100% Adásidő. Mindennek megvan az órája. segítség. szeretet. CsAk egy döntés. Karitászt Támogató Alapítvány Adószám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "100% Adásidő. Mindennek megvan az órája. segítség. szeretet. CsAk egy döntés. Karitászt Támogató Alapítvány Adószám: 19666275-1-43"

Átírás

1 A MAgyAr katolikus egyház hivatalos segélyszervezete Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam I. szám április Ingyenes CsAk egy döntés 1% segítség 100% szeretet kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át is a katolikus karitász munkájának támogatására. Mindennek megvan az órája Karitászt Támogató Alapítvány Adószám: az újjászervezett Katolikus Karitász Karitász Japánért Bíborosi vizitáció leányfalun

2 Mindennek megvan az órája A Karitász megújult lapján keresztül szeretettel és örömmel köszöntöm a kedves Olvasót! Az égben immár ujjongva zengjen az angyalok kórusa, és ujjongjanak Isten csodálatos művei, fölséges nagy Királyunk győzelmét búgó kürtnek hangja áldva áldja! Feltámadt, alleluja! Szeretettel, mert munkatársaimat köszöntöm, akik Krisztus szeretetét viszik az Egyház megbízásából azokhoz, akik erre a szeretetre nagyon is rászorulnak, akik magányosak, és akik talán gyakran érzik úgy, hogy nem fontosak senkinek, az ő sorsuk nem érdekel senkit. Így talán olykor a Karitász munkatársai azok, akik egyedüliként visznek érdeklődő szeretetet, akik képesek megértő hallgatásban figyelni arra, akit Krisztus sürgető szeretetétől indíttatva felkeresnek....a cselekvő szeretetben sokat segíthet, ha figyelmes szeretetettel felajánljuk 1%-unkat a Karitásznak, hisz ez külön pénzbe nem kerül, de vele mégis sokat tehetünk a rászorulóknak... Örömmel, mert bár sokszor és sokféleképpen próbáltunk hírt adni a Karitász tevékenységéről, erőfeszítéseiről, melyekkel a rászorulók életét törekedtünk segíteni és Isten Országát, a szeretet világát akartuk építeni környezetünkben, erről mégis sokszor úgy éreztük, nem sikerül, nem igen érdekli a világot sem a mi erőfeszítésünk, sem a másik gondja-baja. Most e megújult formájú és tartalmú lap reményeink szerint segít ebben. Jó lesz látni, hogy sokan vagyunk, hogy hány és hány településen, plébánián tevékenykednek az önkénteseink és hivatásos segítőink, akik örömmel és szeretetettel adják életük egy részét testvéreik szolgálatába, azzal a meggyőződéssel, hogy amit egynek a legkisebbek közül tesznek, azt magának az Úrnak teszik. Személyes szeretetükkel állnak oda a testvérnek tekintett másik ember mellé, akinek rajtuk kívül talán alig van valakije. A közösen végzett munka erőt és lendületet is adhat. Sokat tanulhatunk egymástól, egymás hitén és buzgóságán erősödhetünk. Hiszen egyedül minden nehezebb, mintha összefogunk. Már az is segítség lehet, ha tudunk egymásról! Méginkább segítség lehet, ha ötleteket látunk, elképzeléseinkről is tudunk beszélni, ha megoszthatjuk sikereinket és kudarcainkat, örömeinket és bánatainkat, reményeinket és vágyainkat, elképzeléseinket és céljainkat! Sokat tanulhatunk egymástól! Hiszen az a szeretet, amit Jézus hagyott ránk, az cselekvő szeretetet. Nem érzelgős sajnálkozás, nem erőtlen részvét, hanem cselekvő segítés, megértő melléállás, áldozatos segítség, a másik teljes és feltétlen elfogadása. Ehhez pedig nem csak a kezdeti lendület, de a folyamatos erő is kell, amit egyházunktól, hitünkből, de egymástól is kaphatunk! Ebben a cselekvő szeretetben sokat segíthet, ha figyelmes szeretetettel felajánljuk 1%-unkat a Karitásznak, hisz ez külön pénzbe nem kerül, de vele mégis sokat tehetünk a rászorulóknak, csak egy kis figyelemre van szükség. És a szeretet figyelmes! Mindezt sokszorosan megtapasztaljuk ilyenkor, a húsvéti ünnep idején! Megtapasztaljuk és átéljük Jézus önmagát értünk adó szeretetét, és mi is próbáljuk az Ő szeretetét, a tőle kapott jókat másokkal megosztani. Visszük a lélek békéjét, a hit örömét, az élet reményét mindenkihez, családnak és ránk szoruló embertársnak, hívőnek és a hit örömét még nem ismerőnek egyaránt. Ez a jóság mutatkozik meg a lélek és a test ajándékaiban egyaránt. Kívánom, hogy legyen a hit által mindnyájunk lelkében ott a húsvéti öröm! Újuljunk meg magunk is bensőleg ettől az örömtől, a Feltámadottal való találkozástól, és újítsuk meg a környezetünket is a hit tanúságtételével, a lélek örömének sugárzásával, a tanúságtétel erejével! A világnak meg kell újulnia. Mindig is rászorult a világ erre. De ezt a megújulást aligha a politikusoktól vagy tudósoktól kell várnunk, hanem a hívőknek kell ezt elhozniuk és adniuk az embereknek. Ezt tette Szent Ferenc és Szent Erzsébet, ezen fáradoztak a szeretet nagy szentjei a múltban és a jelenben is, egyaránt. Erre látunk példát Teréz anya életében és leányainak munkájában, és erre látunk még annyi, de annyi példát az életben. És a mi feladatunk is ez. (folytatás a következő oldalon) Adásidő 04 Adásidő 5

3 Talán ez az újság is segíthet abban, hogy ne gondolhassa senki közülünk, hogy ő nem számít, hogy az amit ő tehet, az kevés és jelentéktelen, hanem rádöbbenjünk, hogy az amit tehetünk, azt nekünk kell megtennünk, azt most kell megtennünk. Ha így cselekszünk, akkor a legtöbbet tesszük, amit tehetünk, mindent megteszünk, ha elvégezzük, amire módunk van, halogatás nélkül, kényszeredettség nélkül, jókedvűen és örömmel. Ekkor még Isten áldása is velünk lesz, hiszen Ő szereti a jókedvű adakozót! Isten meg akarja újítani a világot! Ennek örömét adja nekünk a húsvéti örömben, ezért árasztja ránk Lelkét, és ezért adja nekünk kegyelmét nap nap után. Megajándékoz bennünket örömével, hogy erős és vidám legyen a lelkünk, és ezzel az erővel másokat is erősítsünk, hogy a lélek vidámságával felvidítsuk a szomorúakat és reményt adjunk a csüggedőknek, Adásidő Mindennek Megvan az órája hogy odaálljunk a magányosok mellé. Hogy embernek emberévé váljunk! Isten áldását kérem erre a most megújult formában útjára bocsátott lapra, de főleg az olvasóra, és rajtunk keresztül azokra, akikhez el tudjuk vinni Isten szeretetét, az Egyház örömét, a húsvéti ünnep lelki erejét és kegyelmét, a testvéri jóakaratot! Isten áldása kísérje a Katolikus Karitász szolgálatát, áldja meg a rászorulókat és minden munkatársunkat! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Székesfehérvár, 2011 Húsvétján Spányi Antal püspök a Katolikus Karitász püspök-elnöke Mindennek megvan az órája, és minden szándéknak a maga ideje az ég alatt: Van ideje a születésnek és a halálnak; ideje az ültetésnek és az ültetvény kiszedésének. Ideje az ölésnek és ideje a gyógyításnak, ideje a bontásnak és ideje az építésnek. Ideje a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a táncnak. Ideje a kő eldobálásának, és ideje a kő összeszedésének; ideje az ölelkezésnek, és ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Ideje a keresésnek, és ideje az elveszítésnek; ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje az eltépésnek, és ideje a megvarrásnak; ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Ideje a szeretetnek, és ideje a gyűlöletnek; ideje a háborúnak, és ideje a békének. Prédikátor könyve 3,1-8 Impresszum: Adásidő - A Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezetének lapja Kiadja: Katolikus Karitász A szerkesztőség címe: 1111 Budapest, Bartók Béla út 30. Telefon: 06/1/ Fax: 06/1/ Honlap: Felelős kiadó: Écsy Gábor, Katolikus Karitász országos igazgató Szerkesztő: Dippold Pál, Tördelés, nyomdai előkészítés: Ester Communications Kft., Arculat, layout: Kohán József Fotók: Csapó Viktória, Turcsik István Illusztráció: Turcsik Kinga Nyomda: Pharma Press Kft. ISSN: Szavakkal, tettekkel, szolidaritással Adásidő címmel indul útjára ez az újság, amely a magyarországi egyházmegyei karitász központok üzeneteit is magába foglalja. A Prédikátor könyvében olvashatjuk: Mindennek megvan az órája, és minden szándéknak a maga ideje az ég alatt Úgy gondoljuk, az adásnak mindig ideje van. Mindig vannak nehéz helyzetben élők, szükséget szenvedők, akiket a mi adományaink segítenek ki a bajból, de a jó szóra éppúgy éhezik az ember, mint a tárgyi adományra. Tehát az adásnak mindig helye van - mindig adásidő van. Ez a lap szeretné bemutatni azt, hogy a Katolikus Karitász szervezetei hogyan végzik Magyarországon a karitász munkát, milyen feladatokat látnak el, milyen akciókat hirdetnek meg, milyen összefogásra szólítanak fel. De nemcsak tájékoztató, ismeretközlő célja van a lapnak, hanem küldetéséhez tartozik az is, hogy megossza azokat az örömöket, melyek az adakozásból fakadnak, és ezáltal is kedvet csináljon a karitász önkéntes munkához, és megéreztesse mindnyájunkkal, hogy adni jó. Tájékoztatást kíván adni arról is, hogy a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete az ország különböző egyházmegyéiben milyen szociális és karitatív tevékenységet folytat. Ezekkel az információkkal ötleteket is kaphatunk a jó megtételére saját egyházközségünkben. Szívesen helyet adunk a lapban az olyan írásoknak, amelyek mindnyájunk számára hasznosak lehetnek. A segítésnek számtalan módja van. Hátha éppen az általunk végzett jótett inspirálja felebarátunkat arra, hogy menj, és Te is cselekedj hasonlóképpen (Lk 10,37). Isten jóság. Isten szeretet. - ez volt XVI. Benedek első nagy írásának témája. Az út mentén Jézus sokszor megállt és letérdelt a szegények és betegek mellé, befogadta és magához ölelte a hozzá közeledő gyermekeket. Beköszöntő Ez a lap azt szeretné mind teljeseb ben bemutatni, hogy a Katolikus Ka ri tász szervezetei hogyan végzik Magyarországon a karitász munkát... Ebben található az igazi öröm: a másokkal való osztozásban, az adakozásban, az Istenéhez hasonló önzetlen szeretetben, amely megtöri az emberi önzés logikáját. A jótékonysági szolgálat hozzátartozik az egyház természetéhez. A nélkülözhetetlen anyagi segítségnyújtás által az egyház a szív és a szeretet jegyében fordul figyelemmel a nehéz próbáknak kitett személyek felé. A szegénység elleni küzdelemhez, az adományok és a javak megosztása közelebb visz bennünket másokhoz. Az ajándékozás szeretet nélkül semmit sem ér figyelmeztet XVI. Benedek pápa. A felebarátunkkal való osztozásban megtapasztaljuk az örömön keresztül, hogy az élet teljessége Isten szeretetéből fakad. Az adományozás Istenhez közelít minket és a megtérésre hív bennünket. Van elegendő élelmiszer mindenki számára. Egyesíteni kell erőinket, hogy leküzdjük az éhínséget ezzel a sürgető felhívással fordult XVI. Benedek pápa a világélelmezési csúcstalálkozó megnyitó ülésének résztevőihez. Az éhség gyökeres felszámolásához szükség van mindenekelőtt a szívek megtérésére. Konkrétan tanúskodni kell arról, hogy mindnyájan az egyetlen emberi család tagjai vagyunk. Az éhség a szegénység legkegyetlenebb és legkonkrétabb jele - mutatott rá a pápa. Nem fogadhatjuk tovább már el a gazdagság és a pazarlás jelenségét, miközben az éhínség drámája egyre nagyobb méreteket ölt. A Katolikus Egyház szavakkal, tettekkel és szolidaritással továbbra is támogat minden olyan erőfeszítést, amely az éhség leküzdésére irányul. A szegények, az éhezők, a hajléktalanok, a rászorulók kiáltása nem marad néma kiáltás. A konkrét és látható válasz az egyház minden hívőjének szolidaritásán keresztül érkezik. Mert mindenki erkölcsi kötelessége mások, különösen a legkiszolgáltatottabbak és a legszegényebbek megsegítése. Az egyház szélesebb körű és mélyebb szeretetközösség kialakítására törekszik a szegények szolgálata érdekében. Arra kaptunk meghívást, hogy tegyünk tanúságot ne csak szavakkal, hanem tettekkel és karitatív tevékenységgel is. Ezeket a munkákat fogja össze és koordinálja a Katolikus Karitász, és ebben szeretne segíteni az Adásidő is. Écsy Gábor a Katolikus Karitász országos igazgatója Adásidő 7

4 Segélyakció Felsőzsolca Tűzifaosztás Közel a kétmillió kilóhoz A évi EU élelmiszersegély program Felsőzsolcán, Ónodon és Sajóládon 1,5 millió forint értékben közel 50 tonna tűzifát osztott szét a Katolikus Karitász az árvízkárosult családoknak. A szervezet folyamatosan dolgozott a károsult családok megsegítésén Felsőzsolcán és a térség több településén a tavalyi árvíz óta. A karitász munkatársai kiemelt figyelmet fordítottak a biztosítással nem rendelkező károsultakra. Felsőzsolcán mintegy kétszáz ház felújításán dolgozik jelenleg is a szervezet. Az elmúlt hónapokban összesen 499 házat újítottak fel 18 árvíz sújtotta településen. A téli hideg tovább lassította a munkálatokat, hisz a még nedves falak nem tudtak száradni. Az árvíz miatt sok család került nehéz anyagi helyzetbe, és a hideg beálltával csak nehezen, segítséggel tudtak tűzifához jutni. Ezért a Katolikus Karitász mintegy 80 rászoruló családnak tudott tűzifát adni. A Katolikus Karitász negyedik éve vesz részt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által kiírt EU Élelmiszersegély programban. Segélyszervezetünk az úgynevezett csillagpontos elosztási rendszert alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy az ország különböző területein lévő ÁTI Depo raktárakból (Győr, Miskolc, Szigetszentmiklós, Pécs) nagy teherbírású kamionokkal kiszállíttatjuk az árut egy osztópontra. A településen egy lerakodásra, és több gépkocsi parkolására alkalmas helyet keresünk, ahová kisebb autókkal érkeznek a környező helységekből a karitász önkéntesek vagy az önkormányzat dolgozói. Ott rakodják át a településenkénti mennyiségeket és viszik el saját falujukba, ahol 4 napon belül kiosztják a rászorulóknak az élelmiszersegélyt. A programban ellátott települések száma évről évre nő, és nő az élelmiszersegély mennyisége is. A évi EU Élelmiszersegély program keretében 120 új település ellátását vállalta a Katolikus Karitász, így 628 település tartozik már hozzánk. Ebből 618 település rászorulóit láttuk el az év folyamán, összesen kg élelmiszerrel országszerte. Ez a mennyiség 75 db 24 tonnás kamiont, és több kisebb teherautónyi rakományt jelent. A tavalyihoz képest (1.150 tonna) az idén 656 tonnával, azaz 57%-kal több élelmiszert osztottunk szét. Az őszi fordulóban a Szabadbattyáni ÁTI Depo raktárt is bevontuk a tárolásba, így 4-ről 5-re emelkedett a szerződött raktáraink száma. A évi program keretében változatos gabonaalapú termékeket osztottunk ki, az I. tavaszi-nyári fordulóban 12 féle terméket, a II. őszi-téli fordulóban 18 féle terméket: lisztet, tésztaféléket kristálycukrot, C-vitamin készítményt, müzlit, instant eperízű italport, pirított tarhonyát, instant tészta levest, kukorica konzervet, krémmel töltött kekszet. A év során fő részesült élelmiszer adományban. Legtöbbször egy osztás alkalmával három féle élelmiszert kaptak, egyes régiókban akár négy félét is. 211 település önkormányzatával kötöttünk alvállalkozói szerződést, itt általában az önkormányzatok vitték el saját járműveikkel az árut közvetlenül a raktárból. A programban ellátott települések száma évről évre nő, és nő az élelmiszersegély mennyisége is. Az MVH szerződés szerinti 1% adminisztratív (raktározási költségek) és 1,5% szállítási költségtérítésén felül segélyszervezetünk saját forrásból (adományozók támogatásából) fedezi a program költségeit. Az osztások során több ezer karitász önkéntes, számos karitász dolgozó, valamint önkormányzati- és családsegítő szolgálati alkalmazott dolgozott a programban. Feladataik közé tartozik a rászorulói adatok kitöltése és megküldése. Az osztás előtt kiértesíteni a rászorulókat a segély nagyságáról, az átvétel helyszínéről, idejéről. Megszervezni, hogy hol lehet majd az élelmiszert néhány napig tárolni, majd átvetetni a rászorulókkal. Átadáskor a karitász központ által küldött kiosztási adatlapon alá kell íratni a rászorulóval a listát, majd ezt postacímünkre el kell juttatniuk. A következő 12 egyházmegye vett részt az idei programban Adományban részesült települések száma Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 54 Egri Főegyházmegye 25 Esztergom Budapesti Főegyházmegye (vidék) 13 Esztergom Budapesti Főegyházmegye (Budapest) 4 Győri Egyházmegye 24 Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 14 Kaposvári Egyházmegye 30 Pannonhalmi Főapátság 1 Pécsi Egyházmegye 79 Szeged-Csanádi Egyházmegye 10 Székesfehérvári Egyházmegye 64 Szombathelyi Egyházmegye 204 Váci Egyházmegye 21 Veszprémi Főegyházmegye 67 Adásidő 8 Adásidő 9

5 Egyházmegyék Veszprém A devecseri vörösiszap nem törte meg lendületünket Szervezetünk a Veszprémi Főegyházmegye hivatalos segélyszervezete, a Katolikus Karitász - Caritas Hungarica tagja. Tevékenységünk közé tartozik az egyházmegye területén élő többgyermekes és krízishelyzetben lévő családok és személyek anyagi, fizikális és mentálhigiénés segítése, idősek gondozása, betegek látogatása. Ügyfélkörünket hajléktalanok, hátrányos szociális helyzetű egyének, családok, alacsony nyugdíjjal rendelkező személyek alkotják. A krízishelyzetben lévők, rászorulók, illetve hozzátartozóik ügyfélfogadási időben fordulhatnak hozzánk. Minden alkalommal szociális munkás próbál Megrendítő képsorok, megrázó adatok és beszámolók a karitász szakmai napján október 28-án délelőtt rendezte meg a Veszprém Megyei Kulturális Központban az Összefogás a szegényekért elnevezésű szakmai napját a Veszprém Főegyházmegyei Karitász. Bár a szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem európai éve jegyében zajlott az esemény, az előadók leginkább a Magyarországot sújtó természeti katasztrófák alatt és után zajló karitatív tevékenység köré fűzték segítséget nyújtani egyéni esetkezelés és családsegítés formájában. A krízisben lévők anyagi segítségnyújtását minden alkalommal megelőzi az első interjú (krízishelyzet és a rászorultság felmérése) és az egyéni segítő beszélgetés. Az anyagi segítségnyújtást krízissegély, kríziskölcsön és természetbeni támogatás formájában valósítjuk meg. Az emberek nemcsak anyagi, hanem mentális problémák esetén is fordulnak hozzánk segítségért. Az adományozást minden alkalommal gondos felmérés előzi meg. Több alkalommal szervezünk segélyakciót (élelmiszergyűjtés, pénzbeli adománygyűjtés, gyógyszerek, vitaminok eljuttatása az idősek és betegek részére), mely során anyagilag és természetben egyaránt célzott támogatáshoz juthatnak a családok. Alkalmanként a téli hónapokban meleg ételt és teát osztunk az utcán élőknek. Több településre szállítunk adományozás céljából ruhaneműt és használati tárgyakat, valamint élelmiszeradományokat, hogy a plébániai karitász csoportok és a távolabbi települések is támogatni tudják a családokat. A ruha és egyéb tárgyi adományok többsége Németországból érkezik szervezetünkhöz. Rendszeres kapcsolatot tartunk, és közös programokat működtetünk a szociális ellátórendszer intézményeivel és egyes civil szervezetekkel, ilyen program például az épületünkben működő Kerek Világ Klub elnevezésű játékterápia fogyatékkal élő gyermekek számára. Jelenleg nagy erőkkel dolgozunk a katasztrófa sújtott Devecserben. A katasztrófa első napjától részt vettünk az önkéntesek koordinálásában, a segélyezésben és az étkeztetésben. A karitász által végzett segítő tevékenység jelentős része a karitász csoportok önkénteseinek munkájára alapszik. Egyházmegyénkben 30 karitász csoport működik, amelyekben 350 állandó önkéntes vesz részt a munkában. Központunk összefogja, koordinálja és támogatja a csoportokat, akik hitük és szeretetük erejével nap mint nap tesznek az elesettekért. Zagyva Richárd a Veszprém Főegyházmegyei Karitász igazgatója Embertől emberig fel mondandójukat. A rendezvény hitelesen és szemléletesen mutatta be a Katolikus Karitász tevékenységét, koncentrálva a borsodi árvíz és az októberi vörösiszap-katasztrófa mentési munkálataiban való részvételre. Márpedig a karitász kivette részét a munkából: 90 millió forint értekben szállított segélycsomagokat az árvíz aktivitása alatt a borsodi térségbe és 300 házat újított fel. A devecser-kolontári tragédia mentesítési munkálataiban 800 karitászos önkéntes vett részt. Márfi Gyula érsek úr köszöntőjében a szeretet fontosságáról szólt, arról, hogy szeretet nélkül nem lehet élni, és a legnagyobb öröm és boldogság a szeretet nevében cselekedni úgy, ahogy a karitász tagjai teszik.az előadások sorát Forgách József, a Katolikus Karitász országos igazgatóhelyettese nyitotta, aki igyekezett megfogalmazni a szervezet szellemiségét és tevékenységét. Igyekezett, mert több meghatározást is felsorolt a szervezet definiálásához. A karitász az egyház szociális karja, szeretetszolgálati intézménye. A karitász multinacioná- KARITÁSZBOLT Veszprém, Vár u. 25. JÓ MINŐSÉGŰ NÉMET HASZNÁLT RUHANEMŰT, HASZNÁLATI TÁRGYAKAT ÉS BÚTOROKAT KÍNÁLUNK ELÉRHETŐ ÁRON! Használt ruházat: 2500 Ft/kg VÁSÁROLJON NÁLUNK, HOGY SEGÍTHESSÜNK! A bolt bevételéből a krízishelyzetben lévő családok számára támogatást nyújtunk. Szeretettel várunk minden kedves vásárlót a Karitász boltjában! lis karitatív szervezet. A karitász az evangélium lefordítása arra a nyelvre, amit a hitetlen is megért mindegyik igaz, és igaz az is, hogy Isten rendjét az angyalok őrzik, az igyekezetét pedig mi magunk. Tehát a keresztény ember hivatása abban áll, hogy képes legyen embertársai szeretetére, elfogadására fogalmazott Forgách József. Az igazgatóhelyettes ezek után beszélt a karitász-rendszer felépítéséről: a plébániai csoportok régiókba tömörülve az egyházmegyei karitászok alá tartoznak. E közösséget az országos központ fogja össze, amely fölött még két szervezet áll: a brüsszeli központú Caritas Europa és a római székhelyű Caritas Internacionalis. Tevékenysége pedig kiterjed a betegápolástól kezdve egészen a legbonyolultabb szociális feladatokig. A szervezeti rendszert bemutató előadás után Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója vette át a szót, aki kiváló és egyben megrendítő előadásában elmondta, hogy a borsodi árvízi katasztrófahelyzet elhárításában és a helyben történő segítségnyújtásban milyen szerepet vállalt magára az egri szervezet. Árvai atya azzal kezdte, hogy 2010 elvileg a szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem európai éve, és ők maguk is több előadással és rendezvénnyel készültek ezen alkalomra, de a természet közbeszólt. A borsodi árvíz (amely során 4700 családot kellett kitelepíteni) segélyezési munkálataiban a kezdetektől fogva bekapcsolódott a hevesi közösség. Gyűjtést szerveztek, segélycsomagokat készítettek és juttattak el a helyszínre, dolgoztak a fertőtlenítési munkálatokban, az újjáépítésben, gyerekeket táboroztattak, újrakezdési szociális és iskolakezdési támogatással segítették a rászorultakat, és jelenleg is részt vesznek az újjáépítési munkálatokban. Az igazgató úr megrendítő diasorozatban mutatta be a közönségnek az árvíz okozta károkat és a karitászos önkéntesek megfeszített, embert próbáló munkáját. A szeretet feléleszti az újrakezdés reményét, a remény visszaadja a jövőben bízni tudó hitet. fogalmazott Árvai atya, és elmondta: a legfontosabb az, hogy a szeretet útján tudtak elindulni a bajba jutottak felé. Tevékenységüknek sajátos eredménye, hogy a vöröiszap-katasztrófa bekövetkezte után árvízkárosult borsodi roma emberek jöttek Devecserbe segíteni, éppen azért, mert ők is kaptak segítséget a nehéz időszakokban. A karitász borsodi tevékenységének bemutatása után Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes az állam és az egyház viszonyáról, annak alakulásáról tartott előadást. Hoszszú történelmi bevezetője végén kirajzolódott, hogy a magyar állam az 1930-as években kezdett népjóléti politikával foglalkozni, de nem kérdőjelezte meg az addig szociális tevékenységet ellátó egyház, egyházak kompetenciáját ezen a területen. A kommunista hatalomátvétel után az új politikai erő egyik legfontosabb célja az volt, hogy az egyház szűnjön meg a köz számára, lépjen ki a szociális szférából után aztán az új civil és egyházi karitatív szervezetek bebizonyították, hogy adott esetben az önkéntesség, az értékelkötelezettség, az eszmeiség akár többet tud érni, mint a hideg szakmaiság. Azaz a profi szervezetek munkája mellett szükség van az önkéntesek tevékenységére. Magyarország kormányának meggyőződése, hogy az államnak és az egyháznak együtt kell működnie a szociális szféra területén fogalmazott Navracsics Tibor. Hangsúlyozta: rendkívül fontos az országban működő egyházi és civil szervezet munkája. Ez a szám azt jelenti, hogy közel polgár dolgozik valamilyen karitatív közösségben, és az egyházi szervezetek összértékben 53 milliárd forint értéket termelnek tevékenységükkel. Navracsics Tibor szerint éppen ezért van szükség az egyház társadalmi szerepvállalásának finanszírozásra. A konferencia végén Zagyva Richárd, Veszprémi Főegyházmegyei Karitász igazgatója a vörösiszapkatasztrófa által sújtott területen végzett munkákról beszélt. A veszprémi karitász legelsőként jelent meg a tragédia helyszínén, bázisukat a devecseri plébániában alakították ki. Az önkéntesek kétkezi munkával segítettek, élelmiszer- és segélycsomagokat állítottak össze, és a katasztrófahelyzet konszolidálódása után részt vesznek az utógondozásban, a visszaköltöztetésben, az élet újrakezdésében. Zagyva Richárd a devecser-kolontári tragédia borzasztó eseményeit, képeit egy rövid filmmel mutatta be melyet Veszprém Város Cigányzenekara kísért élőzenével. A film utolsó kockája hordozta azt a két szót, amely mottója lehet a valóban megrendítő és mégis felemelő rendezvénynek: Embertől emberig. NYITVA TARTÁS: hétfő, szerda, péntek: Forrás: vehir.hu kedd, csütörtök: Adásidő Adásidő 11

6 Egyházmegyék Veszprém Devecser. Ezt a nevet manapság világszerte ismerik. Önkéntesként kezdtem tevékenységemet a katasztrófa utáni héten. Mikor elindultam, még nem tudtam pontosan, hogy mi lesz a feladatom, irodai munkára kerestek valakit. Úgy gondoltam, talán ott hasznomat veszik majd. A televízióban, interneten látottak után is döbbenetes kép tárult elém. Mint egy háborús övezet. Kihalt, üres, elhagyott házak, utcák, mindenhol vegyvédelmi ruhába öltözött emberek, katonák, rendőrök, tűzoltók és a leírhatatlan látvány: mindenütt rozsdavörös mocsok a talajtól kb. derék-mell magasságig, de volt, ahol még feljebb. Mintha kiradírozták volna a többi színt. Elképesztő. Aztán belecsöppentem a munkába. Fogadtuk a károsultakat, akik segítségért fordultak hozzánk, albérletet kerestünk nekik, felírtuk az igényeiket, ha jött adomány, azonnal próbáltuk eljuttatni a károsultakhoz. Fogadtuk az adományokat, telefonhívásokat. Megható volt nap mint nap érezni az apró csodákat, az ország, sőt, a világ szeretetét, ahogyan megmozdultak az emberek, és Nem munka, több annál próbáltak segíteni. Az októberi látvány mostanra változott. Nincsenek katonák, vegyvédelmi ruhás önkéntesek. Csak a rendőrautók cirkálnak az elnéptelenedett utcákon, ellenőrizve az arra járókat. Az elhagyott házak között csak néhol száll fel füst egy-egy kéményből. Tél szürkesége vegyül ezzel a letörölhetetlen, lemoshatatlan, eltakaríthatatlan rozsdavörös színnel. Az egyik utcában nyitott ajtajú, ablaktalan kicsi öreg házra leszünk figyelmesek. Az ajtón lengeti a hideg szél az iszaptól maszatos kis függönyt. Az ablak nincs a helyén, előtte mécsesek. Benéztünk. Legbelül látszódnak a bútorok. A szobában mindent iszap és gipsz borít. Kép a falon, a fogason ott lógnak a félig iszapos ruhák. Kérdeztük a szomszédot, aki épp akkor érkezett, miért vannak a mécsesek? A szomszéd néni már nem él. A bürokrácia, a rengeteg papírmunka, a hatalmas mennyiségű adatfeldolgozás útvesztőjében eluralkodott kissé a reményvesztettség, a fásultság, az elfojtott, tehetetlenség dühe, az elkeseredettség, az elégedetlenség az emberek között. Nehezen találnak vigaszt, kapaszkodót az új élethez azok, akik halálfélelemmel küzdve kucorogtak a padlásukon vagy akik futva menekültek a rémes robajjal közeledő, pusztító ár elől, akik elvesztették szeretteiket, szomszédjaikat, otthonaikat, az emlékeiket. Azok számára csak az emlékezés, a remény és a hit maradt. Emlékezés az iszap előtti szebb világra. Remény, hogy eljön az idő, amikor ezt a borzalmat majd fel tudják dolgozni végre. Hit pedig abban, hogy van holnap, hogy van szebb holnap számukra is! Ebben a hitükben is próbáljuk erősíteni őket és segíteni nekik az ingóságaik pótlásán túl, amiben csak tudunk. A lehetőségeinkhez mérten bármiben. Lehet, hogy néha csak mosollyal vagy néhány jó szóval, de mindenképp szeretettel. Mert a szeretet ereje, az imádság, a mosoly és a kedves szavak mindent legyőznek, s talán ezt ők is érzik valahol a szívük mélyén, a kilátástalanságon túl. Füzesi Szilvia a Katolikus Karitász munkatársa A zirci önkéntes hét napja A Katolikus Karitász bázisán egy hétig önkéntesként részt vett a károsultak megsegítésében a zirci karitász csoport vezetője, Ulrich Józsefné is, aki így vallott a látottakról: Az Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász csoport tagjait is megrendítette az, ami október 5-én történt Devecserben, Kolontáron, Somlóvásárhelyen. A pénzadományon túl személyes segítségünket is felajánlottuk. Felvettem a kapcsolatot a Veszprém Főegyházmegyei Karitász igazgatójával, aki minden nap ment a helyszínre. Október 13- án vele érkeztem Devecserbe. A látvány, ami fogadott megrendítő volt. Első nap a konyhán voltam, ahol szendvicseket, teát, kávét készítettem a karitász önkénteseinek. Naponta önkéntes dolgozott. Én ilyen nagyszerű összefogást még soha nem tapasztaltam. A feladatom a segélyek osztása volt, amiben egy helyi önkéntes, aki ismerte a rászorulók többségét, segített. Kaptunk egy térképet az iszapár sújtotta utcákról. A segélycsomagban, amit adtunk, legalább három napra elegendő tartós élelmiszer, gyümölcs, víz, tisztasági, tisztítószer csomag, védőmaszk volt. Ruhát, cipőt, ágyneműt is válogathattak és vihettek magukkal a rászorulók. Ha PB gázra, gyógyszerre vagy egyéb létfontosságú dologra volt szükség a karitász abban is tudott segíteni és megvásároltuk számukra. Akiknek sikerült átmeneti albérletet szerezni, a raktáron lévő készletből bútort, mosógépet, műszaki árut kaptak. Ebben a nagy tragédiában érezni, tapasztalni lehetett az emberek együttérzését, összefogását, segítését. Határainkon belülről és határainkon túlról érkeztek a segély szállítmányok. Sok nagyszerű emberrel találkozhattam és ismerkedhettem meg. Köszönöm, hogy segíthettem. A Család éve a miénk kiemelkedő év. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ezt az esztendőt a Család évének nyilvánította. Ugyanakkor az Európai Tanács határozata értelmében az önkéntesség éveként jelenik meg Európában. Család, önkéntesség, karitász. Meny - nyire egymásba kapaszkodó fogalmak! A Szent Család: József, Mária, Jézus Krisztus. Vagy István király, Boldog Gizella, Imre herceg. És a szomorú mai családok. Ilyen ragyogó példák ellenére miért is jutottunk idáig? Be kell látni, az elmúlt évtizedek eszméi nem igen kedveztek a családok erkölcsi fejlődésének. Egyre kevesebben merik Isten előtt kimondani azt az igent, s vállalni a felelősségteljes, áldozatokat is követelő gyermeknevelést. Betegek világnapja Marcaliban Sebei szereztek számotokra gyógyulást Önzőek lettünk és új istenünk született. A pénz, a karrier, a meggazdagodás istene. S csak zárójelben jegyzem meg, közben teljes az elszegényedés, eladósodás, munkanélküliség, reményvesztettség. Mert ez az isten csak ezt nyújthatja! Belátom, amíg ezek a gondok munkálnak családjaink 10-20%-ában, aligha le het a család békében együtt élő, kiránduló, templomba járó, közösen étkező és beszélgető mikrosejtje társadalmunknak. Annak ellenére, hogy országunkat az elmúlt év természeti katasztrófái eddig még nem tapasztalt tömegével támadta, hogy az elmúlt évek kormányzása majdnem csak korrupcióról, ígérgetésről, hazugságról szólt, hiszem, hogy a jövő az építkezésé lesz. A lassan már feledésbe menő fogalmak új értelmezést nyernek, mint a becsület, a szeretet, a hit, az igazságszolgáltatás, a munka, az összefogás, a haza és a család. Egyházmegyénket majdnem teljesen megkímélte a természeti katasztrófáktól a Mindenható, de összefogásra is késztette az árvíz, a vörösiszap, a belvíz gondjainak kárenyhítésében. Egyre fontosabb az összefogás, az egymásért, hazánkért érzett közös felelősség. Minden évben a lourdes-i Szűz Mária emléknapján, február 11-én tartja meg az egyház a betegek világnapját. II. János Pál pápa szándéka szerint ez a nap megfelelő alkalom a szenvedés titkának átelmélkedésére és különösen arra, hogy fogékonyabbá tegyük közösségeinket és a civil társadalmat beteg testvéreink iránt. Az idei évben a pápai üzenet jelmondata: Sebei szereztek számotokra gyógyulást A Szentatya Jézus sebeire gondolt. E gondolatok jegyében rendeztük meg február 11-én Marcaliban a plébániatemplomban a betegek világnapját, ahol mintegy százan vették fel a betegek szentségét. Majd délután a Marcali Kórházban a környékbeli atyákkal együtt imádkoztunk a betegekkel. Eljött Németh József kéthelyi, Galambos Ferenc mesztegnyői, Grujber Zsolt böhönyei plébános atya is, hogy meglátogassa híveit. Igeliturgia keretében Grujber Zsolt atya beszélt a betegekhez a gyógyító Jézusról, aki Egyházmegyék Kaposvár Istennek hála egyházmegyénk egyre erősödve próbált segíteni a rászorulókon: EU élelmiszersegély, krízissegély, Béres cseppek... és hosszasan lehetne sorolni. Természetesen ezek a támogatások a Katolikus Karitász segítsége nélkül nem valósulhattak volna meg. Köszönet érte és azoknak az önkéntes karitász munkatársaimnak, az áldozatvállalásban osztozó családtagjaiknak, akik biztosították, hogy időben odakerüljenek a támogatások, ahol a szükség a legnagyobb. Jáki Zoltánné a Kaposvári Egyházmegyei Karitász igazgatója most is itt van köztünk és az ő érintésével ma is gyógyítja a betegeket. Majd a jelenlévő atyák kézrátétellel kezdték a betegek szentségének kiszolgáltatását. Végigjártuk a kórtermeket és több mint 100 beteg részesült a betegek szentségében és vette magához Jézus testét. Megrendítő élmény volt a betegek könnyes tekintete, melyben ott volt az öröm: az Istennel való találkozás öröme. Kiss Iván Adásidő 12 Adásidő 13

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

Adásidő. I. évfolyam IV. szám 2011. november Ingyenes

Adásidő. I. évfolyam IV. szám 2011. november Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam IV. szám 2011. november Ingyenes Egyházmegyei címlista Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Öt év tragédiái. A szív jósága. Együtt erősebbek vagyunk. V. évfolyam I. szám 2015.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Öt év tragédiái. A szív jósága. Együtt erősebbek vagyunk. V. évfolyam I. szám 2015. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja V. évfolyam I. szám 2015. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Öt év tragédiái A szív jósága Együtt erősebbek vagyunk Magyar Katolikus

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam I. szám 2012. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Élni szeretnék interjú a melegedőben 1356 Adományvonal Barátok közt Segítség

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam II. szám 2013. június Ingyenes Mindennek megvan az órája vetőmag egy jobb életért Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Szeretet csomagok. Kétszer ad, aki jó szívvel ad. a prímásnak. III. évfolyam I. szám 2013.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Szeretet csomagok. Kétszer ad, aki jó szívvel ad. a prímásnak. III. évfolyam I. szám 2013. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam I. szám 2013. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Szeretet csomagok Kétszer ad, aki jó szívvel ad Prímás a prímásnak A

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam IV. szám 2012. november Ingyenes Mindennek megvan az órája Keljünk útra Krisztussal Valahonnan fentről Püspöki teavár 2012. október

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Jónak lenni jó Foglalkoztatás másként Egy IGAZ embermese Jónak lenni

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam IV. szám 2014. tél Ingyenes Mindennek megvan az órája Elismerés önkénteseinknek Szeretni, szeretve lenni Az összetartozás jele

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Meghallani Isten akaratát. Társak Vagyunk. Közösségben másokért. III. évfolyam IV. szám 2013.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Meghallani Isten akaratát. Társak Vagyunk. Közösségben másokért. III. évfolyam IV. szám 2013. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam IV. szám 2013. november Ingyenes Mindennek megvan az órája Meghallani Isten akaratát Társak Vagyunk Közösségben másokért Meghallani

Részletesebben

Adás A KAtoliKus Egyház hivatalos segélyszervezetének lapja IV. évfolyam II. szám 2014. nyár

Adás A KAtoliKus Egyház hivatalos segélyszervezetének lapja IV. évfolyam II. szám 2014. nyár Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam II. szám 2014. nyár Ingyenes Mindennek megvan az órája Közösségépítés Rómában A szeretet szolgálatában Foglalkoztatás másként

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. árvíz a Duna mentén. Táborozni jó. Hálót. III. évfolyam III. szám 2013. ősz Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. árvíz a Duna mentén. Táborozni jó. Hálót. III. évfolyam III. szám 2013. ősz Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam III. szám 2013. ősz Ingyenes Mindennek megvan az órája árvíz a Duna mentén Táborozni jó Hal helyett Hálót A dunai árvíz karitász

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Összefogás Ukrajnáért. Gyümölcsöző kapcsolatok. Folytonos szeretetszolgálat

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Összefogás Ukrajnáért. Gyümölcsöző kapcsolatok. Folytonos szeretetszolgálat Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja V. évfolyam II. szám 2015. nyár Ingyenes Mindennek megvan az órája Összefogás Ukrajnáért Gyümölcsöző kapcsolatok Folytonos szeretetszolgálat

Részletesebben

Szükség van a szolgálatra!

Szükség van a szolgálatra! Szükség van a szolgálatra! Önkéntesek a betegekért 10 éves a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata 2. Vác 2015 Szükség van a szolgálatra!...3 Dr. Faragó Artúr Örökségtől kiscsoportig, azaz sokszínű

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. szerettek itt engem. nyári pillanatok. ajándék magunkból. II. évfolyam III. szám 2012. szeptember Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. szerettek itt engem. nyári pillanatok. ajándék magunkból. II. évfolyam III. szám 2012. szeptember Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam III. szám 2012. szeptember Ingyenes Mindennek megvan az órája szerettek itt engem nyári pillanatok ajándék magunkból Az Úr üzenete!

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

VILÁGP STA. A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA. A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tél A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE S Z E N T E R Z S É B E T K A R I TÁ S Z K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE XVIII. évfolyam 2. szám A tartalomból: 2010. július Árvízi segítségnyújtás................

Részletesebben

Tartják egymásban a lelket. 2010: Az összefogás éve

Tartják egymásban a lelket. 2010: Az összefogás éve Tartják egymásban a lelket 2010: Az összefogás éve ÉVES JELENTÉS 2010 Tartják egymásban a lelket A legszélesebb nyilvánosságot kell megteremteni a Máltai Szeretetszolgálat önkéntes és szakszerű munkájának

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT A karitász munkatársak imája Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetõvé tetted, hogy viszontszeresselek. Elém hoztad embertestvéreimet, akikben felismerhettelek Téged, és jót tehettem velük.

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Valse triste. Õsz Ingyenes lap. Weöres Sándor. ... az Úr... Erõt ad a fáradtnak, és az erõtlennek megsokasítja erejét.

Szolgáló Szeretet. Valse triste. Õsz Ingyenes lap. Weöres Sándor. ... az Úr... Erõt ad a fáradtnak, és az erõtlennek megsokasítja erejét. Weöres Sándor Hûvös és öreg az este. Remeg a venyige teste. Elhull a szüreti ének. Kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull

Részletesebben

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik...

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... www.gyongyos.ofm.hu Sarlós Boldogasszony XV. évf. 2. szám 2010. július Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... Lk.1,45-46 A nemzeti összetartozás színhelye A te szavadra, Uram Százszorosan kapod

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. március de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28, 20) Gondolatok Húsvétra Mienk a Húsvét ünnepe, mely ennyi jóval van tele Üljük

Részletesebben