Kijelölt szakfeladat: Mezőőri tevékenység, parkfenntartás Alkalmazási rend: Mt. szabályai szerint. Létszám: 1 (1) fő.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kijelölt szakfeladat: 014034 Mezőőri tevékenység, parkfenntartás Alkalmazási rend: Mt. szabályai szerint. Létszám: 1 (1) fő."

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRATA TAKTAHARKÁNY Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66. -a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 1. -a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: A költségvetési szerv Neve: TAKTAHARKÁNY Nagyközség Polgármesteri Hivatala Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, GÉPÁLLOMÁS U. 4. SZ. Tel.: 47 / Fax: 47 / /1. hrsz alatt nyilvántartva a Szerencsi Földhivatalban. Alapítása évben, 1951 évtől működik jelenlegi helyén. Jogszabályban meghatározott közfeladata: általános közigazgatás Az önkormányzat működésével, az önkormányzati igazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, valamint a jogszabályokban meghatározott államigazgatási feladatok ellátása. Alaptevékenysége 1 : 8411 Általános közigazgatás A költségvetési szerv székhelyén folytatott alaptevékenységei TEÁOR Növénytermelési szolgáltatás -elkülönülten, megbízás alapján végzett növénytermelési tevékenységek növények gondozása növényvédelem, permetezés metszés kertek, parkok, sportolási és hasonló célú zöldterületek létesítése illetve gondozása a fák, sövények, nyesése, metszése a védett természeti terület mezőgazdasági jellegű gondozása mezőőri tevékenység ellátása Kijelölt szakfeladat: Mezőőri tevékenység, parkfenntartás Alkalmazási rend: Mt. szabályai szerint. Létszám: 1 (1) fő Erdőgazdálkodási termelés -az erdő, erdősáv telepítése fásítása áttelepítése, gyérítése és fenntartása -az erdei bokor és más fás növény, faanyag termesztése -a saját erdőgazdálkodás keretében előállított, az ipari terméket nem eredményező fakitermelés, fadöntés, karó vagy tűzifa termelése, erdőn belüli mozgatása -erdei szaporító anyag gyűjtése Kijelölt szakfeladat: Erdőgazdálkodási szolgáltatás

2 84.11 Általános közigazgatás -a helyi közigazgatási szervek jogalkotói, végrehajtói tevékenysége -a pénzügyi igazgatás és ellenőrzés -többek között az adórendszer működtetése -a költségvetés végrehajtása, az államháztartási törvényi kötelezettségek teljesítése, bevételek és kiadások előírása, beszedése, kifizetések lebonyolítása és ellenőrzése - az átfogó gazdasági és társadalmi tervezés, statisztikai szolgáltatások igazgatása és működtetése -az alkotmányos rend védelme Létszám: 11 fő (Ktv) Kijelölt szakfeladat : Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége Egyéb szárazföldi személyszállítás -egyéb, nem menetrendszerű közúti személyszállítás, más alkalmi személy személyszállítás Rakománykezelés -a fuvarozott áru ki-és berakása Tárolás, raktározás -a tároló hely és raktár üzemeltetése Árufajtától függően Kijelölt szakfeladat: Alkalmazási rend: Kjt. szerint Létszám: fő Társadalmi szolgáltatások igazgatása -az állampolgárok személyes jólétének növelését célzó állami tevékenység igazgatása: az egészségügy, oktatás, kultúra, sport, szabadidős tevékenység, környezetvédelem, lakásszolgáltatás, szociális ellátás, vízellátási, vízkár-elhárítási, közvilágítási, szennyvíz-és hulladékkezelési, köztisztasági, levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos tevékenység stb. igazgatása. Kijelölt szakfeladatok: Rendszeres pénzbeni juttatás Eseti pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Szennyvízelvezetés és kezelés Telephelye: 071. hrsz-ú Szennyvízkezelő telep Taktaharkány, Damjanich út Településtisztasági szolgáltatás Települési hulladék kezelése Közutak üzemeltetése Vízkár elhárítás Települési vízellátás Közvilágítási feladatok TEÁOR Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás - a működést, fenntartást szolgáló közös tevékenység és azok igazgatása az önkormányzati szervezetek tulajdonában illetve használatában lévő építmények kezelése a működést segítő speciális, funkcióhoz nem kötött, egyéb közös szolgáltatás

3 Kijelölt szakfeladat Város és községgazdálkodási szolgáltatás Alkalmazott létszám: 2 fő Alkalmazási rend: Kjt szerint Közhasznú foglalkoztatás TEÁOR Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kijelölt szakfeladat Saját ingatlan hasznosítása Telephely: 1154 tulajdoni lapon 1064 hrsz-on nyilvántartva a Szerencsi Földhivatalban, Taktaharkány, Béke út 9. Megnevezése: Szociokulturális Központ-Népművészeti Alkotóház Telephely: szolgálati lakások TEÁOR Temetkezés - az emberi tetemek eltemetése és hozzá kapcsolódó tevékenységek: holttest előkészítése temetésre temetkezési szolgáltatások ravatalozás sírhely bérbeadása Kijelölt szakfeladat: Köztemető fenntartási feladatok Telephely: Taktaharkány temető 67. hrsz-on nyilvántartva a Szerencsi Földhivatalban. Alkalmazási rend: a Kjt szabályai szerint Létszám: 1 fő Munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja TEÁOR Állat-egészségügyi ellátás - mezőgazdasági haszonállatokkal kapcsolatos betegség megelőző tevékenység Kijelölt szakfeladat: Állat-egészségügyi feladatok Telephely: T.E.GY.E.K. Európa Klub 3922 Taktaharkány, Honvéd út 32. TEÁOR Felnőtt-és egyéb oktatás - minden olyan oktatási forma, amely máshova nem sorolható TEÁOR Szociális ellátás elhelyezés nélkül - közösségi és szomszédsági tevékenység - gyermek-és ifjúságvédelem TEÁOR Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység - az olyan szervezetek tevékenysége, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül politikai pártokhoz, céljuk a köz szolgálata, közösségi ügyek, társadalmi célok támogatása, Tevékenységük pénzforrások gyűjtése irányul. - fiatalok állampolgári kezdeményezései és mozgalmai - környezetvédelmi, ökológiai mozgalmak Kijelölt szakfeladat Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás TEÁOR Film, videó -mozgókép videoszalagon televízióban történő adása Képviseletre jogosult: jegyző, vagy, gyermek és ifjúsági polgármester, vagy klubvezető

4 Neve: Művelődési Ház Telephelye: 3922 Taktaharkány, Béke út 19. Vendégház és Alkotóház, 3922 Taktaharkány, Béke u. 9. Tájház, 3922 Taktaharkány, Béke u. 28. MJ , 1064, 1135 hrsz-on nyilvántartva a Szerencsi Földhivatalban, Alapítása: 1964-től működik, egykor a könyvtárral közös szervezetben. Jelenleg önálló épületben működik és tevékenységét külön folytatja. A szakfeladat felügyeleti szerve: Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete 3922 Taktaharkány, Gépállomás út 4. sz. tel.: 47 / , fax: 47 / Működési területe: Taktaharkány nagyközség teljes közigazgatási területe. A szakfeladat állandó alaptevékenysége TEÁOR Alkotó és előadó-művészet - az élő színházi koncert és opera vagy táncművészek és egyéb színpadi alkotások bemutatása - amatőr művészcsoport, együttesek előadói tevékenysége Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás - az egyéb máshová nem sorolható szórakoztatás: a tánciskolai és a táncoktatói tevékenység báli és diszkó-szórakoztatás hang és fényjáték Egyéb sporttevékenység - amatőr sportolók számára szervezett sportesemények, függetlenül attól, hogy sportegyesületben vagy azon kívül végzik sakk- kör sporttevékenysége - sportjáték iskola - a kapcsolódó sportszolgáltatások Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység - olyan szervezetek tevékenysége, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül politikai pártokhoz, céljuk a köz szolgálata, közösségi ügyek, társadalmi célok támogatása, tevékenységük pénzforrások gyűjtésére irányul -kulturális, kézműves klub Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése - nem lakóépület bérbeadása Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Szakfeladat száma: Művelődési Házak tevékenysége Szakfeladatot ellátó személy: Művelődési Ház vezető és kisegítő. Létszám: 2 fő. Kinevezési rendje: a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogkört. A szakfeladat képviseletére jogosult a polgármester, távollétében a szakfeladatot ellátó személy.

5 Neve: Egészségház- Védőnői Szolgálat Telephelye: 3922 Taktaharkány, Gépállomás u , 1004 helyrajzi számmal nyilvántartva a Szerencsi Földhivatalban. Az intézmény alapítása: Orvos működésének kezdete Védőnő/k/1950 évben kezdte meg a tevékenységét. Felügyeleti szerve: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete Taktaharkány, Gépállomás u 4. sz., tel: 47/ , Fax: 47/ Működési területe: Taktaharkány nagyközség teljes közigazgatási területe. Alaptevékenysége TEÁOR Járó beteg-ellátás TEÁOR Egyéb humán egészségügyi ellátás az orvosi, szakorvosi tevékenységen kívüli közvetlen orvosi irányítás nélkül végzett, legálisan engedélyezett humán- egészségügyi ellátás, kezelés, valamint a természetes gyógymódok alkalmazása, mely magába foglalja a védőnői tevékenységet is. TEÁOR Szociális ellátás elhelyezés nélkül családi költségvetéssel, házassággal és családirányítással, családvédelemmel kapcsolatos tanácsadás Szakfeladat száma: Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Ügyelet A szakfeladatot ellátó személyek. Védőnők, vállalkozó háziorvosok- ANIMA BT, Poliprax Bt. és dr. Bóta István Létszám. 1 fő közalkalmazott, vállalkozásban 4-4 fő, Képviseletére jogosult a polgármester, távolléte esetében szakfeladatot ellátó. Neve: Könyvtár Telephelye: Taktaharkány, Vörösmarty u.8. sz sz. tulajdoni lapon 891. helyrajzi számon jegyezve a Szerencsi Földhivatalban Az intézmény alapítása: Több helyen is működött alapítása óta. Volt az egyház (Református Egyházközség) tulajdonában álló épületben, működött az Általános Iskolában is, továbbá az ÁFÉSZ tulajdonát képező klubban ben a Taktaharkány, Honvéd út 32. sz. alá kerül, majd áprilisban átköltözik az iskolába. Felügyeleti szerve:

6 Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete, 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4. sz. tel: (47) , fax : (47) Működési területe: Taktaharkány nagyközség teljes közigazgatási területe Az intézmény állandó alaptevékenysége: Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályi Rendszere /TEÁOR/ Könyvtári tevékenység - nagyközönségnek vagy más használói rétegnek, mint pl. tanulóknak, az önkormányzati intézmények munkatársainak nyújtott mindenfajta könyvtári, olvasótábori tevékenység -állománygyarapítás és gyűjtemény szervezés -katalogizálás -könyvek, térképek, periodikák rendelkezésre bocsátása, kölcsönzése -könyvtári szakmai információs tevékenység -könyvtári dokumentumok védelme, megőrzése, archiválása Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Szakfeladat száma: Közművelődési könyvtári tevékenység A szakfeladatot ellátó személy: könyvtáros Létszám: 1 fő, főállású Kinevezési rend: a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogkört. Képviseletére jogosult a polgármester, távolléte esetében a szakfeladatot ellátó személy. Neve: Napközi otthon- Konyha Telephelye: 3922 Taktaharkány, Magtár út 17 sz., telefon: 47 / sz. tulajdoni lapon 867 helyrajzi számmal bejegyezve a Szerencsi Földhivatalban Az intézmény alapítása: 1960-ban 40 férőhellyel, 2 csoporttal alakult meg. Az 1970-es években 80 férőhelyessé vált. Az épület felújítása és bővítése 1987-ben történt, az addigi két foglalkoztatóhoz további egy foglalkoztatót és korszerűbb kiegészítő helyiségeket építettek. A konyha felújítására évben került sor, a foglalkoztatók felújítása 1999-ben megkezdődött. Felügyeleti szerve: Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete, 3900 Taktaharkány, Gépállomás u 4. sz. Tel: 47 / , 47 / Működési területe: Taktaharkány nagyközség teljes közigazgatási területe Az intézmény tevékenységei: - Óvodások, tanulók és felnőttek szervezett közétkeztetése alaptevékenysége - Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere /TEÁOR 2008/ Ágazati számjele: Munkahelyi étkeztetés Az étel és ital maghatározott személyek (pl. munkavállalók, tanulók) által igénybe vehetően, általában mérsékelt áron történő közvetlen érékesítése

7 - sportolói, vállalati vagy hivatali étkeztetés - diákétkeztetés - menza Közétkeztetés A más helyen történő fogyasztásra központi konyhán készített étel értékesítése. - bankettek, fogadások - esküvők, partik és egyéb ünnepségek, vagy események háztartásban Szakfeladatok: Óvodai intézményi étkezés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Egyéb vállalkozói tevékenysége: Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóépület bérbeadása fogyasztási cikk kölcsönzése - konyhai cikkek és étkezési eszköz, elektromos felszerelési cikk és háztartási eszköz kölcsönzése Jogállása: gazdasági ellátó szerve Taktaharkány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, A pedagógusok ellátók: élelmezésvezető, szakácsok, kisegítő személyzet Létszám: 5 fő A szakfeladatot ellátók felett a polgármester, gyakorolja a munkáltatói jogkört. Képviseletére jogosult a polgármester, vagy akadályoztatása esetében az élelmezésvezető Hatályban lévő szakfeladatok Mezőőri tevékenység, parkfenntartás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Mélyépítőipar Helyi közutak hidak létesítése, felújítása Épületfenntartás és korszerűsítés Épületfenntartás és korszerűsítés Munkahelyi vendéglátás Egyéb korlátozottan igénybe vehető szálláshely január 1-től hatályos szakfeladatok 8411 Általános közigazgatás Törvényhozás, önkormányzati jogalkotás, államhatalmi szervek tevékenysége Önkormányzati jogalkotás Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Helyi szintű általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége További tevékenységek: 37 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

8 szolgáltatás Üdültetés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 38 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 381 HULLADÉKGYŰJTÉS 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 422 KÖZMŰÉPÍTÉS Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Üdülői szálláshely-szolgáltatás Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshelyszolgáltatás 559 EGYÉB SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS Egyéb szálláshely-szolgáltatás Katasztrófa áldozatainak elszállásolása 56 VENDÉGLÁTÁS 562 RENDEZVÉNYI ÉTKEZTETÉS ÉS EGYÉB VENDÉGLÁTÁS Rendezvényi étkeztetés 5629 Egyéb vendéglátás Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése Üdülői, tábori étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés Egyéb vendéglátás Egyéb vendéglátás 68 INGATLANÜGYLETEK 681 SAJÁT TULAJDONÚ INGATLAN ADÁSVÉTELE Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 682 SAJÁT TULAJDONÚ, BÉRELT INGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 75 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 750 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Állat-egészségügyi ellátás 81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS 811 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS Építményüzemeltetés 813 ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS Zöldterület-kezelés 82 ADMINISZTRATÍV, KIEGÉSZÍTŐ EGYÉB ÜZLETI

9 végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Máshová nem sorolható szervek tevékenység Máshová nem sorolható szervek tevékenysége Vízkárelhárítás Város és községgazdálkodási szolgáltatás Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminőség védelem Települési vízellátás és vízminőség Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolásai Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása Iskolarendszeren kívüli SZOLGÁLTATÁS 821 ADMINISZTRATÍV, KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁS Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 8414 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Polgári védelem működése, támogatása A polgári védelem ágazati feladatai A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Az óvóhelyi védelem tevékenységek Katasztrófaelhárítási tevékenységek Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem) Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén) 86 HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 8621 Általános járóbeteg-ellátás Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás Fogorvosi ellátás Fogorvosi alapellátás 88 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása 881 IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA BENTLAKÁS NÉLKÜL Idősek nappali ellátása 882 ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 8822 Önkormányzati természetbeni ellátások Adósságkezelési szolgáltatás

10 nem szakmai oktatás Járóbetegek orvosi ellátása Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Állategészségügyi tevékenység Állategészségügyi tevékenység Pénzbeli ellátások Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Településtisztasági szolgáltatás Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Közgyógyellátás Köztemetés 889 EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL 8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások Gyermekjóléti szolgáltatás 8899 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Speciális pénzbeli ellátások Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások Jóléti, sport- és kultúratámogatások Egyéb speciális ellátások 8903 Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek 8904 Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt elősegítő komplex és speciális közfeladatok, programok és támogatások Közfoglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka 90 ALKOTÓ-, MŰVÉSZETI, SZÓRAKOZTATÓ TEVÉKENYSÉG 900 ALKOTÓ-, MŰVÉSZETI, SZÓRAKOZTATÓ TEVÉKENYSÉG 9004 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 91 KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MÚZEUMI, közművelődési és EGYÉB KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG 910 KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MÚZEUMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység Könyvtári tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 93 SPORT-, SZÓRAKOZTATÓ, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG 931 SPORTTEVÉKENYSÉG 9311 Sportlétesítmény működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás Köztemető-fenntartás és működtetés Közösségi-művelődési tevékenység Művelődési központok, házak tevékenysége

11 92310 Könyvtári tevékenység Közművelődési könyvtári tevékenység Sportlétesítmények működtetése Illetékességi területe: TAKTAHARKÁNY TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye 2 : TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, 3922 TAKTAHARKÁNY, GÉPÁLLOMÁS U. 4.SZ. A költségvetési szervalapító, fenntartó és felügyeleti szerve Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete. A feladatellátáshoz kapcsolódó és azt szolgáló vagyon az önkormányzat tulajdonát képezi, a vagyon felett rendelkezésre jogosult szerv a képviselő- testület. Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján 3 : közhatalmi. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján 4 : önállóan működő és gazdálkodó. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. Kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban 5 : 2 % Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban 5 : 0 % Jogi személyiségű szervezeti egységeinek adatai 5, 6: NINCS Az alapító okiratokról szóló testületi döntést rendeletet, határozatot az elektronikus információszabadságról szóló törvény szerinti internetes honlapon közzé kell tenni. Az alapító okiratokat a határozatnak megfelelően módosítani kell. Az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat mellett el kell készíteni és a módosító okirathoz kell csatolni az alapító okiratot egységes szerkezetben is. Ezen okiratok mindegyikét meg kell küldeni a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére.

12 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÁGAZATI BESOROLÁS VÁLTOZÁSA ÉVTŐL megye PÜK Régitörzsszáma Új törzsszáma Gazd.jogkör Régi szak ágazata új szakágazat önálló Taktaharkány, április 30. P.H. Varga László sk. polgármester Záradék Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) a testület TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a ÁPRILISI ülésén a 31. számú határozattal fogadta el. Dr. Gadnai Mária sk. Varga László sk. jegyző polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT. Délegyháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT. Délegyháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 38. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /180/ 2012 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Polgármesteri Hivatal Tapolca alapító okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-én elfogadott módosítással

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

mellékletét képezi az "Alapító okiratot módosító okirat" és a "Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat". azonnal polgármester

mellékletét képezi az Alapító okiratot módosító okirat és a Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat. azonnal polgármester Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Tárgy: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. december 18-án 13:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: tanácsterme Serényfalva,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. július 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Laskai István polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Harmatos

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-15315/2009. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Költségvetési szervek alapító okiratainak

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/5/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (IV.26.) rendelet módosítására A rendelet 2. (5) bekezdése hatályát

Részletesebben

A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok: 1/2010. (III. 16.) számú együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának

Részletesebben

176/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

176/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-án csütörtökön de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült könyvéből: 176/2012. (IV. 26.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK V ÁR OS ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

1. számú függelék A KÉPVISELŐTETÜLET TAGJAI. Erős Róbert polgármester. Vass Józsefné alpolgármester. Ivády Gyula Zoltánná.

1. számú függelék A KÉPVISELŐTETÜLET TAGJAI. Erős Róbert polgármester. Vass Józsefné alpolgármester. Ivády Gyula Zoltánná. Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 1. számú függelék A KÉPVISELŐTETÜLET TAGJAI

Részletesebben

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Siófok Város Polgármesteri Hivatalának a 2012. Hatályos: 2012. január 1-jétől Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (2) bekezdésében, 35.

Részletesebben