A helyi önkormányzatok évi feladatai és finanszírozási rendszere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere"

Átírás

1 A helyi önkormányzatok évi feladatai és finanszírozási rendszere

2 A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi egyenlege milliárd forint várható %-os változás 2012 /2002 Bruttó adósságállomány 191,5 490, , ,0 1067,1 456,6 557,2 Pénzforgalmi egyenleg -105,0-156,5-232,0 143,5 90, ,0 Adósságkonszolidáció nélküli pénzforgalmi egyenleg -105,0-156,5-232,0 1,2 16,6 23,7-15,8 2

3 1400 A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi egyenlege milliárd forint bruttó adósságállomány pénzforgalmi egyenleg

4 A helyi önkormányzati finanszírozás évi alapelvei A cél a évi nagy átalakításokhoz kapcsolódó finanszírozási változások javítása, finomhangolása A finomítások alapja a településektől és érdekszövetségeiktől kapott javaslatok, tapasztalatok Az alapelvek továbbra is érvényben maradnak: a gépjárműadó 40%-a illeti meg továbbra is a helyi önkormányzatokat, SZJA átengedés nincs, a költségvetési törvény szerinti egyes támogatások összegét csökkenti az elvárt bevétel (a beszámítás rendszerének elvei évhez képest módosulnak), a támogatások zöme feladatalapú és kötött felhasználású, a helyi önkormányzatok működőképességük fenntartása érdekében kiegészítő támogatásban részesülhetnek. A évi szerkezetátalakítási tartalék keretében nyújtott kiegészítő támogatások a évtől beépülnek az alapfinanszírozásba. 4

5 A évi költségvetési törvény IX. fejezete millió forint Feladatkör/ágazat Általános feladatok és beszámítás évi támogatás (az évközi változásoknak megfelelően) évi támogatás (az elfogadott költségvetési törvény szerint) Változás , , ,3 Köznevelési feladatok , , ,6 Gyermekétkeztetés , , ,8 Szociális feladatok , , ,6 Kulturális feladatok , ,0 +265,0 Központosított , , ,4 előirányzatok Tartalékok , , ,1 Vis maior támogatás, címzett és céltámogatás 7 735, ,0-35,0 Összesen , , ,4 5

6 Általános működési feladatok támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (126,7 milliárd forint) Jogcím megnevezés Önkormányzati hivatal működésének támogatása Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása évhez képest változás Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatás a székhely önkormányzatot illeti meg az Mötv. szellemének megfelelően Településkategóriánkénti fajlagos összegek a támogatás alapja 2000 fő lakosságszám alatti települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség Ft alatti, ott a támogatás legalább 4 millió forint Budapest Főváros Önkormányzatát működési kiadásainak teljesítésére külön jogcímen 2 milliárd forint támogatás illeti meg beszámítás nélkül. 6

7 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Egyik legvitatottabb területe a támogatásoknak, ugyanakkor a mozgástér erősen kötött (létszámkorlátok) A támogatás alapja az elismert hivatali létszám: településnagyság alapján meghatározott minimum/maximum létszám, mely a lakosságszámmal arányosan változik A támogatás összege: Ft/fő (3,6 millió forint/ fő bér és szocho + 0,98 millió forint dologi kiadás) Közös hivatalok: ösztönzés, korrekciós tényezők alkalmazása (a fenntartó önkormányzatok száma (7!), összlakosságszám, nemzetiségi önkormányzat, hivatal székhelye járási székhely) Finanszírozás: nettó finanszírozás keretében a beszámítással csökkentett összeg 1/12 része havonta Kisebb korrekciók az elismert létszámban 2013-hoz képest (községeket, kisvárosokat érintően) 7

8 Településüzemeltetési feladatok támogatása Szintén vitatott támogatási terület, így ugyan a támogatások filozófiája nem, de a tartalma és megállapításának módja több szempontból változott Támogatási elemek: zöldterület gazdálkodás közvilágítás közutak fenntartása köztemetők fenntartása A támogatások alapja a évi országosan összesített beszámolóban az adott szakfeladaton jelzettek alapján településkategóriánként számított átlagos nettó működési kiadás (de nem jelenti korlátját az adott település által az adott szakfeladatra könyvelt kiadás) A támogatás településkategóriánkénti fajlagos összegeit tartalmazza a törvényjavaslat. 8

9 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása A helyi önkormányzatokat további, a költségvetési törvényben nem nevesített Mötv. szerinti feladataik ellátása érdekében lakos alapú működési támogatás illeti meg az alábbiak szerint: Támogatási összeg: 2700 Ft/fő (2013. január 1-jei KSH lakosságszám) de legalább 3 millió forint. Új! de legalább 4 millió forint, ahol: a lakosságszám 2000 fő alatti és az egy főre jutó adóerő-képesség nem éri el a forintot. Változás: 50%-a a beszámítás körébe tartozik. Általános feladatok támogatása: kötött felhasználás, csak működés! 9

10 Beszámítás Egyes költségvetési támogatások összegét csökkenti az elvárt iparűzési adóbevétel A beszámítás a évinél differenciáltabb módon történik Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége nem haladja meg az 5000 forintot a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége 5001 és forint közötti ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége és forint közötti ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége és forint közötti ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége forint feletti Támogatáscsökkentés az elvárt bevétel százalékában 0% A legalacsonyabb adóbevételi potenciállal rendelkezőket a beszámítás egyáltalán nem érinti, e felett sávosan jelentkezik az elvonás. 25% 50% 75 % 100% 10

11 Beszámítás Szintén változás: Az elvárt bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni a vonatkozó a évihez képest kibővített támogatási jogcímek tekintetében, így : 1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz jogcím 50%-a, 2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása jogcím 50%-a, 3. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása jogcím teljes összege, 4. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím teljes összege. 11

12 Önkormányzati köznevelési feladatok finanszírozása Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása (138,6 milliárd forint) Elve: Jogszabály szerinti oktatásszervezési paraméterek alapján a havi átlagkeresetek finanszírozása Lépései: gyerekszámból, csoportátlagból elismert csoportszám pedagógus kötelező óraszámból, elismert csoportszámból elismert pedagógus létszám átlagkeresetből, elismert pedagógus létszámból bértámogatás A bértámogatás tartalmazza a pedagógus életpálya modell miatti bérnövekedés fedezetét is. Óvodapedagógusok bértámogatása: Pótlólagos összeg a 2014/2015. nevelési évre: Segítők bértámogatása: forint/számított létszám/év forint/számított létszám/3 hónap forint/létszám/év Segítők száma: Köznev. tv. 2. melléklete szerint (szeptembertől változott!) + egységes óvodabölcsődében bölcsődei gondozó (tényleges létszám) 12

13 Önkormányzati köznevelési feladatok finanszírozása Óvodaműködtetés (16,7 milliárd forint) statisztikai gyermeklétszám és forint/fő/év szorzataként (2 000 forinttal emelkedett a fajlagos összeg) minden gyerek 1 fő! elszámolás zárszámadás keretében. Óvodába bejáró gyermekek utaztatása (600 millió forint): forintra emelkedett a fajlagos összeg Központosított előirányzatként: volt MIK-es intézmények működtetésének + egyes egyéb működtetési feladatok támogatása: 2,5 milliárd forint Kötött felhasználású támogatások! EMMI fejezetben: - Óvodai férőhelybővítés + tanteremépítés támogatása (önkormányzatok + KLIK) - Óvodai IPR dologi támogatás (önkormányzatok) 13

14 Segélyezés: Szociális és gyermekvédelmi ellátás A járásokhoz kerülő segélyek kivételével maradnak továbbra is a jegyzői segélyek és a méltányossági segélyek (önkormányzati segély). PTR: szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások egységes nyilvántartása Finanszírozás alapelve változatlan, a konkrét összegek változnak: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (93,2 milliárd forint) Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz (39,1 milliárd forint) 80% a évi segélyezés adatai alapján, 20% lakosságszám alapján kerül elosztásra, de min forint/fő, max forint/fő VÁLTOZÁS: 50%-a a beszámítás körébe került! kötött felhasználás! 14

15 Szociális és gyermekvédelmi ellátás Alap- és szakellátás terén történt változások: Működési engedély helyett szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés: Alapellátás: december 1-jén lépett hatályba, a papíralapú működési engedélyezést felváltotta egy új, elektronikus nyilvántartásba vételi rendszer, - az elektronikus ügyintézés kizárólagossá tétele csak július 1-jétől, - a december 1-jén működési engedéllyel rendelkező szociális szolgáltatókat, a működést engedélyező szerv június 30-ig hivatalból jegyzi be a szolgáltatói nyilvántartásba! - megszűnt a támogatás azon kistelepüléseknél, amelyek működési engedély (szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés) nélkül látták el e feladatokat - ÚJ! Kistelepülések szociális feladatainak támogatása jogcím, mely megilleti a fő lakosságszámot meg nem haladó településeket, ahol - az egy főre jutó adóerő-képesség nem éri el a forintot. Támogatási összeg forint/fő de legalább forint. 15

16 Szociális és gyermekvédelmi ellátás További változások az alapellátásnál: A falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása 25%-kal emelkedett: Ft/szolgálat helyett Ft/szolgálat Bölcsőde: 30%-os plusztámogatás a szabályozás átalakításával: nem a ténylegesen bent levő, hanem a beíratott gyermekek létszáma a finanszírozás alapja, havi 10 napos hiányzás a választóvonal, az elvárt nyitva tartás is mérséklődött: 251-es osztószám helyett 240 nappal kell osztani, sokan település nem vette észre a módosulást fokozott kincstári ellenőrzés lesz Családi napközi: iskolás gyerekeknél csak az iskola nyitvatartási idején kívüli ellátáshoz jár támogatás Kötött felhasználás! 16

17 Szociális szakosított ellátás Idősek és hajléktalanok szakosított bentlakásos ellátása Feladatalapú finanszírozás (2013-hoz hasonlóan): 1) Szakmai dolgozók bértámogatása 2) Intézmény-üzemeltetési támogatás Összesen: 20,9 milliárd forint 1) Szakmai dolgozók bértámogatása: Elv: a törvény által elismert szakmai létszámhoz kapcsolódó átlagbér alapú finanszírozás Lépései: ellátotti létszámból elismert alkalmazotti létszám (L/4) intézményvezető nélkül! (demensek 1,2 fő) elismert alkalmazott létszám x átlagbér ( Ft) = bértámogatás 17

18 2) Intézmény-üzemeltetési támogatás egyéb dolgozók béréhez, intézményvezető béréhez! szakmai-dologi kiadásokhoz, épület és infrastruktúra üzemeltetéséhez. Szociális szakosított ellátás A támogatás maximális összege: kiadás mínusz térítési díj bevétel Útmutató rögzítette az elismerhető kiadási elemeket (egyéb dolgozók bére, dologi és egyéb folyó kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, felújítások) A kiadások összegét csökkenti a személyi térítési díjakból származó (becsült) bevétel Intézmény-üzemeltetési támogatás maximális összege Miniszterek döntése megszületett, januári nettóban már folyósít a Kincstár. A bértámogatás + intézmény-üzemeltetési támogatás az intézmény működtetésére fordítható. 18

19 Gyermekétkeztetés A gyermekétkeztetés támogatása jogcím a évi törvénytervezetben a szociális ágazat támogatásai között szerepel. Előirányzat: 52,6 milliárd forint, mintegy 8,3 milliárd forint többlet (beépült a évi szerkezetátalakítási tartalékból juttatott összeg is)!! A támogatási rendszer teljesen megújult, nem gyermekenkénti fajlagos összeg jár, hanem Elismert dolgozók bértámogatása: Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A valós igényekhez és az önkormányzati kiadásokhoz és bevételekhez jobban igazodó támogatási rendszer. 19

20 Elismert dolgozók bértámogatása: Gyermekétkeztetés kapacitástól függő számított dolgozói létszám (ellátotti létszám alapján elismert dolgozói létszám) létszám és a szervezési paraméterek határozzák meg (feladat-ellátási helyekkel járó többletek elismerése) kisebb üzemméretű étkeztetési helyek nagyobb fajlagos kiadási költségének elismerése, bértámogatás fajlagos összege: forint/számított létszám/év vásárolt szolgáltatás esetén is jár (ilyen esetben a szolgáltatási díjra használható) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása béren kívüli egyéb kiadások (nyersanyagköltség és dologi kiadások) támogatására szolgál útmutató határozta meg az igénylési feltételeket, az elismert kiadásokat a kiadások összegét csökkenti az elvárt személyi térítési díjbevétel Intézményüzemeltetési támogatás maximális összege a 3 miniszter döntött az igényekről. 20

21 Gyermekétkeztetés Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása - az elbírálás elvei: az átlagos dologi kiadások, a nyersanyagköltségek és a térítési díjak ismeretében intézménytípusonkénti elismert kiadási és bevételi szint. Az e feletti kiadások, és az ettől elmaradó bevételek nem vehetők figyelembe; az elismert dologi kiadások és nyersanyagköltségek kialakítása során a kapacitások figyelembevétele (egy kisebb ellátotti létszámmal működő helyek költségei fajlagosan nagyobbak lehetnek): 500 fő alatti helyeknél 25%-kal magasabb költségszint elfogadása; a térítési díjak elismert szintjének a nyersanyagköltségek elismert összegével arányos meghatározása (500 fő és az alatti ellátott esetében csökkentett összegben); a vásárolt szolgáltatások és vegyes (saját konyha és vásárolt szolgáltatás együttesen van jelen) ellátás esetében a dologi kiadásokat csökkenti a bértámogatás vásárolt szolgáltatásra eső összege az üzemeltetési támogatás nagyságát az önkormányzatok egy főre jutó adóerőképessége is befolyásolja. A bértámogatás + üzemeltetési támogatás csak gyermekétkeztetésre fordítható, egymás között átcsoportosítható. 21

22 Kulturális feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása (17,9 milliárd forint, ami közel 300 millió forinttal magasabb az előző évinél). Szerkezetében és szabályozásában követi a évben bevezetett struktúrát. Differenciált, kötött támogatás az alábbiak szerint: megyei múzeumi igazgatóságok törzsintézményei fenntartásához a megyeszékhely megyei jogú városok (Pest megyében Szentendre), múzeumi tagintézmények működéséhez az illetékes települési önkormányzatok, a megyei könyvtárak feladataihoz a megyeszékhely megyei jogú városok (Pest megyében Szentendre) vehet igénybe támogatást. további támogatás jár a településeknek, a megyeszékhely megyei jogú városoknak, (és Szentendrének) a fővárosi kerületeknek és a Fővárosnak a Kultv.-ben meghatározott közművelődési feladataik ellátásához. a megyei könyvtárat fenntartó városokat a kistelepülési könyvtári feladatok ellátásához kiegészítő támogatás is megilleti. A támogatás a szerződő környező kistelepülések lakosságszámához mérten eltérő összegű. A szerződéseket november 1-jéig kellett megkötni. 22

23 Előadó-művészeti támogatás, egyéb kulturális célú támogatások Előadó-művészeti szervezetek támogatása (11,3 milliárd forint) Az előző évihez képesti változások: 500 millió forinttal magasabb összegű, differenciált, kötött támogatás színházak, zenekarok, énekkarok számára, Operettszínház állami fenntartásba kerülésével a Fővárosi Önkormányzatnak ehhez már nem jár támogatás. A támogatási rendszerét az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX törvény határozza meg. 23

24 Központosított előirányzatok Új jogcím az e-útdíj kompenzáció, 5 milliárd forintos előirányzattal. Az önkormányzatokat megillető gépjárműadó és iparűzési adóbevétel évi kiesésének ellentételezésére szolgál. Előleg február 28-áig, támogatás augusztus 29-éig. Új jogcím: az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása, 10 milliárd forintos előirányzattal. BM rendelet fogja szabályozni. 14 milliárd forinttal emelkedett a fővárosi közösségi közlekedés támogatása, további 2 milliárd forintot pedig a többi település kap a helyi tömegközlekedés működtetéséhez. 3 milliárd forinttal emelkedik az önkormányzati EU Önerő Alap előirányzata További kisebb növekedés érintette az önkormányzati fejlesztések támogatását (plusz 300 millió forint), a nyári gyermekétkeztetést (240 millió forintos többlet), illetve egyéb egyedi jogcímeket. 24

25 Tartalékok kiegészítő támogatások Továbbra is 3 része van: fejezeti tartalék (38,6 milliárd forint) megyei tartalék (0,5 milliárd forint) Adósságrendezéses önkormányzatok visszterhes kamattámogatása (0,1 milliárd forint) A fejezeti tartalék támogatására: szolgál (részben) az önkormányzatok rendkívüli kivételes esetben, működőképesség megőrzése, vagy az önkormányzati feladatok ellátását veszélyeztető helyzetek elhárítása érdekében igényelhető. BM rendelet szabályozza, BM + NGM miniszterek döntenek róla. 25

26 Néhány fontos szabályváltozás Megváltoztak a támogatások évközi módosításának szabályai: nincs áprilisi módosítás, csak júniusi és októberi, a költségvetési tv. 2. mellékletének Kiegészítő szabályaiban figyelni kell, mikor melyik jogcímeken van módosítási lehetőség, az Ávr-ben a kamatszámítás szabályai is ehhez igazodtak (első időpontig történő lemondás: alapkamat 50%-a, második időpontig történő lemondás: alapkamat) Az Áht. kiegészült a következő lehetőségekkel: az önkormányzat kérelme alapján a kincstár által benyújtott inkasszót legfeljebb 6 hónapra a kincstár visszavonhatja, ha a kérelmező igazolja, hogy az általa fizetendő munkabérek és segélyek kifizetését a beszedési megbízás érvényesítése veszélyeztetné, ha az önkormányzat igazolja, hogy az általa fizetendő munkabérek és segélyek kifizetésének fedezete nem áll rendelkezésére, a kincstár megállapodást köthet vele arra, hogy az önkormányzat megbízása alapján a kincstár közvetlenül fizesse ki a megállapodásban meghatározott időszakban ezek fedezetét, illetve összegét. A fedezetet a nettó finanszírozás, egyéb támogatások, illetve önkormányzati befizetés biztosítja. 26

27 Néhány fontos szabályváltozás Változtak a költségvetési/zárszámadási rendeletek elfogadásához, illetve az egyes adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó szankciók: Nettó finanszírozás felfüggesztése már csak az Mötv. 111/A. -a szerinti esetben: Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül. A felfüggesztés a mulasztás megszüntetéséig tart, DE ha az önkormányzat a költségvetési évben legkésőbb december 5-ig nem tesz eleget, az év során felfüggesztett támogatások összege az adott évben nem folyósítható részére (csak a következő évben, amikor teljesíti a kötelezettségét)! Az egyéb adatszolgáltatások elmulasztásának szankciója már nem a nettó finanszírozás felfüggesztése, hanem bírság (legfeljebb a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 0,1%-ának megfelelő összeg, de legalább forint; ismételten kiszabható!). 27

28 Az önkormányzatok adósságkonszolidációja Az 5 ezer fő alatti települések korábbi adósságkonszolidációja a december 28-áig visszafizetésre került 1700 települési önkormányzat 73,4 milliárd forint értékű, és 10 többcélú kistérségi társulás 0,3 milliárd millió forint értékű adóssága. a konszolidáció 2012 december 12-ei állomány alapján történt, így nem maradtak ki azok, akiknek a 2011-es beszámoló szerint nem volt adósságuk, de azóta keletkezett, a likvid hitelek is visszafizetésre kerültek, így azokat nem kellett meghosszabbítani. 28

29 Az önkormányzatok adósságkonszolidációja A Kormány döntése értelmében részleges adósságkonszolidációban részesülő 5 ezer fő alatti települések korábbi adósságkonszolidációja A kiugróan magas egy főre jutó adósságállománnyal rendelkező 14 önkormányzat esetében a Kormány az adósságkeletkeztetés céljának és egyéb körülményeik vizsgálata utáni adósságkonszolidációról döntött (1674/2012. (XII. 28.) Korm. határozat). További vizsgálatok alapján a Kormány döntött az átvállalási mértékekről (1172/2013. (IV. 5.) Korm. határozat), így 9 önkormányzat esetén 100%-os, 1-1 önkormányzat esetén 80%-os, illetve 70%-os, 3 önkormányzat esetén 60%-os adósságkonszolidációra került sor 10,4 milliárd forint értékben. 29

30 Az önkormányzatok adósságkonszolidációja Az 5 ezer fő feletti települések korábbi adósságkonszolidációja a konszolidáció alapmértéke (40-70%) a település egy főre jutó adóerejétől függött, e mértéktől a miniszterekkel kötött megállapodásban felfelé el lehetett térni, a maximális átvállalási mérték 70% volt, a január 11-éig lezajlott adatszolgáltatás adatai alapján végül 277 önkormányzat 610,3 milliárdos adóssága került átvállalásra (az alap mértékek mellett 486,3 milliárd forint került volna átvételre). 30

31 Az önkormányzatok adósságkonszolidációja Az adósságrendezési eljárás alatt álló települések adósságkonszolidációja az adósságrendezési eljárást követő 60 napon belül kell lezajlania, az adósságrendezési eljárás lezárultának időpontjában fennálló adósság összege alapján, 5 ezer fő alatti települések esetén 100%-os mértékben, 5 ezer fő feletti települések esetén részlegesen (40-70%) történik az adósság konszolidációja. Eddig 6 önkormányzat esetében került sor ily módon konszolidációra (2,35 milliárd forint értékben), további 10 település van jelenleg adósságrendezési eljárás alatt, köztük az 5 ezer fő fölötti Tiszafüred. 31

32 Az önkormányzatok adósságkonszolidációja Az önkormányzatok évi adósságátvállalása december 31-ei állomány alapján fog történni. Teljes mértékű átvállalásra kerül sor február 28-áig fog lezajlani január 15-éig kellett adatot szolgáltatni az ügyletekről a as adósságkonszolidációhoz hasonlóan. Az 1808/2013. (XI. 12.) Korm. határozat és a évi költségvetési törvény rendelkezik róla. A részleteket a évi költségvetési törvény ai tartalmazzák. 32

33 Az önkormányzatok adósságkonszolidációja Az önkormányzatok évi adósságátvállalása Az átvállalás kiterjed a települési önkormányzatok és társulásaik, december 31-én fennálló, hitel- és kölcsönjogviszonyból, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból, váltókibocsátásból, pénzügyi lízingből és szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő, pénzügyi intézmény felé fennálló adósságállományára, az önkormányzatok könyveiben szereplő víziközmű hitelek bevétellel nem fedezett részére. 33

34 Az önkormányzatok adósságkonszolidációja Az önkormányzatok évi adósságátvállalása Az átvállalás nem terjed ki az Európai Uniótól vagy nemzetközi szerevezettől elnyert támogatás előfinanszírozására, illetve egyéb bevétel megelőlegezésére nevesítetten szolgáló ügyletekre, és a december 31-én a stabilitási törvény alapján jogszabály ellenesen fennálló likvid hitelekre. Az átvállalás megvalósítása hitel, kölcsön, kötvény és váltó esetén a 200 millió forint, 815 ezer CHF és 660 ezer EUR alatti ügyletek, valamint a lízing és halasztott fizetéses ügyletek esetén törlesztési célú támogatással, egyéb esetben átvállalással fog megtörténni. 34

35 Az önkormányzatok adósságkonszolidációja Az önkormányzatok évi adósságátvállalása Az átvállalás menete évben lejáró likvid hitelek engedély nélküli átalakítására, esetleges meghosszabbítására december 31-éig volt lehetőség adósságállomány lejelentése január 15-éig (bankok aktív közreműködésével) megtörtént támogatás kifizetése, illetve átvállalásról szóló szerződések megkötése február 28-áig óvadéki betétek összegének befizetése február 28-áig 35

36 Az önkormányzatok adósság keletkeztető ügyleteire vonatkozó szabályok változása a kezesség, illetve garanciavállalás is engedélykötelessé vált, a fejlesztési célú hitel felvételének előkövetelménye lett valamely helyi adó (iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó, építményadó) bevezetése, a kis összegű fejlesztési célú ügyletek is engedélykötelessé váltak, ha az ügylet összege meghaladja az önkormányzat éves saját bevételei 20%-át, működési adósság megújítás csak a végi adósság erejéig történhet, minden adósságot keletkeztető ügyletről adatot kell szolgáltatni, a nem engedélykötelesekről is (2014-től), EU-s önerő hitelek engedélykötelessé válnak (2015-től). 36

37 Köszönöm a figyelmüket! 37

Önkormányzatok finanszírozása, feladatfinanszírozás a évben

Önkormányzatok finanszírozása, feladatfinanszírozás a évben 2013-tól új feladat-ellátási rendszer Forrásszabályozás átalakítása 2014-ben folytatódik a feladatalapú finanszírozás, első év tapasztalatai szerinti finomhangolások elvégzése, 2013. évi kiegészítő források

Részletesebben

Belügyminisztérium. A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás

Belügyminisztérium. A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás Belügyminisztérium A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás 1 2013. évi költségvetés 2013-tól új feladat-ellátási rendszer forrásszabályozás átalakítása Normatív alapú elosztás helyett feladatfinanszírozás

Részletesebben

A helyi önkormányzatok 2013. évi feladatai és finanszírozási rendszere

A helyi önkormányzatok 2013. évi feladatai és finanszírozási rendszere A helyi önkormányzatok 2013. évi feladatai és finanszírozási rendszere Helyi önkormányzatok száma, lakosságszáma 2012. január 1-jén Helyi önkormányzatok Önkormányzatok száma (db) Önkormányzatok lakosságszáma

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai

A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai Támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

2/ aa. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez

2/ aa. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez és támogatások 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1010103 összesen 254,75 1 166 755 000 1 166 755 000 2 Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 1010205 támogatása összesen 891 534

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai

1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai 1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai 213 214 MEGNEVEZÉS Összeg (eft) Összeg (eft) I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 23 711 23 74 I.1.a)

Részletesebben

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása. Kecskeméti Főiskola szerv megnevezése

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása. Kecskeméti Főiskola szerv megnevezése a és teljesítése A települési önkormányzatok működésének támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2014.évi költségvetésének jóváhagyására.

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2014.évi költségvetésének jóváhagyására. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 4-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 164-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Belügyminisztérium. Változások az önkormányzatok 2014-es költségvetési gazdálkodásában

Belügyminisztérium. Változások az önkormányzatok 2014-es költségvetési gazdálkodásában Belügyminisztérium Változások az önkormányzatok 2014-es költségvetési gazdálkodásában 1 2014. évi költségvetés 2014-ben folytatódik a feladatalapú finanszírozás, első év tapasztalatai szerinti finomhangolások

Részletesebben

Az önkormányzatok finanszírozási és gazdálkodási rendszere

Az önkormányzatok finanszírozási és gazdálkodási rendszere Az önkormányzatok finanszírozási és gazdálkodási rendszere Települési önkormányzatok száma, lakosságszáma 2014. október 30-án Települési önkormányzatok Önkormányzatok száma Önkormányzatok száma Önkormányzatok

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzat állami támogatások kimutatása 13.sz.melléklet 2015.októberi felmérés alapján 2016.év 2.melléklet alapján Normatív összeg Mutatószám Támogatás összege 2.melléklet alapján Normatív

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(III.05.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III.18.)

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 13-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 493-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására.

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 14-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 491-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 0 0 3 2 2 1 0 5 1 3 3 0 3 0 1 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

3. számú napirendi pont a Képviselő-testület február 9-i ülésén

3. számú napirendi pont a Képviselő-testület február 9-i ülésén 3. számú napirendi pont a Képviselő-testület 2015. február 9-i ülésén 2016. évi költségvetés tervezetének benyújtása és a költségvetési rendelet főösszegeinek elfogadása Az Országgyűlés elfogadta Magyarország

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat. 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10

Mágocs Város Önkormányzat. 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10 melléklet Mágocs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10 A B C D E F G H I J K L M N O P BEVÉTELEK 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000 Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) számú rendelete 2014. IV. negyedévi módosítására

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. február

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok:

Vonatkozó jogszabályok: AZ ÖNKORMÁNYZATOK ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEINEK KORMÁNYZATI ENGEDÉLYEZÉSE Vonatkozó jogszabályok: Alaptörvény a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény az államháztartásról

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.17.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2013. - 2014. - 2015. évi összevont költségvetési mérlege

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2013. - 2014. - 2015. évi összevont költségvetési mérlege Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2013. - 2014. - 2015. évi összevont költségvetési mérlege Jogcím megnevezése 2013. évi tény 2014. évi várható 2015. évi tervezett Költségvetési kiadások Személyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

Előlap a 2014. évi elszámoláshoz

Előlap a 2014. évi elszámoláshoz Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város Előlap a 2014. évi elszámoláshoz I. Az önkormányzat önállóan vagy társulás székhelyeként ellátja a következő feladatot Sorszám Feladatok Mutatószámfelmérés júniusi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 128/2015. Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének 3. sz. módosítása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-i ülése 3. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011.évi

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Kaposvár Kereszt u. 1.

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Kaposvár Kereszt u. 1. Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Kaposvár Kereszt u. 1. Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-6908, 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budaörs

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben