GYÖNGYÖSPATAI VADÁSZTÁRSASÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÖNGYÖSPATAI VADÁSZTÁRSASÁG"

Átírás

1 Gyöngyöspatai Vadásztársaság 1162 Budapest, Csömöri út 362 T+F.: GYÖNGYÖSPATAI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA

2 I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Házi Szabályzat célja Hogy a jogszabályok, a VT Alapszabálya által nem rendezett kérdésekre vonatkozóan az említettel összhangban, azok végrehajtása érdekében meghatározza a működésre vonatkozó belső szabályokat. 2. A Házi Szabályzat hatálya A Vt tagjaira, vendégeire és az alkalmazottaira, a VT által bérelt (régi kódszám: ) kódszámú vadászterületre terjed ki. A VT tagjaira a jogszabályok, az Alapszabály előírásai mellett kötelesek betartani és betartatni a Házi Szabályzatban foglaltakat. 3. A Vadászterület A VT által, a Gyöngyöspatai Földtulajdonosok Vadászati Közösségétől bérelt vadászterület vegyes jellegű. A vadászterület nagysága ha (Gyöngyöspata ha, Szurdokpüspöki 99 ha, Nagyréde 15 ha). A vadászterület határának leírása Kiindulási pont a Gyöngyöspata-Szücsi-Nagyréde hármashatár. Innen É.i irányba indulva a Gyöngyöspata-Negyréde közigazgatási határon, majd a Gyöngyöspata 0224/2 hrsz.-ú úton továbbhaladva a Nagyréde 094/99 hrsz.-ú úton É-i irányba a Gyöngyöspata 0164/3 hrsz.-ú útig. Itt K-i irányba az úton rá a Gyöngyöspata 070/2 hrsz.-u útra itt tovább a 0163 hrsz-ú számú útig. Az úton ÉNy-i irányba fordulva a Nagyréde 069 hrsz-ú útig. Innen É-i irányba a Gyöngyöspata-Nagyréde községhatáron y 058/79 hrsz-ú útig. Az út É-i irányba a 055 hrsz-ú útig, itt Ny-ra fordulva a közigazgatási határig. A Gyöngyöspata-Nagyréde közigazgatási határ tovább a Gyöngyöspata-Nagyréde-Gyöngyöstarján hármashatásig. Innen É-i irányba a Gyöngyöspata-Gyöngyöstarján közigazgatási határvonala mentén a Zseri rét fölött a közigazgatási határ a 0392/2 hrsz-ú magán és a 0392/3 hrsz-ú állami tulajdonú erdőterültek közös találkozási pontjáig. Innen Ny-i irányba Gyöngyöspata közigazgatási határain belül a magán és állami területek birtokhatárán a Danka patakig. A patak mentén D-i, majd Ny-i irányba továbbra is a magán és az állami földterületek - 2 -

3 birtokhatára mentén a 0374/2 hrsz-ú önkormányzati földút végpontjáig. Az önkormányzati út mentén D-i irányba az erdészház mellett a 0386/4, 0376/15 hrsz-ú magán és a 0385 hrszú állami földterületek közös határvonala mentén a 0374/2 hrsz-ú önkormányzati földút és az arról leágazó erdészeti feltáró út csatlakozási pontjáig. Onnan tovább a magán és az állami földterületek közös határvonalain Heves és Nógrád megyék határáig. A megyehatáron a Szurdokpüspöki 0209/59 hrsz-ú terület határáig. Itt a Szurdokpüspöki 0209/49 hrsz-ú terület birtokhatárán körbe, majd a Szurdokpüspöki 0209/48 hrsz-ú, a Szurdokpüspöki 0209/59 hrsz-ú, majd a Szurdokpüspöki 0209/60 hrsz-ú területek DNy-i határán vissza a megyehatárig. Tovább a megyehatáron a Gyöngyöspata-Szurdokpüspöki műútig. A főút mentén az úgynevezett Bikavölgyi árokig, majd D-i irányba fordulva tovább a 0287/15 hrsz-ú terület határán, az árkon az állami erdő (0285 hrsz.) sarkáig, tovább a 0285 hrsz-ú és a 0284/14 hrsz-ú területek határán a Gyöngyöspata-Szücsi közigazgatási határig. A közigazgatási határvonal mentén a Kecskekő mellett a Gyöngyöspata-Szücsi közúton, majd az un. hatvani út mentén mindenütt a közigazgatási határon a kiindulási pontig. II. fejezet Az egyesületi életre vonatkozó szabályok 4. Tagok jogai és kötelezettségei A Vt tagjait az Alapszabályban rögzített jogok illetik meg. Joga van az IB által szervezett és az FVM által jóváhagyott, valamint az egyéb jogszabályban rögzített vadfajok kultúrált és etikus vadászatára, az által képviselt területrészen, illetve a vadászterület azon részén ahová más jogosult, részére a vadászatot engedélyezte. Kivétel az IB által szervezett társas apróvad vadászat, ekkor a vadászat a jóváhagyott, ütemtervben rögzített helyeken történik. A tagnak joga van a tagságáról lemondani ( a területre vonatkozó haszonbérleti szerződés feltételeinek megfelelő ) más személy javára, de a jelölt személy csak akkor nyerhet felvételt, ha azt az Intéző Bizottság javaslatára a Közgyűlés 50 %-a + 1 fő szavazattöbbséggel jóváhagyja. A cserével tagsághoz jutott személy vadgazdálkodási hozzájárulást köteles fizetni, kivéve ha a csere közvetlen hozzátartozó, vagy leszármazott javára történik, továbbá, ha a 4. pont előírásai is teljesülnek. Tagfelvétel csakis az Intéző Bizottság előterjesztése alapján történik, amit a Közgyűlés hagy jóvá. Tagfelvételt csak a tagság 2/3-ad részének jelenléte esetén lehet tárgyalni

4 Tagfelvétel a Közgyűlés döntése alapján nyílt, vagy titkos szavazással történhet. A felvételhez a jelenlévők 50 %-a + 1 fő igen szavazata szükséges. Vadászó tag felvétele a megüresedett helyekre történhet, ha a vadászó tagok létszáma 30 fő alá csökkent, továbbá olyan személy jelölhető, aki a vadászterületen legalább 30 ha saját tulajdonú, illetve egyenesági leszármazott vadászatra alkalmas földterületével rendelkezik, vagy 100 ha vadászatra alkalmas földterület vadászati jogával rendelkezik. Az új tag egyszeri vadfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezhető, melynek összegét a Közgyűlés Ft-ban határozta meg és hagyta jóvá az Intéző Bizottság előterjesztése alapján. 5., A VT tagjainak kötelezettsége az Alapszabályban meghatározottakon túl: - Részt venni legalább 10 alaklommal a VT által szervezett és a vadászmester által kijelölt vadkárosított területeken vadkár elhárító vadászatokon, amennyiben ezt nem teljesíti úgy un. megváltási díjat köteles fizetni. Ennek összege 2009 évtől alkalmanként Ft. - Az általa képviselt területen keletkezett vadászati károk felszámolása, megtérítése. - Az általa képviselt területen rendszeresen köteles együttműködni (tulajdonossal, haszonbérlővel, kezelővel, stb.) a vadkárelhárításban. - A tulajdonában lévő vadászati létesítmény biztonságos állapotának fenntartása, figyelmeztető táblával történő megjelölése. A figyelmeztető tábla szövege: Figyelem! A létesítményre a tulajdonos engedélyével lehet fölmenni! - 24 óra közösségi munka teljesítése. A közösségi munka teljesítése 70 éven felül nem kötelező. A közösségi munka megváltásának díja Ft/óra. A közösségi munka elvégzésére a tag őt helyettesítő személyt állíthat a vadászmesterrel egyeztetve. A közösségi munka elvégzésének határideje minden év december 31.-e, megváltásának határideje az évzáró Közgyűlés napja. A közösségi munkát kérelemre az IB mérsékelheti, törölheti. - Az éves tagdíj időben történő befizetése két részletben, minden év március 31-ig, illetve augusztus 31-ig. 70 éven felüli tag 50 % tagdíjat fizet, 80 év feletti vadász tagdíjat nem fizet. - Minden elejtett vadat köteles a rendeletben előírtak szerint kezelni, egyedi azonosítóval ellátni és a hűtőkamrába beszállítani. 5. Vendéghívás - 4 -

5 Minden tag egyéni nagyvad vadászatra évente 12 alkalommal jogosult térítésmentesen vendégvadászt hívni. Ezen felül minden további alkalomra Ft vadfejlesztési hozzájárulást kell fizetni. A vadász a beíró könyvön kívül a vendégfogadó jegyzékbe is köteles rögzíteni a vendéghívást, továbbá a vendégvadász aláírásával igazoltatni, hogy a területen érvényes balesetvédelmi előírásokra ki lett oktatva. Apróvadra a vendégvadásztatást az ütemterv elfogadásakor szabályozzuk. Csak olyan személy hívható vendégvadásznak, aki a jogszabályi előírásoknak megfelel. Alkalmanként csak egy fő vendégvadász hívható. Szalonkázásra és vizivadra a vadászati szezonban alkalmanként 1-1 fő vendégvadász hívható, aki után vadfejlesztési hozzájárulást nem kell fizetni. Szalonkázás, vizivad vadászat esetén is hatályos a saját vadászterületen történő vadászat elve. Vadkárelhárító vadászatra hívott vendégvadász után a vendéghívó a 10. hívás után esetenként Ft vadfejlesztési hozzájárulást köteles megfizetni, vagy a vendéghívást térítésmentesen az éves keretébe beszámítani. 5., A VT elnöke és a Földtulajdonos Közösség elnöke tehet vendéghívást olyan vadászoknak, akik a közösség vadgazdálkodását, tevékenységét elősegítik. Rendkívüli esetekben engedélyezhetik a lőtt nagyvad térítésmentes átadását is. 6., A vendéghívó vadász felel vendége viselkedéséért az írott és az íratlan szabályok betartásáért. A nagyvad vadászatra történő vendéghívás is csak saját tulajdonú vadászati létesítményre történhet, illetve olyan vadásztárs vadászati létesítményére, földterületére aki erre engedélyt adott. III. fejezet Vadgazdálkodás, vadászat 6. A VT területén a zavartalan és biztonságos vadászatot 22 biztonsági zóna szolgálja (melléklet). A zóna határok birtokhatárok mentén vannak kijelölve. Kivétel a 9. zóna 0388/3 és 0388/4 hrsz-ú földterületei. -5

6 7. Beiratkozás és a területen való tartózkodás szabályai A Vt területére, a Vt vadászházánál, a Gyöngyöspata, Szücsi út 35 sz. alatt elhelyezett beíró könyvbe történő beiratkozást követen lehet kimenni vadászni. A beiratkozás zónára vagy lesre történhet a korábban leírtak szerint. Zónára csak a hivatásos vadász és a bérvadászt kísérő saját vadász jogosult beiratkozni bérvadászat alkalmával (a tulajdonossal történt egyeztetés után), illetve azon vadász, a helyrajzi számok feltüntetésével aki az adott zónában legalább 10 ha egybefüggő területrészt birtokol. A be és a kiiratkozás az LV. Tv. Végrehajtási rendelete szerint történik, a beíró könyv egy sorszám alatti tételének értelemszerű kitöltésével. Más lesére, földterületére (rész vadászterületére) idegen, vagy saját vadásztárs csak a létesítmény tulajdonosának tudtával mehet vadászni. 5., Lest és szórót stb. (vadászati létesítményt) az érintett földtulajdonos és a vadászmester írásos engedélyével lehet létesíteni. Saját földterületen értelemszerűen a vadászmester, a vadászmester pedig az elnök engedélyével. Sérelem esetén az IB-nál lehet panaszt tenni. 6., Saját lest, vadászterületet csak önkormányzati utakon, vagy az érintett földtulajdonos/ok írásos engedélyével lehet megközelíteni. Ezen engedélyeket a vadászmester tárolja. Önkormányzati út, terület közvetlen környezetében, vagy arra lőiránnyal semmilyen vadászati létesítmény nem létesíthető. 7., Szórón etetni, osztatlan közös tulajdonban lévő területen, más vadásztárs lesének, szórójának útvonalát érintően csak 9 13 óra között engedélyezett. 8, A szórók tulajdonosai évente legalább két alkalommal (magérés előtt) kötelesek a gyomnövényzetet lekaszálni, vagy gyomirtózni. 9., A vadászattal kapcsolatban itt nem szabályozott kérdésekben mindig a hatályos jogszabályok előírásai szerint kell eljárni

7 8. Vadászati módok, lehetőségek A VT területén nagyvadra egyéni vadászaton lehet vadászni a Házi Szabályzat előírásai szerint. Apróvadra társas és egyéni vadászaton lehet vadászni. Egyéni apróvad vadászatra vendégvadász nem hívható (kivétel szalonka és vizivad). Egyéni apróvad vadászatnál is kötelező betartani a területi előírásokat (saját területen történő vadászat) A társás vadászatok idejét évente a vadászmester által előterjesztett és a Közgyűlés által jóváhagyott vadászati ütemtervben kell rögzíteni. Társas vadászatok vezetését, irányítását a vadászati törvény végrehajtási rendelete szerint kell végezni. 9. Egyéni vadászatokra csak jogszabályokban, jelen Ház Szabályzatban rögzítettek szerint lehet kimenni. Minden évben az IB az éves gazdasági és pénzügyi terv alapján (az FVM vadászati Hivatala által jóváhagyott kilövési terv alapján) javaslatot tesz a Közgyűlésnek a trófeás vadászati lehetőségek megosztására (saját és bérvadászat). Ha egy-egy vadfajból a kilövés teljesítve van, a vadászmester a beíró helyen letiltó értesítést helyez el. A VT elnöke veszélyeztetettség esetén, vadkár elhárító vadászatot rendelhet el, a beíró helyen elhelyezett értesítőn. Azon tagok részére, akik az érintett területek vadászati jogát birtokolják a vadkárelhárító vadászaton kötelező részt venni, vagy a részvételt megváltani Vadkárelhárító vadászatokon a VT elnöke jogosult korlátozni más területek egyéni vadászatát. 5., Egyéni vadászatok során, ha a vadász lövést adott le, meg kell győződnie annak eredményéről. A vadász köteles utánkeresni. (Vhr. 22. (1) A sebzett vadat addig kell - 7

8 keresni, amíg megtalálására esély van. Nagyvadra leadott lövésnél akkor is után keresést kell folytatni, ha a helyszínen sebzésre utaló jelek nem találhatók.) Ha a sebzett vad a vadász vadászterületét elhagyta, akkor a vadász köteles értesíteni a hivatásos vadászt, vagy a vadászmestert. Minden vadász egyénileg csak a saját vadászterületén jogosult utánkeresni. Eredménytelen utánkeresés esetén a vadász köteles napszaktól függetlenül azonnal értesíteni a hivatásos vadászt, vagy a vadászmestert. A további utánkeresésről ezután ők döntenek. A beíró könyvbe rögzíteni kell minden leadott lövést és azt, hogy a lövés mikor, mire lett leadva. Egyéni azonosító jelre kötelezett és elejtett vad esetén a beíró könyvbe, beérkezési időpontként a vad hűtőbe helyezésének időpontját kell beírni. 6., A vadász köteles a vadnak a végtiszteletet megadni (pl. kegyelemlövés), kizsigerelni, krotáliával ellátni, egyéni lőjegyzékbe bevezetni és beszállítani a hűtőkamrába. 7., A vadászati tevékenységet folytató vadásztárs(ak) fölött ellenőrzést gyakorolhatnak: vadászati hatóság, rendőrség, a hivatásos vadász, az IB, EB valamely két tagja. Az ellenőrzést végzők az ellenőrzés során nem vadászhatnak. 10. Trófeás vad vadászata Trófeás vadakból évadonként és személyenként 1 db lőhető, amibe az őzbak nem számít bele, kivéve ha ezt a rendelkezést a vadászmester javaslatára az elnök módosítja, feloldja. Trófeás vadat (kivétel a vaddisznó) vendéggel csak a VT elnökének engedélyével lehet kilövetni. A trófeát a hivatásos vadász felkérésre kifőzheti az elejtő költségére, de ez nem munkaköri kötelezettsége, kivéve a bérvadásztatásból származó trófeák kifőzése. Trófeás vad kilövésének kizáró tényezői: - aki az előző évben fegyelmiben részesült A lebírált mínusz pontos, vadászati hatóság által szankcionált trófea esetén, - 8 -

9 körülményektől függően a VT elnök az IB döntése alapján az elejtőt max. két évre eltilthatja a trófeás vad vadászatától. 11. Vadászrész Az elejtett nagyvad belsősége (állatorvosi, húsvizsgálói minősítést követően) térítésmentesen megilleti az elejtő vadászt. Apróvadból minden évadban a kilövési terv ismeretében határozza meg az IB az egyes VT tagok által elejthető vadak darabszámát. A VT tagja jogosult az általa elejtett és húsvizsgált nagyvadat a mindenkori III. osztályú, a nem általa elejtett nagyvadat pedig I. osztályú átvételi áron megváltani. A VT tagja kompetenciaként jogosult elvinni egy nagyvadat 50 kg súlyhatárig, egy nagyvad leadása után. Továbbá ezt követően jogosult minden ötödik leadott nagyvad után egy db süldő, vagy jerke elvitelére. Őz kompetenciaként nem vihető el. Vendégvadász az általa elejtett és húsvizsgált nagyvadat szintén jogosult megváltani a mindenkori I. osztályú átvételi áron. Apróvad társasvadászatán a húsvizsgált apróvadakból (terítékből) a résztvevők egyenlő arányban részesülnek. Amennyiben a teríték kevesebb, mint a vadászaton résztvevők, úgy az elejtőé az elsőbbség. Az egyéni és a társas vadászat vadászrésze összeadódik. 5., Az elejtett, megváltott vadat a vadász csak a hivatásos vadász által kiállított szállítólevéllel viheti el a hűtőből. 6., Egy-egy összejövetelre a VT elnöke vagy titkára engedélyezheti apró és nagyvad felhasználását. 7., Nyúlból a vendég vadászrészt csak a meghívó vadász kompetenciájának terhére kaphat IV. fejezet 12.

10 Vegyes rendelkezések A hivatásos vadász vadászati jogát esetenként a VT elnöke engedélyezheti. Minden elejtett nagyvadat a fej levágása, illetve a vaddisznó kan agyarainak kivágása nélkül (szív, tüdő, máj, lép, vesékkel együtt) kell beszállítani a hűtőkamrába. Fejet, kan agyarait a vadászmester vizsgálata után a hivatásos vadász vágja le/ki. Ki nem hűlt vadat a hűtőbe tenni TILOS! A gyorsabb lehűlés és a befülledés elkerülése érdekében a lapocka belső oldalán bevágást kell eszközölni. A hűtőnaplóba minden beszállított vadat be kell jegyezni a nyomtatvány kitöltésével. A terítékből, a VT elnökének, titkárának döntése alapján kívülálló személy/ek, intézmény/ek is kaphatnak. 5., Trófea bírálati díjat, szakszerűtlen elejtésből eredő esetleges vadvédelmi bírságot, szankciót a VT nem vállal át, ezért az elejtő tag felel anyagilag és erkölcsileg. 6., A vadászház tisztántartása, házirend betartása minden VT tag kötelessége. 7., Aki a vadászházba beszállított vad feldolgozása során keletkező állati eredetű hulladék haladék nélküli elszállításáról nem gondoskodik: - a hivatásos vadász esetén: felmondás fegyelmivel - VT tag esetén: kizárás a társaságból Szankciót von maga után. Ugyanezen szankciókat kell alkalmazni a vadászterületen elkövetett és bizonyított környezetkárosítás, környezetszennyezés esetén. 8., Fegyver belövése a hivatásos vadász által egyeztettek szerint történhet, az általa kijelölt helyen. A fegyver belövése 9-13 óra között történhet és azt a beíró könyvbe előre be kell írni Fegyver belövésére csak biztonságos helyet jelölhet ki a hivatásos vadász és azt is csak a terület tulajdonosának tudtával. 9.,

11 A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve a jogszerűen elejtett nagyvad fajok közül a Gímszarvas, Őz, Dámszarvas, Muflon és Vaddisznó egyedi jelölésére szolgáló azonosító jelet és az elejtett vad jelöléséről, valamint kezelésének és forgalomba hozatalának élelmiszer higiéniai és állat egészségügyi feltételeiről szóló jogszabályban meghatározott vadkísérő jegyet bocsát darabonként 600 forint díj ellenében a vadászatra jogosult részére. A vadkísérő jegy sorszámozott, egyszer használatos zárású, írható felülettel ellátott, az elejtett vad jelöléséről, valamint kezelésének és forgalomba hozatalának élelmiszer higiéniai és állat egészségügyi feltételeiről szóló jogszabályban meghatározott adattartalmú műanyag jelölő. A vadkísérő jegyet a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve az éves vadgazdálkodási terv jóváhagyásakor, a vadászatra jogosult igényének megfelelő darabszámban adja ki. A vadkísérő jegy kizárólag a jogosult vadászterületén és az éves vadgazdálkodási tervben hasznosításra jóváhagyott vadmennyiség mértékéig használható fel. A jogosult a kiadott vadkísérő jegyek felhasználásáról a következő vadászévre szóló igényével egyidejűleg köteles tételesen elszámolni. A jogosultnál lévő, fel nem használt vadkísérő jegyek hatályát a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve a következő vadászévre meghosszabbíthatja. A vadkísérő jegyet a nagyvad hátsó lábán a csánk fölött, a horgasinat (Achilles-ín) befoglalóan - a nagyvad birtokbavételét követően azonnal be kell helyezni. A vad elszállítását csak vadkísérő jeggyel történt megjelölését, valamint a vadkísérő jegynek az adatok és a húsvizsgálattal kapcsolatos megállapítások rögzítésére szolgáló rész kitöltését követően szabad megkezdeni. A jogosult a vadkísérő jegy használatának részletes szabályait a helyi szabályzatban köteles megállapítani, és első alkalommal azt az éves vadgazdálkodási terv mellékleteként a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez be kell nyújtani. A helyi szabályzat módosítását 30 napon belül a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez meg kell küldeni. Társas vadászat esetén a vadászat vezetője, egyéni vadászat esetén a vadász, bérvadászat esetében a kísérővadász, legkésőbb a vadászat megkezdése előtt köteles a jogosult által rendelkezésére bocsátott vadkísérő jegyet átvenni, a vadászat során magánál tartani, és használni. A vad vagy zsigerelt teste csak a vadkísérő jeggyel együtt szállítható. A vadkísérő jegyen szereplő adatokat a nagyvad felvásárlója, felhasználója vagy feldolgozója oly módon köteles a megfelelő bizonylatokba bejegyezni, hogy abból a vad vadászterületről való származása is megállapítható legyen. A behelyezett vadkísérő jegynek a vad csánkján történő megőrzése a vad - egésze vagy zsigerelt teste - feldolgozásáig kötelező. A vadászmester az átadott vadkísérő elszámolást küld.. jegyekről az MgSzH területi szerve felé havonta , A Házi Szabályzat betartása betartatása minden tagnak kötelessége, be nem tartása fegyelmi vétségnek minősül.

12 Az itt nem szabályozott kérdésekben a vadászati tv és végrehajtási rendelete, az Alapszabály, a Fegyelmi Szabályzat, a Ptk ide vonatkozó szabályai és az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Ezen módosított Házi Szabályzatot a Gyöngyöspatai Vadásztársaság április 10.-én megtartott Közgyűlése jóváhagyta. Gyöngyöspata, április 10. Előterjesztő: Tóth Péter elnök Hitelesítő tagok: Deák János Kecskés László

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól OptiJus Opten Kft. I. 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

Részletesebben

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver és lőszertartásra, használatára vonatkozó szabályzatok

Részletesebben

KŐORRA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

KŐORRA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege KŐORRA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt: 2013.05.31 Kőorra Vadásztársaság ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Vadásztársaság

Részletesebben

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt:. . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Alapítók a hatályos Egyesülési jogról,

Részletesebben

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZISZABÁLYZATA

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG HÁZISZABÁLYZATA A I. Általános rendelkezések A háziszabály célja, hogy a kialakult szokásoknak, a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze azokat a kérdéseket, melyeket a vadászattal kapcsolatos jogszabályok és a felsőbb

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. 2..

ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. 2.. 1 VÍZÜGYI VADÁSZTÁRSASÁG ÓPUSZTASZER ALAPSZABÁLYA A Vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára

Részletesebben

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR Preambulum Tudva, hogy a XXI. században - az állami rendszereket kiegészítve - az öngondoskodás szerepe meghatározóvá válik, mi, az alapítók

Részletesebben

T/11050. számú. törvényjavaslat. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról

T/11050. számú. törvényjavaslat. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11050. számú törvényjavaslat a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Németh Imre földművelésügyi

Részletesebben

A SZIBE a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A SZIBE a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A SZIBE a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1. A SZIBE célja A SZIBE (a továbbiakban: biztosító egyesület) tagjait a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott tevékenységi

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (közhasznú )

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (közhasznú ) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (közhasznú ) I. AZ EGYESÜLET ADATAI 1. Az Egyesület teljes neve:..... Az Egyesület rövidített neve:.. Az Egyesület idegen nyelvű elnevezése:... 2. Az Egyesület székhelye:.. 3. Az

Részletesebben

Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE)

Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE) Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE) szervezeti és működési szabályzata Hatályos: február 15-től Jóváhagyta az Elnökség 3/ (03.03.) döntése alapján. Budapest, március 3. Garanadra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor polgármester: szavazásra bocsátja az írásbeli meghívóban szereplő napirendet. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor polgármester: szavazásra bocsátja az írásbeli meghívóban szereplő napirendet. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2006. október 11-én 18.15 órai kezdettel a Fekete István Általános iskola Monorierdő, Szabadság u. 43. épületében megtartott,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elnökség által elfogadva: 2013. január 16. Közgyűlés által elfogadva: 2013. január 21. 1 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés 1./

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

MÁVAG HORGÁSZ EGYESÜLET

MÁVAG HORGÁSZ EGYESÜLET A MÁVAG HORGÁSZ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA 2015. 1 Bevezető rendelkezések Az Egyesület alapszabályának célja, hogy az abban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítsa a szervezet demokratikus,

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Énekesné Dr. Kótka Andrea PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője

Jegyzőkönyv. Énekesné Dr. Kótka Andrea PH. Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János,

Részletesebben

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének módosított és egységes szerkezetbe foglalt A l a p s z a b á l y a

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének módosított és egységes szerkezetbe foglalt A l a p s z a b á l y a Hatályos: 2014. november 26. A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének módosított és egységes szerkezetbe foglalt A l a p s z a b á l y a 2 A MAGYAR ÜGYVÉDEK KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLETÉNEK

Részletesebben

A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 11. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 664/1300/43-2/2012. A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN

Részletesebben

MKOSZ ALAPSZABÁLY Digitálisan aláírta: Bodnár Péter László Dátum: 2015.05.20 14:27:51 +02'00'

MKOSZ ALAPSZABÁLY Digitálisan aláírta: Bodnár Péter László Dátum: 2015.05.20 14:27:51 +02'00' MKOSZ ALAPSZABÁLY A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének 2015. május 19. napi Küldöttgyűlése a szervezet Alapszabályát módosítja (módosítások kiemelve, dőlt betűvel), és egységes szerkezetben a

Részletesebben

Felelősség- és. Szakmai Biztosító Egyesület. módosított A L A P S Z A B Á L Y A

Felelősség- és. Szakmai Biztosító Egyesület. módosított A L A P S Z A B Á L Y A A Magyarországi TIR Felelősség- és Szakmai Biztosító Egyesület módosított A L A P S Z A B Á L Y A 1. A Magyarországi TIR Felelősségés Szakmai Biztosító Egyesület célja A Magyarországi TIR Felelősség-és

Részletesebben

PRO VITA ELSŐ MAGYAR KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PRO VITA ELSŐ MAGYAR KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PRO VITA ELSŐ MAGYAR KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Hatályos: 2005. január 1-től 1.) Általános rendelkezések Jelen Alapszabályt aláírók a munkaképesség

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y M A G Y A R O R S Z Á G I H O R V Á T O K S Z Ö V E T S É G E S a v e z H r v a t a u M a đ a r s k o j A L A P S Z A B Á L Y Magyarországi Horvátok Szövetségének Alapszabálya A Magyarországi Horvátok

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 6/2012 (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról módosította: 20/2012. (IV.27) önkormányzati rendelet 34/2012. (VI.29.)

Részletesebben

KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva)

KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva) KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva) A Környei Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület) közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg: 1. Az Egyesület neve: Környei

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2010. május 28-án megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2010. május 28-án megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2010. május 28-án megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2010. május 28-i Küldöttgyűlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006.

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006. Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat Érvényes 2006. június 1-jétõl Tartalomjegyzék Alapszabály 5 Függelék 21 Szolgáltatási szabályzat

Részletesebben

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya Magyar Torna Szövetség Alapszabálya 1 I. Általános rendelkezések 1. (1) A Magyar Torna Szövetség a férfi torna, női torna, a ritmikus gimnasztika, az aerobik, a mindenki tornája, a gumiasztal, az akrobatikus

Részletesebben