EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HÍRLEVÉL 2014/III.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HÍRLEVÉL 2014/III."

Átírás

1 TÁMOP 5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HÍRLEVÉL 2014/III.

2 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a TÁMOP 5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése projektjét az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósította meg Egyenlő Bánásmód Hatóság Hírlevél 2014/III. Felelős kiadó: dr. Honecz Ágnes elnök 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B Programirányítás: dr. Pánczél Márta, Szabados Tímea Címlapfotó: istockphoto Szerkesztés és kiadványkoordináció: Ágó Anna, Fris E. Kata Korrektúra: Szatmári Réka Grafika és nyomdai kivitelezés: Komáromi Nyomda Kft. Egyenlő Bánásmód Hatóság TÁMOP 5.5.5/08/1 projekt,

3 Tartalomjegyzék EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HÍRLEVÉL III. Az egyenlő bánásmóddal és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos jogtudatosság mérése a felsőoktatásban résztvevők körében 5 I. A kutatás célja, előzményei 5 II. Gyakorisági megoszlások a kérdőívet kitöltőkről 6 társadalmi távolság-skála, 8 védett tulajdonság miatt tapasztalt személyes diszkrimináció 10 a társadalomban érzékelt diszkrimináció 14 az intézmények jelentősége a diszkriminációval kapcsolatban 17 az előnyben részesítéssel kapcsolatos vélemények 17 III. A jogismeretre és a jogtudatosságra vonatkozó adatok 2 0 Fiatalok a diszkriminicáó ellen 27 Az EBH TÁMOP-programjának pályázatai Valóra váltották! 31 Az EBH dizálynpályázata Váltsd valóra! Kiállítás 34 3

4 TÁMOP /08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése TÁMOP /08/1 A közigazgatás és jogalkotás kirekesztő mechanizmusainak feltárása önkormányzati szinten EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HÍRLEVÉL III. A közigazgatás és jogalkotás kirekesztő mechanizmusai Az Egyenlő Bánásmód Hatóság TÁMOP kutatássorozat kiadványai Védett tulajdonságú csoportok hozzáférésének akadályai a közigazgatási döntéshozatalban A közigazgatás és jogalkotás kirekesztő mechanizmusainak feltárása önkormányzati szinten osszefoglalo-a3_jav.indd :45 PM 4

5 Az egyenlő bánásmóddal és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos jogtudatosság mérése a felsőoktatásban résztvevők körében I. A kutatás célja, előzményei A TÁMOP 5.5.5/08/1 projekt utolsó évében a fiatal korosztályra koncentrált. Az iskolai tanmenetekben ma még nem találkozhatunk az egyenlő bánásmód követelményének témakörével, a középfokú és felsőoktatási intézményekben nincs kifejlesztett tananyag és oktatási terv az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos ismeretek átadására vonatkozóan. A 2013 és 2014 szeptembere közötti projektidőszakban 7 alkalommal megrendezett egyetemi workshop célja elsősorban az volt, hogy a felsőoktatásba bevigyük az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos tudástartalmakat és az esélyegyenlőség szemléletét. Az egy napos szakmai programokhoz kapcsolódóan adatgyűjtést végeztünk több hónapon keresztül. Jogtudatosságot mérő kérdőívünket a Neptun rendszeren keresztül 1 juttattuk el minden felsőoktatási intézmény tanárához és diákjához. A diákokat és az oktatókat arra kértük, hogy anonim módon válaszoljanak kérdéseinkre, és működjenek közre abban, hogy felmérjük a leendő döntéshozó, fiatal értelmiségi réteg és tanáraik témánkkal kapcsolatos ismereteit és attitűdjét. A kérdőívet első hullámban 2013 szeptemberében a PPKE BTK hallgatóihoz juttattuk el. Ezt követően minden workshop előtt elküldtük az online kérdőív linkjét az adott egyetem diákjainak, hogy szakmai rendezvényünkön már a saját válaszaikon alapuló adatokat ismertethessük meg velük, így tartva tükröt eléjük és ösztönözve őket az 1 Ezúton is köszönet az intézmények rektorainak és munkatársainak, hogy engedélyezték és hozzájárultak az adatgyűjtés sikerességéhez. 5

6 önreflexióra szeptembere és 2014 februárja között 220 diák válaszolt az EBH kérdéseire március elején minden felsőoktatási intézmény rektoránál kezdeményeztük, tegye lehetővé, hogy a diákok és a tanárok is kitölthessék kérdőívünket. (Az oktatási intézmények aktuális listáját az Oktatási Hivatal biztosította számunkra.) Tavasszal ezért a kitöltők száma ugrásszerűen, egy hónapon belül több mint a tízszeresére emelkedett. Az együttműködéssel elértük, hogy az ország felsőoktatási intézményeinek hallgatói és oktatói számára elérhetővé vált az EBH egyenlő bánásmód követelményéhez kapcsolódó tudatosságot és attitűdöt mérő kutatási kérdőíve áprilisában a Semmelweis Egyetem karrier napján résztvevő diákok szintén kitöltötték a kérdőívet és 47 dokumentummal növelték a mintánkat. A kutatási programban összesen egy híján 3500 fő, diák és oktató válaszolt a kérdéseinkre. Jelen összefoglalóban az adatok megoszlását írjuk le és elemezzük. II. A kérdőívet kitöltőkről gyakorisági megoszlások A kérdőívet kitöltők 93%-a diák, 7%-a oktató. A diákok közül 69% alapképzésben, 17%-uk mesterképzésben vesz részt. A minta 60%-a nő és 40%-a férfi. A lakóhely szerint erősen felülreprezentáltak a városban élők, a kérdezettek csupán egyötöde származik községből. Hallgatott szaktárgyak szempontjából is színes a paletta: megtalálható a mintában például marketinges, ápoló, szociológus, angol tanár, gyógypedagógus, lelki gondozó, színész, és webes programozást tanuló hallgató is. Képünk illusztráció 6

7 Válaszadók intézménybeli státusza A képzésben résztvevő válaszadók megoszlása (%) 7

8 A válaszolók 2%-ban vallották magukat cigány kisebbséghez tartozónak, a német és szlovák válaszolók aránya volt a nemzetiség szempontjából még mérhető és kevéssel magasabb. A kérdőívet kitöltők 5%-a nyilatkozott úgy, hogy kisebbségi, etnikai hovatartozása nehézséget okoz számára a hétköznapi életben. Míg a fogyatékosságot, mint nehézséget okozó állapotot csak 11,6% jelezte. A válaszok szerint legkevésbé a nemi identitás, fogyatékosság, az anyaság, terhesség, faj, bőrszín, érdekképviselethez való tartozás alapján érte hátrányos megkülönböztetés a kérdőívet kitöltőket. A válaszadók egyharmada inkább, vagy nagyon tart attól, hogy hátrányos megkülönböztetés áldozatává válhat. A kitöltők fele volt tanúja annak, hogy valakit roma származása miatt ért hátrány másokkal szemben, továbbá egyharmaduk életkor, illetve fogyatékosság miatt volt már tanúja diszkriminációnak. Társadalmi távolság-skálával mértük a hallgatók toleranciáját. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a megkérdezettek milyen interakciós-kommunikációs közösséget vállalnának egy más nemzetiségű, etnikumú, bőrszínű stb. személlyel. Összekeverve tettünk fel kérdéseket arra vonatkozóan, hogy befogadnának-e fogyatékos, roma, osztrák személyt (kontroll csoportként választva az osztrákokat), településükre, utcájukba, szomszédjuknak, családtagjuknak. A társadalmi távolságot határozza meg az adott csoporthoz kapcsolódó válaszok összessége, amelyet vizsgálva megállapíthatjuk, hogy legkevésbé a romákkal szemben elfogadóak a hallgatók, azonban minden csoporttal szemben elfogadóbbaknak mutatkoznak, mint a társadalom összessége. 2 A válaszadók harmada nem engedne be arra a településre roma származású embert, ahol lakik, fele nem engedné meg, hogy szomszédja lehessen. Fontos megemlíteni azonban, hogy éppen a romákra vonatkozó válaszok nem konzisztensek, családtagként pl. többen elfogadnának romát, mint szomszédnak, azonos utcában lakónak. 2 A Bogardus-skála országos lakossági eredményeit az Egyenlő Bánásmód Hatóság egy másik kutatása elemezte: EBH_5_kiadvany_final_PRESS.pdf, 10.o. (letöltve: szeptember 20.) 8

9 I. Bogardus skála rotálva EBH-kutatás: felsőoktatásban résztvevők, II. Bogardus skála rotálva EBH, országos kutatás teljes lakosság, % 9

10 Az adatokból érzékelhető a fogyatékos személyek iránti általános elfogadottság: ennél a kategóriánál 91-98% a társadalmi távolság szintje a többi csoportot tekintve. Az osztrákok esetében a legkisebb a szórás az adatok között, összesen 0,7%, tehát a minta az osztrákok tekintetében a legelfogadóbb. A kérdezettek kb. kétharmada hallott már az Egyenlő Bánásmód Hatóságról (a hatóságot ismerők aránya kb. 14%-kal nagyobb, mint a lakosság körében mért 2013-as országos reprezentatív kutatásunk esetében), legtöbben a TV-ből, internetről, rádióból, újságokból értesültek az EBH-ról. 87,3%-uk ajánlaná a hatóságot ismerőseinek, barátainak, ha őket hátrányos megkülönböztetés érné, tehát magas a hatóságba vetett bizalom szintje a felsőoktatásban tanulók és a tanárok körében. Hasonlóan az országos kutatási mintának az adataihoz, a hallgatók is leggyakrabban az életkoruk (pl. azért, mert pályakezdőkről van szó) és nemük alapján ismerték fel és tapasztaltak hátrányos megkülönböztetést, majd a társadalmi származás, vagyoni helyzet, politikai nézet védett tulajdonságok alapján. Védett tulajdonság miatt tapasztalt személyes diszkrimináció A felsorolt védett tulajdonságok közül a leggyakrabban a roma származás, női nemhez tartozás, szexuális irányultság alapján tapasztaltak hátrányos megkülönböztetést az elmúlt évben a kutatási kérdőívet kitöltők, majd az életkorhoz, fogyatékossághoz, etnikai származáshoz kapcsolódóan. A személyesen megélt diszkriminációs okok előfordulási gyakorisága Kérem mondja meg, hogy milyen gyakran érte Önt az élete során hátrányos megkülönböztetés/ diszkrimináció a következő okok miatt (Nagyon ritkán, néha, gyakran, nagyon gyakran válaszok együttes megoszlása) 10

11 Bár a törvény 19+1 védett tulajdonságot határoz meg, amelyekkel kapcsolatban jogi értelemben diszkrimináció követhető el, mi plusz 2 tulajdonságot is felsoroltunk még a kérdőívünkben vidék miatt, ahonnan származik és állampolgárság és ötfokú skálán kérdeztük a válaszadókat arról, hogy milyen gyakran észleltek az adott tulajdonságokra vonatkozóan hátrányos megkülönböztetést. A 22 változóból az azonos értékek alapján képzett index (mutató) fejezi ki azt, hogy ezen védett tulajdonságok alapján összességében milyen gyakran érte a válaszadót észlelése szerint hátrányos megkülönböztetés (soha, nagyon ritkán, néha, gyakran, nagyon gyakran). Védett tulajdonságok Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény szerint védett tulajdonság: nem, faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, nemzetiséghez való tartozás, anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, vallási vagy világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény, családi állapot, anyaság (terhesség) vagy apaság, szexuális irányultság, nemi identitás, életkor, társadalmi származás, vagyoni helyzet, foglalkoztatási jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozás, egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző. A törvény tiltja a védett tulajdonsággal összefüggő hátrányos megkülönböztetést Diszkrimináció-gyakorisági index (indexértékek megoszlása %-ban) Kérem, mondja meg, hogy milyen gyakran érte Önt az élete során hátrányos megkülönböztetés/diszkrimináció a következő okok miatt...? 11

12 Az index átlagértéke 9, tehát alacsonynak és ritkának mondható a hallgatók személyes diszkriminációs tapasztalata. A válaszadók 12%-ának véleménye szerint soha nem érte hátrányos megkülönböztetés őket egyik védett tulajdonság miatt sem. A védett tulajdonságok száma (összesen 22 felsorolt sajátság) és a hátrányos megkülönböztetés gyakoriságának összevont átlagát mutatja az alábbi ábra. Látható, hogy az oktatók és a hallgatók között nincsen lényegi különbség. Személyes diszkrimináció tapasztalatának gyakorisága (a 22 felsorolt tulajdonságra adott válaszok összesített átlagainak megoszlása) Kérem, mondja meg, hogy milyen gyakran érte Önt az élete során hátrányos megkülönböztetés/diszkrimináció a felsorolt okok miatt...? A válaszadók több mint fele, 54%-a ritka diszkriminációs tapasztalattal rendelkezik, míg 45%-uk közepessel, s csupán 1%-ukra jellemző a gyakori diszkriminációs tapasztalat. Az utóbbiak közül kifejezetten alacsony azoknak az aránya, akik ezt valamilyen módon hivatalosan is jelezték és csupán egyötödük (22%) kezdeményezett az ügy kapcsán valamilyen eljárást. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság országos reprezentatív vizsgálatának eredményeként azt tapasztaltuk 2010-ben, majd 2013-ban is, hogy a diszkriminációs mechanizmusok többnyire rejtve maradnak és jellemzően nem jelennek meg a hivatalos ügyintézések között. Azok körében, akik kezdeményeztek már eljárást, a diszkriminációs tapasztalat 71%-ban közepesnek, és 24%-ban ritkának volt tekinthető. A diákok esetében a tanárokhoz viszonyítva valamivel gyakoribb a diszkriminációs tapasztalat. Ennek oka lehet a diszkrimináció fogal- 12

13 mával kapcsolatos ismeretek különbsége, de a ténylegesen tapasztalt hátrányos megkülönböztetés arányának különbsége is. Amennyiben a 22 változóra adott válaszok összességére tekintünk és így vizsgáljuk a hátrányos megkülönböztetés gyakoriságának átlagát, az látható, hogy a felsorolt tulajdonságok közül átlagosan 16,25 alkalommal válaszoltak úgy, hogy soha nem érte őket hátrány. A nagyon ritkán válaszok átlaga 2,52, a néha válaszoké 1,76, a gyakran válaszoké 0,65 és a nagyon gyakran válaszoké pedig 0,34. Védett tulajdonság miatt tapasztalt személyes diszkrimináció (A válaszok arányának átlaga 22 tulajdonság összevonása alapján, 100%= 22) A válaszadók 80%-a fontosnak vagy nagyon fontosnak tartja a diszkrimináció és az egyenlő bánásmód kérdését, azonban a közömbösek aránya, és azoké, akik nem gondolják ezt lényegesnek, picit nagyobb, mint az országos mintában. 13

14 Ön személyesen mennyire tartja fontosnak a diszkrimináció és az egyenlő bánásmód kérdését? A társadalomban érzékelt diszkrimináció A megkérdezettek majdnem fele érzékelt az elmúlt 12 hónapban romákkal szembeni hátrányos megkülönböztetést. Egyharmaduk a női nemhez való tartozás és az életkor miatt, 30%-uk szexuális irányultság, fogyatékosság, egynegyedük vallási, hitbéli meggyőződés, 15-16%-uk pedig nemi identitás, egyéb ok miatt, 10%-uk pedig azért, mert valaki a férfi nemhez tartozik. Tanúja volt-e annak az elmúlt 12 hónapban, hogy valakit diszkrimináció ért a következő tulajdonságai miatt? ( Igen válaszok aránya, %) 14

15 A felsőoktatásban résztvevők inkább tartanak attól, hogy hátrányos megkülönböztetés éri majd őket a jövőben. A leendő diplomás válaszadók egyharmada nagyon vagy inkább tart a jövőbeni diszkriminációtól. Ez az arány magasabb, mint az országos mintában mért 22%, továbbá azok körében is kevesebb a szélsőséges válaszadó az országos reprezentatív adathoz képest (29%), akik inkább vagy egyáltalán nem tartanak ettől (42%). Tart-e attól, hogy a jövőben diszkrimináció/hátrányos megkülönböztetésáldozatává válhat? A mindennapi életet hátráltató nehézségek szempontjából a hallgatók az országos mintához képest felülreprezentáltak a fogyatékosság és a szexuális irányultság tekintetében. Testi fogyatékossággal rendelkezik a válaszadók 11,3%-a, szemben az országos 9,3%-os aránnyal, míg hallgatók 5%-ának tér el a szexuális irányultsága a többségétől. Az előnyben részesítéssel kapcsolatos vélemények Míg az akadálymentesítés terén az előnyben részesítést szinte kivétel nélkül támogatják a kitöltők, az egyéb előnyben részesítést támogató intézkedések azonban jóval kisebb arányban támogatottak ebben a csoportban, mint a társadalom összességében. A fogyatékos emberekkel kapcsolatos akadálymentesítést mindkét mintában 80% fölött támogatták a válaszadók, az arány e tekintetben hasonló. Azonban az összes többi előnyben részesítésre irányuló javaslatot a felsőoktatásban részt vevő hallgatók kevesebb mint egyharmados arányban támogatták, szemben az országos támogatottsággal, amely 50%-nál magasabb volt mindegyik esetben. 15

16 Nehézségeket okoznak-e Önnek a mindennapi életben a következő jellemzők? (összes megkérdezett, %) Fontos tehát, hogy a leendő értelmiségi réteg megértse, hogy a diszkrimináció törvényi tiltásának betartása nem azonos az esélyek kiegyenlítésével, amelyet az előnyben részesítés támogat és ösztönöz. A két folyamat egymástól független és egymás mellett működően szükségszerű. Az intézmények jelentősége a diszkriminációval kapcsolatban A válaszadókat arról is kérdeztük, szerintük kiknek van a legnagyobb és legfontosabb szerepe a diszkrimináció elleni fellépésben. A szemléletformálás kapcsán a hallgatók az iskoláknak, egyetemeknek, majd a szülőknek, médiának, és a kormánynak (52-44%-os támogatottsággal) tulajdonították a legfontosabb szerepet. Ezt követték 25%-os aránnyal a munkaadó cégek, a parlament, a hatóságok, stb., majd 10-15% közötti támogatottsággal az egyházak, vallási vezetők, nemzetközi intézmények, civil szervezetek, az EU, a pártok és az önkormányzatok.

17 Egyetért-e Ön azzal, hogy előnyben részesítés/pozitív diszkrimináció? (igen válaszok aránya, %) I. Véleménye szerint kiknek van a legfontosabb szerepe a diszkrimináció elleni fellépésben? Kérem, jelölje meg a felsoroltak közül a 3 legfontosabbat! (Említések aránya, %) 17

18 II. Véleménye szerint kiknek van a legfontosabb szerepe a diszkrimináció elleni fellépésben? Kérem, jelölje meg a felsoroltak közül a 3 legfontosabbat! (Említések arányának megoszlása, %) Külön vizsgálva az oktatók és a hallgatók válaszait, a következőket tapasztaltuk: a 232 tanár és 3265 diák válasza közel azonos arányban oszlik meg szinte minden esetben. A nemzetközi intézmények esetében a diákok bizalma nagyobb, több felelősséget szavaznak például az Európa Tanácsnak, az ENSZ-nek, stb., ugyanakkor a civil szervezeteknek a tanárok tulajdonítanak nagyobb szerepet. Kevesebb, mint a válaszadók fele, 47% mondta azt, hogy véleménye szerint eleget foglalkoznak a diszkrimináció és az egyenlő bánásmód kérdésével Magyarországon. A kérdezettek úgy vélik, hogy bár sokat foglalkozunk ezzel a kérdéssel, de még mindig nem eléggé és kimerítően. A felsőoktatási minta 53%-a azt gondolja, hogy nem elég, ami ezen kérdés kapcsán felmerül. Ez az arány szinte azonos az országos reprezentatív minta adataival (52%). Vagyis nem csak a tapasztalatok, de a vélemények is azt mutatják, hogy erről a témáról a társadalom nem beszél eleget!

19 I. Véleménye szerint foglalkoznak-e eleget a diszkrimináció és az egyenlőbánásmód kérdésével? EBH felsőoktatási minta, II. Véleménye szerint foglalkoznak-e eleget a diszkrimináció és az egyenlőbánásmód kérdésével? EBH országos reprezentatív minta,

20 III. A jogismeret és a jogtudatosság meghatározása, a kialakított mutatók megoszlása A jogismeret meghatározása A törvény ismertsége 13-17%-kal magasabb, mint az a korábban már említett lakossági kutatások országos mintájában. Ezek az adatok is alátámasztják azt az országos tapasztalatot, hogy a magasabb iskolai végzettséggel a törvény ismertsége is növekszik. Ezért tartja a hatóság fontosnak, hogy a leendő értelmiség és döntéshozók képzésébe kerüljön be az összes szükséges ismeret. Ismeretek a diszkrimináció tilalmáról (társadalmi-demográfiai helyzet szerint, %) Magyarországon létezik-e olyan törvény, amely tiltja a diszkriminációt és védi az emberek egyenlő bánásmódhoz való jogát? A jogorvoslati lehetőségek ismeretének mértéke is magasabb mind az öt felsorolt terület esetében az országos adatokhoz képest. A lakhatás területén ismert legkevésbé az országos mintához hasonlóan a jogorvoslati lehetőség az egyenlő bánásmód megsértése esetén (44,7%). Foglalkoztatás tekintetében a válaszadók közel 80%-a ismeri a jogorvoslat lehetőségét, oktatás-képzés területén a válaszadók háromnegyede, hasonló az arány a szociális-, egészségügyi ellátásra vonatkozóan is (73%). Az áruk forgalmazása és a szolgáltatásokat illetően a válaszadók több mint fele tudott arról, hogy van jogorvoslat, ha sérül az egyenlő bánásmód elve. 20

21 Ismeretek a jogorvoslati lehetőségekről Van-e jogorvoslati lehetőség az egyenlő bánásmód megsértése esetén? A törvény és a különböző jogorvoslati területek ismertségének változóiból egy új, a jogismeret szintjét kifejező indexet alakítottunk ki. (A törvény és a különböző területek/helyzetek esetében a jogorvoslati lehetőségek ismertségét összevontan tekintettük, amikor a jogismeret szintjét állapítottuk meg. Az indexnek 7 értéke lett: 0 a mutató értéke azon válaszadónál, aki egyáltalán nem rendelkezik jogismerettel, vagyis minden kérdésre nemmel válaszolt és 6 a mutató értéke, azon kitöltő esetében, aki a 6 felsorolt jogorvoslati lehetőség mindegyikét ismeri, vagyis minden kérdésre igennel válaszolt.) Ezek mentén a jogismeret megoszlása a következőképpen alakult: A válaszadók 4%-a egyáltalán nem rendelkezik a témával kapcsolatos jogismerettel. 3 jogorvoslati lehetőséget ismer a válaszadók 7%-a, 4-5-öt pedig 11-13%-uk. Mind a hat felsorolt lehetőségről a válaszadók majdnem 60%-a tud. Az index átlaga 5,05, módusza 6. Ha három részre osztjuk az indexet, és új változót képezünk, beszélhetünk alacsony, közepes és magas jogismeretről. Ez alapján a válaszadók 72%-a magas, 22%-a közepes és 6%-a alacsony jogismerettel rendelkezik. A kérdezettek felét tudjuk azonban csak bekategorizálni a jogismeret szempontjából, 49%-uk válaszolt ugyanis mind a hat kérdésre. 21

22 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG TEMATIKUS HÍRLEVÉL III. Jogismeret index százalékos hat változó alapján A nemek és a jogismeret vonatkozásában nincs szignifikáns összefüggés. A hallgatók és az oktatók jogismeretét összehasonlítva azt láthatjuk, hogy a tanárok átlagosan picit több esetben válaszoltak igennel a jogorvoslati lehetőségek ismertsége kapcsán. Amíg a diákok átlaga 3,97, addig a tanároké 4,22. Jogismeret a diszkriminációról, jogorvoslati lehetőségekről (Válaszok arányának átlaga hat változó összevonása alapján, 100%= 6)

23 Összességében a diákok és a tanárok átlaga alapján elmondható, hogy a hat kérdésből átlagosan 3,98 esetben válaszoltak igennel, 0,72 esetben nemmel és 1,29 a bizonytalan válaszok arány (nem tudott vagy nem akart a kérdésre válaszolni). A jogtudatosságra vonatkozó adatok A jogtudatosságot a válaszadó EBH-hoz és az eljárásokhoz kapcsolódó viszonyával mértük. A kérdezettek kevesebb, mint harmada próbált tájékozódni arról, hogy mit kell tennie, ha diszkrimináció éri. Körülbelül egyharmaduk jelentene jövőbeni diszkriminációs esetet hivatalos szerveknek vagy kezdeményezne jogorvoslati eljárást. A kérdezettek 57%-a nem tudja, hogy bejelentené-e bárhol az esetet, ha a jövőben hátrányos megkülönböztetés érné. A kérdezettek 69%-a inkább vagy egyáltalán nem tart attól, hogy diszkrimináció áldozatává válhat, 7%-a pedig nagyon tart tőle. A kérdezettek 60%-a hallott már az EBH-ról, míg 36%-uk nem. A bizonytalanok aránya e tekintetben alacsony, 4%. Ez az arány jóval kedvezőbb, mint a 2013-ban országos reprezentatív mintában mért adatok, ahol az EBH ismertsége 46%-os volt, a bizonytalanok aránya pedig az 1%-ot sem érte el (0,7%). I. Hallott-e már az Egyenlő Bánásmód Hatóságról? EBH felsőoktatási minta,

24 II. Hallott-e már az Egyenlő Bánásmód Hatóságról? EBH országos reprezentatív minta, 2013 Kereszttábla-elemzéssel megnéztük, hogy azok, akik kezdeményeztek már korábban eljárást a hatóságnál, milyen arányban kezdeményeznének újra hasonló esetben. A reziduális szórás értéke 4,1, elég magasnak tekinthető, még ha az elemszám nem is olyan magas, mert kicsi azok aránya, akik korábban kezdeményeztek eljárást diszkrimináció kapcsán. Mindez azt jelenti, hogy azok, akik kezdeményeztek valamilyen eljárást, nagy valószínűséggel újra megtennék ezt, amennyiben ismét hátrányos megkülönböztetés érné őket. Összességében az adatok alapján megállapítható, hogy a fiatal hallgatók tájékozottsága, elméleti tudása az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód témakörét illetően magasabb, jelentősebb, mint általában a lakosságé. Fontosnak tartják a kérdést, a hatóság tevékenységét pozitívan látják, ugyanakkor az attitűdjüket mérő változók tekintetében a válaszok nem minden esetben konzisztensek. A válaszok érvényessége és megbízhatósága elméletben nem vitatandó, mégis érdekes az eredmények ilyen fajta megoszlása, amely egyrészt utalhat arra is, hogy megtanulták, hogyan illik ilyen és ehhez hasonló kérdésekre válaszolni. Ez azonban még nem jelenti feltétlenül azt, hogy a gyakorlatban ezeket az ismereteket alkalmazzák is. 24

25 Melléklet Jogismeret kérdései: 27. Ön szerint Magyarországon létezik-e olyan törvény, amely védi az embereket a diszkriminációtól, azaz van-e törvény az egyenlő bánásmódról? igen nem nem tudom 28. Ön szerint van-e jogorvoslati lehetőség az egyenlő bánásmód megsértése esetén a következő helyzetekben? nem válaszolok igen nem nem tudom foglalkozásnál a szociális és egészségügyi ellátásban a lakhatásban az oktatás és képzés területén az áruk és szolgáltatások igénybevételénél Jogtudatosságra vonatkozó kérdések: 7. Próbált-e tájékozódni, mit tehet abban az esetben, ha diszkrimináció éri? igen nem 8. Kezdeményezett-e bárhol eljárást, amikor Önt diszkrimináció érte? (Amennyiben több alkalommal is érte diszkrimináció, kérem, gondoljon a legsúlyosabb esetre.) igen nem 25

26 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG TEMATIKUS HÍRLEVÉL III. 9. Tart-e attól, hogy a jövőben diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetés áldozatává válhat? nagyon inkább igen inkább nem egyáltalán nem 10. Ha a jövőben diszkrimináció, jogsérelem érné, bejelentené-e az esetet? igen (A kitöltő továbbítása a következő sorszámú kérdéshez: 12) nem nem tudom 32. Hallott-e már az Egyenlő Bánásmód Hatóságról? igen nem (A kitöltő továbbítása a következő sorszámú kérdéshez: 35) nem tudom (A kitöltő továbbítása a következő sorszámú kérdéshez: 35) Wéber Andrea kutatási koordinátor 26

27 Fiatalok a diszkrimináció ellen AZ EBH TÁMOP-programjának pályázatai A projekt prevenciós céljaihoz és a rendezvényekhez illeszkedett az a három pályázat, amelyek azt célozták meg, hogy a felnövő generációk érzékenyebbek és nyitottab bak legyenek az antidiszkriminációs elvekkel szemben. A pályázatokkal ráirányítottuk a fiatalok figyelmét az egyenlő bánásmód témakörére, hogy hatékonyan köz vetítsék a fiatalok és a fiatal felnőttek felé a tolerancia, a diszkriminációmentesség elvének legfőbb üzeneteit, a jogkövető magatartás előnyeit. Fiatalok a diszrimináció ellen A projekt egyik legsikeresebb kommunikációs aktivitá sa a diákokat megszólító képzőművészeti és novella pályázat volt május 15-ig vártuk a pályaműveket azoktól az általános és középiskolás tanulóktól, akik kedvet éreztek magukban ahhoz, hogy megosszák velünk a diszkriminációval kapcsolatos ta pasztalataikat, a hátrányos megkülönböztetésről megfogalmazott véleményüket, valamint azt, hogy mit je lent számukra az esélyegyenlőség. A díjazott művekből 2010 őszétől országos vándorkiállítás-sorozatot indí tottunk Élőben a játszótérről címmel. A projektben összesen 70 alkalommal tekinthette meg a lakosság a 8 és 18 év közötti alkotók műveit. A vándor kiállítás-sorozat, amelynek erőssége volt a fiatal kor osztály látásmódjának ötvöződése a művészet közvetítő erejével, folyamatosan diskurzusokat motivált a külön féle közösségekben az egyenlő bánásmód témaköreiben. Az ifjúsági akció sikeréhez szervesen hozzájárult há rom önálló kiadvány is. Magyar és angol nyelven is meg jelentettük az Egyenlőség gyerekszemmel/i do care című albumot, amely a nyertes novellákat és képzőmű vészeti alkotásokat tartalmazza ban Engem érdekel címmel hangoskönyv formájában is kiadtuk a hatóság ifjúsági novellapályázatára benyújtott 11 nyer tes művet, amely a hallgatókat a éves korosztály szemszögén keresztül kalauzolja el a hátrányos megkü lönböztetéssel, 27

28 kirekesztéssel és elfogadással tarkított hétköznapokban. A kiadvány limitált példányszáma miatt a teljes tartalom az EBH honlapján (www. egyenlobanasmod.hu) mindenki számára ingyenesen hozzáférhető, erre rádióspottal is felhívtuk a lakosság figyelmét. A hatóság a kommunikációjához kapcsolódó kreatív arculatokat is a nyertes pályamunkák felhasználásával készítette el. A évi országos médiakampányban is az ifjúsági alkotások jelentek meg minden közterületi plakátfelületen, az offline és online hirdetésekben ben Heves megyében az egri diákoknak, 2012-ben pedig Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében a mátészal kai tanulóknak hirdettünk meg képzőművészeti pályá zatokat. Mindkét esemény ünnepélyes díjátadóval és kiállítással zárult. Váltsd valóra! dizájnpályázat A hatóság december 20-i sajtótájékoztatóján Váltsd valóra! címmel dizájnpályázatot hirdetett az zal a céllal, hogy a pályázók kreatív alkotásaival ellá tott használati tárgyak erősítsék az EBH arculatát és a tárgy-, a forma- és a vizuális kultúra eszközeivel támo gassák a diszkriminációmentes szemléletmód megerő södését a fiatalok között és a mindennapokban. A pályá zati felhívás széles körű megismerése érdekében december 20. és január 17-e között három orszá gos rádióban játszottuk le a Váltsd valóra! rádióspotot. A dizájnpályázat díjátadó eseményére március 20-án Budapesten a Magyar Sajtóházban került sor. A szakmai zsűri a 49 beérkezett pályaműből 10 alko tó tervező munkáit választotta ki. A legjobbaknak ítélt munkákból időszakos önálló kiállítás nyílt a díjátadó helyszínén, 2014 nyarán pedig az anyagot vándorkiállí tás keretében hat országos fesztiválon mutattuk be. A nyertes pályaműveket a projekt megvalósította, sok szorosította és különböző rendezvényein népszerűsí tette velük a hatóságot. Az emblémázott tárgyak gyártá sával költséghatékony kommunikációs eszközök álltak a projekt rendelkezésére. A prevenció részeként korábbi rendezvényeinken az intézményi logót és szlogent használó, a hatósági tevé kenységet népszerűsítő és ismertségét tovább növelő tárgyakat készíttettünk és osztottunk. A dizájnpályázat alkotásaival lehetővé vált új, kortársak által kortársak nak tervezett vizuális kreatívok bevonása a vizuális, eszközalapú kommunikációba. Az új ar- 28

29 culatú eszközö ket, mint társadalmi céllal megjelenő hirdetési felülete ket használtuk különböző eseményeken. Az elérni kívánt célcsoporthoz és a prevencióhoz vá lasztott rendezvényi formához módszertanilag a kom munikációs eszközök és csatornák illeszkedtek leg hatékonyabban. A nyári ifjúsági fesztiválok, valamint a regionális fesztiválok résztvevői között ingyenesen terjesztett reklámhordozók (például logózott fényvisz szaverő pánt, hűtőmágnes, baseballsapka, vászontáska, tornazsák vagy póló) a tulajdonoson túl százas, illetve ezres nagyságrendben szólították meg a rendezvény, valamint a korosztály és a védett tulajdonságú csopor tok tagjait. Azonos tisztelettel rövidfilmpályázat március 5-én a hatóság Azonos tisztelettel cím mel sajtótájékoztatón hirdette meg rövidfilmpályázatát olyan amatőr alkotók részére, akik nem a filmszakmá ban dolgoznak. A pályázat célja az Egyenlő bánásmód mindenkit megillet! szlogen erősítése volt filmes eszközökkel, illetve az, hogy a művek ösztönözzenek a jogkövető magatartás kialakítására, és segítsék elő az egyenlő bánásmód követelményének megismerését, érvényesülését. A felhívás népszerűsítése érdekében január 27. és március 21. között három országos rádió sugározta az Azonos tisztelettel pályázat rá dióspotját. A rövidfilmpályázat díjátadó eseményét június 4-én tartottuk meg a Budapest Music Centerben. A pá lyázatra 32 alkotás érkezett, amelyből a szakmai zsűri 10 alkotó munkáját javasolta levetítésre. A nyertes pályaműveket két videómegosztó portálon is közzétet tük, továbbá honlapunkon is bárki számára elérhetőek szeptemberében a 10 legjobb filmet négy különbö ző rendezvényünkön vetítettük le. Meghívásos logópályázat Az EBH az előzetes terveknek megfelelően az ifjúsági képzőművészeti és a fiatal felnőttek számára hirdetett dizájn- és rövidfilmpályázatok termékeit kommuni kációs stratégiájában intézményi arculatváltásához is felhasználta, hogy prevenciós aktivitásaiban dinami kusabb, a diszkrimináció megelőzését is célzó formá tumban és tartalommal, fiatalos arculattal forduljon a kortárs generációk felé. 29

Egyenlő Bánásmód Hatóság Hírlevél. 2014. szeptember

Egyenlő Bánásmód Hatóság Hírlevél. 2014. szeptember Egyenlő Bánásmód Hatóság Hírlevél 2014. szeptember TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Tartalom Wéber Andrea: Az egyenlő bánásmóddal

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság mértéke fókuszban a nők, a romák és az LMBT-emberek

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság mértéke fókuszban a nők, a romák és az LMBT-emberek TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság mértéke fókuszban a nők, a romák és az LMBT-emberek

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS ÖSSZEGZÉS A RÉV Alapítvány által a munkáltatók körében végzett közvéleménykutatási akció eredményéről A közvéleménykutatási akció az Átmeneti Támogatás 2006/018-176.03.01 számú Civil szervezetek és az

Részletesebben

(Az adatok a budapesti adatokat nem jelenítik meg!)

(Az adatok a budapesti adatokat nem jelenítik meg!) Megyei egyenlõbánásmód-referensek ügyfélfogadási adatai kommunikáció, ügyfélfelégedettség-mérés, ügyfélforgalom 2009. szeptember 1. és 2015. január 31. közötti idõszakban (Az adatok a budapesti adatokat

Részletesebben

című kutatási projekt

című kutatási projekt Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 LMBT ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

A diszkrimináció elleni küzdelem folyamatai és eszközei a TÁMOP projektben Dr. Pánczél Márta EBH TÁMOP projektvezető

A diszkrimináció elleni küzdelem folyamatai és eszközei a TÁMOP projektben Dr. Pánczél Márta EBH TÁMOP projektvezető TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A diszkrimináció elleni küzdelem folyamatai és eszközei a TÁMOP-5.5.5 projektben Dr. Pánczél

Részletesebben

TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése

TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A diszkrimináció elleni küzdelem folyamatai és eszközei a TÁMOP-5.5.5. projektben Társadalmi

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

A projektkommunikáció hatása az Egyenlő Bánásmód Hatóság integritására Dr. Pánczél Márta EBH TÁMOP projektvezető

A projektkommunikáció hatása az Egyenlő Bánásmód Hatóság integritására Dr. Pánczél Márta EBH TÁMOP projektvezető TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A projektkommunikáció hatása az Egyenlő Bánásmód Hatóság integritására Dr. Pánczél Márta EBH

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

Közszolgálati innovációk, fejlesztések és eredmények a TÁMOP-5.5.5 projekt kereteiben

Közszolgálati innovációk, fejlesztések és eredmények a TÁMOP-5.5.5 projekt kereteiben TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Tapasztalatátadó 2013. május 16. Hotel Corvin 1093 Budapest, Angyal u. 31. Közszolgálati innovációk,

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY AZONOS TISZTELETTEL 2014. 03. 05.

SAJTÓKÖZLEMÉNY AZONOS TISZTELETTEL 2014. 03. 05. SAJTÓKÖZLEMÉNY AZONOS TISZTELETTEL 2014. 03. 05. Az Egyenl Bánásmód Hatóság Azonos tisztelettel címmel rövidfilmpályázatot hirdet olyan amat r alkotók részére, akik nem a filmszakmában dolgoznak. A pályázat

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Budapest 2008 Bevezetés A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS ÜZEMI TANÁCS E

MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS ÜZEMI TANÁCS E IPSOS ZRT. SORSZÁM BLOKKSZÁM 0 1 1 2 3 4 5 6 7 1096 BUDAPEST, THALY KÁLMÁN U. 39. MINTA: Nyilvántartási azonosító: 378-0001 8 MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS ÜZEMI TANÁCS E HELYSÉG: Budapest:...

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Az előítélet Előítéletesség ma, Magyarországon Krémer Ferenc: az előítéletről szóló minden elmélet csak adott korban és társadalomban igaz multikulturalizmus?

Részletesebben

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0077 Esélyegyenlőségi programok összehangolása a soproni járás területén Oktatás, gyermeknevelés: A kérdőívben a megkérdezettek közül nyolcvanöt fő a mintában résztvevő kétszázegy gyermekes család 42%-a jelezte, hogy oktatási területen tapasztalt mindennapi életében problémákat.

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Egyenlő bánásmód követelményének jogi szabályozása

Egyenlő bánásmód követelményének jogi szabályozása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Egyenlő bánásmód követelményének jogi szabályozása Előadó: dr. Berdár Valéria gyermekjogi képviselő 2014.05.16..

Részletesebben

Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Teremts esélyt magadnak és másoknak! Teremts esélyt magadnak és másoknak! Graczka Sylvia 2008. június 26., Budapest SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Az esélyegyenlőség fogalma Egyenlő bánásmód Az egyenlő bánásmódról szóló törvény

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT MTA Agrártudományi Kutatóközpont ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 0 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 ROMA ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

I. Bevezetés. II. Általános célok, etikai elvek A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE I. Bevezetés Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebetv.) alapelvi szinten

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

Az egyetem, az innováció és a társadalmi tőke kapcsolatáról a Pécsi Tudományegyetem példája és a déldunántúli vállalkozások véleménye alapján

Az egyetem, az innováció és a társadalmi tőke kapcsolatáról a Pécsi Tudományegyetem példája és a déldunántúli vállalkozások véleménye alapján Az egyetem, az innováció és a társadalmi tőke kapcsolatáról a Pécsi Tudományegyetem példája és a déldunántúli vállalkozások véleménye alapján SITÁNYI LÁSZLÓ Vállalkozói Innováció a Dunántúlon szakmai konferencia

Részletesebben

1./ A legkisebb bérek megállapításáról szóló évi Ajánlás (ILO 135. sz. Ajánlás, június 22., Genf)

1./ A legkisebb bérek megállapításáról szóló évi Ajánlás (ILO 135. sz. Ajánlás, június 22., Genf) Legkisebb munkabér megállapítása 1./ "A legkisebb munkabérek megállapítására vonatkozó eljárásról szóló 1928. évi Egyezmény"(ILO 26. sz. Egyezmény, 1928. június 16., Genf) kihírdette: 1932. évi XIX. tv.

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei A GVI elemzésében a legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási terveit vizsgálja. Az eredmények szerint

Részletesebben

2003. évi CXXV. törvény

2003. évi CXXV. törvény 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve,

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam?

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Disszeminációs műhely Erasmus+ projekteknek Tempus Közalapítvány Dr. Kuráth Gabriella Pécsi Tudományegyetem Miért? Kötelező - vállaltuk Lehetőség,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok 2. számú melléklet Oktatói munka hallgatói véleményezése 2016/2017-es tanév I. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország meghatározó felsőoktatási intézménye.

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013.

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. A Debreceni Művelődési Központ fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség érvényesítését a munkahelyi alkalmazottak körében. 2012-ben, esélyegyenlőségi felelőst

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság

I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A diszkrimináció elleni fellépés és az egyenlő bánásmód követelményének tudatosítása, társadalmi szemléletformálás. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola Esélyegyenlőségi Terve

A Szolnoki Főiskola Esélyegyenlőségi Terve A Szolnoki Főiskola Esélyegyenlőségi Terve 2013-2016 I. RÉSZ... 3 BEVEZETÉS... 3 AZ ET JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 AZ ET ELKÉSZÍTÉSE, ELFOGADÁSA, BEVEZETÉSE ÉS TARTALMA... 3 II. RÉSZ... 3 ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Nemzetközi jogi kitekintés Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban...

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... 11 1 A projekt szakmai értékeléséhez készítettünk egy olyan

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Benedek Elek Pedagógiai Kar 0 Ez az összesítés a/az Benedek Elek Pedagógiai Kar 0 elsőseinek

Részletesebben

SOMBEREK ÉS GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010-2015

SOMBEREK ÉS GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010-2015 SOMBEREK ÉS GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010-2015 Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzősége, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/A.

Részletesebben

ALDEBRŐ-TÓFALU KÖRJEGYZŐSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ALDEBRŐ-TÓFALU KÖRJEGYZŐSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ALDEBRŐ-TÓFALU KÖRJEGYZŐSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010-2015 Aldebrő-Tófalu Községek Körjegyzősége, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/A. -ának, és az Egyenlő bánásmódról

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015.

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. Szociológia mesterszak Pótfelvételi tájékoztató 2015. Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10! JELENTKEZNI LEHET: www.felvi.hu Részletes tájékoztató a képzésről:

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

A közép-kelet-európai országok lakóinak felkészültsége az Euro bevezetésére

A közép-kelet-európai országok lakóinak felkészültsége az Euro bevezetésére Közép-európai közvélemény: A közép-kelet-európai országok lakóinak felkészültsége az Euro bevezetésére A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása 2001. október

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

Hagyományok-Ízek-Régiók Program

Hagyományok-Ízek-Régiók Program Hagyományok-Ízek-Régiók Program Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Osztályvezető www.aki.gov.hu Terra Madre, a Hagyományos Élelmiszerek Napja

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

CAMPUS-LÉT A DEBRECENI EGYETEMEN: CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK Műhelykonferencia

CAMPUS-LÉT A DEBRECENI EGYETEMEN: CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK Műhelykonferencia CAMPUS-LÉT A DEBRECENI EGYETEMEN: CSOPORTOK ÉS CSOPORTKULTÚRÁK Műhelykonferencia Dr. Tóbiás László Társadalmi cselekvés ahogy egyetemisták gyakorolták és jövőjükben látják Interprofesszionális szemléletű

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon, munkaerőpiaci pozíciót befolyásoló tényezők

Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon, munkaerőpiaci pozíciót befolyásoló tényezők Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon, munkaerőpiaci pozíciót befolyásoló tényezők Matiscsákné dr. Lizák Marianna adjunktus 1 Két idézet mottóként "Ösvényt talán már sikerült vágnunk, de hogy út legyen, az

Részletesebben

Magyar Tolkien Társaság Alapítva 2002-ben

Magyar Tolkien Társaság Alapítva 2002-ben Tündék Törpök Emberek A Magyar Tolkien Társaság 2014. január 4-én J. R. R. Tolkien, a XX. század egyik legnagyobb írója, az utolérhetetlen mítoszteremtő és nyelvész életműve előtt tisztelegve, 122. születésnapja

Részletesebben

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról 1994 4. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán illetve annak jogelőd intézményében 199-ben indult az általános szociális munkások

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT TÁMOP 5.5.5: A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM A TÁRSADALMI SZEMLÉLETFORMÁLÁS ÉS A HATÓSÁGI MUNKA ERŐSÍTÉSE Simonovits Bori Budapest, 2010 A KUTATÁS TÉMÁJA

Részletesebben

A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára.

A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára. A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára. Olyan elsősorban cigány/roma származású hallgatókat keresünk, akik

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

STOP STD! -felelős szex

STOP STD! -felelős szex egészségügyi intézmények belvárosi orvosi centrum STOP STD! -felelős szex A Belvárosi Orvosi Centrum nemi gyógyász szakorvosai 2014-ben hozták létre a STOP STD! Felelős szex elnevezésű társadalmi felelősségvállalási

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra?

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra? Felmérés az iparkamarai szolgáltatásokról és díjakról kutatási jelentés A felmérés A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatok Országos Egyesülete 2015 március 3-a és 18-a között online felmérést

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Diplomán innen és diplomán túl Szent István Egyetem Gödöllő 2011. október 24. A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Kuráth Gabriella Németh Péter

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS WJLF TAVASZ

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS WJLF TAVASZ PEGAZUS DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ KUTATÁSOK A WJLF-EN DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS WJLF 2010. TAVASZ AKTÍV HALLGATÓK WJLF TKK KONZORCIUMI DPR KUTATÓCSOPORT KÉSZÜLT A TÁMOP 4.1.1 PÁLYÁZAT PEGAZUS DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2014/2015-ös tanév II. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2014/2015-ös tanév II. félév. Testnevelő tanárok Oktatói munka hallgatói véleményezése 2014/2015-ös tanév II. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország egyik meghatározó felsőoktatási intézménye. Emellett

Részletesebben

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra 2015 Tartalom Előzmények... 3 1. A pályázat célja... 3 2. Pályázók köre... 4 3. Pályázati részvétel feltételei... 4 4. Pályázat beadásának

Részletesebben

ültetés seating PÁLYÁZAT, 2007

ültetés seating PÁLYÁZAT, 2007 ültetés seating PÁLYÁZAT, 2007 Kik vagyunk? Lelkes fiatalok, akik érdeklôdnek a filmek, a mozivilág és a mûvészetek iránt. Célunk Felpezsdíteni a mûvészet és a film iránt érdeklôdô fiatalokat egy mûvészeti

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

HALLGATÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

HALLGATÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV HALLGATÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2015. március 31. TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet: Bevezető... 3 II. fejezet: Az Esélyegyenlőségi Terv célja és hatálya... 3 III. fejezet: Az Esélyegyenlőségi Terv és az egyenlő

Részletesebben

TÁMOP 5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése

TÁMOP 5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése TÁMOP 5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése 2 AZONOS TISZTELETTEL Az EBH TÁMOP 5.5.5/08/1 projekt zárókiadványa Az Egyenlő Bánásmód Hatóság

Részletesebben

Jelentés a NKE évi nyílt napi rendezvényein kitöltött kérdőívek alapján

Jelentés a NKE évi nyílt napi rendezvényein kitöltött kérdőívek alapján Jelentés a NKE 2016. évi nyílt napi rendezvényein kitöltött kérdőívek alapján 2016. év január hónapban, - a hagyományokhoz híven - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) ismét megtartotta a Nyílt Napok

Részletesebben