II. évfolyam 1. sz április 4. Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Hírlevele 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. évfolyam 1. sz. 2014. április 4. Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Hírlevele 2014."

Átírás

1 II. évfolyam 1. sz április 4. Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Hírlevele 2014.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Köszöntő... 3 Konferencia, értekezlet, beszámoló, munkaterv, elégedettségvizsgálat... 4 Könyvtári statisztika, könyvtári látogatások, igényfelmérés... 7 Ami a évi terveinkből az első negyedévben már megvalósult:... 8 Épület felújítás, avatás... 8 Állományellenőrzések, revíziók... 9 Számítástechnikai tanfolyamok Olvasásnépszerűsítő programok Ismeretterjesztő programok, praktikus ismeretek Víz világnapja Élő természettudományos kísérleti bemutatók Oly korban éltem én e földön... A holokauszt emlékezete A hagyományos paraszti gazdálkodás emlékei Katafán Hosszú szűrben, rossz ködmönben Esszenciális olajok a mindennapokban Csillag Béla és a Csillag Kastély Tervek, események második negyedévére

3 Köszöntő Kedves Kollégák! Mi mással is nyithatnánk Hírlevelünk első számát, mint azzal, hogy erre az esztendőre mindenkinek sok erőt és kitartást kívánunk! Bízunk abban, hogy az elmúlt év tapasztalatait hasznosítva 2014-ben még hatékonyabban tudunk együttdolgozni olvasóink mind teljesebb megelégedésére. Az új évből csak három hónap telt el, mégis számos programról, határidős feladat teljesítéséről, megújult, könyvtáraknak is helyet adó közösségi épületek átadásáról adhatunk számot. Nem utolsósorban nagy örömmel számolhatunk be arról, hogy március 15-én könyvtári, közösségi munkája elismeréseként két kollégánk vehetett át kitüntetést: Horváth Barnabásné több évtizede látja el fáradhatatlan lelkesedéssel Csehimindszenten a községi könyvtárosi feladatokat. Ezzel párhuzamosan, 1978 óta vezeti a Csehimindszenti Pöttyös Hagyományőrző Gyermekcsoportot. A csapat az elmúlt évtizedek alatt számos elismerést szerzett a különböző színjátszó fesztiválok állandó fellépőjeként. Most több mint három évtizedes, a kulturális értékek megőrzését, ápolását és a helyi közösség megtartó erejét egyaránt szolgáló tevékenységéért a csoport vezetője a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehette át. Könyvtárosi közösségünk másik kitüntetettje Lajos Tiborné, a Chernel Kálmán Városi Könyvtár igazgatója, aki Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozat elismerésben részesült igényes, elkötelezett munkája elismeréseként. Kitüntetett kollégáinknak őszinte örömmel gratulálunk! Szombathely, április 01. 3

4 Konferencia, értekezlet, beszámoló, munkaterv, elégedettségvizsgálat február 10-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtári és Levéltári Osztálya a Könyvtári Intézettel közösen szervezte meg annak a műhelybeszélgetés sorozatnak a második részét, ahol a kistelepülések könyvtári ellátásáért felelős megyei könyvtárak mutathatják be saját gyakorlatukat. Ez alkalommal Dr. Vígh Annamária, az EMMI Közgyűjteményi Főosztály vezetőjének köszöntője és nyitó előadása, valamint Fehér Miklósnak a Könyvtári Intézet osztályvezetőjének az egyes megyék ötéves fejlesztési terveinek összegző bemutatása után a Hajdú- Bihar megyei és a Vas megyei tapasztalatokkal ismerkedhettek meg a résztvevők. A műhelybeszélgetés előadásai a címen érhetők el. A Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatóját az ellátásban közreműködő városi könyvtárvezetők közül elkísérte a programra Gyöngyösi Zsuzsanna Vasvárról és Mecsériné Doktor Rozália Körmendről február 20-án a Vas megyei könyvtárellátási rendszer szolgáltatásközvetítésében közreműködő városi könyvtárak igazgatói vettek részt munkaértekezleten a Berzsenyi Könyvtárban. A megbeszélés fő témája a KSZR évi tevékenységének egyeztetése volt, annak érdekében, hogy minél több rendezvény, könyvtár- és olvasásnépszerűsítő program, revízió, továbbképzés és használó képző tanfolyam valósulhasson meg. Az EMMI rendelet előírásának megfelelően Berzsenyi Könyvtár elkészítette a KSZR működésének évi beszámolóját és évi munkatervét, melyet teljes egészében könyvtárunk honlapján olvashatnak az érdeklődők. Itt most csak néhány kiemelt részletet szeretnénk olvasóink figyelmébe ajánlani. 4

5 2013-ban ,- Ft kiegészítő állami támogatást használhattunk fel 194 kistelepülésen könyvtári szolgáltatás biztosítására. A rendelkezésre álló keret 54%-át állománygyarapításra fordítottuk: kötetnyi új dokumentumot (könyv, CD, DVD) vásároltunk és leltároztunk be, illetve 85 féle folyóiratot fizettünk elő példányban. (A községi könyvtárak meglévő gyűjteményéből több mint 16 ezer kötetet vontunk ki tartalmi elavulás, rongálódás miatt.) A kiegészítő állami támogatás 23%-ból közösségi rendezvényeket finanszíroztunk. Év végéig összesen 527 különféle programot szerveztünk, melyek látogatószáma meghaladta a 11 ezer főt. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére a támogatás 11%-át használtuk fel. A beszerzett számítógépek, perifériás eszközök, digitális fényképezőgépek, játékok, berendezés kiegészítők az ötéves fejlesztési tervben jelzett vállalások egy részének teljesülését is jelentik december 31-én KSZR tagkönyvtárainknak regisztrált használója, személyes használata volt. A kölcsönzött dokumentumok mennyisége kötet höz képest ez a regisztrált használók számában 2%-os, a személyes használatban 5,9%-os növekedést mutat. A személyes használat pozitív irányú elmozdulása az év során rendszeresen megvalósuló könyvtári programoknak köszönhető. A kölcsönzött dokumentumok 3,9%-os változásában a beszerzett újdonságok bővülő kínálata érzékelhető. A pozitív elmozdulásnak azért is örülhetünk, mert a közbeszerzési eljárás miatt a második félévben bonyolódott le a vásárlások 80%-a, és a kiszállítások jelentős része 2014 első hónapjaira csúszott át. A javuló eredmények a folyóirat kínálat megújulásának is köszönhetők, illetve annak, hogy számos szolgáltató helyen (Kemenesalja, Felső-Répcemente) a korábbi években teljes egészében hiányoztak a periodikák a dokumentumkínálatból ben feladataink között továbbra is nagy figyelmet fordítunk a községi kihelyezett gyűjtemények revíziójára, selejtezésére. Év végéig 50 5

6 településen szeretnénk ezt a munkát elvégezni. Az előzetes igényfelmérés alapján 2013-hoz képest az idei évben megvalósítandó könyvtári programok száma megkétszereződött: több mint ezer rendezvénnyel és mintegy 20 ezer résztvevővel számolunk. A rendezvények között kiemelt helyet foglalnak el a digitális kompetencia fejlesztését szolgáló tanfolyamok (50 helyszín), de folytatni kívánjuk a Községi Könyvtárosok Napja elnevezésű továbbképzés sorozatunkat is (hét alkalom, térségközpontú rendezvény). Állományfejlesztésre mintegy 52 millió forintot szánunk. Terveinket természetesen csak akkor tudjuk megvalósítani, ha községi könyvtáros kollégáink továbbra is partnereink lesznek, és számíthatunk a szolgáltatásközvetítésben közreműködő városi könyvtárak támogatására is, illetve arra a gondos és a szakma kéréseit maximálisan támogató, segítő pénzügyi háttérre, melyet a Berzsenyi Könyvtár gazdasági osztálya jelentett 2013-ban. Annak feltérképezésére, hogy a 2013-ban átalakult kistelepülési ellátásról az érintett községek hogyan vélekednek, könyvtárunk 2014 januárjában elégedettségvizsgálatot kezdeményezett, véletlenszerűen kiválasztva az online kérdőív kitöltésére felkért 25 települést. A feltett hat kérdésre válaszolók 55%-a vélekedett úgy, hogy könyvtárában a dokumentum-ellátás színvonala javult, ugyanakkor számos olyan területet is felsoroltak, ahol a folyamatos kurrens igények miatt a jelenlegi kínálatot bővíteni kell (egészségügy, lelki egészség, eladási sikerlisták éllovasai ). Szakmai kapcsolattartásunk erősségét igazolja vissza, hogy a válaszadó könyvtárak 91%-a él a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségével, és 82%-uk esetében a kérések teljesülésének aránya 70%. Szintén örömmel tapasztaltuk, hogy olvasásnépszerűsítő rendezvényeink, használóképző, számítástechnikai tanfolyamaink igazi közösségformáló lehetőségként hasznosultak. Végezetül néhány véleményt ki is emelnénk: 6

7 Örülök, hogy több dokumentum kerül a könyvtárba, s a jövőben jobban szeretnénk kihasználni a KSZR által nyújtotta lehetőségeket előadások, foglalkozások terén. Nagy öröm volt számomra, hogy átvehettem a könyvtárnak ajándékozott számítógépet, hisz a régi már nem működött. A november 25-i Községi Könyvtárosok Napja képzés nagyon tetszett, új információkhoz jutottam Könyvtári statisztika, könyvtári látogatások, igényfelmérés Január / február hónapban könyvtári látogatásaink elsődleges célja természetesen az új dokumentumok kiszállítása mellett a évi statisztikai jelentéshez kapcsolatos adatgyűjtés, munkanaplók, beiratkozási naplók ellenőrzése, zárása, a évi új dokumentáció átadása volt. Községeink legnagyobb örömére az adminisztratív teendők és az új könyvek átadása mellett társasjátékokat is vittünk ki. Ezen kívül a évi közösségi programigényeket is egyeztettük. Balogunyom Dozmat Uraiújfalu 7

8 Nick Azokon a településeken, melyeket a megyei könyvtár munkatársai személyesen nem tudtak felkeresni, a KSZR-ben együttműködő városi könyvtárak igazgatóinak közreműködésével, illetve címre elküldött felmérőlap segítségével bonyolódott le a közösségi programok igényfelmérése. Ami a évi terveinkből az első negyedévben már megvalósult: Épület felújítás, avatás 2014 tavasza több településünkön megújult, könyvtári szolgáltató helyeknek is otthont adó közösségi épületek átadását hozta. Felsőcsatáron, március 8-án Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter jelenlétében avatták fel a modern, geotermikus fűtésrendszert kapott több funkciós épületet. A hatvanmilliós költségből megújult épületben a könyvtár is új helyiségbe került, mely akadálymentesen megközelíthető. 8

9 Március 9-én, Szentpéterfán 48 és félmillió forintos beruházással megvalósuló, kultúrház-felújítással és tetőtér bővítéssel kialakított IKSZTét V. Németh Zsolt államtitkár adta át. Március 29-én Csehimindszenten V. Németh Zsolt avatta fel a 35 millió forintból megújult kultúrházat, és a másfél millió forintos NKA támogatásból korszerűsített könyvtárat. Végül március 30-án került sor a vasszécsenyi művelődési ház és könyvtár felső szintjének avató ünnepségére, szintén V. Németh Zsolt államtitkár jelenlétében. A csehimindszenti és vasszécsenyi ünnepi eseményekről személyes hangú bejegyzés olvasható a Vasi Könyvtári Portál blogján, könyvtárunk igazgatójától. (http://www.vasidigitkonyvtar.hu:8080/web/guest/43/- /blogs/78201?_33_redirect=%2fweb%2fguest%2f43%3fp_p_id%3d33%26p_p_lifec ycle%3d0%26p_p_state%3dnormal%26p_p_mode%3dview%26_33_struts_action%3 D%252Fblogs%252Fview) Állományellenőrzések, revíziók Az ünnepi pillanatok mellett természetesen a hétköznapok hozták magukkal a napi teendők sorát. Így revíziókat is. Az első negyedévben Chernelházadamonyán, Kissomlyóban és Pósfán volt tételes, teljes körű állományellenőrzés. Felsőcsatáron a könyvtári állomány leválogatását és új helyiségbe költöztetését végeztük el az épület felavatásának hetében. Felsőcsatár Kissomlyó 9

10 Pósfa Számítástechnikai tanfolyamok A digitális írástudás fejlesztéséhez kapcsolódó számítástechnikai tanfolyamainkból az első negyedévben három valósult meg: Hosszúperesztegen, Pácsonyban és Rábahídvégen. Hogy milyen jól sikerültek a tanfolyamok, arról az alábbi képek tanúskodnak: Hosszúpereszteg Rábahídvég 10

11 Olvasásnépszerűsítő programok Február 15-én farsangi kavalkád vette kezdetét a Tarisznyások együttessel Kenézen, ahol igazi vidám hangulatot teremtett a fellépő zenekar: a megzenésített versek segítségével elűzték a telet, megidézték a tavaszt, madár és állathangokat utánoztak, varázsoltak és táncoltak mindebbe bevonva a közönséget is. Mindenki nagyon jól érezte magát, és boldogan tért haza a rendezvény végén. Február 22-én, Kisunyomban a farsangi Meseláda nyílt ki, ahol Németh Istvánné Baksa Eszter meséivel egyaránt elvarázsolta a kicsiket és nagyokat, Daraboshegyen pedig régi helyi népszokások (tollfosztás, farsangi fánk sütése) ürügyén gyűltek össze az érdeklődők. 11

12 A farsang természetesen nem múlhatott el farsangi jelmezbemutató nélkül. Harasztifaluban, március 1-jén a sok jelmezbe öltözött fiatal és felnőtt között járt többek között a Pókember, Walker a texasi kopó, a rendőr őrnagy és még sokan mások. A nagyon vidám hangulatban zajlott rendezvényről az alábbi kép is tanúskodik: A jelmezbemutató mellett természetesen több helyen szép álarcok is készültek, az ügyes kezek közreműködésével, illetve kiderült, hogyan kapcsolódik egymáshoz a farsang és az irodalom: Rábagyarmat Püspökmolnári Rábahídvég 12

13 Ismeretterjesztő programok, praktikus ismeretek Víz világnapja Élő természettudományos kísérleti bemutatók A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár Gyermekkönyvtára nagy figyelmet fordít arra, hogy a humán műveltség elmélyítésének segítésén túl a gyermekek természettudományos érdeklődését kielégítő dokumentumokkal és programokkal is hozzájáruljon az iskolák, az iskolai könyvtárak munkájához. 1 Március 24-én a Víz világnapján a megyeszékhely és a megye több iskolájából (Ják, Püspökmolnári, Rum, Táplánszentkereszt) érkeztek gyermekcsoportok a Berzsenyi Dániel Könyvtárba. A bemutatókon több mint 300 kisdiák vett részt. Képek a rendezvényről: 1 Víz világnapja a Berzsenyi Dániel Könyvtárban (2014. március 24.) [Letöltve: március 27.] 13

14 Oly korban éltem én e földön... A holokauszt emlékezete Ezen a címen tartott négy alkalomból álló előadást a városkörnyék szakközépiskolai és szakoktatásban részt vevő tanulóinak a Faludi Ferenc Könyvtár. A rendezvényen rengeteg diák vett részt, és a program valódi lehetőséget nyújtott a Holokausztról történő ismeretszerzésre. A hagyományos paraszti gazdálkodás emlékei Katafán Papp Gyula előadássorozatában a régmúlt idők világa elevenedett meg a KSZR szervezésében Katafán, január 24-én, 31-én és február 21-én. A program számos érdeklődőt vonzott, ahogy azt az alábbi képek is tanúsítják: 14

15 Hosszú szűrben, rossz ködmönben Hámori Sándor viseletgyűjtő anyagából nyílt kiállítás a nyőgéri könyvtárban az érdeklődő közönségnek. A tárlatot nyitó előadáson számos érdekes információval lettek gazdagabbak a résztvevők, hiszen a díszes, valamint kevésbé díszes darabok mindegyike mesél valami érdekeset a múltról, kinek, mikor, hol, milyen anyagból készítették, milyen alkalomból viselték. 2 Esszenciális olajok a mindennapokban Ezzel a címmel tartott előadást Bányi Kriszta március 18-án a hosszúperesztegi művelődési házban, ahol a kellemes tavaszi idő ellenére szép számú hallgatóság ismerkedhetett meg tízféle illóolaj egészségmegőrző, hangulatjavító hatásával. 2 V.ö.: Hosszú szűrben, rossz ködmönben <http://vaol.hu/nyoger/hosszu-szurben-rossz-kodmonben > [Letöltve: március 26.] 15

16 Csillag Béla és a Csillag Kastély Régóta tervezett rendezvény valósult meg március 27-én, Váton, ahol Pittmann Lászlóné helytörténeti kutató tartott előadást a váti Csillag családról és a méltatlanul elfeledett műgyűjtő Csillag Béla munkásságáról. Tervek, események második negyedévére Túllépve a tervezés időszakán a következő hónapokra rengeteg olvasásnépszerűsítő program van szervezés alatt, valamint ingyenes számítógépes tanfolyamok, állományellenőrzések és revíziók is lesznek továbbra is. Nem felejtkezhetünk meg arról sem, hogy június 12-től 18-ig újra lesz Ünnepi Könyvhét. A programok egyeztetése folyamatban van, viszont akik már biztosan itt lesznek a megyében: Lackfi János Dobai Péter Ezzel hírlevelünk első számának végére értünk, reméljük örömmel olvasták évi nyitószámunkat. Minden kedves olvasónak és családjuknak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk! Az Ünnepi Könyvhét után új számmal jelentkezünk, friss hírekkel és beszámolókkal. A Hírlevelet összeállította: Perger Ádám 16

Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Hírlevele

Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Hírlevele II. évfolyam 2. sz. 2014. július 16. Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Hírlevele 2014. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 3 Igazgatóváltás... 4 Könyves játékok, vetélkedők...

Részletesebben

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SALGÓTARJÁN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: MOLNÁR ÉVA Tartalom 1 1.

Részletesebben

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 1 2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 AZ ÉV SORÁN TÖRTÉNT MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGŰ VÁLTOZÁSOK... 5 1.2 A 2014. ÉVI FŐBB MUNKATERVI PONTOK TELJESÜLÉSE... 5 2 SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 5 2.1 SZERVEZETI,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÉKHELY: SZOMBATHELY DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. IGAZGATÓ: PALLÓSINÉ DR. TOLDI MÁRTA PHD 1 Tartalomjegyzék 2. Bevezetés 2.1 Az

Részletesebben

Munkaterv. Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár

Munkaterv. Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár Munkaterv Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár 2015 Tartalom I. Beszámoló a művelődési otthon 2014. évi munkájáról 1.1 A 2014. évi tevékenység bemutatása, a munkatervben foglaltak teljesítése 1.2 Személyi

Részletesebben

Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve

Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

Beszámoló. a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár. könyvtári intézményegységének 2009. év első félévi tevékenységéről. Körmend, 2009.

Beszámoló. a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár. könyvtári intézményegységének 2009. év első félévi tevékenységéről. Körmend, 2009. Beszámoló a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár könyvtári intézményegységének 2009. év első félévi tevékenységéről Körmend, 2009. Beszámoló a Faludi Ferenc Könyvtár tevékenységéről Könyvtárunk

Részletesebben

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról Az Év könyvtára 2008-ban Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról TARTALOM KÖZÉPPONTBAN AZ OLVASÓ...3 A 2011. év újdonságai...3 A helyismereti gyűjtemény új szolgáltatásai...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉG MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ A Lamberg-kastély Kulturális Központ törekszik arra, hogy a már eddig is elismert munkáját még magasabb színvonalon, minden új lehetőséget kihasználva,

Részletesebben

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ

MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ MUNKATERV AZ INTÉZMÉNY 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ A Lamberg-kastély Kulturális Központ törekszik arra, hogy a már eddig is elismert munkáját még magasabb színvonalon, minden új lehetőséget kihasználva,

Részletesebben

3. Beszámoló a könyvtár 2013. évi munkájáról, jellemző tevékenységeiről, a munkatervben foglaltak teljesítéséről

3. Beszámoló a könyvtár 2013. évi munkájáról, jellemző tevékenységeiről, a munkatervben foglaltak teljesítéséről 3. Beszámoló a könyvtár 2013. évi munkájáról, jellemző tevékenységeiről, a munkatervben foglaltak teljesítéséről 3.1 Tárgyi, működési feltételek 3.2 Állománygyarapítás, feldolgozás 3.3 Olvasószolgálat

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2013. évi munkaterve Tisztelt

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 0 Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Az intézmény vezetője: Pálmann Judit igazgató 2015. február 20. 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Az év során

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey A. u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2015. február 23. Tartalomjegyzék I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 313-6/2009. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV 2009 Gyöngyös Tartalomjegyzék 1. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2009-RE TERVEZETT ÁLLOMÁNY SZERZEMÉNYEZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA...

Részletesebben

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2010. évi munkájáról

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2010. évi munkájáról Az Év könyvtára 2008-ban Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2010. évi munkájáról TARTALOM KÖZÉPPONTBAN AZ OLVASÓ... 3 A könyvtár falain belül... 3 Különleges programok... 4 Szakmai innováció...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár

BESZÁMOLÓ. Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár BESZÁMOLÓ a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, BARTÓK BÉLA TÉR 1. MAGONY IMRE IGAZGATÓ Tartalom 2 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezetés... 4 2.1. Az év meghatározó

Részletesebben

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás...

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás... 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezetés... 4 3. Szervezeti kérdések:... 4 3.1. Szervezeti, személyi változások... 4 4. Gyűjteményszervezés állományépítés... 4 4.1. Tájékoztatószolgálat,

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2014 2018. ÉV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV

SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2014 2018. ÉV SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV SOMOGY MEGYE KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI TERV 2014 2018. ÉV AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: KAPOSVÁR CSOKONAI U. 4. 7400 AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: HORVÁTH KATALIN Tartalom

Részletesebben

KAPTÁR. Tokajiné Demecs Katalin. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim!

KAPTÁR. Tokajiné Demecs Katalin. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim! KAPTÁR XV. évf. 2. (102.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2006. Tokajiné Demecs Katalin ÜNNEPI KÖNYVHÉT MEGNYITÁSA 2006. JÚNIUS 7. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim! 77. Ünnepi

Részletesebben

AZ ÉV KÖNYVTÁRA 2008-BAN. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2008. évi munkájáról

AZ ÉV KÖNYVTÁRA 2008-BAN. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2008. évi munkájáról AZ ÉV KÖNYVTÁRA 2008-BAN Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2008. évi munkájáról TARTALOM KÖZÉPPONTBAN AZ OLVASÓ...4 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK...4 Könyvtárhasználat számokban...4 ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK...6

Részletesebben

Egy könyvtár lapjai. Répcelak város nyilvános könyvtára 50 éves jubileumára

Egy könyvtár lapjai. Répcelak város nyilvános könyvtára 50 éves jubileumára Egy könyvtár lapjai Répcelak város nyilvános könyvtára 50 éves jubileumára Egyszer kimentettem egy kolibrit egy macska szájából. A tenyeremben tartottam az apró madarat, egyik kezemmel befedve a másikat.

Részletesebben

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV 2008 Gyöngyös Tartalomjegyzék 1. VÁLTOZÁSOK KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBEN A 2007. ÉVBEN... 2 2. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2008-RA

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben