JEGYZŐKÖNYV a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás augusztus 30-én, a Szerencsi Középiskolai Kollégiumban tartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2004. augusztus 30-én, a Szerencsi Középiskolai Kollégiumban tartott üléséről"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás augusztus 30-én, a Szerencsi Középiskolai Kollégiumban tartott üléséről Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Társulási Tanács elnöke Köszönti az ülésen megjelent polgármestereket, és meghívott vendégeket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Társulási Tanács 16 fővel határozatképes (Megyaszó és Taktakenéz képviselői nincsenek jelen). A napirendre a meghívóban közöltek szerint tesz javaslatot. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Rátka polgármestere, Héring Istvánné legyen. Javaslatait a Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja. A meghívóban tájékoztatást adtak a pályázaton elnyert összegről, amelyet hosszadalmas munka előzött meg. E munka során magasfokú együttműködési és kompromisszum készséget tapasztalt a polgármesterek és hivatalvezetők, szakmai munkatársak részéről, melyet ezúton köszön meg. Röviden ismerteti a pályázat benyújtását megelőző elképzeléseket, feladatokat. A mai ülésen elsősorban azt kellene megtárgyalni, hogy ezt a 111,5 millió forintot hogyan használja fel a társulás. Javasolja, hogy szakterületenként beszéljék át a pályázatot. Célonként ismert a rendelkezésre álló támogatási összeg, ennek felhasználására készült tervezet a Szerencsi Polgármesteri Hivatal részéről, kéri ennek támogatását, illetve a módosító indítványokat. Az első témakör a közoktatás területe, erre 31 millió forintos támogatást nyert el a társulás. Ez a pályázati rész is a tagönkormányzatok javaslatai, igényei alapján állt össze. Olyan feladatokat igyekeztek összegyűjteni, melyek valamennyi települést érintik. Ide tartozik a körzeti nevelési tanácsadó működtetése. Erre már korábban is társultak az önkormányzatok, ugyanakkor a szolgáltatás iránti igény egyre inkább fokozódik. Átadja a szót a területért felelős Hajdú Józsefnének. Hajdú Józsefné oktatási szakreferens Elmondja, hogy itt több területen is a már működő társulások korszerűsítése a cél. A pályázatban leírt sorrendtől nem kívánnak eltérni. Röviden ismerteti annak fő pontjait. Ennek keretében beszél - az iskolafenntartó társulások kapcsán - a vizesblokk-felújításáról, iskolabusz beszerzéséről, a körzeti nevelési 1

2 tanácsadó felszereléséről, decentrum kialakításáról, melyhez Szerencs próbálja biztosítani a személyi feltételeket. Varga László, Taktaharkány polgármesterének kérdése arra irányul, hogy az iskolabusz kié lesz. Hajdú Józsefné válaszában elmondja, hogy a busz teljes kistérségi feladatokat is ellát majd, de elsősorban az intézményfenntartó társulás keretében a Megyaszóra bejáró gyermekek iskolába járásának elősegítése lesz a feladata. Ezen túl speciális feladatok ellátását is segíteni fogja. Hlivják László Legyesbénye polgármestere A 111,5 millió forint erre az évre szól, ezt követően ki gondoskodik az intézmények fenntartásáról. Dr. Bíró László Szerencs város jegyzője az alábbiakat mondja el: a közoktatás, szociális és gyermekjóléti alapellátás a jövő évi állami költségvetésben a tervek szerint normatív állami támogatásként szerepel. A többi területen még nem tud ilyen konkrétumokat mondani. A szociális és gyermekjóléti ellátások témakörének felelősét, dr. Hajdú Zsuzsannát kéri fel a tervek ismertetésére. Dr. Hajdú Zsuzsanna Az eredetileg benyújtott, később lecsökkentett összegű pályázatban 10 férőhelyes átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény létesítése maradt, ezt 9 millió forintból kell megvalósítani. A pályázatban a Gondozási Központ megfelelő átalakítása szerepelt, igény szerint minden település leginkább rászorultjai, részére állna rendelkezésre ez az intézmény. Az alapellátás keretében jelzőrendszeres házi segítségnyújtás érdekében további jelzőkészülékek telepítésére lenne lehetőség. A 9 millió forint elég kevés a kitűzött cél megvalósítására, ezért több megoldási lehetőségen gondolkodtak. Lehetne ezt a pénzt további pályázatokhoz szükséges önerő biztosítására fordítani, esetleg a már működő Gondozási Központban szobákat kialakítani. Olyan intézményt kell ugyanis keresni, ahol a vizesblokk és az egyéb személyi, tárgyi feltételek adottak. Az a lehetőség is felmerült, hogy ha mindezekre a pénz kevés, akkor az idén a berendezési tárgyakat kell beszerezni, és a későbbiekben kialakítani a szálláshelyeket. Arra kellene a tagönkormányzatok felhatalmazása, hogy a támogatási szerződés megkötése 2

3 során ezeket a szempontokat próbálják meg érvényesíteni. Ebben kéri a Társulási Tanács támogatását. Dr. Bíró László hozzáteszi: a kiírás szerint a szerződéskötésre 30 napon belül kerül sor. Ennek feltétele, hogy egyrészt sikerüljön a pályázati pénz felhasználásáról megegyezni, másrészt végre kell hajtani a BM által kért módosításokat a társulási megállapodáson. Dr. Hajdú Zsuzsanna Alapellátáson belül kétféle ellátásra kértek támogatást: a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra és a támogatói szolgálatra. A pályázatban 40 jelzőkészülék beszerzését tervezték, mely a települések között kerül elosztásra de Szerencs ebből kimarad, hiszen itt már működik a rendszer -, támogatói szolgálat keretében pedig két gépkocsi beszerzésére került volna sor. Ezen az alapellátási területen belül is van lehetőség átcsoportosításra. Helyesebb lenne a pénzt inkább egy kocsira, és még 100 személyt kiszolgáló jelzőrendszerre fordítani. Az egészségügy területén két ügyeleti központra pályázott a kistérség, a szerencsi központnál 12 millió forintos épület felújítás, eszközbeszerzés volt betervezve, illetve a tiszalúci központnál szintén épület felújítás és eszközbeszerzés szerepelt. Ez utóbbinál azonban a terveket jelentősen lecsökkentette a BM, a tiszalúci központ felújítását nem támogatták, itt egyedül a személygépkocsira rendelkezésre álló 3 millió forint maradt meg. Dr. Bíró László hozzáteszi: ez az egészségügyi szaktárca szűrőjén nem ment át. A minisztérium célja a központosítás, és nem az ügyeletek szétaprózása. Nem pusztán egy épületfelújításról van szó, hiszen a mentőállomás felújítása is beletartozik a körbe, a két tevékenység egy épületbe kerülne. Ez az egész térségi egészségügyi ellátás hatékonyságát növelné. Nánássy Miklós Tiszalúc polgármestere Kérdése arra irányul, hogy valóban szerepel-e a kormányzati elképzelések között a mentőszolgálatra telepített hétvégi ügyelet. Ez ugyanis indokolt lenne. Úgy gondolja Tiszalúc nem tehet mást, mint elfogadja a tárca döntését. Az infrastruktúra jelenleg is biztosított. Azt kellene tisztázni, hogy decentrumként mely települések lakosságát látja el a tiszalúci ügyelet. Varga László taktaharkányi polgármester a jelenlegi előírások problémáira mutat rá. A jelenlegi 25 ezer fős küszöb betartása súlyos veszélyeket rejt magában, főleg ilyen korösszetételű és egészségügyi állapotú lakosság mellett. Erre a megfelelő fórumokon fel lehetne hívni a BM figyelmét. 3

4 Dr. Bíró László ismételten hangsúlyozza, nem a BM döntése, hanem a szaktárcáé, hogy nem támogat több ügyeleti központot. Nem megnyugtatásul mondja, de tény, hogy szinte mindenhol az egészségügyi támogatást csökkentették. Több polgármester részéről merült fel a kistérségi társulás határainak átjárhatósága, melyre nézve dr. Bíró László igenlő választ adott. Elmondja továbbá, hogy a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás minden értelemben 100%-os, tehát valamennyi, a kistérséghez tartozó települést integrálja, és valamennyi, a pályázati kiírásban szereplő feladatra társult. Ennek köszönhető a kiemelkedő mértékű támogatási összeg. Ezt követően a területfejlesztési feladatok tárgyalására tér át a testület. Csanádi Béla, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Építésügyi és Városfejlesztési osztályvezetője elmondja, hogy területfejlesztési feladatok vonatkozásában 9 millió forintra pályáztak, és sikerült is elnyerni ezt az összeget. Javaslata szerint e pénzből a kistérségi területfejlesztési programot, a fennmaradó részből pedig a kistérségi környezetvédelmi programot kellene elkészíteni (a szükséges mérésekkel), kb. ennyire lenne elég az összeg. A hulladékgazdálkodásra áttérve hangsúlyozza, hogy az eredeti tervek szerint itt is jóval nagyobb összeget kértek, de a 600 milliós végösszeget le kellett csökkenteni 120 millióra. Ezért itt 4 millió forintot igényeltek, hulladékgyűjtő szigetek létesítésére. Minden település kapna egy-egy szelektív hulladékgyűjtő edényzetet, a telepítés feltételeit pedig az önkormányzatoknak kellene biztosítaniuk. Szerencs e körben nem szerepel, mert már rendelkezik ilyen szigetekkel. Az állati hulladékgyűjtésre rendelkezésre álló keret 1 millió forint. Ez a pénz kevés, ezért a nagyállat tetemekkel nem kívánnak foglalkozni, azt továbbra is Szikszóra szállíttatják a települések. A Szerencsi Városüzemeltető Kht beszerez 3 kisállat tetem hűtőt, műanyagzsákokat, konténereket, amikben a tetemeket össze lehet gyűjteni, naponta útvonalterv és igénybejelentés alapján elszállítja a közterületen elhullott kisállatokat a településekről. Az 1 millió forint erre is kevés, de a város az idén felvállalja ennek többletköltségeit. Felmérve a tényleges költségeket, jövőre ha lehetséges pályázati úton, ha nem akkor egyéb megoldást keresve kellene a működtetésről tovább gondoskodni. Hajdú Józsefné A nyilvános könyvtári feladatellátás terén a könyvtárállomány internetes megismerhetővé tételére nyílik lehetőség, azon a két településen ahol eddig nem volt, ott beindíthatják a könyvtári szolgáltatást, és 10 település dokumentum bővítésre kapna településenként ezer forintot. 4

5 Varga László, Taktaharkány polgármestere aziránt érdeklődik, hogy az iskolai könyvtáruk is bekapcsolódhat-e ebbe a rendszerbe, illetve hogy az adatállomány ki számára lesz hozzáférhető: csak a könyvtáros számára, vagy nyilvános lesz. Hajdú Józsefné pozitív választ ad a kérdésre, és elmondja, hogy az Internet felhasználói ismeretekkel rendelkező olvasó is meg tudja nézni, hogy az általa keresett könyv a kistérség mely könyvtárában található meg. Csanádi Béla az útkezelői feladatok vonatkozásában elmondja, hogy a felmért igényekkel ellentétben a végösszeg lecsökkentését követően 5 millió forint maradt e célra a pályázatban. Ez mindössze közlekedési jelzőtáblák beszerzésére elegendő, amit előzetes igényfelmérés alapján lakosságarányosan fognak szétosztani a tagönkormányzatok között. Előzetes számításai szerint 200 lakosonként jut 1 tábla. A telepítés költségeit viszont a településeknek kell állniuk. A közbeszerzésre kért összeget nem fogadta el az elbíráló, 2 millió forintot adnak rá. Ez az összeg szűken a társulási feladatok megkezdéséhez elengedhetetlen 12 közbeszerzési eljárás költségeire elegendő. Az előzetes felmérés szerint összesen több mint 70 közbeszerzési eljárás lefolytatására lett volna igény, erre azonban kevés a kapott pénz. szerint közbeszerzési tanácsadó foglalkoztatásán is el lehetne gondolkodni. Ha külső cégeket bíznak meg, az nagyságrendekkel többe kerül. Indokolt azonban a külön szakemberre bízni a feladatot, mert az új törvény bonyolult, tele van buktatókkal. A belső ellenőrzési feladatkör kapcsán Ballók Istvánné, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Városgazdasági Osztályának vezetője kap szót. E terület nem ismeretlen a tagok számára, hiszen már korábban működő társulás integrálódott be a többcélú kistérségi társulásba. Két új taggal (Taktaharkány és Tiszalúc nagyközségekkel) bővül azonban a kör, hiszen a két társulás tagsága eddig nem teljesen fedte le egymást. A benyújtott pályázathoz képest a BM itt is csökkentette a támogatási összeget, 8 helyett 5 havi működést vett figyelembe. Remélik azonban, hogy a jövő évtől ez a tevékenységi kör is bekerül az állami normatívába. Varga László polgármester kérdése arra irányul, hogy milyen kötelezettsége merül fel a csatlakozás miatt Taktaharkánynak. Dr. Bíró László elmondja, hogy mindezidáig a belső ellenőrzési tevékenység állami támogatása lakosságszámhoz volt kötve. A 3 ezer fő feletti települések ki voltak zárva ebből a körből. Úgy tűnik ez a helyzet most megváltozik. 5

6 Mindenekelőtt a többi település hozzájáruló nyilatkozata szükséges a tagok körének bővítéséhez. Hozzáteszi: a többi település az állami támogatáson túl arányosan hozzájárul a költségekhez, velük szemben méltánytalan lenne, ha a most csatlakozó tagok e terhek viselésében nem vennének részt. A közös építési szabályzat elkészítésére 2 millió forintot kért és kapott a társulás, ez pusztán az elinduláshoz elegendő mondja el Csanádi Béla. Össze kell gyűjteni és fel kell dolgozni a települések meglévő építési szabályzatait. Ugyanezt meg kell tenni a települések hatályos rendezési terveivel is. Fel kell mérni az állami, illetve a helyi védelem alatt álló építészeti örökségeket, illetve azon épületeket, amelyek ilyen védelemre érdemesek lennének. Körülbelül ennyire lenne elegendő a most elnyert összeg. A második lépcsőben megvalósuló tervezési munkálatokhoz további pályázati lehetőségeket kell keresni. A kistérségi közigazgatási ügyintézés korszerűsítésére ezer forintot pályáztak, és nyertek el. Szó volt róla korábban, hogy a társulás működésének személyi és korszerű tárgyi feltételeit is meg kell teremteni, de mindaddig amíg ki nem derül, hogy a pályázat eredményes-e, e feladatokat Szerencs város önkormányzata vállalja magára. Dr. Bíró László hozzáteszi: ezen összegből elsősorban az okmányiroda elérhetősége, a települések közötti kommunikációs kapcsolat kiépítése valósítható meg. A szükséges szerverből a körjegyzőségek kapnának egyetegyet. Csanádi Béla Esetleg még a Harangod települései, Újcsanálos, Alsódobsza és Sóstófalva közösen jutnak egy szerverhez a pályázati pénzből. Dr. Bíró László A végső cél azonban az, hogy minden településen legyen olyan műszaki berendezés, amely kommunikálni tud a szerencsi ügyfélazonosító, -hívó rendszerrel. Csanádi Béla Emellett továbbra is megmarad a telefonos sorszámkérés lehetősége. Reméli, hogy sikerült tisztázni a felmerült kérdéseket, köszöni a támogatást. Úgy gondolja e pályázat sikere továbbiakhoz adhat ösztönző erőt. 6

7 Az első napirendi pont tárgyalását lezárja, a második napirendi pont kapcsán átadja a szót az előterjesztőnek. Dr. Ináncsi Tünde Röviden összefoglalja a kiosztott előterjesztést, hangsúlyozva, hogy a Társulási Megállapodás módosítását a BM kérte, melyet a támogatási szerződés megkötése előtt szükséges elfogadni. Felhívja a tagok figyelmét, hogy a Társulási Megállapodás módosításához is a tagönkormányzatok képviselőtestületeinek minősített többségű döntés szükséges. Kéri a határozatban foglalt határidő pontos betartását. Szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot. A Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és az alábbi határozatott hozza: 8/2004. (VIII. 30.) H A T Á R O Z A T Tárgy: Társulási Megállapodás kiegészítése A Szerencsi Kistérség Társulási Tanácsa (továbbiakban Tanács) a Tanács elnökének előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza: Az 1/2004. (VI. 10.) határozatával elfogadott Társulási Megállapodást az alábbiak szerint javasolja módosítani a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek: 1.) A II. fejezetnek a területfejlesztési feladatokra vonatkozó L/2., 3. pontja helyébe új feladat lép, egyidejűleg a korábbi 2., 3. és az követő pontok számozása megfelelően változik 3., 4. pontra, és az alábbi 15. ponttal egészül ki: 2. A kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit. 3. Folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás az itt szabályozott feladatok ellátását a szerencsi kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat részvételével kilépés, illetve a társulás megszüntetése nélkül vállalja június 30-tól számított 3 évre. 3.) A III. fejezet A/1. pontja a következők szerint egészül ki: 7

8 A társulás vezető döntéshozó szerve a tagönkormányzatok polgármestereiből álló Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (rövidített elnevezése Társulási Tanács), mely egyben a területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el. 4.) A IV. fejezetnek a Társulási Tanács döntéseire vonatkozó része az alábbi 3. ponttal egészül ki, egyben a korábbi 3. pont és a soron következő pontok számozása megfelelően 4-re, 5-re változik. A jelen megállapodás II. fejezetében L.) Területfejlesztéssel összefüggő feladatok cím alatt a 2., a 6. és a 7. pontban meghatározott ügyekben a Társulási Tanács egyhangú döntése szükséges. Ennek hiányában a tanács 30 napon belül megismételt ülésén a Társulás szavazati joggal rendelkező tagjainak minősített többségű támogató szavazata szükséges. Jelen határozat a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek elfogadó határozatával lép hatályba. A Társulási Tanács felhatalmazza a Jegyzői Kollégium vezetőjét, hogy a határozat hatályba lépését követően a Társulási Megállapodás változtatásokkal történő egységes szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon. Határidő: szeptember 6. Felelős: Társulási Tanács elnöke Jegyzői Kollégium vezetője A tagönkormányzati képviselő-testületek elé terjesztés kapcsán a tagönkormányzatok polgármesterei Szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot. A Társulási Tanács 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és az alábbi határozatott hozza: 9/2004. (VIII. 30.) H A T Á R O Z A T Tárgy: Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás SZMSZ-ének módosítása A Társulási Tanács az elnök javaslatát megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 1. A 2/2004. (VI. 10.) határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. (1) bekezdését a következő módon változtatja meg: 2. (1) A Társulás vezető döntéshozó szerve a tagönkormányzatok polgármestereiből álló Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (rövidített elnevezése: Társulási Tanács), mely egyben a területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el. 2. Az SzMSz 15. -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 8

9 (3) Egyhangú döntés szükséges a Társulási Megállapodás IV. fejezet 3. pontjában foglalt ügyek esetén, az ott leírt eljárási szabályok figyelembevételével. 3. A 16. (1) bekezdés második mondatában és az (5) bekezdés első mondatában az alábbi pontosítás szükséges: (1) A Társulási Tanács ülésén szavazni személyesen, vagy a társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes útján lehet. (5) A Társulási Tanács a jegyző irányításával és felügyelete mellett titkos szavazást tarthat Jelen határozat a 8/2004. (VIII. 30.) határozattal egyidejűleg lép hatályba. A Társulási Tanács felhatalmazza a Jegyzői Kollégium vezetőjét, hogy a határozat hatályba lépését követően a Szervezeti és Működési Szabályzat változtatásokkal történő egységes szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon. Határidő: szeptember 6. Felelős: Társulási Tanács elnöke Jegyzői Kollégium vezetője Köszöni az aktív részvételt, a megbeszéltek alapján fogják a szerződés tartalmát alakítani. Reméli mindannyian élvezni fogják előnyeit a közös sikernek. További napirendi pont hiányában az ülést berekeszti. k.m.f. Héring Istvánné jk. hitelesítő elnök dr. Ináncsi Tünde jk. vezető 9

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám:31-17/2006. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Egeli Zsolt,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én tartott üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati épülete

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Czigány István képviselő Fülöp Lajosné képviselő Nátz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Hutter Jánosné aljegyző Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Az ülés kezdetének időpontja: 9.20 óra

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Az ülés kezdetének időpontja: 9.20 óra .~'[-),10-jiDí.J r BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

32 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 14/2013. (III. 7.)

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor Jegyzőkönyv Készült: 2011. szeptember 15- én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Bujtás László képviselő Nátz Miklós képviselő Sárvári István képviselő Wandraschek

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én tartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én tartott nyilvános üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-11/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2007. április 26-án 11.00 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: Esztergom, Szent Adalbert Központ díszterme (1. emelet) 2500 Esztergom, Szent István

Részletesebben