Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso"

Átírás

1 Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning ECTM 8145/1 Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para el uso Οδηγίες Χρήσης Instrukcje użytkowania Használati utasítás Инструкция за употреба Návod k použití Návod na použitie Instrucţiuni de utilizare Инструкции по эксплуатации 1

2 Tartalomjegyzék FONTOS TUDNIVALÓK 5 BESZERELÉS ELŐTT 5 KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK 5 A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE 6 A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT 6 A CSATLAKOZTATÁS UTÁN 6 AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 7 FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 7 FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS A KÉSŐBBI TÁJÉKOZÓDÁS VÉGETT ŐRIZZE MEG 7 FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK 8 ÁLTALÁNOS 8 LEGYEN KÖRÜLTEKINTŐ! 8 KÉTÁLLÁSÚ GOMBOK 8 FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK 9 TARTOZÉKOK 9 ÁLTALÁNOS 9 A SÜTŐEDÉNY KIVÁLASZTÁSA 9 SZIVACS 10 SÜTŐRÁCS 10 SÜTŐ ÉS CSEPPFOGÓ TÁLCA 10 GŐZÖLŐTÁLCA 10 VÍZTARTÁLY 10 SZONDA 10 GASTRONORM EDÉNYTARTÓ 10 SZONDA BEHELYEZÉSE 11 A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI 12 2

3 KEZELŐLAP 12 GOMBZÁR 13 ÜZENETEK 14 KÉSLELTETETT INDÍTÁS 14 GYORSBILLENTYŰK 15 BE / KI / SZÜNET 16 KONYHAI IDŐZÍTŐ 16 BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA 17 NYELV 17 ÓRA BEÁLLÍTÁSA 18 FÉNYERŐ 18 HANGERŐ 19 e ECO 19 KALIBRÁLÁS 20 SÜTÉS ALATT 21 SPECIÁLIS FUNKCIÓK 22 KELESZTÉS 23 GŐZTISZTÍTÁS 24 VÍZKŐMENTESÍTÉS 25 VÍZLEERESZTÉS 26 FERTŐTLENÍTÉS 27 JOGHURT 28 TARTÓSÍTÁS 29 KÉSZRE SÜTÉS 30 MELEGÍTÉS 31 GŐZÖLÉSES KIOLVASZTÁS 32 MANUÁLIS 34 PÁROLÁS 35 HŐLÉGBEFÚVÁS + GŐZ 37 HŐLÉGBEFÚVÁS 39 3

4 SZÖVEGES ÜZEMMÓD 41 HÚS 42 BAROMFI 43 HAL/RÁKFÉLÉK 44 BURGONYA 45 ZÖLDSÉGEK 46 RIZS/GABONAFÉLÉK 48 FŐTT TÉSZTA 49 TOJÁS 50 PIZZA / PITE 51 DESSZERTEK 52 KENYÉR / SÜTEMÉNYEK 53 KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 55 ÁLTALÁNOS 55 MOSOGATÓGÉPBEN TISZTÍTHATÓ 55 MOSOGATÓGÉPBEN NEM TISZTÍTHATÓ 56 A POLCTARTÓK ELTÁVOLÍTÁSA 56 A SÜTŐVILÁGÍTÁS IZZÓJÁNAK CSERÉJE 56 HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ 60 MELEGÍTÉSI TELJESÍTMÉNYTESZT ADATOK 60 MŰSZAKI ADATOK 60 4

5 FONTOS TUDNIVALÓK BESZERELÉS ELŐTT EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL a jelenlegi biztonsági szabványnak. KÉRJÜK, HOGY TARTSA a használati utasítást és a szerelési utasításokat biztos helyen a későbbi használatra. KÉRJÜK, ADJA ÁT ezeket az útmutatókat az új tulajdonosnak, amennyiben eladná a készüléket OLVASSA EL ALAPOSAN EZT A KÉZIKÖNYVET. Ez biztosítja, hogy teljes mértékben kihasználja a készülék által kínált műszaki előnyöket, és képessé teszi arra, hogy biztonságos és megfelelő módon üzemeltesse. A helytelen használat sérüléshez vagy a tárgyak sérüléséhez vezethet. CSOMAGOLJA KI A KÉSZÜLÉKET, és a csomagolást a környezetért felelős módon helyezze hulladékba. KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK A CSOMAGOLÓDOBOZ 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az újrahasznosítás jelével. Kövesse a helyi hulladékelhelyezési előírásokat. A potenciális veszélyt hordozó csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, polisztirol elemek stb.) tartsa távol a gyermekektől. A KÉSZÜLÉKEN található jelzés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelvben (WEEE) foglalt előírásoknak. A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna. A TERMÉKEN vagy a termékhez mellékelt dokumentumokon feltüntetett jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén kell leadni. KISELEJTEZÉSKOR a hulladékeltávolításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírások szerint kell eljárni. A TERMÉK KEZELÉSÉVEL, HASZNOSÍTÁSÁVAL és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta. A TERMÉKET a hálózati kábel elvágásával kell használhatatlanná tenni. 5

6 FONTOS TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSÉT (BESZERELÉSÉT) olyan helyeken, amelyek nem állandó jellegűek, mint például hajók, lakókocsik, buszok és így tovább, csak szakember végezheti el, ha biztosítva van, hogy az üzemeltetési helyen meglévő feltételek lehetővé teszik a készülék biztonságos használatát. A KÉSZÜLÉK csak akkor használható, amikor beépítése (szerelése) megfelelően megtörtént. KÖVESSE A MELLÉKELT szerelési utasításokat a készülék üzembe helyezésekor. A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jelzett feszültség megegyezik-e a lakás feszültségével. GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL a szerelés előtt, hogy a sütő beltere üres BIZONYOSODJON MEG ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉK NINCS MEGSÉ- RÜLVE. Győződjön meg arról, hogy a sütő ajtaja tökéletesen zár-e, valamint hogy a tömés nem sérült-e meg. Vegyen ki mindent a sütőből, majd egy puha nedves ruhadarabbal tisztítsa ki a belteret. NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET akkor, ha a hálózati tápkábel vagy a villásdugó sérült, továbbá ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha megsérült vagy leesett. A hálózati tápkábelt, illetve a villásdugót soha ne mártsa vízbe. A hálózati tápkábelt ne helyezze meleg felületek közelébe. Ilyen esetekben áramütés, tűz vagy egyéb veszélyek következhetnek be. NE HASZNÁLJON HOSSZABBÍTÓT: HA A HÁLÓZATI TÁPKÁBEL TÚL RÖVID, egy szakképzett villanyszerelővel vagy szervizműszerészszel telepíttessen egy aljzatot a mikrohullámú sütő közelébe. A CSATLAKOZTATÁS UTÁN A SÜTŐ CSAK AKKOR MŰKÖDTETHETŐ, ha az ajtó jól be van zárva. A KÉSZÜLÉK FÖLDELÉSÉT törvény írja elő. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal az ennek elmaradása miatt bekövetkező személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. AMIKOR A ELŐSZÖR KAPCSOLJA BE A SÜTŐT, megkéri a nyelv és a pontos idő beállítására. Kövesse a jelen használati utasításban A beállítások módosítása címszó alatt található utasításokat. A készülék használatra kész, amikor ezt a két lépést elvégezte. A gyártó nem felelős semmilyen olyan problémáért, amelyet az okozott, hogy a felhasználó elmulasztotta betartani ezeket az utasításokat. 6

7 AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT NYISSA KI AZ AJTÓT, távolítsa el a tartozékokat, és győződjön meg arról, hogy a sütő üres ÖBLÍTSE KI A VÍZTARTÁLYT csapvízzel (ne használjon mosószert), és töltse fel a "MAX" jelölésig. CSÚSZTASSA A VÍZTARTÁLYT az aljzatába, amíg a csatlakozó ponthoz nem kapcsolódik, és szilárdan nincs a helyén. FUTTASSA A KALIBRÁLÁS FUNKCIÓT, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. MEGJEGYZÉS A GŐZKÉPZŐ VÍZMELEGÍTŐ feltöltéséért és leeresztéséért felelős vízszivattyú most már aktiválva van. Kezdetben hangosabbnak hallatszik a levegő szivattyúzása alatt, és kevésbé, amikor a víz ismét feltölti a szivattyút. EZ NORMÁLIS JELENSÉG, és nem ad okot az aggodalomra. A KALIBRÁLÁS UTÁN hagyja a sütőt lehűlni szobahőmérsékletre, majd törölje szárazra az esetleges nedves területeket. ÜRÍTSE KI A VÍZTARTÁLYT, és szárítsa ki a további használat előtt. FUTTASSA A HŐLÉGBEFÚVÁS FUNKCIÓT 200 C-on kb. egy óra hosszáig, hogy kiküszöbölje a védőzsírokból és a szigetelőanyagokból származó szagot és füstöt. Az ablakot nyitva kell tartani ezen művelet alatt. NE MELEGÍTSEN VAGY HASZNÁLJON GYÚLÉKONY ANYAGOKAT a sütő belsejében vagy közelében. Ezek gőzei tűz- vagy robbanásveszélyt idézhetnek elő. HA AZ ANYAG MEGGYULLADNA A SÜTŐBEN/SÜTŐN KÍVÜL, VAGY FÜSTÖT ÉSZLELNE, tartsa zárva az ajtót, és kapcsolja ki a sütőt. Húzza ki a villásdugót a konnektorból, vagy kapcsolja le a lakás áramellátását a biztosítéktáblán vagy a kapcsolószekrényben. NE SÜSSE TÚL SOKÁIG AZ ÉTELT. Ezzel tüzet okozhat. NE HAGYJA A SÜTŐT FELÜGYELET NÉLKÜL, különösen akkor, amikor a sütés folyamata során papírt, műanyagot vagy más gyúlékony anyagokat használ. Hő hatására ugyanis a papír elszenesedhet vagy eléghet, bizonyos műanyagok pedig elolvadhatnak. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS A KÉSŐBBI TÁJÉKOZÓDÁS VÉGETT ŐRIZZE MEG A KÉSZÜLÉKBEN NE HASZNÁLJON korrozív vagy elgőzölgő vegyi anyagokat. Ez a sütő élelmiszerek melegítésére, illetve elkészítésére van kialakítva. Ezért soha ne használja azt ipari vagy laboratóriumi célokra. AZ AJTÓTÖMÍTÉSEKET ÉS AZ AZOK KÖZELÉBEN TALÁLHATÓ RÉSZE- KET időről időre ellenőrizze. Károsodások észlelése esetén ne használja addig a készüléket, amíg szakemberrel el nem végeztettük a javítást GYERMEK CSAK AKKOR HASZNÁLJA a készüléket felnőtt felügyelete alatt és megfelelő kioktatás után, ha a gyermek biztonságos módon tudja használni a készüléket, illetve tisztában van a helytelen használathoz kapcsolódó kockázatokkal. A KÉSZÜLÉKET NEM ARRA SZÁNTÁK, hogy csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) használják, hacsak nem a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt használják. FIGYELEM! AZ ELÉRHETŐ RÉSZEK HASZNÁLAT KÖZBEN felforrósodhatnak, ezért a kisgyermekeket távol kell tartani. SOHA NE TEGYE AZ edényeket a sütő aljára, illetve ne húzza azokat rajta, mert ez megkarcolhatja a felületet. Az edényeket mindig a polcra vagy a tálcákra helyezze. NE AKASSZON VAGY HELYEZZEN nehéz tárgyakat az ajtóra, mivel ez károsíthatja a sütő nyílását és a zsanérokat. Az ajtó fogantyúját ne használja arra, hogy tárgyakat akaszt rá. NE HASZNÁLJA a készüléket helyiségek fűtésére vagy párásítására. 7

8 FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOS A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAGOSAN HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT! A SÜTŐ BELTERÉT SOHA NE használja tárolótérként. A KICSEPEGŐ GYÜMÖLCSLÉ maradandó foltokat hagyhat. Hagyja lehűlni a sütőt, és tisztítsa meg a következő használat előtt. KÖRÜLTEKINTŐEN NYISSA KI A SÜTŐ AJTAJÁT! A FORRÓ GŐZ GYORSAN KIÁRAMOLHAT. AZ ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK elkerülése érdekében a sütés után mindig viseljen edényfogót vagy sütőkesztyűt az edények, a sütő megérintéséhez és az edények kivételéhez. Hagyja lehűlni a sütőt tisztítás előtt. Az alsó mélyedésben lévő víz a sütés után forró. TARTSA TISZTÁN AZ AJTÓTÖMÍTÉS FELÜLETEIT. A sütőajtónak megfelelően kell záródnia. TÖRÖLJE LE A PÁRALECSAPÓDÁST, amely a sütés után a lehűlt sütőben képződhet. Ne feledkezzen meg a sütőtér mennyezetéről, amit könnyen ki lehet hagyni. A legjobb eredmények eléréséhez egyes ételek teljesen száraz sütőt igényelnek. LEGYEN KÖRÜLTEKINTŐ! ÉTEL ÉS ALKOHOL. Legyen különösen óvatos, amikor az elkészítendő vagy melegítendő ételek alkoholt tartalmaznak. Ha alkoholt (pl. rum, konyak, bor stb.) használ, ne feledje, hogy az alkohol magas hőmérsékleten könnyen elpárolog. Ezért észben kell tartani, hogy a kibocsátott gőzök meggyulladhatnak, amikor érintkezésbe lépnek az elektromos fűtőelemmel. Ha lehetséges, tartózkodjon az alkoholhasználattól ebben a sütőben. ÜGYELJEN ARRA, HOGY CSAK VIZET használjon a víztartályban. Semmilyen más folyadék nem megengedett. GYEREKÉTELEK VAGY CUMISÜVEGBEN LEVŐ FOLYADÉ- KOK FELMELEGÍTÉSÉT követően először mindig rázza össze az anyagot, és ellenőrizze annak hőmérsékletét. Ezáltal tudja biztosítani az egyenletes hőeloszlást, és elkerülni a száj megégetésének kockázatát. KÉTÁLLÁSÚ GOMBOK SZÁLLÍTÁSKOR A SÜTŐ SZABÁLYOZÓGOMBJAI a kezelőlap nyomógombjaival egy szintbe vannak sülylyesztve. Ezek a gombok megnyomásra kiugranak, és azok különféle funkciói ezután már elérhetők. Nem szükséges, hogy az üzemelés alatt ezek a gombok kiugrott állásban legyenek. Egyszerűen nyomja vissza őket a kezelőlapba, miután elvégezte a beállítást, és folytassa a sütő üzemeltetését. SOHA NE HÚZZA KI teljesen a terhelt polcokat. Legyen rendkívül óvatos. 8

9 FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK HŐMÉRSÉKLET SZERINTI SÜTÉS A HŐMÉRSÉKLETSZONDÁT rendszerint úgy kell beilleszteni, hogy a szonda csúcsa az étel legvastagabb részébe legyen pozicionálva, mivel ez az a rész, amelynek a legtovább tart felhevülnie. A SZONDA CSÚCSA nem érhet hozzá semmilyen csonthoz, amelyet az étel esetleg tartalmaz. Ugyancsak kerülje a szonda behelyezését a zsíros területekre, mivel ezek a területek gyorsabban hevülnek fel, ami félrevezető véghőmérsékleteket ad. Ha lehetséges, a szondát úgy kell pozicionálni, hogy a csúcsa ne érintse a sütőedény falait vagy az alját. A BEÁLLÍTOTT HŐMÉRSÉKLETNEK magasabbnak kell lennie az étel aktuális hőmérsékleténél. NEM LEHETSÉGES a szonda használata édességek, dzsemek és lekvárok, illetve olyan ételek készítésekor, amelyeket hosszú időn keresztül kell sütni vagy párolni. Ez amiatt van, hogy a legmagasabb beállítható hőmérséklet 100 C. SOHA NE MERÍTSE vízbe a szondát tisztításkor. Egyszerűen törölje le egy tiszta, nedves törlővel vagy papírtörölközővel használat után. A SÜTŐT TILOS ÜZEMELTETNI a sütőtérben található hőmérsékletszondával, ha az nincs csatlakoztatva a sütőhöz. Ha mégis a fentiek betartása nélkül üzemelteti a sütőt, a szonda károsodni fog. CSAK A MELLÉKELT vagy a szerviz által ajánlott ételszondát használja. A kereskedelemben kapható más márkák nem biztosítják a megfelelő eredményeket, és előfordulhat, hogy károsítják a sütőt. TARTOZÉKOK ÁLTALÁNOS A KERESKEDELEMBEN különféle sütési tartozékok kaphatók. Vásárlás előtt mindig győződjön meg arról, hogy ezek alkalmasak-e a gőz és forró levegő kombinálásával való sütéshez. HELYEZZE AZ EDÉNYEKET a sütőrácsra. Nagyobb súlyokat tud megtartani, mint a tepsi vagy a gőzölőtálca. GONDOSKODJON ARRÓL, hogy legalább 30 mm térköz legyen az edény felső pereme és a sütőtér mennyezete között, hogy elegendő gőz tudjon behatolni az edénybe. A SÜTŐEDÉNY KIVÁLASZTÁSA HASZNÁLJON PERFORÁLT sütőedényeket, amikor csak lehetséges, például zöldségek elkészítéséhez. A gőz szabadon tudja elérni az ételt minden oldalról, és az étel egyenletesen készül el. A GŐZ KÖNNYEN BEHATOL a nagy ételdarabok, mint például a nagy burgonyák között lévő térközbe. Ez egyenletes és hatékony sütést biztosít. Ez biztosítja nagy mennyiségek készre sütését ugyananynyi idő alatt, mint egy kisebb mennyiségét. Ha az ételt úgy helyezi el, hogy a gőz egyenletesen és könynyen elérje az étel egyes darabjait, ez lehetővé teszi, hogy ugyanannyi idő alatt készüljön el, mint a kisebb mennyiségek. A KOMPAKTABB EDÉNYEK, mint a serpenyők vagy a sütőformák, vagy az olyan élelmiszerek esetében, mint a borsó vagy a spárgasípok, amelyeknél nagyon kis térköz van vagy egyáltalán nincs, a sütés hosszabb ideig tart, mivel a gőznek kevesebb helye van, hogy kifejtse hatását. 9

10 TARTOZÉKOK SZIVACS A MELLÉKELT SZIVACS arra szolgál, hogy letörölje a páralecsapódást, amely a sütés után a lehűlt sütőben képződhet. Fontos, hogy hagyja lehűlni a sütőt az égési sérülések elkerülése érdekében. SÜTŐRÁCS A SÜTŐRÁCS lehetővé teszi, hogy a forró levegő az étel körül keringjen. Tegye rá az ételt közvetlenül, vagy használja serpenyők, tortasütők és más főzőedények alátéteként. Amikor az élelmiszert közvetlenül a sütőrácsra teszi, helyezze alá a sütő és cseppfogó tálcát. SÜTŐ ÉS CSEPPFOGÓ TÁLCA HASZNÁLJA A SÜTŐ ÉS CSEPP- FOGÓ TÁLCÁT a sütőrács és a gőzölőtálca alatt. Használható ezenkívül ételek elkészítésére vagy tepsiként is. A SÜTŐ ÉS CSEPPFOGÓ TÁLCA arra szolgál, hogy felfogja a kicsöpögő levet és az olyan ételdarabokat, amelyek egyébként beszennyeznék a sütő belterét. Kerülje azt, hogy az edényeket közvetlenül a sütő aljára helyezze. GŐZÖLŐTÁLCA HASZNÁLJA A GŐZÖLŐTÁLCÁT olyan ételek elkészítésére, mint a halak, zöldségek és burgonya. HASZNÁLJA A SÜTŐT A GŐZÖLŐTÁLCA NÉLKÜL olyan ételek elkészítésére, mint a rizs és a gabonafélék. VÍZTARTÁLY A VÍZTARTÁLY az ajtó mögött található, és hozzáférhető, amint az ajtót kinyitják. AZ ÖSSZES SÜTÉSI FUNKCIÓNÁL a Hőlégbefúvás kivételével szükséges, hogy a víztartály fel legyen töltve. TÖLTSE FEL A VÍZTARTÁLYT a MAX jelölésig csapvízzel. KIZÁRÓLAG FRISS CSAPVIZET vagy szénsavmentes palackozott vizet használjon. Soha ne használjon desztillált vagy szűrt vizet, sem pedig egyéb folyadékot a víztartályban. FONTOS, HOGY KIÜRÍTSE A VÍZTARTÁLYT MINDEN HASZNÁLAT UTÁN. Erre higiéniai okok miatt van szükség. Ez azt is megakadályozza, hogy páralecsapódás képződjön a készülék belsejében. ÓVATOSAN (lassan, hogy ne folyjon ki) húzza ki a víztartályt a rekeszéből. Tartsa vízszintesen, hogy a megmaradt víz kifolyhasson a szelepülésen. SZONDA A SZONDA ARRA LETT KIALAKÍTVA, hogy mérje az étel belső hőmérsékletét a 30 C C tartományban. Amint elérte a beállított hőmérsékletet, a készülék kikapcsol, és a kijelzőn a Hőmérséklet elérve üzenet jelenik meg. SOHA NE MERÍTSE vízbe a szondát tisztításkor. Egyszerűen törölje le egy nedves törlővel vagy papírtörölközővel használat után. GASTRONORM EDÉNYTARTÓ AZ EDÉNYTARTÓ kizárólag professzionális Gastronorm edényekkel való használatra lett kialakítva. 10

11 SZONDA BEHELYEZÉSE HELYEZZE A HŐMÉRSÉKLETSZONDÁT az ételbe, miközben az még a konyhapulton van. CSIRKE AMIKOR A SZONDÁT sült csirkénél használják, a csúcs a csirke leghúsosabb részébe legyen pozicionálva, vagyis a felső comb belsejébe az alsó comb felett. Nem érhet hozzá semmilyen csonthoz. ÜGYELJEN ARRA, hogy a szonda a lehető leghosszabban be legyen illesztve az ételbe. Ez biztosítja a pontosabb hőmérséklet-leolvasást. w TEGYE az előkészített ételt a sütőbe. w HAJTSA VISSZA A SZONDA FEDE- LÉT, ÉS Csatlakoztassa a hőmérsékletszondát a sütő fali aljzatához, és ügyeljen arra, hogy a zsinór a sütőajtó bezárása után is szabadon legyen. Sem az aljzat, sem pedig a szonda dugasza nincs áram alatt. BÁRÁNY AMIKOR BÁRÁNYGERIN- CET/BÁRÁNYCOMBOT SÜT, a szonda csúcsát a legvastagabb részbe illeszsze be úgy, hogy ne érjen hozzá a csonthoz. SERTÉS SERTÉS, például sertéslapocka, sonka, szűzpecsenye stb., sütésekor, a szondát inkább a húsos végébe kell behelyezni, semmint a felületén elhelyezkedő zsírrétegen keresztül. Kerülje a szonda csúcsának beillesztését a sertés zsíros részeibe. HAL A SZONDA EGÉSZ HAL, NAGY HALDARAB SÜTÉ- SEKOR használható, mint például a csuka vagy a lazac. A szonda csúcsát a legvastagabb részbe pozicionálja úgy, hogy ne legyen túl közel a hátgerinchez. 11

12 A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI HŐLÉGBEFÚVÁS VENTILÁTORA GŐZBEMENET TARTÓSZINTEK HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ AJTÓTÖMÍTÉS VÍZTARTÁLY SZELEPÜLÉS Emelje és húzza Nyomja SZONDAFEDÉL / SÜTŐ FALI ALJZATA KEZELŐLAP MULTIFUNKCIÓS GOMB BE / KI / SZÜNET GOMB DIGITÁLIS KIJELZŐ BEÁLLÍTÓ GOMB Brightness Time Volume Appliance and display settings VISSZA GOMB OK / VÁLASZTÁS GOMB START GOMB 12

13 GOMBZÁR 19:30 NYOMJA MEG EGYSZERRE A VISSZA ÉS AZ OK / VÁLASZTÁS GOMBOT, ÉS TARTSA ADDIG LENYOMVA, AMÍG KÉT HANGJELZÉS NEM HALLHATÓ (3 MÁSODPERC). EZ A FUNKCIÓ ARRA SZOLGÁL, hogy megakadályozza a gyermekeket a sütő felügyelet nélküli használatában AMIKOR A ZÁR AKTÍV, egyetlen gomb sem reagál. NE FELEDJE: Ez a két gomb csak együttesen működik, amikor a sütő KI van kapcsolva. EGY VISSZAIGAZOLÓ ÜZENET látható 3 másodpercig a kijelzőn, mielőtt visszatérne az előző nézetre. A GOMBZÁR UGYANÚGY KAPCSOLHATÓ KI, mint ahogy bekapcsolása történt. Key Lock has been activated Key Lock has been deactivated 13

14 ÜZENETEK BIZONYOS FUNKCIÓK HASZNÁLATA SORÁN előfordulhat, hogy a sütő leáll, és valamilyen tennivaló elvégzésére ad utasítást, vagy csak tanácsot ad a használni ajánlott tartozékokra vonatkozóan. AMIKOR EGY ÜZENET MEGJELENIK Nyissa ki az ajtót (ha szükséges). Hajtsa végre a tennivalót (ha szükséges). Zárja be az ajtót, és a Start gombot megnyomva indítsa újra a sütőt. 25% Draining Boiler Please remove and empty the container Press OK/Select button when done Please stir food Cooking nearly finished Please check on food Please turn food Empty and refill container with water Do not open oven door during calibration KÉSLELTETETT INDÍTÁS EGYES FUNKCIÓ HASZNÁLATA SORÁN rendelkezésre áll a sütés késleltetésének lehetősége. Egyszerűen állítsa be a Befejezési idő beállítást arra az időpontra, amikor az ételt fel kívánja szolgálni. 100 C 00:20 TEMPERATURE COOK TIME Steam 15:53 END TIME KÉSLELTETETT INDÍTÁS ÉS AZ ÉTELSZONDÁS SÜTÉS AZ ILYEN TÍPUSÚ SÜTÉSNÉL is érvényes a késleltetett indításra vonatkozó információ azzal a különbséggel, hogy az ételszonda hőmérséklete kerül kijelzésre a sütési idő helyett. 100 C 30 C TEMPERATURE FOOD PROBE Steam -00:47 START IN A SÜTÉS X PERCCEL a Befejezési idő előtt kezdődik el (az X a percek száma, amelyet sütési időként beállított). AMIKOR MEGNYOMJA A START GOMBOT, a kijelzőn lévő Befejezési idő jelzés átvált annak a kijelzésére, hogy mennyi idő van hátra a sütés megkezdéséig. MEGJEGYZÉS: AZ ELŐMELEGÍTÉS FUNKCIÓ nem áll rendelkezésre a Késleltetett indítás használatakor. LEGYEN KÖRÜLTEKINTŐ a romlandó áruk használatakor. Nem szabad hűtés nélkül tárolni ezeket. 100 C 00:20 TEMPERATURE COOK TIME Steam -00:47 START IN 14

15 GYORSBILLENTYŰK Frozen French Fries Bread / Cakes Lasagna Your most used cooking functions FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT, amíg a Gyorsbillentyű meg nem jelenik. w w w w FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT a kedvenc gyorsbillentyű kiválasztásához. A leggyakrabban használt funkció előre ki van választva. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT a választás megerősítéséhez. FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT / OK GOMBOT a szükséges módosítások elvégzéséhez. NYOMJA MEG A START GOMBOT. Shortcut Shortcut Shortcut Your most used cooking functions Bread Shortcut Your most used cooking functions French Fries Bread Lasagna Your most used cooking functions A KÖNNYŰ HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN a sütő automatikusan összeállítja használatra a kedvenc gyorsbillentyűk listáját. AMIKOR ELKEZDI a sütő használatát, a lista 10 üres pozíciót tartalmaz gyorsbillentyű jelöléssel. Ahogy az idő múlásával használja a sütőt, a lista automatikusan feltöltődik a leggyakrabban használt funkciókra vonatkozó gyorsbillentyűkkel. AMIKOR BELÉP A GYORSBILLENTYŰ MENÜBE, a legtöbbször használt funkció előre ki lesz választva, és az 1. számú gyorsbillentyű pozíciót foglalja el. MEGJEGYZÉS: A gyorsbillentyű menüben megjelenő funkciók sorrendje a sütési szokásainak megfelelően automatikusan változik. 15

16 BE / KI / SZÜNET A KÉSZÜLÉK A BE/KI GOMB HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLHATÓ BE/KI, illetve Szünet üzemmódba. AMIKOR A KÉSZÜLÉK BE van kapcsolva, az összes gomb normál módon üzemel, és a 24 órás időkijelzés nem jelenik meg AMIKOR A KÉSZÜLÉK KI van kapcsolva, egy gomb kivételével egyetlen gomb sem reagál. Csak az OK gomb (lásd a Konyhai időmérő óra címszót) működik. 24 órás időkijelzés megjelenik MEGJEGYZÉS: A sütő viselkedése eltérhet a fent leírtaktól attól függően, hogy az ECO funkció BE vagy KI van-e kapcsolva (bővebb információért lásd az ECO funkciót). A JELEN HASZNÁLATI UTASÍTÁS leírásainál feltételeztük, hogy a sütő BE van kapcsolva. KONYHAI IDŐZÍTŐ 00 : 00 : 00 (HH) (MM) (SS) Turn +/- to set Timer, OK to Start KAPCSOLJA KI A SÜTŐT a multifunkciós gomb Zéró helyzetbe történő forgatásával vagy a Be/Ki gomb megnyomásával. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT. A BEÁLLÍTÓ GOMBOT ELFORGATVA állítsa be a kívánt időtartamot az időbeállítón. AZ OK GOMBOT MEGNYOMVA indítsa el az időzítő visszaszámlálását. OLYANKOR HASZNÁLJA EZT A FUNKCIÓT, amikor egy konyhai órára van szüksége a pontos időtartam méréséhez különféle célokra, mint például pihentetési idő sülteknél vagy főzés a főzőlapon. EZ A FUNKCIÓ CSAK AKKOR ÁLL RENDELKEZÉSRE, amikor a sütő ki van kapcsolva, vagy készenléti üzemmódban van. 00 : 59 : 59 Timer HANGJELZÉS hallható, amikor az időzítő óra befejezte a visszaszámlálást. 00 : 00 : 00 Turn +/- to prolong, OK to switch off A STOP GOMB MEGNYOMÁSA azelőtt, hogy az időzítő lejárt volna, kikapcsolja az időzítőt 16

17 BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA Settings FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT, amíg a Beállítás meg nem jelenik. FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT az egyik módosítani kívánt beállítás kiválasztásához. AMIKOR A KÉSZÜLÉKET ELŐSZÖR CSATLAKOZTATJA A HÁLÓZATHOZ, felszólítást ad a Nyelv és a 24 órás időkijelzés beállítására. ÁRAMKIMARADÁS UTÁN az Óra villog, és újra be kell állítani. A SÜTŐ számos olyan funkcióval rendelkezik, amely személyes ízlés szerint állítható be. NYELV Eco Mode Language Time Appliance and display settings NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT. w FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT waz egyik rendelkezésre álló nyelv kiválasztásához. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT ismét a módosítás megerősítéséhez. Türkçe English Français Please select language Language has been set 17

18 BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA ÓRA BEÁLLÍTÁSA Brightness Time Volume Appliance and display settings FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT, amíg az Idő meg nem jelenik. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT. (A számjegyek villognak.) FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT a 24 órás időkijelzés beállításához. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT ismét a módosítás megerősítéséhez. AZ ÓRA BE VAN ÁLLÍTVA ÉS MŰKÖDIK. 00 : 00 (HH) (MM) Press +/- to set time, OK when done 12 : 30 (HH) (MM) Press +/- to set time, OK when done Time has been set FÉNYERŐ Volume Brightness Eco Mode Appliance and display settings FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT, amíg a Fényerő meg nem jelenik. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT. FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT a megfelelő fényerőfokozat beállításához. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT ismét a választás megerősítéséhez. High Medium Low For normal living conditions Brightness has been set 18

19 BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA HANGERŐ Time Volume Brightness Appliance and display settings FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT, amíg a Hangerő meg nem jelenik. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT. A BEÁLLÍTÓ GOMBOT ELFORGATVA állítsa be a hangerőt magas, közepes, alacsony vagy némítás értékre. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT ismét a módosítás megerősítéséhez. e ECO e High Medium Low For normal living conditions Volume has been set e Brightness Eco Mode Language Appliance and display settings FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT, amíg az Eco Mode (Eco üzemmód) meg nem jelenik. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT. FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT az ECO beállítás be- vagy kikapcsolásához. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT ismét a módosítás megerősítéséhez. e Off On Minimal power consumption e Eco Mode has is been activeset AMIKOR AZ ECO BE VAN KAPCSOLVA, a kijelző egy kis idő után automatikusan kikapcsol az energiatakarékosság érdekében. Automatikusan újra bekapcsol, amikor egy gombot megnyomnak, vagy az ajtót kinyitják. AMIKOR A KI VAN BEÁLLÍTVA, a kijelző nem kapcsol ki, és a 24 órás időkijelzés mindig látható. 19

20 BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA KALIBRÁLÁS Eco Mode Calibrate Language Calibration of water boiling point NYOMJA MEG AZ OK / VÁLASZTÁS GOMBOT. Fontos, hogy ne nyissa ki az ajtót, amíg a teljes folyamat be nem fejeződött. w w NYOMJA MEG AZ OK / VÁLASZTÁS GOMBOT. NYOMJA MEG A START GOMBOT. ENNEK A FUNKCIÓNAK A HASZNÁLATA ELŐTT: GONDOSKODJON ARRÓL, hogy a víztartály fel legyen töltve friss csapvízzel. Do not open oven door during calibration Calibrate 00:10 COOK TIME 14:22 END TIME KALIBRÁLÁS A VÍZ FORRÁSI HŐMÉRSÉKLETE a légnyomástól függ. Könnyebben forr fel nagy magasságban, mint a tengerszinten. A KALIBRÁLÁS SORÁN a készülék automatikusan a jelenlegi helyen meglévő aktuális nyomásarányoknak megfelelően kerül konfigurálásra. Ez a szokásosnál több gőzt idézhet elő. Ez normális jelenség. A KALIBRÁLÁS UTÁN HAGYJA LEHŰLNI A SÜTŐT, és törölje szárazra a nedves részeket. ÚJRAKALIBRÁLÁS RENDSZERINT a kalibrálást egyszer kell elvégezni, és ennek elegendőnek kell lennie, ha a sütő állandó jelleggel van üzembe helyezve egy házban. AZONBAN, ha a készülék egy mobil házban vagy hasonló helyen van üzembe helyezve, egy másik városba költözik, vagy más módon megváltozik az üzembe helyezési magasság, a használat előtt el kell végezni a készülék újrakalibrálását. 20

21 BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA SÜTÉS ALATT AMENNYIBEN A SÜTÉSI FOLYAMAT MEGKEZDŐDÖTT: Az időtartamot könnyen megnövelhetjük 1 perces lépésenként a Start gomb megnyomásával. Minden további gombnyomással a sütési idő meghosszabbodik. A BEÁLLÍTÓ GOMB MEGNYOMÁSÁVAL átválthat a paraméterek között, hogy kiválassza azt, amelyiket módosítani kívánja. 75 C 07:00 TEMPERATUR COOK TIME AZ OK / VÁLASZTÁS GOMB megnyomásával kiválasztja azt, és lehetővé teszi a módosítását (villog). Használja a Beállító gombot a beállítás módosításához. NYOMJA MEG AZ OK / VÁLASZTÁS GOMBOT ISMÉT a választás megerősítéséhez. A sütő automatikusan az új beállítással folytatja A VISSZA GOMB MEGNYOMÁSÁVAL közvetlenül visszatérhet az utoljára megváltoztatott paraméterhez. 21

22 SPECIÁLIS FUNKCIÓK Finishing Specials Settings FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT, amíg a Speciális funkciók meg nem jelenik. FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT a speciális funkciók egyikének kiválasztásához. Kövesse az egyes funkciókra vonatkozó szakaszban adott utasításokat (például: tésztakelesztés). SPECIÁLIS FUNKCIÓK FUNKCIÓ KELESZTÉS GŐZTISZTÍTÁS VÍZKŐMENTESÍTÉS VÍZLEERESZTÉS FERTŐTLENÍTÉS JOGHURT TARTÓSÍTÁS JAVASOLT HASZNÁLAT TÉSZTA KELESZTÉSÉRE szolgál a sütőben állandó 40 C-os hőmérséklet mellett. A SÜTŐ KIÖBLÍTÉSÉRE szolgál. A VÍZMELEGÍTŐ vízkőmentesítésére szolgál. A VÍZMELEGÍTŐ kézi leeresztése CUMISÜVEGEK FERTŐTLENÍTÉSÉHEZ JOGHURTKÉSZÍTÉSRE ÉLELMISZEREK, PÉLDÁUL GYÜMÖLCSÖK ÉS ZÖLDSÉGEK TARTÓSÍTÁSÁRA 22

23 SPECIÁLIS FUNKCIÓK KELESZTÉS NYOMJA MEG AZ OK / VÁLASZTÁS GOMBOT. w w NYOMJA MEG A START GOMBOT Steam Cleaning Proving Preservation For dough proving FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ wgombot az idő értékének beállításához. 40 C 00:20 TEMPERATURE COOK TIME Proving 13:35 END TIME A KELESZTÉS FUNKCIÓ tészta kelesztésére szolgál. Sokkal gyorsabb, mint szobahőmérsékleten. ELSŐ KELESZTÉS HELYEZZE A TÁLAT a tésztával a cseppfogó tálcára az 1. vagy 2. tartószinten. Fedje le konyharuhával. A KELESZTÉSI IDŐT 1 3-ával lerövidíti a hagyományos recepttel összehasonlítva. A KELESZTÉSI IDŐ LERÖVIDÍTÉSE azért ajánlott, mivel a környezeti hőmérséklet a sütő belsejében inkább optimális, mint azon kívül, vagyis szobahőmérsékleten. Ezért szükséges, hogy a kelesztést hamarabb állítsa le. Ellenkező esetben az folytatódik, és a tészta túlságosan megkel. 23

24 SPECIÁLIS FUNKCIÓK GŐZTISZTÍTÁS Descale Steam Cleaning Proving For cleaning with steam NYOMJA MEG AZ OK / VÁLASZTÁS GOMBOT. w w NYOMJA MEG A START GOMBOT KÖVESSE wa képernyőn megjelenő útmutatásokat.. Steam Cleaning 13:35 END TIME A GŐZTISZTÍTÁS FUNKCIÓ a kemény szennyeződések felpuhítására és a könnyebb tisztítás elősegítésére szolgál. HASZNÁLJA RENDSZERESEN a sólerakódások és más olyan savas ételek felhalmozódásának megelőzésére, amelyek hatással lehetnek az acélra. Rozsdásodás alakulhat ki, ha nem tartja tisztán. TÖRÖLJE SZÁRAZRA a sütőt tisztítás után. 24

25 SPECIÁLIS FUNKCIÓK VÍZKŐMENTESÍTÉS Drain Descaling Steam Cleaning For descaling the boiler NYOMJA MEG AZ OK / VÁLASZTÁS GOMBOT. (A sütő most készen áll a vízkőmentesítésre) w NYOMJA MEG AZ OK / VÁLASZTÁS GOMBOT, wmiután a víztartályt a vízkőoldóval a helyére tette. Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat. Ne szakítsa meg a folyamatot, amíg be nem fejeződik. Empty and refill container with descaler 1/3 00:32 PHASE PHASE TIME Descaling Empty and refill container with water 11:10 END TIME 2/3 00:06 PHASE PHASE TIME Rinsing 11:10 END TIME A KÉSZÜLÉK RENDELKEZIK EGY RENDSZERREL, amely jelzi, amikor a sütő vízkőmentesítése szükséges. Hajtsa végre a vízkőmentesítést, amikor a "Vízkőmentesítés szükséges" üzenet megjelenik a kijelzőn. A vízkőmentesítés végrehajtása előtt győződjön meg arról, hogy elegendő vízkőoldó folyadék áll-e rendelkezésre. Javasoljuk, hogy a "Wpro active'clean" nevű, kávéfőzőgépek és üstök vízkőmentesítéséhez alkalmas terméket használja. A VÍZKŐMENTESÍTÉS kb. ½ óráig tart, amely alatt semmilyen sütési funkció nem aktiválható. Egy üzenet ("Kérjük, vegye ki...") jelzi a művelet végét. MIUTÁN KIÜRÍTETTE a víztartályt, semmilyen maradvány nincs jelen a rendszerben, a készülék vízkőmentesítése megfelelően megtörtént, és biztonságosan használható. Descale needed. Press <OK> to descale, <back> to cancel Please remove and empty the container Press OK/Select button when done MEGJEGYZÉS: MIUTÁN ELINDULT, a vízkőmentesítési folyamatnak mindig be kell fejeződnie. A VÍZKŐOLDÓ MENNYISÉGE KEVERJEN ÖSSZE 1 liter vizet egy teljes palack (250 ml) "Wpro active'clean" vízkőoldó teljes tartalmával. Ha "Wpro active'clean" vízkőoldó nem áll rendelkezésre, használjon kizárólag fehér ecetet. 25

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning ECTM 8145/1 Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para el uso Οδηγίες

Részletesebben

AMW 599 ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID KEZDÉSI ÚTMUTATÓ

AMW 599 ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID KEZDÉSI ÚTMUTATÓ AMW 599 ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID KEZDÉSI ÚTMUTATÓ INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAÇAO,

Részletesebben

AMW 599 INSTALLATION, QUICK START

AMW 599 INSTALLATION, QUICK START AMW 599 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN INSTALAÇÃO, GUIA

Részletesebben

JT 359. www.whirlpool.com

JT 359. www.whirlpool.com JT 59 www.whirlpool.com 1 BEÜZEMELÉS A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT Ellenőrizzük, hogy a törzslapon jelzett feszültség megegyezik-e lakásunk feszültségével. A sütőt olyan sík és stabil felültre helyezzük,

Részletesebben

AMW 494 AMW 496 MW 4100 INSTALLATION, QUICK START

AMW 494 AMW 496 MW 4100 INSTALLATION, QUICK START AMW 494 AMW 496 MW 4100 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Részletesebben

www.whirlpool.com HU 1

www.whirlpool.com HU 1 www.whirlpool.com 1 BEÜZEMELÉS A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jelzett feszültség megegyezik-e a lakás feszültségével. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LE- MEZEKET,

Részletesebben

AMW 698 INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA

AMW 698 INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA AMW 698 ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID KEZDÉSI ÚTMUTATÓ INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN INSTALAÇAO,

Részletesebben

MWD 319 MWD 320 www.whirlpool.com

MWD 319 MWD 320 www.whirlpool.com MWD 319 MWD 320 www.whirlpool.com ÜZEMBE HELYEZÉS A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT A sütőt ne tegye hőforrások közelébe. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében a sütő fölött hagyjon legalább 30 cm-nyi

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VESZÉLY! VIGYÁZAT!

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VESZÉLY! VIGYÁZAT! 3 FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK A tudnivalók weboldalunkon is megtalálhatók: www.whirlpool.hu AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS A kézikönyv és a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

LG MS1987U. Mikrohullámú sütő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LG MS1987U. Mikrohullámú sütő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LG MS1987U Mikrohullámú sütő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Fontos biztonsági előírások 1. Soha ne próbálja meg önállóan megjavítani, átalakítani vagy beállítani a mikrohullámú sütő ajtaját, vezérlőpanelét, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

DOM GRILL 38 ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEÉPÍTHETŐ GRILL

DOM GRILL 38 ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEÉPÍTHETŐ GRILL DOM GRILL 38 ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEÉPÍTHETŐ GRILL TARTALOM ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ 2 BEÉPÍTÉS 3 ÖSSZESZERELÉS 4 HASZNÁLATI TANÁCSOK 5 KARBANTARTÁS 6 Az elektromos készülékek megsemmisítése

Részletesebben

........ HU SÜTŐ RECEPTKÖNYV

........ HU SÜTŐ RECEPTKÖNYV ...... HU SÜTŐ RECEPTKÖNYV 2 www.electrolux.com AUTOMATIKUS PROGRAMOK Program száma Program neve 1 MARHA HÁTSZÍN 2 SERTÉS ROSTON 3 CSIRKE EGÉSZBEN 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 QUICHE LORRAINE 7 FEHÉR KENYÉR 8 BURGONYAFELFÚJT

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

EEB8585PO EOB8851AA EOB8851AO

EEB8585PO EOB8851AA EOB8851AO EEB8585PO EOB8851AA EOB8851AO HU GŐZÖLŐS SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...7 4. KEZELŐPANEL...8 5. AZ

Részletesebben

Omnichef minisütő. A berendezés részei: Paraméter adatok. Használat közben óvja a berendezés üvegajtaját víztől. Az üveg megsérülhet.

Omnichef minisütő. A berendezés részei: Paraméter adatok. Használat közben óvja a berendezés üvegajtaját víztől. Az üveg megsérülhet. 10010781 10010782 10011460 10010783 10010784 10011461 Omnichef minisütő A berendezés részei: 1. Fűtőelem 2. Üveg ajtó 3. Belső tér 4. Toldások 5. Fogantyú 6. Burkolat 7. Hőmérséklet szabályozó 8. Üzemjelző

Részletesebben

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz.

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindig figyelembe kell

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindenkor figyelembe kell

Részletesebben

Használati útmutató. Tűzhely ZCV540G1WA

Használati útmutató. Tűzhely ZCV540G1WA HU Használati útmutató Tűzhely ZCV540G1WA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Az első használat előtt 7 Főzőlap - Napi használat 7 Főzőlap Hasznos tanácsok és javaslatok

Részletesebben

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ! Használati utasítás A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra! A használati útmutató az alábbi

Részletesebben

AMW 808 INSTALLATION, QUICK START

AMW 808 INSTALLATION, QUICK START AMW 808 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAÇÃO, GUIA

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV FORGALMAZÓ: GEMSYS EUROPE Kft. www.gemsys.hu BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK A készülék egyszemélyi használatra készült Működési folyamat közben ne végezzen egyéb

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS SÜTŐ OMK-520 / OMK-520W

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS SÜTŐ OMK-520 / OMK-520W HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS SÜTŐ OMK-520 / OMK-520W Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tanulmányozza az ábrákat mielőtt a készüléket használatba veszi! Importálja és forgalmazza:

Részletesebben

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ R51ME típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

Távirányító használati útmutató

Távirányító használati útmutató Távirányító használati útmutató MODEL RAR-5F1 Távirányító használati útmutató Oldalak: 1~8 A legjobb teljesítmény elérése és a problémamentes használat érdekében kérjük, olvassa végig ezt az útmutatót!

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Daewoo KOR6N9RR mikrohullámú sütőhöz Digitális kijelző DEFROST POWER CLOCK AUTO COOK KIOLVASZTÁS TELJESÍTMÉNY ÓRA AUTÓMATA FŐZÉS STOP/CLEAR ÁLLJ/TÖRLÉS START/EASY COOK

Részletesebben

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz.

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindig figyelembe kell

Részletesebben

EOB6410 HU GŐZÖLŐS SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 SL PARNA PEČICA NAVODILA ZA UPORABO 35

EOB6410 HU GŐZÖLŐS SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 SL PARNA PEČICA NAVODILA ZA UPORABO 35 EOB6410 HU GŐZÖLŐS SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 SL PARNA PEČICA NAVODILA ZA UPORABO 35 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. AZ

Részletesebben

Használati útmutató EMS 2040 EMS2040S modellek

Használati útmutató EMS 2040 EMS2040S modellek Használati útmutató EMS 2040 EMS2040S modellek 1 A terméken, vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani

Részletesebben

Veszélyes helyzetet jelez, amely súlyos sérülést okoz, ha nem kerülik el.

Veszélyes helyzetet jelez, amely súlyos sérülést okoz, ha nem kerülik el. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyeket el kell olvasni és mindig figyelembe

Részletesebben

HU Használati útmutató

HU Használati útmutató BY9314001 HU Használati útmutató 2 www.aeg.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................. 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK................................................

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA P Q A B C D

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA P Q A B C D A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA A termosztát gomb B időkapcsoló gomb C ellenőrző lámpa D funkcióválasztó gomb E üvegajtó F alsó fűtőszál G lapos sütőrács H zsírfelfogó tálca I íves sütőrács (egyes modelleknél) L morzsatálca

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK... MEGJEGYZÉS 1. A borítón látható ábra csak tájékoztatásul szolgál, amely eltérhet a vásárolt terméktől. 2. A légkondicionáló működtetése előtt feltétlenül olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt. 3. Ez

Részletesebben

Sütési és főzési áttekintésben

Sütési és főzési áttekintésben Sütési és főzési áttekintésben EOC 69400 2 Electrolux Ez az áttekintés segít kiválasztani a megfelelő sütési és főzési kategóriát ételei elkészítéséhez az "Automata sütés" funkció használatával. Érzékelőgombokat

Részletesebben

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz.

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági

Részletesebben

EMWP Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso. Brugsanvisning Bruksanvisning

EMWP Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso. Brugsanvisning Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning EMWP 9238 Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para el uso Οδηγίες Χρήσης

Részletesebben

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató 1 4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Az Európai Unióban forgalomba hozza: Cloer Elektrogeräte GmbH Von-Siemens-Straße12 D-59757 Arnsberg Magyarországon forgalomba hozza: BonAir BG Kft. 1174 Budapest rinci út 24.

Részletesebben

C. A készülék működése

C. A készülék működése TARTALOMJEGYZÉK A. SOTO B. Termékjellemzők C. A készülék működése D. Hibaelhárítás E. Figyelmeztetés Gratulálunk,hogy a SOTO Madebyzen aromadiffúzort választotta. Kérjük őrizze mega ezt a használati útmutatót

Részletesebben

Száraz porszívó vizes szűrővel

Száraz porszívó vizes szűrővel Száraz porszívó vizes szűrővel Kezelési útmutató Használati útmutató ARNICA BORA 4000 Száraz porszívó vizes szűrővel Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Ezt a használati útmutató az Ön számára

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER

Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER HU Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER Tartalomjegyzék Biztonsági előírások... 3 Az első használat előtt... 5 Kicsomagolás... 5 A készülék elhelyezése... 5 Kenyérpirítás... 5 Kenyéremelő... 5 Kenyérszelet

Részletesebben

2 MF-2 EX ELEKTROMOS FŐZŐLAP

2 MF-2 EX ELEKTROMOS FŐZŐLAP A gyártó nem vállal felelősséget a füzetben található nyomtatási vagy másolási hibákért. A gyártó fenntartja a jogot a termékek érdekében szükséges és hasznos változtatásokra, annak veszélye nélkül, hogy

Részletesebben

ELEKTROMOS MULTIFUNKCIONÁLIS LASSÚ FŐZŐ MSC600E

ELEKTROMOS MULTIFUNKCIONÁLIS LASSÚ FŐZŐ MSC600E ELEKTROMOS MULTIFUNKCIONÁLIS LASSÚ FŐZŐ MSC600E TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági előírások... 6 1. Bevezetés... 8 2. Jellemzők... 8 3. Használat... 8 A. Kezelőtábla... 8 B. Főzés... 9 C. Kombinált főzés...

Részletesebben

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz 2 1. A KEZELÉSI UTASÍTÁS HASZNÁLATA Kérjük olvassa el a kezelési utasítást mielőtt használni kezdi a készüléket. Tartsa biztos helyen a későbbi

Részletesebben

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés Figyelmeztetés Eszköz A tűz, áramütés és egyéb sérülések elkerülése érdekében: ne helyezze a készüléket vizes, nedves helyekre! ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, pl. vázát a készülékre! csak ajánlott

Részletesebben

Mikrohullámú sütő. Tisztelt Vásárlónk. Használati utasítás

Mikrohullámú sütő. Tisztelt Vásárlónk. Használati utasítás Mikrohullámú sütő H Tisztelt Vásárlónk Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket. A készülék egyszerűbb használatának érdekében mellékeltük ezt a könnyen

Részletesebben

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA HU Használati útmutató Hűtőszekrény ZBA22421SA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Működés 4 Napi használat 5 Hasznos tanácsok és javaslatok 6 Biztonsági információk Ápolás és tisztítás

Részletesebben

CITRUS JUICER CJ 7280

CITRUS JUICER CJ 7280 HU CITRUS JUICER CJ 7280 H A G B F E C D 3 BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS A készülék használata előtt kérjük, alaposan olvassa el a kezelési útmutatót! Tartsa be a biztonsági leírásokat a nem megfelelő használat

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-12.34DG

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-12.34DG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-12.34DG Borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! TARTALOM A BORHŰTŐ RÉSZEI... 3 TECHNIKAI ADATOK... 4 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 5 ÜZEMBE

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INDUKCIÓS VITROLINE FŐZŐLAPOK KERÁMIA WOK 7320/200 7321/200 7322/200 Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy a FOSTER indukciós kerámialapot választotta. Ahhoz, hogy többet

Részletesebben

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd.

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Forrasztó állomás Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Csomagolási jegyzék és az alkatrészek megnevezése Az alkatrészek megnevezése Hőlégfúvó tartó Hőmérséklet

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzőn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. Programok START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el!

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! Használati utasítás Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! 1 A készülék adatai Teljesítmény: 600 W Átmérő: 13,5 cm Tartály nélküli magasság:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike

Részletesebben

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez Használati utasítás Megjegyzés: Mivel termékünk folyamatos fejlesztés alatt van, a használati utasítás képei eltérhetnek az Ön

Részletesebben

Használati útmutató beépíthető sütőhöz

Használati útmutató beépíthető sütőhöz Használati útmutató beépíthető sütőhöz használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a megvásárolt háztartási készülék megfelel majd elvárásainak. Ennek érdekében kérjük

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

OLAJSÜTŐ DF-2003A. Használati utasítás A termék kizárólag háztartási használatra való. Kérjük, olvassa el az alábbi útmutatót használat előtt.

OLAJSÜTŐ DF-2003A. Használati utasítás A termék kizárólag háztartási használatra való. Kérjük, olvassa el az alábbi útmutatót használat előtt. OLAJSÜTŐ DF-2003A Használati utasítás A termék kizárólag háztartási használatra való. Kérjük, olvassa el az alábbi útmutatót használat előtt. TARTSA GYERMEKEKTŐL TÁVOL! FIGYELMEZTETÉS Súlyos égési sérüléseket

Részletesebben

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V.

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. 1 I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. Egyéb biztonsági figyelmeztetések... 4 VI. Karbantartás... 5 VII. Hibaelhárítás...

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Javaslatok Üzembehelyezés A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő üzembehelyezésből adódó károkért. A minimális biztonsági távolság

Részletesebben

2 MF-BRX BARBECUE DOMINO. Üzembe helyezés Használat Karbantartás

2 MF-BRX BARBECUE DOMINO. Üzembe helyezés Használat Karbantartás A gyártó nem vállal felelősséget a füzetben található nyomtatási vagy másolási hibákért. A gyártó fenntartja a jogot a termékek érdekében szükséges és hasznos változtatásokra, annak veszélye nélkül, hogy

Részletesebben

O R I O N. OTB-8633/Y Használati útmutató

O R I O N. OTB-8633/Y Használati útmutató O R I O N OTB-8633/Y Használati útmutató Fontos óvintézkedések 1. Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasításokat és őrizze meg jövőbeni hivatkozásokra. 2. Áramütés veszélyét elkerülendő a készülék

Részletesebben

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 ÜZEMBE HELYEZÉS A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT A sütőt ne tegye hőforrások közelébe. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás 1. lépés Távolítsa el az összes védő elemet. 2. lépés Lassan csukja le a lapolvasó egységet. Figyelem!; a személyi sérülések elkerülése érdekében pontosan az ábrán bemutatott módon végezze

Részletesebben

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP A berendezés elindítása előtt kérjük ismerkedjen meg részletesen az alábbi útmutatóval és őrizze meg az esetleges későbbi felhasználás céljából. www.lge.com

Részletesebben

Nutribullet turmixgép 600W

Nutribullet turmixgép 600W HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonsága érdekében a készülék használata előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a Használati útmutatót, és tartsa meg későbbi használat céljából is. A készülék tulajdonságai Teljesítmény

Részletesebben

MILK FROTHER MF 5260 MAGYAR

MILK FROTHER MF 5260 MAGYAR MILK FROTHER MF 5260 MAGYAR HU A B C D E F G H 3 BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS A készülék használata előtt, kérjük, alaposan olvassa el a kezelési útmutatót! Tartsa be a biztonsági leírásokat a nem megfelelő

Részletesebben

[hu] Használati utasítás

[hu] Használati utasítás [hu] Használati utasítás EH8..SB1.., EH8..SC1.. Főzőfelület á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Biztonsági előírások...3 A károk okai...3 Környezetvédelem...

Részletesebben

Royalty Line PKM-1800BG konyhai robotgép 1800W

Royalty Line PKM-1800BG konyhai robotgép 1800W Royalty Line PKM-1800BG konyhai robotgép 1800W HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ez a konyhai robotgép rendelkezik mindazzal az erővel, kapacitással és precizitással, ami biztosítja a hatékony munkavégzést. Nemcsak

Részletesebben

EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. MŰKÖDÉS...7 5. NAPI HASZNÁLAT... 8 6.

Részletesebben

Gőzpároló HB25D5.2. [hu] Használati utasítás

Gőzpároló HB25D5.2. [hu] Használati utasítás Gőzpároló HB5D5.. [hu] Használati utasítás á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Biztonsági útmutatások... 4 Útmutatás az Ön biztonsága érdekében...4 A sérülések okai...4 Az Ön új készüléke... 5 Kezelőfelület...5

Részletesebben

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para el uso Instrukcje użytkowania

Részletesebben

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Akkor jó egy recept, ha az első alkalommal már ráérzel az étel tökéletes elkészítésére. 1 Csirkemell rizottó (4 adag) 400g csirkemell 125g barna rizs (1 zacskó)

Részletesebben

YB1FA infra távirányító. Kezelési útmutató

YB1FA infra távirányító. Kezelési útmutató YB1FA infra távirányító Kezelési útmutató Az YB1FA infra távirányító használata A távirányító felépítése 1 2 3 4 ON/OFF (BE/KI) gomb MODE (üzemmód) gomb +/- gomb FAN (ventilátor) gomb 1 3 4 6 2 5 5 6 7

Részletesebben

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTELT VÁSÁRLÓNK HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTELT VÁSÁRLÓNK HASZNÁLATI UTASÍTÁS MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HU TISZTELT VÁSÁRLÓNK Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket. A készülék egyszerűbb használatának érdekében mellékeltük ezt a könnyen

Részletesebben

HU LÉGKEVERÉSES ELEKTROMOS SÜTŐ. Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat FEX2513 és 25C51. www.nardi.hu

HU LÉGKEVERÉSES ELEKTROMOS SÜTŐ. Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat FEX2513 és 25C51. www.nardi.hu I LÉGKEVERÉSES ELEKTROMOS SÜTŐ Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat FEX2513 és 25C51 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VIGYÁZAT! Az instabilitásból származó veszélyek elkerülése érdekében a készülék beüzemelését és javítását a gyártó utasításaival összhangban kell elvégezni. VIGYÁZAT! Hagyja

Részletesebben

Klarstein Steelwave Mikrohullámú sütő Használati útmutató

Klarstein Steelwave Mikrohullámú sütő Használati útmutató Klarstein Steelwave Mikrohullámú sütő 10028201 Használati útmutató Kedves Vásárlónk! Gratulálunk a választásához. Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatatót, az esetleges sérülések elkerülése érdekében. Az

Részletesebben

testiny.hu DA-7100 Digitális alkoholszonda Használati Útmutató Üzemanyagcellás érzékelő Személyes és professzionális használatra

testiny.hu DA-7100 Digitális alkoholszonda Használati Útmutató Üzemanyagcellás érzékelő Személyes és professzionális használatra Digitális alkoholszonda Üzemanyagcellás érzékelő Személyes és professzionális használatra DA-7100 Használati Útmutató Üzemanyagcellás érzékelő 4 számjegyű kijelző háttérvilgítással Automatikus kikapcsolás

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! (lásd az opciók leírását jobbra) A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

EOB8851AA... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EOB8851AA... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EOB8851AA...... HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ

AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ Használati útmutató AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ Bevezetés Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kétcsatornás hőmérsékletet mérő készüléket. Szánjon rá néhány percet, hogy elolvassa a használati

Részletesebben

EKK54553OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EKK54553OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EKK54553OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...8 5. FŐZŐLAP - NAPI

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWL 20 BIT TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWL 20 BIT. A készülék típusazonosítója:

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWL 20 BIT TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWL 20 BIT. A készülék típusazonosítója: Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú frekvencia: Szükséges

Részletesebben

HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ

HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ MAGYAR NYELVŰ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HQ-CHARGER81 HQ SZUPERGYORS UNIVERZÁLIS TÖLTŐ AAA/AA/C/D/9V AKKUMULÁTOROKHOZ TÖLTÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT Felhasználói kézikönyv Olvassa át alaposan ezt a kézikönyvet.

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AZ ÜVEGKERÁMIA TŰZHELYLAP HASZNÁLATA ELŐTT ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÖTLETEK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AZ ÜVEGKERÁMIA TŰZHELYLAP HASZNÁLATA ELŐTT ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÖTLETEK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 3hu53661.fm Page 19 Monday, November 25, 2002 12:20 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS AZ ÜVEGKERÁMIA TŰZHELYLAP HASZNÁLATA ELŐTT BESZERELÉS ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÖTLETEK KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

Részletesebben

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó Használati utasítás Vízszűrős porszívó Vízszűrős porszívó Használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Ezt a használati utasítást Önöknek készítettük, az Önök kényelméért és a maximális

Részletesebben

Инструкция по эксплуатации Tермоконтейнер для транспортировки

Инструкция по эксплуатации Tермоконтейнер для транспортировки 300102 Bedienungsanleitung Thermo-Transportbehälter Instruction manual Thermo transport container Mode d emploi Conteneur isotherme pour le transport Manuale di utilizzo Contenitore termico per il trasporto

Részletesebben

AUTOMATA HAJGÖNDÖRÍTŐ

AUTOMATA HAJGÖNDÖRÍTŐ AUTOMATA HAJGÖNDÖRÍTŐ HASZNÁLATI UTASÍTÁS Modellszám: HCA-501 1 A készülék forradalmi technológiájával biztosítja, hogy ön különösebb erőfeszítés nélkül, gyönyörű göndör hajfürtöket alkothasson, melyek

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA TMW 22 BI-S ÉS A TMW 22 BI-T TÍPUSÚ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐKHÖZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA TMW 22 BI-S ÉS A TMW 22 BI-T TÍPUSÚ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐKHÖZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA TMW 22 BI-S ÉS A TMW 22 BI-T TÍPUSÚ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐKHÖZ TMW 22 BI-S, BI-T 1 A használati útmutatóhoz Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCL 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCL 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 38 kg 230 V 50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCL 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCL 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 38 kg 230 V 50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény:

Részletesebben

Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények

Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények Beépíthető hűtőfagyasztószekrények Ez a a hűtő-fagyasztószekrények bútorzatba való beépítésére vonatkozik és a szakemberek számára készült. A készülék beépítését az itt leírtak és a szerelési munkákra

Részletesebben