AXA Bank Debreczeni ZAMAT Pálinka és Pároskolbász Fesztivál belépőjegyek Facebook-játék hivatalos szabályzata (továbbiakban: Szabályzat)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AXA Bank Debreczeni ZAMAT Pálinka és Pároskolbász Fesztivál belépőjegyek Facebook-játék hivatalos szabályzata (továbbiakban: Szabályzat)"

Átírás

1 AXA Bank Debreczeni ZAMAT Pálinka és Pároskolbász Fesztivál belépőjegyek Facebook-játék hivatalos szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) BEVEZETŐ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1138 Budapest, Váci út D C. ép., cégjegyzékszám és nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, statisztikai számjele: , adószáma: ) - az AXA Bank Europe SA (székhelye: Boulevard du SOUVERAIN 25 b 1170, Brussels, Belgium, regisztrációs szám: BE , nyilvántartó hatóság: Banque des Enterprises) törvényes képviselője (továbbiakban: AXA Bank / Bank) Debreczeni ZAMAT Pálinka és Pároskolbász Fesztivál belépőjegyek néven Facebook-játékot (továbbiakban: Facebook-játék vagy játék) szervez. A játék az AXA Bank Facebook oldalán keresztül érhető el. A játék részvételi feltételeit és szabályait jelen Szabályzat rögzíti. 1. A JÁTÉK LEÍRÁSA A játék célja, hogy az AXA Bank Facebook oldalát népszerűsítse, illetve a Facebook oldal követői közül jelen Szabályzatban meghatározottak szerint 10 poszt-megosztót fejenként 2 (két) darab, egy-egy személyt belépésre jogosító napijeggyel jutalmazza a szeptember 18. és szeptember 21. napjai között megrendezésre kerülő Debreczeni ZAMAT Pálinka és Pároskolbász Fesztiválra. 2. SZERVEZŐ A játék szervezője az AXA Bank (a továbbiakban: Szervező). A játék szervezésében a Facebook (www.facebook.com) tulajdonosai és üzemeltetői nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semminemű felelősségük és kötelességük nincs. 3. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK (TOVÁBBIAKBAN: RÉSZTVEVŐK) A játékban részt vehet minden, magyarországi tartózkodási vagy lakóhellyel és magyar adóazonosító jellel rendelkező 18. életévét betöltött természetes személy,

2 aki a Szervező Facebook oldalán publikált posztot lájkolja és megosztja és teljesíti jelen Szabályzat 5. pontjában meghatározott további feltételeket. A játékban nem vehetnek részt a Szervezővel tulajdonosi-, munka-, megbízási-, vállalkozási- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvényben meghatározott közeli hozzátartozói. A játékban való részvétel önkéntes, így az jelen Szabályzatban foglaltak automatikus elfogadását jelenti. A Résztvevő jelen Szabályzat elfogadásával elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Résztvevő a Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem jogosult részt venni, illetve a játékból automatikusan kizárásra kerül. 4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA szeptember 9. napja és szeptember 18. napja közötti időszak 5. A JÁTÉK MENETE A játék menetének megismerése és a jelen Szabályzat elfogadása után a Résztvevőknek a következőket kell tennie: megosztani a Szervező Debreczeni ZAMAT Pálinka és Pároskolbász Fesztivál Facebook-játékával kapcsolatos aktuális posztot legalább egy időpontban az alábbiak közül: szeptember 9. 15:00, szeptember :00, szeptember :00, szeptember :00, szeptember :00, szeptember :00, szeptember :00, szeptember :00, szeptember :00, szeptember :00. A nyertes kiválasztásának folyamata: az előbbi, előre meghatározott időpontokat követően a leghamarabb az aktuális posztot megosztó Résztvevők jogosultak a két napijegyre. A Szervező az aktuális posztot a fent meghatározott időpontokhoz képest leghamarabb megosztó Résztvevők kiválasztásánál a Facebook rendszere által naplózott adatokat veszi alapul, amire a Szervezőnek semmilyen ráhatása nincs. A

3 szervező által kiválasztott Résztvevők és a Facebook rendszere által naplózott adatok összevetésének helyességét utólagosan közjegyző ellenőrzi. A Szervező a nyertest a hírfolyamban értesíti neve kiemelésével, melyben kéri, hogy telefonos elérhetőségét kizárólag privát üzenetben adja meg, ami alapján a Szervező a jegyek átadása céljából felveszi vele a kapcsolatot. A Szervező a nyertesekről az alábbi időszakban tesz közzé értesítést: szeptember napjai közt folyamatosan. 6. NYEREMÉNY A nyertesek fejenként 2 (kettő) darab, szeptember 18. és 21. napjai között Debrecenben megrendezésre kerülő Debreczeni ZAMAT Pálinka és Pároskolbász Fesztiválra szóló, egy-egy személyt belépésre jogosító napijegyet kapnak. A nyeremények után fizetendő adókat és járulékokat a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, bevallja és befizeti az illetékes hatóság részére. 7. A NAPIJEGYEK ÁTVÉTELE A Szervező a nyertest a jegyek átvételének részleteiről az 5. pontban meghatározott módon értesíti. A nyertes az értesítéstől számított 3 (három) munkanapon belül jogosult és egyben köteles együttműködni a napijegyek átvételének érdekében. A jegyeket a nyertesek a lent megjelölt címek valamelyikén, előzetes egyeztetés alapján személyesen, a személyazonosság igazolását követően tudják átvenni munkanapokon 9:00 és 15:00 óra között: 1. Az AXA Bank Székházában (1138 Budapest XIII. kerület, Váci út ) 2. Az AXA Bank Debreceni Régióközpontjában (4024 Debrecen, Kálvin tér 4/A) Ha az előbbi együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget illetve nem jelöli meg azt a helyszínt, ahol a napijegyeket át kívánja venni és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét csak az előbbi jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a nyertes a nyereményre való jogosultságát elveszíti. Ebben az esetben a meghatározott időponthoz következőként legközelebb regisztrált Résztvevő jogosult a páros napijegyre. A nyeremény a fent meghatározott határidőben meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes természetes személy, aki képviseleti és a nyeremény átvételére vonatkozó jogosultságát két tanú nevével, címével és aláírásával ellátott meghatalmazással igazolja. A nyeremény kereskedelmi forgalomba nem hozható, semmilyen módon nem értékesíthető tovább, illetve készpénzre nem váltható.

4 8. TARTALMI MEGKÖTÉSEK, JOGI KÖVETELMÉNYEK A Nyereményjáték során az AXA Banknak küldött üzenet nem tartalmazhat: A Büntető Törvénykönyv ban felsorolt önkényuralmi jelképeket; Erőszakra, agresszióra, diszkriminációra felbujtó tartalmat; Kisebbségeket vagy bármilyen csoportot sértő utalást, tartalmat; Jogszabályokban tiltott cselekedetekre ösztönző utalásokat, tartalmat; Pornográf tartalmat; Közerkölcsöt és közízlést sértő tartalmat. Amennyiben a Résztvevő egy vagy több ponton nem teljesíti a fentebb rögzített elvárásokat, úgy abban az esetben részvételét a Szervező érvénytelennek tekinti, amely egyben a Résztvevő játékból történő kizárását is maga után vonja. 9. ADATVÉDELEM A Bank játékain való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, ezért a személyes adatok megadása előtt a Résztvevőket a Bank arra kéri, hogy mérlegeljék a jelen pontban foglaltakat! A Résztvevők jelen pontban foglaltak alapján teljes körű tájékoztatást kapnak a Bank Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelése céljáról és az adatok kezelésének módjáról. A Bank, mint Szervező a Résztvevők által előzetes tájékoztatáson alapulóan, önkéntesen a játék során megadott személyes adatokat (résztvevő neve és telefonszáma) kizárólag a játék lebonyolításához, illetve a nyeremény átadásához használja, a játék befejezése után visszaállíthatatlanul törli, ezen adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A Résztvevő a játékban való részvételével ahhoz is hozzájárul, hogy amennyiben ő lesz a nyertes a Szervező a hírfolyamban közzétehesse a nevét, mellyel értesül nyereményéről. A Bank kizárólag ideiglenesen, a játék befejezéséig kezeli a Résztvevők nevét és telefonszámát címét. A Bank a Részvevők pontosan meghatározott adatait a játék céljából, a Résztvevők önkéntes felhatalmazása alapján kezeli. A Bank nem tárolja, és nem osztja meg a pontos földrajzi helyekre vonatkozó adatokat. A Bank nem gyűjti, és nem használja a pontos földrajzi helyeket tartalmazó információkat. A Bank kizárólag a játék végéig, azaz korlátozott ideig tárolja az adatokat. A Nyereményjáték befejezése után a Bank visszaállíthatatlanul töröli valamennyi Résztvevő ideértve a játékból bármely okból kizárt személyek nevét, valamint a nyertesek nevét és telefonszámát.

5 A Bank az általa kezelt adatokat (Név, Facebook cím), melyek a Résztvevő esteleges beazonosítására alkalmasak lehetnek, harmadik személlyel semmilyen formában nem osztja meg. A Bank reklám és üzletszerzési célból a játék során nem gyűjt adatot. A Résztvevő a Bankhoz a játék ideje alatt személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdéseket intézhet. A Résztvevő bármilyen adatvédelemhez kapcsolódó kérdés vagy probléma esetén kapcsolatba tud lépni a Bankkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén! Cím: 1138 Budapest, Váci út D-C. ép. A Bank szerződött partnerei a Bank nevében nem tudnak hozzáférni a Bank által kezelt adatokhoz. A Bank partner szolgáltatói és elemzőcégek nem férnek hozzá a Bank által a játék tartama alatt kezelt adatokhoz (pl.: IP-cím vagy eszköz ID). A Bank fokozott körültekintéssel jár el a Résztvevők személyes adatai védelme érdekében. A Bank minden rendelkezésére álló eszközzel maradéktalanul biztosítja, hogy a Résztvevők általa kezelt személyes adatait védje a jogosulatlan hozzáférések ellen. A Résztvevő számára a Bank elérhetővé teszi az adatvédelemmel kapcsolatos információit. A Bank jelen, kifejezetten a Nyereményjátékra irányadó adatvédelmi szabályzatának frissítése szeptember 9. napján történt. A játékra irányadó adatvédelmi szabályzat tartalma esetenként változhat. A Bank ezekben az esetekben minden lényeges változásról feltűnő helyen tájékoztatást ad az aktuális alkalmazás leírásában. 10. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK A Bank kizárja a felelősségét a kapcsolódó Facebook oldal rajta kívül álló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az alkalmazás nem, vagy csak korlátozottan használható. Ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 11. EGYÉB SZABÁLYOK Ezt a játékot a Facebook semmilyen formában nem szponzorálja, illetve az semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. A Szabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

6 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szabályzatban meghatározott feltételeket vagy magát a játékot indokolás nélkül kiegészítse vagy módosítsa, azonban kizárólag oly módon, hogy a játék feltételei a Résztvevők számára kedvezőbbek legyenek. Budapest, szeptember 9. AXA Bank, Szervező

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat A Violetta Kvízjáték nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628,

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

HIPERLIKE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

HIPERLIKE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA HIPERLIKE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Hiperlike elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A CAFÉ+CO KFT. DESIGNER BÖGRE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Designer bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata

Részletesebben

Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték

Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték Részvételi és adatkezelési szabályzat Jelen nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja,

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

(b) a Microsite felületén feltett következő felhívásra, a felhívás tartalmának megfelelő

(b) a Microsite felületén feltett következő felhívásra, a felhívás tartalmának megfelelő ACTIMEL KOLLÉGAGYORSÍTÓ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA Az ACTIMEL - KOLLÉGAGYORSÍTÓ elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője a Danone Tejtermék

Részletesebben

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. E-számla kampányának játékszabályzata

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. E-számla kampányának játékszabályzata Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. E-számla kampányának játékszabályzata 1. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8., cégjegyzékszám: 01-09-881828, továbbiakban: Szervező)

Részletesebben

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZ ÁTÉK SZERVEZŐJE A Álomotthon teszt elnevezésű nyereményjáték ( Játék Játék ) szervezője a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

Részvételi- és Játékszabályzat

Részvételi- és Játékszabályzat Részvételi- és Játékszabályzat A McDonald's Promotion Reklámszervezési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/b.; cégjegyzékszám: 01-09-705195) és a Mito Europe Korlátolt

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparhuseg.hu

Részletesebben

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei Amerika Kapitány elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és részvételi feltételei 1. A Játék szervezője A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.

Részletesebben

HALLS - A HŰSÍTŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

HALLS - A HŰSÍTŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA HALLS - A HŰSÍTŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Halls- A Hűsítő elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Mondelez Europe Services GmbH Magyarországi

Részletesebben

A FAMILLIO KFT., A PELIKAN.HU, VALAMINT A GENERTEL ZRT. Lásson világot! elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A FAMILLIO KFT., A PELIKAN.HU, VALAMINT A GENERTEL ZRT. Lásson világot! elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A FAMILLIO KFT., A PELIKAN.HU, VALAMINT A GENERTEL ZRT. Lásson világot! elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. A nyereményjáték (a továbbiakban Játék )

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

"Koronázza meg lekvárját egy autóval! Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Koronázza meg lekvárját egy autóval! Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA "Koronázza meg lekvárját egy autóval! Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Magyar Cukor Zrt. (székhelye: 1112 Budapest Budaörsi út 161.) a továbbiakban

Részletesebben

TEJÚT NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

TEJÚT NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE TEJÚT NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Tejút elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Kraft Foods Hungary Kft. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca

Részletesebben

NYERJEN A FÜSTLIVEL NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

NYERJEN A FÜSTLIVEL NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA NYERJEN A FÜSTLIVEL NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Nyerő Füstli elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sága Foods Zrt. (székhely: 9600 Sárvár, Soproni u.

Részletesebben

MTT Játék Szabályzat

MTT Játék Szabályzat MTT Játék Szabályzat 1. A Játékban résztvevő személyek A Tolkien Nyereményjátékokban és a Tolkien Kvíz játékban részt vehet minden Internet-felhasználó belföldi magánszemély, aki Magyarországon tartózkodási

Részletesebben

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben

NEGRO ANNO NYERJ KLASSZIKUSOKAT A NEGRÓVAL! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

NEGRO ANNO NYERJ KLASSZIKUSOKAT A NEGRÓVAL! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA NEGRO ANNO NYERJ KLASSZIKUSOKAT A NEGRÓVAL! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Negro Anno Nyerj klasszikusokat a Negróval elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

Minden, a fentiekben nem részletezett vásárlást igazoló dokumentum részvétele és elfogadása a promócióban egyéni elbírálás alá esik.

Minden, a fentiekben nem részletezett vásárlást igazoló dokumentum részvétele és elfogadása a promócióban egyéni elbírálás alá esik. Hivatalos játékszabályzat A HELL Energy Magyarország Kft. HELL roller egy AP kódért nyereményjátékának hivatalos játékszabálya A szolgáltatás leírása: A HELL Energy nyereményjáték (továbbiakban: Játék)

Részletesebben