Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: /2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63636-19/2011."

Átírás

1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: /2011. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester Az előterjesztést megkapta: Szociális és Egészségügyi Bizottság Szociálpolitikai Kerekasztal Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Valamennyi kisebbségi és településrészi önkormányzat Törvényességi véleményezésre bemutatva: nov. 30. Meghívottak:

2 Előadó: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet Osztályvezető Tisztelt Közgyűlés! Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 92. (3) bekezdésében meghatározottak szerint Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 434/2003. (XII. 18.) Kgy. határozatával fogadta el, mely feltárta a város területén a szociális szolgáltatások helyzetét és meghatározta a fejlesztési irányokat is. A Sztv. a szolgáltatástervezési koncepció kétévenkénti aktualizálását, felülvizsgálatát írja elő, melynek célja az eltelt időszakban bekövetkezett változások, eredmények bemutatása, ismertetése, valamint a jövőre vonatkozóan új feladatok, irányvonalak kijelölése. A fenti feladatok elvégzése miatt megkerestük az Önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményeket, illetve civil szervezeteket, alapítványokat, hogy készítsenek egy átfogó beszámolót az elmúlt két év szakmai munkájáról, a tervezett fejlesztésekről, szakmai célokról. A beérkezett szakmai beszámolók figyelembe vételével elkészítettük a koncepció felülvizsgálatát, és megfogalmazásra kerültek az előttünk álló feladatok, melyek az alábbiak: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a rendelkezésre álló eszközeivel segítse a Sztv-ben meghatározott alapelvek érvényesülését, a szociális és gyermekvédelmi alapellátási intézményrendszer fenntartásához, működtetéséhez, fejlesztéséhez szükséges pályázati és központi pénzeszközök mellett a Közgyűlés éves költségvetési rendeletében határozza meg a koncepcióban megfogalmazott feladatok megvalósításához a saját forrásokat, a Közgyűlés feladata, hogy kétévente felülvizsgálja és aktualizálja a koncepciót. A koncepciót a Sztv. előírásának megfelelően véleményeztettük a szociális és gyermekjóléti intézményvezetőkkel, a helyi Szociálpolitikai Kerekasztallal, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal, Sopron Megyei Jogú Város területén működő kisebbségi és településrészi önkormányzatokkal. A fenti indokok alapján előterjesztem az SZMSZ 54. (1) bekezdése szerint nyílt szavazás útján, az 53. (1) bekezdése alapján egyszerű többséggel meghozható 2

3 H a t á r o z a t i j a v a s l a t o k a t I. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat évben végzett szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadja, és a koncepció újabb felülvizsgálatának határidejét december 31. napjában határozza meg. Felelős: Abdai Géza alpolgármester Határidő: december 31. II. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiakban megfogalmazott feladattervet elfogadja: 1. Nappali demens centrum kialakítása 2. Hajléktalanok gondozóházának létrehozása 3. Segítségnyújtás a civil szervezeteknek, CIVIL-HÁZ létrehozásával 4. Az intézmények személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztése és biztosítása a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően 5. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladata a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció kétévente történő felülvizsgálata és aktualizálása. Az önkormányzat mindenkori pénzügyi helyzetének függvényében a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával törekszik a szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatást nyújtó és szakosított intézmények színvonalának emelésére a fent megfogalmazott feladatok teljesítése érdekében. Felelős: Abdai Géza alpolgármester Határidő: december 31. Sopron, november 30. Abdai Géza alpolgármester Melléklet: Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata 3

4 Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011.

5 A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 92. (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségünknek eleget téve elkészítettük Sopron Megyei Jogú Város Szolgáltatástervezési Koncepcióját, melyet Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 434/2003. (XII. 18.) sz. határozatával elfogadott. A koncepció célja volt egy olyan program elkészítése, amely az alap és szakosított ellátások területén az intézmények szakmai feladatellátását biztosítja a törvényi előírásoknak megfelelően, igazodva az ellátási igényekhez és a település lakosságszámához. Jelen szolgáltatástervezési koncepció célja Sopron Megyei Jogú Város szociális- és gyermekjóléti ellátottságának pillanatfelvétele, valamint visszatekintés az elmúlt két év történetére, krónikájára, annak bemutatása; fejlesztési elképzeléseinek, lehetőségeinek megfogalmazása; a megvalósítás és a kivitelezés meghatározása. A szociális szolgáltató rendszer fő változásai: A koncepció felülvizsgálat során bemutatásra kerülnek az elmúlt időszak változásai, a már meghatározott feladatok bővítése, korrekciója. Koncepciónk felülvizsgálatánál csak azokra a területekre térünk ki, ahol változás történt az elmúlt időszakban. Tekintettel arra, hogy több alapszolgáltatás és szakosított ellátás társulási formában működik, valamennyi ellátási formát nevesítettük. 1./ A VÁROS ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE A szociális ellátórendszer kiépítése és működtetése függ a város lakosságának szociális helyzetétől, egészségügyi állapotától illetve korösszetételétől. A város lakosainak számát összevetve a 2009-es adatokkal megállapíthatjuk, hogy tovább nőtt a 60 éven felüliek aránya, s csökkent az aktív korúak száma. Az öregedési folyamat tendenciáit figyelembe véve egyre nagyobb súlyt kell fektetni az idősekről való gondoskodásra. Az Önkormányzati közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező lakosok száma (2008. december 31. állapot szerint) férfi: nő: összesen: 18 év alatt: év: év felett: Összesen:

6 Az Önkormányzati közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező lakosok száma (2010. december 31. állapot szerint) férfi: nő: összesen: Összesen: Állandó lakosság december év alatt év 61 év felett férfi nő A térség gazdaságára eddig kedvező hatást gyakorló nyugati idegenforgalom, ami a kereskedelem és a szolgáltató ágazat jelentős fejlődését eredményezte mára csökkenő tendenciát mutat, de szolgáltató ágazat húzóerővel bír a térség gazdaságára január 1-jétől napjáig Sopronban az álláskeresők adatai: Nyilvántartott álláskeresők összesen Álláskeresési járadékban részesül Álláskeresési segélyben részesül BPJ RÁT RSZ 2011 január február március április május január 2011 február 2011 március 2011 április 2011 május 3

7 A munkaerőpiac feszültségei, gondjai hasonlóak a megyeihez. Ilyen területek: Tartós munkanélküliek elhelyezkedési lehetőségei 45 év felettiek elhelyezkedési lehetőségei Egyéb hátrányos helyzetű munkanélküliek visszajuttatása a munka világába (egészségügyi, családi és szociális probléma, képzetlenség, nem piacképes szakképzettség, etnikai hovatartozás) Továbbá jelentős tényező a pályakezdő fiatalok munkahelyhez juttatása, különös tekintettel a főiskolát és egyetemet végzettekre. Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci viszonyoknak a következménye. A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által nem keresett szakképzettséggel rendelkezők sajnos kiszorulnak a munkaerőpiacról, és egyre jelentősebb arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá. Az utóbbi években egyre több azon fiatalok száma is, akik egyáltalán nem találnak állást, így munkatapasztalatot sem tudnak szerezni. A tartós munkanélküliség elszegényedést, a lakhatási körülmények romlását, a szegénység átörökítését idézheti elő, kitörni belőle az idő előrehaladtával egyre nehezebb. A város aktív korú lakóinak elszegényedése a munkanélküliségből és a jelentős életfeltételbeli hiányosságokból ered. A hiányosság megszüntetésének egyik eszköze a segélyezés. Más eszközök a szegénységet eredményező helyzetnek a megváltoztatását vállalják fel, ilyenek a munkavállaláshoz vezető programok. A szociális szolgáltatástervezési koncepció leginkább érintett célcsoportjai: Idősek, nyugdíjasok A demográfiai adatok, de a mindennapos életünk során tapasztaltak is azt mutatják, hogy hasonlóan az országos tendenciákhoz, a város lakossága elöregedik és egyre kevesebb gyermek születik. Munkanélküliek A falvaknak, községeknek egyre kisebb a munkaerőmegtartó-képességük, a munkahelyek jó infrastrukturális tulajdonságokkal rendelkező területekre koncentrálódnak, melyek elsősorban a városokban találhatóak, illetve a határ közelségére tekintettel sokan választják a szomszédos Ausztriát munkavégzésük helyéül, elsősorban a jóval magasabb kereseti lehetőségek miatt. Fogyatékkal élők A fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű és a beteg emberek tovább bővítik a kört, hiszen ők állapotuknál fogva több, speciális odafigyelést, ellátást igényelnek, különösen nehéz nekik a nyílt munkaerőpiacon való aktív részvétel. Hajléktalanok A városi lét sajátossága a hajléktalanság problémája, a hajléktalanok számának gyarapodása. A kistelepülésen a hajléktalanság nem jellemző, de gyakran szinte minden településen találkozhatunk olyan emberrel, emberekkel, akik csak azért nem hajléktalanok a szó klasszikus értelmében, mert van házuk, van lakhatásuk, de életmódjuk és körülményeik gyatrábbak, mint a városi hajléktalan sorstársaik. 4

8 2./ SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ SZOCIÁLIS VALAMINT GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI ÉS SZAKELLÁTÁSI FELADATA A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 86. -a értelmében az a települési önkormányzat, melynek területén nél több állandó lakos él, az alábbi szociális ellátásokat köteles biztosítani: Feladat Ellátás helyszíne Szociális szolgáltatások I. Szociális alapszolgáltatások - Étkeztetés Flandorffer Ignác Szociális Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ - Házi segítségnyújtás Flandorffer Ignác Szociális Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ - Családsegítés Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás) Flandorffer Ignác Szociális Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ Megoldásra váró feladatok - Utcai szociális munka ( től nem kötelező feladat) 1. Speciális alapellátási feladatok - Közösségi pszichiátriai ellátás Napszak Integrált Intézmény (Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás) - Támogató szolgálat Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás) - Nappali ellátás Flandorffer Ignác Szociális Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ - Fogyatékosok nappali intézménye Flandorffer Ignác Szociális Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ - Pszichiátriai betegek nappali intézménye Napszak Integrált Intézmény (Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás) - Nappali melegedő Flandorffer Ignác Szociális Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ II. Szakosított ellátási formák 1. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények - Idősek otthona Egyesített Szociális Intézmény - Pszichiátriai betegek otthona Napszak Integrált Intézmény - Szenvedélybetegek otthona x - Fogyatékos személyek otthona x - Hajléktalanok otthona x 5

9 2. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - Időskorúak gondozó háza Flandorffer Ignác Szociális Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ - Fogyatékos személyek gondozó háza x - Pszichiátriai betegek átmeneti otthona Napszak Integrált Intézmény - Szenvedélybetegek átmeneti otthona x - Hajléktalan személyek átmeneti szállása Flandorffer Ignác Szociális Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ - Éjjeli menedékhely Flandorffer Ignác Szociális Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ Gyermekjóléti szolgáltatások I. Alapszolgáltatások Gyermekjóléti szolgáltatás Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás) Gyermekek napközben ellátása - bölcsődei ellátás Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék II. Szakosított ellátások - Gyermekjóléti Központ Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás) - Helyettes szülői hálózat Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ - Családok átmeneti Otthona Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ - Gyermekek átmeneti otthona Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ 6

10 A Sztv. 90. (2) bekezdése értelmében a megyei jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatásokon és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézménytípusokon túl három szakosított intézményt működtetni, mely az idősellátáson túl két további szakosított intézménytípus feladatait biztosítja. 3./ SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ, VALAMINT GYERMEKJÓLÉTI FEL- ADATOKAT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK: 3 /1. FLANDORFFER IGNÁC SZOCIÁLIS INTÉZET ÉS MIKROTÉRSÉGI GONDO- ZÁSI KÖZPONT: A Flandorffer Intézet által biztosított szociális alapszolgáltatások: o Étkeztetés (Magyar u., Kossuth L. u.10.) o Házi segítségnyújtás (Kossuth L. u.10. ) o Idősek nappali ellátása Ciklámen Idősek Klubja - Kossuth L. u.10. Lila Akác Idősek Klubja - Balfi u. 87. o Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona (Kossuth L. u. 10) o Nappali melegedő (Magyar u.22. ) o Utcai szociális munka (Magyar u. 22) A Flandorffer Intézet által nyújtott szakosított ellátási formák: o Éjjeli menedékhely (Kossuth L. u. 10) o Hajléktalanok átmeneti szállása (Kossuth L. u.10) o Időskorúak Gondozóháza (Gesztenyés krt. 2.) Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek klubjai, a fogyatékosok nappali ellátása és az időskorúak gondozóháza, szervezetileg 1 egységet, Gondozási Központot alkotnak. A hajléktalanok ellátása magába foglalja az éjjeli menedékhelyet, az átmeneti szállást, a nappali melegedőt és az utcai szociális munkát. E körben működik a nappali ellátáshoz kapcsolódó közfürdő, és részben, az ellátotti kört tekintve a Népkonyha. Az intézmény, a többször módosított évi III. törvény - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról - alapján, a fenntartó számára kötelezően előírt szociális ellátásokat nyújtja Sopron város lakossága számára. Az intézmény feladata, hogy a szociálisan rászorulók részére - személyes gondoskodás formájában - alapellátást, nappali ellátást, továbbá átmeneti elhelyezést biztosítson a fent ismertetett alapján. 7

11 A Gondozási Központ által ellátott szociális alap-szakosított ellátási feladatok: Étkeztetés: Az étkezést igénylők száma 2007-től folyamatosan emelkedik, 2011-ben eddig 436 fő vette igénybe az étkeztetést. A diétás étkeztetés lehetősége az Erzsébet Kórház konyhájáról megoldott, biztosított. A szolgáltatást többnyire idősek, rokkantnyugdíjasok, megélhetési problémákkal küzdők veszik igénybe, akik más módon nem tudnak az étkezésükről gondoskodni. Az ellátási területen 12 főzőhely segítségével biztosítják a napi egyszeri meleg étkezét a rászorulók számára, ebből 9 intézmény és 3 vendéglátó egység; a házhozszállítás is lehetséges szállító szolgálattal vagy tiszteletdíjas gondozóval. A népkonyha tálalókonyhaként, 2002-től folyamatosan működő intézmény a Magyar u. 22. alatti épületben. A legszegényebbek, elsősorban a hajléktalan emberek napi egytál meleg ételhez juttatása megoldott. Kapacitása 50 adag/nap fő december 31. Az ellátotti létszám alakulása december június december december június 30. Házi segítségnyújtás A Sopron közigazgatási területén élő, és napi 4 órát meg nem haladó gondozási szükséglettel bíró idősek, vagy súlyos betegek ellátása, a beérkező kérelmek alapján és személyi lehetőségeink függvényében maximálisan megtörtént. Várólistára egy kérelmező sem került, mert az előgondozások alkalmával, a szolgálat eleve egyeztető megbeszéléseket folytatott a családi erőforrások aktuális kihasználhatósága érdekében. Az otthonközeli ellátások szolgáltatási rendszere, éves szinten közel 10%-os személyes, és életmentő kríziskezelést, és 80 %-os preventív munkát hajtott végre. (Pl. Időben történő tünetfelismerés, vagy nem hatékony gyógyszerszedés háziorvos felé tett közvetlen jelzéseken keresztül - beidegződött, életfunkciókat jelentősen befolyásoló életvezetési szokások korrekciója folyadékpótlás, étkezési szokások stb..). A fennmaradó 10 % igazán megfelelő, és szakszerű ellátásának az együttműködés hiánya vetett gátat. (Vagy nem hajlandóak változtatni szokásaikon - életvezetési problémáik miatt, és/vagy képtelenek önálló belátásra pszichés betegségeik okán.) Ezekben az esetekben a közösségi ellátás kompetenciája a hatékony együttműködések lehetőségének megszervezése. 8

12 200 Az ellátotti létszám alakulása fő december december június december december június 30. Idősek nappali ellátása Az utóbbi években, városunkban meggyengült az idősek klasszikus nappali ellátása, közismert nevén, az Idősek Klubjainak igénybevétele. Ugyanakkor az integrált formában működtetett, és személyi feltételek korlátozta demens idősek ellátására, befogadására, szinte folyamatosan érkeznek a hozzátartozói igények ben 6 idősek klubja működött Sopronban, és összesen 160 férőhely állt az idősek rendelkezésére. Az elmúlt években 4 idősek klubja szűnt meg kihasználatlanság miatt. (Görbehalom, Magyar u. 22., Balf, Fő u. 13., Gesztenyés krt. 2.) Jelenleg 2 nappali intézmény működik (Kossuth u. 10., Balfi u. 87.). Az utóbbi évek tapasztalata, hogy folyamatosan növekszik az igény a hozzátartozók részéről a demens betegek nappali ellátása iránt. Jelenleg 65 fő részére biztosított a nappali ellátás. Sokat javítottak az idősellátás területén, az intézményi költségvetésből megvalósított korszerűsítések. Egyrészt a mobiltelefon hálózat kiépítése (dilemmák, krízishelyzetek azonnali kezelése), másrészt az adatbázis, és a kérelmezői szinten történő pénzmozgások- térítési díjak-, átlátható kezelése érdekében vásárolt, a területi ellátásra kifejlesztett TSZG szoftver használatának bevezetése. Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona 2003-ban 20 férőhellyel került kialakításra a fogyatékosok napközi otthona a felnőtt fogyatékosok ellátása céljából, s jelenleg is teljes kihasználtsággal működik. A működési engedélyben szereplő ellátotti létszám 2009 januárjától 24 főre módosult. A napközi otthon által biztosított feladatok és szolgáltatások: szinten tartás, fejlesztés, csoportépítés és sok-sok közös program az intézményen belül és kívül. Az intézmény számos másik intézménnyel, civilszervezettel és támogató magánszeméllyel tart fenn napi illetve rendszeres kapcsolatot. A napközi otthon családbarát és kreatív. Jelenleg nincs folyamatban lévő pályázatuk, de folyamatosan figyelemmel kísérik a kiírásokat, melyek segítségével fejleszteni kívánják a tárgyi illetve a fizikai eszközöket, körülményeket. A munkatársaknak esetmegbeszélésre, egyéni- illetve csoportos szupervízióra is lehetőségük van. 9

13 25 Az ellátotti létszám alakulása december 31. fő december június december december június 30. Időskorúak gondozóháza A ben végrehajtott felújítás és korszerűsítés eredményeképpen, 15 férőhelyen, az ellátás tárgyi feltételei megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Az épület vizesedésének problémája azonban változatlanul fennáll. Az idősek átmeneti elhelyezést biztosító ellátása iránt a férőhelyek számát messze meghaladóan nagy az igény. A felvételnél prioritást élveznek azok, akiknek házi gondozása otthonukban nem biztosítható, és/vagy bentlakásos intézeti felvételre várakoznak. A gondozóházban 4 lakószoba, 1 iroda, közösségi tér, társalgó és szociális helyiségek állnak a bentlakók és a szakemberek rendelkezésére. Az intézmény által biztosított szolgáltatások és programok: teljes körű ápolás és gondozás, fodrász és pedikűr igény szerint, közösségi programok naponta. Az intézmény munkatársai rendszeresen kapcsolatban állnak a háziorvosokkal, kórházi szociális munkásokkal, egyes kórházi osztályokkal, óvodával, iskolával, gyógyászati segédeszközöket és egyéb kényelmi eszközöket forgalmazó cégekkel, egyházakkal (istentiszteletek). Az igénybevevők kor szerinti összetétele június év fő év év feletti év év 81 év feletti 10

14 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat által ellátott szociális alap-szakosított ellátási feladatok Hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása Az elmúlt két évben csökkenő tendenciát mutat - bár ennek hátterében időszakos változás is feltételezhető - az ellátásban nyilvántartott hajléktalanok száma, mely többnyire az alábbiakkal magyarázható: - Más elhelyezési formát igénybe vevő (ismeretlen hely) 45 fő - családi viszony rendeződése folytán hazakerült 3 fő - lakásprogram ingatlanjaiba került 0 fő - albérletbekerült 20 fő - tartós elhelyezést nyújtó intézménybe került 1 fő összesen: 69 fő A csökkenés időszakos jellege a téli krízisidőszak hónapjaira kevésbé jellemző. A hidegebb hónapok beköszöntével jelentős mértékben megnő a szállást nyújtó egységeink igénybevételi mutatószáma. A páros elhelyezés igénye mellett a női férőhelyek száma évről évre újabb kihívást jelent intézménynek. A szociális szolgáltatástervezési koncepcióban érdemes tehát megemlíteni a térítésmentes éjjeli menedékhely szolgáltatásainak lehetséges bővítését a krízisellátásban, valamint az átmeneti szállás funkciójának fokozatos kivezetését a lakbértámogatott programokba. Jelentős eredményeket ért el az Intézmény az évek óta a téli krízisre való felkészülés tekintetében, az elnyert pályázati támogatásaik vonatkozásában. A Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatai a közterületeken élő hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának és fizikai védelmének biztosítására irányulnak minden évben, mint gyógyszer és vitaminellátás, hálózsákok, pokrócok, bakancsok használatának biztosítása a hideg elleni fizikai védelemben. Az éjjeli menedékhelyen szintén ebből a pályázati projektből sikerült az elhasználódott bútorhuzatokat lecserélniük. Pályázatot nyertek a Közalapítványon keresztül mentálhigiénés és kulturális programok, valamint szakmai szupervízió támogatására is, mely a beilleszkedés és a társadalom által preferált kulturális szokásrendszer kialakításában nyújtott ügyfeleinknek hasznos időtöltést, kollégáimnak pedig segítséget a szakmai elakadások kezelésében. A program ez év végéig tart. Sok időt fordítottak a szakmai és szakmaközi kapcsolatok építése mellett a civil kapcsolatok erősítésére, az önkéntesség életben tartására. Lehetőségeink szerint azonban ennél jóval több időt, pénzt és energiát kívánnánk erre fordítani, ami a segítő erők megsokszorozódását eredményezhetné akár a hajléktalan ellátás, akár az idősvédelem területén. 11

15 Az éjjeli menedékhely éjszakai pihenésre és tisztálkodásra nyújt lehetőséget. Az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan (férfi) személyek éjszakára történő befogadását teszi lehetővé, zavartalan pihenés céljából. Problémát jelent, hogy az éjjeli menedéket használók többsége a közösségi együttélés szabályait nem tartja be, erősen italozik, a tiltás ellenére a hálókban dohányzik. Jelenleg a legnagyobb problémát az egyre nagyobb számban megjelenő, nem kezelt, és ennek okán kiszámíthatatlan pszichiátriai betegek jelentik. Éjjeli menedékhely ellátottai június hónapnál hosszab ideje pszichiátriai betegek 4 szenvedélybetegek 8 fogyatékossággal élők 3 2 demenes betegek egyéb 12 Az átmeneti szállás a Kossuth L. u. 10. sz. alatt nyújt ellátást. Jellemző a zsúfoltság, a tárgyi feltételek nem felelnek meg a szakmai előírásoknak, ezért ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. Az átmeneti szállást igénybevevők között sok a beteg, idős vagy rokkantnyugdíjas személy. Közülük többen, a tartós elhelyezést biztosító szociális otthonból vagy a szociotherápiás otthonból kerültek az utcára, a közösségi szabályok, és a házirend súlyos, vagy folyamatos megszegése miatt. A szociális törvényi szabályozással ellentétben, humánus megfontolásból, és a szociális, valamint az egészségügyi szolgáltatók elutasító szabályai miatt, mint végső állomás, kénytelenek felvállalni az önellátásra képtelen, vagy, csak részben képes hajléktalan betegek emberek gondozását. A gondozáshoz és ápoláshoz a személyi, és tárgyi feltételek egyaránt hiányoznak. Az átmeneti szálló ellátási feladatai nem erre hivatottak. Átmeneti szállás ellátottai június hónapnál hosszab ideje 10 időskorúak pszichiátriai betegek szenvedélybetegek fogyatékossággal élők 0 demenes betegek 1 egyéb 9 12

16 Nappali melegedő december hónaptól működik a Magyar u. 22. szám alatti épületben a nappali melegedő 30 férőhellyel, kapcsolódva a népkonyhai ellátáshoz. Az ellátás szükségessége elsősorban a téli krízis időszakban érezhető. A nappali melegedő, a népkonyha és a közfürdő szolgáltatásaival, a legelemibb létfeltételeket nyújtja a rászorulóknak. Kihasználtsága 100%-os. A fizikai feltételei a következők: interjúszoba, váró, 2 db iroda, közösségi szoba, illemhelyek (2+személyzeti), közfürdő és mosókonyha melyek a munkatársak megítélése szerint kielégítő. A munkatársak rendszeres kapcsolatban állnak a következő szervezetekkel: SMJV Polgármesteri Hivatal Szociális csoportjának ügyintézőivel, a kórházzal, mentőkkel, házi orvosokkal, polgárőrséggel, utcai szociális munkásokkal, civil- és egyházi szervezetek. Utcai szociális munka Az utcai szolgálat óta teljesít szolgálatot Sopronban és környékén. Az eltelt évek alatt sikerült megismerniük a várost és a hozzá tartozó peremterületek infrastrukturális és természeti előnyeit, hátrányait, egyedi sajátosságait, valamint a térségben tartózkodó utcai hajléktalanok gondolkodásmódját, életformáit, szokásait, majd az ebből fakadó szükségleteit is. A város speciális helyzete miatt /országhatár, börtön, nevelőintézetek, a városban megkezdődött kilakoltatások/ az elmúlt években az utcai hajléktalanok száma lassú emelkedésbe kezdett, amelyet az elmélyülő gazdasági recesszió nagyban erősít. Cél a hajléktalanná vált személyek segítése, a hajléktalanná válás megelőzése prevenciós programok, fórumok, előadások szervezésével. A szolgálatnál dolgozók munkájuknak része a szociális és mentális segítés, felvilágosító munka, preventív tájékoztatás, ügyintézés, okmánypótlás, munkahelykeresés, valamint a közterületeken és az intézményi rendszerből kiszorult hajléktalan személyek felkutatása. Elsődleges cél a hajléktalan emberek társadalmi reintegrációjának elősegítése, a megélhetésükhöz szükséges szocioökonómiai státuszuk megerősítése és támogatása a szociális munka eszközeivel. Az ügyfélkör roppant összetett, a társadalom minden szegmenséből előfordulnak kliensek. A legtöbb problémát a nevelőintézetből kikerültek, börtönviselt személyek, alul iskolázottak, valamint a mentális problémákkal küzdők jelentik. Krízisidőszakban, valamint azon kívül, napi 4-6 órát töltenek terepen. Krízisidőszakban ez változik, ilyenkor naponta 18-22h-ig járják az utcákat, köztereket, erdőket, hegyeket. Ügyfélfogadási idejük napi 2 óra, amit az ügyfeleik igényei szerint alakítottak ki. Ügyfélfogadás minden nap van. Sopron földrajzi adottságai miatt, munkájuk nem csak a városra korlátozódik, hanem egyes szomszédos településekre, erdőkre, bányákra, szőlőhegyekre is kiterjed. Krízis időszakban orvosi vizsgálatot tudnak biztosítani az ügyfeleknek a tartózkodási helyükön. Élelemmel, meleg ruhával, hálózsákkal, bakanccsal tudják őket segíteni. Kórházba kerülés esetén egészségügyi csomagot biztosítanak számukra. Munkahelykeresésnél telefon valamint internet használatot biztosítanak. Munkájukat nagyban megkönnyíti a gépkocsi használat, mobiltelefon, valamint az internet hozzáférés. 13

17 3./ 2. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Engedélyezett létszám: Balfi u.: Időskorúak otthona 168 fő Balfi utcai Gondozóház 25 fő József A. utcai IKVA Gondozóotthon 37 fő Az Intézmény feladatellátása az évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről, valamint ezek végrehajtási rendeleteiben meghatározottak szerint történik. Az intézményben a évi koncepció felülvizsgálatához képest az alaptevékenységben változás nem történt, továbbra is időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátását és demens betegek bentlakásos ellátását végezik. A fenntartó, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 130/2010. (V. 27.) Kgy. határozata alapján - mely módosította az alapító okiratot - az Intézmény székhelye tekintetében a férőhelyek számát az átlagos ápolást, gondozást biztosító elhelyezés tekintetében 164-ről 168, emelt szintű elhelyezésre vonatkozóan 34-ről 25 férőhelyre módosította. A József Attila 5. szám alatti telephelyen, az Ikva Nyugdíjas Otthonban változás nem történt. Az Egyesített Szociális Intézmény működési engedélye a telephelyet kivéve, határozott idejű, ami december 31-ig érvényes. A határozott idejű működési engedély oka, hogy egy részlegen nem rendelkezik az 1/2000. SZCSM rendelet 6 négyzetméter, illetve nincs 10 lakónként egy fürdő és WC. A következő időszakban pályázni szeretnének a tárgyi feltételek javítására kiírt pályázaton. Az IKVA Gondozó Otthon (József A. u. 5.) végleges működési engedéllyel rendelkezik januárjától demens részleget működtetnek, ami lehetővé teszi a mentálisan leépült lakók igényeinek megfelelő ellátását. Az igénybevevők kor szerinti összetétele június fő év év év 81 év feletti év év év 81 év feletti Az intézményben teljes ellátást biztosítanak a bentlakó ellátottak számára, ami magába foglalja a komplex gondozási folyamatokat is: Előgondozás - az intézményi elhelyezést megelőzően, kétszakaszos előgondozást végeznek, melynek célja az ellátást igénylő igényeinek illetve a nyújtott szolgáltatások összehangolása. Fizikai ellátás aminek során biztosítják az ellátó részlegek biztonságos kialakítását, megfelelő világításukat, a lakószobák, fürdők, mellékhelyiségek, kiszolgáló helyiségek tisztaságát. Minden részlegen található foglalkoztatás céljára illetve a látogatók fogadására szolgáló helyiség. Az intézmény szépen 14

18 parkosított, padokkal, napernyőkkel felszerelt udvarral is rendelkezik. A fizikai ellátás keretein belül biztosítják a lakók testi-lelki komfortját, kielégítik higiénés-, mozgási-, táplálkozási- és egyéb szükségleteiket, úgy és olyan mértékben, ahogy azt a gondozott személy fizikai-, egészségi- és mentális állapota azt szükségessé teszi. Egészségügyi ellátás az intézmény biztosítja az igénybevevők egészségügyi ellátását, az egészség megőrzését, életvitelre, diétára vonatkozó tanácsadást és a felvilágosítást is. Gondoskodnak a bentlakók rendszeres orvosi felügyeletéről, szükség szerinti ápolásáról, szakorvosi ellátáshoz, kórházi kezeléshez való hozzájutásáról, a törvényben meghatározott gyógyszer- és gyógyászati segédeszközökkel való ellátásáról. Rehabilitáció - minden embernek lehetőséget kell adni arra, hogy elveszett képességeit visszaszerezze, így új értelmet kapjon az élete. Az intézmény rehabilitációs szemléletének célja: javítani a gondozottak pszichés-, egészségiés fizikai állapotán. Az intézményben dolgozó, tevékenykedő gyógytornász és mozgásterapeuta feladata a mozgásképesség megtartása illetve fejlesztése. Demens betegek ellátása Az intézmény lakóinak 1/3-a demenciában szenved, számukra speciális gondozást biztosítanak, ami megfelel a megváltozott szükségleteknek. Cél: csökkenteni a demens betegek mentális- és a pszichés hanyatlásának további romlását; továbbá szinten tartani a még meglévő funkciókat és javítani az életminőségüket. Mentálhigiénés ellátás - A mentális gondozás a pszichés állapotrosszabbodás megelőzésére szolgál, ami már az otthonba kerülés előtt, az előgondozás során is megjelenik. A munka, az intézményi elhelyezést követően a lelki egyensúly helyreállítására illetve megtartására irányul. Az idősotthoni életformához való alkalmazkodás elősegítése az intézmény valamennyi dolgozójának feladata. Foglalkoztatás - Az intézmény lakói számára hasznos és élménydús időtöltés biztosítása, az egyéni gondozási tervben foglaltak szerint. Az idősek meglévő képességeire építenek, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően szervezik a programokat. A foglalkoztatás napi-, heti-, havi- illetve éves foglalkozatási terv szerint történik. o A foglalkoztatás formái: aktivitást segítő fizikai tevékenységek (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna, mobilizálás stb.); szellemi és szórakoztató tevékenységek (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás, dalárda, kávéház); kulturális tevékenységek (pl. rendezvények, ünnepségek, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, csereüdülések, kiállítások stb.); kreatív foglalkozások pl.: hímzés, varrás, tojásfestés, díszek készítése, az intézmény évszakhoz illetve eseményekhez kötött feldíszítése stb 15

19 Az Intézmény szolgáltatásai iránt továbbra is nagy az igény, jelenleg 151 várakozót tartanak nyilván. A várakozók közt nő az alacsony jövedelemmel rendelkezők száma, akik más intézetbe nem nyernek elhelyezést, mert a magasabb térítési díjat fizetni nem tudják. Sajnos növekedett a szenvedélybetegek száma, akik más alapbetegségben is szenvednek, ez indokolja a felvételüket. Az idősotthon keretein belül sok gondot okoznak, életmódjukkal zavarják az idős embereket, korlátozó megoldásokra viszont nagyon kevés lehetőségük van. Az elmúlt időszakban megfigyelhető a bekerülő lakók polimorbiditása, ami fokozott fizikai és pszichés megterhelést ró az őket gondozó személyzetre. A teljes ellátást igénylők száma 119 fő, inkontinensek száma 121 fő, gasztrosztómával élő személy 7 fő, hosszas alvadásgátló kezelésben részesül 40 fő. Ezen szakápolási feladatok jelentősen növelik az intézményi gyógyszerkeretet. Szakápolást jelenleg az OEP idősotthoni ellátásban nem finanszíroz. Az elmúlt időszakban 6 szakdolgozó távozott intézményből Ausztriába, ahol az itteni fizetésük többszöröséért foglalkoztatják őket. A mostani gazdasági és személyi feltételek mellett a jelenlegi színvonalat nagyon nehéz tartani. 3./ 3. NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY Az intézmény székhelye: Ágfalva, Ágfalva-liget Az intézmény telephelye: Sopron, Uszoda u. 9. Az intézmény feladatai: o Pszichiátriai betegek otthona 130 férőhely o Rehabilitációs részleg 10 férőhely o Pszichiátriai betegek átmeneti otthona 6 férőhely o Közösségi pszichiátriai ellátás o Pszichiátriai betegek nappali ellátása 40 férőhely Pszichiátriai Betegek Otthona Azon 18. életévüket betöltött pszichiátriai betegek gondozását, ápolását, rehabilitációját végzik az intézményben, akik akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, viszont egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt önálló életvitelre nem, vagy csak részben képesek, állandó intézeti gondoskodást igényelnek. A lakók két épületben kerülnek elhelyezésre. Az A épület emeletén a folyamatos ápolási igényű ellátottak gondozása - ápolása biztosított ágyas szobákban. A földszinten pedig a részben önellátó lakók kerülnek elhelyezésre ágyas szobákban. A B épületben 3-4 ágyas lakószobákban élnek az önellátásra kevés segítséggel képes ellátottak. Az Intézmény az ápolást, gondozást nyújtó részlegén biztosítja az ellátottak részére a nappali tartózkodásra, éjszakai pihenésre, tisztálkodásra szolgáló helyiségeket. A lakók teljes körű ellátása, ápolása - gondozása mellett biztosítják a mentálhigiénés ellátást, és az állapotnak megfelelő foglalkoztatást. Az igénybevevők elsősorban gondozási szükségleteik kielégítését igénylik, segítségre szorulnak mentális és életvezetési témakörökben. 16

20 Az ápoló-gondozó részleg nem és kor szerinti összetétele 100% 80% 60% 40% 20% 0% év év év év év év év év év év év év év év nő férfi Rehabilitációs részleg A 10 fős részlegen elhelyezett lakók szükséglete az önálló életvezetési képességének kialakítása, illetve helyreállítása, családi kapcsolatainak megerősítése, viszonyainak rendezése, munkaerőpiacon való tájékozódás elősegítése, anyagi jellegű problémák rendezése, stabil pszichés állapot elérése, rehabilitációs célú foglakoztatással. A rehabilitációs részleg tekintetében a dolgozók arra törekednek, hogy ellátottak mielőbb reintegrálódjanak a társadalomba. Jelenleg sajnos a nyílt munkaerőpiac nem tudja kielégíteni a megváltozott munkaképességűek igényeit, így a pszichiátriai betegséggel küzdő embereknek minimális esélyeik vannak az elhelyezkedésre. A rehabilitációs részleg nem és kor szerinti összetétele 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% év év év év év év év év év év év év év év nő férfi 17

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése október 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése október 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. október 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 6. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat szociális

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA A../2008. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális

Részletesebben

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE ... napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE Győr városában az utcán élő hajléktalanok száma 250-300 fő körüli, közülük

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgyűlésének 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013. május 30-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Előterjesztés Sopron és Környéke

Részletesebben

7. (1) bekezdéshez Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások

7. (1) bekezdéshez Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló.../2004.(....) Kgy. rendelet

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/566203/2/2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN!

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN! FELHÍVÁS Tisztelt miskolci lakosok! Évente nagyon sok ember válik a tél áldozatává, és szenved kihűléses halált lakáson belül és kívül egyaránt. FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN

Részletesebben

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE .. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2007. (III. 30.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól A rendelet célja, hogy

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben