Agrártudományi Szekció 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Agrártudományi Szekció 1"

Átírás

1 Agrártudományi Szekció 1 Intézmény Város Elõadások száma I- helyezés 1 BCE ÉTK Budapest BCE KERTK Budapest BCE TÁJK Budapest DE AVK Debrecen DE MTK Debrecen KE ÁTK Kaposvár KE GTK Kaposvár KF KFK Kecskemét KRF GFK Gyöngyös KRF MFK Gyöngyös NYF MMFK Nyíregyháza NYME EMK Sopron NYME FMK Sopron NYME MÉK Mosonmagyaróvár SZIE ÁOTK Budapest SZIE GÉK Gödöllõ SZIE GTK Gödöllõ SZIE MKK Gödöllõ 6, , SZIE VTI Budapest SZTE MFK Hódmezõvásárhely

2 Agrártudományi Szekció 2 Intézmény Város Elõadások száma I- helyezés 21 SZTE SZÉFK Szeged TSF MFK Mezõtúr TSF MVK Szarvas VE GMK Keszthely , , USAMV Kolozsvár ÚE Szabadka Összesen:

3 Agrártudományi Szekció 3 Sorszám neve Elõadott dolgozatok száma I. helyezésû dolgozatok száma II. helyezésû dolgozatok száma helyezésû dolgozatok száma I- helyezett dolgozatok száma Díjazott, de nem helyezett dolgozatok száma 1 Agrármûszaki Agrárökonómia A Agrárökonómia B Agrárökonómia C Alkalmazott állattenyésztés Állatélettan, állategészségügy biotechnológia az állattenyésztésben Élelmiszertecnológia Élelmiszertudomány A Élelmiszertudomány B Erdõ- és vadgazdálkodás Faipar Kertészet természetvédelem A természetvédelem B természetvédelem C Növényegészségügy A Növényegészségügy B biotechnológia a növénytermeszésben Növénytermesztés Takarmányozás Összesen:

4 Agrártudományi Szekció 4 Agrármûszaki I. Kajtár Péter SZIE GÉK IV. Vibrációs szecskázódob modellvizsgálata és konstrukciós továbbfejlesztése Dr. Nagy József egyetemi adjunktus Agrármûszaki II. Szûcs Lajos TSF MFK Agrármûszaki Gomba Szilárd NYF MMFK A piacgazdasági igényekhez igazodó forgószárnyú repülõgépes növényvédelem földi Dr. Kalmár Imre fõiskolai tanár kiszolgáló rendszerének kialakítása Vegyianyagátfejtõ híd automatizálása pneumatikus rendszerrel Dr. Szesztai György fõiskolai docens Sitku László fõiskolai tanársegéd Agrármûszaki Miskár Zoltán SZTE SZÉFK Lapjegy kiadó készülék tervezése Gyeviki János fõiskolai adjunktus Nagy Elemérné dr. egyetemi docens Agrármûszaki Különdíj Hugyecz András TSF MFK Agrármûszaki Különdíj Korsós Péter SZTE MFK EOBD rendszerek mûködése elméletben és gyakorlatban Hozammérõ és hozamtérképezõ rendszer alkalmazása a talaj tápanyag-utánpótlásában Dr. Farkas Ferenc fõiskolai tanár Dr. Molnár Imre fõiskolai tanár Csizmadia Sándor tiszteletbeli docens Hódiné Szél Margit fõiskolai docens Agrármûszaki Különdíj Nagy Annamária Kocsis Mihály TSF MVK Napenergia-haszosítás az öntözõvíz szivattyúzásban Dr. Patay István egyetemi tanár Babák György fõiskolai tanársegéd Agrárökonómia A I. Szabó Erika DE AVK V. Agrárökonómia A II. Osztrogonácz Ivó SZIE GTK V. A falusi turizmus helyzete Hajdú-Bihar megyében Egy családi gazdaság lehetõségei az európai uniós csatlakozás után esettanulmány Dr. Nábrádi András egyetemi tanár Dr. Takácsné dr. György Katalin egyetemi docens Dr. Borszéki Éva tszv. egyetemi docens Agrárökonómia A Kurczina Mariann DE AVK V. Vezetõi elvárás vizsgálatok a mezõ gaz da ság ban Dr. Berde Csaba tszv. egyetemi docens

5 Agrártudományi Szekció 5 Agrárökonómia A Suta Éva DE AVK V. Erdõspuszták turizmusának értékelése Dr. Petõ Károly egyetemi docens Agrárökonómia A Különdíj Kapás Csaba SZIE GTK IV. Agrárökonómia A Különdíj Madarász István SZIE GTK IV. A magyarországi méhészeti ágazat helyzete, jövõbeli kilátásai a termelõk szemszögébõl Dr. Takácsné dr. György Katalin egyetemi docens A közös agrárpolitika 2003-as reformja és a Dr. Fehér István tanszékvezetõ magyar agráriumra gyakorolt várható hatásai Agrárökonómia B I. Szilágyi Csaba József DE AVK V. A magyarországi és ausztriai étkezési pisztráng elõállítás összehasonlító gaz dasági Dr. Szûcs István egyetemi docens elemzése Agrárökonómia B II. Kovács Krisztián DE AVK V. Informatikai rendszerek a tejtermelõ tehenészeti telepek számítógépes irányításában Dr. Herdon Miklós tanszékvezetõ Agrárökonómia B Márkus Balázs Csaba SZIE GTK V. Extenzív húsmarhatartó telep létesítésének ökonómiai vizsgálata Dr. Székely Csaba tszv. egyetemi tanár Agrárökonómia B Különdíj Baráth Lajos DE AVK V. Agrárökonómia B Különdíj Csonka Arnold KE GTK IV. A német mezõgazdaság fejlõdésének fõbb ten denciái, különös tekintettel a keleti tartományokra Dr. Szabó Gábor tszv. egyetemi tanár A vágómarha elõállítás ökonómiai elemzése egy speciális adottságú üzem esetében Dr. Alpár György egyetemi docens Dr. Kovács Attila Zoltán egyetemi adjunktus Dr. Kemény Gábor kontroller Agrárökonómia B Különdíj Salamon Ildikó NYME MÉK V. A minõségi tejtermelés ökonómiai elemzése Dr. Tell Imre egyetemi docens Agrárökonómia B Különdíj Villányi Réka Edit DE AVK V. Csoportmenedzsment és csoportstruktúra Dr. Vincze Szilvia egyetemi tanársegéd vizsgálatok mezõgazdasági részvénytársaságokban Dr. Berde Csaba tszv. egyetemi docens

6 Agrártudományi Szekció 6 Agrárökonómia C I. Székely Balázs Olivér KE GTK V. Fogyasztói magatartás vizsgálat és marketing stratégia a sajtok piacán Dr. Szakály Zoltán egyetemi docens Agrárökonómia C II. Palugyai Tibor DE MTK V. A gabonaértékesítés tartalékai Magyarországon Dr. Kárpáti László tanszékvezetõ Agrárökonómia C Simon Anikó SZTE SZÉFK IV. Az organikus élelmiszerek piacai Dr. Balogh Sándor professor emeritus Agrárökonómia C Polereczki Zsolt KE GTK V. Agrárökonómia C Különdíj Brazsil Dávid VE GMK V. Agrárökonómia C Különdíj Gölöncsér Szilvia KE GTK V. Agrárökonómia C Különdíj Pungor Tímea KE GTK V. A tej- és húsiparban mûködõ kis- és közepes vállalkozások marketingsajátosságainak Dr. Szakály Zoltán egyetemi docens Dr. Sarudi Csaba egyetemi tanár vizsgálata a Dél-Dunántúlon A bor eredetvédelmének jelentõsége az uniós csatlakozás tükrében A fogyasztói bizalom megítélése az ökoélelmiszerek piacán Dr. Kovács Attila c. egyetemi docens Szente Viktória tanszéki mérnök A vevõi elégedettség vizsgálata többváltozós matematikai és statisztikai módszerek segítségével Dr. Molnár Tamás egyetemi docens Alkalmazott állattenyésztés I. Rajczi Balázs KE ÁTK IV. Az elmúlt 25 év intenzív szelekciójának hatása a pulyka testarányaira Dr. Sütõ Zoltán egyetemi docens Herendy Veronika PhD-hallgató Alkalmazott állattenyésztés II. Nagy Zoltán Gila László SZTE MFK Alternatív tartásra alkalmas genotípusok Dr. Sófalvy Ferenc fõiskolai docens növendékcsirkéinek nevelési és vágási eredményei Dr. Avasi Zoltán fõiskolai Vidács Lajos fõiskolai adjunktus docens Alkalmazott állattenyésztés II. +különdíj Radácsi Andrea DE MTK Szarvszínezõdések a Magyar Szürke fajtában Dr. Béri Béla egyetemi docens Dr. Bodó Imre egyetemi tanár

7 Agrártudományi Szekció 7 Alkalmazott állattenyésztés Herpai István SZIE MKK A fenékjáró küllõ (Gobio gobio) ovogenezisének és a mesterséges szaporítás le he tõ sé- Dr. Szabó Tamás tudományos munkatárs Lefl er Kinga Katalin PhD-hallgató gének vizsgálata Alkalmazott állattenyésztés Alkalmazott állattenyésztés Alkalmazott állattenyésztés Alkalmazott állattenyésztés Alkalmazott állattenyésztés Nagy László SZIE MKK V. Török Márton VE GMK V. Különdíj Bokor Zoltán SZIE MKK V. Különdíj Gerencsér Zsolt KE ÁTK Különdíj Katona László USAMV IV. Az arab fajtacsoport hazai állományának jellemzése Dr. Horvainé dr. Szabó Mária egyetemi docens Anglo-núbiai keresztezett kecskék növekedésvizsgálata a testtömeg és a jellemzõ testméretek változása Dr. Polgár J. Péter egyetemi docens alapján A termelési szerkezet és a pontyhozam összefüggései a Szegedfi sh Kft-ben A megvilágítás és a szoptatási mód hatása az anyanyulak termelésére Dr. Horváth László egyetemi tanár Csorbai Balázs tanszéki mérnök Lódi György termelési igazgató Dr. Szendrõ Zsolt egyetemi tanár Gyovai Mónika Henrietta tanszéki mérnök A vörös mangalica fajtatörténete, különös tekin tet tel a Tordai Mezõgazdasági Kutatóállomás génmegõrzõ Dr. Roman Morar egyetemi tanár munkájára Állatélettan, állategészségügy I. +különdíj Reményi Blanka SZIE ÁOTK Az újszülött csikók mellkasának radiológiai vizsgálata Dr. Kutasi Orsolya PhD-hallgató, klinikai állatorvos Állatélettan, állategészségügy Állatélettan, állategészségügy II. Lõrincz Borbála SZIE ÁOTK Balázs Ervin Bence SZIE ÁOTK Ultrahang vezérelt percutan cholecystocentesis és következményei egészséges macs- Dr. Vörös Károly egyetemi tanár Dr. Sterczer Ágnes egyetemi adjunktus kákban A sertés circovírusok elõfordulása Magyarorszá gon a házi és vadon élõ sertés állományokban Dr. Tuboly Tamás egyetemi docens

8 Agrártudományi Szekció 8 Állatélettan, állategészségügy Márkus Bálint SZIE ÁOTK A direkt víruskimutatás felhasználása a borjak Dr. Rusvai Miklós egyetemi tanár vírusos hasmenésének diagnosztikájában, és Dr. Hornyák Ákos intézeti állatorvos a betegségtõl való mentesítésben Állatélettan, állategészségügy Különdíj Budai Dóra SZIE ÁOTK V. Az importált tengeri díszhalak Head and late ral line erosion (HLLE) betegségének vizsgálata Dr. Baska Ferenc egyetemi docens Állatélettan, állategészségügy Különdíj Hegedûs Éva SZIE MKK V. A hazai rendõrkutya állomány dysplasiatérképe Dr. Horvainé dr. Szabó Mária egyetemi docens Élelmiszertecnológia I. Csanádi Anna NYME MÉK V. Probiotikus tehéntúró néhány jellemzõjének alakulása a tárolás során Dr. Krász Ádám egyetemi adjunktus Élelmiszertecnológia II. Svastits Antal István BCE ÉTK IV. Sörpárlat gyártástechnológiájának fejlesztése Hegyesné Vecseri Beáta egyetemi adjunktus Panyik Gáborné dr. egyetemi adjunktus Élelmiszertecnológia Dalmadi Gyöngyi Masa Angéla SZTE SZÉFK Új tésztaipari termékek elõállítási lehetõségei transzglutamináz enzim alkalmazásával Dr. Kovács Erzsébet T. egyetemi tanár Élelmiszertecnológia Tóth Tamás BCE ÉTK V. Élesztõtörzsek összehasonlító értékelése mikrovinifi kációs kísérletben, Tokaji aszú erjesztése Dr. Magyar Ildikó egyetemi docens során Élelmiszertecnológia Különdíj Csanádiné Retkovszki Edit Szépe Erika SZTE SZÉFK DTA membránszûrõ tesztelése Dr. Hodúr Cecília fõiskolai tanár

9 Agrártudományi Szekció 9 Élelmiszertecnológia Különdíj Hitka Géza BCE ÉTK V. Smartfresh tm (1-MCP) tárolhatóságot javító kezelés hatásvizsgálata Dr. Kollár Gábor tszv. egyetemi docens Kápolna Beáta PhD-hallgató Élelmiszertudomány A I. Kántor Dávid Balázs BCE ÉTK V. Étolajok eredetiségét jellemzõ tulajdonságok Dr. Fekete András egyetemi tanár meghatározása α-astree elektronikus nyelv Mészáros Péter PhD-hallgató alkalmazásával Élelmiszertudomány A II. Deák Edit Németh Orsolya BCE ÉTK Ökológiai termékek valódi értéke a beltartalom tük rében Monspartné dr. Sényi Judit egyetemi docens Stefanovitsné dr. Bányai Éva egyetemi docens Élelmiszertudomány A Különdíj Fehér Angéla SZTE SZÉFK QTS25 nyújtási-szakítási teszt alkalmazha tóságának tanulmányozása durum dara mi nõ- fõiskolai tanár Horváthné dr. Almássy Katalin sítésére Dr. Beke Béla tudományos fõmunkatárs Élelmiszertudomány A Különdíj Szegedi Pál KF KFK A kertészeti termesztés lehetséges szerepe a jódpótlásban Borsné dr. Petõ Judit fõiskolai docens Beliczay István PhD-hallgató Élelmiszertudomány B I. Oroszi György BCE ÉTK V. Élelmiszertudomány B II. Horváth Kinga BCE ÉTK V. Élelmiszertudomány B Kozma Zsófi a NYME MÉK V. Élelmiszertudomány B Különdíj Gombár Péter BCE ÉTK V. A nagy hidrosztatikus nyomás hatása a tej fehér jéire, fi zikai, biológiai tulajdonságaira A ComBase program gyakorlati használata az élelmiszerforgalmazásban Mézadagolás hatása joghurt mikrofl órájának tárolás alatti alakulására Új típusú probiotikus joghurt elõállítása csicsóka felhasználásával Dr. Hajós Gyöngyi c. egyetemi tanár Pásztorné Huszár Klára egyetemi adjunktus Dr. Farkas József akadémikus, ny.egyetemi tanár Dr. Varga László egyetemi docens Juhászné dr. Román Mariann egyetemi adjunktus

10 Agrártudományi Szekció 10 Erdõ- és vadgazdálkodás I. Papp Katalin SZIE MKK V. Az aranysakál (Canis aureus) elterjedésének vizsgálata akusztikus módszerrel Dr. Heltai Miklós egyetemi adjunktus Erdõ- és vadgazdálkodás II. Limp Tibor NYME EMK V. A devecseri Széki-erdõ termõhelyi viszonyainak feltárása, és kapcsolata az aktuális Dr. Kovács Gábor egyetemi docens faállományokkal Erdõ- és vadgazdálkodás Cseke Klára BCE KERTK A cirbolyafenyõ (Pinus cembra L.) mint Dr. Höhn Mária egyetemi docens jégkorszaki reliktumfaj posztglaciális története a molekuláris kutatások tükrében Dr. Pedryc Andrzej egyetemi Dr. Bisztray György Dénes egyetemi docens docens Erdõ- és vadgazdálkodás Fodor István NYME EMK A hargitai Ivó-völgy madártani vizsgálata, különös tekintettel a siketfajd (Tetrao urogallus Dr. Traser György egyetemi docens L.) ökológiájára Erdõ- és vadgazdálkodás Különdíj Kovács Krisztián NYME EMK V. A Csiga-lápa múltja és jelene a termõhelyi tényezõk tükrében Dr. Kovács Gábor egyetemi docens Faipar I. Neuhercz Richárd Töviskes Lajos NYME FMK IV. A hang terjedése a fában Dr. Divós Ferenc egyetemi docens Faipar II. Hantos Zoltán NYME FMK V. Rétegbevonatos feszültségoptika alkalmazása fa anyagon Dr. Szalai József intézetigazgató egyetemi tanár Faipar Pavlekovics András Antal NYME FMK IV. A fontosabb tölgy fafajok színjellemzõi változásainak vizsgálata színméréssel Stipta József tanszéki munkatárs Dr. Fehér Sándor egyetemi docens

11 Agrártudományi Szekció 11 Faipar Különdíj Rácz István NYME FMK IV. Magyarország fontosabb tölgy fafajainak komp lex elemzése, különös tekintettel a korsze rû felhasználás területén. A fontosabb Stipta József tanszéki munkatárs Dr. Fehér Sándor egyetemi docens tölgy fafajok színjellemzõi változásainak vizsgálata spektrofotométerrel biotechnológia az állattenyésztésben I. +különdíj Bázár György KE ÁTK IV. A bacon jelleg módosítási lehetõsége CT-re alapozott szelekcióval, sertésben Dr. Romvári Róbert tszv. egyetemi docens biotechnológia az állattenyésztésben II. Táncos Zsuzsanna SZIE MKK V. Az Oct-4 és nanog transzkripciós faktor gének izolálása nyúlban Kobolák Julianna tudományos segédmunkatárs Dr. Dinnyés András egyetemi magántanár biotechnológia az állattenyésztésben Boros Emese KRF MFK Az ír szetter genetikai terheltségének vizsgálata a Berboss kennelben Dr. Szabóné dr. Willin Erzsébet egyetemi docens, fõtanácsos, szaktanácsadó biotechnológia a növénytermeszésben I. +különdíj Köteles Viktória Molnár Stella SZIE MKK V. Szõlõfajták molekuláris jellemzése Dr. Kiss Erzsébet egyetemi tanár Veres Anikó egyetemi tanársegéd Halász Gábor PhD-hallgató biotechnológia a növénytermeszésben II. Áy Zoltán SZIE MKK Rizs (Oryza sativa L.) gene tikai transz for máció ja: felkészülés a lucernából izolált NORK Dr. Kiss Erzsébet egyetemi tanár Dr. Pauk János tudományos fõmunkatárs gén bejuttatására biotechnológia a növénytermeszésben II. Fórizs Beáta Földi Tímea BCE KERTK V. Különbözõ földrajzi csoportokba tartozó kajszi faj ták jellemzése RAPD Dr. Pedryc Andrzej egyetemi docens markerekkel

12 Agrártudományi Szekció 12 biotechnológia a növénytermeszésben Agócs Eszter Kutyik Tímea SZIE MKK IV. Almafajták elkülönítése mikroszatellit markerek segítségével Dr. Galli Zsolt tudományos segédmunkatárs Dr. Kiss Erzsébet egyetemi tanár biotechnológia a növénytermeszésben biotechnológia a növénytermeszésben Szabó-Hevér Ágnes SZIE MKK Tóth Anikó BCE KERTK V. Rezisztencia gének azonosítása paradicsomban (Lycopersicon esculentum Mill.) mole- Dr. Kiss Erzsébet egyetemi tanár Szõke Antal tanszéki mérnök kuláris markerekkel Oxidatív stresszel szemben ellenálló transzgénikus szõlõ elõállítása Oláh Róbert egyetemi tanársegéd biotechnológia a növénytermeszésben Különdíj Galbács Zsuzsanna Zagyi Zsanett SZIE MKK V. Az Erwinia amylovora elleni védekezési le he tõsé gek géntechnológiai megközelítéssel Dr. Kiss Erzsébet egyetemi tanár Dr. Galli Zsolt tudományos segédmunkatárs biotechnológia a növénytermeszésben biotechnológia a növénytermeszésben Különdíj Varga Nóra BCE KERTK V. Különdíj Wichmann Barnabás SZIE MKK IV. MicroRNS-ek hatékony kimutatása LNAmódosított oligonukleotidokkal Molekuláris taxonómiai vizsgálatok a Festuca nemzetség (Ovinae csoport) néhány faján Dr. Bisztray György Dénes egyetemi docens Dr. Havelda Zoltán tudományos fõmunkatárs Dr. Burgyán József intézetigazgató Dr. Galli Zsolt tudományos segédmunkatárs Dr. Kiss Erzsébet egyetemi tanár Dr. Penksza Károly egyetemi docens Kertészet I. Szabó Zsuzsanna Julianna BCE KERTK V. Az étkezési paprika mészhiány betegsége és gyógyítása Dr. Terbe István tszv. egyetemi docens Reményi Mária Lujza egyetemi adjunktus Kertészet II. Szamosi Csaba BCE KERTK V. A sárgadinnye õszi hajtatása Dr. Nagy József ny. egyetemi docens Kertészet II. Budai Lejla DE MTK IV. M9, MM106 és vadalma alanyok hatása 33 al mafajta virágzására, termékenyülésére és gyümölcsminõségére Dr. Nyéki József intézetigazgató Dr. Szabó Zoltán tudományos fõmunkatárs Racskó József tanszéki mérnök

13 Agrártudományi Szekció 13 Kertészet Kutta Gabriella BCE KERTK V. A szuperkririkus fl uid extrakció alkalmazási le he tõségei különbözõ eredetû kakukkfû minták Dr. Pluhár Zsuzsanna egyetemi adjunktus esetében Kertészet Bertók Balázs KF KFK Az SX orsó koronaforma az almatermesztésben Lippainé dr. Kõrösi Mária fõiskolai tanár Dr. Ferencz Árpád fõiskolai tanár Dr. Gentscher Gábor mérnöktanár Kertészet Porkoláb Lilla BCE KERTK V. Egyéves konyhakömény (Carum carvi L. var. Zámboriné dr. Németh Éva egyetemi tanár annua) populációk morfológiai és kémiai változékonysága egyetemi Stefanovitsné dr. Bányai Éva docens Kertészet Különdíj Szegedi Lajos Csaba TSF MVK Szuperédes csemegekukorica fajták fajtaösszehasonlító vizsgálata Takácsné dr. Hájos Mária tszv. fõiskolai tanár Kertészet Különdíj Treerné Windisch Mária BCE KERTK V. Vágott barkának alkalmas hazai füzek vál to zatosságának és eltarthatóságának vizsgálata Dr. Schmidt Gábor tszv. egyetemi tanár Retkes József szakmai igazgató természetvédelem A I. +különdíj Jániné Krehó Krisztina TSF MVK IV. Fûzfajok morfológiai értékelése és hasznosítási le hetõségük Takácsné dr. Hájos Mária tszv. fõiskolai tanár természetvédelem A természetvédelem A természetvédelem A II. Fisterné Ördög Ildikó KRF GFK II. Fejes Zsuzsanna BCE KERTK V. Ferschl Barbara BCE KERTK V. A méhészeti tevékenység környezetvédelmi és gazdálkodási szerepe Dr. Szabó Lajos egyetemi tanár A telepített növényzet fejlõdése és a mûszaki felépítmény hatása közötti összefüggések Dr. Gerzson László egyetemi docens vizsgálata extenzív zöldtetõn Ártéri gazdálkodás: hullámtéri gyümölcstermesztés vizsgálata Nagykörû községben Dr. Szalai Zita egyetemi docens

14 Agrártudományi Szekció 14 természetvédelem A Különdíj Cserhalmi Dániel SZIE MKK V. Az elmúlt 52 év vegetáció-változásainak rekonstrukciója egy Beregi-lápon Dr. Nagy János egyetemi adjunktus természetvédelem A Különdíj Ince-Nagy Eszter KE ÁTK V. Egyedi tájértékek kataszterezése Szentgotthárd bel területén Pál-Fám Ferenc egyetemi adjunktus természetvédelem B I. Neidert Dóra SZIE MKK V. Ökotípusokon alapuló földhasználat-vizsgálat térinformatikai módszerekkel Magyari Julianna egyetemi tanársegéd természetvédelem B II. Nagy Attila DE MTK V. Komplexképzõvel segített rizofi ltrációs technológia alkalmazhatósága nehézfém-terhelés Dr. Tamás János egyetemi docens Kovács Elza egyetemi tanársegéd esetén természetvédelem B II. Nagy Ildikó DE MTK Adatok a talajhasználat és a széndioxid emiszszió összefüggéseinek feltárásához Dr. Juhász Csaba egyetemi docens Dr. Zsembeli József tudományos fõmunkatárs természetvédelem B Fodor Mátyás BCE TÁJK V. A budai erdõk rendezése a természetvédelem és látogatottság fi gyelembevételével Dr. Csemez Attila egyetemi tanár Bakon Gábor erdészetvezetõ természetvédelem B Lévay Nóra SZIE MKK Vulkáni eredetû talajok Zn megkötõ ké pes ségének vizsgálata Dr. Füleky György tszv. egyetemi tanár természetvédelem B Különdíj Marozsán Marianna DE MTK Egy baktérium tartalmú biotrágya hatása az alumíniumtoleranciára Dr. Lévai László egyetemi docens Veres Szilvia egyetemi tanársegéd természetvédelem B Különdíj Pabar Zoltán Mihály TSF MVK IV. A túrkevei Holt-Berettyó rehabilitációs terve Dr. Marjai Gyula ny. fõiskolai tanár

15 Agrártudományi Szekció 15 természetvédelem B Különdíj Tóth Károly DE MTK V. Domborzati modellek szerepe a belvíz-ve szélyez tetettség értékelésében a Szolnok-Túri- Dr. Tamás János egyetemi docens Dr. Bíró Tibor egyetemi adjunktus síkon természetvédelem C I. + különdíj Orbán Adrienn Witt Andrea KE ÁTK A vidra haltáplálékának méret szerinti eloszlása és halpreferenciája a Dráva mentén Dr. Lanszki József egyetemi adjunktus természetvédelem C II. Máté András DE MTK II. A mocsári kardvirág (Gladiolus palustris Dr. Juhász Lajos egyetemi docens Gaud.) magyarországi fajvédelmi programját Vidéki Róbert egyetemi tanársegéd megalapozó tanulmány természetvédelem C II. Paprika Anikó VE GMK V. A Festucetum vaginatae növénytársulás természetvédelmi és gazdasági értéke Dr. Almádi László egyetemi tanár természetvédelem C Szögedi Zsuzsanna BCE TÁJK V. Helyi értékvédelem Szomolya településen Boda Brigitta PhD-hallgató természetvédelem C Antal Zsuzsanna DE MTK V. Odútelep monitoring: madarak és kis em lõsök Dr. Juhász Lajos egyetemi docens természetvédelem C természetvédelem C Különdíj Czirbik István Csaba TSF MFK A évi pusztatûz okozta ökológiai változásainak vizsgálata a Hortobágyi Nemzeti Dr. Tóth Albert fõiskolai tanár Park déli pusztáin Különdíj Medovarszky Márta DE MTK A héricsek természetvédelmi helyzete Dr. Juhász Lajos egyetemi docens természetvédelem C Különdíj Velekei Balázs NYME MÉK V. A fekete gólya (Ciconia nigra) szigetközi elõfordulása Amtmann István egyetemi tanársegéd

16 Agrártudományi Szekció 16 Növényegészségügy A I. Mikó Péter Pál SZIE MKK Szádorpopulációk vizsgálata Észak-Bácska térségében Dr. Simits Katalin egyetemi adjunktus Dr. Gulyás András nemesítõ Növényegészségügy A II. Körösi Katalin SZIE MKK V. Az indukált rezisztencia vizsgálata a napraforgó-peronoszpórával szemben Dr. Bán Rita egyetemi docens Növényegészségügy A Petróczy Marietta BCE KERTK V. Monilia fajok díszfákon és díszcserjéken Dr. Glits Márton ny. egyetemi tanár Dr. Palkovics László egyetemi docens Növényegészségügy A Szentkirályi András BCE KERTK IV. Növényegészségügy A Különdíj Buzsáki Kamilla VE GMK V. Biológiai védekezés az almafélék tûzelhalását Dr. Hevesi Mária ny. okozó Erwinia amylovara ellen antagonista tudományos fõmunkatárs baktérium felhasználásával Dr. Palkovics László egyetemi docens Herbicidek hatása különbözõ repcefajták növekedésére és tápanyagfelvételére Dr. Lehoczky Éva egyetemi docens Növényegészségügy A Különdíj Csöndes Izabella VE GMK V. Paprikát károsító patogének dominanciaviszonyai kisparcellás kísérletekben (2003 és Dr. Kadlicskó Sándor egyetemi docens Dr. Kovács János egyetemi adjunktus 2004) Növényegészségügy A Különdíj Márton Lénárd VE GMK Növényegészségügy B I. Csonka Éva BCE KERTK Vizsgálatok a zöldtrágyanövények nö vény védelmi szerepérõl Dr. Nádasy Miklós egyetemi docens Dr. Budai Csaba ny. szakreferens Hazai földibolhafajok (Phyllotreta spp., Coleoptera, Chrysomelidae) kémiai kommuni- Dr. Tóth Miklós tudományos munkatárs Dr. Mészáros Zoltán egyetemi tanár kációja Növényegészségügy B II. Lévay Nóra SZIE MKK Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) terjedési és kolonizációs tu laj donságainak vizsgálata Dr. Kiss József tszv. egyetemi tanár Dr. Stefan Toepfer tudományos munkatárs években

17 Agrártudományi Szekció 17 Növényegészségügy B ifj. Szalai Ferenc BCE KERTK V. A fi loxéra (Daktulosphaira vitifoliae, Fitch) fertõzõképessége szõlõfajtákon Dr. Haltrich Attila egyetemi docens Dr. Jenser Gábor c.egyetemi tanár Növényegészségügy B Mándoki Zoltán BCE KERTK V. A paprika ellenállósága a Meloidogyne incognita (Kofoid et White, 1919 Chitwood, Ács Tímea tanszéki mérnök Dr. Pénzes Béla tszv. egyetemi docens 1949) fajjal szemben Növényegészségügy B Különdíj Bíró Tímea SZIE MKK V. A közönséges karolópók (Xysticus kochi Thorell) nyugati virágtripsz (Frankliniella occidentalis Pergande) fogyasztásának vizsgála- Dr. Tóth Ferenc egyetemi docens Nagy Attila PhD-hallgató ta laboratóriumi körülmények között Növényegészségügy B Különdíj Marczinka Judit SZIE MKK V. A lisztes répabarkó (Bothynoderes punctiventris) betelepedési dinamikájának vizsgá- Dr. Tóth Ferenc egyetemi docens Csóri Csaba ügyvezetõ igazgató lata csa lo mon (tal) típusú csapdákkal Növényegészségügy B Különdíj Veres Andrea SZIE MKK V. A táj mozaikossága és a mezõgazdasági táblák ízelt lábú-együttesének összetétele közötti Dr. Tóth Ferenc egyetemi docens összefüggés elemzése Növénytermesztés I. +különdíj Hajdara Roland SZIE MKK IV. Az olajtök (Cucurbita pepo var. styriaca) termesz tés perspektívái Szécsény térségében Dr. Birkás Márta egyetemi tanár Növénytermesztés II. +különdíj Pap Virág Piroska NYME MÉK IV. A vetésidõ és néhány idõjárási tényezõ hatása a borsó jelzõnövényre Dr. Pocsai Károly egyetemi tanár Dr. Pap János egyetemi adjunktus Növénytermesztés II. Tanárki Júlia VE GMK V. A precíziós és a hagyományos gazdálkodás táp anyag-visszapótlási rendszerének Dr. Sárdi Katalin egyetemi docens Dr. Czinege Erik szakmai vezetõ összehasonlítása

18 Agrártudományi Szekció 18 Növénytermesztés Molnár Zsuzsa DE MTK A vetésidõ és a kukoricatermesztés hatékonysága közötti összefüggés, Dr. Sárvári Mihály egyetemi docens Növénytermesztés +különdíj Szatmári Margit TSF MVK Összefüggés a szója N- és P-ellátottsága, termés hozama és minõsége között Dr. Izsáki Zoltán tszv. egyetemi tanár Ollai Ignác tanszéki mérnök Növénytermesztés Különdíj Boros Beáta DE MTK A tõszám hatása a kukorica ter més mennyi ségére és minõségére Dr. Sárvári Mihály egyetemi docens Növénytermesztés Különdíj Kiss Péter TSF MVK IV. A tõszám és a betakarítási idõ hatása a Futura 75 és a Tiborszállási kenderfajták fi ziológiai jellemzõire és Dr. Iványi Ildikó fõiskolai tanár termésösszetevõire Takarmányozás I. Imling Bernadett VE GMK V. Védett kolin takarmányozásának hatása bõ teje lõ tehenek májának lipid-metabolizmusára Dr. Husvéth Ferenc egyetemi tanár Takarmányozás II. Földes Gábor VE GMK V. Növényi eredetû takarmánykiegészítõk hatása broiler csirkék teljesítményére és a bél Dr. Dublecz Károly egyetemi docens mikrofl órájára Takarmányozás Széles Anna Ágota KE ÁTK IV. A takarmány energiaforrásának hatása a hízó sertések zsírbeépülésére és lokális eloszlására Dr. Halas Veronika egyetemi tanársegéd Takarmányozás Különdíj Zsédely Eszter NYME MÉK V. A brojlerhús ω-3 zsírtartalmának növelése és oxidációs stabilitásának javítása takarmányozás Tóth Tamás tanszéki mérnök útján

---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekció Szarvas 2005. március 31 - április 2. EREDMÉNYEK: AGRÁRMŰSZAKI TAGOZAT AGRÁRÖKONÓMIAI TAGOZAT "A" Agrárgazdaságtan és vidékfejlesztés

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

XXVI. OTDK összesített adatok

XXVI. OTDK összesített adatok 1 ÁVF Budapest 8 1 9 1 AVKF Zsámbék 15 1 1 1 2 20 4 1 BDF Szombathely 4 5 2 16 1 19 8 3 6 64 23 BGF KKFK Budapest 20 20 5 1 BGF KVIFK Budapest 16 16 4 BGF PSZFK Budapest 2 2 1 BGF PSZFK ZA Zalaegerszeg

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet

XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet H-8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Telefon: (+3688)62-4747 Fax: (+3688)62-4747 Internet:

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Testnevelés- és Sporttudományi Szekció 1

Testnevelés- és Sporttudományi Szekció 1 Testnevelés- és Sporttudományi Szekció 1 Intézmény Város 1 2 3 4 5 6 7 Elõadások I- helyezés 1 BDF TMK Szombathely 1 2 2 1 6 1 2 EKF TTK Eger 1 2 2 5 0 3 ELTE GYFK Budapest 2 2 2 4 ELTE PPK Budapest 3

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László 1.csoport 1 Alács Rita X. 1. Horváth Gábor Seb. Kl. 2 Bajsz András 2010-10-01 Horváth Gábor Seb. Kl. 3 Bakk Ágnes X. 4. Kakuja M. Sebklinika 4 Baukó Krisztina 5 Berényi Zsuzsanna Éva X. 5. Daróczi M. Sebklinika

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI Fodor Zoltán 2191 Bag Tóth Ilona 3467 Ároktő Pallósi József 7400 Kaposvár GoPro kamera nyertesek: Szigetvári Zoltán 1107 Budapest Gáspár Mátyás 8200

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny Kajak-kenu Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny K1 férfi U23 1000m 1 Doba Richárd Alfréd Bomba-AVSE 03:13.45 2 Fodor Dániel Építők-MDKC 03:17.19 3 Nagy Gergő UKSC 03:17.43 K1 férfi U23 500m

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KARÁNAK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA tisztelettel meghívja Önt a XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A konferencia időpontja: 2011. december 07. (szerda)

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Szekció 1

Állam- és Jogtudományi Szekció 1 Állam- és Jogtudományi Szekció 1 Intézmény Város 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Elõadások száma I-III. helyezés Egyéb 1 BCE KIK Budapest 2 3 1 2 8 1 2 2 DE ÁJK Debrecen 1 2 2 1 2 1 3 1

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

20 éves orvostalálkozó

20 éves orvostalálkozó 1. bejelentkezett 2. bejelentkezett 3. bejelentkezett 4. bejelentkezett 5. bejelentkezett 6. bejelentkezett 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. bejelentkezett 16. címe ismeretlen 17. 18. nem tud jönni 19.

Részletesebben

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı Vers-és prózamondó verseny 5- évf. eredménye A tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus Intézmény neve Helyezés Pappas Timon próza Jósvai Mária Dr. Béres József - Kiserdı Lendvai Máté próza

Részletesebben

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter gyermek fiú EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY Helyezés Pontszám Csapat Edző 1 34,25 Magvasi Marcell BHSE Reszeli Tamás 2 33,75 Gollob Ádám BHSE Reszeli Tamás 3 33,05 Vizlendvai Máté Hevesi DSE Nagykanizsa Vizlendvai

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

Férfi soft I. osztály eredmény

Férfi soft I. osztály eredmény Férfi soft I. osztály eredmény 1 Várady György Soul DC 20 2 Takács Gábor Pestújhelyi SC 16 3 Balogh Béla Pestújhelyi SC 13 4 Silárszky István WBSE 11 5 Juhász Béla Vecsési SE 9 5 Őri József Smile DC 9

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben