Agrártudományi Szekció 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Agrártudományi Szekció 1"

Átírás

1 Agrártudományi Szekció 1 Intézmény Város Elõadások száma I- helyezés 1 BCE ÉTK Budapest BCE KERTK Budapest BCE TÁJK Budapest DE AVK Debrecen DE MTK Debrecen KE ÁTK Kaposvár KE GTK Kaposvár KF KFK Kecskemét KRF GFK Gyöngyös KRF MFK Gyöngyös NYF MMFK Nyíregyháza NYME EMK Sopron NYME FMK Sopron NYME MÉK Mosonmagyaróvár SZIE ÁOTK Budapest SZIE GÉK Gödöllõ SZIE GTK Gödöllõ SZIE MKK Gödöllõ 6, , SZIE VTI Budapest SZTE MFK Hódmezõvásárhely

2 Agrártudományi Szekció 2 Intézmény Város Elõadások száma I- helyezés 21 SZTE SZÉFK Szeged TSF MFK Mezõtúr TSF MVK Szarvas VE GMK Keszthely , , USAMV Kolozsvár ÚE Szabadka Összesen:

3 Agrártudományi Szekció 3 Sorszám neve Elõadott dolgozatok száma I. helyezésû dolgozatok száma II. helyezésû dolgozatok száma helyezésû dolgozatok száma I- helyezett dolgozatok száma Díjazott, de nem helyezett dolgozatok száma 1 Agrármûszaki Agrárökonómia A Agrárökonómia B Agrárökonómia C Alkalmazott állattenyésztés Állatélettan, állategészségügy biotechnológia az állattenyésztésben Élelmiszertecnológia Élelmiszertudomány A Élelmiszertudomány B Erdõ- és vadgazdálkodás Faipar Kertészet természetvédelem A természetvédelem B természetvédelem C Növényegészségügy A Növényegészségügy B biotechnológia a növénytermeszésben Növénytermesztés Takarmányozás Összesen:

4 Agrártudományi Szekció 4 Agrármûszaki I. Kajtár Péter SZIE GÉK IV. Vibrációs szecskázódob modellvizsgálata és konstrukciós továbbfejlesztése Dr. Nagy József egyetemi adjunktus Agrármûszaki II. Szûcs Lajos TSF MFK Agrármûszaki Gomba Szilárd NYF MMFK A piacgazdasági igényekhez igazodó forgószárnyú repülõgépes növényvédelem földi Dr. Kalmár Imre fõiskolai tanár kiszolgáló rendszerének kialakítása Vegyianyagátfejtõ híd automatizálása pneumatikus rendszerrel Dr. Szesztai György fõiskolai docens Sitku László fõiskolai tanársegéd Agrármûszaki Miskár Zoltán SZTE SZÉFK Lapjegy kiadó készülék tervezése Gyeviki János fõiskolai adjunktus Nagy Elemérné dr. egyetemi docens Agrármûszaki Különdíj Hugyecz András TSF MFK Agrármûszaki Különdíj Korsós Péter SZTE MFK EOBD rendszerek mûködése elméletben és gyakorlatban Hozammérõ és hozamtérképezõ rendszer alkalmazása a talaj tápanyag-utánpótlásában Dr. Farkas Ferenc fõiskolai tanár Dr. Molnár Imre fõiskolai tanár Csizmadia Sándor tiszteletbeli docens Hódiné Szél Margit fõiskolai docens Agrármûszaki Különdíj Nagy Annamária Kocsis Mihály TSF MVK Napenergia-haszosítás az öntözõvíz szivattyúzásban Dr. Patay István egyetemi tanár Babák György fõiskolai tanársegéd Agrárökonómia A I. Szabó Erika DE AVK V. Agrárökonómia A II. Osztrogonácz Ivó SZIE GTK V. A falusi turizmus helyzete Hajdú-Bihar megyében Egy családi gazdaság lehetõségei az európai uniós csatlakozás után esettanulmány Dr. Nábrádi András egyetemi tanár Dr. Takácsné dr. György Katalin egyetemi docens Dr. Borszéki Éva tszv. egyetemi docens Agrárökonómia A Kurczina Mariann DE AVK V. Vezetõi elvárás vizsgálatok a mezõ gaz da ság ban Dr. Berde Csaba tszv. egyetemi docens

5 Agrártudományi Szekció 5 Agrárökonómia A Suta Éva DE AVK V. Erdõspuszták turizmusának értékelése Dr. Petõ Károly egyetemi docens Agrárökonómia A Különdíj Kapás Csaba SZIE GTK IV. Agrárökonómia A Különdíj Madarász István SZIE GTK IV. A magyarországi méhészeti ágazat helyzete, jövõbeli kilátásai a termelõk szemszögébõl Dr. Takácsné dr. György Katalin egyetemi docens A közös agrárpolitika 2003-as reformja és a Dr. Fehér István tanszékvezetõ magyar agráriumra gyakorolt várható hatásai Agrárökonómia B I. Szilágyi Csaba József DE AVK V. A magyarországi és ausztriai étkezési pisztráng elõállítás összehasonlító gaz dasági Dr. Szûcs István egyetemi docens elemzése Agrárökonómia B II. Kovács Krisztián DE AVK V. Informatikai rendszerek a tejtermelõ tehenészeti telepek számítógépes irányításában Dr. Herdon Miklós tanszékvezetõ Agrárökonómia B Márkus Balázs Csaba SZIE GTK V. Extenzív húsmarhatartó telep létesítésének ökonómiai vizsgálata Dr. Székely Csaba tszv. egyetemi tanár Agrárökonómia B Különdíj Baráth Lajos DE AVK V. Agrárökonómia B Különdíj Csonka Arnold KE GTK IV. A német mezõgazdaság fejlõdésének fõbb ten denciái, különös tekintettel a keleti tartományokra Dr. Szabó Gábor tszv. egyetemi tanár A vágómarha elõállítás ökonómiai elemzése egy speciális adottságú üzem esetében Dr. Alpár György egyetemi docens Dr. Kovács Attila Zoltán egyetemi adjunktus Dr. Kemény Gábor kontroller Agrárökonómia B Különdíj Salamon Ildikó NYME MÉK V. A minõségi tejtermelés ökonómiai elemzése Dr. Tell Imre egyetemi docens Agrárökonómia B Különdíj Villányi Réka Edit DE AVK V. Csoportmenedzsment és csoportstruktúra Dr. Vincze Szilvia egyetemi tanársegéd vizsgálatok mezõgazdasági részvénytársaságokban Dr. Berde Csaba tszv. egyetemi docens

6 Agrártudományi Szekció 6 Agrárökonómia C I. Székely Balázs Olivér KE GTK V. Fogyasztói magatartás vizsgálat és marketing stratégia a sajtok piacán Dr. Szakály Zoltán egyetemi docens Agrárökonómia C II. Palugyai Tibor DE MTK V. A gabonaértékesítés tartalékai Magyarországon Dr. Kárpáti László tanszékvezetõ Agrárökonómia C Simon Anikó SZTE SZÉFK IV. Az organikus élelmiszerek piacai Dr. Balogh Sándor professor emeritus Agrárökonómia C Polereczki Zsolt KE GTK V. Agrárökonómia C Különdíj Brazsil Dávid VE GMK V. Agrárökonómia C Különdíj Gölöncsér Szilvia KE GTK V. Agrárökonómia C Különdíj Pungor Tímea KE GTK V. A tej- és húsiparban mûködõ kis- és közepes vállalkozások marketingsajátosságainak Dr. Szakály Zoltán egyetemi docens Dr. Sarudi Csaba egyetemi tanár vizsgálata a Dél-Dunántúlon A bor eredetvédelmének jelentõsége az uniós csatlakozás tükrében A fogyasztói bizalom megítélése az ökoélelmiszerek piacán Dr. Kovács Attila c. egyetemi docens Szente Viktória tanszéki mérnök A vevõi elégedettség vizsgálata többváltozós matematikai és statisztikai módszerek segítségével Dr. Molnár Tamás egyetemi docens Alkalmazott állattenyésztés I. Rajczi Balázs KE ÁTK IV. Az elmúlt 25 év intenzív szelekciójának hatása a pulyka testarányaira Dr. Sütõ Zoltán egyetemi docens Herendy Veronika PhD-hallgató Alkalmazott állattenyésztés II. Nagy Zoltán Gila László SZTE MFK Alternatív tartásra alkalmas genotípusok Dr. Sófalvy Ferenc fõiskolai docens növendékcsirkéinek nevelési és vágási eredményei Dr. Avasi Zoltán fõiskolai Vidács Lajos fõiskolai adjunktus docens Alkalmazott állattenyésztés II. +különdíj Radácsi Andrea DE MTK Szarvszínezõdések a Magyar Szürke fajtában Dr. Béri Béla egyetemi docens Dr. Bodó Imre egyetemi tanár

7 Agrártudományi Szekció 7 Alkalmazott állattenyésztés Herpai István SZIE MKK A fenékjáró küllõ (Gobio gobio) ovogenezisének és a mesterséges szaporítás le he tõ sé- Dr. Szabó Tamás tudományos munkatárs Lefl er Kinga Katalin PhD-hallgató gének vizsgálata Alkalmazott állattenyésztés Alkalmazott állattenyésztés Alkalmazott állattenyésztés Alkalmazott állattenyésztés Alkalmazott állattenyésztés Nagy László SZIE MKK V. Török Márton VE GMK V. Különdíj Bokor Zoltán SZIE MKK V. Különdíj Gerencsér Zsolt KE ÁTK Különdíj Katona László USAMV IV. Az arab fajtacsoport hazai állományának jellemzése Dr. Horvainé dr. Szabó Mária egyetemi docens Anglo-núbiai keresztezett kecskék növekedésvizsgálata a testtömeg és a jellemzõ testméretek változása Dr. Polgár J. Péter egyetemi docens alapján A termelési szerkezet és a pontyhozam összefüggései a Szegedfi sh Kft-ben A megvilágítás és a szoptatási mód hatása az anyanyulak termelésére Dr. Horváth László egyetemi tanár Csorbai Balázs tanszéki mérnök Lódi György termelési igazgató Dr. Szendrõ Zsolt egyetemi tanár Gyovai Mónika Henrietta tanszéki mérnök A vörös mangalica fajtatörténete, különös tekin tet tel a Tordai Mezõgazdasági Kutatóállomás génmegõrzõ Dr. Roman Morar egyetemi tanár munkájára Állatélettan, állategészségügy I. +különdíj Reményi Blanka SZIE ÁOTK Az újszülött csikók mellkasának radiológiai vizsgálata Dr. Kutasi Orsolya PhD-hallgató, klinikai állatorvos Állatélettan, állategészségügy Állatélettan, állategészségügy II. Lõrincz Borbála SZIE ÁOTK Balázs Ervin Bence SZIE ÁOTK Ultrahang vezérelt percutan cholecystocentesis és következményei egészséges macs- Dr. Vörös Károly egyetemi tanár Dr. Sterczer Ágnes egyetemi adjunktus kákban A sertés circovírusok elõfordulása Magyarorszá gon a házi és vadon élõ sertés állományokban Dr. Tuboly Tamás egyetemi docens

8 Agrártudományi Szekció 8 Állatélettan, állategészségügy Márkus Bálint SZIE ÁOTK A direkt víruskimutatás felhasználása a borjak Dr. Rusvai Miklós egyetemi tanár vírusos hasmenésének diagnosztikájában, és Dr. Hornyák Ákos intézeti állatorvos a betegségtõl való mentesítésben Állatélettan, állategészségügy Különdíj Budai Dóra SZIE ÁOTK V. Az importált tengeri díszhalak Head and late ral line erosion (HLLE) betegségének vizsgálata Dr. Baska Ferenc egyetemi docens Állatélettan, állategészségügy Különdíj Hegedûs Éva SZIE MKK V. A hazai rendõrkutya állomány dysplasiatérképe Dr. Horvainé dr. Szabó Mária egyetemi docens Élelmiszertecnológia I. Csanádi Anna NYME MÉK V. Probiotikus tehéntúró néhány jellemzõjének alakulása a tárolás során Dr. Krász Ádám egyetemi adjunktus Élelmiszertecnológia II. Svastits Antal István BCE ÉTK IV. Sörpárlat gyártástechnológiájának fejlesztése Hegyesné Vecseri Beáta egyetemi adjunktus Panyik Gáborné dr. egyetemi adjunktus Élelmiszertecnológia Dalmadi Gyöngyi Masa Angéla SZTE SZÉFK Új tésztaipari termékek elõállítási lehetõségei transzglutamináz enzim alkalmazásával Dr. Kovács Erzsébet T. egyetemi tanár Élelmiszertecnológia Tóth Tamás BCE ÉTK V. Élesztõtörzsek összehasonlító értékelése mikrovinifi kációs kísérletben, Tokaji aszú erjesztése Dr. Magyar Ildikó egyetemi docens során Élelmiszertecnológia Különdíj Csanádiné Retkovszki Edit Szépe Erika SZTE SZÉFK DTA membránszûrõ tesztelése Dr. Hodúr Cecília fõiskolai tanár

9 Agrártudományi Szekció 9 Élelmiszertecnológia Különdíj Hitka Géza BCE ÉTK V. Smartfresh tm (1-MCP) tárolhatóságot javító kezelés hatásvizsgálata Dr. Kollár Gábor tszv. egyetemi docens Kápolna Beáta PhD-hallgató Élelmiszertudomány A I. Kántor Dávid Balázs BCE ÉTK V. Étolajok eredetiségét jellemzõ tulajdonságok Dr. Fekete András egyetemi tanár meghatározása α-astree elektronikus nyelv Mészáros Péter PhD-hallgató alkalmazásával Élelmiszertudomány A II. Deák Edit Németh Orsolya BCE ÉTK Ökológiai termékek valódi értéke a beltartalom tük rében Monspartné dr. Sényi Judit egyetemi docens Stefanovitsné dr. Bányai Éva egyetemi docens Élelmiszertudomány A Különdíj Fehér Angéla SZTE SZÉFK QTS25 nyújtási-szakítási teszt alkalmazha tóságának tanulmányozása durum dara mi nõ- fõiskolai tanár Horváthné dr. Almássy Katalin sítésére Dr. Beke Béla tudományos fõmunkatárs Élelmiszertudomány A Különdíj Szegedi Pál KF KFK A kertészeti termesztés lehetséges szerepe a jódpótlásban Borsné dr. Petõ Judit fõiskolai docens Beliczay István PhD-hallgató Élelmiszertudomány B I. Oroszi György BCE ÉTK V. Élelmiszertudomány B II. Horváth Kinga BCE ÉTK V. Élelmiszertudomány B Kozma Zsófi a NYME MÉK V. Élelmiszertudomány B Különdíj Gombár Péter BCE ÉTK V. A nagy hidrosztatikus nyomás hatása a tej fehér jéire, fi zikai, biológiai tulajdonságaira A ComBase program gyakorlati használata az élelmiszerforgalmazásban Mézadagolás hatása joghurt mikrofl órájának tárolás alatti alakulására Új típusú probiotikus joghurt elõállítása csicsóka felhasználásával Dr. Hajós Gyöngyi c. egyetemi tanár Pásztorné Huszár Klára egyetemi adjunktus Dr. Farkas József akadémikus, ny.egyetemi tanár Dr. Varga László egyetemi docens Juhászné dr. Román Mariann egyetemi adjunktus

10 Agrártudományi Szekció 10 Erdõ- és vadgazdálkodás I. Papp Katalin SZIE MKK V. Az aranysakál (Canis aureus) elterjedésének vizsgálata akusztikus módszerrel Dr. Heltai Miklós egyetemi adjunktus Erdõ- és vadgazdálkodás II. Limp Tibor NYME EMK V. A devecseri Széki-erdõ termõhelyi viszonyainak feltárása, és kapcsolata az aktuális Dr. Kovács Gábor egyetemi docens faállományokkal Erdõ- és vadgazdálkodás Cseke Klára BCE KERTK A cirbolyafenyõ (Pinus cembra L.) mint Dr. Höhn Mária egyetemi docens jégkorszaki reliktumfaj posztglaciális története a molekuláris kutatások tükrében Dr. Pedryc Andrzej egyetemi Dr. Bisztray György Dénes egyetemi docens docens Erdõ- és vadgazdálkodás Fodor István NYME EMK A hargitai Ivó-völgy madártani vizsgálata, különös tekintettel a siketfajd (Tetrao urogallus Dr. Traser György egyetemi docens L.) ökológiájára Erdõ- és vadgazdálkodás Különdíj Kovács Krisztián NYME EMK V. A Csiga-lápa múltja és jelene a termõhelyi tényezõk tükrében Dr. Kovács Gábor egyetemi docens Faipar I. Neuhercz Richárd Töviskes Lajos NYME FMK IV. A hang terjedése a fában Dr. Divós Ferenc egyetemi docens Faipar II. Hantos Zoltán NYME FMK V. Rétegbevonatos feszültségoptika alkalmazása fa anyagon Dr. Szalai József intézetigazgató egyetemi tanár Faipar Pavlekovics András Antal NYME FMK IV. A fontosabb tölgy fafajok színjellemzõi változásainak vizsgálata színméréssel Stipta József tanszéki munkatárs Dr. Fehér Sándor egyetemi docens

11 Agrártudományi Szekció 11 Faipar Különdíj Rácz István NYME FMK IV. Magyarország fontosabb tölgy fafajainak komp lex elemzése, különös tekintettel a korsze rû felhasználás területén. A fontosabb Stipta József tanszéki munkatárs Dr. Fehér Sándor egyetemi docens tölgy fafajok színjellemzõi változásainak vizsgálata spektrofotométerrel biotechnológia az állattenyésztésben I. +különdíj Bázár György KE ÁTK IV. A bacon jelleg módosítási lehetõsége CT-re alapozott szelekcióval, sertésben Dr. Romvári Róbert tszv. egyetemi docens biotechnológia az állattenyésztésben II. Táncos Zsuzsanna SZIE MKK V. Az Oct-4 és nanog transzkripciós faktor gének izolálása nyúlban Kobolák Julianna tudományos segédmunkatárs Dr. Dinnyés András egyetemi magántanár biotechnológia az állattenyésztésben Boros Emese KRF MFK Az ír szetter genetikai terheltségének vizsgálata a Berboss kennelben Dr. Szabóné dr. Willin Erzsébet egyetemi docens, fõtanácsos, szaktanácsadó biotechnológia a növénytermeszésben I. +különdíj Köteles Viktória Molnár Stella SZIE MKK V. Szõlõfajták molekuláris jellemzése Dr. Kiss Erzsébet egyetemi tanár Veres Anikó egyetemi tanársegéd Halász Gábor PhD-hallgató biotechnológia a növénytermeszésben II. Áy Zoltán SZIE MKK Rizs (Oryza sativa L.) gene tikai transz for máció ja: felkészülés a lucernából izolált NORK Dr. Kiss Erzsébet egyetemi tanár Dr. Pauk János tudományos fõmunkatárs gén bejuttatására biotechnológia a növénytermeszésben II. Fórizs Beáta Földi Tímea BCE KERTK V. Különbözõ földrajzi csoportokba tartozó kajszi faj ták jellemzése RAPD Dr. Pedryc Andrzej egyetemi docens markerekkel

12 Agrártudományi Szekció 12 biotechnológia a növénytermeszésben Agócs Eszter Kutyik Tímea SZIE MKK IV. Almafajták elkülönítése mikroszatellit markerek segítségével Dr. Galli Zsolt tudományos segédmunkatárs Dr. Kiss Erzsébet egyetemi tanár biotechnológia a növénytermeszésben biotechnológia a növénytermeszésben Szabó-Hevér Ágnes SZIE MKK Tóth Anikó BCE KERTK V. Rezisztencia gének azonosítása paradicsomban (Lycopersicon esculentum Mill.) mole- Dr. Kiss Erzsébet egyetemi tanár Szõke Antal tanszéki mérnök kuláris markerekkel Oxidatív stresszel szemben ellenálló transzgénikus szõlõ elõállítása Oláh Róbert egyetemi tanársegéd biotechnológia a növénytermeszésben Különdíj Galbács Zsuzsanna Zagyi Zsanett SZIE MKK V. Az Erwinia amylovora elleni védekezési le he tõsé gek géntechnológiai megközelítéssel Dr. Kiss Erzsébet egyetemi tanár Dr. Galli Zsolt tudományos segédmunkatárs biotechnológia a növénytermeszésben biotechnológia a növénytermeszésben Különdíj Varga Nóra BCE KERTK V. Különdíj Wichmann Barnabás SZIE MKK IV. MicroRNS-ek hatékony kimutatása LNAmódosított oligonukleotidokkal Molekuláris taxonómiai vizsgálatok a Festuca nemzetség (Ovinae csoport) néhány faján Dr. Bisztray György Dénes egyetemi docens Dr. Havelda Zoltán tudományos fõmunkatárs Dr. Burgyán József intézetigazgató Dr. Galli Zsolt tudományos segédmunkatárs Dr. Kiss Erzsébet egyetemi tanár Dr. Penksza Károly egyetemi docens Kertészet I. Szabó Zsuzsanna Julianna BCE KERTK V. Az étkezési paprika mészhiány betegsége és gyógyítása Dr. Terbe István tszv. egyetemi docens Reményi Mária Lujza egyetemi adjunktus Kertészet II. Szamosi Csaba BCE KERTK V. A sárgadinnye õszi hajtatása Dr. Nagy József ny. egyetemi docens Kertészet II. Budai Lejla DE MTK IV. M9, MM106 és vadalma alanyok hatása 33 al mafajta virágzására, termékenyülésére és gyümölcsminõségére Dr. Nyéki József intézetigazgató Dr. Szabó Zoltán tudományos fõmunkatárs Racskó József tanszéki mérnök

13 Agrártudományi Szekció 13 Kertészet Kutta Gabriella BCE KERTK V. A szuperkririkus fl uid extrakció alkalmazási le he tõségei különbözõ eredetû kakukkfû minták Dr. Pluhár Zsuzsanna egyetemi adjunktus esetében Kertészet Bertók Balázs KF KFK Az SX orsó koronaforma az almatermesztésben Lippainé dr. Kõrösi Mária fõiskolai tanár Dr. Ferencz Árpád fõiskolai tanár Dr. Gentscher Gábor mérnöktanár Kertészet Porkoláb Lilla BCE KERTK V. Egyéves konyhakömény (Carum carvi L. var. Zámboriné dr. Németh Éva egyetemi tanár annua) populációk morfológiai és kémiai változékonysága egyetemi Stefanovitsné dr. Bányai Éva docens Kertészet Különdíj Szegedi Lajos Csaba TSF MVK Szuperédes csemegekukorica fajták fajtaösszehasonlító vizsgálata Takácsné dr. Hájos Mária tszv. fõiskolai tanár Kertészet Különdíj Treerné Windisch Mária BCE KERTK V. Vágott barkának alkalmas hazai füzek vál to zatosságának és eltarthatóságának vizsgálata Dr. Schmidt Gábor tszv. egyetemi tanár Retkes József szakmai igazgató természetvédelem A I. +különdíj Jániné Krehó Krisztina TSF MVK IV. Fûzfajok morfológiai értékelése és hasznosítási le hetõségük Takácsné dr. Hájos Mária tszv. fõiskolai tanár természetvédelem A természetvédelem A természetvédelem A II. Fisterné Ördög Ildikó KRF GFK II. Fejes Zsuzsanna BCE KERTK V. Ferschl Barbara BCE KERTK V. A méhészeti tevékenység környezetvédelmi és gazdálkodási szerepe Dr. Szabó Lajos egyetemi tanár A telepített növényzet fejlõdése és a mûszaki felépítmény hatása közötti összefüggések Dr. Gerzson László egyetemi docens vizsgálata extenzív zöldtetõn Ártéri gazdálkodás: hullámtéri gyümölcstermesztés vizsgálata Nagykörû községben Dr. Szalai Zita egyetemi docens

14 Agrártudományi Szekció 14 természetvédelem A Különdíj Cserhalmi Dániel SZIE MKK V. Az elmúlt 52 év vegetáció-változásainak rekonstrukciója egy Beregi-lápon Dr. Nagy János egyetemi adjunktus természetvédelem A Különdíj Ince-Nagy Eszter KE ÁTK V. Egyedi tájértékek kataszterezése Szentgotthárd bel területén Pál-Fám Ferenc egyetemi adjunktus természetvédelem B I. Neidert Dóra SZIE MKK V. Ökotípusokon alapuló földhasználat-vizsgálat térinformatikai módszerekkel Magyari Julianna egyetemi tanársegéd természetvédelem B II. Nagy Attila DE MTK V. Komplexképzõvel segített rizofi ltrációs technológia alkalmazhatósága nehézfém-terhelés Dr. Tamás János egyetemi docens Kovács Elza egyetemi tanársegéd esetén természetvédelem B II. Nagy Ildikó DE MTK Adatok a talajhasználat és a széndioxid emiszszió összefüggéseinek feltárásához Dr. Juhász Csaba egyetemi docens Dr. Zsembeli József tudományos fõmunkatárs természetvédelem B Fodor Mátyás BCE TÁJK V. A budai erdõk rendezése a természetvédelem és látogatottság fi gyelembevételével Dr. Csemez Attila egyetemi tanár Bakon Gábor erdészetvezetõ természetvédelem B Lévay Nóra SZIE MKK Vulkáni eredetû talajok Zn megkötõ ké pes ségének vizsgálata Dr. Füleky György tszv. egyetemi tanár természetvédelem B Különdíj Marozsán Marianna DE MTK Egy baktérium tartalmú biotrágya hatása az alumíniumtoleranciára Dr. Lévai László egyetemi docens Veres Szilvia egyetemi tanársegéd természetvédelem B Különdíj Pabar Zoltán Mihály TSF MVK IV. A túrkevei Holt-Berettyó rehabilitációs terve Dr. Marjai Gyula ny. fõiskolai tanár

15 Agrártudományi Szekció 15 természetvédelem B Különdíj Tóth Károly DE MTK V. Domborzati modellek szerepe a belvíz-ve szélyez tetettség értékelésében a Szolnok-Túri- Dr. Tamás János egyetemi docens Dr. Bíró Tibor egyetemi adjunktus síkon természetvédelem C I. + különdíj Orbán Adrienn Witt Andrea KE ÁTK A vidra haltáplálékának méret szerinti eloszlása és halpreferenciája a Dráva mentén Dr. Lanszki József egyetemi adjunktus természetvédelem C II. Máté András DE MTK II. A mocsári kardvirág (Gladiolus palustris Dr. Juhász Lajos egyetemi docens Gaud.) magyarországi fajvédelmi programját Vidéki Róbert egyetemi tanársegéd megalapozó tanulmány természetvédelem C II. Paprika Anikó VE GMK V. A Festucetum vaginatae növénytársulás természetvédelmi és gazdasági értéke Dr. Almádi László egyetemi tanár természetvédelem C Szögedi Zsuzsanna BCE TÁJK V. Helyi értékvédelem Szomolya településen Boda Brigitta PhD-hallgató természetvédelem C Antal Zsuzsanna DE MTK V. Odútelep monitoring: madarak és kis em lõsök Dr. Juhász Lajos egyetemi docens természetvédelem C természetvédelem C Különdíj Czirbik István Csaba TSF MFK A évi pusztatûz okozta ökológiai változásainak vizsgálata a Hortobágyi Nemzeti Dr. Tóth Albert fõiskolai tanár Park déli pusztáin Különdíj Medovarszky Márta DE MTK A héricsek természetvédelmi helyzete Dr. Juhász Lajos egyetemi docens természetvédelem C Különdíj Velekei Balázs NYME MÉK V. A fekete gólya (Ciconia nigra) szigetközi elõfordulása Amtmann István egyetemi tanársegéd

16 Agrártudományi Szekció 16 Növényegészségügy A I. Mikó Péter Pál SZIE MKK Szádorpopulációk vizsgálata Észak-Bácska térségében Dr. Simits Katalin egyetemi adjunktus Dr. Gulyás András nemesítõ Növényegészségügy A II. Körösi Katalin SZIE MKK V. Az indukált rezisztencia vizsgálata a napraforgó-peronoszpórával szemben Dr. Bán Rita egyetemi docens Növényegészségügy A Petróczy Marietta BCE KERTK V. Monilia fajok díszfákon és díszcserjéken Dr. Glits Márton ny. egyetemi tanár Dr. Palkovics László egyetemi docens Növényegészségügy A Szentkirályi András BCE KERTK IV. Növényegészségügy A Különdíj Buzsáki Kamilla VE GMK V. Biológiai védekezés az almafélék tûzelhalását Dr. Hevesi Mária ny. okozó Erwinia amylovara ellen antagonista tudományos fõmunkatárs baktérium felhasználásával Dr. Palkovics László egyetemi docens Herbicidek hatása különbözõ repcefajták növekedésére és tápanyagfelvételére Dr. Lehoczky Éva egyetemi docens Növényegészségügy A Különdíj Csöndes Izabella VE GMK V. Paprikát károsító patogének dominanciaviszonyai kisparcellás kísérletekben (2003 és Dr. Kadlicskó Sándor egyetemi docens Dr. Kovács János egyetemi adjunktus 2004) Növényegészségügy A Különdíj Márton Lénárd VE GMK Növényegészségügy B I. Csonka Éva BCE KERTK Vizsgálatok a zöldtrágyanövények nö vény védelmi szerepérõl Dr. Nádasy Miklós egyetemi docens Dr. Budai Csaba ny. szakreferens Hazai földibolhafajok (Phyllotreta spp., Coleoptera, Chrysomelidae) kémiai kommuni- Dr. Tóth Miklós tudományos munkatárs Dr. Mészáros Zoltán egyetemi tanár kációja Növényegészségügy B II. Lévay Nóra SZIE MKK Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) terjedési és kolonizációs tu laj donságainak vizsgálata Dr. Kiss József tszv. egyetemi tanár Dr. Stefan Toepfer tudományos munkatárs években

17 Agrártudományi Szekció 17 Növényegészségügy B ifj. Szalai Ferenc BCE KERTK V. A fi loxéra (Daktulosphaira vitifoliae, Fitch) fertõzõképessége szõlõfajtákon Dr. Haltrich Attila egyetemi docens Dr. Jenser Gábor c.egyetemi tanár Növényegészségügy B Mándoki Zoltán BCE KERTK V. A paprika ellenállósága a Meloidogyne incognita (Kofoid et White, 1919 Chitwood, Ács Tímea tanszéki mérnök Dr. Pénzes Béla tszv. egyetemi docens 1949) fajjal szemben Növényegészségügy B Különdíj Bíró Tímea SZIE MKK V. A közönséges karolópók (Xysticus kochi Thorell) nyugati virágtripsz (Frankliniella occidentalis Pergande) fogyasztásának vizsgála- Dr. Tóth Ferenc egyetemi docens Nagy Attila PhD-hallgató ta laboratóriumi körülmények között Növényegészségügy B Különdíj Marczinka Judit SZIE MKK V. A lisztes répabarkó (Bothynoderes punctiventris) betelepedési dinamikájának vizsgá- Dr. Tóth Ferenc egyetemi docens Csóri Csaba ügyvezetõ igazgató lata csa lo mon (tal) típusú csapdákkal Növényegészségügy B Különdíj Veres Andrea SZIE MKK V. A táj mozaikossága és a mezõgazdasági táblák ízelt lábú-együttesének összetétele közötti Dr. Tóth Ferenc egyetemi docens összefüggés elemzése Növénytermesztés I. +különdíj Hajdara Roland SZIE MKK IV. Az olajtök (Cucurbita pepo var. styriaca) termesz tés perspektívái Szécsény térségében Dr. Birkás Márta egyetemi tanár Növénytermesztés II. +különdíj Pap Virág Piroska NYME MÉK IV. A vetésidõ és néhány idõjárási tényezõ hatása a borsó jelzõnövényre Dr. Pocsai Károly egyetemi tanár Dr. Pap János egyetemi adjunktus Növénytermesztés II. Tanárki Júlia VE GMK V. A precíziós és a hagyományos gazdálkodás táp anyag-visszapótlási rendszerének Dr. Sárdi Katalin egyetemi docens Dr. Czinege Erik szakmai vezetõ összehasonlítása

18 Agrártudományi Szekció 18 Növénytermesztés Molnár Zsuzsa DE MTK A vetésidõ és a kukoricatermesztés hatékonysága közötti összefüggés, Dr. Sárvári Mihály egyetemi docens Növénytermesztés +különdíj Szatmári Margit TSF MVK Összefüggés a szója N- és P-ellátottsága, termés hozama és minõsége között Dr. Izsáki Zoltán tszv. egyetemi tanár Ollai Ignác tanszéki mérnök Növénytermesztés Különdíj Boros Beáta DE MTK A tõszám hatása a kukorica ter més mennyi ségére és minõségére Dr. Sárvári Mihály egyetemi docens Növénytermesztés Különdíj Kiss Péter TSF MVK IV. A tõszám és a betakarítási idõ hatása a Futura 75 és a Tiborszállási kenderfajták fi ziológiai jellemzõire és Dr. Iványi Ildikó fõiskolai tanár termésösszetevõire Takarmányozás I. Imling Bernadett VE GMK V. Védett kolin takarmányozásának hatása bõ teje lõ tehenek májának lipid-metabolizmusára Dr. Husvéth Ferenc egyetemi tanár Takarmányozás II. Földes Gábor VE GMK V. Növényi eredetû takarmánykiegészítõk hatása broiler csirkék teljesítményére és a bél Dr. Dublecz Károly egyetemi docens mikrofl órájára Takarmányozás Széles Anna Ágota KE ÁTK IV. A takarmány energiaforrásának hatása a hízó sertések zsírbeépülésére és lokális eloszlására Dr. Halas Veronika egyetemi tanársegéd Takarmányozás Különdíj Zsédely Eszter NYME MÉK V. A brojlerhús ω-3 zsírtartalmának növelése és oxidációs stabilitásának javítása takarmányozás Tóth Tamás tanszéki mérnök útján

Lippay János Ormos Imre Vas Károly Tudományos Ülésszak

Lippay János Ormos Imre Vas Károly Tudományos Ülésszak B UDAPESTI CORVINUS EGYETEM B UDAI CAMPUS É LELMISZERTUDOMÁNYI KAR K ERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR T ÁJÉPÍTÉSZETI KAR Lippay János Ormos Imre Vas Károly Tudományos Ülésszak 2005. október 19-20. Budapest Programfüzet

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. XX. Jubileumi Országos MÉTE TDK Konferencia. 1118 Budapest, Villányi út 29-43. 2014. május 13.

PROGRAMFÜZET. XX. Jubileumi Országos MÉTE TDK Konferencia. 1118 Budapest, Villányi út 29-43. 2014. május 13. XX. Jubileumi Országos MÉTE TDK Konferencia A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma Széchenyi István PROGRAMFÜZET 1118 Budapest, Villányi út 29-43. 2014. május 13. KONFERENCIA SZERVEZŐI

Részletesebben

XXI. Növénynemesítési Tudományos Napok

XXI. Növénynemesítési Tudományos Napok MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Tudományos Bizottsága Magyar Növénynemesítők Egyesülete XXI. Növénynemesítési Tudományos Napok Összefoglalók 2015. március 11 12. Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. 2013. november 20.

PROGRAMFÜZET. SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. 2013. november 20. PROGRAMFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 2013. november 20. Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI

Részletesebben

MEGHÍVÓ. XXI. Növénynemesítési Tudományos Napokra

MEGHÍVÓ. XXI. Növénynemesítési Tudományos Napokra Szervező Bizottság Balázs Ervin az MTA rendes tagja, főigazgató MTA Agrártudományi Kutatóközpont Bedő Zoltán az MTA rendes tagja MTA Agrártudományi Kutatóközpont Bóna Lajos PhD, elnök Magyar Növénynemesítők

Részletesebben

XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap

XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap Az MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Tudományos Bizottsága és a Magyar Növénynemesítők Egyesülete XIX. Növénynemesítési Tudományos Nap Összefoglalók Szerkesztette Hoffmann Borbála Kollaricsné

Részletesebben

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET

ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET KECSKEMÉTI FŐISKOLA KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR ERDEI FERENC VI. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA VÁLSÁGKEZELÉS A TUDOMÁNY ESZKÖZEIVEL 2011. augusztus 25. KECSKEMÉT PROGRAMFÜZET Támogatónk: Természettudományos ismeretek

Részletesebben

XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok

XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Tudományos Bizottsága Magyar Növénynemesítők Egyesülete MAE Genetikai Szakosztálya XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok Összefoglalók Szerkesztette

Részletesebben

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE Sz 425 Barcza János László Dombóvár város szennyvíziszap elhelyezése, hasznosítása különös tekintettel a környezetvédelemre Fodor László Sz 426

Részletesebben

Mindent az utasokért, avagy az MVK Zrt. Szolgáltatás Veresné Dr. Somosi KD Jancsurák Gergő BA ME GTK egyetemi tanár minőségének fejlesztése

Mindent az utasokért, avagy az MVK Zrt. Szolgáltatás Veresné Dr. Somosi KD Jancsurák Gergő BA ME GTK egyetemi tanár minőségének fejlesztése A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái Közgazdaságtudományi Szekció Jelmagyarázat: = különdíj; BA, = alapképzés;, = mesterképzés; Intézményi rövidítéseket lásd az intézményi betűkódjegyzékben

Részletesebben

II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET. KECSKEMÉT 2015. augusztus 27.

II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA. A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET. KECSKEMÉT 2015. augusztus 27. II. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A vidék él és élni akar PROGRAMFÜZET KECSKEMÉT 2015. augusztus 27. 1 A tudomány művelői és műhelyei a Kecskeméti Főiskolán TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0012

Részletesebben

Növényvédelmi Tudományos Napok 2005

Növényvédelmi Tudományos Napok 2005 Növényvédelmi Tudományos Napok 2005 Budapest 51. NÖVÉNYVÉDELMI TUDOMÁNYOS NAPOK Szerkesztők HORVÁTH JÓZSEF HALTRICH ATTILA MOLNÁR JÁNOS Budapest 2005. február 22-23. ii Szervező bizottság Szűcs István

Részletesebben

Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület. XVII. Országos. Tudományos Diákköri Konferencia PROGRAMFÜZET

Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület. XVII. Országos. Tudományos Diákköri Konferencia PROGRAMFÜZET Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület XVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia PROGRAMFÜZET Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar BUDAPEST 2008. május

Részletesebben

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE. 21272 Babcsán István A bátonyterenyei kistérség turisztikai koncepciója Dr.

LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE. 21272 Babcsán István A bátonyterenyei kistérség turisztikai koncepciója Dr. LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 21265 MSC Ádám Róbert A 2008-as pénzügyi-gazdasági válság hatása a mikro- és kisvállalkozások működésére, fejlesztési lehetőségeire Dr. Dinya

Részletesebben

Sz 230 Gál Dénes A kommunális hulladék ártalmatlanítása Miskolcon Szabó Lajos

Sz 230 Gál Dénes A kommunális hulladék ártalmatlanítása Miskolcon Szabó Lajos LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE Sz 229 Balázs Gergely Putnok város szennyvizének elhelyezése a '60-as évektől napjainkig Szegedi László Sz 230 Gál Dénes A kommunális hulladék

Részletesebben

Növényvédelmi Tudományos Napok 2009

Növényvédelmi Tudományos Napok 2009 Növényvédelmi Tudományos Napok 2009 (Program) Budapest NÖVÉNYVÉDELMI TUDOMÁNYOS NAPOK 2009 (PROGRAM) A rendezı szervek: az MTA Agrártudományok Osztályának Növényvédelmi Bizottsága, a MAE Növényvédelmi

Részletesebben

HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE

HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE LELTÁRI SZÁM HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE Sz 1 Ábel Szilvia A Percheron-201 import mén csikóinak testméreteinek alakulása a tenyésztés hatására Abayné Hamar Enikő Sz 2 Abu-Suad Tawfik

Részletesebben

Szekvencia kereső algoritmus fejlesztése folyamatbiztonság KD Károly Béla Richárd BSc PE MK Dr. Abonyi János egyetemi tanár növelése céljából

Szekvencia kereső algoritmus fejlesztése folyamatbiztonság KD Károly Béla Richárd BSc PE MK Dr. Abonyi János egyetemi tanár növelése céljából A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái Műszaki Tudományi Szekció Jelmagyarázat: KD = különdíj; = alapképzés; MA, = mesterképzés; Intézményi rövidítéseket lásd az intézményi betűkódjegyzékben Tagozat

Részletesebben

Biotechnológia szekció

Biotechnológia szekció Biotechnológia szekció Időpont: Április 7. 9:00 Terem: N épület, 229. terem Bélafiné Dr. Bakó Katalin Pannon Egyetem, Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet Dr. Csanádi Zsófia Pannon

Részletesebben

Növényvédelmi Tudományos Napok 2013

Növényvédelmi Tudományos Napok 2013 Növényvédelmi Tudományos Napok 0 (Program) Budapest NÖVÉNYVÉDELMI TUDOMÁNYOS NAPOK 0 A rendező szervek: az MTA Agrártudományok Osztályának Növényvédelmi Bizottsága, a Magyar Növényvédelmi Társaság, valamint

Részletesebben

Növényvédelmi Tudományos Napok 2014

Növényvédelmi Tudományos Napok 2014 Növényvédelmi Tudományos Napok 2014 Budapest 60. NÖVÉNYVÉDELMI TUDOMÁNYOS NAPOK Szerkesztők HORVÁTH JÓZSEF HALTRICH ATTILA MOLNÁR JÁNOS Budapest 2014. február 18-19. ii Szerkesztőbizottság Tóth Miklós

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. PROGRAMFÜZET XIV. ORSZÁGOS FELSŐOKTATÁSI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DIÁKKONFERENCIA 2014. ÁPRILIS 23 25. PÉCS A konferencia TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0028

Részletesebben

LELTÁRI SZÁM NÉV SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE

LELTÁRI SZÁM NÉV SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE LELTÁRI SZÁM NÉV SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 19661 MSC Ágoston-Szita Georgina Az új magyarország vidékfejlesztési program képzéseinek szerepe és jelentősége az észak-magyarországi régióban Dr. Szűcs

Részletesebben

A Széchényi István Főiskolán, majd Egyetemen végzett környezetmérnökök

A Széchényi István Főiskolán, majd Egyetemen végzett környezetmérnökök A Széchényi István Főiskolán, majd Egyetemen végzett környezetmérnökök 1996 2013 1.) Vízgazdálkodás, vízminőségvédelem Hallgató év Szakdolgozat címe tanszéki konzulens 1. Földvári Péter 1996 A szőgyei

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2008. május 8. Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Prof. Dr. Dinya László egyetemi tanár Titkár: Rajna Renáta Tagok: Tamus Antalné

Részletesebben

HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE

HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE HALLGATÓ NEVE SZAKDOLGOZAT CÍME KONZULENS NEVE 20630 MsC Ratalics András Levente Tab város a kistérségben betöltött szerepe és a vidék kapcsolatának elemzése Dr. Koncz Gábor 20631 MsC Szabó Tímea Katalin

Részletesebben

Növényvédelmi Tudományos Napok 2015

Növényvédelmi Tudományos Napok 2015 Növényvédelmi Tudományos Napok 05 (Program) Budapest NÖVÉNYVÉDELMI TUDOMÁNYOS NAPOK 05 A rendező szervezetek: az MTA Agrártudományok Osztályának Növényvédelmi Bizottsága, a Magyar Növényvédelmi Társaság,

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ. A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa

MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ. A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa . MISKOLCI EGYETEM MEGHÍVÓ A MISKOLCI EGYETEM Rektora, Hallgatói Önkormányzata és Tudományos Diákköri Tanácsa tisztelettel meghívja Önt, munkatársait, hallgatótársait a 2012. november 7. december 3. között

Részletesebben

A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem, Georgikon Kar, D. épület. Keszthely, Festetics György u. 7.

A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem, Georgikon Kar, D. épület. Keszthely, Festetics György u. 7. A PLENÁRIS ÜLÉS PROGRAMJA ÉS A SZEKCIÓK BEOSZTÁSA A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem, Georgikon Kar, D. épület. Keszthely, Festetics György u. 7. 1 Regisztráció: szeptember 29. (csütörtök) 9.00 10.00

Részletesebben

PhD fokozatot szereztek 1995-ben

PhD fokozatot szereztek 1995-ben 1995-ben Gelencsér András Krivácsy Zoltán Kotsis Leventéné Kotsis Levente Csetényi László Perger József Szépvölgyi János Kováts Ervin Bartha Ákos Horváth István Tamás Kárpáti Péter Marton Gyula Tóth László

Részletesebben