Ára: 100 Ft Június HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 6. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ára: 100 Ft. 2013. Június HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 6. szám"

Átírás

1 Ára: 100 Ft Június HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 6. szám v v v Szent Orbán ünnepén v v v Volt okuk a szőlősgazdáknak május 25-én ünnepelni, hiszen a szőlősgazdák hagyományos Szent Orbán Napjának ezúttal a Szent Orbán kápolna melletti támfal és lépcsőavató ünnepség is emelte rangját. A délelőtti avatóünnepségen a díszvendég, dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott méltatta a borrend, és az adonyi emberek összefogását, azt a közös erőfeszítést, mellyel megőrzik a Szőlőhegy természeti, építészeti értékeit, illetve újabb és újabb önzetlen munkával azt tovább fejlesztik. Ronyecz Péter polgármester is ehhez az összefogáshoz csatlakozott, amikor saját pénzbeli támogatásával segítette, hogy elkészüljön a Kápolna sor központi részének közvilágítása is. Végül még a délelőtti programhoz tartozik, hogy a Leader programon nyert pénzen túli fejlesztés folytatása; nevezetesen a szürke támfal elé épített pince-imitációk is magánpénzből készültek, köszönhetően a Paulusz, Márton, Kozmér, Solti és Menyhárt családnak, Márton Attila és sokak kétkezi munkájának. A Szent Orbán Nap délelőtti programját a Gyöngyvirág Női Kar szép koncertje zárta, ezt követően az ünnepségre érkező 14 borrend delegációit, a támogatókat a borrend vendégelte meg. A délutáni program már a hagyományos Szent Orbán napi tradíció szerint zajlott, ahol ismertették, hogy Paulusz Imre bora nyerte el idén a borrend zászlósbora címet, a kistérség legjobb borászává Májer Béla iváncsai gazdát választották. A Március 21 Mg. Szövetkezet Szent Orbán díj kitüntetésben részesült. A borrend hírvivő borlovagjává, (akinek feladata az adonyi borok országon belül és határokon túlnyúló népszerűsítése) dr. Dorkota Lajost választották. Végezetül Ronyecz Péter polgármester itt is élt egy bejelentéssel; Králl Istvánt, az Adonyért Alapítvány kuratóriumának elnökét, a Duna Menti Szent Orbán Borrend Adony nagymesterét, az Adonyiak Baráti Köre Egyesület vezetőségének tagját sok évtizednyi eredményes közösségért végzett munkájáért Adony díszpolgárává választotta a képviselőtestület. (Minderről bővebben külön írásban is beszámolunk.) Az ünnepséget az Adony Táncegyüttes csoportjainak műsora zárta, majd sorra nyíltak meg a vendégszerető pincék a látogatók előtt. Percsi

2 Egyszer, ha megöregszem, itt szeretnék pincét venni Beszélgetés dr. Dorkota Lajos kormánymegbízottal, a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjével Kormánymegbízott úr! Milyen a kapcsolata a borászattal, hogyan ismerkedett össze az adonyi borosgazdákkal? - Borpárti vagyok, nagyon szeretem a jó borokat. Adonyba hosszabb idő után, pár hónappal ezelőtt látogattam el baráti társaságban, és azóta többször is megfordultam itt, legutóbb két hete. E látogatások során megkóstoltam az adonyi borokat, és megállapítottam, hogy ezek igen finom borok. Közben szereztem tudomást a támfal, a lépcső építéséről, aminek avatásához kérték a segítségemet. Én ennek örömmel tettem most eleget. Hogyan tetszik Önnek az elkészült fejlesztés? - Azt mondhatom, hogy gyönyörű, és különösen tetszik, hogy a praktikus támfal, lépcső mellett a kreativitásnak is jutott szerep, hiszen a pince-imitációk külön dicséretet érdemelnek. A Szőlőhegy pedig csodálatos, ezért arra gondoltam, ha egyszer megöregszem, itt szeretnék pincét venni. Králl István Adony díszpolgára Gratulálunk és további sikeres, közösség javát szolgáló éveket kívánunk! Králl István május 23-án Adonyban született. Az általános iskolát helyben járta, ezután Székesfehérváron végezte a középiskolát. Néhány évig Dunaújvárosban tanított, majd fiatalon visszakerült Adonyba. A dunaújvárosi lehetőségek helyett Adonyt választotta, aktív részese lett a közéletnek. Tanácstag, majd a rendszerváltást követően képviselő. Jelentős részt vállalt a közéletben. Aktívan közreműködött településünk közművesítésében (víz, gáz, szennyvízcsatorna), a sport, a kulturális élet terén folyamatosan és sokat dolgozott, dolgozik ma is. Az Adonyért Alapítvány alapító kurátora, ma elnöke, melyen keresztül a hagyományőrzés, a múltunk feltárása és megismertetése az utókor számára könyvek, dokumentumok formájában éppen úgy szerepet játszik, mint a köztéri szobrok felújítása és újak építése. Alapítója és nagymestere a Duna-menti Szent Orbán Borrendnek, tagja az országos nagytanácsnak. Aktív szereplője és tevékeny résztvevője a testvérvárosi kapcsolatainknak. Széleskörű, településünkön túlnyúló kapcsolatai révén növeli Adony ismertségét, tekintélyét. Abból, hogy a Duna-Menti Szent Orbán Borrend Adony hírvivő borlovagjává is fogadta látszik a szoros kapcsolat, ami Ön és a borrend között kialakult. Személy szerint hogyan érinti ez a felkérés, milyen feladatokkal jár majd ez? - Ezt a feladatot örömmel vállaltam, hiszen sok helyen járok az országban, sőt, azon kívül is, így nem jelent túl nagy megterhelést, hogy útjaim során a jó adonyi borok hírnevét öregbítsem, reklámozzam, illetve ezen túl az adonyi Szőlőhegyet, a gazdákat népszerűsítsem. A bor ünnepköréből most egy kicsit kilépve kérem szóljon néhány szót az adonyi okmányiroda várható további helyzetéről. - Nagyon örülök, hogy most van alkalmam beszámolni arról, hogy abban az okmányirodában, ahol az adonyiak eddig ügyet tudtak intézni az államigazgatásban intézhető 2500 ügyből, végétől, esetleg elejétől Adonyban is kormányablak nyílik, ahol egy helyen mind a 2500 ügy intézhető lesz. Ezen dolgozunk most, így jelenleg készülnek a technikai átalakítások, az infrastruktúra, a számítógépes rendszer kiépítése. Úgy gondolom, hogy ez Adony, sőt Adonyon túl a szomszédos települések azon lakóinak is nagy könnyebbséget jelent, akik nem kívánnak Dunaújvárosig vagy a megyeszékhelyig utazni egy-egy ügy elintézése miatt. Percsi A évi borverseny eredménye A gazdák az idén összesen 101 bort neveztek a Perkátán megrendezett versenyre. Ebből 25 arany, 40 ezüst, 18 bronz fokozatú elismerést ért el, további 18 bor okleveles elismerésben részesült. Eredmények: Fehér bor kategóriában I. Paulusz Pince, II. Bartos István, III. Schmidt Attila Vörös borok kategóriában I. Pletser Lajos, II. Paulusz Pince, III. Csavajda család Idegen termőhelyről származó szőlőből készült borok kategóriájában I. Neichl Mihály, II. Steiger Pince, III. Bányai Ottó Rozé borok kategóriában I. Paulusz Gábor, II. Králl István, III. Solti Ferenc Ezek a borok a helyi borversenyt megelőzően a dunaföldvári Duna-Menti Települések Borversenyén, valamint a tassi Darányi Ignác emlékére rendezett borversenyen is több arany,- ezüst,- és bronzérmet szereztek. 2

3 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület május 30-ai rendes ülésén első napirendi pontban a strand melletti önkormányzati erdőrészlet letermeléséről tárgyalt. A szigeti erdőt művelő VADEX Zrt. ajánlatott tett arra, hogy a vágásérett erdőrészletet letermeli, az értékesíthető fa árából az újratelepítést megoldja, az értékesítésre nem alkalmas nyesedéket, ágazatot pedig az önkormányzat részére díjmentesen átadja. A képviselők az ajánlatot elfogadták. A Közösségi- Kulturális Központ éves munkájáról szóló beszámoló során Ronyecz Péter polgármester felkérte az intézmény vezetőjét, hogy tegyen javaslatot arra vonatkozóan, miként lehet a szabadtéri rendezvényeknél a hangosítás minőségén javítani. Az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló kapcsán az a kérés fogalmazódott meg a testülettől, hogy azon veszélyeztetett családokról, ahol a gyermek élelmezése már nem kielégítő, a szolgálat készítsen jelentést, mert a képviselő-testület ezeknél a családoknál megpróbál segítséget nyújtani. A Hóvirág Óvoda es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározásakor a testület a törvényi előírások és lehetőségek függvényében 6 csoport indításának szándékáról döntött. Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Megállapodásának és az Adonyi Szociális Központ Alapító Okiratának elfogadásával megnyílt a lehetősége annak, hogy az engedélyek megérkezését követően Adony, Iváncsa, Kulcs, Szabadegyháza településekre vonatkozóan megkezdhesse az intézmény a működését. A polgármesteri hivatal 2012-ben végzett munkájáról szóló tájékoztató megismerése és elfogadása után az AKRO-SAT Kft. optikai kábelfektetési tanulmánytervéről fogadott el szándéknyilatkozatot a testület. Egy adonyi bérlő kérelmét elfogadva döntöttek a képviselők úgy, hogy a tulajdonosváltáshoz hozzájárulnak. A Salina néptánccsoport kérelme kapcsán a képviselők arról döntöttek, hogy a Közösségi Kulturális Központ és Könyvtárnál a néptánccsoportok rendelkezésére álló, de jelenleg zárolt 500 e Ft-ot a testület további 300 e Ft-tal megemeli azzal a kikötéssel, hogy ennek felhasználásáról a szakmai döntést továbbra is az igazgató hozza. A lejárt idejű határozatok teljesítésének áttekintését követően a döntéshozó kérelmére kerekítették a vis maior keretből a helyi vízkárelhárítás finanszírozására kért összeget, majd törvényi változás miatt módosították a Közép- Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását, végül egy iskolai nyári sporttábor kapcsán úgy döntött a testület, hogy ezt nem a Kastélyparkban, hanem az iskola zárt területén javasolja megrendezni biztonsági és egyéb okok miatt. Az ülés záró bejelentések során a gazdasági bizottság külsős tanácsadó tagja Herczeg Ferenc 10 e Ft-ot ajánlott fel tiszteletdíjából az Adonyban megrendezésre kerülő egyházi táborra, Ronyecz Péter polgármester 100 e Ft-ot ajánlott fel a nyári kerékpáros zarándokútra, a Gazdasági-, Városfejlesztési-, Vállalkozási, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság külsős tagja, Solti Ferenc 50 e Ft-ot ajánlott fel az Adonyért Alapítványnak a hittantábor támogatására, melyhez Dr. Glashütter Csaba további 200 e Ft-ot ajánlott fel. Végezetül Bacsó Levente képviselő ajánlott fel a rendelkezésére álló keretből 150 e Ft-ot az idei Dunanap szervezési költségeire. A továbbiakban Leicht Ferenc képviselő kért tájékoztatást a be nem chippezett és be nem oltott kutyákkal kapcsolatosan, melyről a jegyzőasszony külön felhívást tesz közzé a jelen lapszámban. Felhívás kutyatulajdonosok részére A zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól szóló 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet értelmében a veszettség elleni védekezés feltételeként kötelező az ebek évenkénti veszettség elleni immunizálása, és ezzel egyidejűleg az eb széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezelése. Ennek elmaradása esetén az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet alapján az állatvédelmi bírság összege ,-Ft ebenként. Veszettség ellen csak az egyedi azonosítóval (chippel) megjelölt eb oltható be! Az állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló módosított 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet értelmében január 1-től 4 hónaposnál idősebb eb csak egyedi azonosítóval (chippel) tartható. A jelenleg még egyedi azonosítóval nem rendelkező állatok gazdáinak haladéktalanul el kell végeztetni az állatorvosi beavatkozást, melynek megtörténtét a jegyző és a járási állategészségügyi hivatal ellenőrizni fogja. A mulasztókkal szemben állatvédelmi bírság kiszabásának van helye, melynek összege legalább Ft. Kérem a fenti rendelkezések betartását ez idáig még elmulasztó kutyatulajdonosokat, hogy jogszabályi kötelezettségeiknek haladéktalanul tegyenek eleget! Földi Ilona jegyző 3

4 Ivókútattal lepik meg a települést Május 18-án tartotta közgyűlését az adonyiakat és az elszármazott adonyiakat öszszefogó Adonyiak Baráti Köre Egyesület, ahol újabb településszépítő tervről született végső döntés. A baráti kör hagyományosan négy-öt év alatt tud tagdíjból annyi pénzt összegyűjteni, amiből már kitelik egy-egy szebb ajándék a szeretett településnek. Ezúttal a Kastélyparkba terveztek egy míves ivókutat telepíteni, amihez előzőleg az önkormányzat, most pedig a közgyűlés adta beleegyezését. Ugyanakkor elvi egyetértés született abban is, hogy jövőre, a városi cím elnyerésének 10. évfordulójára a baráti kör felvállalja a kastélyparki rendezvénytér térkövezését, ami a már korábban általuk megépített szökőkúttal, a most felállítandó ivókúttal együtt egy szép, ünnepségeknek, rendezvényeknek egyaránt megfelelő környezetet biztosítana. Persze a tervhez kell még az összefogás is, mert ez már meghaladja a baráti kör anyagi lehetőségeit. Percsi Kapásra várva Napsütéses, szép időben került sor az idei Május 1-jei horgászverseny lebonyolítására. A szervező Adony és Környéke Horgász Egyesület az idén is alaposan felkészült az igen nagy érdeklődésre számot tartó verseny lebonyolítására. Kora hajnalban már dolgoztak az aktivisták, kijelölték a három kategóriában horgászók helyeit, előkészítették a sorsolást, miközben az ebéd főzésének megkezdését is jelezte a felfelé szálló füstcsík. Ahogyan az az utóbbi versenyekre jellemző, nem ilyenkor fogják ki a legtöbb vagy a legnagyobb halakat, mindemellett annyi hal azért összejön, hogy eredményt lehessen hirdetni. Íme a végredmény: Ifjúsági horgászok: 1. Budai Adrien (300 gr), 2. Kárász Erik (150 gr), 3. Szilágyi Zoltán (50 gr). Amatőr kategória 1. Zámbó Zsolt (350 gr), Zámbó Attila (250 gr), 3. Mónos Zsolt (200 gr) Családi kategória 1. Horváth család (250 gr), 2. Balogh család (225 gr), 3. Jánosi család (175 gr) Versenyzők kategória 1. Biri Sándor (1850 gr), 2. Steimann László (1550 gr), 3. Horváth János (800 gr). A képen látható ivókút telepítése, a tervezett térköves aljzattal együtt hamarosan megkezdődik, a rendezvénytér, illetve a szökőkút szomszédságában. A Polgármesteri Hivatal munkatársai Szobaszám Név Mellék Földszint 3. Vágó Eszter 22 gépjármű és iparűzési előadó 3. Leicht Ilona építmény és 23 kommunális-adóügy 4. Dombiné Szűcs Ágnes 11 ügykezelő 5. Kremmer Krisztina 14 szociális ügyintéző 6. Kozma Miklósné 15 anyakönyvvezető Emelet 12. Székely Krisztina 21 pénzügyi ügyintéző 13. Gajdó Jánosné könyvelés 20 Gévai Lajosné könyvelés 14. Kozma Lászlóné 19 pénzügyi irodavezető 15. Földi Ilona jegyző Gévai Eszter szociális ügyintéző Ronyecz Péter polgármester 17 A földszint 1-es sz. irodában Falugazdász: Korompai Tamás, Tel.: fogadónapja: keddenként Ügyvéd: Margitics István, Tel.: fogadónap: csütörtökönként től Ne induljon el nyaralni EU-kártya nélkül! A nyaralási szezon közeledtével az utazni vágyók körében kívánja népszerűsíteni az Európai Egészségbiztosítási kártyát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A kártyát minden érvényes TAJ kártyával rendelkező magyar állampolgár ingyenesen igényelheti. Segítségével pedig 31 országban, köztük Horvátországban is igénybe vehetők egészségügyi ellátások a magyar egészségbiztosítás terhére. A júniustól kezdődő nyaralási szezonban több százezer család utazik el külföldre, hogy az év közbeni fáradalmakat kipihenje. Horvátország sikere évek óta töretlen, még mindig a legnépszerűbb külföldi úti célnak számít a magyarok körében. Kevesen tudják, hogy egy, a két ország közötti egyezménynek, illetve Horvátország július 1-jei EU-csatlakozásának köszönhetően a magyar egészségbiztosítás terhére déli szomszédunknál is ellátnak minket az orvosilag szükséges esetekben, mindössze az EU-kártyát kell kiváltani hozzá utazás előtt. Fontos tudnunk, hogy a szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el, ennek megfelelően a kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási/egészségbiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni, ahol az adott tagállam állampolgárát is megillető egyenlő elbánás elve alapján jár az ellátás. Az EU-kártya nem használható fel akkor, ha a biztosított kifejezetten valamilyen egészségügyi szolgáltatás igénybevételének céljából utazik másik tagállamba. Az EU-kártyát bármely megyei egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél lehet ingyenesen igényelni, a kiváltástól számítva pedig 36 hónapig érvényes. További információk a oldalon találhatók. (OEP - FMKH Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve) 4

5 A Humán Sztráda Nonprofit Kft. A szociális ellátások keretében biztosítja a szenvedély- és pszichiátriai betegek közösségi ellátását Fejér megye (Velence, Gárdony, Nadap, Sukoró, Pázmánd, Kápolnásnyék, Vereb, Lovasberény, Pákozd, Zichyújfalu, Pusztaszabolcs, Besnyő, Beloannisz, Iváncsa, Adony, Perkáta, Szabadegyháza, Sárosd, Seregélyes) területén élő lakosok részére. A szolgáltatás az igénybevevők részéről önkéntes és térítésmentes. A gondozást elsősorban a saját otthonukban élő pszichiátriai és szenvedélybetegek részére nyújtjuk, akik életminőségük javításában, valamint szociális helyzetük rendezésében igényelnek segítséget. A szolgáltatást igénybe veheti, amennyiben: * Ön alkohol, drog, gyógyszer vagy pszichés problémákkal küzd, és segítségre van szüksége ahhoz, hogy szociális problémáit megoldja; * 18. életévét betöltötte; * 16. életévét betöltötte és a szenvedélybetegek közösségi ellátását kéri. TÁJÉKOZTATÁS Segíteni tudunk abban, hogy * könnyebb legyen hivatali ügyeinek intézése (segélyek, kérelmek beadása, jogi-és nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézés); * problémáiról legyen kivel beszélnie; * naprakész tájékoztatást kapjon szociális, egészségügyi, foglalkoztatási ügyekben; * könnyebben találjon munkát, vagy épp, hogy a meglevőt megőrizze; * ha szeretne életmódján/életvitelén változtatni. A következő elérhetőségeken jelezheti szándékát felénk * Telefonon: 06 22/ Farkas Tímea ben: * Levélben, személyesen : 2481 Velence, Vajda János u.31. sz. alatt, ahol nyitva álló irodánkban munkanapokon 8-tól, 16:30-ig állunk az érdeklődők rendelkezésére. * honlapon: Kapcsolatfelvétel menete * Munkatársunk aki szociális szakember (munkáltatói igazolvánnyal rendelkező) az Önnel való időpont egyeztetését követően lakókörnyezetében személyesen felkeresi Önt, és részletes tájékoztatást nyújt a szolgálat működéséről. A HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. azonnali munkakezdéssel felvételt hirdet olyan megváltozott munkaképességű munkavállalóknak, akik már voltak az új típusú komplex felülvizsgálaton, és B2, C2 vagy D kategóriába lettek sorolva. Munkavégzés helye: Adony, Pusztaszabolcs, Perkáta, Iváncsa, Besnyő és Beloiannisz. Napi munkaidő 4 óra (így megmaradhat jelenlegi ellátásuk is) Jelentkezni lehet a 0630/ es telefonszámon Matejka Dóránál. AZ ÉV PEDAGÓGUSA A 2012/2013-as tanévben végzett munkájáért FAZEKAS ILDIKÓ tanítónő az iskola felterjesztése alapján AZ ÉV PEDAGÓGUSA oklevélben részesült. Gratulálunk! Védőnői szakmai nap A Dunaújvárosban és környékén dolgozó védőnők számára Védőnői szakmai nap került megrendezésre április 26-án Iváncsán, 30 kolléganő részvételével. A szakmai nap témája: A nővédelem. E téma köré csoportosultak az előadások, tapasztalatcserék és beszélgetések. A nap végén meglátogattuk a tanácsadót, az iskolát és az uszodát. A rendezvény igen hasznos volt, és jó hangulatban telt. Veszeli Józsefné védőnő Az óvodából jelentjük Mindig tudjuk, hogy gyorsan rohan az idő, de ezt akkor érezzük igazán, amikor megint búcsút intünk a nagycsoportos gyermekeinknek. Május utolsó hetében a különböző programokkal elsősorban a ballagó óvodásainknak szerettünk volna kedveskedni. Május 27-én, hétfőn a legidősebb csemetéink átlátogattak az iskolába, bejárták annak minden zegét-zugát, ismerkedtek a sok újdonsággal, amivel eddig még nem találkoztak. Ez idő alatt az óvodában a többi csoport sportvetélkedőt rendezett. Május 28-án, kedden az egész óvoda (a minicsoport kivételével) kirándult Budapestre, a Planetáriumba. Mindenki új élményekkel és szerencsére épségben ért haza. Május 29-én, szerdán kisétáltunk a parkba egy utolsó közös piknikre a ballagóinkkal. Május 30-án, csütörtökön Rosta Géza zenés műsora varázsolt mosolyt minden kisgyermek arcára. Végül május 31-én, pénteken a hét, és ezzel együtt a boldog óvodai évek lezárásaként búcsúztattuk a ballagó nagycsoportosainkat. Minden kisgyermek ragyogó szemmel, szép ünneplő ruhában érkezett ezen a napon. Búcsúzó műsorunkat a rossz idő miatt a művelődési házban tartottuk. Nagyon ügyesen szerepeltek óvodásaink! Külön dicséret illeti Morváné Payer Judit nénit, aki ezt a sok szép táncot betanította a zeneovisoknak és a német táncra járó gyermekeknek. Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek a szép meglepetés műsorukat, mellyel a ballagtató óvónéniket és dajka néniket búcsúztatták. Köszönjük Suszter Lászlónak is, hogy erre a napra biztosította számunkra a művelődési házat, ezzel is segítve a ballagás zökkenőmentes lebonyolítását. Ezen a napon nemcsak a gyermekek búcsúztak az óvodától. A Süni csoportban Nótásné Marika néni is utoljára dajkálta meg a gyerekeket. Kedves Marika néni! Mindenki nevében kívánok Neked nagyon boldog, egészségben, pihenésben gazdag szép nyugdíjas éveket. A Hóvirág óvoda dolgozói nevében minden kedves kollégánknak szép nyarat és jó pihenést kívánok! Kirinovics Edit 5

6 Május 18. Komplex környezeti verseny - Rétimajor Május közepén került megrendezésre Rétimajorban a Jövőnk a vidék című komplex vetélkedő döntője. Az 5 fordulós levelezős versenyre közel 100 csapat nevezett 3-4., 5-6., 7-8. osztályos korcsoportokban. Iskolánkat az 5.a, 5.b és 7.b osztály csapatai képviselték. Közülük első hatban a hetedikes csapat jutott be a döntőbe, akik a második helyen végeztek. Jutalmuk egy táborozás lesz Rétimajorban. A csapat tagjai: Áldott István, Hetyei Réka, Szabó Nikoletta, Schnierer Dalma. Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőiknek! Május Adony-kupa kézilabda torna - Adony Az idén is megrendeztük a hagyományos tavaszi kézilabda tornánkat, ahol 3 település fiú és leány csapatai vettek részt. Az adonyi fiúk és lányok is aranyérmesek lettek. Gratulálunk sportolóinknak! Május Janikovszky Éva országos meseíró pályázat - Budapest Ecsődi László 2.a osztályos tanulónkat behívták a Széchenyi Könyvtárban tartott ünnepélyes eredményhirdetésre, ahol az 1200 meseíró diákból 189-et jutalmaztak munkájuk alapján. Gratulálunk kis meseírónk nagyon szép eredményéhez! SULI-GÁLA 4 éves kihagyás után ismét megrendeztük iskolánk tornacsarnokában a gyermeknapi gálaműsorunkat. A műsoron az osztályok léptek fel nagyon színes összetételű produkciókkal. A közel 2 órás műsoron mindenki jól érezte magát, és nagy örömünkre szolgált, hogy az utolsó műsorszámot is több százan nézték végig. Köszönjük a felkészítő kollégák kitartó munkáját, a gyerekeknek további lelkesedést kívánunk, hisz jövőre szeretnénk folytatni. Itt szeretnénk megköszönni Filotás Mihálynak az operatőri munkáját, akinek keze nyomán egy jó hangulatú videoklip készült a tantestületünk közreműködésével. Köszönjük a felajánlásokat, és reméljük jövőre hasonló színvonallal tudunk élményt nyújtani városunk lakosságának! Művészetoktatásunk hírei A 2012/2013-as tanév lezárásaként megtartot- Iskolai hírek tuk a művészeti tagozatok vizsgáit. Besnyői telephelyünkön a Falunap ünnepi műsorán vidám produkciót láthattunk a kortárstáncosainktól. Adonyban május 27-én este a kortárstánc, néptánc és a színjáték tanszakosok két felvonásos nagyon színvonalas műsorukkal szórakoztatták Adony lakosságát. Május 28- án került sor a klasszikus zene tanszak növendékeinek nyilvános hangversenyére, ahol tanítványaink hangszertudásukkal nyújtottak maradandó élményt az érdeklődők számára. Május 29-én délután az iskola alkotóházában Meghívó a Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyitottuk meg a képzőművészet tanszak növendékeinek egész évi munkájából összeállított kiállítást, amely nagyon színes palettát mutat tanulóink kézimunkáiból. Eredményes tanévet, programokban és fellépésékben gazdag hétköznapokat és hétvégéket tudhatunk magunk mögött. A tanév végéhez közeledve szeretném megköszönni kollégáim egész éves kitartó munkáját, és a nyári szünetre nagyon kellemes kikapcsolódást és feltöltődést kívánok mindenkinek! szeretettel meghívja Önt és kedves Családját június 15-én 9.00 órakor tartandó ballagási ünnepségére és a tanévzáró ünnepélyére! Bálinthné Sándor Andrea igazgatóhelyettes Barátság - ország és korhatáron túl A Virág házaspár; Tibor és Kinga a testvérvárosi kapcsolat felvételét követően ben ismerkedett meg német barátaikkal, az oberweseri házaspárral, Rehwald Rolffal és feleségével, Erikával. Tibor ekkor egy hivatalos delegáció tagjaként utazott ki Adonyból, akkor még képviselőként, és a sors hozta úgy, hogy dr. Szögi Pál fogorvossal Rolféknál kaptak szállást. A ma már 70-es éveit taposó német pár meglepően fiatalos, így nem csoda, hogy a majd 40 évvel fiatalabb Tibor, később a házaspár hölgy tagjai is mély, életre szóló barátságot kötöttek. Ebben még az is segített, hogy a hegyesvölgyes Oberweserben egy erdészeti gazdaságban dolgozott Rolf, míg Tibor az adonyi Március 21. Mg. Szövetkezet agronómusa, eredeti szakmája szerint erdész, és hivatásos vadászként kötődik az erdőkhöz. És persze mi más közös témája lehet két férfinak a munkán, hobbin kívül, mint a sport. Rolf, aki fiatalabb korában maga is focizott, kézilabdázott, figyelemmel kíséri a Vidi, a Dunaújvárosi Kohász küzdelmeit, csakúgy, mint a hazai élvonalbeli kézilabdacsapatok szerepléseit. Az is természetes, hogy a hölgyek, Erika és Kinga inkább a főzés rejtelmeiben, a receptek cserélgetésében vannak otthon. Az azért megnyugtató volt számomra, hogy többször kéri Erika a magyar ételek receptjét, mint fordítva. A vendégeket Kinga a házaspár kedvencével, Bakonyi gombás csirkemellel, rizs körettel, epertortával várta, de minden egyes találkozásnál, illetve a vendégek magyarországi tartózkodása során igyekszik a legkülönfélébb hazai ételremekekkel meglepni barátaikat. Szerencséjükre a paprikán kívül szinte minden magyar étel alapanyaga kapható Németországban is, így a recept alapján Kingának köszönhetően gyakran rotyog magyar étel a német fazékban. Ez annál is inkább fontos, mert nyugdíjazás előtt húsz évig Erika egy német kórház konyháján dolgozott, tehát esetében nem holmi amatőr kuktálkodásról, hanem hivatásos, szakmabeli étel-adaptációkról beszélhetünk. (Azt már nem mertem megkérdezni, hogy sikerült-e meglepnie egy jó magyaros gulyással vagy halászlével a kórház betegeit is.) A kommunikációt a közös témákon túl persze az is segítette, hogy Tibor viszonylag sok mindent megért németül, amit kezdetben inkább nem hangoztatott, mert beszélni viszont nehezére esett. A szokásos lámpalázon aztán az a 6

7 szívélyes vendégszeretet, a kialakult barátság segítette át, így ma már minden gátlás nélkül, bármilyen témában megy a beszélgetés. Oberweserről Rolf elmondta, hogy ez Hessen tartomány legészakibb részén, a Weser folyó partján fekvő 1200 éves falu, mintegy 1000 lakossal. Hagyományosan a Weser folyón keresztüli szállításból, tehát hajózási kereskedelemből élt a falu, majd a 60-as évektől ez a szállítási tevékenység fokozatosan áttevődött a közúti kamionos szállításra. Ma a településen működik egy gumigyár is, ami 200 főt foglalkoztat. A lakosság zöme viszont kénytelen a környező városokban munkát találni. A hegyes-dombos vidék földművelésre nem igazán alkalmas, valójában három nagyobb erdészeti magánvállalat kezelésében van a terület döntő többsége. Munkát ad viszont a helyieknek még a viruló turizmus, aminek a központja a folyó partján fekvő kemping éttermekkel, szállodával. Tibor, aki maga is alaposan megismerte Oberweser környékét, szépnek festette le a tájat, ahol a természetvédelem, az erdő és vadgazdaság magas szintű műveléséről is meggyőződhetett. Bár a nappali séták során állatokkal nemigen volt szerencséje találkozni, a szakember számára sokatmondó nyomok alapján azt gyanítja, hogy nem túl jelentős az állatok jelenléte e térségben. A vaddisznó általában kevés, inkább a szarvas és őz fordul elő. Valószínűleg ott is a fejlettebb országokra jellemzően alkalmazott kemikáliákra vezethető ez vissza, amit még a madárvilág is megsínylett. Mára viszont már kezd újra visszaállni a rend, egyre népesebbek az erdők. Az erdőgazdálkodásuk viszont elismerésre méltó, megfelelő forrás jut az erdei utak építésére, az erdők gondozására, és közismert a német tisztaság, precizitás, a természetvédelem magas foka. Adonyról, a környékről szólva a vendégek azt emelték ki, ami már az első alkalommal csodálattal töltötte el őket; itt szinte a horizontig ellátnak, érzékelik a végtelen teret. (Emberek és ízlések; én cseppet sem bánnám, ha körbetekintve havas hegytetők, végtelen csúcsokról alázúgó vízesések, rengeteg-nagy zöld erdők vennének körül. Mindemellett persze igaz, hogy a legbiztosabb az, amikor nemcsak vertikálisan, hanem horizontálisan is tovább lát az ember az orránál.) És talán lehetne ez is e beszélgetés zárszava; érdemes nyitott szemmel járni a világot, ismerkedni, rácsodálkozni az idegen dolgokra, mert hamar kiderül, mint esetünkben a Rehwald és Virág családnál, hogy olyan értékeket fedezünk fel egymásban, ami saját énünket gazdagítja, olyan barátokra tehetünk szert, ami megéri az újtól való félelem legyőzését, mert ezáltal teljesedünk ki mi, magunk is. Percsi ALLIANZ Hungária Biztosító Zrt. Hungária Nyugdíjpénztár és az FHB Bank Zrt. 1. Teljes körű biztosítási ügyintézés, tanácsadás. 2. Teljes körű hitel ügyintézés (építési hitelek, jelzálog alapú hitelek, bankszámlák,) 3. Lakáshitelek a legkorszerűbb feltételekkel. Régebbi hiteleinek átcsoportosítása kedvezőbb konstrukcióra - akár több bank kínálatából is. CSITI HUNGARY KFT. Csikós Tibor Adony, Rákóczi u allianz.hu Tel.: Német vendégeket fogadtunk Rövid, csütörtöktől vasárnapig szóló látogatásra érkezett 68 vendégünk a német testvérvárosból, Oberweserből május 30-án. Valamennyi vendég családoknál került elhelyezésre, hiszen több család között már évtizedre visszanyúló barátság köttetett. A rövid idő alatt egy budapesti kirándulás, közös ismerkedési est, egy szőlőhegyi bortúra kapott helyet a programban. A német vendégek magukkal hozták a helyi énekkart és egy zenekart, akik a magyar csoportokkal együtt remek hangulatú műsort adtak a művelődési házban. A képen alsó sor (balról): Virág Tiborné, Kinga, Erika és Rolf Rehwald felső sor: Virág Tibor és lányai; Kinga és Olívia 7

8 Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár HÍREK - PROGRAMAJÁNLÓ KÖNYVTÁRI JÁTÉK A legeredményesebb játékosaink voltak, balról: Kovács Benjamin, Kovács Amália és Safárik Fanni. Kedves Gyermekek! Kedves Játszótársaink! Könyvtári játékunk is nyári pihenőt tart, így legközelebb szeptemberben találkozhattok új feladványainkkal. Derűs gyereknapra jött a ború Minden rendező rémálma, amikor egy szabadtéri rendezvényre rátelepszik az idő. Már a szombati Szent Orbán Napot is végigverte egy hirtelen jött zápor, ami aztán elmúlt. Vasárnap ugyan nem esett az eső, viszont alaposan lehűlt a levegő, a fújó szél pedig még tovább borzolta az idegeket. Mindemellett - különösen délelőtt - meglepően sok érdeklődő gyerkőc és felnőtt érkezett, az e napra kis vidámparkká alakult Kastélypark minden részére jutott érdeklődő. A délután már sajnos tovább komorult, a Monó Manó zenekar nem is merte megkockáztatni a szabadtéri koncertet. Talán nem is baj, mert a zárt térben élvezhetőbb volt a manók játéka, ami tűzbe hozta a kicsiket, nagyokat egyaránt. -ti- A nyári szünetre valamennyiőtöknek kellemes, hasznos, és főként balesetmentes kikapcsolódást kívánunk sok-sok élményteli színes nappal, jó programokkal. A Gyermeknapon megjutalmaztuk azokat, akik egész évben a legeredményesebbek voltak, a legtöbb helyes megfejtést küldtek be. Rajtuk kívül is mindenkinek jutott egy-egy kisebb ajándék, akik egyáltalán beszálltak játékunkba, néhány alkalommal beküldték a helyes, vagy helyesnek vélt megfejtéseiket. Bízunk abban, hogy ősszel már ők is több kedvvel játszanak, és csatlakoznak hozzánk. Most tehát búcsúzunk, de várunk benneteket szeptembertől újra, újabb feladványokkal. Kati néni, Piroska néni 8

Ára: 100 Ft. 2013. Július HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 7. szám

Ára: 100 Ft. 2013. Július HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 7. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Július HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 7. szám Iskolai évértékelő Kérésünkre Orthné Horváth Marianna igazgatónő elmondta, hogy 296 tanulóval kezdték, és ennyivel

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2013. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 4. szám. Megkezdődött a párbeszéd a Nabucco építéséről

Ára: 100 Ft. 2013. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 4. szám. Megkezdődött a párbeszéd a Nabucco építéséről Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 4. szám Megkezdődött a párbeszéd a Nabucco építéséről Március 12-én Adonyban rendezte az első fórumát a Nabucco Magyarország

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám

Ára: 100 Ft. 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 10. szám Lassan végeznek a gazdák a szürettel Többnyire két részletben szüretelnek a gazdák az adonyi Szőlőhegyen.

Részletesebben

Duna-Adony. Hálaadás - Újbor Ünnep. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu. 2012. November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 11.

Duna-Adony. Hálaadás - Újbor Ünnep. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu. 2012. November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 11. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 11. szám Hálaadás - Újbor Ünnep Szabó Gyula plébános atya október 6-án, a szőlőhegyi kápolna tövében rendezett liturgia

Részletesebben

Duna-Adony. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu

Duna-Adony. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. Június HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 6. szám 25 éve van jelen az Angus szarvasmarha fajta Magyarországon A Március 21. Mg. Szövetkezetben május 24-én szakmai

Részletesebben

Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu

Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 1. szám Mit hoz az új év? Sokan felteszik a kérdést az új év kezdetén, aztán többnyire az a válasz, hogy bármit hoz

Részletesebben

HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV.

HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2014. Június HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 6. szám Leleplezték a felújított Nepomuki Szent János szobrát Mint azt már korábban megírtuk; az Adonyért Alapítvány,

Részletesebben

Ára: 100 Ft. ÜNNEPI BESZÉDET MOND RONYECZ PÉTER POLGÁRMESTER

Ára: 100 Ft. ÜNNEPI BESZÉDET MOND RONYECZ PÉTER POLGÁRMESTER Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2011. Október HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXI. év fo lyam 10. szám Halottak napja Tarthatom-e szépnek mindszentekkor a temetőt, Hisz, hogy lehetne szép egy holtakkal teli udvar,

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2014. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 4. szám. Újra tanulhatnak úszni gyermekeink

Ára: 100 Ft. 2014. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 4. szám. Újra tanulhatnak úszni gyermekeink Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2014. Április HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIV. év fo lyam 4. szám Újra tanulhatnak úszni gyermekeink Március 11-én délelőtt az iváncsai tanuszodában rendezett sajtótájékoztatót

Részletesebben

Ára: 100 Ft. 2013. Augusztus HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 8. szám AUGUSZTUS. Szeretettel várja Önöket Adony Város Önkormányzata,

Ára: 100 Ft. 2013. Augusztus HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 8. szám AUGUSZTUS. Szeretettel várja Önöket Adony Város Önkormányzata, Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Augusztus HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 8. szám AUGUSZTUS 20 Tisztelettel hívjuk városunk polgárait az ünnepségre! PROGRAM: Himnusz Ünnepi beszédet mond:

Részletesebben

Ára: 100 Ft. Városi ünnepség és kitüntetés

Ára: 100 Ft. Városi ünnepség és kitüntetés Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. Szeptember HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 9. szám Szent László királyunk 1092-ben illesztette az ünnepek sorába az államalapító Szent István király napját,

Részletesebben

Duna-Adony 2015. július Helyi Közéleti Híradó XXV. évfolyam 7. szám Ára: 100 Ft

Duna-Adony 2015. július Helyi Közéleti Híradó XXV. évfolyam 7. szám Ára: 100 Ft 2015. július Helyi Közéleti Híradó XXV. évfolyam 7. szám Ára: 100 Ft Elballagtak az iskolások Az idei tanévben 272 gyermekkel kezdődött a munka az adonyi iskolában, amiből elköltözések miatt 265 tanulóval

Részletesebben

Duna-Adony 2015. április Helyi Közéleti Híradó XXV. évfolyam 4. szám Ára: 100 Ft

Duna-Adony 2015. április Helyi Közéleti Híradó XXV. évfolyam 4. szám Ára: 100 Ft 2015. április Helyi Közéleti Híradó XXV. évfolyam 4. szám Ára: 100 Ft Előre a múltba! Éljen Május elseje! Adony Város Tisztelt Lakói! Május 2-án Retró Majálisra hívjuk településünk apraját, nagyját, illetve

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk! ADONYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS www.4kadony.hu Adony-Besnyő-Beloiannisz-Iváncsa-Kulcs-Perkáta-Pusztaszabolcs-Szabadegyháza 2010. December Kistérségi Közéleti Híradó VI. évfolyam 12. szám Áldott, békés

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első péntekén. Kedves Újságolvasók!

Megjelenik minden hónap első péntekén. Kedves Újságolvasók! Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Minden Kedves Olvasónknak eredményekben gazdag 2014-es esztendőt kíván Jánoshalmi Hunyadi Népe Szerkesztő Bizottsága

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Velencei Nyári Zenés Esték

Velencei Nyári Zenés Esték VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA HÍRADÓ 9. évfolyam 6. szám 0. július Velencei Nyári Zenés Esték Szeretettel hívjuk és várjuk Önt és kedves családját, barátait, ismerőseit a már tizenötödik alkalommal

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15.

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Várjuk Önöket (Cikkünk a 4. oldalon.) március 15-én

Részletesebben

Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. december

Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. december Nyergesújfalui Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. december AZ ÜNNEP JEGYÉBEN DECEMBER 13. PÉNTEK 17.00 Zenei pályán továbbtanult növendékeink hangversenye

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap - események - hírek - képek - 2012. április 21-én a Berényi Népdalkör az Orosházán megrendezett Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége

Részletesebben

Megérkeztek az első lakók részletek a Lakóparkról a 3. oldalon Változások a hulladékszállításban Bajnok lett az ócsai U19

Megérkeztek az első lakók részletek a Lakóparkról a 3. oldalon Változások a hulladékszállításban Bajnok lett az ócsai U19 Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2013. július Megérkeztek az első lakók részletek a Lakóparkról a 3. oldalon Változások a hulladékszállításban Bajnok lett az ócsai U19 forrás: M.A. 2 Önkormányzati hírek

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. május BALLAGÁS 2010. A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 102 diák fejezte be sikeresen a középiskolát, és kezdte meg

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA

ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA 2012. december 15. I. évfolyam 1. szám 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Álmok, célok, remények lehetőségek Az Őrség legnagyobb intézménye Élet a Katica Óvodában Programok a Művelődési Házban Változatos

Részletesebben

Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15.

Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXI. évfolyam 5. szám 2012. május 15. Hősök Napja Megemlékezés május 25-én (pénteken) 18 órakor az Emlékezés terén. (Cikkünk a 10. oldalon.) Várjuk

Részletesebben