12898 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 120. szám. Kormányrendeletek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12898 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 120. szám. Kormányrendeletek"

Átírás

1 12898 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 120. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 139. alcím és a 140. alcím tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló évi XXV. törvény 29. -ában kapott felhatalmazás alapján, a 141. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 85. (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 142. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 143. alcím tekintetében a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény 24. (4) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 144. alcím és a 176. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 47. (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 146. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény 48. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 148. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 149. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 150. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvény 77. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 152. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 153. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény 12. (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 154. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 155. alcím az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló évi XXXII. törvény módosításáról szóló évi XXIX. törvény 14. (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 156. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 157. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 101. (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 158. alcím, a 173. alcím, a 238. alcím, a 253. alcím, a 307. alcím és a 341. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló évi CCII. törvény 21. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 159. alcím és 201. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (2) bekezdés a), j) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 160. alcím és a 200. alcím tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 78. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 161. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló évi XCVII. törvény 8. -ában kapott felhatalmazás alapján, a 162. alcím és a 342. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 259. (1) bekezdés 17. pont a) és b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a 165. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 167. alcím tekintetében a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 168. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény 51. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

2 MAGYAR KÖZLÖNY évi 120. szám a 170. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés g) pontjában és a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény 604. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 172. alcím tekintetében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 96. -ában kapott felhatalmazás alapján, a 175. alcím tekintetében a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény 112. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 178. alcím tekintetében az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló évi XIII. törvény 7. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 183. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló évi XLII. törvény 88. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 184. alcím, a 186. alcím, a 187. alcím, a 188. alcím és a 189. alcím tekintetében a számvitelről szóló évi C. törvény 178. (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 185. alcím tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény 134. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 190. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 100. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 192. alcím tekintetében a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 194. alcím tekintetében a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 195. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 93. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 197. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 198. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41. (1) bekezdés f) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 202. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. törvény 28. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 203. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 16. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a 205. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 208. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény 67. m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 209. alcím tekintetében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvény 58. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 213. alcím tekintetében az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló évi III. törvény 13. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 214. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 80. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 215. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 100. (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 217. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi CXIII. törvény 81. (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 218. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvény 40. -ában kapott felhatalmazás alapján, a 219. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló évi XLII. törvény 88. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 220. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló évi XLII. törvény 26. (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 221. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 224. alcím tekintetében a sportról szóló évi I. törvény 79. (1) bekezdés b) pont be) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a 225. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény 182. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

3 12900 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 120. szám a 227. alcím tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló évi XXVII. törvény 34. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 228. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 6. és 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 230. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvény 77. (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 231. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 110. (7) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 232. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 233. alcím és a 386. alcím tekintetében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 235. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 307. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 236. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló évi XXIV. törvény 22. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 237. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 80. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 239. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 110. (7) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 244. alcím tekintetében a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról szóló évi CVI. törvény 6. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 245. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 110. (7) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 247. alcím tekintetében a postai szolgáltatásokról szóló évi CLIX. törvény 78. (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 249. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló évi CXXVIII. törvény 18. (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 251. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 254. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 110. (1) bekezdés 2 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 255. alcím tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 72. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 256. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 110. (7) bekezdés 3. és 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 257. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 110. (7) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 258. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 110. (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 259. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 260. alcím tekintetében az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló évi XLVII. törvény 4. -ában kapott felhatalmazás alapján, a 261. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 110. (1) bekezdés 1., 3., 6., 7., 10., 11., 15., 16. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 263. alcím tekintetében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 264. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény 84/A. (1) bekezdés c) pontjában és (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 266. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

4 MAGYAR KÖZLÖNY évi 120. szám a 267. alcím és a 268. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 271. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény 21. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 272. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 275. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 277. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 278. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi XLVI. törvény 38. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 279. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 27. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 281. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 110. (7) bekezdés 21. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 282. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 110. (7) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 284. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 110. (7) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 285. alcím tekintetében a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 85. (1) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 286. alcím, a 472. alcím és a 478. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 110. (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 287. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény 111. (1) bekezdés a) c) és e) g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 288. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény 28. (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 289. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 451. (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 290. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló évi XLII. törvény 88. (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 292. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 71. (1) bekezdés a) f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 294. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 295. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 296. alcím tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló évi XLVII. törvény 31. (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 297. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 300. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi XLVI. törvény 38. (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 301. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés i) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 302. alcím tekintetében az államhatárról szóló évi LXXXIX. törvény 16. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 303. alcím tekintetében a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló évi CI. törvény 11. (1) bekezdés a) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

5 12902 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 120. szám a 304. alcím, 322. alcím és a 366. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 306. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény 67. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 308. alcím tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 18. (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 309. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 313. alcím tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló évi XXXIII. törvény 118. (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 317. alcím tekintetében a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló évi XII. törvény 8. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 318. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi CXIII. törvény 81. (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 320. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 321. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 85. (2) bekezdés a) g) pontjában és (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 323. alcím tekintetében a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény 21. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 325. alcím tekintetében a nemzeti szabványosításról szóló évi XXVIII. törvény 39. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 326. alcím tekintetében az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetéséről szóló évi IX. törvény 3. -ában kapott felhatalmazás alapján, a 329. alcím tekintetében a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló évi XI. törvény 121. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 330. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 331. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 27. (1) bekezdés a), d), f) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 332. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény 12. (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 333. alcím tekintetében az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény 31. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 334. alcím tekintetében a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 26. (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 335. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 110. (7) bekezdés 20. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 336. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 338. alcím tekintetében az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény 27. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 339. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény 37. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 340. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény 37. e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 343. alcím tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény 53. d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 344. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény 37. d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 345. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 80. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

6 MAGYAR KÖZLÖNY évi 120. szám a 346. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 347. alcím tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 75. (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 351. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 353. alcím tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló évi XXXIII. törvény 118. (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 354. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény 21. a) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 355. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés b), h) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 356. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 357. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 134. (1) bekezdés b), c), f), h), n) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 358. alcím tekintetében a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló évi CXXXI. törvény 18. -ában kapott felhatalmazás alapján, a 359. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 30. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 361. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 110. (7) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 362. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (5) bekezdésében és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény 21. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 365. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény 15. (4) bekezdésében és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény 21. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 367. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 259. (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 368. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény 182. (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 369. alcím tekintetében a Bethlen Gábor Alapról szóló évi CLXXXII. törvény 18. (1) bekezdés a) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 371. alcím tekintetében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 372. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 373. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló évi XXIX. törvény 140/E. (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 374. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 85. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 375. alcím és az 518. alcím tekintetében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 376. alcím tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló évi CLVII. törvény 2. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 377. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló évi CVII. törvény 35. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 378. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

7 12904 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 120. szám a 379. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 80. d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 383. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi CXIII. törvény 81. (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 384. alcím tekintetében a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló évi CLIV. törvény 12. -ában kapott felhatalmazás alapján, a 385. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 30. (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 388. alcím tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló évi CIX. törvény 10. (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 389. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 47. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 390. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 259. (1) bekezdés 14. és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 391. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 392. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 393. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 259. (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 394. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 80. a) d), i), m), n) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 395. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény 88. (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 398. alcím tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény 15. a) c) és e) h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 399. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 47. (1) bekezdés a) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 400. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a 401. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló évi XCVII. törvény 73. (1) bekezdés y) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 402. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi CXIII. törvény 81. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 403. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény 23. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 404. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi CXIII. törvény 81. (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 406. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 93. (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 408. alcím tekintetében a világörökségről szóló évi LXXVII. törvény 14. (1) bekezdés c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 409. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 47. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 411. alcím tekintetében a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló évi CLXVII. törvény 22. -ában kapott felhatalmazás alapján, a 412. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 30. (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 415. alcím tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló évi CXXXII. törvény 44. (1) bekezdés a) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 416. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 4., csütörtök Tartalomjegyzék 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő

Részletesebben

a 23. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés t) pontjában,

a 23. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés t) pontjában, 3594 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelete a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek

Részletesebben

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2011. DECEMBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2011. DECEMBER VÁLOGATÁS változásmutató VÁLTOZÁSMUTATÓ 2011. DECEMBER VÁLOGATÁS 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. MÁJUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. MÁJUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. MÁJUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

változásmutató 2013. évi VII. törvény 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2013. évi IX. törvény

változásmutató 2013. évi VII. törvény 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2013. évi IX. törvény változásmutató Változásmutató 2013. március válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyi Államtitkárság Környezet- és Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS

Részletesebben

HMJ-n szereplő jogszabályok listája

HMJ-n szereplő jogszabályok listája 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája Jogállás Magyarország Alape a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. és egyes kapcsolódó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 30., hétfő Tartalomjegyzék 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint

Részletesebben

8/2012. (II. 15.) NFM rendelet A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról

8/2012. (II. 15.) NFM rendelet A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról A munkavédelmet érintő 2012.-benhatályba lépett, vagy módosult jogszabályok. 2012. JANUÁR MK 2. (január 6.) 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről 2012. évi II. törvény A szabálysértésekről, a szabálysértési

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája Jogállás Magyarország Alaptörvénye a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény Jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Változásmutató 2010. május válogatás

Változásmutató 2010. május válogatás Változásmutató 2010. május válogatás 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2012. május 20-a és 2012. június 19-e között a Magyar Közlöny 2012. évi 61-74. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2012. évi XLVI.

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014.

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2013. március 20-a és április 23-a között a Magyar Közlöny 2013. évi 47-68. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. Magyarország alaptörvényének

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva: 2006. december 19. Készítette:

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített

Részletesebben

2014. évi XXXV. törvény egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról*

2014. évi XXXV. törvény egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról* 11069 2014. évi XXXV. törvény egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról* 1. A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, 1954. évi

Részletesebben

"5. közlekedés - Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

5. közlekedés - Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet egyes közlekedési tárgyú kormányrendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról A Kormány az Alkotmány 35 -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 129. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 129. szám MAGYAR KÖZLÖNY 129. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 29., hétfő Tartalomjegyzék 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének

Részletesebben

Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban

Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban Jogszabályok 1. Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatban 2. Veszélyhelyzet kihirdetésével, ill. feloldásával kapcsolatban 3. Vörösiszap katasztrófával kapcsolatban 4. Veszélyes áruk szállításával kapcsolatban

Részletesebben

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról 1/2002.(I.11.) Korm. rendelet

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról 1/2002.(I.11.) Korm. rendelet 1/2002.(I.11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM- KHVM együttes rendelet10/2000.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

Döntés a Decsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Döntés a Decsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Az előterjesztés száma: 90/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. május 28-án 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a Decsi

Részletesebben

Jogszabály jegyzék (a BÁCSVÍZ Zrt.-nél azonosított joganyagok tekintetében)

Jogszabály jegyzék (a BÁCSVÍZ Zrt.-nél azonosított joganyagok tekintetében) 1/2002.(I.11.) Korm. a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról, 1/2009. (I. 30.) EüM az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért

Részletesebben