P Szo V H. K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H. K Sze Cs P Szo V. Ivó, Milán Bernát, Felícia Konstantin Júlia, Rita Dezsô Eszter, Eliza, Vanessza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P Szo V H. K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H. K Sze Cs P Szo V. Ivó, Milán Bernát, Felícia Konstantin Júlia, Rita Dezsô Eszter, Eliza, Vanessza"

Átírás

1 Május

2 MÁJUS MAIUS Ovidius szerint a meglett korúakról (maiores) kapta a nevét a hónap. Valószínûbb azonban, hogy a régi római Maia istennõ vagy annak férfi párja, Maius volt a névadó P Szo V H 2009 PÜNKÖSD HAVA A munka ünnepe, Fülöp, Jakab Zsigmond, Zoé Tímea, Irma Mónika, Flórián A görögöknél Maia a Pleiászok egyik csillaga volt, Zeusz szeretõje, gyermekük Hermész (a latin Mercurius), aki az asztrológia májusi Ikrek jegyében van otthon. A görög mai anyácskát, dajkát, bábát, dór nyelvjárásban nagyanyát jelent. Maia a növekedés és a szaporulat felett bábáskodott, s a május valóban a növekedés hónapja. Május a nyár aggodalmas adventjeként az ókorban Európában az engesztelõ és tisztító szertartások böjtös ideje volt, például Rómában tilos volt ekkor új ruhát ölteni, házasságot kötni és házaséletet élni, és ekkor takarították a templomokat, de hasonló tilalmak szerepelnek a zsidó vallási elõírásokban is K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H Györgyi Ivett, Frida Gizella, Bendegúz Mihály Gergely Ármin, Pálma, Míra Ferenc Pongrác, Gyöngy Szervác, Imola, Imelda Bonifác Zsófia, Szonja Mózes, Botond Paszkál Erik, Alexandra, Szandra Maia nagyanyó fehérhajú volt, és baljós istennõ lehetett, hisz fia, Hermész volt a holt lelkek kísérõje. Maiához, májushoz kötõdik a fehérvirágú, tüskés galagonya, az ír és óangol folklórban a májusra kiszabott aszkézis szimbóluma (may az angolban szüzet és májust is jelent) K Sze Cs P Szo V Ivó, Milán Bernát, Felícia Konstantin Júlia, Rita Dezsô Eszter, Eliza, Vanessza A középkorban az aggodalom várakozássá szelídült, a jó termésre, és a Szentlélek pünkösdi eljövetelére. A reneszánsz pedig már vidáman tekintett a hónap örömeire H K Sze Cs Orbán Fülöp, Evelin Hella Emil, Csanád Május régi magyar neve Pünkösd hava, és nevezték természetesen az Ikrek havának is P Szo Magdolna, Magdaléna, Léna Janka, Zsanett 31 V Pünkösd, Angéla, Petronella

3 Évfordulók május 2. (490 éve történt) 67 éves korában meghalt Leonardo da Vinci május 15. (150 éve történt) Megszületett Pierre Curie, Nobel-díjas francia fizikus. Az évi fizikai Nobel-díj egyik jutalmazottja. A radioaktivitás kutatása során ô és felesége, Marie Curie fedezték fel a rádiumot és a polóniumot. MÁJUS május 2. (280 éve történt) Megszületett Nagy Katalin orosz cárnô, felvilágosult uralkodó, aki országát európai nagyhatalommá tette. Uralkodása alatt ( ) foglalta el Oroszország a Krím-félszigetet, Ukrajnát, Belorusziát, Litvániát, vett részt Lengyelország három felosztásában május 3. (540 éve történt) Megszületett Niccolo Machiavelli, olasz politikus, író (A fejedelem) május 3. (110 éve történt) A Ferencvárosi Polgári Kör dísztermében (a Bakáts téren álló épületben ma a Ferencvárosi Önkormányzat kap otthont) elfogadták a Ferencvárosi Torna Club alapszabályát, és ezzel megalakult az FTC május 4. (80 éve történt) Brüsszelben megszületett Audrey Hepburn (eredeti nevén: Edda Hepburn van Heemstra) május 7. (90 éve történt) Megszületett Eva Perón ( Evita ) argentin politikai vezetô, aki Juan Domingo Perón argentin elnök feleségeként vele együtt kormányozta az országot 1946 és 1952 között május 8. (580 éve történt) Jeanne d'arc (az Orleans-i Szûz) látomásától vezetve döntô fordulatot hozott a százéves háborúban Franciaország javára május 10. (80 éve történt) Megszületett Kányádi Sándor romániai magyar író, költô, mûfordító május 10. (360 éve történt) Megszületett Désen Pápai Páriz Ferenc orvosdoktor, az elsô magyar nyelvû orvosi könyvek összeállítója május 11. (100 éve történt) Miskolc ünnepe. I. Ferenc József 1909-ben ezen a napon koronás címert adományozott a városnak május 14. (120 éve történt) Gyôrben megszületett Zechmeister László vegyész, akit elsôsorban a kromatográfia területén végzett munkássága tett híressé május 16. (170 éve történt) Hamburgban megszületett Kühne Ede gépészmérnök, mezôgazdasági gépgyáros május 16. (80 éve történt) Elôször tartották meg az Oscar-díj átadást Hollywoodban május 17. (60 éve történt) Meghalt Balázs Béla (eredeti nevén: Bauer Herbert) író, költô, esztéta (Valahol Európában forgatókönyv). Kodályt és Bartókot kísérte népdalgyûjtô útjaikon május 20. (210 éve történt) Megszületett Honoré de Balzac, francia író május 21. (640 éve történt) V. Károly német-római császár hadat üzent Angliának, ezzel megkezdôdött a százéves háború május 21. (250 éve történt) Megszületett Joseph Fouché francia polgári politikus, a rendôrség és titkosrendôrség megszervezôje, akinek szolgálataira 1792 és 1815 között minden kormány számított május 21. (210 éve történt) Megszületett Csapó József orvos, botanikus május 22. (130 éve történt) Ferenc József, magyar király szentesítette azt a törvénycikket, amely kötelezôvé tette a magyar nyelv oktatását a népiskolákban és a tanítóképzô intézetekben május 22. (190 éve történt) Elôször szelte át gôzhajó az Atlanti-óceánt május 29. (110 éve történt) Ozorán megszületett az A-vitaminnal kapcsolatos kutatásairól ismert Cholnoky László kémikus, Kossuth-díjas vegyész május 31. (170 éve történt) Több mint kétéves elôkészítés után hozta létre gróf Széchenyi István a Pesti Gôzmalom Társaságot, s a mai Margit híd pesti hídfôjének közelében megkezdhették a Hengermalom építését. 87

4 MÁJUS 1849-re emlékezve... Május 1-jén I. Ferenc József császár elküldte katonai segítséget kérõ levelét I. Miklós orosz cárnak. A magyar vezérkar eldöntötte: Budavár ostromára indul a magyar fõsereg. Minden más támadási terv kivihetetlen volt a magyar csapatok fáradtsága, veszteségei, ruha és fegyveranyag hiánya miatt. A kormány is úgy gondolta: egy teljesen felszabadított Magyarország képe kedvezõbb lesz európai elismertetése szempontjából. 2-án Debrecenben új kormány alakult. A miniszterelnök Szemere Bertalan lett, hadügyminisztere pedig Görgei Artúr tábornok. Hogy Görgei a harctéren maradhasson, ezért azonnal Klapka Györgyöt bízták meg Görgei tábornok helyettesítésével. 4-én Görgei sereg zöme, amely mintegy 31 ezer fõt számlált, Komáromból Buda vára alá ért. A magyarok elõzetes elképzelése egy gyors ostrom sikerére szertefoszlott: a vár jó állapotban volt, katonával, 90 nehéztüzérségi ágyúval és egy fanatikus várparancsnokkal, Hentzi tábornokkal. A magyar vezérkar látta, a vár megvívását ostromágyúkkal kell kezdeni, amik viszont csak Komáromban voltak. 7-én a délvidéki hadszíntéren Perczel csapatai elfoglalták a szerbek egyik fõ erõsségét: Tomasevácot. 11-én Perczel hadai tovább ûzve a szerb-osztrák erõket bevonultak Pancsovára. Ezzel Temesköz nagy része felszabadult. Továbbra is eredmény nélkül ostromolta a sereg azonban a Titeli fennsíkot. Bem seregeivel Temesvár körül tett látványos manõvereket, aminek hatására az Orsovánál betört császári seregek elhagyták az országot. 12-én Budára ért a Dunán leúsztatott 5 komáromi ostromágyú. Görgei azonnal lövetni kezdte a Sas-, Nap-, Sváb- és Gellérthegyrõl a várat, hogy rést nyisson a gyalogsági roham számára. Hentzi minden stratégiai indok nélkül Pestet kezdte ágyúztatni a várból, romba döntve ezzel az egész reformkori, tetszetõs Dunapartot. A hó közepén igazán rossz napok jártak Petõfi Sándor õrnagyra. Mindkét szülõje meghalt kolerában, becsülete megsértése miatt összeveszett Klapka tábornokkal és lemondott õrnagyi rangjáról. Zavaros lett körötte a világ s egyik levelében azt írta: most átaljában semmit sem tudok. 16-án Bem tábornok megszállta Orsovát, a határvárost. 17-én éjjel a magyar vezérkar rohamot rendelt el a budai vár ellen, ami nem hozott sikert. A falakon a rések nem elég nagyok, a létrák pedig rövidek voltak. A várfalak ágyúzása tovább folytatódott. 21-én újabb hajnali roham indult a vár ellen. A vár legsebezhetõbb pontja a Fehérvári kapu mögötti rondella volt, aminek fala szinte teljesen a földdel lett egyenlõ. Itt sikerült elõször kitûzni az ostromlóknak a magyar lobogót. Görgei a Nap-hegyen ma is álló Óra-villá -ból távcsövön szemlélte a harc kimenetelét, s a kitûzött magyar lobogót látva felkiáltott: Éljen a honvéd! Az ostrom 3 és fél órán keresztül folyt, Hentzi halálos sebet kapott a Szent-György téren. A várparancsnok helyettes Alnoch ezredes is meghalt, õ a Lánchidat akarta felrobbantani, sikertelenül. Az császári várvédõk vesztesége 700 fõ, a magyaroké 370 katona volt. Az egész forradalmi Magyarországot öröm töltötte el a sikeres ostrom híre hallatán. Üröm volt az örömben, hogy a május hóból már 3 hét telt el, amely idõ alatt a cs.kir. sereg rendezhette sorait és feltöltötte azt friss erõkkel. A szabadságra leselkedõ legnagyobb veszély azonban mégis egy tárgyalás volt, 88

5 amely Varsóban zajlott. Itt, e napon találkozott ugyanis I. Ferenc József az orosz cárral és megegyeztek az orosz fegyveres erõk magyarországi intervenciójáról. Az osztrákok pár tízezer katonát kértek, az oroszok 200 ezret adtak, teljes haderejük ¼-ét. 24-én és 26-án Perczel serege újra támadásokat intézett a Titeli fennsík elfoglalására, ismét eredménytelenül. 27-én Kossuth találkozott a román Balcescuval és a román-magyar nép között helyreállítandó békét szerették volna tárgyalások útján elérni. 30-án Julius Jacob von Haynau táborszernagy vette át a Magyarországon harcoló cs. kir. haderõk feletti fõparancsnokságot. A hó végén a magyar seregtestek mûködésének összehangolására Görgei tábornok hadügyminiszter és Bayer József ezredes megalakította a Központi Hadmûveleti Irodát. A felvidéki területekrõl is kiûzte Beniczky Lajos és Görgei Ármin alezredes a császári csapatokat. A Délvidéken csak a Titeli fennsíkon, Arad és Temesvár várában állomásoztak idegen katonák. Magyarország 9/10 része a magyar kormány kezén volt, a dolgok soha ilyen jól nem álltak a forradalom és szabadságharc kezdete óta. Csak Isten és az orosz cár tudhatta biztosan, hogy a magyar szabadság napjai meg vannak számlálva... MÁJUS Honvéd tiszti atilla

6 MÁJUS Lelki útravaló Szerzek néki hozzáillõ segítõtársat Napjainkban sok probléma látszik a házasság körül, sajnos még keresztyén körökben is divatba jött a válás. Nem kellene ennek így lenni. Néhány gondolattal szeretnék segíteni azoknak, akik még elõtte vannak, vagy azoknak is, akik még benne élnek, gondoljuk át és esetleg módosítsunk ott, ahol kell. A fenti rövid bibliai mondatban három fontos dolog szerepel: 1. Szerzek Ez azt jelenti, hogy a házasságnak Istentõl kell indulnia. Õ látta meg, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Az ember érezte, hogy valami nem stimmel, de nem tudott róla tenni. Ádámnak könnyû volt erre rájönni, hiszen nem volt körülötte nõ. A mai embereknek nehezebb elismerni, hogy nem tud tenni a társ megtalálásában sokat, mert egymás mellett nyüzsgünk férfiak és nõk. Hajt az ösztön, a szükség, a félelem a magánytól, és ezekkel a motivációkkal a hátunk mögött, egy-két jól sikerült randevú után azt hisszük, hogy ez az, õ az igazi! Sajnos a rengeteg válás bizonyítja, hogy képtelenek vagyunk megtalálni az igazit. Miért? Ennyire bénák lennénk? Nem bénaság kérdése! Sokkal inkább az, hogy még magunkat sem ismerjük igazán. Még azok az emberek is, akik úgymond jó önismerettel rendelkeznek sem ismerik igazán magukat. Az élet eseményei alapján eljutunk sokszor oda, hogy ezt nem gondoltam volna magamról, vagy: A legrosszabb álmaimban sem gondoltam, hogy ilyen helyzetbe jutok. Ha nem ismerjük magunkat, hogyan ismerhetnénk fel, hogy ki a hozzánk illõ? Hogyan ismerhetnénk fel, hogy ki lesz az a segítõtárs, aki az évtizedek alatt létrejövõ változásaimat képes lesz tolerálni, vagy éppen támogatni? Talán elég sötétnek festettem le a helyzetet ahhoz, hogy rájöjjünk arra, hogy szükségünk van valakire, aki ismer minket hosszútávon, és teljesen, és ismeri azt a valakit is, akit segítõtársnak mellém rendelhet. Itt viszont örömhírem van! Isten erre vár, hiszen Õ felvállalta: Szerzek! Tehát csak rajtunk múlik, hogy igénybe vesszük Istennek ezt a szolgáltatását! Két út van tehát elõttünk: vagy igénybe vesszük Isten mindent ismerõ, (emberismeret, helyzetek ismerete, jövõ ismerete) helyt és idõt álló döntését, vagy elmegyünk, a magunk ingatag, hormon és hangulati állapot szerinti saját döntésünk irányába. 2. Hozzáillõ Példa: Papírból két különbözõ alakú széttépett papír összeillesztése. Az ember egy életen át illeszteni akar. Tudatosan vagy tudatlanul, de mindig keresi az összhangot, az egymásba illeszkedést. Minél inkább nem hozzáillõ az ember segítõ társa, annál fájdalmasabb az illesztés vagy annak erõltetése. Nézzünk néhány szempontot, hogy mik azok, amik alapján tájékozódhatunk a hozzá-illõségrõl. Teljesség igénye nélkül, hiszen elmondtam, hogy a teljesség Istennél van. Ezek emberi szempontok: világnézet, hitbeli azonosság, elkötelezettségrõl alkotott látás, gyermekáldásról való gondolkodás, munkáról való vélemény, pénzhez való hozzáállás, szabadidõ eltöltésérõl való elképzelés. Isten ezeknél sokkalta több szempont alapján vállalja fel, hogy szerzek néki segítõ társat! 3. Segítõtárs: Ha szerzett, és hozzáillõ, akkor nézzük meg, mit is jelent, hogy segítõ társ, mert ez már akkor házasság lehet. Ekkor lehetnek ketten egy testté. Papír példa: hogy tartja meg egyik a másikat, ha összeillenek. 90

7 Isten terve a házassággal: A nõ vele teremtett szüksége, igénye: A biztonság, szeretve legyen, valaki számára fontos legyen. A feleségeknek központi szüksége pedig a biztonságérzet (szeretet, elfogadás, figyelmesség, leleményes gondoskodás). A férfi vele teremtett szüksége, igénye: Tudjon maradandót alkotni, képes legyen valamire, fontos legyen. A férjeknek leginkább arra van szükségük, hogy jelentõsek legyenek (alkalmasság tudat, megbecsülés, tisztelet, fontosság, - és értékesség érzet) MÁJUS Isten terve A házasfelek Istentõl vett önértékeléssel és fontosságtudattal elkötelezik magukat egymás szolgálatára. A bûnbeeséskor az Isten rendje alaposan kificamodott. A férjek ahelyett, hogy a házasságot lehetõségnek tekintenék arra, hogy egyedülálló módon szolgáljanak feleségüknek, inkább jó alkalomnak tartják arra, hogy feleségük által érezzék magukat fontosnak. A feleségek a maguk részérõl szintén nem olyan valakinek látják férjüket, akit szolgálni lehet, hanem saját biztonságérzetük forrását látják benne. A legtöbb házassági probléma mögött ez áll: mindkét fél a másiktól várja el, hogy a szükségeit kielégítse. A férjek feleségüktõl teszik függõvé az önbecsülésüket, a feleségek pedig férjükön csüggnek biztonságérzetük elnyerése végett. Az elsõ és igazán romboló támadás a házasság ellen ugyanaz a gondolat, amelyik Évát is bûnbe ejtette: Valóban? Õ az, hozzám illõ? És az ehhez hasonló gondolatok. Ezeket felismerve nem szabad megengedni magunknak, hogy aláássák a kapcsolatunkat. Néhány gondolat mindez a házassággal kapcsolatban, de már ezek figyelembevételével is tudunk változtatni ott, ahol kell. Soha ne adjuk fel, Isten egy jó intézményt gondolt ki az embernek. HARSÁNYI GÁBOR pásztor (Forrás Baptista Gyülekezet) 30 ÉVE HALT MEG BIBÓ ISTVÁN augusztus 7-én született, 1929-tõl a Szegedi Tudományegyetemen tanul, ahol 1933-ban államtudományi, 1934-ben jogtudományi diplomát szerez ben Bécsben, majd Genfben folytatja tanulmányait júniusától bírósági jegyzõ, majd novembertõl az Igazságügyminisztérium tisztviselõje októberében a Márciusi Front programnyilatkozatának egyik szövegezõje, 1944 nyarán békeajánlat-tervezetet fogalmazott. A német megszállás során minisztériumi tisztviselõként menleveleket állított ki egészen október 16-i letartóztatásáig. Párnapos fogsága után bújkálni kényszerült márciusától 1947 júliusáig Erdei Ferenc felkérésére a Belügyminisztérium közigazgatási osztályát vezette, a megyerendszer reformján dolgozott, a Nemzeti Parasztpárt delegáltja a Jogi Reformbizottságba. Résztvevõje a választójogi törvény és az november 4-i választás elõkészítésének. Jelentõs munkája a Valóság (folyóirat) októberi számában megjelent A magyar demokrácia válsága címû munkája, mely nagy vitát gerjesztett. Ellenezte a magyarországi németek kitelepítését. A II. világháború után a Válasz rendszeres szerzõje júliusától 1950-ig a Szegedi Tudományegyetem professzora és az MTA tagja ban részt vett a Nemzeti Parasztpárt, majd november 1-jétõl új nevén, a Petõfi Párt újjászervezésében. November 3-án államminiszterré nevezték ki. November 4-én Tildy Zoltánnal tárgyalt az Országgyûlést megszálló szovjet csapatokkal. A parlament épületét november 6-án hagyta el, november 12-én szûnt meg hivatalosan a kormány menesztésével miniszteri megbizatása május 23-án letartóztatták és 1958 augusztusában életfogytiglani börtönre ítélték. Állítólag személyesen Nehru indiai elnök közbenjárására álltak el a halálbüntetéstõl. Az évi amnesztiával szabadult, majd a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárában tevékenykedett május 10-én hunyt el Budapesten, az Óbudai temetõben temették el, temetésén Kenedi János és Illyés Gyula mondott beszédet. 91

8 MÁJUS Erõltetett menet 100 éve született Radnóti Miklós Radnóti Miklós május 5-én született Budapesten, a Kádár utca 8. szám alatti bérház egy szerény lakásában, egy asszimilált zsidó családban. Édesapja, Glatter Jakab ( ) kereskedelmi utazó volt, rokonai kisemberek, de akad közöttük tanár és állatorvos, sôt festômüvész. A húszas évek végétõl nevezte Radnótinak magát. Születésekor elveszítette édesanyját és ikertestvérét, özvegyen maradt édesapja hamarosan új asszonyt hozott, akiben Miklós igaz anyára talált július 21-én agyvérzés miatt elveszítette édesapját is õszén megismerkedett leendõ feleségével, Gyarmati Fannival. Közösen csatlakoztak a Magyar Ifjúsági Balassa Bálint Irodalmi Körhöz. Nagybátyja, Grosz Dezsõ gondoskodott róla, az õ kívánságára szerzett kereskedelmi érettségit 1927-ben, a csehországi Reichenberg (ma Liberec) textilipari szakiskolájában, majd onnan visszatérve az õ nagykereskedésében helyezkedett el, ahol két és fél évet dolgozott. Októberben barátaival 1928 címmel irodalmi folyóiratot indítottak. A lapnak két száma jelent meg, s Radnótitól két verset (Sirálysikoly, Szegénység és gyûlölet) közölt ben a fiatal csoportosulás Jóság címmel önálló antológiát jelentetett meg, amelyben Radnóti már tizenkét verssel szerepelt. Decemberben gimnáziumi különbözeti érettségi vizsgát tett ban részt vett a Kortárs címû, avantgárd szellemiségû folyóirat megalapításában és szerkesztõi munkájában ban megjelent elsõ verseskötete (Pogány köszöntõ). Õsszel a szegedi egyetemen magyar-francia szakra iratkozott be. Sík Sándor, a nagy professzor, fölfigyelt rá, meghívta tudósképzõ szemináriumába ben Radnóti egyik alapítója lett a Szegedi Fiatalok Mûvészeti Kollégiumának. Már Szeged elõtt laza kapcsolatba került az illegális kommunista párttal is, de sohasem lett tagja. Április 11-én a budapesti törvényszék utasítására házkutatást tartottak nála, verseskötetének maradék példányait elkobozták, vallásgyalázás és szeméremsértés vádjával eljárást indítottak ellene. A nyári szünidõt Franciaországban töltötte. December 8-án zárt tárgyalás keretében a Töreky-tanács nyolcnapi fogházbüntetésre ítélte május 18-án az ítélõtábla Gadó-tanácsa helybenhagyta az elsõfokú ítéletet, de annak végrehajtását felfüggesztette. Júniusban a Valóság címû folyóirat munkatársa volt. Õsszel tanári alapvizsgát tett májusában sikeres doktori szigorlatot tett. Júniusban summa cum laude minõsítéssel a bölcsészettudományok doktorává avatták. Doktori értekezésének témája: Kaffka Margit mûvészi fejlõdése. Elkészítette francia szakdolgozatát is, majd a Gyarmati Könyvnyomtató Mûhelyben külön kötetben is megjelent az Ének a négerrõl, aki a városba ment címû költeménye. A Nyugat 3. nemzedéke munkatársa lett. A pályájának kezdeti szakaszát jelzõ elsõ három kötet versei az avantgárd vonzásában születtek: a hagyományos ritmust, strófákat és a rímet elvetõ egyszerre kötött és kötetlen ún. klasszicizált szabad versek. Az elsõ három kötet legfõbb tárgyköre egyfajta, jórészt napfénnyel teli, bár idõnként el-elborongó természetélmény s a természetben otthont találó ujjongó szerelmi érzés. A versek többségét a reneszánszra emlékeztetõ derûs, pogány életöröm szövi át. 92

9 Újhold (1935) kötetében változást, elsõsorban stílusváltozást figyelhetünk meg. A versek jó része még a rímtelen formákhoz tartozik, de a stílus határozottan leegyszerûsödik, elmarad az olykor egymásra torlódó merész és mesterkélt képek zuhataga, s a költemények közérthetõbbek, világosabbak. Megjelennek már a meghatározott számú sorokból álló, rímekkel ellátott strófaszerkezetek: a költemények egyharmada már kötött vers augusztus 11-én feleségül vette Gyarmati Fannit, s a Pozsonyi út 1. számú házban béreltek lakást ban rendszeres résztvevõje a Tóth Árpád Társaság felolvasóestjeinek január 18-án Baumgarten-jutalomban részesült. Nyáron feleségével egy hónapot töltöttek Párizsban. Megismerkedtek Pierre Robin francia költõvel. Részt vettek július 24-én a Spanyol Köztársaság melletti szolidaritás jegyében rendezett nagy tömegtüntetésen. Költészetében közben visszatért a kötött formákhoz, a szabályos strófaszerkezethez s a nyugat-európai verselés többé-kevésbé szabatos használatához. A Járkálj csak, halálraítélt (1936) és a Meredek út (1938) szinte kivétel nélkül szabályos, rímes jambusokban irt verseket tartalmaz. Ez a fajta klasszicizálódás a kor legtöbb avantgárd költõjénél megfigyelhetõ: többsége egymás után elfordult az izmusoktól, s visszatért a humánum értékeit ôrzõ veretes formákhoz nyarán egy hetet a francia Pen Club meghívására, további három hetet magánemberként újra Párizsban töltött feleségével. Hozzákezdett Guillaume Apollinaire verseinek fordításához. A Vas Istvánnal közösen végzett munka 1940-ben jelent meg szeptember 6-ától munkaszolgálatra hívták be Szamosveresmartra, majd decemberben két hétig a tasnádi büntetõtáborban dolgozott. December 18-án szabadult. Radnóti költészete a háborús évek alatt jutott el a csúcsra. A kötött formák társaságában már az antikvitás sorfajai is megjelennek. A versformák megválasztásának világnézeti jelentése is volt abban a korban: a zárt és tiszta forma fegyelme és rendje szembekerült a bomló értékrenddel, az általános zûrzavarral, a fasizmus zavaros eszméivel, s eleve a klasszikus humanizmus hagyományának vallását és folytatását fejezte ki. A költõ hónapokig csiszolta verseit. Az egymás után következõ munkaszolgálatos hónapok megalázó szenvedései, keserves élményei elmélyítették benne a halálraítéltség gondolatát, a haláltudat azonban még inkább fokozta a költõben az élet szeretetét, felnagyította a meghitt otthoni idill és a boldog, harmonikus szerelem értékeit. Ez jelentette számára a legembertelenebb körülmények között is a támaszt, és sohasem hagyta kihunyni a túlélés makacs reményét. Utolsó éveiben Radnóti lírájának tartalma és lényege: küzdelem a költészet eszközeivel a megtébolyult embertelenség ellen. Egy sajátos antik mûfajt újit fel és honosít meg a háborús esztendõkben: az eklogát. Radnóti eklogái afféle háborús idillek : a háború borzalmai között õrzik a békés élet szépségét. Az emberi méltóságot megsemmisíteni akaró barbársággal szegül szembe bennük a megsemmisíthetetlen: a mûvészet és a szellem ereje októberében sajtó alá rendezte József Attila fiatalkori verseit, Galamb Ödön visszaemlékezésének függelékeként Makói évek címmel. November 1-jén részt vett a Kossuth Lajos és Táncsics Mihály sírjánál rendezett néma tüntetésen ben a Hungária Kiadó gondozásában megjelent külön füzet formájában Naptár címû versesfüzete. Március 15-én részt vett a Történelmi Emlékbizottság kezdeményezte háborúellenes tüntetésen a Petõfi-szobornál. MÁJUS 93

10 MÁJUS Hogy miként érez, mint él együtt bélyegessé vált származásával, ami néki se fajt, se vallást, se egyéb közösséget soha nem jelentett? Legteljesebben akkor értelmezte mindezt, midõn úgy érezte, meg kell válaszolnia Komlós Aladárnak, miért nem ad írást egy általa szerkesztett zsidó almanachnak. (...) magyar költô vagyok (...) az én»nemzetem«nem kiabál le a könyvespolcról, hogy mars büdös zsidó, hazám tájai kinyílnak elôttem, a bokor nem tép rajtam külön nagyobbat mint máson, a fa nem ágaskodik lábujjhegyre, hogy ne érjem el a gyümölcsét. Ha ilyesmit tapasztalnék, megölném magam, mert másként, mint élek, élni nem tudok, s mást hinni és máskép gondolkodni sem. Így érzem ezt ma is, 1942-ben is, háromhónapi munkaszolgálat és tizennégynapi büntetôtábor után is (...) S ha megölnek? Ezen ez sem változtat július 1-jén újabb munkaszolgálatos behívót kap, 4-én Szentendrén táboroznak. Másnap írja Sárga karszalagot kapunk és katonasapkát. Holnap tífuszoltás. Mély közönyben élek. A sárga szalagot hordom, még»büszke«sem vagyok rá, mint sokan itt. De nem is szégyenlem. Jobb lenne büszkének lenni... Vas István ezidõtájt jegyezte fel: Emlékszem, 1942 nyarán, nem sokkal azután, hogy oda munkaszolgálatra bevonult, meglátogattam Szentendrén. A sárga karszalag elsô napja volt.»szégyenljék magukat ôk«egy izgága hang mellettünk.»de mikor nekem még mindig ôk a mi«súgja nekem Miklós szomorúan és mosolyogva. És a szalagosztás utáni napon oltás. Az oltást a szív fölé adják, elôtte jóddal lemossák a bôr felületét. Színjelkép. Sárga folt a bôrön is. Utána erôsen vérzek, érbe szaladhatott a tû. Mint Krisztus vonulok, kibontott inggel, vérzô mellel. Dolgozott többek között Élesden és a hatvani Cukorgyárban is. November 19-én egy pesti ládagyárba vezérelték. Aláírásgyûjtés kezdõdött a kiszabadítása érdekében. Hogy a fenti Krisztus-képzet nem pusztán hasonlat, arról tanúskodik a levél, amelyet a rettentô munkaszolgálat-sorozat vége felé április 23-án írt Zolnai Bélának, egykori professzorának felkért keresztapjának. Mintegy tizenöt esztendeje határoztam el magamban, hogy harmincnegyedik évem betöltése elôtt megkeresztelkedem. Krisztus harminchárom esztendôs múlt s még nem volt harmincnégy, mikor megfeszítették ezért gondoltam így... tizennyolc éves koromtól katolikusnak érzem és vallom magam... spekulációnak vagy menekülésnek valóban nem hihetô ma már a megkeresztelkedés, hiszen semmi reális elõnye nincs... Erdélyben raboskodtam... lapátoltam a szenet és cipeltem a cukorzsákokat, azóta itt Pesten, egy angyalföldi faárugyárban lövedék ládákat csinálok napi tíz órán át... Zolnai Béla az általa idézett sorokhoz hozzáfûzi: 1943 május 2-án Sík Sándor keresztelte. Még másfél évet élt. Az utolsó munkaszolgálatos behívó május 18-án érkezett: a költõnek két nap múlva Vácon kellett jelentkeznie. Egy hetet töltött Szôdligeten, majd társaival együtt vasúton a szerbiai Bor bányavároskába irányították. Hosszabb vasúti szállítás után Eszéken és Belgrádon keresztül, június 2-án érkeztek a munkatábor területére, és költöztek be a félig romba dõlt, piszkos és férges barakkokba. Bor környékén rézbányák terültek el, ezeket akarta kiaknáztatni a német hadigépezet. A magyar munkaszolgálatosoknak a német és magyar hadvezetôség megegyezése értelmében a bányák kitermeléséhez szükséges vasúti pálya építésén kellett dolgozniuk. Az épülô vasút mentén nyitották meg a táborokat, összesen hatezer magyar munkaszolgálatost helyeztek el itt. Radnóti Miklós a Lager Heidenauba került. Az ugyancsak Bor mellett sínylôdô Mária Béla a következô szavakkal írta le a tábori életet: Radnóti az ún. Heidenau-táborban volt, kb km-re Bortól, én magam pedig a tôle további km-re fekvô Rhön-táborban. A távolság és az elzártság ellenére tudomásom volt arról, hogy Radnóti a Heidenau-táborban tartózkodik nyarán találkoztam vele a Rhön-táborban. 94

11 Úgy került oda, hogy fogfájás címén oda kérte magát. Nekem volt némi fogorvosi gyakorlatom, és gyakran húztam más táborbeli bajtársaimnak is fogat, mert több táborban nem volt a fogorvosláshoz valamit is értô orvos. Az ilyen 'vizitek'-nek nagyon gyakran társadalmi jellegük volt; régi barátok, elvtársak így találkozhattak egymással, híreket cseréltünk, tájékoztattuk egymást táboraink helyzetérôl, a keretemberek magatartásáról, hangulatáról, bánásmódról, stb. Ez alkalommal Radnóti elmondta, hogy a táborban aránylag jó dolga van, gyakran megengedték neki, hogy ne vonuljon ki a többiekkel a munkahelyre, vagy ha ki is vonult, egyes keretemberek megengedték neki, hogy a domboldalon lefeküdjék, sôt írhatott is ilyenkor. Ezt a kedvezést néhány emberségesebb vagy kultúráltabb keretembernek köszönhette, akiknek egyes bajtársak igyekeztek megmagyarázni, hogy ki is Radnóti. Ez a kivételezés természetesen csak idôszakos volt, és nem tudta elfeledtetni Radnótival sanyarú sorsát és a jövõvel kapcsolatos aggodalmait. E beszélgetések alkalmával említette, hogy a táborban sok új verset írt, amelyekrõl úgy érezte, hogy szomorúbbak, de érettebbek is az otthon írottaknál. Augusztus végén, a szovjet hadsereg balkáni elôrenyomulása idején a németek felszámolták a Bor környéki munkatáborokat. A Lager Heidenau foglyai augusztus 29-én indultak erôltetett menetben a központi táborba, mindenütt menekülô németekkel találkoztak, hátuk mögött már hallották a szovjet ágyúk dörejét. Radnóti Mikós ekkor augusztus 30-án írta az Elsô Razglednyicát (a razglednyica szerbül levelezõlapot jelent). A Borban elhelyezett központi lágerben szörnyû körülmények és kegyetlen bánásmód fogadta ôket. A viszonylag békésebb napoknak egyszeriben vége szakadt, a központi láger fasiszta parancsnokai egyáltalában nem kímélték a foglyok erejét és életét. Alig kaptak enni, ütötték-rúgták ôket, aki szökni próbált, nyomban agyonlõtték. Ekkor szeptember 15-én fejezte be Radnóti Miklós Erõltetett menet címû költeményét. Szeptember 17-én hajnalban indították útnak a Bor környéki lágerek foglyait Belgrád felé. Radnóti Miklós elõzõleg megpróbálta biztonságba helyezni kéziratait, elkészült verseinek másolatát Szalai Sándornak adta át. A hatezer munkaszolgálatost két lépcsõbe osztották, a költõnek nagy nehezen sikerült az elsõbe kerülnie. Ha a második csoportban marad, bizonyosan megmenekül: a pár nap múlva útnak indított foglyokat kiszabadította egy szerb partizáncsapat. Az elsõ csoport halálmenete Borból Belgrádon és Pancsován keresztül érkezett Magyarország akkori határához. Újvidéken megpihenhettek, meleg ételt kaptak, bizakodni kezdtek, hogy talán mégiscsak túlélik a szörnyûségeket. Ezt a halvány reményt fejezte ki október 6-án a Második Razglednyica idillbe futó képsora. A hazai földre érkezett magyar munkaszolgálatosok reménye hamar szertefoszlott. A magyar keretlegénységet a bácskai sváb lakosság körébõl toborzott Volk-SS különítmény váltotta fel, amely szörnyû vérfürdõt rendezett a cservenkai téglagyárban elhelyezett foglyok között. A vérengzés Ószivácon megismétlõdött, ezeket a borzalmakat Kõszegi Ábel írja le: Ószivácon egy lovas Volk-SS szakasz csatlakozik a kísérethez. Lépésben lovagolnak az ötszáz ember mellett, hátukon géppisztoly, néhánynak a kezében ostor. A fõtérnél álljt vezényelnek. Hinab vom Weg! (Le az útról!) A téren egy német hadosztály vonul át. Sérült tankok, ágyúk, a megperzselõdött teherautókon bekötözött katonák. A tábori konyha oldala hiányzik. A munkaszolgálatosoknak tetszik a látvány. Az amúgy is elkeseredett SS-legények megdühödnek. Nieder! Kopf nieder! (Feküdj! Fejeket le!) Mindenki a földhöz lapul. Sokan egymásra zuhannak. A fegyveresek átlépnek az embereken. Találomra szorítják egy-egy tarkóhoz géppisztolyukat, és meghúzzák a ravaszt. A felül fekvõket gyilkolják legelõbb, vagy aki megmozdul, vagy felemeli a fejét. A hadosztály már elvonult, de a gyilkolás folytatódik. Egyeseket felállítanak, és úgy lõnek rájuk. A környezõ házakból kijön néhány ember. Egy asszony németül átkozódik, az egyik katona fe- MÁJUS 95

12 MÁJUS léjük lõ. Aufsteh'n! (Felállni!) Zurück, auf den Weg! (Vissza az útra!) A járdán, az árokban holtestek hevernek. Lorsi Miklóst, a muzsikust egy lovas SS szólította magához. Elvette a hegedûjét, és rálõtt. Még él, de nagyon vérzik. Radnóti és egy társa belékarolnak, és próbálják az árkon átsegíteni az útra. Der spring noch auf! (Ez még fölkel!) üvölti a Zugsführer. Egy legény odaugrik, és közvetlen közelrõl fejbe lövi a hegedûmûvészt. Az árokba zuhan. A dörrenésre a foglyok ijedten vetik ismét földre magukat. A hegedûmûvész szörnyû halálát örökítette meg Radnóti Miklós utolsó verse, az október 31-én Szentkirályszabadján készült Negyedik Razglednica. Késõbb a Razglednicák kéziratát csak holtteste exhumálásakor találták meg, egy kockás füzetbe írva, viharkabátja zsebében. Ez a füzet a beleírt versekkel Bori notesz néven vált ismertté a magyar irodalomban. A fogolycsoportot, amelyhez Radnóti Miklós is tartozott, Mohácson, Szentkirályszabadján és Pannonhalmán át hajtották a nyugati határ felé. A költõ teljesen legyengült állapotba került, mozogni és beszélni is alig tudott. Huszonkét végsõkig elcsigázott, járóképtelen beteget kocsira raktak, azzal az ígérettel, hogy kórházba viszik ôket. A többit Kôszegi Ábel könyve mondja el: november 8. szerda. A két szekér Gyôrben marad le a menettõl. A kocsisok a kórház elé hajtanak. Itt kell leadniuk a betegeket. A kórház feltehetõleg túlzsúfolt, nem veszik át õket. Egy iskolában berendezett szükségkórházhoz küldik a két kocsit. Az altiszt hosszasan idõz benn, a kocsisok a lovakat féltik a hidegtõl, pokrócot terítenek rájuk. Itt sem veszik át õket. Tovább! A kocsisok haza akarnak menni. Az altiszt fenyegetõzik. Át Gyõrön, a bécsi országútnak. Áthajtanak a Rábca-hídon, és megállnak a vámnál, a Rákóczi-emlékmû közelében. ABDA. Ide látszanak a faluszéli házak. A katonák tanakodnak, majd egyikük átmegy szerszámokat kérni az országút túloldalán álló csárdába. A gát tetején út van, az ártéren öreg fûzfák. A két kocsis végighajt a töltésen, egészen addig, amíg a Rábca-kanyar és a fûzfák el nem takarják ôket az országúttól.»rosszfalu«. Néhány munkaszolgálatost leparancsolnak a kocsiról, és ásót, kapát nyomnak a kezükbe. Gödröt kell ásniuk a csalitos szélén. Egy fiatalasszony és a gátõr nézi a két kocsit és az ásó embereket. El innnen! kiált rájuk a kövér altiszt. Az egyik katonát az országút felé küldi õrködni, és az ásó foglyokat sietteti. Délután négy óra körül készül el a széles, de nem mély gödör. Leszállni! A magatehetetleneket társaik támogatják le a töltés oldalán. Az elsõ lövésekre a foglyok nem fordulnak el. Nézik, amint két társuk arccal bukik a gödörbe. A következõk parancs nélkül állnak a sír szélére. Az altiszt és egy katona egész közelrõl lövi tarkón az embereket. A gyengébbek képtelenek megállni a gödör szélén. Ezeket belelökik, és úgy lõnek rájuk. Huszonegy ember. Az utolsónak kell rájuk húzni a földet. Úgy érzi, megmenekült. Amikor fegyvert fognak rá, könyörögni kezd, majd futni próbál. Õt a két katona földeli el. Forrás: Emlék és varázslat vallomások Radnóti Miklósról Radnóti Miklós: Napló; Magvetõ, 1989, Utószó (Melczer Tibor) Wikipédia: Radnóti Miklós szócikk Összeállította: BOLDIZSÁR LÁSZLÓ 96

13 Tavaly történt... László György kapta a Polgári Ferencvárosért Díjat Tavaly december 2-án második alkalommal adták át a Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület által alapított Polgári Ferencvárosért Díjat, amelyet László György Bánki Donát-díjas gépészmérnök, a Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Mûanyag Szakosztályának örökös, tiszteletbeli elnöke vehetett át. László György, aki az autótervezésben, a mûanyagok megmunkálása, az anyagtan területén, a megújuló energiák (biogáz, napenergia) hasznosításában fejtette ki évtizedeken át tevékenységét, a tavaly posztumusz kitüntetett Kaszás Attila színmûvész után a második díjazott. MÁJUS A rengeteg szakcikk szerzõjeként, valamint a több kiadást megért Tömítések kézikönyve szakkönyv írójaként ismert László Györgynek a díjat átadó Dr. Bácskai János környezetvédelmi tanácsnok, a Fidesz-KDNP országgyûlési képviselõjelöltje kiemelte: a Ferencvárosban sokak által ismert és tisztelt mérnök, közéleti ember egy az utolsó polihisztorok közül, s megtestesíti azt a XIX. századi mûszaki értelmiségi ideált, aki azon munkálkodik, hogy a tudomány eredményeit a hétköznapokba elvíve megkönnyítse embertársai életét. Az augusztus 21-én Budapesten született László György mint arra a laudáció is kitért évtizedekig meghatározó tisztségeket töltött be a GTE-ben, számos kitüntetés, köztük a Kammer der Technik német egyesület eliemerésének, valamint a Bánki Donát-díjnak (2005) tulajdonosa. 97

14 MÁJUS Jelenleg is szervezi az európai mûszaki egyetemek gépelemek tanszékeinek együttmûködését. A középiskolai tanulmányait a budapesti piaristáknál végzõ László György sok éve tagja a Kolping Mozgalomnak, s több mint két éve megalapította a mozgalom ferencvárosi egyesületét is, melynek elnökévé is megválasztották. Ugyancsak õ kezdeményezte 2005-ben a Ferencvárosi Kalendárium létrehozását, megszervezte a szerkesztõbizottságot, és a kalendárium fõszerkesztõje lett, melynek már a 4. száma jelent meg. László György példamutató családi életet él, 7 gyermek édesapja, 17 unokája és 11 dédunokája van. Ezzel is tanúságot téve arról, hogy a család a társadalom lelki megújulásának alapja. BOLDIZSÁR LÁSZLÓ Református Zenei Fesztivál Egy hagyománnyá vált kezdeményezés története Ferencvárosban élõ református zenekedvelõként örömmel várom a Medárd-hétvégét no nem az esetleges esõt, hanem azt a lehetõséget, hogy ismerõsökkel találkozhatok és számomra kedves Istent-dicsérõ dallamok hangzanak fel a Ráday utcában. A Kultucca-ként is ismertté vált Ráday évrõl-évre színvonalas kulturális rendezvényeknek ad otthont, ebbõl számomra legfontosabb az immár hagyományosnak mondható Református Zenei Fesztivál. Ez a rendezvény méltóbb helyet nem is találhatott volna magának, mint a Ráday utcát és környékét, a fõvárosi reformátusság bölcsõjét. A Református Zenei Fesztivál atyja Böszörményi Gergely, a Periferic Records hanglemezkiadó és a Stereo Kft. forgalmazó és koncert- illetve fesztiválszervezõ cég alapítója és vezetõje. Az ötlet 2000-ben született meg benne, hogy a református zenének fórumot és ünnepet szervezzen. A Magyar Református Világtalálkozó alkalmával a Fradi pályán Böszörményi cégének népzenei CD-it és kazettáit árulta, amikor szembesült azzal a határozott igénnyel, hogy sokan olyan kiad- 98

15 ványokat kerestek, amelyeken a református énekeskönyv énekei és zsoltárok hangzanak fel. Ekkor határozta el, hogy református zenei CD-t ad ki, hogy az utókor számára professzionális módon rögzítse a reformátusok használatára kiadott énekeskönyvben található zsoltárokat, fohászkodásokat és énekeket. Elõször hagyományos stúdióbeli felvételre gondolt. Böszörményi Gergely, Jenõ bátyja azzal az ötlettel állt elõ, hogy a felvétel sokkal hangulatosabb lenne, ha a Zeneakadémia Nagytermében ünnepi koncert keretében készülne el. Végül nagyszabású koncertfelvétel mellett döntöttek. Elõször 2001-ben került sor arra a majdnem kétórás koncertre, aminek a végét a közönség és a kórusok örömkitörése zárt le. Az elsõ Református Énekek a Zeneakadémián hangversenyt követte januárjában a második, amely az elsõnél is nagyobb, elsöprõbb sikert hozott. Ezt követte az a gondolat, hogy a református énekeket és kulturális értékeket ki kellene vinni az utcára, azaz még nagyobb közönséggel megismertetni és megszerettetni. A háromnapos fesztivál megszervezéséhez a Magyarországi Református Egyház (MRE) és a Ferencvárosi Önkormányzat részérõl Böszörményiék lelkes csapata erkölcsi és anyagi támogatást kapott. Így vált 2004 tavasza óta Református Zenei Fesztivál a MRE, és a Ferencváros hivatalos rendezvényévé, védnökei Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr és Dr. Szabó István püspök úr, továbbá maga a kilencedik kerületi polgármester, Dr. Gegesy Ferenc is (aki reformátusként az eseményt azonnal beemelte a Ráday utcai kulturális események sorába.) A Fesztivál népszerûsítésében és megvalósításában a Magyarországi Református Egyház szinte minden irodája, a gyülekezetek, a Református Teológia, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Zsinat és világi oldalról a Ferencvárosi Önkormányzat részt vesznek májusában a Református Zenei Fesztivál helye csak a Ráday utca Hittudományi Kar (Teológia) elõtti szakaszát érintette, ahol sátras vásárt is rendeztek református hagyományok, újságok, irodalom, képzõmûvészet, népzene, kórusok és hangszeres együttesek bemutatására. Napközben igazi forgatagban vehetett részt a fesztiválra látogató közönség, RÁDAY UTCAI SOKADALOM néven. Az itt felállított színpadon a református kórusok énekén kívül jól megfért a rézfúvósok zenéje és a népzene, sõt a világzene is. Minden, ami kulturális éltünkben érték és valamilyen akár laza szállal is kapcsolható a reformátusok közösségéhez, helyet kaphatott és azóta is kap ezen a fesztiválon. A Ráday utcában fellépõk közül több elõadó kifejezetten a református zene tolmácsolására kezdte el pályáját, de sokan vannak köztük, akik más zenei mûfajokban ismertebbek, de kötõdésük a reformátussághoz nyilvánvaló. Az elsõ utcai fesztivál sikere után nem volt kérdés a folytatás, sõt a program egyre színesebb lett, és egyre többeket vonz, ennek a Fesztivál hétvégéjére jellemzõ Medárd-napi esõzés sem tud gátat vetni. Népszerûségének oka az lehet, hogy itt nem csak a zenehallgatás, hanem a találkozás és a misszió lehetõsége is adott. A szervezõk a református intézményeknek teret adnak arra, hogy bemutatkozhassanak ban pedig a BIBLIA ÉVE keretében, a Bakáts téren a zenehallgatás közben, az érdeklõdõk a 66-os úton címû interaktív Biblia kiállítást nézhették végig. A Fesztivál elmaradhatatlan és lélekemelõ programja az énekes-fáklyás felvonulás a Ráday utcában. Ezt a Kálvin téri templomban tartott késõ esti zenés áhítat szokta megkoronázni. A rendezvényt záró koncert helye eredetileg a Zeneakadémia volt, ami késõbb egyre kisebbnek bizonyult. Az elmúlt két évben már a Mûvészetek Palotájának hangversenyterme adja a méltó helyet annak a 350 fõs egyesített református kórusnak, amely együtt zengve dicséri az Istent. A koncerteken készült felvételek eddig 130 zsoltárt és éneket tartalmaznak. Nagy büszkesége a Református Egyháznak, a rendezõknek, a kiadónak, hogy a Református Énekek II. albuma platinalemez lett! GYÕRFFY ESZTER MÁJUS 99

16 MÁJUS Tavaly történt... Átadták a felújított Kiserdõt A IX. kerületi önkormányzat számára évek óta megoldásra váró nehézséget jelentett a József Attila-lakótelepi Kiserdõ rehabilitációja. Az erdõ állaga 1989 óta fokozatosan romlott. Hulladéklerakó helyként, hajléktalan szállásként szolgált az erdõ, ami egészségügyi, környezetvédelmi szempontból is aggályos volt. A Ferencvárosi Képviselõtestület 2006 novemberétõl több konstrukcióban tárgyalta Dr. Bodó Márton elõterjesztését a Kiserdõ rehabilitációjára vonatkozóan június 6-án a Ferencvárosi Önkormányzat testülete egyhangú döntéssel felkérte a Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítványt, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy anyagi forrásokat találjon a Kiserdõ rehabilitációjának megvalósításához gazdasági társaságok, cégek bevonásával ben sikerült elmozdulni a holtpontról azzal, hogy júniusban sikerült az itt élõ hajléktalanoknak elhelyezést találni a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kft (Feszofe) és a Ferencvárosi Családsegítõ Szolgálat (Fecske) segítségével, illetve egy fõvárosi és kerületi program keretében a Pilisi Parkerdõ Zrt. az Új Út Egyesület és Hajléktalanokért Közalapítvány bevonásával. A célra a testület 1,2 millió forintot különített el. 18 hajléktalan került elhelyezésre az általuk kért módon. 5 a ferencvárosi erdõ területérõl, 13 pedig a Pilisi Parkerdõ kezelésében lévõ erdõbõl. A hulladéklerakók megszüntetése, az aljnövényzet kiirtása ezzel párhuzamosan megtörtént. A Feszofe 50 m 3 szemetet szállított el a lerombolt erdei kunyhók omladékaiból és spontán lerakatok megszüntetésével. Ahhoz, hogy hosszútávon is minõségi változás történjen, és az erdõt az itt élõk használatba vegyék, megszületett az erdei tornapálya terve, ami az erdõ közösségi, szabadidõs, egészséges életmódra nevelõ funkciójának megteremtését szolgáló elsõ lépés volt. Hasonló tornapálya más budapesti kerületekben is megvalósult már: a Normafánál a XII. kerületben és a XVIII. kerületi Halmi-erdõben, de 1971-tõl a rendszerváltásig a Kiserdõben is mûködött egy ilyen pálya. A Pilisi Parkerdõ Zrt. mint az állami erdõrész kezelõje, és más kerületekben megépült pályák felállítója, az erdõ Üllõi út felé esõ részében valósította meg a tervet 19 állomással. A Távíró köz másik oldalán pedig egy erdei játszótér valósult meg. A támogatóktól összesen forint gyûlt össze. A projektet 2007 óta több cég is támogatásra érdemesnek találta. Volt, aki munkával, volt, aki anyagokkal támogatta. Támogató neve Összeg Támogatás módja OBI Hungary Kft Ft pénz Raiffeisen Bank Zrt Ft pénz Zwack Unicum Nyrt Ft pénz Ubichem Kutató Kft Ft pénz Kemikál Építõanyag-ipari Zrt Ft pénz Pannon Park Forest Kft Ft bozótirtás költségvetési sor elvégzése Bonbonetti Ft csokoládé ajándékcsomagok a megnyitóra Metro Kereskedelmi Kft Ft pénz Összesen: Ft 100

17 Erdei tornapálya: Ft A befolyt összegekbõl az OBI Hungary Kft. jóvoltából egy erdei játszótér is megvalósult a Banko és Boróka Kft. kivitelezésében. Erdei játszótér elemei: Ft Játszótéri eszközök ütéscsillapító burkolata: Ft A szükséges további pénzösszegeket az önkormányzat biztosította évi költségvetés terhére átvéve az összegyûjtött pénzt a Közalapítványtól. Az Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága forintot a Kiserdõ fejlesztésére a Környezetvédelmi Alapból félretett, ami magában foglalja a felújítás esetlegesen szükségessé váló költségét és a termelõdõ hulladék elszállításának költségét is. Az Önkormányzat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel együttmûködésben Madarász Sulit indított a kerületben 3 középiskola bevonásával azzal a céllal, hogy a Kiserdõ madárállományával és a környezetvédelemmel megismertesse a kerületben tanuló diákokat. Ennek költségeit is az Önkormányzat állja. A szakköri foglalkozásként mûködõ Madarász Suli osztályos diák segédletével nemcsak tantermi foglalkozásokon, hanem odúkihelyezésen is résztvettek. A kihelyezett 12 odúból 10-ben széncinkék raktak fészket. Ma ebben az erdõben az örvösgalambtól a barátposzátáig sokféle madár lel otthonra. Május 22-én csütörtökön sajtótájékoztató keretében Dr. Gegesy Ferenc polgármester, Dr. Bodó Márton képviselõ és a szpozorok együtt mutatták be az új létesítményeket. Hidasi Gyula, a RÖNK elnöke az itt élõk nevében mondott köszönetet az elvégzett munkáért. Az átadó ünnepségre május 28- án a kerületi iskolák és óvodák bevonásával került sor a Távíró közben. A két létesítményt dr. Bácskai János környezetvédelmi tanácsnok, Dr. Bodó Márton képviselõ és Pál Tibor alpolgármester adta át a kerület lakosainak. Az ünnepélyes megnyitón az óvodások is mûsort adtak, amelyen a helyiek nagy számban jelentek meg. A megnyitót követõen kerületi sportolókkal együtt vették birtokba a kerület lakói és diákjai a létesítményeket. Alig egy héttel késõbb az erdei tornapályát és játszóteret már meg is rongálták a vandálok. A parkõrök egy graffitis fiatalt elfogtak, ellene eljárás indult. A játszótér egyes elemeibõl van, amit letörtek, van, amit lefújtak. A játékvár két tornyát ledöntötték. A táblákat az erdei tornapályán megrongálták vagy lefújták. Az Ubichem Kft. vállalta fel, hogy mint korábbi támogatója az erdei tornapálya projektnek a hosszú távú megõrzésen keresztül a környezettudatosság szószólója lesz. Ennek keretében 5 éven át gondozza a területet, évszakonként dolgozóival felújítják a táblákat, lemossák a graffiti nyomokat, összegyûjtik a szemetet. Ezen felül pedig támogatják a Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítványt is a terület fejlesztésében. DR. BODÓ MÁRTON MÁJUS 101

18 Radnóti naplójából augusztus 5., szombat Thein Alfrédnak mondom: Elviselhetetlen a gondolat, hogy holnap elutazom innen. De ha itt kellene maradnom, az épp oly elviselhetetlen lenne. Éjjel Müller Miklóssal betérek a Mont St. Michelbe csokoládét inni. A comptoirnál ülünk, a magas széken. Mellettem fiatal férfi támaszkodik a pulthoz, olvas, hörpint a tejeskávéból s fel-felvonja idônként a szemöldökét. A védôborítékból kilátszik a könyv címlapja. Aristophanest olvas augusztus 6., vasárnap 7.55-kor indul a vonat Bécs felé az Est-rôl. Éjjel félegykor felírtam az ébresztôtáblára, hogy 6-kor keltsenek. 3/4 7-kor ver fel Fanni rémülten. Arcunkra csapunk egy kis vizet, felöltözünk, bedobáljuk a szerteheverô holmit a kis útitáskába. 10-kor dörömböl ijedten a szolga. Hétkor kel csak vasárnap, ha nem szólnak neki, s most látta csak a kiírást. Nem baj, vigye csak a csomagokat, megyek taxiért. Kétnapos szakállam van, holnap már fésülhetem. Az Est-en Gyula rohangál izgatottan, gyerünk, mert elfoglalják a helyeinket. A fülkében hárman ülnek már, két fiú és egy fiatal lány, barna pulóverén sárgával körbehímzett jelmondat: Mauvaise téte et bon coeur. A betûkbôl font koszorú közepén ötágú csillag. Barátságosak, cigarettát és csokoládét cserélünk. Strasbourg elôtt szállnak le s innen Bécsig négyen utazunk Gyuláékkal. Éjjel felváltva alszunk, a függönyöket lehúzzuk, a világítást kékre kattintjuk át. A német állomásokon gyakran benyitnak s visszahúzódnak mindig. Két óra körül hallom a kiabálást: Ember, itt csak négyen vannak, ebben a sötétben. Majd szólunk a kalauznak (der Schaffner!), az elintézi! De a kalauz, úgy látszik, nincs a közelben, mert nem jönnek vissza. Kimosolygok az erdôs, holdvilágos tájra. A franciák felgyújtják a villanyt, köszönnek és leülnek a felriadók helyére, ezek a kalauzt keresik. Reggel Bécsben újra veszteglünk, már az érkezésnél késésünk volt, most ráadást adnak. Strasbourgban egy török szólít meg és rám bízza a barátját, aki csak törökül beszél, Budapestig jön s onnan továbbutazik Bukarestbe. Legyek segítségére az átszállásoknál, mert egyedül marad, ô ti. csak Münchenig jön velünk. De egy útitárs, aki velünk egy fülkében ül, vállalja a gyámolítást. Aztán kosztolányisdit játszunk sétálva a vonat elôtt. Gyula lelkesen ugrik fejest a rokonszavaktól csillogó tavacskába, tavacska csak, mert alig-alig jut hirtelen eszünkbe egy-egy szó. Mészöly Gedeon professzorunk ingatná a fejét, ha hallaná. Gyöngy, görgetjük, búza, húzzuk, de a török is alaposan segít. Nyelvész? kérdezem? Nem az, de háromszor járt már Budapesten és ismeri a játékot. Egy mondatnyi szörnyû gorombaságot is kibök kitûnô kiejtéssel. Egy német nô utazik velünk Bécstôl, a határnál kiderül, hogy történelmi útlevele van, csehszlovák. A németeket újra a pénz érdekli. Nekünk nincs, a nônek 12 márkája van. Mutatni. Egy tízmárkás bankót mutat és aprópénzt. Hû, bankjegyet nem lehet kivinni, mondja a vámtiszt. Igyon egy kávét az étkezôben és váltsa fel, különben itt kell hagynia. A nô ijedten és csodálkozva kávézni vonul. S a folyosón felharsan az elsô magyar mondat: két darab poggyász Gyôrig 'van feladva'. A magyar tiszt megnézi az útleveleket, megkérdezi, van-é vámolni való. Semmi. Tiszteleg és kimegy. Itthon. Lerakodom és megyek borotválkozni. Mikor visszajövök, Fanni sír. Lujzától tudta meg, hogy Zsuzsu elpusztult, szegényke. Tizenegy év az életünkbôl, akkor kapta Fanni, öklömnyi kölyök volt, mikor a szerelmünk kezdôdött. A tacskói kor végsô határáig élt szegény és mégis, mégis. Boldog élete volt, az isteneiben nem csalódott, csak egy-egy hústalan és csonttalan ebéd keserítette, de mégis, mégis. Okos, nyugodt, hûséges és makacs barát volt, bûbájos játékos kölyök és drága öreg, bölcs öregasszony. Kölyök volt még, egyszer az Istenhegyen beleszagolt egy szarvasbogárba s az belecsimpaszkodott két szarvával csillogó két orlikába. Rázta rémülten a fejét, fülei csattogtak. S ahogy állt, öreg állat a napon, hasig melegvízzel teli lavórban s Fanni szappanozta, s aztán nagy nyögdécseléssel belefeküdt a vízbe, elpilledt, úgy kellett kiemelni, aprókat morgott, elfeküdt volna benne órákig. S hogy sikoltozott, mikor hazajöttünk... Istenhegy. Nem szalad elénk, nem visong, a ház is kopottabb lett nélküle. [részletek Radnóti Miklós: Napló c. kötetébôl, Magvetô kiadó, 1989] 102

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Utazás Radnóti Miklós életében

Utazás Radnóti Miklós életében Utazás Radnóti Miklós életében Radnóti Miklós élete 1909-ben született Zsidó származású Eredeti neve Glatter Születésekor édesanyja meghalt, 12 éves korától nagybátyja nevelte Középiskolás korától írt

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943 Családfa Apai nagyapa Kinszki Ármin 1860-as évek 1910 Apai nagyanya Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45 Anyai nagyapa Gárdonyi (Grünberger) Dávid 1861 1914 Anyai nagyanya Gárdonyi (Grünberger)

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( )

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( ) dezs.extra.hu tételek gyûjteménye Ady Endre Szerzõ dezs Irodalom tétel Ady Endre (18771919) Életrajz 1877.nov.22én született Érmindszenten. Apja hétszilvafás nemes volt. Elszegényedés. Nemesi család. Paraszti

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300

tűzött, (/ízen át. Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300 tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds. 60-901 Jászberényi Nyomda 300 SO órától SAS TENGERALATTJÁRÓ 1939-ben a háború kitörésének napjaiban lejátszódó drámai történet, egy lengyel tengeralattjáró

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa.

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grün János? 1919 Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb. 1852 1945/46 Apa Grün

Részletesebben

Ifjú fejjel a hadak útján

Ifjú fejjel a hadak útján Ifjú fejjel a hadak útján Szerző: Horák János ma 0 hozzászólás Egy könyvtáros, egy iskolaigazgató, és egy lakatos. Első látásra semmi közük egymáshoz. Azonban ha meghallgatjuk történeteiket, rájövünk,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET. 2014. április - november

WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET. 2014. április - november WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET 2014. április - november Wikimedia Chapter Conference Berlin Vince, Andi részvételével A Wikimédia közösség idén is megtartotta nagyszabású konferenciáját. Ezúttal Berlinben,

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 11-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 11-i rendkívüli ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-539/2015. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. november 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: József Attila

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Javítási útmutató Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014

Javítási útmutató Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 Javítási útmutató Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 Az alábbi feladatok a Galambok röppennek föl című regényhez kapcsolódnak. 1. Milyen nyelven keletkezett a

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Teljes számadás. Budapest ünnepnapja

Teljes számadás. Budapest ünnepnapja Teljes számadás Szerzõ Administrator 2012. január 13. Utolsó frissítés 2012. február 03. Schlagwortos tartalomjegyzék a honlaptalan korszakból:- Budapestért díj - Kudlik Júlia: A rák ellen az emberért,

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák József 1858 1933 Friedman? 1850-es évek 1920-as évek Apa Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Anya Izsák Jakabné (szül. Friedman

Részletesebben

Családfa. Klein Kálmánné (szül. Fischer Hanna)? 1920-as évek. Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) Klein Kálmán?

Családfa. Klein Kálmánné (szül. Fischer Hanna)? 1920-as évek. Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) Klein Kálmán? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Moskovits Lajos 1860-as évek 1938 Moskovits Lajosné (szül. Majtényi Fáni) 1873 1944 Klein Kálmán? 1910-es évek Klein Kálmánné (szül. Fischer

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ. Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1.

KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ. Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015. november 30. I. évf./1. KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ Csodálatos is, hogy egy nótáról mi minden jut eszébe egy magyarnak. De még csodálatosabb, hogy egy nótáról minden magyarnak

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Kultúrtörténeti kalandozások. Ókori költészet

Kultúrtörténeti kalandozások. Ókori költészet Kultúrtörténeti kalandozások Ókori költészet Mit tudsz az ókori Görögországról és Rómáról? Mivel foglalkoztak, miből éltek? Hogyan, milyen értékrend szerint éltek? Miben hittek? Keress az interneten görög

Részletesebben

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2008/2009. T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam A változat

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA scolar Je n ai pas peur de la route Faudrait voir, faut qu on y goûte Des méandres au creux des reins Et tout ira bien là Le vent nous portera Noir Désir: Le vent nous portera

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. október 12-én 12.00

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

Családfa. Lazarovics Bruche-Etja (szül.?) 1870-es évek 1940. Katz Etja (szül.?) 1880-as évek 1944. Lazarovics Lázár 1870-es évek 1944

Családfa. Lazarovics Bruche-Etja (szül.?) 1870-es évek 1940. Katz Etja (szül.?) 1880-as évek 1944. Lazarovics Lázár 1870-es évek 1944 Családfa Apai nagyapa Katz Icik 1870-es évek 1939 Apai nagyanya Katz Etja (szül.?) 1880-as évek 1944 Anyai nagyapa Lazarovics Lázár 1870-es évek 1944 Anyai nagyanya Lazarovics Bruche-Etja (szül.?) 1870-es

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben