az elmúlt év eredményeiről s a jövőévi tervekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az elmúlt év eredményeiről s a jövőévi tervekről"

Átírás

1 -* U-I l\ TT. I jiiniin l»3 \ ghtói M0 s/ám > KI NY., : bpesti Ogyvéd íz\ Mák jvá i etelés iánilékj jáásbíóság i ésével ehnei*., i$ fol) ián vége,\i novembe hó IH'«süli ingfil isi kt i.'iásbíó.sfu / áveés elendel-, t-i-, j ezetl s lo i tftnö más [<>i> i s megttását./ esete, h fennáll és h cl igém keeel fok» lkásán, üzleté i ö u il M leend [9 \ \. él i iiui'i h». : áfáj tűzetik ki!t l'k 302 s/ beendezési íngósái legtöbbel igéö- Heti, esetleg becs liii \/ m iiigósi. I INI á eg> «/ i 0 X\\ M E- számú k zok áveezhet tizedészét bá \{ embe hó l&én >i.«- ti' in y Mikin*. p lm végehjtó fi o z g ó ) ot) Telefo 339. M>M ájcmetenda t.» kftzftoségtet decembe SL ts német fílmgyátá M BEB i dii I-'os/eepben ; ;,n..! Riemn, he w eise. Kiséösz Mg> f hseff* edd, jnuá nemei filmgyái is I LKWY. hneide, Theo Lin s Vlbet MtU- le^tissebb 222. s/ péntek, inuá á gyátás háboús netzatéh ben: Mónik Buift impson és Hánne i legfissebb 222 iszinház ) I II 'IV NM. sz. 4-TO. nl.t kí\án n*i«"- fzönség nefc Me.kn Ionos. szombt és v.isés fél 8 óko; g fej fél 8 óko KI.. igj b icsi clmi k Főszeeik Mjo Id, Pg-.>/!«>. Ltbá K «tóossy \iulo. J \ vsá-» olcsó heiváfc : >KTÉSEK ; egészséges k» Cini i ki.t.lóhivtl- 70) l LAPOK iki hetilp. n szombton. kesztő: DSI u. kzsel DB. t fevíl: (BBKQ. hivtl: Koi-ái** 33. Telel<>» 9 \ész éve *» lé\te 350 P. vki<iö szövetbe** lyút33. Táb.:^ Üesicb Kálná*. l.\'v. cvfolym, 2 s/ám. 944 idiiuá 2. Az embei jeléi legmgsbb lokál i Jelenti, h semmiben nem szenvedünk szükségei, h í mindenünk m >gvn és nem koz különösebb gondol > m- miféle földi jón ik m gsz TZ?S. \/ egykoi világh hl m. Róm ulm idején válll koszkok* miko \ tásdlmi életei gondtln jóiéi jellemezte, de zután voltk idők. miko eől i ntfi létől nem tudtk lemondni om:! polgáok még kko sem, mik > :i ngy biodlom i légibb h lyzelb sodódott. Ikko i ngy jóléttől má nem voll fegyelem, / embeek kk : i> tobzódtk ;i jvkbn > vége mi lett? Mindenki löll isme l s: / d htlms ém \\ világbiodl tm széteseti és Romi eltfinl s i ml k m i má :i töi melemé. Nem édektelen /i \ tnító példái felhozni m, miko z tmb - tség sz:ntén válsáfos k ii kit lî töténelmének. Intő pcld k I I - gyen, ennék i htlms ómi vllágblod lomnk p >/ J >.t. llven sosdöntő nehéz Idokb ii mini i mik is, nem szbd? mdl dn jóiéi foásil kuttni, lh n Időkben \ lmeiinyiünkei ál keil h isson z ngy önfegyel m. mely eői d hhoz, hogy I tud- Hk mond fii jólét öömeiől s lehetőségéől ;> hogy >'l Initudj \\ ; nélkülözésekéi > megpóbálltásokl i> zokszó nélkül. Kishitű / z embe, ki v. m tud, vgy niem me sz mbeníznl sossl, mely n vlóbn jí ímh''i;c! kîiv i " i ál. A I5bbí m :;\;i It'slv TII.'U áulój -i/. ki zl hiszi, hogy Jobb lés sos sosunk. Ii i egy npnsikotfj i mgái v< úton-útfélen kiont! szívnek keseűségét. Minden.i'z n mi> lüilji. bog]. pn szkod!ss I «li nem éánk el s j Jgtássl egy tlál kenyéel sem eszünk libbet Tudjuk zi is. hogy i pnszkodás, sopánkodás lklms *m. Is!>'iv / mgdzék lelkeit m^ ni - hogy \ temetek i» lü i- inelleii keíts? b tlm b. \lüe!meflenség mgyfokbn gyengíti / ehenálá?öl s h nincs II i- állásunk, kko nincs kittásunk ^ftn. M i pt»tli«4 sí lí'i kédése z. hogy helyi t idunk-? «Il ní.? n- ségeink megs mm'si -'sünk?! űnek és senki nc tndoton, hogy pont neki clnik nijd kegyeim I. HFbben ;i háboúbn csk győzheíiiiiiik. met veeség égési m- > nemzet I» és viszvon iinllliui pusztulását jelnli. m Ív lcl s;:iki sem L'sz kiv.'iil ki i F>unmedeneében mgynk szüleletl. KERESZTÉNY POLITIKAI HETILAP A Komáom Vmegyei Kö/iólétt es Gzdsági Szövetkezet, Vámegyei Dloskeül t Vmegyei Tűzoltószövetség es Vmegyei Ailttenvtsztö Egyesület hivtlos lpj Alpított : TUBA JANÜS t Megjelenik Á: 50 tille. A p o l g á m e s t e n y i l t k o z i k z elmúlt év eedményeiől s jövőévi tevekől Komáom jnuá 7 A Komáomi Lpok hgyományos u > kásáhox hfveti, ié\ eledén ís megkéte n váos <-!s<'> tisztviselőjét: ityiltkoziék /okú! eedménj v-kn»!. melyekel váos közigzg itás, Komáom gzdsági, szociális s egyéb felemelése édes bében íolyttott munkáj névén GU el* múlt évben elkönyvelhetett mgánk s ásókól tevekől, elgondolást»kól, miknek megvlósítását ed z éve \«>ntkozólg célul tü/tc ki. Alápy Gásp polgámeste, mint mindi-, ezúttl is készségesen állt munktásunk endelki zésée s elvilágosftásil következőkbe ti dt meg: N Lgyon helyesnek ttom, hog) egyes kédés *k n ngy Dvánoss e Stt tisztázódjnk, mondott.. nyílt szembenézés elve veze ti mindi: s eziel^ fig) ézem, ttozom zoknk, kiknek bizlm ennek Ü sok megpóbáltt íst és szenvedést ám!t váosnk z élée állított. A' 943-ik esztendő Isten kegyelméből mögöttünk vn. Tipikus háboi - i sztendő volt v ehlw/ k<!! méni munkánkt is. A lkáshiány kédése Munktásunk első kédése Kom íom egyik legégetőbb poblémáj,. bk hiány vontkozott. Béházé] í;«se sikeült pengős (>T -kou som biztosítnunk \«í szolt polgámeste, meg i> hidettük z eevontkozó vesenytágy i- lá^t. kdt is válllkozó, zonbn z építkezés még U]Ai npig sem kezdődött meg, pedig íeltétlenül szükséges voln. m<» komáomi lkáshiány egyenesen kétségl eejtő, Eől óákhi isszt lehetne beszélni. Jellemző kc!y/t;t\ hogy vácksq lkáshivtl \<v< tője, ü$íh ky Gyul d. váosi tnácsnok több mint kél esztendő eltelte után tudott csk mcánk lkást szeezni, cte ngyon ^<>k más 3 mgs állású tisztviselő is hónpok ót lkás nélkül vn. A belügyminiszte, k<"»/!venjáásunk, pengőt bocsátott endelke? fseme kislkások építésének célji. A déli váosészben ezt i épftkesést má mc^lvdti-m. A szük- M' ^ kőnygot több bányából nu^ i- deltem s komáomi válsztók ü et n ;yik-\ü oszággyül?ás képviselője, Zsindely Fenonc I eesked^emügyi miniszte s/üksi'^es vgonokt is endelkezéseme bocsátott, űgy, hibgy.- nyg ellenségeink töekvés?! i i - hí)z j uln k. s s nk nyilvánvló: végleg m 'p csétölődtt Nküi most lehl es k m leh t gfőbb kdleless günk hogy I ti [Mi ezen lôekvésell mini n nd h kelésünke állé : szközzel m -4- kdályozzuk s hogv :i ni s uni ettenetes világégésből mi k üi jünb ki győztesen és békefeltételeket midiktáljuk zoknk má m isi kovácsolják új blánt inkát Hogy zonbn elsőnek ml éhessünk cé hoi és 3 győzelmei mi é- j demeljuk ki. honvédségünk 5nfel- I szállít isánk semmi kdály sem lehet fánius 28 újbb lkás készül <\ ebből 2 szobás füdőszobás nyűlt lkás tesz, lé lkás két szobából és konyhából, 4 lkás pedig egy sz<>bdból éi konyhából fog átlni. Nem sze^tytelenség észeniőlj h végtbel jóleső ézéssel állpítom meg, hogy eddig összesen 60 ONCSA-ház épült váosunkbn. EbbőJ 44 Benébei épült, 6 pedig Dc'dkomáoni])n. K/ tóbbik vízvezetékkel és villnyvilágitássl is v\ \ innk látv. Minden töekvéséül fog iányulni, hogy ;;/ ONCSA-házk építéséi Folytthssm és [gy minél több sokgyemekes csládot tudjk megfelelő hjlékhoz jutttni Közellátás Minden váos vezet 5jenek legngyobb gondj közellátás biztosítás. Sjnos hál oűs viszonyok következményei, hogy ezen tét n Igen sok váosbn kivánnivlő md lenn. Zökkenő sj- ; os áosimkbn is tpsztlhtó. >" zét szeénytelenség nélkül meem állítni, bog) Lisztből és cukoból mindenki pontosn megkpt fejdgját, hónpon k-- nesztül sgíellátást b tudtuk biztosítmj mindössze egj hvi zsídgot kellett közellátásügyi minis teí ától igényelni. Annk < e é e, hogy eziá tyű kéelmünkét kellő időben előtejesztettük, z téssu ben közismet vgőíhiány, észben vsúti foglmi nehézs^ek követke; t '- ben késedelmet szenvedett. A váos set% téshizllő telepét jövőben is lonnttjuk s nnk fennttás és fejlesztése édekéi en mind<n intézkedést megte - tünk Áldoztkészség Mint Mgy Vööskeeszt Egylet Kontáom Váosi Fiókjánk elnöke kéő s zóvl fodultm vát isunk t i-- (k:!máii(»z, ko;;\ idkozzék sebesült hőseink, továbbá hdbvonultk és hdl özvej ; < ládjink megsegítésée. Mélységes hálávl kéb köszön<étet mondnom fcomá om \ áos közön bégének, mi ;\ megétette kéő szvmt. áldozó, hősles küzdelme m f \ t PZ t legfontosbb, hogy mi, kik ili l), k fiil itjuk z cvonli I g- messzebbmenő métékig váll Ij k nélkülözéseket is, szenved SÖkel is. Nekünk eői kell djon \ győzelembe ve!ell ncií: :* liil és nem sxbd hogy jk.mk inetelenek mód já unos-untl in p insz nyíljon, nem szb cl j j- gtnunk, hogy ez sincs, meg sincs. niiííy j lh?z. >leg k I - hál mindenkinek l nulni, hogy :i pnszkodás vétek, h láls bűn mgy nemzői létével és fennmdásávl szemben. (<L v.) szombtonként Rövid pá np ltt 7754 P 90 /-/ kptm ee (i cél i nemeslelké idkozóktóí. H megemlítem, hogj sokkl több lelket s/ámláló (i\öi- váosábn mindössze 8389 P 96 ' jott össze, igzán le kell vennem klpomt váosom közönségének dicséeteméltó áldoztkészsége előtt, Még egyet szeetnék kn^sulyo/ni. A cinci)!) említett összegben ngyobb dománj lig \n Mindössze df Zsindely Feenc feeeskedej müffvi miniszte g. Fiedle János LenipSfj T. dóit ee cél 00 P-t, \ jó Isten áldás legyen jtuk:, jőszfvti áldó ztkés; ségükét.. többi tdotnány szeény pengőkből és filléekből folyt be $ ez z éhes bizonyság nnk, hogy váos egész közönsége, pj ngyj megéti Ue kéfé szvmi s fl nemes cél édekében hjlndó áldoztáé lu ni. Külön ki kell itt emelnem z iskolák eedményes gyűjtését, különösen községi elemi iskoláét, mely VánkytAsídó igzgtó ki áy> iányítás mel < I :Í íjié P 5 - eedményezett és leányközépiskol gyűjtését, mely 750 P Sj '"-d áosunk közellátás / oszágos vi j)ny f tb in n fegif "> sob vn. /áult. A gyűjtés cedim'-n; - ssége C 'v ó/-<' : igzgtó ú gilitását dicséi A kisembeek ügye \ teendők közül csk egyet gdok ki. Ez év első hónpj ubn kisembeek ügyével kok fogllkozni. Több kisembe állásánk átszeve léséi tev :. Hl. öbb n pszámos végez váosnál ltiszti leendőket, eg) néhány észe s :/etih'k ki [tő s/tfl-i állást szeveztetni \'n több másodí sztályű ltlsztj vn közöttük ok.m. kiket túég cseh m^jszállás előtt állítottk váos szolgáltáb és mvg mindig cs:ik másodosztály ltisztek. Vlóbn méltó és igzságos voln, h / ilyen em< pek kiíogástln szolgáltuk mellett első osztályú ltisztek lehetnének. Az is egy n s n kétségbe Hő, hogy vnnk iod egédtiszi k t kik közel kél évtizede töluk be ezi z á'- Ui t, holou h z áüm s lg áb áunánk É égen mg tbb j:z tósi m zlályb jutottk voln. Ezeknek he!y/etén segíteni ekölcsi kői- lességemnek, ismeem és ehhez kéem váosi tövényhtósági bizottság megé t o támog < tás á I. Ih'i-uztmk. A p< ágá nm ste. miután megköszöntük s Lvs -e; i ágosításidt, ezekkel szvkkl fodult utánunk: Szívem, lelkem teljes melegével kívánok Komáomi Lpok útján is \áos minden egyes polgáánk, kicsinyeknek és ngyoknk, tásdlmi és felekezeti különbség nélkül, boldog újesztendőt. A mgyok Is. né tk kegyelme és áldás tegyen minden becstl letes mgyon. t J

2 l' - l*. 2. oldl 0 i Jitmi K J J [.77 n - ' 3 Aján d ék ozn i oom! Öül ki dj de ki kpj. főleg Válsszon z lnti jándéktágyk közül: Pföm Kölni Zippzs bő mnikűkészlet Mnikű es tésükzett II ltsze-kzett Kölniszóók csiszolt üvegből Retikül púdedobozok fémből és bőből Beetvkészletek és ecsetek Foto-cikkek Fényképlbumok Elektomos fényméők. öömmel váj önt D O B O S illtsze ós iotoszküzlei Komáom. Vmegye-u 9. TELEFON -2\n. A Jóki Egyesület jelenti: I". Oszág jnuá i'-iki iodim] estje in színes Hbcnuttó kénétkezik, ézl \i ' st ) mná 23-án, vsánp bonyt>lftj le Jóki Egyesü- «i Kniin lot ugytemében. Febiái.í, A. méomi est* címmel Jóki Egj ' ió. költő- és 700 zö-tgji muttkoznk be műveik-. előkelő budpesti -zinmü vészek és opeházi tgok közeműködésével; el tpcsoltbn sfiőkiáflitás ;:\ nip les/ Kultúplot képtámébeu és előcsnokábn. Febuái zo-án következik so á / /i í-hngveseny, ezen helybeli szimfonikus m kon kívül szintén budpesti Opeház tgji lépnek ok legszebb - legnépszeűbb I /ehá-«zezen^nyekfed \ ó>k ; Egyesület téli elődássoozt, mini fentiekből láthtó, jelentős Icuhúeseményekkel veszi kezdetét, itkozzunk be z Egvesütbe. b épési nyiltkozt mindig kpuéi, <it bej pest levelezőlpon is jelenteni lehel főtitkái hivtlhoz.i.- /\ Kultúplot, % sz. jtó, T Í M M K - u N \P ÓJEGYZETEI IS9 EM It II). S/INNVI JÓZSEF E lőszóv! és j fgyzetekkel ellett I ) i jj Féem. (Folyttás.) A, e\ efomátus gyülebezei még mult í, \ lio\ 84-én elvesztvén Klmá Józsefben jeks lelkészt, áp -'ti uhe öömünnepét, midőn ti gykolott mód sk n < tkzl S/ (.n,iv Uméé, losonci pédikátot és zon egyházvidék jegyzó é( és úmi Tudós Józsefet, h K- beli. gymnsumbn 8 évig efsó s igzgtó-tnítót és een egyházvidélt tnácsbíájái pndik.itoiink el- X J 5 «! ^ espeességi gyűlésből kiküldött fgytis/telctu Tóth Dániel helyettes* espees.i vikéji S egyházi tgokkl együ«hixtliki. I>eikttt:e Az utiepí iy követb-/ókép meni végbe Reggeli <j óko, m tóm lklom vló éneklés után z espees szó^/é-klh felállván. 5 köel 6000 jelemoh bl%tó előtt e lelki tnítók, %j hívok köteless^eiól ttott "pmédeti '^ut.iu.t gymnsiumi tmüó-ifjúság, ogon kíséel melhtí. neglepóen szop óss^hngztos éneket..\én ik z éfu es helyéi szószébe Szondy l.á-zló fogllt.i el, ki b mind ttlom, mind z elődás módjá nézvi közfigyelmet! és tetszést nyet ykázi ' szedd } köszöntött be. melvben m Istenbe M i t k z E g y e o U l e i h ö x i E c t y U i i m ü k á d é s? K«ogást i os Lguiegttó munká tá bümi vontkozásbn Is. Minden egye$6le es minden jószándékú polgá bevonását békés és testvéies mgy közszellem megnyugttó otthonáb, hol egyetkás szükségességét mindönki közös mgy édeknek tokinti és ^ppen eén éte minden etjétí cselekedni kész. Egyetkó nemzetté kjk fomálni széttgolt telkeket, olyn nemzetté, melynek minden tgj nemzeti jvkbői neki jutott mindennpi tenyé biztosításáét, á nemzet egyetemes céljáét kötelességet ós áldoztot hozni is kész. Nem keessük tásdlmi tgo* ZŐdottság dottságit, hibáit, előnyeit, vgy hátányit, met mi esetünk nem -t szintjátszó kápáztokt, met z mindig egy szint mutt, minden mgynk sztnét, mely egyfom, ká 7 nvigy pusziák fiink í eéái vetődik vissz, ká ö vást ploták vgy viskók blkin szűődik Is á, mei mi csk mgyt látónk és ehhei igzítjuk mgy ekölcsi ízlésünket. Válogtósk vgyunk, met felelősségtudtunk mgy testvéiségei állítj mgy élet fókuszáb s ott gyújtj meg gondoltoknk és z elhtáozásoknk zokt szent szikáit, melyek isktolő mgy élet motojit cg) ázisbn és egy ütemben lendítik mgy egyetétés ígéete felé. l gy éezzük, bog) mindenki ebbe tábob ttozik, ki mgy földét, z zon élő : épét mgyul éez, mgyul gondolkodik, és ki munkás kezével és eszével mg] i hzát lkotó nem/t-t Felemelkedéséén ádni kész, nem elpózott mellékcélok lebegnek szemeink előtt, hnem mgy hzát szeető népek egyetétésének elszkíthttln vsláncbe kpszkodás, melyei /e esztendő közös sos, szemedó>.\ küzdelme kovácsolt össze szétszkít httlnul. \nn keessük szétválsztás tlálhtó okokt, met zt ktuk, hogi ebben 0 hzábn minden mgy polgá egy úton jájon, zon ezúton, mely mgy testvéi szeetetben, z egy istenhiiben, szociális megsegítés készs géb< n s : egy i iká < mgy eőt jelentő vlóságábn í lói kőzik. A/ Egyesületközi Együttműködés * á- esunkbn ós vámegyében megkezdte működését és közösen endezett eddigi elődások vámegye teületén is siket hoztk, mégis zt kell mondnunk,hogy még csk jó Indításnál ttunk, met / Egyesületközi Együttműködés további és ngyobb célok megvlósításá hivtott. Olyn csúcsszev k lenni, mely összeköti mgy tásdlom minden étegét. minden pocikáját eg) idegpályá állítj be, mely egy vezényszón mgy szí* ütemée együtt menetel mindzokkl, kik hűek ehhez hzáihoz, kik megpóbálttások közepette som odítnk háti nnk múltnk, melye őseik hűsége lpján hivtkozhtnk.. I Undi m m gmo idn (ás n k, m ind m összejövetelnek mgy hiivllásté telnek kell lenni ól, hogy tudunk testvéek lenni, tudjuk egymás' szeetni és éppen ezét tudunk és 'iki unk is egymáson segíteni. \ i^z kjuk állítni / egymás iánti bizlmt, mely összehoz, moly ké ós d. mely szee; és nem gyúlok his/ é. nem kételkedik, vezet és mgát vezetni engedik, hízik és nem gynúsít. Kgyszóvl minden mgyt felemel z összettozndóság tudtánk letgdhttln mgsltá. lio\:i ké>zos szenvedés évtizedei, vgy megpóbálttások tlán pá pecnyi bo/:ihnni tudtk lolemelni népeket, nemzeteket l'gy éezzük, hogy,\ - összefogás hidetése, kás és megvlósítás3 ngyon is időszeű, met m még csendes csillgok, öökös npok világítnk nnk, kinek szeme vn, hogy!á-v»;i és ünnepi hngsző zeng nnk, kinek füle vn, hogy hlljon. 5. /. A h e l y e s d ó v l l o m á szkszeű kidolgozást ig ínyei, fodulion tehát * g y k o l t i s z k e m b e h e z. SPELBERQEB és FRIEDMANN könyvelési iod Kontáom, Hlsz-u. 4.-Telefon: 200. Díjtflln felvilágosítás! 'X- «Könyvelését endbhozz és lezáj, dómélegéi elkészíti, bevllásokhoz sz ; ;ksé 2s d(!íok<it feldolgozz, helyezeti bizodlmát véve tágyl, zt mgá í gyülekezete helyesen lklmzt Kzen beszéd nyom ttá ibn is megjelent A Az isteni tisztelet után z őj lelki tziftókt m \ /ein'k gyülekezel egyház pesbyteklis ülésébe. A/ ünnepélyl közönség áltl ki'; helyen ttott fényes vendéglés íejezte be; hov megye i'-s váos észéói twt\iselők 3 6gy helybeli, minden vllásé, világi s sznezetbeli ppi személyek közül többen voltk meghívó, N T gy díszéji szolgált ezen lkomáök mm közlelkesedés, mellyel gyülekezel öss&s jeiénvolt tg-^ ji itj lelkipásztoik iánt o: omuket nyilvánították. \pi iq-én e-u.ü 8 éko, mint őfelsége 57 születése npján, z említett elsó úi lelkipás/to áltl buzgó kémyón-gés tttott Őfelsége beesés»életéét«és / egész ulkodó házét; mely mán mind két pi e- dikáto, n>egye ós váos tisztviselőivel egyetemben s ', " Amlás-timplombn tttott díszes áhíttosság <'->/t vett. ápilis 24-4 mólóik lelkipászto ttott Ix^koszöntöjét és egyszesmind Őfelsége s/ületé^ npj megünneplésée mondott beszédet. Június 3-án 58 és következő npokon váo> szoktlnul élénk \olt A megye ui gyűltek émmj^ hog\ háom éym szóló pesttewiációt, mini kko nevezték tisztújítás*, megejtsék A m%yeiáz vendégekl; l l t l n :<- főispánok, lispánok és IöszolgMák ewögjltöc lkosztál\ikt. melyek hozzájuk szállott. megyei tisztviseltsktó] megnépesedtek; z utcák, < potokbn jáó-kelő s ünnepi köntösben feltűnő néni Közgyűlést ttott v á o s Közjóléti Szövetkezete A Komáom Wiosi Közjóléti S/ 0 v kezet decemíx^ 3-én délelőtt ttol évi ettdes közgyűlését B fi osházán, Alúpy Gáspá polgámest elnöklete mellett. A közgyűlésen Mát* Sándo igzgtó beszám ilt Szövetloe^ 94. és 042 évben végzett munkák ól. Eszeint 94-ben Délkomáombi is sokgyemekes csládnk építetteké zt. [942-ben pedig 2 további közjóiéi ház épült fel ugynott A beneioncsa telejn^n két év ltt 3 sokgyvmefo\ munkáscsládot jutttott hjlékhoz Szövetkezet, mely házépítési kció, kívül egyéb jutttásokbn i<* észesteti tgjit így gzdsági felszeelése, álltok fy kisipi kölcsönöke pengőt osztott ki. A szövőüzemben ngytgú csli gyemeke tlált fogllkozást A közgyűlés z igzgtó t>cszámolq s tudomásul vette és elfogdt. felügydá. bizottság jelenté'st't is, melyet Fog! ] d. közjé)léti elődó) tejesztett elő közgyűlés Alp\ (iáspá J^áószvp ét \ó-get. É R D E K E S, hogy most má hetek ót nem L< htó gyuf tfikokbn s káhois eőltetjük fntáziánkt, mégse tud juk elgondolni: mi lehet ennek ok A gyufgyák, mint ótesülu.l semmivel sem gyátnk kevese gyulát, mint másko, legfeljebb szá lítási nehézségek okozhtnk esetié ennkdást gyin mennyiség< b.* Komáomb vló ékezésénél. K/ köülmény ^em ok zonbn. ho^. heteken k esztül egyáltlán ne leto ^n gyújtószeszámot kpni váó bn s bámennyie is osszul esi nnk gynúnknk vgyunk kényt, lenek kifejezést dni: ismét vln visszélés lppng gyufmi^i hál teében. Hiénák spt ik le tán gyí íán $ céltudtos munkávl igyekezt: ;i/on. hogy ezen ponton is zv eiégedetenséget okozznk. Mindéi esete tnácsos voln, h illetékescöj eólye^eti utánnéznének, milyen b tilm< ; nyek kée/t töténik gyuf ele^ tás, kik zok, kik ^vu'ieloszlí ílltézik t mi z ok nnk, hogy egv tfikok z utóbbi időben szokotttí jóvl ki.-ebl mennyiségű g\ u -á. kpnk. sektől t'pesek és zjosk tettek Ezúttl sem Ígékezett pát\i>/ii\ és \eseng< met pátok má eleve elhtáozták mguk ko; hogy n isztások elődben, békében fognk m<tot('nni A június ;-i közgyűlésen, midőn váost, Dl endesen, Amtmn Józset ísbíá és Kossá Fee. kpiuinx képviselték, megye megkéte mindkét í ispánji, hogy válllnák el ismét eddig viselt hivt lukt; sőt másnj) ttott étekezleten káok endek kéték fogsföldi tfj. Nádsdx keopolc gól öökös Főispánt és főispáni helvttót. hogy lispánok mellé senkii se jelöljön ki A kedveit hsf nok zonbn köszönettel fogdván endektől nyt ezen kitüntetést^ zon kívánságukt nyilvánították, IKH egi szokást követve, mások is tétessenek kndidácié* M 6 \ Jóki-utéi efomátus templombn. \ Fedinánd A/ 836, évől vn itt s/ó. \ mi megyeházábn, mely LS5~ben épült. N/!il Komáombn 7M 6vben. ineulvh 853 jtt Huszonhét e\en át VMII \ fm. föl >íá j.. ' W. hs;i\ Liftét -i-óí, \ I).!Komáom \ám*( öökös főispánj s/l 802 júhuv N. Meghlt 873 júlhtf Főispáni székét ts334tól kezdve tsltőile be nemsetj Bigj mellett fogllt állási, miét bötönt is s& védett. <Si;n-hn ismét elfogllt Főispáni lisztjét ine': h tláláiü köztiszteletben \ iselt líll I iiiuá A z c Legutóbb \t véne kituno he utik í<>- es mt 6-án. v sánp - u Jóki E lilllli est ke. tlkin Az Lo idás htásá, nyilvánult n I n, mi t.em melyet vái tss má, oszá Vájt Feenc, iöldi munktás Slg "ős/ek-/?(j főmunktás, i v^ezte gin.: köülmény, hos\ stílt gd \ seménynek s ii Edélyi jót e egyik legiigyobl teméséből mtü met. Oövén \, h<il indult el Ä egény í : o! M olvs "l i!(-. Beiö A két fel Fitl keeskedő, il ol bizony senki I múlt hét > kitt tejedi el el emlegettek úion-u iiven bűnesetnek esüiőlőkön eggi ijti váos un ^ő Enői end* ibe nyilvánvló vlódiságához \ ti i'ét Fitlembe u Ft>i2te! temé]tó t m Je' Amíg szállá Zsikó Bmő bo ÖS (átom-nu > H. ^ K Hotxss Kiilmiiue. n>átus lelkész «./>e lén Ooszi községi I iához. Köülbelül s miko decembe, omlx, ll^gdöl>h kán jtját feufefl févc> s/.eké\ekbol kel elloptk. Isne m^g feljel<ht&! vetkező íngósá i pplnt, éfii vt-i.t, 2 belső és 2 I övid lm»kkt huztot, 2 s \yem > lúsztekn - Féfíkbátot, leníényt, i sztlién Amíg D A R I Ol ' 0 dolg

3 HM i jnuá * Isi ttott Közjóléti kezeié íj Közjóléti S/OVC-!.. délelőtt ttott 5 közgyűléséi i>i>á polgámeste közgyűlésen m >it Szov^kc^t i i mimktó. fen Délkoáombo Iádnk építettek há-! további közjóléti A benej i >N('S\, j i sokgyemdoic hjlékhoz ízépítési kción kbn észesítette. álltok f 0A63M pen [>tt ki. 5 ytgú cslád i!k / Isi Ugtó hcs/ámolójiii.ki íelügydő.. melyei Fog! ] tejeszteti elő A Isp i záőszvivi tüll iuuá 8 R e n d k í v ü l i é d e k l ő d é s A z O s z á g i o d l m i estje i á n t Legutóbb jelentettük, hogy Vájt Fene kttüné hetilpjánk] ii Qpszág,k hó- és művészgádáj jnuá hé 64n, «snp Komáomb ltost el s ii Jóki Egyesület endezésében iodin] esi keetében ellep :i Kultúplotábn Az iodlmi esi iánt, z első hí_ lás htásá, legngyobb édeklődés xilv.inult meg Kom iom tásd lmábn, mi Tieni esod, hisz.i műsoon,..melyet váosszete plkát >k hidetnek i, oszágoshíű nevek s; eepelnek V íju Feenc, Stádium-lpok voh kül-.idi munktás, jelenleg pedig \ Oszág főszekesztője és z j Mgyság ömunk tás, nnkidején Komáomi n.ege/te gimnáziumi tnulmányit s z köülmény, hogy lpj köül csopoto- -h gád élén fellép z esten, külön eseménynek számit. Kívüle szeepelni fog Edélyi József z élő mgy költők.-\ik legngyobbik, ki sját, legújbb méséből mutt he néhány evönevsze Dévényi Ngy Ljos 3 Tni >pol- l indilli el és még sok ngysikeű gen) íój Mgy pegőképp címmel utvs "I legktuálisbb témáól, B-! KOMAROMI LAPOK by Józse pedig,»rózsíbot és, ( sod tükö oszágoshíű, szinestollú lkotój egyik, sok szívvel megít novelláját dj elő A másik vonlon háom ngy név képviseli mgy elődóművészetet: Ngy / : i - Háj I mos. pátln hngú hósnője mgy népdlokt fog énekelni / ská Emil kng] longokiséete m llettj tfémt y Ime, z l > tház tgj, lévi ünnepi játékok feledhetetlen János vitéze opeáiákl és mgy dilókt d elő, Komos Mát pedig, kolozsvái Nemzeti Színház sok sjkel el. ét művésznője A/ Oszág kölóinek veseiből mutál be egy csokot Semmi kétség se é hhoz, hog) < ic-iki iodlmi est Jóki Egyesület téli elődássooztánk kiemelkedő eseménye lesz s hogy délután > ókot kezdődő műsot zsúfolt teem élvezi mjd gig K\i)túplotáhn< Jegyek má válthtók z Unió könyvkeeskedésben. \k-. bei) 4 pengő, II hely 3 pengő, állóhely 2 pengő A/ elővételi pénztá tele onszám: So. 3 okl l< tek ót nem kp-. - káhogy lik?. mégse tödlehel ennek Ü mint étesülünk tnk keveseb eljebb szá «>k< ízhtnk esetk p v mennyiségeknek «; kezesénél. Ez zonbn, bog gyáltl ín ne lchc>jot kpni váosis osszul esik. Lk vgyunk kényteismét vlmi e e \i! ími/éi hát- pi tk le tán gyk.l igyekeznek \ j MI ÌS zvi k Mindenn:,. U illetékeseink milyen kö-. j uf eloszlik.«gyufelosztási k, hogy egye dőben s/okottm ívtsóü vufü-áu: esenge* iguk kö tk m» - lói ái ost, BÜá és Kossá Feiesj,k«-n- mii dkél I cldiy \ isclt hivt. kok Ndsd) Lcopold 4 - i itot. hogy Ü \ kedvelt Kspí i ndektől ny* >tták, hu*. didácml fl >mhn IS!.", ben é >iilt. di X33 Jn m vánw I 473 itdiiis í (,.it. be * 8-bn n'ii bötönt is spni lisztjét. m^v Betöés Ciivom-utcábn A két tettest: Angyl Jánost és Zsikó Enő! cs őizetbe veitek Komáom, iuuá 7. \ múlt hét végén szenzációs betöés - tejedi d el KomátHnbn, Két nevet '-üi'e^eltek úlon-útléleii z. embeek, két tti keeskedő, Illetve ipos nevek kikmi bizony senki sem gondolt voln, bog) ilyen bűnesetnek hőseivé válnk. De csütötökön eggel megvslv kíséték \é váos istcám Angyl Jánost és Zsikó Enőt endőség közegei s egyszeiben nyilvánvló lett: szomoú hí vlódiságához semmi kétség sem fé, fi fitlembe megtgjdvj becsületes s isito! 'Ieméltó lo^biftoiásá. bft ú -. t.- Amíg szállásdó távol volt. /siko Enő bobélysegéd és műkősztv Citom-utc 7 szám ltt lk >it. B Kálmánnénál, mini lbélő l'ooss Kálmánné. ki külonhen efomátus lelkész özvegye, novembe hő elete Ooszi ko/sé'4he tá\o/ott. látogtób, Fiához. Köűikéiül két hónpig \o!t távol s miko decembe 2x án vissztét K «náomb, megdöbbenve tpsztlt, hogy lkás jtját le.u^zítették S lkásbn évő szekényekből különféle uhneműtel elloptk. Ismeetlen tettes Hen tette eg ii Celjel^mésl s elődt, hogy. kö vetkező ingóságokt vittek el lkásáól * pplnt, Féfiuhá vló fekete szótét, 2 belső és 2 külső keékpángumit, övid bőkbátot, 'A dunyhát pplnhuztot. 2 selyem nyksáli :; ágytkót. I tűsztekhátot és mellényt, l vászon Uflkbátot, 2 fencjózsef-kbál >t. l mellényt, sztlteitőt, *2 pánát. I puli 9 " : '-,0 M m i g On lszik; D A R M O L dolgozik elfogták wet I szüke felöltőt i fek te esőköpenyt, 2 szüke féfi öltönyt l átmeneti kbátot, pezsgllél ellátott bundát, i lil féfiöltönyt, l bn féfiöltönyt, t zöld féfi vászonuhát, világos féfiöltönyt, ü felöltőt, csíkos ndágot, I fekete, básonyglléos ngykbálot, sző vetglléos ngykbáíot, i beline gypjúkemlőt, "> lenzsákot,.» pá fek *t féfitipoi. ágylepedőt, I vánkoshuztot, ki; tűzifát, 25 kg csöves tengeit, vulkán- bőöndöt s ezenkívül meg n m áll i píthtó mennyiségű zoknit és lsóndá gol A gynú temészetesen ílsosobn Zsikó Enőe, \/ lbélőe le lődött. ikiől tudv \ I z utóbbi időben sz >k itlnul ng\ költekező életmód >t folyti A\ Zsikó Enő, kihllgtás lklmán k hmosn bevll itt, hogy szállásdój t lkásánk jtji ő töte lel s /, üigósálokt ő 'opt el Ixiátjávl, Angyl Jánoi keeskedősegéddel együtl \ bűn csel k- ményl több észletben követték I. n» vembe közepe táján délutáni óákbn. Az ingóságoki bőöndökbe kvj előbb Zsikó Enő szobájábn he'yezték e'.m.ijd ki s'n*. e;: < t e'dogtták s j szvt/ It pénzen osztozkodtk Kik vették meg lopott holmit? \ két fitlembe vllomás lpján kideült, hogy ngymennyiségű és étékes uhnemüek, vlmint egyéb ingóság >k ngy keletnek övendtek komáomi zúg picon. Többez.Te úg z z összeg, melyei Zsikóék z ingóságok eldás evén beszedtek. A vevők k>/t szeepel Fodo Sándo keeskedő, Feenc Józs kpt Bottlik József pincé, Vátüzéu. 8, S/bó Káoly pincé, Feenc Józsefkpt llonivik József főpincé Fe- : 4 z elhsxnált KRYPT; _ Add elő, új TUNGSRAM láfv^ v #. "V/<i> bevéftom, pé^zl kpok éi* enc József-kpt 8, N*gy István szbó e Vámegj -utc, l>»úk Ljosné ócskuh keeskedő.\i\>khá/.-u.. Gotllieb Miks uhkeeskedő Citom-u. és líiküh/jv Pál szbósesjéd. Szent Jnos-u. s. \z ogzdsági vádoltk vlmennyien tgdják, bog) -i megvett holmik topott voltáól tudtk voln, endőség zonbn eélyes nyomozást folytt ebben tekintetben is. A két tettest lettózttták s átdták z ügyészségnek, Zsikó és Angyl beismeő vllomását láthtókig, olyn célzttl tették meg, hog) elsötétítés] idő ltti bűntény ájukbizonyítás ne töténjék meg. H ennek ellenkezője bizonyosodni ; i>\ két fitlembe sttáiális bíóság elé keülne. C i á n o z á s t válll jótállássl d. Ányos A. vegyészménök Győ, Megyeház-utc 20 Telefon 2. M* B A K Á C S B E L A b o n g y k e e s k e d ő K O M Á R O M, Eötvös-utc. Ngy válszték elsőendű bdcsonyi, hegyvidéki, ügyszintén legjobb hínévnek övendő csengődi bookbn. Győződjék meg boim kitűnő minősé géők JnláüYM ákl Ponlos 6i Ügytlmts klsilgálmi Egj Mflbízhitó 4 középiskolát iqzitt fii gybokiü filnttt - Megkezdték kijelölésének cipőkeeskedők felülvizsgáltát Az illetékesek eipőkeeskedői kijeidlések evízióját m égebben elhtáoztk, met szkétők megállpítás SA int kijelölt cipőkeeskedők szám fogysztók szmához méve túlmgs. Be igzolódott zonkívül, bogy ezek közül sokn, kik újonnn helyezkedtek el cipőkeeskedői szkmábn, kijelölésükei csupán konjunktú is k< eseti lehetőségként hsználják fel. A evízió áltlános jellegű és minden bőtlpú lábbeli áusítás joitosuit keeskedői kijelölést is IV ülvizsgálnk. Elsősobn zoktól vonják vissz jogosítványt, kik ápőkeeslcedést esk mellékes üzletágkáit űzik vgy kijelölésük más, tuljdonukbn lévő kije! ölés mitt összeféhetetlen. A evízió másik célj z. bogj megte* emtse z os/áj lcü!etéo helyes cipőke eskedői ány, ilitvt* kikftszóböl e zt mi e enséget, mi igen gykoi, hogy tudniillik egyes helyeken túlteng kijelölés szám, máshol viszont nincs elég cipőkees U'<té>. Táneisko'o- Jnuán 3-án, csütötökön új tánctnfolym kezdődik vitéz Ketes Kiálypüspök-utci Észk-Komáom tánciskolájábn Táncóák minden hétfőn és esütötokó l l J és (él óától 2 ó 5 i*.*cig. A Lánckuzus egészen kezdek és hldók ésjsé^ vn, Beitkozás kezdés x^ipján és táneóák kitt. Egves óák és 6s külön csopotok bámiko. 5 Ntei nyelvtnfolymok. A Német Akdémi támogtásávl müködö német nyelvtnlolyjinok hllgtói 943 decembe 22-én eedméjiye&en befejezték z első félévi tnulmányikt. A második félév jnuá hó 4-én kezdődik, melye új hllgtók is beitkozhtnk. Félévi tndíj 0 P. A beitkozás második féléve: jnuá 4-tól, z Iptestület székházábn Szent István kiály-át 7 z. ltt, 8 óától tnítási óák előtt és után töténik.? fi

4 4 old ü \ m e g s z á l l á s d e ű s \vek elhúzt vállát, mini ki igen CSÍ utálkozik Hál 7 bj \ knde/te Má> is lopik! S mint ki nem éti, minek e ngy zj s v ekko kicsiség mitt: legyintett egyel s dohogv vonult ki lámás te emből e m l é k e i It: Szomb'hy Vikto. tte kötelességét, még endelet szánál is közölte, hogy senki se kételkedjék szóbn, kötelességei nem mulsztott. (Másko zonbn imát ís íjnk endelet mellé, zt is felolvss hűsé gesen, mindenki meglátj A kotes nckiszbdul H má politikánál ttunk, beszéljnnk ól is, tm mindem inetek olykoolyko mgyoknk hivtlos s/óncvkok. z állmi igehidetők. Az egyik csllóközi f V n ngy vábsstási hdját kezdődött s / gá szónok má mjd beekedi beszédbe, ágy dicséte pátj nézetett* íöcml>ceit s szedte le keesztvizei z ellenpától Ígéetekben különösen gzdg volt. Soászedte ltu minden égető, sügős l>ját és egye ígégette ttbn»\ i' - i i ikt - Megcsinálttjuk z oszágutt) kiáltott. Helyes, fev'te nép I /esi utóbuszjátunk Szed helyéi Ngyon helye.felemé ik búzákt, elenged jük bnkdósságoktl Méc helyi sebbl H kétséges i -! A szónok egye jobbn bcleszhdult z igi etek oszágáb i mind gyogóbb ígéetek sziváványi festegette csl lóközi ége. Rekedten kibált: Bitokol osztónk szét, új község* há/át enn!nnk. lesz 6j iskol, vámmenlesség ki í é, eős védővám befelé, szovetk et. tehenészet, mindenkinek utó cséplőgép, ingyen tnkönyi. mgyok nk Szép hzáj* Elgj pillntnyi szünet után folyttt, mosf má kisv- vlószeűbb Ígéettel: ÉS ine{s Sályozzuk folytát s hi dt épftünk ío'.éje. I >< má ene [elnevettek hllgtók >.. \ ik ködmeots mgy kozlveszolt hitelen: NiMCS is p Hbunk: A szónok nem hgyt mgát, ngyon benne volt má lendületben, mit neki egy ptk s nekitüzesedve kiáltott lo ív/ emelvényől:.w/7? bj, öegem, mjd oz h lesz' K i lopik A g ú t i, meg még? Az <vyik táosbn ngy tnácsülés! ttottk Éppen váosi közüzem ve zetőjén^ zvos ügyeit boncolgtt tekintetes képi tselőtestü-ét Nem csekély összegől volt sz6 nwiy kézen-közön eltűnt s váostyák téjedeloes hoz/.«> :ólásokkl fejeztet ki o-sz.i!á?ukt. Az állmlkotó pátoknk nem ngyon tets/ett ez nyilvános nyo mozás, net gynúsított szkembe z 6 pátjuk egyik oszlop volt Közbe is ki.üt ögtön z egyik váosty, névszeinl Vvek Fntisek, volt legionáus Mi bjuk zzl szegény embenél, j miét üldözik? Met lopott, meglopt - váost! kiáltják neki teem felső végéől, micsod hivtlos ekölcs ez f ; i < n h á z e l d ó. o n g y k e e Szomoú, ie'vló igz, hogy váosb elszegődő fhisi leánytk / jó hely, hol kpukulcs kp htó 's hol nem kéik számon, hol tölti vásánp délutánjit, sót hétköznp éjjeleit ^''in kell éppen mindig otthon töltenie. (Ucv-c, mosogtás után el s k e d ő TELEFON: Iod: Lkás:. F ő i é v e l á t v e h e t ő " je li é e V á l s z o k t l">0\l)y MU:T:!ÖiRO< i M Í U B á J Ö A Í > S l. Aíid.\^sy-V 54. ; Ro 204. S7. t á o m. K p k - t é. ttdkfdon tt kivdlo minőségű homoki és hccfyi, um : tokji, mói, b^dcsonyl, szekszádi, bácski vlmint sjáltemésü s/cl-szájvidéki i oo k i i ntigy vdidsziékbn. Kü önfélc tehe és vöös csemege book plci kbzv is, kü!önbö/ő kivit?iben íödiusztiá >bn) kphtók: Legkenyeseíiö Igényeket Is kielégít!} pontos és figyelmes kiszolgálás! Alpjtv: 940-ben ; KOMÁROM Nádo-utc 3. 5 R O Z S N Y Ó I I M R É K É elsőendű és olcbó bodioi elismet b uhákt f Ó- Komáombn, k i t ű n ő helyen é t endő tisztit fest, ( f vegyileg Elment gúti gzd Págáb V Teleíon 292. Alpítttott 905. lmi fontos dolg lett voln mg.-, minisztéiumml s gondolt, személye sen győződik meg okmányi sosiól Egész éjjelen át zktolt vele gyos, j < ggeli nyolc ó volt éppen, miko mehetne szegény leány kicsit szókozni ilyudv kitolt mgából. Nem tudott l'gy-e?: Esetleg :i háznál tlálhtó egy tájékozódni, zvt lám, sok egy jószivú biú;. ki selyemuhái utó, villmos, idegen felit. Egyedül beszeezni hjlndó*.. S ki má ztán e temédek váosbn, vlkivé! szót kell ennek olytán egysze lecsúszott, / bi étenie végül. Odznegy endőhöz, zony folyttj. Az ekölcseiben megen beszél hozzá. A endő egyidtíg Bgyel- dült, fittyet hány z összes ekölcsi é> mesén hllgtj, zután megázz fejét állmi tövényeknek Nem éti <i gúti mgyt, ez kiviláglott. Miko egy ilyen Bjcsi Ilon liz. \)< gúti csk mgyáz tovább. A megy szüiö "lujáu, s búesúko bemu endő má dühös, legyint s szól is v ttj hosszú váosi selyemuháját, iigy, lmit mg n \ e \ é n. ség ébed tási lelkében és ők is vágy A gúti mélttlnkodv áz/ meg nk olyn >jó helye, hol ilyen selvezf btyuját: uhát tehet szeezni Tehát bámult, cso Ejnye, «mindeneteket! Tizenht dált, iigykedés támd z ilyen fellé é\\e vgytok hozzánk cstolv & még pés nyomábn. Pedig tlán jó voln, h most sem tnulttok meg nwgyául? / ilyen fellépésnek z voln követ kezménye, hogy flu bíáj, vgy lelkész, vgy másiütékes, tekintélyes tényező egy kissé négyszem kozé veimé v A J z ilyen <i» Pnnit, S h nem is tud s h ktonságot kiszolgáh legny. nák visszttni további lecsúszástól, (met z ilyesmi ngyon nehéz) de tlán kie vát, kib'pett nnk csládnk kötelékéből, mely felnevelte, z élete h híe megy, hogy bíó. j>p meg tnított, hogy mg lpított cslád dogált, nem helyesli uháját, ez * bn vegye k i->znát tnultknk. Kőny- többit visszttná péld követésétói, b\ineseke.ntt nvek kozott búcsúzott (* sszonyától, s kioltná lelkükben \ ágy lángját ki káhányszo csládjából kilépett új csládot lpító cseléd gyemfceinek komságát is válllt... Az is jó voln tlán, \z ügyészség fogház?? Onnn nnn ' váosi endőség táncos kocsmák \it mgávl cseléd emlékeket.. bn igzolttná»mu'tó«házttási l klmzottkt, főképpen hosszú seés most nézzük lyemuháskt. A leányok jó ekölcse / éem másik oldlit! A cseléd gzdá látná ennek hsznát. Főképp zoké, kik ját. Milyen volt gzd? Házi fegyelmet nem játk még eddig multni. Tlán gykoolt és vigyázott. gondji bí z igzolttás kiszivágó híe visszt zott flusi leány jó ekölcsée, Nemcsk- tná őket ttól, hogy ilyenfjt vágyi hogy nem költhette. leány pénzét koe>- kt vlh is teljesítsék mi multozás, hnem még más le S h nemcsk zt legényt fogná el génye sem kcsintgthtott Te, leüti deekdlt Jncsi, h htóság, kinek számá lopott pénz ből vásáolt leány, hnem zt munk hzjön kácsony és megmondom n< ki, hogy Pistá pillogsz! hsnt dót is számonvenné, ki csk kko ve fel káhányszo jóktú figyelmez szi észe, hogy leány lop, miko má 200 pengőnél tt, s ki könnyelműen tetés. Kocsmi multozás?! Leán\ kocs- szemet huny z éjszki kimdások mábn? Váosi kocsmábn, M'iycmmhá- előtt és z estélyi hosszú selyemuh vi bn? \áo^i selyemuhábn? Nem. Ilyes- seléséhez hoz/zá jáni mi nem odult elő. Vgyh igen, Any (-kpp) János veset ít. Cif Pnniől. Ilyet CSelid figy itkán tett. Ilyesmi Á l l m i tisztviselő csk házttási lklmzottknál meg szokott... Nem átn zét tolvj bútoozott szobát házttási lklmzott gzdájánk leg lább nevét megemlíteni. Hdd tudnók kees z o n n l v g y meg, ki z munkdó gzd, hol j n u á 5-e. hány hjnlig mu'tht kocsmábn, Címet kidóhivtlb kéi földig éő selyemuhábn, mely bizonvá nem keül ki hvi bééből A K I. legutóbbi számábn néhány so ól dott hít. bog] Bjcsi Hon házttási lklmzott, pácsekáusi leány mtmkdójátój 200 pengőt ello pott és most / ügyészség fogházáb ke; ult. Álljunk meg ut egynéhány komoly -/ó! Nem vették észe, kéem, bog) miót cselédből házttási lklm/ott lett. - zói sokkl több tolv] háztt isi lklmzott, mint eddig tok i cseléd volt \ égi cseléd csládhoz ttozott. A cseléd szó is csládhoz ttózt, cs ládtgot feu ntet égi mgy nyelvben É l t e t é s endeletileg Kis cselédem ilyen ételemben l.z pedig z egyik kedves, öeg usz- hsználj még Mó Feenc is szép köl teményében, bn édes cselédimi ie;< fessel tötént Megkpt <"> is szokásos ünnepi mi- nnyit je!ent;» n édes csládom (gyenégy csládom vn monddeleiét, hogy köztássági e'nök szü- mekim ketésenpját meg kell ünnepelni. Még" j csllóközi embe, étvén csládon, jxíílig templomiján, ku'.on istentiszteld négy gyemekét keetében. A cslád ós cseléd szó <V',;ét megázt, nem híve z ilyen imneplésdoiek. Dehál ünnepelni bel], tehát jelentéséhen, számzásábn zonos volt. A t seléd szó «cslád szónk mmet eiul<\et, kibújni ló' lehetetlen gshngú lkj. Később jelentésük Elkövetkezik z istentisztelet ideje, éppen vsánp esett, gynútlnul csk észben tolódott el egymástól. So ültek pdokbn m'jve'c s énekelget ki- együtt mdt, két szó egyet je tek ngy áhíttosn. A tiszteletes vége tentett. El két s/ó csodáto-n külön. n kellő pillntbn felemelkedik. Cetmegy legesen mgy nyelvi Fejlődésnek eed szószéke, előveszi pápszemét, ki ménye. Most is csk pelső cseléd lett nyitj endelet boítékát, nép csk házttási lklmzottá, külső cseléd figyel, ez vlmi szoktln, mi most megmdt gzdsági»cselédnekc fog következni. \ tekintélyes, komoly Tehát, mint mondtm cseléd szó csöndben megszóll tiszteletes ú: csládhoz ttozói jelentett A éjgi cse Az iskcliügyi min'stce endeleti*léd többnyie egy csládbn helyezkedett bő!. A m'ni Ve számú nd l te 2 5 éves koábn. Előszö kis ö.e 934+et, Hivtkozott endjéével pesztonk volt, ztán konyhás, mjd szo enni tfe el end 'e, hogy k,zósn bás cseléd, vége szkácsnő, vgy ház sági e'nko; :z ÖiSt n él;i.**e. vezetőnő. <>tt mdt nnál z egy cel Azzl se ámen, se befejezés, se semmi: ládnál, ott megtollsodott, béét féle téve, kelengyét szezett be jit. Aszlebllg szószék szúette lépcsőjén A jegyző ögtön eljelentette, z eljá szonyánál megtnult házttási teen ás megindult, meg is büntetlek, pedig dőket: íözé>t, mosást, vslást, tkí váltig bizonygtt, hogy ó pontosn tel- tást, esteleg homfinc\élést, keti mimkákt stb., megszeette kis gyemeket, k é t 944. j n u á <s KOM IROMI LAPOK

az ipari munkások családi segélyét

az ipari munkások családi segélyét tivnbmdik évfolym Szombt, 1942 decembe 25. Politiki, tásdlmi és köz zds á #*; 1 A K Vámegyei Tűzoltószövetség, Vámegyei D l o J ^ é m Í o m Vámegyei Közjóléti és Gzdsági Szövetkezet, megyei Dloskeulet

Részletesebben

A r a 20 fillér. Hételos s/tkeszrö: kéli kelnie. [VA7'11 o szebb jövőért! körének gyűlése. e l ő a d á s á b a n színes példákkal v i

A r a 20 fillér. Hételos s/tkeszrö: kéli kelnie. [VA7'11 o szebb jövőért! körének gyűlése. e l ő a d á s á b a n színes példákkal v i V i l i. évflym 19. szám. A 20 fillé. SZERKESZTŐSÉG E L Ő F I Z E T É S I \H Egész, Féléve éve 10 P. f) P, Negyedéve 2*541 P. Egyes szám á 2 0 fül. Megjelettfc ninden Kmám, 1936. május 9. Hétels s/tkeszö:

Részletesebben

Felelős szerkesztő : Snitzer BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZiLAHY LAJOS.

Felelős szerkesztő : Snitzer BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZiLAHY LAJOS. Komáom 97. októbe X V. évfolym Komáomvámegye és váos > Komom. Megjelenk Voos K esst Egylet é» mnden csütötökön, DÜhstétl á gész Komáomván.ccye s lám 2 á D flle. nemzetközség dbont vtéze ugy láts z k. elé

Részletesebben

A r a 4 fillér. REGGELI UJSAG. Főszerkesztő é s ^ t u l a j d o n o s : Klin Béla. lyaítízatos, elvetett s o r s a

A r a 4 fillér. REGGELI UJSAG. Főszerkesztő é s ^ t u l a j d o n o s : Klin Béla. lyaítízatos, elvetett s o r s a Hóctezővásáhely J9I4. május 5. péntek. X * évfolym ÍÍ6. szám. 4 fllé. V Á S Á R H E L Y I REGGELI UJSG Független poltk Főszekesztő é s ^ t u l j d o n o s : S*eketf6ség kdóhvtl Kossötl-é. Telefont 87.

Részletesebben

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS.

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS. I li I Ká 98 ácius 2. XVIII. évfly t2 Si KOMÁRO Káváegyei és vási édekű tásdli, közgzdsági hetilp A Kái Vöös Keszt Egylet és Káváegye Tüzltószöweiségének hivtls lpj. Megjelenik inden csütötökön. Etftzstésl

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

FIÓKUZLE EINK GYOROTT: FELSODUNANTÚLI ZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMŰ ÉS EDÉNYÁRUK, TOZELŐANYAG

FIÓKUZLE EINK GYOROTT: FELSODUNANTÚLI ZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMŰ ÉS EDÉNYÁRUK, TOZELŐANYAG 4171 11~~ AMIZUREE Győr, 1936. december 13. I. évfolym 47. szám. sze&esztőség kicláhivtl: Gyér, Gróf Tisz István-tér Előfizeti ár egy hónpr 2 pengő, negyedévre ő pengő, egz évre 22 pengő. -- Egyes szám

Részletesebben

KOMAROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

KOMAROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Kimrom, 1916. ugusztus 17. XVI. évfolym 33. szám. KOMROMI ÚJSÁG Komáromvármegyei és városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Vörös Krreszt Egylet és Komáromvármegye Tüzoltószövetségének hivtlos lpj. Megjelenik

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

A g a z e m b e r fantasztikus nagj úew&ih

A g a z e m b e r fantasztikus nagj úew&ih Hódmezővásárhely, t9t4 március 5. vsárnp Ar 4 fillér. X. évfofyftui 65. szám. V Á S Á R H E L Y I S*erke«t6«ég kidóhivtl Kosiwtíi-té*. Telefon t 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp é pici npokon 4 fillér

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

OZ SOlalJ... ',sanod.

OZ SOlalJ... ',sanod. OZ SOllJ ',snod XX évfolym Budpest, 1930 mirdus 20 sz'm CSEnDORSÉGI 'LAPOK FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS, SEGÉDSZERKESZTŐ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre 12 pengö, f6léne 6 pengö

Részletesebben

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND Komárom, 1915 március 25. XV. évfolym 12. szám. KOMROMI UJSÁ Komromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági V ö r ö s K r e s z t E g y l e t K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének Megjelenik

Részletesebben

termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer

termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer X. évfolym 17. z á m 20 fillé Komáom, ápili 23. E L Ő F I Z E T É S I R E g é z éve Féléve 10 P. 5 P. Negyedéve 2'50 P, E g y e z á m á 20 HU. Megjelenik minden gy eemények z o m! édágábá keültünk. E u

Részletesebben

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E AIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

Ara 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG

Ara 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG Hódmezővásárhely, 94 október 20. kedd. X évfolym 3ŐÍ. szám. Ar 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG Független p o l i t i k i Ssetketztóség é. kidóliiv&tl Kossuti-tér. Telefon» 87. egyes sim ái 2 fillér, vsárnp

Részletesebben

Alapy Gáspár m. kir. kormányfőtanácsos, polgármestert ünnepelte K o m á r o m ssc. k i r m e g y e i város közgyűlése.

Alapy Gáspár m. kir. kormányfőtanácsos, polgármestert ünnepelte K o m á r o m ssc. k i r m e g y e i város közgyűlése. VII. évfolym 20. s z i n ELŐFIZETÉSI Egész évre 10 P. 5 Megjelenik P. r 20 f i l l é r. ÁR SZERKESZTŐSÉG I Negyedévié Egyes szám ár minden Komárom, 250 P, 20 fi 11 PTHÓ G Y U L GÁSPÁR. C s ö n d e s j

Részletesebben

D BARANYAY JÓZSEF. He feledkezzünk meg

D BARANYAY JÓZSEF. He feledkezzünk meg K o m á r o m v á r m e g y e i é s v á r o s i é r d e k ű t á r s d l m i, k ö z g z d s á g i hetilp A K o m á r o m i V ö r ö s Kereszt Egylet é s Megjelenik minden csütörtökön, Felelél EJÖflzi té*l

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben