A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/4"

Átírás

1 A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/4

2 Az Az az Alma Mater folyóirat jogutódjaként jött létre. a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült. Főszerkesztő: Hamar Farkas Szerkesztőbizottság: Kéri András Somogyiné Förgeteg Katalin Szőllős Péter Török Hilda Török Lajos Szerkesztőség: 1054 Budapest, Alkotmány u Tel: Felelős kiadó: Zimányi Krisztina BGF-KVIFK dékán Borító és lapterv: Czeizel Balázs Tördelés: Tóth Katalin Nyomda: BGF-KKFK Házinyomdája Felelős vezető: Tóth Imre Munkaszám: Példányszám: 500 pld Ívszám: 16,2 a/5 ív ISSN:

3 Tartalomjegyzék NÉZŐPONT Hámori Antal: Az erkölcsi nevelés és a gazdaság etikai aspektusa 7 Jusztin Márta: Szent István és Szent Imre alakja a magyar idegenforgalomban a két világháború között 18 Tóth Zoltán: Európa a szintetikus földrajzi szemlélet tükrében 29 HALLGATÓI KUTATÁSOK Bulyáki Gergely: Juhételek a Nagykunságban 39 Lippai Ágnes: Szatmári konyha 55 Nagy Kinga: A magyar lakosság élelmiszer-fogyasztási szokásainak változása a XX. században 64 Oravecz Titanilla Éva: Fajtamézek minőségi garanciája és felhasználása a vendéglátásban 77 ÉRZÉK-VILÁG Antonio GarciaYedra: Versek (Kéri András fordításai) 86 TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK Dévény Ágnes: Mit mérünk a nyelvvizsgán? 88 Lőkös Dániel: Gyógyúszó kisiskolások mozgásos ügyességének és szorongásának vizsgálata 100 CIVILIZÁCIÓ Drexler András: Az őslakók jogai Argentínában 110 Lisányi Endre: Miért nézzük így a képeket? 119 Kéri András: Indián költemények: Nahuatl nyelvű versek 131

4 Szerzőink Bulyáki Gergely főiskolai hallgató BGF KVIFK Dévény Ágnes PhD, főiskolai docens, tanszékvezető-helyettes BGF KVIFK, Turizmus-Vendéglátás Szaknyelvi Intézeti Tanszék Drexler András PhD, diplomata Magyar Köztársaság Buenos Aires-i Nagykövetsége a KVIF egykori hallgatója Hámori Antal PhD, főiskolai docens BGF KVIFK, Vendéglátás Intézeti Tanszék az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának köztestületi tagja Jusztin Márta PhD, főiskolai tanár BGF KVIFK Turizmus Intézeti Tanszék dr. Kéri András főiskolai docens BGF KVIFK, Turizmus-Vendéglátás Szaknyelvi Intézeti Tanszék Lippai Ágnes főiskolai hallgató BGF KVIFK Lisányi Endre az Eventus művészeti iskola tanára képzőművész, esztéta Lőkös Dániel, főiskolai tanársegéd BGF KVIFK Testnevelési Intézeti Tanszék, PhD hallgató Nagy Kinga főiskolai hallgató BGF KVIFK Oravecz Titanilla Éva főiskolai hallgató BGF KVIFK Tóth Zoltán PhD, főiskolai tanár BGF KVIFK, Turizmus-Vendéglátás Intézet vezetője

5 Hámori Antal AZ ERKÖLCSI NEVELÉS ÉS A GAZDASÁG ETIKAI ASPEKTUSA v Bevezetés A harmadik évezred elején, a mai világban is, látván a sok problémát, amelyek etikai reflexiót kívánnak, különösen etika- és jogtanárként súlyos lelkiismereti kötelességgel kell szólnunk az erkölcsi nevelésről és a gazdaság etikai aspektusáról, annak jelentőségéről, fontosságáról. Napjainkban, amikor óriási igazságtalanságok tanúi vagyunk, tapasztaljuk például, hogy nagyon nagy tömegek nélkülözik a legszükségesebbeket is, míg mások dúskálva élnek és tékozolják a javakat, azaz egymás mellett él a fényűzés és a nyomor, igen nagy szükség van az etikára és a helyes erkölcsi nevelésre. Az etika, annak művelője, az emberi magatartások helyes rendjét a végső, természetes alapelvekből fejti ki; ismereteit metafizikai alapelvekre igyekszik visszavezetni; sajátos feladataként az erkölcsi rend természetét vizsgálja és kutatja; tárgya a tudatos és szabad akaratú emberi magatartás; sajátos tárgyalási szempontja, fő témája az emberi magatartás helyessége (a jó és a rossz megkülönböztetése) az erkölcsi rend tükrében. Az etika tehát érték-tudomány, a metafizika alkalmazott gyakorlati tudománya. Egyszerre analitikus és szintetikus tudomány: a rész és az egész folytonos kölcsönhatásának erőterében végzi feladatát. Az általános etika az alapelvekről és normákról, a speciális etika ezek gyakorlati alkalmazásáról szól. Erkölcsi normán az emberhez méltó, őt tökéletesítő magatartást belsőleg megkövetelő szabályt értjük. Az erkölcsi rend, amely erkölcsi alapelvekre vezethető vissza, azon létezők összességét tartalmazza, amelyeknek erkölcsi léte és értéke van (lásd például jóság, erényes, felelős emberi élet, lelkiismeret szava). Azt is mondhatjuk, hogy az etika, mint filozófiai tudomány az emberi élet azon minőségével foglalkozik, amit erkölcsnek nevezünk. A legáltalánosabb erkölcsi alapelv, hogy a jót tenni, a rosszat pedig kerülni kell. Ugyancsak természetes erkölcsi törvény, hogy az életet, különösen az emberi életet védeni kell, valamint az is, hogy mindenkinek meg kell adni azt, ami neki jár. Az erkölcsi jó méltó az emberhez; az a magatartás, ami az emberi természet igaz céljára irányul (a cél nem szentesíti az eszközt) actus humanus. Ha az ember magatartása célját tekintve nem felel meg a jó értelemben vett emberi természetnek, akkor erkölcsileg nem jó (például a 7

6 NÉZŐPONT részegség erkölcsileg rossz) actus hominis, de nem actus humanus. A tisztességes emberi magatartás tehát meghaladja a merőben fizikai természet rendjét (például az étel és az ital a fizikai rendhez tartozik, de amikor alamizsnaként adják a rászorulók részére, akkor új jelentést kap). Összefoglalóan, az etikát illetően elmondható: Az etika a helyes tettek tudománya. A filozófia nem az igazság szemlélete csupán, hanem az erkölcsileg jó életre való törekvés életmódja, amihez a hit hathatós segítséget nyújthat. A kinyilatkoztatott erkölcsi igazságot (isteni törvényt, vö. Tízparancsolat) szem előtt tartó keresztény bölcseleti etika módszerét tekintve az értelem művét veszi alapul, alátámasztva lélektani, biológiai, történeti és társadalmi tapasztalattal (Bolberitz 2002, ; Bolberitz 2003, 7-23.; és Boda 2004, ; MKL, ) Az erkölcsi nevelésről Az etika meghatározását magában foglaló rövid bevezetés után az erkölcsi nevelés etikai aspektusairól szólok. Az erkölcsi nevelés alapja és célja az igazságra, a legfőbb jóra, a teljes és boldog tökéletességre, azaz az örök boldogságra való segítés. Az embernek már emberlétével adva van a nevelés ténye; ugyanis kialakulatlanul jön a világra, s így szüksége van testi és lelki képességeinek kifejlesztésére, azaz nevelendő (educandus); és elvben alapvetően alkalmas is rá, hogy kiművelődjék, fejlődjék, felnevelődjék, vagyis nevelhető (educabilis). Az educandus azonban kezdettől fogva bizonyos feszültségben él egyéni-személyes képességeinek kifejlesztése és a konkrét-történelmi társadalom adottságai között, amelyekbe belekeletkezik. Ez a közösség ugyanis bizonyos értékfogalmak, értékelképzelések, értékrend alapján arra törekszik, hogy a maga rendjét, jogát és ezzel jövőjét is a neveléssel biztosítsa. A nevelés a történelmi emberlét áthagyományozása, így a történelmi ember mindig már educans is; azzal, hogy belefogan a mindenkori adott társadalomba, tagja lesz a mindig nevelő közösségnek. (Várnagy 367.) Az ifjúság nevelésében a nevelő közösség kiemelt alanya az oktató, különlegesen jelentős eszköze az iskola, nemcsak az alsó- és a középfokú iskola, hanem a felsőoktatási intézmény is 1 előmozdítandó a szeretet és megbecsülés szellemét. (Várnagy, 369., 373.) Az oktatókkal kapcsolatban valóban kifejezően a Gravissimum educationis kezdetű dokumentumban olvashatunk: Szép és felelősségteljes mindazok hivatása, akik a szülők segítőiként és a társadalom megbízottaiként nevelői feladatra vállalkoznak az iskolákban; e hivatás sajátos szellemi és szívbéli adottságokat, nagyon gondos fölkészülést, állandó megújulási és alkalmazkodási készséget kíván. 2 Az államnak, mint a társadalom részének, joga és kötelessége a nevelés, annál is inkább, minthogy feladata az evilági közjó biztosítása. 3 A közjó azon társadalmi életfeltételek összessége, amelyek mind a csoportoknak, mind az egyes tagoknak lehetővé teszik, hogy teljesebben és könnyebben elérjék tökéletességüket. 4 A nevelés alapját képezi az, hogy az embernek személyi méltósága folytán elidegeníthetetlen joga van a neveléshez. 5 Viszont amennyire lényege és természete szerint egyén az ember, annyira közösségi, társadalmi lény is: családba születik, és közösség nélkül nem tud élni. Ezért a nevelés mindig közösségi szempontú, közösségi célzatú is. Segíteni kell az embert testi, erkölcsi és értelmi képességeinek harmonikus fejlődésében. 6 Az igazi nevelés szeretetteljes, a személyt gazdagítja, az ember végső céljára irányul, s egyúttal javára 8

7 HÁMORI ANTAL AZ ERKÖLCSI NEVELÉS ÉS A GAZDASÁG ETIKAI ASPEKTUSA van annak a társadalomnak is, amelynek az ember tagja, s amelyben az ember feladataival szerepet vállal. 7 A jó nevelés óvja az embert a világ veszélyeitől, de nem egyszerűen negatív óvással, hanem alkalmassá téve őt a pozitív, erkölcsös életalakításra, ami életre szóló út és feladat (szolgálat) mindnyájunk számára. 8 (Várnagy, , 376.) E szolgálat oktatói szabadsága és felelőssége körében kiemelendő az emberi méltóság tisztelete. Ehhez persze elengedhetetlen annak ismerete a maga teljes valóságában: az emberi méltóság a szellemi és halhatatlan lélekkel, értelemmel és akarattal fölruházott önmagáért akart emberi személy fogantatása pillanatától kezdve fennálló Istenre irányultsága, örök boldogságra ( Jó - ra, tökéletességre) való rendeltsége (ebben az értelemben: az emberhez méltó létezők összessége, az igazi emberi lét, valóság a maga említettek szerinti képességével és aktivitásával), 9 amely az embernek az Isten képmására és hasonlatosságára történt teremtésében gyökerezik, 10 az isteni boldogságra szóló meghívásban nyerve el beteljesedését. 11 ( A boldogságok tanítják a végső célt, melyre Isten hív minket: az Országot, Isten látását, az isteni természetben való részesedést, az örök életet, a gyermekséget és a nyugalmat Istenben. 12 ) 13 Az ember tökéletességét a Jó és az igaz keresésében és szeretetében találja meg; 14 lelke s szellemi képességei, értelme és akarata következtében szabadsággal fölruházott lény, ami az istenképiség kiemelkedő jele. 15 Az erkölcsi élet gyakorlata tanúskodik az emberi személy méltóságáról. 16 A tanítvány Megváltójával egyesülve eléri a szeretet tökéletességét, az életszentséget; a kegyelemben megérett erkölcsi élet örök életbe, a mennyország dicsőségébe torkollik. 17 Az, ami nem jó, ami nem tökéletesíti, nem bontakoztatja ki, és nem boldogítja az embert, nem méltó az emberhez, s ezért nem tartozik az emberi méltóság fogalmi körébe. Azt pedig, ami nem méltó az emberhez, nem szabad megtenni és megengedni. 18 Ennek megfelelően a magyar alkotmány ának (1) bekezdésében szereplő emberi méltósághoz való jog, és az alkotmánybírósági értelmezés szerint is abból levezetett (annak szerves részeként tekintett) ún. önrendelkezési jog 19 nem foglalja magában az ártást (így az önártást sem). Az emberi méltósághoz való jog csak az emberhez méltó magatartásokra (lásd actus humanus, és nem egyszerűen actus hominis) terjed és terjedhet ki. Az emberhez nem méltó magatartásra nem lehet igényt támasztani, mert ahhoz jog sincs. Isten értelmesnek teremtette az embert, személyi méltósággal ruházta föl, ami azt jelenti, hogy ura magatartásainak és felelős értük. Isten ugyanis az embert»saját döntésére akarta bízni«, hogy a maga elhatározásából keresse Teremtőjét, és hozzá ragaszkodva, szabadon jusson el a teljes és boldog tökéletességre : 20 Az ember értelemmel van megajándékozva, s ebben hasonlít Istenhez, elhatározásában és cselekvésében szabad. 21 A szabadság sajátosan emberi magatartások jellemzőjeként az értelemben és az akaratban gyökerező hatalom: cselekedni vagy nem cselekedni, ezt vagy azt tenni, megfontolt magatartásokat önállóan tanúsítani. Az emberben a szabadság az igazságban és a jóságban való növekedés és érlelődés ereje; tökéletességét akkor éri el, amikor Istenre, a mi boldogságunkra irányul. 22 Igaz szabadság csak a jó és az igazságosság szolgálatában lehetséges. Az ember minél inkább teszi a jót, annál szabadabbá válik. Az engedetlenség és 9

8 NÉZŐPONT a rossz választása visszaélés a szabadsággal és a bűn rabszolgaságába vezet. 23 A szabadság teszi felelőssé az embert magatartásaiért; olyan mértékben, amennyire szándékosak. A magatartás beszámíthatósága és az érte való felelősség csökkenhet vagy megszűnhet például a kóros elmeállapot, a tudatlanság, a figyelmetlenség, a tévedés, a súlyos szenvedély, a provokáció, az erőszak (kényszer, fenyegetés), a súlyos félelem, a súlyos kellemetlenség, a szükség és a jogos védelmi helyzet következtében. 24 A szabadságot az emberek közötti kapcsolatokban gyakoroljuk; az ehhez való jog elválaszthatatlan az emberi személy méltóságától. 25 Az ember szabadsága korlátolt és esendő; gyakorlása nem foglalja magában a bármitmondás és a bármit-tevés jogát. Az emberiség történelme kezdettől fogva a szabadság rossz használatából született elnyomásokról és szerencsétlenségekről tanúskodik. Az ember, ha elszakad az erkölcsi törvénytől, megkárosítja a saját szabadságát, önmagát kötözi meg, megszakítja a testvériséget a hozzá hasonlókkal és föllázad az isteni igazság ellen. 26 Az emberi méltóság, a szabadság és felelősség fogalmához szorosan hozzátartozik a lelkiismeret, amely az ember legrejtettebb magva és szentélye, ahol egyedül van Istennel, akinek szava visszhangzik bensőjében. 27 Az ember lelkiismerete mélyén egy olyan törvényt fedez föl, amelyet nem ő ad önmagának (hanem Isten); engedelmességgel tartozik iránta, s e törvény hangja a kellő pillanatban fölhangzik szívében; mindig arra szólítja, hogy szeresse és cselekedje a jót, kerülje a roszszat (az ember méltósága, hogy megtartja ezt a törvényt). A lelkiismeret tanúsítja az igazság tekintélyét, hivatkozva a legfőbb Jóra, akinek vonzását érzi az emberi személy, és elfogadja parancsait. 28 Az erkölcsi lelkiismeret az értelem ítélete, aminek segítségével az ember fölismeri egy konkrét következő, folyamatban lévő vagy már tanúsított magatartás erkölcsi minőségét. 29 Az emberi személy méltósága magában foglalja és megköveteli az erkölcsi lelkiismeret helyességét. Az erkölcsi lelkiismeret összetevői: az erkölcsiség alapelveinek ismerete (a szünderészisz), ezek alkalmazása a konkrét helyzetben az érvek és értékek gyakorlati megfontolása által, s az ítélet a tanúsítandó vagy már tanúsított magatartásokról. 30 A lelkiismeret teszi lehetővé a felelősség vállalását a tanúsított magatartásokért. A lelkiismereti ítélet állásfoglalása a remény és a megtérés záloga; tanúsítva az elkövetett bűnt, bocsánatkérésre, további jótettekre és Isten kegyelmével az erények szüntelen gyakorlására késztet. 31 A lelkiismeretnek biztosnak, az erkölcsi ítéletnek világosnak kell lennie. A helyesen formált lelkiismeret igaz és igazmondó; ítéleteit az értelmet követve hozza meg, összhangban a Teremtő bölcsessége által akart igaz jóval. A lelkiismeret nevelése, amely az egész emberi élet feladata, nélkülözhetetlen. Az okos nevelés erényre tanít; szabadságot ad és meghozza a szív békéjét. 32 A lelkiismeret nevelésének folyamatában Isten igéje világítja meg utunkat, amit hitben és imádságban kell magunkévá tennünk és gyakorlattá váltanunk. Az Úr keresztjére tekintve vizsgálnunk is kell lelkiismeretünket; a Szentlélek ajándékai serkentenek, mások tanúságtétele és tanácsai segítenek, az Egyház hivatalos tanítása pedig irányít bennünket. 33 Az ember kerül néha olyan körülmények közé, amelyek bizonytalanná teszik az erkölcsi ítéletet és megnehezítik a döntést. Ám 10

9 HÁMORI ANTAL AZ ERKÖLCSI NEVELÉS ÉS A GAZDASÁG ETIKAI ASPEKTUSA az embernek mindig azt kell keresnie, ami helyes és jó, s föl kell ismernie Istennek az isteni törvényekben kifejezett akaratát. 34 Az embernek mindig engedelmeskednie kell lelkiismerete biztos ítéletének; ha tudva és akarva ellene cselekednék, önmagát ítélné el. Ám megtörténik, hogy az erkölcsi lelkiismeret a tudatlanság állapotában van, és téves ítéleteket hoz tanúsítandó vagy már tanúsított magatartásokról. Ez a tudatlanság gyakran beszámítható a személyi felelősségnek, például akkor, amikor az ember nem fordít elég gondot az igaz és a jó keresésére, és a lelkiismeret a bűn megszokása következtében lassanként szinte megvakul (ilyen esetben az ember felelős a rosszért, a lelkiismeret elveszíti méltóságát mert vétkesen téves). Az erkölcsi lelkiismeretnek a tévedéseitől való megszabadulásért azonban akkor is fáradozni kell, ha az elkövetőnek nem számítható be az általa elkövetett rossz. A lelkiismeret szabadsága soha nem az igazságtól, hanem mindig az igazságban való szabadság. 35 A gazdaság etikai aspektusa Az előzőekben kifejtettek fényében nyilvánvaló, hogy a gazdaság nem független, és fogalmilag nem is lehet független az etikai valóságtól, hiszen a gazdasági és társadalmi élet középpontjában az ember áll. A gazdasági termelés feladata, hogy biztosítsa az embernek mindazon javakat, amelyekre természetes igényeinek kielégítése céljából szüksége van. Nem az ember van a gazdaságért, a termelésért, az egyre nagyobb volumenű termelésért, az egyre csábítóbb termékek előállításáért, hanem fordítva: minden az emberért van, a gazdaság rendeltetése az egész ember és az egész emberi közösség szolgálata. 36 Ez következik az ember egyedülálló méltóságából, teljes hivatásából. A gazdasági élet célja az ember, az emberiség életkörülményeinek jobbá tétele, az, hogy az ember az általa termelt javak felhasználásával szellemi téren is egyre jobban kiteljesítse önmagát, végső soron: a teljes és boldog tökéletességre jutás. 37 Így tehát a gazdasági tevékenységet saját módszerei és törvényei szerint az erkölcsi rend határain belül kell végezni. 38 (Goják, ) Az ember nem válhat a termelés rabszolgájává, nem veszhet el a termelésben (gazdaságban). E veszély nem csekély, és valamiképpen a termelés mechanizmusában rejlik. A termelt javak ugyanis mintegy szembefordulhatnak a munkát végző emberrel, szipolyozzák és maguk alá gyűrik, ami ellenséges érzelmeket szülhet a termelés mechanizmusa iránt. Ezt a fajta elidegenedést úgy lehet elkerülni, hogy a munkavállalót személyesen vagy szabadon választott képviselő útján bevonják a termelés irányításába, így átéli, hogy ura a termelésnek, azaz felette áll; miképpen társadalmi síkon is jelentkezik az igény: a társadalom tagjai aktív szerepet kívánnak játszani a közügyekben, igénylik a beleszólást a döntések meghozásában. 39 (Goják, 642.) A gazdasági élet árnyoldalai közé tartozik, hogy miközben a gazdagok fényűzése fokozódik, a szegények nyomora növekszik; nem kevesen valósággal a gazdasági élet bűvöletébe kerültek, annyira, hogy csaknem egész egyéni és társadalmi életüket a gazdasági szemlélet határozza meg. A gazdasági élet fejlődése, ha ésszerűen, emberségesen irányítanák és egybehangolnák, képes volna csökkenteni a társadalmi egyenlőtlenségeket. Ehelyett azonban miként a bevezetőben utaltam rá rengetegen nélkülözik a létminimumot is, ugyanakkor mások fényűzően élnek és tékozolják a javakat. Valóban, a mai Magyar- 11

10 NÉZŐPONT országon is egymás mellett él a fényűzés és a nyomor. Míg kevesek kezében rendkívül nagy hatalom összpontosul, addig sokaknak úgyszólván semmi lehetőségük sincs arra, hogy a saját kezdeményezésükből és a saját felelősségükre cselekedjenek, hiszen gyakran emberi személyhez méltatlan élet- és munkakörülmények között vergődnek 40, s vannak, akik éhen is halnak, vagy hajléktalanként szó szerint megfagynak. A kizsákmányolás azonban semmivel sem menthető, mivel sérti az emberi méltóságot, súlyos bűn. Az embertelen életkörülmények, a lealacsonyító munkafeltételek, amelyek a munkavállalókat a haszonszerzés puszta eszközévé teszik, s nem szabad és felelős személyeknek tekintik, kétségtelenül szégyenletes gaztettek (ezeket az ún. gazdasági törvényszerűségek semmiképpen sem igazolják). És miközben tönkreteszik az emberi civilizációt, inkább az elkövetőiket szennyezik be, mint azokat, akik elszenvedik a jogtalanságot. 41 (Gojá 642.) A Föld javai nem egyeseknek, hanem kivétel nélkül mindenkinek, az egész emberiségnek ajándékoztatott, hogy azokat mindenki létfenntartására, egyéniségének kibontakoztatására használja fel. 42 (Goják, 643.) A gazdasági fejlődésnek tehát mindig az emberek javára kell irányulnia egyetemesen; a dolgok rendjét kell a személyek rendjéhez szabni, nem pedig fordítva. Ezt a rendet úgy kell kibontakoztatni, hogy az igazságban legyen megalapozva, az igazságosságban épüljön, és a szeretet éltesse, a szabadságban pedig napról napra emberibb egyensúlyt kell találnia. Ennek megvalósításához azonban a gondolkodásmódot kell megújítani, a magatartást meg kell változtatni, és a társadalmat nagy mértékben át kell alakítani. 43 A helyes erkölcsi nevelés tehát erről is szól. Ehhez persze olyan példaképekre van szükség, akik a legnehezebb helyzetekben akár két világháború viszontagságai között, sok gyermekkel is képesek igaz embernek megmaradni, nem feledkeznek meg rászoruló embertársaikról (a felebarátról), szeretik az életet, hálás szívvel elfogadják azt a Teremtőtől, tisztelik az emberi méltóságot a maga teljességében, tisztességesek, becsületesek. A mérce, mondható, igen magas. Isten segítségével az ember azonban képes legyőzni a kísértéseket, elkerülni a bűnöket, mert parancsaival együtt az Úr megtartásuk lehetőségét is nekünk ajándékozza, 44 hogy valóban angyali ételben részesülhessünk. 45 Zárszóként álljon itt a dúsgazdag és a szegény Lázár története: Volt egy gazdag ember. Bíborban és patyolatban járt, és mindennap nagy lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Örült volna, ha jóllakhat abból, ami a gazdag ember asztaláról hulladékként lekerült. De csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. Történt, hogy a koldus meghalt, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. Meghalt a gazdag ember is, és eltemették. Amikor a pokolban kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és kebelén Lázárt. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam felelte Ábrahám, emlékezzél csak vissza, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg hogy kijutott a rosszból. Most tehát neki itt vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem. Ráadásul köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy akik innét át akarnának menni hozzátok, ne tudjanak, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám kiáltotta újra, küldd el leg- 12

11 HÁMORI ANTAL AZ ERKÖLCSI NEVELÉS ÉS A GAZDASÁG ETIKAI ASPEKTUSA alább az atyai házba. Van még öt testvérem, hadd figyelmeztessem őket, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak. De az erősködött: Nem hallgatnak, atyám, Ábrahám! De ha a halottak közül megy el valaki, bűnbánatot tartanak. Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek. 46 v 13

12 NÉZŐPONT HIVATKOZÁSOK 1 Lásd II. Vatikáni Zsinat, Gravissimum educationis kezdetű nyilatkozat a keresztény nevelésről, Róma október 28. (a továbbiakban: GE), 5. (vö. uo. 9.). 2 Lásd GE 5. 3 Vö. GE 6. 4 Lásd II. Vatikáni Zsinat, Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúció az Egyház és a mai világ viszonyáról, Róma december 7., In Acta Apostolicae Sedis (a továbbiakban: AAS) 58 (1966) (a továbbiakban: GS), Lásd GE 1. 6 Lásd uo. 7 Vö. GE Bevezetés, 1. 8 Vö. GE 7. 9 Ld. A Katolikus Egyház Katekizmusa (1997. augusztus 15.) (a továbbiakban: KEK), A latin mintakiadás fordítása, Bp Szent István Társulat (a továbbiakban: SZIT). 863, , 1711., Ld. Kol 1,15 (vö. 2Kor 4,4); GS 6., , 22., 24.; KEK Ld. Mt 5,3-12 (vö. Jn 17,3; Róm 8,18; Zsid 4,7-11); Szent Ágoston, De civitate Dei 22, 30; KEK 1700., Lásd KEK Lásd KEK ; MKL III Lásd GS 15.; KEK 1704., Lásd GS 17.; KEK 1705., Lásd KEK Lásd KEK 1709., Az emberi méltóság -hoz ld. II. Vatikáni Zsinat, Lumen Gentium kezdetű hittani rendelkezés (dogmatikus konstitúció) az Egyházról, Róma november 21., AAS 57 (1965) 5-71., 32.; GS ( az emberi méltóság megköveteli, hogy testében Istent dicsőítse, és ne engedje szíve romlott hajlamainak szolgálni 14.; Az emberi méltóság lényeges része az Istennel való közösségre szóló meghívás. 19.; Az Egyház vallja, hogy Isten elismerése egyáltalán nem ellenkezik az emberi méltósággal, mivel e méltóság Istenben alapszik és válik tökéletessé. Isten ugyanis értelmes és szabad, társas lénynek teremtette az embert, s mindenekelőtt meghívta, hogy gyermekként közösségben legyen vele és részesedjék az ő boldogságában. 21.); GE 1.; II. Vatikáni Zsinat, Dignitatis humanae kezdetű nyilatkozat a vallásszabadságról, Róma december 7., In AAS 58 (1966) (a továbbiakban: DH), 1.; KEK ( Isten az embert férfiak és nőnek teremtve mindkettőt azonos személyi méltósággal ajándékozta meg. A férfinak és nőnek egyaránt föl kell ismernie és el kell fogadnia szexuális identitását. ); II. János Pál pápa, Veritatis splendor kezdetű enciklika a katolikus Egyház minden püspökének az Egyház erkölcstanának néhány alapvető kérdéséről, augusztus 6., In AAS 85 (1993) (PM XXIV. Bp SZIT 149, fordította: Diós I.; a továbbiakban: VS), 80.; II. János Pál pápa, Evangelium vitae kezdetű enciklika az élet védelméről, március 25., In AAS 87 (1995) (PM XXVI. 14

13 HÁMORI ANTAL AZ ERKÖLCSI NEVELÉS ÉS A GAZDASÁG ETIKAI ASPEKTUSA Bp SZIT 152, fordította: Diós I..a továbbiakban: EV), ; évi Codex Iuris Canonici (a továbbiakban: CIC) 208. k., Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (a továbbiakban: CCEO) 11. k. /ld. Az Egyházi Törvénykönyv, A Codex Iuris Canonici hivatalos latin szövege magyar fordítással és magyarázattal, Szerkesztette, fordította és a magyarázatot írta: Erdő P., Bp SZIT (ET) ; Erdő P.: Egyházjog, Bp SZIT 204., 221.; Hollós J.: Jegyzetek a keleti egyházak törvénykönyvéhez, II, Téglás /; vonatkozó irodalom pl. Beran F.: A keresztény erkölcs alapjai, Bp SZIT ; Tarjányi Z.: Az erkölcsteológia története és alapfogalmai, Morálteológia I. Bp SZIT ; Weber, H.: Speciális erkölcsteológia, Bp SZIT (fordította: Tuba I.) , 158., , 182., , 226., , 249.; Hámori A.: Az emberi méltóság védelme az egyházi jogban, I-II, In Magyar Bioetikai Szemle (a továbbiakban: MBSZ) 9 (2003/4) , 10 (2004/1) 9-18.; a léttani aspektushoz ld. Bolberitz P.: A keresztény bölcselet alapjai, Lásd pl. CIC k., CCEO k. 19 Lásd pl. 8/1990. (IV. 23.) AB hat., 23/1990. (X. 31.) AB hat., 64/1991. (XII. 17.) AB hat., 48/1998. (XI. 23.) AB hat., 22/2003. (IV. 28.) AB hat., 54/2004. (XII. 13.) AB hat., 43/2005. (XI. 14.) AB hat. 20 Lásd GS Lásd Szent Ireneusz, Adversus haereses 4, 4, 3; és KEK Lásd KEK Lásd KEK 1733.; vö. Róm 6, Lásd KEK , és ; vö. CIC , , kk., CCEO 1403., 1409., , kk. (ET , ; Erdő P.: Egyházjog, , ; Hollós J.: Jegyzetek a keleti egyházak törvénykönyvéhez, II, ; valamint Hámori A.: Életvédelem a katolikus Egyház jogrendjében világi jogi összehasonlítással, Bp SZIT , ). 25 Lásd DH 2., 7.; KEK Lásd KEK ; Hittani Kongregáció, Libertatis conscientia, In AAS 79 (1987) 559., 13. Lásd még KEK Vonatkozó irodalom pl. Böckle, F.: A morálteológia alapfogalmai, A keresztény lelkiismeret és nevelése (Erkölcsteológiai Könyvtár 1., szerk. Tarjányi Z.), Bp JEL Kiadó. (fordította: Dallos A.) , ; Häring, B.: Krisztus törvénye, I, Általános erkölcsteológia, Pannonhalma Róma (fordította: Németh M.) ; Pinckaers, S.: A keresztény erkölcsteológia forrásai, Módszere, tartalma, története, Bp Paulus Hungarus / Kairosz K. (fordította: Turgonyi Z.) , ; Tarjányi Z.: Az erkölcsteológia története és alapfogalmai, , ; Weber, H.: Általános erkölcsteológia, Hívás és válasz, Bp SZIT (fordította: Tuba I.) ; továbbá Beran F.: A keresztény erkölcs alapjai, ; Boda L.: A keresztény erkölcs, alapkérdései, Erkölcsteológia I., Bp Szent József K ; Bolberitz P.: Az erkölcsi cselekedet feltételei, In Emberismeret és etika, Szerk. Beran F., Bp SZIT ; Bolberitz P.: Az etika alapelvei, ; Bolberitz P.: A keresztény bölcselet alapjai, ; Varga A.: Az erkölcsi élet alapjai, Teológiai Kiskönyvtár IV/6, Róma ; valamint Erdő P.: Szabadság és jog, In Távlatok 15 (2005/4) (70) ; Hámori A.: A szabadság mibenléte, erkölcs- 15

14 NÉZŐPONT teológiai összefüggései, In uő., Életvédelem a katolikus Egyház jogrendjében világi jogi összehasonlítással, ; Hámori A.: Lehetnek-e igényeink és lehetőségeink az abortuszra? (egyházjogi aspektusok) I, In MBSZ 11 (2005/3) , (2005/4) ; Hámori A.:, A magzatvédelem kánonjogi aspektusai és az orvos lelkiismereti szabadsága, In Studia Wesprimiensia 7 (2005/I-II) Az emberi magatartások erkölcsiségének témájához ld. KEK II. János Pál pápa Veritatis splendor kezdetű enciklikájának megfogalmazásában: 54. Annak a kapcsolatnak, mely az ember szabadsága és Isten törvénye között fönnáll, eleven székhelye a személy»szívében«, más szóval erkölcsi lelkiismeretében van ; 58. az erkölcsi lelkiismeret az a szent hely és tér, melyben Isten beszél az emberrel.. 28 Lásd Róm 2,14-16; GS 16.; KEK , Lásd KEK , Lásd KEK Lásd KEK 1781., 1797.; VS Lásd DH 3.; KEK Lásd DH 14.; KEK Lásd KEK / Soha nem szabad rosszat tenni azért, hogy abból jó származzék. Az aranyszabály:»amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük«(mt 7,12). lásd Lk 6,31; Tób 4,15; Jobb, ha nem teszel olyat,»ami miatt testvéred megütközik, megbotránkozik vagy meginog«(róm 14,21). /, Lásd GS 16.; KEK , ; VS Vonatkozó irodalom pl. Beran F.: A keresztény erkölcs alapjai, ; Boda L.: A keresztény erkölcs, alapkérdései, ; Bolberitz P.: Az erkölcsi cselekedet feltételei, ; Bolberitz P.: Az etika alapelvei, ; Bolberitz P.: A keresztény bölcselet alapjai, ; Böckle, F.: A morálteológia alapfogalmai, ; Häring, B.: Krisztus törvénye, I, ; Pinckaers, S.: A keresztény erkölcsteológia forrásai, ; Tarjányi Z.: Az erkölcsteológia története és alapfogalmai, ; Varga A.: Az erkölcsi élet alapjai, ; Weber, H.: Általános erkölcsteológia, Lásd KEK Vö. II. János Pál pápa: Laborem exercens kezdetű enciklika, szeptember 14., In AAS 73 (1981) , 6.; KEK Vö. GS 63. és Lásd GS 64., KEK Vö. Mt 16,26 ( Mi haszna van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja? Mit is adhatna az ember cserébe a lelkéért? ); Lk 16,1-31; Kol 3, Vö. GS Lásd GS Lásd GS 27., ; VS Vö. GS Lásd GS 26., Vö. Sir 15, Ld. VS , 107., 117. (vö. EV 29.). 45 Lásd Mt 4,11; Mk 1, Lásd Lk 16,

15 HÁMORI ANTAL AZ ERKÖLCSI NEVELÉS ÉS A GAZDASÁG ETIKAI ASPEKTUSA FELHASZNÁLT IRODALOM BODA L. (2004): Az etika megalapozása. In: BERAN F. (szerk)(2004): Emberismeret és etika. Szent István Társulat, Budapest o. BOLBERITZ P. (2002): A keresztény bölcselet alapjai, JEL Kiadó, Budapest. BOLBERITZ P. (2003): Az etika alapelvei. Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, Budapest DIÓS I. (szerk.)(1997): Magyar Katolikus Lexikon III., Szent István Társulat, Budapest GOJÁK J. (2000): Bevezetés a Gaudium et Spes kezdetű konstitúcióhoz. In: A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai (Szent István kézikönyvek 2.), Szent István Társulat, Budapest VÁRNAGY A. (2000): Bevezetés a Gravissimum educationis kezdetű Nyilatkozathoz. In: A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai (Szent István kézikönyvek 2.). Szent István Társulat, Budapest 17

16 Jusztin Márta SZENT ISTVÁN ÉS SZENT IMRE ALAKJA A MAGYAR IDEGENFORGALOMBAN A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT* v Szent István lelkileg is csodálatosan kiegyensúlyozott ember, mert viszonya mindig rendben volt Istennel, embertársaival és önmagával. Békében akart élni mindenkivel befelé és kifelé. Soha nem kereste a harcot, de ha belekényszerítették, vitézül megállta a helyét. Mindig a maradandó javakat kereste, azért rendületlenül bízott az isteni Gondviselésben szeptember 2-án vadászbaleset közben elhunyt I. István király fia, ifjú utóda, Imre herceg. A szentéletű liliomos herceget atyjával és nevelőjével együtt 1083-ban avatták szentté. Szent István a magyar államiság fundamentuma: alakja, szerepe történeti tanulmányok tárgya, irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotások ihletője. Imre herceg személye érthető módon apjánál jóval kisebb mértékben foglalkoztatta a krónikásokat, a tudósokat, a művészeket. Jelen dolgozat egyszerre és egészen sajátos, majdnem profán kérdést felvetve fordul a két első Árpád-házi szent felé. Szent Istvánt és Szent Imrét a két világháború közötti idegenforgalom szempontjából közelíti meg, azt vizsgálva, milyen szerepet töltöttek be a korszak turizmusában. A válasz látszatra nem különösebben nehéz, elegendő a Szent Imre és a Szent István évre gondolnunk. Mindkét eseménynek nagy a történeti feldolgozottsága. Ellenben egyik tanulmány sem foglalkozott e két megarendezvény idegenforgalmi vetületével, holott a szakmai sajtó mindkettőt kiemelten kezelte. Jelen dolgozat e két kiemelkedő fontosságú eseménysorozat rekonstruálására és hatásainak feltárására vállalkozik, valamint meghatározza helyüket a korszak idegenforgalmi palettáján. A korszak turizmusának általános keretei A 19. században Európa nyugati országaihoz hasonlóan Magyarországon is olyan utazási formák jelentek meg, amelyeket a 20. században kialakuló modern turizmus előfutárainak tekinthetünk. Ilyen, a gazdasági életből eredő, szélesebb vidéki tömegeket megmozgató utazási motivációnak tekinthetjük a vásárok, kiállítások látogatását, a rekreáció és szabadidő területén a fürdőélet fellendülését és a Kárpátok felfedezését. Ennek megfelelően alakultak ki az idegenforgalmi központok is: mindenekelőtt Budapest, a 18

17 JUSZTIN MÁRTA SZENT ISTVÁN ÉS SZENT IMRE ALAKJA A MAGYAR IDEGENFORGALOMBAN... kedvelt fürdőközpontok főként a Felvidéken és Erdélyben, valamint a Tátra. A fürdőhelyeken és a Tátrában jelentős, nagy anyagi erőket mozgósító fejlesztések történtek. Az első világháború után az idegenforgalom szakemberei nemcsak azokkal a nehézségekkel találták szembe magukat, amelyek Európa valamennyi országát sújtották (romokban heverő gazdaságok, szétdúlt infrastruktúra, infláció, valutaválság, vízumkényszer, csak néhányat említve), hanem a trianoni katasztrófa következményeivel is. Az ország gazdasági egysége széthullott, külpolitikailag elszigetelődött, imázsa a külföld szemében rendkívül kedvezőtlen volt. A felháborító módon dilettáns és igaztalan területi elcsatolások és következményei mélyen sértették az emberek igazságérzetét, támadták meg önbecsülésüket és valóságos össztársadalmi sokkot váltottak ki. Ezek mellett eltörpülni látszott, hogy a zsenge, a háború előtt kialakuló idegenforgalom a Budapest gyógyfürdők Tátra kínálati portfóliójából elvesztette annak utolsó két elemét. A szakemberek előtt óriási feladat állt: létre kellett hozni az új, a hazai közönséget éppúgy megszólító, mint a külföld felé irányuló idegenforgalmi kínálatot, és olyan idegenforgalmi propaganda megalkotását kellett kidolgozni, amely hozzásegíthette az országot a külpolitikai elszigeteltségből való kitöréshez, majd a későbbiekben hozzájárul hírnevének javításához. Ez a hatalmas feladat megvalósítása a két világháború közti években megállás nélkül, hullámvölgyekkel megszakítva, de tendenciáját tekintve sikeresen folyt. A legnagyobb mélypontot az as világgazdasági válság jelentette. Az 1929-re már némi eredményeket, nemzetközi beutazásokat is regisztráló magyar idegenforgalom drasztikusan visszaesett. A válság idejére esett Imre herceg halálának évfordulója. A Szent Imre év Az előkészületek Szent Imre halálának 900 éves jubileumának megemlékezéseire az évet jelölte ki a püspöki kar. A Szent Imre év április 5-től november 16-ig tartott, amelynek rendezvényei elsősorban nem az egykori trónörökösnek, hanem a szentnek szóltak. Jól tükrözi ezt az egyházi hangsúlyú kettősséget a püspöki kar és Serédi Jusztinián közös pásztorlevele. Az isteni tekintély elvetésével szükségképpen mindkét társaság, ti. az egyház és állam, alapjában rendül meg és zivatar támad minden isteni és emberi jog körül. Ezt pedig mint majdnem általános jelenséget, szomorúan panaszoljuk éppen napjainkban. Az emberi társadalomnak és magának az államnak orvoslása végett szükséges, hogy mindkét társaság végső forrását, Isten tekintélyét visszaállítsuk, és örök példájának idézésével az emberi nem szeme elé helyezzük. 2 Ezt a szellemet látjuk visszatükröződni a szervezők és a programok összetételében egyaránt. Az egyház részéről a 17 főszervező a magyar püspöki kar tagja volt, de a világi szervezőbizottságokban is szerepeltek az egyház képviselői. A szent évet rendező főbizottság fogta össze, amelynek elnöke Hász István tábori püspök, két tagja pedig Huszár Károly volt miniszterelnök és egy országgyűlési képviselő, gróf Hunyady Ferenc voltak. Az érdemi munkát összefogó testület, a nyolc főt számláló központi szervezőiroda tagjai között egy egyházi személy (Dr. Knébel Miklós, pápai kamarás) neve szerepelt. A központi szervezőiroda alosztályai között külön albizottságot jelöltek ki a gazdasági ügyek, az orvoskongresszus és az ifjúsági kongresszus szervezése számára. A kormány és Budapest részéről a 19

18 NÉZŐPONT legmagasabb szinteken nevezték ki a felelősöket: Ernszt Sándor népjóléti és munkaügyi miniszter, Klebelsberg Kuno vallás és közoktatási miniszter, Scitovszky Béla belügyminiszter, Sitvay Tibor igazságügyminiszter, Ripka Ferenc Budapest főpolgármestere, Sipőcz Jenő polgármester. A szervezők további névsora megelőlegezi a programokat és jelöli a nagyrendezvény szervezésének gyakorlati oldalait. A Magyar Tudományos Akadémia, a neves egyetemek tanárai, a Nemzeti Múzeum, kulturális egyesületek, a céhek szervezése az előbbieket vetítik előre. Az országos főkapitányhelyettes, a rendőrfőfelügyelő, a koronaőr alezredes, a MÁV üzletágigazgató a tömegek mozgatásáért, a rendezvények lefolyásának zavartalanságáért, és nem utolsó sorban a közbiztonságért feleltek. Ez utóbbira szükség is volt, mert a gazdasági válság hatására tüntetések, sztrájkok bontakoztak ki a fővárosban. Két főszerkesztő neve a propagandamunka figyelemmel kísérését mutatja. E dolgozat szempontjából egy név különösen lényeges: Dr. Zilahy Dezső, a Budapest Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatalának igazgatója szintén a felsoroltak között található. A BIH feladatköre a szálláshelyek foglalása és a szent év eseményeinek bel- és külföldi propagálása volt. A programok A szent év programjainak megismertetését a potenciális vendégekkel természetesen nem csak Budapest Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatala, hanem a maga kapcsolatain keresztül az egyház, és természetesen a sajtó is magára vállalta. Számunkra a turizmus szerepvállalása érdekes. A Budapester Fremdenzeitung nemcsak részletesen beszámol a szent év programjairól, hanem gyakorlati tanácsokat is adott az utazóknak. A folyóirat az ünnepi évről az februári számában tudósított először, az idegenforgalom szemszögéből a legjelentősebb eseménynek nevezve azt. A cikk névtelen írója külön hangsúlyozta, hogy a központi ünnepségekre augusztusban az egész világból érkeznek vendégek: az egyház magas méltóságai, egyházi és világi szervezetek, egyesületek, társaságok képviselői. Az ünnepségsorozat eseményeinek ismertetését a Budapester Fremdenzeitung május hónappal kezdte, és szeptember 24-én a szegedi fogadalmi templom felavatásával zárta. 3 Az ismertetések alapján változatos, vallási áhítatot, világi élményeket és kikapcsolódást nyújtó események követték egymást, egyházi méltóságokat, hívőket, vagy csupán a kultúra iránt érdeklődő, más felekezethez tartozókat is megszólítva. A hívő katolikusok tömegei számára a vallási tárgyú és célú rendezvények között első helyen az országon belüli zarándoklatok, valamint az ország valamennyi iskolájában és templomában Szent Imre tiszteletére tartott helyi ünnepségek jelezték az ünnepi évet. Világi programjaikban világkongresszusok (pl. katolikus pedagógusok, orvosok, jogászok, újságírók, ifjúsági vezetők, katolikus nők kongresszusa), nemzetközi katolikus szociális hét, nemzetközi katolikus irodalmi hét szerepelt a kínálatban. A nem feltétlenül vallási töltetű és egyházi szervezésű programokban is bő volt a kínálat. Tudományos és irodalmi társaságok jubileumi díszüléseket tartottak, és sorra nyíltak az ünnephez kapcsolódó kiállítások. Júliusban a Nemzeti Szalonban modern képzőművészeti, augusztusban a Nemzeti Múzeumban a keresztény Nyugat védelmét bemutató törté- 20

19 JUSZTIN MÁRTA SZENT ISTVÁN ÉS SZENT IMRE ALAKJA A MAGYAR IDEGENFORGALOMBAN... nelmi dokumentum, az Iparművészeti Múzeumban templomi művészeti kiállítás nyílt. A Szépművészeti Múzeum az Árpádház idejéből fennmaradt emlékeket, a népművészet pedig az Izabella főhercegnő által pártfogolt háziipari műremekeket bemutató kiállítással csatlakozott a művészeti seregszemléhez. A vidék is kivette részét a programok szervezéséből. Ezek élén természetesen a helyi egyházi megemlékezések álltak, de az Árpádház történetében jelentős szereppel bíró Székesfehérvár több önálló programot is kínált: egész napos emlékünnepet, több alkalommal koncertet az Árpád ház emlékére. Közeledvén a főünnepségekhez, augusztus 16. és 20. között a rendezvényeknek nem csak a száma, hanem vallásos töltete és emelkedettsége is fokozódott. A külföldi protokoll-vendégek is erre a néhány napra érkeztek, és ezek programjai vonzották a legtöbb látogatót az elcsatolt területekről és külföldről. Ebben a néhány napban tartották a legtöbb kongresszust is. A katolikus világtalálkozó programjának egyike volt Szent Imre szobrának ünnepélyes felavatása Izabella főhercegnő, Horthy Miklós, bíborosok, kormánytagok, külföldi és magyar cserkészek részvételével. Augusztus 16-án érkezett meg XI. Pius legátusa, Aloisio Sincero, valamint 5 bíboros, 4 több mint 100 külföldi püspök, köztük Giuseppe Roncali címzetes püspök, Bulgária apostoli vizitátora, a későbbi XXIII. János pápa. A legátus augusztus 19-én a Vérmezőn szabadtéri szentmisét celebrált a meghívott vendégek, a teljes püspöki kar, a kormány katolikus tagjai és közel hívő előtt. Ezt követően délután az ünnepre érkezők anyanyelvük és foglalkozásuk szerint mintegy 60 helyszínen miséken vehettek részt. Este ünnepi eucharisztikus dunai hajófelvonulás zárta a napot, amelyet a pápai legátus vezetett. A délutánnak volt egy nem vallási élményt közvetítő rendezvénye, a Magyar Athlétikai Klub és a Magyar Királyi Autóklub rallyversenye. Augusztus 20-án a parlament két háza együttes ülést tartott, a hívők közös áldozáson vehettek részt, majd ezt követte délelőtt a hagyományos körmenet. A körmenetről készült, és a Szent Imre albumban közölt fényképekből és aláírásaikból a látogatókra is következtetünk. Az egyházi és világi nobilitások mellett kül- és belföldi látogatók a szó közvetlen és közvetett értelmében tarka csoportjai jelentek meg. A külföldiek között ott voltak a lengyel, az osztrák, a belga, a svájci(!), a német, az olasz, az amerikai zarándokok. És ott voltak az elcsatolt területekről érkező magyar zarándokok is. A határokon belül élő magyar résztvevők az ország valamennyi vármegyéjét, a társadalom valamennyi rétegét képviselték: a mezőkövesdi népviseletben felvonuló fiatalokról 5 fénykép is bekerült az albumba, és képek sora örökítette meg az album szövegírójának szavaival az iparos céheket is: a bányászok, lakatosok, mészárosok, festők, kocsigyártók, borbélyok, halászok, tímárok, kárpitosok, hentesek, serfőzők, kéményseprők felvonulását is. A Budapester Fremdenzeitung előzetese szerint ezekben a napokban színházi gálaelőadások, misztériumjátékok, koncertek, sportrendezvények gazdagították a programokat. A BIH magyar és idegen nyelvű kiadványai tájékoztatást nyújtottak az elszállásolási, közlekedési lehetőségekről, és a kapható kedvezményekről. A külföldieknek jelentett könnyebbséget a vízum megszerzésének egyszerűsítése. 6 pengőért 30 napra szóló beutazási igazolványt lehetett váltani, amelynek a 21

20 NÉZŐPONT birtokában május 25. és augusztus 30. között vízum nélkül be lehetett lépni az országba. A határátlépést követő 48 órán belül viszont a II. kerületi Fő utcában tartózkodási engedélyt kellett beszerezni. Az igazolvány 50%- os utazási kedvezmény igénybevételére is feljogosított a magyar vasút és hajótársaságok vonalain. A szervezők a szálláskeresést is igyekeztek megkönnyíteni. A szállodák mellett egyéb elszállásolási lehetőségekről is gondoskodtak: privát szobákat kutattak fel, iskolák tantermeit nyittatták meg, mint ahogy kolostorok is fogadtak be zarándokokat. A MÁV kedvezményes menetjegy kibocsátásával segítette a fővárosi ünnepségekre érkező vidékieket. A külföldi látogatók számára a kedvezmények igénybevételére megalkották a Szent Imre kártyát, amelyhez az IBUSZ, a MÁV külföldi képviseletein, szerződött utazási irodákban, konzulátusokon lehetett hozzájutni. A széleskörű kedvezmények magukban foglalták a vízum- és utazásköltséget, egyes szállodák árait, és a belépőjegyeket. Az üzenet A Szent Imre év ünnepségei a magyarsághoz és az európai katolikus közösségekhez egyaránt szóltak. Elég csak arra gondolni, hogy a szent év alkalmából kiadott Szent Imre album. A jubiláris ünnepségek története képekben címet viselő reprezentatív fényképes összefoglalót öt nyelven jelentették meg: a beköszöntő és valamennyi képaláírás magyarul, németül, franciául, olaszul, angolul és latinul szerepelnek. Az olvasótábor (inkább nézegetőtábor ) tehát nem csak a magyar katolikusság volt, hanem az európai, sőt tengeren túli érdeklődő hívők serege is. A beköszöntő szerzője az ünnep kapcsán megismételte azokat a gondolatokat, amelyek az ország hivatalos (és egyben idegenforgalmi) propagandájának pilléreit adták. Az egyik ilyen tényező a védőbástya szerep. Mi magyarok a kereszténység hősei vagyunk Mikor a Nyugat fiai már a keresztény egyetemek falai között művelődtek és építették az új világot a tudás fegyvereivel, mi a Nyugat kapuját védtük évszázadokon át a tatár és a török pogányság vad támadásai ellen. A mi keresztény fiaink a sáncokon állottak csillagtalan évszázados éjszakákban: - harcoltak, véreztek s meghaltak Krisztus nevében a keresztény Nyugatért és önmaguk lelki üdvösségéért. 5 A propaganda másik ilyen kedvelt, visszatérő gondolata az ősi és a modern párhuzama, mint magyar sajátosság. A modern világváros utcáin az indusztriális élet forgatagos városban százezrek kísérték ősi áhitattal a magyar szentek ereklyéit s egy csodálatos nyári éjszakán ezer éves múltunk bús folyama: a magyar Duna százezreket látott könnyezni partjain, mikor elibük ringatta ezüstös habjain a legfelségesebb Oltáriszentséget hordozó hajót, hitünk és reményeink úszó templomát. [ ] Villanysugarak, ágyúdörgések, elektromos motorok, hangszórók és rádiók új világa szolgálta alázattal Krisztus Király országának építését. [ ] Összeforradás volt ez az ünnepség: a múlt és jelen, a hit és a technika, pompa és áhitat, a keresztény és a nemzeti erők összeforradása. 6 Az előszó utolsó gondolata a reményé. A húszas évek első felének elszigeteltsége talán véget ért, az ország talán ismét beletartozhat abba a közösségbe, amelyhez mindig is tartozott: [ ] nyugodtan állíthatjuk, hogy a keresztény szimpátia és testvériesség felénk való áramlása sohasem volt oly bőséges és barátságos, mint a Szent Imre ünnepek alatt. 7 22

Doc. Dr. Hámori Antal PhD., Lic. * AZ ERKÖLCSI NEVELÉS AZ OKTATÓI SZABADSÁG ÉS FELELİSSÉG ETIKAI TÜKRÉBEN REFORMOK ÚTJÁN

Doc. Dr. Hámori Antal PhD., Lic. * AZ ERKÖLCSI NEVELÉS AZ OKTATÓI SZABADSÁG ÉS FELELİSSÉG ETIKAI TÜKRÉBEN REFORMOK ÚTJÁN Doc. Dr. Hámori Antal PhD., Lic. * AZ ERKÖLCSI NEVELÉS AZ OKTATÓI SZABADSÁG ÉS FELELİSSÉG ETIKAI TÜKRÉBEN REFORMOK ÚTJÁN A Budapesti Gazdasági Fıiskola a Magyar Tudomány Napja tiszteletére immáron hetedik

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában Lukács László Piarista húsvét, Kecskemét, 2013. márc. 30. II. János Pál: Az egyház iránytűje a 3. évezredre Mára a zsinat eseménye: történelem: 50 éve

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között DR. TAKÁCS JÓZSEF Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között Bevezetés Mindjárt első mondatommal szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy előadást tarthattam és szeretném átadni a székesfehérvári

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422.

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422. Pinchas Lapide, a jeruzsálemi American College Újszövetség-professzora, a Der Jude Jesus című könyv [1] szerzője, zsidó hitének, zsidó világképének rövid foglalatát a Zsidó hitem lényege című írásában

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Didaktikus Teológia 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2.

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem!. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Szövegbe ékelt, szó szerinti idézetre úgynevezett macskakörmöt

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek... 4 Kormányhatározat...

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 BEVEZETŐ ÉS KÖSZÖNÖM Ezen könyvet a HungarHotels és a Béke Szálloda valamikori dolgozói állították össze, hogy a közös munkának és az együtt megélt napok emlékének

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei és tényezői Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei A nevelés színterei azok az egymással szoros kapcsolatban álló területek, amelyeken a nevelés célja által meghatározott feladatok

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Óvoda

Szent Imre Katolikus Óvoda Szent Imre Katolikus Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DERÜS VAGYOK, LEGYETEK AZOK TI IS! (II. János Pál pápa) 2013 TÖRVÉNYI HÁTTÉR Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért!

Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! PPEK 643 Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! szentkép Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! (szentkép) mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

A magzat életének védelme az új alkotmányban

A magzat életének védelme az új alkotmányban HÁMORI ANTAL A magzat életének védelme az új alkotmányban 1967-ben született Komlón. Állam- és jogtudományi, valamint kánonjogi doktor, okl. levéltáros, etika- és hittanár. Egyetemi tanulmányait az ELTE

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015.

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015. Györffy István Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Program Karcag 2015. 1 Tartalomjegyzék ALAPADATOK... 4 1. BEVEZETÉS, AZ ISKOLA ARCULATA... 11 2. A GYÖRFFY ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA,

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Ordo ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANSZÉK. Tanszékvezető professzor: Dr. Tarjányi Zoltán ny. r. t. Az I. ciklus kurzusai:

Ordo ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANSZÉK. Tanszékvezető professzor: Dr. Tarjányi Zoltán ny. r. t. Az I. ciklus kurzusai: Ordo ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANSZÉK Tanszékvezető professzor: Dr. Tarjányi Zoltán ny. r. t. Az I. ciklus kurzusai: Erkölcsteológia I.: A keresztény erkölcs alapkérdései HET 171,A A félév a keresztény erkölcs

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Mezőkövesd, Gróf Zichy János út 18. Tel/Fax: 49/505-280, e-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu Honlap: www.szechenyi-mk.sulinet.hu OM: 201 750

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCS 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ 4. oldal I.1. Az intézmény

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én. Tisztelt közönség, tisztelt alkotók!

Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én. Tisztelt közönség, tisztelt alkotók! Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én Tisztelt közönség, tisztelt alkotók! Köszönöm, hogy részese lehetek ennek az ünnepnek, s köszönhetem

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben