P Szo V H. K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H. K Sze Cs P Szo V. Ivó, Milán Bernát, Felícia Konstantin Júlia, Rita Dezsô Eszter, Eliza, Vanessza

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P Szo V H. K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H. K Sze Cs P Szo V. Ivó, Milán Bernát, Felícia Konstantin Júlia, Rita Dezsô Eszter, Eliza, Vanessza"

Átírás

1 Május

2 MÁJUS MAIUS Ovidius szerint a meglett korúakról (maiores) kapta a nevét a hónap. Valószínûbb azonban, hogy a régi római Maia istennõ vagy annak férfi párja, Maius volt a névadó P Szo V H 2009 PÜNKÖSD HAVA A munka ünnepe, Fülöp, Jakab Zsigmond, Zoé Tímea, Irma Mónika, Flórián A görögöknél Maia a Pleiászok egyik csillaga volt, Zeusz szeretõje, gyermekük Hermész (a latin Mercurius), aki az asztrológia májusi Ikrek jegyében van otthon. A görög mai anyácskát, dajkát, bábát, dór nyelvjárásban nagyanyát jelent. Maia a növekedés és a szaporulat felett bábáskodott, s a május valóban a növekedés hónapja. Május a nyár aggodalmas adventjeként az ókorban Európában az engesztelõ és tisztító szertartások böjtös ideje volt, például Rómában tilos volt ekkor új ruhát ölteni, házasságot kötni és házaséletet élni, és ekkor takarították a templomokat, de hasonló tilalmak szerepelnek a zsidó vallási elõírásokban is K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H Györgyi Ivett, Frida Gizella, Bendegúz Mihály Gergely Ármin, Pálma, Míra Ferenc Pongrác, Gyöngy Szervác, Imola, Imelda Bonifác Zsófia, Szonja Mózes, Botond Paszkál Erik, Alexandra, Szandra Maia nagyanyó fehérhajú volt, és baljós istennõ lehetett, hisz fia, Hermész volt a holt lelkek kísérõje. Maiához, májushoz kötõdik a fehérvirágú, tüskés galagonya, az ír és óangol folklórban a májusra kiszabott aszkézis szimbóluma (may az angolban szüzet és májust is jelent) K Sze Cs P Szo V Ivó, Milán Bernát, Felícia Konstantin Júlia, Rita Dezsô Eszter, Eliza, Vanessza A középkorban az aggodalom várakozássá szelídült, a jó termésre, és a Szentlélek pünkösdi eljövetelére. A reneszánsz pedig már vidáman tekintett a hónap örömeire H K Sze Cs Orbán Fülöp, Evelin Hella Emil, Csanád Május régi magyar neve Pünkösd hava, és nevezték természetesen az Ikrek havának is P Szo Magdolna, Magdaléna, Léna Janka, Zsanett 31 V Pünkösd, Angéla, Petronella

3 Évfordulók május 2. (490 éve történt) 67 éves korában meghalt Leonardo da Vinci május 15. (150 éve történt) Megszületett Pierre Curie, Nobel-díjas francia fizikus. Az évi fizikai Nobel-díj egyik jutalmazottja. A radioaktivitás kutatása során ô és felesége, Marie Curie fedezték fel a rádiumot és a polóniumot. MÁJUS május 2. (280 éve történt) Megszületett Nagy Katalin orosz cárnô, felvilágosult uralkodó, aki országát európai nagyhatalommá tette. Uralkodása alatt ( ) foglalta el Oroszország a Krím-félszigetet, Ukrajnát, Belorusziát, Litvániát, vett részt Lengyelország három felosztásában május 3. (540 éve történt) Megszületett Niccolo Machiavelli, olasz politikus, író (A fejedelem) május 3. (110 éve történt) A Ferencvárosi Polgári Kör dísztermében (a Bakáts téren álló épületben ma a Ferencvárosi Önkormányzat kap otthont) elfogadták a Ferencvárosi Torna Club alapszabályát, és ezzel megalakult az FTC május 4. (80 éve történt) Brüsszelben megszületett Audrey Hepburn (eredeti nevén: Edda Hepburn van Heemstra) május 7. (90 éve történt) Megszületett Eva Perón ( Evita ) argentin politikai vezetô, aki Juan Domingo Perón argentin elnök feleségeként vele együtt kormányozta az országot 1946 és 1952 között május 8. (580 éve történt) Jeanne d'arc (az Orleans-i Szûz) látomásától vezetve döntô fordulatot hozott a százéves háborúban Franciaország javára május 10. (80 éve történt) Megszületett Kányádi Sándor romániai magyar író, költô, mûfordító május 10. (360 éve történt) Megszületett Désen Pápai Páriz Ferenc orvosdoktor, az elsô magyar nyelvû orvosi könyvek összeállítója május 11. (100 éve történt) Miskolc ünnepe. I. Ferenc József 1909-ben ezen a napon koronás címert adományozott a városnak május 14. (120 éve történt) Gyôrben megszületett Zechmeister László vegyész, akit elsôsorban a kromatográfia területén végzett munkássága tett híressé május 16. (170 éve történt) Hamburgban megszületett Kühne Ede gépészmérnök, mezôgazdasági gépgyáros május 16. (80 éve történt) Elôször tartották meg az Oscar-díj átadást Hollywoodban május 17. (60 éve történt) Meghalt Balázs Béla (eredeti nevén: Bauer Herbert) író, költô, esztéta (Valahol Európában forgatókönyv). Kodályt és Bartókot kísérte népdalgyûjtô útjaikon május 20. (210 éve történt) Megszületett Honoré de Balzac, francia író május 21. (640 éve történt) V. Károly német-római császár hadat üzent Angliának, ezzel megkezdôdött a százéves háború május 21. (250 éve történt) Megszületett Joseph Fouché francia polgári politikus, a rendôrség és titkosrendôrség megszervezôje, akinek szolgálataira 1792 és 1815 között minden kormány számított május 21. (210 éve történt) Megszületett Csapó József orvos, botanikus május 22. (130 éve történt) Ferenc József, magyar király szentesítette azt a törvénycikket, amely kötelezôvé tette a magyar nyelv oktatását a népiskolákban és a tanítóképzô intézetekben május 22. (190 éve történt) Elôször szelte át gôzhajó az Atlanti-óceánt május 29. (110 éve történt) Ozorán megszületett az A-vitaminnal kapcsolatos kutatásairól ismert Cholnoky László kémikus, Kossuth-díjas vegyész május 31. (170 éve történt) Több mint kétéves elôkészítés után hozta létre gróf Széchenyi István a Pesti Gôzmalom Társaságot, s a mai Margit híd pesti hídfôjének közelében megkezdhették a Hengermalom építését. 87

4 MÁJUS 1849-re emlékezve... Május 1-jén I. Ferenc József császár elküldte katonai segítséget kérõ levelét I. Miklós orosz cárnak. A magyar vezérkar eldöntötte: Budavár ostromára indul a magyar fõsereg. Minden más támadási terv kivihetetlen volt a magyar csapatok fáradtsága, veszteségei, ruha és fegyveranyag hiánya miatt. A kormány is úgy gondolta: egy teljesen felszabadított Magyarország képe kedvezõbb lesz európai elismertetése szempontjából. 2-án Debrecenben új kormány alakult. A miniszterelnök Szemere Bertalan lett, hadügyminisztere pedig Görgei Artúr tábornok. Hogy Görgei a harctéren maradhasson, ezért azonnal Klapka Györgyöt bízták meg Görgei tábornok helyettesítésével. 4-én Görgei sereg zöme, amely mintegy 31 ezer fõt számlált, Komáromból Buda vára alá ért. A magyarok elõzetes elképzelése egy gyors ostrom sikerére szertefoszlott: a vár jó állapotban volt, katonával, 90 nehéztüzérségi ágyúval és egy fanatikus várparancsnokkal, Hentzi tábornokkal. A magyar vezérkar látta, a vár megvívását ostromágyúkkal kell kezdeni, amik viszont csak Komáromban voltak. 7-én a délvidéki hadszíntéren Perczel csapatai elfoglalták a szerbek egyik fõ erõsségét: Tomasevácot. 11-én Perczel hadai tovább ûzve a szerb-osztrák erõket bevonultak Pancsovára. Ezzel Temesköz nagy része felszabadult. Továbbra is eredmény nélkül ostromolta a sereg azonban a Titeli fennsíkot. Bem seregeivel Temesvár körül tett látványos manõvereket, aminek hatására az Orsovánál betört császári seregek elhagyták az országot. 12-én Budára ért a Dunán leúsztatott 5 komáromi ostromágyú. Görgei azonnal lövetni kezdte a Sas-, Nap-, Sváb- és Gellérthegyrõl a várat, hogy rést nyisson a gyalogsági roham számára. Hentzi minden stratégiai indok nélkül Pestet kezdte ágyúztatni a várból, romba döntve ezzel az egész reformkori, tetszetõs Dunapartot. A hó közepén igazán rossz napok jártak Petõfi Sándor õrnagyra. Mindkét szülõje meghalt kolerában, becsülete megsértése miatt összeveszett Klapka tábornokkal és lemondott õrnagyi rangjáról. Zavaros lett körötte a világ s egyik levelében azt írta: most átaljában semmit sem tudok. 16-án Bem tábornok megszállta Orsovát, a határvárost. 17-én éjjel a magyar vezérkar rohamot rendelt el a budai vár ellen, ami nem hozott sikert. A falakon a rések nem elég nagyok, a létrák pedig rövidek voltak. A várfalak ágyúzása tovább folytatódott. 21-én újabb hajnali roham indult a vár ellen. A vár legsebezhetõbb pontja a Fehérvári kapu mögötti rondella volt, aminek fala szinte teljesen a földdel lett egyenlõ. Itt sikerült elõször kitûzni az ostromlóknak a magyar lobogót. Görgei a Nap-hegyen ma is álló Óra-villá -ból távcsövön szemlélte a harc kimenetelét, s a kitûzött magyar lobogót látva felkiáltott: Éljen a honvéd! Az ostrom 3 és fél órán keresztül folyt, Hentzi halálos sebet kapott a Szent-György téren. A várparancsnok helyettes Alnoch ezredes is meghalt, õ a Lánchidat akarta felrobbantani, sikertelenül. Az császári várvédõk vesztesége 700 fõ, a magyaroké 370 katona volt. Az egész forradalmi Magyarországot öröm töltötte el a sikeres ostrom híre hallatán. Üröm volt az örömben, hogy a május hóból már 3 hét telt el, amely idõ alatt a cs.kir. sereg rendezhette sorait és feltöltötte azt friss erõkkel. A szabadságra leselkedõ legnagyobb veszély azonban mégis egy tárgyalás volt, 88

5 amely Varsóban zajlott. Itt, e napon találkozott ugyanis I. Ferenc József az orosz cárral és megegyeztek az orosz fegyveres erõk magyarországi intervenciójáról. Az osztrákok pár tízezer katonát kértek, az oroszok 200 ezret adtak, teljes haderejük ¼-ét. 24-én és 26-án Perczel serege újra támadásokat intézett a Titeli fennsík elfoglalására, ismét eredménytelenül. 27-én Kossuth találkozott a román Balcescuval és a román-magyar nép között helyreállítandó békét szerették volna tárgyalások útján elérni. 30-án Julius Jacob von Haynau táborszernagy vette át a Magyarországon harcoló cs. kir. haderõk feletti fõparancsnokságot. A hó végén a magyar seregtestek mûködésének összehangolására Görgei tábornok hadügyminiszter és Bayer József ezredes megalakította a Központi Hadmûveleti Irodát. A felvidéki területekrõl is kiûzte Beniczky Lajos és Görgei Ármin alezredes a császári csapatokat. A Délvidéken csak a Titeli fennsíkon, Arad és Temesvár várában állomásoztak idegen katonák. Magyarország 9/10 része a magyar kormány kezén volt, a dolgok soha ilyen jól nem álltak a forradalom és szabadságharc kezdete óta. Csak Isten és az orosz cár tudhatta biztosan, hogy a magyar szabadság napjai meg vannak számlálva... MÁJUS Honvéd tiszti atilla

6 MÁJUS Lelki útravaló Szerzek néki hozzáillõ segítõtársat Napjainkban sok probléma látszik a házasság körül, sajnos még keresztyén körökben is divatba jött a válás. Nem kellene ennek így lenni. Néhány gondolattal szeretnék segíteni azoknak, akik még elõtte vannak, vagy azoknak is, akik még benne élnek, gondoljuk át és esetleg módosítsunk ott, ahol kell. A fenti rövid bibliai mondatban három fontos dolog szerepel: 1. Szerzek Ez azt jelenti, hogy a házasságnak Istentõl kell indulnia. Õ látta meg, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Az ember érezte, hogy valami nem stimmel, de nem tudott róla tenni. Ádámnak könnyû volt erre rájönni, hiszen nem volt körülötte nõ. A mai embereknek nehezebb elismerni, hogy nem tud tenni a társ megtalálásában sokat, mert egymás mellett nyüzsgünk férfiak és nõk. Hajt az ösztön, a szükség, a félelem a magánytól, és ezekkel a motivációkkal a hátunk mögött, egy-két jól sikerült randevú után azt hisszük, hogy ez az, õ az igazi! Sajnos a rengeteg válás bizonyítja, hogy képtelenek vagyunk megtalálni az igazit. Miért? Ennyire bénák lennénk? Nem bénaság kérdése! Sokkal inkább az, hogy még magunkat sem ismerjük igazán. Még azok az emberek is, akik úgymond jó önismerettel rendelkeznek sem ismerik igazán magukat. Az élet eseményei alapján eljutunk sokszor oda, hogy ezt nem gondoltam volna magamról, vagy: A legrosszabb álmaimban sem gondoltam, hogy ilyen helyzetbe jutok. Ha nem ismerjük magunkat, hogyan ismerhetnénk fel, hogy ki a hozzánk illõ? Hogyan ismerhetnénk fel, hogy ki lesz az a segítõtárs, aki az évtizedek alatt létrejövõ változásaimat képes lesz tolerálni, vagy éppen támogatni? Talán elég sötétnek festettem le a helyzetet ahhoz, hogy rájöjjünk arra, hogy szükségünk van valakire, aki ismer minket hosszútávon, és teljesen, és ismeri azt a valakit is, akit segítõtársnak mellém rendelhet. Itt viszont örömhírem van! Isten erre vár, hiszen Õ felvállalta: Szerzek! Tehát csak rajtunk múlik, hogy igénybe vesszük Istennek ezt a szolgáltatását! Két út van tehát elõttünk: vagy igénybe vesszük Isten mindent ismerõ, (emberismeret, helyzetek ismerete, jövõ ismerete) helyt és idõt álló döntését, vagy elmegyünk, a magunk ingatag, hormon és hangulati állapot szerinti saját döntésünk irányába. 2. Hozzáillõ Példa: Papírból két különbözõ alakú széttépett papír összeillesztése. Az ember egy életen át illeszteni akar. Tudatosan vagy tudatlanul, de mindig keresi az összhangot, az egymásba illeszkedést. Minél inkább nem hozzáillõ az ember segítõ társa, annál fájdalmasabb az illesztés vagy annak erõltetése. Nézzünk néhány szempontot, hogy mik azok, amik alapján tájékozódhatunk a hozzá-illõségrõl. Teljesség igénye nélkül, hiszen elmondtam, hogy a teljesség Istennél van. Ezek emberi szempontok: világnézet, hitbeli azonosság, elkötelezettségrõl alkotott látás, gyermekáldásról való gondolkodás, munkáról való vélemény, pénzhez való hozzáállás, szabadidõ eltöltésérõl való elképzelés. Isten ezeknél sokkalta több szempont alapján vállalja fel, hogy szerzek néki segítõ társat! 3. Segítõtárs: Ha szerzett, és hozzáillõ, akkor nézzük meg, mit is jelent, hogy segítõ társ, mert ez már akkor házasság lehet. Ekkor lehetnek ketten egy testté. Papír példa: hogy tartja meg egyik a másikat, ha összeillenek. 90

7 Isten terve a házassággal: A nõ vele teremtett szüksége, igénye: A biztonság, szeretve legyen, valaki számára fontos legyen. A feleségeknek központi szüksége pedig a biztonságérzet (szeretet, elfogadás, figyelmesség, leleményes gondoskodás). A férfi vele teremtett szüksége, igénye: Tudjon maradandót alkotni, képes legyen valamire, fontos legyen. A férjeknek leginkább arra van szükségük, hogy jelentõsek legyenek (alkalmasság tudat, megbecsülés, tisztelet, fontosság, - és értékesség érzet) MÁJUS Isten terve A házasfelek Istentõl vett önértékeléssel és fontosságtudattal elkötelezik magukat egymás szolgálatára. A bûnbeeséskor az Isten rendje alaposan kificamodott. A férjek ahelyett, hogy a házasságot lehetõségnek tekintenék arra, hogy egyedülálló módon szolgáljanak feleségüknek, inkább jó alkalomnak tartják arra, hogy feleségük által érezzék magukat fontosnak. A feleségek a maguk részérõl szintén nem olyan valakinek látják férjüket, akit szolgálni lehet, hanem saját biztonságérzetük forrását látják benne. A legtöbb házassági probléma mögött ez áll: mindkét fél a másiktól várja el, hogy a szükségeit kielégítse. A férjek feleségüktõl teszik függõvé az önbecsülésüket, a feleségek pedig férjükön csüggnek biztonságérzetük elnyerése végett. Az elsõ és igazán romboló támadás a házasság ellen ugyanaz a gondolat, amelyik Évát is bûnbe ejtette: Valóban? Õ az, hozzám illõ? És az ehhez hasonló gondolatok. Ezeket felismerve nem szabad megengedni magunknak, hogy aláássák a kapcsolatunkat. Néhány gondolat mindez a házassággal kapcsolatban, de már ezek figyelembevételével is tudunk változtatni ott, ahol kell. Soha ne adjuk fel, Isten egy jó intézményt gondolt ki az embernek. HARSÁNYI GÁBOR pásztor (Forrás Baptista Gyülekezet) 30 ÉVE HALT MEG BIBÓ ISTVÁN augusztus 7-én született, 1929-tõl a Szegedi Tudományegyetemen tanul, ahol 1933-ban államtudományi, 1934-ben jogtudományi diplomát szerez ben Bécsben, majd Genfben folytatja tanulmányait júniusától bírósági jegyzõ, majd novembertõl az Igazságügyminisztérium tisztviselõje októberében a Márciusi Front programnyilatkozatának egyik szövegezõje, 1944 nyarán békeajánlat-tervezetet fogalmazott. A német megszállás során minisztériumi tisztviselõként menleveleket állított ki egészen október 16-i letartóztatásáig. Párnapos fogsága után bújkálni kényszerült márciusától 1947 júliusáig Erdei Ferenc felkérésére a Belügyminisztérium közigazgatási osztályát vezette, a megyerendszer reformján dolgozott, a Nemzeti Parasztpárt delegáltja a Jogi Reformbizottságba. Résztvevõje a választójogi törvény és az november 4-i választás elõkészítésének. Jelentõs munkája a Valóság (folyóirat) októberi számában megjelent A magyar demokrácia válsága címû munkája, mely nagy vitát gerjesztett. Ellenezte a magyarországi németek kitelepítését. A II. világháború után a Válasz rendszeres szerzõje júliusától 1950-ig a Szegedi Tudományegyetem professzora és az MTA tagja ban részt vett a Nemzeti Parasztpárt, majd november 1-jétõl új nevén, a Petõfi Párt újjászervezésében. November 3-án államminiszterré nevezték ki. November 4-én Tildy Zoltánnal tárgyalt az Országgyûlést megszálló szovjet csapatokkal. A parlament épületét november 6-án hagyta el, november 12-én szûnt meg hivatalosan a kormány menesztésével miniszteri megbizatása május 23-án letartóztatták és 1958 augusztusában életfogytiglani börtönre ítélték. Állítólag személyesen Nehru indiai elnök közbenjárására álltak el a halálbüntetéstõl. Az évi amnesztiával szabadult, majd a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárában tevékenykedett május 10-én hunyt el Budapesten, az Óbudai temetõben temették el, temetésén Kenedi János és Illyés Gyula mondott beszédet. 91

8 MÁJUS Erõltetett menet 100 éve született Radnóti Miklós Radnóti Miklós május 5-én született Budapesten, a Kádár utca 8. szám alatti bérház egy szerény lakásában, egy asszimilált zsidó családban. Édesapja, Glatter Jakab ( ) kereskedelmi utazó volt, rokonai kisemberek, de akad közöttük tanár és állatorvos, sôt festômüvész. A húszas évek végétõl nevezte Radnótinak magát. Születésekor elveszítette édesanyját és ikertestvérét, özvegyen maradt édesapja hamarosan új asszonyt hozott, akiben Miklós igaz anyára talált július 21-én agyvérzés miatt elveszítette édesapját is õszén megismerkedett leendõ feleségével, Gyarmati Fannival. Közösen csatlakoztak a Magyar Ifjúsági Balassa Bálint Irodalmi Körhöz. Nagybátyja, Grosz Dezsõ gondoskodott róla, az õ kívánságára szerzett kereskedelmi érettségit 1927-ben, a csehországi Reichenberg (ma Liberec) textilipari szakiskolájában, majd onnan visszatérve az õ nagykereskedésében helyezkedett el, ahol két és fél évet dolgozott. Októberben barátaival 1928 címmel irodalmi folyóiratot indítottak. A lapnak két száma jelent meg, s Radnótitól két verset (Sirálysikoly, Szegénység és gyûlölet) közölt ben a fiatal csoportosulás Jóság címmel önálló antológiát jelentetett meg, amelyben Radnóti már tizenkét verssel szerepelt. Decemberben gimnáziumi különbözeti érettségi vizsgát tett ban részt vett a Kortárs címû, avantgárd szellemiségû folyóirat megalapításában és szerkesztõi munkájában ban megjelent elsõ verseskötete (Pogány köszöntõ). Õsszel a szegedi egyetemen magyar-francia szakra iratkozott be. Sík Sándor, a nagy professzor, fölfigyelt rá, meghívta tudósképzõ szemináriumába ben Radnóti egyik alapítója lett a Szegedi Fiatalok Mûvészeti Kollégiumának. Már Szeged elõtt laza kapcsolatba került az illegális kommunista párttal is, de sohasem lett tagja. Április 11-én a budapesti törvényszék utasítására házkutatást tartottak nála, verseskötetének maradék példányait elkobozták, vallásgyalázás és szeméremsértés vádjával eljárást indítottak ellene. A nyári szünidõt Franciaországban töltötte. December 8-án zárt tárgyalás keretében a Töreky-tanács nyolcnapi fogházbüntetésre ítélte május 18-án az ítélõtábla Gadó-tanácsa helybenhagyta az elsõfokú ítéletet, de annak végrehajtását felfüggesztette. Júniusban a Valóság címû folyóirat munkatársa volt. Õsszel tanári alapvizsgát tett májusában sikeres doktori szigorlatot tett. Júniusban summa cum laude minõsítéssel a bölcsészettudományok doktorává avatták. Doktori értekezésének témája: Kaffka Margit mûvészi fejlõdése. Elkészítette francia szakdolgozatát is, majd a Gyarmati Könyvnyomtató Mûhelyben külön kötetben is megjelent az Ének a négerrõl, aki a városba ment címû költeménye. A Nyugat 3. nemzedéke munkatársa lett. A pályájának kezdeti szakaszát jelzõ elsõ három kötet versei az avantgárd vonzásában születtek: a hagyományos ritmust, strófákat és a rímet elvetõ egyszerre kötött és kötetlen ún. klasszicizált szabad versek. Az elsõ három kötet legfõbb tárgyköre egyfajta, jórészt napfénnyel teli, bár idõnként el-elborongó természetélmény s a természetben otthont találó ujjongó szerelmi érzés. A versek többségét a reneszánszra emlékeztetõ derûs, pogány életöröm szövi át. 92

9 Újhold (1935) kötetében változást, elsõsorban stílusváltozást figyelhetünk meg. A versek jó része még a rímtelen formákhoz tartozik, de a stílus határozottan leegyszerûsödik, elmarad az olykor egymásra torlódó merész és mesterkélt képek zuhataga, s a költemények közérthetõbbek, világosabbak. Megjelennek már a meghatározott számú sorokból álló, rímekkel ellátott strófaszerkezetek: a költemények egyharmada már kötött vers augusztus 11-én feleségül vette Gyarmati Fannit, s a Pozsonyi út 1. számú házban béreltek lakást ban rendszeres résztvevõje a Tóth Árpád Társaság felolvasóestjeinek január 18-án Baumgarten-jutalomban részesült. Nyáron feleségével egy hónapot töltöttek Párizsban. Megismerkedtek Pierre Robin francia költõvel. Részt vettek július 24-én a Spanyol Köztársaság melletti szolidaritás jegyében rendezett nagy tömegtüntetésen. Költészetében közben visszatért a kötött formákhoz, a szabályos strófaszerkezethez s a nyugat-európai verselés többé-kevésbé szabatos használatához. A Járkálj csak, halálraítélt (1936) és a Meredek út (1938) szinte kivétel nélkül szabályos, rímes jambusokban irt verseket tartalmaz. Ez a fajta klasszicizálódás a kor legtöbb avantgárd költõjénél megfigyelhetõ: többsége egymás után elfordult az izmusoktól, s visszatért a humánum értékeit ôrzõ veretes formákhoz nyarán egy hetet a francia Pen Club meghívására, további három hetet magánemberként újra Párizsban töltött feleségével. Hozzákezdett Guillaume Apollinaire verseinek fordításához. A Vas Istvánnal közösen végzett munka 1940-ben jelent meg szeptember 6-ától munkaszolgálatra hívták be Szamosveresmartra, majd decemberben két hétig a tasnádi büntetõtáborban dolgozott. December 18-án szabadult. Radnóti költészete a háborús évek alatt jutott el a csúcsra. A kötött formák társaságában már az antikvitás sorfajai is megjelennek. A versformák megválasztásának világnézeti jelentése is volt abban a korban: a zárt és tiszta forma fegyelme és rendje szembekerült a bomló értékrenddel, az általános zûrzavarral, a fasizmus zavaros eszméivel, s eleve a klasszikus humanizmus hagyományának vallását és folytatását fejezte ki. A költõ hónapokig csiszolta verseit. Az egymás után következõ munkaszolgálatos hónapok megalázó szenvedései, keserves élményei elmélyítették benne a halálraítéltség gondolatát, a haláltudat azonban még inkább fokozta a költõben az élet szeretetét, felnagyította a meghitt otthoni idill és a boldog, harmonikus szerelem értékeit. Ez jelentette számára a legembertelenebb körülmények között is a támaszt, és sohasem hagyta kihunyni a túlélés makacs reményét. Utolsó éveiben Radnóti lírájának tartalma és lényege: küzdelem a költészet eszközeivel a megtébolyult embertelenség ellen. Egy sajátos antik mûfajt újit fel és honosít meg a háborús esztendõkben: az eklogát. Radnóti eklogái afféle háborús idillek : a háború borzalmai között õrzik a békés élet szépségét. Az emberi méltóságot megsemmisíteni akaró barbársággal szegül szembe bennük a megsemmisíthetetlen: a mûvészet és a szellem ereje októberében sajtó alá rendezte József Attila fiatalkori verseit, Galamb Ödön visszaemlékezésének függelékeként Makói évek címmel. November 1-jén részt vett a Kossuth Lajos és Táncsics Mihály sírjánál rendezett néma tüntetésen ben a Hungária Kiadó gondozásában megjelent külön füzet formájában Naptár címû versesfüzete. Március 15-én részt vett a Történelmi Emlékbizottság kezdeményezte háborúellenes tüntetésen a Petõfi-szobornál. MÁJUS 93

10 MÁJUS Hogy miként érez, mint él együtt bélyegessé vált származásával, ami néki se fajt, se vallást, se egyéb közösséget soha nem jelentett? Legteljesebben akkor értelmezte mindezt, midõn úgy érezte, meg kell válaszolnia Komlós Aladárnak, miért nem ad írást egy általa szerkesztett zsidó almanachnak. (...) magyar költô vagyok (...) az én»nemzetem«nem kiabál le a könyvespolcról, hogy mars büdös zsidó, hazám tájai kinyílnak elôttem, a bokor nem tép rajtam külön nagyobbat mint máson, a fa nem ágaskodik lábujjhegyre, hogy ne érjem el a gyümölcsét. Ha ilyesmit tapasztalnék, megölném magam, mert másként, mint élek, élni nem tudok, s mást hinni és máskép gondolkodni sem. Így érzem ezt ma is, 1942-ben is, háromhónapi munkaszolgálat és tizennégynapi büntetôtábor után is (...) S ha megölnek? Ezen ez sem változtat július 1-jén újabb munkaszolgálatos behívót kap, 4-én Szentendrén táboroznak. Másnap írja Sárga karszalagot kapunk és katonasapkát. Holnap tífuszoltás. Mély közönyben élek. A sárga szalagot hordom, még»büszke«sem vagyok rá, mint sokan itt. De nem is szégyenlem. Jobb lenne büszkének lenni... Vas István ezidõtájt jegyezte fel: Emlékszem, 1942 nyarán, nem sokkal azután, hogy oda munkaszolgálatra bevonult, meglátogattam Szentendrén. A sárga karszalag elsô napja volt.»szégyenljék magukat ôk«egy izgága hang mellettünk.»de mikor nekem még mindig ôk a mi«súgja nekem Miklós szomorúan és mosolyogva. És a szalagosztás utáni napon oltás. Az oltást a szív fölé adják, elôtte jóddal lemossák a bôr felületét. Színjelkép. Sárga folt a bôrön is. Utána erôsen vérzek, érbe szaladhatott a tû. Mint Krisztus vonulok, kibontott inggel, vérzô mellel. Dolgozott többek között Élesden és a hatvani Cukorgyárban is. November 19-én egy pesti ládagyárba vezérelték. Aláírásgyûjtés kezdõdött a kiszabadítása érdekében. Hogy a fenti Krisztus-képzet nem pusztán hasonlat, arról tanúskodik a levél, amelyet a rettentô munkaszolgálat-sorozat vége felé április 23-án írt Zolnai Bélának, egykori professzorának felkért keresztapjának. Mintegy tizenöt esztendeje határoztam el magamban, hogy harmincnegyedik évem betöltése elôtt megkeresztelkedem. Krisztus harminchárom esztendôs múlt s még nem volt harmincnégy, mikor megfeszítették ezért gondoltam így... tizennyolc éves koromtól katolikusnak érzem és vallom magam... spekulációnak vagy menekülésnek valóban nem hihetô ma már a megkeresztelkedés, hiszen semmi reális elõnye nincs... Erdélyben raboskodtam... lapátoltam a szenet és cipeltem a cukorzsákokat, azóta itt Pesten, egy angyalföldi faárugyárban lövedék ládákat csinálok napi tíz órán át... Zolnai Béla az általa idézett sorokhoz hozzáfûzi: 1943 május 2-án Sík Sándor keresztelte. Még másfél évet élt. Az utolsó munkaszolgálatos behívó május 18-án érkezett: a költõnek két nap múlva Vácon kellett jelentkeznie. Egy hetet töltött Szôdligeten, majd társaival együtt vasúton a szerbiai Bor bányavároskába irányították. Hosszabb vasúti szállítás után Eszéken és Belgrádon keresztül, június 2-án érkeztek a munkatábor területére, és költöztek be a félig romba dõlt, piszkos és férges barakkokba. Bor környékén rézbányák terültek el, ezeket akarta kiaknáztatni a német hadigépezet. A magyar munkaszolgálatosoknak a német és magyar hadvezetôség megegyezése értelmében a bányák kitermeléséhez szükséges vasúti pálya építésén kellett dolgozniuk. Az épülô vasút mentén nyitották meg a táborokat, összesen hatezer magyar munkaszolgálatost helyeztek el itt. Radnóti Miklós a Lager Heidenauba került. Az ugyancsak Bor mellett sínylôdô Mária Béla a következô szavakkal írta le a tábori életet: Radnóti az ún. Heidenau-táborban volt, kb km-re Bortól, én magam pedig a tôle további km-re fekvô Rhön-táborban. A távolság és az elzártság ellenére tudomásom volt arról, hogy Radnóti a Heidenau-táborban tartózkodik nyarán találkoztam vele a Rhön-táborban. 94

11 Úgy került oda, hogy fogfájás címén oda kérte magát. Nekem volt némi fogorvosi gyakorlatom, és gyakran húztam más táborbeli bajtársaimnak is fogat, mert több táborban nem volt a fogorvosláshoz valamit is értô orvos. Az ilyen 'vizitek'-nek nagyon gyakran társadalmi jellegük volt; régi barátok, elvtársak így találkozhattak egymással, híreket cseréltünk, tájékoztattuk egymást táboraink helyzetérôl, a keretemberek magatartásáról, hangulatáról, bánásmódról, stb. Ez alkalommal Radnóti elmondta, hogy a táborban aránylag jó dolga van, gyakran megengedték neki, hogy ne vonuljon ki a többiekkel a munkahelyre, vagy ha ki is vonult, egyes keretemberek megengedték neki, hogy a domboldalon lefeküdjék, sôt írhatott is ilyenkor. Ezt a kedvezést néhány emberségesebb vagy kultúráltabb keretembernek köszönhette, akiknek egyes bajtársak igyekeztek megmagyarázni, hogy ki is Radnóti. Ez a kivételezés természetesen csak idôszakos volt, és nem tudta elfeledtetni Radnótival sanyarú sorsát és a jövõvel kapcsolatos aggodalmait. E beszélgetések alkalmával említette, hogy a táborban sok új verset írt, amelyekrõl úgy érezte, hogy szomorúbbak, de érettebbek is az otthon írottaknál. Augusztus végén, a szovjet hadsereg balkáni elôrenyomulása idején a németek felszámolták a Bor környéki munkatáborokat. A Lager Heidenau foglyai augusztus 29-én indultak erôltetett menetben a központi táborba, mindenütt menekülô németekkel találkoztak, hátuk mögött már hallották a szovjet ágyúk dörejét. Radnóti Mikós ekkor augusztus 30-án írta az Elsô Razglednyicát (a razglednyica szerbül levelezõlapot jelent). A Borban elhelyezett központi lágerben szörnyû körülmények és kegyetlen bánásmód fogadta ôket. A viszonylag békésebb napoknak egyszeriben vége szakadt, a központi láger fasiszta parancsnokai egyáltalában nem kímélték a foglyok erejét és életét. Alig kaptak enni, ütötték-rúgták ôket, aki szökni próbált, nyomban agyonlõtték. Ekkor szeptember 15-én fejezte be Radnóti Miklós Erõltetett menet címû költeményét. Szeptember 17-én hajnalban indították útnak a Bor környéki lágerek foglyait Belgrád felé. Radnóti Miklós elõzõleg megpróbálta biztonságba helyezni kéziratait, elkészült verseinek másolatát Szalai Sándornak adta át. A hatezer munkaszolgálatost két lépcsõbe osztották, a költõnek nagy nehezen sikerült az elsõbe kerülnie. Ha a második csoportban marad, bizonyosan megmenekül: a pár nap múlva útnak indított foglyokat kiszabadította egy szerb partizáncsapat. Az elsõ csoport halálmenete Borból Belgrádon és Pancsován keresztül érkezett Magyarország akkori határához. Újvidéken megpihenhettek, meleg ételt kaptak, bizakodni kezdtek, hogy talán mégiscsak túlélik a szörnyûségeket. Ezt a halvány reményt fejezte ki október 6-án a Második Razglednyica idillbe futó képsora. A hazai földre érkezett magyar munkaszolgálatosok reménye hamar szertefoszlott. A magyar keretlegénységet a bácskai sváb lakosság körébõl toborzott Volk-SS különítmény váltotta fel, amely szörnyû vérfürdõt rendezett a cservenkai téglagyárban elhelyezett foglyok között. A vérengzés Ószivácon megismétlõdött, ezeket a borzalmakat Kõszegi Ábel írja le: Ószivácon egy lovas Volk-SS szakasz csatlakozik a kísérethez. Lépésben lovagolnak az ötszáz ember mellett, hátukon géppisztoly, néhánynak a kezében ostor. A fõtérnél álljt vezényelnek. Hinab vom Weg! (Le az útról!) A téren egy német hadosztály vonul át. Sérült tankok, ágyúk, a megperzselõdött teherautókon bekötözött katonák. A tábori konyha oldala hiányzik. A munkaszolgálatosoknak tetszik a látvány. Az amúgy is elkeseredett SS-legények megdühödnek. Nieder! Kopf nieder! (Feküdj! Fejeket le!) Mindenki a földhöz lapul. Sokan egymásra zuhannak. A fegyveresek átlépnek az embereken. Találomra szorítják egy-egy tarkóhoz géppisztolyukat, és meghúzzák a ravaszt. A felül fekvõket gyilkolják legelõbb, vagy aki megmozdul, vagy felemeli a fejét. A hadosztály már elvonult, de a gyilkolás folytatódik. Egyeseket felállítanak, és úgy lõnek rájuk. A környezõ házakból kijön néhány ember. Egy asszony németül átkozódik, az egyik katona fe- MÁJUS 95

2006. október 1. az önkormányzati választások napja f Napórabarátok találkozójáról beszámoló a 11. oldalon. Püspöki konferencia egyházunk székházában

2006. október 1. az önkormányzati választások napja f Napórabarátok találkozójáról beszámoló a 11. oldalon. Püspöki konferencia egyházunk székházában evangélikus hetilap 71. évfolyam, 40. szám 2006. október 1. Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap Ára: 165 Ft Az már nem kétséges, hogy Magyarországon ma mély morális válság van, és ennek mindenképpen

Részletesebben

Trianon-évforduló: emlékezés a turulmadárnál

Trianon-évforduló: emlékezés a turulmadárnál BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 12. SZ. 2008. JÚNIUS 13. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Trianon-évforduló: emlékezés a

Részletesebben

Megcselekedték amit megkövetelt a haza

Megcselekedték amit megkövetelt a haza Tokoli_Tukor_2013_5_szam_ 2012. december 2013.12.19. 15:09 Page 1 T ö k ö l i T ü k ö r XXIV. évfolyam 7. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. december Megcselekedték amit megkövetelt a haza II. Lajos

Részletesebben

Országzászlót avattak Nagytétényben

Országzászlót avattak Nagytétényben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2009. OKTÓBER 30. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Országzászlót avattak Nagytétényben

Részletesebben

Az egyetemes kereszténység ünnepe

Az egyetemes kereszténység ünnepe CIII. évfolyam, 44. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Karácsonyi Múzsa Lapunkban tízoldalas, ünnepi Magyar Múzsa mellékletet olvashatnak. A tartalomból: Templomõrzõ

Részletesebben

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 XXI. évf. 10. szám 2012. március 21. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Pelyhe Józsefet választották a Gödöllői Lokálpatrióta Klub elnökének a szervezet március

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

2. Tápiógyörgye 2010 december. Önkormányzati hírek

2. Tápiógyörgye 2010 december. Önkormányzati hírek 2. Tápiógyörgye 2010 december Önkormányzati hírek Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalakulása óta három alkalommal ülésezett, 33 napirendi pontot tárgyalt, 34 határozatot és egy

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 22. szám 2013. november 20.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 22. szám 2013. november 20. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 22. szám 2013. november 20. A testületi ülésről Kerületi egyetemista Argentínában

Részletesebben

Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz

Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz Tovább Évkönyv 2015 Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz Munkánkhoz teremtsünk kellő anyagi forrásokat! Írok azért, s úgy élek e kerge világ közepén, mint ott az a tölgy él; tudja, kivágják, s rajta

Részletesebben

Tartalom. Az aradi vértanúk Isaszegi emlékműve. A trópusi meleget idéző nyár bizonyára nagy kihívás elé állította

Tartalom. Az aradi vértanúk Isaszegi emlékműve. A trópusi meleget idéző nyár bizonyára nagy kihívás elé állította Kedves Olvasó! A trópusi meleget idéző nyár bizonyára nagy kihívás elé állította a kegyeleti szakma valamennyi ágát. Ezt felejtendő szép őszt értünk meg, s reméljük a tél sem lesz mostohább, mint a tavalyi

Részletesebben

9. Bábolnai Kukorica Fesztivál (Tudósítás a 8. oldalon)

9. Bábolnai Kukorica Fesztivál (Tudósítás a 8. oldalon) 9. Bábolnai Kukorica Fesztivál (Tudósítás a 8. oldalon) 23. Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok Dr. Mátray Árpád szakmai kitüntetése (írásunk a 3. oldalon) Ács megkapta a városi rangot (Cikkünk a 15. oldalon)

Részletesebben

Díszpolgári cím az év borászainak

Díszpolgári cím az év borászainak XXII. évfolyam, 3. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2012. január 22. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Díszpolgári cím az év borászainak FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES Vida Péternek Horváth

Részletesebben

Csak a domboldalra nem tudnak felmenni a buszok Hóhelyzet. A járõrök nyolc embert mentettek meg a fagyhaláltól SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

Csak a domboldalra nem tudnak felmenni a buszok Hóhelyzet. A járõrök nyolc embert mentettek meg a fagyhaláltól SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA XXII. évfolyam, 6. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2012. február 12. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Csak a domboldalra nem tudnak felmenni a buszok Hóhelyzet A járõrök nyolc embert

Részletesebben

Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek!

Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek! XX. évfolyam 3. szám 2013. október Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek! 2013-as év háromnegyedén már túl vagyunk, röviden szeretném összefoglalni, illetve tájékoztatni

Részletesebben

szent örömbe boruljon! Szerencse, tiszta fény Húsvét Szent Ünnepén öröm nélkül ne hagyjon!

szent örömbe boruljon! Szerencse, tiszta fény Húsvét Szent Ünnepén öröm nélkül ne hagyjon! XX. évfolyam 1. szám 2013. március Az emberiség eddigi története, ahogyan ismerjük, nem más, mint az emberiség egyre nagyobb és nagyobb összefogásra való törekvése. Ez az egység különböző eszközökkel valósul

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. január 4. évfolyam 1. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. január 4. évfolyam 1. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 0. január. évfolyam. szám Közgyűlés Átmeneti gazdálkodás, helyi adók, távhődíj, költségvetés, támogatások és beszámolók összefogaló a 0. december

Részletesebben

1. Az ifjú Raffay Sándor

1. Az ifjú Raffay Sándor Bevezetés "Szolgálatának jelentőségét néhány mondatban érzékeltetni lehetetlenség. Evangélikus egyházunknak tartozunk azzal, hogy Raffay Sándornak - ennek a valóban nagy püspökünknek - az emlékét legalább

Részletesebben

Visszaköltözött a piac

Visszaköltözött a piac ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIX. évfolyam 23. szám 2010. december 4. www.budapest16.hu Visszaköltözött a piac Ígéret szép szó, ha megtartják,

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. november 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja A hatalom birtokosainak kifejezett érdeke történelmi dicsõ múltunk eltitkolása Élj hát, hazám még

Részletesebben

ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2009. január február 63. évfolyam 1. szám

ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2009. január február 63. évfolyam 1. szám UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2009. január február 63. évfolyam 1. szám FARSANG A tartalomból: Rendhagyó töprengések az új év elsõ napjai alkalmából Egyházi jövõképem Unitárius nagyjaink

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 5. szám 2014. március 12.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 5. szám 2014. március 12. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 5. szám 2014. március 12. www.budapest16.hu 2 A testületi ülésről jelentjük 4 Zápszony

Részletesebben

Közélet - 58 település, megannyi gond és probléma. Hogy térképezi fel a teendőket? Milyen stáb segíti munkáját?

Közélet - 58 település, megannyi gond és probléma. Hogy térképezi fel a teendőket? Milyen stáb segíti munkáját? III. évfolyam 6. szám 2014. április 1. A dombóvári járás közéleti, kulturális és információs lapja Választás 2014. Tájékoztató az április hatodikai országgyűlési képviselő választásról Pár nap múlva, április

Részletesebben

Márton-napi újbor ünnep. November 9-én a sportcsarnokban A fotón Vincze Tamás a szomszéd, Simon Márton libájával TARTALOM

Márton-napi újbor ünnep. November 9-én a sportcsarnokban A fotón Vincze Tamás a szomszéd, Simon Márton libájával TARTALOM XXIV. évfolyam, 2012 11. november TARTALOM Járási kirendeltség lesz a város 3. Akikre büszkék vagyunk Átadták a kerékpárutat A magyar termőföld védelmében 4. 8. 9. Takarítási akciót hirdetnek az önkéntesek

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok minden csepelinek!

Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok minden csepelinek! 2013. december 19. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA IV. évfolyam 23. szám Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok minden csepelinek! Németh Szilárd országgyűlési képviselő,

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk! XVI. évfolyam 12. szám, 2012. december 195 Ft KÖZÉLETI LAP Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Czinger József az év vállalkozója 2012. november 23-án az Év Tolna Megyei Vállalkozója díjat vehette

Részletesebben

Állami kitüntetések óbudaiaknak

Állami kitüntetések óbudaiaknak Folytatódik a szûrõprogram-sorozat 12 Az Egészségkörút Óbudán elnevezésû szûrõprogram-sorozat harmadik állomása, április 5-én a Vörösvári úti szakrendelõben lesz. XX. évfolyam 6. szám Megjelenik kéthetente

Részletesebben

A harcmodorról és az arcvonalról

A harcmodorról és az arcvonalról KOPPÁNMONOSTOR HÍRÚJSÁGA A harcmodorról és az arcvonalról Mikor öt évvel ezelõtt megnyitottuk Mag-házunkat, útjára bocsátottuk elsõ hírlevelünket, nagy lendülettel és tervekkel csaptunk bele a monostori

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben