betegségeket okoz. A világ kórházi ágyainak ötven százalékán olyan betegeket gyógyítanak, akik a fertőző víz miatti betegségektől szenvednek. Erre nem csak a víz világnapján érdemes emlékeztetni a kicsiket és nagyokat. A víz világnapján gyakran szokták idézni azt a már közhelyesnek tekinthető mondatot, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan és a közös környezeti felelősségnek ezen egymondatos meghatározása mind a mai napig megállja a helyét. A poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum éppen arra példa, hogy a globális kérdéseken túl lokális tettekre is szükség van. Néhányan megálmodták, hogy itt a Tisza mentén is meg kellene mutatni, amit máshol nagyon sok helyen láthatunk, csak itt nem tengeri, hanem édesvízi halakkal. A Tisza-tavi Ökocentrum 2012 áprilisára készült el 1,9 milliárd forintos uniós támogatással. Fő célja a Tisza és a Tisza-tó élővilágának bemutatása, illetve a térség idegenforgalmának fellendítése. Itt található Európa legnagyobb, csaknem 750 ezer literes édesvizű akváriumrendszere is. Ez a kiállítás azon túl, hogy elbűvöli a gyerekeket és lenyűgözi a felnőtteket arra is emlékeztet, hogy mindaz, ami itt látható, a természetben is megtalálható. Ha nem bolygatjuk a természetet, fölöslegesen nem avatkozunk be, nem szennyezzük a vizeinket és vigyázunk rájuk, ugyanilyen élettel teli vizeket őrizhetünk meg gyerekeink és unokáink örömére. A víziközmű-szolgáltatások fejlesztése továbbra is kiemelt feladat A víziközmű-szolgáltatások fejlesztése, s az ehhez szükséges források biztosítása továbbra is kiemelt kormányzati feladat, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program a közötti időszakban jelentős pályázati forrásokat biztosít az ivóvíz- és szennyvízfejlesztésekre. A DPMV Zrt. Péceli Üzemegységénél továbbra is várjuk bejelentéseiket: Hibabejelentő telefon száma: 0628/ (éjjel- nappal hívható) Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 12:00-16:00 Szerda: 08:00-20:00 Péntek: 08:00-12:00 Összeállította: Gebefügi Judit Pécel város honlapja Kövessék híreinket a Péceli Polgármesteri Hivatal és a Péceli Hírek Facebook oldalain is!

15 10% kedvezmény Péceli Hírek március 14. Hirdetés 15 Városkártya elfogadóhely! Városkártya Minden héten ÚJ AKCIÓVAL várjuk kedves vásárlóinkat! PÉCEL, BAROSS U. 4. HÚSVÉTI CSOKIKKAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! MÁR NÁLUNK IS TUD BANKKÁRTYÁVAL FIZETNI! Vegyes árucikk Kozmetikum Játékok Édesség Illatszer Iparművészeti áruk Konyhafelszerelés NYITVA TARTÁS: Hétfő-péntek: Szombat: A KÉPEK CSAK ILLUSZTRÁCIÓK!

16 16 Hirdetés március 14. Péceli Hírek CLUB11 - KASTÉLYVENDÉGLŐ 2119 Pécel, Maglódi út 12. NYITVA TARTÁS H-V Éttermünk vállalja céges és családi rendezvények lebonyolítását esküvőtől a ballagáson át a privát borvacsorákig! Maglód, Eszterházy J. u. 1. (Maglód, Auchan) 2220 Vecsés, Fő út (Market Central)

17 Péceli Hírek március 14. Hirdetés 17 Eagle Industry Hungary Kft. 14 világmárka 10 év tapasztalat Közel 100 munkatárs 21 gyártósor Japán minőség HA SZERETI A PÖRGŐS MUNKÁT, szeretne egy biztos, jó légkörű, előrelépési lehetőségeket is nyújtó munkahelyet, vállalja a 3 műszakos munkarendet, jelentkezzen hozzánk! GÉPKEZELŐ OPERÁTOROKAT FELVESZÜNK FELADATOK autóipari alkatrészek összeszerelése, legyártott termékek ellenőrzése, minőségügyi és teljesítményelvárások betartása ELVÁRÁSOK 3 műszak vállalása (hétfőtől péntekig tartó beosztás alapján), jó látás, jó kézügyesség, állóképesség, minőségorientált hozzáállás, minimum 8 általános végzettség, szakképzettség előnyt jelent JELENTKEZÉS Önéletrajzát a címre küldheti, vagy eljuttathatja levélben Édes Cukrászat Helyben sütött házi sütemények, torták az Ön elképzelése alapján 2119 Pécel, kossuth tér 4. Nyitvatartás: Naponta: ig kedden: zárva telefon: 28/ Mobil: 70/ Mátyás király tér 7. Nyitva: H-P:15-19 Szombat: éve bizalommal fordulhatnak hozzánk: Kerékpárok, javítása, forgalmazása (Eagle Industry Hungary Kft Pécel Határ út 3.) pecelibringaszerviz.hu

18 18 Hirdetés március 14. Péceli Hírek Hozd ki az internetből, amit szeretnél Internet 0 Ft-ért Invilág csomagban Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel, és az internet díját 3 hónapon át elengedjük! A részletekről és az adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, a oldalon vagy a 1288-as telefonszámon! 0 Ft 3 hónapig Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa György út 1 3. Tel.: (06) Értékesítőnk: Petényi Tamás Tel.: Az ajánlat február 2-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások eltérő feltételekkel 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjmentes időszak után a csomaghoz tartozó havi díjat számlázzuk. A díjak az áfát tartalmazzák A IN_ _Februar_PeceliHirek_177x260.indd 1 1/22/15 11:08 AM

19 Péceli Hírek március 14. Hirdetés 19 Számítógépek, notebookok, alkatrészek, kiegészítők Nyomtatók, eredeti és utángyártott patronok, tonerek NOD32 Antivírus forgalmazás, vírusirtás PC, notebook és játékkonzol javítás Hálózati eszközök forgalmazása Szünetmentes tápegységek, túlfeszültség védelem Digitális fénykép kidolgozás, 10x15 cm méretben, azonnal GYERMEKRUHA ÜZLET ÉS WEBÁRUHÁZ PÉCELEN! Gyermekruháink os méretig kaphatóak! Márciusi akciónk: MINDEN ÁGYNEMŰRE ÉS TAKARÓRA 10% kedvezmény Pécel, Rákos u. 10. Tel./fax: 06-28/ Tel.: 06-70/ % Városkártya kedvezmény Üzletünk nyitva tartása: Hétfőtől-péntekig: 09:00-17:30 Szombaton: 09:00-13: Pécel, Rákos utca 6. Tel.: Kövess minket a facebook-on is! EcoFórum Monoron, a KultPincében Meghívó az EcoFact Könyvelőiroda ingyenes, nyitott rendezvényére cégvezetők, vállalkozók számára Újabb rendezvényünk célja, hogy a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatásokról tájékoztatást nyújtsunk. Továbbá a mezőgazdaságban kulcsfontosságú változásokról és lehetőségekről felvilágosítást adjunk. Fő témáink: 1. Foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkaügyi központ támogatásai 2015-ben. 2. Egységes területalapú támogatások, Új Földtörvény 3. Termeléshez kötött támogatások, Zöldítés IDŐPONT: március :00 HELYSZÍN: KultPince Monor, Strázsahegy, Kövidinka sor Részvételhez regisztráció szükséges! Jelentkezési lap elérhető: További információk: Csák Enikő 29/ vagy 30/ ; TV SZERVIZ LCD, PLAZMA és HAGYOMÁNYOS TELEVÍZIÓK, KAMERÁK, HIFI KÉSZÜLÉKEK, HÁZIMOZI RENDSZEREK JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL LG GRUNDIG SAMSUNG ORION THOMSON SZAKSZERVIZ P és P Szerviz Bt. Tel.: 06-70/ ; 06-30/ Pécel Város Önkormányzatának havilapja % VÁROSKÁRTYA Vásárolj Te is kedvezményesen! Neked van már? Városkártya igénylés és átvétel: 2119 Pécel, Rákos utca 11. Minden kedd és csütörtök: ig Kiadja az önkormányzat megbízásából a Fon-bau Kft. Főszerkesztő: Dr. Horváth K. József; ; Munkatársak: Cseri Katalin és Kiss Krisztina Tördelés: Bajnóczi Anna Nyomda: Királypapír Plusz Kft. Megjelenik: minden péceli háztartásban Hirdetésfelvétel: Kiss Krisztina Tel.: 06-20/ ; A Péceli Hírek következő száma április 14-én jelenik meg. A lapzárta időpontja: március 30. Nyomdába adás: április 06.

20 20 Hirdetés március 14. Péceli Hírek Szakorvosaink: Dr. Sziklai Péter (hétfő délután) Dr. Szentágotai Ferenc (kedd délután) Dr. Pető Zsolt (szerda délelőtt, csütörtök délután) Dr. Varga József (rendelési idő: április 3., április 10., 16 órától) Szülész-nőgyógyász szakorvosaink várják régi és új pácienseinket a Budapest XVII. Árpád fejedelem utca 14. szám alatti magánrendelőnkben Teljeskörű nőgyógyászati ellátás (BV, tu citológia, i nőgyógyászati ultrahang, HPV szűrés, emlővizsgálat) Komplex terhesgondozás (vérvétel, terhesvizsgálat, 2D/4D ultrahangvizsgálat, 35. héttől CTG vizsgálat) Bejelentkezés: Szabó Antalné lématildnál +361/ , +3630/ , +3670/ Bejelentkezni: délelőtt 8-11 óra között lehet Varga dr. Hirdetés_Pécel_2015_április indd :55:15

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések 1 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. december 2. V. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 3. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott munkaterv

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. november 14-I ÜLÉSÉRE MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. november 14-I ÜLÉSÉRE MOÓR ESZTER BIZOTTSÁGI ELNÖK IKTATÓSZÁM: 07-7/66-5/2013. TÁRGY: A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁ- SOKRÓL ÉS GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ ÖN- KORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA MELLÉKLET:. E L Ő T E R J E S

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Az R. 3. (2) bekezdésben a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép.

Az R. 3. (2) bekezdésben a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe a Magyarország szöveg lép. Ócsa Város Önkormányzat../2013.(...)sz. önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzata

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 5. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére 766-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésére Tárgy: Óvoda és bölcsődei beiratkozási időpontjának meghatározása Előterjesztő:

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. február..-i ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Döntés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Kláricz János elnök

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Döntés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Kláricz János elnök Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 443-3/2015. iktatószám 3. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa és

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről szóló 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT

T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OItSZÁGGYŰ,ÉS IVf TÁy AEllenk g Érkezett : 2013 MÁJ 2 3. T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokró l szóló T/10901.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11.

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Változások a szociális segélyezés területén Budapest Főváros XIIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV.25.) számú rendelet módosításáról Balmazújváros

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 3. Napirend a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben