Mennyiből gazdálkodik a város az idén?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mennyiből gazdálkodik a város az idén?"

Átírás

1 ISSN Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XXII. évfolyam, 1. szám, 2015 Mennyiből gazdálkodik a város az idén? Ebben az évben valamivel több mint 150 millió lejből gazdálkodhat a megyeszékhely, a bevételi oldal lejre számít, míg a kiadások oldalán lej áll. A két összeg közötti különbség ( lej) maradványösszeg a korábbi évekből, azokra a beruházásokra előirányzott összegekből tevődik össze, amelyek nem kerültek kivitelezésre és átkerülnek az idei évre. Csíkszereda önkormányzati testülete december 23-ai rendkívüli havi ülésén fogadta el a város költségvetését. Lej BEVÉTELEK (A+B+C+D): Jövedelem (A+B): A. Adó jellegű jövedelem: jövedelem-, profit-, befektetett tőke utáni adó tulajdon után járó adók és illetékek javakra és szolgáltatásokra kirótt adók és illetékek más jellegű adók és illetékek B. Nem adóügyi bevételek: tulajdonból származó bevételek javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek C. Állami céltámogatások: D. Európai uniós céltámogatások: A 2015-ös évi költségvetés kiadásainak az összege millió lej, az alábbi leosztásban: Lej Kiadások (A+B): A. Folyó kiadások: bérköltségek javak és szolgáltatások célirányos támogatások tartalékalapok közigazgatási egységek közti átutalások szociális gondozás más kiadások előző évek kifizetései, amelyeket a folyó évben visszanyertek B. Fejlesztések: beruházási költségek külső finanszírozású projektek vagyonelemek egyéb tőkeátutalások KÖZÉRDEKŰ Élelmiszertámogatás 2015 / 2. oldal VÁROSHÁZA A városi önkormányzat határozataiból / 2. oldal Döntött a testület / 3. oldal Anyakönyv / 3. oldal KRÓNIKA Mi történt december januárjában a városban? / 3 5. oldal Az emberi jogok európai egyezménye Tisztelt csíkszeredai magyar polgárok! / 6. oldal VÁROSHÁZA Népzenei visszatekintés az I. világháborúra a Kákics zenekarral / 7. oldal Képviselői fogadóórák / 7. oldal Ingyenes ivartalanítási akció 2015-ben is / 7. oldal Felhívás a személyazonossági igazolványok kiváltására és cseréjére / 7. oldal KÖZÉRDEKŰ A hónap üzenete / 8. oldal Szociális pályázati kiírás 2015 / 8. oldal Kulturális pályázati felhívás 2015 / 8. oldal Sporttámogatási kiírás 2015 / 8. oldal

2 2 Csíkszereda, 1. szám, közérdekű / városháza Élelmiszertámogatás január 6-tól lehetett igényelni az Európai Unió intervenciós tartalékaiból származó élelmiszertámogatást, mely személyenként 6 kg lisztből, 6 kg kukoricalisztből, 4 kg cukorból, 4 l olajból, 2 csomag száraz tésztából, 8 doboz disznóhúskonzervből, 6 doboz marhahúskonzervből és 10 darab Csíkszereda Megyei Jogú Város önkormányzati testülete december 15-én és 23-án rendkívüli üléseket, december 19-én pedig soros ülést tartott. 238-as határozat a 2014-es évre szóló költségvetést jóváhagyó 2014/1-es sz. határozat kiigazítására pástétomból áll. A csomag a Multiidea Kft. Hargita út 60. bis szám alatti raktárában vehető át naponta óra között (hétfőtől péntekig). Az élelmiszer-támogatásra a szociális támogatásban részesülők, a segélyezett és nyilvántartásban levő munkanélküliek A városi önkormányzat határozataiból dó 2015-ös pályázatok szabályzatának-, valamint az elbíráló bizottság összetételének jóváhagyására 247-es határozat munkaterv a munkaképes szociális juttatásra jogosult személyek által elvégzendő közmunkáról (400 lejnél kevesebb segéllyel rendelkezők), a súlyos és nagyon súlyos sérültek (I. és II. fokozat), a családi pótlékra jogosultak, valamint a kisnyugdíjasok (400 lejnél kevesebb nyugdíjjal rendelkezők) jogosultak. Február 5-ig az aktuális listán szereplő jogosult személyeken kívül a pótlistára feliratkozottak is igényelhették a készlet erejéig az élelmiszertámogatást. 256-os határozat az 20141/-es számú határozattal jóváhagyott, 2014-es évre szóló költségvetés kiigazítására 257-es határozat a 2015-ös évre szóló költségvetés elfogadásáról 258-as határozat Csíkszereda Megyei Jogú Város évi kulturális programjainak, valamint kulturális és ifjúsági pályázati kiírásainak jóváhagyásáról 239-es határozat a polgármesteri szakapparátus státusjegyzékének 240-es határozat a Csíki Sportegylet Csíkszereda és a Városi Sport Klub Csíkszereda beolvadással történő egyesülésének jóváhagyására 241-es határozat a Hargitafürdő turisztikai övezet megközelíthetőségének javítása és területrendezése beruházás megvalósíthatósági tanulmányát jóváhagyó, 2009/165-ös határozat 1-es cikkének módosításáról 242-es határozat az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásáról 243-as határozat a Hargita megyei hulladékgazdasági rendszer létrehozására irányuló projekthez szükséges, építkezésre alkalmas terület biztosításáról szóló 2014/170-es számú határozat 244-es határozat a Csíkszereda, Petőfi Sándor 38. sz. alatti ingatlanra, a Syrinx Kft.-vel kötött, utólag módosított 2002/35-ös számú bérleti szerződés 245-ös határozat a Piac utca 7. szám alatti felülethez tartozó terület haszonbérbe adásáról a Petric Invest Kft. részére 246-os határozat Csíkszereda közoktatási intézményeinek épületeire irányuló felújítási, javítási, fejlesztési és felszerelési munkálataira kiíran- 248-as határozat a Hobby Kisállattartók Egyesülete és Csíkszereda Megyei Jogú Város közötti létrejövő együttműködési szerződés jóváhagyására a székelyföldi kisállat-kiállítás második alkalommal történő közös megszervezésére 249-es határozat a Csíki Székely Múzeum tevékenységét ellátó szakapparátus státusjegyzékének 250-es határozat összeg kiutalására a 2014-es költségvetésből a karácsonyfa-ünnepség költségeire vonatkozóan 251-es határozat a Szociális és Ifjúsági Központ Szent Imre Ifjúsági Központra való átnevezésére 252-es határozat a 2014-es helyi költségvetésből teljesen, illetve részlegesen támogatott beruházási lista, valamint a Más beruházási költségek kategóriájú beruházási lista és kiegészítésére 253-as határozat a polgármesteri szakapparátus státusjegyzékének 254-es határozat a Márton Áron Gimnáziumnak a főgimnázium megnevezés megadásához szükséges szakvélemény elfogadásáról 255-ös határozat az Iskolás Sport Klub Csíkszereda 2014-es évi projekttevékenységeire vonatkozó, 2014/182- es számú határozattal jóváhagyott költségvetésének 259-es határozat a szociális pályázatokat elbíráló bizottság összetételének jóváhagyására 260-as határozat határozattervezet Csíkszereda adminisztratív területén működő, fogyatékkal élő személyekkel foglalkozó szervezetek, alapítványok tevékenységeinek 2015-ben tervezett programjainak finanszírozásáról 261-es határozat Csíkszereda adminisztratív területén működő, idős személyekkel foglalkozó szervezetek, alapítványok tevékenységeinek ben tervezett programjainak finanszírozásáról 262-es határozat a sportpályázatok kiírására a 2015-ös évi sporttevékenységet illetően 263-as határozat a 2015-ös évre vonatkozó helyi adók és illetékek, valamint a különleges illetékek mértékének megállapításáról szóló 2014/212-es határozat 264-es határozat az ivóvíz-ellátás és szennyvíz-tisztítás fejlesztési hányadának jóváhagyásáról szóló 2014/18-as számú határozat a 2015-ös évre vonatkozóan 265-ös határozat a Csíkszeredai Sportklub felnőtt hoki csa patának díjazása a 2014/15-ös idényben rendezett Románia-kupán elért második helyezésért 266-os határozat a 2014/1-es számú határozattal jóváhagyott, 2014-es évre szóló költségvetés kiigazítására

3 Csíkszereda, 1. szám, VÁROSHÁZA / krónika Döntött a testület A 2014-es év utolsó soros ülését tartotta decem ber 19-én, pénteken a csíkszeredai ön kormányzati képviselő-testület, melynek keretében 18 napirendi pontról döntöttek. Többek között elfogadták a Márton Áron Gim názium főgimnáziumi besorolásához szükséges szakvéleményezést, illetve a régi Vigadó épületére meghosszabbították a Syrinx Kft.-vel kötött bérleti szerződést. A képviselők együttműködési szerződést hagytak jóvá a Hargita Megyei Mozgássérültek Egyesületével, valamint a Hobby Kisállattartók Egyesületével, mely egyesületek december és január hónapban rendezvényeket tartottak a város tulajdonában lévő épületekben. Főgimnáziumi besorolást kaphat a Márton Áron Gimnázium Az önkormányzati ülésen kiderült, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium főgimnáziumi besorolásért fordul a tanügyminisz tériumhoz, ugyanis a minisztérium mó do sította a kritériumrendszerét. Antal Attila alpolgármester elmondta, a gimnázium megfelel minden kritériumnak, így elindították az eljárást a főgimnáziumi besorolás elnyeréséhez, a kérésükhöz többek között mellékelniük kell a helyi önkormányzat szakvéleményezését is, melyet a decemberi ülésen el is fogadott a testület. Megszavazták Csíkszereda költségvetését Százötven millió lejből fog gazdálkodni 2015-ben a csíkszeredai önkormányzat. A város költségvetését rendkívüli ülésén fogadta el december 23-án az önkormányzati testület. Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere elmondta, több évre elegendő munkát vállalnak a 2015-ös évben, beruházásból nem lesz hiány, ugyanis folytatják a tömbházak hőszigetelését, melynek értéke 45 millió lej, amiből a város 9 millió lejt biztosít. Ugyanakkor szeretnék befejezni a Szász Endre utcát, a hargitafürdői felújítást, illetve a Gyermek sétány rendbetétele is tervben van. A napirendi pontok között szerepelt az a határozattervezet, amely a természetes személyek esetében tíz százalékkal csökkenti januártól az épületadót, és jóváhagyták, hogy jövőtől a jogi személyek is tízszázalékos kedvezményben részesülnek, amennyiben március 31-ig befizetik az adót. A költségvetés megszavazása után a képviselők a jövő évi pályázatok finanszírozásáról is döntöttek, 2015-ben kulturális, szociális és sportprogramokra igényelhetnek a különböző intézmények és szervezetek támogatást. Mi történt december januárjában a városban? Csíkszeredai események krónikája DECEMBER 11. Ritkán került elő fegyver Kevesebbszer használtak idén lőfegyvert vagy robbanószereket különböző bűncselekmények során Hargita megyében, mint a korábbi években derül ki a rendőrség statisztikájából. Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, Hargita megyében négy bűncselekmény elkövetésekor lőttek fegyverrel. Megyeszerte összesen 76 olyan bűnügyi iratcsomót nyitottak, amelyek során fegyvertartást vagy -használatot is vizsgálnak idetartozik az a 63 elkobzott fegyver is, amely a 2011-es törvénymódosítás nyomán került a hatóságokhoz korábbi tulajdonosaiktól. A szóvivő szerint utóbbiak nem veszítették el fegyvertartási jogosultságukat, csupán nem tartották be a fegyvertartás előírásait. Fehér fegyverek terén sem történtek túlkapások. DECEMBER 12. A címzettek egy része elhunyt Befejeződött Hargita megyében a januártól használatba kerülő egészségügyi kártyák kézbesítése, a postások majdnem kétszázezer azonosítót kézbesítettek, ám mintegy 4600 kártya nem jutott el a jogosultakhoz. Az azonosítók kézbesítése októberben kezdődött el, azóta több részletben összesen egészségügyi kártya érkezett Hargita megyébe azon felnőttek számára, akik rendelkeznek a kötelező egészségbiztosítással. Az elmúlt időszakban a kártyák jelentős részét kézbesítették a Hargita megyei postások. Mint azt Dombi József, a Hargita Megyei Postahivatal vezetője elmondta, több mint 197 ezer kártya jutott el tulajdonosához. A kártyák megérkezésekor a címzettek listáját összehasonlították a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár adatbázisával, és mint kiderült, majdnem kilencszáz Anyakönyv december Születések Csibi Dóra Bodor David-Gabriel Csiszer Krisztina Ferencz Ábel Mihály Ede-Noel Karácson Norbert Bogdán Borbála Budi Hunor Vasloban Gabriella-Mária Becze Orsolya Pál Alíz Moscalu Darius-Ştefan Tóásó Kata Ambrus Anna Antal Milán Csiszér Ágnes-Boróka Vermesser Maria-Alexandra Ianău Sofia-Ştefania Budden Erik-Charles Balló Zalán-Miklós Benchea-Joca Sofia-Nicoleta László Ádám Fazakas Zoárd Elhalálozások Dosa Mihai Both Etelca Balázs Terezia Gabor Augustina-Cristina Pavăl Gavril Bőjte Margit Engelhardt Elisaveta Ötvös Iosif Gergely Iosif Schall Iuliana Tamaş Ana Gábor László Gheorghe Vasile Adorjan Eva-Elisaveta Jánosi Attila Szőke Emilia Farkas Eugen Szennyes Borbála Mare Ioan János Zoltán Sándor Dominic Czimbalmos Ileana Pomjanek Béla Vaida Eugen Gârbea Filip Házasságkötések Covaci Adrian Szász Tünde Mucha Tamás Tankó Xénia Gaál Zoltán-Zakariás Lukács Edit Fogarasi Csaba Péter Noémi Barabás Tibor-Zoltán Köllő Ágnes Biró Vitus Kirmájer Erika

4 4 Csíkszereda, 1. szám, krónika XX egészségügyi kártya címzettje már nem él, így azokat már a kézbesítés előtt viszszavonta az egészségbiztosító. További 365 jogosult egészségügyi kártyáját a posta küldte vissza a megyei egészségbiztosítónak, ugyanis azok címzettjei a kézbesítési időszak megkezdése után hunytak el. DECEMBER 15. Tiltakozik a főkonzul Tiltakozását fejezte ki dr. Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja amiatt, hogy Marius Popică, Kovászna megye prefektusa pénzbírságot rótt ki a magyar himnusz nyilvános helyen való eléneklése miatt. A főkonzul személyes látogatás keretében fejezte ki értetlenségét a kormánymegbízott lépésével kapcsolatban tájékoztat közleményben Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa. A magyar zászló és a magyar himnusz nemzeti jelkép, számunkra szent, akárcsak a románok számára a saját nemzeti szimbólumaik. Éppen ezért elfogadhatatlan, hogy korlátozzák a magyar emberek nemzeti identitásának ilyen formában történő kifejezését hangsúlyozta a diplomata. Hozzátette, ez az intézkedés ellentétes az Európai Unió alapértékeivel, és alapvető emberi jogokat sért. Közölte, az ilyen és ehhez hasonló, a magyar szimbólumhasználatot és szólásszabadságot tiltó intézkedések nem a békés együttéléshez, hanem a feszültségkeltéshez járulnak hozzá. Kórus az üzletben Kellemes meglepetésben lehetett részük azoknak, akik a csíkszeredai Merkúr áruházban vásároltak: a Lux Aurumque (Aranyló fény) kórus tagjai karácsonyi dalokkal örvendeztették meg őket. Az üzletben tartózkodók előbb egy énekhangra lehettek figyelmesek, majd a vásárlók között elvegyült kórustagok letették bevásárló kosaraikat, előkerültek a kották, és felcsendült a Mennyből az angyal. A közel húszfős kórus magyar nyelvű karácsonyi dalokkal hirdette, hogy közeledik a születés csodája, a karácsony. A jelenlévők félbehagyták a vásárlást, megálltak, és hallgatták az énekeket, sikerült sokak arcára mosolyt csalni. Tapssal fejezte ki tetszését a hallgatóság, majd ki-ki folytatta az esti bevásárlást. A négy éve alakult csíkszeredai kórus főként zenetanárokból áll, de van közöttük építész, régész, angol és magyar szakos tanár is. Ványolós András zenetanár irányításával céljuk a kortárs klasszikus kórusirodalom tanulmányozása, bemutatása. Tavaly hasonló villámcsődületet tartottak húsvét előtt a csíkszeredai piaccsarnokban. DECEMBER 16. Elbocsátott igazgató A megyei közpénzügyi igazgatói tisztség összeférhetetlen egy kereskedelmi cégnél betöltött cenzori tisztséggel állapította meg két évvel ezelőtt Kedves Imréről az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI). Amint 2012 májusában írtuk, az ANI Kedves Imre közpénzügyi vezérigazgatói tisztségét és a köztisztasági, hulladékgyűjtési és -szállítási szolgáltatást végző, közhasznú Eco-Csík Kft. cenzori megbízatását tartotta összeférhetetlennek. Megtámadtam az ANI döntését, de elvesztettem a pereket a marosvásárhelyi táblabíróságnál, majd a bukaresti Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszéknél fejtette ki kérdésünkre Kedves Imre. Az összeférhetetlenségi ügyében indult jogi eljárás ezzel lezárult, az ANI két évvel ezelőtti megállapítása változatlan maradt. Emiatt az országos adóhatóság elnöke december elsejétől felbontotta vele a munkaszerződést. Az elnök döntését Kedves Imre jogi úton támadta meg, ugyanakkor elmondta, hogy 2006-ban is indított az ANI ellene kivizsgálást amiatt, hogy a Goscom Rt. igazgatótanácsában szerepet vállalt, viszont abban az esetben nem állapítottak meg összeférhetetlenséget. Törést okozhat a Mikó-ügy az oktatásban Állásfoglalásban ítélte el a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium állami tulajdonba való visszahelyezését. Az RMPSZ, szovátai elnökségi ülésén elfogadott állásfoglalásban rámutatnak, a református egyház, gróf Mikó Imre és Háromszék népe által létrehozott tanintézet a történelem során kiváló embereket adott a magyar nemzetnek, és az iskola ma is az erdélyi magyar értelmiség utánpótlásának kiapadhatatlan forrását jelenti. Az RMPSZ elnöksége úgy látja, az épület 1948-as államosítása, illetve a névváltoztatás ellenére a magyar köztudatból nem sikerült kitörölni a tanintézet református jellegét és ökumenikus szellemét, ezért is fogadták örömmel és megnyugvással azt a törvényt, amely visszaadta jogos tulajdonosának, az egyháznak a Református Székely Mikó Kollégium épületét. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöksége úgy látja, a ploieşti-i táblabíróság november végi döntése nyomán történő visszaállamosítás az utóbbi időben felerősödött magyarellenesség legdurvább megnyilvánulásainak egyike. Figyelmeztetnek, ez olyan visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el, amelyek törést okozhatnak a magyar oktatásban, de az egész magyar közösség hátrányos helyzetét is még inkább kiemelik. DECEMBER éve hunyt el Müller László Müller Antal Lászlóra emlékeztek Csíkszeredában a Szentlélek utcai temetőben. A rendszerváltozáskor tizennyolc éves kiskatona ezelőtt 25 éve lett hősi áldozata az akkori eseményeknek: december 22-ről 23-ra virradó éjszaka lőtték meg Brassóban. Halála után alhadnaggyá léptették elő, a csíkszeredai utca, ahol egykoron lakott, ma az ő nevét viseli. Katonai tiszteletadással, katolikus és ortodox szertartás szerint is megemlékeztek az elhunytról. A jelen levő családtagok, barátok, a város elöljárói és hivatalosságok, az erdőalji hegyivadász-alakulat koszorúkat helyezett el a sírjánál. DECEMB7ER 24. Töltött káposzta volt a menü Az asztalra kerülő meleg töltött káposzta miatt vált különlegessé a karácsony a csíkszeredai hajléktalan szállón. Ilyenkor az intézmény húsz állandó lakójának kávét és kenyeret is osztanak. A szociális konyha alkalmazottjai karácsony alkalmával 256, alapélelmiszerekből álló csomagot adtak át a szociális segélyezettek számára. A csíkszeredai Gyermek sétányon található szociális központ hajléktalan szállójában készen álltak arra, hogy fogadni tudják azokat az otthontalanokat is, akik, leszámítva a nagyon hideg téli estéket, az utcán töltik mindennapjaikat. A szállónak egyébként húsz állandó lakója van, de akár negyven személynek is tudnak fekhelyet biztosítani a csattogó hideg éjszakákon. Egyesek nem igénylik, hogy állandó jelleggel itt éljenek, mert fizetni kell a szállásért, és az alkoholfogyasztás tiltását sem tudják betartani. Amíg bírják kint a hőmérsékletet, addig az utcán élnek. Amikor jóval nulla fok alá csökken a kinti hőmérséklet, akkor térnek vissza a szállóra melegedni magyarázta Tankó Péter, a hajléktalan szálló karbantartója. Ilyenkor meleg teát is biztosítanak számukra. 24-én, töltött káposzta került az asztalra, a szálló szomszédságában lévő szociális konyha munkatársai száz darab töltött káposztát készítettek az ünnepi alkalomra a rászorulóknak. Antal Teréz, a szociális központ referense elmondta, a töltött káposzta mellé a csíkszeredai önkormányzat kávét és kenyeret is biztosít ez alkalommal a hajléktalan szálló lakói számára. Ugyanakkor 256 szociális

5 Csíkszereda, 1. szám, krónika XX segélyezettnek alapélelmiszerekből álló csomagot állítottak össze és osztottak ki, szintén karácsonyi ajándékként. Egy kilogramm cukor, egy kiló rizskása, egy kiló liszt, egy liter olaj, egy csomag szaloncukor, valamint édességek szerepeltek a csomagban sorolta a száz lej értékű csomag tartalmát Antal Teréz. Hozzátette: minden évben juttatnak a szociális segélyezettek számára a karácsonyi csomagból. Tavasszal igénylik a főgimnáziumi besorolást Megtette az első lépéseket a főgimnáziumi besorolás elnyerésére a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium. A tanintézet tavaszra készíti el azt a terjedelmes dokumentációt, amely alapján igényelni tudja a rangosabb besorolást. Ez valamivel több finanszírozást és főként jelentős presztízsnövekedést jelent. Először az iskola tantestülete és vezetőtanácsa, majd a helyi önkormányzat kellett elfogadja a főgimnáziumi besorolás igénylését. Ezt követően elkészítenek egy részletes dokumentációt, amely alapján a tanfelügyelőségtől, majd az oktatási tárcától kérik, hogy a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumot nyilvánítsák főgimnáziummá ismertette Varga László, a tanintézet igazgatója. A csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület legutóbbi ülésén hozzájárult az igényléshez. Erre azt követően nyílt lehetőség, hogy az oktatási tárca módosította a vonatkozó kritériumrendszert, és többek között olyan tanintézet is kérheti ezt a besorolást, amely nem rendelkezik saját épülettel. Varga László elmondta, ha sikerül az indoklást tartalmazó dokumentációt márciusra elkészíteni, és kedvezően bírálják el az igénylésüket, akkor is leghamarabb a következő tanévtől kaphatja meg az iskola a főgimnáziumi besorolást. Az igazgató kifejtette, kiterjedt kritériumrendszernek kell megfelelni ehhez. Feltétel például, hogy legkevesebb 75 éves múlttal rendelkező iskoláról legyen szó, meg van szabva, hogy a tantestületnek milyen végzettsége, tanügyi fokozata, tudományos munkássága kell legyen, és a diákok tanulmányi és versenyeredményeit, továbbtanulási mutatóit, szakmai útjuk alakulását is figyelembe veszik. Az is szempont, hogy milyen felszereltséggel rendelkezik az iskola. JANUÁR 5. Egy hónapig oktatás Visszatérnek a gyermekek a tanintézetekbe a karácsonyi, újévi szünet után. A ös iskolai év szerkezete szerint azonban nem sok időre, január 31-én ugyanis elkezdődik a félévközi vakáció, amely február 8-ig tart. A második félév február 9-én kezdődik, és április 10-ig tart az oktatás. A tavaszi vakációról április 20-án térnek vissza a diákok, akik számára ezt követően június 19-én ér véget a tanév. Ebben a tanévben is megtartják az Iskola másként: tudj többet, légy jobb! elnevezésű alternatív oktatásai napokat. A diákok által kedvelt iskolán kívüli tevékenységek április között zajlanak. Milliókat költenek a vasútállomásra A csíkszeredai vasútállomáson több évtizede nem volt felújítás, ezért igen időszerű, hogy a koszos és elhanyagolt épület, a kátyús, ma már túl alacsony peronok állapota megváltozzon. Évekig hiába várták a beígért teljes korszerűsítést, most a tervezettnél szerényebb módon, de jó irányba változhat a helyzet. Az 1990-es évek végén történt egy arculatjavítási kísérlet a vasútállomáson, amikor az épület homlokzatát lefestették, fém szemeteskukákat és fémvázas, műanyag ülőkéjű padokat helyeztek el. A csíkszeredai vasútállomás felújításához szükséges megvalósíthatósági tanulmányok és kivitelezési tervek elkészítésére 2006-ban a pénzügyminisztérium közbeszerzési eljárás után egy konzulens céggel kötött szerződést ben a szaktárca listáján a csíkszeredai vasútállomás is szerepelt, mint korszerűsítésre váró létesítmény, nyolcmillió eurós beruházással. A szerződés feltételeinek be nem tartása miatt 2011 novemberében azt felbontották. Idén nyáron István Zoltán, a szállításügyi minisztérium akkori államtitkára kérdésünkre azt mondta, a felújítást nem lehet európai uniós pályázati támogatásból megoldani, a vasúttársaság saját alapjaiból kell fedezni a munkálatot. Időközben lezajlott a közbeszerzési eljárás, és kivitelező is van, egy brassói cég tudtuk meg a Román Vasúttársaság (CFR) brassói területi kirendeltségének igazgatójától. Az épületet szigetelik, a belső teret és a homlokzatot felújítják, új hőközpontot szerelnek be, a tetőzet is megújul, és belül különböző hasznosítású helyiségeket alakítanak ki. A peronok burkolatát kijavítják, az első vágánynál a járószintet megfelelő magasságúra emelik a peron teljes hosszában, a többiek esetében is magasabb szintet alakítanak ki. Ha minden jól megy, egy év alatt lehet végezni a felújítással. JANUÁR 6. Leltárba vett Csíki Magánjavak Új sorozatot indít a Csíki Hírlap: hetente egy alkalommal Biró Albinnak, a Csíki Magánjavak alelnökének segítségével közlünk adalékokat arról a tetemes vagyonról, amelyről ma már egyre kevesebben és egyre kevesebbet tudunk. Biró Albin a téma ismerőjeként mutatja be a Csíki Magánjavak múltját, vagyonát, illetve a közösségi életre gyakorolt szerepét. A Csíkszereda Kiadóhivatal 2008-ban a csíki ballagó diákok nemzeti tudatának ébresztgetésére Kocsis Lajos doktori dolgozatát választotta, címe: A Csíki Magánjavak története Ez a könyv került minden diák tarisznyájába. Az alcím A székelység boldogulásának előmozdítója még többet elárul erről a számunkra már-már titokzatossá vált intézményről. Kevesen hallottak a vagyonról. A ma Csíkszék területén élő lakosok parányi hányada hallott erről a századok óta boldogulásunk szerves részét képező vagyonegyüttesről. Pedig Csíkban, ahol az erdő pótolta úgy-ahogy a zsíros szántóföldek hiányát, már az 1720-as évektől kezdődően közösségi összefogással próbálták visszaszerezni ezt a vagyont. Hogy 1725-től mostanig hányszor fordult a csíki székelység ebben az ügyben a korabeli kormányhoz, országgyűléshez, császárhoz, királyhoz, az szinte megszámolhatatlan, egy dolog azonban biztos, hogy e néhány száz év alatt közösségünk magáénak tudta ezeket az erdőket, és bármennyi sérelme is volt az idők folyamán, ezt mindig az elsők közé sorolta. JANUÁR 7. Kártyahasználat februártól? Jövő hónap elejétől kezdenék el az egészségügyi kártyák használatát egy nemrég közvitára bocsátott kormányhatározattervezet szerint. A megyei egészségbiztosító pénztár vezetője szerint a régi és az új rendszer bizonyára párhuzamosan fog működni egy ideig. Az egészségügyi tárca bocsátotta közvitára múlt év végén azt a kormányhatározat-tervezetet, amely szerint február elsejétől kötelező lesz az egészségügyi kártyák használata. Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosító Pénztár elnök-vezérigazgatója azt mondta, várják, hogy mikor hagyják jóvá a tervezetet és milyen formában. Úgy véli, adottak a körülmények, ha valóban el kell indítani február elsejétől az új rendszert. Ennek keretében a biztosítottak csak a kártyák segítségével vehetik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, az azokat nyújtó háziorvosoknak, gyógyszertáraknak stb. pedig csak akkor számolják el a szolgáltatás ellenértékét, ha a kártya használata révén igazolják azokat.

6 6 Csíkszereda, 1. szám, az XX emberi jogok európai egyezménye Tisztelt csíkszeredai magyar polgárok! 2013-ban és 2014-ben a Csíkszereda című lapban Önök a Romániai magyarként jogában áll cím alatt, folytatólagosan, törvényismertetőt olvashattak a hazai, a Románia és Magyarország közötti egyezmény, valamint a nemzetközi jogszabályokat illetően. Mostantól kezdve pedig EU polgárként is tanulmányozhatják Az Emberi Jogok Európai Egyezménye című dokumentumot. Hasznos tanulmányozást kívánok mindannyiuknak. Veress Dávid önkormányzati képviselő, a jogi szakbizottság tagja Az emberi jogok európai egyezménye az Európa Tanács november 4-én Rómában kelt ETS-005 számú egyezménye, hivatalosan kihirdetett magyar elnevezése: Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény. Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában november 4-én kelt egyezményt (a továbbiakban: egyezmény) Románia vonatkozásában május 18-tól kell alkalmazni. Az egyezményhez mára már 14 kiegészítő jegyzőkönyv is kapcsolódik. Az egyezmény számos emberi jogot garantál, amelyet a nemzeti alkotmányok, köztük az érvényben lévő román alkotmány is az állampolgári jogok formájában lényegileg azonosan határoz meg (pl. élethez való jog, szólás-, vallásszabadság, a gyülekezés és egyesülés szabadsága, a magánélethez, a tulajdonhoz való jog, a személyes szabadsághoz és a tisztességes eljáráshoz való jog). Az egyezmény azonban csak keretjellegű. Az egyes jogok lényegi tartalmát az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga tölti ki tartalommal. A sok ezernyi döntés a Bíróság honlapján lévő keresőrendszerben, elsősorban angolul és részben franciául férhető hozzá. 1. cikk Kötelezettség az emberi jogok tiszteletben tartására A Magas Szerződő Felek biztosítják a joghatóságuk alatt álló minden személy számára a jelen Egyezmény I. fejezetében meghatározott jogokat és szabadságokat. I. fejezet JOGOK ÉS SZABADSÁGOK 2. cikk Élethez való jog 1. A törvény védi mindenkinek az élethez való jogát. Senkit nem lehet életétől szándékosan megfosztani, kivéve, ha ez halálbüntetést kiszabó bírói ítélet végrehajtása útján történik, amennyiben a törvény a bűncselekményre ezt a büntetést állapította meg. 2. Az élettől való megfosztást nem lehet e cikk megsértéseként elkövetettnek tekinteni akkor, ha az a feltétlenül szükségesnél nem nagyobb erőszak alkalmazásából ered: a) személyek jogtalan erőszakkal szembeni védelme érdekében; b) törvényes letartóztatás foganatosítása vagy a törvényesen fogva tartott személy szökésének megakadályozása érdekében; c) zavargás vagy felkelés elfojtása céljából törvényesen tett intézkedés esetén. 3. cikk Kínzás tilalma Senkit sem lehet kínzásnak, vagy embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni. 4. cikk Rabszolgaság és kényszermunka tilalma 1. Senkit sem lehet rabszolgaságban vagy szolgaságban tartani. 2. Senkit sem lehet kényszer- vagy kötelező munkára igénybe venni. 3. E cikk szempontjából a kényszer- vagy kötelező munka kifejezés nem foglalja magában: a) azt a munkát, amelyet az Egyezmény 5. cikke rendelkezéseinek megfelelően eszközölt letartóztatás folyamán, vagy az ilyen letartóztatásból történt feltételes szabadlábra helyezés idején általában megkövetelnek; b) a katonai jellegű szolgálatot, illetőleg a katonai szolgálatot lelkiismereti okokból megtagadó személyek esetében olyan országokban, amelyekben ezt elismerik, a kötelező katonai szolgálat helyett megkívánt szolgálatot; c) a közösség létét vagy jólétét fenyegető szükségállapot vagy természeti csapás esetén előírt szolgálatot; d) a rendes állampolgári kötelezettségek körébe tartozó munkát vagy szolgálatot. 5. cikk Szabadsághoz és biztonsághoz való jog 1. Mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi biztonságra. Szabadságától senkit sem lehet megfosztani, kivéve az alábbi esetekben és a törvényben meghatározott eljárás útján: a) törvényes őrizetben tartás az illetékes bíróság által történt elítélést követően; b) olyan személy törvényes letartóztatása vagy őrizetbe vétele, aki nem tesz eleget a bíróság törvényes rendelkezésének, illetőleg a törvény által megállapított kötelezettség teljesítésének biztosítása céljából történő letartóztatás vagy őrizetbe vétel; c) törvényes letartóztatás vagy őrizetbe vétel abból a célból, hogy e bűncselekmény elkövetése alapos gyanúja miatt az illetékes hatóság elé állítsák, vagy amikor ésszerű oknál fogva szükséges, hogy megakadályozzák bűncselekmény elkövetésében vagy annak elkövetése után a szökésben; d) a kiskorú őrizetbe vétele törvényes rendelkezés alapján nevelési felügyelet céljából vagy törvényes őrizetben tartása az illetékes hatóság elé állítás céljából; e) törvényes őrizetbe vétel fertőző betegségek terjedésének megakadályozása céljából, valamint elmebetegek, alkoholisták, kábítószer-élvezők vagy csavargók őrizetbe vétele; f) törvényes letartóztatás vagy őrizetbe vétel az országba való jogtalan belépés megakadályozása céljából vagy olyan személy törvényes letartóztatása vagy őrizetbe vétele, aki ellen intézkedés van folyamatban kiutasítása vagy kiadatása céljából. 2. Minden letartóztatott személyt haladéktalanul tájékoztatni kell az általa értett nyelven letartóztatása okairól és az ellene felhozott vádról. 3. E cikk 1. c) bekezdésének rendelkezésével összhangban letartóztatott vagy őrizetbe vett minden személyt haladéktalanul bíró, vagy a törvény által bírói hatáskörrel felruházott más tisztségviselő elé kell állítani, és a letartóztatott vagy őrizetbe vett személynek joga van arra, hogy ésszerű időhatáron belül tárgyalást tartsanak ügyében vagy a tárgyalásig szabadlábra helyezzék. A szabadlábra helyezés olyan feltételekhez köthető, melyek biztosítják a tárgyaláson való megjelenést. 4. Szabadságától letartóztatás vagy őrizetbe vétel folytán megfosztott minden személynek joga van olyan eljáráshoz, melynek során őrizetbe vételének törvényességéről a bíróság rövid határidőn belül dönt, és törvényellenes őrizetbe vétele esetén szabadlábra helyezését rendeli el. 5. Mindenkinek, aki e cikk rendelkezéseinek megsértésével végrehajtott letartóztatás vagy őrizetbe vétel áldozata, joga van kártalanításra.

ROMÁNIA HARGITA MEGYE MEGYEI TANÁCS

ROMÁNIA HARGITA MEGYE MEGYEI TANÁCS ROMÁNIA HARGITA MEGYE MEGYEI TANÁCS 227/2010-es számú HATÁROZAT Hargita megye 2010-es évi, jövedelmi és kiadási költségvetésének kiigazításáról és a Hargita Megyei Tanács rendelkezésére álló költségvetési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi naprendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi naprendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2010. november 02-án (kedden) 10,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA Ügyiratszám: 2904-173/2008.X. Ügyintéző: Pató István/F.I. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax:

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére 2998-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére Tárgy: EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtása Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A volt egyházi ingatlanok tulajdoni

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA

ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA HATÁROZATTERVEZET a Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által alkalmazott illetékek és díjak megállapításáról szóló 2013/10-es Kovászna Megye

Részletesebben

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület Előterjesztés Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Balla Lászlóné Jászivány, Fő út 7. szám alatti lakos temetési költségek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Lőrinci Város Önkormányzat. Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság. 2011. október 25. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Lőrinci Város Önkormányzat. Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság. 2011. október 25. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Lőrinci Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 2011. október 25. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS 1. napirendi pont Tárgy: Javaslat a Hunyadi Mátyás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. június 17. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 39/2010. (VI.17.) Z1

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2011. (III. 31.) rendelete a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás költségeinek átvállalásáról Budapest Főváros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a társasházas és szövetkezeti lakóépületek felújításának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

2015/10. SZ. HATÁROZAT. az ülésvezető megválasztásáról

2015/10. SZ. HATÁROZAT. az ülésvezető megválasztásáról ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE KOVÁSZNA VÁROS HELYI TANÁCSA KOVÁSZNA 2015/10. SZ. HATÁROZAT az ülésvezető megválasztásáról Kovászna Város Helyi Tanácsa 2015. február 12-i soros ülésén, melyen részt vett a tisztségben

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-7/2013. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A társadalmi és civil szervezetek,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben