Lengyelország gyászol!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lengyelország gyászol!"

Átírás

1 Inárcsi ÚJ Hírmondó április Képviselô-testületi döntések Inárcs Községi Önkormányzat Képviselôtestülete márc. 18-i nyilvános ülésén 64 68/2010. (III. 17.) kt. számon 5 határozatot és 4/2010. (III. 18.) számon 1 rendeletet alkotott. A márc. 31-i ülés határozatait következô számunkban közöljük. A testületi ülés nyilvános, a polgárok által megtekinthetô jegyzôkönyve alapján a határozatok kivonatait az alábbiakban közöljük. (szerk.) 64/2010. (III. 17.) kt. sz. határozat (9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) az élelmezésinyersanyag-beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást valamennyi termékkör tekintetében eredményessé nyilvánította és nyertesnek: Ádám Zoltán (Inárcs, Széchenyi út 2.) pékáru; Dabasi Tejfeldolgozó és Értékesítô Kft. (Dabas, Zlinszky-major) tej- és tejtermékek; Kaldenecker Mihály ev. (Inárcs, Arany János u. 15/a) sertéshús-termékek, szárnyasok, felvágottak, gyümölcs, zöldség (A); Mortak Fruit Kft. (Budapest, Nyírpalota u. 5.) zöldség A, tojás; Kosztolányi Imre (Dabas, József A. u. 31.) mirelit termékek, Iker és Társa Kft. (Albertirsa, Dózsa Gy. u. 31.): százazáru, egyéb termékek fogadta el. A nyertes ajánlatot követô legkedvezôbb ajánlattevôk: Kaldenecker Mihály ev. (Inárcs, Arany János u. 15/a) pékáru, tej- és tejtermét, zödség B, mirelit termékek, szárazáru, egyéb termékek, Kosztolányi Imre (Dabas, József A. u. 31.) sertéshús-termé- ÖNKORMÁNYZAT 2 kek, szárnyasok, felvágottak, tojás; Mortak Fruit Kft. (Budapest, Nyírpalota u. 5.) gyümölcs, zöldség (A), az Ozirisz Vendéglátó Kft. (Szolnok, Kossuth tér 1.) ajánlata pedig az indoklás alapján érvénytelen volt. A közbeszerzési eljárás írásbeli összegezése szerint a pékáru termékcsoportban az önkormányzat nem hirdetett második helyezettet, és felkérte a polgármestert az érintettek tájékoztatására s a közbeszerzési szerzôdések megkötésére. 65/2010. (III. 17.) kt. sz. határozat (3 igen, 4 nem, 4 tartózkodás) a következô ülésre nem vette napirendre a képviselô-testületi ülések kezdô idôpontjának módosítását. 66/2010. (III. 17.) kt. sz. határozat (11 nem) nem zárta ki a napirend vonatkozásában a szavazásból Lauter György képviselôt. 67/2010. (III. 17.) kt. sz. határozat (9 igen, 2 tartózkodás) a Római Katolikus Egyházközség kérelmére hozzájárult egy jelkereszt felállításához az önkormányzati tulajdonú kivett út megjelölésû 1220/12 hrsz.-ú területen azzal a feltétellel, hogy az erre kijelölt területet a polgármesteri hivatal közremûködésével földmérôvel kell kiméretni. 68/2010. (III. 17.) kt. sz. határozat (9 igen, 2 tartózkodás) Zsíros József kérelmére hozzájárult ahhoz, hogy nevezett a jogi határokat alapul véve, a középvonaltól számított 3-3 méter szélességben saját költségén gondoskodjon a 0819/5 hrsz.-ú önkor- mányzati tulajdonban lévô közút szilárd burkolattal történô ellátásáról. 4/2010. (III. 17.) kt. sz. határozat (9 igen, 2 tartózkodás) módosította a évi költségvetésérôl szóló 1/2009. (II. 19.) rendeletét. L. Göndör Ákos jegyzô Napirendek a képviselô-testület május júniusi ülésein Május 5-én 1700 órakor 1.) A temetô fenntartásáról, rendjérôl és üzemeltetésérôl szóló 9/2005. (IX. 21.) rendelet módosítása (Göndör Ákos jegyzô) 2.) évi zárszámadás elfogadása (Laczy Károly polgármester) 3.) Összefoglaló jelentés a évi belsô ellenôrzés megállapításairól (Göndör Ákos jegyzô) 4.) Egyebek Június 2-án 1700 órakor 1.) Az önkormányzat gazdasági társaságainak beszámolója (Czinege István, az InárcsVíz Kft. és Radnóthy László, az Ócsa és Társai Közmû Üzemeltetô Nonprofit Kft. ügyvezetô igazgatói) 2.) Beszámoló a központi orvosi ügyeleti szolgálatról (Laczy Károly polgármester) 3.) Beszámoló a évi gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységrôl (Göndör Ákos jegyzô) 4.) Egyebek Laczy Károly polgármester Lengyelország gyászol! Április 11-én, szombaton lezuhant a Varsóból Szmolenszkbe tartó Tu-154-es repülôgép, mely a lengyel államfô vezette népes küldöttséget szállította a Katyinba, a szovjetek által 1940-ben kivégzett lengyelek kegyeleti helyére. A repülôgép-szerencsétlenségnek 97 halottja volt, melynek veszteségét Lech Walesa korábbi elnök a katyni mészárláshoz hasonlította. Lech Kaczynski államfô, vele utazó felesége és hozzátartozói, a lengyel politikai elit számos képviselôje, továbbá a katyni mészárlás egyes áldozatainak leszármazottai is életüket veszítették. Közöttük volt Adrzej Przewoznik államtitkár is, aki november 28-án az inárcsi lengyel menekülttábor emlékmûvet dr. Beer Miklós váci püspökkel és Laczy Károly polgármesterrel együtt avatta fel. A leköszönô magyar miniszterelnök személyesen nyilvánította ki részvétét a budapesti Lengyel Nagykövetségen Kaczynski államfô, Laczy Károly polgármester pedig gyásztáviratban fejezte ki részvétét az áldozatok halála miatt, akikrôl a történtek után gyertyát gyújtva az inárcsi emlékmûnél is megemlékeztek. Az egész világot megrázó tragédia személyesen is érint bennünket, inácsiakat, hiszen Adrzej Przewoznik államtitkár úrral szívélyes kapcsolatot alakítottunk ki az emlékmûszentelésen. A miniszterelnök valamennyi magyartól azt kérte, hogy vasárnap déltôl álljon meg két percre, és emlékezzen néma fôhajtással az áldozatokra. Lengyel- országban szombatot nyilvánították gyásznappá. Szombat este hét órakor az inárcsi önkormányzat is megemlékezést rendezett a templom elôtti emlékmûnél, melyre a község lakosságát is meghívták, és egy-egy szál virággal, mécsessel sokan el is jöttek. A Laczkó Mihály plébános és a Cziffra György Mûvészeti Iskola inárcsi tagozata közremûködésével tartott megemlékezésen Laczy Károly polgármester mondott beszédet, majd megkoszorúzták azt az emlékmûvet, melyet öt hónappal ezelôtt a most elhunyt államtitkárral felavattak. A történtek minden jóérzésû inárcsi polgárt megráztak. Valamennyiünk nevében ôszinte együttérzéssel gondolunk lengyel barátainkra és az elhunytak hozzátartozóira. Béke poraikra! (CzL)

2 HÍREK 19 Inárcsi ÚJ Hírmondó április Folytatódik a harc a parlagfû visszaszorítására Tisztelt Szerkesztôség! Ezúton szeretnénk megköszönni azokat a lapokat, amelyek rendszeresen eljutnak Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Sajtócsoportjához. A lapokat továbbiakban is örömmel várjuk minden szerkesztôségbôl az alábbi címen: Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Sajtó és Kommunikációs Csoport, 1052 Budapest, Városház u. 7. Üdvözlettel: Ambrus András megyei sajtófônök A központi orvosi ügyelet hétvégeken, ünnepnapokon 24 órán át, hét közben pedig 16 órától reggel fél 8-ig a számon érhetô el. Sürgôs esetben a 104 számon a mentôállomás hívható. A fogászati rendelés hétfôtôl csütörtökig 13-18, kedd, szerda 8-12, péntek 8-11 óráig. Az állatorvosi ügyeletrôl lásd a polgármesteri hivatal elôtti táblát. Hét közben dr. Rausch Ferenc hétfô-kedd, csütörtök-péntek , szerda 19-20, szombat óráig rendel. Hálás szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, ismerôsnek, aki szeretett édesanyánk Nyitrai Pálné temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak A megye vezetése az elôzô évekhez hasonlóan idén is elszántan lép fel az allergén gyomok s a parlagfû visszaszorítására, és négy millió forintot biztosít a Pest megyei parlagfû-programra. A megye falvai és városai idén is megmérkôzhetnek egymással, ha jelentkeznek a parlagfû-mentesítési versenyre. A lakosság összefogásának és kitartó munkájának köszönhetôen a gyommentesítési akció tavaly nyáron Újhartyánon volt a legsikeresebb, így a község egy négymillió forint értékû új játszótérrel gazdagodott, melyet a Pest Megyei Önkormányzat és a Tégy a parlagfû ellen! Közhasznú Alapítvány közösen finanszírozott. Az általános iskolák nagy örömére folytatódik a Zöld Föld elnevezésû környezet-és egészségvédelmi vetélkedô is. Ez a verseny nagyon népszerû Pest megyében, tavaly is mintegy 1500 diák vett részt rajta. A legjobb csapatok kerékpárokat, MP4 lejátszót, könyvet kaptak jutalmul. Mindezeken túl a jegyzôk tájékoztatást kapnak az allergiát okozó gyomok elleni védekezéssel kapcsolatos teendôkrôl és az esetleges jogszabály-változásról. A megyei önkormányzat a megyei fenntartású intézményeket értesíti az allergén növények elleni védekezés szükségességérôl s figyelmeztet a kaszálás elvégzésére. Parlagfû-programunkban az is szerepel, hogy a települések és civilszervezetek információt kapnak a pályázati lehetôségekrôl. (Ambrus) Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik szeretett férjem, Nyul Jánost március 11-én utolsó útjára elkísérték és ezzel mély fájdalmamban osztoztak. Tisztelettel és köszönettel: a gyászoló család Nyul Jánosné Friss hírekért regisztrálj a honlapon! E számunk szerzôi Ambrus András megyei sajtófônök, Czagányi László tanár, Csontos József ref. lelkész, Faldina Ágnes kg.- i képviselô, könyvtáros, a körzeti földhivatal vezetôje, Göndör Ákos jegyzô, Hirt Erika egyesületi elnök, Golda Andrea mûv. ház.-ig., Kiss Lászlóné isk. igh., Kovács Tímea anyakönyvvezetô, Laczkó Mihály plébános, Laczy Károly polgármester, Lénárd Imere (interjú), Matus Johanna (interjú), Nyitrainé Greman Rózsa tanár, Ölvedi Viktória a, HunGarian Baja háziasszonya, Prohászka Kata óvónô, dr. Rausch Ferenc állatorvos, dr. Szûcs Lajos országgyûlési képviselô, a Pest Megyei közgyûlés elnöke, Török György (interjú), Ulicska Hajnalka rehabilitációs menedzser, Urbánné Kovács Eszter isk. ig. h., Vörösné Blahó Rózsa tanár. A fotókat Czagányi László, Golda Andrea, Pintér Zsolt és a szerzôk, a grafikát Golda Andrea és Zámbó I. Zoltán készítették, az írások számítógépre tételében Róth Jánosné és Várnagy Judit segített. Valamennyiük munkáját ezúton köszöni, és további együttmûködésüket kéri Laczy Károly polgármester. Inárcsi ÚJ Hírmondó Inárcs község önkormányzati, kulturális és közéleti folyóirata. Megjelenik évi tíz alkalommal példányban térítés nélkül, költségvetési támogatásból. Lapalapító: Inárcs Község Önkormányzata (Inárcs, Rákóczi u. 4.), eng. sz.: B/PHF/640/P/91. Kiadja a Pressman Nyomdaipari Bt., felelôs kiadó Bálint Ferenc ügyvezetô igazgató. Szerkesztô Czagányi László, a szerkesztôbizottság tagjai: Blahó Józsefné, Golda Andrea, Kiss Lászlóné, Sebján Györgyné, Ulicska Hajnalka. Készült a Pressman Nyomdaipari Bt. gondozásában, Dabas (telefon: 29/ , GSM: ). KERTÉSZETI ÁRUDA TAVASZI KÍNÁLATUNK díszfák, tuják, leylandi ciprus cserjék, rózsák, virágföld, sziklakerti évelôk, fenyôk, tavi-, tóparti növények, fenyôkéreg, marhatrágya, szikla, murva, virághagymák, fûmag, nádszövet, akáckaró egynyári virágok paprika-, paradicsompalánta AKCIÓ! Gömbtuja cm Ft/db Nyitva tartás: hétfô-péntek: 9-17-ig, szombat: 9-13-ig. INÁRCS, DÓZSA TÉR 7. (Faház büfé udvarán) 06-20/ Anyakönyvi hírek (2010. március 3-tól április 2-ig) Újszülötteink: Novák Richárd és Ulicska Krisztina lánya Panna, Vas Antal és Sebestyén Adrienn fia Antal, Buncsák Gábor és Gyenes Diána fia Martin (képünkön), Probojcsevity Otto és Bajzáth Mária fia Iván, Nyika Csaba és Balla Edit fia Hunor, Tamás László és Kolompár Mária fia Márk. Házasságot kötöttek: Orosz Ruben (Inárcs) és Krizsán Katalin (Inárcs). Elhunytak: Benkovics Ferencné élt 87, Weisz Dezsô élt 68 évet. Kovács Tímea anyakönyvvezetô A lap következô száma május közepén jelenik meg. A szerkesztôség minden lapszám esetén az elôzô hó 20-áig beérkezett publikációs kéréseket tudja elbírálni, és a megfelelô színvonalú (kért vagy megrendelt) cikkeket, hirdetéseket legkésôbb a tárgyhó 5-i lapzártáig elfogadni. A publikációs kérelmek, az elkészült írások kézirata és fotói valamint az ingyenes nekrológok és köszönetnyilvánítások írásban (s ha lehet, CD-n) a polgármesteri hivatalban Róth Jánosnénál adhatók le (vagy név és cím feltüntetésével en az címen küldhetôk be), a hirdetések kérelme, leadása és alábbi tarifa szerinti kifizetése Golda Andrea igazgatónál a mûvelôdési házban. Valamennyi írásra Az Inárcsi Új Hírmondó formai, tartalmi és etikai szabályai c. dokumentum szempontjai az irányadók, mely Róth Jánosnétól vagy a szerkesztôtôl a fenti -címen kérhetô. (szerk.) (Köszönjük, hogy hirdetésével szponzorálja lapunkat!)

3 Inárcsi ÚJ Hírmondó április 18 PEST MEGYEI A költészet napja Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. Enyém a múlt és övék a jelen. Verset írunk ôk fogják ceruzámat s én érzem ôket és emlékezem... Pest megye a költészet napját köszönti április 11-én, e nevezetes napon, mely József Attilának is születésnapja. Köszöntsük ôt és köszöntsük barátait, társait, nemzetünk és az emberiség költôit és mindenekelôtt magát, az önkifejezés talán legemberibb mûfaját: a költészetet! Ünnepeljünk és emlékezzünk! Ünnepeljünk, mert emlékeink, élményeink és érzéseink tesznek azzá, amik vagyunk: emberré! Ünnepeljük meg, hogy képesek vagyunk emlékezni úgy, ahogy csak mi tudunk emlékezni, ahogy azt a József Attila A Dunánál címû versébôl vett idézet is megható pontossággal írja le. Márpedig muszáj emlékeznünk, mert olyan könnyen felejtjük el, hogy mennyire fontos is számunkra az emberség. A költészet nem válogat. A hôsök és az elfeledett nemzedékek egyszervolt létezésében nem lát különbséget. Sôt. Összeköti a népszerût az ismeretlennel, a múltat a jövôvel, s a generációk sorát az új nemzedékekkel. Élô és nagyon is valóságos kapcsolatot teremt egyszervolt világokkal. Máskor utazásra hív, vagy éppen új gondolatok forrása. Lehet egyszerûen harmonikus vagy éppen mestermûve a rendezettségnek. De mindenkor látjuk, ahogy az egyszerû mondatokból valami más, valami több lesz. Úgy mondják: A költészet gazdagság. S ha így van, akkor Pest megye igen gazdagnak számít szellemi és kulturális öröksége és az elevenen élô értékei miatt, mert hazája volt és hazája most is e vidék megannyi írónak, s költônek. Akikre büszkék vagyunk és akiknek sokat köszönhetünk. Meglehet erôt és sziklaszilárd alapokat, ha igaz, mit Országos jelentôségû munkaértekezlet a megyeházán Dr. Szûcs Lajos, Pest Megye Közgyûlésének elnöke március 29-én nyitotta meg a közmûvelôdési feladatellátás országos szakfelügyelete munkaértekezletét. Az eseménynek, melynek szervezôje az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közmûvelôdési Fôosztálya, már második alkalommal adott helyet a Pest Megyei Önkormányzat. A munkaértekezlet pártolására nem kis részben az a magyarázat, hogy a szolgáltató megye koncepciója értelmében az önkormányzat e területen is egyértelmûen elkötelezett minden elôremutató kezdeményezés támogatása mellett. Ennek értelmében arra törekszik, Nyújts mindig a legtöbbet! Ne elégedj meg azzal, ami vagy! Próbálj meg az lenni, ami lehetnél! (Dalnoki Jenô) hogy képes legyen hatékonyan támogatni és ösztönözni a megyében mûködô közmûvelôdési intézményeket annak érdekében, hogy a közmûvelôdés megyei intézményi bázisa erôs, kompetens és felkészült legyen. E misszió tekintetében, az önállóan cselekvô, és egymással párbeszédre törekvô szakembereknek és intézményi vezetôknek különösen nagy a felelôssége, ezért a Pest Megyei Önkormányzat is nagy örömmel biztosít lehetôséget e vezetôk személyes találkozóinak hangsúlyozta megnyitójában dr. Szûcs Lajos (további információk: (tudósítónktól) Három hónappal ezelôtt egy hatalmas lehetôség ötletével kerestem meg Laczy Károly polgármester urat. Tudván, hogy nyitott az új lehetôségekre, szereti a kihívásokat és bármit megtenne a község fellendülése érdekében, biztos voltam benne, hogy mellém és a rendezvény mellé áll! Az álom nem más: a HunGarian Baja nemzetközi terep-rallynak itt otthont biztosítani. Hosszas tárgyalások eredményeként büszkén hirdetjük mindenkinek, hogy augusztus ig az ország közepe és ezzel együtt Inárcs is Magyarország sportés kulturális központjává alakul át március 4-én Szujó Zoltán sportriporter vezetésével a Kerpner Udvarházban jelentettük be a médiának, hogy az Ország Közepe Kistérségi Társulás 10 települése, továbbá Csévharaszt és Alsónémedi együttesen rendezi meg azt a sporteseményt, mely a Formula 1. verseny után ma Magyarországon a második legrangosabb autósport rendezvény! 22 ország nemzetközi versenyzôinek és a magyar mezôny legjobbjainak közös erôvel megmutathatjuk, hogy milyen is a mi híres vendégszeretetünk! Nem kétség, hogy hatalmas felfordulást okoznak majd a quadok, terepjárók, motorok, kamionok, és természetesen a vagány és sportos csapatokról sem feledkezhetünk meg, de egy biztos: kicsik és nagyok számára egyaránt felejthetetlen perceket biztosítunk. Garamvölgyi Zoltán, a Radnóti ír Fegyver s szerszám a toll vagy talán csak élményeket, ha Kosztolányira gondolunk, aki pedig a következôket vallotta: Hiszek a költészet öncélúságában, abban, hogy egy versnek, egy regénynek semmi más célja nincs, nem is lehet, mint hogy szép legyen. Akárhogy is, sokat köszönhetünk azoknak, akik itt éltek, és hallhatatlanságuk folytán a mai napig itt élnek velünk, a szívünkben. Tegyük meg, legalább egyszer, ezen a napon. Érdemes. Dr. Szûcs Lajos elnök, Pest Megye Önkormányzata Szövetségben a civilekkel Pest Megye Önkormányzata évi elfogadott költségvetése az idén is nevesített 55 millió forintot a megyei civil szervezôdések és kezdeményezések támogatására. A támogatásra pályázni kell, melynek benyújtás határideje május 2. Támogatás kérhetô a következô témákban: civil önszervezôdések és öntevékeny közösségek mûködése; ifjúsági és sporttémák; iskolarendszeren kívüli szabadidôs tevékenységek felkarolása; szociális és egészségügyi missziók; nemzeti kisebbségek támogatása. Valamennyi pályázat nyilvános, nyitott és a megyeportál honlapján elérhetô. A beérkezett pályázatok kezelésével és a támogatási döntések elôkészítésével kapcsolatos feladatokat a Pest Megyei Területfejlesztési Non-profit Kft. látja el. További információk: (Ambrus) HunGarian Baja Nemzetközi Terep-rally kupa az ország közepén HunGarian Baja (ejtsd: baha) szervezôbizottságának elnöke szavait és gondolatait továbbítom Inárcs lakóinak, amikor azt írom: Mindent köszönünk! Mert tudni kell, hogy már eddig is olyan szeretetben és összetartásban szervezôdött a rendezvény, mely egyedülálló és szívet melengetô volt. Egy emberként, közösen köszönjük a támogatást minden résztvevô település polgármesterének! Ígérjük, hogy a következô hónapokban folyamatosan hírt adunk a rendezvény alakulásáról. Aki addig is követni szeretné a Baja-sorozat alakulását, az látogasson el a oldalra! És hogy az égett sár illatát, az ôrjöngô tömeg lelkesítését és a nagy versenyzôk elismerô pillantását mi is átélhessük, a HunGarian Baja versenyén belül meghirdetjük a települések közötti helyi amatôrfutamot is. Nevezz, készülj és éld át velünk ezt a megismételhetetlen pillanatot! Ölvedi Viktória a HunGarian Baja háziasszonya

4 ÖNKORMÁNYZAT 3 Inárcsi ÚJ Hírmondó április Köszönjük, Nyugdíjasok! Köszönjük Mozgássérültek! Bizonyára mindenki elôtt ismeretes az a hír, mely szerint megvásároltuk a faluház~tájház kialakítására alkalmas Bajcsy-Zsilinszky út 98. számú ingatlant. A felújítás tervei már el is készültek. Bármikor megtekinthetôk a mûvelôdési házban, de újságunkban is be fogjuk mutatni. Korábban kértük lakóinkat, hogy anyagi támogatással legyenek segítségünkre a felújítási költségek a csökkentésében. Nyugdíjasklubunk a farsangi bál bevételét ajánlotta fel a felújítás céljára és fizettek be a takarékszövetkezetnél Lokálpatrióta néven nyitott számlaszámra. A május 29-i közgyûlés meghívója szerint a mozgáskorlátozottak egyesülete személyenként ezer forinttal kíván hozzájárulni a tájház-programhoz. Csak a köszönet és az elismerés hangján szólhatunk e nemes gesztusról, hiszen pont a lakosság azon rétegei mutatnak példát önfeláldozásból, melyek a legszerényebben élôkbôl és a legrászorultabbakból állnak. Kívánom az elkészült, felújított faluház programjaiból minél többen vegyenek részt, remélve, hogy felejthetetlen örömöket fog szerezni számukra. Laczy Károly polgármester Tilos a tûzgyújtás május 1-jétôl augusztus 31-ig! Az önkormányzat december 3-i képviselô-testületi ülésen elfogadta az avar és a kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi jogszabályt, amely módosította a település köztisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl, valamint a közterület-használat szabályairól szóló 12/2008. (VIII. 08.) önkormányzati rendeletet. Felhívom a lakók figyelmét arra, hogy a tûzgyújtás és égetés április 30-ig megengedett az önkormányzati rendelet alapján. Május 1-je után a tûzgyújtás tilos, a rendelet megsértése esetén bírság szabható ki, amelynek a legmagasabb összege 30 ezer forint lehet. Az önkormányzat azt javasolja: aki teheti, égetés helyett inkább komposztáljon. Ha már a globális szennyezést nem tudjuk kivédeni, legalább a helyi környezeti ártalmakat csökkentsük valamelyest. Gondoljunk a gyermekekre, az idôsebbekre és lakótársainkra! A rendelet letölthetô a oldalról. Göndör Ákos jegyzô FELHÍVÁS a termôföldek használatának bejelentésére A termôföld védelmérôl szóló évi LV. törvény 25/B (1) bekezdése kötelezôen elôírja, hogy az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területéhez tartozó külterületi termôföldekrôl, valamint a mezô- vagy erdôgazdasági mûvelés alatt álló belterületi földek használatáról ide nem értve az erdô mûvelési ágban nyilvántartott földeket önálló nyilvántartást vezet, amelynek alapja a közhiteles ingatlan-nyilvántartás. (2) Aki termôföldet használ, s annak területe a földrészletek számától függetlenül az egy hektárt meghaladja, köteles a használatot annak megkezdésétôl számított harminc napon belül az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából a külön jogszabályban meghatározott formanyomtatványon (bejelentési adatlapon) bejelenteni. (5) A bejelentést elmulasztó földhasználót az ingatlanügyi hatóság bírsággal sújtja, aminek mértéke a termôföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AKértékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb annál, amelyet külön jogszabály a behajtható köztartozás minimális részeként meghatároz. (6) A bírság kiszabásával egyidejûleg az ingatlanügyi hatóság határidô megjelölésével a bejelentés pótlására szólítja fel a mulasztó földhasználót. A határozatban elôirt határidô elmulasztása esetén újabb határidô megjelölésével a bírságot ismételten ki kell szabni. (7) Ha a földhasználó személyére vonatkozó bejelentés nem érkezett, a termôföld használójának a tulajdonost, haszonélvezet fennállása esetén a haszonelvezôt kell tekinteni. A fentiek alapján felhívjuk a termôföld-használók figyelmét, hogy bejelentési kötelezettségüknek tegyenek eleget. a körzeti földhivatal vezetôje A veszettségoltással kapcsolatos változások A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM-rendelet elôírásai következtében részben megváltoztak az ebek tartásához és kötelezô veszettség elleni védôoltásához kapcsolódó szabályok. Ezért az országos fôállatorvos és a Magyar Állatorvosi Kamara az alábbi tájékoztatóval kívánja elôsegíteni az állattartók jogkövetô magatartását: 1.) Az ebek veszettség elleni védôoltásának beadatása továbbra is a kutya tartójának kötelessége. Az állattartó köteles minden háromhónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen saját költségén magán-állatorvossal beoltatni, az oltást az elsô oltást követôen 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követôen a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni. 2.) 2010-ben valamennyi, a rendelet elôírásainak meg nem felelô oltási könyvet le kell cserélni, legkésôbb akkor, amikor az állatot veszettség ellen beoltják január 1-jétôl már csak a rendelet elôírásainak megfelelô kisállat-egészségügyi könyvben vagy az egységes európai állatútlevélben igazolható a veszettség elleni védôoltás beadása. 3.) Azt az ebet, amelyik nem részesült az életkorának megfelelôen elôírtak szerinti (érvényes) veszettség elleni védôoltásban, veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni. A veszettség szempontjából aggályos állatot tizennégy napra hatósági megfigyelés alá kell vonni, és amennyiben még nincs az ebeket elektronikus azonosító transzponderrel (bôr alá ültetett mikrochippel) a tulajdonos költségére meg kell jelölni. A megfigyelés megszüntetésével egy idôben az érvényes veszettség elleni védôoltással nem rendelkezô eb veszettség elleni beoltását el kell rendelni. 4.) Az oltatási kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával szemben bírság is kiszabható. 5.) Az állattartó köteles az oltási könyvet megôrizni, azt a veszettség elleni védôoltás beadatását ellenôrzô állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, tulajdon-átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni. Az elveszett oltási könyvet a tulajdonos saját költségére pótolhatja annál az állatorvosnál, aki a kutyát a veszettség elleni védôoltásban részesítette. 6.) A Magyar Állatorvosi Kamara javaslata szerint az ebek veszettség elleni oltását lehetôleg állatorvosi rendelôben kell elvégezni azokban a községekben, ahol az mûködik. Ezért 2010-ben nem lesz összevezetéses eboltás. A tulajdonosok a veszettség elleni oltás beadását az alábbi módokon kérhetik: Telefonon történt egyeztetést követôen háznál ( ) vagy az Inárcs, Kakucsi út 40. szám alatti állatorvosi rendelôben. Rendelési idô: hétfôtôl péntekig , szombaton óráig. A rendelô kizárólag veszettség elleni oltás céljából is nyitva tart április 17-én (szombat) , 24-én (szombat) és május 8-án (szombat) óráig. A kötelezô veszettség elleni oltás ára 3000 Ft. Dr. Rausch Ferenc

5 Inárcsi ÚJ Hírmondó április ORSZÁGGYÛLÉSI 4 Az országgyûlési választás elsô fordulója Jóllehet e sorok írásakor, április 12-én még nem ismerjük a második forduló eredményeit, Pest megye 14. dabasi választókerületében nem kell két hetet várni rá, hiszen a szavazás érvényes és eredményes volt. A választókerület 15 településén (Csévharaszt, Hernád, Inárcs, Kakucs, Nyáregyháza, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Vasad, Újhartyán, Újlengyel községben és Dabas, Pilis, Ócsa, Örkény városban) a választás lezárásakor választópolgár szerepelt a névjegyzékben. Este hét óráig 61,52%-uk, személy járult az urnákhoz. A pártlistákra (61,14%), az egyéni jelöltekre (61,09%) adott le érvényes szavazatot. Inárcson a választás befejezésekor polgár szerepelt a listán, ebbôl kereste fel a négy szavazókör valamelyikét. Mivel a megszokott, ám megfelelô feltételeket nem biztosító 1. sz. szavazókör a Vasút utcából a Hunyadi utcai óvodába (végre kulturált körülmények közé) került, voltak aggodalmak, hogy kevesebben keresik fel, de nem ez történt. A szavazókörök listáit összevetve a legjobb megjelenési arány a kultúrházban lévô 3. szavazókörben volt (66.04%) s utána 65,39%kal a Hunyadi utcai 1. sz. következett. A Fekiács utcai iskola 4. szavazókörében 63,95%, az 2. sz. Tûzoltó utcaiban 63,77% jelent meg. A szavazás lezárásának már-már botrányos országos jelenségekre gondolva érdemes egy pillantást vetnünk a megjelenés idôpontjára is. Mint a diagramon látható, a legtöbben 9 11 és óra között mentek szavazni. Már korán reggel 73 polgár leadta szavazatát, az utolsó fél órára pedig 152 halasztotta döntését. Akik más település névjegyzékben szerepeltek és jegyzôjük igazolásával itt kívántak vagy tudtak szavazni (24 fô), a Fekiács utcai 4. szavazókörben adhatták le voksaikat. A helyi választási bizottság és választási iroda gondos felkészülésének s a választók fegyelmezett- ségének köszönhetôen mindenütt zavartalan és rendben folyt a szavazás, a megjelenés pedig folyamatos és egyenletes volt: kevesebb voksot szerzett, országosan pedig az MSZP került a második, a Jobbik a harmadik helyre), a választás inárcsi eredményei lényegében megegyeznek a választókerületével. Mindezek jelentôsége az elôzô két választás, másrészt a választókerület többi helységében elért eredmények ismeretében értékelhetô. A 2002-es választáson Inárcson a Fidesz és szövetségese (kerekítve) 44%-kal szerezte meg az elsô helyet, ám 2006-ban 42%-kal (csekély különbséggel) a második helyre szorult, noha ekkor már helyben is volt szervezete. Most innen szerezte vissza elsô helyét úgy, hogy szavazati arányát közel 55%-ra növelte. A 2002-ben mintegy 42%-kal második helyen végzô MSZP 2006-ban (noha aktív politikát Ezúttal a megjelenés sem kíván különösebb kritikát. Az inárcsi arányok az országos összesítéshez (64,38%) hasonlóak, a választókerületi arányoknál (61,52%) jobbak voltak, hiszen nálunk a választás lezárásakor névjegyzékben szereplôk 64,19%-a élt jogával. Az összehasonlítás a korábbi választások inárcsi arányaihoz képest is kiállja a próbát: 2002-ben a polgárok 60,10%-a, 2006-ban 64,82%-a szavazott. Számszerûen egyenletes a növekedés: a népességszámot követve 2002 óta 1880-ról 2170-ra, majd 2262-re gyarapodtak a szavazók. Közülük szavazólap folytató helyi szervezete nem volt) 44%-kal az elsô helyre került, most pedig szavazóinak 60,5%-át elveszítve zsugorodott a harmadik helyre. Legalább ilyen mértékû átrendezôdés történt a jobboldalon ben a MIÉP-re leadott 84 szavazat Inárcson is a belépési küszöb alatt maradt (4,5%), majd 2006-ban a Jobbikkal szövetkezve is a felére (2,1%) esett vissza re viszont a Jobbik (egyre határozottabban politizáló helyi pártszervezettel a háttérben) közel megtízszerezte szavazótáborát. Vagyis 18,5%-kal a második helyet szerezte meg, és választókerületi szinten a szavazatok mintegy ötödét tudhatja magáénak. Az MDF már 2002-ben is csak 100 (4,6%) szavazatot kapott. Megbokrosodása után pedig közel felére töpörödött (59 fô, 2,6%) és kiesett a törvényhozásból. Akár a másik rendszerváltó párt (az 5,9%, 111 inárcsi támogatóját négy éve 131-re, 6,1%-ra növelô) SZDSZ, mely már sem jelöltet, sem listát nem tudott állítani. Korábban azt volt érvénytelen, és 2250 érvényes. Ezek ismeretében lássuk a konkrét eredményeket (az inárcsi adatok sorrendjében)! A listás szavazáson a választópolgárok több mint fele a Fidesz KDNP mellett voksolt (1.231 fô, 54,71%). A második helyre 417 szavazattal, 18,53%-kal a Jobbik verekedte fel magát, míg a 2006-os inárcsi választás elsô helyén végzô MSZP a harmadik helyre szorult vissza (376 fô, 16,72%). Míg korábban a kisebb pártok általában nem érték el az 5%-os küszöböt, a Lehet Más a Politika most igen, hiszen 153 szavazatot (6,8%) kapott; de az MDF (2,62%, 59 fô) és a Civil Mozgalom (0,62%, 14 fô) alatta maradt ennek (most is). Ha az arányokban, mint látjuk, Inárcstól van is némi eltérés (választókerületi szinten a Fidesz KDNP 2,99%-kal, a Jobbik 0,49%-kal több, az MSZP 1,82%-kal, az LMP 1,76%-kal Inárcs

6 INÁRCSI PÁRTÉLET 17 Inárcsi ÚJ Hírmondó április MANÓ TORNA a mûvelôdési házban 1-3 éves gyerekeknek szerdánként óráig! Az elsô alkalom ingyenes! Információ: A Dabas Tv-n az INÁRCSI KRÓNIKA címû mûsora május 7-én pénteken kor (ismétlések: szombat , vasárnap 18 óra után) és május 21-én pénteken kor látható (ismétlések: szombat és vasárnap 18 óra után) Képzômûvészeti kiállítás a Zrumeczkyben A dabasi Kossuth Mûvelôdési Központ összefogva az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulással és a Galéria Alapítvánnyal immár második alkalommal rendezte meg a dabasi kistérség mûkedvelô alkotóinak képzô- és iparmûvészeti vándorkiállítását. A kistérség valamennyi településén bemutatják az anyagot, Inárcson március 1 8. között láthatták az érdeklôdôk. A megnyitó március 19-én, pénteken este volt, ahol a szépszámú érdeklôdô elôtt Aros Éva inárcson élô festômûvész nyitotta meg a kiállítást. A kiállításon több mûfajú alkotást láthattunk: festményeket, gobeineket, kovácsoltvas szobrot, foltvarrást, gyöngyfûzést, fafaragást, kerámiát, tûzzománcot Ez is arról tanúskodik, hogy a környékünkön nagyon sok tehetséges és széles érdeklôdés körû ember él. Másrészt, aki megnézte az alkotásokat, mindenki talált valamit, ami igazán közel állt az ô ízléséhez, és értékelni tudta a mûvet. Igazán azt sajnálom, hogy inárcsi alkotó még nem csatlakozott ehhez a kiállításhoz. Bár inárcsi származású igen, Bárány Márió személyében, akinek kovácsoltvas szobrát láthattuk (ld. az ovális fotón). Bízom benne, hogy a következô kiállításon inárcsi alkotók is bemutatkoznak. Ezért arra kérem azokat, akik hobbi szinten képzô- vagy iparmûvészkednek, hogy megismerkedésünk érdekében keressenek meg a mûvelôdési házban! G. A. A Fidesz inárcsi csoportja Az elmúlt idôszakban kérésükre bemutattuk az Inárcsra látogató Thürmer Gyulát, a Magyar Kommunista Munkáspárt elnökét, majd a tavaly alakult helyi Jobbik mutatkozott be olvasóinknak. A helyi politikát bemutató sorozatunkat a Fidesz inárcsi csoportjával folytatjuk. A Hírmondóban az elmúlt években már többször is írtunk a Fidesz helyi csoportjáról, ezért arra kérem Lénárd Imrét a csoport vezetôjét, hogy röviden mutassa be a kezdeteket. A helyi csoport az én javaslatomra alakult 2003 januárjában, 10 fôvel. Én már 1993 óta vagyok tagja a Fidesznek (akkor oldották fel a korhatár korlátait). A pesterzsébeti csoport szakértôjeként tevékenykedtem ben a pesterzsébeti önkormányzati választáson is indultam Fidesz-színekben, de nem jutottam be a kerület képviselô-testületébe. Kikbôl és milyen céllal alakult meg az inárcsi csoport? Pesten éreztem a jelentôségét, hogy egy pártban milyen erô rejlik. Miután 2001-ben Inárcsra költöztem, nehézkessé vált volna a visszajárás, ezért akartam összefogni a szimpatizánsokat helyben. A célom az alapítással a közösségépítés volt. A csoportot elsôsorban Inárcsra települt emberek alapították két-három született inárcsival. Mára 25 tagunk van, aki tagdíjat fizet és több szimpatizáns. A helyi Fidelitas munkájával én sem vagyok elégedett, de bízom a fiatalok érdeklôdésében. A 2010-es országgyûlési választásokat nagy fölénnyel nyerte a Fidesz. Mûködik a gyôzteshez tartozás? Nô a jelentkezôk száma? Igen, de nem lehet automatikusan csatlakozni a csoporthoz. Elôtte önkéntes politikai munkát kell végezni, például plakátolni, szórólapozni. Aki ezt megteszi, azt terjesztem elô a tagságnak felvételre. Általában eddig kevesen jutnak el, mert ténylegesen dolgozni kevesen akarnak. A helyi csoport hogyan váltja aprópénzre a nagypolitikai eszméket? A helyi csoportnak nem kell a nagypolitikával foglalkozni. Az csak négyévente, a választásokkor fontos. Egyébként a nagypolitika nincs messze a napi élettôl, az értékrendet közvetítik a szimpatizánsoknak. Önállóan gazdálkodik a csoport? A tagdíjat (havi 300 és 100 Ft) egy központi Fidesz-számlára kell befizetni, de a teljes összeg felett mi rendelkezünk. Ebbôl vásároltunk egy laptopot az ügyeink intézésére. Mi az a néhány dolog, amit pártszervezete a legfontosabbnak tart a faluban? Rend legyen, a közterületeink legyenek rendezettek, tiszták. Nagyon hiányzik a mezôôri munka és a rendôrôrs. Javasoltam az erdei földutak elnevezését, hogy könnyebb legyen eligazodni rajtuk. A megyei közlekedési és környezetvédelmi bizottság tagjaként rendszeresen szorgalmazom az itteni vasúti közlekedés javítását, sikernek könyvelem el az autóbuszpark lecserélést. Hogyan látja a közösségek, a fiatalok helyzetét? Én a szülôktôl és a pedagógusoktól várom, hogy a gyerekek megtanuljanak köszönni, mivel falun élünk. Szintén fontos a magyar népi hagyományok, értékek, néptánc, népzene, népmese megszerettetése a gyerekekkel. A feleségem Kakucson óvónô, sok verset, dalt tanít a kicsiknek, mindig szól a zene, a gyerekek igénylik ezt. Örülök, hogy egyre többen sportolnak a sportparkban délutánonként. Egy jól mûködô színvonalas diszkóra is szükség van, ahol normálisan szórakozhatnak a fiatalok. Sajnos a drog napi probléma már Inárcson és a környéken is. A Fidesz és az MSZP mellett Inárcson megjelent a Jobbik és nem pártként ugyan, de a Magyarok Szövetségének is alakult helyi csoportja. Mi a véleménye errôl, illetôleg a felélénkülô politikai társadalmi életrôl? A választások kapcsán mindegyik párt tartott rendezvényt a faluban. Én mindegyiket meglátogattam és a Magyarok Szövetségének is részt vettem egy-két elôadásán. Ön nyugdíjasként fôállású önkormányzati képviselô, saját bevallása szerint ideje nagy részét a utcán tölti. Mit lát Inárcson? A település-üzemeltetésben eltöltött 20 éves gyakorlat után a hibákat azonnal észreveszem és a képviselô-testület felé továbbítom javaslataimat. A rosszra rááll a szemem. Rendszeresen járom a települést, beszélgetek az emberekkel és segítek, ha kell az ügyek intézésében. Elvem, hogy az utca rendezett legyen, aszfaltos út, járda és árok a szép utcakép feltétele. Az aszfaltozás nagyon fontos a 34 utcából csak a harmada aszfaltozott, ez nagyon nagy feladat. Más olvasatban: a megyei utak kivételével az inárcsi utcákra az utóbbi hét évben kertült burkolat, az idén pedig újabb tízet aszfaltozunk. De témánkhoz visszatérve: mi a helyi Fidesz-csoport terve az ôszi önkormányzati választásokra? Semmi különös, a feladatokat ismerjük. A csoportból két ember kíván indulni Fidesz-színekben képviselônek. Én magam pedig polgármesternek jelöltetem magam. Attól függetlenül, hogy ki lesz a polgármester, intenzívebb, aktívabb testületi munkát szeretnék látni. Az jelentkezzen képviselônek, aki a napi szintû munkát vállalni tudja. Én szigorítanám a képviselôség feltételeit. Fontos az elôképzettség, én 20 éves gyakorlat után is fontosnak láttam továbbképzésre járni Lakitelekre. Fontos, hogy csak tiszta lelkiismeretû ember jelentkezzen képviselônek. A független jelzôt nem szeretem. Mindenki értékrendje szerint tartozik valahová, ezt vállalja is fel nyíltan. Elvem, hogy aki vezetôi funkciót vállal az önkormányzatnál, az a magánügyeit ne a hivatali megbízatása idején intézze (telek, föld, erdô stb.). Továbbá egyetértek a mentelmi jog korlátozásával és azzal is, hogy a helyi képviselôtestületek létszámát meg kell felezni, vagyis Inárcson öt vagy hét képviselô is elég lenne. Ezek persze nem testületi döntésen múlnak, de egy helyi szervezetnek lehetôsége van rá, hogy pártjától kérjen intézkedést az alkotmány és az önkormányzati törvény módosítására. Köszönöm a beszélgetést! Golda Andrea

7 Inárcsi ÚJ Hírmondó április 16 KULTURÁLIS HÍREK Elhunyt dr. Losonci Miklós mûvészettörténész, Pest megye díszpolgára. Hosszú évtizedeken át volt meghatározó alakja volt a megye oktatási és mûvészeti életének. Polyák Ferenc: Parasztpolgárok c. szoborkompozícióját is ô avatta fel. Tisztelôi március 26-án, pénteken 15 órakor vettek tôle búcsút Szentendrén az Izbégi temlomban. Életmûvét Pest Megye Közgyûlése nevében dr. Szûcs Lajos elnök méltatta. Új könyvtári szerzemények Felnôtt szépirodalom Brown, Dan: Az elveszett jelkép; Cook, Robin : Idegen test, Lawrance, Lesli L.: A vérfarkas visszatér, Lôrinc L. László: A tizenhárom-kristálykoponya, Oldield, Jenny: Félhold farm Az indián musztáng, Wass Albert : Eliza és a ház,amit Jacob építetett, Nagy novelláskönyv, Valaki tévedett, Sohonyai Edit: Engem szeress! Felnôtt szakirodalom Angela, Maria: Mami, Babos Éva: Hogyan találj magadnak állást? Boruzs János: Borlexikon, Csorba Csaba László: Falusi templomok, Deák Istvánné: Nagy barkácssuli, Dénes Ágnes, dr.:tegyél a rák ellen, Dowding, Charles: Biokertészkedés a gyakorlatban, Einhorn, Nicholas: Bûvészkedés, Elfeledett ételek, 1111 hasznos tanács háziasszonyoknak és férfiaknak, Fási Katalin: Masszás tetôtôl talpig, Gadd, Ann: Árulkodó szokásaink, Hagen, Peter: Kerttervezés, Hagen, Thomas: Viráglexikon, Halzer Györgyi Harcos Katalin Vámos Rita: Koncentrációs javítás, Herta Simon: Egynyári virágágyások, Horváth Éva Szepesi Dóra: Boldog szülô, boldog gyermek, Kabbala: A zsidó miszticizmus, Kerti parti, Kürti Gábor: Vitamin ABC, Liane, Maria: Aloe, Lovine, Vicki: Barátnôim a terhességrôl, Miles, Barry: Paul McCartney, Müller Péter: Jóskönyv, Nagy József: Fejlesztés mesékkel, Pedrotti, Walter: Gabonafélék, Pedrotti, Walter: Vegetáriánus konyha, Pelle Józsefné: Konyhai kalendárium, Ramsy, Gordon: Ízek bûvöletében, Schaefer, Kim: Virágkarnevál, Shelley, Klein: A világ leggonoszabb titkos társaságai, Trogmayer Ottó: Eszi, nem eszi, Wehland, Marcel: Kerttervezés. Ifjúsági szépirodalom Bosse, Sarah: Tarts ki, Anna! Nemere István: A titokzatos padlás, Nógrádi Gábor: Az öcsém zseni, Sachar, Louis: Bradley, az osztály réme, Verne, Jules: Kétévi vakáció. Ifjúsági szakirodalom Bartl, Almuth és Manfred, Michalski, Tilman: Játékok gyermekzsúrokra. Gyermekirodalom Erdôszéli mondókák, Zelk Zoltán: Ákombákom. Faldina Ágnes Húsvéti készülôdés Számítástechnika-tanfolyam a mûvelôdési ház szervezésében A mûvelôdési ház egy (KIHOP) pályázaton arra is kapott anyagi támogatást, hogy az internet mûködését bemutassa nyugdíjasoknak. Mi a nyugdíjasklub egyik hétfô délutánján eleget is tettünk ennek, majd a beszélgetés során kiderült, hogy az asszonyokat mélyebben is érdekelné a számítástechnika. Miután az általános iskola is ingyenesen rendelkezésünkre bocsátotta a számítástechnika termét amit ezúttal is köszönünk Kiss László szaktanárnak, meghirdettük az alapfokú tanfolyamot. A tanfolyamot én tartottam ugyan, akinek nincsen szakmai végzettségem, de jó néhány tanfolyamon túl vagyok és a mindennapokban használom a gépet a munkám során. Ezért mertem vállalkozni arra, hogy egy kezdô, kizárólag felhasználói célú tanfolyamon oktassak (nem informatikai, hanem felhasználói szemlélettel). Az ingyenes tanfolyamra az 50 évnél idôsebbeket vártuk, akik közül 14-en végezték el a kurzust s félév alatt csupán egy-kettô morzsolódott le közülük. A tanfolyam célja a számítógép gyakorlati használata volt Ezért elsôsorban a Worddel, vagyis a szövegszerkesztéssel és egy kicsit az Excellel, a táblázatkezeléssel ismerkedtünk. Létrehoztunk mindenkinek egy g- mail postafiókot, és megtanultunk levelezni. Böngésztünk az interneten, az iwiwen A vándorkiállítás megnyitása és a haladók ügyfélkaput is csináltattak maguknak. Természetesen ennyi idô alatt nem tudtunk mindent alaposan megismerni és begyakorolni, de arra talán elég volt, hogy a tanulók szereztek egy kis önbizalmat és alapvetô ismereteket, amire lehet majd építeni. Március utolsó szerdáján ugyanis abban maradtunk, hogy ôsszel folytatjuk, ha lesz rá igény, akkor kezdô és haladó szinten is. Remélem, a tavaszi csoport lelkesedése kitart addig. Le a kalappal elôttük, hiszen néhányuk abszolút kezdôként kitartott a tapasztaltabb tanulótársak mellett és nem adta fel. Akik pedig már tudtak ezt-azt, nagy türelemmel segítették a le-lemaradókat. A sokszor nehéz tananyag ellenére a társaság jó hangulatban töltötte ezt a hat hónapot, én pedig újra megtapasztaltam, milyen jó dolog tanítani. És persze azt is, hogy az oktatónak is keményen meg kell dolgozni a tanítványok sikeréért. Ez egy közös munka, mindkét félnek egyformán motiváltnak kell lenni! Az ôszi újrakezdésig is szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy a mûvelôdési ház könyvtárában ingyenesen lehet használni a számítógépeket és az internetet, jöjjenek nyugodtan, használják! GoldA

8 VÁLASZTÁS tapasztaltuk, hogy a rendszerváltozás óta alakult kis pártoknak esélye sem volt arra, hogy bekerüljenek a T. Házba. Példának említhetjük a Centrum Pártot, mely 2002-ben 76 (4,0%), 2006-ban már csak 18 (0,8%) szavazatot kapott. Ez történt most az új politikai alakzatként hirtelen feltûnt szervezetek egyikével, a Civil Mozgalommal is (14 fô, 0,6%). Nem így a szintén nemrég alakult LMP, mely Inárcson 4. helyen végzett. Tehát jóval több (153 fô, 6,8%) szavazatot kapott, mint az említett két nagy rendszerváltó párt, és átlépve az 5%-os küszöböt, a Jobbikkal együtt parlamenti párttá avanzsált. A 14. választókerület egyéni jelöltjei közül (a dr. Búza Attila tragikus halálát követô március 25-i idôközi választás óta folyamatosan képviselô, 2006-tól a megyei közgyûlést elnökölô) dr. Szûcs Lajos szerezte meg az elsô helyet, akire az inárcsi választók 56,27%-a (1.266 fô) voksolt. A második helyre Volner János került, akire 421 inárcsi polgár adta le a szavazatát. Végh Tibor MSZP-s jelölt (aki eddig Pest megye 13. ráckevei választókerületét képviselte, a 2006 elôtti ciklusban pedig a megyei közgyûlés alelnöke volt) Inárcson 372 szavazattal a harmadik helyre szorult vissza, mivel rá csak szavazók 16,53%-a adta le a voksát. Miként a listán, az egyéni jelöltek között is az LMP jelöltje, dr. Bartháné Harsányi Nóra (az inárcsi Tolnay angolszakos óraadó tanára) végzett a 4. helyen. Rá 191-en voksoltak. Tehát ô nyerte el a szavazatok 8,41%-át, s az ismeretlenségbôl felbukkanva szerzett a régi rendszerváltó pártok jelöltjeinél jóval több szavazatot. Az SZDSZ-nek tudniillik már nem volt jelöltje, Rakitovszky Tamás MDF-jelölt pedig nem tudta megszerezni az induláshoz szükséges 750 ajánlószelvényt. Arányait tekintve a dabasi választókerületben dr. Szûcs Lajos ( fô, 59,89%) és Volner János is (6.595 fô, 19,08%) nagyobb, míg Végh Tibor (5.151 fô, 14,91%) és dr. Bartháné Harsányi Nóra (2.115 fô, 6,12%) kisebb támogatást kapott az inárcsinál. Dr. Szûcs Lajos tehát már az elsô fordulóban fölényes gyôzelmet aratva ôrizte meg mandátumát. A hosszabb távú áttekintés itt is hasonló következtetésekkel jár, mint a pártlistáknál ben hét jelölt indult, s közülük (6,0 0,8% közötti eredményével) öt rögtön kiesett. Az idôközi választás óta parlamenti politikusként politizáló Szûcs Lajos az elsô fordulót 822 szavazattal (42,3%-kal), a másodikat szavazattal (54,6%-kal) megnyerte a (39,4%-ot, majd 45,4%-ot elérô) MSZP-s jelölttel, Králl Bélával szemben és a választókerületben is ô gyôzött. Választókerületi voksaival Szûcs Lajos 2006-ban is megôrizte mandátumát, Inárcson viszont 45,9%-kal az MSZPszínekben indult Mráz István kapott több (996) szavazatot nála. Rá ugyanis valamennyivel kevesebb, 955 inárcsi polgár voksolt (45,85%), míg a többi három jelölt mindössze 1,1 4,7% szavazattal kiesett. Épp ezért jelentôs dr. Szûcs Lajos 2010-es eredménye, hiszen Inárcson is visszaszerezte a 2002-es szavazati arányt (akkor 54,6%, most 56,3%), szavazóinak táborát pedig rôl re növelte. Az idei választás tehát második for- 5 Inárcsi ÚJ Hírmondó április Inárcs duló nélkül is érvényes volt. A választókerületi adatok áttekintése szerint a térség politikai palettája alapvetôen átrendezôdött. Pártlistán a Fidesz KDNP került mind a 15 településen az elsô helyre, az MSZP viszont még a második helyet sem tudta megszerezni. Még ott is (pl. Örkényen, Pusztavacson, Hernádon) meg kellett elégednie a harmadik hellyel, ahol eddig általában listavezetô volt. Amíg tehát a szocialisták mindenütt visszacsúsztak a harmadik helyre, a második helyet mind a 15 helyen a Jobbik nyerte el. Az egyéni jelöltek között kivétel nélkül dr. Szûcs Lajos került az elsô helyre. Végh Tibor csupán Örkényen és Pusztavacson lett a második, másutt szintén a harmadik helyre szorult, mivel 13 településen Volner János szerezte meg a második helyet. A negyedik helyen mindenütt dr. Bartháné Harsányi Nóra végzett. A vertikális és horizontális áttekintés azt bizonyítja, hogy e földcsuszamlásszerû átrendezôdésben (az egyébként csendes) kampány módszereinek nem volt lényeges szerepe. Fôképp az MSZP néhol feltûnt óriás plakátjaira, színes szórólapok mellett kiadott propagandaújságaira, a tehetségkutató-versenyekkel összekapcsolt pártfórumokra és a politikai elittel megtámogatott nagygyûlésekre gondolok. De vele szemben a Fidesz helyi pártszervezetének tevékenységének sem, hisz akkor a párt és jelöltje (2002-es gyôzelmet követô) 2006-os inárcsi vereségét is ennek kellene tulajdonítanunk! A választáson tehát kampánytól és helyi politikától függetlenül a kormányzati felelôsséget két cikluson át viselô politikai elitrôl mondott véleményt a lakosság. Hasonló eredménnyel zárult a választás a volt Dabasi járás másik felén, a 13. ráckevei választókerületben, melynek idáig az MSZP-s Végh Tibor volt a képviselôje. Itt az MSZP és a Jobbik jelöltjével szemben 55,63%-kal Pánczél Károly nyerte meg a választást, aki a honatyák között (hol egyéni, hol listás helyen) 1994-tôl Fidesz-színekben politizált. Ismereteink szerint (ha a második fordulóban Pest megye 2. váci és 12. szigetszentmiklósi kerületében is a fideszes jelölt gyôz) a párt listáján Kôszegi Zoltán is bekerül a törvényhozásba és kamatoztathatja másfél évtized polgármesteri és kistérségi munkában szerzett tapasztalatait. Mindhármuknak gratulálunk és sok sikert kívánunk törvényhozásban! Ahhoz, hogy idôben és precízen bonyolódjék le minden, sok polgártársunk fárasztó munkájára volt szükség. Ezzel kapcsolatban Göndör Ákos jegyzô, a helyi választási iroda vezetôje a következô tájékoztatást adta: Az országgyûlési képviselôk évi választásának elsô fordulója sikeresen lezajlott Inárcson. Kampánycsend-sértésre vonatkozó bejelentés nem történt. Az ország nagyobb településein az igazolással szavazás kapcsán felmerült fennakadások Inárcson nem jelentkeztek. Tekintettel arra, hogy a választókerületben az elsô forduló érvényes és eredményes volt, a törvény alapján második fordulóra nem kerül sor. Inárcs négy szavazókörében a szavazatszámláló bizottságok, a munká- jukat segítô jegyzôkönyvvezetôk és a helyi választási irodában tevékenykedô kollégák is megfelelô módon, törvényesen és szakszerûen végezték el a választás adminisztrációját. Munkájukért ezúton is köszönet jár! A helyi választási iroda nevében köszönöm továbbá az urnák elé járuló minden választópolgárnak, hogy élt választójogával! Végül vessünk egy pillantást a parlamenti helyek sajtófotójára! Mint látjuk, a Fidesz KDNP jelöltjei 119 helyen arattak átütô sikert, 57 településen április 25-én dôl el a mandátumok sorsa. A listás helyekkel együtt tehát a 265 mellett 121 vár betöltésre a második fordulóban, és amennyiben a sikersorozat folytatódik, a Fidesznek kétharmados többsége lesz a törvényhozásban. Mire e sorokat olvassák, a végeredményt is tudni fogjuk, tehát a patkó bal szürke sávját a megfelelô színekkel Önök is besatírozhatják. (Czagányi)

9 Inárcsi ÚJ Hírmondó április 6 ÜNNEPI Március 15-e az es forradalom és szabadságharc évfordulója Március 15-én megmozdult valami Inárcson. Látszólag minden a szokásos forgatókönyv szerint zajlott: nemzeti zászló, kokárda, koszorúzás, mához szóló ünnepi beszéd, a színjátszók tévé képernyôjére kívánkozó emlékmûsora... Március 15-én, október 23-án ezt látjuk évek óta a felnôttek feltûnôen gyér részvétele mellett! A forgatókönyv idén is a régihez volt hasonló, de most végre más volt a szembeötlô! Bár egy húsztagú inárcsi küldöttség a rétyiekkel a Nyergestetô 1848-as emlékmûvénél és Gábor Áron sírjánál, színjátszóink egy csoportja a nádszegeiekkel ünnepelt, Inárcson is jóval többen eljöttek emlékezni, mint eddig. A megszokott résztvevôkkel (az önkormányzat, az iskola és a helyi Fidesz-szervezet képviselôivel) együtt most kilenc közösség tette le koszorúit az ötvenhatos lyukas nemzeti zászlót szimbolizáló, MAGYAR FORRADALMAK ÉS SZABADSÁGHARCOK EMLÉKÉRE feliratú emléktáblán. Nevezetesen az Inárcsi Férfi Népdalkör és Citerazenekar, a Rozmaring Nyugdíjasklub, a Mozgáskorlátozottak Inárcsi Egyesülete, a Jobbik-, a Magyarok Szövetsége- és a Royal Rangers cserkészek inárcsi szervezetének tagjai. Szemmel láthatóan belsô meggyôzôdésbôl tették valamennyien. Aki ugyanis látta a felnôttek és gyerekek elôtt elôször színre lépôk megilletôdött arcát; azokat, akik megtöltötték az aula széksorait, akik gyerekeket, ifjakat, felnôtteket láttak a színpadon érces hangon lelkesen énekelni (tele torokkal belekiáltani a 21. század zavaros világába, hogy Rabok legyünk vagy szabadok?, A magyarok istenére / Esküszünk... ); akik lúdbôrôzô hátukon érezték a vox humana (az emberi hang) erejét; akik mint a templomban a hiszekegyet, évesen is a közöttük menetelô fiatalokkal skandálták magukban Petôfi imává nemesült sorait; akik közösséget alkotva követték az ünnepi szónok történelmet idézô, ám a mi lelkünkhöz szóló mondanivalóját, olyan érzés részeseivé váltak, amire régen várt már a falu népe. Most végre megtapasztalhatták, mit jelent a közösségvállalás és a személyes példa! Reméljük, jövôre a többi szervezet sem marad ki belôle és (mint Nyergestetôn) a felnôttekkel a gyerekek és az unokák is ott lesznek! Az a korosztály, melyrôl 1943-ban még azt írta a tanfelügyelô, hogy szívre tett kézzel, átszellemült arccal mondják a Magyar Hiszekegyet: Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, / Hiszek egy isteni örök igazságban, / Hiszek Magyarország feltámadásában. Mert apjuktól, nagyapjuktól is ezt látják, bizonyítván, hogy nincs hatékonyabb és meggyôzôbb nevelôeszköz mint a felnôttek élô példája! Annak jelentôsége, hogy a tanulóifjúság végre nem csupán ugyanazt az egy-két személyt látta ünnepelni és koszorúzni, az ünnepségen túlmutat. A részvétlenség tudniillik olyan értékeket is képes romba dönteni, amit tíz év gondos intézményi nevelômunkájával és képernyôre illô mûsorokkal plántáltak a gyermekek lelkébe! Most végre az ünneplôk is felismerhették, hogy a meggyengült nemzettudat erôsítése nem egyszerûen az iskolán, hanem a felnôtt társadalom hozzáállásán és példamutatásán múlik! Hogy mit tesz érte az iskola és színjátszóink három generációja (köztük egy kisgyerek kezét fogva az élen menetelô képviselô!), azt saját szemével láthatta mindenki. Pedig ez a munka az óvodában elkezdôdik. Lássuk hát, hogyan! Március 15-e a Boglárka Néphagyományôrzô Óvodában Az ünnepek megtartásával óvodánk lehetôséget ad a gyerekeknek arra, hogy részt vegyenek a készülôdésben és megismerjék a közösségben megtartott ünnep erejét. Ezek az események gazdagítják az óvodai életet, kiemelkednek a hétköznapokból. A gyerekkori találkozás az ünnepekkel fontos hatással lehet az ünneplés képességének kialakulására is. A gyerekek természetes kívánsága, hogy az ilyen közösségi élményekben felszabadultan, teljes lényükkel vegyenek részt. Ha az átélt élmény számukra szokássá válik és tudatosul, remény lehet arra, hogy ezt a képességét értelmileg és érzelmileg felnövekedve sem veszítik el. Azt tapasztaljuk, hogy közös ünnepeink során a gyerekek személyisége rengeteget gazdagodik. Ezért olyan formáit igyekszünk megtalálni az ünneplésnek, amelyekben mindenkinek megvan a maga tevékeny szerepe. Március 15-ét óvodánk a magyarság érzésének erôsítésével ünnepli. A három hatéves gyerekek még nem érthetik, mi is történt március idusán. Ezért bonyolult magyarázatok helyett inkább magyar népdalokat énekelünk, magyar népzenét hallgatunk, magyar zászlót festünk A téma csoporton belüli feldolgozásában az óvodapedagógusok teljes szabadsága érvényesül, melyet gondos elôkészület elôz meg. Tekintsük át a március 15-ei elôkészületek fôbb tevékenység formáit! Összegyûjtjük az ünnep eseményeihez kapcsolódó képeket, könyveket és beszélgetéseket kezdeményezünk a forradalomról és szabadságharcról, melyben gyermekek is részt vettek. A gyerekek olyan fogalmakkal találkoznak, amelyek erôsítik magyarságtudatukat, például huszárok, kokárda, verbunkos, verbuválás, toborzó, Kossuth-nóták, regiment, Gábor Áron rézágyúja. Megismerkednek Kossuth, Petôfi, Táncsics nevével, és a Nemzeti dal elsô soraival. A foglalkozásokon csákókat hajtogatnak, amit nemzeti színû szalaggal díszítenek. Minden kisgyermeknek nemzeti színû szalagból kokárdát készítünk, amit az ünnepnapon viselnek. Az egyes csoportokban ilyenkor a kokárdakészítés számos variációja jelenik meg. A termekbe nemzeti színû szalagok helyezünk, az óvoda ablakaira magyar zászlókat ragasztunk. A készülôdés idején az ünnephez illô

10 EGYESÜLETI ÉLET 15 Inárcsi ÚJ Hírmondó április Most újdonságként próbálkozunk a furulyaoktatással az ovis korúaknál (öt éveseknél), majd meglátjuk, hogy hogyan fog menni. A gyerekek szeretik. Fejleszti a szépérzéküket, az ízlésvilágukat is formálja és a tanulási képességeiket is javítja. A reformkonyha ötletét a családból hozták? Igen a családból, én magam több mint tíz éve vezetek reformkonyhát. Sajnos az emberek ezt csak azzal azonosítják, hogy nem eszünk húst, marad a tészta a rizs meg a krumpli, tehát szegények éheznek. Ez persze nem így van. Ez egy teljesen külön konyhatechnika, olyan alapanyagokkal melyek többnyire nem, vagy csak nagyon kevéssé szerepelnek a hagyományos konyhákban. De ez nem csupán a táplálkozásról szól, fontos a megfelelô folyadékfogyasztás, a friss levegô a mozgás. A napközis gyermekeink persze nem vegetáriánusok, hisz a családjuk sem az, csak itt nem esznek húst. Hogyan fogadják ezt az emberek? A vegetáriánus szónak inkább negatív csengése van. Az emberekben az a hit él, hogy a gyermek fejlôdéséhez szükséges a hús, ezzel szemben a lakto ovo vegetáriánus étrend már a szakértôk szerint is megfelelô a kisgyermekeknek is. Érdekes, hogy azok a szülôk, akik itt tudták meg, hogy reformkonyhánk van, azok ennek ellenére hozták a gyerekeiket, viszont akikkel csak telefonon beszéltünk errôl azok nem jöttek vissza. Érdekes, mert én azt gondolnám, hogy a reformkonyhának olyan divatos csengése van. Azt látom, hogy alapban az emberek tartanak tôle, mert nem ismerik. Már a faluban is vegaoviként ismernek minket, és kicsit úgy érzem, ez negatívumként szerepel. Pedig én úgy hiszem, hogy a táplálkozásunknak is köze van ahhoz, hogy nálunk a gyerekek nem kapták el a téli fertôzéseket, vagy ha igen az olyan enyhe lefolyású volt, hogy legtöbbjük lábon kihordta. A reformétkezés speciális konyhavezetést igényel, ezek szerint helyben fôznek. Vegetárius fôzôkonyhára kaptunk engedélyt. Itt készül minden, itt ôröljük a lisztet, itt sütjük a kenyeret is. A gyerekek hogyan fogadják? Igyekszünk figyelni arra, hogy tradicionális ízeket készítsünk. És ha már megszokták az itteni kosztot, akkor egyre inkább elôkerülhetnek a tipikusabb vegetárius ételek. Én úgy látom, hogy amint a gyerek lelkileg is beszokik az evéssel sincs gond. Van olyan, hogy a gyerekek otthon is kérik azt, amit itt ettek? Megesik. Mi is igyekszünk megismertetni a szülôket azzal, hogy miket is eszünk. Olyan is van, hogy recepteket kérnek a szülôk. Két éve mûködik már a Napraforgó, hogy érzi, jó döntés volt a megnyitása? Ha újra kezdhetnénk, akkor is így döntenénk. Nem könnyû mûfaj ez fôleg, hogy egy fedél alatt van vele az ember, de sokat tanulunk belôle, a mi családunkat is nagyon formálja ez. Rugalmasságot, alkalmazkodást követel, sok embert megismerünk, szinte tényleg egy nagy család vagyunk. Kiváló munkatársaim vannak, akikkel jól tudunk együtt dolgozni, remélem még sokáig tehetjük is. Úgy érzem összességében mi is sokat gazdagodunk belôle. A gyerekek pedig minden bizonnyal gazdagodnak Johanna és munkatársainak munkája révén. Hazaérve, míg a Napraforgó honlapját nézegetem (www.napraforgocsana.hu) megkóstolom a reform zöldbabfôzeléket, amit kaptam, amely kesutejjel készült. Igen finomnak bizonyul, azt hiszem érdemes is jobban utána nézni a vegaételeknek. Ulicska Hajnalka A PIK Egyesület tavaszra nyárra tervezett túrái és programjai Április 24. (szombat) tavaszi bezsongás erdei kirándulással, felfedezô sétákkal, játékos vetélkedôkkel egybekötött családi programok Szent György napján a pótharaszti vadászháznál. Május 8. (szombat) kirándulás Dabasra, ahol még nem jártunk (meglátogatjuk a természetvédelmi területen a vizes erdôt és a város egy neves mûemlékét vagy emlékhelyét). Május 23. (vasárnap) 8 10-ig biciklitúra a falu körül a pünkösdi falunap keretében. Június 5. (szombat) A várva-várt nagy kirándulás napja, ahol túravezetônk, Varga Pál végre megismertetheti a hegyi túrák szépségeit a Pilissszentkereszt Szurdok Dobogókô Turul Dobogókô Zsivány-sziklák útvonalon. A túra tervezett hossza 14,5 km, a magassági szint 650 m. Indulás 8-kor, várható hazaérkezés órakor. A kirándulás önköltséges. Július Nyári tábor a természet szerelmeseinek Cserépfalun vagy Kemencén. A táborok szervezésével szeretnénk megismertetni Magyarország legszebb, legértékesebb területeit az érdeklôdôkkel. A tábor önköltséges. A részvételi díjról a tábor részletes programjának meghirdetésekor adunk tájékoztatást. Kérjük, hogy a nyári táborra történô jelentkezéseket május 15-ig jutassák el a címemre [Hirt Erika, Inárcs, József u. 1., telefon: , e mail: úgy, hogy saját elérhetôségüket (név, telefonszám, e mail-cím, lakcím is közöljék! Megköszönjük azt, ha valaki bármely programunkhoz felajánlja segítségét (személyes közremûködését, anyagi támogatását) és várjuk a szervezéshez, színvonalas lebonyolításához kapcsolódó ötleteket, javaslatokat! A Polgárok Inárcs Községért Egyesület programjaira mindenkit nagy szeretettel vár a szervezôk nevében Hirt Erika FALUNAP MÁJUS 23. PÜNKÖSDVASÁRNAP ízelítô a tervezett programból, részletek a májusi Hírmondó hátoldalán és a honlapon A FALUNAP MINDEN BEVÉTELÉT AZ INÁRCSI TÁJHÁZ MEGVALÓSÍTÁSÁRA AJÁNLJUK FEL! KÉRÜNK MINDEN RÉSZTVEVÔT, HOGY TÁMOGASSA A TÁJHÁZ FELÚJÍTÁSÁT! Délelôtt kispályás futballbajnokság (selejtezôk szombat délelôtt) biciklitúra a PIK szervezésében fôzôverseny Bodrogi Gyulával pünkösdikirály- és királylányálasztás, ügyességi verseny gyerekeknek (a pünkösdi király és királylány a szüreti felvonuláson is betölti a király és királynôi szerepet!) Délután Himnusz, majd Laczy Károly polgármester megnyitója a helyi mûvészeti csoportok bemutatkozása a színpadon a Ládafia Bábszínház cirkuszi elôadás gyerekeknek Barátságos futballmérkôzés eredményhirdetések (fôzôverseny, sport, rajzverseny stb.) a Nap fiai hagyományôrzô csoport bemutatója a gyakorlópályán kudo- és birkózó-bemutató a gyakorlópályán a tûzoltóság bemutatója (roncsvágás) a Tanács utcán western tánc magyar táncház élôzenével a zeneiskolások koncertje tombolasorsolás sztárvendég: BALÁZS FECÓ JERZSELE FAMILY BÁL Egész nap magyar sátor a Magyarok Szövetsége szervezésében a gyakorlópályán (hagyományos magyar kézmûvesek, életmód stb.) kézmûves foglalkozások a nagycsaládosok sátrában AZ INÁRCSI TÁJHÁZ gyerekrajz-kiállítás Hungarian Baja raliautó-bemutató, rekeszmászás, íjászkodás, madárbemutató, pónilovaglás, ergométer (evezôpad), fekvenyomó klub, arcfestés, hennázás, antik rétes, büfé, körhinta, zsákbamacska, tombola, foltvarró kiállítás.

11 Inárcsi ÚJ Hírmondó április 14 INTERJÚ Fuvolamûvész a Napraforgóban Családi napközi a Tanács utcában Egy nô életében kétségtelenül az anyaság a legszebb hivatás. Bár a mai nôk nagy része aktívan építi egzisztenciáját és karrierjét, eljön az a pillanat, amikor fontos lesz a gyermekvállalás. Ideális esetben elôbb döntés születik aztán a várt gyermek. A gyermek születésével peresze azonnal ott van sok új helyzet és probléma is, amelyet a családnak meg kell oldania. Az elsôk közt szembesülnek az anyagi helyzet változásával, sajnos az osztás szorzásnak többnyire az a vége, hogy a kismamának mielôbb vissza kell mennie dolgozni (a jobbik eset, amikor a kismama örömmel megy, mert így érzi magát teljesnek). És ezen a ponton lép be a nagy kérdés: Hová tegyük? Egy 1997-es törvény lehetôséget adott vállalkozó szellemûeknek arra, hogy családi napközit hozzanak létre, megnyitva otthonukat a kicsik elôtt. Két évvel ezelôtt újabb családi napközi nyílt Inárcson. A Napraforgó Családi Napközi nem csak családias hangulatban vigyáz a gyerekekre, Matus Johanna és családja életmódjának köszönhetôen a reforméletmóddal is megismerkedhetnek a kicsik és szüleik. Késô délután érkezem, így a gyerekek már hazamenôben vannak. Aki még nem, az a hatalmas udvaron játszik. Belépve, igazán otthonosan és barátságosan érzi magát az ember. Sok a fa és a meleg barnás árnyalat, a nagy kemence pedig (amely nem csak dísz, hanem fûtésül is szolgál) igazi kuckós érzést nyújt míg beszélgetünk. Nem inárcsiak. Hogyan kerültek ide? Ötödik éve lakunk Inárcson. Pilisszántóról jöttünk, ott kezdtük a közös életünket. Volt ismerôsünk itt, megfelelô volt a telekár, jó a közlekedés és viszonylag közel van férjem munkahelyéhez is. Családi napközi nyitásához nem kell semmilyen végzettség, önnek mi az eredeti szakmája? Diplomám szerint fuvolamûvész vagyok. Egy zeneiskolában tanítottam, így valamilyen szinten volt már kapcsolatom gyerekekkel. De azért ez más, hiszen nagyobb általános iskolás és középiskolás gyerekeket tanítottam. A ház szép nagy, hatalmas nappalival, már az építésnél tervben volt a családi napközi? Nem célirányosan épült. Mi egy kisebb házat terveztünk, de az építész mindig megtoldotta valamivel itt-ott. A végén láttuk, hogy ez nekünk túl nagy, nincs is igazán kihasználva. Úgy döntöttünk, eladjuk, és kisebbet keresünk. Végül az adásvétel nem jött össze, és pár hónap múlva döntöttünk a napközirôl. Elsôsorban a saját gyerekeink hozták az ötletet, hisz nekünk is el kellett döntenünk, hogy óvodáskorúak lévén mi is legyen. Én szerettem volna még maradni velük, a hely adott volt, a férjem nagyon támogatta az ötletet és azonnal akadt kolléga is. Milyen kortól várja a gyerekeket a napközi? Az alsó korhatár a törvény szerint húszhetes kortól van, de mi húztunk egy határt a másfél kétéves kornál. A kisebbekre külön be kéne rendezkedni, nálunk meg adott volt, hogy lesznek nagyobb korú gyerekek, akik különbözô oknál fogva nem mentek óvodába. Ezért a nagyobb bölcsis és a kisebb óvodás korosztályokra rendezkedtünk be. Az egészséges életmódra a reformtáplálkozásra álltunk be, így helyet tudunk adni az olyan jellegû problémáknak is, ha valaki valamilyen ételallergiával küzd, vagy valaki kifejezetten vegetáriánus étrenden van. Mennyi gyereket fogadhat a napközi? Összesen 21 gyereket fogadhatunk, három kis családi napközire van engedélyünk itt a házunkban. Ebbôl bô két napközit tölt meg a bölcsis ovis korosztály, és van egy tanulószobánk, amivel az alsó tagozatosokat céloztuk meg. Ez igazából egy délutáni napközi szolgáltatás, itt elkészíthetik a ház feladataikat, amiben a fejlesztô pedagógus kollégám segít nekik. Utána szabadfoglalkozásuk van vagy olvasókuckót tartanak vagy valamilyen kézmûves foglalkozással töltik az idôt. Ez az ellátási forma még új nálunk, még nem is nagyon tudnak róla, de szeretnénk fejleszteni ezt a lehetôséget, ha lesz rá igény. A válság szelét mi is érezzük. Aki meg tudja oldani úgy, hogy nem fizetôs szolgáltatás, akkor megoldja úgy. Látjuk, hogy fájó szívvel viszik el a gyerekeket, de legalább az a jó érzésünk meglehet, hogy a szülôk meg voltak elégedve mindennel az itt töltött idô alatt. A foglalkozásaikat hisz van például angoloktatás is elôre betervezték vagy késôbb született ötletek? Utánajártunk, hogy mik is azok a területek, amelyeket amúgy is fejlesztene az ember a gyerekeknél, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek jó ha szerepelnek a napi, heti ritmusukban. Tematikákat készítettünk és így indultunk 12 gyerekkel. Most öt kollégámmal dolgozunk velük. Hogyan telik egy napjuk? Negyed kilenckor gyümölcsöznek, aztán fél kilenctôl van egy foglalkozás általában két csoportban. Kilenctôl reggelizünk, ami többnyire valami édes reggeli. Egy kis szabadjáték után van egy hosszabb foglalkozásunk, majd ebéd elôtt kimegyünk az udvarra. Ebéd után, akik igénylik, azoknak alvás. Aki nem alszik, az is elfoglalja magát valami játékkal. Fél három körül uzsonna, aztán valamilyen játékkal telik a délután, de minél jobb idô van, annál többet szeretnek kint lenni az udvaron. Nem látok tévét, mennyire hozzák a tévés élményeiket a gyerekek otthonról? Nem jellemzô, elég jól ki van töltve a kis életük ahhoz, hogy ez ne kerüljön elô, mi meg nem is kérdezzük. Viszont sok az élô mese, sokat beszélgetünk velük. A zene mennyire tartozik a napirendbe? Hallgatunk zenét a gyerekekkel, meg persze éneklünk meg mondókázunk velük. Elsôsorban gyerekzenéket hallgatunk, mondjuk a reggeli gyülekezô alatt, vagy szabadjáték közben. De azért én egyre inkább úgy vagyok vele, hogy a zene többet ér, minthogy háttérzörejjé minôsítsük. Most kezdjük a nagyobbakkal, hogy klasszikus zenét foglalkozásszerûen is hallgassunk. Szeretnék egy zenehallgató sarkot, ahol nyugodtan leülhet és fejhallgatóval azt hallgat, amit szeretne.

12 KOMMENTÁR magyar népdalokat, verbunkosokat, Kossuthnótákat hallgatnak és tanulnak s verseket, dalokat, mondókákat, gyakorolnak az ünnepre. A program alkalmat kínál mézeskalács-huszárok, a lányoknak díszes párták készítésére kartonból, s örömmel készítik valamennyien a kokárdákat, festik és ragasztják a zászlókat is. Volt, amikor a március 15-i ünnepség elôtti napon Dabasra látogattunk. Kossuth László 7 sírjánál a gyerekek elhelyezték koszorújukat, mécsest égettek, majd megtekintették a Kossuth-ház kiállítását. Egy másik csoport Balla Károly reformkori akadémikus és publicista (Vörösmarty és Arany barátja) pótharaszti síremlékét látogatta meg. Máskor a Hadtörténeti Múzeumban nézték meg a 48/49-es huszárok kiállítását s másztak fel Gábor Áron ágyúira. Az ünnep napján gyerekek és felnôttek ünneplô ruhát viselnek. A csoportszobákban a hangulathoz illô zene fogadja a gyerekeket, és mindegyikük öltözékére felkerül a kokárda. Délelôtt tízkor zászlóval kezükben, fiúk fejükön csákóval, huszársapkával, kezükben fakarddal, a lányok párban menetelnek a tornaszobába s versekkel, dalokkal, mondókákkal emlékezünk a 48-as eseményekre. Végül kisétálunk az emlékparkba, és zászlók elhelyezésével erôsítjük a kicsikben a hazaszeretet érzését. Prohászka Csabáné Március 15-e Szabad Sajtó Napja is! Miért március idusa? Petôfi és Jókai 1848-ban e napon nyomtatták ki saját felelôsségükre Petôfi Nemzeti dalát: a Talpra magyar -t és Irinyi József Tizenkét pontját, mely az elsô helyen követelte, hogy Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését! 1848 e vívmánya 162 év alatt sokszor került veszélybe, ezért a forradalmak zászlajára is mindig felkerült, mert minden antidemokratikus rezsim eltaposta. Még a szocializmus végóráiban is aczélos hatalmasságok mondták meg, hogy ki mit írhat, mi jelenhet meg, már akit nem tanított meg eléggé a diktatúra az öncenzúrára. Amikor a pártállamot 1990-ben felváltotta a demokratikus jogállam, egyik elsô eredménye a sajtószabadság visszaszerzése volt. Az illegális szamizdatok eltûntek és a sajtó mint esôáztatta határban a gomba megsokszorozta önmagát. Azóta törvények biztosítják a vélemény szabadságát s teszik a közszereplôk kötelességévé, hogy munkájukért a közvélemény (a szabad sajtó nyilvánossága!) elôtt feleljenek. Ez akkor is igaz, ha az élete felét diktatúrában élô értelmiség zöme ilyen vagy olyan pártkatonává vedlett és úgy gyakorolja véleményformáló feladatát, hogy a tudomány szuverén igazságai, a józan észérvek hirdetése, a politika és a politikusok ellenôrzése helyett saját vezéreit kritikátlanul dicsôítve tapos sárba másokat. A helyi önkormányzatok lapjai is 1990 után születtek meg. Fôleg azért, hogy (egyéni körzetek nem lévén) biztosítsák a lakosság tájékoztatását, a választók és választottak közötti információáramlást. Másrészt és fôleg azért, hogy kontrollt gyakoroljanak azok felett, akiket a lakosság saját ügyeik intézésével négy évre megbízott. Ez hívta életre az Inárcsi Hírmondót is húsz évvel ezelôtt. Öt vaskos kötetbe fûzött számainak forrásértékû cikkei, interjúi, önkormányzati tájékoztatói; ismeretterjesztô helytörténeti és más sorozatai, politikai adatközlései és elemzései révén ( Új jelzôvel kiegészülve) mint Inárcs község önkormányzati, kulturális és közéleti folyóirata szolgálják e célokat. Amikor 1991-ben útjára indítottuk, az alapító önkormányzatnak eszébe sem jutott, hogy a szerkesztés önállóságát kétségbe vonja. Sôt, a BM-állásfoglalás alapján a kiadói jogokat is a nyomdára ruházta, hogy formailag se lehessen összeférhetetlenség, és a korrekt hírközlést akkor se akadályozhassa meg, ha a lap a testületet, képviselôjét, vezetôjét illeti kritikával. És akkor sem, ha velük szemben az olvasónak ad igazat, mint (akinek nem túl rövid a memóriája, tudja, mirôl beszélek) pár éve, amikor inkább egy évet szünetelt, semhogy az ellenkezôjét tegye! Úgy véltük, a demokráciában majd senki sem vonhatja össze szemöldökét, s mondhatja oda a sajtónak: Hogy képzelik ezt az elvtársak? És azt sem, hogy a szerkesztôi munkának nem része a kommentálás, mert egyetlen olyan alulmûvelt döntéshozó sem lesz már, aki ne tudna annyit, hogy kommentár jelentése hírmagyarázat [Magyar Nagylexikon XI. k., Bp., 2000/232. o.], ami a sajtó legfontosabb mûfaja és felelôssége! Azt pedig, hogy tényfeltárás, hírközlés, kommentár, oknyomozó riport helyett a sajtó csak azt írhatja meg, amit megengednek neki, már a 80-as évek hatalmasságai sem hitték el! Azóta két évtized telt el. A 21. században senki sem minôsíthet bértollnokká senkit azzal, hogy (mint a világon minden szerkesztô) ô csak egy fizetett alkalmazottja az újságnak! Ma már egyetlen tisztség sem ad felmentést a nyilvánosság elôl, mondván: az újság az önkormányzat lapja, sôt a közszereplô felelôssége sokkal nagyobb, mint bármely polgáré! És ma már egyetlen olyan iskolázott ember sincs, aki azt hiszi, a szerkesztés arra való, hogy találja meg azt az oldalt, ahova az általa leadott cikket változatlan formában meg tudná jelentetni, mert ugye, ezt egy félanalfabéta is megteheti, de ettôl a papírból még nem lesz újság, csak egy marék hulladék. Az ilyen esetek az 1980-as évek napi jelenségei voltak, manapság effélék már nem történhetnek meg. Akkor még Illyés Gyulának is pártemberek mondták meg, hogy mit nem írhat meg Erdélyrôl, ôk rúgathatták ki Bihari Mihályt, Bíró Zoltánt, Király Zoltánt úgy, ahogy elôdeik 56 után és a megtorlás éveiben lecsukatták, 68 után meg külföldre üldözték a más véleményen lévôket! Gondoljuk el, ilyen jelenségekrôl mit mondana, ha felébredne halottaiból, Mikszáth, Ady, Vass Albert vagy Márai? Hányszor fordulna meg sírjában sajtótörténetünk elsô (újsága miatt várbörtönt megjáró) jelentôs alakja, a vezércikket meghonosító Kossuth Lajos, a sajtó szabadságát kiharcoló Petôfi Sándor és Jókai Mór?! De mint mondtam, manapság nálunk effélék már nem történhetnek meg! A sajtó szabadságát a mindenben illetékes elvtársak helyett a testületi többség garantálja, mely jól ismeri a sajtó szerepét. A képviselôi többség pedig általában kérni szokta cikkeik korrektúráját, s javítását nem kifogásolja, hanem megköszöni. Egyébként pedig már Montesquieu megírta: Minden állampolgárnak kötelessége meghalni a hazáért, de nem kötelessége hazudni érte, még akkor sem, ha lenne valaki, akinek ez tetszene! (szerkesztô) Inárcsi ÚJ Hírmondó április

13 Inárcsi ÚJ Hírmondó április Ezeket a sorokat még választások elôtt írom, de a cikk csak a választások második fordulója után jelenik meg. A politikáról kívánok elmélkedni benne, és magam is érdeklôdéssel várom, hogy egy befejezôdött választás mennyit változtat egy ilyen tartalmú írás fogadtatásán. Amikor 1990-ben rákényszerítettük az elvtársakat arra, hogy Magyarországon is térjünk át a diktatúráról a többpárt-rendszerû demokráciára, sokan lelkesedtünk e helyzet lehetôségeitôl. Az elmúlt két évtized valamelyest lehûtötte érzelmeinket és kezdeti lelkesedésünkre kijózanítóan hatott. Mostanára egyre gyakrabban hallani a politikával kapcsolatos kiábrándultságról és csalódottságról. Annyiban érthetônek tartom ezeket az érzéseket, hogy az elmúlt két évtizedben politikusaink objektív normák szerint is teljesíthettek volna jobban. Egyházi események Református istentisztelet minden vasárnap délután 3 órakor (állandó gyülekezeti alkalom). Május 2. (vasárnap) 15 óra anyák napi istentisztelet a hittanosok mûsorával. Május 15. (szombat) egész napos gyülekezeti majális a nagycsaládosok táborhelyén. Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár a református gyülekezet. A r. katolikus egyházi rendezvények április 24. (szombat) 17 óra: Szent György-napi emlékmise a történelmi emlékparkban. május 23. (pünkösdvasárnap) 930 óra: mise a templomban (tudósítóinktól) 8 Politika Amikor 1989-ben Mark Palmer USA-nagykövet azt javasolta ne bízzunk a demokratikusan megválasztott politikusainkban, akkor még fel is háborodtam ezen. Mindig úgy képzeltem, hogy csak a diktatúra volt képes kitermelni a korrupciónak azt a fokát, ami a kommunizmusban virágkorát élte. Mostanára be kellett látnom, ezt a mûfajt demokratikus keretek között is tudjuk mi gyakorolni. És ezen kívül is vannak olyan jelenségei a magyar politikai életnek, amelyek indulatokat keltenek ahelyett, hogy problémákat oldanának meg. A kialakult helyzetet és elégedetlenségünket alapvetôen két okra vezetem vissza. Az egyik, hogy húsz évvel ezelôtti elvárásaink elsôsorban érzelmi alapúak voltak, a másik, hogy politikusaink mi közülünk valók és jól reprezentálják a 21. századi magyarok erkölcsi felfogását és világlátását. Elvárásaink nem is lehettek másmilyenek, hiszen csak keveseknek volt korábban lehetôsége a polgári demokráciák mûködését közelrôl tanulmányozni. Az új rendszer iránti igényeinket nem a realitások, hanem vágyaink alapozták meg, ezért többet vártunk tôle, mint amit az nyújtani képes. Úgy látom, ezek az érzelmi alapú elvárások ma EGYHÁZI is élnek bennünk, s többet várunk a politikától, mint amire az képes. Amikor politikusaink teljesítményével elégedetlenek vagyunk, ne feledkezzünk meg sose arról, hogy ôk is itt születtek a Kárpát-medencében, magyar családokban nevelkedtek, azokat az erkölcsi szabályokat követik, amelyek szerint nálunk az emberek többsége él. Ilyen értelemben valóban képviselnek bennünket. Gondoljuk csak végig, saját utcánk lakói közül hányat tartunk nagyra és hányról van rossz véleményünk. Azt hiszem, szomszédaink többségérôl sincs jobb véleményünk, mint a közélet mai alakítóiról. Politikusainkat is magyar anya szülte, és csak úgy képesek gondolkodni és viselkedni, ahogyan annak mintáit az anyatejjel és az erkölcsi kultúrával magukba szívták. Nagyon meglepôdnék, ha anyák napja alkalmából lenne olyan édesanya, aki kijelentené, hogy szégyelli magát, amiért gyermeke országgyûlési képviselô lett. Mi a megoldás ebben a helyzetben? Vane? Lehet-e nekünk szerepünk abban, hogy megváltozzon a magyar politikai kultúra és elégedettebbek legyünk a politikai élet alakulásával? Ezekrôl a kérdésekrôl fogunk beszélgetni (vitatkozni?) a református gyülekezet majálisán. Akit érdekel a téma, hívom és várom az alkalomra! Csontos József Inárcs Kakucs Katolikus Missziós hét Öröm és vidámság lesz benne (Iz. 51.3) Katolikusok! Gyertek haza! Pell bíboros, Sydney érseke nem is olyan régen ezzel a felszólítással írt levelet az Ausztrál katolikusoknak. Kicsit megdöbbentô lehet, hogy az Egyház így fogalmazza meg üzenetét, mert aki ilyet kér, annak azzal is számolnia kell, hogy valaki meghallja a kérést és hazamegy. A vendégségben csak idôvel találjuk fel magunkat. Ezért kéri Pell bíboros, hogy ne múzeumlátogató legyek vagy teremôr, hanem házigazda. A hit közösségében, az Egyházban neked most hol a helyed? Teremôr vagy, látogató, vendég vagy házigazda? Segítenünk kell egymásnak otthon lenni és hazatalálni! Semmi sem fontos, csak az a KAPCSOLAT, mely nap mint nap, lassan felkel, és beragyogja világodat. Istennek társa vagy írja Böjte Csaba atya. Erre a nagy társasjátékra hívlak, hívunk! Kapcsolatban lenni magunkkal a bennünk lévô Szenttel, kapcsolatban lenni egymással. Hogy éljünk egy közösségben természetes, emberi módon, hogy a természetfeletti hathasson ránk. És ezzel a héttel valami új kezdôdhessen el velünk, értünk, általunk, bennünk. Laczkó Mihály

14 INTERJÚ 13 Inárcsi ÚJ Hírmondó április ben munka mellett tanultam. Elôbb a bányagépgyárban voltam segédmunkás, targoncás, majd a bátyám segítségével a József utcai 7-es autójavítónál felvételi ügyintézô. Ha P70-esét szervizbe hozta, Sugár Rezsô nálam jelentkezett, így gyakran elbeszélgettünk. Kálvin Laci bácsival is itt jöttem össze. Mindig idehozta féltve ôrzött Trabantját ô is, a többit már tudod. Egy kicsit olyan ez a pályakép, mint a plébánosé, aki megépített egy templomot, aztán odaküldte a püspöke, ahol építhetett egy másikat. Annyiban igen, hogy húsz év után, amikor meg kellett válnom Dabastól, Kovács István polgármester úr meghívott Örkénybe, hogy alapítsunk ott is egy zeneiskolát. Újra nehéz évek vártak rám tehát. Nagy volt a kihívás, de az eredmény sem volt csekély: Örkényen is megszületett a zeneiskola. Ekkor miért éppen Cziffra Györgyre esett a választás? Említettem, hogy zongorajátéka meghatározó élmény volt számomra. Egyébként hat villamosmegállóra lakott tôlem: én megyeri gyerek voltam, ô meg angyalföldi. A Madarász utcai gyermekkórház mögött, az egyik fabarakkban született, s a végén a semmibôl épített fel Senlisben egy csodás templomot. Tizenketted magammal én is tisztes szegénységben töltöttem gyerekkoromat, és a semmibôl építettem fel az örkényi zeneiskolát. Hogy még inkább mágikus legyen a kapcsolat, Párizs és Senlis között épp annyi a távolság, mint Budapest és Örkény között. Nekem is az volt a célom, mint neki. Egy olyan hely felépítése, amelyet aztán a mûvészetekre fordíthatunk, legyen az irodalom, képzômûvészet vagy bármi, hiszen a mûvészetek is úgy kapcsolódnak össze, mint az olimpiai öt karika. Külön-külön önállóan is megállnak, egyúttal egységet is képeznek. Hadd utaljak rá, hogy mint a Hírmondóban írtam már Cziffra György tragikus sorsú ember volt. Kitoloncolták ôket, hazajöttek a semmibe, roppant szegényen éltek ahogy édesanyámnak is tizenkét gyermek között kellett megosztani a falatot és a szeretetet. Nem véletlen éreztem úgy, hogy van közöttünk valami lelki kapcsolat. Gyakran jártam özvegyénél, Soleilkánál, akire újabb tragédiák vártak: fia és férje elvesztése. Ne felejtsd el, Gyuri mondta egyszer, egyedül a munka az, ami segít elviselni az életet és az élet csapásait. Igaza volt. Egyedül maradván, nekem is csak a huszonnégy óra munka maradt... Az örkényi zenei oktatás meredek ívû fejlôdés útjára lépett. Valóban. Kovács Pistáéktól februárban kaptam meg a megbízást és szeptember 1- jén megnyitottuk az iskolát. Eleinte a mûvelôdési házban meg az általános iskolában tanítottunk akárcsak pár év után Inárcson, aztán megkaptuk a mozi régi épületét. Most a tizenötödik évfordulón már felújítva, modernizálva, méltó körülmények között folyik az oktatás. S alighogy elindult, máris a saját zenekarunkat vihettem Barcelonába, majd Lauter Csaba Norvégiába a Bonheur big bandet, mely szintén az én keresztgyermekem el. Amikor megnyertük az elsô big band-találkozót, a külföldi út elôtt ki kellett tölteni a nyomtatványt, benne a zenekar neve rovatot is. Ízlelgetve a B B B-t, és sok ötlet után a Bonheur big band maradt fenn a rostán, vagyis a Boldogság dzsesszegyüttes. Inárcson Jerzsele Zoli folytatja ezt a hagyományt, és már a Szaxi bandet is ismerik külföldön is. Persze nem csak örül, vérzik is a szívem olykor. Mint a minap, amikor postás hozzám jött, hogy hol van az Erkel Ferenc Zeneiskola. Mondom: Cegléden. Nem, nézze: a levélen Dabas van írva. Vagyis húsz év kemény munka után kellett megérnem, hogy az általam alapított Sugár Rezsô Zeneiskolát betagosították és Ceglédhez csatolták. Örkény viszont pompásan fejlôdik, Felsôlajostól Inárcsig számos tagiskolája van, mûvészeti iskola lett, s a hangszerektôl a táncig sokféle tárgyat oktat sikerrel. A dabasi Pro Musica, az örkényi Csak Tiszta Forrásból s az Inárcsi Zenei Alapítvány megszületésénél is bábáskodhattam, s örömömre szolgál, hogy a zeneoktatást ma már alapítványok is támogatják. Mi történt a zeneszerzôi ambíciókkal? Büszkén mondhatom, hogy saját mûveimet is gyakran hallom vissza, legutóbb Zámbóné Edina egy versét zenésítettem meg. Darabjaimat a növendékek és tanárok is elôadják, egyik kompozíciómat a zeneakadémia aranyfuvolás tanára játszotta el Rómában, amit a rádió is közvetített. Tehát érzem, hogy hagytam valami nyomot magam után. És verset írogatok olykor, az egyik a dabasi gimnázium 40. évfordulójának évkönyvben is olvasható. Ez annak emlékét örökítette meg, amikor egyszer éjjel fél tizenkettô körül értem haza, édesanyám pedig még kenyeret dagasztotta. Íme, egy strófa ízelítôül belôle: Késôn jöttél fiam... Surran a sóhaj az ajtórésen át. Látom anyám arcát, sápadt, reszket, Szíve zakatol vadul... s egy fájdalmas könnycsepp, Talán az utolsó a tésztába hull... Gondolom, mint egykori igazgatód rád, Te sok tanítványodra vagy büszke? Nehéz lenne felsorolni, de néhányat hadd említsek azok közül, akik Gogol módjára az én köpönyegembôl bújtak elô: Újhartyánból Tóth Anti, Serfel Jóska, Dabasról Szénási Boglárka, Örkénybôl Tóth Gyuri, Szeibert Jani. És a sort hosszan folytathatnám azokkal, aki kiválóan zenélnek és oktatják a szakmát. Ôket láttuk a tévé által is közvetített 15 éves örkényi gálán, ahol egy Kodály tiszteletére komponált darabom is elôadták. És a felsôdabasi templomi koncertet is megemlíteném, ahol egy kedves énekesnôm, Zámbóné Edina adott elô csodálatos zenei mûveket. Aktívan már csak az óvodai zeneoktatást folytatod Inárcson. Most már ténylegesen is nyugdíjas vagyok, de harmadik éve járok heti egy alkalommal a Hétszínvirágba és a Boglárkába zeneovit tartani. Ez egy csodálatos élmény. A különféle hangszerekkel és zenével annyira ébren lehet tartani az érdeklôdésüket, hogy szinten hihetetlen. Eddig nyolctíz hangszert mutattam be nekik és nagyon élvezik. Az zenei nevelés egyébként rengeteget fejlôdött a hetvenes évek óta. A növendékek kulturáltsága, egymás iránti viszonya, befogadóképessége is sokkal magasabb. Akkor még gond volt beszerezni a családnak egy zongorát, ma alig van, ahol ne lenne legalább egy szintetizátor. A hangszerek is tökéletesebbek. Rossz hangszerrel csak silány munkát lehet végezni, de e kitûnô Yamahákkal bármi megoldható, nem beszélve a videók, CD-k és más hanghordozók színvonaláról. Az eredmény az idei tehetségkutató versenyeken is megmutatkozott. És, itt térjünk vissza Lajtha Lászlóhoz! Pontosabban a tizenöt éve nevével alapított díjhoz, amit a zenei kultúra fejlesztésében kiemelkedô eredményeket elérô zenepedagógusok kaphatnak meg a megyében. Kossuth-díjas, Kiváló- vagy Érdemes Mûvész több is van egy évben, de ebbôl csak egy. Magas presztízsû díj ez, és a tizenöt Lajtha László-díjas egyike Te vagy. Amikor Kovács polgármester úr Örkényen bejelentette, vastapssal fogadták, s Te is meghatottan vetted át az önkormányzat díszoklevelét. Milyen érzés volt utána kiállni a megyeháza patinás dísztermében a sok kiválóság elé, és a közgyûlés elnökétôl átvenni egy eredményekben gazdag pálya magas elismerését? Nagyon kellett uralkodni magamon, már Örkényben is. Ám hiába edzettem magam november 4-tôl december 4-ig, mert ennyi idôm volt megemészteni. A genius loci (a hely szelleme) szívszorító érzéssel töltötte el lelkemet, mikor a nyilvánosság elé lépnem. Egymás mellett ültünk a Semmelweis-díjjal kitüntetett mentôtiszttel, az inárcsi származású Benkovics Jóskával, és meglett emberként is majdhogynem szorítottuk egymás kezét, hogy el ne sírjuk magunkat: ott és akkor olyan felemelô érzés volt ez. Ez az életmû azonban nem egyedül az én érdemem. A feleségemnek is része volt benne, és nagyon fájt, hogy ô már nem osztozhatott az örömben velem. De a családom igen! Anélkül, hogy tudtam volna, Kovács Pistáék megszervezték, hogy Hódmezôvásárhelytôl Dabasig mindhárom gyerekem és összes unokám eljöjjenek, így ott lehettek velem... Tudom, egy egész életmû elismerése volt ez, amivel búcsút vesz az ember, és nagyon meghatott. Ezt az érzést fejezte ki az a gondolat, amivel Örkényen elköszöntem. Kérésedre itt is megismétlem: Az elválás nem a távolságban, hanem a felejtésben van! Czagányi László

15 Inárcsi ÚJ Hírmondó április 12 EXKLUZÍV Az elválás nem a távolságban, hanem a felejtésben van Török György, a zeneiskola Lajtha László-díjas nyugalmazott igazgatója Zeneiskola? Hát a Török Gyuri! hangzik a válasz Örkényben, sôt Dabason még ma is, mint akinek nevét egy intézménytípussal azonosította a köztudat. Pedig Dabastól, bár ott lakik, már 1994-ben megvált s szeptemberben Örkénytôl is búcsút vett. Mármint a zeneiskolától. Azt, hogy tarsolyában magas elismeréssel vonult vissza, a Dabas TV mûsorán láthattuk. De, hogy ki is az a Lajtha László, akinek nevét e díj viseli, kevésbé ismerik. Mit jelent Lajtha László neve a zenei szakembernek? tettem fel neki a kérdést beszélgetésünk elején. Ha azt kérdezem, hogy bécsi klasszicizmus, a válasz: Haydn, Mozart, Beethoven. Ha a 20. századi magyar zene a kérdés: Bartók, Kodály és Lajtha László, noha közülük ô a legkevésbé ismert. Mármint itthon, hiszen élete javát külföldön töltötte. Aztán 71 évesen hazajött, de rá egy évre már ismét Franciaországban volt, s ott is hunyt el 72 éves korában... Annyi évesen, mint én voltam a nevét viselô díj átvételekor. Lajtha László számomra azért is fontos, mivel ott volt egykor zenetanár, majd igazgató, ahol én végeztem a zeneszerzésés a zongoraszakot: mai nevén a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskolában. Az avantgárd jelentôs alkotója lévén, sajnos sokan nem értették. A fôiskolán szinte ki sem ejtették a nevét, mûvei ma sem igen kaphatók. A hazai közvéleményben alig ismert, elfeledett nagyságunk ô, szemben Franciaországgal, Svájccal, Amerikával, ahol éltek-haltak a muzsikájáért. Egyebek közt errôl beszélgettünk nemrég a megye volt vezetô szakfelügyelôjével, Varsányi Lászlóné Anikával, aki összehívta az egykori zeneiskolai igazgatókat és szakfelügyelôket s a Városligeti fasorban felidéztük az elmúlt évtizedeket. Folytassuk a múltidézést egy régi emlékkel! A dabasi zeneiskola szervezése idején a dunakeszi anyaiskolában voltunk együtt egy tanácskozáson. Amikor hazafelé, a Váci úton eltereltek bennünket, Te megmutattad gyerekkorod színhelyét. Nos, a káposztásmegyeri lakótelepen élô Török családban kaptál-e valami zenei indíttatást? Hát, hogyne! Apám és egyik bátyám pengetôs hangszereken játszott, a másik színmûvészetire járt s karmester lett, édesanyám nagyszerûen énekelt. Ilyen közegben a zene bennem is jó talajra talált. Ha összeültünk, muzsikáltunk, beszélgettünk... és ezt a hagyományt gyerekeim viszik tovább. Fiam tenorkürtön, egyik lányom mélyhegedûn játszik, a másik pedagógus, tanított szolfézst és kórust vezet az alma nem esett messze a fájától. Ehhez az indíttatáshoz járult nyolcadikban egy meghatározó élmény: Cziffra György. A Váci úton, az Egyesült Izzóban hallottam ôt, s akkor határoztam el, hogy addig nem nyugszom, amíg egyszer én is így zongorázok majd. Ez ugyan nem sikerült, zenei hivatástudatom egy életre megmaradt. Milyen iskolákban készültél a zenei pályára? Elôször a közeli 8-as zeneiskolában igazgatója figyelt fel rám. A felvételin ô mondta azt, hogy ilyen fülû gyereket még nem vettem fel. Így aztán két év alatt öt tanév anyagát sajátítottam el. Az általános iskola után a Könyves Kálmán Gimnázium francia tagozatos osztályába kerültem. A második illetve a zeneiskola után felvettek a Bartókba is. A gimnázium harmadik negyedik és a szakközépiskola elsô második osztályát így egyszerre végeztem. A negyedik osztály végén a gimnáziumban délelôtt érettségiztem, délután meg a Bartókban vizsgáztam zeneszerzésbôl. Nem volt könnyebb a következô két év sem. E két tanév alatt délelôtt dolgoztam, délután meg a szakközépiskola harmadik-negyedik osztályában tanultam. Kevesen csinálták végig ezt. Zeneszerzésre például negyven közül kettôt vettek fel, az egyik Svájcban zeneszerzô, másik jómagam vagyok. Mi döntött végül a mûvészeti és pedagógiai elhivatottság között? Nehéz, bár egyszerû volt a döntés februárjában országos második helyezett lettem a Bartók Béla Zongoraversenyen és késôbb is mindig dobogós helyen végeztem, mégis a pedagógia gyôzött. Egyszerûen azért, mert nekem nem volt hangszerem. Tizenketten voltunk testvérek, erre már nem tellett. Hogyan értem el a sikereimet? Általában a folyosón hallgatóztam, s ahol üres termet találtam, bementem és zongoráztam. Volt, hogy órákon át, máskor meg szóltak: ne haragudj, kisfiam, de itt nekünk lesz óránk s abba kellett hagynom. Sosem felejtem, egyszer sikerült megkapnom egy terem kulcsát. Reggel negyed nyolckor beültem és elkezdtem zongorázni. Egyszer csak a takarító néni zökkentett ki belôle: jó Ég, te még mindig itt vagy? Igen, de már megyek ebédelni, mondtam, mire ô: Nézz csak ki az ablakon! Sötétedett. Este hét óra volt, tehát majd tizenkét órát zongoráztam át étlen-szomjan megállás nélkül. Úgy élveztem, hogy észre sem vettem, az idô múlását. A szakközépiskola után Kálvin Laci bácsi kínált fel állást lakással, de erre még visszatérek. Kölcsön kapott biciklikkel kerekeztünk feleségemmel Újpestrôl Dabasra, bár vissza csak féleútig bírtuk, így a végén vonattal értünk haza. Az álláshoz persze egy másik szak is kellett, így a tanítással együtt kezdtem Szegeden a tanárképzô fôiskola ének zene és magyar nyelv és irodalom szakát. Így újabb kétmûszakos évek vártak rám, bár mivel az összhangzattantól a zeneszerzésig a zenei tárgyakból felmentést kaptam három év alatt megszereztem a diplomát. Újabb kilenc évet hogy bírtál ki zene és két mûszak nélkül? Sehogy, hisz így sem pihentem, és zene nélkül sem maradtam. Juhász Sanyi felkérésére a mûvelôdési házban tartottam zenetanfolyamot, de ezt hamarosan kinôttük. A kilences pedig valóban bûvös szám. Beethoven kilenc szimfóniája, a hortobágyi kilenclyukú híd, a Kantáta profana (kilenc csodaszarvas)... Nekem pedig kilenc kórustalálkozót sikerült szerveznem Dabason. E kétévenkénti rendezvények megyeszerte figyelmet keltettek, de egyedül nem bírtam tovább. Oly kevés támogatást kaptam, hogy családostul csináltuk hajnalig a szendvicseket, egyedül vásároltam Pesten az emléklapokat, a díjakat, pedig hamarosan 18 zeneiskola gondjai szakadtak rám. Mikor érett meg a helyzet a dabasi zeneiskola megalapítására? Gondos elôkészítés után szakfelügyelômmel, Varsányinéval, a járási hivatal mûvelôdésügyi osztályával és Takács Lajos zeneiskolai igazgatóval 1974-ben érkeztünk oda, hogy megkaptuk a járási tanács, majd rendôrkapitányság megüresedô épületét. Négy évig Dunakeszi kihelyezett tagozataként mûködtünk, s közben tucatnyi tagiskolát hoztunk létre a Dabasi, sôt a Ráckevei járásban. Végül 1978-ban önállóak lettünk, majd Ráckeve is önállóvá vált. Addig igen nehéz volt. A sóderos kocsitól a motorkerékpárig stoppolva rohantam mindig, hogy Ráckevére érjek. Egyszer egy mentô vett fel Soroksáron: tessék jönni, tanár úr, én is arra megyek! Aztán Kovács Lajos a járás szakfelügyeletével is megbízott, s Újhartyántól Tatárszentgyörgyig szerveztem a továbbképzéseket, bemutató tanításokat zenei elôadásokat. És látod, a családra, három gyermek felnevelésére is jutott idô. Egyszer éjféltájt értem haza. Erika lányom szobájában még égett a villany. Téged várlak, mondta, segíts, mert holnap a Himnuszból írunk dolgozatot. És fél egykor elkezdtük a verselemzést. Láttam a perspektívát, volt miért, voltak sikereim és minden a munkára ambicionált. Két iskola keresztszülôje vagy. Miért Sugár Rezsô volt az elsô? Zeneszerzés szakon négy évig voltam Sugár Rezsô tanítványa a Bartókban. Dabason az iránta érzett tiszteletbôl választottam névadónak ôt. Fia, Miklós hozzá is járult, s el is jött az ünnepségre hozzánk. Sugár Rezsôt egyébként régebbrôl ismertem. Említettem, hogy a második két bartókos év-

16 ÉLETÜNK 9 Inárcsi ÚJ Hírmondó április

17 Inárcsi ÚJ Hírmondó április húsvét az alsó tagozatban ISKOLAI 10 rendhagyó zeneóra az alsóban A évi országos mérések eredményei A 4. évfolyamos országos mérés a tanulás, az értelmi fejlôdés szempontjából alapvetô jelentôségû készségek és képességek diagnosztikus, kritériumorientált felmérését szolgálja. A következô táblázatban az látható, hogy a 4. évfolyamon tanulóink 2009-ben milyen eredményeket értek el az egyes készségterületeken és az országos átlaghoz képest hogyan teljesítettek. (* Az aktuálisan elért eredményt a táblázat az alapkészség optimális elsajátításához, illetve gyakorlottságához viszonyítva %-ban mutatja, ezért lehetséges, hogy az érték több mint 100%-ot mutat.) A mérés a 6. és 8. évfolyamosok esetében a tanulók szövegértési képességérôl és matematikai eszköztudásáról ad képet. Az inárcsi diákok matematikából és szövegértésbôl is legalább átlagosan, de többnyire az átlagnál jobban teljesítettek. Az elsô táblázatban tanulóink az eredménye az országos átlaggal hasonlítható össze, mely minden iskolatípus adott évfolyamának eredményét tartalmazza, a gimnáziumokét is! Átlageredmények: Az adatok a település típusa szerint is rendelkezésünkre állnak. A második táblázatban az inárcsi tanulók eredményei a községi és a nagyközségi iskolák eredményeivel vethetôk össze s mindkettôhöz képest szignifikánsan (jelentôsen, meghatározóan) jobban teljesítettek. Teljesítményük alapján a tanulókat képességszintekbe sorolják. A gyengétôl a jó felé haladva: 1. szint alatti, 1. szint, 2. szint, 3. szint, 4. szint. A továbbfejlôdés, a képezhetôség azoknál a tanulóknál lehetséges, illetve történhet a megfelelô módon, akik legalább a 2. szinten vannak. Ezért fontos annak a vizsgálata, hogy a tanulók hány %-a van az 1. szinten és alatta. Ezeket a mutatókat tartalmazza a 3. táblázat (%-ban). Örömteli, hogy minden összevetésben jobbak a mi eredményeink! Az adatokból jól kivehetô, hogy diákjaink az íráskészség gyakorlottságát kivéve az országos átlagnál jobban teljesítettek, ami azt jelenti, hogy az elvártnál lassabb tempóban írnak (átlagosan 4464 betût, az optimális betû helyett percenként). Viszont jobban olvasnak, szebben írnak, pontosabban, gyorsabban számolnak és gondolkodási képességeik is fejlettebbek az átlagosnál. A 2009 májusában megírt mérés eredményének csakúgy, mint az eddigieknek most is örülhetünk! Büszkék lehetünk gyermekeikre és pedagógusainkra! Urbánné Kovács Eszter Kiss Lné a víz napja a felsôben díjazottak a megyei mesemondó versenyen

18 ÉLET 11 Inárcsi ÚJ Hírmondó április A legtöbb verseny megyei és országos döntôje áprilisban és májusban lesz, de tanulóink már az eddig eltelt idôszakban is sok szép eredményt értek el! Megyei szinten elôször rendeztek környezetvédelmi versenyt Zöld Föld címmel. A negyedikes Szatmári Eszter Csilla, Szalai Gábor, Zsíros Bence alkotta csapat 3. helyezést ért el. A Bolyai matematika csapatverseny megyei fordulóján a hetedik osztályos Nagyszámok (Dornyi Tamás, Huszár Zsombor, Kelemen Dávid, Zsíros István) csapat 2. helyezést ért el. Az országos Arany János magyar nyelvi versenyen Dombi Nikolett 5., Lukács Cintia 6., Kovács András 8. lett. A Szép magyar beszéd megyei döntôjében Urbán Johanna 3. helyezést ért el. A Zrínyi Ilona matematika verseny megyei rangsorában Lukács Cintia 17. helyen végzett. A Nyelvünkben élünk megyei anyanyelvi versenyen Dombi Nikolett 6. lett. Diákjainak versenyeredményei A kulturális eredmények sorában a Fóti ôsz vers- és prózamondó versenyrôl a negyedikes Vasas Viktória az idén arany oklevéllel, felsôs versmondásban Huszár Emese 2., Kiss Anna Laura 2.,prózamondásban pedig Urbán Jonatán 1., Szilágyi Anna 4. helyezéssel tért haza. A megyei Radnóti szavalóversenyen az alsós Vasas Viktória 2., Kiss Maja 3.; a felsôs Kiss Anna Laura 2., Szilágyi Anna 3., Huszár Emese 3., Nagy Dorottya 5. lett. Az Örkényen rendezett tehetségkutató versenyen vers és prózamondásban Nagy Dorottya 2., Urbán Johanna 3. helyezést ért el. A Szivárvány újság által szervezett mesemondóverseny megyei döntôjében a negyedikes Forgács Bernadett 2., az ötödikes Szilágyi Anna pedig 1. lett s meghívást kapott az országos döntôre is, ahol 5. helyezést ért el. Végül, de nem utolsósorban nézzük tanulóink sporteredményeit! A körzeti mezei futóversenyen a II. korcsoportos lányok mezônyében Huszár Emese I., a Huszár Emese, Szilágyi Anna, Juhász Tímea, Vidra Bianka összeállítású csapat II.; a IV. korcsoportos lányokéban Nagy Dorottya III., a IV. korcsoportos fiúkéban a Huszár Zsombor, Szeidenléder Vendel, Liska János, Molnár Imre összetételû csapat II. helyen végzett. A lány-kézilabda sportágban az Adidas gyermekbajnokság megyei fordulójában az U10- es (1999. jan. 1. után született) korosztály 5. helyet szerzett (Majoros Ivett, Dombi Alexandra, Németh Lívia, Vidra Bianka, Szatmári Eszter, Gyarmati Zsófi, Forgács Bernadett, Huszár Emese, Juhász Tímea, Szilágyi Anna, Sólyom Mirella, Blahó Henriett, Erdôs Mercédesz, Molnár Szimonetta). Gratulálunk tanulóinknak és a felkészítô nevelôknek! Kné Zsíros Éva- Kiss Lászlóné Ez a néhány szó sok ember számára ismerôs. Egykoron sok inárcsi diák jelentett oroszul ezekkel a szavakkal Krenkó tanár néninek: Erzsi néninek a tanórák elején. Régen volt. Azóta angolul, németül tanulnak csemetéink, de számunkra, idôsebbek számára az orosz volt a nyelv. A nyelvtanulás során, sok más mellett, nagyon fontos a tanár személyisége. Nekünk szerencsénk volt. Krenkó tanár néni szigorú, de igazságos, emberséges és következetes útmutatásával tanultuk a nyelvet. Énekeltünk, játszottunk, versenyekre készültünk és mindezt szinte játékként éltük meg. Nem véletlen, hogy sokunknak középiskolában sem volt gondunk az orosszal, sôt néhányan a jelenlegi kollégák közül is mint jómagam is orosz speciális kollégiumon és/vagy orosz szakon végeztünk. Akiknek osztályfônökük is volt, más oldaláról is megismerhették ôt. Gyerekeit tyúkanyóként gondozta, problémáikat igyekezett orvosolni, mindig kiállt értük. Szülô helyett szülô is volt, programokat szervezett a gyerekeinek, aktívan részt vettek az úttörômozgalomban is, közben ápolta lelküket, elsimította konfliktusaikat. Mindezek mellett bábszakkört mûködtetett és emlékezetes kirándulásokat is szervezett az egykori Szovjetunióba. S hogy mindez miért pont most jutott eszembe? Március 19-én Krenkó tanár nénit köszöntöttük nyugdíjba vonulása alkalmából. Most is nagy szeretettel készültünk az eseményre. A tanári szobában orosz szavak, mondatok, dalszövegek röpködtek. A Kalinka, a Moszkva parti esték, Katyusa mindannyiunkban szép emlékeket ébresztett. Este hat elôtt izgatottan gyülekeztünk és vártuk az ünnepeltet, akinek régi tablóiból és fényképekbôl kiállítást is rögtönöztünk. Az est megnyitóján Nyitrai Attila igazgató, egykori tanítványa, majd kollégája köszöntötte ôt, felelevenítve a régi élményeket, megköszönve az iskolában és a tanítványaiért végzett lelkiismeretes munkáját! Utána azok az alsó tagozatos kisdiákok szerepeltek, akiknek Erzsi néni napközis nevelôjük volt. Késôbb, ahogy telt az idô, úgy nôtt a mûsort adók életkora is. A húszas éveikben járó öregdiákok báboztak és mondókáztak németül, hiszen Krenkó tanár néni németet is tanított több éven keresztül. Három egykori kisdiák, Szûcs Rózsa, Kulcsár Ili, Stöckler Virág, akiknek az ünnepelt osztályfônöke is volt, kötetlen beszélgetéssel elevenítette fel a régi emlékeket. A mûsor zárásaként a kollégák közül többen oroszórát rögtönöztünk, énekeltünk, körjátékot játszottunk természetesen oroszul és tréfás orosz tánccal is igyekeztünk megörvendeztetni Erzsit. A sok virág és ajándék átadása után Laczy Károly polgármester köszönte meg az ünnepelt községért végzett munkáját. Az este hátralévô részében jó hangulatú vacsora és beszélgetés keretében elevenítettük fel a régi emlékeket, az itt töltött közel negyven év egy-egy emlékezetes pillanatát. Mindannyiunkat örömmel töltött el, hogy ô is ugyanolyan szívesen gondol vissza az itt töltött idôkre, mint ahogyan mi gondolunk rá. Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, mert akit szeretünk, azt nem felejtjük el írta Shakespeare. Kedves Erzsi! Kívánunk Neked jó egészséget, sok boldogságot, hosszú, örömökben gazdag nyugdíjas éveket szeretô családod körében! CGFCB)J^ Nyitrainé Greman Rózsa dr. Krenkó Józsefné búcsúztatása

A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelettel a veszettség elleni védekezés részletes szabályai részben megváltoztatk.

A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelettel a veszettség elleni védekezés részletes szabályai részben megváltoztatk. MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA HUNGARIAN VETERINARY CHAMBER TOLNA MEGYEI SZERVEZETE H-7100 Szekszárd, Tormay Béla u.18. Tel.: (36-74 )410-751, Fax: (36-74) 410-751, e-mail: tolnakamara@freemail.hu elnök/president:

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 07. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-37/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

A választási rendszer és választások

A választási rendszer és választások A választási rendszer és választások 1 1. Parlamenti választási rendszer - 1989-2010 - Megszületésének körülményei - A rendszer működése - Választási eredmények - Politikai földrajz - 2011 - Megszületésének

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tisztelt ráckevei választópolgárok!

Tisztelt ráckevei választópolgárok! Tisztelt ráckevei választópolgárok! Mindannyiunk számára újszerű lesz a vegyes választási rendszer alkalmazása, hiszen négy évvel ezelőtt még egészen más formában választottuk meg képviselőinket. Egy rövid

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK VÁLASZTÁSI FÜZETEK 175. HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010. október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2010. 08. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-27/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2016. 06. 08. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 338-21/2016. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 12. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Tiszalúci híradó. Idén is volt Mindenki Karácsonya. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának tájékoztató lapja. 2010. december

Tiszalúci híradó. Idén is volt Mindenki Karácsonya. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának tájékoztató lapja. 2010. december Tiszalúci híradó Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának tájékoztató lapja 2010. december Idén is volt Mindenki Karácsonya 2 Kedves Tiszalúci Polgárok! Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi,

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 399 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. október 21. napján megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Bodnár László polgármester Fotta Csaba Krausz Károly Csaba Sárközi

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Határozatok a Magyar Evezős Szövetség ára összehívott Közgyűléséről

Határozatok a Magyar Evezős Szövetség ára összehívott Közgyűléséről Magyar Evezős Szövetség Közgyűlési határozatok 2013. Határozatok a Magyar Evezős Szövetség 2013. 04. 06-ára összehívott Közgyűléséről MESZ 2013.04.06/1. sz. közgyűlési Határozat A közgyűlés egyhangúan

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Buza Ernő Dönti Károly Dr.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 305/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozatával. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án 9.00

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról.

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én, 8.00 órakor kezdődő ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. május 06-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Testületi ülésen történt

Testületi ülésen történt 2015. JÚNIUS Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek Iskolai és óvodai hírek Visszatekintő Díszpolgár-jelöltek Falunapok Veterán gépjármű találkozó Anyakönyvi hírek, Felhívás társadalmi

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 201-202,

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei 2014. június 30-i nyilvános, együttes ülésének anyaga Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének május 29. (csütörtök) napján órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének május 29. (csütörtök) napján órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. május 29. (csütörtök) napján 16 30 órai

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztály 2013-2014. Pölöskei Gáborné főosztályvezető Új szerepkör Új vállalások 1. Törvényben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár város 2012. évi rendezvénynaptárával kapcsolatos

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. - 428 - Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 29.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben