Mennyiből gazdálkodik a város az idén?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mennyiből gazdálkodik a város az idén?"

Átírás

1 ISSN Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XXII. évfolyam, 1. szám, 2015 Mennyiből gazdálkodik a város az idén? Ebben az évben valamivel több mint 150 millió lejből gazdálkodhat a megyeszékhely, a bevételi oldal lejre számít, míg a kiadások oldalán lej áll. A két összeg közötti különbség ( lej) maradványösszeg a korábbi évekből, azokra a beruházásokra előirányzott összegekből tevődik össze, amelyek nem kerültek kivitelezésre és átkerülnek az idei évre. Csíkszereda önkormányzati testülete december 23-ai rendkívüli havi ülésén fogadta el a város költségvetését. Lej BEVÉTELEK (A+B+C+D): Jövedelem (A+B): A. Adó jellegű jövedelem: jövedelem-, profit-, befektetett tőke utáni adó tulajdon után járó adók és illetékek javakra és szolgáltatásokra kirótt adók és illetékek más jellegű adók és illetékek B. Nem adóügyi bevételek: tulajdonból származó bevételek javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek C. Állami céltámogatások: D. Európai uniós céltámogatások: A 2015-ös évi költségvetés kiadásainak az összege millió lej, az alábbi leosztásban: Lej Kiadások (A+B): A. Folyó kiadások: bérköltségek javak és szolgáltatások célirányos támogatások tartalékalapok közigazgatási egységek közti átutalások szociális gondozás más kiadások előző évek kifizetései, amelyeket a folyó évben visszanyertek B. Fejlesztések: beruházási költségek külső finanszírozású projektek vagyonelemek egyéb tőkeátutalások KÖZÉRDEKŰ Élelmiszertámogatás 2015 / 2. oldal VÁROSHÁZA A városi önkormányzat határozataiból / 2. oldal Döntött a testület / 3. oldal Anyakönyv / 3. oldal KRÓNIKA Mi történt december januárjában a városban? / 3 5. oldal Az emberi jogok európai egyezménye Tisztelt csíkszeredai magyar polgárok! / 6. oldal VÁROSHÁZA Népzenei visszatekintés az I. világháborúra a Kákics zenekarral / 7. oldal Képviselői fogadóórák / 7. oldal Ingyenes ivartalanítási akció 2015-ben is / 7. oldal Felhívás a személyazonossági igazolványok kiváltására és cseréjére / 7. oldal KÖZÉRDEKŰ A hónap üzenete / 8. oldal Szociális pályázati kiírás 2015 / 8. oldal Kulturális pályázati felhívás 2015 / 8. oldal Sporttámogatási kiírás 2015 / 8. oldal

2 2 Csíkszereda, 1. szám, közérdekű / városháza Élelmiszertámogatás január 6-tól lehetett igényelni az Európai Unió intervenciós tartalékaiból származó élelmiszertámogatást, mely személyenként 6 kg lisztből, 6 kg kukoricalisztből, 4 kg cukorból, 4 l olajból, 2 csomag száraz tésztából, 8 doboz disznóhúskonzervből, 6 doboz marhahúskonzervből és 10 darab Csíkszereda Megyei Jogú Város önkormányzati testülete december 15-én és 23-án rendkívüli üléseket, december 19-én pedig soros ülést tartott. 238-as határozat a 2014-es évre szóló költségvetést jóváhagyó 2014/1-es sz. határozat kiigazítására pástétomból áll. A csomag a Multiidea Kft. Hargita út 60. bis szám alatti raktárában vehető át naponta óra között (hétfőtől péntekig). Az élelmiszer-támogatásra a szociális támogatásban részesülők, a segélyezett és nyilvántartásban levő munkanélküliek A városi önkormányzat határozataiból dó 2015-ös pályázatok szabályzatának-, valamint az elbíráló bizottság összetételének jóváhagyására 247-es határozat munkaterv a munkaképes szociális juttatásra jogosult személyek által elvégzendő közmunkáról (400 lejnél kevesebb segéllyel rendelkezők), a súlyos és nagyon súlyos sérültek (I. és II. fokozat), a családi pótlékra jogosultak, valamint a kisnyugdíjasok (400 lejnél kevesebb nyugdíjjal rendelkezők) jogosultak. Február 5-ig az aktuális listán szereplő jogosult személyeken kívül a pótlistára feliratkozottak is igényelhették a készlet erejéig az élelmiszertámogatást. 256-os határozat az 20141/-es számú határozattal jóváhagyott, 2014-es évre szóló költségvetés kiigazítására 257-es határozat a 2015-ös évre szóló költségvetés elfogadásáról 258-as határozat Csíkszereda Megyei Jogú Város évi kulturális programjainak, valamint kulturális és ifjúsági pályázati kiírásainak jóváhagyásáról 239-es határozat a polgármesteri szakapparátus státusjegyzékének 240-es határozat a Csíki Sportegylet Csíkszereda és a Városi Sport Klub Csíkszereda beolvadással történő egyesülésének jóváhagyására 241-es határozat a Hargitafürdő turisztikai övezet megközelíthetőségének javítása és területrendezése beruházás megvalósíthatósági tanulmányát jóváhagyó, 2009/165-ös határozat 1-es cikkének módosításáról 242-es határozat az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásáról 243-as határozat a Hargita megyei hulladékgazdasági rendszer létrehozására irányuló projekthez szükséges, építkezésre alkalmas terület biztosításáról szóló 2014/170-es számú határozat 244-es határozat a Csíkszereda, Petőfi Sándor 38. sz. alatti ingatlanra, a Syrinx Kft.-vel kötött, utólag módosított 2002/35-ös számú bérleti szerződés 245-ös határozat a Piac utca 7. szám alatti felülethez tartozó terület haszonbérbe adásáról a Petric Invest Kft. részére 246-os határozat Csíkszereda közoktatási intézményeinek épületeire irányuló felújítási, javítási, fejlesztési és felszerelési munkálataira kiíran- 248-as határozat a Hobby Kisállattartók Egyesülete és Csíkszereda Megyei Jogú Város közötti létrejövő együttműködési szerződés jóváhagyására a székelyföldi kisállat-kiállítás második alkalommal történő közös megszervezésére 249-es határozat a Csíki Székely Múzeum tevékenységét ellátó szakapparátus státusjegyzékének 250-es határozat összeg kiutalására a 2014-es költségvetésből a karácsonyfa-ünnepség költségeire vonatkozóan 251-es határozat a Szociális és Ifjúsági Központ Szent Imre Ifjúsági Központra való átnevezésére 252-es határozat a 2014-es helyi költségvetésből teljesen, illetve részlegesen támogatott beruházási lista, valamint a Más beruházási költségek kategóriájú beruházási lista és kiegészítésére 253-as határozat a polgármesteri szakapparátus státusjegyzékének 254-es határozat a Márton Áron Gimnáziumnak a főgimnázium megnevezés megadásához szükséges szakvélemény elfogadásáról 255-ös határozat az Iskolás Sport Klub Csíkszereda 2014-es évi projekttevékenységeire vonatkozó, 2014/182- es számú határozattal jóváhagyott költségvetésének 259-es határozat a szociális pályázatokat elbíráló bizottság összetételének jóváhagyására 260-as határozat határozattervezet Csíkszereda adminisztratív területén működő, fogyatékkal élő személyekkel foglalkozó szervezetek, alapítványok tevékenységeinek 2015-ben tervezett programjainak finanszírozásáról 261-es határozat Csíkszereda adminisztratív területén működő, idős személyekkel foglalkozó szervezetek, alapítványok tevékenységeinek ben tervezett programjainak finanszírozásáról 262-es határozat a sportpályázatok kiírására a 2015-ös évi sporttevékenységet illetően 263-as határozat a 2015-ös évre vonatkozó helyi adók és illetékek, valamint a különleges illetékek mértékének megállapításáról szóló 2014/212-es határozat 264-es határozat az ivóvíz-ellátás és szennyvíz-tisztítás fejlesztési hányadának jóváhagyásáról szóló 2014/18-as számú határozat a 2015-ös évre vonatkozóan 265-ös határozat a Csíkszeredai Sportklub felnőtt hoki csa patának díjazása a 2014/15-ös idényben rendezett Románia-kupán elért második helyezésért 266-os határozat a 2014/1-es számú határozattal jóváhagyott, 2014-es évre szóló költségvetés kiigazítására

3 Csíkszereda, 1. szám, VÁROSHÁZA / krónika Döntött a testület A 2014-es év utolsó soros ülését tartotta decem ber 19-én, pénteken a csíkszeredai ön kormányzati képviselő-testület, melynek keretében 18 napirendi pontról döntöttek. Többek között elfogadták a Márton Áron Gim názium főgimnáziumi besorolásához szükséges szakvéleményezést, illetve a régi Vigadó épületére meghosszabbították a Syrinx Kft.-vel kötött bérleti szerződést. A képviselők együttműködési szerződést hagytak jóvá a Hargita Megyei Mozgássérültek Egyesületével, valamint a Hobby Kisállattartók Egyesületével, mely egyesületek december és január hónapban rendezvényeket tartottak a város tulajdonában lévő épületekben. Főgimnáziumi besorolást kaphat a Márton Áron Gimnázium Az önkormányzati ülésen kiderült, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium főgimnáziumi besorolásért fordul a tanügyminisz tériumhoz, ugyanis a minisztérium mó do sította a kritériumrendszerét. Antal Attila alpolgármester elmondta, a gimnázium megfelel minden kritériumnak, így elindították az eljárást a főgimnáziumi besorolás elnyeréséhez, a kérésükhöz többek között mellékelniük kell a helyi önkormányzat szakvéleményezését is, melyet a decemberi ülésen el is fogadott a testület. Megszavazták Csíkszereda költségvetését Százötven millió lejből fog gazdálkodni 2015-ben a csíkszeredai önkormányzat. A város költségvetését rendkívüli ülésén fogadta el december 23-án az önkormányzati testület. Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere elmondta, több évre elegendő munkát vállalnak a 2015-ös évben, beruházásból nem lesz hiány, ugyanis folytatják a tömbházak hőszigetelését, melynek értéke 45 millió lej, amiből a város 9 millió lejt biztosít. Ugyanakkor szeretnék befejezni a Szász Endre utcát, a hargitafürdői felújítást, illetve a Gyermek sétány rendbetétele is tervben van. A napirendi pontok között szerepelt az a határozattervezet, amely a természetes személyek esetében tíz százalékkal csökkenti januártól az épületadót, és jóváhagyták, hogy jövőtől a jogi személyek is tízszázalékos kedvezményben részesülnek, amennyiben március 31-ig befizetik az adót. A költségvetés megszavazása után a képviselők a jövő évi pályázatok finanszírozásáról is döntöttek, 2015-ben kulturális, szociális és sportprogramokra igényelhetnek a különböző intézmények és szervezetek támogatást. Mi történt december januárjában a városban? Csíkszeredai események krónikája DECEMBER 11. Ritkán került elő fegyver Kevesebbszer használtak idén lőfegyvert vagy robbanószereket különböző bűncselekmények során Hargita megyében, mint a korábbi években derül ki a rendőrség statisztikájából. Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, Hargita megyében négy bűncselekmény elkövetésekor lőttek fegyverrel. Megyeszerte összesen 76 olyan bűnügyi iratcsomót nyitottak, amelyek során fegyvertartást vagy -használatot is vizsgálnak idetartozik az a 63 elkobzott fegyver is, amely a 2011-es törvénymódosítás nyomán került a hatóságokhoz korábbi tulajdonosaiktól. A szóvivő szerint utóbbiak nem veszítették el fegyvertartási jogosultságukat, csupán nem tartották be a fegyvertartás előírásait. Fehér fegyverek terén sem történtek túlkapások. DECEMBER 12. A címzettek egy része elhunyt Befejeződött Hargita megyében a januártól használatba kerülő egészségügyi kártyák kézbesítése, a postások majdnem kétszázezer azonosítót kézbesítettek, ám mintegy 4600 kártya nem jutott el a jogosultakhoz. Az azonosítók kézbesítése októberben kezdődött el, azóta több részletben összesen egészségügyi kártya érkezett Hargita megyébe azon felnőttek számára, akik rendelkeznek a kötelező egészségbiztosítással. Az elmúlt időszakban a kártyák jelentős részét kézbesítették a Hargita megyei postások. Mint azt Dombi József, a Hargita Megyei Postahivatal vezetője elmondta, több mint 197 ezer kártya jutott el tulajdonosához. A kártyák megérkezésekor a címzettek listáját összehasonlították a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár adatbázisával, és mint kiderült, majdnem kilencszáz Anyakönyv december Születések Csibi Dóra Bodor David-Gabriel Csiszer Krisztina Ferencz Ábel Mihály Ede-Noel Karácson Norbert Bogdán Borbála Budi Hunor Vasloban Gabriella-Mária Becze Orsolya Pál Alíz Moscalu Darius-Ştefan Tóásó Kata Ambrus Anna Antal Milán Csiszér Ágnes-Boróka Vermesser Maria-Alexandra Ianău Sofia-Ştefania Budden Erik-Charles Balló Zalán-Miklós Benchea-Joca Sofia-Nicoleta László Ádám Fazakas Zoárd Elhalálozások Dosa Mihai Both Etelca Balázs Terezia Gabor Augustina-Cristina Pavăl Gavril Bőjte Margit Engelhardt Elisaveta Ötvös Iosif Gergely Iosif Schall Iuliana Tamaş Ana Gábor László Gheorghe Vasile Adorjan Eva-Elisaveta Jánosi Attila Szőke Emilia Farkas Eugen Szennyes Borbála Mare Ioan János Zoltán Sándor Dominic Czimbalmos Ileana Pomjanek Béla Vaida Eugen Gârbea Filip Házasságkötések Covaci Adrian Szász Tünde Mucha Tamás Tankó Xénia Gaál Zoltán-Zakariás Lukács Edit Fogarasi Csaba Péter Noémi Barabás Tibor-Zoltán Köllő Ágnes Biró Vitus Kirmájer Erika

4 4 Csíkszereda, 1. szám, krónika XX egészségügyi kártya címzettje már nem él, így azokat már a kézbesítés előtt viszszavonta az egészségbiztosító. További 365 jogosult egészségügyi kártyáját a posta küldte vissza a megyei egészségbiztosítónak, ugyanis azok címzettjei a kézbesítési időszak megkezdése után hunytak el. DECEMBER 15. Tiltakozik a főkonzul Tiltakozását fejezte ki dr. Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja amiatt, hogy Marius Popică, Kovászna megye prefektusa pénzbírságot rótt ki a magyar himnusz nyilvános helyen való eléneklése miatt. A főkonzul személyes látogatás keretében fejezte ki értetlenségét a kormánymegbízott lépésével kapcsolatban tájékoztat közleményben Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa. A magyar zászló és a magyar himnusz nemzeti jelkép, számunkra szent, akárcsak a románok számára a saját nemzeti szimbólumaik. Éppen ezért elfogadhatatlan, hogy korlátozzák a magyar emberek nemzeti identitásának ilyen formában történő kifejezését hangsúlyozta a diplomata. Hozzátette, ez az intézkedés ellentétes az Európai Unió alapértékeivel, és alapvető emberi jogokat sért. Közölte, az ilyen és ehhez hasonló, a magyar szimbólumhasználatot és szólásszabadságot tiltó intézkedések nem a békés együttéléshez, hanem a feszültségkeltéshez járulnak hozzá. Kórus az üzletben Kellemes meglepetésben lehetett részük azoknak, akik a csíkszeredai Merkúr áruházban vásároltak: a Lux Aurumque (Aranyló fény) kórus tagjai karácsonyi dalokkal örvendeztették meg őket. Az üzletben tartózkodók előbb egy énekhangra lehettek figyelmesek, majd a vásárlók között elvegyült kórustagok letették bevásárló kosaraikat, előkerültek a kották, és felcsendült a Mennyből az angyal. A közel húszfős kórus magyar nyelvű karácsonyi dalokkal hirdette, hogy közeledik a születés csodája, a karácsony. A jelenlévők félbehagyták a vásárlást, megálltak, és hallgatták az énekeket, sikerült sokak arcára mosolyt csalni. Tapssal fejezte ki tetszését a hallgatóság, majd ki-ki folytatta az esti bevásárlást. A négy éve alakult csíkszeredai kórus főként zenetanárokból áll, de van közöttük építész, régész, angol és magyar szakos tanár is. Ványolós András zenetanár irányításával céljuk a kortárs klasszikus kórusirodalom tanulmányozása, bemutatása. Tavaly hasonló villámcsődületet tartottak húsvét előtt a csíkszeredai piaccsarnokban. DECEMBER 16. Elbocsátott igazgató A megyei közpénzügyi igazgatói tisztség összeférhetetlen egy kereskedelmi cégnél betöltött cenzori tisztséggel állapította meg két évvel ezelőtt Kedves Imréről az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI). Amint 2012 májusában írtuk, az ANI Kedves Imre közpénzügyi vezérigazgatói tisztségét és a köztisztasági, hulladékgyűjtési és -szállítási szolgáltatást végző, közhasznú Eco-Csík Kft. cenzori megbízatását tartotta összeférhetetlennek. Megtámadtam az ANI döntését, de elvesztettem a pereket a marosvásárhelyi táblabíróságnál, majd a bukaresti Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszéknél fejtette ki kérdésünkre Kedves Imre. Az összeférhetetlenségi ügyében indult jogi eljárás ezzel lezárult, az ANI két évvel ezelőtti megállapítása változatlan maradt. Emiatt az országos adóhatóság elnöke december elsejétől felbontotta vele a munkaszerződést. Az elnök döntését Kedves Imre jogi úton támadta meg, ugyanakkor elmondta, hogy 2006-ban is indított az ANI ellene kivizsgálást amiatt, hogy a Goscom Rt. igazgatótanácsában szerepet vállalt, viszont abban az esetben nem állapítottak meg összeférhetetlenséget. Törést okozhat a Mikó-ügy az oktatásban Állásfoglalásban ítélte el a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium állami tulajdonba való visszahelyezését. Az RMPSZ, szovátai elnökségi ülésén elfogadott állásfoglalásban rámutatnak, a református egyház, gróf Mikó Imre és Háromszék népe által létrehozott tanintézet a történelem során kiváló embereket adott a magyar nemzetnek, és az iskola ma is az erdélyi magyar értelmiség utánpótlásának kiapadhatatlan forrását jelenti. Az RMPSZ elnöksége úgy látja, az épület 1948-as államosítása, illetve a névváltoztatás ellenére a magyar köztudatból nem sikerült kitörölni a tanintézet református jellegét és ökumenikus szellemét, ezért is fogadták örömmel és megnyugvással azt a törvényt, amely visszaadta jogos tulajdonosának, az egyháznak a Református Székely Mikó Kollégium épületét. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöksége úgy látja, a ploieşti-i táblabíróság november végi döntése nyomán történő visszaállamosítás az utóbbi időben felerősödött magyarellenesség legdurvább megnyilvánulásainak egyike. Figyelmeztetnek, ez olyan visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el, amelyek törést okozhatnak a magyar oktatásban, de az egész magyar közösség hátrányos helyzetét is még inkább kiemelik. DECEMBER éve hunyt el Müller László Müller Antal Lászlóra emlékeztek Csíkszeredában a Szentlélek utcai temetőben. A rendszerváltozáskor tizennyolc éves kiskatona ezelőtt 25 éve lett hősi áldozata az akkori eseményeknek: december 22-ről 23-ra virradó éjszaka lőtték meg Brassóban. Halála után alhadnaggyá léptették elő, a csíkszeredai utca, ahol egykoron lakott, ma az ő nevét viseli. Katonai tiszteletadással, katolikus és ortodox szertartás szerint is megemlékeztek az elhunytról. A jelen levő családtagok, barátok, a város elöljárói és hivatalosságok, az erdőalji hegyivadász-alakulat koszorúkat helyezett el a sírjánál. DECEMB7ER 24. Töltött káposzta volt a menü Az asztalra kerülő meleg töltött káposzta miatt vált különlegessé a karácsony a csíkszeredai hajléktalan szállón. Ilyenkor az intézmény húsz állandó lakójának kávét és kenyeret is osztanak. A szociális konyha alkalmazottjai karácsony alkalmával 256, alapélelmiszerekből álló csomagot adtak át a szociális segélyezettek számára. A csíkszeredai Gyermek sétányon található szociális központ hajléktalan szállójában készen álltak arra, hogy fogadni tudják azokat az otthontalanokat is, akik, leszámítva a nagyon hideg téli estéket, az utcán töltik mindennapjaikat. A szállónak egyébként húsz állandó lakója van, de akár negyven személynek is tudnak fekhelyet biztosítani a csattogó hideg éjszakákon. Egyesek nem igénylik, hogy állandó jelleggel itt éljenek, mert fizetni kell a szállásért, és az alkoholfogyasztás tiltását sem tudják betartani. Amíg bírják kint a hőmérsékletet, addig az utcán élnek. Amikor jóval nulla fok alá csökken a kinti hőmérséklet, akkor térnek vissza a szállóra melegedni magyarázta Tankó Péter, a hajléktalan szálló karbantartója. Ilyenkor meleg teát is biztosítanak számukra. 24-én, töltött káposzta került az asztalra, a szálló szomszédságában lévő szociális konyha munkatársai száz darab töltött káposztát készítettek az ünnepi alkalomra a rászorulóknak. Antal Teréz, a szociális központ referense elmondta, a töltött káposzta mellé a csíkszeredai önkormányzat kávét és kenyeret is biztosít ez alkalommal a hajléktalan szálló lakói számára. Ugyanakkor 256 szociális

5 Csíkszereda, 1. szám, krónika XX segélyezettnek alapélelmiszerekből álló csomagot állítottak össze és osztottak ki, szintén karácsonyi ajándékként. Egy kilogramm cukor, egy kiló rizskása, egy kiló liszt, egy liter olaj, egy csomag szaloncukor, valamint édességek szerepeltek a csomagban sorolta a száz lej értékű csomag tartalmát Antal Teréz. Hozzátette: minden évben juttatnak a szociális segélyezettek számára a karácsonyi csomagból. Tavasszal igénylik a főgimnáziumi besorolást Megtette az első lépéseket a főgimnáziumi besorolás elnyerésére a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium. A tanintézet tavaszra készíti el azt a terjedelmes dokumentációt, amely alapján igényelni tudja a rangosabb besorolást. Ez valamivel több finanszírozást és főként jelentős presztízsnövekedést jelent. Először az iskola tantestülete és vezetőtanácsa, majd a helyi önkormányzat kellett elfogadja a főgimnáziumi besorolás igénylését. Ezt követően elkészítenek egy részletes dokumentációt, amely alapján a tanfelügyelőségtől, majd az oktatási tárcától kérik, hogy a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumot nyilvánítsák főgimnáziummá ismertette Varga László, a tanintézet igazgatója. A csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület legutóbbi ülésén hozzájárult az igényléshez. Erre azt követően nyílt lehetőség, hogy az oktatási tárca módosította a vonatkozó kritériumrendszert, és többek között olyan tanintézet is kérheti ezt a besorolást, amely nem rendelkezik saját épülettel. Varga László elmondta, ha sikerül az indoklást tartalmazó dokumentációt márciusra elkészíteni, és kedvezően bírálják el az igénylésüket, akkor is leghamarabb a következő tanévtől kaphatja meg az iskola a főgimnáziumi besorolást. Az igazgató kifejtette, kiterjedt kritériumrendszernek kell megfelelni ehhez. Feltétel például, hogy legkevesebb 75 éves múlttal rendelkező iskoláról legyen szó, meg van szabva, hogy a tantestületnek milyen végzettsége, tanügyi fokozata, tudományos munkássága kell legyen, és a diákok tanulmányi és versenyeredményeit, továbbtanulási mutatóit, szakmai útjuk alakulását is figyelembe veszik. Az is szempont, hogy milyen felszereltséggel rendelkezik az iskola. JANUÁR 5. Egy hónapig oktatás Visszatérnek a gyermekek a tanintézetekbe a karácsonyi, újévi szünet után. A ös iskolai év szerkezete szerint azonban nem sok időre, január 31-én ugyanis elkezdődik a félévközi vakáció, amely február 8-ig tart. A második félév február 9-én kezdődik, és április 10-ig tart az oktatás. A tavaszi vakációról április 20-án térnek vissza a diákok, akik számára ezt követően június 19-én ér véget a tanév. Ebben a tanévben is megtartják az Iskola másként: tudj többet, légy jobb! elnevezésű alternatív oktatásai napokat. A diákok által kedvelt iskolán kívüli tevékenységek április között zajlanak. Milliókat költenek a vasútállomásra A csíkszeredai vasútállomáson több évtizede nem volt felújítás, ezért igen időszerű, hogy a koszos és elhanyagolt épület, a kátyús, ma már túl alacsony peronok állapota megváltozzon. Évekig hiába várták a beígért teljes korszerűsítést, most a tervezettnél szerényebb módon, de jó irányba változhat a helyzet. Az 1990-es évek végén történt egy arculatjavítási kísérlet a vasútállomáson, amikor az épület homlokzatát lefestették, fém szemeteskukákat és fémvázas, műanyag ülőkéjű padokat helyeztek el. A csíkszeredai vasútállomás felújításához szükséges megvalósíthatósági tanulmányok és kivitelezési tervek elkészítésére 2006-ban a pénzügyminisztérium közbeszerzési eljárás után egy konzulens céggel kötött szerződést ben a szaktárca listáján a csíkszeredai vasútállomás is szerepelt, mint korszerűsítésre váró létesítmény, nyolcmillió eurós beruházással. A szerződés feltételeinek be nem tartása miatt 2011 novemberében azt felbontották. Idén nyáron István Zoltán, a szállításügyi minisztérium akkori államtitkára kérdésünkre azt mondta, a felújítást nem lehet európai uniós pályázati támogatásból megoldani, a vasúttársaság saját alapjaiból kell fedezni a munkálatot. Időközben lezajlott a közbeszerzési eljárás, és kivitelező is van, egy brassói cég tudtuk meg a Román Vasúttársaság (CFR) brassói területi kirendeltségének igazgatójától. Az épületet szigetelik, a belső teret és a homlokzatot felújítják, új hőközpontot szerelnek be, a tetőzet is megújul, és belül különböző hasznosítású helyiségeket alakítanak ki. A peronok burkolatát kijavítják, az első vágánynál a járószintet megfelelő magasságúra emelik a peron teljes hosszában, a többiek esetében is magasabb szintet alakítanak ki. Ha minden jól megy, egy év alatt lehet végezni a felújítással. JANUÁR 6. Leltárba vett Csíki Magánjavak Új sorozatot indít a Csíki Hírlap: hetente egy alkalommal Biró Albinnak, a Csíki Magánjavak alelnökének segítségével közlünk adalékokat arról a tetemes vagyonról, amelyről ma már egyre kevesebben és egyre kevesebbet tudunk. Biró Albin a téma ismerőjeként mutatja be a Csíki Magánjavak múltját, vagyonát, illetve a közösségi életre gyakorolt szerepét. A Csíkszereda Kiadóhivatal 2008-ban a csíki ballagó diákok nemzeti tudatának ébresztgetésére Kocsis Lajos doktori dolgozatát választotta, címe: A Csíki Magánjavak története Ez a könyv került minden diák tarisznyájába. Az alcím A székelység boldogulásának előmozdítója még többet elárul erről a számunkra már-már titokzatossá vált intézményről. Kevesen hallottak a vagyonról. A ma Csíkszék területén élő lakosok parányi hányada hallott erről a századok óta boldogulásunk szerves részét képező vagyonegyüttesről. Pedig Csíkban, ahol az erdő pótolta úgy-ahogy a zsíros szántóföldek hiányát, már az 1720-as évektől kezdődően közösségi összefogással próbálták visszaszerezni ezt a vagyont. Hogy 1725-től mostanig hányszor fordult a csíki székelység ebben az ügyben a korabeli kormányhoz, országgyűléshez, császárhoz, királyhoz, az szinte megszámolhatatlan, egy dolog azonban biztos, hogy e néhány száz év alatt közösségünk magáénak tudta ezeket az erdőket, és bármennyi sérelme is volt az idők folyamán, ezt mindig az elsők közé sorolta. JANUÁR 7. Kártyahasználat februártól? Jövő hónap elejétől kezdenék el az egészségügyi kártyák használatát egy nemrég közvitára bocsátott kormányhatározattervezet szerint. A megyei egészségbiztosító pénztár vezetője szerint a régi és az új rendszer bizonyára párhuzamosan fog működni egy ideig. Az egészségügyi tárca bocsátotta közvitára múlt év végén azt a kormányhatározat-tervezetet, amely szerint február elsejétől kötelező lesz az egészségügyi kártyák használata. Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosító Pénztár elnök-vezérigazgatója azt mondta, várják, hogy mikor hagyják jóvá a tervezetet és milyen formában. Úgy véli, adottak a körülmények, ha valóban el kell indítani február elsejétől az új rendszert. Ennek keretében a biztosítottak csak a kártyák segítségével vehetik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, az azokat nyújtó háziorvosoknak, gyógyszertáraknak stb. pedig csak akkor számolják el a szolgáltatás ellenértékét, ha a kártya használata révén igazolják azokat.

6 6 Csíkszereda, 1. szám, az XX emberi jogok európai egyezménye Tisztelt csíkszeredai magyar polgárok! 2013-ban és 2014-ben a Csíkszereda című lapban Önök a Romániai magyarként jogában áll cím alatt, folytatólagosan, törvényismertetőt olvashattak a hazai, a Románia és Magyarország közötti egyezmény, valamint a nemzetközi jogszabályokat illetően. Mostantól kezdve pedig EU polgárként is tanulmányozhatják Az Emberi Jogok Európai Egyezménye című dokumentumot. Hasznos tanulmányozást kívánok mindannyiuknak. Veress Dávid önkormányzati képviselő, a jogi szakbizottság tagja Az emberi jogok európai egyezménye az Európa Tanács november 4-én Rómában kelt ETS-005 számú egyezménye, hivatalosan kihirdetett magyar elnevezése: Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény. Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában november 4-én kelt egyezményt (a továbbiakban: egyezmény) Románia vonatkozásában május 18-tól kell alkalmazni. Az egyezményhez mára már 14 kiegészítő jegyzőkönyv is kapcsolódik. Az egyezmény számos emberi jogot garantál, amelyet a nemzeti alkotmányok, köztük az érvényben lévő román alkotmány is az állampolgári jogok formájában lényegileg azonosan határoz meg (pl. élethez való jog, szólás-, vallásszabadság, a gyülekezés és egyesülés szabadsága, a magánélethez, a tulajdonhoz való jog, a személyes szabadsághoz és a tisztességes eljáráshoz való jog). Az egyezmény azonban csak keretjellegű. Az egyes jogok lényegi tartalmát az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga tölti ki tartalommal. A sok ezernyi döntés a Bíróság honlapján lévő keresőrendszerben, elsősorban angolul és részben franciául férhető hozzá. 1. cikk Kötelezettség az emberi jogok tiszteletben tartására A Magas Szerződő Felek biztosítják a joghatóságuk alatt álló minden személy számára a jelen Egyezmény I. fejezetében meghatározott jogokat és szabadságokat. I. fejezet JOGOK ÉS SZABADSÁGOK 2. cikk Élethez való jog 1. A törvény védi mindenkinek az élethez való jogát. Senkit nem lehet életétől szándékosan megfosztani, kivéve, ha ez halálbüntetést kiszabó bírói ítélet végrehajtása útján történik, amennyiben a törvény a bűncselekményre ezt a büntetést állapította meg. 2. Az élettől való megfosztást nem lehet e cikk megsértéseként elkövetettnek tekinteni akkor, ha az a feltétlenül szükségesnél nem nagyobb erőszak alkalmazásából ered: a) személyek jogtalan erőszakkal szembeni védelme érdekében; b) törvényes letartóztatás foganatosítása vagy a törvényesen fogva tartott személy szökésének megakadályozása érdekében; c) zavargás vagy felkelés elfojtása céljából törvényesen tett intézkedés esetén. 3. cikk Kínzás tilalma Senkit sem lehet kínzásnak, vagy embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni. 4. cikk Rabszolgaság és kényszermunka tilalma 1. Senkit sem lehet rabszolgaságban vagy szolgaságban tartani. 2. Senkit sem lehet kényszer- vagy kötelező munkára igénybe venni. 3. E cikk szempontjából a kényszer- vagy kötelező munka kifejezés nem foglalja magában: a) azt a munkát, amelyet az Egyezmény 5. cikke rendelkezéseinek megfelelően eszközölt letartóztatás folyamán, vagy az ilyen letartóztatásból történt feltételes szabadlábra helyezés idején általában megkövetelnek; b) a katonai jellegű szolgálatot, illetőleg a katonai szolgálatot lelkiismereti okokból megtagadó személyek esetében olyan országokban, amelyekben ezt elismerik, a kötelező katonai szolgálat helyett megkívánt szolgálatot; c) a közösség létét vagy jólétét fenyegető szükségállapot vagy természeti csapás esetén előírt szolgálatot; d) a rendes állampolgári kötelezettségek körébe tartozó munkát vagy szolgálatot. 5. cikk Szabadsághoz és biztonsághoz való jog 1. Mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi biztonságra. Szabadságától senkit sem lehet megfosztani, kivéve az alábbi esetekben és a törvényben meghatározott eljárás útján: a) törvényes őrizetben tartás az illetékes bíróság által történt elítélést követően; b) olyan személy törvényes letartóztatása vagy őrizetbe vétele, aki nem tesz eleget a bíróság törvényes rendelkezésének, illetőleg a törvény által megállapított kötelezettség teljesítésének biztosítása céljából történő letartóztatás vagy őrizetbe vétel; c) törvényes letartóztatás vagy őrizetbe vétel abból a célból, hogy e bűncselekmény elkövetése alapos gyanúja miatt az illetékes hatóság elé állítsák, vagy amikor ésszerű oknál fogva szükséges, hogy megakadályozzák bűncselekmény elkövetésében vagy annak elkövetése után a szökésben; d) a kiskorú őrizetbe vétele törvényes rendelkezés alapján nevelési felügyelet céljából vagy törvényes őrizetben tartása az illetékes hatóság elé állítás céljából; e) törvényes őrizetbe vétel fertőző betegségek terjedésének megakadályozása céljából, valamint elmebetegek, alkoholisták, kábítószer-élvezők vagy csavargók őrizetbe vétele; f) törvényes letartóztatás vagy őrizetbe vétel az országba való jogtalan belépés megakadályozása céljából vagy olyan személy törvényes letartóztatása vagy őrizetbe vétele, aki ellen intézkedés van folyamatban kiutasítása vagy kiadatása céljából. 2. Minden letartóztatott személyt haladéktalanul tájékoztatni kell az általa értett nyelven letartóztatása okairól és az ellene felhozott vádról. 3. E cikk 1. c) bekezdésének rendelkezésével összhangban letartóztatott vagy őrizetbe vett minden személyt haladéktalanul bíró, vagy a törvény által bírói hatáskörrel felruházott más tisztségviselő elé kell állítani, és a letartóztatott vagy őrizetbe vett személynek joga van arra, hogy ésszerű időhatáron belül tárgyalást tartsanak ügyében vagy a tárgyalásig szabadlábra helyezzék. A szabadlábra helyezés olyan feltételekhez köthető, melyek biztosítják a tárgyaláson való megjelenést. 4. Szabadságától letartóztatás vagy őrizetbe vétel folytán megfosztott minden személynek joga van olyan eljáráshoz, melynek során őrizetbe vételének törvényességéről a bíróság rövid határidőn belül dönt, és törvényellenes őrizetbe vétele esetén szabadlábra helyezését rendeli el. 5. Mindenkinek, aki e cikk rendelkezéseinek megsértésével végrehajtott letartóztatás vagy őrizetbe vétel áldozata, joga van kártalanításra.

Ivan Patzaichin mozgásra hívja a várost. Május elsején nyílik az uszoda

Ivan Patzaichin mozgásra hívja a várost. Május elsején nyílik az uszoda ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XX. évfolyam, 4. szám, 2013 Május elsején nyílik az uszoda Ivan Patzaichin mozgásra hívja a várost Május első napján reggel 9-kor

Részletesebben

Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben

Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVI. évfolyam, 9. szám, 2009 Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben közérdekű Helyzetkép illegális építkezések a városban

Részletesebben

Az európai parlamenti választások alkalmával nyitott szavazókörzetek jegyzéke

Az európai parlamenti választások alkalmával nyitott szavazókörzetek jegyzéke ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XXI. évfolyam, 4. szám, 2014 Az európai parlamenti választások alkalmával nyitott szavazókörzetek jegyzéke A május 25-én sorra kerülő

Részletesebben

Tisztább víz új hálózaton Évtizedekre meghatározza térségünk jövőjét

Tisztább víz új hálózaton Évtizedekre meghatározza térségünk jövőjét ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XIX. évfolyam, 3. szám, 2012 Tisztább víz új hálózaton Évtizedekre meghatározza térségünk jövőjét Közérdekű Az ivóvízés csatornarendszerek

Részletesebben

Új sorozat, XV. évfolyam, 11. szám, 2008. A TARTALOMBÓL: Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa

Új sorozat, XV. évfolyam, 11. szám, 2008. A TARTALOMBÓL: Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XV. évfolyam, 11. szám, 2008. Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa A TARTALOMBÓL: ÚJDONSÁGOK A HARVÍZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGRÓL A HARVÍZ Rt. legfontosabb rövidtávú célkitűzése a regionális

Részletesebben

Elkezdődtek az uszodaépítési munkálatok

Elkezdődtek az uszodaépítési munkálatok ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVII. évfolyam, 10. szám, 2010 Elkezdődtek az uszodaépítési munkálatok városháza A városi önkormányzat határozataiból / 2. oldal

Részletesebben

1956-os megemlékezések Csíkszeredában

1956-os megemlékezések Csíkszeredában ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVII. évfolyam, 9. szám, 2010 1956-os megemlékezések Csíkszeredában Közérdekű Melegvíz-támogatás a 65. év fölötti csíkszeredaiaknak

Részletesebben

Egy év alatt megszépülve

Egy év alatt megszépülve ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XX. évfolyam, 8. szám, 2013 Egy év alatt megszépülve Waldorf-siker / 2. oldal Bonis Bona díjazottjaink / 2. oldal Székely Előfutár

Részletesebben

A kaláka mozgalmat receptre kellene felírni!

A kaláka mozgalmat receptre kellene felírni! ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVIII. évfolyam, 5. szám, 2011 A kaláka mozgalmat receptre kellene felírni! Egy évtized telt el azóta, hogy a Csíki Termé szetjáró

Részletesebben

Emberi Jogok Európai Egyezménye

Emberi Jogok Európai Egyezménye Emberi Jogok Európai Egyezménye A 11. és 14. Kiegészítő Jegyzőkönyv által módosított Emberi Jogok Európai Egyezménye valamint az 1., 4., 6., 7., 12. és 13. Kiegészítő Jegyzőkönyv Az Egyezményt korábban

Részletesebben

Ede, Csíkszereda büszke rád!

Ede, Csíkszereda büszke rád! ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XIX. évfolyam, 8. szám, 2012 Ede, Csíkszereda büszke rád! KÖZÉRDEKŰ / VÁROSHÁZA Zökkenőmentes tanévkezdés / 2. oldal Nemcsak a város,

Részletesebben

Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl. és kiegészítô jegyzõkönyvei

Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl. és kiegészítô jegyzõkönyvei Egyezmény az emberi jogok és alapvetô szabadságok védelmérôl és kiegészítô jegyzõkönyvei 1 Official version: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol

Részletesebben

Gyáli Újság. elfogadták a város idei költségvetését. önkormányzati pályázatok. Óvodai beiratkozások rendje. II. gyáli böllérverseny

Gyáli Újság. elfogadták a város idei költségvetését. önkormányzati pályázatok. Óvodai beiratkozások rendje. II. gyáli böllérverseny Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja elfogadták a város idei költségvetését önkormányzati pályázatok Meghívó Gyál Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt és

Részletesebben

Régizene Fesztivál 2009 Július 19 26.

Régizene Fesztivál 2009 Július 19 26. Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVI. évfolyam, 6. szám, 2009 Régizene Fesztivál 2009 Július 19 26. kultúra Ezer Székely Leány Napja 2009 / 2. oldal Gurult a Rádió 2009-ben is

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

AFili májusban egyhetes rendezvénysorozattal

AFili májusban egyhetes rendezvénysorozattal 2011.2. január 9., hétfő KÖZÉLETI NAPILAP I. (XXIV.) évf., 4. (6171.) Szám 16 oldal ára 1 lej A magyarság nyomában 2 Nőtt a légúti megbetegedések száma 3 Nagyobb adóteher 8 a tehergépkocsin Homoródszentpál

Részletesebben

BeÉles(s)ítve. Kapás Bogi-interjú. Egészségügyi modell. 2015. augusztus 27. www.zuglo.hu 25. évfolyam 14. szám INGYENES KÉTHETI LAP

BeÉles(s)ítve. Kapás Bogi-interjú. Egészségügyi modell. 2015. augusztus 27. www.zuglo.hu 25. évfolyam 14. szám INGYENES KÉTHETI LAP Kapás Bogi-interjú Úgy mentem ki Kazanyba, hogy megpróbálok világbajnoki címet szerezni, és nagyon örülök, hogy érmesként térhettem haza nyilatkozta lapunknak Kapás Boglárka. Igaz, jobb lett volna 800

Részletesebben

45. MÁÉRT a magyar máért. Az oktatási törvényt még az õsszel el kell fogadni. Szilágyság/45. Lapzárta. 2010. november 12. Beindúlt az építkezés

45. MÁÉRT a magyar máért. Az oktatási törvényt még az õsszel el kell fogadni. Szilágyság/45. Lapzárta. 2010. november 12. Beindúlt az építkezés Szilágyság/45. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. november 12. 1. 2010. november 12. 45. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közéletünk 3. oldalon KÖZLEMÉNY A koalíciónak elemeznie kell az eddigi

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

Csomafalvi Hírlap. Az elégedettség margójára... A spiritulaitás évében, minden hónapra egy gondolat:

Csomafalvi Hírlap. Az elégedettség margójára... A spiritulaitás évében, minden hónapra egy gondolat: Csomafalvi Hírlap A T A R T A L O M B Ó L : Pályázatok és beruházások, Jogi tanácsadó Önkénteseket keresünk A mezőgazdasági hírek Csomafalvi kékfény, Közérdekű információk Szelektív hulladékgyűjtés, Tanácshatározatok

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzatának lapja. Elkészült a Komáromi utca aszfaltozása Polgármesteri

Csörög Község Önkormányzatának lapja. Elkészült a Komáromi utca aszfaltozása Polgármesteri Csörögi Hírlevél Csörög Község Önkormányzatának lapja 2015 július Elkészült a Komáromi utca aszfaltozása Polgármesteri közlemény Nem is akárhogy! Autópálya minőségű aszfaltburkolatot kapott Csörög egyik

Részletesebben

Egyelőre nem emel árat a Termidor. Idén is kátyús telünk van... (Cikkünk a 7. oldalon található) 2011 január. (Írásunk a 6. oldalon olvasható)

Egyelőre nem emel árat a Termidor. Idén is kátyús telünk van... (Cikkünk a 7. oldalon található) 2011 január. (Írásunk a 6. oldalon olvasható) Dunakeszi polgár XII. évfolyam 1. szám 2011 január Idén is kátyús telünk van... (Cikkünk a 7. oldalon található) Egyelőre nem emel árat a Termidor (Írásunk a 6. oldalon olvasható) 2011. január 21-től Fűtésrendszer

Részletesebben

JUBILÁLT A NYÍRSÉG AJÁNDÉK NYUGDÍJASOKNAK

JUBILÁLT A NYÍRSÉG AJÁNDÉK NYUGDÍJASOKNAK 4 KIGYÚLTAK AZ ÜNNEPI FÉNYEK A BELVÁROS- BAN. Vasárnap délután az elsõ adventi gyertya meggyújtásával Nyíregyházán is kezdetét vette a karácsonyvárás idõszaka. 5 ÁTMENETI OTTHONOK 6 KÖZGYÛLÉS ELÕTT A SPORTFINANSZÍROZÁS.

Részletesebben

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 33. szám 2011. október 6.

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 33. szám 2011. október 6. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? Garantálom a legalacsonyabb beruházási költségek elérését a kivitelezõk megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás, beruházás-lebonyolítás,

Részletesebben

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9.

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9. Szilágyság/7. 1. 7. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elégedetlen Február második hetében ülésezett a községek Országos Szövetsége. A 346 küldött egyhangúan fogadta el azt a felhívást, amelyet az ország parlamentjéhez

Részletesebben

Projektfelülvizsgálat

Projektfelülvizsgálat LXI. évfolyam 8. szám 2009. február 27. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb március 6-án. Együttnevelési módszerek Március 4-én immár tizenötödik alkalommal szervezi meg a kerületi önkormányzat és

Részletesebben

IX. évfolyam 9. szám 2014. március 7. Ingyenes információs lap. állít Nagykõrös ÖN IS!

IX. évfolyam 9. szám 2014. március 7. Ingyenes információs lap. állít Nagykõrös ÖN IS! Nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük kedves Hölgy Olvasóinkat. Dr.Czira Szabolcs, a Szerkesztõbizottság elnöke IX. évfolyam 9. szám 2014. március 7. Ingyenes információs lap LEGYEN OTT ORSZÁGZÁSZLÓT

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelésről

A kapcsolt energiatermelésről ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVIII. évfolyam, 10. szám, 2011 A kapcsolt energiatermelésről VÁROSHÁZA Döntött a testület / 2 3. oldal Közérdekű A Piac negyedi

Részletesebben

VÁLTOZIK AZ IGÉNYLÉS. Április elsejétõl a kormányhivatalok. kerültek a családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggõ feladatok.

VÁLTOZIK AZ IGÉNYLÉS. Április elsejétõl a kormányhivatalok. kerültek a családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggõ feladatok. 3 4 5 6 8-9 14 ÚJ FÕIGAZGATÓ. Márciustól dr. Adorján Gusztáv megbízott fõigazgatóként vezeti a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak egységeit. MÉG MELEGEDHETÜNK VÁLTOZIK AZ IGÉNYLÉS. Április elsejétõl

Részletesebben

Városkép. 2015. február 11. XXIV. évfolyam 2. szám. 158 milliós energetikai korszerűsítés a Vörösmarty iskolában. Sakk-matt az utcát fűtő

Városkép. 2015. február 11. XXIV. évfolyam 2. szám. 158 milliós energetikai korszerűsítés a Vörösmarty iskolában. Sakk-matt az utcát fűtő Alacskai úti lakótelep p Almáskert p Belsőmajor p Bélatelep p Bókaytelep p Erdőskert p Erzsébettelep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganztelep p Gloriett-telep p Havannatelep Kossuth Ferenc-telep p Lakatostelep

Részletesebben