38. Ócsai Kulturális Napok. Választás I. Ócsai Juhfesztivál. Ócsa Város Önkormányzatának lapja május.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "38. Ócsai Kulturális Napok. Választás 2014. I. Ócsai Juhfesztivál. Ócsa Város Önkormányzatának lapja. 2014. május."

Átírás

1 Ócsa Város Önkormányzatának lapja május 38. Ócsai Kulturális Napok Részletes program Választás 2014 Információk, eredmények I. Ócsai Juhfesztivál Képes beszámoló forrás: Dormány Foto Studio

2

3 Önkormányzati hírek 3 Fogadóóra Gyermekjátékok, játszótéri elemek kerülnek kihelyezésre Ócsa több pontján májusban. A közelgő gyermeknap alkalmából szeretné a városvezetés megörvendeztetni az ócsai gyerekeket és szüleiket ezekkel a színes, fejlesztő eszközökkel. Számos szabadidős program is várja a helyieket az előttünk álló hónapban, ezekről a rendezvényekről kérdeztük Bukodi Károly polgármestert: Nemcsak a játszótér eszközparjka bővül a következő hetekben, hanem más helyszíneken is új játékok várják majd a helyi gyermekeket. Hol és mikortól lehet ezeket használni? B.K.: A Köztársaság téri játszótéren ez idáig nem volt hinta, többen jelezték, hogy a gyerekek egészen kicsi kortól nagy örömmel használnák. Hamarosan tehát egy két hintával rendelkező fajátékot helyezünk itt el. Mindkét óvodát megörvendeztetjük egy-egy nagyobb méretű, színes, modern játszóelemmel. Többek között csúszdán, mászófalon mozoghatnak majd az ovisok az udvarokon, illetve egy körbe ülős, ún. teknős hinta is gazdagítja a játékparkot. Az Egressy Gábor Szabadidő - központ kerthelysége szintén bővül egy nagy méretű játékkal, mászókával, csúszdával felszerelve, így a Bajcsy-Zsilinszky utcán sétálók vagy a szabadidőközpont rendezvényein, klubnapjain résztvevő gyerekek is játszhatnak majd itt. Május végén megrende zésre kerül immár 38. alkalommal az Ócsai Kulturális Napok. Melyik programot aján laná, emelné ki a ren dezvények közül? B.K.: Rendkívül változatos, minden korosztályt megszólító program sorozatot állítottak idén össze a szervezők május 23. és június 1-je között, nehéz lenne közülük egyet kiemelni. Ha már a gyerekeket említettük az imént, akkor a május 25-ei városi gyereknap véleményem szerint kihagyhatatlan, ingyenes program. Jön a Kaláka, lesz óriási játszóház és sok finomság. Bíztatok minden ócsait, látogasson el minél több eseményre, egy valódi kulturális kavalkád, zenei, gasztronómiai, képzőművészeti élmények helyszíne lesz a város május utolsó hetében! (Részletes program a 8-9. oldalakon a szerk.) Június 4-e a trianoni békeszerződés aláírásá nak évfordulója, a Nem zeti Összetartozás Napja. Ez alkalomból ünnepségre várja a helyieket az önkormányzat. B.K.: Az emléknap egy részt lehetőséget ad arra, hogy megemlékezzünk Trianonról, az akkori veszteségekről, másrészt ezen az évfordulón fontosnak tartom megmutatni azt is, hogy bár külső hatalmak elválasztották, szétszabdalták az országot, ma, 2014-ben a magyar nyelv, a gyökereink, a közösen szervezett programok, az intenzíven ápolt kapcsolatok mind-mind összetartó erővel bírnak. Az ócsai Székelykapu Baráti Társasággal közös szervezésben ezért egy megemlékező ünnepségen látjuk vendégül a palásti testvértelepülésünkről érkezőket. A műsor keretében a Bolyai téri Székelykapunál két faragott pad is kihelyezésre kerül, továbbá június 7-én Sporttal a magyarságért elnevezéssel egész napos labdarúgótornát tartunk a sportpályán helyi és határon túli csapatok részvételével.

4 4 Önkormányzati hírek A testületi ülésen történt Április 30-án tartotta soron következő ülését Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodája minden év áprilisában beszámolót terjeszt a Képviselő-testület elé az előző évi önkormányzati adózás tapasztalatairól. A 2013-as adóigazgatási és adóbeszedési tevékenység kapcsán az elemzés kitért arra, hogy helyi adó körében az Önkormányzat kommunális adót, iparűzési adót, építményadót és idegenforgalmi adót szedett. Legnagyobb adóbevétel az iparűzési adóból származott: Ft. Építményadó címén 21,3 millió, kommunális adó formájában 25,5 millió Ft befizetés történt a tavalyi évben. Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. és az Egressy Gábor Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosaként a testület elfogadta a társaságok évi gazdasági eredményről szóló mérlegbeszámolóit, és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot. Módosították a képviselők a évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.15.) számú önkormányzati rendeletet. A módosításokat a központi intézkedések, az egyes átvett pénzeszközök, illetve a kapott támogatások, valamint a beruházásokra felhasznált tartalékok tették szükségessé. Elfogadta továbbá a testület a évi gazdálkodásról szóló beszámolót. A városvezetés az alapfeladatok ellátását maradéktalanul teljesítette. A hitelek állam általi 70 %-os adósság-konszolidációja is kedvező feltételeket teremtett, hiszen éves szinten közel 80 millió forint szabadon felhasználható pénzeszköz maradt az Önkormányzatnál. Az iskolák állami átvételéből adódóan a pedagógusok bére, valamint annak járulékai, illetve a szakmai kiadások 2013-ban már nem terhelték a költségvetést, illetve a saját bevételek jelentős részét kitevő helyi adóbevétel 2013-ban is nagy mértékben hozzájárult a biztonságos feladatellátáshoz. Szükségessé vált a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítása. Elsősorban felsőbb szabályozásban bekövetkezett változások, illetve a temető nyitvatartási rendjének módosítására vonatkozó igény adott erre okot. Ennek értelmében nyári időszámítás esetén óráig, téli időszámítás esetén óráig, november 1-én óráig tart nyitva a temető. Azon személy, aki a rendeletben meghatározott nyitvatartási időn túl bemegy, vagy a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás ellenére a temetőből nem hajlandó távozni, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a fokozatosság elvét követve először figyelmeztetéssel, majd ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. Az alsópakonyi Szociális Lakópark közterületeinek rende zésével a Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t bízta meg az Önkormányzat. Közmunka program keretében folytatódik a játszótér kialakításának folytatása, a vízelvezető árkok stabilizálása, a közterületek fásítása. Hozzájárulását adta a Képviselő-testület az FCI-FirstCom Internet Kft. számára optikai légkábel hálózat tervezett megépítésére, illetve felkérte a polgármestert, hogy a főépítész bevonásával vizsgálja meg a tervezett fejlesztés telepü- lésképre történő hatását, az ajánlatban szereplő térfigyelő kamerák telepítését és üzemeltetésének feltételeit. A Kft. fő tevékenysége a lakossági internet, IpTv és a telefonszolgáltatás. A cég a kiépítést saját költségen végezné el a város bel- és külterületén, ill. a lakóparkban. A cél egy olyan szélessávú internet és digitális IpTv szolgáltatás kiépítése, amely megfelel a mai kor követelményeinek, lakossági igényeinek. A kábel hálózat kiépítése a közbiztonság javítását is eredményezné, ugyanis a kft térfigyelő kamerából álló hálózatot adna át a fejlesztés kíséretében. Új vállalkozást bízott meg az Önkormányzat a gyepmesteri fel adatok hatékonyabb ellátására. Május 5-től a Bugyin és Daba son is tevékenységet végző Töves-Gold Magánnyomozó és Állat mentő Kft. munkatársai fogják be és szállítják el a kóbor állatokat Ócsáról. Ezidáig a Polisz Kft. végezte a gyepmesteri teendőket, de lakossági bejelentések alapján, ill. a Közterület-felügyelet meglátása szerint sem megfelelően végezték el a munkát. Sok helyen (pl. élelmiszer áruházak előtt) kutyacsapatokkal lehet találkozni és mindennaposak a bejelentések kóbor állatok miatt. A döntésnél fontos szempont volt a Töves-Gold Kft. olcsóbb árajánlata is. Az Ócsa Város Új Településfejlesztési Koncepciójának, Tele - pülésszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének mint legalacsonyabb összegű ajánlatot tevőt a testület a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.-t hirdette ki. Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola és a Bolyai János Gimnázium az elmúlt időszakban többször fordult anyagi segítségért a Képviselő-testülethez. Mivel a jövőben várhatóak hasonló jellegű kérések ezért a képviselők határoztak arról, hogy az iskolák alapítványai kapják meg az intézmények tanítási időn túli helyiséghasznosításból származó bevételeit. Az intézmények a támogatást kizárólag az alapító okiratban foglaltak szerinti célokra használhatják fel, és minden év június 30-ig, illetve december 31-ig el kell számolniuk vele. (2013-ban a terembérlet az általános iskolában Ft, a gimnáziumban Ft volt.) Újra falugazdászhoz fordulhatnak a gazdálkodók Április 16-tól ismét falugazdászhoz fordulhatnak kérdéseikkel, problémáikkal a helyi gazdálkodók. Szabados Gábor az Ócsai Polgármesteri Hivatal nagytermében szerdánként 8:00 16:00 óra között, péntekenként 8:00 12:00 óra között tart ügyfélfogadási időt. Tel.: Ócsa Város Önkormányzata

5 Választás Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK évi választását. RAJTAD MÚLIK! TE VÁLASZTOD MEG EURÓPA DÖNTÉSHOZÓIT. A szavazás napja: május 25. A szavazás 6.00 órától óráig tart. TRISH, VÁLLALKOZÓ TOM, GAZDA RICARDO, NYUGDÍJAS Névjegyzék A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről értesítőt kapnak. A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg. Az Európai Unió más tagállamának választópolgára ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik május 9-ig kérheti a névjegyzékbe vételt a helyi választási iroda vezetőjétől. MAGDALÉNA, GYÁRI MUNKÁS JENS ÉS SEDSEL, DIZÁJNEREK RUDI ÉS WEGENE, FIATAL PÁR DINA, VADIMIS, MATVEJS ÉS KSENIJA, CSALÁD Ajánlás A választójoggal rendelkező választópolgár április 22-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet. A listaállításhoz legalább választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Egy választópolgár több listát is ajánlhat. ALIKI, DIÁK Szavazás A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt május 17-én 16 óráig, átjelentkezést május 23-án 16 óráig lehet kérni a oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától. Szavazni egy listára lehet. Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a weboldalt. Nemzeti Választási Iroda Országgyűlési képviselő választás 2014 eredmények PEST megye 11.számú egyéni választókerület (Dabas) eredménye: 1. Pánczél Károly FIDESZ-KDNP (48,37% kapott érvényes szavazat) 2. Dr. Bakó Krisztina Katalin MSZP-EGYÜTT-DK-PM- MLP (23.44 % kapott érvényes szavazat) 3. Zábrácki László JOBBIK (20.6 % kapott érvényes szavazat) Ócsa városában az országgyűlési képviselő választások helyi eredménye: 1. Pánczél Károly FIDESZ-KDNP (2.150 kapott érvényes szavazat) 2. Zábrácki László JOBBIK (964 kapott érvényes szavazat) 3. Dr. Bakó Krisztina Katalin - MSZP-EGYÜTT-DK-PM- MLP (868 kapott érvényes szavazat) 4. Zagyva Gabriella LMP (155 kapott érvényes szavazat) 5. Dankó Géza SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI (17 kapott érvényes szavazat) 6. Orosz István Gábor EGYÜTT 2014 PÁRT (15 kapott érvényes szavazat) 7. Marján Péter György JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA KÖZÖSSÉG (12 kapott érvényes szavazat) 8. Székely Orsolya SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYAR- ORSZÁGÉRT PÁRT (12 kapott érvényes szavazat) 9. Kreisz Katalin Erzsébet ÖSSZEFOGÁS PÁRT (7 kapott érvényes szavazat) 10. Lakos Veronika SZOCIÁLDEMOKRATÁK MAGYAR POLGÁRI PÁRTJA (7 kapott érvényes szavazat) 11. Szentes János SZABAD VÁLASZTÓK PÁRTJA (7 kapott érvényes szavazat) 12. Rapcsák Győző ELÉGEDETLENEK PÁRTJA (2 kapott érvényes szavazat) 13. Bódiné Berényi Ágnes EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT (0 kapott érvényes szavazat) 14. Zsigár József ÚJ DIMENZIÓ PÁRT (0 kapott érvényes szavazat) Forrás: Helyi Választási Iroda/www.valasztas.hu

6 6 Rendezvények Húsvét az Ócsai Tájházban Mézes Húsvét elnevezéssel ünnepi programokra várta a Tájház az ócsaiakat és a környékbeli településekről érkező vendégeket április 20-án, vasárnap. A nap során a Csévharaszti Néptánc Csoport tavaszköszöntő műsora idézte fel a régi népi hagyományokat, melyek közül nem hiányozhatott a lányok vödörből való locsolása és a téltemető kiszebáb égetése sem. Állatsimogató, birkanyírás és tojásfestés bemutató, valamint a Pompás Napok és a Dal-Mese- Műhely közreműködésével gyermek foglalkozások, játékok várták az érdeklődőket. A húsvéti hangulat megkoronázásaként Szelesné Kása Ilona tojásfestő népművész Hímesúton című kiállításának megnyitóján gyönyörű, művészi gonddal megfestett tojások kerültek bemutatásra. Húsvét vasárnapján ezek a nagyszerűen összeválogatott programok igazi kellemes időtöltést biztosítottak mindenki számára. forrás: M.A., Dormány Foto Studio Tájházak napja Népviselet Az ócsai népviselettel ismerkedhettek meg április 26-án szombaton a Tájház látogatói. Terítékre kerültek a menyecskekendő megkötésének fortélyai, készültek ócsai mintával drukkolt zsebkendők. Viselet-bemutató, gyerekeknek hímzés, rongybaba-készítés, kékfestő mintázás volt a program. Mundrusz Anett kékfestői a 21. századi ruhatárban mutatták be a népviselet formáit. Az Ócsai Népdalkör és a Küstörgő Néptánccsoport előadásai több alkalommal színesítették a rendezvényt, melynek társszervezője az Ócsai Polgári Kulturális Egyesület volt. forrás: M.A.

7 Rendezvények 7 I. Ócsai Juhfesztivál Igazi családi programot kínált az első alkalommal megrendezett ócsai juhfesztivál május első napján a helyieknek, a közeli s távolabbi településekről hozzánk érkezőknek. Már korán reggel lovaskocsis rezesbanda ébresztette az ócsaiakat, tudtára adva mindenkinek, hogy a juhfesztivál programjaira érdemes kilátogatni. Hamarosan sokasodtak a főzősátrak, a gőzölgő bográcsok, elkezdődött a főzőversenyre benevezett ételek, pörköltek, levesek elkészítése. A fesztivált Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke és Bukodi Károly polgármester nyitották meg. A nap folyamán számos színes programot tekinthetett meg a nagyérdemű: műsort adott az Ócsai Népdalkör, a Küstörgő Néptánccsoport, az Apor Kató Néptánc Ropó Együttes, szólt a nóta ebédkor, s délután is Zsuzsa Mihállyal, Madarász Katalinnal, Tarnai Kiss Lászlóval. A gyerekek lovaskocsikázhattak, állatokat simogathattak, volt ugrálóvár, arcfestés, kézműveskedés. A felnőttek egészségügyi állapotfelmérésen vehettek részt, nézelődhettek a kirakodóvásárban, majd délután sor került a birkafőző- és sajtverseny eredményhirdetésére is. Hagyományőrző szándékkel hívták életre a programsorozatot Radics József és Rácz János főszervezők, kívánjuk, hogy az első sikeres rendezvényt még további nagyon sok fesztivál kövesse a következő években! A rendezvény támogatói voltak: Ócsa Város Önkormányzata Hunland Trade Kft. Avas-Speed Kft. Agribands Europe Hungary Zrt. Örkényi Takarékszövetkezet Ócsai Kirendeltség Barizskert Kft. Virág Ferenc Ordasi Károly Gudmon Pál K+K Kft. Üzemanyagtöltő Állomás Piramis Divat Potom Diszkont Szabó Béni Sponga Károly Kerepeczki Ferenc Sarokház Étterem Kati Virág Gere Imre és családja Köszönjük! Zeolit Tüzép Erzsike Virágbolt Kerekes Virágbolt Creativ Papyrus Fóris Lajos és neje Reál Inárcs Szíves ABC Apró Farm Minta Gazdaság Nagy László Alsónémedi Sebők Mihály Nagy László Eger Filó és Társai Bt. Nyulas Pál Takács Zsolt Vackor 971 Bt. Inter-Pohor Kft. KIS2 Trans Máté Mihály forrás: M.A., Dormány Foto Studio

8 38. MÁJUS 23. (péntek) zongora Egressy Galéria. ingyenes. Megnyitja Bukodi Károly, Ócsa város polgármestere. Beszédet mond Pánczél Károly, Bemutató film a 38. Ócsai Kulturális Napok programjairól. Iskola 2/b osztályos tanulói. Fogarassy Melitta.,, álló a capella é ingyenes. MÁJUS 24. (szombat) Fehér Eszter, Nagy Attila, Ifj.Déki Lakatos Sándor és cigányzenekara Ft. MÁJUS 25. (vasárnap) palacsinta és sok meglepetés vár koncertje a színházteremben JÁTSZÓHÁZ - Magyarország legnagyobb, felfújható, mobil játszóháza autóverseny-szimulátorok átadója a kávézó udvarán Pompás Táncház a színházteremben ingyenes. MÁJUS 26. A Vakok és Gyengénlátók segítségével játékos foglalkozás keretében ismerhetik meg az általános iskola és gimnázium tanulói a MÁJUS 27. (kedd) színházterme. szervezésében Vendég Korda Endre, látvány- és pirotechnikus, akivel a filmkészítés ingyenes.

9 MÁJUS 30. (péntek) Ócsai - Bazsalicska Citerazenekar, ingyenes. MÁJUS 31. (szombat) JÚNIUS 1. (vasárnap) Megnyitja Nt. Hantos Péter, református lelkipásztor. szeptember 30-ig. Händel: Messiás (részletek) Vezényel Oláh Gábor, karnagy. ingyenes. a Kálvin-házban. megnyitója Fellép a Salon Brass Kvintett. Ócsai Tájház. ingyenes. az egyes borokhoz kapcsolódó gasztronómiai fogások bemutatása és kóstolása Az ételek Horváth Károly (Falat) Galambos Dorina és a Mrs. Columbo Ft. Asztalfoglalás: J Információ és jegyrendelés: A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 2364, Ócsa, Bajcsy-Zs.u

10

11 Rendezvények 11 A PARASPORTNAP NEM PARA! Megmutattuk ismét, hogyan tudnak együtt sportolni, versenyezni a fogyatékkal élők és az egészségesek. A fogyatékos emberek számára a sport a társadalmi élet fontos részét is jelenti. A képességeik bemutatása, elismertetése elősegíti a társadalmi elfogadottságukat. Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete tizenhatodik A alka lommal szervezte meg a Regionális Parasportnapot április 12-én, a rendezvény helyszíne most is a Halászy Károly Általános Iskola sportcsarnoka volt. Az idei rendezvényt Bukodi Károly polgármester úr nyitotta meg, majd üdvözölte a megjelenteket Pánczél Károly országgyűlési képviselő, a rendezvény védnöke, és Dr. Chikán Csaba, a MEOSZ alelnöke is. Rövid bemelegítő torna után a Kangoo-s lányok szédületes bemutatóját és a Fiesta Tánccsoport fergeteges műsorát követően elkezdődhettek a játékok. Spák tanár úr ötletgazdag feladatai az érzékenyítés megtapasztalását szolgálták. A résztvevők kipróbálhatták a kerekesszékben való szlalomozást, a bekötött szemmel végzett tájékozódást, a labdaadogatást, stb. A nap folyamán az 1 perc és nyersz televíziós játékhoz hasonlóan különböző ügyességi versenyekre nevezhettek be a sportnapra ellátogatók, akik időben teljesítettek, parajegyet kaptak. A Parabazárban nagy volt az érdeklődés, értékes nyereménytárgyak közül választhatott mindenki. Ebédre elkészült Ponyiczki Laci három nagyüstben főzött ínycsiklandozó marhapörköltje, amellyel egy kis várakozással ugyan, de az asszonyok gyors felszolgálása során mindenki csillapíthatta éhségét. Ebéd után a ROLL DANCE Budapest Kerekes székes Kombi Táncegyüttes műsorát csodálhattuk meg ismét, nagy sikert arattak az új táncokkal. A vendégek véget nem érő tapsa után a közönséget is bevonták a táncukba. Végül tombolasorsolással további esély nyílt a nyerés lehetőségére. Sokan évek óta nem mozdultak ki kényszerű környezetükből. Öröm volt látni a régiek között új arcokat is. Így nekik is mód nyílt megismerni sorstársaikat, akiknek talán már könnyebb a megmérettetés. A szervezők és az adományozók kb. 300 fő részére teremtettek lehetőséget arra, hogy forrás: Dormány Foto Studio az egészséges és sérült emberek a játékban és a sportban is összemérjék képességeiket. Köszönjük támogatóinknak, hogy fontosnak tartották a fogyatékkal élők segítését: 1. Ócsa Város Önkormányzata 2. Meosz 3. Pánczél Károly 4. Mettex Kft. 5. Obo Betterman Hungary Kft. 6. Ponyiczki László 7. Nagév Cink Kft. 8. Bugyi Nagyközség Önkormányzata 9. Ócsai Malom Kft. 10. Ignácz Bea, Humanitás 11. Potom Diszkont 12. Puncs Bazár (Teke Klub Helyén) 13. Játékok Háza 14. Hegyikristály Ajándék és Virágbolt 15. Kardos Zoltán 16. Gedai Patika Bt., Inárcs 17. Emté Ker. Szolg. Bt. 18. R+R Kft. 19. Bori Antalné 20. Átrium Idősek Otthona, Dabas 21. F1 Gumi és Futómű Kft. 22. Dossáné Vígh Katalin 23. Gálné Vígh Mariann 24. Reál Élelmiszerbolt, Ócsa 25. Kecskés Ferencné 26. Ruppné Molnár Katalin 27. Pillerné Doboróczki Ildikó 28. Leon Pékség Olyan adományozónk is volt, aki neve elhallgatását kérte, pedig a színvonalas vendéglátás nélküle nem valósulhatott volna meg. Természetesen nemcsak az anyagi erőforrások, hanem a szervezésben résztvevők (Spák tanár úr koordinálásával segítők, tagok, pártoló tagok, a gimnázium önkéntes tanulói stb.) pozitív hozzáállása, segítő szándéka nélkül sem tudtuk volna létrehozni a programokat. Úgy gondoljuk, ez a sportrendezvény is példa arra, hogy másként, másképpen is lehet élni. A nyomasztó hétköznapok mellé derűs, élményekben gazdag napot lehet varázsolni, új erőt lehet adni az önértékeléshez, az önbecsüléshez, s az elért siker nyomán további célokat lehet kitűzni. Csernák Vilmosné, MÓE elnök Költészet Napja a könyvtárban Egész napos programot állítottak össze a Falu Tamás Városi Könyvtár munkatársai április 11-én pénteken, József Attila születésének évfordulóján. Délelőtt a legkisebbek, óvodás csoportok látogattak el a könyvtárba, s mondtak el számos verset, többek között József Attila és Falu Tamás tollából. Viszonzásképpen Virág Miklós költő és Kerékgyártó Lászlóné rendszeres résztvevője és díjazottja a Falu Tamás Szavalóversenynek szavaltak gyermekverseket. A délután az általános iskolások, a gimnazisták és a felnőtt korosztály részvételével telt. Volt, aki saját szerzeményével örvendeztette meg a közönséget. Több órán keresztül hangoztak fel a hazai irodalom gyöngyszemei, méltón megemlékezve a magyar költészet csodálatos sokszínűségéről. forrás: M.A.

12 12 Egyházak hírei Egyházak májusi programjai Ócsai Református Egyházközség május havi gyülekezeti alkalmaink: Nap Óra Alkalom 4. Vasárnap 10 Fő, Anyák napi köszöntés Templom 4. Vasárnap 15 Református Istentisztelet Evangélikus Imaház 4. Vasárnap 16 Énekkari próba - Református Iskola termeiben 6. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája Református Lelkészi Hivatal 7. Szerda 16 Házi Bibliaóra Török Ignác u Csütörtök 18 Központi bibliaóra Református Lelkészi Hivatal 9. Péntek 15 Konfirmációi előkészítő - Kisimaterem 9. Péntek 17 Ifjúsági Bibliaórai Közösség Kisimaterem 11. Vasárnap 10 FőIstentisztelet Templom 11. Vasárnap 15 Délpesti Cantate Vasárnap Halásztelek Bocskai Református Oktatási Központ 13. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája Református Lelkészi Hivatal 14. Szerda 16 Házi Bibliaóra Török Ignác utca Csütörtök 16 Asszonykör Kisimaterem 16. Péntek 15 Konfirmációi előkészítő Kisimaterem 16. Péntek 17 Ifjúsági Bibliaóra Kisimaterem 18. Vasárnap 10 FőIstentisztelet (hatodéves vizsgaistentisztelet) Templom 18. Vasárnap 16 Énekkari próba Református Iskola termeiben 20. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája Református Lelkészi Hivatal 21. Szerda 16 Házi Bibliaóra Török Ignác u Csütörtök 18 Központi Bibliaóra Kisimaterem 23. Péntek 15 Konfirmációi előkészítő - Kisimaterem 23. Péntek 17 Ifjúsági Bibliaórai Közösség kisimaterem 25. Vasárnap 10 FőIstentisztelet Templom 25. Vasárnap 15 Református Istentisztelet Evangélikus Imaház 25. Vasárnap 16 Énekkari próba - Református Iskola termeiben 27. Kedd 18 Fiatal Felnőttek Bibliaórája Református Lelkészi Hivatal 28. Szerda 16 Házi Bibliaóra Török Ignác u Csütörtök 17 Áldozócsütörtöki ünnepi FőIstentisztelet Konfirmációi vizsgával. 30. Péntek 15 Fogadalomtételi főpróba konfirmandusoknak Templom 30. Péntek 17 Ifjúsági Bibliaórai Közösség Kisimaterem Ócsai Katolikus Egyházközösség programja: Szentmisék: Hétfő: 7.30 óra Szombat: 18 óra Szerda: 7.30 óra Vasárnap: 11 óra Litániák: Szentmisék után: Kedd, Csütörtök és Péntek 18 óra biblia óra: Hétfő 18 óra katekumenek: Szombat 10 óra Május 31. szombat 17 óra Taezei imaóra a templomban, 19 óra ismeretterjesztő előadás a közösségi teremben, vendégünk: Dr. Varga Gyöngyi ev. professzor asszony Június 1. vasárnap 11 óra Elsőáldozás, 16 óra Filmklub. Májusi i alkalmak az Ócsai Baptista Gyülekezetben: Nap Óra Alkalom 04. Vasárnap imaóra, úrvacsora anyáknapi 07. Szerda 19 bibliaóra 11. Vasárnap imaóra 14. Szerda 19 bibliaóra 18. Vasárnap imaóra 21. Szerda 19 bibliaóra 25. Vasárnap imaóra Nap Óra Alkalom 29. Csütörtök mennybemenetel napja Péntek 17 pedagógusnap Minden héten, szombaton ifjúsági óra este 6 órától. Minden vasárnap az imaóra alatt bibliaköri foglalkozást tartunk gyermekek számára. Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk. Bővebb információ: A változtatás jogát fenntartjuk! Óvodával kapcsolatos információ: Református Lelkészi hivatali rend Lelkipásztori ügyelet: kedd 15 órától 18 óráig, Szerda: 9 órától 11 óráig, Csütörtökön: 14 órától 17 óráig, Pénteken: 9 órától 11 óráig; Egyházpénztári ügyelet: Szerdán 16:30-tól 18 óráig, Pénteken 16:30-tól 18 óráig. Külön időpontok kérhetők lelkigondozásra, vagy bármilyen ügy intézésére a (29) es telefonszámon, valamint az címen.

13 Sport, rendezvények 13 forrás: Ócsai Baptista Gyülekezet Zenei élmény és jótett Az In Medias Brass öttagú rézfúvós zenekar adott jótékonysági koncertet az ócsai Baptista Hajnalcsillag Óvoda javára április 12-én az Ócsai Műemlék Református Templomban. Zenét szerető emberek gyűltek egybe és élték át, hogy közös zenehallgatás által az emberi lélek és szellem egyaránt épül és közben a test megpihen. A rézfúvós művészek játszottak egyházi és barokk komolyzenét, de előadtak ma élő zeneszerzőtől is művet. Horváth Zsolt baptista lelkipásztor megnyitó szavaiban köszöntötte a megjelenteket és bemutatta a művészeket. Ezután Pánczél Károly országgyűlési képviselő úr mondta el szavait, melyben méltatta azt a célt, mely a baptista óvoda megnyitását elindította gyülekezetünkben. Az első zenei részt követően Horváth Zsolt lelkipásztor a bölcs tanítás az élet forrása a halál csapdáinak kikerülésére Péld.13,14 igevers alapján indokolta fontosságát, hogy már kicsiny gyermekkorban kell megkezdeni a felkészítést az élet további szakaszaira, hogy igazi életet megnyerve elkerülhessék a lelki halált. Ezt kívánjuk szem előtt tartani óvodánk működésénél mondta. A második zenei szakasz után ráadással is megörvendeztette közönségét a zenekar. A koncert végén zárszót Nt. Hantos Péter református lelkipásztor igeolvasása és imádsága adott. Köszönjük szeretettel mindazoknak, akik adományaikkal támogatták induló óvodánkat. Külön köszönetet mondunk az Ócsai Református Egyházközségnek, hogy méltó helyet biztosítottak a jótékonysági koncertnek műemlék templomukban. Egyedül Istené a dicsőség! Ócsai Baptista Gyülekezet Labdarúgás Pest megyei U21 I o. Déli csoport 8. Forduló után hely csapat M GY D V LG KG GK P 1. Felsőpakony SK Taksony SE Ócsa VSE Ráckeve VAFC Bugyi SE Alsónémedi SE Újlengyel DSE Ferencvárosi FC PEST MEGYEI III. O. DÉLI CSOPORT FELNŐTT 21. FORDULÓ UTÁN hely csapat M GY D V LG KG GK P 1. Taksony SE II Bugyi ASE Inárcs VSE Fer-Al-Ko Kiskunlacháza Ócsa VSE Táborfalva KSE Dunavarsányi TE Szigetszentmárton FC Érdi VSE II Dabas-Gyón FC II PEST MEGYEI DÉLI CSOPORT NŐI 18. FORDULÓ UTÁN hely csapat M GY D V LG KG GK P 1. Százhalombattai TC Dabas-Gyón FC Halásztelek FC Ócsa VSE Nagykőrösi Kinizsi TL FC * 6. MNFC Viadukt SE-Biatorbágy Péteri KSK Üllő SE *-13 pont

14 14 Helyi hírek, hirdetés Rendőrségi hírek Tisztelt ócsai lakosok! Az elmúlt hetekben városunkban is megjelentek a dohányboltok sérelmére elkövetett bűncselekmények. Ismeretlen tettes a Damjanich utcában lévő dohány - boltba a fal megbontását követően bejutott és onnan nagy mennyiségű cigarettát tulajdonított el. A nyomozás lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt folyamatban van ismeretlen tettes ellen. Ezt megelőzően egy másik dohánybolt sérelmére sikkasztás bűncselek ménye valósult meg, melyet az egyik alkalmazott követett el. Hónapok alatt több százezres kárt okozott a tulajdonosnak. Az elkövető személyét beazonosítottuk, az ellene foly tatott büntetőeljárás a napokban bíróság elé állítási javaslattal lezárult. A gimnázium igazgatónője tett feljelentést a rendőrségen, mert ismeretlen tettes több alkalommal tulajdonított el értékeket a tanulók táskájából. A lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárás során végrehajtott nyomozati cselekmények eredményeként a tettest beazonosítottuk és ellene a nyomozás szintén bíróság elé állítási javaslattal zárult. A lopások ezt követően megszűntek az iskolában. Az általános iskola igazgatónője tett bejelentést, mivel információ merült fel arra vonatkozóan, hogy több tanuló kábítószert fogyaszt. A beszerzett adatok eredményeként több személyt előállítottunk, akikkel szemben a drog gyors teszt alkalmazása megtörtént. A gyorsteszt mind a négy személynél pozitív eredményt mutatott, így büntetőeljárás indult az ügyben szakértők bevonása mellett. A fenti két eset is jól mutatja, hogy jó az együttműködésünk az iskolákkal. A rendszeres kapcsolattartás eredménye, hogy az iskolák vezetői merik és tudják jelezni a problémákat. Továbbra is várjuk Önöktől a bejelentéseket, észrevételeket az újságban és az ocsa.hu oldalon közzétett telefonszámainkon, hiszen az eredményes munkavégzéshez szükség van az Önök segítségére is. Mezei Tamás r. tzls. Hamarosan jön a nyár, és vele együtt jönnek a fesztiválok is. Legyen szó akár a Budavári sör fesztiválról, akár a Sziget fesztiválról, irodánkban minden nagyobb hazai fesztiválra kaphatók jegyek, bérletek. Ezeken felül természetesen továbbra is állunk rendelkezésükre koncert és színház jegyekkel is. Nyitvatartási időben várjuk szeretettel a Polgármesteri Hivatal szomszédságában található irodánkban! Kedd Csütörtök: 10:00 17:00 Szerda Péntek:10:00 16:00 Szombat: 10:00 14:00 Vasárnap Hétfő: Zárva Kerekes Nóra irodavezető

15 Közérdekű információk 15 Anyakönyvi hírek Haláleset Neve: Tóth Jenő Születés helye, ideje: Ócsa, május 20. Haláleset helye és ideje: Ócsa, április 1. Neve: Heinrich Tibor Jánosné Házassági neve: Baranyi Lidia Ilona Születés helye, ideje: Lajosmizse, június 24. Haláleset helye és ideje: Ócsa, április 1. Ötvenedik házassági évforduló: Férj: Szemők László Feleség: Babik Erzsébet Katalin Házasságkötés helye és ideje: Budapest, VI. ker., április 25. Ócsai Polgármesteri hivatal 2364, Ócsa, Bajcsy Zs. u hu Tel: , , Fax: Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft Tel: /28 mellék Okmányiroda Bajcsy Zs. u. 26., Tel: Orvosi ügyelet Ócsa, Szabadság tér 4. (új Egészségház), 104 vagy Központi orvosi rendelő Ócsa, Szabadság tér 4. Felnőtt háziorvosok dr. Kocsis János Rendelés: hétfő, szerda, csütörtök, péntek, 8:00 12:00 óráig, kedden 14:00 18:00 óráig. Rendelő telefon: dr. Inczeffy Zsolt Rendelés: hétfő, kedd, csütörtök, péntek, 8:00 12:00 óráig, szerdán Neve: Kertész Tibor Születés helye, ideje: Szekszárd, december 9. Haláleset helye és ideje: Ócsa, április 8. Házasságkötés: Férj: Szondi Endre Feleség: Nagy Gabriella Házasságkötés helye és ideje: Ócsa, április 5. Huszonötödik házassági évforduló: Férj: Gáspár Gáspár Feleség: Molnár Mária Házasságkötés helye és ideje: Ócsa, április 8. Férj: Bandula György Feleség: Dani Anikó Házasságkötés helye és ideje: Ócsa, április 22. Sallay Mária anyakönyvvezető Közérdekű telefonszámok, elérhetőségek az ócsai kisbíró HIRDETÉSI ÁRAi április 14:00 18:00 óráig. Rendelő telefon: dr. Gallai Zoltán Rendelés: kedd, szerda, csütörtök, péntek, 8:00 12:00 óráig, hétfőn 14:00 18:00 óráig Rendelő telefon: Gyermekorvos dr. Koszteleczky Mónika Rendelés: hétfő, kedd, szerda, péntek, 8:00 12:00 óráig, csütörtök 14:00 18:00 óráig, Rendelő telefon: Védőnői tanácsadások I. körzet: Szabóné Ádámcsik Tünde, Tel: II.körzet: Kardosné Pintyőke Viktória, Tel: , III.körzet: Brassai Júlia, Tel: Fogászat Dr. Sárkány Béla, Tel: , Dr. Baranyai Edit, Tel: /1 oldal: Ft + 27% áfa 1/2 oldal: Ft + 27% áfa 1/4 oldal: Ft + 27% áfa 1/8 oldal: Ft + 27% áfa 1/16 oldal: Ft + 27% áfa Fiziotherápia Tel: Korona Gyógyszertár Szabadság tér 5., Tel: Rendőrség Ócsai Rendőrörs, Tel: Körzeti Megbízottak: Mezei Tamás törzszászlós, ; Kálmán Attila főtörzsőrm: ; Kovács Géza törzsőrmester Polgárőrség Tel: , , , (éjszaka) Hivatásos Tűzoltóság Dabas Telefon: , Posta Szabadság tér. 3., Tel: Egyházak Ócsai Református Egyház közösség Tel/fax: , Ócsai Baptista Gyülekezet: Ócsai Katolikus Egyházközösség: Tel: , Evangélikus Egyházközösség: forrás: M.A. Áprilisban három szépkorú ócsai lakost köszöntött fel Bukodi Károly polgármester 90. születésnapjuk alkalmából. Kívánunk Gula Sándornak, Petres Ivánnénak és Orgován Jánosnénak további boldog, családjuk körében töltött éveket! Egressy Gábor Szabadidőközpont Tel: , Falu Tamás Városi Könyvtár Tel: , Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Tel.: Napsugár tagóvoda: , Halászy Károly Általános Iskola Tel.: , Bolyai János Gimnázium Tel.: , Ócsai Tájház Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6., Tourinform iroda Tel: , Közterület-felügyelet Magyari Tibor: Berecz Éva: Gyepmester Töves-Gold Magánnyomozó és Állatmentő Kft., Tel.: Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja Megjelenik havonta 3200 példányban Kiadja: Mátyus Nyomda Bt. Felelős kiadó: Mátyus Gyula Szerkesztő: Kertészné Molnár Anna Szerkesztőség címe: Ócsa Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 2364, Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. Telefon: (29) / 23-as mellék Fax: (29) Tervezés, tördelés: Elektropress Stúdió Együttműködő Partnerünk: Dormány Foto Ócsai Studio Kisbíró

16 ASZFALTRAJZVERSENY Helyszín: Puncs Bazár (Ócsa, Üllôi út 25.) Idôpont: szombat h Zsûritagok: Szûcs Jánosné óvodavezetô Pappné Hajdu Katalin OPKE elnök Kormos Rebeka foglalkozásvezetô Vendégünk lesz: Király L. Norbi Helyeket korlátozott számban tudunk biztosítani. Elôzetes jelentkezés és további információ az üzletben. Ócsa, Üllôi út 25. Nyitva tartás: H P.: 9 18, Szo.: 9 13 Részletes információkért kérjük keresse fel kirendeltségeinket! Örkényi Takarékszövetkezet 2377 Örkény Kossuth L. u. 34/a Tel.: 06-29/

37. Ócsai Kulturális Napok részletes program. Majális az Öreghegyi Pincesoron XV. Regionális Parasport Nap. Ócsa Város Önkormányzatának lapja

37. Ócsai Kulturális Napok részletes program. Majális az Öreghegyi Pincesoron XV. Regionális Parasport Nap. Ócsa Város Önkormányzatának lapja Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2013. május Majális az Öreghegyi Pincesoron XV. Regionális Parasport Nap 37. Ócsai Kulturális Napok részletes program forrás: M.A. 2 Önkormányzati hírek A testületi ülésen

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ. pedagógusok köszöntése megemlékezés a nemzeti Összetartozás napján püspök az ócsai szószéken. Ócsa Város Önkormányzatának lapja

ÓCSAI KISBÍRÓ. pedagógusok köszöntése megemlékezés a nemzeti Összetartozás napján püspök az ócsai szószéken. Ócsa Város Önkormányzatának lapja Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2014. július pedagógusok köszöntése megemlékezés a nemzeti Összetartozás napján püspök az ócsai szószéken forrás: Dormány Foto Studio Önkormányzati hírek 3 Fogadóóra

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ. Gazdanap az Ócsai tájházban Ismét járdaépítési program indul. októberben. Ócsa Város Önkormányzatának lapja. 2013.

ÓCSAI KISBÍRÓ. Gazdanap az Ócsai tájházban Ismét járdaépítési program indul. októberben. Ócsa Város Önkormányzatának lapja. 2013. Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2013. november Gazdanap az Ócsai tájházban Ismét járdaépítési program indul októberben forrás: M. A. 2 Önkormányzati hírek A testületi ülésen történt Kétszer ülésezett

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ. ajándék 2014-es naptár adventi napok beszámoló sikeres beruházások, Ócsa Város Önkormányzatának lapja. 2014. január ÓCSAI KISBÍRÓ

ÓCSAI KISBÍRÓ. ajándék 2014-es naptár adventi napok beszámoló sikeres beruházások, Ócsa Város Önkormányzatának lapja. 2014. január ÓCSAI KISBÍRÓ Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2014. január ajándék 2014-es naptár adventi napok beszámoló sikeres beruházások, forrás: Takács István 2 Önkormányzati hírek SikereS beruházások, fontos A tavalyi év a

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. OKTÓBER ÓCSAI KISBÍRÓ

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. OKTÓBER ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014. OKTÓBER forrás: M. A. 2 ÓCSA DÍSZPOLGÁRAI LETTEK Megbecsülése és tisztelete jeléül Ócsa Város Önkormányzata díszpolgári címet adományozott Magyar Máriának és Magyar

Részletesebben

Beszámoló a 37. Ócsai Kulturális Napokról Családi gyermeknap az óvodában Magyar Bajnokságot nyertek az ócsai birkózók

Beszámoló a 37. Ócsai Kulturális Napokról Családi gyermeknap az óvodában Magyar Bajnokságot nyertek az ócsai birkózók Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2013. június Beszámoló a 37. Ócsai Kulturális Napokról Családi gyermeknap az óvodában Magyar Bajnokságot nyertek az ócsai birkózók forrás: M.A. 2 Önkormányzati hírek A

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ. Ünnepség a Magyar Kultúra Napján Fotóverseny és Novella-pályázat felhívás Eseménynaptár ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015 FEBRUÁR

ÓCSAI KISBÍRÓ. Ünnepség a Magyar Kultúra Napján Fotóverseny és Novella-pályázat felhívás Eseménynaptár ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015 FEBRUÁR ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015 FEBRUÁR Ünnepség a Magyar Kultúra Napján Fotóverseny és Novella-pályázat felhívás Eseménynaptár forrás: M.A. Önkormányzati hírek 3 FOGADÓÓRA 2015-ben ünnepli Ócsa

Részletesebben

Megérkeztek az első lakók részletek a Lakóparkról a 3. oldalon Változások a hulladékszállításban Bajnok lett az ócsai U19

Megérkeztek az első lakók részletek a Lakóparkról a 3. oldalon Változások a hulladékszállításban Bajnok lett az ócsai U19 Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2013. július Megérkeztek az első lakók részletek a Lakóparkról a 3. oldalon Változások a hulladékszállításban Bajnok lett az ócsai U19 forrás: M.A. 2 Önkormányzati hírek

Részletesebben

Ünnepség a Magyar Kultúra Napján Összeállítás az Önkormányzat kitüntető díjairól Válogassunk de hogyan? Információk a szelektív hulladékgyűjtésről

Ünnepség a Magyar Kultúra Napján Összeállítás az Önkormányzat kitüntető díjairól Válogassunk de hogyan? Információk a szelektív hulladékgyűjtésről Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2014. február Ünnepség a Magyar Kultúra Napján Összeállítás az Önkormányzat kitüntető díjairól Válogassunk de hogyan? Információk a szelektív hulladékgyűjtésről forrás:

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat.

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. Azon a reggelen márciusi ifjak, szabadság mámoros poharából ittak. Önkormányzati hírek

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ. 8. Városi Vigasság részletes program. Ócsa Város Önkormányzatának lapja. 2013. szeptember ÓCSAI KISBÍRÓ

ÓCSAI KISBÍRÓ. 8. Városi Vigasság részletes program. Ócsa Város Önkormányzatának lapja. 2013. szeptember ÓCSAI KISBÍRÓ Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2013. szeptember 8. Városi Vigasság részletes program forrás: M.A. 2 Önkormányzati hírek Önkormányzati hírek 3 Fogadóóra Augusztusban új bölcsődével és felújított sportpályával

Részletesebben

Tisztelt Ócsai Lakosok!

Tisztelt Ócsai Lakosok! Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2009. november M E G H Í V Ó Tisztelt Ócsai Lakosok! Tájékoztatom Ócsa Város lakosságát, hogy 2009. november 27-én, 18 órai kezdettel az Egressy Gábor Szabadidő Központ

Részletesebben

portágat választottunk

portágat választottunk S portágat választottunk DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA Részletek a 8. oldalon 2014. április 2 A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzmaradványát 181.213 eft

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Tavasszal a Petőfi utca is megszépül. Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata

Csömöri Hírmondó. Tavasszal a Petőfi utca is megszépül. Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Tavasszal a Petőfi utca is megszépül 6. oldal Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata 23. oldal Májusban európai parlamenti választás lesz

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 230. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. március Délegyháza Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja a község lakóit az 1848-as

Részletesebben

A testületi ülésen történt

A testületi ülésen történt köz-élet Város Önkormányzatának lapja 2012. 6. szám Város Önkormányzatának Képviselô-testülete május 23-án rendkívüli ülést tartott a Halászy Károly Általános Iskola fenntartói jogának tárgyában. Felmerült

Részletesebben

Idén új helyszínen, a Petőfi Művelődési Házban tartotta meg a Lányok Asszonyok Klubja a hagyományos

Idén új helyszínen, a Petőfi Művelődési Házban tartotta meg a Lányok Asszonyok Klubja a hagyományos XXV. évfolyam 2. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2014. február Idén új helyszínen, a Petőfi Művelődési Házban tartotta meg a Lányok Asszonyok Klubja a hagyományos Banyabált. Ezúttal jóval

Részletesebben

A testületi ülésen történt

A testületi ülésen történt köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 7. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete június utolsó szeráján tartotta soron következô ülését. Többek között

Részletesebben

A programok városa. Húsvéti családi napok áprilisban

A programok városa. Húsvéti családi napok áprilisban 2015 Március 1 A programok városa Remélhetőleg lassan itt a tavasz, és ahogy a természet is felébred, úgy telik meg élettel városunk. Mondhatom, hogy szokásos módon, idén is nagyon színes és tartalmas

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Köztéri alkotásainkról

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Köztéri alkotásainkról XXII. évfolyam, 2014. szeptember 6. 7. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Azt mondják, legtöbbször akkor díszíti az ember a lakását, a környezetét, amikor otthon érzi benne

Részletesebben

2010. X!I. évfolyam, 1. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

2010. X!I. évfolyam, 1. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA 2010. X!I. évfolyam, 1. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA VISSZATEKINTŐ! Átlépve az új esztendő küszöbén, szokás számba venni az elmúlt év eseményeit, sikereit és

Részletesebben

IX. évfolyam 9. szám 2014. március 7. Ingyenes információs lap. állít Nagykõrös ÖN IS!

IX. évfolyam 9. szám 2014. március 7. Ingyenes információs lap. állít Nagykõrös ÖN IS! Nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük kedves Hölgy Olvasóinkat. Dr.Czira Szabolcs, a Szerkesztõbizottság elnöke IX. évfolyam 9. szám 2014. március 7. Ingyenes információs lap LEGYEN OTT ORSZÁGZÁSZLÓT

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Négyezer fánk és hájastészta fogyott el. Házasságkötések régen és ma. Farsangolt a falu. Illegális szemétlerakókat értek tetten

Csömöri Hírmondó. Négyezer fánk és hájastészta fogyott el. Házasságkötések régen és ma. Farsangolt a falu. Illegális szemétlerakókat értek tetten Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Farsangolt a falu 17. oldal Emlékművet avattak 16. oldal Házasságkötések régen és ma 14. oldal Illegális szemétlerakókat értek tetten 6. oldal Négyezer fánk

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXV. évfolyam, 2015. május Közéleti információs lap Hetvenhat újszülött kapott fát Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, május 10. (vasárnap) 10.00 és 15.00 részletek: www.

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Tovább javult a közbiztonság! Eredményes évet zárt a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság. Sokkal kevesebb

Részletesebben

Fergeteges Dunavarsányi Napok

Fergeteges Dunavarsányi Napok XX. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2009. június Fergeteges Dunavarsányi Napok Aki ott volt, maga is tapasztalhatta a hangulatot, aki pedig kihagyta, most a Napló oldalain

Részletesebben

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Anyáknapi köszöntő

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Anyáknapi köszöntő SZE N XXVIII. évf. 8. szám 2014. április 28. 8 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 Anyáknapi köszöntő Köszönöm Istenem

Részletesebben