Általános mikrobiológia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános mikrobiológia"

Átírás

1 Általános mikrobiológia Vásárhelyi Bálint Márk június 6. A tételkidolgozás a félévi Mikrobiológia I.B el adások diasorain és a megadott tételsoron alapul, természetesen nem helyettesíti az el adásokat. A jegyzet célja a vizsgaanyag könnyebb elsajátítása. Kisebb-nagyobb hibák, tévedések, elgépelések el fordulhatnak benne. 1. A recens prokarióta sejt organizációja, prokarióta (Bacteria, Archaea) és eukarióta sejt összehasonlítása. 3 domain: Bacteria, Archaea és Eucarya 1.1. Jellemz k: Tulajdonság Bacteria Archaea Eucarya Sejtátmér 0,52 µm >10µm Örökít anyag cirkuláris DNS lineáris DNS Hisztonfehérjék + Kromoszómák 1 >1 Mitózis, meiózis, intronok + Operonok + mrns-ben poli-a + Plazmidok + ritka Riboszómák 70S 80S RNS-polimerázok 1 (4 alegység) számos (812 alegység) 3 (1214 alegység) Promoter struktúra 10 és 35 szekvencia TATA-box Iniciátor trns formil-metionin metionin Murein típusú sejtfal + Sejtmembránlipidek észterkötés éterkötés észterkötés nem elágazók elágazók nem elágazók telített/1 telítetlen telített / telítetlen többszörösen telítetlen Szteránok + Gázvezikulumok + Metanogenezis + S, F e-autotróa + Nitrikáció + Denitrikáció, NIF + Klorollalapú fotoszintézis + + Kemolitotróa + Szaporodás >80 C A prokarióták morfológiája Nagy változatosság 1

2 Típusok: Gömb: micrococcus ( ), diplococcus ( ), streptococcus ( ), tetragenus (négyzet), sarcina (2 2 2 kocka), staphylococcus (rács) Pálca: bacillus (pl. Bacillus anthracis) Csavart pálca: vibrio (merev sejtfal, aktív mozgás, negyed vagy fél csavarulat, pl. Vibrio cholerae), spirillum (merev sejtfal, aktív mozgás, egy vagy több csavarulat, pl. Spirillum volutans), spirochaeta (nincs merev sejtfal, aktív mozgás, egy vagy több csavarulat, pl. Leptospira sp.) Fonalas, hüvelyes (Sphaerotilus natans, Thiothrix sp.), ezek közt Gram-pozitív pl. Streptomyces: a spórából micélium keletkezik, felcsavarodó spóraterm képlet Sarjadzó, függelékes (Nevskia ramosa, Stella, Caulobacter): hosszabbodó hifafonalak, végül leválik egy darabja Term testképz baktériumok (Myxococcus xanthus, Stigmatella aurantiaca): term testen myxosporangium keletkezik Sejtméret: 0, 2 µm 700 µm Prokarióta óriások: Thiomargarita namibiensis ( µm 2 ), Epulopiscium shelsoni (50 600µm 2 ) Telepmorfológia jellemzése: méret, alak, eleváció, szegély, szín, felület, denzitás, konzisztencia, oldódó pigment Általános felépítés: Citoplazmában: nukleáris állomány, zárványok, riboszómák, plazmid. Sejtmembrán körül sejtfal, körülötte glycocalyx (tok, nyák). Rajta keresztül csilló, pilus, ostor Alkotóelemek: víz: 70%. A száraztömeg %-ában: fehérjék (55%), poliszacharidok (5%), lipidek (9,1%), lipopoliszacharidok (3,4%), DNS (3,1%)), RNS (20,5%), aminosavak és prekurzoraik (0,5%), cukrok és prekurzoraik (2%), nukleotidok és prekurzoraik (0,5%), szervetlen ionok (1%) Nukleáris állomány (nukleoid) A nukleáris állomány cirkuláris, kétszálú DNS, haploid Genom: E. coli: 4,68 Mbp, 4300 gén, 1900 protein, 2,4 millió fehérjemolekula A DNS teljes hossza (E. coli) 1 mm; ez szuperhélix szerkezetbe tömörül Plazmidok: Nukleáris állománytól független cdns, kbp, kópiaszám akár , E. coliban 300-féle plazmid van Az episzóma képes beépülni a DNS-be Plazmid-inkompatibilitás, konjugáció Típusok (funkció szerint) Antibiotikumtermelés (Streptomyces) Anyagcsere-funkciók: oktán-, kámfor-, naftalindegradáció (Pseudomonas), herbicidek degradációja (Alcaligenes), aceton-, butanoltermelés (Clostridium), laktó, szacharóz, citrát, urea hasznosítása (enterális baktériumok), pigmenttermelés (Erwinia, Staphylococcus), gázvezikulum-képzés (Halobacterium) 2

3 Rezisztencia: antibiotikumokkal szemben, toxikus fémekkel szemben (Escherichia, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Shigella) Virulencia: növényi tumor képzése (Agrobacterium), gyökérgüm képzés és NIF (Rhizobium), bakteriocin termelés (más törzsek vagy rokon fajok membrántranszport folyamatainak gátlása, pl. E. coli) 1.4. Tartalék tápanyagok és zárványok a citoplazmában Tartalék tápanyagok: Glikogén, poli-β-hidroxialkanoát (granulumok), elemi kénszemcse (tartalék e -donor, periplazmatikus felhalmozódás), volutinszemcse (metakromatikus granulum, P-raktár) Zárványok Cianocin granulumok: cianobaktériumok; aminosavpolimer, N- és ATP-raktár Karboxiszóma: cianobaktériumok, prochlorophyták; obligát autotróf anyagcsere, sokszög szemcsék, parakristályos, CO 2 -xáció Gázvezikulumok: cianobaktériumok, kénbaktériumok, halobaktériumok; lebegtetést szolgálja; méret: nm Magnetoszóma: magnetit kristályok láncolata (magnetotaxist tesz lehet vé), Magnetospirillum 2. A citoplazmamembrán típusai, szerkezete és m ködése Alkotók: Foszfolipid kett sréteg: poláris fej (hidrol) a szélen, zsírsav-vég (hidrofób farok) a közepén Glikolipidek Proteinek: perifériális, integráns, pórus-, csatornafehérje, lehet glikoprotein is Bacteria: Poláris lipidek: foszfátcsoport köthet: aminosavhoz (szerin), poliolhoz (glicerin), etanolaminhoz Zsírsavak: 1220 C-atom, telített vagy egyszeresen telítetlen: laurinsav (C 12:0 ), mirisztinsav (C 14:0 ), palmitinsav (C 16:0 ), palmitoleinsav (C 16:1n 7 ), sztearinsav (C 18:0 ), ciszvakcénsav (C 18:1n 7 ) A lipidek egyenes láncúak, észterkötés Sok fehérje Lehetnek szteránok és hopanoidok Archaea: Sok fehérje Foszfolipid, szulfolipid, glikolipid, lehet elágazás is, éterkötések (pl. tanil-glicerin-diéter, di-bitanil-diglicerin-tetraéter) Eucarya Kevés fehérje Foszfolipidek, észterkötés, egyenes lánc Vannak szteránok 3

4 2.2. Funkció Szelektív permeabilitás, transzport Elektrontranszport (légzés, fotoszintézis) Oxidatív foszforiláció (ATP) Hidrolitikus exoenzimek kiválasztása DNS, sejtfalpolimerek, membránlipidek szintézise Csillómozgás Membrántranszportfolyamatok: Passzív transzport: egyszer és facilitált diúzió (persze az utóbbi gyorsabb, s t, az már specikus is) Aktív transzport (permeáz rendszer): uniport (lizin- és K + -akkumuláció), antiport (H + /Na + ), szimport (H + + P O4 2, H+ + SO4 2, H+ laktóz, Na + + aminosavak, cukrok Csoport-transzlokáció: foszfotranszferáz-rendszer (E. coli, Salmonella typhimurium, Clostridium): 5 enzim vesz benne részt, ezek egymást foszforilálják, így be tud jutni a glükóz ABC-kazetta rendszer: Gram-negatív baktériumokban: periplazmatikus proteinnel, Gram-pozitívban: membránhoz kötött proteinnel; ez köt a szubsztráthoz, és az egy csatornán bejut (ATP-igényes) A csoporttranszlokáció során a szállított anyag módosul Fehérjemolekulák exportja: exportra kerül pl. periplazmatikus fehérjék, hidrolitikus exoenzimek (pl. cellulázok), fehérjetoxinok. Transzlokáz rendszer és Sec-fehérjék. A citoplazmában szintetizálódó pre-proteinek N-terminális szignálszekvenciát hordoznak, ezzel juthatnak ki 3. A prokarióták sejtfalszerkezeti típusai, a glikokalix A sejtfal feladata Rigiditás (alak meghatározása) Ozmotikus tolerancia (az integritás meg rzése) Transzport folyamatok, felületi köt dés: kapcsolattartás a környezettel Aktív mozgás Küls sejtrétegek rögzítése Kitartóképletek, függelékek képz désének segítése 3.2. Típusok, összetev k Murein: csak Bacteria-ban; kovalens kötés polimer, konzervatív struktúra, N-acetil-muraminsav és N-acetil-glükózamin (peptidoglikánok) kapcsolódik felváltva β1 4-kötéssel, 880 diszacharid egységen keresztül. Hálózatos szerkezet aminosav oldalláncokkal, sokféle lehet ezekt l függ en (lehet pl. Gly, Thr, Ser, Asp, Ala, Glu, de nem lehet Hys, Arg, Pro (aromás vagy kéntartalmú sem)). D-aminosav is lehet 4

5 A lizozim a NAGNAM 14 éterkötést támadja. A penicillin a keresztkötéseket bontja Gram-festés: lm, kristályibolya (minden liláskék), Lugol (liláskék), mosás alkohollal (G+ liláskék, G színtelen), kontrasztfestés szafraninnal (G+ liláskék, G rózsaszín) G+: peptidoglikán a sejtfal 90%-a, 25 molekularéteg (2030 nm). Ezen kívül vannak még teichosavak és lipoteichosavak, amelyek glicerin-foszfát vagy ribit-foszfát polimerek, és ionokat tudnak transzportálni a sejtbe G : peptidoglikán a sejtfal 10%-a, 12 molekularéteg (35 nm). A többi f leg lipopoliszacharid. A murein és a küls membrán közt a Braun-féle lipoproteinek biztosítanak összeköttetést. Küls membrán G -baktériumokban van Foszfolipid kett sréteg: a hidrolitikus enzimek visszatartására, védelemre szolgál Szerkezeti aszimmetriájából adódóan impermeábilis, kis mértékben uid Porinok: transzmembrán pórusképz trimer fehérjék (1 nm-es pórusok): ionfelvétel Csatornafehérjék: trimer fehérjék, általános vagy specikus Foszfatidil-etanolamin: foszforilált glükózamin-diszacharid, 57 telített zsírsavszármazékkal (kapronsav, laurinsav, mirisztinsav, palmitinsav, sztearinsav). Lipopoliszacharid-réteg (LPS) (G -nál) O-antigén: oligoszacharid-egységekb l áll (galaktóz, ramnóz, glükóz, mannóz), didezoxicukrok is vannak (abekvóz, kolitóz, tivelóz) A variabilitásnak köszönhet en szerológiai tipizálásra alkalmas Mag-poliszacharid: nem ismétl d, keto-dezoxi-oktonsav, foszfatidil-etanolamin, heptózok, glükóz, galaktóz, NAG Lipid-A: A poliszacharid láncon mag és O-oldallánc van. Ca 2+, Mg 2+ -kötés. Periplazmatikus tér (G ) Bels és küls membrán közti tér (1025 nm) Citoplazmával ozmotikus egyensúly Negatív töltésfelesleg, így Peptidoglikánok, hidrolitikus enzimek, köt fehérjék, ETS-fehérjék (hidrogén-liáz, nitrátreduktáz stb.) A küls környezethez képest hiperozmotikus, protonok és kationok koncentrálása, így a ph alacsony (ebb l adódik a Donnan-potenciál) Kimutatás: ZiehlNeelsen-féle összetett ag- Saválló baktériumok: Mycocardium, Nocardia. resszív dierenciáló festés bázikus fukszinnal Sejtfalszerkezetük: G -hoz hasonlít, peptidoglikánarabino-galaktán-komplex, valamint a citoplazmához kapcsolódó lipo-arabino-mannán-komplex. Kívül mikolsav és fenolos glikolipidek kapcsolódnak. Ezen kívül itt is megjelennek porinok. Nincs periplazmatikus tér, sem küls membrán Archaea Pszeudomurein: NAG és N-acetil-tallózaminuronsav van benne, nincs D-aminosav 5

6 Poliszacharidok: glükóz, galaktóz, NAG, N-acetil-galaktózamin, Gly, mannóz, N-acetilglükózaminuronsav Surface-layer: parakristályos fehérjeréteg vagy glikoprotein, hexagonális, tetragonális vagy trimer szimmetriával. F leg extrém halol, hipertermol és metanogén Archaea-kra jellemz Bacteria-ban is megjelenhet (Aquaspirillum serpens, Bacillus brevis) 3.3. A glikokalix Sejtfalon kívüli réteg Poliszacharid vagy fehérje (B. anthracis: poli-d-glutaminsav) Funkció: Patogenitás (Streptococcus pneumoniae): védelem a fagociták ellen Felületi köt dés biolm képzése (közösségi anyagcsere) Nagy víztartalom: kiszáradás ellen; tartalék tápanyag Csúszómozgás el segítése Ionok, exoenzimek koncentrálása Kimutatás: negatív festéssel 4. A csilló, a mbria, és a pilus felépítése, a baktériumok mozgása, taxisok, rajzás Aktív mozgás Csilló Méret: 1520 nm átmér j, 1520 µm hosszú Vizsgálat: Függ csepp-preparátum: vájt tárgylemez, vazelinnel fedés. Leifson-féle csillófestés. EM-vizsgálatok Típusok: monotrich (1 csilló), Pseudomonas sp. lofoamtrich (2 végén egy-egy csillóköteg), Halobacterium halobium lofotrich (1 végén egy csillóköteg), Bartonella bacilliformis amtrich (2 végén egy-egy csilló), Wolinella succinogenes peritrich (mindenhol), Escherichia coli Szerkezet Bels gy r k (C, MS), pálca keresztül a membránon, küls gy r k (P, L) (az eddigiek az alapi test), kampó, lament Filament: globuláris agellin fehérjék, helikális elrendez désben. Cap-protein: agellinek beépülését segíti Alapi test: L-gy r : LPS-rétegben, P: peptidoglikán, MS: membrán, C: citoplazma Váltó komplex: agelláris motor Exportapparátus: csillófehérjék transzportja Szintézis MS-gy r, motorfehérjék rátelepülnek, P-gy r, L-gy r, korai kampó, kés i kampó, sapka, a sapka alatt megindul a lamentumszintézis 6

7 M ködés Flagelláris motor: energiaforrása: protonok. Két irányban foroghat, 1000 proton / fordulat. Sebesség: E. coli: 270/sec, Vibrio alginolyticus: 1100/sec, µm/sec Peritrich csillózat: CCW-rotáció: körbe, majd id nként szétcsap (így vált irányt) Monotrich, lofotrich: másik irányba forog, akkor másfele megy, vagy megáll és elfordul a sejt Kemotaxis Ingermentes környezet: véletlenszer mozgás Attraktáns jelenlétében irányított Archaea: vékonyabb csilló, lassabb mozgás Spirochaeta: G sejtfalszerkezet, rugalmas sejtalak, heterotróf anyagcsere Felülethez kötött mozgás Csúszás (Flavobacterium johnsoniae): Nincs csilló, folyékony közegben mozdulatlan, szilárd felszínen siklás. Kemoorgano-heterotróf anyagcsere. Specikus fehérjemolekulák, proton mozgatóer, ellöki magát a talajtól Siklás (Cytophaga hutch) Rángatózás (Pseudomonas aeruginosa) Rajzás (Proteus mirabilis) Fimbriák, pilusok: G baktériumokban, csillónál vékonyabb, nem mozgás (kiv. twitching) Közönséges pilusok: specikus köt dés felülethez; patogenitási faktor, fagocitózissal szembeni rezisztencia Szexpilusok: konjugáció során DNS átjuttatása 5. Az endospóra szerepe, felépítése. Kitartó képlet, rezisztencia: h vel, UV-vel, kiszáradással szemben Kedvez tlen környezeti feltételek esetén sporuláció megy végbe Könny terjedés Kb. 20 logenetikailag közel rokon G+ Bacteria-ban, pl. Bacillus, Clostridium, Sporosarcina, Archaea-ban nem ismert Sejtciklus: vegetatív sejt sporuláció endospóra germináció vegetatív sejt Kimutatás: agresszív, összetett festés Alakja lehet: ovális vagy kerek Elhelyezkedése lehet: centrális, szubterminális vagy terminális Szerkezete Exosporium: vékony szénhidrát- és fehérjeréteg Spóraburok: vastag, többréteg fehérjeburok (kémiai védelem) Küls el spóramembrán: unit membrán Kortex: murein és Ca-dipikolinát, h - és UV-védelem 7

8 Spórafal: murein Bels el spóramembrán: unit membrán Spóraprotoplaszt: 5, 5 6, 0 a ph, enzimek, SASP -fehérjék: DN S-stabilizálás, UVrezisztencia. C- és energiaraktár A sporuláció folyamata (Bacillus megateriumnál 10 óra) Szignál: éhezés, nagy sejts r ség;spo-fehérjék foszforilácós kaszkádja: Spo0A késlelteti a szomszédos sejtek sporulációját, lizálja az inaktív Spo0A-tartalmú sejteket Kromatinállomány: axiális lamentté rendez dik Membránbef z dés, aszimmetrikus szeptum képz dik (F tsz-proteinek) A DN S-transzlokázok a maganyagot beviszik az endospóra-kezdeménybe Az anyasejt membránja körbenövi az endospóra-kezdeményt Kialakul az exosporium, az anyasejt lizál, az endospóra kiszabadul Dipikolinsav-szintézis az anyasejtben, SASP -fehérjék szintézise ( rezisztencia) Spóraburok kialakulása: anyasejt enzimeivel Spórafal és kortex szintézise a két membrán közt, dehidratáció A csírázás szakaszai Aktiváció (szignál hatása, ionvesztés: H +, K +, Na + exportja és Ca 2+ -vesztés) Germináció (h rezisztencia (Ca-dipikolinát elvesztése), kortex, SASP hidrolízise, dehidratáció) Kinövés (további vízfelvétel, duzzadás, RN S-, fehérje-, DN S-szintézis) A spóra toxinjának hatásmechanizmusa: parasporális fehérjekristály, a rovarok bélcsatornájában lebomlik, az inszekticid protoxinokat proteázok aktív toxinná alakítják. 6 molekula összeáll, a sejtmembránban pórust képeznek, ez tönkreteszi az ozmotikus egyensúlyt 6. A mikroorganizmusok szaporodása: tenyésztés, tenyészfeltételek, kemosztát, turbidosztát, szaporodási görbe, szaporodás gátlás (sterilezés, fert tlenítés, antibiotikumok) Osztódás 3 altípus: osztódás (Staphylococcus aureus), megnyúlás: középen szintetizálódik új sejtmembrán (E. coli), megnyúlás: a végeken képz dik új membrán (Corynebacterium diphteriae) F tsz (tubulinszer protein), M reb (aktinszer, helikális, fonalas protein) Mechanizmus (prokarióták, mitokondrium, kloroplasztisz) A DN S-replikációt követ en az osztódási síkban F tsz-molekulák jelennek meg (lamentous temperature sensitive proteins), más F ts-proteinek kapcsolódnak a gy r höz A ZipA aktinszer fehérje rögzíti a gy r t, további proteinek beépítését segíti F tsi: penicillinköt fehérje, F tsk: kromoszómaszeparáció el segítése M inc, M ind: oszcillál a sejt pólusai között, gátolja az F tsz-gy r kialakulását A MinE a fenti két Min-proteint szállítja el az osztódási síkból A sejt megnyúlása során a maganyagok elkülönülnek az utódsejtekbe, majd megkezd dik az F tsz-gy r depolimerizálódása A depolimerizációt követ en az F tsz a sejtfalszintézisben vesz részt A polimerizáció és a depolimerizáció is GT P -igényes 8

9 6.2. Tenyésztés Cél: Új baktériumfajok leírása, meglév k megismerése A mikrobák használata indikátorként Ipari felhasználás A tenyészthet baktériumok aránya a teljes baktériumszámhoz viszonyítva Él hely Tenyészthet baktériumok (%) tengervíz 0,0010,1 ált. édesvíz 0,25 mezotróf tó 0,11 iszap 0,25 talaj 0,3 bélrendszer 1-10 Elemigény a szárazsúly %-ában C (50%, CO 2, szerves anyagokból) O (20%, H 2 O, CO 2, O 2, szerves anyagok; elektronakceptor) N (14%, NH 3, NO3, N 2, szerves anyagok) H (8%, H 2 O, H 2, szerves anyagok) P (3%, szervetlen foszfátok; nukleinsavakban, foszfolipidekben stb.) S (1%, SO4 2, H 2S, S, szerves vegyületek; aminosavak, koenzimek) K (1%, K + -sók; kofaktor) Mg (0,5%, Mg 2+ -sók; kofaktor) Ca (0,5%, Ca 2+ -sók; kofaktor, endospóra) F e (0,2%, F e-sók; citokrómok, vas-kén fehérjék, kofaktor) Nyomelemek: Co 2+, Mn 2+, Na 2+, Mo Növekedési faktorok: amit nem tud a mikroba el állítani: vitaminok, purinok, pirimidinek. Vitaminok pl.: folsav (C 1 -ek transzportja, szintézis), biotin (bioszintézishez, CO 2 -xáció), riboavin (B 2 -vitamin, redoxireakciók), K-vitamin (e -transzport) 6.3. C-forrás Szerves C-forrás (heterotróf) Fermentáló Aerob és anaerob légz k: H/e -akceptor: O 2, SO 2 4 vagy NO 3 Szervetlen C-forrás (autotróf) Fotoautotrófok: anaerob fotoszintetizálók, cianobaktériumok Kemolitotróf autotrófok: H/e -donor: H 2, NH 3, NO2, H 2S, S, F e 2+, akceptor: O 2, CO 2, SO4 2, NO 3, S, F e3+ Mixotrófok C-forrás lehet: BIOLOG, AP I 9

10 Az oxigén hatása Környezet anyagcsere típusa aerob anaerob O 2 hatása obligát aerob növekedés nincs növekedés szükséges mikroaerol alacsony O 2 -szint nincs növekedés 0, 2 atm szükséges esetén növekedés obligát anaerob nincs növekedés növekedés toxikus nem szükséges, de fakultatív anaerob/aerob növekedés használja nem szükséges, aerotoleráns anaerob növekedés növekedés nem is használja ROS-elimináló enzimek Csoport SOD kataláz peroxidáz obligát aerob, fakultatív anaerob + + aerotoleráns anaerob + + obligát anaerob 6.4. Különféle anyagok hatása CO 2 : obligát foto- ill. kemoautotrófoknak, az obligát és fakultatív aerobok is igényelnek CO 2 -t, pl. pirimidinek el állításához H 2 : metántermel knek nélkülözhetetlen, H 2 -oxidálóknak fontos CH 4, egyéb C 1 -vegyületek: metanotrófoknak és metilotrófoknak N 2 : N 2 -xálóknak 6.5. Környezeti tényez k, extremol mikrobák Normál környezet: T = C, ph = 5, 0 8, 0, p = 1 atm, szalinitás< 30 g/l Széls séges környezetekben specikus enzimekkel rendelkez Bacteria és Archaea Extremol mikroorganizmusok Elnevezés Példa Domain Min Opt Max T magas hipertermol Pyrolobus fumarii Archaea 90 C 106 C 113 C alacsony pszichrol Polaromonas vacuolata Bacteria 0 C 4 C 12 C ph alacsony acidol Picrophilus oshimae Archaea 0, 06 0, 7 4 magas alkalol Natronobacterium gregoryi Archaea 8, magas p (atm) barol MT41-izolátum Bacteria > 1000 magas N acl halol Halobacterium salinarium Archaea 15% 25% 32% Endolitikus mikrobaközösségek: antarktiszi homokkövekben Hóban Alkalolek (ph 8, 5 11, 5): Spirulina afrikai szódatavakban 10

11 6.6. Táptalajok Halmazállapot szerinti csoportosítás: Folyékony Szilárd (1, 5% agar-agar, szilikagél, zselatin) Félszilárd (0, 3% agar-agar) Összetétel szerinti csoportosítás: Komplex táptalaj (májkivonat, húskivonat, zabpehely, kukoricalekvár, marhavér) Szintetikus táptalaj (ismert összetétel) Felhasználás alapján való csoportosítás: Alap táptalajok (mindenféle mikroba tenyésztésére) Dierenciáló táptalajok (indikátort tartalmaznak, mikrobacsoportok elkülönítésére szolgál) Szelektív táptalajok (gátló vagy serkent anyagokat tartalmaznak, meghatározott mikrobák növekedését segítik) 6.7. Mikrobák tenyészetbe vonása Szilikagél szilárdító anyag: autotrófok tenyésztéséhez Gradienseljárások alapján tenyészt kamrában Légtér összetételének változtatása Egy sejt izolálása speciális mikroszkóp használatával, steril környezetben 6.8. Sejtszámlálás Bürker-kamra (speciális tárgylemez beosztással, az egy négyzetbe es ket számláljuk) Elektronikus részecskeszámlálás Turbidimetriás sejtszámlálás: centrifugálás után a transzmittált fényer sséget mérjük, ez minél alacsonyabb, annál magasabb a részecskeszám Szélesztéses technika Szórásos módszer: agarra pipettázzuk a mintát, ezt egyenletesen elkenjük a felszínen, inkubáció után kolóniák jönnek létre Öntéses módszer: steril Petri-csészébe öntjük a mintát, hozzáadjuk a tápanyagot, majd inkubáljuk, kolóniákat számlálunk Hígításos sejtszámbecslés: Hígítunk, ahol könnyebb számolni, ott tesszük meg és beszorozzuk a hígítási faktorral (mindig 10-hatványszoros a hígítás) Membránlteres sejtszámbecslés: a vizes mintát átsz rjük egy membránon, azon neveljük a kolóniát, a végén megszámoljuk Direkt sejtszám-meghatározás uoreszcens mikroszkóppal 11

12 6.9. Szaporodási görbe Nyugalmi fázis Exponenciális növekedési fázis Stacionárius fázis Pusztulási fázis, néhány sejt utána is életben marad A szaporodás szabályozása Kemosztát: a tápközeget úgy állítják be, hogy legyen egy korlátozó tápanyag Turbidosztát: a biomassza-koncentráció folyamatos ellen rzése, szabályzott tápoldat-adagolás Gátlás: Sterilizálás: a mikroorganizmusok minden formáját elpusztítjuk, inaktiváljuk Fert tlenítés (dezinfekció): a fert z forrásból a küls környezetbe került kórokozók elpusztítása, fert z képességük megszüntetése Sztatikus hatás: reverzibilis szaporodásgátlás Cid hatás: a sejtek pusztulása is bekövetkezik Mechanikai hatás: nyomáskezelés ( MPa), fagyasztás, olvasztás, ultrahangos kezelés H hatás nyílt láng száraz h : h légsterilizátorok: zárt fémszekrény, pl. 160 C 60 perc, 180 C 45 perc, cirkuláltatott leveg nedves h : autokláv (1 atm túlnyomás, telített vízg z, 121 C, 20 perc, kif zés (100 C, 20 perc, vegetatív sejtek pusztulnak), paszt rözés (klasszikus: 65 C, 30 perc, Mycobacterium tuberculosis bírja; HTST: 72 C, 15 perc; UHT: 140 C, 3 mp) Hideghatás Sz rés: h érzékeny anyagok sterilezése; a mikrobák elválasztása a folyadéktól Biztonsági szekrények, orvosi maszkok Gázsterilezés: formaldehid, etilén-oxid, H 2 O 2, O 3 Sugárzás: U V (kicsi áthatoló képesség), γ (nagy energiájú, nagy áthatoló képesség), mikrohullámok (h hatás) Vegyszerek 7. A prokarióta anyagcsere alapvonásai: energiaszerzés és konzerválás típusai, ATP-szintézis Alapvonások A tápanyagokból a katabolizmus (lebontás) során képz dnek az anyagcsere-termékek A katabolizmus során energiát nyer a szervezet, ez AT P -közvetítéssel jut át az anabolizmushoz, ahol felhasználásra kerül Az anabolizmus során a monomerek makromolekulákká, sejtalkotókká állnak össze 12

13 Oxidáció: H 2 2e + 2H + (a H 2 az elektrondonor) Redukció: 1 2 O 2 + 2e + 2H + H 2 O A primer e -donortól a terminális e -akceptor felé halad az e Standard redoxpotenciál: ε 0 az a potenciál, amit 1 mol redukáló és 1 mol oxidáló anyag jelenlétében mérhetünk 25 C-on, 1 atm nyomáson (a H 2 /2H + -rendszerhez viszonyítva) Szabadenergia-változás: ( G 0 1 G0 2) = nf ( ε0,1 ε 0,2 ) N AD: elektronszállító, oxidációra és redukcióra képes koenzim, szabadon diundálhat a citoplazmában, 2e és 2H + szállítására képes. NAD: nikotinamid-adenin-dinukleotid (katabolizmus), N ADP: nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát (anabolizmus) NAD + + AT P NADP + + ADP Nagy energiájú kötéseket tartalmazó vegyületek: foszfo-enolpiruvát, ATP, glükóz-6-foszfát, acetil-foszfát, koenzim-a A foszfoanhidrid-kötések energiája magas (PEP, ATP, Ac-P), a foszfoészter-kötéseké alacsonyabb (ATP, GlP), a tioészter-kötésé (CoA) magas Foszforiláció: lehet szubsztrátszint vagy oxidatív (fotofoszforiláció) Az anyagcsere sablonja: reduktáns e -transzport protonmozgató er AT P ADP + P i átalakulás, a protonmozgató er a fotoszintézisb l származik. Szintén ez teszi lehet vé az aktív transzportot és a csillómozgást is 7.2. Anyagcseretípusok C-forrás szerint: autotróf vagy heterotróf Energiaforrás szerint: fényenergia (fototróf), kémiai anyagok (kemotróf) e -donor szerint: redukált szervetlen vegyületek (litotróf), redukált szerves vegyületek (organotróf) e -akceptor szerint: O 2 (aerob légz ), oxidált szervetlen vegyület (anaerob légz ), oxidált szerves vegyület (anaerob fermentáló) Fototróf prokarióták A fény e -transzportot indít meg, ez AT P formájában energiát raktároz Fotolitotróf autotróf: CO 2 az egyedüli szénforrás, szervetlen e -donor, zöld, bíbor kénbaktériumok, cianobaktériumok Fotoorganotróf heterotróf: szerves szénforrás, szerves e -donor, bíbor és zöld nem kénbaktériumok Kemotróf prokarióták Kemolitotróf: szervetlen e -donor, CO 2 a szénforrás, kémiai energiából származik a protonmozgató er, kén-, hidrogén-, vas-oxidáló baktériumok, nitrikálók Kemoorganotróf: szerves e -donor, szerves szénforrás, kémiai energia, kórokozók és mutualisták 13

14 e -akceptor e -donor O 2 NO3, SO2 4, CO 2 szerves anyagok (aerob légzés) (anaerob légzés) (fermentáció) glükóz CO 2 tejsav CO 2 szerves anyagok O 2 H 2 O SO4 2 glükóz piruvát tejsav H 2 S (E. coli) (Desulfovibrio sp.) (Streptococcus sp.) NH 3 NO2 H 2 S SO4 2 ilyen szervezet szervetlen anyagok O 2 H 2 O NO3 N 2 nincs (Nitrosomonas (Thiobacillus europaea) denitricans) 8. A glükóz lebontásának útvonalai: a glikolízis, a pentóz-foszfát útvonal és az EntnerDoudoro út Szervesanyag-lebontás összefoglalóan Fehérje α-aminosav Ac CoA Zsírsavak β oxidáció Ac CoA Szénhidrátok piruvát Ac CoA Az Ac CoA és a piruvát beléphet a citrátciklusba A citrátciklus során GT P keletkezik és CO 2 szabadul fel, valamint 3NADH + H + F ADH 2 jön létre Az utóbbiak a légzési lánc során visszaalakulnak NAD + -szá és F AD-dá, közben AT P, víz jön létre ADP-b l és O 2 -b l 8.2. Glikolízis 1. lépés: el készít reakciók. glükóz foszfofruktokináz fruktóz-1,6-biszfoszfát AT P ADP hexokináz AT P ADP izomeráz glükóz-6-foszfát fruktóz-6-foszfát 2. lépés: ATP- és piruvátszintézis. Fr-1,6-P 2 aldoláz 2 glicerinaldehid-3-foszfát G3P-dehidrogenáz 2P i be, 2NADHki 2 1,3-biszfoszfoglicerin foszfoglicerokináz 2 3-foszfoglicerin 2 2-foszfoglicerin enoláz 2 foszfoenolpiruvát piruvát-kináz 2ADP 2AT P 2 piruvát 2ADP 2AT P 8.3. EntnerDoudoro-út Csak prokariótákban, glikolízis helyett. Pl. Pseudomonas, Rhizonium, Azotobacter, Agrobacterium, f leg G -ok, kiv. pl. Enterococcus faecalis, többnyire aerobok, kiv. pl. Zymomonas mobilis A glikolízissel szemben csak 1 AT P és 1 NADH jön létre glükózmolekulánként (ott 2-2) glükóz AT P ADP Gl-6-P NADP + NADP H/H + 6-foszfoglükonát-dehidratáz 2-keto-3-dezoxi-6-foszfoglükonát H 2 O 6-P-glükono-δ-lakton 6-P-glükonát +H 2 O A KDP G-b l egyrészt piruvát, másrészt aldolázzal glicerinaldehid-3-foszfát lesz, ami a glikolízis 2. szakaszában látottak szerint alakul tovább 14

15 8.4. Pentóz-foszfát út Oxidatív fázis. Gl 6 P G-6-P-dehidrogenáz glükonolaktonáz 6-foszfoglükonolakton 6-foszfoglükonát NADP + NADP H δ foszfoglükonát-dehidrogenáz ribulóz-5-foszfát NADP + NADP H+CO 2 H 2 O H + Nem oxidatív fázis. Ribulóz-5-P Ru-5-P-izomeráz ribóz-5-p. Ribulóz-5-P Ru-5-P-epimeráz xilulóz- 5-P. Ri-5-P + Xy-5-P transzketoláz glicerinaldehid-3-p + szedoheptulóz-7-p transzaldoláz fruktóz-6- foszfát + eritróz-4-foszfát. Er-4-P + Xy-5-P transzketoláz G-3-P + Fr-6-P, ezek belépnek a glikolízisbe Ri-5-P: nukleotidok, nukleinsavak szintézise, Er-4-P: aromás aminosavak szintézise 9. Az erjesztési folyamatok áttekintése. Biotechnológiai alkalmazások Fermentáció Általános szerkezet: szerves vegyület NAD+ NADH ADP AT P energia-gazdag termék oxidált vegyület NADH NAD+ fermentált termék Jellemz k: Žsi típusú anyagcsere, sokféle típus Anaerob, részleges oxidáció Szerves molekula az e -donor és -akceptor is A végtermékek energiában gazdagok, sokszor toxikusak AT P : szubsztrátszint foszforiláció révén Az oxidációs reakciók során redukálódó koenzimek a végtermékek kialakulásánál visszaoxidálódnak (a felhasználódó N ADH a glikolízisb l származik) Típusok: Homofermentatív tejsavas erjedés: Piruvát laktát-dehidrogenáz laktát NADH NAD + Pl. Streptococcus lactis, Lactobacillus, Lactococcus, Pediococcus spp. Etilalkoholos erjedés: Piruvát piruvát-dekarboxiláz acetaldehid alkohol-dehidrogenáz etanol NADH NAD + Pl. Saccharomyces spp., Sarcina ventriculi Vegyes savas erjedés: PEP PEP-karboxiláz Malát-dehidrogenáz, fumaráz, fumarát-reduktáz OAA borostyánk sav +CO 2 Piruvát piruvát-formiát-liáz formiát + AcCoA +CoA formiát formiát-hidrogénliáz H 2 + CO 2 Ac CoA foszfotranszacetiláz P i be, CoAki acetil-p acetát-kináz acetát ADP AT P P yr etanol, P yr laktát is benne lehet Pl. E. coli, Salmonella, Shigella, Proteus spp. 15

16 9.2. Élelmiszeripari felhasználás Borgyártás Sz l zúzása, préselése, a must kénezése Beoltás Saccharomyces cerevisiaevel vagy Saccharomyces bayanusszal Az erjesztés után a bor lefejtése, kezelése, érlelése Pezsg készítés Tradicionális: cuvée palackozása, lerázás, az üvegeket fejjel lefelé tárolják, befagyasztják a nyakukat, sepr tlenítik, lik rt adnak hozzá és dugaszolják Etanolos fermentációval: száraz borhoz szacharóz és éleszt (S. cerevisiae, S. bayanus), tovább erjesztik, lehet tankpezsg t készíteni Sörgyártás Komló, árpa, S. cerevisia, S. pastorianus Árpaáztatás, csíráztatás, szárítás, rlés, cukrosítás, sz rés F zés komlóval, újabb sz rés, éleszt hozzáadása, erjesztés Ászokolás, kiszerelés Desztillált szeszesitalok Whisky: malátawhisky: sörpárlat, tölgyfahordóban érlelt Rum: cukornádból alkoholos erjesztéssel készül, majd desztillálás Pálinka: gyümölcsfélék alkoholos erjesztése, majd desztillálás Vodka: változatos alapanyag, cukrosítás, alkoholos erjesztés, desztilláció (faszénen sz rik át) Tequila: agavé terméséb l erjesztett bor lepárlása Fermentált zöldségfélék Sózás: víztartalom kinyerése, plazmolízis Erjeszt mikrobiota szelektálása (Lactobacillus brevis, Lactobacillis plantarum, Leuconostoc mesenteriodes, Pediococcus pentocaseus) Anaerob körülmények, tejsavas erjesztés Kenyérgyártás Alapanyag-el készítés (szitálás, el melegítés, éleszt felfuttatása) Tésztakészítés: közvetett esetben kovász (liszt + só + éleszt ), közvetlen esetben mindent egybe Pihentetés: az éleszt k fermentálják a cukrokat Osztás, kelesztés, sütés, h tés Tejtermékek készítése Tej: tejszín + sovány tej Tejszín: Lactococcus lactisszal oltják, érlelik, köpülik, összeáll a vaj, visszamarad az író Aludttej: tejsavas erjedés, a tejsav koagulálja a kazeint (a Ca 2+ elvonásával), a felszínére emelked zsír a tejföl 16

17 Streptococcus thermophilusszal, Lactobacillus bulgaricusszal oltva joghurt keletkezik Probiotikus AB-joghurt: Lactobacillus acidophilus és Bidobacterium bidum Probiotikus ABT-joghurt: L. a., B. b., Streptococcus salivarius ssp. thermophilus Kefír: Lactococcus lactis ssp. lactis, Lactobacillus a., L. ker, L. casei, Saccharomyces cerevisiae, Kluyveromyces marxianus, Candida ker A megalvadt sovány tejb l kicsapódott kazeint kisz rve a túrót kapjuk, marad a savó Sajt: tej, tejszín savanyítása, savó elvonása Gomolyasajt: Lactococcus lactis ssp. lactis Camembert: L. l. l., Penicillium camemberti, P. candidum, P. caseicolum Roquefortes: Leuconostoc, P. rocquefortii, P. glaucum Fermentált húskészítmények: tejsavas fermentáció (eltarthatóság!), kolbászok, szalámik Takarmányok tartósítása: silótakarmány készítése, tejsavas fermentáció, 70% tejsav, 30% ecetsav, kevés propionsav 9.3. Ipari fermentációk Általában aerob Biotechnológia, nagy méretekben Sejtmassza el állítása Sejtfehérje el állítása: állati fogyasztásra (Fusarium) vagy emberi fogyasztásra (Spirulina), ezzel baj: sejtfal, D-aminosavak, rossz íz Starter-kultúrák fermentációhoz Csávázás (magvaké) Mikrobiális kohászat (fémkinyerés ércekb l) Anyagcseretermékek el állítása Primer metabolitok: aminosavak: ízjavító (Glu), antioxidáns (Cys), takarmány (Lys, Met), vegyi eljárások (Lys, Trp, Glu) Fehérjék, enzimek: amilázok, izomerázok, proteázok, pektináz Szerves savak: ecetsav, tejsav Másodlagos metabolitok: alkaloidák (anyarozs, gyógyszer), antibiotikumok Biotranszformáció Lebontás Élelmiszerek 10. A citrát-ciklus. Elektronszállítók, a prokarióták légzési folyamatai: aerob és anaerob légzés Citromsavciklus (trikarboxilsav-ciklus) Piruvát Ac CoA + CO 2, az Ac-csoport lép be az oxálacetáthoz C 6 -szakasz: citromsav oxidációja (NADH), dekarboxilációja (CO 2 ) 17

18 C 5 -szakasz: α-ketoglutársav oxidációja, dekarboxilációja (NADH, CO 2 ) C 4 -szakasz: szukcinil-coa oxidációja (NADH, F ADH 2 ), GT P keletkezik, oxálacetát regenerációja, onnan indul újra Ambolikus reakció: katabolizmus és anabolizmus Köztes termékek: P yr: Ala, Lys, Ile, V al, Leu prekurzora α-kg: Glu, P ro, Gln, Arg prekurzora OAA: Asp, Asn, Lys, M et, T hr, Ile prekurzora, emellett piruváton keresztül glükózzá alakulhat A Suc CoA a porrinváz szintéziséhez szükséges Ac CoA: lipidszintézis Glioxalátciklus Anaplerotikus reakció: intermedier vegyületek feltöltése P yr + Ac + CoA Ac CoA + CO 2, Ac CoA + glioxalát malát-szintáz malát, malát oxálacetát, OAA + Ac CoA citrát, citrát izocitrát, izocitrát liáz glioxalát + szukcinát A légzési folyamatok áttekintése Aerob légzés Tejsavas fermentáció Glikolízis Szubsztrát-szint foszforiláció 2 ATP 2 ATP Oxidatív foszforiláció 2 NADH 2 3 ATP 2 Pyr 2 Ac-CoA Oxidatív foszforiláció 2 NADH 2 3 ATP Szubsztárt-szint foszforiláció 2 ATP Citrátkör 6 NADH 6 3 ATP Oxidatív foszforiláció 2 FADH 2 2 ATP Összesen 38 ATP 2 ATP Légzési elektrontranszportlánc A citoplazmamembránhoz kapcsolódó elektronszállítók sorozata Növekv redoxpotenciálú irányban való szállítás N ADH-dehidrogenáz Membrán bels oldalán Aktív centrumban: N ADH Szabadon diundálhat, oxidációra és redukcióra képes 2e és H + szállítása NAD + katabolizmus, NADP + anabolizmus Flavoproteinek Protein + riboavin (B 2 -vitamin) 18

19 2H + felvétele / leadása F AD (avin-adenin-dinukleotid), F M N (avin-mononukleotid) Citokrómok Protein + F e/cu központú porringy r 1e felvétele / leadása Számos típus, eltér membránlokalizáció Pl. b c 1 c a a 3 a redoxpotenciál növekedési sorrendjében Nem HEM vaskén-proteinek Pl. ferredoxin (F e 2 S 2 ) 1e felvétele / leadása (F e 2+ /F e 3+ ) Kinonok ubikinon, metakinon, naftokinon K-vitaminhoz hasonló szerkezet 2e és 2H + felvétele / leadása, oxidált kinon szemikinon redukált kinon A légzési elektrontranszportlánc Az elektrontranszporterek membránlokalizációja a protonok és elektronok szétválasztását eredményezi A protonok transzportja a membránon keresztül elektrokémiai potenciált és ph-gradienst hoz létre, ez szolgáltatja a protonmozgató er t I. komplex: N ADH-kinon-oxido-reduktáz II. komplex: szukcinát-dehidrogenáz III. komplex: citokróm-bc 1 + Rieske-féle F es-protein (kinon-ciklus) IV. komplex: terminális oxidáz Membránkötött oxidatív foszforiláció: F -komplex, 2 alegység: F 1 : a membrán citoplazmatikus oldalán, alkotói az α 3 β 3 komplex, γ, δ, ε. F 0 : a citoplazmamembránban elhelyezked H + - csatorna, a, b 2, c 12 -b l Az E. coli légzési elektrontranszportlánca NADH NADH DH F AD F es-protein Q8 citb 558 citb 595 citd O 2, ez az ág a szaporodás stacioner fázisában, amikor alacsony az O 2 -szint (a citd anitás igen magas) Q8 citb 556 citb 562 cito O 2, ez az ág a szaporodás logaritmikus fázisában, amikor magas az O 2 -szint (mérsékelt anitás) Q8 citb 556 nitrát-reduktáz NO3 (O 2 hiányában) Légzés Típusok Karbonátlégzés: CO 2 CH 3 COO, obligát anaerob homoacetogén baktériumok, Acetobacterium woodi Kénlégzés: S HS, obligát anaerob, fakultatív aerob baktériumok, Desulfuromonas sp. 19

20 Karbonátlégzés (II): CO 2 CH 4, obligát anaerob metanogén baktériumok, Archaea Szulfátlégzés: SO 2 4 HS, obligát anaerob baktériumok, Desulfobacter sp. Fumarátlégzés: fumarát szukcinát, fakultatív aerob baktériumok, E. coli Nitrátlégzés: NO3 NO 2, N 2O, N 2, fakultatív aerob baktériumok, E. coli Vaslégzés: F e 3+ F e 2+, obligát és fakultatív anaerob baktériumok, Geobacter metallireducens Mangánlégzés: Mn 4+ Mn 2+, fakultatív anaerob, Shewanella putrefaciens Klorátredukálók: ClO3 Cl + 3H 2 O, Dehalobacter sp. Szelenátredukálók: SeO4 2 SeO3 2 + H 2 O, Aeromonas sp. Arzenátredukálók: SeO4 2 SeO3 2 + H 2 O, Desulfotomaculum auripigmentum Aerob légzés: O 2 H 2 O, obligát és fakultatív aerob baktériumok, Micrococcus luteus Az elektron útja: Aerob légzés: F p F es Q Cytb 556 Cytb 562 Cyto O 2 Nitrátredukció: F p F es Q Cytb 556 NiR NO 3 Denitrikáció:... NiR Cytcd NO2 -reduktáz (NO 2 (NO N 2 O, NOR N 2 O-reduktáz (N 2 O N 2 ) NO), NiR NO-reduktáz Szulfátredukció: SO 2 4 Szult-reduktáz H 2 S 6e be AT P -szulfuriláz AT P P P i AP S (adenozin-5'-foszfoszulfát) AP S-reduktáz 2e be,amp ki SO A baktériumok fényhasznosítása: anaerob és aerob fotoszintetizálók, halol sbaktériumok. Fény e -transzport protonmozgató er AT P CO 2 -b l induló bioszintézis: fotoautotróa Szerves anyagokból induló bioszintézis: fotoheterotróa Anoxikus (anaerob) fotoszintetizálók: Chloroexaceae, zöld fonalas baktériumok Bchla, Bchlc Kloroszómák Anoxia + fény + szerves anyagok: fotoheterotróf Anoxia + fény + H 2 S, H 2, CO 2 : lassú fotolito-autotróf Aerob környezet + szerves anyagok: kemoorganotróf CO 2 -xáció: hidroxipropionát-út Chloroexus, Heliothrix Chlorobiaceae, zöld kénbaktériumok Bchla, Bchlc, Bchld, Bchle Kloroszómák Fotolito-autotróf növekedés CO 2 -xáció: reverz citrátkör 20

Deák Tibor (szerk.) Élelmiszer mikrobiológia Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2006 6. Élelmiszeripari erjesztések, fermentált élelmiszerek (Maráz Anna)

Deák Tibor (szerk.) Élelmiszer mikrobiológia Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2006 6. Élelmiszeripari erjesztések, fermentált élelmiszerek (Maráz Anna) Deák Tibor (szerk.) Élelmiszer mikrobiológia Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2006 6. Élelmiszeripari erjesztések, fermentált élelmiszerek (Maráz Anna) Ez a fejezet az élelmiszerek készítésére és tartósítására

Részletesebben

2. Témavázlatok Tk. polihidroxi-aldehidek (aldózok),vagypolihidroxi-ketonok (ketózok),i letveezek kondenzációvallétrejött

2. Témavázlatok Tk. polihidroxi-aldehidek (aldózok),vagypolihidroxi-ketonok (ketózok),i letveezek kondenzációvallétrejött 2/8anyag,6.oldal 2. Témavázlatok Tk. 2.1. Szénhidrátok Az él lények számára tápanyagforrást, energiaforrást, vázanyagot, anyagcserefolyamatok anyagait jelenthetik. Szénhidrátok: szénb l,hidrogénb lés oxigénb

Részletesebben

BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA 1. A BIOLÓGIA TUDOMÁNYA, RENDSZERTANI EGYSÉGEK, VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ ÉLET JELLEMZŐI: ÉLŐ RENDSZEREK SZERVEZŐDÉSI SZINTJEI FIZIKAI ÉS KÉMIAI ALAPISMERETEK Biológia és rendszertani

Részletesebben

LAKTOBACILLUSZOK VIZSGÁLATA TOVÁBBFEJLESZTETT KOLORIMETRIÁS MÓDSZERREL

LAKTOBACILLUSZOK VIZSGÁLATA TOVÁBBFEJLESZTETT KOLORIMETRIÁS MÓDSZERREL LAKTOBACILLUSZOK VIZSGÁLATA TOVÁBBFEJLESZTETT KOLORIMETRIÁS MÓDSZERREL Hegyi Ferenc Doktori értekezés Készült a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Biológiai Osztályán Jogutódja: Nemzeti Agrárkutatási

Részletesebben

Bakteriológia. 2. fejezet

Bakteriológia. 2. fejezet Bakteriológia 2. fejezet Prokarióta sejtszerkezetű élőlényekkel foglalkozik Baktériumok Ősbaktériumok Prokarióta: nem rendelkezik valódi, magmembránnal határolt sejtmaggal, citoplazmájában nincsenek membránnal

Részletesebben

Tk.III 20. 1859:Afajok eredete. DARWIN(1809-1882)ebbenamunkábanfoglaljaösszeegyvilágkörüli. Tk. II -35.

Tk.III 20. 1859:Afajok eredete. DARWIN(1809-1882)ebbenamunkábanfoglaljaösszeegyvilágkörüli. Tk. II -35. TREFF Biológia kétszint érettségi felkészít levelez tanfolyam 1/8anyag,13.oldal 4. TÉMAVÁZLATOK Tk. II -35. 4.1. Az éllények rendszerezése A rendszerezés alapjai Arendszerezésszükségessége Linnémesterségesrendszere-

Részletesebben

MIN SÉGBIZTOSÍTÁS A HÍZOTT LIBAMÁJ EL ÁLLÍTÁSÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÉLELMISZERIPARI FELDOLGOZÁS FOLYAMATÁRA

MIN SÉGBIZTOSÍTÁS A HÍZOTT LIBAMÁJ EL ÁLLÍTÁSÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÉLELMISZERIPARI FELDOLGOZÁS FOLYAMATÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZ GAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR, MOSONMAGYARÓVÁR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI INTÉZET Programvezet : Dr. Schmidt János MTA doktora Témavezet : Dr. habil. SZIGETI JEN a mez

Részletesebben

ÉLESZTŐGOMBA SEJTEK NEHÉZFÉM BIOSZORPCIÓJA ÉS ALKALMAZÁSUK A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉRE. Kákonyi Ildikó.

ÉLESZTŐGOMBA SEJTEK NEHÉZFÉM BIOSZORPCIÓJA ÉS ALKALMAZÁSUK A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉRE. Kákonyi Ildikó. Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszék ÉLESZTŐGOMBA SEJTEK NEHÉZFÉM BIOSZORPCIÓJA ÉS ALKALMAZÁSUK A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉRE Kákonyi

Részletesebben

Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam. 2. anyag 2005. november

Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam. 2. anyag 2005. november Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam 2. anyag 2005. november 2/8 anyag, 2. oldal Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam Kedves levelező hallgatóink! Az első levélre

Részletesebben

Állatorvosi járványtan I. - Állatorvosi mikrobiológia, bakteriológia, virológia, immunológia

Állatorvosi járványtan I. - Állatorvosi mikrobiológia, bakteriológia, virológia, immunológia Állatorvosi járványtan I. - Állatorvosi mikrobiológia, bakteriológia, virológia, immunológia dr. Medveczky, István dr. Rusvai, Miklós dr. Varga, János dr. Tuboly, Sándor Állatorvosi járványtan I. - Állatorvosi

Részletesebben

REDOX-POTENCIÁL MÉRÉSEN ALAPULÓ GYORS MIKROBIOLÓGIAI MÓDSZER VALIDÁLÁSA ÉS IPARI

REDOX-POTENCIÁL MÉRÉSEN ALAPULÓ GYORS MIKROBIOLÓGIAI MÓDSZER VALIDÁLÁSA ÉS IPARI REDOX-POTENCIÁL MÉRÉSEN ALAPULÓ GYORS MIKROBIOLÓGIAI MÓDSZER VALIDÁLÁSA ÉS IPARI ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA Nádaskiné dr. Szakmár Katalin Budapest 9. A Budapesti Corvinus Egyetem Élettudományi Területi

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM Bifidobaktériumok izolálása, azonosítása, fiziológiai, biokémiai és funkcionális jellemzésük Doktori értekezés MAYER ÁGNES BUDAPEST 2004 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános Mikrobiológia

Általános Mikrobiológia Általános Mikrobiológia Tantárgyfelelős: Dr. Lenkey Béla Oktató: Dr. Lenkey Béla Tanszék: Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék Megkövetelt előzmény: A biológia kémiai alapjai, Növényszervezettan,

Részletesebben

BORÁSZATI MIKROBIOLÓGIA. Naár Zoltán Szarvas József

BORÁSZATI MIKROBIOLÓGIA. Naár Zoltán Szarvas József BORÁSZATI MIKROBIOLÓGIA Naár Zoltán Szarvas József A BORKULTÚRA KÖZPONT KIADVÁNYAI BORÁSZATI MIKROBIOLÓGIA Naár Zoltán Szarvas József Eger, 2012 Lektorálta: St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet A projekt

Részletesebben

Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I.

Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I. 1 Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I. Oláh József * Öllős Géza ** Palkó György * Rása Gábor * Tarjányiné Szikora Szilvia * ( * Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.; ** Professzor

Részletesebben

SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR

SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR Csíkszeredai Campus Élelmiszer-tudományi Tanszék ÉLELMISZERKÉMIA MINIMÁLIÁK Csapó János Csíkszereda 2012 2 Tartalomjegyzék Oldal A Minimália szerzője,

Részletesebben

Ph.D. értekezés. Kovács Etelka. Témavezetők: Prof. Kovács L. Kornél Dr. Bagi Zoltán

Ph.D. értekezés. Kovács Etelka. Témavezetők: Prof. Kovács L. Kornél Dr. Bagi Zoltán Magas fehérjetartalmú ipari hulladékok anaerob fermentációjának fokozása adaptált mikrobaközösség segítségével Ph.D. értekezés Kovács Etelka Témavezetők: Prof. Kovács L. Kornél Dr. Bagi Zoltán Biológia

Részletesebben

Részletes bakteriológia

Részletes bakteriológia Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Dr. Lırinczi Lilla egyetemi adjunktus Dr. Székely Edit egyetemi tanársegéd Orvosi Mikrobiológia Részletes bakteriológia 2005 1 Tartalomjegyzék 1. ORVOSI

Részletesebben

luenza,bárányhimlę,kanyaró,mumpsz,gyermekbénulás,

luenza,bárányhimlę,kanyaró,mumpsz,gyermekbénulás, TREFF Biológia kétszintħ ér ettségi f elkészí tę levelezę tanf olyam 2. 2.1. Témavázl at ok Nem sej t esr endszer ek 2.1.1. Ví r usok 3/ 8anyag,7.oldal Bakt er i of ág- baktériumot megtámadóví rus: T-f

Részletesebben

Táplálkozás és anyagcsere A bélbaktériumok. Szacsky Mihály

Táplálkozás és anyagcsere A bélbaktériumok. Szacsky Mihály PALATINUS Élettudományi sorozat palatinusi írások, tanulmányok Első közzététel:2007-11-20 SOMATOLOGIA Táplálkozás és anyagcsere A bélbaktériumok Szacsky Mihály A bélbaktériumokkal és azok szerepével az

Részletesebben

Kolozsvár, 2004 január A szerzõ

Kolozsvár, 2004 január A szerzõ Elõszó A napfény és a zöld növények annyira hozzátartoznak mindennapi életünkhöz, hogy természetes jelenlétükre gyakran oda sem figyelünk. Márpedig a széleskörû változatosságában kibontakozó földi életet

Részletesebben

Élelmiszertudományi Doktori Iskola Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszék

Élelmiszertudományi Doktori Iskola Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszék Élelmiszertudományi Doktori Iskola Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszék FERMENTÁLT TEJKÉSZÍTMÉNYEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI TEJCUKORÉRZÉKENY ÉS GALAKTOZÉMIÁS BETEGEK SZÁMÁRA Készítette: Varga Zsuzsa

Részletesebben

A SZERVEK BIOKÉMIAI FOLYAMATAI. 1. Az emésztés biokémiája

A SZERVEK BIOKÉMIAI FOLYAMATAI. 1. Az emésztés biokémiája A SZERVEK BIOKÉMIAI FOLYAMATAI AZ EMÉSZTŐCSATORNA SZAKASZAI ELŐBÉL KÖZÉPBÉL UTÓBÉL 1. Az emésztés biokémiája Az ember bélcsatornájának felépítése AZ ELŐBÉL SZAKASZAI Szájüreg Nyelőcső Gyomor Szájüreg Feladata

Részletesebben

A TECHNOLÓGIA HATÁSA A TEJ ÉS TEJTERMÉKEK ÖSSZETÉTELÉRE

A TECHNOLÓGIA HATÁSA A TEJ ÉS TEJTERMÉKEK ÖSSZETÉTELÉRE 21. FEJEZET A TECHNOLÓGIA HATÁSA A TEJ ÉS TEJTERMÉKEK ÖSSZETÉTELÉRE 21.1. A feldolgozás hatásai 21.1.1. A tej hőkezelése 21.1.1.1. Hőkezelési módok A nyers tej hőkezelésére különböző módszerek ismertek,

Részletesebben

A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló BIOLÓGIA I II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló BIOLÓGIA I II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 150 pont ÚTMUTATÓ A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló BIOLÓGIA I II. KATEGÓRIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka

Részletesebben

3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács

3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács 3.2. Vízmin ség védelem... 2 3.2.1. Vízgazdálkodás és vízmin ség védelem (Dittrich Ern )... 2 3.2.2. Vízmin ség, vízmin sítés (Dolgosné Kovács Anita)... 8 3.2.2.1. Vízmin ségi jellemz k... 9 3.2.2.1.1

Részletesebben

Baktériumközösségek diverzitása és foszforforgalmi szerepe a Balaton és kiskunsági szikes vízterek üledékében Egyetemi doktori (PhD) értekezés

Baktériumközösségek diverzitása és foszforforgalmi szerepe a Balaton és kiskunsági szikes vízterek üledékében Egyetemi doktori (PhD) értekezés DE TTK 1949 Baktériumközösségek diverzitása és foszforforgalmi szerepe a Balaton és kiskunsági szikes vízterek üledékében Egyetemi doktori (PhD) értekezés SZABÓ GITTA Témavezetők: Dr. Borsodi Andrea, egyetemi

Részletesebben

2. Az emberi szervezet

2. Az emberi szervezet 4/8anyag,9.oldal 2. Az emberi szervezet 2.1 Homeosztázis A homeosztázis a bels környezet állandóságánakbiztosítása.a különböz szervrendszereka homeosztázist megzavaróküls tényez khatását ellensúlyozandó,és

Részletesebben

Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. SZÜLFÖLD ALAP. Oktatási és Szakképzési Kollégium 4142/2008. sz.

Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. SZÜLFÖLD ALAP. Oktatási és Szakképzési Kollégium 4142/2008. sz. Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. SZÜLFÖLD ALAP Oktatási és Szakképzési Kollégium 4142/2008. sz. pályázat VADTAKARMÁNYOZÁS Modulfüzet Verzió: 1.0. Összeállította: Fodor

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány KÉMIA LEVELEZŐ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ. 8. oktatócsomag

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány KÉMIA LEVELEZŐ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ. 8. oktatócsomag 8. oktatócsomag A karbonsavak A szerves savak között a legfontosabbak a karbonsavak, amelyek karboxilcsoportot (-COOH) tartalmaznak. Léteznek több bázisú karbonsavak is, amelyekben több karboxilcsoport

Részletesebben