ABA NAPOK ÜZENET A JÖVÕNEK GONDOLATOK AZ ÜNNEPRÕL, KÖZÖSSÉGRÕL ÉS BARÁTSÁGRÓL. Kossa Lajos polgármester. (részletek Hamvas Béla mûveibõl)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ABA NAPOK 2014. ÜZENET A JÖVÕNEK GONDOLATOK AZ ÜNNEPRÕL, KÖZÖSSÉGRÕL ÉS BARÁTSÁGRÓL. Kossa Lajos polgármester. (részletek Hamvas Béla mûveibõl)"

Átírás

1

2 ABA NAPOK ÜZENET A JÖVÕNEK Mi felnõttek gyakran kérdezzük egymástól: Milyen világot hagyunk a gyermekeinkre? Talán jobb lenne, ha azt kérdeznénk meg: Milyen gyermekeket adunk e világnak és Aba jövõjének? A 2014-es Aba Napok kivételes alkalom arra, hogy e kérdésekre válaszokat találjunk. Egy régi mondás szerint csak az a közösség lehet boldog és egészséges, amely tud ünnepelni, és van mit ünnepelnie. A múlt gondolatai és tettei, a 20 éve elvetett magok beértek, a kimondott szavak és jó cselekedetek igazi ünnepet hirdetnek. A húszéves jubileum révén a jövõteremtés két nagyon fontos otthonát, a Sárvíz Mûvészeti Iskolát és Aba Város Fúvószenekarát köszöntjük. Közösségünk igazi ünneplése tehát nem más, mint az örömbe, zenébe, dalba és táncba foglalt hála. Hála a gyermekeinkért, a titokzatos belsõ munkájukért, amellyel képesek számunkra megváltoztatni a világot és jobbá tenni mindazt, amit odabent érzünk. Közösségünk jóságból fakadó teremtõ ereje, testvértelepüléseink iránt érzett vendégszeretete hozzon számunkra önfeledt, emlékezetes Aba Napokat! Tekintsünk hát bizakodva a jövõbe, az emberek és népek közti barátság örömteli ünnepén! Kossa Lajos polgármester GONDOLATOK AZ ÜNNEPRÕL, KÖZÖSSÉGRÕL ÉS BARÁTSÁGRÓL Az ünnep az áldozat napja. A közösség kezdete, mikor az emberben felébred a tudat: nem vagyok egyedül, és minden ember sorsával elszámolni tartozom. A közösség megvalósulása, amikor az áldozat az utat az isteni létbe szabaddá tette. Az ünnep az áldozat napja, az emberiség találkozása az isteni létben, a légkör isteni jelenléttel telik meg. Közösség egyes-egyedül csakis abban a létben van, amelyet az ember számára az áldozat megnyit: az emberfölöttiben. Minden ember közös léte nem az anyagban, a szellemben, a vallásban, a morálban van, hanem Istenben. Végleges egybeolvadás csak az isteni létben lehetséges. Ez a közösség az igazi. Ez a közösség az egyedüli. Ez: a közösség. Alulról való közösség nincs, csak fentrõl való. A dolgok nem kívül kezdõdnek, hanem belül, és nem alul, hanem felül, és nem a láthatóban, hanem a láthatatlanban. Ami a közösséget megalkotja, az a lényekben élõ barátság. A barátságot arról ismerni meg, hogy idillikus. Valami érthetetlen kapcsolat van a barátság és a csillag között. Miért csillag a barát? És miért barát a csillag? Mert olyan távol van és mégis bennem él? Mert az enyém és mégis elérhetetlen? Mert az a tér, ahol találkozunk, nem emberi, hanem kozmikus? Mert nem kíván tõlem és én se kívánok tõle semmit? Csak azt, hogy legyen és így, ahogy van és õ van és én vagyok, ez kettõnknek tökéletesen elég? Nem lehet rá válaszolni. Nem is kell. De ha nem is lehet, barátom iránt mindig azt fogom érezni, hogy csillag, a világegyetemnek érthetetlen rámragyogása. (részletek Hamvas Béla mûveibõl)

3 Azért foglalkozunk a múlttal, hogy jövõnk legyen ÉVES AZ ABAI MÛVÉSZETI ISKOLA 20 év. Istenem, az életünk fele. Többségünké, akik nagyon- nagyon fiatalon, és ezért nagyon nagyon erõsen, és bizakodva és reménykedve húsz éve elkezdtünk egy álmot. 20 év. Gyökereket kerestünk és kapaszkodókat. Teremteni akartunk és szárnyalni. Nem nagyon érdekelt, hogyan szokták, mi a szabályos, mi az illendõ, mi lenne a népszerû Akartuk, hogy erõs legyen, tiszta és igazi. Gyermeket akar így az ember. Amikor születik, nem arra vágynak a szülõk, hogy majd álljon be szépen a sorba, majd legyen jó átlagos, majd szürke legyen a színe, vagy pont olyan, mint a többieké. Nem. Azt akarja anyja- apja, hogy boldog legyen, erõs, egészséges, és járja be az utat, amiért a földre született. Mi ezt az iskolát így akartuk. Nevet adtunk neki: legyen sárból és vízbõl a földi teste. De legyen romolhatatlan tiszta anyagból a lelke. Így kapta a keresztségben a SÁRVÍZ nevet, és így lett a lelke a magyar táncé- zenéékézi alkotásé és hagyományé. Így született. Szépen született. Mondják, a születés minõsége az élet minõsége. A húsz év alatt arra törekedtünk, hogy ez az élet jó legyen, hogy igazi értékeket képviseljünk, hogy jó legyen itt tanárnak- diáknak lenni egyaránt.

4 Voltak nehézségek, voltak akadályok. Kellett próbákat kiállnunk. Voltak, akik elbuktak közben. Volt, akit elveszítettünk. Volt, aki megtalált, akit ajándékba kaptunk, aki új erõt adott. Volt, hogy onnan jött a segítség, ahonnan nem is vártuk volna Van mögöttünk húsz év. Messze nem az út vége. Állomás, jelentõs pont, ahol érdemes kicsit megpihenni, kicsit ünnepelni, számba venni hova jutottunk, és újra a szívünk közepébe rakni, ahova tartunk. Felnõttünk mi is, az alapítók, az akkor huszonévesek. Felneveltünk közben sok- sok gyermeket. Nemcsak Abán, hanem a megye számos pontján. Lazább vagy erõsebb kötéssel, de hozzánk kapcsolódtak és kapcsolódnak ma is. Az elsõ tanévünk végén, az elsõ meghívóba ezt írtuk: Ember, azzá leszel amit szeretsz: Isten, ha Istent szereted, és föld, ha a földet. A következõ húsz évekre egy új kívánságunk van: Legyen mindig HITünk abban, hogy magasra szárnyalhatunk, mert csak szárnyalva érdemes alkotni. REMÉNYkedjünk mindig, hogy mindenben munkálkodni tud a jó, mert lehetnek bukások és kudarcok és harcok, de ezek is a javunkat szolgálják és erõsítenek. Végül pedig tudjunk SZERETETTEL fordulni minden felé, ami ránk bízatott, mert ez tart meg minket, a KÖZÖSSÉGÜNKET, és ezzel juthatunk el mindenki szívéhez ebben a városban. Igen, ez végül három kívánság. A legfontosabb három Köszönjük mindenkinek, akinek csak morzsányi része is volt a történetünkben, hogy része volt a történetünknek. Áldja az Ég a húszéves Sárvíz Mûvészeti Iskolát! F. Korcz Judit Tömör Zsuzsanna igazgató-helyettes igazgató

5 A zene az, ami összehív minket, de más az, ami összetart 20 ÉVES AZ ABAI FÚVÓSZENEKAR Aba Város Fúvószenekara 1994-ben alakult a Sárvíz Mûvészeti Alapiskola zenetagozatán tanuló növendékekbõl, s rövid idõn belül meghatározó szereplõjévé vált Aba és térsége kulturális életének. A zenekar 16 fõvel alakult, az alapítók közül ma is többen aktív tagok, a zenekar karmestere immáron 20 éve töretlen lendülettel Kanczler István. Néhány fõt leszámítva a tagok mind lelkes amatõr zenészek, akiket a zene szeretete köt össze. A zenekar az évek során baráti kapcsolatot alakított ki több hazai és külföldi együttessel. Az utóbbi idõszakban igen szoros együttmûködés jött létre a pusztavámi és martonvásári zenekarokkal, akikkel létrehozták a PU-M-A (PUsztavám- Martonvásár- Aba) zenekart, amely keretében a három csapat egy közel 100 fõs megazenekarként nagyszabású filmzenei koncerteket adott elõ 2013-ban. Az együttzenélés öröme, a zene szeretete és a lelkesedés hívta életre és tartja fenn ezt a környéken egyedülálló kezdeményezést. A Sárbogárdi Fúvószenekarral szintén kiváló szakmai és baráti kapcsolat alakult ki a közös munkák során.

6 Az együttes fontosnak tartja a külföldi testvértelepülések zenekaraival és azok lelkes közönségével való kapcsolattartást és együttmûködést is. Az elmúlt évek kölcsönös meghívásainak köszönhetõen szoros barátság alakult ki a németországi Ebergötzen és a lengyelországi Zwierzyniec zenekarai és az abai zenekar között. A zenekar fúvószenei fesztiválokon történõ részvételek esetén minden lehetõséget megragad, hogy a zene nemzetközi nyelve segítségével a régi barátságok ápolása mellett új kapcsolatokat is ki tudjon építeni. Az együttes folyamatosan bõvülõ repertoárjában klasszikus fúvószenei darabok, indulók, filmzenék éppúgy megtalálhatók, mint könnyûzenei átiratok. Legfõbb célja az Abán, illetve a város szûkebb és tágabb környezetében kialakult fúvószenei hagyományok megõrzése, továbbfejlesztése, illetve azok ápolása, minél szélesebb körben való megismertetése és terjesztése. A zenekar szívesen lát tagjai között mindenkit nemre, korra való tekintet nélkül -, aki célkitûzéseit magáénak vallja és megfelelõ zenei képzettséggel rendelkezik. 20 év alatt elért sikereihez sokan hozzájárultak, köszönet nekik áldozatos segítségükért. Isten éltesse Aba Város Fúvószenekarát!

7 Zenepavilon: Ünnepélyes megnyitó Köszöntõ: Kossa Lajos Aba város polgármestere. Közremûködnek: Aba Város Fúvószenekara, Barakoo Szabad Dobkör, Zwierzynieci néptánccsoport Táncbemutató - Ezüst Folyó Ékkövei Utcabál a Trióda zenekarral Kultúr elõtti tér: Kézmûves foglalkozás újrahasznosítható anyagokból (hangszerek, ördöglakat készítése) Nagyszínpad: FENYÕ MIKLÓS Tûzzsonglõr bemutató: Sapka Mûvészeti és Tûzzsonglõr Egyesület QUIMBY Petõfi Kultúrtér Sátor: Celebek pózolnak - Kamara-kiállítás Eklektikus audiovizuális táncest Audio: dj Zöld, Vizuál: Méhkas Dia Projekt Napvarázs programok: (Hétszínvirág Óvodában és az Aba Sámuel Tagiskolában) Barakoo Szabad Dobkör daltanulással Aranyalma mese óvodásoknak Napkelettõl napnyugatig reneszánsz meseutazás különleges hangszerek segítségével Dzsingisz kán öröksége kiállítás és kreatív tanulási mûhely dr. Obrusánszky Borbálával és a mongolinfo.hu csapatával Építsünk iskolai utcabútort! Pillepalackból és szeretetbõl építõ mûhelyfoglalkozás iskolásoknak és tanáraiknak Vakegér Kocsma: Bál - Zenél: Paksi Zoltán Utca: Szeptember 5 péntek Napvarázs programok, Pódiumon az utcazene fesztiválok legismertebb elõadói, Népi- és iparmûvészeti vásár, : Kézmûves udvar-a kovácsmûhely udvarán, Ízek utcája, Borház, Pálinkaház, Vidámpark, : Teszteld magad!

8 Szeptember 5 péntek Kultúr Közösségi Ház, Tanka János Városi Könyvtár Kiállítások: Az Igazság születése Mátyás király égi küldetése - Ormándi Márta csuhészobrász alkotásai Helyi alkotók képei Fotó-és képtárlat-válogatás az elõzõ évek rendezvényeirõl Kültéren - Arhív fényképek, filmfelvételek a korábbi Aba Napokról VI. Hagyományok Forrása Három napon keresztül: népmûvészeti vásár és bemutató, utcazenészek, zsonglõrök, lovagoltatás, solymász bemutatók, jurta kiállítások, tündérkert, fényfestés, esténként: zenés élmény, mobilfa, játszóházak, workshopok, vízipipa és keleti teázó-selyemfestõ sátor- elõadással a gyógynövényekrõl, döglõd-õ ház és könyvsarok, (megfáradtál? olvasgatni szeretnél?), indonéz sátor, honfoglalás kori viseletek mozgó bemutató, baranta, íjászkodási lehetõség, rovásírás, középkori viseletek-mozgó bemutató, zsákcsata - hagyományõrzõk és vendégeink harca, gólyalábasok, kiállítások, pletyka, - rémhír, - nosztalgia, - buborékfújó, kínzópadok és bubi forrest (nyomkodós stressz oldó), jamelés, abai üzenet fal (írj, rajzolj, fess a világnak!) reneszánsz fotófal, indián falu, zene és életmód bemutató. Középkori udvar, Tündérkert, Indián falu, Keleti sátrak (Fórum étterem mögötti tér) Megyer Sarja Hagyományõrzõ Egyesület, Mathias Rex, Gölbasi Vitézei Egyesület, Szent Sebestyén Számszeríjász Társaság segítségével: Folyamatos életmód bemutató: egy haditábor mindennapjai, fegyver- és páncélbemutató (a közönség bejöhet a táborba, kézbe veheti a fegyvereket és felpróbálhatja a páncélokat); a korabeli közelharc és harcászat elveinek és gyakorlatának ismertetése (gyalogos küzdelmek és párbajok, a közönség tagjai megküzdhetnek egymással vagy a vitézekkel páncélban és párnázott kardokkal). Továbbá: középkori sátrak, kovácsélmény, konyhasátor, reneszánsz katonai táborélet célba dobás, lándzsavívás, egyensúly játékok, lövészet 13:00 Magyar indián baráti körrel( Lakota, Fekete lábi, Navajo) -óriás indián sátrak (Tipik) zenészekkel,táncokkal,békepipával, játszóházakkal,elõadásokkal

9 Szeptember 5 péntek 16:00 Játszóházak legényeknek és lánykáknak Nyisalovits Zsuzsanna drámapedagógus, Mogyorósi Tibor zsonglõrtanár, Steixner István bõrmívész, Mérei Fanni grafikus és barátaik segítségével 21:00 Tüzes lovasbemutató - Megyer Sarja Hagyományõrzõ Egyesület 23:00 Tûz szertartás, Táltos mondák- beszélgetések, zene tábortûznél 01:30 Zene és fény élmény! Jurta falu (Fórum étterem elõtti tér) Mezõföldi Sólymok, Teleki íjászkör, Bulcsú Vezér Hagyományõrzõ Egyesület segítségével: rovásírás, solymász bemutató, egész nap lövetés, jurta kiállítások, íjászat, interaktív tábori élet jurta falu kialakítása Kis Színpad (Fórum/Forrás színpad) 19:00 Lélekvihar (dallamos rock, metál saját számokkal) 20:00 Tabulatúra régizene-együttes 22:00 Discorodeo (Jazzes, swinges, népzenék saját számokkal)

10 Szeptember 6 szombat Zenepavilon: Los Andinos Madarász Katalin magyar nóta Forgács Gábor humorista Indonéz táncosok bemutatója Hastáncbemutató - Belly4Dance Utcabál a Continental Show Band-del Kultúr elõtti tér: Kézmûves foglalkozás (selyemfestés, udvari zsonglõrbotok és kiegészítõk készítése, reneszánsz pajzskészítés, sárkányrepülõ készítés, kõfestés, Mátyás nemez labdája készítés, gyertyaöntés, nemesi oklevélkészítés, örömzenélés) Paprika Jancsi (vásári bábjáték) - Bartha Tóni bábelõadása Népi játszótér Nagyszínpad: Péterfy Bori és a Love Band Boldogság gyere haza... Cserháti emlékest Szulák Andrea elõadásában Tûzzsonglõr bemutató: Asolar Somló Tamás az LGT zenekar gitárosa, szaxofonosa és dalszerzõje Tûzzsonglõr bemutató: Asolar Fórum Étterem: Szellemvidék a Bartina Zenekarral In memoriam Atilla király, Szent István király, Mátyás király, Hamvas Béla, Cseh Tamás, Bor Lajos, Rózsa István, Edwin Knuchel

11 Katolikus templom: Hálaadó ünnepi magyar-lengyel közös szent mise Petõfi Kultúrtér Sátor: Eklektikus audiovizuális táncest Audio: Dj-k, Vizuál: Méhkas Dia Projekt Napvarázs programok: Alkotó gyerekfoglalkozások a Pamut és Madzag mûhely közremûködésével Vakegér Kocsma: Bál - Zenél: Dudar Ferenc Szeptember Sport: Horgászverseny (Abai Sporthorgász-tó; jelentkezés elõzetesen: ) Sárkányrepülés Tóth Fricivel (Lómezõ; telefonos egyeztetés: ) Kempo bemutató (Sárosdi Kempo SE abai szakosztálya) 14:30 Aba-Sárvíz FC-Nagykarácsony ifjúsági bajnoki labdarúgó-mérkõzés (Focipálya) Aba-Sárvíz FC-Nagykarácsony felnõtt bajnoki labdarúgó-mérkõzés (Focipálya) 6 szombat

12 Szeptember 6 szombat Kultúr Közösségi Ház, Tanka János Városi Könyvtár Kiállítások: Az Igazság születése Mátyás király égi küldetése - Ormándi Márta csuhészobrász alkotásai Helyi alkotók képei Fotó és képtárlat-válogatás az elõzõ évek rendezvényeirõl Kültéren - Arhív fényképek, filmfelvételek a korábbi Aba Napokról Utca: Városi barangolás kisvasúttal (20 óráig, indulás a Vörösmarty Rákóczi sarokról minden egész órakor) Fekvõ kerékpárosok felvonulása Szomszédolás kisvasúttal, valamint fogatokkal (indulás a Balogh Center elõl) római katolikus templom, egykori harangozó ház, református templom, néprajzi kiállítás régi tévék és rádiók bemutatójával, szíjgyártó mûhely és hintókiállítás, festménykiállítás a Fiáth György utcában, kovácsmûhely megtekintése Tóth Frici Égi sárkány bemutatója Egész nap: Napvarázs programok, Pódiumon az utcazene fesztiválok legismertebb elõadói, Népi- és iparmûvészeti vásár, : Kézmûves udvar-a kovácsmûhely udvarán, Ízek utcája, Borház, Pálinkaház, Vidámpark, : Teszteld magad! Középkori udvar, Tündérkert, Indián falu, Keleti sátrak (Fórum étterem mögötti tér) Megyer Sarja Hagyományõrzõ Egyesület, Mathias Rex, Gölbasi Vitézei Egyesület, Szent Sebestyén Számszeríjász Társaság segítségével: Folyamatos életmód bemutató: egy haditábor mindennapjai,fegyver- és páncélbemutató (a közönség bejöhet a táborba, kézbe veheti a fegyvereket és felpróbálhatja a páncélokat); a korabeli közelharc és harcászat elveinek és gyakorlatának ismertetése (gyalogos küzdelmek és párbajok, a közönség tagjai megküzdhetnek egymással vagy a vitézekkel páncélban és párnázott kardok-

13 kal). Továbbá: középkori sátrak, kovácsélmény, konyhasátor, reneszánsz katonai táborélet célba dobás, lándzsavívás, egyensúly játékok, lövészet Játszóházak: Selyemfestés, Udvari zsonglõrbotok és kiegészítõk készítése, Reneszánsz pajzskészítés, Sárkányrepülõ készítés, Kõfestés, Mátyás nemez labdája készítés, Gyertyaöntés, Nemesi oklevélkészítés, Örömzenélés Indonéz sátorban keleti selyemfestés, táncoktatás Hollónyereg, petrencekötözõ, medál és parittya vagy kitudja bõrmûves játszóház Szent Sebestyén Számszeríjász Társaság (középkor legendás és rettegett fegyverének, a számszeríjnak a bemutatása) Solymász bemutató, a ragadozó madarakról szóbeli elõadás, bemutatás, vadászat bemutatása élõben Magyar indián baráti körrel (Lakota, Fekete lábi, Navajo )-óriás indián sátrak (Tipik) zenészekkel, táncokkal, békepipával, játszóhá- Egész nap: zakkal, elõadásokkal Mobilfa, Vízipipa és keleti teázó sátor-beszélgetéssel, elõadással, Döglõd-Õ ház és Könyvsarok (megfáradtál? Olvasgatni szeretnél?), fényfestés, játszóházak Legényeknek és lánykáknak Nyisalovits Zsuzsanna drámapedagógus, Mogyorósi Tibor zsonglõrtanár, Steixner István bõrmívész, Mérei Fanni grafikus és barátaik segítségével, tündérfestés Tûz szertartás, Táltos mondák- beszélgetések, zene tábortûznél (Fórum mögötti téren) Zene és fény élmény dj-kel! Jurta falu (Fórum étterem elõtti tér): Mezõföldi Sólymok, Teleki íjászkör, Bulcsú Vezér Hagyományõrzõ Egyesület segítségével: rovásírás, solymász bemutató, egész nap lövetés, jurta kiállítások, íjászat, interaktív tábori élet Kis Színpad (Fórum /Forrás színpad) Regõs Sziránszki József és Klaudia elõadása - õsi dallamok Shadows 64 19:30 Mephisto Kósza Band Moldvai táncház a Tabulatúra Zenekarral Szeptember szombat

14 Szeptember 7 vasárnap Itt van a város A VÁROS NAPJA XVI. Sárvíz Mûvészeti Fesztivál Zenés ébresztõ és vendégcsalogató a VÁROS ÜNNEPÉRE Égi köszöntõ Tóth Fricivel Vállat a vállhoz Tisztelet az Õsöknek Aba Város Fúvószenekara, a Sárvíz Mûvészeti Iskola, gyermekeink és népes vendégseregük felvonulása (Sárvíz Fogadó Rákóczi utca Millenniumi park) Aba Város Fúvószenekara, a Sárvíz Mûvészeti Iskola, a gyermekek és testvértelepülések köszöntése ágyúszóval (Millenniumi park) Zenepavilon: Összetartozunk A VÁROS ÜNNEPE Közremûködnek: Aba Város Fúvószenekara, Napvirág Dalkör, Ördögtérgye Énekegyüttes, Kicevice Citeraegyüttes, szamosújvári és abai népzenészek, Atilla Király Gimnázium néptánccsoportja, szamosújvári Rozmaring Népdalkör, Zwierzynieci néptánccsoport, Aba testvértelepüléseinek delegációi Mátyás király udvarában zenél a Bartina zenekar Városebéd Fúvószenekari koncertek - Fellépnek a martonvásári, pusztavámi, sárbogárdi és abai fúvószenekarok A Sárvíz Mûvészeti Iskola ünnepi gálamûsora - Fellépnek: Az iskola egykori növendékei, jelenlegi néptáncos és népzenész mûvészeti csoportjai, a szamosújvári Rozmaring Népdalkör A Tallósi Modern Tánccsoport bemutatója Maya Trió-Sorrentoi emlék XII. Sárvíz Szépe szépségkirálynõ választás Közremûködik a Pom-Pon Varázs Táncegyüttes DNS zenekar (Borszék) koncertje Összetartozunk zenés tûzijáték Búcsú a XXI. Aba Napoktól a DNS zenekarral Református templom: Istentisztelet

15 Kultúr elõtti tér: Népi játszótér Napvarázs programok: Alkotó gyerekfoglalkozások a Pamut és Madzag mûhely közremûködésével Barakoo Szabad Dobkör daltanulással Utca: Napvarázs programok, Pódiumon az utcazene fesztiválok legismertebb elõadói, Nép- és iparmûvészeti vásár, : Kézmûves udvar-a kovácsmûhely udvarán, Ízek utcája, Borház, Pálinkaház, Vidámpark, : Teszteld magad!, Emlékfotó készítése történelmi viseletben Jövõnk Kincse a Múltunk Testvérszövetség közremûködésével. Kultúr Közösségi Ház,Tanka János Városi Könyvtár Kiállítások: Szeptember Az Igazság születése Mátyás király égi küldetése - Ormándi Márta csuhészobrász alkotásai Helyi alkotók képei Fotó és képtárlat-válogatás az elõzõ évek rendezvényeirõl Kültéren - Arhív fényképek, filmfelvételek a korábbi Aba Napokról Középkori udvar, Tündérkert, Indián Falu, Keleti sátrak (Fórum étterem mögötti tér) Megyer Sarja Hagyományõrzõ Egyesület, Mathias Rex, Gölbasi Vitézei Egyesület, Sebestyén Számszeríjász Társaság segítségével: Folyamatos életmód bemutató: egy haditábor mindennapjai, fegyver- és páncélbemutató ( a közönség bejöhet a táborba, kezébe veheti a fegyvereket és felpróbálhatja a páncélokat) ; a korabeli közelharc és hadászat elveinek és gyakorlatának ismertetése ( gyalogos küzdelmek és párbajok, a közönség tagjai megküzdhetnek egymással vagy a vitézekkel páncélban és párnázott kardokkal).továbbá: Középkori sátrak, kovácsélmény, konyhasátor, reneszánsz katonai táborélet célba dobás, lándzsavívás, egyensúly játékok, lövészet Játszóházak, workshop gitár, dobok kíséretében Nyisalovits Zsuzsanna drámapedagógus, Mogyorósi Tibor zsonglõrtanár segítségével Fehérvári huszárok bemutatója Csókakõi Hunok harci bemutatója 7 vasárnap

16 Szeptember 7 vasárnap Solymász bemutató, a ragadozó madarakról szóbeli elõadás, bemutatás, vadászat bemutatása élõben :00 Hollónyereg, petrencekötözõ, medál és parittya vagy kitudja bõrmûves alkotóház Steixner István bõrmívész, Mérei Fanni grafikus és barátaik segítségével Mathias Rex bemutatója Magyar indián baráti körrel( Lakota, Fekete lábi, Navajo )-óriás indián sátrak (Tipik) zenészekkel,táncokkal, békepipával, játszóházakkal, elõadásokkal Gölbasi Vitézei Egyesület bemutatója Trükklovaglás - Megyer Sarja Hagyományõrzõ Egyesület Táborok bontása Egész nap: Vízipipa és keleti teázó sátor-beszélgetéssel, elõadással, Döglõd-Õ ház és Könyvsarok (megfáradtál? Olvasgatni szeretnél?), fényfestés, játszóházak Legényeknek és lánykáknak Jurta falu (Fórum étterem elõtti tér) MONGOL barátaink felvonulása, Mezõföldi Sólymok, Teleki íjászkör, Bulcsú Vezér hagyományõrzõ egyesület segítségével: rovásírás, solymász bemutató, egész nap lövetés, jurta kiállítások, íjászat, interaktív tábori élet Rovásírás oktatás Sziránszki József és Klaudia Regõs, énekmondók Táborok bontása LANGHENNERSDORF ZWIERZYNIEC EBERGÖTZEN TALLÓS SZAMOSÚJVÁR HOLZERODE BORSZÉK IPSALA ABA

17

Június 20-án, szombaton

Június 20-án, szombaton A Dél-Mezõföld független hetilapja Június 20-án, szombaton tartottuk a tanévzáró ünnepélyt és a ballagást a Sárszentmiklósi Általános Iskolában. A 2008/2009-es tanévben 476 tanuló elevensége töltötte be

Részletesebben

Díjugratóverseny Alapon

Díjugratóverseny Alapon A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2007. május 24. - XVIII. évf. 21. szám 20 oldal, 150 Ft Alap új mûvelõdési háza..... 3 19 éves öregdiákok....... 3 Vidám nap Dégen....... 4 Romafesztivál

Részletesebben

Bodrogközi. Körkép. Választások után választások előtt. Falunapok és augusztus 20-i megemlékezések a Bodrogközben

Bodrogközi. Körkép. Választások után választások előtt. Falunapok és augusztus 20-i megemlékezések a Bodrogközben Bodrogközi A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja 2014. augusztus http://bodrogkoz.com/bip/bodrogkozi-korkep/ Választások után választások előtt 2014-et akár a választások

Részletesebben

XVIII. évfolyam 4. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2009. június KEDVES ZILAHI ENIKŐ ÚTRAVALÓ

XVIII. évfolyam 4. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2009. június KEDVES ZILAHI ENIKŐ ÚTRAVALÓ XVIII. évfolyam 4. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2009. június Iskolai ballagás Június 13-án került sor az Ady Endre Általános Iskola nyolcadikosainak ballagására. A búcsúzó ünnepségen sok szülő,

Részletesebben

Vasvári Újság. Történészkonferencia a Békeházban Más megvilágításban a vasvári béke: reális egyezség született

Vasvári Újság. Történészkonferencia a Békeházban Más megvilágításban a vasvári béke: reális egyezség született Vasvári Újság Vasvár, 2011. október 1. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Történészkonferencia a Békeházban Más megvilágításban a vasvári béke: reális egyezség született Vasvár 1664 Európai

Részletesebben

Fasori Hírmondó. Száz évvel Luther után Paul Gerhardt ezt a képet állította elénk:

Fasori Hírmondó. Száz évvel Luther után Paul Gerhardt ezt a képet állította elénk: Fasori Hírmondó A BUDAPEST - FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM LAPJA 2012/2. SZÁM TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK! Sorsfordító karácsonyi ének Ki ne ismerné Charles Dickens Karácsonyi

Részletesebben

ingyenes melléklete 2014. június 28. TARTALOM AJÁNLÓ: Részletes programterv 2014. július 11-12-13. 9-14. oldal

ingyenes melléklete 2014. június 28. TARTALOM AJÁNLÓ: Részletes programterv 2014. július 11-12-13. 9-14. oldal TARTALOM AJÁNLÓ: A pislákoló lángot sokan őrzik Borbás Ferenc 3. oldal Pillanatfelvételek nyolc évszázad krónikájából 4. oldal Megvalósul a festőóriás álma Vágó Pál 4. oldal Koncert ajánló 7. oldal Kínálat

Részletesebben

Kenyéráldás a református templomban

Kenyéráldás a református templomban 2014. szeptember XIV. évfolyam 3. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Kenyéráldás a református templomban A hagyományoktól eltérően nem a városi ünnepségen, hanem a vasárnapi református istentisztelet

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben

Kicsiny falum, Rövid hírek. ott születtem én. Chernelházadamonya. 2014. október IV. évfolyam 10. szám www.repcevidek.hu

Kicsiny falum, Rövid hírek. ott születtem én. Chernelházadamonya. 2014. október IV. évfolyam 10. szám www.repcevidek.hu Rövid hírek Chernelházadamonya Könyv készült Chernelházadamonyáról Horváth Antal tanár alapos munkája könyvvé érett. A szerzõ így vall a Chernelházadamonya falutörténetét feldolgozó nemrég megjelent kötetrõl:

Részletesebben

MIND(EN)SZENTEK. A tartalomból... KARTAL VÉDÕSZENTJE. XX. évfolyam 11. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. NOVEMBER

MIND(EN)SZENTEK. A tartalomból... KARTAL VÉDÕSZENTJE. XX. évfolyam 11. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. NOVEMBER XX. évfolyam 11. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. NOVEMBER KARTAL VÉDÕSZENTJE Árpád-házi Szent Erzsébet, Kartal védõszentje a legismertebb magyar szentünk világszerte. Nagy tiszteletnek örvend számos

Részletesebben

Út- és járdafelújítási program a városban

Út- és járdafelújítási program a városban SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2013. AUGUSZTUS 30. Út- és járdafelújítási program a városban Húszmilliós beruházást valósít meg az önkormányzat a Gárdonyi utcában

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014. OKTÓBER 12. TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Reményik Sándor:

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Reményik Sándor: XXV. évfolyam 8. szám (AUGUSZTUS) Kisasszony hava, Nyárutó, Új kenyér hava 2013. augusztus 31. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN VASS LAJOS NÉPZENEI TALÁLKOZÓ Bajától

Részletesebben

Tájékoztató füzet. 2014. szeptember 20., szombat, 10-18 óra KULTURÁLIS PIAC. Minden, ami kultúra, egy helyen, egy időben! & MÓDSZERTANI ROADSHOW

Tájékoztató füzet. 2014. szeptember 20., szombat, 10-18 óra KULTURÁLIS PIAC. Minden, ami kultúra, egy helyen, egy időben! & MÓDSZERTANI ROADSHOW Tájékoztató füzet Minden, ami kultúra, egy helyen, egy időben! 2014. szeptember 20., szombat, 10-18 óra KULTURÁLIS PIAC & MÓDSZERTANI ROADSHOW Vértes Agorája Tatabánya Szent Borbála tér 1. www.avertesagoraja.hu

Részletesebben

A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja. V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám. Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o

A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja. V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám. Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám Tápláltuk még eddig egymást remén(y)séggel /Czeglédi Péter gályarab lelkésznek a trieszti börtönben írt verséből.

Részletesebben

Hármas évfordulót ünnepelt a németség Tolnán

Hármas évfordulót ünnepelt a németség Tolnán XXIII. évfolyam 9. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2013. szeptember Hármas évfordulót ünnepelt a németség Tolnán Az elmaradhatatlan német misével kezdődött 2013 augusztus 31-én délelőtt

Részletesebben

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye X. évfolyam 2. szám 2010. június muveszetbarat.mateszalka.hu Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Részletesebben

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Az 1989-es rendszerváltás után úgy mint más csángóföldi faluban, Pusztinán is erős igény mutatkozott arra, hogy a magyar nyelv használata iskolában is, templomban is

Részletesebben

NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma A Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti Vásár 2014. évi megrendezése 3707/11861 sz. pályázat Szakmai beszámolója 2014. augusztus 12-22. Öröm! Barátság!

Részletesebben

Az ittmaradásra szavaztak

Az ittmaradásra szavaztak Közép-Zala Közép-Zala Az idei nyár elsõ forró hétvégéjén ünnep várta a babosdöbrétei gyerekeket, amely a falu központjában elkészült közösségi park avatását, és soksok játékot, versengést jelentett számukra.

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII.

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS (300 FÔ) Debreceni Kollégiumi Kántus Pasaréti Palló Imre Énekkar Psalterium Hungaricum Kórus Pécsi Református Kollégium Vegyeskara KRE

Részletesebben

A XVIII. Gizella Napok rendezői:

A XVIII. Gizella Napok rendezői: NAPOK VESZPRÉM 2009 A XVIII. Gizella Napok rendezői: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Csermák Antal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Eötvös Károly Megyei Könyvtár Gizella Királyné Múzeum Kabóca

Részletesebben

Almásfüzitõi Hírek. Almásfüzitõ 50 éve önálló község

Almásfüzitõi Hírek. Almásfüzitõ 50 éve önálló község Almásfüzitõi Hírek ALMÁSFÜZITÕ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. FEBRUÁR Almásfüzitõ 50 éve önálló község Almásfüzitõ 2008. decemberében ünnepli önállóságának 50. évfordulóját. Füzitõpuszta

Részletesebben

I. GÁRDONYI GÉZA IRODALMI FESZTIVÁL

I. GÁRDONYI GÉZA IRODALMI FESZTIVÁL www.gardonyiemlekev.hu I. GÁRDONYI GÉZA IRODALMI FESZTIVÁL Eger, 2013. augusztus 8 11. KÖSZÖNTŐ Kedves Vendégeink! Tisztelettel köszöntöm Önöket Egerben az I. Gárdonyi Géza Irodalmi Fesztiválon! A Gárdonyi

Részletesebben

HÍRLEVÉL TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS. III. évfolyam 4. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2007/4.

HÍRLEVÉL TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS. III. évfolyam 4. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2007/4. GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS III. évfolyam 4. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2007/4. TARTALOM - Kodály Zoltán emlékhangverseny - II. Gyõri Operett Fesztivál - Kulturális

Részletesebben

LÁTVÁNYETETÉSEK minden nap az Állatkertben DEBRECENI. VEKERI FESZTIVÁL: a rock és a metál mellett más típusú zenei csemegék is lesznek!

LÁTVÁNYETETÉSEK minden nap az Állatkertben DEBRECENI. VEKERI FESZTIVÁL: a rock és a metál mellett más típusú zenei csemegék is lesznek! DEBRECENI 2012. JÚN. 8. JÚL. 6. LÁTVÁNYETETÉSEK minden nap az Állatkertben VEKERI FESZTIVÁL: a rock és a metál mellett más típusú zenei csemegék is lesznek! VÁROSRÉSZI PROGRAMOK: családi délelőttök és

Részletesebben

Gyermeknap. Rövid hírek. a nagygeresdi Faluházban. Sajtoskál. 2014. július IV. évfolyam 7. szám www.repcevidek.hu

Gyermeknap. Rövid hírek. a nagygeresdi Faluházban. Sajtoskál. 2014. július IV. évfolyam 7. szám www.repcevidek.hu Rövid hírek Sajtoskál Gyermeknap a nagygeresdi Faluházban Egy szép már-már nyárias szombat délután, ismét gyermeknap volt a nagygeresdi Faluház udvarán. Két négyfõs gyermekcsapat vetélkedett egymással.

Részletesebben

XXIII. Délegyházi Napok és III. Népzenei és Néptánc Találkozó 2015. június 19-20-21.

XXIII. Délegyházi Napok és III. Népzenei és Néptánc Találkozó 2015. június 19-20-21. XXII. évf. 242. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2015. május XXIII. Délegyházi Napok és III. Népzenei és Néptánc Találkozó 2015. június 19-20-21. Délegyháza Község Önkormányzata

Részletesebben