az elmúlt év eredményeiről s a jövőévi tervekről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az elmúlt év eredményeiről s a jövőévi tervekről"

Átírás

1 -* U-I l\ TT. I jiiniin l»3 \ ghtói M0 s/ám > KI NY., : bpesti Ogyvéd íz\ Mák jvá i etelés iánilékj jáásbíóság i ésével ehnei*., i$ fol) ián vége,\i novembe hó IH'«süli ingfil isi kt i.'iásbíó.sfu / áveés elendel-, t-i-, j ezetl s lo i tftnö más [<>i> i s megttását./ esete, h fennáll és h cl igém keeel fok» lkásán, üzleté i ö u il M leend [9 \ \. él i iiui'i h». : áfáj tűzetik ki!t l'k 302 s/ beendezési íngósái legtöbbel igéö- Heti, esetleg becs liii \/ m iiigósi. I INI á eg> «/ i 0 X\\ M E- számú k zok áveezhet tizedészét bá \{ embe hó l&én >i.«- ti' in y Mikin*. p lm végehjtó fi o z g ó ) ot) Telefo 339. M>M ájcmetenda t.» kftzftoségtet decembe SL ts német fílmgyátá M BEB i dii I-'os/eepben ; ;,n..! Riemn, he w eise. Kiséösz Mg> f hseff* edd, jnuá nemei filmgyái is I LKWY. hneide, Theo Lin s Vlbet MtU- le^tissebb 222. s/ péntek, inuá á gyátás háboús netzatéh ben: Mónik Buift impson és Hánne i legfissebb 222 iszinház ) I II 'IV NM. sz. 4-TO. nl.t kí\án n*i«"- fzönség nefc Me.kn Ionos. szombt és v.isés fél 8 óko; g fej fél 8 óko KI.. igj b icsi clmi k Főszeeik Mjo Id, Pg-.>/!«>. Ltbá K «tóossy \iulo. J \ vsá-» olcsó heiváfc : >KTÉSEK ; egészséges k» Cini i ki.t.lóhivtl- 70) l LAPOK iki hetilp. n szombton. kesztő: DSI u. kzsel DB. t fevíl: (BBKQ. hivtl: Koi-ái** 33. Telel<>» 9 \ész éve *» lé\te 350 P. vki<iö szövetbe** lyút33. Táb.:^ Üesicb Kálná*. l.\'v. cvfolym, 2 s/ám. 944 idiiuá 2. Az embei jeléi legmgsbb lokál i Jelenti, h semmiben nem szenvedünk szükségei, h í mindenünk m >gvn és nem koz különösebb gondol > m- miféle földi jón ik m gsz TZ?S. \/ egykoi világh hl m. Róm ulm idején válll koszkok* miko \ tásdlmi életei gondtln jóiéi jellemezte, de zután voltk idők. miko eől i ntfi létől nem tudtk lemondni om:! polgáok még kko sem, mik > :i ngy biodlom i légibb h lyzelb sodódott. Ikko i ngy jóléttől má nem voll fegyelem, / embeek kk : i> tobzódtk ;i jvkbn > vége mi lett? Mindenki löll isme l s: / d htlms ém \\ világbiodl tm széteseti és Romi eltfinl s i ml k m i má :i töi melemé. Nem édektelen /i \ tnító példái felhozni m, miko z tmb - tség sz:ntén válsáfos k ii kit lî töténelmének. Intő pcld k I I - gyen, ennék i htlms ómi vllágblod lomnk p >/ J >.t. llven sosdöntő nehéz Idokb ii mini i mik is, nem szbd? mdl dn jóiéi foásil kuttni, lh n Időkben \ lmeiinyiünkei ál keil h isson z ngy önfegyel m. mely eői d hhoz, hogy I tud- Hk mond fii jólét öömeiől s lehetőségéől ;> hogy >'l Initudj \\ ; nélkülözésekéi > megpóbálltásokl i> zokszó nélkül. Kishitű / z embe, ki v. m tud, vgy niem me sz mbeníznl sossl, mely n vlóbn jí ímh''i;c! kîiv i " i ál. A I5bbí m :;\;i It'slv TII.'U áulój -i/. ki zl hiszi, hogy Jobb lés sos sosunk. Ii i egy npnsikotfj i mgái v< úton-útfélen kiont! szívnek keseűségét. Minden.i'z n mi> lüilji. bog]. pn szkod!ss I «li nem éánk el s j Jgtássl egy tlál kenyéel sem eszünk libbet Tudjuk zi is. hogy i pnszkodás, sopánkodás lklms *m. Is!>'iv / mgdzék lelkeit m^ ni - hogy \ temetek i» lü i- inelleii keíts? b tlm b. \lüe!meflenség mgyfokbn gyengíti / ehenálá?öl s h nincs II i- állásunk, kko nincs kittásunk ^ftn. M i pt»tli«4 sí lí'i kédése z. hogy helyi t idunk-? «Il ní.? n- ségeink megs mm'si -'sünk?! űnek és senki nc tndoton, hogy pont neki clnik nijd kegyeim I. HFbben ;i háboúbn csk győzheíiiiiiik. met veeség égési m- > nemzet I» és viszvon iinllliui pusztulását jelnli. m Ív lcl s;:iki sem L'sz kiv.'iil ki i F>unmedeneében mgynk szüleletl. KERESZTÉNY POLITIKAI HETILAP A Komáom Vmegyei Kö/iólétt es Gzdsági Szövetkezet, Vámegyei Dloskeül t Vmegyei Tűzoltószövetség es Vmegyei Ailttenvtsztö Egyesület hivtlos lpj Alpított : TUBA JANÜS t Megjelenik Á: 50 tille. A p o l g á m e s t e n y i l t k o z i k z elmúlt év eedményeiől s jövőévi tevekől Komáom jnuá 7 A Komáomi Lpok hgyományos u > kásáhox hfveti, ié\ eledén ís megkéte n váos <-!s<'> tisztviselőjét: ityiltkoziék /okú! eedménj v-kn»!. melyekel váos közigzg itás, Komáom gzdsági, szociális s egyéb felemelése édes bében íolyttott munkáj névén GU el* múlt évben elkönyvelhetett mgánk s ásókól tevekől, elgondolást»kól, miknek megvlósítását ed z éve \«>ntkozólg célul tü/tc ki. Alápy Gásp polgámeste, mint mindi-, ezúttl is készségesen állt munktásunk endelki zésée s elvilágosftásil következőkbe ti dt meg: N Lgyon helyesnek ttom, hog) egyes kédés *k n ngy Dvánoss e Stt tisztázódjnk, mondott.. nyílt szembenézés elve veze ti mindi: s eziel^ fig) ézem, ttozom zoknk, kiknek bizlm ennek Ü sok megpóbáltt íst és szenvedést ám!t váosnk z élée állított. A' 943-ik esztendő Isten kegyelméből mögöttünk vn. Tipikus háboi - i sztendő volt v ehlw/ k<!! méni munkánkt is. A lkáshiány kédése Munktásunk első kédése Kom íom egyik legégetőbb poblémáj,. bk hiány vontkozott. Béházé] í;«se sikeült pengős (>T -kou som biztosítnunk \«í szolt polgámeste, meg i> hidettük z eevontkozó vesenytágy i- lá^t. kdt is válllkozó, zonbn z építkezés még U]Ai npig sem kezdődött meg, pedig íeltétlenül szükséges voln. m<» komáomi lkáshiány egyenesen kétségl eejtő, Eől óákhi isszt lehetne beszélni. Jellemző kc!y/t;t\ hogy vácksq lkáshivtl \<v< tője, ü$íh ky Gyul d. váosi tnácsnok több mint kél esztendő eltelte után tudott csk mcánk lkást szeezni, cte ngyon ^<>k más 3 mgs állású tisztviselő is hónpok ót lkás nélkül vn. A belügyminiszte, k<"»/!venjáásunk, pengőt bocsátott endelke? fseme kislkások építésének célji. A déli váosészben ezt i épftkesést má mc^lvdti-m. A szük- M' ^ kőnygot több bányából nu^ i- deltem s komáomi válsztók ü et n ;yik-\ü oszággyül?ás képviselője, Zsindely Fenonc I eesked^emügyi miniszte s/üksi'^es vgonokt is endelkezéseme bocsátott, űgy, hibgy.- nyg ellenségeink töekvés?! i i - hí)z j uln k. s s nk nyilvánvló: végleg m 'p csétölődtt Nküi most lehl es k m leh t gfőbb kdleless günk hogy I ti [Mi ezen lôekvésell mini n nd h kelésünke állé : szközzel m -4- kdályozzuk s hogv :i ni s uni ettenetes világégésből mi k üi jünb ki győztesen és békefeltételeket midiktáljuk zoknk má m isi kovácsolják új blánt inkát Hogy zonbn elsőnek ml éhessünk cé hoi és 3 győzelmei mi é- j demeljuk ki. honvédségünk 5nfel- I szállít isánk semmi kdály sem lehet fánius 28 újbb lkás készül <\ ebből 2 szobás füdőszobás nyűlt lkás tesz, lé lkás két szobából és konyhából, 4 lkás pedig egy sz<>bdból éi konyhából fog átlni. Nem sze^tytelenség észeniőlj h végtbel jóleső ézéssel állpítom meg, hogy eddig összesen 60 ONCSA-ház épült váosunkbn. EbbőJ 44 Benébei épült, 6 pedig Dc'dkomáoni])n. K/ tóbbik vízvezetékkel és villnyvilágitássl is v\ \ innk látv. Minden töekvéséül fog iányulni, hogy ;;/ ONCSA-házk építéséi Folytthssm és [gy minél több sokgyemekes csládot tudjk megfelelő hjlékhoz jutttni Közellátás Minden váos vezet 5jenek legngyobb gondj közellátás biztosítás. Sjnos hál oűs viszonyok következményei, hogy ezen tét n Igen sok váosbn kivánnivlő md lenn. Zökkenő sj- ; os áosimkbn is tpsztlhtó. >" zét szeénytelenség nélkül meem állítni, bog) Lisztből és cukoból mindenki pontosn megkpt fejdgját, hónpon k-- nesztül sgíellátást b tudtuk biztosítmj mindössze egj hvi zsídgot kellett közellátásügyi minis teí ától igényelni. Annk < e é e, hogy eziá tyű kéelmünkét kellő időben előtejesztettük, z téssu ben közismet vgőíhiány, észben vsúti foglmi nehézs^ek követke; t '- ben késedelmet szenvedett. A váos set% téshizllő telepét jövőben is lonnttjuk s nnk fennttás és fejlesztése édekéi en mind<n intézkedést megte - tünk Áldoztkészség Mint Mgy Vööskeeszt Egylet Kontáom Váosi Fiókjánk elnöke kéő s zóvl fodultm vát isunk t i-- (k:!máii(»z, ko;;\ idkozzék sebesült hőseink, továbbá hdbvonultk és hdl özvej ; < ládjink megsegítésée. Mélységes hálávl kéb köszön<étet mondnom fcomá om \ áos közön bégének, mi ;\ megétette kéő szvmt. áldozó, hősles küzdelme m f \ t PZ t legfontosbb, hogy mi, kik ili l), k fiil itjuk z cvonli I g- messzebbmenő métékig váll Ij k nélkülözéseket is, szenved SÖkel is. Nekünk eői kell djon \ győzelembe ve!ell ncií: :* liil és nem sxbd hogy jk.mk inetelenek mód já unos-untl in p insz nyíljon, nem szb cl j j- gtnunk, hogy ez sincs, meg sincs. niiííy j lh?z. >leg k I - hál mindenkinek l nulni, hogy :i pnszkodás vétek, h láls bűn mgy nemzői létével és fennmdásávl szemben. (<L v.) szombtonként Rövid pá np ltt 7754 P 90 /-/ kptm ee (i cél i nemeslelké idkozóktóí. H megemlítem, hogj sokkl több lelket s/ámláló (i\öi- váosábn mindössze 8389 P 96 ' jott össze, igzán le kell vennem klpomt váosom közönségének dicséeteméltó áldoztkészsége előtt, Még egyet szeetnék kn^sulyo/ni. A cinci)!) említett összegben ngyobb dománj lig \n Mindössze df Zsindely Feenc feeeskedej müffvi miniszte g. Fiedle János LenipSfj T. dóit ee cél 00 P-t, \ jó Isten áldás legyen jtuk:, jőszfvti áldó ztkés; ségükét.. többi tdotnány szeény pengőkből és filléekből folyt be $ ez z éhes bizonyság nnk, hogy váos egész közönsége, pj ngyj megéti Ue kéfé szvmi s fl nemes cél édekében hjlndó áldoztáé lu ni. Külön ki kell itt emelnem z iskolák eedményes gyűjtését, különösen községi elemi iskoláét, mely VánkytAsídó igzgtó ki áy> iányítás mel < I :Í íjié P 5 - eedményezett és leányközépiskol gyűjtését, mely 750 P Sj '"-d áosunk közellátás / oszágos vi j)ny f tb in n fegif "> sob vn. /áult. A gyűjtés cedim'-n; - ssége C 'v ó/-<' : igzgtó ú gilitását dicséi A kisembeek ügye \ teendők közül csk egyet gdok ki. Ez év első hónpj ubn kisembeek ügyével kok fogllkozni. Több kisembe állásánk átszeve léséi tev :. Hl. öbb n pszámos végez váosnál ltiszti leendőket, eg) néhány észe s :/etih'k ki [tő s/tfl-i állást szeveztetni \'n több másodí sztályű ltlsztj vn közöttük ok.m. kiket túég cseh m^jszállás előtt állítottk váos szolgáltáb és mvg mindig cs:ik másodosztály ltisztek. Vlóbn méltó és igzságos voln, h / ilyen em< pek kiíogástln szolgáltuk mellett első osztályú ltisztek lehetnének. Az is egy n s n kétségbe Hő, hogy vnnk iod egédtiszi k t kik közel kél évtizede töluk be ezi z á'- Ui t, holou h z áüm s lg áb áunánk É égen mg tbb j:z tósi m zlályb jutottk voln. Ezeknek he!y/etén segíteni ekölcsi kői- lességemnek, ismeem és ehhez kéem váosi tövényhtósági bizottság megé t o támog < tás á I. Ih'i-uztmk. A p< ágá nm ste. miután megköszöntük s Lvs -e; i ágosításidt, ezekkel szvkkl fodult utánunk: Szívem, lelkem teljes melegével kívánok Komáomi Lpok útján is \áos minden egyes polgáánk, kicsinyeknek és ngyoknk, tásdlmi és felekezeti különbség nélkül, boldog újesztendőt. A mgyok Is. né tk kegyelme és áldás tegyen minden becstl letes mgyon. t J

2 l' - l*. 2. oldl 0 i Jitmi K J J [.77 n - ' 3 Aján d ék ozn i oom! Öül ki dj de ki kpj. főleg Válsszon z lnti jándéktágyk közül: Pföm Kölni Zippzs bő mnikűkészlet Mnikű es tésükzett II ltsze-kzett Kölniszóók csiszolt üvegből Retikül púdedobozok fémből és bőből Beetvkészletek és ecsetek Foto-cikkek Fényképlbumok Elektomos fényméők. öömmel váj önt D O B O S illtsze ós iotoszküzlei Komáom. Vmegye-u 9. TELEFON -2\n. A Jóki Egyesület jelenti: I". Oszág jnuá i'-iki iodim] estje in színes Hbcnuttó kénétkezik, ézl \i ' st ) mná 23-án, vsánp bonyt>lftj le Jóki Egyesü- «i Kniin lot ugytemében. Febiái.í, A. méomi est* címmel Jóki Egj ' ió. költő- és 700 zö-tgji muttkoznk be műveik-. előkelő budpesti -zinmü vészek és opeházi tgok közeműködésével; el tpcsoltbn sfiőkiáflitás ;:\ nip les/ Kultúplot képtámébeu és előcsnokábn. Febuái zo-án következik so á / /i í-hngveseny, ezen helybeli szimfonikus m kon kívül szintén budpesti Opeház tgji lépnek ok legszebb - legnépszeűbb I /ehá-«zezen^nyekfed \ ó>k ; Egyesület téli elődássoozt, mini fentiekből láthtó, jelentős Icuhúeseményekkel veszi kezdetét, itkozzunk be z Egvesütbe. b épési nyiltkozt mindig kpuéi, <it bej pest levelezőlpon is jelenteni lehel főtitkái hivtlhoz.i.- /\ Kultúplot, % sz. jtó, T Í M M K - u N \P ÓJEGYZETEI IS9 EM It II). S/INNVI JÓZSEF E lőszóv! és j fgyzetekkel ellett I ) i jj Féem. (Folyttás.) A, e\ efomátus gyülebezei még mult í, \ lio\ 84-én elvesztvén Klmá Józsefben jeks lelkészt, áp -'ti uhe öömünnepét, midőn ti gykolott mód sk n < tkzl S/ (.n,iv Uméé, losonci pédikátot és zon egyházvidék jegyzó é( és úmi Tudós Józsefet, h K- beli. gymnsumbn 8 évig efsó s igzgtó-tnítót és een egyházvidélt tnácsbíájái pndik.itoiink el- X J 5 «! ^ espeességi gyűlésből kiküldött fgytis/telctu Tóth Dániel helyettes* espees.i vikéji S egyházi tgokkl együ«hixtliki. I>eikttt:e Az utiepí iy követb-/ókép meni végbe Reggeli <j óko, m tóm lklom vló éneklés után z espees szó^/é-klh felállván. 5 köel 6000 jelemoh bl%tó előtt e lelki tnítók, %j hívok köteless^eiól ttott "pmédeti '^ut.iu.t gymnsiumi tmüó-ifjúság, ogon kíséel melhtí. neglepóen szop óss^hngztos éneket..\én ik z éfu es helyéi szószébe Szondy l.á-zló fogllt.i el, ki b mind ttlom, mind z elődás módjá nézvi közfigyelmet! és tetszést nyet ykázi ' szedd } köszöntött be. melvben m Istenbe M i t k z E g y e o U l e i h ö x i E c t y U i i m ü k á d é s? K«ogást i os Lguiegttó munká tá bümi vontkozásbn Is. Minden egye$6le es minden jószándékú polgá bevonását békés és testvéies mgy közszellem megnyugttó otthonáb, hol egyetkás szükségességét mindönki közös mgy édeknek tokinti és ^ppen eén éte minden etjétí cselekedni kész. Egyetkó nemzetté kjk fomálni széttgolt telkeket, olyn nemzetté, melynek minden tgj nemzeti jvkbői neki jutott mindennpi tenyé biztosításáét, á nemzet egyetemes céljáét kötelességet ós áldoztot hozni is kész. Nem keessük tásdlmi tgo* ZŐdottság dottságit, hibáit, előnyeit, vgy hátányit, met mi esetünk nem -t szintjátszó kápáztokt, met z mindig egy szint mutt, minden mgynk sztnét, mely egyfom, ká 7 nvigy pusziák fiink í eéái vetődik vissz, ká ö vást ploták vgy viskók blkin szűődik Is á, mei mi csk mgyt látónk és ehhei igzítjuk mgy ekölcsi ízlésünket. Válogtósk vgyunk, met felelősségtudtunk mgy testvéiségei állítj mgy élet fókuszáb s ott gyújtj meg gondoltoknk és z elhtáozásoknk zokt szent szikáit, melyek isktolő mgy élet motojit cg) ázisbn és egy ütemben lendítik mgy egyetétés ígéete felé. l gy éezzük, bog) mindenki ebbe tábob ttozik, ki mgy földét, z zon élő : épét mgyul éez, mgyul gondolkodik, és ki munkás kezével és eszével mg] i hzát lkotó nem/t-t Felemelkedéséén ádni kész, nem elpózott mellékcélok lebegnek szemeink előtt, hnem mgy hzát szeető népek egyetétésének elszkíthttln vsláncbe kpszkodás, melyei /e esztendő közös sos, szemedó>.\ küzdelme kovácsolt össze szétszkít httlnul. \nn keessük szétválsztás tlálhtó okokt, met zt ktuk, hogi ebben 0 hzábn minden mgy polgá egy úton jájon, zon ezúton, mely mgy testvéi szeetetben, z egy istenhiiben, szociális megsegítés készs géb< n s : egy i iká < mgy eőt jelentő vlóságábn í lói kőzik. A/ Egyesületközi Együttműködés * á- esunkbn ós vámegyében megkezdte működését és közösen endezett eddigi elődások vámegye teületén is siket hoztk, mégis zt kell mondnunk,hogy még csk jó Indításnál ttunk, met / Egyesületközi Együttműködés további és ngyobb célok megvlósításá hivtott. Olyn csúcsszev k lenni, mely összeköti mgy tásdlom minden étegét. minden pocikáját eg) idegpályá állítj be, mely egy vezényszón mgy szí* ütemée együtt menetel mindzokkl, kik hűek ehhez hzáihoz, kik megpóbálttások közepette som odítnk háti nnk múltnk, melye őseik hűsége lpján hivtkozhtnk.. I Undi m m gmo idn (ás n k, m ind m összejövetelnek mgy hiivllásté telnek kell lenni ól, hogy tudunk testvéek lenni, tudjuk egymás' szeetni és éppen ezét tudunk és 'iki unk is egymáson segíteni. \ i^z kjuk állítni / egymás iánti bizlmt, mely összehoz, moly ké ós d. mely szee; és nem gyúlok his/ é. nem kételkedik, vezet és mgát vezetni engedik, hízik és nem gynúsít. Kgyszóvl minden mgyt felemel z összettozndóság tudtánk letgdhttln mgsltá. lio\:i ké>zos szenvedés évtizedei, vgy megpóbálttások tlán pá pecnyi bo/:ihnni tudtk lolemelni népeket, nemzeteket l'gy éezzük, hogy,\ - összefogás hidetése, kás és megvlósítás3 ngyon is időszeű, met m még csendes csillgok, öökös npok világítnk nnk, kinek szeme vn, hogy!á-v»;i és ünnepi hngsző zeng nnk, kinek füle vn, hogy hlljon. 5. /. A h e l y e s d ó v l l o m á szkszeű kidolgozást ig ínyei, fodulion tehát * g y k o l t i s z k e m b e h e z. SPELBERQEB és FRIEDMANN könyvelési iod Kontáom, Hlsz-u. 4.-Telefon: 200. Díjtflln felvilágosítás! 'X- «Könyvelését endbhozz és lezáj, dómélegéi elkészíti, bevllásokhoz sz ; ;ksé 2s d(!íok<it feldolgozz, helyezeti bizodlmát véve tágyl, zt mgá í gyülekezete helyesen lklmzt Kzen beszéd nyom ttá ibn is megjelent A Az isteni tisztelet után z őj lelki tziftókt m \ /ein'k gyülekezel egyház pesbyteklis ülésébe. A/ ünnepélyl közönség áltl ki'; helyen ttott fényes vendéglés íejezte be; hov megye i'-s váos észéói twt\iselők 3 6gy helybeli, minden vllásé, világi s sznezetbeli ppi személyek közül többen voltk meghívó, N T gy díszéji szolgált ezen lkomáök mm közlelkesedés, mellyel gyülekezel öss&s jeiénvolt tg-^ ji itj lelkipásztoik iánt o: omuket nyilvánították. \pi iq-én e-u.ü 8 éko, mint őfelsége 57 születése npján, z említett elsó úi lelkipás/to áltl buzgó kémyón-gés tttott Őfelsége beesés»életéét«és / egész ulkodó házét; mely mán mind két pi e- dikáto, n>egye ós váos tisztviselőivel egyetemben s ', " Amlás-timplombn tttott díszes áhíttosság <'->/t vett. ápilis 24-4 mólóik lelkipászto ttott Ix^koszöntöjét és egyszesmind Őfelsége s/ületé^ npj megünneplésée mondott beszédet. Június 3-án 58 és következő npokon váo> szoktlnul élénk \olt A megye ui gyűltek émmj^ hog\ háom éym szóló pesttewiációt, mini kko nevezték tisztújítás*, megejtsék A m%yeiáz vendégekl; l l t l n :<- főispánok, lispánok és IöszolgMák ewögjltöc lkosztál\ikt. melyek hozzájuk szállott. megyei tisztviseltsktó] megnépesedtek; z utcák, < potokbn jáó-kelő s ünnepi köntösben feltűnő néni Közgyűlést ttott v á o s Közjóléti Szövetkezete A Komáom Wiosi Közjóléti S/ 0 v kezet decemíx^ 3-én délelőtt ttol évi ettdes közgyűlését B fi osházán, Alúpy Gáspá polgámest elnöklete mellett. A közgyűlésen Mát* Sándo igzgtó beszám ilt Szövetloe^ 94. és 042 évben végzett munkák ól. Eszeint 94-ben Délkomáombi is sokgyemekes csládnk építetteké zt. [942-ben pedig 2 további közjóiéi ház épült fel ugynott A beneioncsa telejn^n két év ltt 3 sokgyvmefo\ munkáscsládot jutttott hjlékhoz Szövetkezet, mely házépítési kció, kívül egyéb jutttásokbn i<* észesteti tgjit így gzdsági felszeelése, álltok fy kisipi kölcsönöke pengőt osztott ki. A szövőüzemben ngytgú csli gyemeke tlált fogllkozást A közgyűlés z igzgtó t>cszámolq s tudomásul vette és elfogdt. felügydá. bizottság jelenté'st't is, melyet Fog! ] d. közjé)léti elődó) tejesztett elő közgyűlés Alp\ (iáspá J^áószvp ét \ó-get. É R D E K E S, hogy most má hetek ót nem L< htó gyuf tfikokbn s káhois eőltetjük fntáziánkt, mégse tud juk elgondolni: mi lehet ennek ok A gyufgyák, mint ótesülu.l semmivel sem gyátnk kevese gyulát, mint másko, legfeljebb szá lítási nehézségek okozhtnk esetié ennkdást gyin mennyiség< b.* Komáomb vló ékezésénél. K/ köülmény ^em ok zonbn. ho^. heteken k esztül egyáltlán ne leto ^n gyújtószeszámot kpni váó bn s bámennyie is osszul esi nnk gynúnknk vgyunk kényt, lenek kifejezést dni: ismét vln visszélés lppng gyufmi^i hál teében. Hiénák spt ik le tán gyí íán $ céltudtos munkávl igyekezt: ;i/on. hogy ezen ponton is zv eiégedetenséget okozznk. Mindéi esete tnácsos voln, h illetékescöj eólye^eti utánnéznének, milyen b tilm< ; nyek kée/t töténik gyuf ele^ tás, kik zok, kik ^vu'ieloszlí ílltézik t mi z ok nnk, hogy egv tfikok z utóbbi időben szokotttí jóvl ki.-ebl mennyiségű g\ u -á. kpnk. sektől t'pesek és zjosk tettek Ezúttl sem Ígékezett pát\i>/ii\ és \eseng< met pátok má eleve elhtáozták mguk ko; hogy n isztások elődben, békében fognk m<tot('nni A június ;-i közgyűlésen, midőn váost, Dl endesen, Amtmn Józset ísbíá és Kossá Fee. kpiuinx képviselték, megye megkéte mindkét í ispánji, hogy válllnák el ismét eddig viselt hivt lukt; sőt másnj) ttott étekezleten káok endek kéték fogsföldi tfj. Nádsdx keopolc gól öökös Főispánt és főispáni helvttót. hogy lispánok mellé senkii se jelöljön ki A kedveit hsf nok zonbn köszönettel fogdván endektől nyt ezen kitüntetést^ zon kívánságukt nyilvánították, IKH egi szokást követve, mások is tétessenek kndidácié* M 6 \ Jóki-utéi efomátus templombn. \ Fedinánd A/ 836, évől vn itt s/ó. \ mi megyeházábn, mely LS5~ben épült. N/!il Komáombn 7M 6vben. ineulvh 853 jtt Huszonhét e\en át VMII \ fm. föl >íá j.. ' W. hs;i\ Liftét -i-óí, \ I).!Komáom \ám*( öökös főispánj s/l 802 júhuv N. Meghlt 873 júlhtf Főispáni székét ts334tól kezdve tsltőile be nemsetj Bigj mellett fogllt állási, miét bötönt is s& védett. <Si;n-hn ismét elfogllt Főispáni lisztjét ine': h tláláiü köztiszteletben \ iselt líll I iiiuá A z c Legutóbb \t véne kituno he utik í<>- es mt 6-án. v sánp - u Jóki E lilllli est ke. tlkin Az Lo idás htásá, nyilvánult n I n, mi t.em melyet vái tss má, oszá Vájt Feenc, iöldi munktás Slg "ős/ek-/?(j főmunktás, i v^ezte gin.: köülmény, hos\ stílt gd \ seménynek s ii Edélyi jót e egyik legiigyobl teméséből mtü met. Oövén \, h<il indult el Ä egény í : o! M olvs "l i!(-. Beiö A két fel Fitl keeskedő, il ol bizony senki I múlt hét > kitt tejedi el el emlegettek úion-u iiven bűnesetnek esüiőlőkön eggi ijti váos un ^ő Enői end* ibe nyilvánvló vlódiságához \ ti i'ét Fitlembe u Ft>i2te! temé]tó t m Je' Amíg szállá Zsikó Bmő bo ÖS (átom-nu > H. ^ K Hotxss Kiilmiiue. n>átus lelkész «./>e lén Ooszi községi I iához. Köülbelül s miko decembe, omlx, ll^gdöl>h kán jtját feufefl févc> s/.eké\ekbol kel elloptk. Isne m^g feljel<ht&! vetkező íngósá i pplnt, éfii vt-i.t, 2 belső és 2 I övid lm»kkt huztot, 2 s \yem > lúsztekn - Féfíkbátot, leníényt, i sztlién Amíg D A R I Ol ' 0 dolg

3 HM i jnuá * Isi ttott Közjóléti kezeié íj Közjóléti S/OVC-!.. délelőtt ttott 5 közgyűléséi i>i>á polgámeste közgyűlésen m >it Szov^kc^t i i mimktó. fen Délkoáombo Iádnk építettek há-! további közjóléti A benej i >N('S\, j i sokgyemdoic hjlékhoz ízépítési kción kbn észesítette. álltok f 0A63M pen [>tt ki. 5 ytgú cslád i!k / Isi Ugtó hcs/ámolójiii.ki íelügydő.. melyei Fog! ] tejeszteti elő A Isp i záőszvivi tüll iuuá 8 R e n d k í v ü l i é d e k l ő d é s A z O s z á g i o d l m i estje i á n t Legutóbb jelentettük, hogy Vájt Fene kttüné hetilpjánk] ii Qpszág,k hó- és művészgádáj jnuá hé 64n, «snp Komáomb ltost el s ii Jóki Egyesület endezésében iodin] esi keetében ellep :i Kultúplotábn Az iodlmi esi iánt, z első hí_ lás htásá, legngyobb édeklődés xilv.inult meg Kom iom tásd lmábn, mi Tieni esod, hisz.i műsoon,..melyet váosszete plkát >k hidetnek i, oszágoshíű nevek s; eepelnek V íju Feenc, Stádium-lpok voh kül-.idi munktás, jelenleg pedig \ Oszág főszekesztője és z j Mgyság ömunk tás, nnkidején Komáomi n.ege/te gimnáziumi tnulmányit s z köülmény, hogy lpj köül csopoto- -h gád élén fellép z esten, külön eseménynek számit. Kívüle szeepelni fog Edélyi József z élő mgy költők.-\ik legngyobbik, ki sját, legújbb méséből mutt he néhány evönevsze Dévényi Ngy Ljos 3 Tni >pol- l indilli el és még sok ngysikeű gen) íój Mgy pegőképp címmel utvs "I legktuálisbb témáól, B-! KOMAROMI LAPOK by Józse pedig,»rózsíbot és, ( sod tükö oszágoshíű, szinestollú lkotój egyik, sok szívvel megít novelláját dj elő A másik vonlon háom ngy név képviseli mgy elődóművészetet: Ngy / : i - Háj I mos. pátln hngú hósnője mgy népdlokt fog énekelni / ská Emil kng] longokiséete m llettj tfémt y Ime, z l > tház tgj, lévi ünnepi játékok feledhetetlen János vitéze opeáiákl és mgy dilókt d elő, Komos Mát pedig, kolozsvái Nemzeti Színház sok sjkel el. ét művésznője A/ Oszág kölóinek veseiből mutál be egy csokot Semmi kétség se é hhoz, hog) < ic-iki iodlmi est Jóki Egyesület téli elődássooztánk kiemelkedő eseménye lesz s hogy délután > ókot kezdődő műsot zsúfolt teem élvezi mjd gig K\i)túplotáhn< Jegyek má válthtók z Unió könyvkeeskedésben. \k-. bei) 4 pengő, II hely 3 pengő, állóhely 2 pengő A/ elővételi pénztá tele onszám: So. 3 okl l< tek ót nem kp-. - káhogy lik?. mégse tödlehel ennek Ü mint étesülünk tnk keveseb eljebb szá «>k< ízhtnk esetk p v mennyiségeknek «; kezesénél. Ez zonbn, bog gyáltl ín ne lchc>jot kpni váosis osszul esik. Lk vgyunk kényteismét vlmi e e \i! ími/éi hát- pi tk le tán gyk.l igyekeznek \ j MI ÌS zvi k Mindenn:,. U illetékeseink milyen kö-. j uf eloszlik.«gyufelosztási k, hogy egye dőben s/okottm ívtsóü vufü-áu: esenge* iguk kö tk m» - lói ái ost, BÜá és Kossá Feiesj,k«-n- mii dkél I cldiy \ isclt hivt. kok Ndsd) Lcopold 4 - i itot. hogy Ü \ kedvelt Kspí i ndektől ny* >tták, hu*. didácml fl >mhn IS!.", ben é >iilt. di X33 Jn m vánw I 473 itdiiis í (,.it. be * 8-bn n'ii bötönt is spni lisztjét. m^v Betöés Ciivom-utcábn A két tettest: Angyl Jánost és Zsikó Enő! cs őizetbe veitek Komáom, iuuá 7. \ múlt hét végén szenzációs betöés - tejedi d el KomátHnbn, Két nevet '-üi'e^eltek úlon-útléleii z. embeek, két tti keeskedő, Illetve ipos nevek kikmi bizony senki sem gondolt voln, bog) ilyen bűnesetnek hőseivé válnk. De csütötökön eggel megvslv kíséték \é váos istcám Angyl Jánost és Zsikó Enőt endőség közegei s egyszeiben nyilvánvló lett: szomoú hí vlódiságához semmi kétség sem fé, fi fitlembe megtgjdvj becsületes s isito! 'Ieméltó lo^biftoiásá. bft ú -. t.- Amíg szállásdó távol volt. /siko Enő bobélysegéd és műkősztv Citom-utc 7 szám ltt lk >it. B Kálmánnénál, mini lbélő l'ooss Kálmánné. ki külonhen efomátus lelkész özvegye, novembe hő elete Ooszi ko/sé'4he tá\o/ott. látogtób, Fiához. Köűikéiül két hónpig \o!t távol s miko decembe 2x án vissztét K «náomb, megdöbbenve tpsztlt, hogy lkás jtját le.u^zítették S lkásbn évő szekényekből különféle uhneműtel elloptk. Ismeetlen tettes Hen tette eg ii Celjel^mésl s elődt, hogy. kö vetkező ingóságokt vittek el lkásáól * pplnt, Féfiuhá vló fekete szótét, 2 belső és 2 külső keékpángumit, övid bőkbátot, 'A dunyhát pplnhuztot. 2 selyem nyksáli :; ágytkót. I tűsztekhátot és mellényt, l vászon Uflkbátot, 2 fencjózsef-kbál >t. l mellényt, sztlteitőt, *2 pánát. I puli 9 " : '-,0 M m i g On lszik; D A R M O L dolgozik elfogták wet I szüke felöltőt i fek te esőköpenyt, 2 szüke féfi öltönyt l átmeneti kbátot, pezsgllél ellátott bundát, i lil féfiöltönyt, l bn féfiöltönyt, t zöld féfi vászonuhát, világos féfiöltönyt, ü felöltőt, csíkos ndágot, I fekete, básonyglléos ngykbálot, sző vetglléos ngykbáíot, i beline gypjúkemlőt, "> lenzsákot,.» pá fek *t féfitipoi. ágylepedőt, I vánkoshuztot, ki; tűzifát, 25 kg csöves tengeit, vulkán- bőöndöt s ezenkívül meg n m áll i píthtó mennyiségű zoknit és lsóndá gol A gynú temészetesen ílsosobn Zsikó Enőe, \/ lbélőe le lődött. ikiől tudv \ I z utóbbi időben sz >k itlnul ng\ költekező életmód >t folyti A\ Zsikó Enő, kihllgtás lklmán k hmosn bevll itt, hogy szállásdój t lkásánk jtji ő töte lel s /, üigósálokt ő 'opt el Ixiátjávl, Angyl Jánoi keeskedősegéddel együtl \ bűn csel k- ményl több észletben követték I. n» vembe közepe táján délutáni óákbn. Az ingóságoki bőöndökbe kvj előbb Zsikó Enő szobájábn he'yezték e'.m.ijd ki s'n*. e;: < t e'dogtták s j szvt/ It pénzen osztozkodtk Kik vették meg lopott holmit? \ két fitlembe vllomás lpján kideült, hogy ngymennyiségű és étékes uhnemüek, vlmint egyéb ingóság >k ngy keletnek övendtek komáomi zúg picon. Többez.Te úg z z összeg, melyei Zsikóék z ingóságok eldás evén beszedtek. A vevők k>/t szeepel Fodo Sándo keeskedő, Feenc Józs kpt Bottlik József pincé, Vátüzéu. 8, S/bó Káoly pincé, Feenc Józsefkpt llonivik József főpincé Fe- : 4 z elhsxnált KRYPT; _ Add elő, új TUNGSRAM láfv^ v #. "V/<i> bevéftom, pé^zl kpok éi* enc József-kpt 8, N*gy István szbó e Vámegj -utc, l>»úk Ljosné ócskuh keeskedő.\i\>khá/.-u.. Gotllieb Miks uhkeeskedő Citom-u. és líiküh/jv Pál szbósesjéd. Szent Jnos-u. s. \z ogzdsági vádoltk vlmennyien tgdják, bog) -i megvett holmik topott voltáól tudtk voln, endőség zonbn eélyes nyomozást folytt ebben tekintetben is. A két tettest lettózttták s átdták z ügyészségnek, Zsikó és Angyl beismeő vllomását láthtókig, olyn célzttl tették meg, hog) elsötétítés] idő ltti bűntény ájukbizonyítás ne töténjék meg. H ennek ellenkezője bizonyosodni ; i>\ két fitlembe sttáiális bíóság elé keülne. C i á n o z á s t válll jótállássl d. Ányos A. vegyészménök Győ, Megyeház-utc 20 Telefon 2. M* B A K Á C S B E L A b o n g y k e e s k e d ő K O M Á R O M, Eötvös-utc. Ngy válszték elsőendű bdcsonyi, hegyvidéki, ügyszintén legjobb hínévnek övendő csengődi bookbn. Győződjék meg boim kitűnő minősé géők JnláüYM ákl Ponlos 6i Ügytlmts klsilgálmi Egj Mflbízhitó 4 középiskolát iqzitt fii gybokiü filnttt - Megkezdték kijelölésének cipőkeeskedők felülvizsgáltát Az illetékesek eipőkeeskedői kijeidlések evízióját m égebben elhtáoztk, met szkétők megállpítás SA int kijelölt cipőkeeskedők szám fogysztók szmához méve túlmgs. Be igzolódott zonkívül, bogy ezek közül sokn, kik újonnn helyezkedtek el cipőkeeskedői szkmábn, kijelölésükei csupán konjunktú is k< eseti lehetőségként hsználják fel. A evízió áltlános jellegű és minden bőtlpú lábbeli áusítás joitosuit keeskedői kijelölést is IV ülvizsgálnk. Elsősobn zoktól vonják vissz jogosítványt, kik ápőkeeslcedést esk mellékes üzletágkáit űzik vgy kijelölésük más, tuljdonukbn lévő kije! ölés mitt összeféhetetlen. A evízió másik célj z. bogj megte* emtse z os/áj lcü!etéo helyes cipőke eskedői ány, ilitvt* kikftszóböl e zt mi e enséget, mi igen gykoi, hogy tudniillik egyes helyeken túlteng kijelölés szám, máshol viszont nincs elég cipőkees U'<té>. Táneisko'o- Jnuán 3-án, csütötökön új tánctnfolym kezdődik vitéz Ketes Kiálypüspök-utci Észk-Komáom tánciskolájábn Táncóák minden hétfőn és esütötokó l l J és (él óától 2 ó 5 i*.*cig. A Lánckuzus egészen kezdek és hldók ésjsé^ vn, Beitkozás kezdés x^ipján és táneóák kitt. Egves óák és 6s külön csopotok bámiko. 5 Ntei nyelvtnfolymok. A Német Akdémi támogtásávl müködö német nyelvtnlolyjinok hllgtói 943 decembe 22-én eedméjiye&en befejezték z első félévi tnulmányikt. A második félév jnuá hó 4-én kezdődik, melye új hllgtók is beitkozhtnk. Félévi tndíj 0 P. A beitkozás második féléve: jnuá 4-tól, z Iptestület székházábn Szent István kiály-át 7 z. ltt, 8 óától tnítási óák előtt és után töténik.? fi

4 4 old ü \ m e g s z á l l á s d e ű s \vek elhúzt vállát, mini ki igen CSÍ utálkozik Hál 7 bj \ knde/te Má> is lopik! S mint ki nem éti, minek e ngy zj s v ekko kicsiség mitt: legyintett egyel s dohogv vonult ki lámás te emből e m l é k e i It: Szomb'hy Vikto. tte kötelességét, még endelet szánál is közölte, hogy senki se kételkedjék szóbn, kötelességei nem mulsztott. (Másko zonbn imát ís íjnk endelet mellé, zt is felolvss hűsé gesen, mindenki meglátj A kotes nckiszbdul H má politikánál ttunk, beszéljnnk ól is, tm mindem inetek olykoolyko mgyoknk hivtlos s/óncvkok. z állmi igehidetők. Az egyik csllóközi f V n ngy vábsstási hdját kezdődött s / gá szónok má mjd beekedi beszédbe, ágy dicséte pátj nézetett* íöcml>ceit s szedte le keesztvizei z ellenpától Ígéetekben különösen gzdg volt. Soászedte ltu minden égető, sügős l>ját és egye ígégette ttbn»\ i' - i i ikt - Megcsinálttjuk z oszágutt) kiáltott. Helyes, fev'te nép I /esi utóbuszjátunk Szed helyéi Ngyon helye.felemé ik búzákt, elenged jük bnkdósságoktl Méc helyi sebbl H kétséges i -! A szónok egye jobbn bcleszhdult z igi etek oszágáb i mind gyogóbb ígéetek sziváványi festegette csl lóközi ége. Rekedten kibált: Bitokol osztónk szét, új község* há/át enn!nnk. lesz 6j iskol, vámmenlesség ki í é, eős védővám befelé, szovetk et. tehenészet, mindenkinek utó cséplőgép, ingyen tnkönyi. mgyok nk Szép hzáj* Elgj pillntnyi szünet után folyttt, mosf má kisv- vlószeűbb Ígéettel: ÉS ine{s Sályozzuk folytát s hi dt épftünk ío'.éje. I >< má ene [elnevettek hllgtók >.. \ ik ködmeots mgy kozlveszolt hitelen: NiMCS is p Hbunk: A szónok nem hgyt mgát, ngyon benne volt má lendületben, mit neki egy ptk s nekitüzesedve kiáltott lo ív/ emelvényől:.w/7? bj, öegem, mjd oz h lesz' K i lopik A g ú t i, meg még? Az <vyik táosbn ngy tnácsülés! ttottk Éppen váosi közüzem ve zetőjén^ zvos ügyeit boncolgtt tekintetes képi tselőtestü-ét Nem csekély összegől volt sz6 nwiy kézen-közön eltűnt s váostyák téjedeloes hoz/.«> :ólásokkl fejeztet ki o-sz.i!á?ukt. Az állmlkotó pátoknk nem ngyon tets/ett ez nyilvános nyo mozás, net gynúsított szkembe z 6 pátjuk egyik oszlop volt Közbe is ki.üt ögtön z egyik váosty, névszeinl Vvek Fntisek, volt legionáus Mi bjuk zzl szegény embenél, j miét üldözik? Met lopott, meglopt - váost! kiáltják neki teem felső végéől, micsod hivtlos ekölcs ez f ; i < n h á z e l d ó. o n g y k e e Szomoú, ie'vló igz, hogy váosb elszegődő fhisi leánytk / jó hely, hol kpukulcs kp htó 's hol nem kéik számon, hol tölti vásánp délutánjit, sót hétköznp éjjeleit ^''in kell éppen mindig otthon töltenie. (Ucv-c, mosogtás után el s k e d ő TELEFON: Iod: Lkás:. F ő i é v e l á t v e h e t ő " je li é e V á l s z o k t l">0\l)y MU:T:!ÖiRO< i M Í U B á J Ö A Í > S l. Aíid.\^sy-V 54. ; Ro 204. S7. t á o m. K p k - t é. ttdkfdon tt kivdlo minőségű homoki és hccfyi, um : tokji, mói, b^dcsonyl, szekszádi, bácski vlmint sjáltemésü s/cl-szájvidéki i oo k i i ntigy vdidsziékbn. Kü önfélc tehe és vöös csemege book plci kbzv is, kü!önbö/ő kivit?iben íödiusztiá >bn) kphtók: Legkenyeseíiö Igényeket Is kielégít!} pontos és figyelmes kiszolgálás! Alpjtv: 940-ben ; KOMÁROM Nádo-utc 3. 5 R O Z S N Y Ó I I M R É K É elsőendű és olcbó bodioi elismet b uhákt f Ó- Komáombn, k i t ű n ő helyen é t endő tisztit fest, ( f vegyileg Elment gúti gzd Págáb V Teleíon 292. Alpítttott 905. lmi fontos dolg lett voln mg.-, minisztéiumml s gondolt, személye sen győződik meg okmányi sosiól Egész éjjelen át zktolt vele gyos, j < ggeli nyolc ó volt éppen, miko mehetne szegény leány kicsit szókozni ilyudv kitolt mgából. Nem tudott l'gy-e?: Esetleg :i háznál tlálhtó egy tájékozódni, zvt lám, sok egy jószivú biú;. ki selyemuhái utó, villmos, idegen felit. Egyedül beszeezni hjlndó*.. S ki má ztán e temédek váosbn, vlkivé! szót kell ennek olytán egysze lecsúszott, / bi étenie végül. Odznegy endőhöz, zony folyttj. Az ekölcseiben megen beszél hozzá. A endő egyidtíg Bgyel- dült, fittyet hány z összes ekölcsi é> mesén hllgtj, zután megázz fejét állmi tövényeknek Nem éti <i gúti mgyt, ez kiviláglott. Miko egy ilyen Bjcsi Ilon liz. \)< gúti csk mgyáz tovább. A megy szüiö "lujáu, s búesúko bemu endő má dühös, legyint s szól is v ttj hosszú váosi selyemuháját, iigy, lmit mg n \ e \ é n. ség ébed tási lelkében és ők is vágy A gúti mélttlnkodv áz/ meg nk olyn >jó helye, hol ilyen selvezf btyuját: uhát tehet szeezni Tehát bámult, cso Ejnye, «mindeneteket! Tizenht dált, iigykedés támd z ilyen fellé é\\e vgytok hozzánk cstolv & még pés nyomábn. Pedig tlán jó voln, h most sem tnulttok meg nwgyául? / ilyen fellépésnek z voln követ kezménye, hogy flu bíáj, vgy lelkész, vgy másiütékes, tekintélyes tényező egy kissé négyszem kozé veimé v A J z ilyen <i» Pnnit, S h nem is tud s h ktonságot kiszolgáh legny. nák visszttni további lecsúszástól, (met z ilyesmi ngyon nehéz) de tlán kie vát, kib'pett nnk csládnk kötelékéből, mely felnevelte, z élete h híe megy, hogy bíó. j>p meg tnított, hogy mg lpított cslád dogált, nem helyesli uháját, ez * bn vegye k i->znát tnultknk. Kőny- többit visszttná péld követésétói, b\ineseke.ntt nvek kozott búcsúzott (* sszonyától, s kioltná lelkükben \ ágy lángját ki káhányszo csládjából kilépett új csládot lpító cseléd gyemfceinek komságát is válllt... Az is jó voln tlán, \z ügyészség fogház?? Onnn nnn ' váosi endőség táncos kocsmák \it mgávl cseléd emlékeket.. bn igzolttná»mu'tó«házttási l klmzottkt, főképpen hosszú seés most nézzük lyemuháskt. A leányok jó ekölcse / éem másik oldlit! A cseléd gzdá látná ennek hsznát. Főképp zoké, kik ját. Milyen volt gzd? Házi fegyelmet nem játk még eddig multni. Tlán gykoolt és vigyázott. gondji bí z igzolttás kiszivágó híe visszt zott flusi leány jó ekölcsée, Nemcsk- tná őket ttól, hogy ilyenfjt vágyi hogy nem költhette. leány pénzét koe>- kt vlh is teljesítsék mi multozás, hnem még más le S h nemcsk zt legényt fogná el génye sem kcsintgthtott Te, leüti deekdlt Jncsi, h htóság, kinek számá lopott pénz ből vásáolt leány, hnem zt munk hzjön kácsony és megmondom n< ki, hogy Pistá pillogsz! hsnt dót is számonvenné, ki csk kko ve fel káhányszo jóktú figyelmez szi észe, hogy leány lop, miko má 200 pengőnél tt, s ki könnyelműen tetés. Kocsmi multozás?! Leán\ kocs- szemet huny z éjszki kimdások mábn? Váosi kocsmábn, M'iycmmhá- előtt és z estélyi hosszú selyemuh vi bn? \áo^i selyemuhábn? Nem. Ilyes- seléséhez hoz/zá jáni mi nem odult elő. Vgyh igen, Any (-kpp) János veset ít. Cif Pnniől. Ilyet CSelid figy itkán tett. Ilyesmi Á l l m i tisztviselő csk házttási lklmzottknál meg szokott... Nem átn zét tolvj bútoozott szobát házttási lklmzott gzdájánk leg lább nevét megemlíteni. Hdd tudnók kees z o n n l v g y meg, ki z munkdó gzd, hol j n u á 5-e. hány hjnlig mu'tht kocsmábn, Címet kidóhivtlb kéi földig éő selyemuhábn, mely bizonvá nem keül ki hvi bééből A K I. legutóbbi számábn néhány so ól dott hít. bog] Bjcsi Hon házttási lklmzott, pácsekáusi leány mtmkdójátój 200 pengőt ello pott és most / ügyészség fogházáb ke; ult. Álljunk meg ut egynéhány komoly -/ó! Nem vették észe, kéem, bog) miót cselédből házttási lklm/ott lett. - zói sokkl több tolv] háztt isi lklmzott, mint eddig tok i cseléd volt \ égi cseléd csládhoz ttozott. A cseléd szó is csládhoz ttózt, cs ládtgot feu ntet égi mgy nyelvben É l t e t é s endeletileg Kis cselédem ilyen ételemben l.z pedig z egyik kedves, öeg usz- hsználj még Mó Feenc is szép köl teményében, bn édes cselédimi ie;< fessel tötént Megkpt <"> is szokásos ünnepi mi- nnyit je!ent;» n édes csládom (gyenégy csládom vn monddeleiét, hogy köztássági e'nök szü- mekim ketésenpját meg kell ünnepelni. Még" j csllóközi embe, étvén csládon, jxíílig templomiján, ku'.on istentiszteld négy gyemekét keetében. A cslád ós cseléd szó <V',;ét megázt, nem híve z ilyen imneplésdoiek. Dehál ünnepelni bel], tehát jelentéséhen, számzásábn zonos volt. A t seléd szó «cslád szónk mmet eiul<\et, kibújni ló' lehetetlen gshngú lkj. Később jelentésük Elkövetkezik z istentisztelet ideje, éppen vsánp esett, gynútlnul csk észben tolódott el egymástól. So ültek pdokbn m'jve'c s énekelget ki- együtt mdt, két szó egyet je tek ngy áhíttosn. A tiszteletes vége tentett. El két s/ó csodáto-n külön. n kellő pillntbn felemelkedik. Cetmegy legesen mgy nyelvi Fejlődésnek eed szószéke, előveszi pápszemét, ki ménye. Most is csk pelső cseléd lett nyitj endelet boítékát, nép csk házttási lklmzottá, külső cseléd figyel, ez vlmi szoktln, mi most megmdt gzdsági»cselédnekc fog következni. \ tekintélyes, komoly Tehát, mint mondtm cseléd szó csöndben megszóll tiszteletes ú: csládhoz ttozói jelentett A éjgi cse Az iskcliügyi min'stce endeleti*léd többnyie egy csládbn helyezkedett bő!. A m'ni Ve számú nd l te 2 5 éves koábn. Előszö kis ö.e 934+et, Hivtkozott endjéével pesztonk volt, ztán konyhás, mjd szo enni tfe el end 'e, hogy k,zósn bás cseléd, vége szkácsnő, vgy ház sági e'nko; :z ÖiSt n él;i.**e. vezetőnő. <>tt mdt nnál z egy cel Azzl se ámen, se befejezés, se semmi: ládnál, ott megtollsodott, béét féle téve, kelengyét szezett be jit. Aszlebllg szószék szúette lépcsőjén A jegyző ögtön eljelentette, z eljá szonyánál megtnult házttási teen ás megindult, meg is büntetlek, pedig dőket: íözé>t, mosást, vslást, tkí váltig bizonygtt, hogy ó pontosn tel- tást, esteleg homfinc\élést, keti mimkákt stb., megszeette kis gyemeket, k é t 944. j n u á <s KOM IROMI LAPOK

5 I sii v\ v jnuá N.M i jnuá 8 k('v.\luni: LAPOK 5 oldl S Z Í N H Á Z S z á z e z e szív sikolt D. \em!h K m;m uj k \ \. R O M M szókozni, tlálhtó egy i selyemuhát ;ki íiiá ztán is it. i hi BÌbt*n n.<\:en. UoTi hzfiko bemti- LH.it. ii^y ők i- vágy-. :. selyem* ámult, < so ilyen fdlá- -i jó voln, lut Ini? követáj, vgy tekintélyes bn közé venné i m i 9 tudt te* suszástál, d tlál» pp mcg iháját, e l követésétől, sekentő Ián. v i»^ k< < -mákhá/ttási lh., s/ú se- L }('» ekölcs** >p zoké, kik ni itni Tlán l \i^s/tiji vigyni feiyi fogná d. lopott pézzt munk- Bk kko vej>, mikof má köinyelmdeii kimdások < lvt muh vio 2 szobái M ken vgy g y 6o/űfoj? pes/z m/á \ elmúlt hét színházi műsoát dbhiány jeítewste: z Egy boldog pesti nyá dmfl Szi ágyi-obók opeetten kívül. olj w dbol d >it elő tásult, elyel észinl égebben, észint pedig, j ei évdbn má láttunk Véteséktől, s eszte este jól öss eváí u'oit. szines khémfiso zj'ott le Tuul -l>ui\ tásnál legjobb eői sokoztk lel. hogj, színház komáomi báti számá, különben fehé sztlok mellett fogllhttk helyei ez lkionini.il nézőtéen, deűssé tegyék z őesztendőtől vló búcsúzást. A szándék célt é! : vlóbn voü deű. gyöngyözött kcgás, tobzó-. t jókedv, színészek kitettek mgu- 3,. ; -t s zzl vigsztló tudttl veheti k i észt m*?k i> szilvesztei éjszk i<>cábbi óömeiben, bogy fgj vléli iiivi >. ko n m > i i!;imlttól eddig lé tltgh li o...< M-TN és ízlés fisol Iá ili ik k<>- EŐBSig «-'é. \ nem is íiikkodoll tpsokkl. \ többi db közül z Egy boldog pesti DVá -6 éjiünk pá s/ól. melye! tegnp este muttlk be Vétesek, A d-. nu'léniuini esztendő békés, vidám..: u;i!á! igyekszik visszvázsolni második világháboú közepette élo szinti- _!ók elé. A <ll> szintén zok közál vló, melyeknek ngy pesti sikee kápáztos kiállításbn, tömegek szőe] éltetésében s elsővonlbeli mfivészek Csotos, llon!h>. Ltbá Tuy, stb swepelí lésében ejtett s m ly<4 kiesi wtlé sínpd klmzv Mony soványk, t l'i \ i SS li in á Eé i:«k Ifi KüOk \ endezői ceuzánk igen működnie kelleti óttl is, mi <l!» tempój és egy*- Bégé o\ á ment IV li s/ i\ p ők «tont i lő ftk telhetői Lkftu/k sike édekében, szívvel igyekezettel já'szot lk Első helyen N jov István evtì említjük, kinek egyéni humo, Lánci nélkül ligh leti voln ennyie is élvezhető i db, Ktsegl Mnyi jól játszott, de hib \o t Fiként B:h ivi állítni melléj így ö kettősük nem li egész illúziótkeltő. Kü's elfog ihtó m lkítotl z ezieles szeepé ei s Né'h íc 8 cepe is Feküdi K. \ Böske, S/,U-N. N- Éy s Véles: jól játszottk Említsük meg stlisztei is j.v inoztjotl ezűtt il s neui éheti ossz szó zenekt sem, mely feltűnően jól simuli z énekszámokhoz. Viszont: ójuk meg közönséget, mely későn vló megjelenést, <>>i hgyományihoz híven, még mindig z előkelőség métékdójánk tekinti A főispán válllt Nádoy Pál 25 éves színészi jubileumánk fővédnöksége! A védnökök közt Reviczky nlispán és Alpy polgáimesle is szeepel felentettük má, hogy Véts-szhi-. í e^yik legkitűnőbb tgj és fő-.. Sády Pál Komáombn ünnepli színészi pályájánk 25 éves Jubileumát. A kitűnő művész, ki több éve játszik má komáomi szinészévdok - ki közönség köében ngy népszeűségnek övend, sgályb című dámát válsztott jubileumi elődásául. V- elődásnk külön édekessége tesz* izon Nády két szinészgyeimeke: \iul-y Ezsi, pesti Ezsébetváosi Színház és i.j. Nády Pál, jx'esi Nemzeti Színház tgj is Fellép. A juhí-umi elöövédnökségét vitéz Ngy Nándo Komáom vámegye és thj. váos főispánj váült, védnökök közt szee)) i Reviczky István lispán. Alpy Gáspá polgámeste és t'zc k:is-su'ic> Jőzse nendőtnácsos is. öömmel jelentjük ezt köülményt, bizonyíték nnk, hogy vezetőink megétéssel viseltetnek nehézséggel küzdő, de m-v kultú édekében A hdiözvegyeken és hdiákon segít, h megendeli D. BARANYAY JÓZSEF: Veszlöhelyiől z intenáló iábeig (Egj mgy ig«ágfé H esek megxmlálls nlit) eimü kőywt, imdyet bdiözvepyeli és ksdtávák je^i dott ki A G*WO* ki.ilhisú 50 oldls kviiivv cslt P 3 50 A kön:/u tejeszt'se, m>gendil : se, jánlás hzfis köteles* cg! Megendelhető egy levelez:-"»lpuii Misóél D. Bnyy József szekesztő, Komáom, Kultúplot, vgy ÖBÉ.Unió* kónyvke skedé-b n Komiom/ Sz. Isivn kiáiy-út 33. Ml. í.) Hzmhán mii <> Szombt este, vsi np délután 6 este: IM)I(IV)LÍ pesii nyá, opeeu; hétfőn: Bolond Isvyné, Il Mfiy-.el.i címszeepben; kedden: Fekete Péte, \ÍL; opeett; szedán: Vsszony les/ ;i lányból, opeettújdonság; csütötökön Vén dióf, ngy opeett M>kt munkálkodó vidéki színészet iánt. Mint étesülünk, Nády Pál jubileumá Komáomb ékezik Czi/f Andás minisztei bizton.,i Színművészeti Km elnöke, Cseile Ljos főtitká, vitéi d. Lcik Józseí titká smegígéte jnuá 20-án ttndó elődáson vló észvételét vitéz Hási Aldá minisztei osztályfőnök is. Az elődás iánt Komát* om szinházkedvelő tásdlmábn ngy édeklődés nyilvánul meg- Jegyek má válthtók pénztánál Komom véicsl GŐZ- ÉS KÁDFÜRDŐ NYITVA : kádfiidfl k^ti Liv^tlével nindn np. A ftzfudt n^k é«*/f h^tfőu 2-9 óáig p^nt»*k»*n2 % 6üg. >fk émét cgjütfumtol 2 W óij,?»/«> - bton ^--? c>if. tvánp 7 II óáig Munkh'ífiinit M/"í?»btc»n 7 ^ óáig. Uhis M unsokik i*7ppkols. Szives látogtást ké TÓTH MÁRTOM. _Ruháj uj lesz, h tmig e/l ;Í künwet int- Etem it.i. ;id<liii 3 ismetük Nim''li K.i mm, mnt eg> komo tnkot, hogyn u'l tő h - le e; ülőknek. Azi hittük, hogy szimptikus küzdelme végeléi kku.-, miko h - n> óllpk nyomábn Bácskáb özönlött számfizötl bukovini székelvsés! Mik«uzonbn kezünkbe vesszük ezl \ iázskitosn széj> könyvet, kko ui csodá ébedünk. \ lnk u'vn lökéeles mib* i- '< kká váll. iinth i ti..-.l >nyl t s M k- N/.IÍII leibe költözött váln belé. Bátn megnyilkozé embeies égc, ö^zintesége, szín'e fodlmi és mégsem oncsoló szókimondás, gyogó nvelvezete ii vb \i m h K lm n6 t vllomását. > e # uiek veőfényes.i- Ktánk o'yn 'l.enás ii vnnk, hová más hlndó el mn jutht, szező mégs lesz sehol fontoskodó. Ellenk >ző!eg!. Képes elhitetni z olvsóvl, hogy \.-^.\ któőbb mgymenté; i embei kény* szefiségből lette, mini miko vlki ijedtében kieszil egy vsjtót, vgy kii ipos egy tüzet. Minth cs.ik pjkos csínytovésből tszigált voln fg^lltos kocsiját egjik moldvi fluból i másikb, áiuháhn, omán csendőök kőzött, kik íköpenytígbo] leskelődtek, nef gy mgy misszionáius betévedhessen 0 blokádolt, mgy szó után síó mo'dvl flukb. Olyn deűs bájjl és szellemességgel íj le útjit, minth Stn!ey3 hllgtnánk. Az ">_IÍ oldls könyv, melyől d. T:in;s József /i állítj, h így 2-> év ót ei legszebb mgy könyv: közel 200 képpel, fwmi ével. Máton l./.>s festőművész fejléceivel és táblájávl jelen! meg Ppp Géz szbdki nyomdájábn. M jgendelheio 28 pengőét szezőnél Bácsjózseffh n. vlmin] könyi keeskedőknél. \ K ^'«k : u'l koiie'imii tel ügy j be z BÓHÍ csopot. Jnuá hó lén délelőtt 0 óko d Hofbáue László ki. tnfelügyelő hivtlábn étekezlete gyűltek psse komáomi bencés gimnázium, áll teám ({iinnázium, áll. keeskedelmi k)/é})- iskoi. A polgái iskol, szkiányú tnonciskol és közs. ó. kt. és el népiskolák ^zgtói. A/ étekezleten tnke ki főigzgtót Pődő Bél tnügyi tnácsos kp\ iselte. Az étekezleten észt\ \ ok < 4 i>vhngúl^ elhtánízták komáomi tnügyi beszezési csopot meglkulását, melynek vezetésée d. Hofbáue László ki. tnfelügyelőt kéték fel. Az éteke/it tgji ki tnfelügyelő elődásából őömmel vették tudomásul vámegye főispánjánk, mint közellátási kománybiztosnk ki látásij helyezett támogtási i j tnáok. \ íelsőgtli polgái iskolszék n>i_\ álsztott helyettes tnái minőségben X 6 m e s Máli okleveles tnát. Nemes Jenő nyug. tti főjegyző leányát, továbbá Olsz Mát okleveles jztnát, Olsz Káoly komáomi polgáiskoli tná leányát Tnápál} ázó hiányábn kél endes tnái állást Tóth Kolj édei kántotnítóvl es Kovács Ljos bjótikántotnító, lp\ izsgáotl tnájelöltttel töltöttek he. Blon Y - n á l iinpegnlás l e s e í i e 5 Mszlftftf íiomáom, Nádo-utc i4. sz. - Sját ház Acéláu szükségletét szküzletben szsezzs be! Q Ngy válsztékbn beszeelhető: bootv, zsebkésy olló, sin. midet mincs *gben P s c h e k l ó z s e f mukoszoius es * kcsművesnék Komáom, Szí. István Kiily-úL 29. sz. (ze'öif Nádo-u/. í Ilidibzcekboi dú vákisíékl Köszoülásek jóidjiásneii.ei!! Bízóimt é d e m e! miben nem cslódunk A Chloodont minősege mindig ugyn7 C h l o o d o n t f o g p s z t Mgy készítmény. A Mgy É'et Pátjánk válsztmányi ülé e. Hétíőn ttott MÉP komáomi ssevezete válsztmányi ülését pát hivtlos helj'iségében, melyen t.iu»>k mg) számbn /ettek észt D Póny \ldá, ;» pát váosi elnöke, meleg szvkkl nyitott meg z Ölést, szeencsés, boldog je\et kí\nt. mjd fölkéte Kiály iózse! oszággyűlési képviselőt, hogj tájék )zi;»ss.i hllgtóságot w kel- és külpolitiki hely - zetöl. Kiály i('»zst < tőle nu^s/okott lendületes beszé llien észletes és megkpó képel festett mi helyzetől, hngsúlyozván, hogy soh nem volt ngyobb szükség mgyság összettásá, mini most nehéz háboús viszonyok között Zjos éljenzéssel és tpssl jutlmzt hllgtóság.» s/ép beszédei Mjd Somogyi István, tnügyi tnács meleg szvkkl ismetette Kiál) Józsei oszágg} íilési képviselő, \i'éz Ng) Nándo f(")is[>.'in )át vámegyei elnöke, d Póny Aldá, i pát vni elnöke. Fehéváv Gyul \ áimegj ei titká önzetlen, fá iáhttln munkásságál mgyság édekéhen és pát nevében hálás köszönetei mondott ezét.íz önzetlen munkásságét. Mjd Fehéváj Gyul központi titká fölolvst komáomi pátiodábn végzett munkáltok számdti! z elmúlt évhen. miko i^.izáu embefeletti munkái végeztek. A főbb dtokt itt közöljük: Belépettek szám Iái Kilépettek szám IN ikttott Dgydb szám 85. Megfott kévények szám 72 Évi személyes eljáás: 22. Fenti dtokból meglpíthtó, hogy./ 943-s esztendőben Ki 8 személy ügyében jál el központi \áinegj ei titkáság díjmentesen dekes z összehsonlítás mull é\i ügymenettel kpcsoltbn 942 évben belépeti t.uok szám: 853 Kilépettek szám: 7. Ikttott ügydb s/ám: 6 Kévények szám: 32 Személyes eljáás 956, vgyis z összes eljáások szám 496 Ebből kitíimk. hogy z ügymenet z 943-s esztendőben 352-vel emelkedett. W.W évben összesen Iái; gyűlés! ttottk, melyből kimgsló ánybn, 09 esetben Kiály.ló/sf espees-plébános, oszággyűlési képviselő vett eszt, míg többi! más képviselőkkel ttott és egvedül is titkál Az elintézett Qgydbok 2 százlékbn eedményesek voltk. Elveszett októbeben gúti oszágút gzdsági hkoi elöl ti szkszán eyy db meiecs nyesselyem nyg készített 4 féle kék színben hímzett s be nem fejezett teítő Megtláló jutlombn észesül ML ki. gzdsági iskol észéől. - : h á s e g e e i Komáomi átvehető lkásét enfi he j kphtó Ttán S hol ls, bekeíteti W ket7.t»e lk hns,»s/hf»n in í ifl gj ii )»)'''-I ).>. jt.' léve bekőltd/bető l^á-l éi &\\»éggel. M. ki. Edőigozgtóság. 70 Komom.! 7

6 KOMAROMI KAPOK fi olil H 944. jnuá \ I H E Ujbb tövényhníóságokbn leittk kft^ Le ű\<- -e'-',.-íi> lleni VÓdőottáM. \ földmíwlésügyi miniszte endeletet ki. melvben setéspestis ellem kötele^ védőoltást újbb 2;i lövényhlóság teft. leiée kitejesztette, éspedig- Abuj- > lis-honi, Békés. Be^?, Resztece-N ^ Bih. Bosod, Csnád-Ad-Toontál k e. Csík, (".sou-áii. Ksztegom, le.. i. nö-ktshont, Hjdú, Heves. Jász-Ngvku*. ilnok. K i ozs. Mos-Tod, Nógád, I Vvi. Pilis-Solt- Kiskun. Szbolcs, Sztitiá, S/.. lágv, Szolnok-U n»k, l dvhely, Ugocsj UmL V eszpém, és Zemplén vámegj vlmint tiudpesl s fkesíőváos,?b een. I lovhi.e/é)v<'ihel\. hss. Kecsl emé Kolozsvá, K imáom. Mosvásáhely, Mis,,.. Hng\ \ áud, Sztmánémeti, Szqj^ Székesteliévá és ^ l n^vá tönényhtáságj pgű sáoi >k EeüSetée A setéspestis dleni k&u ező v>dőoltástiál j* felhsználj dó oltónygnk 75 százléki ingyen fe. i s.i; j ik tol \ í i\\ htosik endelkezéséig Ezenkívül z ászouló &s esk iu'l',n\ sétési ltó kisbitokosok teljesen ingyenéi oltón> gol i s kpnk. K SAR o.'bedtein, >l.i 4lS2 t \/ i-ini. i!>?kof Ww? Vi-*. \ «J KM h U> Ét««M(Ì - i IÌ keülve lép^gewem, MtbOf «*-\ klplll -llki-ik IH* li L tim i- i '' «ti :i m -.'U -m. i I i!\ li.lü i n«'v!,«-n S là t.nn Pgy i--'»ii\i. *i ';."'"n.'k t I\ \ i/ hkomh i :... > B*»fg 0Ü Il.m IO. ì Mll. >/!::» l'i >ll dukl I* Iliv./ > e BllH i i\» Ht u.> " i f megüopoil s fwzemhejotoll i/ ny ini, Ki «ipnkifl mindfg kikl i. Ki w *g J léitől i- 6vtl v ngé mind MI bjtól -ími>-".i KI ; iì h ÉgJ küldőit \/, -..»! Li : Se \ lj! \/. t jó, / ''«'* *i M». I>«i h U v igj b«kl - " ' ' W«(.!'l ö I LllOS MX :,,,, n : K v K ; Hdiokkntt \,, k sebesüli bonvédek. Ajtto ságob ápádházi boldog! tgil entt vtás lklmából A komomul \ iosi Szent folváivtemplombn jnuá h», 7 é IN npjin délután szentbeszéddel kpcsoltos ájttosság lesz zm övendetes lklomból, hogy b Adog MgH kiáh leányunk szenttévtásánk ligye sikees be fejezést nyet. Jnuá tft-én, ápádházi szent Mgit ünnepén eggel ünnepi szentmise, délután pedig Te Deumml kpcsoltos ünnepi háldó litáni les2 Ki\ inulos. hogj hívek minél n-\ohh számbn jelenje nek meg z engesztelő szent kiál\icán\ tiszteletée endezendő ájttosságokon, z ifjúsác pedig, különteen leányifjúság tesuiu'tih'^ vegyen észt z ünnepségeken. DoktonávtíU. f g n á t h Mihál> báhohipus/t;ii ménesbitoki tnítót kolo vái egyetemei z állttudomány doktoává \ itták. A doktoi diplomát szezett tnító különben kitűnő pedgógus f egyelőe nem válik meg tnítói állásától. Mohit egy Ngysszony. Az újévi ünnep mitt előbb tötént lpunknál Lpzát, így csk ngyon öviden említ hettük megy hogy egyik köztiszteletben á!lö polgátásunkt, N e e s Gyögyöt, váosi bizottsági tgot, voll ékeli, mid ngyme gyei főjegyzőt súlyos cspás látogtt meg. Amint igz, Őszinte észvéttel vettük hít. jongásig szeetett hitvese, született F ü s s y Misk, boldog házsságuk IS-ik évében, 66 éves koábn övid szenvedés után viszszdt nemes lelkét Teemtőjének. Az elhunv* szeetet, z önfeláldozás, z igzi mgy sszony megtestesült mintképe voll Mgávl lehetetlen, jáni nem tudó nyósát, Ö/V Nemes Sándoné, szül. Kovács John nát, 24 éven keesztül féltő szeetettel gon dozt, ápolt. Vmiko féjhez ment Nemes Gyögyhöz, féjének sok pó kis testvée volt, ezeket, kik vgyontlnul, elhgyot tn éllek ddig, sját vgvonát áldozt zok Jelnevelésée és iskolázttásuk és szányuk bocsátott őket. A mgyod vendégszeetet mintképe volt. Házisszonyi teendői között fiziki munkától sem dt vissz Osszetetl kezekkel sose ölt, művészi kézimunkákkl és [estészettel töl tötte szbd idejét. Vlóságg tl tündésujji voltk. Otthonukt, ketjükéi z ö fádh ttln szoglm legszebben endezte el. Ketjét müketészl is túlszányló ügette vázsolt \ ketet szítő szobokt, fi guákt is mg öntötte, készítette. A m má kivesző Ngysszonyok egyik utolsó képviselője volt Ő, kit ng> észvét mellett bemettek el iz óév utolsó npján. Béke lebegjen poi lelett! Kép- és tczobokiállítá* Földiák: Ri e I Győző festőművész és II m ágy lános szobász Budpesten Muhát Mái Vléi-utc 2 szám ltti helyiségben j nuá hó IS 28- között kiállítást endez A L k á s c s e e Dél-Komáombn lévő szobát összkomfotos épi házbéű lká somt elcseélném Észk-tomáombn lévé hsonló lkássl. Cím kidóhivtlbn. i\ Tnnlnuinyút. Kposvá meg\-ei váos közeljövőben lkul át tövényhtósági jogú váossá. Ke vontkozó tövényhozási intézkedés közeljövőben megtöténik. A váos polgámestee d. K p o s v á y Gyögy kományfötnácsos, d. C s u k y Józsid lőkgvző, d. H o v á t h József p. ü. tnácsnok és d S z i y Gyul tiszti fő ügyész kíséetében folyó hó 3-án váosunk b ékezett és két npon keesztül tették intenzív tnulmány tágyává váosi intézmenyeinkéi vgy hdiözvegyet tkítónk felvesz URUl MOZI Del-Komáombn. Ugynott hdiv lenyt jegysze dőnek lklmzunk. <<>!l N.'ii»/e.\éue!:ni keiv/t >>/ág iniu-lio-.u Koányzóö legfelsőbb elhvl M h c s Kud Al jáási pái ák..; i: ik, Moh cs v Fen műszki lőlnácsosnk, N i s i thálj gzdálkodónk, kflb N é v e j Kálmán potásnk, vitéz O d ó d j István földbitokosnk, P s e n á k lven«hentesnek, R á z g h Káoly földt itok u.»k. H e v i c i k y Gyul Jáásbí óság iodkezelönek, d Ré^ k o m á o mi Indás tövényszéki ovosnk* Ruttk.«\ Gézu földbitokosnk, S e b ő k Sán do iskol-igzgtónk Lzs), Stk Isiván lüszekeeskedőnek, S t e n c z i n g e ( Mgp mgántiszti iselönek. S c h u I t e i s z Rezső nyuglmzott bnkigzgtónk [Gut. S c h «i / e K ioly nyűg. főszolgbí ónk, d S z b ó Vndo Qgyvédnek, S z b ó Kn cégvezetőnek, Szdj Ist ván post ltisztnek, Z S d o l k y Rezső állámj p Q tnácsosnk nemzetvédelmi I eesztel domán] ózt Biősági kinevezések Mgyoszág lőinéltós ú K >mánvzój C s ó k i Bél bíósági elnöki címmel feluházott dunszedihelyi ki jáásbíói dunszedhelyi jáásbíósághoz jáásbíóság elnökké, d. vi2 K i v á t s Gombos Géz győi ki tö vényszéki titkái komáomi ki Qgyésgséghez QgyésS2. d Mikes István komát>mi ki tövényszéki ljegyzőt tövény széki bíósági jegyzővé nevezte ki jelenit^i lkli.zás helyén, Him Pál komá omi betétszekesztönek pedig l\ ILz.»is/i Jellegéi dományozt. I j pénzbgyi íőtenáesos. Mg) Ü íszág tőméltó^ágű Kományzój d Pltz Enő komáomi pénzügyi tnácsosnk.i pénz ügyi főtnácsosi címei Ss jellegel domnvozt. IV.M/I l«: i Mini őszinte észvétlel étesülünk, ö /. i inn mu^ ih>l^;\i iskoli tnánő jnuá hó 7-én eggel tiosszs szenvedés után Ko máombn meghlt Pöltzl Im komáo mi állmi polgái leányiskolánk 890. ot.t nyuglomb vonulásáig tná \.>lt és «minőségben áltlános tisztelelnek és szee beinek öwndtt Igen sok komáomi hölgy nek \olt tná kik m is hálávl ás szeetettel gondolnk vissz.< jóságos, de mindte igzságos tnánőe. Tenotése jüiiá &-én délután fél I óko kesz S/t Andás temető hlotts házából. Kljegyzén. I)i F e e n c z i Sáncto eljegyezte Seybold Mátát Mosonm gyóvá 7 Qfgwkngveseny. Ogonművész í«>ldink, S c h m i d t h u e I.jos fi S R o b o n y i Ilon ogonestei tt jnuá ll-én este félhél óko budpesti Zene kdémián. Szilveszte éjswmáján mi endkívüli időkhöz mét komolysággl s egyszeűséggel búcsúzott el '/ óévtől Komáom \ vendég tök zsúfoltk voltk, színház és mozik lett házk elöli pegették le elődásikt. Szólt * i;«v /'üj/'u «t.'l, fogyott b it S itt i>>, ott pezsgő is dunt néh A égi, kedves szilvesztei sosolás >k elmdtk, nem visítotl kismlc s hiányzott tánc. h endőség közegei sűűn látogtták szókozóhelyeket, ilyenko fitlság hni sn követáte táncot, de t*z csk téf volt s méginkább emelte hngultot Komáom 6I éezte mgát z ötödik há boús Szilveszteen, multott, de egy pillmt sem feledkeett meg ól, hogy niikwji víselkedésel t.itozik komoly idóoek. f.s jegyezzük meg thin sose kíván tk boldog Újéveti komáomik egvmlv ií őszintébben, mint most, 943 Szilvesz te éjtszkján... DiAkleányok Diákotthonokét. Aj 4 Leájiygimnizium növendékei példás buztpiominí 320 P él M fillét gyűjtöttek í) kákotthon-mozg o m. KJ Ökölvívás. \ komáomi leventék ököl vívó cspt, jnuá 9-én, vsánp d. e, in óu kezdettel mékőzik győi leven ték csptávl Előeláthtón páosítás i kővetkező lesz: Bos Gléz, Toontáli Báth, Gge Rózs, Búcsúházy Hováth, Gíáze Bölcsket, Csonk Svecz, Boly liiius/. Vtncze Mteovic, Tkács Viski. Bemuttóképpen pedig Övái Ngsf pá fogj összeméni z eejét. Reméljük, hogy jneközes szép s])oiot fog hozni és hí nevet, mint má nnviszo komáomi ök lözök nevée. Színes filmbemuttó Kultúplotá bn. Mint étesülünk, Jóki Egyesület jnuá 'Jii-án szines filmvetítést endez Kultúplot ngytemében* Itt még nem látott gyönvöíi színes képek keülnek lvemuttás Edély legszebb észeiől Gyilkos tó. Békás szoos. Klotszeg stb. A en dezőségnek sikeült z oszágos viszonylt bn is legelsők közé ttozó fényképezőmüvé&zek e \ikét: Illle Figyes h. igz gtói megnyeni, hogy legszebb film jei! Komáombn is mutss be. A színes filmbemuttó elé ngy vákozássl tekin tünk, met jól emlékszünk 2 év előtti bemuttó, mely óiási siket tott. Reméljük, most is fgy lesz A észleteket legközelebb ismetetjük. Ménök kulonbejátu s/i'p bútoozott» y ües s z o b á t kees Lkbét kívánt féléve vgy egyéve előe fizet. Ajánltokt Állmpítészeti hiv* tnlb ké. Telefon ^8. 9 Felobbnt lámp. Súlyos szeeni sétlens^s tötént Kmocsán. Sooky I).nesné 'M éves kmocsi sszony z égö lámpáb petóleumot öntött, miközben. lámp fölobbnt. \z sszonv uháj meg gyulldt és súlyos égési sebeket szenvedett. \/ újvái kóházb vitték. Híek tengeentúli mgyokól. Ih című ovtj vn i Fiss Újság budpesti npilpnk. Ebben ovtbn olvssuk következőket: Kozm Feenc, ki ko máommegyei Tákánv községből vándolt ki Ameikáb, csládjávl Gánité Cityben él, hol Commonwelth Steel Coonk megbecsüli lklmzottj. Felesége he vesmegyei Dekt községen született Lőincz Mái, Lőincz József leány. Négy gye mekük vn; Ann, Gyögy, Feenc, Elemé. Leközöltük] hít, háth vnnk még Koz i m Feencéknek Tákánv községben oko nik, hozzáttozóik, kik szívesen hllnk ólnk. Yillmoshegeszt> tnfolym vidékiek Mmán*. A Mgy Műszki Szövetség két hetes Yillmoshegesztő tnfolymot endez vidéki hllgtóság számá. A tnfolym tájékozttóját megküldi Szövetség okttó műhelye, Bpest, VI., Liszt Feenoté. 300 pgő pénzbüntetést kpott Ngy Ezmus gúlái lkos, met szállítási enge dély nélkül 482 kg mozsolt tengeit liozot be Ivoc^iján Komáomb zzl szándék kl, hogy eldj. Kondé Ime gúti lkos Ugynilyen büntetésben észesült, met fél setést szállított be váosb. Elfogjk vgy veszedelme* tolvjt Titi Gábo 20 éves edélyi cigány személyében, ki házlás közben z egyik dunpti hálz lkásából uhnemüeket lopott el. Azót z ügyészség fogházábn váj büntetését. A m. ki. endőség komáomi kpi tányságához libát szolgáltttk be. Igzoll tuljdonos endőkpitányságnál z átvé telét jelentkezzék. /~<v~~ Tilos (j*kmónyozási célok tápét tékkel nem bíó őleményeket foglomig hozni. A földmívelésügyi mini^/tei- i letett dott ki, melvben szbályozz*] áptkmányliszt) z ápkop, z fe phéj, bosótkmányliszt, z ápkopt, z áphéj, bosótkmányliszt, I kop.i^ bosóhéj, eh >kkops& hjdibako <, kölestkmányliszt és izs ináiiyliszt minőségét és loglmát. vlmid ciokhéj, hjdinhél köleshéj izshéj foglombhoztlát. A endelet tiltj zt, hogy tkmányozási célok tápéték kel nem bíó őleményt, pl. ciokhéjm, hjdinhéjt hozznk foglomb, vgy ezt kei más, tkmányozás szempontjából é tékes őleménnyel kevejék és így ennek tápétékét is leontsák, továbbá,. k* vésbbé étékes őleményt, z öleméüjfl meg nem illető néven, pl. ápkopát tkmányliszt néven, vngy áphéjt ipkop néven stb. hozznk foglomb d/ Ciyemckszeető. jól főző mindenes l e á n y v g y sszony kis házttásb Budpeste keestetik. Cím kidóhivtlbn. l ü Az új esztendő kilátásiól f vezetöcikket Mgy Föld legújbb szám A mgv llu képes hetilpj 2 old tejedelemben jelenik meg í s észletese tájékozttj gzdákt minden őket édekli fontos ügyől. Étékes szkcikkeket kőzöi gzdsági üzemányokól, szvskewj temesztésének jelentőségéől mészszgjöw tljokon és méhész téli teendőiől. Enk kes képekben számol!>< székely gz dák csllóközi tnulmány átjáói, gwjni ezüstklászos gzdák álltbemubtójíiól 6s z ny- é.s ezüstklászos g*z<i^ elét eedményeiől. Elbeszéléseket, vesd egénjt, kisgzdák cikkeit. endeletew piei és vásái ákt és sok mis. fedék* eikket es képet tlálunk benne. Kphlö z újságáusoknál és z IBUSZ-pviw nokbn. Egyes szám á 2 fillé. Mutt ványszámot küld :i Mgy Föld kidó hivtl: Budpest Vll.V Ezsébet-W ' - t'j téglgyá. Tuv Feenc téj^gyto 2ő éve ingtln béletet két Ttától gyá építésée. 25 év múlv modent beendezett téglgyá község tuljdon b menne át. A község képvim'lőtestülett elvben má hozzájáult kéelem teljesíté séhez. Középgzdság 943. évi z á s z á m d á s á n k é s mé l e g é n e k e l k é s z í t é s é e szk e m b e j á n l t á t kéjük Szövetkezet" jeligé* kidóhivtlb* Betöés. Ttbányán ismeetlen tettö behtolt Agli Kálmán Segédlelkész lkásá* míg z sétálni ment. A tolvj min** fehéneműjét ellopt. A csendőség # indított nyomozást. Légiidó Komáombn. Szedán. ^ nuá 5-én est 9 ó 0 pecko megtf** k légvédelmi sziénák. A isztás <*J mintegy 0 pecig ttott. Pénleken, j * g 7-én ismét isztás volt Komáombn: o előtt 0.52 óától.50 óáig. A váos J ko&ság mindkét isztás ltt legyein^ ten viselkedett, váos fölé epülők mm Jötted

7 I jnuá s tett* Ku.e Il \ 'lo.«itvi y endeletet do«-ni kotefegg ;:. htóság teű. M)iui-l, iul iesztece-n szód i!' (Tontál k J Ke.,ö- : : Nógád, i V*st«>. S/tmá. Szí- i N Sn* ^\ ss, kei skemé! -\.uséhei\. \J is. émeti, Szeged, tövényhtósági léspestk,/. fejh;iszii;:l;mh il ingyen U>endelkezésée, 6 és csk néhám teljesen ingyeneá í vgy vegyél Lz RUImb. eny t je*^ s/e-!0 wúsi í! ik f ípé 3 ekei (oglomkn. miniszte endei szbályozz «pkop, z áiszt, z ápkop,! tkszt,. t»->ókkop;«, h din- és Í ízsi kff-glmát, vliiiütt kolesh j és.i I V endete! tiltjü v...lók tápétékt pl. einkhéjt. I i >mb. % gy eze- Otti Ibol é-. k és tyq ennek >..ibbá.! KlgJ ket, z őleményt. ápkopát áp* Q áp ihéj kl ipfoglomb indenes sszony ste keestetik. itlbn. űó! í ve/etöleg&jbb szám, i 2 oldli eg és észletesen nden eket édekb zkeikkeket közöl szvsketf n szszegén] i lei ndöiől F.n.ltszékely gz- V útjáól, gibo- tltbemuttój*- széleseket, veset, keit. endeletek**, sok más, :T<n-keS l benne. Kphtó IBI SZ-pvi», 2\ fillé Mutty Föld kidj Ezsébet-tt ' Feenc té^no*** két Ttától tógllulv modenül k. tuljdoniképviselőtestülete kéelem tetjesíté évi k és méésée szkiát kéjük t" jeligée (tálb. n ismeetlen t«tle *. Uelkesz lk* 9 ** \ tolvj müid«* csendőség nhu. Sed^UJ A i»** Pénteken, í**? Komáombn: u óái* A váo>» föle *ü*** ltu I ímii 8 SZEBB JÖVŐT! KOMAROMI LAPOK Sokt hllottunk má V Á R M E G Y E I É L E T ól, hogy mi ifjúság egj új lemiségel hidet, (f k táid om lelkébe i> í vin ii H;> SÍ vi Község Szövetkezel Állottenyósziés Közgzdság tág ossz z élet. kevés pénz. kevés,i föld, de főkép kevés 52 Telel \/t e/ik n/ embeek, hogy vlmi n m R é s z l e t e k z l i s p á n j e l e n t é s é b ő l te tudják, hogy mi. ét vlmi hiányzik (Folyttás v A/ é elükből \ templomok mvs.k. z V községi és válllti tűzoltóságok, vlmin! /ok felszeelésée é> kiképzésée embeek szegények, elégedetlenek: vmi hiányzik, vlmi nincsen itt jól. kellő létszámú képzett liszttel es ltisztlel endelkezik H leendő tiszlik, ltisztek válllok édekképi iseleti testületetvei kő béke éveiben is ngj szükség vn, mei EHávolodott /, embeiség»i/ Istentől, <-s lisztesek tnfolym vló küldéséi te zös egyetétésben I943 decembe 27-től tíiz pusztításink csk 82 előbbcjli felkémültség biztomfs\l tujnk gátl \ et méi s/.tini községei köt 'le/em elfodult nemzettől és megfeledkezett népől, Nem tudnk /, embc szám ltt ^ndevti i'i? «> : intézem, vgyis szükség.mt e\i mácius 3-ig tejedő időe újbb megállpodási létesített D IM3 ni illetve tűzká mévét csökkenteni tnfolym hllgtói kiküldéséne, Öömmel ívk. vgy legláb is kevesen áismeni Ív/el kpcsoltbn < ÜTI komáomi Most hogy n hcteek.» háboúibn á ló e'enthelem, hog> cen elhtáozásomnk önmgukbn z öntudtos movsáfi keületi pénztá ielhh \.\ \/ édekelt mun hátsó oszágészeke is kitejednek lüz mis megvn z ^edménye, ugynis.* kdókt, bog].^ decembe 27-től mivoltá Egyesek zt hiszik, h z oltói intézmény fejlesztésée okkl ngyobb felkészültséggel kell háboús tüz folyó é\i szeptemb es októbe hönpok- fogllkoztt»tt munki áhlóikt munkviszonyuk időközben ká megszűnt, vg) <-! od áilitott ökel z embetásik ii megendezett székesfehévái tis/ii és vezetésée, nékik mindenki esik lá- sem. megállpodás számá vló ni veszedelmek ellen felkészülni Hogj ezen omái»:ni ltiszti tnfolymokon 3 tiszti öli és Ti ltisztjeiöli nyei ^ további pontos megjelölésével ái ssegéd, kubikos, vtkozássl es lklmzttási minőségűk.ttl ttozki Nékik elég i illem- feldtnk vámegyénk személyi tekint -tben megfelelhessen, m égebben ki munkáltok Rejleszthetése céljából szk npszámos stb >'* np ltt, áltozást \- dásból nnyi. hog> oeuzvégéől odbókjék Mit kl 6s sjnos, IH» dott tűzendésze endelkezések figyelembevételével m^állpflott minden kis es ke! h» szinte emelése céljából felhívtm kell. met npibéosztályozásuk.</ lkl lentő lppl jelent^ék át. Jvdlmzásukt szeű kiképzést \z nygi felkészültség \í\\ vllnunk, sokn vnnk ezekéből mgyokból ok /ok. kik nen ngyközség tűzomó tiszti, ltiszti, tisztesi község elöljáóságit, hogy z nygi mzttási min< ség Szeint töténik változási jelentő lpon feltüntetni nem eszik és/e. hogj z új mgy élet és!e^<n\sé^i létszámát. Mivel ezen lét felkészültség biztosítását tűzendész h D. HORVÁTH k tövénye lelépi mgáól mmá hfi- szám bettás z eddigi ónként jelentkezés fomájábn nem volt végehjthtó, tésűk ÓSS eá Ittsánál ttsák szem előtt. felügyelő s, ktnesj lpján, költségve ügyvezető.4 i ég koszkái Ezél tlálunk nehezen egymás, mgyok Ezél vn elendeltem köteles tűzoltói intézmén* \ hál íós viszonyok okozt IfízA^eszéh v/üks<*l T. hogy z ifjúság széni Ün is pontos lesz. h endiileiéx.! vigye előe sí új szellem felállítását, oly községekben, hol önkéntes i -u 'ib tűzoltói felkészültségei kíván, Honvéd, vgy Levente oát veszi zászlját. Mgs ttott áklyávl, tűzoltósággl kellő felkészültség nem i e \ fel készülh*é# megvlósítását kösse- Besee&heto minden kees 0 szkusletbeii mgy kunyhób. \ tény világánál éhető el Az önkéntes, kötelestüzoltóságok tiszti es ltiszt) kiképzése ezídeig L<!N nygi helyzete nem bíj el. lépések Viszonteld k észén kii ióii^os ^yedásítn ádöbbenünk, hoiy minden ostob ú munkás é> pszt je lén túl őnkénl jelentkezés lpján tötént, zon töténtek z iánybn, hog> felkészülte M'L: á lmi támogtássl vlósuljon meg. Báthoy " > - > Debecen. e etl első olvnn t-s <gyf íná m - bn mivel m említeti felállítndó v \- Itt N ie/i\ Tüll v k I Koli('d«ti Mezőgzdsági Kmt líyok v igyunk és mini ilyenek, embeek: éző, szenvedő, hcoló mgy zése csk íig> biztosíthtó h ispi S I 94 j\obb tüzi»lti'» legénység szkszeű kikép lispán köz í'iin'iivii embeek \ ni.i jelzők milyensé {?^ lemin tó linm n kö z eségteljesftés mé ék, Jelentkezés növónyntmesílő \; in;.\;«'-i lljpnztáii. \ Mdá községhez ttozó l jpusztán kedves és étékes népművelési est \o!t kácson} á pzd hágókhoz. s7x k gődtnónyes iposokt lklmzó n Mgysál eősség? z, mi m g- szkllisztképző tnfolym knlónbözlel \ lövészáokbn ébedt so i npján. Boos Géz állmi tnító, népművelési gondnok en lezésélien Ppvái á nemzetiünk ngj tnulság. Éez- \ töldmfvelésqgyi miiüsztei «nővén>*ne \ Kislföldi Mezőgzdsági Km \* I mesíi/; gzdságok és kíséleti intézménye hívj működési teületén fekvő szegődmén\es iposokt lklmzó gzdsági>kt, Eleméné Hiszekegy -.*t Cseh Vilmos gzd szvlt zéssel, után Boos Géz /uk zi is. bog} vn Vlki, ki iá* vlmint övén>enielési szkszóig hit nyitj sosunkt, \/ új szellem számunk mélyebb vállá ossá^o!, komo gett iu»\ eip. nemesítő szkltisztképző tn :é^zéi«* szükséges szkltisztek képzése vé hogj jnuá hő ~>- í u jelentsék be./ lábbi állmi tnító ttott elődást népművelés dtokt b» ól \z tíjpttszti fiái és leányok lybb mgyságot, ngxobb l ecsülelolym ttását endelte vl A tnfolym \ ^dság teülete észletezve ^/ántó. ( Iták ( ládon\ I» \ bo chnű népszimnüvél \ szeeplők Ku Andás, lv> l*.)tl -\\ jámát 20MI kezdődik és iovei ét, feg 'lő, edő, stb.. <t és Kisztusi s ociá is kiályságbn be hó 3d»ig li \ hllgtók 2 hvi elmí 2 \ háom évnél idősebb lovk szám vcsicz \nnus. Mtkle Bözsi. Cse Vilmos, wiő élni tudási jelenti Leventék! \ leb Slosonmg> \&s i 8 hvi gyk tvh i» ö \ lovk és ökök áltl vonttót! sze Zpletáj Uík. Bélik Miklós. Czibo sját kőiünkten legyünk meg mindent nem/ minden é.ejéhez - Htvn kiképzésben észesülnek, vizsgát keek szám Indá Bélik Gyul, Mikh fózseí. Dibnsz lesznek és bizonyítványt kpnk \ tnfo í Vsútállomástól vló távolság Ezsébet, Molná Gizell, Kovcsicz Boldizsá, Zsigó Kálmán, Veclite Máton. M Km (elvehetök ny- és ezüstklászos, á Hám és miben iposokt lklmz éő ngj mgy!est\é ÍM'^ eőmoziils.d- Ezt pne 0 j s/.ínmnk 30 évnél fitlbb, keesztény egí >zséges. vlmint mezőgzdsági szkiskolát ( 3 H, gzdság. dász Dezső és Mdász Bél, kifogástlnul játszottk \ felvonások között Blsko- Fenti dtok Kmánk zét vn iá új szellem kisztusibb embeiséget lehetőleg löldmíves csládból számzógz szüksége met jövőben.«ptkóvs és Ende mgy nótákt énekelt cigányzene kíséettel Szűnni nem kó tps j«' os ki lk linizu gzdságok is/ée dák. kik kton: kötelezettségüknek mái keéksínvs jegyekel szegődményes ip [lncsolé t&^énye. I hocte ton eleget tettek A/ok. kik má! >\«n\fu-nie hosih á!t hll mgy pák fiúk nvitvmdl tekintete minkéi néz, hogy felvétetnél előnyben észesütnek \ hllg ekó eímfl melodámái dt elő.cg> esen egyelőtfg Ü Km csk zokt zdsá tlm/t.i BOIXIS Ul es KovCSlCZ \llü'i lil.i- HU* 'o.;;,/ I \ igi kmm fogj kiosztni síto üzemben működtek, ig> működnek, n L;\ tne kettőséi Cseh Vilmos Tombitás \/ idevontkozó endeletek ételmében éljük-e z új szellemei, mely z S tók Mosonmgyóváott hvi 200 pengő MII és szépen szi dl mé- Dibusz Ezsébet gokt látj el v isjeggyel, melyek állndó h álkból s/ü e'eit meg. Ili n m él ösztöndíjt kpnk, melynek ellenében él \. \ műso Boos Gézt\ áll tnító záószvivl éi véget Ufpuszt. hol ossz em üzen köülményi fenti dtok beküldé jellegű ko!-.\( ttciós iposoki ttnk kezesükől z mt..; segítségével tngtil közöttünk z új se'len kko B >' kötelesek gondoskoilni \ htvni ttózko lékű cseh megszállás lti mg> i szól se seko községi elöljáósággl kell ig^lt;itm vlmin! zt is, hog\ z iposok s.ik hő il.'olt mgy demedi t.- dásuk ;»!;dt teljes eh'itást és!i..\i M) pengői igen lehetett hll.mi. most tng^ hitvllástól, mgy szótól ^mgy dltól veft h.m blesetbiztosítás be vnnk felentve ktntete lidécíénnyé változik, mely u L kpnk. A mgáu-növényuemesiui gzdsá <i«./ mjd mindenfelé SúiéstK* k gh gok kiküldött ltisztjül ellátás btzo gos Miidofi v eltűnt és! ji is/i.-i leit \/ v gzdái i^ok. melyek ket.hij,i\f»s összeg téítési ttoznk fizetni. sfh buktál \ n enn\iun.k m kii Kövénytemeléíii Hivtlnk A f*- külsőleg és lélekbe:) is <*. tok! jnuá I3~ig nem jelentik be..</ 944 éi első negyet lében vsji^ye igény! nem Z I. ifjín í vétel iánti sjátkezűtek ít kéelmekét»z Kományendeké felent tnv% z IS44. tthtnk illetékes vámegyei n kii gzdsági fel AVK V II iánydó f^sd^ági munkbé kől. y Qgyelöséghe/ keil lesüldent ^ ' fvételi N IMN.Í'.IIOS i.:f» keddi számábn megjek I ki p! mékhez következő nkmányok csl k mánj en U el ételmében hi\ l lo n Asullíenisz lidók születési ngyszülőkig bezáó] ii egállpított mezőgzdsági mutikbéek öszönetn ilvníls. nős páll izónál felesége és iblon éfl vsánp ;«KFi (:» -. k szüli i K évben változtlnok mdnk \/ Ihi ás N/iN\l,ondók köszönetei legtitóbb töi 'n! szbályozásko ite i yesölet endezésében bonyolítottk e.s \on; tko/('>í.«j i^. házssági, illetőségi e mindzoknk, kik felejthetetlen féfem. kölest, iskolát,»>\ ktoni szolgáltol iigj '.»is munkbéekéi áttnláiíosii felemelték es z igj ki.il.ikítoli á- és ÜIIIII- illeti e desp ínk.: máomi FC vándodíjáét Vlm ' igzoló bizonyítván^ övid életjz és eg>*^h \ iium SE, E TO Győ, Pápi SF szolgálti bizonyítván) ú \ kéelmek be k lészinvontt komám ttmi kf \n\i\ Fks János KFC csptj! közötti döntfi ^^^s, l^, küldé iu'k htái l v» 3 dee< mbe 3. \ komán) jtét dt ki (. ndeletel m temetésen megjelentek, vtlá kokeon'tt vug\ viágot ti«*f vc/.t«k é ése-.!e^ entcotthonbn \ tnfolymol elvégző hllgtók le^kivá most, hog> :«/ i ' w dó munkbéendelke/i'si mindenki idejélien megtudhssál \«tökkel iél%flége bántunkt eny«szombkhi Győött z ETO és Pápi SI lóhbji.dl tini Puooigáitl - I lietnek vesenyezte, melyből 0:0 pot^t és22:3, í<4\ -,\ jövő éve szóló munkszeződéseket híteni igyekexti k. tehát háom nvel jobb settnnyl f*&pn má nosi kdály l Itimi megköthessék K ön köszönjük meg ki, tövényszék tiv/ii- <> ltiszti kánk lutoft dőíitőbe Kietniök is kell z édekelteknek.» szeződések megkötésével, met Umásfüzitőn KI < vesenyzői játszol leszeződés k és 3.7 ánybn vw«ségei szenvedtek «Beeznyvl m«eősített Vetiumtől Igj leh'n vsánp dntőn Vcuttm és Páp«keüli össze A/ egész vesen? végig szép küzdelmet hozott, á g>*őztes / ul teó átsz máig bizonytln von Végig Pn vezetett, de z lniásfüzitőieknek sikeüli kiegyenlileniök \ \ es m} to:to HÍI>! és nyi nem hozott döntést \ sosolás» \ <.imi csptánk kedvezett és lfi> 8 lett / étékes díj első védője \ veseny- * vlmennyien kptk etet Nyilítc I-./ öttel éi nem villái lelelfto- - m szeketztőcég. lem kidóhivtl II I ott kijelentem, ho&i feleségem Vo konj Antlné szül Fekete Ezsélx t Ezt bet-szigeti lkos vásálásiét és dósságiét semmiféle felelősséget uein ^ álllok Vobonv \ntl. \ lévi községi!»'"»i't víshí»l 92 óás hc hónpos nőisz ibó mestei képzvi lm lolymot endem Léván községi nőipi kofábn A tnfolym jelentkezhetnek z oszág hán.eb tőipiskolájál elvé. etl Rö vendékei, kik segédlevél bitokábn vnnk, tnfolym Jelentkezhetnek és el \ égezhetik és nőiszbó mesten izsgát lehel lu-k /ok is. kik szkmábn mini segí elek 2 hónpot igi^ottn eltöltöttek H /; \el»b felvilágosítást z iskol igzgtóság;] n\njt (.íme I.f e községi nőipiskoi 'i'nulniányi í«egély. Tt község Víz keiet> János eg^'ett* li hllgtónk tnuímán) segí l\ I ^zvzott nieg lllfl P Hl htáidejét most koább, előeláthtó! ig febuá bó tejedő időe Fogják mei: shii Innk mezőgzdászi munkásnk. iiiiinkh'-lv'!. ki.nldii: inezőgzdsági munká (Miként le nem szeződik, hivtlosn fogják kijelölni \/ ilyen munkás tehát teljesen elesik ttól, hogj mg vá^ iss/ np'^. hol kíván. jövő nmiikidény- I n (lolgozni ne-'. mistiká vló hlós.,i és ktoni kiendeléseknek komány jövől>en még Fokozottbb métékben kivn én «n\ t szeezni Rádió jvítások, villnyszeelések, sláge lp.mp.70lf n f f ^ C i T T M ü műszki sznküzltében. KOMÁROM I. * D U V i 3 l I V Al^Ll Szinnyei Jótscf-n:cn 8 Vácsh7-u J - Telefon 36. (oszágos I ásdlombiztosttó Intézd K.i Keületi Pénztá Kotná m Deák Feenc-ute 3 6/944 Tá$:>: Épttö és ácsipbn fogllkozttott munkválllók egységes npibésztályozásá vontkozó újá w< állpodás HIRDETMÉNY. AJ Oszágos Tásdk>mbiz isltő Intézet z egész oszág teületén / építő*, ács mélyépítő-, tetőfedő, kályhás-, kútcsináló vízmüépftő-, íl-. pdlóbukoló-, kőfgó kő- mukőipbnfogllkozttott \áltj/ú ke nesétű munkválllók egységes nptbéssh lyozás tágyábn munkdók és munk s/i es észvétéi és» i énekk megjelenését. Komái om, : i. jnuá 5«czv. Foks Jánosné és gyemekei. Köszöneinyilvciiílos. Mindoknk, kik felejthetetlen j" Slmon Zsigmondné " 7 ; Gomvölgyi Ién temetésén megjelentek, vt á koszoút vágj viágot helyeztek és mélységes bántomt más módoo is enyhíteni igyekeztek ezúton mondok hálás koszi metet Komáom, 94'». jn, 0. Slmon Zsigmond.

8 I i t i t t KD 5 8 oldl 227 i ám komom tbi Ub ki lé tlóhivtl;) Plllddó, házdó, ** ke* «do. vffl.dk k«t dóját fizető komáomi lkos hdiokkntk, hdiözvegyek, hdiávák, vlmin! tűzhcosok, l\ C K tfizkeczteieki állmi pótidókedvezménye V I l H I * i > fcutfcon «Komáom i f * teülel D kiko mindzon hdiokkntj hdiözvegy, h-,h.,\ idózókt, kik z állmi pótkedvezmenyben ézcsttti óhjánk 6 eziányá bejelentésükéi még nem lettek meg, hegj.i i i.uknkbn h'-vfi hdigondozási igz wváin Uf,, ii > i in ki Közp liléimén; Hivt il legu lobbi ózsszínű csekkelvényét, Biti tűzhcosok ás tfizkeesztesek z eedeti igzolásukt ás &s ól készített máollol váosi dóhivtlhoz személyesen szolgáltssák be IM4. évi fnnál hé MAI,,,, tf hó MMg d át. s lí-%. \ hii tl másoltot díjmentesen hitelesiti és z eedeti i \n% i zonnl i tsszdj. \z olyn dózóknk, kiknek löbfe községben (váosbn vii dóelőíás, váosi dóhivtlhoz eedeti okmányánk nynyj másoltét köteles beszolgálttni, hánj községben váosbn i kedvezmény* igsny- «óhjtj venni Mgánszolgálti viszonybn álló lklmzottk z dókedvezmény évényesítése végett z igzolvánvnk.» váosi dóhivtl áltl díj- és illetékmentes hitelesíteti másoltát tto/nk átdni.» munkdónk- k munkdó köteles / lklmzottk illettnényjegyzékén jegyzet hsábjábn kedvezményben észesülő lklmzottk nézte, leitüntetni, z igzolványt kiállító htóságot és zt, hogy.»/ igkiivány másoltát.i % dóhivtl miko, mely szám lt! tóielesflette \ki i igi»lványl z dókivetés megtö tente után muttj be, nnk z dókedwzménve z igén) jogosultság ifflflolásál követő évtől kezdve vn igénye. \/,.'. z dózók, kik 943 évben lenti kedvezményben má észesültek, újbb bejelentési nem kell tenniök. Komáom. 94 jnuá hó 3-án l>. BÉLTEKY (i\ l LA sk 2 v. tnáesnok HIRDETMÉNY. \/ lulíott Pénzintézeti Központ közli, hogj Légióbnk Részvénytásság /- elfl t (. i h zkn ák I»égtó Bnki i Kész> nytásság \olt pági és Szlovák Altté o Hitelbnk Részvénytásság volt pozsonyi bej cég felvidéki és kápátlji teületeken működött fiókjink űzletáüomány&l Febőmgyoszágj Hitelbnk Részvénytásság k issi cég ezidöszeint Egyesflít f elsőmg) oszági Hiteibnk és Kss ii Tkékpénztá Részi < ytái sság vette ál \/ átvétele vontkozó megállpodás ételmében Légióbnk Részvénytásság és Szlovák Utlános Hitetbnk Részvénytásság I elföldi szbd vgyoni ásóknk i követeléseknek biztosításá szol* gál, mel5 Légióbnk Részvénytásság il e 8.«Szlovák Altlános Hi elbnk Részfény tá ság lőintéze.ével vjq I n földi liók- ivl szemben z 938. é\i nowmhe hó in npján.i visszcstolt felvidéki teületen lkó t vgy állndón ttózkodót! temészete személy, illetve oö telephellyel bít ogi személy vgy cég jvá 938 évi novembe hó li npj előtt, z 939 é\i mácius hó 8. npján vissztéi kápátlji teületen lkott vgj állndón ttózkodott temészetesszemély, illetve >tt lelep- I. tlvel hít joji szeméi} vgy cég jvá pedig 939 évi mácius hó 9. npj előtt báet) jog< ímen keletkeztek. \ Légióbnk R. T., illetve.«szlovák Áltlános Hitelbnk \{. T. jogutódjánk I(ömisi li.m Shische Bnk pági bej téff nek megbízásából Pénzintézeti hü/pont ezennel felhívj z édekelt hitelezőket, bog] ;»/ előző bekezdésben megjelölt követeléseiké i l ( jelentő nevének cégének és lkásánk telepének), ágyszintén követelés jogéin *nek és tökeösszegének elődás mellett Pénzintézeti Központnál Dudpest, \. Szl dság-té á 6 jelen hidetménynek.«budpesti Közlönyben tötént közzétételétől számított.'»t> np ltt íásbn jelentsék hi* és megfelelő módon igzolják.me mennyiben «/i elmulsztnk, ;«Pénzint'/ü Központ nevezett két külföldi cég belföldi szbd vgyonánk külfölde kivitele ellen he nem jelentett vgj kellően nem igzolt követelés szempontjából kifő 4st tenni nem fog \ Pénzintézeti Központ fennttj mg uk.-/t.i jog h szbd megítélése bpján bíálj el, % tj»n bejelenteti követelés tedezéi e z említett két külföldi cég bellöldi s/hd vgyonából kell-e és oiiiyen ö szeget visszttni Idevontkozó meijállpt í ;n l k ip< soltbn hitelezők Pénzintézeti Központtl szemben semmiléte jog kkt nem évényesíthetnek. 5 Pl ÍÍ; INTI ZETl KÖZPONT. A Wid t'jsá^ ktolikus mfotig bátohiuin lpi, ez évb«üli íenálisáiidk 25 éves jubileumát Központi Sjtóválilt keetében Htáozott keeszténv szelleme nem új keietü Pitseo á elő KOMUtOMI LAPOK VWA USATI HISDE K m m llij szb ki vá közeti zkián) á ipostnoneisk ílájánk felügyelőbizottság pályáztot hinlet kományhtósági jóváhgjástól feltételezetten szeveset! főhivtású jztnítói állás Pályázhtnk középiskoli, polgái iskoli jztnáok, ménökök, oki ipművészek, tes»- ipiskolál vezetlek és oki. tnítók. Ipostnoncísk» i továbbképző szkjzi tnf> l\;un tnítóknál élőnyl jelent Kötelező heti tnítási ószám buszonnégy Az állásszevezés kományhtósági jóváhgyássl, válsztás pedig vllás- és közokttásügyi miniszte jóváhgyásávl válik jogeőssé \ i áll bt válsztás után zonn il el kell V tgllni. \/ eddigi közszolgál! beszámítás! oye. Kezdő pályázó szolgáltát, mini helyettes kezdi el logeősen megválsztoö főhivtású tnító../ állás elfogllásánk npj tói számítv ugynolyn iiíetménvek és elő lépes illeti, mint vele zonos képzettségű i s ké I ésfl állmi tneőt \ meg\áh sztott tneő köteles z iskol ügykezelésében segíteni, mgát továbbképezni és hivtlos felszólítás z ipostnonefkoli tnítói tnfolymokt elvégezni, \ tnonciskol jelenleg működő tneői páh izóknk tekintetnek Kévényhez cstolni kell: születési nykönyvi kivontot, d >tt esetben házssági hi/on\ ítváni t. képesítést igzoló >ku'\ elei ktoni v ÜL : ál»i >t igzoló itokt, eddigi működést igzoló bizonyítványt, életlef&i \ közszolgáltbn nem álló pályázóknk még cstolni kell: újkeletü htósági ovosi és ekölcsi bizcmyftványt, iiletős^íi vgj állmpolgásági bizonyítványt végül nem zsidó mivoltol igzoló okmányt, v^y ennek ig t/ol.'isát ngyszülőkig bezáólg m kön\ \ i kivontokkl. 2 pengős bélyeggel ellátott kévénybe! z iskol telügyelőbizouságához címezve.t/ iskol i izgtóságához kell henvnjtni 944. jnuá -> CZIBOH <.í Z\ 6 OKRRJÓZSEF telüm. biz, elnöke I igzgtó, Az Oj Nemzedék eleven keeszténv n- n^n'n. «25 év* fennálló Központi Rttó válilí d»ni npilpj, keesztén T énv! előhcos, isen á eto Epületvslások, vsbútook, 2 Komáom thi s /- i i» k» v*os dóhivtl szám TOgy: Házdó kedvezmény Uitbgyeme kes csládokbn bébedó^ lkások ntán HIRDETMÉNY. \ m ki pénzügyminiszte \II sz. endelete lpján döcedvezményben észesülnek /ok há/hiiokosok. kiknek béházábn lkó csládok gyemekeinek s/.'.mo z összes lélekszámnk házttási lklmzottk figyelmen kívül hgj áf i\ l leuláhh felél tes/i ki. \ kedvezmény météke köwtkezö h gyemdiek szám z öss/es lélekszámnk 50 "--át teszi ki, házdó fel jáulékink 5 (i ->-. ) h gyemekeknek szám ;»/ összes lélekszámnk teglább 60 ^-.-át teszi ki. házdó és jáulékink 6 ^é-, végül c h gvemekek szám z összes lélekszámnk 7o ",.-át is meghldj, há/- dő és jáulékink 0 «\>-. Felhívom tehát zokt háztuljdonosokt, kik ezen ke<ivezmén\ e igényi I i;.- nk, hogj igényükei legkésőbb 944, évi jnuá IMI íl ÍÍ; íásbn jelentsék he \ kévényhez mellékelni kel! oj tl főbélők névjegyzékét, b lkásonként zoknk szemelveknek névsoát, kik állndón lkásbn lknk. ej főbélő nyiltkoztát, hogy lkásbn hány 8 évnél idősebb gyemek vn, és hogy ezek miko é\. hó np születtek. \zokt házbitokosokt, kik báházukbn lévő lkásokt kizáólg többgyemekes csládoknk dják bébe, és ezt z elhtáozásukt m ki. dóhivtlnál előzetesen nyilvánttásb vették, kivetett házdókból minden lkás után külön-külön számítv egy-egy gyemek után évenként 5 5 tyo-ostölés illeti meg, \ bejelentésekel íásbn kell megtenni, és nitt évi jnuá hő 3-ig be kell dni m ki. dóhivtlnál..minden további felvilágosítás váosi dóhivtlnál n\ éhető delelőt! 94ől 2-ig. Komáom. 944 jnuá hó 3-án. i I>. BÉLTEKY GYULA sk,\ v. tnácsnok. BHMBBI keékpáok, TELEFON 446. g y ü m ö l c s f p e m e t e z ő k, n ö v é n y v é d e l m i s z e e k, különféle házttási és gzdsági * cikkek n^vváíss7.tekon kphtók vskeeskedésben Komáom (0él. Hille-út 3. sz. Petólsum-, benzin- és olilekt. C o d t i c utógumi közetképvisel A U gmgubübb ábn vásáol hulldékgumit, elhsznált es töött gmofon'? m ezeket > c z P é t e műszki, cídió és viumossógi szküzlel Szenl Islván kiály-u. 5. {Nódo-u.J Tel. 44. Villnyszeelés! Vétel-csee-eldás! Ré?i biipduíhól ujqt csinálok, Vdszok ügyeimébe Az összes vd- es szelíd álltbőöket, f e mész* te*> fi jjel /s, kidolgozom. A *:őnyfg stb. készi- 'é»s / v Hlm. lkítok, jvítok. V A J H A Á R P A D képesített szűcsmeste KOMÁROM. NÁDOR-U- 2. CVolt pist ceg) JvítóműhelyI v 2( ; jnuá K k q ( I ' M o z g ó) Te efon:339. (TlsElipnlot) Telefoi^! S/oinhtiól szedáig, jnuá N-IÓ ] 0 vn műsoon mgy filmgyátás legújm s/xmi/áió;;!. SAB BIB6. Móicz Zsigmond ngysikeű \ (gját^l. Főszeepben: Lázá Mái. Mály Geo, lemen Ev., Gozmány Gyöngy, Szén ]\ m Ptky Miklós. Gobby Hild. Biluy 25sef. Kfséöműso: ;i legújbb I06S v \i gy, illetve legifissebb 223. sz [jp* világhtdó, Csütötök 6s péntek, jnuá hi g jj inei filmgyátás emeke./ >OROK TVZ keül szine, Fős^epben: Jen Gbin, Piee Aumon és Mdleine Rcnnd. Kiséf műso: legfissebb 223. sz UFA vilá hidó. Szombttól szedáig, jnuá lá-tíil \% f:s A VAKOK L \T\ \K keül hennttás ( T u u l Filmszínház) Komáom, Kun MikUh u.. Telel, M,4.7Q Jnuá N-tól. s/omhttól. jnuá hétfőig bezáólg hétköznp fél 6 és óko; szombt m íél I. fél ti s óko: vsánp tél 2. fél l, fél ti és télj óko; l^&zenzációsbb ng> mii vígjáték VARIETÉ CSILLAGA]. öszieeplők: Süno l/si. Bodi Bell, s A lee/kv Zit, Németh Homol. Páge AnUI Jávo Pál. Málv GeŐ, Szkács /o!(á n UFA hídó. Ünnepnp és vsánp fél 2 óko, vlmint szombton fél l ölik;)? olcsó hjelyák. Jnuá tl., 2. es l.'j-án, kedden, szedi és csütötökön mindeíjvik npon fél ti b íél X óko l>»ni!h Dienx legbájostt \ [gjá ték AZ KLEVEN ÖRDÖG. Bűbájos ngysikeíl világfílm. Mgy hu dó. Jegyelővétel hétkö/np z elődás megkezdése elölt óávl, vsi és ünnepnpon d. e. 0 2-ÍL;. vlmije hidetett elődások ltt mindenko este íél 8 óáig H Ui szob, ebédíő, hálószob, előszob beendezés és egyes más bútook, úgyszintén keni " ü ű t o c k e l d ó k Bámiko D megtekinthetők Földes ngybélőnél. Ács. A -nál festtet és tisztíttt tökéletes munkát kp! Függönyök tisztítás és ámázás I K O M Á R O M. ftáköczi Feenc-uic 2 sz KOMAKOMI LAPOK keesztény politiki hetilp. Megjelenik minden szombton. Felelős szekesztő: KALL A Y ENDRE \Y Szekesztő: BARANYÁT JÖZSEJ A kidásét fel NEHÉZ PEBEJ» Seekesztőség és kidóhivtl: KouA Szem [stvád kiáiy-út 33. Telelőn» Előfizetési díj e^ész éve 4, féléve 7, negyedéve 3.50 P- >UniO< nyomd- könyvkidó -7o\eikíP Kntáom, Szt. István kiálv-út 33 Távh.:» Felelős vezető: Metlesicb Kálmán. LXV. ci fi 944, K i f ( ztán ngj i> hitézkedi s. otnes \/ ;i/ HÍÍÍJS ne in os/;itfl) n. V dhl \ \ A szemben legkfnálkozól h ( küik m ^ s;t J i hossz z >k n^iyekben \ mi felfog ísú kifogásolják nézetét li 2 esőd ;i/!án \ wékszdnts )ú lehetőleg szó lőtte, ju í h védekeznénk, p pís/ k gény /u fog isság még lijj ; nnk gykoii szűknek II; í deék gzdi bsdon és nyili g"k?^s mind \ A felszól )ló z OlvU elete nik iil p ülins leves voltát* I Nemtöődöm közönynek sseini 0 és i uk phol és BHÉ nem fenyegeti dömségéből, «^: lyen veszély f Hozzá nyilvánosság Fontos i>l> : n elegend i mt^is külö:i t gy elli mgzi nemcsk ;i l hnem ;*/ íi {> z tk. Az töténi ( s z ű k e i hogy egy es z újságeenzj pmszkodott. b-n szoktli dülálló. knel mi Met \i4 lekedéseiőt géekedés iííl Iől, szeződé félsz bd I: kedvét s/ ;ik. zends munl megbénítják zésébe. felvilágosítási ztán mg i- esetleg dések mások áldoz lesz ián : cl öviden fogl kifogáss L god éli ttom le és v hétközi ngy veje, kölnink sújts e Ionból (Husiu tehát sjtó észletesen i^ vvl voje cí'l/l mgy vissz ne» s>- mulsztásokb ke megbontását

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben