Az Erkel Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola tanulóinak. mûsorával kezdõdött a városi pedagógusnap. Pápa. Folytatás a 2. oldalon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Erkel Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola tanulóinak. mûsorával kezdõdött a városi pedagógusnap. Pápa. Folytatás a 2. oldalon"

Átírás

1 Pápa és Vidéke június 14. Közéleti hetilap X. évfolyam 12. szám A nemzeti összetartozás napjára emlékeztek Az Erkel Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola tanulóinak verses-énekes mûsorával kezdõdött a városi pedagógusnap. Pápa Köszöntötték a pedagógusokat Június elsején tartották Pápán a városi pedagógusnapi ünnepséget. A tanítókat, tanárokat, óvodapedagógusokat a Szent István Római Katolikus Általános Iskola aulájában köszöntötték. város önkormányzata minden évben megünnepli a városban oktató-nevelõ szakembereket. Idén Unger Tamás alpolgármester mondott köszöntõ beszédet. Nincs még egy olyan ambivalens hivatás, mint a pedagógusoké, mert ez a pálya sok azonnali, gyors sikerrel kecsegtet, ugyanakkor a tanítói, tanári munka valódi hasznát csak élvek, esetleg évtizedek múlva tudja megmutatni. Bõvebben a 4. oldalon Csendes fõhajtással rótták le tiszteletüket a jelenlévõk a nemzeti összetartozás napján a Milleniumi Emlékparkban megrendezett városi megemlékezésen. A nemzeti összetartozásról szóló törvény két éve lépett hatályba. Kinyilvánította, hogy felelõsséget vállalunk a határokon túl élõ magyarságért, és a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja része az egységes magyar nemzetnek. Az Országgyûlés június 4-ét, az évi trianoni békediktátum napját a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. Folytatás a 2. oldalon Közel két kilométer hosszú csapadékvíz-csatornát építenek a Somlai utca és a Munkás utca közötti városrészen. Az új csatornaszakasz a csapadékvíz elvezetését segíti közel negyven hektár területen. A beruházás tizenkétezer ember lakókörnyezetének megóvását eredményezi, hangzott el az európai uniós támogatással megvalósuló beruházás projektnyitó rendezvényén múlt csütörtökön. AprogramonUnger Tamás alpolgármester elmondta, az ivóvíz- és a szennyvízhálózat tekintetében teljes kiépítettséggel rendelkezik a város, a csapadékvíz-elvezetõ hálózatról azonban ez nem mondható el. A közel 119 millió forintos beruházás azonban jelentõs elõrelépés lesz ban a város kidolgozott egy koncepciót a csapadékvíz elvezetésére, a Elindult a projekt település bel- és külterületeire vonatkozóan is. A belvárosban és a lakótelepeken, a Szabó Ervin és az Erkel utcák környékén zárt rendszerû csatornát építettek, amely azonban nagy esõzések idején már nem képes elszállítani a vizet, így kiöntések keletkezhetnek. Továbbiak a 2. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke június 14. Folytatás az 1. oldalról A trianoni emléknapon Pápa Város Fúvószenekarának toborzójára gyülekeztek az emlékezõk, közöttük a város vezetõi, a képviselõ-testület és a pártok tagjai, diákok, valamint a Pápai Huszáregyesület tagjai. Elsõként Müller Kata énekelt a Sindõ Zenekar kíséretében, majd Szanyiné Csepregi Ilona népmûvelõ A nemzeti összetartozás napjára emlékeztek idézte fel röviden a történelmi tényeket. Mint mondta, a trianoni békeszerzõdés az elsõ világháborút lezáró Párizs környéki békeszerzõdések rendszerének részeként, a háborúban vesztes Magyarország és a háborúban gyõztes Antant szövetség hatalmai között jött létre. Meghatározta Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb- Horvát-Szlovén Királyság új határait. A szerzõdést június 4-én írták alá a franciaországi Versailleshoz tartozó Nagy Trianon kastélyban. Ezt követõen Csigi Ádám tolmácsolásában hangzott el Bella István Halotti beszéd címû verse, majd a Vadvirág Néptáncegyüttes tagjai a különbözõ tájegységek népviseleteiben felkötötték a nemzeti színû szalagot az elcsatolt területeknek - Õrvidék, Felvidék, Kárpátalja, Erdély és Délvidék - emléket állító kopjafákra. A megemlékezés az Országzászló emlékmûnél folytatódott tovább, ahol a jelenlévõk elhelyezték koszorúikat. Meleg Andrea Elindult a projekt Folytatás az 1. oldalról A probléma megoldására több fejlesztést is végrehajtott már az önkormányzat. A mostani beruházás a nyugati városrész csapadékvíz-terhelését hivatott enyhíteni részletezte Unger nek. Mint mondta, a Munkás utca mentén megépítendõ csapadékvíz-elvezetõ tehermentesíti az Erkel utcai fõgyûjtõt. Az új szakasz méter hosszú lesz, 640 méteren, 1240 méteren pedig nyílt ár- Trianont gyászolta a Jobbik Átalakult és megcsonkult családtagjaink élete, megváltoztak emberi, társadalmi kapcsolataink. Romlott gazdasági helyzetünk és pusztulni kezdett a magyarság, mondta Erõss Bulcsú önkormányzati képviselõ a Jobbik Magyarországért Mozgalom Pápai Alapszervezetének trianoni megemlékezésén. A jobbikos politikus kiemelte; a huszadik században nem volt még egy olyan ország Európában, melytõl megvonták volna az önrendelkezés jogát. Sõt, azt akarták, ne legyen nemzettudatunk. Erõss Bulcsú emlékbeszédében áttekintette a történelem során hatalomra került kormánypártok rendelkezéseit a határainkon túlra szakadt magyarságságot illetõen. Elmondta, Versailles és Trianon felelõs Európa kettészakadásáért, az emberiség két legnagyobb diktatúrájának, a nácizmusnak és a kommunizmusnak a létrejöttéért, több százezer magyar meghurcoltatásáért és haláláért. Nekünk ifjabbaknak nincs más feladatunk, mint az, hogy bízzunk, reméljünk és mindent megtegyünk azért, hogy a 92 évvel ezelõtti határokat visszaállíthassuk, fogalmazott az önkormányzati képviselõ. Dr. Hegedûs Lóránt nyugalmazott református püspök a magyar nemzet gyászünnepén azt hangsúlyozta, hogy az ország nem azé, aki meghal érte, nem azé, aki megtartja ezer évig. Az ország azé, aki tele szüli. Mert abba nem szólhatnak bele a trianoni palotában, a berlini bunkerban, a Kreml palotájában, ha a magyar anyák szülnek. A népességfogyás megállítása nemzetünk egyik legfontosabb feladata, tette hozzá a szónok, aki ebben látja a magyarság felemelkedésének lehetõségét. A megemlékezés végén a Jobbik helyi szervezete egy facsemetét ültetett az Országzászló emlékmû mellé. Tamás. - Az önkormányzat támogatásra pályázott a beruházáshoz. A KDRFÜ és az NFÜ százmillió forintot bocsátott a város rendelkezésére a projekt megvalósításához, a beruházás teljes költsége közel 119 millió forint, a különbözetet a város vállalja. A munkák befejezésének határideje pedig ez év július 31-e ismertette az alpolgármester. A projekt részleteit Molnár István városfejlesztési osztályvezetõ mutatta be a megjelentek- kot építenek a külterületi részen. A csatorna az Erkel utcától indul és a Munkás utca mentén, a Jedlik Ányos utcáig zárt rendszerben vezeti el a vizet, onnan pedig nyílt árokban viszi tovább a Séd patakba. A projektnyitó rendezvény végén a megjelentek megtekintették a beruházás helyszínét. A kivitelezõ Boroszlán Zrt. vezérigazgatója elmondta, az építkezés szakaszos és átmeneti forgalomkorlátozással jár majd.

3 2012. június 14. Pápa és Vidéke 3 Pályázatok munkahelymegõrzésre A kormány hazai forrásból pályázatokat indított el mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtõ beruházásainak támogatására, valamint jelentõs létszámot foglalkoztató munkáltatók esetében munkahelymegõrzésre. A programok eddigi eredményeirõl, a további lehetõségekrõl dr. Kovács Zoltán Veszprém megyei kormánymegbízottat, térségünk országgyûlési képviselõjét kérdeztük. - Az év elsõ felében milyen volt az érdeklõdés megyénkben a pályázatok és támogatások iránt? - A kormány ebben az évben kiemelt figyelmet fordít a munkahelymegõrzõ támogatásra, mint a foglalkoztatotti létszám megtartását szolgáló eszközre. Ezzel kívánja elõsegíteni, hogy a gazdasági válság negatív hatásának kitett mikro-, kis- és közepes vállalkozások a létszámleépítés helyett a foglalkoztatott létszám megtartására törekedjenek. Ezt a szándékot jól tükrözik a megyére vonatkozó adatok is, hiszen május 30-ig munkahelymegõrzõ támogatásra 52 munkáltató nyújtott be kérelmet. A megyében 99,4 millió forint összegû támogatást ítéltünk meg, összesen 293 fõ munkahelyének megtartására vonatkozóan. Az elvárt béremelést teljes körûen végrehajtó munkáltatók számára kiegészítõ bérkompenzációs országos pályázat került kiírásra. Veszprém megyében a határidõig 193 db pályázat érkezett be, több mint 351 millió forint összegû támogatási igénnyel, a támogatással érintett munkavállalók létszáma meghaladja a hétezer fõt. A pályázatok elbírálása folyamatban van, a támogatásról a nemzetgazdasági miniszter dönt. A munkahelyteremtõ beruházási pályázat keretében Veszprém megyében idén eddig 4 vállalkozás részesült 21,3 millió forint összegû vissza nem térítendõ támogatásban, amely 12 fõ munkahelyteremtését és 47 fõ foglalkoztatotti létszám megtartását segíti elõ. - Milyen pályázati lehetõségeket kínálnak a továbbiakban a vállalkozók, illetve az álláskeresõk számára? - A rendelkezésre álló mintegy 315 millió forintos keretbõl 60 millió forintot önfoglalkoztatóvá válás elõsegítése visszatérítendõ és vissza nem térítendõ Olcsó, jó minõségû szálláslehetõség egyéni utazóknak, turistacsoportoknak, diákcsoportoknak, osztálykirándulóknak, nyugdíjas csoportoknak. 100 férõhely! Standard és apartman típusú szobák (1-3-5 ágyasak) Szolgáltatások: 0-24 órás portaszolgálat Õrzött-zárt parkoló Étkezési lehetõség a szálló ebédlõjében Wi-Fi Futballpálya és egyéb sportolási lehetõség Esküvõi lakodalmatokhoz kerestek helyszínt? Szálláslehetõségre van szüksége a rokonoknak, barátoknak? Szolgáltatásaink: fõ befogadására alkalmas ebédlõ kedvezményes szálláslehetõség sokszínû menüválaszték az ünnepi étkezéshez dekoráció kamatmentes tõkejuttatás, vállalkozóvá válás - támogatásra fordítjuk. A támogatás mértéke legfeljebb 3 millió forint lehet, amelybõl 1 millió forint visszatérítendõ és 2 millió forint vissza nem térítendõ juttatás. A pályázat május 25-én került meghirdetésre és szeptember 30-ig folyamatosan lehet benyújtani a Munkaügyi Központ kirendeltségein a legalább 3 hónapja regisztrált álláskeresõknek. A továbbiakban is kérheti a munkahelymegõrzés támogatását az a munkáltató, aki mûködésével összefüggõ okból a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással kívánja megszüntetni. A támogatás mértéke a munkavállaló munkabérének és az azt terhelõ szociális hozzájárulási adó együttes összegének százalék illetve százalékig is terjedhet. A támogatás amely legfeljebb 12 hónapra állapítható meg - feltétele, hogy a munkáltató vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követõen legalább a támogatás idõtartamával megegyezõ idõtartamú továbbfoglalkoztatását. Munkahelymegõrzõ támogatásra egyébként 2012-ben 205 millió forint áll rendelkezésre Veszprém megyében a Nemzeti Foglalkoztatási Alap keretébõl. A kérelmeket a szükséges mellékletekkel együtt a munkaadó székhelye vagy telephelye szerint illetékes kirendeltségre kell benyújtani, az erre a célra szolgáló nyomtatványokon június 30-ig. A támogatással kapcsolatban a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja kirendeltségein kérhetnek felvilágosítást a munkáltatók. Fontos megemlíteni azt is, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium központi programot indított, melynek célja a munkaerõ-piaci válsághelyzetek kezelése, a csoportos létszámleépítések megelõzése. A munkaügyi központ ennek megfelelõen forrás-kiegészítési kérelmet terjeszthet be a minisztériumba abban az esetben, ha a munkáltató a létszámleépítéssel érintett telephelyén legalább 50 fõ átlagos statisztikai létszámot foglalkoztat, és csoportos létszámleépítést tervez végrehajtani, vagy jogutódlás eredményeként a továbbfoglalkoztatásra átvett munkavállalók létszáma a 25 fõt eléri. Ebben az esetben a minisztérium biztosítja a támogatás finanszírozásához szükséges forrás legfeljebb 75 százalékát. A támogatás mértéke a központi munkahelymegõrzés esetében a munkavállalók bérének és az azt terhelõ szociális hozzájárulási adónak a százalékáig terjedhet, a támogatás havi mértéke pedig egy munkavállalóra vonatkozóan nem haladhatja meg a kötelezõ legkisebb munkabér 120 százalékát, idõtartama legfeljebb 6 hónap lehet. Forrásbiztosítási kérelmet a munkaügyi központ legkésõbb június 30-ig terjeszthet be. A támogatással kapcsolatban szintén a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja kirendeltségein adnak tájékoztatást munkatársaink. Falunap Nemesgörzsönyben Vadpörkölt, utcabál Az elmúlt szombaton zenés ébresztõ rázta fel azokat a nemesgörzsönyi polgárokat, akik még a reggeli órákban békésen szunyókáltak, így tudatva a település lakosságával, hogy kezdetét vették a falunapi programok a Pápához közeli takaros településen. A falunapi sportrendezvények labdarúgó mérkõzésekkel indultak, ahol a fiatalok és a férfiak mellett a hölgyek is focicipõt húztak. A mozgás örömét természetesen további ötletes programok garantálták, így voltak népi ügyességi játékok hordólovaglás, trambulin, százlábú gólyaláb, lehetett pónilovakon lovagolni, quadokon módjával száguldozni és sétakocsikázni is, a kalandvágyók pedig légpuskalövészeten vehettek részt. A nap folyamán kisvasút közlekedett a településen, volt légvár és kézmûves játszóházak is. A sport-, az ügyességi, vagy éppen az alkotó feladatok után jólesett mindenkinek a finom, zamatos ebéd, amelyben vadpörkölt, babgulyás és halászlé szerepelt az étlapon. A falatozás közben jó ebédhez szólt a nóta, majd a nemesgörzsönyi fiatalok léptek fel a világot jelentõ deszkákra, aztán a Szeptim operett elõdadásával, Zsongi bohóc zsonglõrmûsorával és a Pápai Musical Stúdió tehetséges énekeseinek produkciójával folytatódott a kora délután a nemesgörzsönyi falunapon. A könnyûzenei slágerek után gyönyörû hastáncos hölgyek állították meg néhány pillanatra a levegõt Nemesgörzsönyben, majd Polgár Péter humorista csalt mosolyt a figyelõ arcokra, az ABBA light retro formáció pedig a világhírû svéd együttes legnépszerûbb dalait hozta el. A sportversenyek eredményhirdetése elõtt Michael Jackson-emlékmûsort láthatott a több száz fõs közönség, majd az X-faktor sztárja, Wolf Kati adott emlékezetes koncertet. - Nagyon örülünk neki, hogy a falunap költségvetésének csaknem felét Leader támogatásból tudtuk finanszírozni. A fiatal korosztálytól az idõsebbekig mindenki segített, a falunap koordinálását pedig Halász Csaba alpolgármester úr fogta össze nyilatkozta lapunknak Gyõrffy Balázs, Nemesgörzsöny polgármestere. A 2012-es nemesgörzsönyi falunap utcabállal zárult, a hangulatot a Koktél bulizenekar garantálta hajnalig. Polgár Szilárd Az Acsády Ignác Szakképzõ Iskola Pápa, Erkel F. u. 39. felvételt hirdet 1 fõ építõmérnök/építészmérnök szakmai tanár, valamint 1 fõ egészségügyi szakmai tanári állásra. Pályázati feltételek: fõiskola, építõmérnök/építészmérnök végzettség, egészségügyi fõiskolai végzettség. A munkakör legkorábban augusztus 21. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: június 30. A pályázathoz szakmai önéletrajz és a végzettségek igazolása szükséges. Pápai Kóter Turistaszálló Szállásfoglalás, információ: 06/89/ , 06/20/ A pápai ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZÕ ISKOLA felvételt hirdet: Szakiskolai képzésekre: 9. évfolyamon induló képzések: szociális gondozó, hegesztõ, szerszámkészítõ, villanyszerelõ,bútorasztalos,festõ 11. évfolyamon induló képzések: kõmûves, gépi forgácsoló, mezõgazdasági gépszerelõ, nõi szabó, bútorasztalos Szakközépiskolai képzésekre: közlekedés szakmacsoport autószerelõ vagy autóelektronikai mûszerész kimenet Érettségi utáni emelt szintû képzések: (képzési idõ 2 év) - erõsáramú elektrotechnikus - autószerelõ érdeklõdni lehet a 89/ as telefonszámon. Beiratkozás idõpontjai: én 8-12 és óráig, és án 8-10 óráig.

4 4 Pápa és Vidéke június 14. Jövõ héten játékfesztivál Játék mindörökké Ha június, akkor játékfesztivál Pápán. Idén a jövõ héten, csütörtöktõl vasárnapig 60 szórakoztató, játékos és interaktív program vár mindenkit 15 helyszínen. Az immáron 22. alkalommal megrendezett fesztivál az elmúlt évekhez képest új elemeket is tartalmaz - hangzott el a hétfõn megtartott sajtótájékoztatón. A fesztivál alapkoncepciója ugyanaz, mint 1991 óta minden évben volt: értékes kikapcsolódás, interaktív játék minden korosztály számára. Ezt változatos programok során érik el. A négy nap alatt lesz például több kiállítás is: jubileumi bélyegkiállítás, tárlat óvodások alkotásaiból, makettkiállítás és retro játékkiállítás, utóbbi a Somogyi Galériában. A játékfesztiválon mindig nagy szerepet kapnak a sportprogramok és a legkülönfélébb versenyek. Most is lesz fõzõverseny, horgászverseny, sportos és családi vetélkedõk. A vasárnapi családi vetélkedõn négyfõs csapatok versenyeznek egymással értékes édességcsomagokért. A rendezvényen nagy hangsúlyt kapnak a gyermekprogramok. A gyerekeket idén is várja Aprajafalva, ahol a közlekedési játszótértõl kezdve a fizika csodáin át, egészen a kézmûves foglalkozásokig és a mutatványos játszóházig, a legkülönfélébb programok közül választhatnak. Újdonság a Játékfesztiválon, hogy az ügyes kezû érdeklõdõk segítségével, a Mi világunk program keretében elkészül egy fesztiválalkotás is, hangsúlyozta dr. Baloghné Uracs Marianna, a Jókai Mór Mûvelõdési és Szabadidõ Központ intézményvezetõ helyettese, aki elmondta azt is hogy a rendezvény programjainak összeállításánál különös figyelmet fordítottak a fiatalok igényeire, az egyik közösségi honlapon szavazással választották pédául ki, hogy ki lépjen fel a nyitókoncerten, ennek eredményeképpen június 15-én, pénteken este a Punanny Massif zenekar koncertezik Pápán. Szombat este pedig az országos tehetségkutató mûsorból ismert Strokes ütõegyüttes és az Appril Projekt táncegyüttes lép fel, a zárókoncerten pedig a Beatrice zenekar szórakoztat. A Miniolimpián Pápa külföldi testvérvárosai vesznek részt, most Losonc, Leinefelde, Kovászna és Kampen sportolói versenyeznek a pápaiakkal és egymással, mondta Feketéné Földi Judit. a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet-vezetõje a sajtótájékoztatón. Dr. Áldozó Tamás polgármester elárulta, a játékfesztivál összköltsége 13 millió forint. Összesen 3 millió forint jön be területhasználatból, illetve a támogatóktól, például 1 millió forinttal járul hozzá a rendezvény költségeihez a Szerencsejáték Zrt. vb Isten áldja a tisztes ipart! Hagyományos iparos és családi napját tartotta a hétvégén a Pápa és Térsége Ipartestület a Malom-tónál. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idõjárás ezúttal sem volt kegyes a szervezõkhöz, de a szemerkélõ esõ nem szegte kedvét az érdeklõdõknek. Szabó Tibor, az Ipartestület elnöke megnyitó beszédében köszönetet mondott azoknak a mecénásoknak, akiknek köszönhetõen ismét megrendezhették az iparos és családi napot. Elmondta, anyagiak hiányában az elnökséggel közösen idén úgy tervezték, hogy a székház berkein belül egy szûk körben tartják. Ekkor jött a segítség; van akik munkájukkal, míg mások pénzbeli támogatásukkal Köszöntötték a pedagógusokat Folytatás az 1. oldalról Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, a hiábavaló erõfeszítés és a kellemetlen meglepetés. Nincs talán még egy ilyen személyfüggõ foglalkozás sem, amely akár egész életre szóló nyomokat hagyhat gyermekben, ifjakban fogalmazott az alpolgármester. Soha nem az oktatás rendszerét, hanem a tanítók, tanárok személyét õrizzük meg jó emlékezetünkben, mondta az ünnepségen Unger Tamás, majd hozzátette: az az ország, régió vagy város, amelyik nem törõdik megfelelõen oktatásával, a saját jövõjétõl veszi el a lehetõségeket. Aki azonban felvállalja annak fejlesztését, gondozását, saját közösségét, nemzetét építi, s teremt számára további lehetõségeket. - Több európai ország példáját is említhetném: Finnország, vagy általában a skandináv országok, de Németország is nagyban épített az oktatás fejlesztésére. Mi is ezt tesszük itt, Pápán. Az elmúlt években városunkban a fejlesztések középpontjában a közoktatás állt, óvodák, általános iskolák, középiskolák újultak meg, s ha a nem önkormányzati intézményeket is hozzávesszük, további fejlõdést is látunk. Mára elmondhatjuk, hogy a Pápán tanuló diákok és óvodások túlnyomó többsége modern, rendezett környezetben töltheti mindennapjait. Biztos vagyok benne, hogy ez a folyamat még nem fejezõdött be mondta Unger Tamás alpolgármester, majd egy amerikai politológus gondolatát idézte: Azt hiszed, az oktatás drága. Próbáld ki a tudatlanságot! Ezt követõen az alpolgármester sok erõt, türelmet és kitartást, jókedvet és örömet kívánt a pedagógusoknak hivatásukhoz, mindennapjaikhoz. Az ünnepség végén 16 pedagógus vett át szolgálati emlékérmeket dr. Áldozó Tamás polgármestertõl. Varga Bea Kilátogat a játékfesztiválra? A játékfesztivál a város egyik legnagyobb és legnépszerûbb programja közé tartozik. Több mint két évtizeddel ezelõtt rendezték meg elsõ alkalommal, melynek akkor az újonnan felszabadult orosz laktanya volt a helyszíne. Az utóbbi években a Várkert és környéke ad otthont a színes, érdekes, mozgalmas és páratlanul gazdag hétvégi családi eseménynek. Az idei játékfesztivál június 14-tõl 17-ig várja az érdeklõdõket. A hagyományokhoz hûen reggeltõl éjszakáig peregnek majd az események, melyen bizonyára minden korosztály megtalálja a kedvére való programot. Körkérdésünkben arról érdeklõdtünk önöktõl, hogy kilátogatnak-e a hétvégi fesztiválra? Szalóky Zsolt - Minden évben elmegyek a játékfesztiválra, most is nagyon várom. Általában a mennyasszonyommal és a barátaimmal járjuk körbe a különbözõ helyszíneket. Elsõsorban a koncertek és az esti szórakozós programok érdekelnek. A délelõtti események számomra kevésbé vonzóak, mivel még nincs gyerekem. Az idei részletes programot még nem láttam, de a Jótékonysági Motoros Találkozót és a koncerteket biztosan nem hagyom majd ki. Füszfa Ernõné - Várjuk már a hétvégét a járultak hozzá a rendezvény sikeres lebonyolításához. Az iparos napra ellátogatott Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének újonnan megválasztott elnöke is, aki nagy megtiszteltetésnek vette a meghívást. Mint mondta, közel 230 tagja van az ipartestületnek, de ilyen gyerekekkel. A kicsik 5 és 7 évesek, míg a nagylányom 19 múlt. Õ már a barátaival nagyszabású rendezvényt csak kevesen szerveznek. A pápai iparos és családi napot példaértékûnek nevezte az országos elnök. Az ünnepélyes megnyitót követõen kezdetét vette a szórakozás, melyrõl amatõr mûvészek gondoskodtak. Az ének, a tánc, és a zumba show mellett, számos kiegészítõ program várta a vendégeket. A nagysátorban a pápai és vidéki iparosok, kézmûvesek portékáit lehetett megcsodálni. A szabadtéri programok közül nagy érdeklõdés kísérte a rendõrségi bemuta- megy a játékfesztiválra, melyet szinte soha nem hagy ki a család. A kisebbekkel elsõsorban a délelõtti programokat járjuk végig. Kedvencük a kalandpark és a különbözõ kézmûves foglalkozások, melyekbõl rendszeresen kiveszik a részüket. A lányomat a koncertek érdeklik és az élménypark. Természetesen az idei játékfesztivált sem hagyjuk ki. Pölöskeiné Simon Andrea - Általában minden városi rendezvényre elmegyünk. tót. A szervezõk a gyerekekre is gondoltak: volt kézmûves foglalkozás, arcfestés, játékos ügyességi verseny, pónilovaglás és a picik nagy örömére kisállatsimogató. Közben készült a sok finomság. Rotyogott a bográcsokban a pörkölt, sült a cicege, hogy senki ne maradjon éhesen. Szabó Tibor elnök kérdésünkre elmondta, a pápai iparosok száma a gazdasági válság miatt lecsökkent. Néhányan bezártak, míg mások szüneteltetik tevékenységüket, de bíznak abban, hogy a kormány segítségével sikerül átvészelniük ezt az idõszakot. Egy eredményes pályázatnak köszönhetõen 280 millió forintot nyertek, így hamarosan 15 területen kezdik meg az oktatást, mely segítheti a megerõsödésüket. A gyerekek már nagyok, így baráti társasággal. Napközben még dolgozunk, ezért a késõ délutáni és az esti programok közül szoktunk válogatni. Többnyire a koncertek érdekelnek bennünket, de az erõs emberek versenyét és a sportprogramokat sem hagyjuk ki soha. De végigjárjuk a kézmûves vásárt, valamit minden alkalommal megkóstoljuk a különbözõ gasztronómiai finomságokat. Meleg Andrea

5 2012. június 14. Pápa és Vidéke 5 Ünnepi könyvhét Vathy Zsuzsával ünnepeltek Pápán A Jókai Mór Városi Könyvtár és a Líra könyvesbolt szervezésében Vathy Zsuzsa legújabb könyvének bemutatója volt az ünnepi könyvhét egyik legjelentõsebb helyi rendezvénye. Vasárnap délelõtt az egyik nagy bevásárlóközpontban található könyvesboltban mutatták be a pápai származású írónõ legújabb kötetét, a Columbo autóját. Unger Tamás alpolgármester köszöntötte a rendezvényen Vathy Zsuzsát, és örömét fejezte ki, hogy a könyv ünnepéhez kapcsolódóan újra Pápára látogatott a neves írónõ. Az alpolgármester szólt arról is, hogy Pápa még manapság is a Dunántúl Athénja, a pápai kötõdésû írók erõteljesen képviselik is ezt az ideát, emellett azt is, hogy egy kicsit mindenki pápai. Colombo autója, ez a címe Vathy Zsuzsa legújabb könyvének, mely valójában egy novelláskötet, amelyben a cigányság kultúrköréhez kapcsolódó írások találhatók. A könyv fõszerep- Ünnepi könyvhetet Magyarországon több mint 70 éve rendeznek, mondta el a programon résztvevõ dr. Hermann István. Pápán rendszeresen tartottak könyvheti rendezvényeket, idén két programmal kapcsolódtak városunkban az országos eseményhez, nyilatkozta a könyvtárigazgató. Egyik program a Molnár Lajos Õk tizenegyen a magyar irodalomból címû kötetének bemutatója volt a városi könyvtárban, másik pedig Vathy Zsuzsa könyvének vasárnapi, dedikálással egybekötött író-olvasó találkozója volt. - Jó lenne a jövõben itt, Pápán rendezni egy saját könyvheti programot, mely keretében a könyvkiadással foglalkozó intézmények például könyvtárak, iskolák saját kiadványaikat kínálnák a pápai olvasóknak. Mert mindenki, aki könyvet ír vagy megjelentet, azért teszi, hogy azt többen is elolvassák fogalmazott dr. Hermann István. lõje Roland, valójában valamennyi novella róla, az õ életérõl, családjáról, sorsáról szól. Vathy Zsuzsa olvasóinak elmondta, a cigányság fogalmával és kultúrájával Pápán találkozott elõször, de a gondolat, hogy írjon róluk, csak késõbb fogalmazódott meg benne. A kötet dedikálásán Vathy Zsuzsa úgy fogalmazott, szeretné, ha sokan elolvasnák a könyvét, hogy ezáltal a cigányság és a magyarság közti elfogadottság nagyobb legyen. Vathy Zsuzsa középiskolai tanulmányait a Türr István Gimnáziumban végezte. Kapcsolata volt iskolájával azóta sem szûnt meg, gyakran ellátogat egykori gimnáziumába, hogy beszélgessen és találkozzon a mai tanulókkal, akik most viszonozták is az írónõ látogatásait, ugyanis szép számban vettek részt türrös diákok az írónõ vasárnapi könyvbemutatóján. Varga Bea Költõk könyvben és képekben Ismét értékes festmények díszítették a Jókai Mór Városi Könyvtár folyosóját közel három héten keresztül. Május második felében Molnár Lajos festõ-grafikus kompozícióból nyílt kiállítás Költõk és más képek címmel az Esterházy-kastélyban, amelyben igazán különleges, élénk színvilágú alkotásokat tekinthettek meg a tárlat látogatói. A könyvtárfolyosó fehér falain találkozhattunk bibliai témájú, szakrális alkotásokkal, amelyek az örök, kétezer éves értékekre próbálták rávilágítani a figyelmet, de bemutatásra kerültek híres magyar költõk, neves írók portréi és csodálatos tájképek is szerepeltek a kiállításon. A Molnár Lajos tárlat érdekessége volt, hogy a folyosó oldalán elhelyezett tárlókban fotógráfiák, könyvillusztrációk is helyet kaptak. A kiállítás zárására az elmúlt csütörtökön került sor, amikor zsúfolásig megtelt az Esterházy-kastély egykori kápolnája, ahol dr. Hermann István könyvtárigazgató mondott köszöntõt, majd Válint Magdolna, a Jókai Kör titkára tartott virtuális idegenvezetést és mutatatta be a kiállított képeket. A tárlattal összefüggésben jelent meg a Jókai füzetek kötetei között az Õk tizenegyen a magyar irodalomból címet viselõ könyvecske, amelyben jeles magyar irodalmárokról tudhatunk meg többet Molnár Lajos jóvoltából. A könyvbemutató zárásaként a Jókai Kör Irodalmi Önképzõkörének tagjai idéztek fel részleteket Molnár Lajos kötetébõl. Polgár Szilárd Programajánló Június 14-én, csütörtökön 18 órakor nyílik a Kékfestõ Múzeumban a Mesélõ múlt címû kiállítás a Gyõrygyûjtemény anyagából. Június 15-én, pénteken 18 órai kezdettel, a Kella cselló együttes meglepetésekkel fûszerezett hangversenyére várják a város zenerajongóit a Bartók Béla Zeneiskola dísztermébe. Június 23-án, szombaton tartja évadzáró rendezvényét a Pápai Polgári Kör, amely egyben a tízéves kör jubileumi összejövetele is. Találkozás 14 órakor a Wass Albert-emlékkõnél, rövid ünneplés után az Edvy Malom Fogadóban folytatódik a program. Az alkalom vendége lesz több korábbi neves elõadó. Június 25-én, hétfõn 18 órakor a Gyurátz Ferenc Gondolkodó Kör vendége dr. Somogyi Gyõzõ Kossuth-díjas festõmûvész. Lantmuzsika A pápai nyári programok az utóbbi idõszakban értékes elõadásokkal bõvültek. Két évvel ezelõtt kezdõdött, majd tavaly és az idei esztendõben is folytatódtak a komolyzenei, léleképítõ hangversenyek a festõi szépségû Ferences templomban. A történelmi belváros legrégebbi mûemléktemploma kiváló akusztikája miatt ideális koncerthelyszín. Így volt ez június 3-án is, amikor Szabó István pápai származású lantmûvész adott hangversenyt Amor Sanctus címmel. A mûsorban zsoltárvariációk, toccaták, zenei fantáziák szólaltak meg a XVII. századi Róma, Velence, Ferrara és Amszterdam templomaiból, valamint énekek hangzottak el a csíksomlyói ferences kolostor gyûjteményébõl. A koncertre a belépés ingyenes volt, a Ferences templom fenntartására a szervezõk adományokat hálásan fogadtak. Polgár Sz. A Jókai Mór Mûvelõdési és Szabadidõ Központ idén is megszervezi a képzõmûvészek nyári táborát június 29. és július 8. között. Június 29-július 1. bentlakásos tábor Nagytevelen. Július 2-8-ig délelõtt mûtermi munka a Somogyi Galériában, délután munka a város közterein. Július 8. Záró kiállítás megnyitója. Jelentkezni június 22-ig lehet a részvételi díj befizetésével a JMSZK gazdasági irodájában munkanapokon 8-11 és óráig. Részvételi díj: Ft. Bõvebb információ kérhetõ a 20/ es telefonszámon Róka Norbertnél.

6 6 Pápa és Vidéke június 14.

7 2012. június 14. Pápa és Vidéke 7 A 22. Pápai Játékfesztivál támogatói Agroprodukt Zrt., Allianz, Bakony Volán Zrt., Bakonyerdõ Zrt., Boroszlán Zrt., Böllér Kft., Elekthermax Fûtéstechnikai Kft, EH-SZER Kft., Fuky Csoki, Haas+Sohn Kft., KábelszatNet2002 Kft., Pápai Termálvízhasznosító Zrt., Star-Ker Kereskedelmi Kft., Sui Generis Kft., Szanyépszer Kft., Szent Kinga Kft., Szerencsejáték Zrt., Talajerõgazdálkodási Kft., Tesco, Triotel Távközlési Kft. Lovassport Gergõ Makkhetessel bajnok lett Anyakönyvi hírek Házasság: Gervald Péter Õsz Ramóna Ivett. Születés: Kovács Krisztián Domonkos Szabina: Benett, Dékány András Bogdán Mónika: Levente, Füle József Kárpáti Andrea: Csanád, Gáncs Attila Tibor Szakács Anita: Attila Tibor, Tóth András Varju Brigitta: Boglárka, Tremmel Szilárd Kollár Anikó: Lili, Zsidai Péter Szalai Krisztina: Rebeka Noémi. Pápán rendezték a Veszprém megyei lovasbajnokság második fordulóját. A Pápai Lovas Club Balatonvilágos helyett vállalta az eseményt. A versenyen három helyi lovas indult, Kókay Luca Treff, Tóth Gergely Makkhetes, valamint Czuczai Natália Trust Me nevû lovával. Natália - aki áprilisban tett rajtengedély vizsgát - élete második versenyén a nyitott kategóriában a második helyet szerezte meg. Tóth Gergely az összevetést követõen az elsõ helyen végzett. Halálozás: Horváth Endréné sz. Szabó Róza Ida, Kasza Ernõné sz. Benczik Mária, Proszt Ignácné sz. Nagy Edit, Papp István, Hujber Jánosné sz. Tóth Erzsébet, Lócsi Attila, Tóth Istvánné sz. Kapcsándi Rózsa, dr. Németh László, Horváth Lajos, Major Lajosné sz. Becsei Mária, Kálmán József, Polák Jánosné sz. Tálos Mária, Bódai Dezsõné sz. Böröczki Julianna, dr. Kovács Elemérné sz. Kovács Rozália, Etli Sándor, Márkus Józsefné sz. Végh Etel, Szabó Istvánné sz. Szabó Ilona, Horváth János, Horváth Lászlóné sz. Horváth Mária, Dely Ferenc, Füzi József, Radó István, Radics István, Krózser Gyuláné sz. Krózser Emerencia, Horváth Ferenc, Vas Józsefné sz. Gyõrffy Etel, Fejes Jenõné sz. Bolla Piroska. Labdarúgás Körzeti bajnokságok Megyei III. osztály Vanyola - Kéttornyúlak 3-1 Takácsi - K.szentpéter 8-2 Malomsok - Nagyacsád 0-2 Adástevel - N.görzsöny 6-2 Gic - Marcaltõ 1-0 Mihályháza - Pápateszér 6-4 Mezõlak - Lovászpatona 10-2 Megyei IV. o. Rájátszás az 1-4. helyért B.gyõri ISE - Pápai TFC 3-1 Gecse - Marcalgergelyi Borsosgyõri ISE Pápai Termál FC Gecse Marcalgergelyi Rájátszás az 5-8. helyért Nyárád - Vaszar 2-4 Nagytevel - Külsõvat Külsõvat Nyárád * * * A bajnokság állása 1. Mihályháza Pápateszér Vanyola Nagyacsád Takácsi * Nemesgörzsöny Gic Mezõlak K.szentpéter Malomsok * Kéttornyúlak Adásztevel Marcaltõ L.patona** * 1 pont levonva ** 4 pont levonva 3. Vaszar Nagytevel Rájátszás a helyért Dáka - Borsosgyõr 3-1 Magyargencs - H.bödöge Dáka Borsosgyõr Magyargencs Homokbödöge Rájátszás a helyért Tapolcafõ - Bakonytamási Tapolcafõ Bakonytamási Bakonyjákó

8 8 Pápa és Vidéke június 14. Szûcs Lajos és Tóth Gábor is hosszabbított Minõségi támadót szerzõdtetnének A Lombard Pápa labdarúgócsapata megérdemelt pihenõjét tölti ezekben a hetekben, ám a klub vezetõi a nyári szünet alatt sem tétlenkednek, próbálják az együttest a következõ bajnokságra még jobban megerõsíteni. Szemán György klubigazgatóval így sorra vettük a felröppent átigazolási pletykákat, ám elõször röviden visszatekintettünk a májusban lezárult bajnoki szezonra. - A bajnokság elején a helyet tûztük ki célul, az elõzõ év tapasztalatai alapján úgy gondoltuk, hogy egy sikeres tavasszal elérhetõatervünk.jólindultabajnokság, aztán Véber Györgygyel és a csapattal valami megtorpant, sorra jöttek a vereségek. Csakhamar kiesõ helyen találtuk magunkat, így új edzõvel készültünk a tavaszra. Végül sikerült stabilizálni az együttest, és meg tudtuk õrizni élvonalbeli tagságunkat. - Alig ért véget a bajnokság, máris átigazolási hírek jelentek meg a Lombarddal kapcsolatban, gondolok itt elsõsorban Lovrencsicsre és Gyömbérre. - Lovrencsics Gergõt szeretné leigazolna vagy kölcsönvenni egy lengyel csapat, jelen pillanatban nincs döntés az ügyében. Gyömbér Gábor négy éve van Pápán, decemberben lejár a szerzõdése, és jelezte, szeretne váltani, magasabb szinten is kipróbálná magát. Bejelentkezett érte korábbi együttese, a Ferencváros, és mi nem gördítünk akadályt a távozása elé, hiszen télen ingyen távozhatna. - Ha már a távozóknál tartunk, Antonio Inutile már nem tagja a pápai keretnek. - Inutile külföldi labdarúgó, tavasszal többet vártunk tõle, ezért közös megegyezéssel szerzõdést bontottunk vele. Kiegészítõ emberként egy 28 éves külföldi játékos nem megoldás, erre a szerepre jöjjenek a magyar fiatalok. - Azt rebesgetik, hogy Csermelyi Imre, Szabó Zoltán, Takács Péter és Takács Tamás is távozik Pápáról. - Csermelyi Imrérõl azt gondoltuk, erõsítést jelenhet a csapatnak, ám nagy valószínûséggel szerzõdést bontunk vele, csakúgy, mint Szabó Zoltánnal, aki abszolút epizódszerepet kapott a bajnokság során. Takács Pétert a Diósgyõr végleg visszavásárolta, Takács Tamás tartalék kapusunknak pedig lejárt a szerzõdése. Neki fõiskolai diplomája van, valószínû felhagy a profi futballal, és ausztriai alsóbb osztályban játszik tovább. - Az viszont jó hír, hogy Szûcs Lajos és Tóth Gábor is hosszabbított. - Két lejáró szerzõdésû labdarúgónk volt, Tóth Gábor és Szûcs Lajos. Mindkettõvel hosszabbítottunk, a jövõbenisazegyüttesrendelkezésére állnak. Nagyon bízunk Tóth Bence felépülésében is, hiszen Arsiccsal együtt remekül megoldhatják a támadó-szervezõ pozíciót. - Érkezõkrõl lehet beszámolni, akik már Pápa felé tartanának? - Elõrehaladott tárgyalások vannak a kozármislenyi Fellaival, aki védõ poszton játszik, de egyéb konkrétum nincs. A szakmai stáb is meghatározta, hogy milyen játékosokat szeretne igazolni, és a menedzsment is dolgozik az ügyön, hogy megerõsítsük a csapatot. Egyértelmûen a gólszerzõ poszton minõségi labdarúgóra van szükségünk. - Például Pavicsevicsre? - Pavicsevics valóban ott van azok között, akik az igazolási kívánságlistánkon szerepelnek, hiszen erõsítés lenne a megújuló Lombard csatársorában. Bár még nem állapodtunk meg vele, az õ neve máris nyilvánosságra került. Nem szeretjük azt, amikor kiszivárog valamilyen hír, amikor a hivatalos tárgyalások lezárta elõtt már meg is jelenik a sajtóban. Polgár Szilárd Versengtek a települések 100 méteres és 400 méteres síkfutásban, 4x100 méteres váltófutásban, távolugrásban, kispályás labdarúgásban és kézilabdában vetélkedtek a pápai kistérség településeinek csapatai az idei nyári sportversenyen. A helyszín a Munkácsy-iskola sporttelepe volt. A rendezvény közel 30 éves múltra tekint vissza, a sportversenyeken az általános iskolások és a felnõtt korosztály szerepel. Legnépszerûbb a labdarúgás, ma már nõi csapatokkal is, az atlétikában Ugod, Vaszar, Lovászpatona viszi a prímet. A nyári sportverseny eredményei pontokat is érnek, a pontversenyben Nemesgörzsöny, Pápateszér és Tapolcafõ a sorrend. Táncsport Rebel lis gála Évzáró gálamûsort tartott a Rebel-Lion Táncsport SE. Hip-hop, akrobatikus rock and roll, show-tánc, revü, jazz, disco, funky stílusú produkciók szerepeltek a programban. A látványos koreográfiákat Kocsis Attila, Gyurom Natália, Kiss Virág és Helbert Nikolett irányításával tanulták Labdarúgás A Lombard II. befejezte be a táncosok. Az este folyamán fellépett a Dé-Mol Színjátszó Társulat, valamint az Írisz Orientális Tánccsoport. Az egyesület táncosai mellett az Allegro Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény diákjai is színpadra álltak a Jókai Mór Mûvelõdési és Szabadidõ Központban. Lombard II. Sárvár 2-2, Körmend-Lombard II Ezzel a két döntetlennel fejezte be a Lombard II. csapata a szereplést a bajnokságban. Esõs idõben az idegenbeli mérkõzésen Király góljával a 80. percig vezettek a pápaiak, ekkor egy elõre rúgott labdánál Tóth M. elcsúszott, a sárváriaktól pedig Niksz élt a lehetõséggel, és egyenlített. - Botrányosan kezdtünk, mert úgy akartunk futballozni szakadó esõben, mint száraz idõben. Így is megszereztük a vezetést, de nem tudtunk nyerni, mert nem éltünk a lehetõségekkel. Az egész féléves teljesítményéhez gratulálok a csapatomnak. A téli teljes leépítés után féltettem õket, mert túl fiatalok és tapasztalatlanok voltak, de megállták a helyüket. Le a kalappal mindenki elõtt, mert egyrészt rengeteget edzettek, másrészt többen két vagy három fronton álltak helyt, amiért csak köszönet járhat. Négyen (Somogyi, Enyingi, Grõber, Király) a felnõtt csapattal kezdhetik a nyári felkészülést - nyilatkozat Nagy Mihály edzõ. A Lombard Pápa Termál FC II. a 8. helyen áll és az utolsó fordulóban nem játszik, így a mosonmagyaróváriak és a zalaegerszegiek megelõzhetik a csapatot. Pápa és Vidéke Közéleti lap Megjelenik kéthetente csütörtökönként. Kiadja: Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. Nyomdai munkák: Danubia Web Kft., Budapest Terjeszti a Magyar Posta Zrt. A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Fõ u. 5. Pf Telefon/fax: 89/ web: ISSN Kéziratot nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza!

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök Zsoldos Napok 2012. október 18. csütörtök 8 óra: A Zsoldos Napokat megnyitja: Pintér Etelka igazgatónő 8 óra: Nullenergiás házak előadás Előadó: Pászti Tóth Gyula Helyszín: B épület 2. terem 8 óra: 8.

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita Közfoglalkoztatás Ujhelyi Zita Nemzeti Közfoglalkoztatási Program Közhasznú munkavégzés támogatása Közcélú foglalkoztatás Hagyományos közmunkaprogramok Egységes közfoglalkoztatás Cél: minél több munkára

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja:

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja: Kedves Hímző Alkotó! A Hagyományok Háza támogatásával 2017. május 12-13-án szervezzük meg az Országos Hímző Találkozót és Továbbképzést. Ennek keretében nyílik meg Dr. Illés Károlyné, Népi Iparművész,

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Helyszínek: Polgármesteri Hivatal - Béla király tér Koncertszínpad - Prometheus park Szent István tér Belvárosi templom Béla király tér

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról I. 2013. március 14-17. között a Balaton mellett fekvő Zánkán, az Új Nemzedék Központban került sor

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

XVII évfolyam - 4 szám 2016 Április Pályázat Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992 évi XXXIII törvény 20/A alapján pályázatot hirdet Derekegyházi Napköziotthonos

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Hírlevél május havi programajánló

Hírlevél május havi programajánló Makó és Térsége Tourinform Iroda kiadványa Hírlevél 2010 május havi programajánló 2010. április 24-én jelenik meg Makó régi képeslapokon című könyv. A könyv civil kezdeményezésre, a városban élő képeslap

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP /1/KMR A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP /1/KMR A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete A Nagykátai járás népességre vonatkozó statisztikái Pest Megye lakosainak száma (2013): 1 237 141 fő. A Nagykátai

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

2016. július Tisztelt Partnerünk!

2016. július Tisztelt Partnerünk! 2016. július Tisztelt Partnerünk! Ön az Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2016 évi július hírlevelét olvassa, melyben tájékoztatást nyújtunk a Jász-Nagykun-Szolnok megyében megvalósuló eseményekről, a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Youth Volleyball Festival

Youth Volleyball Festival 2016 Youth Volleyball Festival 17 23 July 2016 Kaposvár, Hungary Youth Volleyball Festival HUNGARY KAPOSVÁR 2016 17-23 JULY www.youthvolleyballfestival.org 2016 ÜDVÖZLÜNK minden sportbarátot az INTERSPORT

Részletesebben

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft).

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft). 2007. SZEPTEMBER KÖNYVTÁR ISKOLAI PROGRAMOK SPORT KLUBOK, FOGLALKOZÁSOK ZENÉS RENDEZVÉNYEK EGYHÁZI ÉLET MOZI, SZÍNHÁZ OÁZIS KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR SZAKKÖRÖK, TANFOLYAMOK A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN: Szeptemberben

Részletesebben

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztály 2013-2014. Pölöskei Gáborné főosztályvezető Új szerepkör Új vállalások 1. Törvényben

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

(2015. évi előzetes tervezet)

(2015. évi előzetes tervezet) (2015. évi előzetes tervezet) JANUÁR január 31. U21-es kispályás torna Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola Nagykőrösi Kinizsi FC FEBRUÁR február 1. U16-os kispályás kupa Nagykőrösi Kossuth Lajos

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben