Mit hoz a holnap? KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. XXI. évfolyam, február 9.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mit hoz a holnap? KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. XXI. évfolyam, 2013. február 9."

Átírás

1 XXI. évfolyam, február KISBÍRÓ KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Mit hoz a holnap? Tisztelt Kisújszállási Lakosok! A változások évének nevezett esztendő után a változások eredményeinek évében köszöntöm hírlevelünk idei első számában a kedves Olvasót ben itthon, Kisújszálláson valóban nagy horderejű változásoknak lehettünk aktív résztvevői. Több mint négyéves munka eredményeként felavathattuk a Kumánia Gyógy- és Strandfürdőt a háromcsillagos Kumánia Hotellel együtt, ezzel új fejezetet nyitottunk városunk idegenforgalmában. Jó partnerekre találtunk két egyházban, a Baptista Szeretetszolgálatban és a Kisújszállási Református Egyházközségben, akiknek közoktatási intézményeink fenntartását átadtuk. Ezzel jobb finanszírozási feltételekkel továbbra is közelebb tudhatjuk korábbi intézményeinket városunkhoz, mintha állami fenntartásba kerültek volna. Több mint kétszáz (226 fő) embernek biztosítottunk munkát a közmunkaprogramban. A város lakosságát mindemellett színes kulturális és közösségi programok hívták, melyek közül ismét kiemelkedett a vidékieket is vonzó, több ezer polgár részvételével lezajlott Kivilágos Kivirradtig Fesztivál. A esztendőt a változások eredményeinek éveként jegyeztem. Ebben az évben kezdődnek és érnek be ugyanis olyan programok, amelyeket az elmúlt év alapozott meg, és amelyeknek köszönhetően joggal remélhetjük jobb lesz az életünk. Hadd utaljak itt legelőször is a Kormány szinte mindannyiunkat érintő intézkedéseire, amelyek révén csökkennek a háztartások kiadásai. Az elektromos áram és a gáz ára már most kisebb lett, ezután várhatóan a víz és a szennyvíz, valamint a hulladékkezelés számlája is barátságosabb lesz. Reméljük, a járási rendszer is beváltja a hozzá fűzött reményeket, és gyorsabban, kevesebb bürokráciával intézhetjük majd ügyeinket. Szintén kedvező a kormányintézkedések sorában az úgynevezett adósságkonszolidáció. Ez azt jelenti, hogy az állam átvállalja a települések teljes adósságállományát vagy annak egy részét. A mérték megállapításához azt veszik figyelembe, hogy az egyes településeknek milyen az adóerő-képessége. Mi azon települések körébe tartozunk, amelyek hiteleinek 60%-át veszi át az állam, ezzel jelentős segítséget nyújtanak fizetési kötelezettségünkben. Az önkormányzatok is más feltételek között működnek 2013-tól. Ennek lényege az úgynevezett feladatfinanszírozás. Az állam csak az önkormányzati törvény szerint kötelező önkormányzati feladatokhoz ad támogatást, a nem kötelezőek forrását helyben kell előteremteni úgy, hogy hitelt az önkormányzatok csak kormányzati engedéllyel vehetnek fel. Mi már januárban, a 2013-as költségvetés elfogadása előtt felmértük, milyenek lesznek az idei költségvetési kereteink. Úgy készülünk a megváltozott finanszírozásra, hogy a hiány elkerülése érdekében felmérjük kötelező és nem kötelező feladatainkat, és intézkedéseket teszünk azok minél takarékosabb ellátására. Bár ez esetenként érdeksérelmeket okozhat, alapvetően arra törekszünk, hogy a lakosság egészét kedvezőtlenül érintő döntéseket ne hozzunk, kulturális és közösségi értékeinket megőrizzük, és a várost tovább gyarapítsuk. Ezért nem emeljük a helyi adókat, ezért támogatjuk továbbra is a helyi közösségeket, és ezért pályázunk továbbra is forrásaink bővítésére. Sőt: ezért kapcsolódunk be újra a közmunkaprogramba, amelynek révén ismét több mint kétszáz személynek biztosítunk munkát, március elsejétől, különböző időszakokban. Örömmel adok tájékoztatást arról, hogy kezdeményeztük helyi kézműveseket összefogó szövetkezet megalakítását is. Minderről és más egyébről is, javaslom, olvassák el hírlevelünk cikkeit, és forgassák haszonnal a vele együtt kapott idei kulturális programfüzetet. Mivel a jókívánság sohasem késő, kívánom, érezzék minél többen otthonuknak Kisújszállást, és legyenek partnereink városunk értékeinek megőrzésében és gyarapításában. Kecze István polgármester

2 2. oldal Kisbíró február 9. Takarékosabban A képviselő-testület januári ülésén tárgyalt arról, melyek azok a lehetőségek, amelyek csökkenthetik az önkormányzati kiadásokat. Erre azért volt szükség, mert az önkormányzatot 2013-ban megillető állami támogatás kevesebb lesz, mint a várható kiadások összessége. Márpedig a költségvetést hiánnyal nem szabad tervezni. A március 1-jétől bevezetendő takarékossági intézkedések egy része hagyományos értelemben vett költségcsökkentés, tehát a feladatot továbbra is ellátja az önkormányzat, de kevesebbet költ rá, ezáltal természetesen a szolgáltatás is várhatóan szűkebb lesz. Kevesebbet fordít például a fák gallyazására, műszaki ellenőri feladatokra és egyes kulturális kiadásokra. (Ez utóbbi a Kisbírót is érinti: egy-egy szám nem lehet 16 oldalnál terjedelmesebb.) A költségek csökkentésének másik módja az adott tevékenység megszüntetése. Így megszűnnek például egyes, nem kötelező szociális ellátások, mint a helyi életkezdési támogatás és a méltányossági ápolási díj is. Változtak az egyedül élő, hetven év felettiek részére a hulladékszállításhoz nyújtható támogatások feltételei is: az önkormányzat azoknak téríti meg a hulladékszállítás díját, akiknek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát ( Ft-ot). Az álláshelyek számának csökkentése is napirenden volt. A Polgármesteri Hivatalban március 1-jével hat köztisztviselői álláshelyet szüntetnek meg, augusztus 7-ével egyet, további 3 fő pedig az önkormányzat kft.-ihez kerül. Emellett két gyesen lévő dolgozó üres álláshelyét nem engedélyezik betölteni. A közművelődésben az álláshelyek számának csökkentése a feladatok átszervezésével is társult. A városi könyvtár március 1- jétől a Művelődési és Ifjúsági Központ szervezetében működik tovább. Az intézmény feladataihoz 10, 25 álláshelyet tölthet be. A takarékossabb működés magát a testületi munkát is érintette. Február 1-jétől a korábbi öt bizottság helyett hármat fog működtetni a képviselő-testület. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság nem változik, továbbra is háromfős marad. A Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság megszűnik, feladataikat a két bizottság tagjaiból létrehozott Humán Erőforrás Bizottság veszi át. A korábbi Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási és Mezőgazdasági Bizottság szintén megszűnik, feladatkörét a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság kapta meg. A képviselő-testület fontosnak tartja a város közösségi életének támogatását, ezért a korábbi, e célt szolgáló, pályázati úton elnyerhető támogatásokat továbbra is változatlanul meghirdeti. Erről hírlevelünk 7. oldalán olvashatnak. (Szerk.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselőtestülete január 10-ei rendkívüli és január 29-ei soron következő ülésén hozott döntéseiről. A jegyző az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről az önkormányzat honlapján, a rendelet megalkotását követő napon gondoskodott. Rendeletek: 1/2013. (I. 31.) egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról 2/2013. (I. 31.) a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 45/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 3/2013. (I. 31.) a Kisújszállás Sportjáért Díj alapításáról és adományozásáról szóló 9/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 4/2013. (I. 31.) önkormányzati díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról Határozatok: 1/2013. (I. 10.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 10-ei rendkívüli, nyilvános ülése napirendjéről 2/2013. (I. 10.) Kecze István személyesen érintett települési képviselő döntéshozatalban való részvételéről 3/2013. (I. 10.) a főállású polgármester illetményének és költségátalányának megállapításáról 4/2013. (I. 10.) a főállású alpolgármester illetmé-nyének és költségátalányának megállapításáról 5/2013. (I. 10.) az önkormányzati adósságkonszo-lidáció végrehajtásáról 7/2013. (I. 29.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 29-ei soron következő, nyilvános és zárt ülése napirendjéről 8/2013. (I. 29.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 9/2013. (I. 29.) az Erzsébet királyné liget megújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására szóló 563/2012. (XII. 18.) számú önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről JEGYZÉK 24/2013. (I. 29.) a évi költségvetést megalapozó döntésekről 25/2013. (I. 29.) a bizottsági tagságok megszüntetésé-ről 26/2013. (I. 29.) a Humán Erőforrás Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 27/2013. (I. 29.) a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 28/2013. (I. 29.) az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 29/2013. (I. 29.) a Mercedes TLF-16 típusú tűzoltó-autó értékesítésére 31/2013. (I. 29.) az önkormányzat évi rendezvény- és kiadványtervéről 32/2013. (I. 29.) a városi társadalmi (civil) szervezetek rendezvényeinek támogatására szóló pályázat kiírásá-ról 33/2013. (I. 29.) a helyi, székházzal rendelkező szervezetek üzemeltetési költségeinek támogatásáról szóló pályázat kiírásáról 34/2013. (I. 29.) a nyári táborok támogatásáról szóló pályázat kiírásáról 35/2013. (I. 29.) a helyi kiadványok támogatásáról szóló pályázat kiírásáról 36/2013. (I. 29.) az Arany János Városi Könyvtár és a Művelődési és Ifjúsági Központ továbbképzési és beiskolázási tervének fenntartói jóváhagyásáról 37/2013. (I. 29.) közoktatási témájú döntések felülvizsgálatáról 38/2013. (I. 29.) az egyházi fenntartók önkormányzati tulajdonú ingatlanokon történő fejlesztéseire vonat-kozó megállapodások megkötéséről 39/2013. (I. 29.) a szociális szövetkezet alapításáról és a szociális gazdaság fejlesztéséről 40/2013. (I. 29.) önkormányzati tagságú szociális szövetkezet alapításáról és a szociális gazdaság fejlesztéséről a Lakhatási integrációt modellező szociális célú településrehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása című, ÉAOP-5.1.1/C-12 kódszámú pályázaton való részvételről 41/2013. (I. 29.) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő évi csatlakozásról 42/2013. (I. 29.) a hulladékszállítás jövőjének vizsgálatára 43/2013. (I. 29.) az egészségügyi járóbeteg-szakellátási feladatellátás folytatásáról 44/2013. (I. 29.) földgázenergia beszerzése a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal részére tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről 45/2013. (I. 29.) az Európa a polgárokért program pályázat benyújtására 48/2013. (I. 29.) döntéskezdeményezési jog gyakorlásáról külföldiek közutakon történő közlekedésével kapcsolatban 49/2013. (I. 29.) a Polgármesteri Hivatal általános munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározásáról 50/2013. (I. 29.) Kisújszállás Város Önkormányzatának településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetései szabályairól 52/2013. (I. 29.) a Kisújszállási Vízmű Kft. alapító okiratának módosításáról 53/2013. (I. 29.) Nagy István Zoltán képviselő október 30-ai interpellációja válaszáról, interpelláció bizottsági hatásköre utalásáról * * * A képviselő-testület évi munkaterve szerinti soron következő ülését február 26-án (kedden) órai kezdettel tartja a következő napirendi javaslatokkal: - Előterjesztés a évi költségvetés módosítására - Előterjesztés a évi költségvetés megállapítására - Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényének benyújtására -Előterjesztés a évben tervezett csapadékvízelvezetési, karbantartási munkákra és feladatokra, és a belvízelvezető rendszerben tervezett átépítési munkákra A képviselő-testület nyilvános ülésén bárki részt vehet. A nyilvános ülés anyaga megtekinthető a városi könyvtárban és a városi honlapon. Összeállította: Járfás Eszter Luca

3 2013. február 9. Kisbíró 3. oldal Nyugodt környéken élünk? A rendőrség új nyilvános bűnügyi térképéről Gyakran tesszük fel önmagunknak és másoknak a kérdést: mennyire biztonságos városunk, hol vannak veszélyes helyek, melyik környéket érdemes elkerülni? Nos, mindezekre a kérdésekre választ kaphatunk a rendőrség új bűnügyi térképének tanulmányozása során, amely bár eddig is létezett, de nem volt nyilvános. A rendőrség az elmúlt év decemberében gondolt egy nagyot, és nyilvánosságra hozott egy teljesen újfajta bűnözési statisztikát. Úgy döntött, a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények esetében nyilvánossá teszi az adatokat, amelyek a Robotzsarunak nevezett számítógépes rendőrségi nyilvántartáson alapulnak. A bűnügyi térkép nemcsak a befejezett ügyeket tartalmazza, hanem valamennyi elrendelt, megoldatlan bűnügyi nyomozás is szerepel benne, azonban az adatok mindig harminc nappal késleltetve jelennek meg, hogy azok az elindult nyomozásokat ne veszélyeztethessék. Hatalmas adatbázist nyitott meg ezzel a döntéssel a nyilvánosság előtt a rendőrség, melynek köszönhetően mindenki megnézheti, a valóságban mennyire veszélyes a környék, ahol lakik. Kétféle térképet lehet megjeleníteni. Olyat, amelyen pontonként jelennek meg a bűncselekmények, utcákra lebontva is meg lehet nézni. Itt mindenki megkeresheti akár a saját utcáját is, mennyi lopás, erőszak, betörés és más bűncselekmény történt az elmúlt egy évben. Olyat, amely egy-egy területre lebontva mutatja a fertőzöttséget, mindenki megtudhatja, mely területek azok, ahol biztonságos az élet, ahol jó lakni, melyek azok, amelyek veszélyesek. Érdekességeket is tartalmaznak a bűnügyi térkép adatai. Sajnos megtudhatjuk, hogy a leginkább bűnözéssel fertőzött megye egyértelműen Jász-Nagykun-Szolnok megye Somogy megyével karöltve, az összes bűncselekmények számát nézve pedig a legveszélyesebb járások között szerepel a karcagi is. A bűnügyi térkép megtalálható a police.hu honlapon, Megjelent a rendőrség új bűnügyi térképe címszó alatt, ahol a rendőrség számít a lakosság, a bűnmegelőzéssel foglalkozó társadalmi szervezetek, az önkormányzatok érdeklődésére. Kérjük, kísérjék figyelemmel a bűnügyi térkép adatait, változásait! Demeter Jánosné települési képviselő Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Járási Hivatal ügyfélfogadásához igazodva a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje január 1-jétől a következő: Hétfő: óráig óráig Kedd: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS Szerda: óráig óráig Csütörtök: óráig Péntek: óráig Pályázati hírek Szociális szövetkezet A képviselő-testület januári ülésén döntött arról, hogy részt vesz szociális szövetkezet alapításában. A szövetkezet alapításának célja a foglalkoztatás elősegítése, valamint a helyi termékek előállításának és értékesítésének fellendítése. A témában hamarosan pályázati lehetőség várható. Uniós támogatást igényelhetnek a szociális szövetkezetek többek között tevékenységüket megalapozó dokumentumok elkészítésére, foglalkoztatásra, képzésre, eszközbeszerzésre, valamint piacrajutás és marketingtevékenységekre is. A pályázat megjelenéséről és a szociális szövetkezetről később is tájékoztatást adunk. Csorbáról a városba Olyan pályázati felhívás jelent meg, amely lehetőséget nyújt a Csorbán élők közül a városba települni kívánók beköltöztetésére. A várostól való távolság, a kedvezőtlen közlekedési viszonyok és a munkalehetőségek hiánya miatt a csorbaiak helyzete különösen nehéz, ezért aki vállalja, külterületről a városba, önkormányzati szociális bérlakásba költözhet. A lakhatási feltételek megteremtése mellett a pályázat célja az aktív korúak elhelyezkedését, foglalkoztatását segítő képzéseken való részvételi arány növelése és a munkahelyteremtés. Sikeres pályázat esetén annak megvalósítása ez év őszén kezdődhet. Partnerségi együttműködés a területfejlesztésben A képviselő-testület olyan szabályzatot alkotott, amelyben megfogalmazta, hogyan von be együttműködő partnereket a településfejlesztésbe és -rendezésbe. A dokumentum nemcsak a bevonandó partnereket nevezi meg, hanem a véleménynyilvánítástól a nyilvánosságig az egyeztetésekkel kapcsolatos feladatokat is rendszerezi. Nyikos Csilla városfejlesztési ügyintéző E.ON: a fák nem zavarhatják a villanyvezetékeket A Béres Erdészeti Szolgáltató Kft. tájékoztatta hivatalunkat, hogy az E.ON Tiszántúli Szolgáltató Kft. megbízta, végezze el a város belés külterületén a gallyazási, nyiladéktisztítási és fakivágási munkálatokat február 15. és április 30. között ott, ahol az ingatlan tulajdonosa vagy kezelője nem tesz eleget kötelességének. Ezúton kérjük a tisztelt lakosságot, hogy február 15-ig szíveskedjenek a villamosenergia-hálózat üzembiztonságát zavaró, a vezeték biztonsági övezetébe benyúló fák és bokrok ágait eltávolítani, és a kitermelt faanyagot biztonságosan elhelyezni vagy elszállítani. Nyikos Csilla városfejelsztési ügyinétő Piaci Hírmondó Kedden és szombaton, 7 és 10 óra között a város legfrissebb híreivel várjuk a piac vásárlóit.

4 4. oldal Kisbíró február 9. A hulladékszállítást is elérte a változások szele A fogyasztói társadalom és életvitelünk egyik nem kívánt velejárója a folyamatos hulladékképződés. Szinte bárminek, amit megveszünk, használunk vagy elfogyasztunk, bizonyos részét hulladékként jobb esetben a szemetesbe dobjuk, majd a hét adott napján kirakjuk a kukát a ház elé, és azt elviszi az arra illetékes közszolgáltató. Igazság szerint sokáig nem is foglalkoztunk azzal, hogy mi is lesz az általunk kidobott PET-palackkal, csomagolópapírral, nejlon zacskók tömkelegével. Az így összegyűjtött hulladékot viszont valamilyen módon kezelni kellett és kezelni kell. Ennek egyik és legelterjedtebb formája a lerakóban történő elhelyezés volt és az is mind a mai napig, ami azzal jár, hogy akár szűk hazánkban, itt az Alföldön a Föld életkorához viszonyítva percek alatt dombok, de akár hegyek is képződtek, melyek sajnálatosan nem természeti, hanem mindenféle fajtájú szemétből kialakuló képződmények. Mára már a régi korszerűtlen hulladéklerakók kezdenek eltűnni, és a régi, szeméthalmokkal terhelt területeket, rekultivációt követően lassan visszakapja a természet. Erre jó példa a városunkban egykor működő két hulladéklerakó telep is, amelyeknek rekultivációja a közelmúltban fejeződött be. A szemét ma már olyan hulladéklerakókba kerül, melyek szigeteltek, így nem károsítják a természetet. De ezek befogadóképessége is véges. Így mindannyiunk jól felfogott érdeke, hogy az általunk termelt hulladék mennyiségét csökkentsük. Többek között ennek szellemében született meg a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény, mely január 1-jével lépett hatályba. Az új jogi szabályozás legfőbb célja, hogy minél kevesebb hulladék képződjön és az a lehető legnagyobb arányban hasznosuljon. Hogyan érinti ez a lakosságot? 2015-ig el kell elindítani az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert január 1-jétől a települési önkormányzatoknak kell gondoskodniuk az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi feltételeinek megszervezéséről. Az ingatlantulajdonosoknak is elkülönítetten kell gyűjteniük az ingatlanuk területén képződő települési hulladékot. Bár a kötelező szó kicsit megrettenthet bennünket, ugyanakkor a szelektív gyűjtés már évek óta működik városunkban, hiszen a lakosságnak kiosztott TAPOSSA LAPOSRA! feliratú zsákokba a hasznosítható hulladékok elkülönített gyűjtése megvalósul. Mindemellett a gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtési rendszer is bevezetésre került. Változást jelenthet azonban, hogy nem lesz elég a vegyes és az elkülönítve gyűjthető hulladékot külön kezelni, hanem utóbbin belül az egyes hulladékfajtákat is külön-külön kell majd gyűjteni. A vegyes hulladék gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlantulajdonos legalább két különböző nagyságú kuka közül választhasson. Másik fontos, a lakosságot érintő rendelkezés, hogy a kukákat az ingatlanon belül kell tartani, és csak addig tartható közterületen, amíg az ürítésre vár. A gyűjtőedény közterületen csak közterület-használati engedély birtokában helyezhető el tartósan. A lakosságot közvetlenül érinti, hogy a hulladékgazdálkodási díjat ezentúl az arra illetékes Hivatal (Magyar Energia Hivatal) javaslatának figyelembevételével az illetékes miniszter fogja rendeletben megállapítani. A hivatalnak a díjmegállapítással kapcsolatos javaslatát első alkalommal szeptember 30-ig kell megküldenie a miniszternek, tehát az új szabályozás hatása első alkalommal a évi díjakban lesz érezhető. A törvény a hulladékgazdálkodás valamennyi szereplőjére, így a közszolgáltatókra vonatkozóan is új szabályokat vezetett be. Az ezeknek való megfelelés érdekében a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. már megkezdte a felkészülést. Pintér Gyula közszolgáltatás-szervező ügyintéző MEGKÉRDEZTÜK... Mit gondol a szelektív hulladékgyűjtésről? Túri György nyugdíjas Ha nem lenne megszervezve a hulladékgyűjtés, a város elpiszkolódna. Nem jó, ha mindent egybe dob ki az ember, mert sok munka van a szétválogatással. A műanyag palackokat külön gyűjtjük, ha összegyűlik, kivisszük. A gallyakat is külön teszem, a rengeteg diólevelet bezsákolom. Mindig odafigyelek, mikor van a lombtalanítás. Aki a szemetét kiteszi vagy eldobálja az utcán, az nagyon csúnya dolgot tesz. Ha rendet, tisztaságot szeretnénk, oda kell figyelni erre. Kovács Anna középiskolai tanár Nagyon örülök, hogy létrehozták nálunk is a szelektív hulladékgyűjtést. Mi már a kezdetek kezdetén bekapcsolódtunk ebbe. A két kislányunkat is arra neveljük, mit hogyan szelektáljanak, buzdítjuk őket ennek fontosságára. Nem dobjuk a szemetesbe azt sem, amit a háziállatok megehetnek, illetve amit lehet, komposztálunk. Legutóbb már tudatosan olyan szemetest vásároltam, melynek két elkülönített része van, ami megkönnyíti a szelektív gyűjtést. A döntéskezdeményezési jog gyakorlásáról A képviselő-testület a évi januári ülésén döntött arról, hogy megkeresi az illetékes szervezeteket a külföldi gépkocsivezetők rendőrségi ellenőrzésének hathatósabb rendszerének kidolgozása érdekében. A kezdeményezésnek több oka van. Elmondható, hogy a főutak mellett található településeinkre, de az ország gépjárművel közlekedő polgáraira és hozzátartozóikra is komoly veszélyt jelentenek a külföldi rendszámmal közlekedő gépjárművek KRESZ-szabályokat nem ismerő, vagy azokat betartani nem kívánó vezetői. Ezt bizonyítják a hazai utakon történő balesetekről szóló statisztikák, híradások. Elég csak a január 6-án a 4-es számú főút 164. kilométerénél történő balesetre utalni, amely következtében öt (közlekedési szempontból vétlen) ember lelte halálát. Megfigyelhető, hogy a külföldi rendszámmal közlekedő autók komoly félelmet ébresztenek a lakosokban és a közlekedőkben a legtöbb esetben súlyos szabálysértéseket megvalósítva, de következmények nélkül szelik át az országot. Különösen veszélyes az ünnepek körüli időszak, amikor sok külföldi autó van az utakon. Ezzel szemben a környező országok rendőrségi ellenőrzési gyakorlata az, hogy a legkisebb közlekedési vétség miatt is a vezetői engedély háromnapos bevonásával büntetik a külföldinek minősülő gépjárművek vezetőit. Az önkormányzat a szigorúbb szabályozás elérése érdekében felkeresi az országos önkormányzati szövetségeket, bízva abban, hogy a települések közös fellépése nyomán sikerül változásokat előidézni mind a külföldi, mind a hazai gépjárművek közúti közlekedésének ellenőrzésében. Dr. Kui Gábor aljegyző

5 2013. február 9. Kisbíró 5. oldal Közelednek a határidők A helyi adók megállapítása a települési önkormányzat feladata. A Kisújszálláson bevezetett helyi adókat a 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet szabályozza. Ezen rendelet alapján a magánszemélyek kommunális adójára vonatkozóan az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet: - a nehezebb körülmények között élők mentesülhetnek a kommunális adó megfizetése alól, ha háztartásukban az egy főre eső jövedelem 2012-ben nem érte el a havi forintot (öregségi nyugdíj legkisebb összege), - az önkormányzat elengedi az adó felét annak, aki háztartásában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel. Aki ezeket a kedvezményeket igénybe kívánja venni, annak február 15- ig kérelmet kell benyújtania az adóhatósághoz. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ezen kedvezmények évente kerülnek megállapításra, ezért a kérelmüket azoknak a személyeknek is újra be kell nyújtaniuk, akik az előző évben ezen kedvezmények valamelyikében már részesültek. A február 15-ei határidő után benyújtott kérelmeket csak a meghatározott összegű eljárási díj megfizetése és a késedelem okának a törvényben meghatározott igazolása után áll módunkban befogadni. A helyi iparűzési adó mértéke továbbra is az adóalap 2%-a, azonban az 1 millió forint adóalapot el nem érő adózók mentességben részesülnek. Az adónemet érintő további változás, hogy a bevallásokat, adatszolgáltatásokat a jövőben elektronikus úton kell megtenni. A helyi adókat az idegenforgalmi adó kivételével, melynek mértéke vendégéjszakánként 400 forint és melyre speciális szabályok vonatkoznak továbbra is két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni. A befizetések az önkormányzat megfelelő számú számlaszámaira történő utalással (a számlaszámok a oldalon megtalálhatóak), illetve készpénzátutalási megbízással teljesíthetők, melyek beszerezhetők ügyfélfogadási időben az adócsoportnál, illetve a Városháza portáján. A mozgáskorlátozottak adókedvezményéről Mint arról már a Kisbíró novemberi számában tájékoztatást adtunk, a korábban kiadott 7 pontos orvosi szakvéleményt a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló rendelet* alapján legkésőbb december 31-ig használhatták fel. A kormányrendelet szabályaiból következően 2013-tól az ún. 7 pontos igazolással rendelkező személyek nem tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottnak, így gépjárműadó-mentességre sem jogosultak. Vagyis január 1-jétől adómentességben/adókedvezményben kizárólag azok a személyek részesülhetnek, akik a súlyos mozgáskorlátozottságuk tényét igazolják. (Erről bővebben a Kisbíró november 10-ei számában, az 5. oldalon olvashatnak.) Az adómentességhez szükséges dokumentumok birtokában annak megállapítását az Adócsoportnál kell kérelmezni február 15-ig. A földtulajdonosok, földhasználók figyelmébe A termőföld bérbeadásából származó jövedelem (ideértve a földjáradékot is) adóztatása a föld fekvése szerinti illetékes önkormányzati adóhatóság feladata. Az ilyen jövedelmének adóját a magánszemély állapítja meg, számolja ki, vallja be az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon. Ennek a bevallásnak két formája van: 1) Amennyiben a termőföld bérbeadásából származó bevétel a kifizetőtől származik, az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg. A levont adót a kifizetést követő hó 12. napjáig kell megfizetni, míg a levont adóról szóló bevallást az adóévet követő év február 25-ig kell benyújtani. 2) Ha a magánszemélynek termőföld bérbeadásból olyan jövedelme keletkezik, amely nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót nem vonta le, akkor az adót a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-ig fizeti meg, ez esetben bevallását a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20-ig kell megtennie. Adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a haszonbérlet időtartama az 5 évet eléri. Az önadózásra tekintettel külön határozatot nem küldünk. A bevallásokhoz szükséges nyomtatványok a városi honlapról (www.kisujszallas.hu) a Formanyomtatványok menüpontban letölthetőek. A mezőőri járulékról A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 51/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet alapján a mezőőri járulékfizetési kötelezettségben bekövetkezett változások a következők: - a járulékfizetési kötelezettség az adott év január 1-jei állapot szerinti jogszerű használót, ennek hiányában a tulajdonost (együtt: földhasználó) terheli, - mentes a bejelentési és járulékfizetési kötelezettség alól az a földhasználó, akinek a használatában álló termőföld a 35 AK értéket nem éri el,a járulék mértéke évente és aranykoronánként 16,40 Ft, - a járulék összegét önkormányzati hatósági feladatkörben minden év március 30-ig állapítja meg a jegyző, - a megállapított járulékot két egyenlő részletben minden év július 15- ig és november 15-ig kell megfizetni. Az adóügyekkel kapcsolatosan további tájékoztatást az adócsoport munkatársaitól kaphatnak személyesen vagy az 59/ és az 59/ es telefonszámon. A súlyos mozgáskorlátozott személyek figyelmébe ajánljuk A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló* rendelet alapján január 1-jétől megszűnt a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása. A jegyző idén már nem állapíthat meg ilyen támogatást. Megváltozott feltételekkel ugyan, de továbbra is igényelhető támogatás személygépkocsi beszerzéséhez és átalakításához. Az új jogszabály alapján súlyos mozgáskorlátozott személy: - a súlyosan fogyatékos személy (aki fogyatékossági támogatásban részesül, és erről határozattal rendelkezik); - a 18 év alatti, magasabb összegű családi pótlékban részesülő, mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy; - csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei (BNO kód XIII. főcsoportba tartozó) miatt legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkező személy. Az I. fokú orvosi szakvélemény, a 7 pontos nyomtatvány már nem használható fel a támogatás igényléséhez. A kérelem benyújtásának helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, 5000 Szolnok, Ady E. u A hivatal elérhetősége telefonon: 0656/ A szükséges kérelemnyomtatvány és tájékoztató a Polgármesteri Hivatal portáján átvehető. Finta Orsolya osztályvezető *102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet

6 6. oldal Kisbíró február 9. Kisújszállás a magyar kultúrának egy különleges, csodálatos kis szigete Nádorfi Lajos operatőr, filmrendező mondta ezt akkor, amikor megnyitotta három kisújszállási művész kiállítását a magyar kultúra napi ünnepségünkön, január 26-án. Amikor az ő megnyitó beszédére sor került, már hallhatta, hallhattuk dr. Vincze Sándor ünnepi köszöntőjét, melyben Himnuszunk születéséről szólt, és arról, hogyan vált Kölcsey Ferenc e verse a magyar nemzet himnuszává, és hogyan lett a Himusz születésének napja a magyar kultúra ünnepe. Hallhattuk az ünnep alkalmából Arany János Pedagógiai, Kulturális Művészeti díjban részesült 48-as Olvasókör Asszonykórusának méltatását és az általuk előadott népdalcsokrot. Hallhattuk a csoport vezetőjének, Monoki Kálmánné tanárnőnek az örömtől meghatott szavait. Ekkor már megnézhettük művészeti iskolánk három képzőművész tanárának kilállított alkotásait amelyeket így együtt még sohasem láthattunk. Bészabó András festőművész, Kovácsné Bulkay Julianna grafikusművész és Pintér Attila szobrászművész ahogyan a kiállítás címe is mondja: a Mesterek közös kiállításukkal arra is emlékeztettek, hogy a művészeti iskola képzőművészeti tanszaka immárom tízéves. Nádorfi Lajos szavai azért is voltak fontosak nekünk, mert ő olyan szakember, aki hivatásából eredően is értő szemmel és értő lélekkel közelít a művészetekhez, képi megjelenítéshez. Művészeink munkájáról elismerően szólt, diákként szívesen lenne a tanítványuk mondta. A művészeti iskola műsora pedig még csak ezután következett. Mint mindig, most is igényes, szép előadásokkal ajándékozta meg a közönséget ezúttal a Kisújszállás: a kultúra kis szigete Városi Vonószenekar, az iskola női kara, valamint Orosz Balázs, Papp László és Szöllősy Gábor tanárok. Az ünnepség végén még egy ideig maradtak a vendégek, elidőztek a kiállított képek előtt, beszélgettek. Jó volt hallani, hogy sokak szavaiból öröm és jó értelemben vett büszkeség tükröződött azért, mert ismét meggyőződhettek arról, hogy a magyar kultúra kisújszállási kis szigetén értékes kincsek vannak. A Mesterek című kiállítás február 15-ig tekinthető meg a Városháza dísztermében, a Polgármesteri Hivatal nyitvatartási idejében. A 48-as Olvasókör Asszonykórusát a magyar és benne a nagykunsági, kisújszállási népdalkultúra ápolásáért több évtizeden át végzett kiemelkedő művészi tevékenységének, hagyományőrző munkájának, valamint a helyi közösségi életben való értékes, aktív szerepvállalásának elismeréseként önkormányzatunk Kisújszállás Város Arany János Pedagógiai, Kulturális, Művészeti Díj elismerésben részesítette. A díjat Kecze István polgármester adta át Monoki Kálmánné kórusvezetőnek. (Szerk. KMJ) A járási rendszerről és a kisújszállási kirendeltségről január 1-jével megalakultak a járási hivatalok, így a Karcagi Járási Hivatal is. A kormány célja az volt, hogy a területi közigazgatás átalakításával megszűnjenek a régi beidegződések, és koordináltabb, hatékonyabb, ügyfélközpontú, ugyanakkor takarékos közigazgatás jöjjön létre. A Karcagi Járási Hivatalnak 89 munkatársa intézi Karcag, Kisújszállás, Kenderes, Kunmadaras és Berekfürdő összesen 45 ezer lakosának államigazgatási ügyeit. A járási hivatalok olyan államigazgatási feladatokat vettek át a jegyzőktől, amelyeket az állam az elmúlt húsz évben odatelepített. Ilyenek például az okmányirodák, a gyámügy, az egyes szociális igazgatási ügyek, az építésfelügyelet és a szabálysértési feladatok. A jegyzőknél csak azok a feladatok maradtak, amelyekhez a helyi viszonyok ismerete szükséges, vagy amelyekben nem egységes országos szabályozás, hanem helyi mérlegelési lehetőség van, mint pl. a helyi adókkal összefüggő feladatok, a birtokvédelem vagy a hagyatéki eljárások. A Karcagi Járási Hivatal székhelye: Karcag, Kossuth tér 1. Kirendeltség működik Kisújszálláson a Városházán, ahol a szociális igazgatási (közgyógyellátásra való jogosultság, ápolási díj stb.), gyámhivatali, okmányirodai feladatkörbe tartozó ügyeket tudják az állampolgárok intézni. Személyes és elektronikus ügyintézés lehetséges hét irodában. Az okmányiroda feladatkörében elektronikus ügyintézés is megvalósulhat. A magyarorszag.hu honlapon az internetes okmányiroda nevű funkciót megjelölve tud az ügyfél az időfoglalás mellett okmányirodát és ügyet is választani. Ha csak időpontfoglaláshoz regisztrál, nem szükséges az ügyfélkapus hozzáférés, ami azonban szükséges, ha konkrét ügyet kíván indítani. A vállalkozással kapcsolatos ügyintézés esetén kötelező az elektronikus út igénybevétele kivétel a vállalkozás alapítása vagy megszüntetése, ami személyesen is intézhető az okmányirodában. A kisújszállási kirendeltség elérhetősége: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Telefonos elérhetőségek az alábbi osztályokon: Hatósági osztály: 59/ Okmányirodai osztály: 59/ , 59/ Gyámhivatal: 59/ , 59/ Hodos Julianna járási hivatalvezető

7 2013. február 9. Kisbíró 7. oldal A temetők rendjéért A Kisújszállási Református Egyházközség újraválasztott presbitériuma január 1-jétől kezdte meg munkáját. Az egyházközség ingatlanállományát áttekintve fogalmazódott meg a presbitériumban, hogy a tulajdonunkban lévő temetőkkel valamit sürgősen kezdenünk kell, mivel azok évtizedek óta elhanyagolt állapotban vannak. A fenti ötlettől vezérelve kezdtük meg a munkát, melynek során a Déli temetőben található ravatalozó mellé egy fűthető vizesblokkot terveztettünk meg, és lefolytattuk az építéshatósági engedélyezési eljárást. Az épületre jelenleg jogerős építési engedéllyel rendelkezünk, reményeink szerint 2013-ban meg is tudjuk építtetni ezt a vizesblokkot, ezzel is emelve a Déli temetőben a kegyeleti szolgáltatás színvonalát. Az elmúlt nyár során három fő munkavállalót alkalmaztunk, akik a Keleti, Nyugati és Déli temetőkben a nyári kaszálási, cserjézési, hulladékgyűjtési munkákat végezték. Az alkalmazottak és a hulladékkezelési közszolgáltatás folytatására jogosult Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. segítségével az elmúlt évben hat alkalommal takarítottuk ki a három temetőt, ennek költsége alkalmanként Ft-ba került az egyházközségnek, és ami a legfontosabb, hogy a hulladékok végre a helyükre, a karcagi kommunális hulladéklerakóra kerültek. Az őszi időszaktól kezdődően folyamatosan végeztetjük rászoruló és egyben megbízható személyekkel a három temető cserjézési munkáit, ami azért is fontos, mert a lakossági igényeknek eleget téve szeretnénk a Keleti temetőben új parcellát nyitni, illetve új és egyben kulturált sírhelyeket kialakítani a szeretteiket temettetők részére, hiszen itt elfogytak a helyek, és mint a temető fenntartói kötelességünknek érezzük azok biztosítását. Az elmúlt időszakban egyre gyakrabban jutottak el olyan hírek az egyházközséghez, hogy a temetőinket nagyon sokan megdézsmálják, kifosztják, válogatás nélkül hordják a temetőkből a sírkertek vasrácsait, a tűzifát, a nyári időszakban kegyeletsértő módon lopják el a virágokat, tujákat, koszorúkat, csokrokat, amelyeket a hozzátartozók rendszeresen kivisznek szeretteik sírjára. Ezért át tudjuk érezni azt, amikor egy hozzátartozó a szerettei sírjánál egy lopás tényével szembesül, és ez jogosan vált ki felháborodást, indulatokat az emberekből. Örömmel közöljük Önökkel, hogy ezen bűncselekmények visszaszorítása és hosszú távon történő megszüntetése érdekében január 1-jétől állandó munkaviszonyba felvettük Matuszka Attilát, aki a temető-felügyelői feladatokat látja el a három temetőben. Feladata a temetők rendjének biztosítása, a cserjézések koordinálása és ellenőrzése, a temetői hulladéktárolók állapotának folyamatos és rendszeres ellenőrzése, a hulladékszállítás szervezése és lebonyolítása, temetői lopások észlelése esetén a hatóságok azonnali értesítése, a régóta tervezett egységes temetői kataszter elkészítéséhez segítségnyújtás és a helyszín biztosítása. Kéjük a tisztelt lakosokat, hogy forduljanak a jövőben bizalommal munkatársunkhoz, aki gyorsan és udvariasan segít megoldani a problémákat a temetőkben. Aki valamit észlel, tapasztal, esetleg valamilyen atrocitás éri a temetőkben, szóljon a temető-felügyelőnek személyesen vagy a Lelkészi Hivatal 06-59/ es telefonszámán. Ígérjük, hogy jelzését és panaszát rövid időn belül kivizsgáljuk és orvosoljuk. Ökrös János gondnok A Református templom melletti közről Az elmúlt hetekben az internetes világhálón egyre több hír terjedt el a kisújszállási Református templom és a Református Parókia közötti kisköz megnyitásával kapcsolatban, ezért a Kisújszállási Református Egyházközség nevében úgy gondoltuk, hogy a félreértéseket szeretnénk tisztázni az alábbiakban. Az említett köz, sokak által pap-közként ismert területsáv a kisújszállási műemlék Református templom és a Parókia között helyezkedik el ben az akkori Városi Tanács kisajátította és közterületté nyilvánította annak ellenére, hogy a nevezett köz mindig is az egyház tulajdonát képezte. Sípos Árpád lelkipásztor a Földhivatalban bejegyeztette a közt mint az egyház jogos tulajdonát, mely határozat 2000 februárja óta jogerőre emelkedett. A Kisújszállási Református Egyházközség Presbitériuma Pályázati lehetőségek Az önkormányzat takarékossági intézkedéseinek meghozatalakor a város színes közösségi életének megőrzése fontos szempont volt. Ezért döntött úgy a képviselő-testület, hogy lehetőségeikhez mérten idén is segíti a városban működő egyesületeket, intézményeket, klubokat. A 2012-ben módosult civil törvény értelmében az önkormányzat közvetlenül csak azon szervezeteket támogathatja, amelyek a bíróságon be vannak jegyezve. Annak érdekében, hogy azok a klubok, baráti körök is kaphassanak segítséget, amelyek ezen kitételnek nem felelnek meg, vagyis nincsenek bejegyezve, a Művelődési és Ifjúsági Központ pénzügyi lebonyolítása mellett számukra külön összeget határoztak meg. A januári testületi ülésen elfogadott rendezvényterv tartalmazza az önkormányzati rendezvényeket, illetve a városi intézmények programjait és azok támogatásait is. Azért, hogy már a szervezetek márciusi programjai is kaphassanak támogatást, az önkormányzati pályázatokat most írjuk ki. A pályázatok felsorolását és a beadási határidőket az alábbi táblázat tartalmazza: A nem bejegyzett civil szervezetek számára a Művelődési és Ifjúsági Központ ír ki pályázatot, melynek benyújtási határideje február 28. A pályázati kiírásokat és az adatlapokat az érdeklődők a városi honlapon érhetik el. (Szerk.-ZLR)

8 8. oldal Kisbíró február 9. Kedves Szülők, Pedagógusok! Kivételes élményben lehet részük a Kisújszállási Református Egyházközségnek köszönhetően, térítésmentesen. Kisújszállásra várjuk Levente Pétert és feleségét, Döbrentey Ildikót. Délelőtt gyerekeknek mutatnak be zenés műsort. Március 8-án, pénteken délután órától az Arany János Református Általános Iskola Arany János u. 1. szám alatti tornatermében várjuk a nagysikerű előadóművészekkel együtt a város minden érdeklődő szülőjét, nevelőjét zenés beszélgetésre. A felnőtteknek szóló program az átélt élmény mellett várhatóan a mindennapi gyermeknevelésben is jól hasznosítható töltekezést ad a résztvevőknek. Kérjük, részvételi szándékukat március 5-én, kedden óráig jelezzék az es telefonszámon, vagy az címen, hogy megfelelő számú ülőhelyet tudjunk biztosítani. Nagy Lajos igazgató Fel barátim történelmi kiállítás a református iskoláink szervezésében Az Arany János Református Általános Iskola és a Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium közös szervezésében a magyarországi, XX. századi ifjúsági mozgalmakról kiállítás nyílik a Vásár utca 4. szám alatt (régi úttörőház, ma iskolai könyvtár). Megnyitója az Arany-napok rendezvénysorozat első napján, február 28-án, csütörtökön kor lesz. Célunk elsősorban az 1948 előtti, méltán népszerű helyi cserkészmozgalom bemutatása, de helyt kapnak a tárlatban a levente- és úttörőmozgalom relikviái is. Több kivételes tárgyra az ország múzeumaiból is számítunk. A kiállítás nemcsak diákok számára készült, minden, a téma iránt érdeklőt szeretettel várunk egészen március 15-ig, hétköznaponként délután órától óráig (előzetes egyeztetés alapján délelőtt is lehet). Az ünnepnapon (március 15.) ugyancsak nyitva tartunk: délelőtt 8.00 órától óráig, délután órától óráig. Az írott és tárgyi emlékek gyűjtésében a református általános iskola, valamint a református gimnázium fiatal és öregdiákjai vesznek részt. Ezúton biztatjuk azokat a szülőket, nagyszülőket, akiknek gyermekei, unokái a fent említett intézmények valamelyikébe járnak, legyenek segítségükre abban, hogy gyer-mekeik minél jobban be tudjanak kapcsolódni az emlékek gyűjtésébe. A kiállításról felvilágosítás kérhető: Gulyás Sándor iskolai könyvtáros Telefon: de.: 59/ , du.: 59/ Nagy Lajos igazgató Felhívás osztálytalálkozók szervezőinek Az Arany Diák Alapítvány az Arany János Református Általános Iskolában június 1-jén, szombaton Alapítványi Bált szervez, amelyen osztálytalálkozókat is kedvezményes áron fogadunk. A régi naplók előkeresésében, névsorok egyeztetésében is szívesen segítünk. Várjuk jelentkezésüket az es telefonszámon, vagy az címen. Nagy Lajos igazgató Dr. Papp László fog- és szájbetegségek szakorvosa, konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvos Kisújszállás, Rákóczi út 8.; (tel.: 59/ ) Rendelési idő: hétfő: óráig, kedd-szerda: óráig csütörtök (iskolafogászat): óráig péntek: óráig Magánrendelés: hétfő: óráig; kedd-szerda: óráig; péntek: óráig

9 2013. február 9. Kisbíró 9. oldal Szeretettel vár a 2013/2014-es tanévben az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola! A következő tanévben iskolánk az alábbi képzési formákat indítja: Szakközépiskolai képzés: kereskedelem ágazat (4 év) vendéglátóipar ágazat (4 év) Szakképzés (3 év): gépi forgácsoló (szakiskolai tanulmányi ösztöndíjjal), épület- és szerkezetlakatos (szakiskolai tanulmányi ösztöndíjjal), kőműves és hidegburkoló, festő, mázoló, tapétázó, női szabó, asztalos, eladó, pincér, szakács. Az érettségivel vagy középiskolai 10. osztállyal rendelkezők számára a fenti képzések 2 évesek! Szakmunkások szakközépiskolája: nappali tagozaton (2 év) esti tagozaton (2 év) Elérhetőségeinek: 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A Tel./Fax: 06-59/ Web: Kérdéseikre szívesen válaszol: Toldi Attila igazgató Illéssy: Több vagyunk, mint egy iskola! A Szolnoki Szimfonikus Zenekar hangversenye a Kossuthban A zene egy fehér lapon a laikus számára különféle jelek valamiféle megfoghatatlan, értelmezhetetlen halmazának tűnik. De az értő szem már látja a dallamot, ami lelkében életre kel, amit másokkal megoszt. És ebben a pillanatban a zene már nem csak a hangok meghatározott sorrendjét jelenti. Ettől kezdve a zene a barátod. - Csitári Hock Tamás - Ünnep volt január 28-a iskolánkban. Ünnep, mert a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Kalandozások a Zene Birodalmában című pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatásra méltónak találta, így lehetővé vált, hogy programjuk, elképzelésük megvalósulhasson. Iskolánk zeneszerető tanulói, szülők, kollégák vehettek részt ezen a csodálatos délutánon. A zenekar programja a népszerű filmzenékből tevődött össze, melynek fantázianeve: Mozivarázs. A zene közben kivetítéssel idéztek fel emlékeztetőül részleteket, kockákat a filmekből. Két kisdiáknak arra is lehetősége nyílt, hogy átvegye az irányítást a karmestertől. Kisdiákjaink boldogan vezényelték az 50 fős szimfonikus zenekart. Iskolánk és a szülői munkaközösség köszönetet mond Péli Ildikó projektmenedzsernek és a zenekarnak, hogy iskolánkat választották programjuk helyszínéül, valamint Vadas Ilona tanítónőnek, aki segítette az együttműködési megállapodás megkötését, a program megvalósítását. Gyerekeknek, felnőtteknek feledhetetlen élményt nyújtott a zenekar. Herczegné Oszlács Ildikó tanár A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4.) a 2013/2014-es tanévben a következő szakképzéseket kínálja érettségivel rendelkező fiatalok számára nappali iskolarendszerű képzés keretében. Emelt szintű szakképzések: Logisztikai ügyintéző (OKJ ) 2 év Informatikai rendszergazda (OKJ ) 2 év A jelenleg érvényes jogi szabályozás szerint az első szakmai végzettség megszerzése ingyenes. További felvilágosítás és jelentkezés személyesen az iskola titkárságán (5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4.), az iskola telefonszámán: 59/ , vagy ben a címen. A Vöröskereszt hírei Tanuljon angolul! 120 órás kezdő és haladó angol nyelvtanfolyamot szervezünk Kisújszálláson, melyre azok jelentkezhetnek, akik nappali oktatásban nem vesznek részt, a 18. életévüket betöltötték és tagjai a Vöröskeresztnek (a tagsági díj Ft egy évre). A tanfolyam házi vizsgával zárul. Költsége személyenként Ft. Az érdeklődők információkat a következő telefonszámon kérhetnek: 06-70/ Adj vért, adj esélyt! Legközelebb február 13-án, délelőtt 8-13 óráig lesz véradás a művelődési házban. Várunk minden régi és új véradót. Kovács Mária

10 10. oldal Kisbíró február 9. Az Arany János Református Általános Iskola várja a leendő első osztályosokat! Kedves Szülők! legyetek jó fák és teremjetek jó gyümölcsöt, mert gyümölcséről ismerik meg a fát. (Máté 12, 33.) Máténé Varga Rózsa Tamási Mária Jakobiczné Kovács Andrea A 2012/2013-as tanévben iskolánk nem az eddig megszokott módon indult. Két intézmény egyesüléséből megszületett az Arany János Református Általános Iskola. Az új iskola új hittel és elszántsággal kezdett a közös munkába. Kérem, engedjék meg, hogy az iskolánkban 2013 szeptemberétől indítani tervezett első osztályok tanító néniit röviden bemutassam. Az utóbbi évek kedvező tapasztalataira alapozva mindkettőben két tanítónő együttműködésével vezetjük az osztályt, akik délelőtt és délután felváltva foglalkoznak a gyerekekkel. Munkájukat fejlett informatikai háttér, aktívtáblák és internet-hozzáférés is segíti. Az oktatás mellett fontosnak tartjuk a diákok nevelését is, melyben elsősorban a Biblia tanításait vesszük alapul, és nem utolsósorban a személyes példamutatást tartjuk a legfontosabbnak. Szeretettel, türelemmel nevelni a ránk bízott gyermekeket, tenni ezt a családdal karöltve, hiszen közös felelősségünk, hogy a jövő számára boldog és értékes felnőtteket neveljünk. Máténé Varga Rózsa és Tamási Mária több évtizede nagy odaadással neveli, oktatja iskolánkban az 1-2. osztályos tanulókat. Tapasztalataik és az elvégzett továbbképzéseken megszerzett tudásuk alapján eredményesen alkalmazzák a kompetenciafejlesztést már első osztálytól kezdve. Tamási Mária kolléganőnk a szorobán matematikai eszköz használatával igen eredményesen fejleszti a gyerekek számolási készségét, több versenyeredménnyel is büszkélkedhet. Máténé Varga Rózsa hitvallása szerint az első osztály meghatározó egy gyermek olvasás-, írástanulásában. Ennek szellemében differenciált tanulás-szervezési módokkal juttatja magasabb és magasabb szintre tanulóit. Munkájuk elismeréseképpen mindketten büszke tulajdonosai az Aranyos Tanulóinkért Díjnak. Egy Lamberg-idézettel vallják: Egyik lehet erős, másik csupa ész, én lehetek ügyes, te nagyon merész, ha magad vagy, kevés! Égbolt vagy messzi part, ha vágysz rá, hogy elérd, jobb, ha értjük egymást, s teszünk egymásért! Jakobiczné Kovács Andrea saját gyermekei is most cseperednek, tanítóként, informatikatanárként, valamint az utóbbi tanévben sikeres pályázataink továbbképzéseibe bekapcsolódva a legmodernebb módszerek és eszközök felhasználásával tud a kicsik felé fordulni. Meggyőződése, hogy első osztályos tanítónak lenni nehéz, de ugyanakkor ez a legszebb és leghálásabb feladat, amit egy tanító kívánhat magának. Pillmanné Süveges Beáta tanítói és német szakos tanári végzettséggel rendelkezik. Több éve tanít felső tagozatban németet. Tanulói közül többen tettek sikeres nyelvvizsgát ebből a tárgyból. Évek óta első osztálytól kezdődően szakköri formában, alsó tagozatban is német nyelvet oktat. Ekkor erősödött meg benne az érzés, hogy a szíve mélyén ő ide, a kicsi gyerekek közé tartozik, ahová eredeti tanítói diplomája is képesíti őt. Elmondásuk szerint: A tudás - amelyet át kell adnunk a gyermekek számára végtelen, mint a csillagos ég. Minden erőmmel azon leszek, hogy a kis elsős gyerekek minél több fényesen ragyogó csillagot érhessenek el, s azokat együtt hozzuk le az égből. Nagy Lajos igazgató Pillmanné Süveges Beáta Addig is várjuk a korábbi években megszokott foglalkozásainkra az óvodásokat és szüleiket minden szerdán tól a Szabadság téri iskolában! Az iskola nevelőtestülete

11 2013. február 9. Kisbíró 11. oldal Jót s jól. Ebben áll a nagy titok Kedves iskolába induló Gyerekek! Kedves Szülők! A Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működő iskolánk a 2013/2014-es tanévben két első osztály indítását tervezi. Bemutatkoznak a leendő tanító nénik. Pokorádi Zoltánné vagyok, a szülőknek és gyermekeiknek hosszú évek óta már csak Pici néni. Első osztályos nevelőnek lenni különleges, izgalmas és nagyon felelősségteljes feladat. Ennek a kihívásnak igyekszem megfelelni immár 37 éve. Pályám során mindig arra törekedtem, hogy az iskolakezdő gyermekeket zökkenőmentesen, fokozatosan vezessem át az óvodai életből az iskolai életbe. Fontosnak tartom, hogy a játékosság beépüljön az ismeretszerzésbe, a tanulás folyamatába. Számtalan képességfejlesztő könyvet és foglalkoztató füzetet szerkesztettem és publikáltam a helyi kiadó gondozásában. Ma már elmondhatom, hogy oktatási segédleteimet az ország több óvodájában és általános iskolájában is használják. Változatlan izgalommal és szeretettel várom leendő kisdiákjaimat. Vadas Ilona tanítónő vagyok, a gyerekek Ici néninek hívnak. Az első osztályos ének-zeneis Pokorádi Zoltánné tanítónő tanulókkal énekórákon találkozunk. Az óvodákban jól megtanult játékdalokat felhasználva ismerkedünk a zenei elemekkel. Nagyon szeretünk együtt muzsikálni, éneklésünket ritmushangszerekkel, furulyával kísérjük. Több évtizedes munkámban fontosnak tartom az igényes zene megismerését, megértését, élvezetét majd művelését. Tanítványaimmal szeretünk hangversenyekre járni, ahová a szülők is velünk tartanak. A Diri-dongó kórusunk minden évben több rendezvényen fellép, tavasszal pedig minősítő hangversenyen szerepel. A kórusunk eredményes munkáját számos Arany Oklevél bizonyítja. Szeretném, ha kihasználnánk a Kodály-módszer adta lehetőségeket az emelt szintű ének-zene osztályokban! Zene nélkül lehet élni, de nem érdemes! Vadas Ilona tanítónő Az iskolaotthonos osztály két tanító nénije: Budainé Nagy Erzsébet vagyok, 30 éve tanítok 1-2. osztályos gyerekeket. Tanóráimon nagy gondot fordítok a tanulók egyéni képességeinek fejlesztésére, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, amelyeket segít az új módszerek és tanulásszervezési módok alkalmazása. Célom az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes légkör megteremtése, ahol az ismeretek megszerzése élménnyé, játékossá válik. Igyekszem a rám bízott gyerekeket képességeikhez mérten a legtöbb tudás birtokába juttatni. Az iskolaotthonos oktatási forma keretein belül számtalan lehetőségünk van a tanórák között a kötetlenebb együttlétre, a játékra, táncra, szabadidős tevékenységekre. Diákjaim örömmel szerepelnek, táncolnak rendezvényeken, alapítványi bálokon. Kedves Elsősök! Ne izguljatok az iskolakezdés miatt! Szüleitekkel együtt mindenben segítünk titeket. Kerekesné Szűcs Ibolya tanítónő vagyok, 25 éve tanítom az apróságokat. Munkám során felhasználom óvónői tapasztalataimat, hiszen a gyermekek szinte még ovisok, amikor iskolába Budainé Nagy Erzsébet tanítónő érkeznek. Játékosan, felfedezve tanulunk, barangolunk a számok világában, így apró lépésenként válunk igazi iskolásokká. Az iskolaotthonos oktatásszervezési formában egész nap együtt a csapat, jobban megismerjük egymást, könnyebb a segítségadás, és több időnk van a számolásra, a környezettel való ismerkedésre, a kezek ügyesítésére és a lélek mellett a test nevelésére. A foglalkozásokba szívesen bevonjuk a szülőket, nagyszülőket, szakembereket is. A nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott fejlődéshez ad otthont osztályunk. Mindenkit szeretettel várunk, aki így képzeli az iskolát. Kerekesné Szűcs Ibolya tanítónő A tanító nénik

12 12. oldal Kisbíró február 9. Laczka Sándor ( ) Január elsején földi útjairól az égire tért munkatársunk, Laczka Sándor. Megrendültünk, mint ahogyan megrendül az ember, ha meglátja, hogy amit állandónak hitt, az véges. Laczka Sándor évtizedek óta hozzátartozott a város ügyeit intéző Polgármesteri Hivatalhoz. Most, hetvenéves korában is nap mint nap velünk dogozott, tudása és tapasztalatai fontosak voltak nekünk segítő szándékával, sajátos humorával együtt magát az embert is szerettük. Laczka Sándor a tények és a racionális gondolkodás embere volt. Munkáját sajátos keret övezte: ténylegesen Kisújszálláson dolgozott, de a megyei önkormányzat útfelügyelő alkalmazottjaként a környék útjai is hozzátartoztak. Öt éve, nyugdíjba menetele után önkormányzatunk alkalmazta hasonló feladatokra. Korábban a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályának közösségében dolgozott, azután a városfejlesztésben nyújtott nélkülözhetetlen szakmai segítséget. Mindent tudott, amit Kisújszálláson az utakról tudni lehetetett. Ismerte mindegyiket, tudta, hol vannak problémákat okozó útpadkák, aszfalthibák, kátyúk, a növényzet hol akadályozza a kilátásban az autósokat vezetés közben és így tovább. Ha valaki ilyen jellegű panasszal kereste meg a hivatalt, az ő válasza azonnal a tudom volt, ami egyszerre jelentette a hely, a probléma és a megoldás ismeretét. Világosan, egyszerűen, érthetően, a problémára figyelve. Az eltelt évtizedek alatt mérhetetlen szakmai tudás összegződött benne. Igazi térkép működhetett éles emlékezetében. Nemcsak a földfelszín felett látható utakról, hanem a föld alatt futó vezetékekről is. Sőt, páratlan memóriájának köszönhetően azzal is nemegyszer segített, hogy új beruházásainkkor figyelmeztetett, hol kell vigyázni, mert olyan föld alatti közművezetékekre is emlékezett, amelyekről a térképek nem szóltak. A belvízelvezető rendszer kiépítésében és útépítéseinkben nélkülözhetetlen volt a munkája. Vizsgálta a műszaki terveket, a kivitelezést, egyeztetett a tervezőkkel, kivitelezőkkel, esetenként elvégezte a műszaki ellenőrzést is. És mindent megfigyelt, mindenre emlékezett, ami a munkájához kapcsolódott. Tudjuk, szerette ezt a munkát, hiszen ilyen magas színvonalon és életének szinte utolsó pillanatáig másként nem is lehetett volna ezt végezni, csak városa, munkája iránti felelősségérzettel és hivatástudattal. szerettem, ahogy a fiatalokat észrevétlenül segítette magam is megtapaszthattam ezt pályakezdő mérnökként. Önállóságunkat tiszteletben tartva nem szólt bele a munkánkba, de figyelemmel kísérte azt. Csak akkor tett egy-egy megjegyzést, amikor látta, hogy elakadtunk. Ám ilyenkor sem kioktatóan, hanem egy-egy, a probléma megoldásához vezető kérdéssel segített. erre és erre figyeltetek-e, ezt és ezt tudjátok-e, lehetne-e az adott vezeték vonalát másik irányba vinni? Nem tudok olyan esetről, amikor ne lett volna igaza. Támaszt, biztonságot jelentett nekünk. És valljuk be, biztos támasz volt ő most is. Olyan, akiről nem hittük, hogy egyszer nem lesz közöttünk. A veszteség szomorúságát sokszor a képzelet enyhíti. Képzeljük hát azt, hogy ő immáron az égi utakról figyeli és biztos vagyok benne segíti a mi földi útjainkat Kecze István polgármester Pályázati felhívás a helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatójának kiválasztására Kisújszállás Város Önkormányzata (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1., 06-59/ , fax: 06-59/ ) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény 23. rendelkezései alapján Kisújszállás város közigazgatási területén a helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyállítási feladat ellátására pályázatot ír ki. Pályázati feltételek: helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési szolgáltatás ellátásáról szóló referencia, legalább km/év futásteljesítménnyel a települési önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján; bankinformáció; legalább 3 db, minimálisan 22 ülőhellyel rendelkező jármű (a járművek közül legalább kettőnek minimálisan EURO-2, vagy azzal egyenértékű kategóriájú motorral felszereltnek kell lennie); cégkivonat a pályázati kiírásban meghatározott további részletes szabályok szerint. Az ajánlattétel határideje: március óra. Az eredményhirdetés időpontja: március óra. A pályázók közül azt választják ki, aki a pályázati kiírásban meghatározott szempontok szerint a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A szerződéskötés időpontja: március 28., a szolgáltatás megkezdésének a napja április 1. A szerződés 5 év meghatározott időre szól, április 1-jétől március 31-ig. A pályázati anyag térítésmentesen átvehető a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztályán (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1., emelet 22. szoba) munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig. Deméné Dr. Demeter Judit Gratulálunk! január 28-án töltötte be Horváth Lászlóné Aranka néni a 90. születésnapját. Népes családi körben ünnepelt gyermekei, unokái társaságában. E jeles alkalomból köszöntötte őt Tatár Zoltán alpolgármester és dr. Kui Gábor aljegyző. Aranka néni nagyon szeret újságot olvasni, rádiót hallgatni, ilyenkor visszaemlékezik a régi szép időkre. Tuka Gabriella A képen Aranka néni szeretteinek körében, mögötte jobbra Tatár Zoltán alpolgármester és dr. Kui Gábor aljegyző

13 2013. február 9. Kisbíró 13. oldal Kötelező adatot szolgáltatniuk a támogatott gazdáknak Az idén is kötelező az egyes agrártámogatást igénybevevő, illetve elnyerő gazdáknak adatot szolgáltatni az úgynevezett Monitoring adatszolgáltatást szabályzó rendelet alapján. Lényege, hogy az ügyfélnek a évi gazdálkodásával kapcsolatos adatait meg kell adnia elektronikusan a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) honlapján az erre rendszeresített, nevesített web-felületen. Az adatszolgáltatást a jelenlegi hatályos jogszabály szerint, várhatóan február 13. és március 12. között kell teljesíteni. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem terjed ki minden gazdára, csak azokra, akik valamely Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz (EMVA) köthető támogatást vettek igénybe vagy jogerős határozattal rendelkeznek 2012 végéig. (Idetartoznak a fiatal gazda, képzési, vidékfejlesztési, beruházási, Natura 2000, AKG, KAT, évelő lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez és a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások stb.) Az elektronikus bizonylat nevesítve jelenik meg az MVH honlapján, melyet kitöltve a jogszabályban meghatározott határidőig kell az ügyfélkapun továbbítani. Ebben a munkában a Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálata az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően segítséget nyújt. A torlódások elkerülése végett kérem, hogy előzetes telefonos időpont-egyeztetés alapján ütemezzék az ügyintézésüket (telefon: 30/ ). Felhívom a figyelmüket, hogy a kötelező Monitoring adatszolgáltatás elmulasztása esetén az MVH mulasztási bírságot róhat ki. A további részletekről irodánkban érdeklődhetnek. Gratulálunk! Nagy László kamarai tanácsadó Szabó Károlyt 90. születésnapja alkalmából február 7-én Tatár Zoltán alpolgármester és dr. Kui Gábor aljegyző köszöntötte. Károly bácsit gyermekei és szerető felesége akivel 66 éve élnek boldog házasságban körében üdvözölték. Az ünnepelt mesélt a munkájáról, a régmúlt eseményekről, elmondta, hogy a mai napig milyen jól megvannak ketten, a gyerekek segítségével. Károly bácsiéknak a szeretettel, becsülettel, sok-sok munkával telt élethez további jó egészséget kívánunk. (Szerk. ZLR) A képen jobbról Tatár Zoltán alpolgáremster, dr. Kui Gábor aljegyző és az ünnepelt Szabó Károly a feleségével A falugazdász hírei Az őstermelői igazolvány érvényesítésével kapcsolatos változások 2013-ban A január 1-je előtt kiállított igazolványok december 31- ig voltak hatályosak, ennek megfelelően 2013-tól nem érvényesíthetőek, helyettük új igazolvány kerül kiadásra. A január 1. és december 31. között kiállított igazolványok december 31-ig hatályosak, így érvényesítésükre december 31-ig van lehetőség, amennyiben az igazolvány nincs három adóévre érvényesítve. Az igazolvány a mezőgazdasági őstermelő nyilatkozata alapján legfeljebb három adóévre állítható ki tól kizárólag a barna színű, sorszámozott hologramos matricával ellátott őstermelői igazolvány az elfogadható nyomtatvány mind egyéni, mind közös őstermelői igazolvány kiállítása esetén. Az adatokban bekövetkezett változásokat évente egyszer, június 15-ig be kell jelenteni az igazolványt kiadó megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szervéhez vagy a kormányablakhoz az erre a célra rendszeresített változásbejelentő formanyomtatványon. A június 15-ét követő adatváltozást az őstermelői igazolvány ismételt érvényesítésekor vagy a következő adóév június 15-ig kell bejelenteni, amely minden esetben a termelő felelőssége. A gázolaj jövedéki adójának változásai 2013-ban Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a falugazdászok által végzett, a munkaműveletek elvégzésére vonatkozó előzetes igazolás kiadása megszűnik. A munkaműveletek elvégzéséről és a földterület jogszerű használatáról, a vonatkozó számlák adattartalmáról a mezőgazdasági termelő a jövedékiadó-visszaigényléséről benyújtott bevallásában nyilatkozik. A mezőgazdasági termelőnek január 1-jétől a papír alapon benyújtott bevallás esetén sem kell csatolni a gázolaj adózott voltát igazoló számlákat (2014. január 1-jét követően a mezőgazdasági termelők kizárólag elektronikus úton érvényesíthetik jövedékiadóvisszatérítési igényüket). A jövedékiadó-visszatérítés feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő a gázolaj vásárlásáról vagy a gépibérmunkaszolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló, a bevallás benyújtását megelőző öt éven belül kiállított számlával rendelkezzen. Felhívjuk a figyelmet, hogy idén lehet utoljára még papíralapon benyújtani a kérelmeket. Már lehetőség van a NAV oldaláról letölteni az új BEV_J04 nyomtatványt, melyhez telepíteni kell az új ÁNYK kitöltő programot is. Az elektronikus rendszerben történő igénylés során a VPOP_R01 nyomtatvány is szükséges, mely az ügyfélkapus jogosultságot vonja össze a NAV által kezelt ügylettípusokkal. (Mértékek: hagyományos gázolaj jövedéki adója 97 liter/ha, 90,487 Ft/liter; de minimis esetében: 97 liter/ha mennyiséggel, de legfeljebb 100 liter/ha/év és 95 Ft/ liter.) Kisújszálláson hétfőn és szerdán tartunk ügyfélfogadást óráig Elérhetőség: Városháza 10. szoba Telefonszám: 06-59/ / Ternovánné Kun Erzsébet falugazdász

14 14. oldal Kisbíró február 9. A Művelődési és Ifjúsági Központ programajánlata Február 13., szerda óra, művelődési ház: a BABA-MAMA KLUB farsanggal, fánksütéssel egybekötött születésnapi rendezvénye Minden eddigi klubtagot és új érdeklődőt szeretettel várnak. * * * Február 14., csütörtök óra, művelődési ház: FILHARMÓNIA BÉRLET Ősi zene Mongóliától a Kárpát-medencéig Alaxander Horsch és Pápai Mária előadása A fellépőkre mint az ősi zene követeire tekinthetünk, akik a magyar zenét nemcsak megszólaltatják, hanem kutatják is. * * * Február 15., péntek óra, művelődési ház: FARSANGI RETRÓ BULI Urbán Zolival Belépő: 700 Ft A Művelődési és Ifjúsági Központ új telefonszáma: 59/ Janó Lajos igazgató Ajándékcsomag a rászoruló csorbai családok részére A Kisújszálláshoz tartozó Csorbán, a várostól 15 km-re lévő telepen élő tizenkilenc család igen nehéz körülmények között él. A családoknak mindennapos problémája a téli tüzelő beszerzése, a rezsiköltségek kifizetése. Ezért döntött úgy Molnár Imre települési képviselő, hogy a tiszteletdíjából támogatja a választókörzetében élő csorbaiakat. A kezdeményezéshez jelentős pénzbeli támogatással Kecze István polgármester is csatlakozott. Molnár Imre képviselő a csorbai Fotó: Szepesi Jenő lakosoknak tartós élelmiszerekből csomagokat állított össze, melyekhez hozzájárult Oláh Kálmán és Farkas Tamás vállalkozó is. A lebonyolításban a Nagycsaládosok Egyesülete is segített. Csorbán egyre nagyobb gondot jelent a munkanélküliség, az utazás, a város megközelítése. Az elmúlt időszakban az egészséges ivóvíz biztosítása is komoly problémákat vetett fel. Városunk képviselő-testülete segíteni szeretne a csorbai lakosok helyzetén. Ezért pályázatot nyújt be arra, hogy segítséget nyújthasson azoknak, akik szeretnének beköltözni a városba. A pályázat benyújtása előtt a Polgármesteri Hivatal munkatársai már felkeresték a csorbai lakosokat. Tájékoztatták őket az e pályázattal megnyíló lehetőségekről. (Szerk.) Adni jó érzés, de kapni is december 15-én a személyre szabottan összeállított harmincöt ajándékcsomaggal a Márialakán élő huszonhárom családon kívül segíteni tudtunk tizenkét nehéz körülmények között élő kisújszállási családnak is. A csomagok összeállításában és szétosztásában ezúttal is Fülöp Gáborné, a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének vezetője volt segítségemre. Márialakán nagy meglepetéssel vártak bennünket. Bányai Éva és Szilvásyné Juhász Kata kézműves mesterek saját készítésű, gyönyörű kerámiakészlettel ajándékoztak meg. Köszönöm nekik, és köszönöm mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy harmincöt családnak szebbé, meghittebbé varázsolhattuk a karácsonyát. Demeter Jánosné települési képviselő

15 2013. február 9. Kisbíró 15. oldal Falopások A város kül- és belterületén az őszi, téli időszakban sajnos idén is gyakran előfordulnak falopások. A Mezőőri Szolgálat munkatársai munkájuk során az elmúlt hetekben több személyt értek tetten, a közterület-felügyelők pedig több feljelentést tettek falopások miatt. A tettenérést követő rendőrségi intézkedések által az elkövetőkkel szemben kiszabott helyszíni bírságok összege volt, hogy elérte a maximális Ft-ot. Az új szabálysértési törvény szerint a pénzbírság vagy helyszíni bírság közérdekű munkával megváltható, azonban az eljárás alá vont személynek a Karcagi Munkaügyi Központban kell jelentkeznie a munkavégzés vállalása miatt. Továbbá a kiszabott bírság a bíróság által elzárásra is átváltoztatható. Kérünk mindenkit, hogy ha környezetében ilyen cselekmény elkövetését tapasztalja, jelezze azt a közterület-felügyelőknek, mezőőröknek vagy a rendőrségnek a cselekmények visszaszorítása érdekében, illetve az elkövetők felelősségre vonása miatt. Finta Orsolya osztályvezető Mezőőri telefonszámok Kémeri Zoltán 06/30/ Oros Kálmán 06/30/ Pálfi László 06/30/ Szőcs Béla 06/30/ Végh Jenő 06/30/ Szilveszter-kupa Asztalitenisz Verseny Már hagyománnyá vált, hogy Kisújszálláson az önkormányzat és néhány lelkes vállalkozó támogatásával minden év végén megrendezzük a Szilveszter-kupa Asztalitenisz Versenyt, melyen az igazolt versenyzőkön kívül több amatőr is részt vett. Nagy öröm ez a rendezők számára. Jó alkalom volt e verseny a sportág népszerűsítésére és az év végi lazulásra. A verseny eredménye Igazolt játékosok, férfi egyéni: 1. Leskó Márk, aki az SPVGG Mörsingem (GER) játékosa, 2. Kruchió Péter (Kisújszállási SE), 3. Leskó László (Kisújszállási SE), 3. Ágoston István (Kisújszállási SE) A megyei első osztályban játszók között: egyéniben: 1. Himer Ádám, 2. Rázsó Attila, 3. Vígh Richárd, 3. Deák Lajos, párosban: 1. Himer Ádám Kruchió Péter, 2. Rázsó Attila Vígh Richárd, 3. Szűcs István Ágoston István, 3. Borsi Lajos Deák Lajos, ifjúsági egyéniben: 1. Palágyi Imre, 2. Hajdu-Ráfis Kristóf, 3. Szántó Gábor, 3. Németh Máté. Szűcs István edző A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal központi telefonszáma: 59/

16 16. oldal Kisbíró február 9. A könyv mindig jó barát A Kisbíró következő száma március 9-én, szombaton jelenik meg. Lapzárta március 1-jén, pénteken órakor. Cikket a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni, elektronikus adathordozón vagy a címre elküldve. (Szerk. ) Két helyi kiadványt is az olvasók figyelmébe ajánlunk. Az egyik a Más vót az ílet című képeskönyv, mely Kisújszállás életét mutatja be képekben az első fellelhető fotóktól 1945-ig. A másik a hagyományos Kisújszállási nagykun kalendárium a 2013-as közönséges évre. Az előbbi 3500 Ft-ért, az utóbbi pedig 1200 Ft-ért kapható a városi könyvtárban, a Pannon Literatúra Kft. Szalay Könyvesboltjában (Szabadság u. 2/a a COOP ABC üzletében), a Református Lelkészi Hivatalban (Szabadság tér 3., de óráig), és a Zöldy Gyógyszertárban (Kossuth u. 12.). A Városvédő és-szépítő Egyesület gondozásában készülőben van egy újabb tartalmas könyv, a címe: Kisújszállás város története a legrégibb időktől 2012-ig. Ez utóbbira elő lehet fizetni, így 2500 Ft-ba kerül, az április 18-ra tervezett megjelenés után azonban már 3000 Ft lesz. (Szerk.) Ladányi és Társa Bt. Autószerviz Kisújszállás, Eszperantó utca 10. Ladányi Zsigmond: 06-30/ Nyitva tartás: hétfőtől péntekig , szombat: Vállalunk: műszaki vizsgáztatásra teljes körű felkészítést, olaj+szűrő cseréjét, ellenőrzését, téli-nyári átállást, akkumulátorszerelést, -ápolást, -vizsgálatot, fényszóróállítást, -vizsgálatot, szélvédőcserét, -javítást, gépkocsi háztól házig szállítását, gyári és utángyártott alkatrészek beszerzését és forgalmazását. Julcsi Üveg Ajándék Kisújszállás, Széchenyi utca 1. Ladányi Zsigmondné: 06-30/ Nyitva tartás: hétfőtől péntekig , szombat: Választékunk: poharak, tányérok, evőeszközök készletben vagy darabra is, porcelán, kristály: vázák, poharak, dísztárgyak (hollóházi, zsolnay, ajkai), olasz bőr- és műbőr táskák, pénztárcák, övek, kiegészítők, iskolatáskák díszüveges italok, formatervezett üvegek, italkellékek Tiffany üvegáruk, jénai tálak, főzőedények, melegen tartó tálak ajándéktasakok, csomagolóanyagok, ón díszüvegek, poharak: névnapos, születésnapos, évszámos. Szakszerű és udvarias kiszolgálás, versenyképes árak! Apróhirdetés Közel a városközponthoz kiadó két szoba, konyha, összkomfortos ház munkások részére. Érdeklődni lehet a 06/ as telefonszámon. TOPÁZ ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET Kisújszállás, Arany János út 2. Tel.: 59/ Nyitva: h-p.: ; szombat: Aranyékszerek, karikagyűrűk, órák nagy választéka Ékszerjavítás Tört arany felvásárlás, csere Kvarcóraelem-csere Bankkártya elfogadó hely Barátságos kiszolgálás; minőség, kedvező ár! Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele Megjelenik havonta az önkormányzati üléseket követő héten 5000 példányban. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: Kisújszállás Város Önkormányzata A szerkesztőség címe: Kisújszállási Polgármesteri Hivatal, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Telefon: (59) Telefax: (59) Tördelés: Járfás Eszter Luca ISSN: (Nyomtatott), HU ISSN (Online) - Nyomdai munkák: KIS-ÚJ-LAP Kft., 5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 8. Telefon: 06-20/

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXII. évfolyam, 2014. február 8. 1. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A 2014-es költségvetés elé: biztonságos évet alapoztunk meg Köszöntöm a kedves Olvasót a Kisbíró

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat -

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat - XIX. évfolyam, 2011. március 5. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Alapkőletétel: megkezdődött a Kumánia Gyógyés Strandfrüdő, valamint a Hotel Kumánia

Részletesebben

Kedves Kisújszállásiak!

Kedves Kisújszállásiak! XXI. évfolyam, 2013. december 14. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tudod, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. június 9. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Hát az idősekre gondolnak-e? Éppen a napokban kérdezte meg tőlem városunk egyik nyugdíjasa: Polgármester

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Mi újság Kisújon?

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Mi újság Kisújon? XXII. évfolyam, 2014. május 10. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Mi újság Kisújon? Hogy mik azok a legfontosabb kérdések, témák, amelyek városunk lakosait foglalkoztatják,

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. 1. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Hol és mit intéznek? Változások a szociális ellátásban (2. oldal) Hiány nélkül

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Fontos dolgok vannak születőben. XX. évfolyam, 2012. szeptember 8.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Fontos dolgok vannak születőben. XX. évfolyam, 2012. szeptember 8. XX. évfolyam, 2012. szeptember 8. 7. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Mit jelent Önnek a kun származás? Kunok II. Világtalálkozója ( 2-3. oldal ) Isten,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXIII. évfolyam, 2015. június 13. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Okosan kell megtervezni, mert hamar elszáll a nyár és június ide vagy oda, maholnap már a szeptember

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXI. évfolyam, 2013. augusztus 10. 6. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Megmaradni újabb ezer éven át A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik.

Részletesebben

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell XVIII. évfolyam, 2010. május 8. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Választás 2010. eredményes volt a második forduló (6. oldal) Zárszámadás a 2009-es

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Köztéri alkotásainkról

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Köztéri alkotásainkról XXII. évfolyam, 2014. szeptember 6. 7. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Azt mondják, legtöbbször akkor díszíti az ember a lakását, a környezetét, amikor otthon érzi benne

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. május 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Hogyan tovább a közoktatásban? 2012 a változások éve. A Parlament számos olyan törvényt alkotott, amelyek

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6. XXI. évfolyam, 2013. április 6. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Így ünnepeltünk március 15-én Képes összeállítás (2-3. oldal) Megkérdeztük... Zajlanak

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXI. évfolyam, 2013. szeptember 7. 7. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Azokért, akik segítségre szorulnak Lépjünk be városunk hajdani kiváló orvosa, Petkovics Tamás bácsi

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XV. évfolyam, 2007. november 10. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Jegyzet a kételyekrõl és a gondolkodásról "Gondolkodom, tehát vagyok" - e szállóigévé vált mondás

Részletesebben

ELÉRHETŐ KÖZELSÉGBE KERÜLT SZOLNOKOT RÁKÓCZIFALVÁVAL ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT MEGÉPÍTÉSE.

ELÉRHETŐ KÖZELSÉGBE KERÜLT SZOLNOKOT RÁKÓCZIFALVÁVAL ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT MEGÉPÍTÉSE. Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. November ELÉRHETŐ KÖZELSÉGBE KERÜLT SZOLNOKOT RÁKÓCZIFALVÁVAL ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT MEGÉPÍTÉSE. Régóta érzékelhető szükséglet a kerékpáros forgalom biztonságossá

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. február 9. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Dr. Szûcs Aladár (1921-2008) Önkormányzatunk mély megrendüléssel fogadta a hírt: 2008. február 2-án

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXIII. évfolyam, 2015. május 9. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A Városháza műemlék, a Hotel Kumánia*** gyógyszálló lett Elmondhatjuk: városunk újabb két fontos középülete

Részletesebben

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 1. szám 2013. január. 2012-es évértékelő

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. XI. évfolyam 1. szám 2013. január. 2012-es évértékelő ZSOMBÓ OMBÓI XI. évfolyam 1. szám 2013. január HíRMON ZSOMBÓI HíRMONDÓ 2012-es évértékelő Kommunális adó Ebek chipezése Járási rendszerről szóló tájékoztató Idén ismét az adója 1+1 %-ának felajánlásával

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. október 6. 8. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Otthon van az ember, ahol gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, ahol tegezik az embert, ahol nagyapja

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Közhírré tétetik! A korona és a kereszt ünnepén Itt az ünnep! Augusztus 19-20-ai programkínálat

Közhírré tétetik! A korona és a kereszt ünnepén Itt az ünnep! Augusztus 19-20-ai programkínálat XIX. évfolyam, 2011. augusztus 13. 6. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! A korona és a kereszt ünnepén Itt az ünnep! Augusztus 19-20-ai programkínálat

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XV. évfolyam, 2007. december 15. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE "Karácsony édes ünnepén" Krisztus után 2007-ben ismét a karácsony megünneplésére készülünk. Évente

Részletesebben