Az Erkel Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola tanulóinak. mûsorával kezdõdött a városi pedagógusnap. Pápa. Folytatás a 2. oldalon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Erkel Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola tanulóinak. mûsorával kezdõdött a városi pedagógusnap. Pápa. Folytatás a 2. oldalon"

Átírás

1 Pápa és Vidéke június 14. Közéleti hetilap X. évfolyam 12. szám A nemzeti összetartozás napjára emlékeztek Az Erkel Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola tanulóinak verses-énekes mûsorával kezdõdött a városi pedagógusnap. Pápa Köszöntötték a pedagógusokat Június elsején tartották Pápán a városi pedagógusnapi ünnepséget. A tanítókat, tanárokat, óvodapedagógusokat a Szent István Római Katolikus Általános Iskola aulájában köszöntötték. város önkormányzata minden évben megünnepli a városban oktató-nevelõ szakembereket. Idén Unger Tamás alpolgármester mondott köszöntõ beszédet. Nincs még egy olyan ambivalens hivatás, mint a pedagógusoké, mert ez a pálya sok azonnali, gyors sikerrel kecsegtet, ugyanakkor a tanítói, tanári munka valódi hasznát csak élvek, esetleg évtizedek múlva tudja megmutatni. Bõvebben a 4. oldalon Csendes fõhajtással rótták le tiszteletüket a jelenlévõk a nemzeti összetartozás napján a Milleniumi Emlékparkban megrendezett városi megemlékezésen. A nemzeti összetartozásról szóló törvény két éve lépett hatályba. Kinyilvánította, hogy felelõsséget vállalunk a határokon túl élõ magyarságért, és a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja része az egységes magyar nemzetnek. Az Országgyûlés június 4-ét, az évi trianoni békediktátum napját a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. Folytatás a 2. oldalon Közel két kilométer hosszú csapadékvíz-csatornát építenek a Somlai utca és a Munkás utca közötti városrészen. Az új csatornaszakasz a csapadékvíz elvezetését segíti közel negyven hektár területen. A beruházás tizenkétezer ember lakókörnyezetének megóvását eredményezi, hangzott el az európai uniós támogatással megvalósuló beruházás projektnyitó rendezvényén múlt csütörtökön. AprogramonUnger Tamás alpolgármester elmondta, az ivóvíz- és a szennyvízhálózat tekintetében teljes kiépítettséggel rendelkezik a város, a csapadékvíz-elvezetõ hálózatról azonban ez nem mondható el. A közel 119 millió forintos beruházás azonban jelentõs elõrelépés lesz ban a város kidolgozott egy koncepciót a csapadékvíz elvezetésére, a Elindult a projekt település bel- és külterületeire vonatkozóan is. A belvárosban és a lakótelepeken, a Szabó Ervin és az Erkel utcák környékén zárt rendszerû csatornát építettek, amely azonban nagy esõzések idején már nem képes elszállítani a vizet, így kiöntések keletkezhetnek. Továbbiak a 2. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke június 14. Folytatás az 1. oldalról A trianoni emléknapon Pápa Város Fúvószenekarának toborzójára gyülekeztek az emlékezõk, közöttük a város vezetõi, a képviselõ-testület és a pártok tagjai, diákok, valamint a Pápai Huszáregyesület tagjai. Elsõként Müller Kata énekelt a Sindõ Zenekar kíséretében, majd Szanyiné Csepregi Ilona népmûvelõ A nemzeti összetartozás napjára emlékeztek idézte fel röviden a történelmi tényeket. Mint mondta, a trianoni békeszerzõdés az elsõ világháborút lezáró Párizs környéki békeszerzõdések rendszerének részeként, a háborúban vesztes Magyarország és a háborúban gyõztes Antant szövetség hatalmai között jött létre. Meghatározta Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb- Horvát-Szlovén Királyság új határait. A szerzõdést június 4-én írták alá a franciaországi Versailleshoz tartozó Nagy Trianon kastélyban. Ezt követõen Csigi Ádám tolmácsolásában hangzott el Bella István Halotti beszéd címû verse, majd a Vadvirág Néptáncegyüttes tagjai a különbözõ tájegységek népviseleteiben felkötötték a nemzeti színû szalagot az elcsatolt területeknek - Õrvidék, Felvidék, Kárpátalja, Erdély és Délvidék - emléket állító kopjafákra. A megemlékezés az Országzászló emlékmûnél folytatódott tovább, ahol a jelenlévõk elhelyezték koszorúikat. Meleg Andrea Elindult a projekt Folytatás az 1. oldalról A probléma megoldására több fejlesztést is végrehajtott már az önkormányzat. A mostani beruházás a nyugati városrész csapadékvíz-terhelését hivatott enyhíteni részletezte Unger nek. Mint mondta, a Munkás utca mentén megépítendõ csapadékvíz-elvezetõ tehermentesíti az Erkel utcai fõgyûjtõt. Az új szakasz méter hosszú lesz, 640 méteren, 1240 méteren pedig nyílt ár- Trianont gyászolta a Jobbik Átalakult és megcsonkult családtagjaink élete, megváltoztak emberi, társadalmi kapcsolataink. Romlott gazdasági helyzetünk és pusztulni kezdett a magyarság, mondta Erõss Bulcsú önkormányzati képviselõ a Jobbik Magyarországért Mozgalom Pápai Alapszervezetének trianoni megemlékezésén. A jobbikos politikus kiemelte; a huszadik században nem volt még egy olyan ország Európában, melytõl megvonták volna az önrendelkezés jogát. Sõt, azt akarták, ne legyen nemzettudatunk. Erõss Bulcsú emlékbeszédében áttekintette a történelem során hatalomra került kormánypártok rendelkezéseit a határainkon túlra szakadt magyarságságot illetõen. Elmondta, Versailles és Trianon felelõs Európa kettészakadásáért, az emberiség két legnagyobb diktatúrájának, a nácizmusnak és a kommunizmusnak a létrejöttéért, több százezer magyar meghurcoltatásáért és haláláért. Nekünk ifjabbaknak nincs más feladatunk, mint az, hogy bízzunk, reméljünk és mindent megtegyünk azért, hogy a 92 évvel ezelõtti határokat visszaállíthassuk, fogalmazott az önkormányzati képviselõ. Dr. Hegedûs Lóránt nyugalmazott református püspök a magyar nemzet gyászünnepén azt hangsúlyozta, hogy az ország nem azé, aki meghal érte, nem azé, aki megtartja ezer évig. Az ország azé, aki tele szüli. Mert abba nem szólhatnak bele a trianoni palotában, a berlini bunkerban, a Kreml palotájában, ha a magyar anyák szülnek. A népességfogyás megállítása nemzetünk egyik legfontosabb feladata, tette hozzá a szónok, aki ebben látja a magyarság felemelkedésének lehetõségét. A megemlékezés végén a Jobbik helyi szervezete egy facsemetét ültetett az Országzászló emlékmû mellé. Tamás. - Az önkormányzat támogatásra pályázott a beruházáshoz. A KDRFÜ és az NFÜ százmillió forintot bocsátott a város rendelkezésére a projekt megvalósításához, a beruházás teljes költsége közel 119 millió forint, a különbözetet a város vállalja. A munkák befejezésének határideje pedig ez év július 31-e ismertette az alpolgármester. A projekt részleteit Molnár István városfejlesztési osztályvezetõ mutatta be a megjelentek- kot építenek a külterületi részen. A csatorna az Erkel utcától indul és a Munkás utca mentén, a Jedlik Ányos utcáig zárt rendszerben vezeti el a vizet, onnan pedig nyílt árokban viszi tovább a Séd patakba. A projektnyitó rendezvény végén a megjelentek megtekintették a beruházás helyszínét. A kivitelezõ Boroszlán Zrt. vezérigazgatója elmondta, az építkezés szakaszos és átmeneti forgalomkorlátozással jár majd.

3 2012. június 14. Pápa és Vidéke 3 Pályázatok munkahelymegõrzésre A kormány hazai forrásból pályázatokat indított el mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtõ beruházásainak támogatására, valamint jelentõs létszámot foglalkoztató munkáltatók esetében munkahelymegõrzésre. A programok eddigi eredményeirõl, a további lehetõségekrõl dr. Kovács Zoltán Veszprém megyei kormánymegbízottat, térségünk országgyûlési képviselõjét kérdeztük. - Az év elsõ felében milyen volt az érdeklõdés megyénkben a pályázatok és támogatások iránt? - A kormány ebben az évben kiemelt figyelmet fordít a munkahelymegõrzõ támogatásra, mint a foglalkoztatotti létszám megtartását szolgáló eszközre. Ezzel kívánja elõsegíteni, hogy a gazdasági válság negatív hatásának kitett mikro-, kis- és közepes vállalkozások a létszámleépítés helyett a foglalkoztatott létszám megtartására törekedjenek. Ezt a szándékot jól tükrözik a megyére vonatkozó adatok is, hiszen május 30-ig munkahelymegõrzõ támogatásra 52 munkáltató nyújtott be kérelmet. A megyében 99,4 millió forint összegû támogatást ítéltünk meg, összesen 293 fõ munkahelyének megtartására vonatkozóan. Az elvárt béremelést teljes körûen végrehajtó munkáltatók számára kiegészítõ bérkompenzációs országos pályázat került kiírásra. Veszprém megyében a határidõig 193 db pályázat érkezett be, több mint 351 millió forint összegû támogatási igénnyel, a támogatással érintett munkavállalók létszáma meghaladja a hétezer fõt. A pályázatok elbírálása folyamatban van, a támogatásról a nemzetgazdasági miniszter dönt. A munkahelyteremtõ beruházási pályázat keretében Veszprém megyében idén eddig 4 vállalkozás részesült 21,3 millió forint összegû vissza nem térítendõ támogatásban, amely 12 fõ munkahelyteremtését és 47 fõ foglalkoztatotti létszám megtartását segíti elõ. - Milyen pályázati lehetõségeket kínálnak a továbbiakban a vállalkozók, illetve az álláskeresõk számára? - A rendelkezésre álló mintegy 315 millió forintos keretbõl 60 millió forintot önfoglalkoztatóvá válás elõsegítése visszatérítendõ és vissza nem térítendõ Olcsó, jó minõségû szálláslehetõség egyéni utazóknak, turistacsoportoknak, diákcsoportoknak, osztálykirándulóknak, nyugdíjas csoportoknak. 100 férõhely! Standard és apartman típusú szobák (1-3-5 ágyasak) Szolgáltatások: 0-24 órás portaszolgálat Õrzött-zárt parkoló Étkezési lehetõség a szálló ebédlõjében Wi-Fi Futballpálya és egyéb sportolási lehetõség Esküvõi lakodalmatokhoz kerestek helyszínt? Szálláslehetõségre van szüksége a rokonoknak, barátoknak? Szolgáltatásaink: fõ befogadására alkalmas ebédlõ kedvezményes szálláslehetõség sokszínû menüválaszték az ünnepi étkezéshez dekoráció kamatmentes tõkejuttatás, vállalkozóvá válás - támogatásra fordítjuk. A támogatás mértéke legfeljebb 3 millió forint lehet, amelybõl 1 millió forint visszatérítendõ és 2 millió forint vissza nem térítendõ juttatás. A pályázat május 25-én került meghirdetésre és szeptember 30-ig folyamatosan lehet benyújtani a Munkaügyi Központ kirendeltségein a legalább 3 hónapja regisztrált álláskeresõknek. A továbbiakban is kérheti a munkahelymegõrzés támogatását az a munkáltató, aki mûködésével összefüggõ okból a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással kívánja megszüntetni. A támogatás mértéke a munkavállaló munkabérének és az azt terhelõ szociális hozzájárulási adó együttes összegének százalék illetve százalékig is terjedhet. A támogatás amely legfeljebb 12 hónapra állapítható meg - feltétele, hogy a munkáltató vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követõen legalább a támogatás idõtartamával megegyezõ idõtartamú továbbfoglalkoztatását. Munkahelymegõrzõ támogatásra egyébként 2012-ben 205 millió forint áll rendelkezésre Veszprém megyében a Nemzeti Foglalkoztatási Alap keretébõl. A kérelmeket a szükséges mellékletekkel együtt a munkaadó székhelye vagy telephelye szerint illetékes kirendeltségre kell benyújtani, az erre a célra szolgáló nyomtatványokon június 30-ig. A támogatással kapcsolatban a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja kirendeltségein kérhetnek felvilágosítást a munkáltatók. Fontos megemlíteni azt is, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium központi programot indított, melynek célja a munkaerõ-piaci válsághelyzetek kezelése, a csoportos létszámleépítések megelõzése. A munkaügyi központ ennek megfelelõen forrás-kiegészítési kérelmet terjeszthet be a minisztériumba abban az esetben, ha a munkáltató a létszámleépítéssel érintett telephelyén legalább 50 fõ átlagos statisztikai létszámot foglalkoztat, és csoportos létszámleépítést tervez végrehajtani, vagy jogutódlás eredményeként a továbbfoglalkoztatásra átvett munkavállalók létszáma a 25 fõt eléri. Ebben az esetben a minisztérium biztosítja a támogatás finanszírozásához szükséges forrás legfeljebb 75 százalékát. A támogatás mértéke a központi munkahelymegõrzés esetében a munkavállalók bérének és az azt terhelõ szociális hozzájárulási adónak a százalékáig terjedhet, a támogatás havi mértéke pedig egy munkavállalóra vonatkozóan nem haladhatja meg a kötelezõ legkisebb munkabér 120 százalékát, idõtartama legfeljebb 6 hónap lehet. Forrásbiztosítási kérelmet a munkaügyi központ legkésõbb június 30-ig terjeszthet be. A támogatással kapcsolatban szintén a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja kirendeltségein adnak tájékoztatást munkatársaink. Falunap Nemesgörzsönyben Vadpörkölt, utcabál Az elmúlt szombaton zenés ébresztõ rázta fel azokat a nemesgörzsönyi polgárokat, akik még a reggeli órákban békésen szunyókáltak, így tudatva a település lakosságával, hogy kezdetét vették a falunapi programok a Pápához közeli takaros településen. A falunapi sportrendezvények labdarúgó mérkõzésekkel indultak, ahol a fiatalok és a férfiak mellett a hölgyek is focicipõt húztak. A mozgás örömét természetesen további ötletes programok garantálták, így voltak népi ügyességi játékok hordólovaglás, trambulin, százlábú gólyaláb, lehetett pónilovakon lovagolni, quadokon módjával száguldozni és sétakocsikázni is, a kalandvágyók pedig légpuskalövészeten vehettek részt. A nap folyamán kisvasút közlekedett a településen, volt légvár és kézmûves játszóházak is. A sport-, az ügyességi, vagy éppen az alkotó feladatok után jólesett mindenkinek a finom, zamatos ebéd, amelyben vadpörkölt, babgulyás és halászlé szerepelt az étlapon. A falatozás közben jó ebédhez szólt a nóta, majd a nemesgörzsönyi fiatalok léptek fel a világot jelentõ deszkákra, aztán a Szeptim operett elõdadásával, Zsongi bohóc zsonglõrmûsorával és a Pápai Musical Stúdió tehetséges énekeseinek produkciójával folytatódott a kora délután a nemesgörzsönyi falunapon. A könnyûzenei slágerek után gyönyörû hastáncos hölgyek állították meg néhány pillanatra a levegõt Nemesgörzsönyben, majd Polgár Péter humorista csalt mosolyt a figyelõ arcokra, az ABBA light retro formáció pedig a világhírû svéd együttes legnépszerûbb dalait hozta el. A sportversenyek eredményhirdetése elõtt Michael Jackson-emlékmûsort láthatott a több száz fõs közönség, majd az X-faktor sztárja, Wolf Kati adott emlékezetes koncertet. - Nagyon örülünk neki, hogy a falunap költségvetésének csaknem felét Leader támogatásból tudtuk finanszírozni. A fiatal korosztálytól az idõsebbekig mindenki segített, a falunap koordinálását pedig Halász Csaba alpolgármester úr fogta össze nyilatkozta lapunknak Gyõrffy Balázs, Nemesgörzsöny polgármestere. A 2012-es nemesgörzsönyi falunap utcabállal zárult, a hangulatot a Koktél bulizenekar garantálta hajnalig. Polgár Szilárd Az Acsády Ignác Szakképzõ Iskola Pápa, Erkel F. u. 39. felvételt hirdet 1 fõ építõmérnök/építészmérnök szakmai tanár, valamint 1 fõ egészségügyi szakmai tanári állásra. Pályázati feltételek: fõiskola, építõmérnök/építészmérnök végzettség, egészségügyi fõiskolai végzettség. A munkakör legkorábban augusztus 21. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: június 30. A pályázathoz szakmai önéletrajz és a végzettségek igazolása szükséges. Pápai Kóter Turistaszálló Szállásfoglalás, információ: 06/89/ , 06/20/ A pápai ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZÕ ISKOLA felvételt hirdet: Szakiskolai képzésekre: 9. évfolyamon induló képzések: szociális gondozó, hegesztõ, szerszámkészítõ, villanyszerelõ,bútorasztalos,festõ 11. évfolyamon induló képzések: kõmûves, gépi forgácsoló, mezõgazdasági gépszerelõ, nõi szabó, bútorasztalos Szakközépiskolai képzésekre: közlekedés szakmacsoport autószerelõ vagy autóelektronikai mûszerész kimenet Érettségi utáni emelt szintû képzések: (képzési idõ 2 év) - erõsáramú elektrotechnikus - autószerelõ érdeklõdni lehet a 89/ as telefonszámon. Beiratkozás idõpontjai: én 8-12 és óráig, és án 8-10 óráig.

4 4 Pápa és Vidéke június 14. Jövõ héten játékfesztivál Játék mindörökké Ha június, akkor játékfesztivál Pápán. Idén a jövõ héten, csütörtöktõl vasárnapig 60 szórakoztató, játékos és interaktív program vár mindenkit 15 helyszínen. Az immáron 22. alkalommal megrendezett fesztivál az elmúlt évekhez képest új elemeket is tartalmaz - hangzott el a hétfõn megtartott sajtótájékoztatón. A fesztivál alapkoncepciója ugyanaz, mint 1991 óta minden évben volt: értékes kikapcsolódás, interaktív játék minden korosztály számára. Ezt változatos programok során érik el. A négy nap alatt lesz például több kiállítás is: jubileumi bélyegkiállítás, tárlat óvodások alkotásaiból, makettkiállítás és retro játékkiállítás, utóbbi a Somogyi Galériában. A játékfesztiválon mindig nagy szerepet kapnak a sportprogramok és a legkülönfélébb versenyek. Most is lesz fõzõverseny, horgászverseny, sportos és családi vetélkedõk. A vasárnapi családi vetélkedõn négyfõs csapatok versenyeznek egymással értékes édességcsomagokért. A rendezvényen nagy hangsúlyt kapnak a gyermekprogramok. A gyerekeket idén is várja Aprajafalva, ahol a közlekedési játszótértõl kezdve a fizika csodáin át, egészen a kézmûves foglalkozásokig és a mutatványos játszóházig, a legkülönfélébb programok közül választhatnak. Újdonság a Játékfesztiválon, hogy az ügyes kezû érdeklõdõk segítségével, a Mi világunk program keretében elkészül egy fesztiválalkotás is, hangsúlyozta dr. Baloghné Uracs Marianna, a Jókai Mór Mûvelõdési és Szabadidõ Központ intézményvezetõ helyettese, aki elmondta azt is hogy a rendezvény programjainak összeállításánál különös figyelmet fordítottak a fiatalok igényeire, az egyik közösségi honlapon szavazással választották pédául ki, hogy ki lépjen fel a nyitókoncerten, ennek eredményeképpen június 15-én, pénteken este a Punanny Massif zenekar koncertezik Pápán. Szombat este pedig az országos tehetségkutató mûsorból ismert Strokes ütõegyüttes és az Appril Projekt táncegyüttes lép fel, a zárókoncerten pedig a Beatrice zenekar szórakoztat. A Miniolimpián Pápa külföldi testvérvárosai vesznek részt, most Losonc, Leinefelde, Kovászna és Kampen sportolói versenyeznek a pápaiakkal és egymással, mondta Feketéné Földi Judit. a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet-vezetõje a sajtótájékoztatón. Dr. Áldozó Tamás polgármester elárulta, a játékfesztivál összköltsége 13 millió forint. Összesen 3 millió forint jön be területhasználatból, illetve a támogatóktól, például 1 millió forinttal járul hozzá a rendezvény költségeihez a Szerencsejáték Zrt. vb Isten áldja a tisztes ipart! Hagyományos iparos és családi napját tartotta a hétvégén a Pápa és Térsége Ipartestület a Malom-tónál. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idõjárás ezúttal sem volt kegyes a szervezõkhöz, de a szemerkélõ esõ nem szegte kedvét az érdeklõdõknek. Szabó Tibor, az Ipartestület elnöke megnyitó beszédében köszönetet mondott azoknak a mecénásoknak, akiknek köszönhetõen ismét megrendezhették az iparos és családi napot. Elmondta, anyagiak hiányában az elnökséggel közösen idén úgy tervezték, hogy a székház berkein belül egy szûk körben tartják. Ekkor jött a segítség; van akik munkájukkal, míg mások pénzbeli támogatásukkal Köszöntötték a pedagógusokat Folytatás az 1. oldalról Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, a hiábavaló erõfeszítés és a kellemetlen meglepetés. Nincs talán még egy ilyen személyfüggõ foglalkozás sem, amely akár egész életre szóló nyomokat hagyhat gyermekben, ifjakban fogalmazott az alpolgármester. Soha nem az oktatás rendszerét, hanem a tanítók, tanárok személyét õrizzük meg jó emlékezetünkben, mondta az ünnepségen Unger Tamás, majd hozzátette: az az ország, régió vagy város, amelyik nem törõdik megfelelõen oktatásával, a saját jövõjétõl veszi el a lehetõségeket. Aki azonban felvállalja annak fejlesztését, gondozását, saját közösségét, nemzetét építi, s teremt számára további lehetõségeket. - Több európai ország példáját is említhetném: Finnország, vagy általában a skandináv országok, de Németország is nagyban épített az oktatás fejlesztésére. Mi is ezt tesszük itt, Pápán. Az elmúlt években városunkban a fejlesztések középpontjában a közoktatás állt, óvodák, általános iskolák, középiskolák újultak meg, s ha a nem önkormányzati intézményeket is hozzávesszük, további fejlõdést is látunk. Mára elmondhatjuk, hogy a Pápán tanuló diákok és óvodások túlnyomó többsége modern, rendezett környezetben töltheti mindennapjait. Biztos vagyok benne, hogy ez a folyamat még nem fejezõdött be mondta Unger Tamás alpolgármester, majd egy amerikai politológus gondolatát idézte: Azt hiszed, az oktatás drága. Próbáld ki a tudatlanságot! Ezt követõen az alpolgármester sok erõt, türelmet és kitartást, jókedvet és örömet kívánt a pedagógusoknak hivatásukhoz, mindennapjaikhoz. Az ünnepség végén 16 pedagógus vett át szolgálati emlékérmeket dr. Áldozó Tamás polgármestertõl. Varga Bea Kilátogat a játékfesztiválra? A játékfesztivál a város egyik legnagyobb és legnépszerûbb programja közé tartozik. Több mint két évtizeddel ezelõtt rendezték meg elsõ alkalommal, melynek akkor az újonnan felszabadult orosz laktanya volt a helyszíne. Az utóbbi években a Várkert és környéke ad otthont a színes, érdekes, mozgalmas és páratlanul gazdag hétvégi családi eseménynek. Az idei játékfesztivál június 14-tõl 17-ig várja az érdeklõdõket. A hagyományokhoz hûen reggeltõl éjszakáig peregnek majd az események, melyen bizonyára minden korosztály megtalálja a kedvére való programot. Körkérdésünkben arról érdeklõdtünk önöktõl, hogy kilátogatnak-e a hétvégi fesztiválra? Szalóky Zsolt - Minden évben elmegyek a játékfesztiválra, most is nagyon várom. Általában a mennyasszonyommal és a barátaimmal járjuk körbe a különbözõ helyszíneket. Elsõsorban a koncertek és az esti szórakozós programok érdekelnek. A délelõtti események számomra kevésbé vonzóak, mivel még nincs gyerekem. Az idei részletes programot még nem láttam, de a Jótékonysági Motoros Találkozót és a koncerteket biztosan nem hagyom majd ki. Füszfa Ernõné - Várjuk már a hétvégét a járultak hozzá a rendezvény sikeres lebonyolításához. Az iparos napra ellátogatott Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének újonnan megválasztott elnöke is, aki nagy megtiszteltetésnek vette a meghívást. Mint mondta, közel 230 tagja van az ipartestületnek, de ilyen gyerekekkel. A kicsik 5 és 7 évesek, míg a nagylányom 19 múlt. Õ már a barátaival nagyszabású rendezvényt csak kevesen szerveznek. A pápai iparos és családi napot példaértékûnek nevezte az országos elnök. Az ünnepélyes megnyitót követõen kezdetét vette a szórakozás, melyrõl amatõr mûvészek gondoskodtak. Az ének, a tánc, és a zumba show mellett, számos kiegészítõ program várta a vendégeket. A nagysátorban a pápai és vidéki iparosok, kézmûvesek portékáit lehetett megcsodálni. A szabadtéri programok közül nagy érdeklõdés kísérte a rendõrségi bemuta- megy a játékfesztiválra, melyet szinte soha nem hagy ki a család. A kisebbekkel elsõsorban a délelõtti programokat járjuk végig. Kedvencük a kalandpark és a különbözõ kézmûves foglalkozások, melyekbõl rendszeresen kiveszik a részüket. A lányomat a koncertek érdeklik és az élménypark. Természetesen az idei játékfesztivált sem hagyjuk ki. Pölöskeiné Simon Andrea - Általában minden városi rendezvényre elmegyünk. tót. A szervezõk a gyerekekre is gondoltak: volt kézmûves foglalkozás, arcfestés, játékos ügyességi verseny, pónilovaglás és a picik nagy örömére kisállatsimogató. Közben készült a sok finomság. Rotyogott a bográcsokban a pörkölt, sült a cicege, hogy senki ne maradjon éhesen. Szabó Tibor elnök kérdésünkre elmondta, a pápai iparosok száma a gazdasági válság miatt lecsökkent. Néhányan bezártak, míg mások szüneteltetik tevékenységüket, de bíznak abban, hogy a kormány segítségével sikerül átvészelniük ezt az idõszakot. Egy eredményes pályázatnak köszönhetõen 280 millió forintot nyertek, így hamarosan 15 területen kezdik meg az oktatást, mely segítheti a megerõsödésüket. A gyerekek már nagyok, így baráti társasággal. Napközben még dolgozunk, ezért a késõ délutáni és az esti programok közül szoktunk válogatni. Többnyire a koncertek érdekelnek bennünket, de az erõs emberek versenyét és a sportprogramokat sem hagyjuk ki soha. De végigjárjuk a kézmûves vásárt, valamit minden alkalommal megkóstoljuk a különbözõ gasztronómiai finomságokat. Meleg Andrea

5 2012. június 14. Pápa és Vidéke 5 Ünnepi könyvhét Vathy Zsuzsával ünnepeltek Pápán A Jókai Mór Városi Könyvtár és a Líra könyvesbolt szervezésében Vathy Zsuzsa legújabb könyvének bemutatója volt az ünnepi könyvhét egyik legjelentõsebb helyi rendezvénye. Vasárnap délelõtt az egyik nagy bevásárlóközpontban található könyvesboltban mutatták be a pápai származású írónõ legújabb kötetét, a Columbo autóját. Unger Tamás alpolgármester köszöntötte a rendezvényen Vathy Zsuzsát, és örömét fejezte ki, hogy a könyv ünnepéhez kapcsolódóan újra Pápára látogatott a neves írónõ. Az alpolgármester szólt arról is, hogy Pápa még manapság is a Dunántúl Athénja, a pápai kötõdésû írók erõteljesen képviselik is ezt az ideát, emellett azt is, hogy egy kicsit mindenki pápai. Colombo autója, ez a címe Vathy Zsuzsa legújabb könyvének, mely valójában egy novelláskötet, amelyben a cigányság kultúrköréhez kapcsolódó írások találhatók. A könyv fõszerep- Ünnepi könyvhetet Magyarországon több mint 70 éve rendeznek, mondta el a programon résztvevõ dr. Hermann István. Pápán rendszeresen tartottak könyvheti rendezvényeket, idén két programmal kapcsolódtak városunkban az országos eseményhez, nyilatkozta a könyvtárigazgató. Egyik program a Molnár Lajos Õk tizenegyen a magyar irodalomból címû kötetének bemutatója volt a városi könyvtárban, másik pedig Vathy Zsuzsa könyvének vasárnapi, dedikálással egybekötött író-olvasó találkozója volt. - Jó lenne a jövõben itt, Pápán rendezni egy saját könyvheti programot, mely keretében a könyvkiadással foglalkozó intézmények például könyvtárak, iskolák saját kiadványaikat kínálnák a pápai olvasóknak. Mert mindenki, aki könyvet ír vagy megjelentet, azért teszi, hogy azt többen is elolvassák fogalmazott dr. Hermann István. lõje Roland, valójában valamennyi novella róla, az õ életérõl, családjáról, sorsáról szól. Vathy Zsuzsa olvasóinak elmondta, a cigányság fogalmával és kultúrájával Pápán találkozott elõször, de a gondolat, hogy írjon róluk, csak késõbb fogalmazódott meg benne. A kötet dedikálásán Vathy Zsuzsa úgy fogalmazott, szeretné, ha sokan elolvasnák a könyvét, hogy ezáltal a cigányság és a magyarság közti elfogadottság nagyobb legyen. Vathy Zsuzsa középiskolai tanulmányait a Türr István Gimnáziumban végezte. Kapcsolata volt iskolájával azóta sem szûnt meg, gyakran ellátogat egykori gimnáziumába, hogy beszélgessen és találkozzon a mai tanulókkal, akik most viszonozták is az írónõ látogatásait, ugyanis szép számban vettek részt türrös diákok az írónõ vasárnapi könyvbemutatóján. Varga Bea Költõk könyvben és képekben Ismét értékes festmények díszítették a Jókai Mór Városi Könyvtár folyosóját közel három héten keresztül. Május második felében Molnár Lajos festõ-grafikus kompozícióból nyílt kiállítás Költõk és más képek címmel az Esterházy-kastélyban, amelyben igazán különleges, élénk színvilágú alkotásokat tekinthettek meg a tárlat látogatói. A könyvtárfolyosó fehér falain találkozhattunk bibliai témájú, szakrális alkotásokkal, amelyek az örök, kétezer éves értékekre próbálták rávilágítani a figyelmet, de bemutatásra kerültek híres magyar költõk, neves írók portréi és csodálatos tájképek is szerepeltek a kiállításon. A Molnár Lajos tárlat érdekessége volt, hogy a folyosó oldalán elhelyezett tárlókban fotógráfiák, könyvillusztrációk is helyet kaptak. A kiállítás zárására az elmúlt csütörtökön került sor, amikor zsúfolásig megtelt az Esterházy-kastély egykori kápolnája, ahol dr. Hermann István könyvtárigazgató mondott köszöntõt, majd Válint Magdolna, a Jókai Kör titkára tartott virtuális idegenvezetést és mutatatta be a kiállított képeket. A tárlattal összefüggésben jelent meg a Jókai füzetek kötetei között az Õk tizenegyen a magyar irodalomból címet viselõ könyvecske, amelyben jeles magyar irodalmárokról tudhatunk meg többet Molnár Lajos jóvoltából. A könyvbemutató zárásaként a Jókai Kör Irodalmi Önképzõkörének tagjai idéztek fel részleteket Molnár Lajos kötetébõl. Polgár Szilárd Programajánló Június 14-én, csütörtökön 18 órakor nyílik a Kékfestõ Múzeumban a Mesélõ múlt címû kiállítás a Gyõrygyûjtemény anyagából. Június 15-én, pénteken 18 órai kezdettel, a Kella cselló együttes meglepetésekkel fûszerezett hangversenyére várják a város zenerajongóit a Bartók Béla Zeneiskola dísztermébe. Június 23-án, szombaton tartja évadzáró rendezvényét a Pápai Polgári Kör, amely egyben a tízéves kör jubileumi összejövetele is. Találkozás 14 órakor a Wass Albert-emlékkõnél, rövid ünneplés után az Edvy Malom Fogadóban folytatódik a program. Az alkalom vendége lesz több korábbi neves elõadó. Június 25-én, hétfõn 18 órakor a Gyurátz Ferenc Gondolkodó Kör vendége dr. Somogyi Gyõzõ Kossuth-díjas festõmûvész. Lantmuzsika A pápai nyári programok az utóbbi idõszakban értékes elõadásokkal bõvültek. Két évvel ezelõtt kezdõdött, majd tavaly és az idei esztendõben is folytatódtak a komolyzenei, léleképítõ hangversenyek a festõi szépségû Ferences templomban. A történelmi belváros legrégebbi mûemléktemploma kiváló akusztikája miatt ideális koncerthelyszín. Így volt ez június 3-án is, amikor Szabó István pápai származású lantmûvész adott hangversenyt Amor Sanctus címmel. A mûsorban zsoltárvariációk, toccaták, zenei fantáziák szólaltak meg a XVII. századi Róma, Velence, Ferrara és Amszterdam templomaiból, valamint énekek hangzottak el a csíksomlyói ferences kolostor gyûjteményébõl. A koncertre a belépés ingyenes volt, a Ferences templom fenntartására a szervezõk adományokat hálásan fogadtak. Polgár Sz. A Jókai Mór Mûvelõdési és Szabadidõ Központ idén is megszervezi a képzõmûvészek nyári táborát június 29. és július 8. között. Június 29-július 1. bentlakásos tábor Nagytevelen. Július 2-8-ig délelõtt mûtermi munka a Somogyi Galériában, délután munka a város közterein. Július 8. Záró kiállítás megnyitója. Jelentkezni június 22-ig lehet a részvételi díj befizetésével a JMSZK gazdasági irodájában munkanapokon 8-11 és óráig. Részvételi díj: Ft. Bõvebb információ kérhetõ a 20/ es telefonszámon Róka Norbertnél.

6 6 Pápa és Vidéke június 14.

7 2012. június 14. Pápa és Vidéke 7 A 22. Pápai Játékfesztivál támogatói Agroprodukt Zrt., Allianz, Bakony Volán Zrt., Bakonyerdõ Zrt., Boroszlán Zrt., Böllér Kft., Elekthermax Fûtéstechnikai Kft, EH-SZER Kft., Fuky Csoki, Haas+Sohn Kft., KábelszatNet2002 Kft., Pápai Termálvízhasznosító Zrt., Star-Ker Kereskedelmi Kft., Sui Generis Kft., Szanyépszer Kft., Szent Kinga Kft., Szerencsejáték Zrt., Talajerõgazdálkodási Kft., Tesco, Triotel Távközlési Kft. Lovassport Gergõ Makkhetessel bajnok lett Anyakönyvi hírek Házasság: Gervald Péter Õsz Ramóna Ivett. Születés: Kovács Krisztián Domonkos Szabina: Benett, Dékány András Bogdán Mónika: Levente, Füle József Kárpáti Andrea: Csanád, Gáncs Attila Tibor Szakács Anita: Attila Tibor, Tóth András Varju Brigitta: Boglárka, Tremmel Szilárd Kollár Anikó: Lili, Zsidai Péter Szalai Krisztina: Rebeka Noémi. Pápán rendezték a Veszprém megyei lovasbajnokság második fordulóját. A Pápai Lovas Club Balatonvilágos helyett vállalta az eseményt. A versenyen három helyi lovas indult, Kókay Luca Treff, Tóth Gergely Makkhetes, valamint Czuczai Natália Trust Me nevû lovával. Natália - aki áprilisban tett rajtengedély vizsgát - élete második versenyén a nyitott kategóriában a második helyet szerezte meg. Tóth Gergely az összevetést követõen az elsõ helyen végzett. Halálozás: Horváth Endréné sz. Szabó Róza Ida, Kasza Ernõné sz. Benczik Mária, Proszt Ignácné sz. Nagy Edit, Papp István, Hujber Jánosné sz. Tóth Erzsébet, Lócsi Attila, Tóth Istvánné sz. Kapcsándi Rózsa, dr. Németh László, Horváth Lajos, Major Lajosné sz. Becsei Mária, Kálmán József, Polák Jánosné sz. Tálos Mária, Bódai Dezsõné sz. Böröczki Julianna, dr. Kovács Elemérné sz. Kovács Rozália, Etli Sándor, Márkus Józsefné sz. Végh Etel, Szabó Istvánné sz. Szabó Ilona, Horváth János, Horváth Lászlóné sz. Horváth Mária, Dely Ferenc, Füzi József, Radó István, Radics István, Krózser Gyuláné sz. Krózser Emerencia, Horváth Ferenc, Vas Józsefné sz. Gyõrffy Etel, Fejes Jenõné sz. Bolla Piroska. Labdarúgás Körzeti bajnokságok Megyei III. osztály Vanyola - Kéttornyúlak 3-1 Takácsi - K.szentpéter 8-2 Malomsok - Nagyacsád 0-2 Adástevel - N.görzsöny 6-2 Gic - Marcaltõ 1-0 Mihályháza - Pápateszér 6-4 Mezõlak - Lovászpatona 10-2 Megyei IV. o. Rájátszás az 1-4. helyért B.gyõri ISE - Pápai TFC 3-1 Gecse - Marcalgergelyi Borsosgyõri ISE Pápai Termál FC Gecse Marcalgergelyi Rájátszás az 5-8. helyért Nyárád - Vaszar 2-4 Nagytevel - Külsõvat Külsõvat Nyárád * * * A bajnokság állása 1. Mihályháza Pápateszér Vanyola Nagyacsád Takácsi * Nemesgörzsöny Gic Mezõlak K.szentpéter Malomsok * Kéttornyúlak Adásztevel Marcaltõ L.patona** * 1 pont levonva ** 4 pont levonva 3. Vaszar Nagytevel Rájátszás a helyért Dáka - Borsosgyõr 3-1 Magyargencs - H.bödöge Dáka Borsosgyõr Magyargencs Homokbödöge Rájátszás a helyért Tapolcafõ - Bakonytamási Tapolcafõ Bakonytamási Bakonyjákó

8 8 Pápa és Vidéke június 14. Szûcs Lajos és Tóth Gábor is hosszabbított Minõségi támadót szerzõdtetnének A Lombard Pápa labdarúgócsapata megérdemelt pihenõjét tölti ezekben a hetekben, ám a klub vezetõi a nyári szünet alatt sem tétlenkednek, próbálják az együttest a következõ bajnokságra még jobban megerõsíteni. Szemán György klubigazgatóval így sorra vettük a felröppent átigazolási pletykákat, ám elõször röviden visszatekintettünk a májusban lezárult bajnoki szezonra. - A bajnokság elején a helyet tûztük ki célul, az elõzõ év tapasztalatai alapján úgy gondoltuk, hogy egy sikeres tavasszal elérhetõatervünk.jólindultabajnokság, aztán Véber Györgygyel és a csapattal valami megtorpant, sorra jöttek a vereségek. Csakhamar kiesõ helyen találtuk magunkat, így új edzõvel készültünk a tavaszra. Végül sikerült stabilizálni az együttest, és meg tudtuk õrizni élvonalbeli tagságunkat. - Alig ért véget a bajnokság, máris átigazolási hírek jelentek meg a Lombarddal kapcsolatban, gondolok itt elsõsorban Lovrencsicsre és Gyömbérre. - Lovrencsics Gergõt szeretné leigazolna vagy kölcsönvenni egy lengyel csapat, jelen pillanatban nincs döntés az ügyében. Gyömbér Gábor négy éve van Pápán, decemberben lejár a szerzõdése, és jelezte, szeretne váltani, magasabb szinten is kipróbálná magát. Bejelentkezett érte korábbi együttese, a Ferencváros, és mi nem gördítünk akadályt a távozása elé, hiszen télen ingyen távozhatna. - Ha már a távozóknál tartunk, Antonio Inutile már nem tagja a pápai keretnek. - Inutile külföldi labdarúgó, tavasszal többet vártunk tõle, ezért közös megegyezéssel szerzõdést bontottunk vele. Kiegészítõ emberként egy 28 éves külföldi játékos nem megoldás, erre a szerepre jöjjenek a magyar fiatalok. - Azt rebesgetik, hogy Csermelyi Imre, Szabó Zoltán, Takács Péter és Takács Tamás is távozik Pápáról. - Csermelyi Imrérõl azt gondoltuk, erõsítést jelenhet a csapatnak, ám nagy valószínûséggel szerzõdést bontunk vele, csakúgy, mint Szabó Zoltánnal, aki abszolút epizódszerepet kapott a bajnokság során. Takács Pétert a Diósgyõr végleg visszavásárolta, Takács Tamás tartalék kapusunknak pedig lejárt a szerzõdése. Neki fõiskolai diplomája van, valószínû felhagy a profi futballal, és ausztriai alsóbb osztályban játszik tovább. - Az viszont jó hír, hogy Szûcs Lajos és Tóth Gábor is hosszabbított. - Két lejáró szerzõdésû labdarúgónk volt, Tóth Gábor és Szûcs Lajos. Mindkettõvel hosszabbítottunk, a jövõbenisazegyüttesrendelkezésére állnak. Nagyon bízunk Tóth Bence felépülésében is, hiszen Arsiccsal együtt remekül megoldhatják a támadó-szervezõ pozíciót. - Érkezõkrõl lehet beszámolni, akik már Pápa felé tartanának? - Elõrehaladott tárgyalások vannak a kozármislenyi Fellaival, aki védõ poszton játszik, de egyéb konkrétum nincs. A szakmai stáb is meghatározta, hogy milyen játékosokat szeretne igazolni, és a menedzsment is dolgozik az ügyön, hogy megerõsítsük a csapatot. Egyértelmûen a gólszerzõ poszton minõségi labdarúgóra van szükségünk. - Például Pavicsevicsre? - Pavicsevics valóban ott van azok között, akik az igazolási kívánságlistánkon szerepelnek, hiszen erõsítés lenne a megújuló Lombard csatársorában. Bár még nem állapodtunk meg vele, az õ neve máris nyilvánosságra került. Nem szeretjük azt, amikor kiszivárog valamilyen hír, amikor a hivatalos tárgyalások lezárta elõtt már meg is jelenik a sajtóban. Polgár Szilárd Versengtek a települések 100 méteres és 400 méteres síkfutásban, 4x100 méteres váltófutásban, távolugrásban, kispályás labdarúgásban és kézilabdában vetélkedtek a pápai kistérség településeinek csapatai az idei nyári sportversenyen. A helyszín a Munkácsy-iskola sporttelepe volt. A rendezvény közel 30 éves múltra tekint vissza, a sportversenyeken az általános iskolások és a felnõtt korosztály szerepel. Legnépszerûbb a labdarúgás, ma már nõi csapatokkal is, az atlétikában Ugod, Vaszar, Lovászpatona viszi a prímet. A nyári sportverseny eredményei pontokat is érnek, a pontversenyben Nemesgörzsöny, Pápateszér és Tapolcafõ a sorrend. Táncsport Rebel lis gála Évzáró gálamûsort tartott a Rebel-Lion Táncsport SE. Hip-hop, akrobatikus rock and roll, show-tánc, revü, jazz, disco, funky stílusú produkciók szerepeltek a programban. A látványos koreográfiákat Kocsis Attila, Gyurom Natália, Kiss Virág és Helbert Nikolett irányításával tanulták Labdarúgás A Lombard II. befejezte be a táncosok. Az este folyamán fellépett a Dé-Mol Színjátszó Társulat, valamint az Írisz Orientális Tánccsoport. Az egyesület táncosai mellett az Allegro Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény diákjai is színpadra álltak a Jókai Mór Mûvelõdési és Szabadidõ Központban. Lombard II. Sárvár 2-2, Körmend-Lombard II Ezzel a két döntetlennel fejezte be a Lombard II. csapata a szereplést a bajnokságban. Esõs idõben az idegenbeli mérkõzésen Király góljával a 80. percig vezettek a pápaiak, ekkor egy elõre rúgott labdánál Tóth M. elcsúszott, a sárváriaktól pedig Niksz élt a lehetõséggel, és egyenlített. - Botrányosan kezdtünk, mert úgy akartunk futballozni szakadó esõben, mint száraz idõben. Így is megszereztük a vezetést, de nem tudtunk nyerni, mert nem éltünk a lehetõségekkel. Az egész féléves teljesítményéhez gratulálok a csapatomnak. A téli teljes leépítés után féltettem õket, mert túl fiatalok és tapasztalatlanok voltak, de megállták a helyüket. Le a kalappal mindenki elõtt, mert egyrészt rengeteget edzettek, másrészt többen két vagy három fronton álltak helyt, amiért csak köszönet járhat. Négyen (Somogyi, Enyingi, Grõber, Király) a felnõtt csapattal kezdhetik a nyári felkészülést - nyilatkozat Nagy Mihály edzõ. A Lombard Pápa Termál FC II. a 8. helyen áll és az utolsó fordulóban nem játszik, így a mosonmagyaróváriak és a zalaegerszegiek megelõzhetik a csapatot. Pápa és Vidéke Közéleti lap Megjelenik kéthetente csütörtökönként. Kiadja: Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. Nyomdai munkák: Danubia Web Kft., Budapest Terjeszti a Magyar Posta Zrt. A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Fõ u. 5. Pf Telefon/fax: 89/ web: ISSN Kéziratot nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza!

A pápai bázisrepülõtér elõtt tartott sajtótájékoztatón

A pápai bázisrepülõtér elõtt tartott sajtótájékoztatón Pápa és Vidéke 2012. november 1. Közéleti hetilap X. évfolyam 22. szám Hõsökre és áldozatokra emlékeztek Civil repülõgépeket is fogad majd a reptér Kettõs hasznosítású lesz a pápai bázisrepülõtér, mely

Részletesebben

A majális fõzõversennyel indult kora reggel. Összesen 29 csapat mérte össze szakácstudományát, ki-ki saját titkos receptjére és fûszerére

A majális fõzõversennyel indult kora reggel. Összesen 29 csapat mérte össze szakácstudományát, ki-ki saját titkos receptjére és fûszerére Pápa és Vidéke 2012. május 17. Közéleti hetilap X. évfolyam 10. szám Elballagtak a pápai maturandusok Hatalmas siker volt a városrészi majális Soha annyi csapat nem nevezett fõzõversenyre, mint az elsõ

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A vidék nem egyszerû termelési tér. 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ

Pápa és Vidéke. A vidék nem egyszerû termelési tér. 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ Pápa és Vidéke 2012. május 31. Közéleti hetilap X. évfolyam 11. szám Pápai Agrárexpo A vidék nem egyszerû termelési tér Országos Ifjúsági Néptánctalálkozó 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ A Jókai Mór Mûvelõdési

Részletesebben

Lovas nap Csóton. Audiovizuális emlékgyûjtés

Lovas nap Csóton. Audiovizuális emlékgyûjtés Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. május 27. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 19. szám Akadály- és díjugratóverseny Lovas nap Csóton Holland módszert mutattak be a Ballában Új tanulásszervezési formák

Részletesebben

Megkezdõdtek az adventi programok

Megkezdõdtek az adventi programok Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. december 2. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 43. szám Megkezdõdtek az adventi programok Megszépült a bölcsõde Több mint másfél millió forintból újult meg a Fenyveserdõ

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Cseh kempingezõk évadzárója Az elmúlt években már hozzászokhattunk, hogy az õsz folyamán egy hétvégére benépesül a Várkert Termál

Pápa és Vidéke. Cseh kempingezõk évadzárója Az elmúlt években már hozzászokhattunk, hogy az õsz folyamán egy hétvégére benépesül a Várkert Termál Pápa és Vidéke 2012. október 18. Közéleti hetilap X. évfolyam 21. szám Nyolcadszor is megtalálták az idõt Két nap az órák körül Cseh kempingezõk évadzárója Az elmúlt években már hozzászokhattunk, hogy

Részletesebben

Pápán a harmadik repülõgép is

Pápán a harmadik repülõgép is 2009. október 15. Közéleti hetilap VII. évfolyam 37. szám Attyapuszta Idõsek hete Ebben az évben ünnepli fennállásának ötvenéves évfordulóját a Pápakovácsi Idõsek Otthona. A festõi környezetben található

Részletesebben

Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi

Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi Pápa és Vidéke 2011. november 3. Közéleti hetilap IX. évfolyam 28. szám Városi megemlékezés a forradalom évfordulóján Megalakult az elsõ városrészi önkormányzat Történelmi nap ez a mai, jelentette ki dr.

Részletesebben

75 éves a pápai katonai repülés

75 éves a pápai katonai repülés Pápa és Vidéke 2012. július 12. Közéleti hetilap X. évfolyam 14. szám Közel tízezren látogattak ki a repülõtérre 75 éves a pápai katonai repülés Nyárád Jó hangulatú falunap Az elmúlt évek egyik legsikeresebb

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát.

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát. Pápa és Vidéke 2015. június 11. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 8. szám Pedagógusnap Köszöntötték a város pedagógusait Készül az új épület Bokrétaünnep a kórházban A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti

Részletesebben

Új üzemcsarnok, ötven új munkahely a Hirtenbergernél

Új üzemcsarnok, ötven új munkahely a Hirtenbergernél Pápa és Vidéke 2012. április 19. Közéleti hetilap X. évfolyam 8. szám Új üzemcsarnok, ötven új munkahely a Hirtenbergernél Iskolások jártak a reptéren Látogatói napot tartottak pénteken a Pápa Bázisrepülõtéren.

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2007. augusztus 23. Közéleti hetilap V. évfolyam 31. szám

Pápa és Vidéke 2007. augusztus 23. Közéleti hetilap V. évfolyam 31. szám Pápa és Vidéke 2007. augusztus 23. Közéleti hetilap V. évfolyam 31. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Mezõlaki falunap Szent István ünnepe Egy

Részletesebben

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán Pápa és Vidéke 2013. augusztus 8. Közéleti hetilap XI. évfolyam 16. szám Járdák és utak építésén dolgoznak a kivitelezõk Épül a fõtér A szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése Pápán volt a

Részletesebben

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él 2014. január 30. Közéleti hetilap XII. évfolyam 2. szám A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él Húszéves a Pro Cultura Díszoklevél Õrzik városunk hagyományait, értékeit Nagyszabású gálamûsorral

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. szeptember 11. Közéleti hetilap VI. évfolyam 34. szám

Pápa és Vidéke 2008. szeptember 11. Közéleti hetilap VI. évfolyam 34. szám Pápa és Vidéke 2008. szeptember 11. Közéleti hetilap VI. évfolyam 34. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Szülinapos játszótér Második születésnapját

Részletesebben

Százéves az ugodi iskola

Százéves az ugodi iskola 2009. szeptember 17. Közéleti hetilap VII. évfolyam 33. szám Ganna Községháza és rendelõ avatása A közelmúltban adták át és áldották meg Gannán a felújított Szent Vendel Kápolnát. A gyönyörû helyen, a

Részletesebben

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát 2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám Tízéves a Városi Sportcsarnok Három napon át ünnepeltek Erzsébetvárosi óvoda Ismét megújult egy óvoda Pápán A nyár elején három óvoda felújítása

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám

Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Várünnepség Döbröntén A község határában

Részletesebben

Akik mertek nagyot álmodni

Akik mertek nagyot álmodni 2011. március 17. Közéleti hetilap IX. évfolyam 10. szám Ünnepi megemlékezés Akik mertek nagyot álmodni Ünnepi állománygyûlés Legyen béke, szabadság és egyetértés, ezt akarjuk ma is - fogalmazott Berek

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Galántai Istvánra emlékeztek

Galántai Istvánra emlékeztek 2009. szeptember 10. Közéleti hetilap VII. évfolyam 32. szám Ahol szolgálat van, ott élet van Galántai Istvánra emlékeztek Pápa városképének egyik legismertebb mûemléképülete az egykori református nõnevelõ

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Jelentõs segítség a városnak. Márton-napi vigasságok. Pályaválasztási kiállítás. volt Pápán

Pápa és Vidéke. Jelentõs segítség a városnak. Márton-napi vigasságok. Pályaválasztási kiállítás. volt Pápán Pápa és Vidéke 2013. november 14. Közéleti hetilap XI. évfolyam 23. szám Önkormányzati adósságátvállalás Jelentõs segítség a városnak Márton-napi vigasságok Adósságmentesen kezdhetik meg a 2014-es költségvetési

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2007. június 21. Közéleti hetilap V. évfolyam 24. szám

Pápa és Vidéke 2007. június 21. Közéleti hetilap V. évfolyam 24. szám Pápa és Vidéke 2007. június 21. Közéleti hetilap V. évfolyam 24. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Pápa Város Napja Játékfesztivál Pápán tizenhetedszer

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. július 10. Közéleti hetilap VI. évfolyam 27. szám

Pápa és Vidéke 2008. július 10. Közéleti hetilap VI. évfolyam 27. szám Pápa és Vidéke 2008. július 10. Közéleti hetilap VI. évfolyam 27. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Megújult az ugodi kultúrház A kitelepített

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. augusztus 14. Közéleti hetilap VI. évfolyam 30. szám

Pápa és Vidéke 2008. augusztus 14. Közéleti hetilap VI. évfolyam 30. szám Pápa és Vidéke 2008. augusztus 14. Közéleti hetilap VI. évfolyam 30. szám Gazdag programok Adásztevelen Az egész család számára tartalmas szórakozást kínált a múlt héten szombaton Adásztevelen megrendezett

Részletesebben

Egyszer véget ér a lázas ifjúság...

Egyszer véget ér a lázas ifjúság... Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2009. május 7. Közéleti hetilap VII. évfolyam 17. szám Elballagtak végzõseink Egyszer véget ér a lázas ifjúság... Pápa, Kossuth u. 5. Tel.: 89/311-290

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2007. augusztus 16. Közéleti hetilap V. évfolyam 30. szám

Pápa és Vidéke 2007. augusztus 16. Közéleti hetilap V. évfolyam 30. szám Pápa és Vidéke 2007. augusztus 16. Közéleti hetilap V. évfolyam 30. szám Nagytevel Nemzetiségi fesztivál Az elmúlt szombaton került sor Nagytevelen a hagyományos Német Nemzetiségi Fesztivál és Találkozó

Részletesebben