> Vidékfejlesztő' > Mit, miből, hogyan? > Zárkertek vagy kertes > Helyi élelmiszerfesztiválok Vidékfejlesztési házak rendszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "> Vidékfejlesztő' > Mit, miből, hogyan? > Zárkertek vagy kertes > Helyi élelmiszerfesztiválok Vidékfejlesztési házak rendszerek"

Átírás

1 ^ N A K V I Nem zeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet A FALU tél A vidékfejlesztők és környezetgazdák folyóirata tél XXIX. évfolyam M eg jelen és minden évszakban > Vidékfejlesztő' > Mit, miből, hogyan? > Zárkertek vagy kertes > Helyi élelmiszerfesztiválok Vidékfejlesztési házak rendszerek Program a gyakorlatban w w w.a g rarlap o k.h u

2 A FALU Alapítva: 1985 Alapító: Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. Tartalom Szerkesztő bizottság: Németh Tamás elnök Csatári Bálint Csonka-Takács Eszter Dinya László G. Fekete Éva Kovách Imre Ligetvári Ferenc M ezőszentgyörgyi Dávid Ónodi Gábor Podmaniczky László Szörényiné Kukorelli Irén Tóth Albert Szerkesztőség vezetője: Eperjesi Tamás Felelős szerkesztő: Dénes Zoltán Felelős kiadó: M ezőszentgyörgyi Dávid Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 1223 Budapest Park utca 2. Telefon: ISSN Kis Miklós Zsolt: Mit, miből, hogyan? Vidékfejlesztési Program Krebszné Gábor Tamara, Kujáni Katalin, Neubauerné Szatmári Zsuzsanna, Szabó Dorottya, Szabó Tibor, Tóth Katalin: Helyi élelmiszerrendszerek a gyakorlatban Eskulics György, Gelencsér Zsófia, Horváth Szilveszter, Siklósi Rozália, Szuromi Orsolya: A közösségek együttműködése segítheti a falvak megmaradását M egjelenik minden évszakban A borító és a belív képeinek forrása: Dénes Zoltán és

3 45 Gergye Rezső Vidékfejlesztő fesztiválok 67 Kohlheb Norbert, Podmaniczky László, Pirkó Béla, Centeri Csaba, Balázs Katalin, Grónás Viktor Új irányok a talaj- és vízvédelemben 55 Pócsi Gabriella Zárkertek vagy kertes házak? 77 Romvári Róbert A magyar tanyavilág villamosítása Az A falu szerzői és lektorai - a folyóirat újraindítása óta - díjazás nélkül végzik a munkájukat, ezzel járulnak hozzá a fenntartásához. A megjelent írásművek ezért csak a szerző, illetve a Kiadó hozzájárulásával használhatók fel.

4 Ш ÖSSZEFOGLALÓK A KÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE SEGÍTHETI A FALVAK MEGMARADÁSÁT Eskulics György - Gelencsér Zsófia - Horváth Szilveszter - Siklósi Rozália - Szuromi Orsolya Tanulmányunkban egy olyan kistelepülést mutatunk be, mely a Nógrád megyei palócság egyik leghíresebb népművészeti központjaként van számon tartva. Ám Rimóc nem csak erről lehet nevezetes, hanem jó példaként szolgálhat a helyi gazdaságfejlesztés tekintetében is. Az utóbbi két évtizedben több olyan kezdeményezés is megvalósult akár az élelmiszertermelés, akár az energiaellátás szempontjából, amely kiemelkedő jelentőséggel bír a település jövőjét illetően. Kutatásunk során főként arra kerestük a választ, hogy egy gazdag kulturális hagyományokkal rendelkező, ugyanakkor alapvetően hátrányos helyzetben lévő település, milyen eredményeket képes elérni az önellátás terén, valamint milyen tényezőknek köszönheti sikereit, illetve hiányosságait. Véleményünk szerint a helyi társadalom támogatása, aktív jelenléte nélkül esélytelen egy település számára önellátóvá válni, így azt is vizsgáltuk, hogy maguk a rimóciak, illetve a falu vezetése hogyan vesz részt ezen törekvésben, hogyan látják saját településük jelenlegi és jövőbeli helyzetét, problémáit, valamint mennyire vannak tudatában az önellátásra törekvés jelentőségével, eszközeivel és lehetőségeivel. ZÁRTKERTEK VAGY KERTES HÁZAK? Pócsi Gabriella A kertségek mindig is szerves részét képezték a településeknek. A zártkerteket - amelyeket m ásodik otthonoknak, a második gazdaság egy típusának, vagy egyszerűen kertségnek neveznek ben hozták létre, azon maradványföldek besorolására, amelyek valamely okból kifolyólag nem lehettek a nagyüzem i mezőgazdaság részesei. A kezdetben mezőgazdasági területek az 1980-as évekre egy komplex gazdasági-társadalmi térré váltak. Ezt követően jelentős visszaesés mutatkozik, szerepük és jelentőségük szinte teljesen megszűnik. Az ezredforduló határán újabb változások tapasztalhatóak: a hagyományos funkció mellett megjelennek új területhasználati módok, kiemelten a lakófunkció. Jelen publikáció célja bemutatni a zártkertek fejlődésének szakaszait, valamint aktuális társadalomföldrajzi sajátosságait Csongrád megye és Szeged példáján. 87

5 A FALU XXIX. ÉVF. 4. SZ. ÚJ IRÁNYOK A TALAJ- ÉS VÍZVÉDELEMBEN Grónás Viktor - Kohlheb Norbert - Podmaniczky László - Pirkó Béla - Centeri Csaba - Balázs Katalin A talaj- és vízvédelem mezőgazdaságot érintő kérdéseivel foglalkozva az elsődleges szenynyezők" (gazdálkodók és élelmiszer feldolgozók) szerepe kulcsfontosságú. A jogi eszközök ugyan jó irányba mutatnak, de nem elégségesek. Ezért a megoldás kulcsa" is a szennyezők kezében lehet leginkább. Ezért egy társadalmilag felelős attitűd megvalósulásával érdekeltté kell tenni őket abban, hogy egyfajta önkéntes kötelezettség vállalás keretében képesek legyenek megfelelni a hatályos jogszabályi elvárásoknak. M indez leginkább a különféle környezetbarát technológiák alkalmazásával érhető él. A cikk a talaj- és vízvédelem gyakorlatában alkalmazható eljárások mellett részletezi a szabványok szerepét a mezőgazdaságban, majd bemutatja a GuardEn (Guardians of Environment = környezet őrzői") szabvány célját, felépítését és működtetési lehetőségeit. A GuardEn-rendszer biztosítja az ún. "tiszta" technológiák és szabványok beépülését" az alapanyag előállításba és az élelmiszer feldolgozásba. Ezáltal képessé teszi a vállalkozásokat arra, hogy helyi akciók közreműködőiként részt vegyenek a talaj- és vízszennyezések megakadályozásában és felszámolásában. A MAGYAR TANYAVILÁG VILLAMOSTÁSA Romvári Róbert A tanyák teljes villam osítása régóta megoldatlan feladat. A XX. század m ásodik felében komoly erőfeszítéseket tettek a probléma megoldására, azonban napjainkban még mindig több ezer tanyán petróleumlámpával, gyertyával világítanak. A helyzet egyik megoldásaként említhető a Tanyafejlesztési Program (a továbbiakban: Program), amely a magyar tanyákon élő m integy külterületi lakos szám ára nyújthat fejlődési lehetőséget. A Magyar Kormány egyik nagy népszerűségnek örvendő programja során - a 2014-es évvel bezárólag - több mint 6,1 milliárd forint állami támogatást osztottak szét megközelítően 1100 nyertes pályázat között. Ebből az összegből több mint 800 millió forint jutott az elektromos hálózat nélküli tanyák villamosítására. 88

6 Ш SUMMARIES LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT BY AN EXAMPLE OF A DISADVANTAGED VILLAGE Eskulics György - Gelencsér Zsófia - Horváth Szilveszter - Siklósi Rozália - Szuromi Orsolya In our paper, we introduce a small settlement that is regarded as one of the most famous folk art centres of Palóc people (ethnic Hungarians in Northern Hungary and Slovakia with a distinctive dialect) in Nógrád County. But this is not the only reason that can make Rimóc famous but it can also be a good example for local economic development, too. In the last two decades, many initiatives have been realised in the field of either food production or energy supply that are highly important for the future of the village. In our study, we were mainly trying to find the answer to what kind of results can a settlement with rich cultural traditions but in basically a disadvantaged situation can achieve, what factors contribute to its successes or deficiencies. We think that it is impossible for a settlement to be self-sufficient without the support of local society, its active presence, therefore we also examined how the residents of Rimóc themselves and the leadership of the settlement participate in this effort, how they see the present and future situation, problems of their own village, how conscious they are about the significance, tools and opportunities of aspiring to self-sufficiency. HOBBY GARDENS OR HOUSE W ITH GARDEN? Pócsi Gabriella The gardens were always organic parts of the settlements. The small hobby gardens - also called second homes, another parts of the "second economy" or simple "gardenhood" - were established in The aim was to classify those leftover lands, which could not be the part of the large-scale economy. At the beginning, these areas were only agriculture lands, but by the 1980's they had become a complex economic and social space. After that there was a significant downturn, their role and significance have almost completely ceased to exist. At the edge of the millennium, we can experience new changes: beside the original function, new types of land use had appeared, mostly the residential function. The aim of this paper is to present the phases of small hobby garden development and to review the distinctive social geographic features of them by the example of Csongrád county and Szeged. 89

7 A FALU XXIX. ÉVF. 4. SZ. NEW PRACTICES IN SOIL AND WATER PROTECTION Grónás Viktor - Kohlheb Norbert - Podmaniczky László - Pirkó Béla - Centeri Csaba - Balázs Katalin The role of prime polluters (farmers and agro-food industry companies) in soil and water pollution from agriculture is inevitable. The "keys of the solution" could be in the hands of Polluters (local enterprises) themselves. They need to be driven towards a Socially Responsible attitude, expressed through self-commitment regarding meeting and exceeding the requirements of relevant legislation or practices, by employing environmentally friendly production practices. The article gives an overview of the practices of soil and water protection, details the role of standards in agriculture and presents the objectives, structure and operation possibilities of the GuardEn (Guardians of Environment) Standard. The GuardEn system helps the adoption and application of relevant "clean" standards, codes and practices in the production processes. As a result it enables agri-food businesses to act as participants in local level collaborative strategies for preventive and corrective action against soil and water pollution. ELECTRICAL POWER SUPPLY OF HUNGARIAN FARMSTEADS Romvári Róbert The present state of electrical power supply of Hungarian farmsteads ("tanya") was reviewed in this publication. First this unique type of settlement, than the potential electric current producing renewable energy sources were described with special regards to the available solar energy in the Great Plan. The results of Farmstead Development Programs (FDP) were summarized by data sheets and maps in case of shelf governments and individuals. According the author the complex development programs (e.g. FDP) are able to manage the special demands of farmstead regions of our country. Based on the facts and data were showed it can be concluded that more support and development funds are needed to improve the basic service level and poor infrastructure. 90

8 Szerzők Balázs Katalin Centeri Csaba Dr. Kujáni Katalin Eskulics György Gelencsér Zsófia Gergye Rezső Grónás Viktor Horváth Szilveszter Kis Miklós Zsolt Kohlheb Norbert Krebszné Gábor Tamara Neubauerné Szatmári Zsuzsa Pirkó Béla Pócsi Gabriella Podmaniczky László Romvári Róbert Siklósi Rozália Szabó Tibor Szuromi Orsolya Tóth Katalin környezetttudományi PhD, Szent István Egyetem, környezetttudományi PhD, Szent István Egyetem, szakreferens, Földművelésügyi Minisztérium geográfus humánökológus igazgató, Nagy Gáspár, Kulturális Központ környezetttudományi PhD, Szent István Egyetem, geográfus, településfejlesztési menedzser államtitkár, Mniszterelnökség agrár- és vidékfejlesztési államtitkárság közgazdaságtudományi PhD, Szent István Egyetem, nemzetközi kapcsolattartó, Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezető, Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület környezetgazdálkodási mérnök MSc, Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal, Talajvédelmi Osztály Phd-hallgató, SZTE TTIK Földtudományi Doktori Iskola közgazdaságtudományi PhD, Szent István Egyetem, PhD hallgató, Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola geográfus, humánökológus munkaszervezet vezető, Zala Termálvölgye Egyesület geográfus, humánökológus hallgató, ELTE Humánökológia mesterszak

A vidékfejlesztők és környezetgazdák folyóirata

A vidékfejlesztők és környezetgazdák folyóirata ^ A 1 Л \ # 1 Nemzeti Agrárszaktanácsadásí, I N M I W I lt Képzési és Vidékfejlesztési Intézet M A vidékfejlesztők és környezetgazdák folyóirata 20 1 3. ŐSZ X X V III. évfolyam > Aprófalvak környezeti

Részletesebben

A vidékfejlesztők és környezetgazdák folyóirata

A vidékfejlesztők és környezetgazdák folyóirata Nemzeti Agrárszaktanácsadási, ^ NAKVI Képzési és Vidékfejlesztési Intézet A vidékfejlesztők és környezetgazdák folyóirata 2013. nyár XXVIII. évfolyam Megjelenés minden évszakban >A Vidéki térségek újraalakításának

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei VI. évfolyam 3 4. szám (No. 16 17.) SZEGED 2014 TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

Részletesebben

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia Volume 5 Issue 2 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia 2013 DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 2 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

Absztraktok Abstracts

Absztraktok Abstracts Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2011. november 11-13.,

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION 2015 JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION 3 (2) Károly Róbert College 1 HUNGARY 2 Chief Editor / Főszerkesztő Takácsné György Katalin Editor / Felelős szerkesztő Csernák József Chair of the Editorial

Részletesebben

PREDICTABILITY AND COMPETITIVENESS KISZÁMÍTHATÓSÁG ÉS VERSENYKÉPESSÉG. The Annual Report of the Hungarian European Business Council

PREDICTABILITY AND COMPETITIVENESS KISZÁMÍTHATÓSÁG ÉS VERSENYKÉPESSÉG. The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2011 PREDICTABILITY AND COMPETITIVENESS The Annual Report of the Hungarian European Business Council KISZÁMÍTHATÓSÁG ÉS VERSENYKÉPESSÉG A Magyar Európai Üzleti Tanács 13 éves jelentése Years H E B C R

Részletesebben

Gyöngyös, 2013. november 13.

Gyöngyös, 2013. november 13. Gyöngyös, 2013. november 13. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2013. november 13. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA Tudományos Diákköri Tanács Elnök:

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Egy rövid szünet után bővített kiadással jelentkezik a Biohulladék Magazin legújabb száma, amelyet szeretettel ajánlok szíves figyelmükbe.

Részletesebben

AGRÁRINFORMATIKA FOLYÓIRAT JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS

AGRÁRINFORMATIKA FOLYÓIRAT JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS AGRÁRINFORMATIKA FOLYÓIRAT JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS 2012. Vol. 3, No. 1 ISSN 2061-862X http://journal.magisz.org Agrárinformatika / Agricultural Informatics (2012) Vol. 3, No. 1 Agrárinformatika

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Reményeink szerint a Biohulladék Magazin legújabb számának összeállításával bizonyítani tudjuk kedves olvasóinknak, hogy a lap legfontosabb

Részletesebben

Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika. Békéscsaba,2013.

Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika. Békéscsaba,2013. Kitekintés-Perspective Magyar-román-szlovákperiodika Békéscsaba,2013. Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK WHO WE ARE PROUD OF

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK WHO WE ARE PROUD OF AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK WHO WE ARE PROUD OF HALLGATÓINK A KUTATÁSBAN OUR STUDENTS IN RESEARCH Kedves Olvasó! A Károly Róbert Főiskola jogelőd intézményeiben elsősorban agrártudományi területen kezdődő

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

klenen 15 PROGRAMFÜZET Energiahatékonysági mintaprojektek bemutatása, tapasztalatcsere és az előadások összefoglalói

klenen 15 PROGRAMFÜZET Energiahatékonysági mintaprojektek bemutatása, tapasztalatcsere és az előadások összefoglalói klenen 15 PROGRAMFÜZET és az előadások összefoglalói Osszuk meg tapasztalatainkat, dolgozzunk együtt a természet egyensúlyának megôrzéséért Energiahatékonysági mintaprojektek bemutatása, tapasztalatcsere

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2014. tavasz) REZÜMÉKÖTET

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2014. tavasz) REZÜMÉKÖTET Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2014. tavasz) REZÜMÉKÖTET A.indd 1 2014.04.22. 13:45:42 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia

Részletesebben

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE INVESTING IN OUR FUTURE 2003. partnerek segítették a megvalósítást. Az ózdi csoportokhoz hamarosan hajdúböszörményi és 2002. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. nov. dec. g in Tr én g in g in Tr én ni ng Tr é g in Sz ilv ad ra d ár ás v en a ra d vá vá ás ás ilv ilv Sz Sz ko lc is M st ás du l in da pe Bu

Részletesebben

A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése

A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése EU & GOVERNMENT SERVICES A KIOP állati hulladék kezelése intézkedés értékelése 2008. december 8. ADVISORY 1 TARTALOM 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1. Az intézkedés fejlesztéspolitikai megalapozottsága...

Részletesebben

Éves Jelentés 2007 Annual report 2007

Éves Jelentés 2007 Annual report 2007 Éves Jelentés 2007 Annual report 2007 Tartalomjegyzék table of content 2 Tartalomjegyzék Table of content 4 Köszöntő Greetings 5 Az Igazgatóság tagjai Members of the Board of Directors A Felügyelô Bizottság

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies HUNGARY ACCESSING THE EU The win-win business experience of HEBC companies MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN A Magyar EU Bôvítési Üzleti Tanács tagvállalatainak üzleti tapasztalatai CONTENTS

Részletesebben

dr. Farkas Csamangó Erika A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai

dr. Farkas Csamangó Erika A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEK dr. Farkas Csamangó Erika A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai Témavezető: Dr. Bobvos Pál CSc.

Részletesebben

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai koncepció 2014-2020 Készítette: DDRFÜ Nonprofit Kft. 2013 1 PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai

Részletesebben

Karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Központ

Karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Központ Karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Központ ÉAOP-1.1.1/C-12-k-2012-0002 Karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Központ Tisztelt Olvasó! Nagy örömünkre szolgál, hogy az a tudás és tapasztalat, amely

Részletesebben

Európai Duna Régió Stratégia. European Danube Region Strategy. különszám / special edition 2009 / 1.

Európai Duna Régió Stratégia. European Danube Region Strategy. különszám / special edition 2009 / 1. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia A partnerség szerepe

Részletesebben