A helyi önkormányzatok évi feladatai és finanszírozási rendszere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere"

Átírás

1 A helyi önkormányzatok évi feladatai és finanszírozási rendszere

2 A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi egyenlege milliárd forint várható %-os változás 2012 /2002 Bruttó adósságállomány 191,5 490, , ,0 1067,1 456,6 557,2 Pénzforgalmi egyenleg -105,0-156,5-232,0 143,5 90, ,0 Adósságkonszolidáció nélküli pénzforgalmi egyenleg -105,0-156,5-232,0 1,2 16,6 23,7-15,8 2

3 1400 A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi egyenlege milliárd forint bruttó adósságállomány pénzforgalmi egyenleg

4 A helyi önkormányzati finanszírozás évi alapelvei A cél a évi nagy átalakításokhoz kapcsolódó finanszírozási változások javítása, finomhangolása A finomítások alapja a településektől és érdekszövetségeiktől kapott javaslatok, tapasztalatok Az alapelvek továbbra is érvényben maradnak: a gépjárműadó 40%-a illeti meg továbbra is a helyi önkormányzatokat, SZJA átengedés nincs, a költségvetési törvény szerinti egyes támogatások összegét csökkenti az elvárt bevétel (a beszámítás rendszerének elvei évhez képest módosulnak), a támogatások zöme feladatalapú és kötött felhasználású, a helyi önkormányzatok működőképességük fenntartása érdekében kiegészítő támogatásban részesülhetnek. A évi szerkezetátalakítási tartalék keretében nyújtott kiegészítő támogatások a évtől beépülnek az alapfinanszírozásba. 4

5 A évi költségvetési törvény IX. fejezete millió forint Feladatkör/ágazat Általános feladatok és beszámítás évi támogatás (az évközi változásoknak megfelelően) évi támogatás (az elfogadott költségvetési törvény szerint) Változás , , ,3 Köznevelési feladatok , , ,6 Gyermekétkeztetés , , ,8 Szociális feladatok , , ,6 Kulturális feladatok , ,0 +265,0 Központosított , , ,4 előirányzatok Tartalékok , , ,1 Vis maior támogatás, címzett és céltámogatás 7 735, ,0-35,0 Összesen , , ,4 5

6 Általános működési feladatok támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (126,7 milliárd forint) Jogcím megnevezés Önkormányzati hivatal működésének támogatása Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása évhez képest változás Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatás a székhely önkormányzatot illeti meg az Mötv. szellemének megfelelően Településkategóriánkénti fajlagos összegek a támogatás alapja 2000 fő lakosságszám alatti települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség Ft alatti, ott a támogatás legalább 4 millió forint Budapest Főváros Önkormányzatát működési kiadásainak teljesítésére külön jogcímen 2 milliárd forint támogatás illeti meg beszámítás nélkül. 6

7 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Egyik legvitatottabb területe a támogatásoknak, ugyanakkor a mozgástér erősen kötött (létszámkorlátok) A támogatás alapja az elismert hivatali létszám: településnagyság alapján meghatározott minimum/maximum létszám, mely a lakosságszámmal arányosan változik A támogatás összege: Ft/fő (3,6 millió forint/ fő bér és szocho + 0,98 millió forint dologi kiadás) Közös hivatalok: ösztönzés, korrekciós tényezők alkalmazása (a fenntartó önkormányzatok száma (7!), összlakosságszám, nemzetiségi önkormányzat, hivatal székhelye járási székhely) Finanszírozás: nettó finanszírozás keretében a beszámítással csökkentett összeg 1/12 része havonta Kisebb korrekciók az elismert létszámban 2013-hoz képest (községeket, kisvárosokat érintően) 7

8 Településüzemeltetési feladatok támogatása Szintén vitatott támogatási terület, így ugyan a támogatások filozófiája nem, de a tartalma és megállapításának módja több szempontból változott Támogatási elemek: zöldterület gazdálkodás közvilágítás közutak fenntartása köztemetők fenntartása A támogatások alapja a évi országosan összesített beszámolóban az adott szakfeladaton jelzettek alapján településkategóriánként számított átlagos nettó működési kiadás (de nem jelenti korlátját az adott település által az adott szakfeladatra könyvelt kiadás) A támogatás településkategóriánkénti fajlagos összegeit tartalmazza a törvényjavaslat. 8

9 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása A helyi önkormányzatokat további, a költségvetési törvényben nem nevesített Mötv. szerinti feladataik ellátása érdekében lakos alapú működési támogatás illeti meg az alábbiak szerint: Támogatási összeg: 2700 Ft/fő (2013. január 1-jei KSH lakosságszám) de legalább 3 millió forint. Új! de legalább 4 millió forint, ahol: a lakosságszám 2000 fő alatti és az egy főre jutó adóerő-képesség nem éri el a forintot. Változás: 50%-a a beszámítás körébe tartozik. Általános feladatok támogatása: kötött felhasználás, csak működés! 9

10 Beszámítás Egyes költségvetési támogatások összegét csökkenti az elvárt iparűzési adóbevétel A beszámítás a évinél differenciáltabb módon történik Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége nem haladja meg az 5000 forintot a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége 5001 és forint közötti ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége és forint közötti ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége és forint közötti ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége forint feletti Támogatáscsökkentés az elvárt bevétel százalékában 0% A legalacsonyabb adóbevételi potenciállal rendelkezőket a beszámítás egyáltalán nem érinti, e felett sávosan jelentkezik az elvonás. 25% 50% 75 % 100% 10

11 Beszámítás Szintén változás: Az elvárt bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni a vonatkozó a évihez képest kibővített támogatási jogcímek tekintetében, így : 1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz jogcím 50%-a, 2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása jogcím 50%-a, 3. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása jogcím teljes összege, 4. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím teljes összege. 11

12 Önkormányzati köznevelési feladatok finanszírozása Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása (138,6 milliárd forint) Elve: Jogszabály szerinti oktatásszervezési paraméterek alapján a havi átlagkeresetek finanszírozása Lépései: gyerekszámból, csoportátlagból elismert csoportszám pedagógus kötelező óraszámból, elismert csoportszámból elismert pedagógus létszám átlagkeresetből, elismert pedagógus létszámból bértámogatás A bértámogatás tartalmazza a pedagógus életpálya modell miatti bérnövekedés fedezetét is. Óvodapedagógusok bértámogatása: Pótlólagos összeg a 2014/2015. nevelési évre: Segítők bértámogatása: forint/számított létszám/év forint/számított létszám/3 hónap forint/létszám/év Segítők száma: Köznev. tv. 2. melléklete szerint (szeptembertől változott!) + egységes óvodabölcsődében bölcsődei gondozó (tényleges létszám) 12

13 Önkormányzati köznevelési feladatok finanszírozása Óvodaműködtetés (16,7 milliárd forint) statisztikai gyermeklétszám és forint/fő/év szorzataként (2 000 forinttal emelkedett a fajlagos összeg) minden gyerek 1 fő! elszámolás zárszámadás keretében. Óvodába bejáró gyermekek utaztatása (600 millió forint): forintra emelkedett a fajlagos összeg Központosított előirányzatként: volt MIK-es intézmények működtetésének + egyes egyéb működtetési feladatok támogatása: 2,5 milliárd forint Kötött felhasználású támogatások! EMMI fejezetben: - Óvodai férőhelybővítés + tanteremépítés támogatása (önkormányzatok + KLIK) - Óvodai IPR dologi támogatás (önkormányzatok) 13

14 Segélyezés: Szociális és gyermekvédelmi ellátás A járásokhoz kerülő segélyek kivételével maradnak továbbra is a jegyzői segélyek és a méltányossági segélyek (önkormányzati segély). PTR: szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások egységes nyilvántartása Finanszírozás alapelve változatlan, a konkrét összegek változnak: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (93,2 milliárd forint) Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz (39,1 milliárd forint) 80% a évi segélyezés adatai alapján, 20% lakosságszám alapján kerül elosztásra, de min forint/fő, max forint/fő VÁLTOZÁS: 50%-a a beszámítás körébe került! kötött felhasználás! 14

15 Szociális és gyermekvédelmi ellátás Alap- és szakellátás terén történt változások: Működési engedély helyett szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés: Alapellátás: december 1-jén lépett hatályba, a papíralapú működési engedélyezést felváltotta egy új, elektronikus nyilvántartásba vételi rendszer, - az elektronikus ügyintézés kizárólagossá tétele csak július 1-jétől, - a december 1-jén működési engedéllyel rendelkező szociális szolgáltatókat, a működést engedélyező szerv június 30-ig hivatalból jegyzi be a szolgáltatói nyilvántartásba! - megszűnt a támogatás azon kistelepüléseknél, amelyek működési engedély (szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés) nélkül látták el e feladatokat - ÚJ! Kistelepülések szociális feladatainak támogatása jogcím, mely megilleti a fő lakosságszámot meg nem haladó településeket, ahol - az egy főre jutó adóerő-képesség nem éri el a forintot. Támogatási összeg forint/fő de legalább forint. 15

16 Szociális és gyermekvédelmi ellátás További változások az alapellátásnál: A falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása 25%-kal emelkedett: Ft/szolgálat helyett Ft/szolgálat Bölcsőde: 30%-os plusztámogatás a szabályozás átalakításával: nem a ténylegesen bent levő, hanem a beíratott gyermekek létszáma a finanszírozás alapja, havi 10 napos hiányzás a választóvonal, az elvárt nyitva tartás is mérséklődött: 251-es osztószám helyett 240 nappal kell osztani, sokan település nem vette észre a módosulást fokozott kincstári ellenőrzés lesz Családi napközi: iskolás gyerekeknél csak az iskola nyitvatartási idején kívüli ellátáshoz jár támogatás Kötött felhasználás! 16

17 Szociális szakosított ellátás Idősek és hajléktalanok szakosított bentlakásos ellátása Feladatalapú finanszírozás (2013-hoz hasonlóan): 1) Szakmai dolgozók bértámogatása 2) Intézmény-üzemeltetési támogatás Összesen: 20,9 milliárd forint 1) Szakmai dolgozók bértámogatása: Elv: a törvény által elismert szakmai létszámhoz kapcsolódó átlagbér alapú finanszírozás Lépései: ellátotti létszámból elismert alkalmazotti létszám (L/4) intézményvezető nélkül! (demensek 1,2 fő) elismert alkalmazott létszám x átlagbér ( Ft) = bértámogatás 17

18 2) Intézmény-üzemeltetési támogatás egyéb dolgozók béréhez, intézményvezető béréhez! szakmai-dologi kiadásokhoz, épület és infrastruktúra üzemeltetéséhez. Szociális szakosított ellátás A támogatás maximális összege: kiadás mínusz térítési díj bevétel Útmutató rögzítette az elismerhető kiadási elemeket (egyéb dolgozók bére, dologi és egyéb folyó kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, felújítások) A kiadások összegét csökkenti a személyi térítési díjakból származó (becsült) bevétel Intézmény-üzemeltetési támogatás maximális összege Miniszterek döntése megszületett, januári nettóban már folyósít a Kincstár. A bértámogatás + intézmény-üzemeltetési támogatás az intézmény működtetésére fordítható. 18

19 Gyermekétkeztetés A gyermekétkeztetés támogatása jogcím a évi törvénytervezetben a szociális ágazat támogatásai között szerepel. Előirányzat: 52,6 milliárd forint, mintegy 8,3 milliárd forint többlet (beépült a évi szerkezetátalakítási tartalékból juttatott összeg is)!! A támogatási rendszer teljesen megújult, nem gyermekenkénti fajlagos összeg jár, hanem Elismert dolgozók bértámogatása: Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A valós igényekhez és az önkormányzati kiadásokhoz és bevételekhez jobban igazodó támogatási rendszer. 19

20 Elismert dolgozók bértámogatása: Gyermekétkeztetés kapacitástól függő számított dolgozói létszám (ellátotti létszám alapján elismert dolgozói létszám) létszám és a szervezési paraméterek határozzák meg (feladat-ellátási helyekkel járó többletek elismerése) kisebb üzemméretű étkeztetési helyek nagyobb fajlagos kiadási költségének elismerése, bértámogatás fajlagos összege: forint/számított létszám/év vásárolt szolgáltatás esetén is jár (ilyen esetben a szolgáltatási díjra használható) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása béren kívüli egyéb kiadások (nyersanyagköltség és dologi kiadások) támogatására szolgál útmutató határozta meg az igénylési feltételeket, az elismert kiadásokat a kiadások összegét csökkenti az elvárt személyi térítési díjbevétel Intézményüzemeltetési támogatás maximális összege a 3 miniszter döntött az igényekről. 20

21 Gyermekétkeztetés Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása - az elbírálás elvei: az átlagos dologi kiadások, a nyersanyagköltségek és a térítési díjak ismeretében intézménytípusonkénti elismert kiadási és bevételi szint. Az e feletti kiadások, és az ettől elmaradó bevételek nem vehetők figyelembe; az elismert dologi kiadások és nyersanyagköltségek kialakítása során a kapacitások figyelembevétele (egy kisebb ellátotti létszámmal működő helyek költségei fajlagosan nagyobbak lehetnek): 500 fő alatti helyeknél 25%-kal magasabb költségszint elfogadása; a térítési díjak elismert szintjének a nyersanyagköltségek elismert összegével arányos meghatározása (500 fő és az alatti ellátott esetében csökkentett összegben); a vásárolt szolgáltatások és vegyes (saját konyha és vásárolt szolgáltatás együttesen van jelen) ellátás esetében a dologi kiadásokat csökkenti a bértámogatás vásárolt szolgáltatásra eső összege az üzemeltetési támogatás nagyságát az önkormányzatok egy főre jutó adóerőképessége is befolyásolja. A bértámogatás + üzemeltetési támogatás csak gyermekétkeztetésre fordítható, egymás között átcsoportosítható. 21

22 Kulturális feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása (17,9 milliárd forint, ami közel 300 millió forinttal magasabb az előző évinél). Szerkezetében és szabályozásában követi a évben bevezetett struktúrát. Differenciált, kötött támogatás az alábbiak szerint: megyei múzeumi igazgatóságok törzsintézményei fenntartásához a megyeszékhely megyei jogú városok (Pest megyében Szentendre), múzeumi tagintézmények működéséhez az illetékes települési önkormányzatok, a megyei könyvtárak feladataihoz a megyeszékhely megyei jogú városok (Pest megyében Szentendre) vehet igénybe támogatást. további támogatás jár a településeknek, a megyeszékhely megyei jogú városoknak, (és Szentendrének) a fővárosi kerületeknek és a Fővárosnak a Kultv.-ben meghatározott közművelődési feladataik ellátásához. a megyei könyvtárat fenntartó városokat a kistelepülési könyvtári feladatok ellátásához kiegészítő támogatás is megilleti. A támogatás a szerződő környező kistelepülések lakosságszámához mérten eltérő összegű. A szerződéseket november 1-jéig kellett megkötni. 22

23 Előadó-művészeti támogatás, egyéb kulturális célú támogatások Előadó-művészeti szervezetek támogatása (11,3 milliárd forint) Az előző évihez képesti változások: 500 millió forinttal magasabb összegű, differenciált, kötött támogatás színházak, zenekarok, énekkarok számára, Operettszínház állami fenntartásba kerülésével a Fővárosi Önkormányzatnak ehhez már nem jár támogatás. A támogatási rendszerét az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX törvény határozza meg. 23

24 Központosított előirányzatok Új jogcím az e-útdíj kompenzáció, 5 milliárd forintos előirányzattal. Az önkormányzatokat megillető gépjárműadó és iparűzési adóbevétel évi kiesésének ellentételezésére szolgál. Előleg február 28-áig, támogatás augusztus 29-éig. Új jogcím: az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása, 10 milliárd forintos előirányzattal. BM rendelet fogja szabályozni. 14 milliárd forinttal emelkedett a fővárosi közösségi közlekedés támogatása, további 2 milliárd forintot pedig a többi település kap a helyi tömegközlekedés működtetéséhez. 3 milliárd forinttal emelkedik az önkormányzati EU Önerő Alap előirányzata További kisebb növekedés érintette az önkormányzati fejlesztések támogatását (plusz 300 millió forint), a nyári gyermekétkeztetést (240 millió forintos többlet), illetve egyéb egyedi jogcímeket. 24

25 Tartalékok kiegészítő támogatások Továbbra is 3 része van: fejezeti tartalék (38,6 milliárd forint) megyei tartalék (0,5 milliárd forint) Adósságrendezéses önkormányzatok visszterhes kamattámogatása (0,1 milliárd forint) A fejezeti tartalék támogatására: szolgál (részben) az önkormányzatok rendkívüli kivételes esetben, működőképesség megőrzése, vagy az önkormányzati feladatok ellátását veszélyeztető helyzetek elhárítása érdekében igényelhető. BM rendelet szabályozza, BM + NGM miniszterek döntenek róla. 25

26 Néhány fontos szabályváltozás Megváltoztak a támogatások évközi módosításának szabályai: nincs áprilisi módosítás, csak júniusi és októberi, a költségvetési tv. 2. mellékletének Kiegészítő szabályaiban figyelni kell, mikor melyik jogcímeken van módosítási lehetőség, az Ávr-ben a kamatszámítás szabályai is ehhez igazodtak (első időpontig történő lemondás: alapkamat 50%-a, második időpontig történő lemondás: alapkamat) Az Áht. kiegészült a következő lehetőségekkel: az önkormányzat kérelme alapján a kincstár által benyújtott inkasszót legfeljebb 6 hónapra a kincstár visszavonhatja, ha a kérelmező igazolja, hogy az általa fizetendő munkabérek és segélyek kifizetését a beszedési megbízás érvényesítése veszélyeztetné, ha az önkormányzat igazolja, hogy az általa fizetendő munkabérek és segélyek kifizetésének fedezete nem áll rendelkezésére, a kincstár megállapodást köthet vele arra, hogy az önkormányzat megbízása alapján a kincstár közvetlenül fizesse ki a megállapodásban meghatározott időszakban ezek fedezetét, illetve összegét. A fedezetet a nettó finanszírozás, egyéb támogatások, illetve önkormányzati befizetés biztosítja. 26

27 Néhány fontos szabályváltozás Változtak a költségvetési/zárszámadási rendeletek elfogadásához, illetve az egyes adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó szankciók: Nettó finanszírozás felfüggesztése már csak az Mötv. 111/A. -a szerinti esetben: Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül. A felfüggesztés a mulasztás megszüntetéséig tart, DE ha az önkormányzat a költségvetési évben legkésőbb december 5-ig nem tesz eleget, az év során felfüggesztett támogatások összege az adott évben nem folyósítható részére (csak a következő évben, amikor teljesíti a kötelezettségét)! Az egyéb adatszolgáltatások elmulasztásának szankciója már nem a nettó finanszírozás felfüggesztése, hanem bírság (legfeljebb a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 0,1%-ának megfelelő összeg, de legalább forint; ismételten kiszabható!). 27

28 Az önkormányzatok adósságkonszolidációja Az 5 ezer fő alatti települések korábbi adósságkonszolidációja a december 28-áig visszafizetésre került 1700 települési önkormányzat 73,4 milliárd forint értékű, és 10 többcélú kistérségi társulás 0,3 milliárd millió forint értékű adóssága. a konszolidáció 2012 december 12-ei állomány alapján történt, így nem maradtak ki azok, akiknek a 2011-es beszámoló szerint nem volt adósságuk, de azóta keletkezett, a likvid hitelek is visszafizetésre kerültek, így azokat nem kellett meghosszabbítani. 28

29 Az önkormányzatok adósságkonszolidációja A Kormány döntése értelmében részleges adósságkonszolidációban részesülő 5 ezer fő alatti települések korábbi adósságkonszolidációja A kiugróan magas egy főre jutó adósságállománnyal rendelkező 14 önkormányzat esetében a Kormány az adósságkeletkeztetés céljának és egyéb körülményeik vizsgálata utáni adósságkonszolidációról döntött (1674/2012. (XII. 28.) Korm. határozat). További vizsgálatok alapján a Kormány döntött az átvállalási mértékekről (1172/2013. (IV. 5.) Korm. határozat), így 9 önkormányzat esetén 100%-os, 1-1 önkormányzat esetén 80%-os, illetve 70%-os, 3 önkormányzat esetén 60%-os adósságkonszolidációra került sor 10,4 milliárd forint értékben. 29

30 Az önkormányzatok adósságkonszolidációja Az 5 ezer fő feletti települések korábbi adósságkonszolidációja a konszolidáció alapmértéke (40-70%) a település egy főre jutó adóerejétől függött, e mértéktől a miniszterekkel kötött megállapodásban felfelé el lehetett térni, a maximális átvállalási mérték 70% volt, a január 11-éig lezajlott adatszolgáltatás adatai alapján végül 277 önkormányzat 610,3 milliárdos adóssága került átvállalásra (az alap mértékek mellett 486,3 milliárd forint került volna átvételre). 30

31 Az önkormányzatok adósságkonszolidációja Az adósságrendezési eljárás alatt álló települések adósságkonszolidációja az adósságrendezési eljárást követő 60 napon belül kell lezajlania, az adósságrendezési eljárás lezárultának időpontjában fennálló adósság összege alapján, 5 ezer fő alatti települések esetén 100%-os mértékben, 5 ezer fő feletti települések esetén részlegesen (40-70%) történik az adósság konszolidációja. Eddig 6 önkormányzat esetében került sor ily módon konszolidációra (2,35 milliárd forint értékben), további 10 település van jelenleg adósságrendezési eljárás alatt, köztük az 5 ezer fő fölötti Tiszafüred. 31

32 Az önkormányzatok adósságkonszolidációja Az önkormányzatok évi adósságátvállalása december 31-ei állomány alapján fog történni. Teljes mértékű átvállalásra kerül sor február 28-áig fog lezajlani január 15-éig kellett adatot szolgáltatni az ügyletekről a as adósságkonszolidációhoz hasonlóan. Az 1808/2013. (XI. 12.) Korm. határozat és a évi költségvetési törvény rendelkezik róla. A részleteket a évi költségvetési törvény ai tartalmazzák. 32

33 Az önkormányzatok adósságkonszolidációja Az önkormányzatok évi adósságátvállalása Az átvállalás kiterjed a települési önkormányzatok és társulásaik, december 31-én fennálló, hitel- és kölcsönjogviszonyból, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból, váltókibocsátásból, pénzügyi lízingből és szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő, pénzügyi intézmény felé fennálló adósságállományára, az önkormányzatok könyveiben szereplő víziközmű hitelek bevétellel nem fedezett részére. 33

34 Az önkormányzatok adósságkonszolidációja Az önkormányzatok évi adósságátvállalása Az átvállalás nem terjed ki az Európai Uniótól vagy nemzetközi szerevezettől elnyert támogatás előfinanszírozására, illetve egyéb bevétel megelőlegezésére nevesítetten szolgáló ügyletekre, és a december 31-én a stabilitási törvény alapján jogszabály ellenesen fennálló likvid hitelekre. Az átvállalás megvalósítása hitel, kölcsön, kötvény és váltó esetén a 200 millió forint, 815 ezer CHF és 660 ezer EUR alatti ügyletek, valamint a lízing és halasztott fizetéses ügyletek esetén törlesztési célú támogatással, egyéb esetben átvállalással fog megtörténni. 34

35 Az önkormányzatok adósságkonszolidációja Az önkormányzatok évi adósságátvállalása Az átvállalás menete évben lejáró likvid hitelek engedély nélküli átalakítására, esetleges meghosszabbítására december 31-éig volt lehetőség adósságállomány lejelentése január 15-éig (bankok aktív közreműködésével) megtörtént támogatás kifizetése, illetve átvállalásról szóló szerződések megkötése február 28-áig óvadéki betétek összegének befizetése február 28-áig 35

36 Az önkormányzatok adósság keletkeztető ügyleteire vonatkozó szabályok változása a kezesség, illetve garanciavállalás is engedélykötelessé vált, a fejlesztési célú hitel felvételének előkövetelménye lett valamely helyi adó (iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó, építményadó) bevezetése, a kis összegű fejlesztési célú ügyletek is engedélykötelessé váltak, ha az ügylet összege meghaladja az önkormányzat éves saját bevételei 20%-át, működési adósság megújítás csak a végi adósság erejéig történhet, minden adósságot keletkeztető ügyletről adatot kell szolgáltatni, a nem engedélykötelesekről is (2014-től), EU-s önerő hitelek engedélykötelessé válnak (2015-től). 36

37 Köszönöm a figyelmüket! 37

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

. t.; 20*Z c. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

. t.; 20*Z c. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. t.; 20*Z c. Módosító javaslat! Dr. Kövér László úrnap az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország 2013. évi központi költségvetésér

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

A magyar önkormányzatok adósságkonszolidációja

A magyar önkormányzatok adósságkonszolidációja Lentner Csaba A magyar önkormányzatok adósságkonszolidációja Összefoglaló: A magyar települési önkormányzatok a 2002 2008 között felhalmozott adósságállományának teljes mértékű állami konszolidációjára

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012.

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/4730. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 06. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS

Részletesebben

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2008-ban kibontakozó gazdasági világválság rámutatott arra, hogy az addig folytatott, a szinte szabályozatlan piacgazdaságot megteremtő, a liberális

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben