GYÖNGYÖSPATAI VADÁSZTÁRSASÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÖNGYÖSPATAI VADÁSZTÁRSASÁG"

Átírás

1 Gyöngyöspatai Vadásztársaság 1162 Budapest, Csömöri út 362 T+F.: GYÖNGYÖSPATAI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA

2 I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Házi Szabályzat célja Hogy a jogszabályok, a VT Alapszabálya által nem rendezett kérdésekre vonatkozóan az említettel összhangban, azok végrehajtása érdekében meghatározza a működésre vonatkozó belső szabályokat. 2. A Házi Szabályzat hatálya A Vt tagjaira, vendégeire és az alkalmazottaira, a VT által bérelt (régi kódszám: ) kódszámú vadászterületre terjed ki. A VT tagjaira a jogszabályok, az Alapszabály előírásai mellett kötelesek betartani és betartatni a Házi Szabályzatban foglaltakat. 3. A Vadászterület A VT által, a Gyöngyöspatai Földtulajdonosok Vadászati Közösségétől bérelt vadászterület vegyes jellegű. A vadászterület nagysága ha (Gyöngyöspata ha, Szurdokpüspöki 99 ha, Nagyréde 15 ha). A vadászterület határának leírása Kiindulási pont a Gyöngyöspata-Szücsi-Nagyréde hármashatár. Innen É.i irányba indulva a Gyöngyöspata-Negyréde közigazgatási határon, majd a Gyöngyöspata 0224/2 hrsz.-ú úton továbbhaladva a Nagyréde 094/99 hrsz.-ú úton É-i irányba a Gyöngyöspata 0164/3 hrsz.-ú útig. Itt K-i irányba az úton rá a Gyöngyöspata 070/2 hrsz.-u útra itt tovább a 0163 hrsz-ú számú útig. Az úton ÉNy-i irányba fordulva a Nagyréde 069 hrsz-ú útig. Innen É-i irányba a Gyöngyöspata-Nagyréde községhatáron y 058/79 hrsz-ú útig. Az út É-i irányba a 055 hrsz-ú útig, itt Ny-ra fordulva a közigazgatási határig. A Gyöngyöspata-Nagyréde közigazgatási határ tovább a Gyöngyöspata-Nagyréde-Gyöngyöstarján hármashatásig. Innen É-i irányba a Gyöngyöspata-Gyöngyöstarján közigazgatási határvonala mentén a Zseri rét fölött a közigazgatási határ a 0392/2 hrsz-ú magán és a 0392/3 hrsz-ú állami tulajdonú erdőterültek közös találkozási pontjáig. Innen Ny-i irányba Gyöngyöspata közigazgatási határain belül a magán és állami területek birtokhatárán a Danka patakig. A patak mentén D-i, majd Ny-i irányba továbbra is a magán és az állami földterületek - 2 -

3 birtokhatára mentén a 0374/2 hrsz-ú önkormányzati földút végpontjáig. Az önkormányzati út mentén D-i irányba az erdészház mellett a 0386/4, 0376/15 hrsz-ú magán és a 0385 hrszú állami földterületek közös határvonala mentén a 0374/2 hrsz-ú önkormányzati földút és az arról leágazó erdészeti feltáró út csatlakozási pontjáig. Onnan tovább a magán és az állami földterületek közös határvonalain Heves és Nógrád megyék határáig. A megyehatáron a Szurdokpüspöki 0209/59 hrsz-ú terület határáig. Itt a Szurdokpüspöki 0209/49 hrsz-ú terület birtokhatárán körbe, majd a Szurdokpüspöki 0209/48 hrsz-ú, a Szurdokpüspöki 0209/59 hrsz-ú, majd a Szurdokpüspöki 0209/60 hrsz-ú területek DNy-i határán vissza a megyehatárig. Tovább a megyehatáron a Gyöngyöspata-Szurdokpüspöki műútig. A főút mentén az úgynevezett Bikavölgyi árokig, majd D-i irányba fordulva tovább a 0287/15 hrsz-ú terület határán, az árkon az állami erdő (0285 hrsz.) sarkáig, tovább a 0285 hrsz-ú és a 0284/14 hrsz-ú területek határán a Gyöngyöspata-Szücsi közigazgatási határig. A közigazgatási határvonal mentén a Kecskekő mellett a Gyöngyöspata-Szücsi közúton, majd az un. hatvani út mentén mindenütt a közigazgatási határon a kiindulási pontig. II. fejezet Az egyesületi életre vonatkozó szabályok 4. Tagok jogai és kötelezettségei A Vt tagjait az Alapszabályban rögzített jogok illetik meg. Joga van az IB által szervezett és az FVM által jóváhagyott, valamint az egyéb jogszabályban rögzített vadfajok kultúrált és etikus vadászatára, az által képviselt területrészen, illetve a vadászterület azon részén ahová más jogosult, részére a vadászatot engedélyezte. Kivétel az IB által szervezett társas apróvad vadászat, ekkor a vadászat a jóváhagyott, ütemtervben rögzített helyeken történik. A tagnak joga van a tagságáról lemondani ( a területre vonatkozó haszonbérleti szerződés feltételeinek megfelelő ) más személy javára, de a jelölt személy csak akkor nyerhet felvételt, ha azt az Intéző Bizottság javaslatára a Közgyűlés 50 %-a + 1 fő szavazattöbbséggel jóváhagyja. A cserével tagsághoz jutott személy vadgazdálkodási hozzájárulást köteles fizetni, kivéve ha a csere közvetlen hozzátartozó, vagy leszármazott javára történik, továbbá, ha a 4. pont előírásai is teljesülnek. Tagfelvétel csakis az Intéző Bizottság előterjesztése alapján történik, amit a Közgyűlés hagy jóvá. Tagfelvételt csak a tagság 2/3-ad részének jelenléte esetén lehet tárgyalni

4 Tagfelvétel a Közgyűlés döntése alapján nyílt, vagy titkos szavazással történhet. A felvételhez a jelenlévők 50 %-a + 1 fő igen szavazata szükséges. Vadászó tag felvétele a megüresedett helyekre történhet, ha a vadászó tagok létszáma 30 fő alá csökkent, továbbá olyan személy jelölhető, aki a vadászterületen legalább 30 ha saját tulajdonú, illetve egyenesági leszármazott vadászatra alkalmas földterületével rendelkezik, vagy 100 ha vadászatra alkalmas földterület vadászati jogával rendelkezik. Az új tag egyszeri vadfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezhető, melynek összegét a Közgyűlés Ft-ban határozta meg és hagyta jóvá az Intéző Bizottság előterjesztése alapján. 5., A VT tagjainak kötelezettsége az Alapszabályban meghatározottakon túl: - Részt venni legalább 10 alaklommal a VT által szervezett és a vadászmester által kijelölt vadkárosított területeken vadkár elhárító vadászatokon, amennyiben ezt nem teljesíti úgy un. megváltási díjat köteles fizetni. Ennek összege 2009 évtől alkalmanként Ft. - Az általa képviselt területen keletkezett vadászati károk felszámolása, megtérítése. - Az általa képviselt területen rendszeresen köteles együttműködni (tulajdonossal, haszonbérlővel, kezelővel, stb.) a vadkárelhárításban. - A tulajdonában lévő vadászati létesítmény biztonságos állapotának fenntartása, figyelmeztető táblával történő megjelölése. A figyelmeztető tábla szövege: Figyelem! A létesítményre a tulajdonos engedélyével lehet fölmenni! - 24 óra közösségi munka teljesítése. A közösségi munka teljesítése 70 éven felül nem kötelező. A közösségi munka megváltásának díja Ft/óra. A közösségi munka elvégzésére a tag őt helyettesítő személyt állíthat a vadászmesterrel egyeztetve. A közösségi munka elvégzésének határideje minden év december 31.-e, megváltásának határideje az évzáró Közgyűlés napja. A közösségi munkát kérelemre az IB mérsékelheti, törölheti. - Az éves tagdíj időben történő befizetése két részletben, minden év március 31-ig, illetve augusztus 31-ig. 70 éven felüli tag 50 % tagdíjat fizet, 80 év feletti vadász tagdíjat nem fizet. - Minden elejtett vadat köteles a rendeletben előírtak szerint kezelni, egyedi azonosítóval ellátni és a hűtőkamrába beszállítani. 5. Vendéghívás - 4 -

5 Minden tag egyéni nagyvad vadászatra évente 12 alkalommal jogosult térítésmentesen vendégvadászt hívni. Ezen felül minden további alkalomra Ft vadfejlesztési hozzájárulást kell fizetni. A vadász a beíró könyvön kívül a vendégfogadó jegyzékbe is köteles rögzíteni a vendéghívást, továbbá a vendégvadász aláírásával igazoltatni, hogy a területen érvényes balesetvédelmi előírásokra ki lett oktatva. Apróvadra a vendégvadásztatást az ütemterv elfogadásakor szabályozzuk. Csak olyan személy hívható vendégvadásznak, aki a jogszabályi előírásoknak megfelel. Alkalmanként csak egy fő vendégvadász hívható. Szalonkázásra és vizivadra a vadászati szezonban alkalmanként 1-1 fő vendégvadász hívható, aki után vadfejlesztési hozzájárulást nem kell fizetni. Szalonkázás, vizivad vadászat esetén is hatályos a saját vadászterületen történő vadászat elve. Vadkárelhárító vadászatra hívott vendégvadász után a vendéghívó a 10. hívás után esetenként Ft vadfejlesztési hozzájárulást köteles megfizetni, vagy a vendéghívást térítésmentesen az éves keretébe beszámítani. 5., A VT elnöke és a Földtulajdonos Közösség elnöke tehet vendéghívást olyan vadászoknak, akik a közösség vadgazdálkodását, tevékenységét elősegítik. Rendkívüli esetekben engedélyezhetik a lőtt nagyvad térítésmentes átadását is. 6., A vendéghívó vadász felel vendége viselkedéséért az írott és az íratlan szabályok betartásáért. A nagyvad vadászatra történő vendéghívás is csak saját tulajdonú vadászati létesítményre történhet, illetve olyan vadásztárs vadászati létesítményére, földterületére aki erre engedélyt adott. III. fejezet Vadgazdálkodás, vadászat 6. A VT területén a zavartalan és biztonságos vadászatot 22 biztonsági zóna szolgálja (melléklet). A zóna határok birtokhatárok mentén vannak kijelölve. Kivétel a 9. zóna 0388/3 és 0388/4 hrsz-ú földterületei. -5

6 7. Beiratkozás és a területen való tartózkodás szabályai A Vt területére, a Vt vadászházánál, a Gyöngyöspata, Szücsi út 35 sz. alatt elhelyezett beíró könyvbe történő beiratkozást követen lehet kimenni vadászni. A beiratkozás zónára vagy lesre történhet a korábban leírtak szerint. Zónára csak a hivatásos vadász és a bérvadászt kísérő saját vadász jogosult beiratkozni bérvadászat alkalmával (a tulajdonossal történt egyeztetés után), illetve azon vadász, a helyrajzi számok feltüntetésével aki az adott zónában legalább 10 ha egybefüggő területrészt birtokol. A be és a kiiratkozás az LV. Tv. Végrehajtási rendelete szerint történik, a beíró könyv egy sorszám alatti tételének értelemszerű kitöltésével. Más lesére, földterületére (rész vadászterületére) idegen, vagy saját vadásztárs csak a létesítmény tulajdonosának tudtával mehet vadászni. 5., Lest és szórót stb. (vadászati létesítményt) az érintett földtulajdonos és a vadászmester írásos engedélyével lehet létesíteni. Saját földterületen értelemszerűen a vadászmester, a vadászmester pedig az elnök engedélyével. Sérelem esetén az IB-nál lehet panaszt tenni. 6., Saját lest, vadászterületet csak önkormányzati utakon, vagy az érintett földtulajdonos/ok írásos engedélyével lehet megközelíteni. Ezen engedélyeket a vadászmester tárolja. Önkormányzati út, terület közvetlen környezetében, vagy arra lőiránnyal semmilyen vadászati létesítmény nem létesíthető. 7., Szórón etetni, osztatlan közös tulajdonban lévő területen, más vadásztárs lesének, szórójának útvonalát érintően csak 9 13 óra között engedélyezett. 8, A szórók tulajdonosai évente legalább két alkalommal (magérés előtt) kötelesek a gyomnövényzetet lekaszálni, vagy gyomirtózni. 9., A vadászattal kapcsolatban itt nem szabályozott kérdésekben mindig a hatályos jogszabályok előírásai szerint kell eljárni

7 8. Vadászati módok, lehetőségek A VT területén nagyvadra egyéni vadászaton lehet vadászni a Házi Szabályzat előírásai szerint. Apróvadra társas és egyéni vadászaton lehet vadászni. Egyéni apróvad vadászatra vendégvadász nem hívható (kivétel szalonka és vizivad). Egyéni apróvad vadászatnál is kötelező betartani a területi előírásokat (saját területen történő vadászat) A társás vadászatok idejét évente a vadászmester által előterjesztett és a Közgyűlés által jóváhagyott vadászati ütemtervben kell rögzíteni. Társas vadászatok vezetését, irányítását a vadászati törvény végrehajtási rendelete szerint kell végezni. 9. Egyéni vadászatokra csak jogszabályokban, jelen Ház Szabályzatban rögzítettek szerint lehet kimenni. Minden évben az IB az éves gazdasági és pénzügyi terv alapján (az FVM vadászati Hivatala által jóváhagyott kilövési terv alapján) javaslatot tesz a Közgyűlésnek a trófeás vadászati lehetőségek megosztására (saját és bérvadászat). Ha egy-egy vadfajból a kilövés teljesítve van, a vadászmester a beíró helyen letiltó értesítést helyez el. A VT elnöke veszélyeztetettség esetén, vadkár elhárító vadászatot rendelhet el, a beíró helyen elhelyezett értesítőn. Azon tagok részére, akik az érintett területek vadászati jogát birtokolják a vadkárelhárító vadászaton kötelező részt venni, vagy a részvételt megváltani Vadkárelhárító vadászatokon a VT elnöke jogosult korlátozni más területek egyéni vadászatát. 5., Egyéni vadászatok során, ha a vadász lövést adott le, meg kell győződnie annak eredményéről. A vadász köteles utánkeresni. (Vhr. 22. (1) A sebzett vadat addig kell - 7

8 keresni, amíg megtalálására esély van. Nagyvadra leadott lövésnél akkor is után keresést kell folytatni, ha a helyszínen sebzésre utaló jelek nem találhatók.) Ha a sebzett vad a vadász vadászterületét elhagyta, akkor a vadász köteles értesíteni a hivatásos vadászt, vagy a vadászmestert. Minden vadász egyénileg csak a saját vadászterületén jogosult utánkeresni. Eredménytelen utánkeresés esetén a vadász köteles napszaktól függetlenül azonnal értesíteni a hivatásos vadászt, vagy a vadászmestert. A további utánkeresésről ezután ők döntenek. A beíró könyvbe rögzíteni kell minden leadott lövést és azt, hogy a lövés mikor, mire lett leadva. Egyéni azonosító jelre kötelezett és elejtett vad esetén a beíró könyvbe, beérkezési időpontként a vad hűtőbe helyezésének időpontját kell beírni. 6., A vadász köteles a vadnak a végtiszteletet megadni (pl. kegyelemlövés), kizsigerelni, krotáliával ellátni, egyéni lőjegyzékbe bevezetni és beszállítani a hűtőkamrába. 7., A vadászati tevékenységet folytató vadásztárs(ak) fölött ellenőrzést gyakorolhatnak: vadászati hatóság, rendőrség, a hivatásos vadász, az IB, EB valamely két tagja. Az ellenőrzést végzők az ellenőrzés során nem vadászhatnak. 10. Trófeás vad vadászata Trófeás vadakból évadonként és személyenként 1 db lőhető, amibe az őzbak nem számít bele, kivéve ha ezt a rendelkezést a vadászmester javaslatára az elnök módosítja, feloldja. Trófeás vadat (kivétel a vaddisznó) vendéggel csak a VT elnökének engedélyével lehet kilövetni. A trófeát a hivatásos vadász felkérésre kifőzheti az elejtő költségére, de ez nem munkaköri kötelezettsége, kivéve a bérvadásztatásból származó trófeák kifőzése. Trófeás vad kilövésének kizáró tényezői: - aki az előző évben fegyelmiben részesült A lebírált mínusz pontos, vadászati hatóság által szankcionált trófea esetén, - 8 -

9 körülményektől függően a VT elnök az IB döntése alapján az elejtőt max. két évre eltilthatja a trófeás vad vadászatától. 11. Vadászrész Az elejtett nagyvad belsősége (állatorvosi, húsvizsgálói minősítést követően) térítésmentesen megilleti az elejtő vadászt. Apróvadból minden évadban a kilövési terv ismeretében határozza meg az IB az egyes VT tagok által elejthető vadak darabszámát. A VT tagja jogosult az általa elejtett és húsvizsgált nagyvadat a mindenkori III. osztályú, a nem általa elejtett nagyvadat pedig I. osztályú átvételi áron megváltani. A VT tagja kompetenciaként jogosult elvinni egy nagyvadat 50 kg súlyhatárig, egy nagyvad leadása után. Továbbá ezt követően jogosult minden ötödik leadott nagyvad után egy db süldő, vagy jerke elvitelére. Őz kompetenciaként nem vihető el. Vendégvadász az általa elejtett és húsvizsgált nagyvadat szintén jogosult megváltani a mindenkori I. osztályú átvételi áron. Apróvad társasvadászatán a húsvizsgált apróvadakból (terítékből) a résztvevők egyenlő arányban részesülnek. Amennyiben a teríték kevesebb, mint a vadászaton résztvevők, úgy az elejtőé az elsőbbség. Az egyéni és a társas vadászat vadászrésze összeadódik. 5., Az elejtett, megváltott vadat a vadász csak a hivatásos vadász által kiállított szállítólevéllel viheti el a hűtőből. 6., Egy-egy összejövetelre a VT elnöke vagy titkára engedélyezheti apró és nagyvad felhasználását. 7., Nyúlból a vendég vadászrészt csak a meghívó vadász kompetenciájának terhére kaphat IV. fejezet 12.

10 Vegyes rendelkezések A hivatásos vadász vadászati jogát esetenként a VT elnöke engedélyezheti. Minden elejtett nagyvadat a fej levágása, illetve a vaddisznó kan agyarainak kivágása nélkül (szív, tüdő, máj, lép, vesékkel együtt) kell beszállítani a hűtőkamrába. Fejet, kan agyarait a vadászmester vizsgálata után a hivatásos vadász vágja le/ki. Ki nem hűlt vadat a hűtőbe tenni TILOS! A gyorsabb lehűlés és a befülledés elkerülése érdekében a lapocka belső oldalán bevágást kell eszközölni. A hűtőnaplóba minden beszállított vadat be kell jegyezni a nyomtatvány kitöltésével. A terítékből, a VT elnökének, titkárának döntése alapján kívülálló személy/ek, intézmény/ek is kaphatnak. 5., Trófea bírálati díjat, szakszerűtlen elejtésből eredő esetleges vadvédelmi bírságot, szankciót a VT nem vállal át, ezért az elejtő tag felel anyagilag és erkölcsileg. 6., A vadászház tisztántartása, házirend betartása minden VT tag kötelessége. 7., Aki a vadászházba beszállított vad feldolgozása során keletkező állati eredetű hulladék haladék nélküli elszállításáról nem gondoskodik: - a hivatásos vadász esetén: felmondás fegyelmivel - VT tag esetén: kizárás a társaságból Szankciót von maga után. Ugyanezen szankciókat kell alkalmazni a vadászterületen elkövetett és bizonyított környezetkárosítás, környezetszennyezés esetén. 8., Fegyver belövése a hivatásos vadász által egyeztettek szerint történhet, az általa kijelölt helyen. A fegyver belövése 9-13 óra között történhet és azt a beíró könyvbe előre be kell írni Fegyver belövésére csak biztonságos helyet jelölhet ki a hivatásos vadász és azt is csak a terület tulajdonosának tudtával. 9.,

11 A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve a jogszerűen elejtett nagyvad fajok közül a Gímszarvas, Őz, Dámszarvas, Muflon és Vaddisznó egyedi jelölésére szolgáló azonosító jelet és az elejtett vad jelöléséről, valamint kezelésének és forgalomba hozatalának élelmiszer higiéniai és állat egészségügyi feltételeiről szóló jogszabályban meghatározott vadkísérő jegyet bocsát darabonként 600 forint díj ellenében a vadászatra jogosult részére. A vadkísérő jegy sorszámozott, egyszer használatos zárású, írható felülettel ellátott, az elejtett vad jelöléséről, valamint kezelésének és forgalomba hozatalának élelmiszer higiéniai és állat egészségügyi feltételeiről szóló jogszabályban meghatározott adattartalmú műanyag jelölő. A vadkísérő jegyet a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve az éves vadgazdálkodási terv jóváhagyásakor, a vadászatra jogosult igényének megfelelő darabszámban adja ki. A vadkísérő jegy kizárólag a jogosult vadászterületén és az éves vadgazdálkodási tervben hasznosításra jóváhagyott vadmennyiség mértékéig használható fel. A jogosult a kiadott vadkísérő jegyek felhasználásáról a következő vadászévre szóló igényével egyidejűleg köteles tételesen elszámolni. A jogosultnál lévő, fel nem használt vadkísérő jegyek hatályát a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve a következő vadászévre meghosszabbíthatja. A vadkísérő jegyet a nagyvad hátsó lábán a csánk fölött, a horgasinat (Achilles-ín) befoglalóan - a nagyvad birtokbavételét követően azonnal be kell helyezni. A vad elszállítását csak vadkísérő jeggyel történt megjelölését, valamint a vadkísérő jegynek az adatok és a húsvizsgálattal kapcsolatos megállapítások rögzítésére szolgáló rész kitöltését követően szabad megkezdeni. A jogosult a vadkísérő jegy használatának részletes szabályait a helyi szabályzatban köteles megállapítani, és első alkalommal azt az éves vadgazdálkodási terv mellékleteként a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez be kell nyújtani. A helyi szabályzat módosítását 30 napon belül a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez meg kell küldeni. Társas vadászat esetén a vadászat vezetője, egyéni vadászat esetén a vadász, bérvadászat esetében a kísérővadász, legkésőbb a vadászat megkezdése előtt köteles a jogosult által rendelkezésére bocsátott vadkísérő jegyet átvenni, a vadászat során magánál tartani, és használni. A vad vagy zsigerelt teste csak a vadkísérő jeggyel együtt szállítható. A vadkísérő jegyen szereplő adatokat a nagyvad felvásárlója, felhasználója vagy feldolgozója oly módon köteles a megfelelő bizonylatokba bejegyezni, hogy abból a vad vadászterületről való származása is megállapítható legyen. A behelyezett vadkísérő jegynek a vad csánkján történő megőrzése a vad - egésze vagy zsigerelt teste - feldolgozásáig kötelező. A vadászmester az átadott vadkísérő elszámolást küld.. jegyekről az MgSzH területi szerve felé havonta , A Házi Szabályzat betartása betartatása minden tagnak kötelessége, be nem tartása fegyelmi vétségnek minősül.

12 Az itt nem szabályozott kérdésekben a vadászati tv és végrehajtási rendelete, az Alapszabály, a Fegyelmi Szabályzat, a Ptk ide vonatkozó szabályai és az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Ezen módosított Házi Szabályzatot a Gyöngyöspatai Vadásztársaság április 10.-én megtartott Közgyűlése jóváhagyta. Gyöngyöspata, április 10. Előterjesztő: Tóth Péter elnök Hitelesítő tagok: Deák János Kecskés László

H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T

H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T Készült: 2010. október 16. 2 1.. /1/ A Nagycserkeszi Új Erő Vadásztársaság, (továbbiakban VT.) 2010. október 16-án tartott közgyűlése által módosított Házi Szabályzat. /2/ Jelen

Részletesebben

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület.

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület. Házi szabályzat A vadásztársaság területének határai: A 3-as számú fôközlekedési úti Sajó hídtól a Sajó folyó Ónodig, majd nyugatra az ónodi vár elôtt a közútig. Innen Ónod- Nyékládháza közút, Nyékládháza

Részletesebben

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület.

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület. Házi szabályzat A vadásztársaság területének határai: A 3. számú f közlekedési úti Sajó hídtól a Sajó folyó Ónodig, majd nyugatra az ónodi vár el tt a közútig. Innen Ónod- Nyékládháza közút, Nyékládháza

Részletesebben

TARNAMÉRAI TARNAMENTE VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA

TARNAMÉRAI TARNAMENTE VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA TARNAMÉRAI TARNAMENTE VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA BEVEZETŐ RÉSZ A Vadásztársaság 1980. december 29.-én vált le a Hevesi Nimród Vadásztársaságtól és alakult meg Tarnamérán TARNAMENTE Vadásztársaságként.

Részletesebben

A trófeabírálat jogszabályi háttere

A trófeabírálat jogszabályi háttere Trófeabírálat, SMKBV2235VN A trófeabírálat jogszabályi háttere Bleier Norbert 2010 Törvényi szabályozás 1996/LV. törvény (a vad védelméről a vadgazdálkodásról és a vadászatról) 73-as és 74-es önálló fejezetben

Részletesebben

AZ ÓPUSZTASZERI VÍZÜGYI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA

AZ ÓPUSZTASZERI VÍZÜGYI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA AZ ÓPUSZTASZERI VÍZÜGYI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA 2013. március.. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1./ A házi szabályzat hatálya kiterjed az Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság tagjaira, tagjelöltjeire, vendégvadászaira

Részletesebben

-I- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

-I- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK HÁZI SZABÁLYZATA 1 A Deszki Gazdák Vadásztársasága közgyűlése a vad védelméről, a vadgazdálkodásról szóló 1996 évi LV tv., valamint annak végrehajtására kiadott és módosított 30/1997.es FVM rendelet, a

Részletesebben

Háziszabál yz at -1- Petőfi Vadásztársaság Pitvaros, Széchenyi u. 31.

Háziszabál yz at -1- Petőfi Vadásztársaság Pitvaros, Széchenyi u. 31. -1- Petőfi Vadásztársaság Pitvaros, Széchenyi u. 31. a 2012. szeptember 29.-én megtartott közgyűlésen készült jegyzőkönyvi kivonat.. sz. melléklete Háziszabál yz at 1. A háziszabályzat a vadászatra vonatkozó

Részletesebben

SZENTMÁRTONI FÖLDTULAJDONOSI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZAT

SZENTMÁRTONI FÖLDTULAJDONOSI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZAT SZENTMÁRTONI FÖLDTULAJDONOSI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZAT 2 A Berettyószentmártoni Földtulajdonosi Vadásztársaság közgyűlése az egyesületi életre, vadgazdálkodásra és a vadászatra vonatkozó, helyi adottságoknak

Részletesebben

Vadászati Árjegyzék 2011/2012. Pilisi Parkerdő Zrt. Kedves Vadászok! Üdvözöljük Önöket a Pilisi Parkerdő Zrt-nél!

Vadászati Árjegyzék 2011/2012. Pilisi Parkerdő Zrt. Kedves Vadászok! Üdvözöljük Önöket a Pilisi Parkerdő Zrt-nél! Kedves Vadászok! Üdvözöljük Önöket a Pilisi Parkerdő Zrt-nél! Vadászati Árjegyzék 2011/2012 Pilisi Parkerdő Zrt Mielőtt nekilátnának áraink áttanulmányozásához, kérjük, hogy olvassák el az általános tudnivalókat.

Részletesebben

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék Érvényes: 2014. március 1-től visszavonásig

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék Érvényes: 2014. március 1-től visszavonásig HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék Érvényes: 2014. március 1-től visszavonásig 1. oldal 2. oldal Bemutatkozás Tisztelt Vadászvendégünk! S ok szeretettel köszönti Önt a Hunor Vadaskert Zrt.! Engedje

Részletesebben

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék. Vadászati árjegyzék

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék. Vadászati árjegyzék HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék 2015/2016 Vadászati árjegyzék 1. oldal 2. oldal Bemutatkozás Tisztelt Vadászvendégünk! S ok szeretettel köszönti Önt a Hunor Vadaskert Zrt.! Engedje meg, hogy néhány

Részletesebben

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver és lőszertartásra, használatára vonatkozó szabályzatok

Részletesebben

Ismertesse az egyéni vadászati módokat! 1. A. Információtartalom vázlata:

Ismertesse az egyéni vadászati módokat! 1. A. Információtartalom vázlata: 1. A Ismertesse az egyéni vadászati módokat! Egyéni vadászati módok Egyéni vadászat során ejthető vadfajok Egyéni vadászat biztonsági előírásai Egyéni vadászat etikai előírásai 1. B Ismertesse a vadászaton

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. 2..

ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. 2.. 1 VÍZÜGYI VADÁSZTÁRSASÁG ÓPUSZTASZER ALAPSZABÁLYA A Vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára

Részletesebben

ÁRLISTA. Nagyvad Hunting Vadászatszervező Utazási Iroda

ÁRLISTA. Nagyvad Hunting Vadászatszervező Utazási Iroda Nagyvad Hunting Vadászatszervező Utazási Iroda ÁRLISTA Nagyvad Hunting Kft. H-2694, Magyarnándor, Kossuth u. 6/A Mobil: +36/30/370-9476 Fax: +36/35/300-052 E-mail: nagyvad-hunting@freemail.hu nagyvad@t-email.hu

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: 2014. március 1. 2015. február 28.

ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: 2014. március 1. 2015. február 28. ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: 2014. március 1. 2015. február 28. Kedves Vadásztársunk! A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Veszprémtől északra, a Bakony keleti vonulatában

Részletesebben

VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK. Koronás-szarvas Kft. KAB-HEGY 2004. Nonprofit Kft. Érvényes: 2010. március 1-tıl

VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK. Koronás-szarvas Kft. KAB-HEGY 2004. Nonprofit Kft. Érvényes: 2010. március 1-tıl VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK Koronás-szarvas Kft. KAB-HEGY 2004. Nonprofit Kft. Érvényes: 2010. március 1-tıl SZARVAS VADÁSZAT Vadászati idény: Bika, tehén: szeptember 1-január 31. Ünı, borjú: szeptember 1-február

Részletesebben

- 2 - ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

- 2 - ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Belföldi magánszemélyek Magyarországon csak érvényes vadászjegy birtokában vadászhatnak. A megkötött vadászati szerzõdés alapján a Budapesti Erdõgazdaság Zrt. biztosítja a vadászvendég

Részletesebben

Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság

Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság Dunaszentmiklósi Rákóczi Vadásztársaság árjegyzéke a 2012-2013 vadászati évre Elszámolás: - trófeás vadaknál a bírálat napján érvényes OTP Valuta középárfolyam EUR/HUF-ban. - tar vadaknál az elejtés napján

Részletesebben

neve: MÁTRABALLAI ARANYSZARVAS VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

neve: MÁTRABALLAI ARANYSZARVAS VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA 1 MÁTRABALLAI ARANYSZARVAS VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver és lőszertartásra, használatára

Részletesebben

Kedves Vadásztársunk!

Kedves Vadásztársunk! Kedves Vadásztársunk! A HM VERGA Veszprémi Erdõgazdaság Zrt. Veszprémtõl északra, a Bakony keleti vonulatában folytat magas szintû vadgazdálkodási tevékenységet. Üzemi vadászterülete hazánk egyik legjobban

Részletesebben

NAGYBEREK VADÁSZATI BT.

NAGYBEREK VADÁSZATI BT. Szarvasbika GÍMSZARVAS Trófeasúly EUR ( ) EUR ( ) / 10g 3,99 kg - ig 700.- - 4,00-4,99 kg 900.- - 5,00-5,99 kg 1200.- - 6,00-6,99 kg 1450.- + 7,5.- 7,00-7,99 kg 2150.- + 8,5.- 8,00-8,99 kg 3000.- + 10,5.-

Részletesebben

Vadászati idények 2010

Vadászati idények 2010 Vadászati idények 2010 7/2010. (II. 2.) FVM rendelete a vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

Részletesebben

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZISZABÁLYZATA

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZISZABÁLYZATA A I. Általános rendelkezések A háziszabály célja, hogy a kialakult szokásoknak, a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze azokat a kérdéseket, melyeket a vadászattal kapcsolatos jogszabályok és a felsőbb

Részletesebben

bérvadászati árjegyzék Bérvadászati árjegyzék Érvényes: március február 28.

bérvadászati árjegyzék Bérvadászati árjegyzék Érvényes: március február 28. Bérvadászati árjegyzék Érvényes: 2017. március 1. 2018. február 28. 1 A pénzügyi teljesítést az alábbi számlaszámra kérjük: Kedves Vadászvendégek! A Vért Vadászati Kft. 17.000 hektár területen végez vadgazdálkodási

Részletesebben

DÉLBAKONYI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA. Elfogadva: 2013. március 22.

DÉLBAKONYI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA. Elfogadva: 2013. március 22. 1. oldal DÉLBAKONYI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA Elfogadva: 2013. március 22. 2. oldal A VADÁSZTÁRSASÁG CÉLKITŰZÉSE 1. A vadászat az ember és a természet sajátos kapcsolata. A vadászat az embert magas

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: március február 28.

ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: március február 28. ÁRJEGYZÉK VADÁSZAT VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Érvényes: 2017. március 1. 2018. február 28. Kedves Vadásztársunk! A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Veszprémtől északra, a Bakony keleti vonulatában

Részletesebben

A ZÁRTTÉRI VADTARTÁS LEHETŐSÉGEI, FELTÉTELEI

A ZÁRTTÉRI VADTARTÁS LEHETŐSÉGEI, FELTÉTELEI A ZÁRTTÉRI VADTARTÁS LEHETŐSÉGEI, FELTÉTELEI Zsigmond Richárd földművelésügyi igazgató 2014. március 25. Zárttéri nagyvadtartás 1996. évi LV. törvény (Vtv.) és végrehajtási rendelete szabályozza Vadaskertek

Részletesebben

A Hajdúszoboszlói Földgáz Vadásztársaság HÁZI SZABÁLYZATA. Elfogadva: 2016 április 28-i taggyűlésen. 1 / 15 oldal

A Hajdúszoboszlói Földgáz Vadásztársaság HÁZI SZABÁLYZATA. Elfogadva: 2016 április 28-i taggyűlésen. 1 / 15 oldal A Hajdúszoboszlói Földgáz Vadásztársaság HÁZI SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016 április 28-i taggyűlésen 1 / 15 oldal A hajdúszoboszlói Földgáz Vadásztársaság taggyűlése - az Alapszabály 10. -a alapján az egyesületi

Részletesebben

Kelebiai vadászterület

Kelebiai vadászterület Kelebiai vadászterület Bérvadászati árjegyzék Érvényes: 2017. március 1-től 2018. február végéig GÍMSZARVAS ELEJTÉSE Gímszarvasbika, golyóra érett szeptember 1-től október 31-ig Gímszarvasbika, selejt

Részletesebben

Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat tulajdonában álló területek vadászati jogának gyakorlásáról

Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat tulajdonában álló területek vadászati jogának gyakorlásáról Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat tulajdonában álló területek vadászati jogának gyakorlásáról 1. előterjesztés száma: 220/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV Vadgazdálkodási egység: Telephelye: Kelt:,.. A tervet készítette Vadgazdálkodási egység vezetõje A FÔ FEJEZETEK MUTATÓJA Ennek a lapnak a helyére kerül

Részletesebben

Bugaci, Császártöltési, Kelebiai vadászterület. Bérvadászati árjegyzéke. Érvényes: 2015. március 1-től 2016. február végéig

Bugaci, Császártöltési, Kelebiai vadászterület. Bérvadászati árjegyzéke. Érvényes: 2015. március 1-től 2016. február végéig Bugaci, Császártöltési, Kelebiai vadászterület Bérvadászati árjegyzéke Érvényes: 2015. március 1-től 2016. február végéig GÍMSZARVAS ELEJTÉSE Gímszarvasbika, golyóra érett szeptember 1-től október 31-ig

Részletesebben

Fejértó Vadásztársaság 6413 Kunfehértó, Béke tér 3. HÁZI SZABÁLYZAT. 1 Általános rendelkezések

Fejértó Vadásztársaság 6413 Kunfehértó, Béke tér 3. HÁZI SZABÁLYZAT. 1 Általános rendelkezések Fejértó Vadásztársaság 6413 Kunfehértó, Béke tér 3. HÁZI SZABÁLYZAT 1 Általános rendelkezések A Fejértó Vadásztársaság Házi Szabályzata a társaság területén, a társaság tagjai, vendégvadászok valamint

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság. 2011. évi beszámoló

Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság. 2011. évi beszámoló Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság 2011. évi beszámoló Beszámoló 2011 Ópusztaszeri Vízügyi VT T i s z t e l t K ö z g y ű l é s! Az Ópusztaszeri Vízügyi VT tevékenységét az elmúlt évekéhez hasonlóan a

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

DÉLBAKONYI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

DÉLBAKONYI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA 1. oldal DÉLBAKONYI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2013. március 22 Egységes szerkezetű, módosított alapszabálya Az egyesület tagsága az egyesülési jogokról, a közhasznú jogállásról, valamint a

Részletesebben

közfogyasztásra szánt lőtt vadnál

közfogyasztásra szánt lőtt vadnál A nyomon követhetőség közfogyasztásra szánt lőtt vadnál biztosítása a (jogszabályi háttér, ellenőrzési tapasztalatok) Dr. Gyurcsó Adrienn - Dr. Helik Ferenc Ócsai Zoltán 2015. március 24. A hazai vadegészségügy

Részletesebben

1. A vadgazdálkodási egység alapadatai

1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1.1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1.1.1. Név: 1.1.2. Telephely: 1.1.3. Azonosító (kódszám): - - - - 1.1.4. A vadászati jog hasznosítási formája: 1.1.5. A vadgazdálkodási

Részletesebben

A Taktaközi Nimród Vadásztársaság Házi szabályzata. Tartalomjegyzék

A Taktaközi Nimród Vadásztársaság Házi szabályzata. Tartalomjegyzék A Taktaközi Nimród Vadásztársaság Házi szabályzata I. Általános rendelkezések 2 II. Vadászati módok, a vadászat rendje 2 A. Társas vadászatok 2 1. A bérvadásztatás 2 2. Társasvadászatot 2 B. Egyéni vadászatok

Részletesebben

A Csókáserdei Vadásztársaság Háziszabályzata

A Csókáserdei Vadásztársaság Háziszabályzata A Csókáserdei Vadásztársaság Háziszabályzata Interneten közzétéve: http://www.csokaserdo.hu/2008/11/haziszabalyzat I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék 1 II. Általános rendelkezések 3 III. Vadászati módok,

Részletesebben

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A vadásztársaság jelen alapszabályhoz mellékletként, külön íven csatolt tagjegyzék szerinti tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

43/2011. (V. 26.) VM rendelet. az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről. 1. Általános rendelkezések

43/2011. (V. 26.) VM rendelet. az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről. 1. Általános rendelkezések 43/2011. (V. 26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés

Részletesebben

Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén

Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén HUSK/1101/2.2.1/0352 sz., Közösen a természeti értékek megőrzéséért a Poľana és a Börzsöny területén" c. projekt nyitó konferencia 2012. 10.24. Társaságunkról

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ.

ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ. ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ. Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem emberi fogyasztásra szánt állati

Részletesebben

ELZETT CERTA HORGÁSZEGYESÜLET FEGYELMI SZABÁLYZATA. 1.. A fegyelmi szabályzat célja

ELZETT CERTA HORGÁSZEGYESÜLET FEGYELMI SZABÁLYZATA. 1.. A fegyelmi szabályzat célja ELZETT CERTA HORGÁSZEGYESÜLET FEGYELMI SZABÁLYZATA 1.. A fegyelmi szabályzat célja A szabályzat szankciórendszerén keresztül biztosítani az egyesület tagsága számára az egyesületi élet zavartalan működését,

Részletesebben

16. A Vtv. 27. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Amennyiben a vadászterületnek minősülő föld tulajdonosa, illetőleg a

16. A Vtv. 27. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Amennyiben a vadászterületnek minősülő föld tulajdonosa, illetőleg a A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXIII. törvény 2017. március 1-én hatályba lépő rendelkezései 2. A Vtv. 5. -a helyébe

Részletesebben

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt:. . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Alapítók a hatályos Egyesülési jogról,

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága Elnöke

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága Elnöke SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága Elnöke Ikt. sz.: 01/59494/2016 Tárgy: Az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottság tagjaira vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Vadászok Integrált, Zártkörű Segédlete, Letölthető Alap-Térképe

Vadászok Integrált, Zártkörű Segédlete, Letölthető Alap-Térképe Vadászok Integrált, Zártkörű Segédlete, Letölthető Alap-Térképe Általános ismertető A vadászterületeken kiemelt szerepet kap a biztonság kérdése, hiszen évente több vadászbalesetről is beszámolnak a híradók.

Részletesebben

KŐORRA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

KŐORRA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege KŐORRA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt: 2013.05.31 Kőorra Vadásztársaság ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Vadásztársaság

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a konferencia minden részvevőjét! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelettel köszöntöm a konferencia minden részvevőjét! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm a konferencia minden részvevőjét! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Előadásom témája az erdő és a vadgazdálkodás kapcsolatának jogi szabályozása. A vad védelméről a vadgazdálkodásról,

Részletesebben

Árlista. Érvényes 2008. március 1 jétől.

Árlista. Érvényes 2008. március 1 jétől. St. George Vadászatszervező és Utazási Iroda Árlista Érvényes 2008. március 1 jétől. Kedves Vadászvendégünk! Nagyon örülünk, hogy új árjegyzékünket bemutathatjuk Önöknek! A St. George Vadásziroda a legmagasabb

Részletesebben

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATBAN

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATBAN A Győr-Moson-Sopron megyei 08-nnnnnn számú vadászterület földtulajdonosi közössége a Vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 12. a.) bekezdése értelmében,

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

2009. évi XXVIII. törvény az egyes agrártárgyú törvények módosításáról 1

2009. évi XXVIII. törvény az egyes agrártárgyú törvények módosításáról 1 2009. évi XXVIII. törvény az egyes agrártárgyú törvények módosításáról 1 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása 4. (1) A vad védelméről, a

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1. V. Fejezet

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1. V. Fejezet 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1 V. Fejezet FELELŐSSÉG A VADKÁRÉRT, A VADÁSZHATÓ ÁLLAT ÁLTAL OKOZOTT KÁRÉRT, A VADÁSZATI KÁRÉRT, VALAMINT A VAD ELPUSZTÍTÁSÁVAL

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2011. III. szám Aktuális teendők 1. Március 20-a volt a határideje az éves vadkilövés dokumentálásának.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA Kelt: 2015. október 11.

ALAPSZABÁLYA Kelt: 2015. október 11. APAJ-ÜRBŐPUSZTAI TERMÉSZETVÉDŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Kelt: 2015. október 11. 2 APAJ-ÜRBŐPUSZTAI TERMÉSZETVÉDŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A Vadásztársaság tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Amely készült a Földgáz Vadásztársaság Hajdúszoboszló április 28. napján órakor megtartott taggyűléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Amely készült a Földgáz Vadásztársaság Hajdúszoboszló április 28. napján órakor megtartott taggyűléséről. JEGYZŐKÖNYV Amely készült a Földgáz Vadásztársaság Hajdúszoboszló 2016. április 28. napján 17.30 órakor megtartott taggyűléséről. Jelen vannak: az egyesület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint Tóth

Részletesebben

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ... napirendi pont DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Temetőkről

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

- 2 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.A vadásztársaság jellege és jogi helyzete: az egyesület önálló jogi személy.

- 2 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.A vadásztársaság jellege és jogi helyzete: az egyesület önálló jogi személy. - 1 - ALAPSZABÁLY - 2 - A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, környezet- és természetvédelmi

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésesére vonatkozó közszolgáltatásról Bátonyterenye

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2009. XII. szám Aktuális teendők December hónap a társas nagyvad vadászatok fő időszaka, ezért ismételten

Részletesebben

Tisztelt Elnök asszony!

Tisztelt Elnök asszony! országgyűlési képviselő Dr. Szili Katalin asszonynak az Országgyűlés elnökéne k Helyben 20@9, FEBR 2 4. Tisztelt Elnök asszony! Módosító javaslat A Házszabály 102. -ának (1) bekezdése alapján az egyes

Részletesebben

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. Kelt:.

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. Kelt:. . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Kelt:. . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a Civil törvény és az új PTK hatályos rendelkezéseinek megfelelő egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A vadásztársaság jelen alapszabályhoz

Részletesebben

A trófeaszállítás feltételei. Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály április 5.

A trófeaszállítás feltételei. Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály április 5. A trófeaszállítás feltételei Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 2016. április 5. Feltételrendszer Természetvédelmi Állategészségügyi Vadgazdálkodási előírások Vám-

Részletesebben

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A Vtv. 2016. július 1-jétől 2016. december 31-áig hatályos szövege, kiemelve a 2016. január 1- jétől 2016. június 30-áig hatályos törvényszöveghez képest életbe lépő változások 1996. évi LV. törvény a

Részletesebben

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1 Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 1996. évi LV. törvény 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1 A 2010.03.12. és 2010.12.31. között hatályos szöveg Az Országgyűlés

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt.:2013. február 15. 1 A NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1) A használhatatlannak minősítés és egyéb fogalmak: Vagyontárgyak: minden

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

Pince-használati szabályzat

Pince-használati szabályzat Pince-használati szabályzat A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága az épületek alagsorában található raktározó helyiségek (pince) használatának rendezése érdekében az alábbi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

AJÁNLÁS. A vadászterület becsült mérete: 7516 ha

AJÁNLÁS. A vadászterület becsült mérete: 7516 ha Bo rso d-abaúj-zemplén Megyei Ko r m á n yh ivatal Ügyiratszám: BOH/01/2956-1/2016. Ügyintéző: Berta Béla Telefon: 46/503-428 Tárgy: Ajánlás 658801 kódszámú vadászterület határára Hív. szám: - Melléklet(ek):

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2004/XII.1./ önkormányzati rendelete Az 5/2007(IV.17.), a 7/2008(IV.29.) a 12/2010.(XII.31.) és az 1/2011.(I.12.) rendeletekkel módosított, a temetőkről

Részletesebben

Magyarország EURÓPA VADÁSZPARADICSOMA

Magyarország EURÓPA VADÁSZPARADICSOMA Magyarország EURÓPA VADÁSZPARADICSOMA Állami vadászterületek Magyarországon KÖZEL 1 MILLIÓ HEKTÁR VADÁSZTERÜLET ÉVENTE MINTEGY 70.000 NAGYVAD KILÖVÉSE ÉVENTE MINTEGY 15.000 APRÓ- ÉS VIZIVAD KILÖVÉSE TÖBB

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben