Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso"

Átírás

1 Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning ECTM 8145/1 Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para el uso Οδηγίες Χρήσης Instrukcje użytkowania Használati utasítás Инструкция за употреба Návod k použití Návod na použitie Instrucţiuni de utilizare Инструкции по эксплуатации 1

2 Tartalomjegyzék FONTOS TUDNIVALÓK 5 BESZERELÉS ELŐTT 5 KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK 5 A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE 6 A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT 6 A CSATLAKOZTATÁS UTÁN 6 AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 7 FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 7 FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS A KÉSŐBBI TÁJÉKOZÓDÁS VÉGETT ŐRIZZE MEG 7 FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK 8 ÁLTALÁNOS 8 LEGYEN KÖRÜLTEKINTŐ! 8 KÉTÁLLÁSÚ GOMBOK 8 FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK 9 TARTOZÉKOK 9 ÁLTALÁNOS 9 A SÜTŐEDÉNY KIVÁLASZTÁSA 9 SZIVACS 10 SÜTŐRÁCS 10 SÜTŐ ÉS CSEPPFOGÓ TÁLCA 10 GŐZÖLŐTÁLCA 10 VÍZTARTÁLY 10 SZONDA 10 GASTRONORM EDÉNYTARTÓ 10 SZONDA BEHELYEZÉSE 11 A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI 12 2

3 KEZELŐLAP 12 GOMBZÁR 13 ÜZENETEK 14 KÉSLELTETETT INDÍTÁS 14 GYORSBILLENTYŰK 15 BE / KI / SZÜNET 16 KONYHAI IDŐZÍTŐ 16 BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA 17 NYELV 17 ÓRA BEÁLLÍTÁSA 18 FÉNYERŐ 18 HANGERŐ 19 e ECO 19 KALIBRÁLÁS 20 SÜTÉS ALATT 21 SPECIÁLIS FUNKCIÓK 22 KELESZTÉS 23 GŐZTISZTÍTÁS 24 VÍZKŐMENTESÍTÉS 25 VÍZLEERESZTÉS 26 FERTŐTLENÍTÉS 27 JOGHURT 28 TARTÓSÍTÁS 29 KÉSZRE SÜTÉS 30 MELEGÍTÉS 31 GŐZÖLÉSES KIOLVASZTÁS 32 MANUÁLIS 34 PÁROLÁS 35 HŐLÉGBEFÚVÁS + GŐZ 37 HŐLÉGBEFÚVÁS 39 3

4 SZÖVEGES ÜZEMMÓD 41 HÚS 42 BAROMFI 43 HAL/RÁKFÉLÉK 44 BURGONYA 45 ZÖLDSÉGEK 46 RIZS/GABONAFÉLÉK 48 FŐTT TÉSZTA 49 TOJÁS 50 PIZZA / PITE 51 DESSZERTEK 52 KENYÉR / SÜTEMÉNYEK 53 KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 55 ÁLTALÁNOS 55 MOSOGATÓGÉPBEN TISZTÍTHATÓ 55 MOSOGATÓGÉPBEN NEM TISZTÍTHATÓ 56 A POLCTARTÓK ELTÁVOLÍTÁSA 56 A SÜTŐVILÁGÍTÁS IZZÓJÁNAK CSERÉJE 56 HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ 60 MELEGÍTÉSI TELJESÍTMÉNYTESZT ADATOK 60 MŰSZAKI ADATOK 60 4

5 FONTOS TUDNIVALÓK BESZERELÉS ELŐTT EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL a jelenlegi biztonsági szabványnak. KÉRJÜK, HOGY TARTSA a használati utasítást és a szerelési utasításokat biztos helyen a későbbi használatra. KÉRJÜK, ADJA ÁT ezeket az útmutatókat az új tulajdonosnak, amennyiben eladná a készüléket OLVASSA EL ALAPOSAN EZT A KÉZIKÖNYVET. Ez biztosítja, hogy teljes mértékben kihasználja a készülék által kínált műszaki előnyöket, és képessé teszi arra, hogy biztonságos és megfelelő módon üzemeltesse. A helytelen használat sérüléshez vagy a tárgyak sérüléséhez vezethet. CSOMAGOLJA KI A KÉSZÜLÉKET, és a csomagolást a környezetért felelős módon helyezze hulladékba. KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK A CSOMAGOLÓDOBOZ 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az újrahasznosítás jelével. Kövesse a helyi hulladékelhelyezési előírásokat. A potenciális veszélyt hordozó csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, polisztirol elemek stb.) tartsa távol a gyermekektől. A KÉSZÜLÉKEN található jelzés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelvben (WEEE) foglalt előírásoknak. A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna. A TERMÉKEN vagy a termékhez mellékelt dokumentumokon feltüntetett jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén kell leadni. KISELEJTEZÉSKOR a hulladékeltávolításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírások szerint kell eljárni. A TERMÉK KEZELÉSÉVEL, HASZNOSÍTÁSÁVAL és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta. A TERMÉKET a hálózati kábel elvágásával kell használhatatlanná tenni. 5

6 FONTOS TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSÉT (BESZERELÉSÉT) olyan helyeken, amelyek nem állandó jellegűek, mint például hajók, lakókocsik, buszok és így tovább, csak szakember végezheti el, ha biztosítva van, hogy az üzemeltetési helyen meglévő feltételek lehetővé teszik a készülék biztonságos használatát. A KÉSZÜLÉK csak akkor használható, amikor beépítése (szerelése) megfelelően megtörtént. KÖVESSE A MELLÉKELT szerelési utasításokat a készülék üzembe helyezésekor. A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jelzett feszültség megegyezik-e a lakás feszültségével. GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL a szerelés előtt, hogy a sütő beltere üres BIZONYOSODJON MEG ARRÓL, HOGY A KÉSZÜLÉK NINCS MEGSÉ- RÜLVE. Győződjön meg arról, hogy a sütő ajtaja tökéletesen zár-e, valamint hogy a tömés nem sérült-e meg. Vegyen ki mindent a sütőből, majd egy puha nedves ruhadarabbal tisztítsa ki a belteret. NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET akkor, ha a hálózati tápkábel vagy a villásdugó sérült, továbbá ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha megsérült vagy leesett. A hálózati tápkábelt, illetve a villásdugót soha ne mártsa vízbe. A hálózati tápkábelt ne helyezze meleg felületek közelébe. Ilyen esetekben áramütés, tűz vagy egyéb veszélyek következhetnek be. NE HASZNÁLJON HOSSZABBÍTÓT: HA A HÁLÓZATI TÁPKÁBEL TÚL RÖVID, egy szakképzett villanyszerelővel vagy szervizműszerészszel telepíttessen egy aljzatot a mikrohullámú sütő közelébe. A CSATLAKOZTATÁS UTÁN A SÜTŐ CSAK AKKOR MŰKÖDTETHETŐ, ha az ajtó jól be van zárva. A KÉSZÜLÉK FÖLDELÉSÉT törvény írja elő. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal az ennek elmaradása miatt bekövetkező személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. AMIKOR A ELŐSZÖR KAPCSOLJA BE A SÜTŐT, megkéri a nyelv és a pontos idő beállítására. Kövesse a jelen használati utasításban A beállítások módosítása címszó alatt található utasításokat. A készülék használatra kész, amikor ezt a két lépést elvégezte. A gyártó nem felelős semmilyen olyan problémáért, amelyet az okozott, hogy a felhasználó elmulasztotta betartani ezeket az utasításokat. 6

7 AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT NYISSA KI AZ AJTÓT, távolítsa el a tartozékokat, és győződjön meg arról, hogy a sütő üres ÖBLÍTSE KI A VÍZTARTÁLYT csapvízzel (ne használjon mosószert), és töltse fel a "MAX" jelölésig. CSÚSZTASSA A VÍZTARTÁLYT az aljzatába, amíg a csatlakozó ponthoz nem kapcsolódik, és szilárdan nincs a helyén. FUTTASSA A KALIBRÁLÁS FUNKCIÓT, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. MEGJEGYZÉS A GŐZKÉPZŐ VÍZMELEGÍTŐ feltöltéséért és leeresztéséért felelős vízszivattyú most már aktiválva van. Kezdetben hangosabbnak hallatszik a levegő szivattyúzása alatt, és kevésbé, amikor a víz ismét feltölti a szivattyút. EZ NORMÁLIS JELENSÉG, és nem ad okot az aggodalomra. A KALIBRÁLÁS UTÁN hagyja a sütőt lehűlni szobahőmérsékletre, majd törölje szárazra az esetleges nedves területeket. ÜRÍTSE KI A VÍZTARTÁLYT, és szárítsa ki a további használat előtt. FUTTASSA A HŐLÉGBEFÚVÁS FUNKCIÓT 200 C-on kb. egy óra hosszáig, hogy kiküszöbölje a védőzsírokból és a szigetelőanyagokból származó szagot és füstöt. Az ablakot nyitva kell tartani ezen művelet alatt. NE MELEGÍTSEN VAGY HASZNÁLJON GYÚLÉKONY ANYAGOKAT a sütő belsejében vagy közelében. Ezek gőzei tűz- vagy robbanásveszélyt idézhetnek elő. HA AZ ANYAG MEGGYULLADNA A SÜTŐBEN/SÜTŐN KÍVÜL, VAGY FÜSTÖT ÉSZLELNE, tartsa zárva az ajtót, és kapcsolja ki a sütőt. Húzza ki a villásdugót a konnektorból, vagy kapcsolja le a lakás áramellátását a biztosítéktáblán vagy a kapcsolószekrényben. NE SÜSSE TÚL SOKÁIG AZ ÉTELT. Ezzel tüzet okozhat. NE HAGYJA A SÜTŐT FELÜGYELET NÉLKÜL, különösen akkor, amikor a sütés folyamata során papírt, műanyagot vagy más gyúlékony anyagokat használ. Hő hatására ugyanis a papír elszenesedhet vagy eléghet, bizonyos műanyagok pedig elolvadhatnak. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS A KÉSŐBBI TÁJÉKOZÓDÁS VÉGETT ŐRIZZE MEG A KÉSZÜLÉKBEN NE HASZNÁLJON korrozív vagy elgőzölgő vegyi anyagokat. Ez a sütő élelmiszerek melegítésére, illetve elkészítésére van kialakítva. Ezért soha ne használja azt ipari vagy laboratóriumi célokra. AZ AJTÓTÖMÍTÉSEKET ÉS AZ AZOK KÖZELÉBEN TALÁLHATÓ RÉSZE- KET időről időre ellenőrizze. Károsodások észlelése esetén ne használja addig a készüléket, amíg szakemberrel el nem végeztettük a javítást GYERMEK CSAK AKKOR HASZNÁLJA a készüléket felnőtt felügyelete alatt és megfelelő kioktatás után, ha a gyermek biztonságos módon tudja használni a készüléket, illetve tisztában van a helytelen használathoz kapcsolódó kockázatokkal. A KÉSZÜLÉKET NEM ARRA SZÁNTÁK, hogy csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) használják, hacsak nem a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt használják. FIGYELEM! AZ ELÉRHETŐ RÉSZEK HASZNÁLAT KÖZBEN felforrósodhatnak, ezért a kisgyermekeket távol kell tartani. SOHA NE TEGYE AZ edényeket a sütő aljára, illetve ne húzza azokat rajta, mert ez megkarcolhatja a felületet. Az edényeket mindig a polcra vagy a tálcákra helyezze. NE AKASSZON VAGY HELYEZZEN nehéz tárgyakat az ajtóra, mivel ez károsíthatja a sütő nyílását és a zsanérokat. Az ajtó fogantyúját ne használja arra, hogy tárgyakat akaszt rá. NE HASZNÁLJA a készüléket helyiségek fűtésére vagy párásítására. 7

8 FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOS A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAGOSAN HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT! A SÜTŐ BELTERÉT SOHA NE használja tárolótérként. A KICSEPEGŐ GYÜMÖLCSLÉ maradandó foltokat hagyhat. Hagyja lehűlni a sütőt, és tisztítsa meg a következő használat előtt. KÖRÜLTEKINTŐEN NYISSA KI A SÜTŐ AJTAJÁT! A FORRÓ GŐZ GYORSAN KIÁRAMOLHAT. AZ ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK elkerülése érdekében a sütés után mindig viseljen edényfogót vagy sütőkesztyűt az edények, a sütő megérintéséhez és az edények kivételéhez. Hagyja lehűlni a sütőt tisztítás előtt. Az alsó mélyedésben lévő víz a sütés után forró. TARTSA TISZTÁN AZ AJTÓTÖMÍTÉS FELÜLETEIT. A sütőajtónak megfelelően kell záródnia. TÖRÖLJE LE A PÁRALECSAPÓDÁST, amely a sütés után a lehűlt sütőben képződhet. Ne feledkezzen meg a sütőtér mennyezetéről, amit könnyen ki lehet hagyni. A legjobb eredmények eléréséhez egyes ételek teljesen száraz sütőt igényelnek. LEGYEN KÖRÜLTEKINTŐ! ÉTEL ÉS ALKOHOL. Legyen különösen óvatos, amikor az elkészítendő vagy melegítendő ételek alkoholt tartalmaznak. Ha alkoholt (pl. rum, konyak, bor stb.) használ, ne feledje, hogy az alkohol magas hőmérsékleten könnyen elpárolog. Ezért észben kell tartani, hogy a kibocsátott gőzök meggyulladhatnak, amikor érintkezésbe lépnek az elektromos fűtőelemmel. Ha lehetséges, tartózkodjon az alkoholhasználattól ebben a sütőben. ÜGYELJEN ARRA, HOGY CSAK VIZET használjon a víztartályban. Semmilyen más folyadék nem megengedett. GYEREKÉTELEK VAGY CUMISÜVEGBEN LEVŐ FOLYADÉ- KOK FELMELEGÍTÉSÉT követően először mindig rázza össze az anyagot, és ellenőrizze annak hőmérsékletét. Ezáltal tudja biztosítani az egyenletes hőeloszlást, és elkerülni a száj megégetésének kockázatát. KÉTÁLLÁSÚ GOMBOK SZÁLLÍTÁSKOR A SÜTŐ SZABÁLYOZÓGOMBJAI a kezelőlap nyomógombjaival egy szintbe vannak sülylyesztve. Ezek a gombok megnyomásra kiugranak, és azok különféle funkciói ezután már elérhetők. Nem szükséges, hogy az üzemelés alatt ezek a gombok kiugrott állásban legyenek. Egyszerűen nyomja vissza őket a kezelőlapba, miután elvégezte a beállítást, és folytassa a sütő üzemeltetését. SOHA NE HÚZZA KI teljesen a terhelt polcokat. Legyen rendkívül óvatos. 8

9 FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK HŐMÉRSÉKLET SZERINTI SÜTÉS A HŐMÉRSÉKLETSZONDÁT rendszerint úgy kell beilleszteni, hogy a szonda csúcsa az étel legvastagabb részébe legyen pozicionálva, mivel ez az a rész, amelynek a legtovább tart felhevülnie. A SZONDA CSÚCSA nem érhet hozzá semmilyen csonthoz, amelyet az étel esetleg tartalmaz. Ugyancsak kerülje a szonda behelyezését a zsíros területekre, mivel ezek a területek gyorsabban hevülnek fel, ami félrevezető véghőmérsékleteket ad. Ha lehetséges, a szondát úgy kell pozicionálni, hogy a csúcsa ne érintse a sütőedény falait vagy az alját. A BEÁLLÍTOTT HŐMÉRSÉKLETNEK magasabbnak kell lennie az étel aktuális hőmérsékleténél. NEM LEHETSÉGES a szonda használata édességek, dzsemek és lekvárok, illetve olyan ételek készítésekor, amelyeket hosszú időn keresztül kell sütni vagy párolni. Ez amiatt van, hogy a legmagasabb beállítható hőmérséklet 100 C. SOHA NE MERÍTSE vízbe a szondát tisztításkor. Egyszerűen törölje le egy tiszta, nedves törlővel vagy papírtörölközővel használat után. A SÜTŐT TILOS ÜZEMELTETNI a sütőtérben található hőmérsékletszondával, ha az nincs csatlakoztatva a sütőhöz. Ha mégis a fentiek betartása nélkül üzemelteti a sütőt, a szonda károsodni fog. CSAK A MELLÉKELT vagy a szerviz által ajánlott ételszondát használja. A kereskedelemben kapható más márkák nem biztosítják a megfelelő eredményeket, és előfordulhat, hogy károsítják a sütőt. TARTOZÉKOK ÁLTALÁNOS A KERESKEDELEMBEN különféle sütési tartozékok kaphatók. Vásárlás előtt mindig győződjön meg arról, hogy ezek alkalmasak-e a gőz és forró levegő kombinálásával való sütéshez. HELYEZZE AZ EDÉNYEKET a sütőrácsra. Nagyobb súlyokat tud megtartani, mint a tepsi vagy a gőzölőtálca. GONDOSKODJON ARRÓL, hogy legalább 30 mm térköz legyen az edény felső pereme és a sütőtér mennyezete között, hogy elegendő gőz tudjon behatolni az edénybe. A SÜTŐEDÉNY KIVÁLASZTÁSA HASZNÁLJON PERFORÁLT sütőedényeket, amikor csak lehetséges, például zöldségek elkészítéséhez. A gőz szabadon tudja elérni az ételt minden oldalról, és az étel egyenletesen készül el. A GŐZ KÖNNYEN BEHATOL a nagy ételdarabok, mint például a nagy burgonyák között lévő térközbe. Ez egyenletes és hatékony sütést biztosít. Ez biztosítja nagy mennyiségek készre sütését ugyananynyi idő alatt, mint egy kisebb mennyiségét. Ha az ételt úgy helyezi el, hogy a gőz egyenletesen és könynyen elérje az étel egyes darabjait, ez lehetővé teszi, hogy ugyanannyi idő alatt készüljön el, mint a kisebb mennyiségek. A KOMPAKTABB EDÉNYEK, mint a serpenyők vagy a sütőformák, vagy az olyan élelmiszerek esetében, mint a borsó vagy a spárgasípok, amelyeknél nagyon kis térköz van vagy egyáltalán nincs, a sütés hosszabb ideig tart, mivel a gőznek kevesebb helye van, hogy kifejtse hatását. 9

10 TARTOZÉKOK SZIVACS A MELLÉKELT SZIVACS arra szolgál, hogy letörölje a páralecsapódást, amely a sütés után a lehűlt sütőben képződhet. Fontos, hogy hagyja lehűlni a sütőt az égési sérülések elkerülése érdekében. SÜTŐRÁCS A SÜTŐRÁCS lehetővé teszi, hogy a forró levegő az étel körül keringjen. Tegye rá az ételt közvetlenül, vagy használja serpenyők, tortasütők és más főzőedények alátéteként. Amikor az élelmiszert közvetlenül a sütőrácsra teszi, helyezze alá a sütő és cseppfogó tálcát. SÜTŐ ÉS CSEPPFOGÓ TÁLCA HASZNÁLJA A SÜTŐ ÉS CSEPP- FOGÓ TÁLCÁT a sütőrács és a gőzölőtálca alatt. Használható ezenkívül ételek elkészítésére vagy tepsiként is. A SÜTŐ ÉS CSEPPFOGÓ TÁLCA arra szolgál, hogy felfogja a kicsöpögő levet és az olyan ételdarabokat, amelyek egyébként beszennyeznék a sütő belterét. Kerülje azt, hogy az edényeket közvetlenül a sütő aljára helyezze. GŐZÖLŐTÁLCA HASZNÁLJA A GŐZÖLŐTÁLCÁT olyan ételek elkészítésére, mint a halak, zöldségek és burgonya. HASZNÁLJA A SÜTŐT A GŐZÖLŐTÁLCA NÉLKÜL olyan ételek elkészítésére, mint a rizs és a gabonafélék. VÍZTARTÁLY A VÍZTARTÁLY az ajtó mögött található, és hozzáférhető, amint az ajtót kinyitják. AZ ÖSSZES SÜTÉSI FUNKCIÓNÁL a Hőlégbefúvás kivételével szükséges, hogy a víztartály fel legyen töltve. TÖLTSE FEL A VÍZTARTÁLYT a MAX jelölésig csapvízzel. KIZÁRÓLAG FRISS CSAPVIZET vagy szénsavmentes palackozott vizet használjon. Soha ne használjon desztillált vagy szűrt vizet, sem pedig egyéb folyadékot a víztartályban. FONTOS, HOGY KIÜRÍTSE A VÍZTARTÁLYT MINDEN HASZNÁLAT UTÁN. Erre higiéniai okok miatt van szükség. Ez azt is megakadályozza, hogy páralecsapódás képződjön a készülék belsejében. ÓVATOSAN (lassan, hogy ne folyjon ki) húzza ki a víztartályt a rekeszéből. Tartsa vízszintesen, hogy a megmaradt víz kifolyhasson a szelepülésen. SZONDA A SZONDA ARRA LETT KIALAKÍTVA, hogy mérje az étel belső hőmérsékletét a 30 C C tartományban. Amint elérte a beállított hőmérsékletet, a készülék kikapcsol, és a kijelzőn a Hőmérséklet elérve üzenet jelenik meg. SOHA NE MERÍTSE vízbe a szondát tisztításkor. Egyszerűen törölje le egy nedves törlővel vagy papírtörölközővel használat után. GASTRONORM EDÉNYTARTÓ AZ EDÉNYTARTÓ kizárólag professzionális Gastronorm edényekkel való használatra lett kialakítva. 10

11 SZONDA BEHELYEZÉSE HELYEZZE A HŐMÉRSÉKLETSZONDÁT az ételbe, miközben az még a konyhapulton van. CSIRKE AMIKOR A SZONDÁT sült csirkénél használják, a csúcs a csirke leghúsosabb részébe legyen pozicionálva, vagyis a felső comb belsejébe az alsó comb felett. Nem érhet hozzá semmilyen csonthoz. ÜGYELJEN ARRA, hogy a szonda a lehető leghosszabban be legyen illesztve az ételbe. Ez biztosítja a pontosabb hőmérséklet-leolvasást. w TEGYE az előkészített ételt a sütőbe. w HAJTSA VISSZA A SZONDA FEDE- LÉT, ÉS Csatlakoztassa a hőmérsékletszondát a sütő fali aljzatához, és ügyeljen arra, hogy a zsinór a sütőajtó bezárása után is szabadon legyen. Sem az aljzat, sem pedig a szonda dugasza nincs áram alatt. BÁRÁNY AMIKOR BÁRÁNYGERIN- CET/BÁRÁNYCOMBOT SÜT, a szonda csúcsát a legvastagabb részbe illeszsze be úgy, hogy ne érjen hozzá a csonthoz. SERTÉS SERTÉS, például sertéslapocka, sonka, szűzpecsenye stb., sütésekor, a szondát inkább a húsos végébe kell behelyezni, semmint a felületén elhelyezkedő zsírrétegen keresztül. Kerülje a szonda csúcsának beillesztését a sertés zsíros részeibe. HAL A SZONDA EGÉSZ HAL, NAGY HALDARAB SÜTÉ- SEKOR használható, mint például a csuka vagy a lazac. A szonda csúcsát a legvastagabb részbe pozicionálja úgy, hogy ne legyen túl közel a hátgerinchez. 11

12 A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI HŐLÉGBEFÚVÁS VENTILÁTORA GŐZBEMENET TARTÓSZINTEK HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ AJTÓTÖMÍTÉS VÍZTARTÁLY SZELEPÜLÉS Emelje és húzza Nyomja SZONDAFEDÉL / SÜTŐ FALI ALJZATA KEZELŐLAP MULTIFUNKCIÓS GOMB BE / KI / SZÜNET GOMB DIGITÁLIS KIJELZŐ BEÁLLÍTÓ GOMB Brightness Time Volume Appliance and display settings VISSZA GOMB OK / VÁLASZTÁS GOMB START GOMB 12

13 GOMBZÁR 19:30 NYOMJA MEG EGYSZERRE A VISSZA ÉS AZ OK / VÁLASZTÁS GOMBOT, ÉS TARTSA ADDIG LENYOMVA, AMÍG KÉT HANGJELZÉS NEM HALLHATÓ (3 MÁSODPERC). EZ A FUNKCIÓ ARRA SZOLGÁL, hogy megakadályozza a gyermekeket a sütő felügyelet nélküli használatában AMIKOR A ZÁR AKTÍV, egyetlen gomb sem reagál. NE FELEDJE: Ez a két gomb csak együttesen működik, amikor a sütő KI van kapcsolva. EGY VISSZAIGAZOLÓ ÜZENET látható 3 másodpercig a kijelzőn, mielőtt visszatérne az előző nézetre. A GOMBZÁR UGYANÚGY KAPCSOLHATÓ KI, mint ahogy bekapcsolása történt. Key Lock has been activated Key Lock has been deactivated 13

14 ÜZENETEK BIZONYOS FUNKCIÓK HASZNÁLATA SORÁN előfordulhat, hogy a sütő leáll, és valamilyen tennivaló elvégzésére ad utasítást, vagy csak tanácsot ad a használni ajánlott tartozékokra vonatkozóan. AMIKOR EGY ÜZENET MEGJELENIK Nyissa ki az ajtót (ha szükséges). Hajtsa végre a tennivalót (ha szükséges). Zárja be az ajtót, és a Start gombot megnyomva indítsa újra a sütőt. 25% Draining Boiler Please remove and empty the container Press OK/Select button when done Please stir food Cooking nearly finished Please check on food Please turn food Empty and refill container with water Do not open oven door during calibration KÉSLELTETETT INDÍTÁS EGYES FUNKCIÓ HASZNÁLATA SORÁN rendelkezésre áll a sütés késleltetésének lehetősége. Egyszerűen állítsa be a Befejezési idő beállítást arra az időpontra, amikor az ételt fel kívánja szolgálni. 100 C 00:20 TEMPERATURE COOK TIME Steam 15:53 END TIME KÉSLELTETETT INDÍTÁS ÉS AZ ÉTELSZONDÁS SÜTÉS AZ ILYEN TÍPUSÚ SÜTÉSNÉL is érvényes a késleltetett indításra vonatkozó információ azzal a különbséggel, hogy az ételszonda hőmérséklete kerül kijelzésre a sütési idő helyett. 100 C 30 C TEMPERATURE FOOD PROBE Steam -00:47 START IN A SÜTÉS X PERCCEL a Befejezési idő előtt kezdődik el (az X a percek száma, amelyet sütési időként beállított). AMIKOR MEGNYOMJA A START GOMBOT, a kijelzőn lévő Befejezési idő jelzés átvált annak a kijelzésére, hogy mennyi idő van hátra a sütés megkezdéséig. MEGJEGYZÉS: AZ ELŐMELEGÍTÉS FUNKCIÓ nem áll rendelkezésre a Késleltetett indítás használatakor. LEGYEN KÖRÜLTEKINTŐ a romlandó áruk használatakor. Nem szabad hűtés nélkül tárolni ezeket. 100 C 00:20 TEMPERATURE COOK TIME Steam -00:47 START IN 14

15 GYORSBILLENTYŰK Frozen French Fries Bread / Cakes Lasagna Your most used cooking functions FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT, amíg a Gyorsbillentyű meg nem jelenik. w w w w FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT a kedvenc gyorsbillentyű kiválasztásához. A leggyakrabban használt funkció előre ki van választva. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT a választás megerősítéséhez. FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT / OK GOMBOT a szükséges módosítások elvégzéséhez. NYOMJA MEG A START GOMBOT. Shortcut Shortcut Shortcut Your most used cooking functions Bread Shortcut Your most used cooking functions French Fries Bread Lasagna Your most used cooking functions A KÖNNYŰ HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN a sütő automatikusan összeállítja használatra a kedvenc gyorsbillentyűk listáját. AMIKOR ELKEZDI a sütő használatát, a lista 10 üres pozíciót tartalmaz gyorsbillentyű jelöléssel. Ahogy az idő múlásával használja a sütőt, a lista automatikusan feltöltődik a leggyakrabban használt funkciókra vonatkozó gyorsbillentyűkkel. AMIKOR BELÉP A GYORSBILLENTYŰ MENÜBE, a legtöbbször használt funkció előre ki lesz választva, és az 1. számú gyorsbillentyű pozíciót foglalja el. MEGJEGYZÉS: A gyorsbillentyű menüben megjelenő funkciók sorrendje a sütési szokásainak megfelelően automatikusan változik. 15

16 BE / KI / SZÜNET A KÉSZÜLÉK A BE/KI GOMB HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLHATÓ BE/KI, illetve Szünet üzemmódba. AMIKOR A KÉSZÜLÉK BE van kapcsolva, az összes gomb normál módon üzemel, és a 24 órás időkijelzés nem jelenik meg AMIKOR A KÉSZÜLÉK KI van kapcsolva, egy gomb kivételével egyetlen gomb sem reagál. Csak az OK gomb (lásd a Konyhai időmérő óra címszót) működik. 24 órás időkijelzés megjelenik MEGJEGYZÉS: A sütő viselkedése eltérhet a fent leírtaktól attól függően, hogy az ECO funkció BE vagy KI van-e kapcsolva (bővebb információért lásd az ECO funkciót). A JELEN HASZNÁLATI UTASÍTÁS leírásainál feltételeztük, hogy a sütő BE van kapcsolva. KONYHAI IDŐZÍTŐ 00 : 00 : 00 (HH) (MM) (SS) Turn +/- to set Timer, OK to Start KAPCSOLJA KI A SÜTŐT a multifunkciós gomb Zéró helyzetbe történő forgatásával vagy a Be/Ki gomb megnyomásával. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT. A BEÁLLÍTÓ GOMBOT ELFORGATVA állítsa be a kívánt időtartamot az időbeállítón. AZ OK GOMBOT MEGNYOMVA indítsa el az időzítő visszaszámlálását. OLYANKOR HASZNÁLJA EZT A FUNKCIÓT, amikor egy konyhai órára van szüksége a pontos időtartam méréséhez különféle célokra, mint például pihentetési idő sülteknél vagy főzés a főzőlapon. EZ A FUNKCIÓ CSAK AKKOR ÁLL RENDELKEZÉSRE, amikor a sütő ki van kapcsolva, vagy készenléti üzemmódban van. 00 : 59 : 59 Timer HANGJELZÉS hallható, amikor az időzítő óra befejezte a visszaszámlálást. 00 : 00 : 00 Turn +/- to prolong, OK to switch off A STOP GOMB MEGNYOMÁSA azelőtt, hogy az időzítő lejárt volna, kikapcsolja az időzítőt 16

17 BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA Settings FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT, amíg a Beállítás meg nem jelenik. FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT az egyik módosítani kívánt beállítás kiválasztásához. AMIKOR A KÉSZÜLÉKET ELŐSZÖR CSATLAKOZTATJA A HÁLÓZATHOZ, felszólítást ad a Nyelv és a 24 órás időkijelzés beállítására. ÁRAMKIMARADÁS UTÁN az Óra villog, és újra be kell állítani. A SÜTŐ számos olyan funkcióval rendelkezik, amely személyes ízlés szerint állítható be. NYELV Eco Mode Language Time Appliance and display settings NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT. w FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT waz egyik rendelkezésre álló nyelv kiválasztásához. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT ismét a módosítás megerősítéséhez. Türkçe English Français Please select language Language has been set 17

18 BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA ÓRA BEÁLLÍTÁSA Brightness Time Volume Appliance and display settings FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT, amíg az Idő meg nem jelenik. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT. (A számjegyek villognak.) FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT a 24 órás időkijelzés beállításához. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT ismét a módosítás megerősítéséhez. AZ ÓRA BE VAN ÁLLÍTVA ÉS MŰKÖDIK. 00 : 00 (HH) (MM) Press +/- to set time, OK when done 12 : 30 (HH) (MM) Press +/- to set time, OK when done Time has been set FÉNYERŐ Volume Brightness Eco Mode Appliance and display settings FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT, amíg a Fényerő meg nem jelenik. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT. FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT a megfelelő fényerőfokozat beállításához. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT ismét a választás megerősítéséhez. High Medium Low For normal living conditions Brightness has been set 18

19 BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA HANGERŐ Time Volume Brightness Appliance and display settings FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT, amíg a Hangerő meg nem jelenik. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT. A BEÁLLÍTÓ GOMBOT ELFORGATVA állítsa be a hangerőt magas, közepes, alacsony vagy némítás értékre. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT ismét a módosítás megerősítéséhez. e ECO e High Medium Low For normal living conditions Volume has been set e Brightness Eco Mode Language Appliance and display settings FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT, amíg az Eco Mode (Eco üzemmód) meg nem jelenik. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT. FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT az ECO beállítás be- vagy kikapcsolásához. NYOMJA MEG AZ OK GOMBOT ismét a módosítás megerősítéséhez. e Off On Minimal power consumption e Eco Mode has is been activeset AMIKOR AZ ECO BE VAN KAPCSOLVA, a kijelző egy kis idő után automatikusan kikapcsol az energiatakarékosság érdekében. Automatikusan újra bekapcsol, amikor egy gombot megnyomnak, vagy az ajtót kinyitják. AMIKOR A KI VAN BEÁLLÍTVA, a kijelző nem kapcsol ki, és a 24 órás időkijelzés mindig látható. 19

20 BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA KALIBRÁLÁS Eco Mode Calibrate Language Calibration of water boiling point NYOMJA MEG AZ OK / VÁLASZTÁS GOMBOT. Fontos, hogy ne nyissa ki az ajtót, amíg a teljes folyamat be nem fejeződött. w w NYOMJA MEG AZ OK / VÁLASZTÁS GOMBOT. NYOMJA MEG A START GOMBOT. ENNEK A FUNKCIÓNAK A HASZNÁLATA ELŐTT: GONDOSKODJON ARRÓL, hogy a víztartály fel legyen töltve friss csapvízzel. Do not open oven door during calibration Calibrate 00:10 COOK TIME 14:22 END TIME KALIBRÁLÁS A VÍZ FORRÁSI HŐMÉRSÉKLETE a légnyomástól függ. Könnyebben forr fel nagy magasságban, mint a tengerszinten. A KALIBRÁLÁS SORÁN a készülék automatikusan a jelenlegi helyen meglévő aktuális nyomásarányoknak megfelelően kerül konfigurálásra. Ez a szokásosnál több gőzt idézhet elő. Ez normális jelenség. A KALIBRÁLÁS UTÁN HAGYJA LEHŰLNI A SÜTŐT, és törölje szárazra a nedves részeket. ÚJRAKALIBRÁLÁS RENDSZERINT a kalibrálást egyszer kell elvégezni, és ennek elegendőnek kell lennie, ha a sütő állandó jelleggel van üzembe helyezve egy házban. AZONBAN, ha a készülék egy mobil házban vagy hasonló helyen van üzembe helyezve, egy másik városba költözik, vagy más módon megváltozik az üzembe helyezési magasság, a használat előtt el kell végezni a készülék újrakalibrálását. 20

21 BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA SÜTÉS ALATT AMENNYIBEN A SÜTÉSI FOLYAMAT MEGKEZDŐDÖTT: Az időtartamot könnyen megnövelhetjük 1 perces lépésenként a Start gomb megnyomásával. Minden további gombnyomással a sütési idő meghosszabbodik. A BEÁLLÍTÓ GOMB MEGNYOMÁSÁVAL átválthat a paraméterek között, hogy kiválassza azt, amelyiket módosítani kívánja. 75 C 07:00 TEMPERATUR COOK TIME AZ OK / VÁLASZTÁS GOMB megnyomásával kiválasztja azt, és lehetővé teszi a módosítását (villog). Használja a Beállító gombot a beállítás módosításához. NYOMJA MEG AZ OK / VÁLASZTÁS GOMBOT ISMÉT a választás megerősítéséhez. A sütő automatikusan az új beállítással folytatja A VISSZA GOMB MEGNYOMÁSÁVAL közvetlenül visszatérhet az utoljára megváltoztatott paraméterhez. 21

22 SPECIÁLIS FUNKCIÓK Finishing Specials Settings FORGASSA EL A MULTIFUNKCIÓS GOMBOT, amíg a Speciális funkciók meg nem jelenik. FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ GOMBOT a speciális funkciók egyikének kiválasztásához. Kövesse az egyes funkciókra vonatkozó szakaszban adott utasításokat (például: tésztakelesztés). SPECIÁLIS FUNKCIÓK FUNKCIÓ KELESZTÉS GŐZTISZTÍTÁS VÍZKŐMENTESÍTÉS VÍZLEERESZTÉS FERTŐTLENÍTÉS JOGHURT TARTÓSÍTÁS JAVASOLT HASZNÁLAT TÉSZTA KELESZTÉSÉRE szolgál a sütőben állandó 40 C-os hőmérséklet mellett. A SÜTŐ KIÖBLÍTÉSÉRE szolgál. A VÍZMELEGÍTŐ vízkőmentesítésére szolgál. A VÍZMELEGÍTŐ kézi leeresztése CUMISÜVEGEK FERTŐTLENÍTÉSÉHEZ JOGHURTKÉSZÍTÉSRE ÉLELMISZEREK, PÉLDÁUL GYÜMÖLCSÖK ÉS ZÖLDSÉGEK TARTÓSÍTÁSÁRA 22

23 SPECIÁLIS FUNKCIÓK KELESZTÉS NYOMJA MEG AZ OK / VÁLASZTÁS GOMBOT. w w NYOMJA MEG A START GOMBOT Steam Cleaning Proving Preservation For dough proving FORGASSA EL A BEÁLLÍTÓ wgombot az idő értékének beállításához. 40 C 00:20 TEMPERATURE COOK TIME Proving 13:35 END TIME A KELESZTÉS FUNKCIÓ tészta kelesztésére szolgál. Sokkal gyorsabb, mint szobahőmérsékleten. ELSŐ KELESZTÉS HELYEZZE A TÁLAT a tésztával a cseppfogó tálcára az 1. vagy 2. tartószinten. Fedje le konyharuhával. A KELESZTÉSI IDŐT 1 3-ával lerövidíti a hagyományos recepttel összehasonlítva. A KELESZTÉSI IDŐ LERÖVIDÍTÉSE azért ajánlott, mivel a környezeti hőmérséklet a sütő belsejében inkább optimális, mint azon kívül, vagyis szobahőmérsékleten. Ezért szükséges, hogy a kelesztést hamarabb állítsa le. Ellenkező esetben az folytatódik, és a tészta túlságosan megkel. 23

24 SPECIÁLIS FUNKCIÓK GŐZTISZTÍTÁS Descale Steam Cleaning Proving For cleaning with steam NYOMJA MEG AZ OK / VÁLASZTÁS GOMBOT. w w NYOMJA MEG A START GOMBOT KÖVESSE wa képernyőn megjelenő útmutatásokat.. Steam Cleaning 13:35 END TIME A GŐZTISZTÍTÁS FUNKCIÓ a kemény szennyeződések felpuhítására és a könnyebb tisztítás elősegítésére szolgál. HASZNÁLJA RENDSZERESEN a sólerakódások és más olyan savas ételek felhalmozódásának megelőzésére, amelyek hatással lehetnek az acélra. Rozsdásodás alakulhat ki, ha nem tartja tisztán. TÖRÖLJE SZÁRAZRA a sütőt tisztítás után. 24

25 SPECIÁLIS FUNKCIÓK VÍZKŐMENTESÍTÉS Drain Descaling Steam Cleaning For descaling the boiler NYOMJA MEG AZ OK / VÁLASZTÁS GOMBOT. (A sütő most készen áll a vízkőmentesítésre) w NYOMJA MEG AZ OK / VÁLASZTÁS GOMBOT, wmiután a víztartályt a vízkőoldóval a helyére tette. Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat. Ne szakítsa meg a folyamatot, amíg be nem fejeződik. Empty and refill container with descaler 1/3 00:32 PHASE PHASE TIME Descaling Empty and refill container with water 11:10 END TIME 2/3 00:06 PHASE PHASE TIME Rinsing 11:10 END TIME A KÉSZÜLÉK RENDELKEZIK EGY RENDSZERREL, amely jelzi, amikor a sütő vízkőmentesítése szükséges. Hajtsa végre a vízkőmentesítést, amikor a "Vízkőmentesítés szükséges" üzenet megjelenik a kijelzőn. A vízkőmentesítés végrehajtása előtt győződjön meg arról, hogy elegendő vízkőoldó folyadék áll-e rendelkezésre. Javasoljuk, hogy a "Wpro active'clean" nevű, kávéfőzőgépek és üstök vízkőmentesítéséhez alkalmas terméket használja. A VÍZKŐMENTESÍTÉS kb. ½ óráig tart, amely alatt semmilyen sütési funkció nem aktiválható. Egy üzenet ("Kérjük, vegye ki...") jelzi a művelet végét. MIUTÁN KIÜRÍTETTE a víztartályt, semmilyen maradvány nincs jelen a rendszerben, a készülék vízkőmentesítése megfelelően megtörtént, és biztonságosan használható. Descale needed. Press <OK> to descale, <back> to cancel Please remove and empty the container Press OK/Select button when done MEGJEGYZÉS: MIUTÁN ELINDULT, a vízkőmentesítési folyamatnak mindig be kell fejeződnie. A VÍZKŐOLDÓ MENNYISÉGE KEVERJEN ÖSSZE 1 liter vizet egy teljes palack (250 ml) "Wpro active'clean" vízkőoldó teljes tartalmával. Ha "Wpro active'clean" vízkőoldó nem áll rendelkezésre, használjon kizárólag fehér ecetet. 25

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindenkor figyelembe kell

Részletesebben

www.markabolt.hu MC1752E / MC1762E

www.markabolt.hu MC1752E / MC1762E MC1752E / MC1762E Felhasználói kézikönyv Mikrohullámú sütő 2 www.markabolt.hu Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta! Ezen készülék révén tanúja lehet annak,

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VESZÉLY! FIGYELMEZTETÉS

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VESZÉLY! FIGYELMEZTETÉS FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA NAGYON FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindenkor figyelembe kell

Részletesebben

EOC5951AA... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EOC5951AA... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EOC5951AA...... HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

http://www.markabolt.hu/

http://www.markabolt.hu/ 2 Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az Electrolux cég célja az, hogy olyan minőségi termékek széles választékát kínálja, amelyek kényelmesebbé

Részletesebben

BE3003021 BE300302P BE300302R HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BE3003021 BE300302P BE300302R HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BE3003021 BE300302P BE300302R HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú

Részletesebben

www.markabolt.hu használati útmutató Mikrohullámú sütő EMS26415

www.markabolt.hu használati útmutató Mikrohullámú sütő EMS26415 használati útmutató Mikrohullámú sütő EMS26415 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com címen Tartalomjegyzék Biztonsági információk Az első

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv HU

Felhasználói kézikönyv HU electrolux 1 Felhasználói kézikönyv HU Beépített gázsütő EOG 21301 electrolux 3 Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy az Electrolux ezen első osztályú termékét választotta, amely reményeink

Részletesebben

www.eluxshop.hu HU Használati útmutató

www.eluxshop.hu HU Használati útmutató 47395GM-MN HU Használati útmutató 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP - NAPI HASZNÁLAT...9 6.

Részletesebben

Használati útmutató Hűtő - fagyasztó. www.markabolt.hu S93820CMX2

Használati útmutató Hűtő - fagyasztó. www.markabolt.hu S93820CMX2 HU Használati útmutató Hűtő - fagyasztó S93820CMX2 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. MŰKÖDÉS... 7 5. NAPI HASZNÁLAT...8 6. HASZNOS

Részletesebben

EKK52550OW EKK52550OX

EKK52550OW EKK52550OX EKK52550OW EKK52550OX HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP

Részletesebben

30110282aH.fm Page 1 Friday, April 7, 2006 6:04 PM TARTALOMJEGYZÉK

30110282aH.fm Page 1 Friday, April 7, 2006 6:04 PM TARTALOMJEGYZÉK 30110282aH.fm Page 1 Friday, April 7, 2006 6:04 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA AJTÓ GYERMEKBIZTONSÁGI SZERKEZET (HA VAN) AZ ELSŐ MOSÁSI

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HK 930 S TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Energia hatékonysági osztály: (EN 50304 szerint)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HK 930 S TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Energia hatékonysági osztály: (EN 50304 szerint) Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: HK 930 S gõzpároló Energia hatékonysági osztály: (EN 50304 szerint) A Párolótér térfogata: 35 liter Párolószintek

Részletesebben

www.markabolt.hu használati útmutató Mosógép EWH 127310 W

www.markabolt.hu használati útmutató Mosógép EWH 127310 W használati útmutató Mosógép EWH 127310 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com címen Tartalomjegyzék Biztonsági információk Termékleírás Kezelőpanel

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA

HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA GYERMEKBIZTONSÁG MOSÓSZER ÉS ADALÉKOK A VISSZAMARADT

Részletesebben

www.markabolt.hu Gőzsütő KS7415001M Használati útmutató

www.markabolt.hu Gőzsütő KS7415001M Használati útmutató Gőzsütő KS7415001M Használati útmutató TÖKÉLETES EREDMÉNYEK Köszönjük, hogy ezt az AEG termékünket vásárolta meg. A cégünk már sok év óta azon munkálkodik, hogy a termékeink kitűnő teljesítményével és

Részletesebben

Használati útmutató. Tűzhely ZCG51011WA

Használati útmutató. Tűzhely ZCG51011WA HU Használati útmutató Tűzhely ZCG51011WA HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 5 Az első használat előtt 6 Főzőlap - Napi használat 7 Főzőlap Hasznos tanácsok és javaslatok

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: (mikrohullám) Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú

Részletesebben

használati útmutató kullanma kılavuzu

használati útmutató kullanma kılavuzu használati útmutató kullanma kılavuzu Mosógép Çamaşır Makinesi EWF 129442 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com címen TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági

Részletesebben

IFU_Alpha_Sc1-mech_H.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:56 PM TARTALOMJEGYZÉK

IFU_Alpha_Sc1-mech_H.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:56 PM TARTALOMJEGYZÉK IFU_Alpha_Sc1-mech_H.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:56 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA A MOSNIVALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

BIZTONSÁGI ÉS ÁLTALÁNOS JAVASLATOK

BIZTONSÁGI ÉS ÁLTALÁNOS JAVASLATOK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT Ezt a mosógépet kizárólag háztartásokra jellemző mennyiségű, mosógépben mosható ruhanemű kezelésére tervezték. Kövesse a Használati útmutatóban, a Szerelési útmutatóban és a

Részletesebben

preciz.hu AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

preciz.hu AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Biztosak vagyunk abban, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú éveken át elégedett lesz. Pontosan ezért

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 319252H.fm Page 19 Wednesday, September 3, 28 5:42 PM FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK A jelen kézikönyv fontos tájékoztatásokat tartalmaz az Ön új főzőlapjának biztonságára, használatára és karbantartására

Részletesebben

PVD 742, 642, 640 PVK 640 PVS 642, 640 tûzhelylapok

PVD 742, 642, 640 PVK 640 PVS 642, 640 tûzhelylapok HU Használati utasítás PVD 742, 642, 640 PVK 640 PVS 642, 640 tûzhelylapok Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba a CANDY HOOVER Márkaszervizzel Telefon: 06-40-200-665

Részletesebben

Konyhabútor Beépítés és használat K1G21S/HU. Használati útmutató

Konyhabútor Beépítés és használat K1G21S/HU. Használati útmutató Konyhabútor Beépítés és használat K1G21S/HU Gáz sütõvel és gáz grillel rendelkezõ tûzhely Használati útmutató Biztonsági utasítások A készülék teljesítõképességének és biztonságának megtartásának érdekében

Részletesebben

Az ajtó kinyitása Műszaki jellemzők Vezérlő panel

Az ajtó kinyitása Műszaki jellemzők Vezérlő panel Használati utasítás RUHASZÁRÍTÓ GB English, 1 P Português, 52 Magyar 103 TCD851B F Français, 18 NL CZ Nederlands, 69 Česky, 86 A legelső alkalommal, amikor elindítja a szárítót, ki kell választania a kívánt

Részletesebben

GÁZ-ELEKTROMOS TŰZHELY

GÁZ-ELEKTROMOS TŰZHELY GÁZ-ELEKTROMOS TŰZHELY CFH-664 B NAT CFH-664 X NAT Ezt a készüléket az érvényben lévõ rendelkezések szerint kell felszerelni és csak jól szellõzött helyiségben szabad használni. Felszerelés és üzembe helyezés

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÜZEMBE HELYEZÉS.38 KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK. 43 FIGYELMEZTETÉSEK. 43 A SÜTŐ HASZNÁLATA ELŐTT. 44 A SÜTŐ TARTOZÉKAI.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÜZEMBE HELYEZÉS.38 KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK. 43 FIGYELMEZTETÉSEK. 43 A SÜTŐ HASZNÁLATA ELŐTT. 44 A SÜTŐ TARTOZÉKAI. HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÜZEMBE HELYEZÉS...38 KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK... 43 FIGYELMEZTETÉSEK... 43 A SÜTŐ HASZNÁLATA ELŐTT... 44 A SÜTŐ TARTOZÉKAI... 45 KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS... 45 HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ...

Részletesebben

Használati Útmutató HM 5000, HM5003. Szabadonálló Gáztűzhely (3 és 4 égős kivitel)

Használati Útmutató HM 5000, HM5003. Szabadonálló Gáztűzhely (3 és 4 égős kivitel) Használati Útmutató HM 5000, HM5003 Szabadonálló Gáztűzhely (3 és 4 égős kivitel) Köszönjük, hogy termékünket választotta! Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót, őrizze meg, és a jövőben

Részletesebben