E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! május XV. évfolyam 5. szám. 1 A hónap témája. 6 Olvasói kérdések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2014. május XV. évfolyam 5. szám. 1 A hónap témája. 6 Olvasói kérdések"

Átírás

1 E-Munkajog Szakmai folyóirat május XV. évfolyam 5. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől? Jelentkezzen az címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! A hónap témája A Munkaügyi Országos Hatósági Ellenőrzési Terv 2014 A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága közzétette a évi Országos Hatósági Ellenőrzési Tervét (lásd: A hatóság ebben a dokumentumban összegzi az előre ütemezett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzések ütemezését, eszközét stb. Az ellenőrzési terv nem teljes egészében nyilvános, ám adatai hasznos útmutatásul szolgálhatnak a 2014-ban várható munkaügyi hatósági ellenőrzések ütemezése, tárgya kapcsán. Az ellenőrzési tervben rögzítettek a évre a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveinek tervezett ellenőrzéseire vonatkoznak. Ellenőrzésre természetesen sor kerülhet közérdekű bejelentés vagy panasz alapján is, amelyek előre nem tervezhetőek. Nem tartalmazza az ellenőrzési terv a folyamatos ellenőrzési feladatokat sem. Az ellenőrzési terv fő célja, hogy egységes követelményrendszert alkotva, kiszámítható, tárgyszerű alapot adjon a munkaügyi szervek évi tervezett ellenőrzéseihez. Munkajog című szaklapunkban közzétett jogi szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink munkajogi tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok a szerzőnk rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. Tartalom Szerző: Dr. Gáspárné Dr. Szokol Márta A kézirat lezárása: április. 1 A hónap témája A Munkaügyi Országos Hatósági Ellenőrzési Terv Olvasói kérdések Várandós közalkalmazott határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése Szabadságmegváltás Munkaszüneti napi munkavégzés Utasítható-e a közalkalmazott a kinevezésétől eltérő munkáltatónál munkavégzésre? A szabadvállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye Határozott idejű munkaviszony módosítása Kutatók foglakoztatása utáni kedvezmény Tisztelt Előfizetőnk! Megújult honlapunkon (www.forum-szaklapok.hu) letöltheti online segédleteinket az alábbi hozzáféréssel: Felhasználónév: munkajog2 Jelszó: Mt1405 Munkajoggal kapcsolatos kérdését az alábbi címre várjuk: 1 E-Munkajog május, XV. évfolyam 5. szám

2 Stratégiai célok annak elősegítése, hogy a munkavállalók alapvető jogai érvényesüljenek, csökkenjen a jogkövető vállalkozások versenyhátránya, és ez segítse a munkahelyek megtartását, illetve az új, legális (adózó) munkahelyek létesítését. Az ellenőrzés eszközei, típusai A terv alapján a hatósági ellenőrzés eszközei továbbra is a helyszíni ellenőrzések, illetve adatbázis-lekérdezés, adatszolgáltatás, iratbekérés, a munkáltató kötelezése a megjelölt követelmények teljesítéséről szóló tájékoztatásra. Az ellenőrzések hatékonysága érdekében az ellenőrzések előzetes bejelentéshez nem kötöttek, valamennyi tárgykörben hivatalból indulnak. Az ellenőrzések előzetes bejelentéshez nem kötöttek valamennyi tárgykörben hivatalból indulnak. A hatósági ellenőrzések típusai az alábbiak: Célvizsgálat A munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény (Met.) 3. -a sorolja fel, hogy a munkaügyi hatósági ellenőrzés mi mindenre terjedhet ki. A célellenőrzés egy olyan ellenőrzés, ami konkrét ellenőrzési célra irányul (például csak a foglalkoztatás jogszerűségének munkaügyi szempontú vizsgálata egy nemzetgazdasági ágazatban), és nem öleli fel a törvényben felsorolt összes ellenőrzési tárgykört. Módszerét illetően jellemzően három hétig tart és a felügyelők többsége részt vesz az ellenőrzésben. Akcióellenőrzés Olyan ellenőrzés, ami konkrét ellenőrzési célra irányul, és nem öleli fel a Met.-ben felsorolt összes ellenőrzési tárgykört. Akcióellenőrzésnek tekinthető egy tömegrendezvényen (például Forma 1), vagy idénymunkák idején (például karácsonyi vásárok, szüretek), általában társhatóságokkal együtt végrehajtott ellenőrzés. Maximum három hétig tart és a felügyelők többsége részt vesz az ellenőrzésben. Komplex ellenőrzés Olyan ellenőrzés, ami felöleli a Met. 3. (1) bekezdésében foglalt ellenőrzési tárgykörök összességét, illetőleg a foglalkoztatás sajátosságai szerint azok többségét. Módszere a folyamatos ellenőrzés. A komplex ellenőrzésnek minden esetben része a foglalkoztatási szabályok [Met. 3. (1) bek. a)-b) pont], a munka- és pihenőidő-nyilvántartás szabályainak [Met. 3.. (1) bek. f) pont], ezzel összefüggésben a munkabérre vonatkozó szabályoknak [Met. 3. (1) bek. g) pont] a vizsgálata. Előre bejelentett ellenőrzés A hatósági ellenőrzés célját általában veszélyezteti, ha a felügyelő érkezését a hatóság előre bejelenti, bizonyos esetekben azonban az ellenőrzés átfogó jellegére tekintettel erre szükség lehet. Ilyenkor az ellenőrzést megelőzően egy hónappal történő kiértesítés után több felügyelő végzi a helyszíni ellenőrzést. Ezekben a komplex eljárásokban különösen fontos az ügyfél (a munkáltató) együttműködése a hatósággal, ezért kerül sor az előzetes tájékoztatásra. Így a munkáltató is fel tud készülni az ellenőrzéshez szükséges adatokkal, dokumentumokkal, ami gyorsítja az eljárást. Közérdekű bejelentés, panasz vizsgálata A bejelentés (panasz) valamennyi, a felügyelőség hatáskörébe tartozó kérdésre kiterjedhet. A január 1-vel hatályba lépett a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló évi CLXV. törvény értelmében: 1. (2) A panasz olyan kérelem, amely egyéni jogvagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más így különösen bírósági, közigazgatási eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat. (3) A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat. A közérdekű bejelentés, panasz vizsgálatának a bejelentés, panasz valamennyi a felügyelőség hatáskörébe tartozó kérdésre ki kell terjednie. Ha a bejelentés, panasz átfogóbb jogsértésre utal, akkor a vizsgálatnak a komplex ellenőrzés által nevesített minimális szakmai tartalomra május, XV. évfolyam 5. szám E-Munkajog

3 Utóellenőrzés A jogerős döntésben foglaltak végrehajtásának vizsgálata, különös tekintettel a munkavállalók életét, testi épségét közvetlenül vagy súlyosan veszélyeztető körülmények esetén. Utóellenőrzésre tehát egy már lezárt hatósági eljárás után kerül sor, célja annak megvizsgálása, hogy az előző eljárásban foglalt kötelezés vagy más szankció elérte-e a célját, azaz jogkövető lett-e a munkáltató eljárása. A már korábban megállapított jogsértés ismételt elkövetése a munkaügyi bírság kiszabása során súlyosító körülménynek minősül [Met. 7. (6) bek.]. Az ellenőrzés tárgya A következőkben a kiemelt tárgyú ellenőrzéseket mutatjuk be, amelyeket az ellenőrzési terv időbeli ütemezésben tartalmaz. Az ellenőrzés mind tartalmi, mind formai szempontok vizsgálatára kiterjed március április: védett munkavállalók foglalkoztatásának célellenőrzése Indoka: az elmúlt időszakban célzott ellenőrzéssel nem érintett munkavállalói kör (nők, fiatalkorúak, megváltozott munkaképességűek) foglalkoztatásának vizsgálata, annak érdekében, hogy a munkaügyi hatóság az átlagosnál kiszolgáltatottabb helyzetben levők foglalkoztatásának helyzetéről reprezentatív adatokat szerezzen június július: a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatására vonatkozó szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzés. Indoka: az alapvető munkavállaló jogok érvényesülésének elősegítése, a jogkövető vállalkozások versenyhátrányának csökkentése október november: a munkabérrel kapcsolatos szabályok célellenőrzése Indoka: a munkabérrel kapcsolatos szabályok célellenőrzése az Mt. gyakorlati érvényesülésének vizsgálata érdekében. A munkaügyi ellenőrzés elvei A munkaügyi hatóság ellenőrzési tevékenységét meghatározó másik alapvető dokumentum a hatóság vezetője által megállapított és a közzétett ellenőrzési irányelv. Az irányelvet a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában évenként, az ellenőrzési időszakot megelőző 45 napig teszi közzé (Met. 2/A. ). A Nemzetgazdasági Közlöny 2014/2. számában jelent meg a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Közleménye a évre szóló munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési irányelvekről. Legalább félévente nyílt nap formájában közvetlen tájékoztatás biztosítása az alapvető foglalkoztatási szabályokról A fő cél, hogy a munkavállalók különösen a pályakezdők és a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó álláskeresők ismerjék a munkaviszonyból származó jogaikat és kötelességeiket, illetve a munkáltatók számára a jogsértések megelőzés céljából - egyértelmű és körülhatárolható legyen a betartandó és a munkaügyi ellenőrzés során vizsgálható előírások köre. A munkaügyi ellenőrzések kiemelt feladata a bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása, a munkavállalók anyagi és munkával kapcsolatos érdekeinek biztosítása. Így különösen a munkabér, pihenőidő, az ezekhez kapcsolódó valóságnak megfelelő munkaidő-nyilvántartásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése. A hatóságnak törekednie kell az ellenőrzések arányos ágazati elosztására. A vizsgálatok része legyen a megelőző évben jogsértéssel leginkább érintett ágazatok illetve a megelőző évben be nem vont egy-egy ágazat is. Az ellenőrzés legalább 10%-a érje el a személyés vagyonvédelem területén működő munkáltatókat. Az ellenőrzések legalább 5%-a érje el a javítás tevékenységet folytató munkáltatókat. A bejelentés nélküli foglalkoztatás esetén a munkáltatók legalább 80%-át érintően utóellenőrzés során vizsgálni kell a döntések végrehajtását. Évente legalább egy alkalommal vizsgálat (akcióellenőrzés, célvizsgálat) tartása az illetékességi terület foglalkoztatási helyzetére jellemző kiemelt szabálytalanságok megszüntetése érdekében. Éves összefoglaló értékelés készítése a munkaügyi ellenőrzés tapasztalatairól. 3 E-Munkajog május, XV. évfolyam 5. szám

4 Olvasói kérdések 1. Várandós közalkalmazott határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése Önkormányzatunknál határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott közalkalmazott keresőképtelensége, majd gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságának idejére, február1. napjától határozott időre előreláthatólag március 31. napjáig helyettest foglalkoztatunk. A gyeden lévő dolgozónk jelezte, hogy május 1. napjától szeretne ismét munkába állni, melyhez a munkáltató hozzájárult, fizetett szabadságának kivételét követően június 20-án munkába áll. A helyettesítésére foglalkoztatott közalkalmazottat március 21. napján kelt levelünkben tájékoztattuk, hogy a határozott időre létrejött közalkalmazotti kinevezése június 20. napjával közös megegyezéssel megszüntetésre kerül. A helyettesítő közalkalmazott április 14-én szóban bejelentette, hogy gyermeket vár, és kérte, hogy munkaviszonya ne kerüljön megszüntetésre. Megszüntethető-e a határozott idejű közalkalmazotti jogviszonya táppénzes állományban töltött idő alatt? A közalkalmazotti jogviszony helyettesítés céljára a Kjt. 21. (2) bekezdés a) pontja értelmében határozott időtartamra is létesíthető. A közalkalmazotti jogviszonyok esetében is alkalmazandó Mt ában foglalt előírás szerint, a határozott idejű közalkalmazotti jogviszony tartamát naptárilag vagy más alkalmas módon kell meghatározni. Ilyen más módon történő meghatározás lehet pl. XY nak a helyettesítése a Z utónevű gyermeke gondozása céljából igénybevett szülési szabadság és fizetés nélkül szabadság miatti távollétének időtartamára, vagy pl. XY -nak a helyettesítése keresőképtelensége, vagy szabadság miatti távolléte időtartamára, azzal hogy a határozott idejű közalkalmazotti jogviszony várható tartamáról is tájékoztatni kell a közalkalmazottat pl. előreláthatólag X napig. (Ajánlatos azt is belevenni, hogy A határozott időtartamú közalkalmazotti jogviszony az előreláthatólag megjelölt időpont előtt is megszűnik, a helyettesített közalkalmazott munkába állását, vagy közalkalmazotti jogviszonya megszűnését, megszüntetését megelőző nappal.) Ha tehát a kinevezés a határozott idejű közalkalmazotti jogviszony időtartamát nem naptárilag meghatározott módon, hanem akként határozták meg, hogy az XY helyettesítésének időtartamáig előreláthatólag X napig tart, akkor az előreláthatólag megjelölés azt jelenti, hogy a határozott idejű közalkalmazott jogviszony ezen időpont előtt is megszűnik, ha a helyettesített közalkalmazott a megjelölt időpont előtt távollétét megszakítva munkába kívánna állni. Ez esetben a helyettesítés oka megszűnésével, annak időpontjában - Kjt. 25. (1) bekezdésének a) pontjában foglalt a határozott időtartam lejárta jogcímén - szűnik meg a határozott idejű közalkalmazotti jogviszony. Ha a közalkalmazott a fizetés nélküli szabadságát a lejárat előtt meg kívánja szakítani és erre vonatkozó jognyilatkozatát a munkáltatóval közli, akkor a közalkalmazottak esetében is irányadó Mt (2) bekezdése értelmében: A fizetés nélküli szabadság a munkavállaló által megjelölt időpontban, de legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől számított harmincadik napon szűnik meg. A munkáltató hozzájárulására, engedélyére csak az ennél korábbi időpontban történő munkába állási iránti kérelem esetén van szükség. Természetesen nincs akadálya a határozott idejű közalkalmazotti jogviszony bármely időpontban történő közös megegyezéssel való megszüntetésnek, de a megállapodásnak mindkét fél valódi akaratát kell tükröznie. Annak sincs akadálya, hogy a helyettesített dolgozó fizetés nélküli szabadságának lejártát követően, a szabadságának időtartamára a határozott idejű közalkalmazotti jogviszony a felek meghosszabbítsák. Az Mt. 65. (3) bekezdésében foglalt felmentési tilalmak csak a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel (Kjt. 30. ) történő megszüntetése esetén védi a közalkalmazottat. A keresőképtelen dolgozó nem áll felmentési tilalom alatt, közalkalmazotti jogvi május, XV. évfolyam 5. szám E-Munkajog

5 szonya munkáltatói felmentéssel megszüntethető azzal, hogy a felmentési idő legkorábban a keresőképtelenség megszűnését követő napon (Mt. 68. (2) bek. a) pont.) A határozott idejű közalkalmazotti jogviszony a várandós, a keresőképtelen közalkalmazott esetében is megszűnik a határozott idő lejártával, továbbá bármikor közös megegyezéssel is megszüntethető. IRATMINTA TÁJÉKOZTATÁS MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSÉRŐL. név Ikt.sz. tárgy: tájékoztatás Tisztelt Tájékoztatom, hogy helyettesítésére szóló határozott idejű közalkalmazotti jogviszonya, a helyettesített dolgozó munkába állása következtében, a Kjt..25. (1) bekezdés a) pontja értelmében napjával megszűnik. Munkakörét az Mt a értelmében 20..hó..napon köteles az átadásátvétellel megbízott,.. munkatársának átadni, és az Önnél lévő eszközökkel, felszerelésekkel elszámolni. Közalkalmazotti jogviszonyának megszűnéséig járó illetményének és egyéb járandóságának valamint a munkaviszonyra vonatkozó szabályban vagy egyéb jogszabályban előírt igazolásának legkésőbb a közalkalmazotti jogviszonya megszűnésétől számított ötödik munkanapon történő kifizetése illetve kiadása iránt intézkedtem. Dátum.. munkáltatói jogkör gyakorlója Felhívom a figyelmét arra, hogy a határozott időre kinevezett közalkalmazottat a Kjt. 37. (3) bekezdése értelmében végkielégítés illeti meg: ha a munkáltató a közalkalmazottat legalább két alkalommal oly módon alkalmazta, hogy a jogviszonyok között hat hónapnál hosszabb idő nem telt el és a határozott idejű közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére a határozott idő lejárta előtt, azonnali hatállyal a Kjt. 27. (2) bekezdés szerinti eljárásban a Kjt a (1) bek. a./ vagy b./ pontja alapján kerül sor (tevékenység megszűnése, az arra jogosult állami, önkormányzati szervek által elrendelt létszámcsökkentés), vagy az a határozott idő lejártával szűnik meg. A végkielégítésre való jogosultság megállapításakor a Kjt. 37. (6) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a fenti jogcímeken megszüntetett közalkalmazotti jogviszonyokat össze kell adni. 5 E-Munkajog május, XV. évfolyam 5. szám

6 Az egyes határozott idejű jogviszonyok csak egyszer vehetők figyelembe, azaz azonos felek között újabb határozott idejű közalkalmazotti jogviszony létesítésénél a dolgozó azon határozott idejű jogviszonya nem vehető figyelembe, ami után már végkielégítésben részesül. A végkielégítésre egy folyamatos határozott idejű közalkalmazotti jogviszony esetén is jogosult a közalkalmazott, feltéve hogy annak tartama a három évet meghaladja Szabadságmegváltás A segítségét szeretném kérni a következő témában! Dolgozónk 5. gyermeke betölti a 3. életévét most áprilisban, és nem tudunk felajánlani a kérésének megfelelő munkakört, amit pedig felajánlottunk nem fogadta el, ezért munkáltatói felmondással megszüntetésre kerül a munkaviszonya. A felmondási idő teljes időtartamára felmentjük a munkavégzési kötelezettsége alól. Melyek a jogszabályi előírások a fizetés nélküli szabadágról visszatérő dolgozó foglalkoztatására illetve munkaviszonyának megszüntetésére? Azt szeretném még megkérdezni, hogy ez a felmentési idő szabadságra jogosító időnek számít-e, valamint a távolléte idejére az éves átlagos bérfejlesztéseket el kell- végezni a juttatásainak számításához? A gyermek gondozása céljából igénybevett fizetés nélkül szabadság lejártakor a munkáltató köteles munkavállalóját a munkaszerződésben foglaltak szerint, az ott meghatározott munkakörben, munkaidőben foglalkoztatni (Mt. 51. ). Ha erre azért nincs lehetőség, mert: a munkáltató nem tud foglalkoztatási kötelezettségének eleget tenni, akkor élhet felmondási jogával, de be kell tartania a felmondási tilalomra vonatkozó rendelkezéseket, és a felmondását indokolnia kell az indokolásnak meg kell felelnie a világosság, 1 BH Közalkalmazott végkielégítésének jogalapja a folyamatos határozott idejű jogviszonyok miatt is fennáll - nemcsak akkor, ha a határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyok között hat hónapnál kevesebb időtartamú megszakítás van [1992. évi XXXIII. törvény 37. (3) bekezdés]. valóság és okszerűség követelményeinek, nem ütközhet az egyenlő bánásmód követelményébe és nem valósíthat meg joggal való visszaélést, és a munkavállalót a felmondás időnek legalább a felére köteles a munkavégzés alól mentesíteni, továbbá végkielégítést fizetni, ha annak a törvényben illetve kollektív szerződésben előírt feltételei fennállnak. a munkavállaló nem kíván a munkaszerződésében foglaltak szerint munkavégzés kötelezettségének eleget tenni, akkor munkaviszonyát felmondással megszüntetheti, illetve kérheti annak közös megegyezéssel történő megszüntetését is. A munkáltató jogszerű felmondásának indokául szolgálhat például, ha a munkaszerződése szerinti munkakör megszűnt. A felmondási idő a közlést követő napon kezdődik [Mt. 68. (1) bek.]. Annak természetesen nincs akadálya, hogy a felek a munkaszerződést közös megegyezéssel például más munkakörre, teljes munkaidő helyett részmunkaidőre stb. módosítsák. (Mt.58. ) A munkáltatói felmondás esetén a munkavégzés alóli felmondási időre a munkavállalót távolléti díj illeti meg, melyet az esedékesség időpontjában érvényes alapbér figyelembevételével kell megállapítani. Az esedékesség időpontja munkáltatói felmondás esetén a munkavégzés alóli felmentés kezdő napja, végkielégítés esetén a felmondás közlésének napja.(mt ) A gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló munkabére pusztán a távolléte miatt nem csökkenhet a többi dolgozó munkabéréhez képest, védelme érdekében az Mt a a munkáltatót kötelezi arra, hogy a távollét megszűnését követően tegyen ajánlatot munkabérének módosítására. Ennek során a vele azonos munkakörben foglalkoztatottak részére időközben megvalósított éves béremelés mértékét kell alapul venni, ha ilyen munkavállalók nincsenek, akkor a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos éves béremelés mértéke az irányadó. Tekintettel arra, hogy az alapbérében történő megállapodás a munkaszerződés kötelező tartalmi eleme és a mun május, XV. évfolyam 5. szám E-Munkajog

7 kaszerződést írásba kell foglalni, ezért a munkabérre vonatkozó ajánlatát a munkáltató írásban köteles közölni. (Mt (1) bek.) Fenti törvényi előírások értelmében a felmondási időre a munkabér módosítására tett munkáltatói ajánlat elfogadása esetén a munkavállalót a módosított alapbér illeti meg. A munkaviszony megszűnésekor a ki nem a kiadott szabadságot a munkáltató köteles pénzben megváltani (Mt ). A munkavállalót a szabadság a munkában töltött időre illeti meg. Az Mt (2) bekezdése értelmében az alábbi távollétek is munkában töltött időnek minősülnek: a szabadság, a szülési szabadság, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapja, a naptári évenként harminc napot meg nem haladó keresőképtelenség, munkáltatói felmondás esetén a munkavégzés alóli mentesülés időtartama [Mt. 55. (1) bek. k) pont és Mt. 70. ]. A fenti törvényi előírások értelmében a munkavállalót a szabadság a munkavégzés alóli felmentési idő tartamára is megilleti. Felhívom a figyelmét ara, hogy a szabadság a keresőképtelenség teljes időtartamára megillette a dolgozót december 31-ig január 1-től a keresőképtelenségének már csak a 30 napot meg nem haladó időtartamára jogosult a munkavállaló szabadságra [Mt (2) bek. b) pont]. 3. Munkaszüneti napi munkavégzés Kollégáink külföldre történő szolgáltatásnyújtást végeznek, havi béresek, általános munkarend szerint dolgoznak, nem munkaidőkeretben. Március 15-e most szombatra esett; elrendelhető volt számukra erre a napra rendkívüli munkavégzés? Milyen díjazás illeti meg a munkavállalókat? Rövid válaszom: igen, elrendelhető a kérdésben szereplő munkavállalóknak munkaszüneti napra akár rendes, akár rendkívüli munkaidőben munkavégzés [Mt (2) bek. és 101. (1) g) pont]. A munkaszüneti napon rendkívüli munkaidőben végzett munkavégzésért a munkavállalót alapbér os munkaszüneti napi pótlék + 100%-os rendkívüli munkaidőben végzett munkáért járó pótlék illeti meg [Mt (2) és 143. (1) és (5) bek.]. Munkaszüneti napok: Mt (1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december A munkaszüneti napra vonatkozó beosztási szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ha a munkaszüneti nap vasárnapra esik, továbbá a húsvét- és a pünkösdvasárnap tekintetében. Bérpótlék munkaszüneti napon rendes munkaidőben: a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben 2, az idényjellegű, a megszakítás nélküli, valamint társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához - a szolgáltatás jellegéből eredően - e napon szükséges munkavégzés esetén, külföldön történő munkavégzés során foglalkoztatott munkavállaló osztható be.(mt ) A munkavállalót, munkaidő-beosztása szerinti munkaszüneti napi munkavégzésért 100%-os bérpótlékra illeti meg. Ugyanígy 100%-os bérpótlék jár a húsvét- vagy a pünkösdvasárnap, vagy a vasárnapra eső munkaszüneti napon rendes munkaidőbeosztás szerinti munkavégzés esetén is (3) A munkáltató vagy a munkakör akkor minősül a munkaszüneti napon is rendeltetése folytán működőnek, ha a) a tevékenység igénybevételére a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény alapján, vagy b) baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor. 7 E-Munkajog május, XV. évfolyam 5. szám

8 Bérpótlék munkaszüneti napon rendkívüli munkaidőben Munkaszüneti napra elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésért az Mt (2) bek (1) és (5) bek. értelmében, a munkavállalót: alapbér, plusz 100%-os pótlék a munkaszüneti napon történő munkavégzésért, plusz 100%-os pótlék a rendkívül munkaidőben történő munkavégzésért, amely szabadidővel nem váltható meg. Munkaszüneti napi pótlék alapbérben vagy átalányként. A rendes munkaidőben történő munkaszüneti napi munkavégzés után pótlék helyett a bérpótlékot is magában foglaló alapbért a felek, havi átalányt a felek munkaszerződésben állapíthatnak meg. Munkaszüneti napon rendkívüli munkaidőben végzett munkáért a bérpótlékot is magában foglaló alapbért azonban a felek sem állapíthatnak meg! 3 4. Utasítható-e a közalkalmazott a kinevezésétől eltérő munkáltatónál munkavégzésre? Van- e lehetőség arra, hogy az Önkormányzat által fenntartott egyik intézményben határozatlan időre kinevezett közalkalmazottat egy szintén önkormányzat által fenntartott intézmény határozott időre közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztassa a munkáltatók együttműködési megállapodása alapján? Az Mt a és a Kjt. 44/A. (2) bekezdése értelmében lehetőség van arra, hogy munkáltatók megállapodása alapján az önkormányzat által fenntartott 3 EBH Tiltott joglemondás miatt semmis a munkaszerződésnek az a rendelkezése, amely szerint a személyi alapbér a többletmunkaidő ellentételezését is magában foglalja, ha a többletmunkavégzés alkalomszerűen történik (Mt. 142., 147., 164. ). egyik intézményben foglalkoztatott közalkalmazottat egy másik szintén önkormányzati fenntartású intézmény ideiglenesen foglakoztassa. Az Mt a értelmében a munkáltató egyoldalúan jogosult közalkalmazottját a kinevezésétől eltérően más a Kjt. vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény vagy a honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó a hatálya alá tartozó munkáltatónál foglalkoztatni (kirendelés). A foglakoztatás tartama azonban naptári évenként nem haladhatja meg a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy 352 órát. A számítást naptári évenként vagy az egyik vagy a másik módszer szerint kell elvégezni vegyesen beosztás szerinti munkanapban és munkaórában nem. Az időbeli korlátot arányosítani kell, ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya év közben kezdődött, határozott időre vagy részmunkaidőre jött létre. A kirendelés várható időtartamáról a közalkalmazottat tájékoztatni kell. A kirendelés során a munkáltatónak be kell tartania az Mt aiban foglalt magatartási követelményeket; a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárnia, a kirendelés a közalkalmazott jogát jogos érdekét nem sértheti, a kirendelés elrendelésénél a közalkalmazott érdekeit méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a kirendelés a közalkalmazottnak aránytalan sérelmet nem okozhat, kirendeléshez való jogát rendeltetésellenesen nem gyakorolhatja. Ha a kirendelést egyben a kinevezésben meghatározott helységtől eltérő helységben kell teljesíteni, akkor az alábbi esetekben arra csak a közalkalmazott hozzájárulásával kerülhet sor: ha várandós, a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig, ha gyermekét egyedül neveli, a gyermeke tizenhat éves koráig, valamint hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén, (a tartós ápolást és annak indokoltságát az ápolásra szoruló személy kezelőorvosa igazolja), továbbá május, XV. évfolyam 5. szám E-Munkajog

9 a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította. A szakszervezeti tisztségviselő kirendeléséhez be kell szerezni a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértését [Mt.273. (1) bek.]. Az Mt (3) bekezdése értelmében a közalkalmazotti tanács elnökének kirendeléséhez az közalkalmazotti tanács egyetértése szükséges. A védelem mindkét tisztségviselőt megbízatásának idejére és annak megszűnését követő hat hónapra illeti meg feltéve, hogy a tisztségét legalább tizenkét hónapon át betöltötte. A kirendelés esetén a kirendelő munkáltató a fogadó munkáltatótól a munkaerő átengedéséért díjazást nem kérhet. Erre csak a munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás esetén a kölcsönbeadó jogosult [Mt (1) bek. a) pont.]. Annak azonban nincs akadálya, hogy a kirendelt közalkalmazott illetményét és közterheit a fogadó munkáltató a kirendelő munkáltatónak megtérítse, erre vonatkozóan az Mt. kötelező előírást nem tartalmaz. A Kjt. értelmében az illetmény kifizetésére a központosított illetményszámfejtés szabályairól szóló 422/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet foglaltak szerint a munkáltató köteles, s mivel a kirendelés során a munkáltató személye nem változik, ezért az illetményt is a kirendelő munkáltató fizeti, mégpedig az Mt. 53. (5) bekezdése értelmében, a kirendelés során ellátott munkakörre előírt, de legalább a kinevezése szerinti alapbért tartozik fizetni. A kirendelés alatt a munkáltató személye nem változik, de a két munkáltató megállapodhat abban, hogy egyes munkáltató jogokat a fogadó munkáltató gyakorol, melyről a közalkalmazottat a kirendelő munkáltató köteles tájékoztatni [Mt. 20., Mt. 46. ]. Az Mt. 96. (4) bekezdése értelmében a kirendelés alatt a munkavégzés helye szerinti munkarend az irányadó, továbbá a tartama alatt a munkavállalót ért károkért a kirendelő s és a fogadó munkáltató egyetemeleges felelősséggel tartozik [Mt (3) bek.]. A kirendeléshez segítségül szolgálhat az alábbi iratminta a következő oldalon. 5. A szabadvállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye Kik és milyen mértékben jogosultak a szabadvállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezményére? A szabad vállalkozási zónákba tartozó településeket a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A szabad vállalkozási zóna területén működő munkáltatót - kivéve a munkaerő-kölcsönzést folytató munkáltatót-, az Eatv. 462/E. -a értelmében a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezmény illeti meg. A kedvezmény mértéke az érintett munkavállaló bruttó munkabér de legfeljebb 100 ezer forint 27%-a az első két évben és 14,5%-a a harmadik évben. Az adókedvezmény feltétele, hogy: munkavállalói létszámát az új munkavállalóval létesített munkaviszony kezdetét megelőző hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest növeli, és a megemelt létszámot az új munkavállaló foglalkoztatása alatt, de legalább kedvezményezett időszakban nem csökkenti, és a kedvezménnyel érintett munkavállaló tényleges munkavégzési helye abban a szabad vállalkozási zónában található, amelyben a kifizető működik, és az új munkavállaló bejelentett lakóhelye legalább hat hónapja a szabad vállalkozási zónában vagy e szabad vállalkozási zóna közigazgatási határától - közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton számított - legfeljebb 20 km-re levő szabad vállalkozási zónában található, vagy ugyanabban a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerinti területfejlesztési-statisztikai kistérségben van, mint a szabad vállalkozási zóna. 9 E-Munkajog május, XV. évfolyam 5. szám

10 IRATMINTA KIRENDELÉS MÁSIK MUNKÁLTATÓHOZ Mt.53.. Ikt.sz.: Tárgy: kirendelés Tisztelt 1. Az Mt.53. -ában biztosított jogommal élve munkavégzésre Név: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: munkáltatóhoz munkavégzésre kirendelem és utasítom, hogy a kirendelés időtartama alatt a munkakört, a munkaköri leírásában foglalt feladatokat a munkáltatói jogkör gyakorlójának utasításai szerint lássa el. 2. A kirendelés időtartama: napjától napjáig 3. A kirendelés időtartama alatt: 3.1 A munkavégzésének helye: 3.2 A munkáltatói jogok: a kirendelés alatt a közalkalmazotti jogviszony megszűnése, megszüntetésének kivételével a munkáltatói jogkört az 1. pontban megjelölt munkáltató igazgatója gyakorolja. 3.3 A Munka díjazása: azonos a kinevezése szerinti illetményével. 3.4 Munkaidő-beosztását a fogadó munkáltató igazgatója határozza meg. 3.5 A kirendeléssel felmerülő utazási többletköltségét vonat II. osztály plusz helyjegy megtérítem. Dátum.. Ezen utasítást 20. napján átettem:.. munkáltatói jogkör gyakorlója.. közalkalmazott Új munkavállaló az: akivel a munkáltató a megelőző hónap átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva növeli, akinek a munkaviszonya nem a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból új munkahely létesítésének feltételével kapott támogatásból jött létre, és aki a foglalkoztatása kezdetét megelőző egy évben a vagy a kifizető a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozásánál nem tartozott az átlagos statisztikai állományi létszámba. Nem minősül az állományi létszám csökkentésének, ha a létszám olyan munkavállalóval csökken, aki helyett a munkáltató a munkaviszony megszűnését követő hónap utolsó napjáig másik munkavállalóval munkaviszonyt létesít, de ez esetben a másik munkavállaló után a kedvezmény a kedvezményezett időszak fennmaradó részére érvényesíthető május, XV. évfolyam 5. szám E-Munkajog

11 6. Határozott idejű munkaviszony módosítása Határozott idejű szerződéssel foglalkoztatjuk a dolgozókat. Kérdésem, hogy határozott idejű szerződést lehet-e hosszabbítani? Határozott idejű szerződést lehet-e véglegesíteni? Amennyiben egyik sem lehetséges, hogyan lehet jogszerűen megoldani? Az Mt a értelmében a munkaviszony eltérő megállapodás hiányában határozatlan időre jön létre. A határozott idejű munkaviszony létesítésére irányadó rendelkezéseket az Mt a tartalmazza. A törvényi előírás értelmében a határozott időre létesített munkaviszony nem haladhatja meg az 5 évet ideértve a meghosszabbított és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott tartamú munkaviszony tartamát is. Ha azonban a munkaviszony létesítéséhez hatósági engedély szükséges, akkor a munkaviszony legfeljebb az engedélyben meghatározott időtartamra létesíthető. Az engedély meghosszabbítása esetén az újabb és a korább határozott idejű munkaviszony együttes időtartama az öt évet nem haladhatja meg. Azonos felek között határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy hat hónapon belül újabb határozott idejű munkaviszony létesítése csak munkáltatói jogos érdek fennállása esetén lehetséges. A megállapodás nem irányulhat a munkavállaló jogos érdekének csorbítására. Ezen előírásoktól a felek megállapodása sem térhet el (Mt ). Ilyen munkáltatói jogos érdek lehet például a kampányszerű, időszakos, szezonális megrendelés, ha az előre valóban nem kiszámítható, ez esetben nincs akadálya annak, hogy a megrendelés teljesítéséhez szükséges munkakörben foglalkoztatott munkavállalóval határozott idejű munkaviszonyt létesítsen a munkáltató. Semmi nem tiltja az újabb határozott idejű munkaviszony létrehozását, de a munkáltatót terheli a bizonyítási kötelezettség a tekintetben, hogy ismételt létesítésére jogos érdekének fennállása miatt volt szükség, és az nem irányult a munkavállaló jogos érdekeinek csorbítására. Amennyiben a határozott idejű munkaszerződés megkötéséhez a munkáltatónak semmiféle jogos érdeke nem fűződött és az a munkavállaló jogos érdekeinek csorbítására irányult, akkor a munkaszerződés érvénytelen és azt a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának MK 6. számú állásfoglalása értelmében határozatlan idejűnek kell tekinteni. Ha jogszabályba ütközően kötött határozott idejű munkaviszonyt a munkáltató a határozott idő leteltekor megszünteti és ellene a munkavállaló bírósághoz fordul, akkor az Mt. 29. (5) bekezdése értelmében a munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeit kell alkalmazni. Annak nincs akadálya, hogy a felek közös megegyezéssel a határozott idejű munkaviszonyt határozatlan időtartamúra módosítsák. 7. Kutatók foglakoztatása utáni kedvezmény Kik jogosultak a kutatók utáni adókedvezményre? A január 1-jével hatályba lépett Eatv. 462/F pontja értelmében a kedvezmény nem csupán a PhD vagy magasabb fokozattal rendelkező kutatók foglalkoztatása után illeti meg a munkáltatót. A vállalkozásként működő kutatóhelynek 4 minősülő munkáltatót doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő 5, munkavállaló foglalkoztatása után a szociális hozzájárulási adóból megillető kedvezmény mértéke, a bruttó munkabér, de legfeljebb 500 ezer forint 27 százaléka, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt munkavállaló foglalkoztatása után, a szociális hozzájárulási adóból megillető kedvezmény mértéke, a bruttó munkabér, de legfeljebb 200 ezer forint 14,5 százaléka. 4 Kutatóhely: alap-, illetve főtevékenységként vagy ahhoz kapcsolódóan kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató szervezet, szervezeti egység vagy egyéni vállalkozó [2004. évi CXXXIV. törvény 4. 4.a) pont] 5 Kutató, fejlesztő: az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával vagy fejlesztésével, valamint az ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik [2004. évi CXXXIV. törvény d) pont] 11 E-Munkajog május, XV. évfolyam 5. szám

12 A Fórum Média Kiadó új, átfogó szolgáltatása: Munkaügyi, bérgazdálkodási és társadalombiztosítási audit! Kiadónk egy egyedülálló szolgáltatást bocsát útjára, amelyet munkáltatók figyelmébe ajánlunk. A szolgáltatás kivételes jellege a problémák komplex kezelésében, a kérdések munkajogi, adó- és társadalombiztosítási szempontból való egyidejű megközelítésében és megoldásában áll. Munkajogász szakértőink a megbízók egyedi igényei szerint teljes munkajogi átvilágítást végeznek, amely során a munkaügyi dokumentáció átvizsgálásán és a hatályos jogszabályi előírásokhoz igazításán túl adótanácsadóink közreműködésével bérgazdálkodási tervet készítenek, amely segítségével a munkáltatók jelentős összegeket takaríthatnak meg. Szakértőink a problémás esetek megfelelő jogi kezelését és a megbízóink kérése szerint elkészített munkaügyi iratminták elkészítését követően, azok megfelelő alkalmazása érdekében utánkövetést is végeznek, amelynek keretében megválaszolják kérdéseiket és szakmai támogatást nyújtanak az átmeneti időszakban. Miért érdemes igénybe venni a szolgáltatásunkat? Az idén már negyedik alkalommal módosul a Munka Törvénykönyve. Az új Ptk. márciusi hatályba lépése is számos változást hoz a munka világában. Az újdonságok között elmélyült jogi tudás és speciális gyakorlati tapasztalat nélkül nem könynyű eligazodni. Munkajogász-ügyvédekből és adótanácsadókból álló szakértői csapatunk ebben nyújt a munkáltatók számára szakmai támogatást. Új, átfogó szolgáltatásunk a munkáltatók bérgazdálkodásának a racionalizálására, a jogszabályok által biztosított lehetőségek maximális kiaknázására fókuszál, amely komoly versenyelőnyt jelenthet a szolgáltatást igénybe vevő társaságoknak. Szolgáltatásunk színvonalára a szakértőink magas szintű jogi és közgazdasági tudása, valamint a sok éves tanácsadói és peres tapasztalata a garancia. A szolgáltatásunkról részletesebben a honlapon tájékozódhat, amennyiben kérdése van, írjon a címre! Munkajog, XV. évfolyam ötödik szám, május Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Budapest, Váci út 91. Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Termékmenedzser: Petren Ágnes Hu ISSN Előfizethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: , Fax: Internet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft május, XV. évfolyam 5. szám E-Munkajog

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyvében

az új Munka Törvénykönyvében Nők az új Munka Törvénykönyvében JÓLÉT Közhasznú Alapítvány 2012.V.23. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Az egyenlő bánásmód 12. A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Dr. Borsy János ügyvéd 2012 / 24 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Köztudottan július 1. napján életbe lépett az új Munka Törvénykönyve (Mt.), azonban annak bizonyos szakaszai csak

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Minimálbér kifizetés, kiküldetés, behívásos munkavégzés szabályosan A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Melyek a munkaszüneti napok? Az Mt. tíz munkaszüneti napot sorol fel: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.,

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor.

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés Amit a munkaszerződésnek tartalmaznia kell: Feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

A munkahelyvédelmi akcióterv

A munkahelyvédelmi akcióterv A munkahelyvédelmi akcióterv Kapcsolattartás s a NAV-al Telefonos kapcsolattartás Tájékoztatási Call Center /TCC/ 06-40/42-42-42 Mobilhálózatokból a kék szám: 06-20/33-95-888 06-30/33-95-888 06-70/33-95-888

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től Az Új Munka Törvénykönyve Gyakorlati Alkalmazás 2012.07.01-től A munkaviszony létesítése Munkaviszony kizárólag munkaszerződéssel jöhet létre munkaviszony kezdetének megjelölésével A munkaszerződés - a

Részletesebben

AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ

AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ Szociális menedzser képzés ALAPFOGALMAK I. 86. (1) Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban 1. A munkaidő beosztás szabályai Munkarend A munkaidő megszervezésének (beosztásának)

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A munkaügyi ellenőrzés 2013. évi irányelvei, ellenőrzési tapasztalatok, munkaügyi akcióvizsgálatok Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi Főosztály

Részletesebben

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Az összeállított anyag a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által elnyert TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0008 kódszámú Összefogás Kőbánya családjaiért

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Előadó: Antalikné Szabó Mária Munkaügyi felügyelő BFKH MMSZSZ E-mail cím: antalikneszm@ommf.gov.hu Telefonszám: +36 1 3233-600 Munkaidő- és pihenőidő

Részletesebben

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE: KI LEHET MUNKAVÁLLALÓ? A munkavállalóvá válásnak általános és speciális feltételei vannak. Általános feltétel: 16. életév betöltése.

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd 2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd Tematika A munkaviszony létesítése A munkaviszony megszüntetése Alapvető munkaidő-szabályok A munka díjazása, bérpótlékok Jogforrások 1992. évi XXII. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE

A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei tervezett

Részletesebben

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok 1. A munkarend fogalma A munkarend a munkáltató által alkalmazott munkaidő-beosztás általánosan meghatározott rendszere. A munkarend

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

Rendes felmondás. A felmondásról általában. A munkajog nagy kézikönyve 972

Rendes felmondás. A felmondásról általában. A munkajog nagy kézikönyve 972 uj10(04)resz1.qxd 2006.11.15. 11:17 Page 972 A munkajog nagy kézikönyve 972 5. fejezet 7505 7507 Rendes felmondás A felmondásról általában 7509 7511 Felmondás A felmondás olyan egyoldalú, címzett jognyilatkozat,

Részletesebben

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat Lurdy Ház 2012.XI.15. Dr. Horváth István ügyvéd, P. Horváth Ügyvédi Iroda c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Forrásaink Az új Mt. a 2012. évi I.

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 Szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények Jogszabályok 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

A munkavédelemről szóló törvény változásai

A munkavédelemről szóló törvény változásai A munkavédelemről szóló törvény változásai Munkavédelmi képviselő választása A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2016. július 8. napjával hatályba lépett módosítása értelmében

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

A munka- és pihenőidő szabályai

A munka- és pihenőidő szabályai 2012. évi I. törvény (Mt.) XI. Fejezet A munka- és pihenőidő szabályai Előadó: Dr. Végh Lajos Fogalmak 86. Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő, kezdettől befejezéséig tart valamint a munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3404. számú törvényjavaslat egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból

a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból Általános rendelkezések Hatály: Az új törvény 2012.07.01-től lép hatályba. 2012 április-májusban külön törvény várható az átmeneti rendelkezések és egyéb törvénymódosítások

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2012. (III. 1.) rektori utasítással egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról BUDAPEST

Részletesebben

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz:

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz: Munkajogi ismeretek (1992. évi XXII. törvény) 2012. évi I. törvény A munkajogviszony alanyai Munkáltató és munkavállaló között jön létre. A munkavállaló munkájának fejében - amit teljes mértékben a munkáltató

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence MUNKABÉREMELÉS ELVÁRT MÉRTÉKE 2012. Kedves Ügyfelünk! 2012. január elsejével hatályba lépett a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

PÉLDATÁR. a tájékoztatási tevékenység során a közszférát érintő kérdésekből

PÉLDATÁR. a tájékoztatási tevékenység során a közszférát érintő kérdésekből PÉLDATÁR a tájékoztatási tevékenység során a közszférát érintő kérdésekből 1.) A kérdező a munkahelyi étkezés munkáltató általi kötelezővé tételének jogszabályszerűsége felől érdeklődött. A költségvetési

Részletesebben

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett.

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett. Jogszaba lyok hata lyok Személyi hatály o Mely személyekre vonatkozik. Területi hatály o Mely földrajzi területekre vonatkozik. Időbeni hatály o Mely időintervallumban hatályos az adott jogszabály. Megváltozhat,

Részletesebben

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. KOLLOKVIUMI MINIMUMKÉRDÉSEK 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV II. félév 1. A munkajogi felelősség rendszere (előadásvázlat 1.) 2. A felróhatóság fogalma és szerepe a munkajogban

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium EGYSZERŰBBEN, DE SZABÁLYOSAN! a munkaügyi hatósági ellenőrzések tapasztalatai az építőiparban, különös tekintettel az egyszerűsített foglalkoztatásra Előadó:

Részletesebben

Az örökké változó jogszabályok

Az örökké változó jogszabályok Az örökké változó jogszabályok Előadó: Petróczi Gábor igazgató tanügy-igazgatási szakértő c. főiskolai docens Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. Tel: 48-510-050, Fax:

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló 2015.10.27. Előadó: Sümegi Nóra Jogszabályi háttér: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) XII. fejezet A munka díjazása (136 152.

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A SZÍNHÁZBAN. A legfontosabb munkaügyi tudnivalók és tennivalók Április 01.

MUNKAVÉDELEM A SZÍNHÁZBAN. A legfontosabb munkaügyi tudnivalók és tennivalók Április 01. MUNKAVÉDELEM A SZÍNHÁZBAN A legfontosabb munkaügyi tudnivalók és tennivalók 2010. Április 01. Miről lesz szó? Milyen a munkaügyi kapcsolatok színvonala? Együttműködés hiánya konfliktushoz vezet! Rendezett

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. november XIV. évfolyam 11. szám. 1 A hónap témája. 2 Így döntött a Kúria

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. november XIV. évfolyam 11. szám. 1 A hónap témája. 2 Így döntött a Kúria E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. november XIV. évfolyam 11. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt 2017. évi takarítási óradíj A 2017. évi takarítási óradíj költségelemei % Betanított takarító alkalmazottként, heti 5 munkanap, állandó 1 műszak

Részletesebben