2 Jász-Szó. XXIII. évfolyam 6-7. szám * 2013 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 Jász-Szó. XXIII. évfolyam 6-7. szám * 2013 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft"

Átírás

1 2 Jász-Szó XXIII. évfolyam 6-7. szám * 2013 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft Október elsején van az Idősek Világnapja. Ezen a napon, az idősek világnapján szeretettel gondolunk mindazokra, akik egy hosszú élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött. Minden évben köszöntjük őket / önöket, de szeretetüket, bölcsességüket, segíteni akarásukat az év minden napján érezzük. mondta beszédében abanka Ferenc polgármester, aki a megjelent szépkorúakat köszöntötte. Beszédéből megtudhattuk, hány 90 éven felüli idős ember él a településen. Közülük Faragó Gézát, aki 90. évét a tavasszal töltötte be, kis csomaggal is megajándékozta. A Művelődési Házban megtartott rendezvényen több idős és szépkorú jelent meg, akiket a polgármester köszöntője után a hevesi Blaha Színkör tagjai szórakoztattak Molnár Ferenc Ibolya című zenés darabjával.

2 Jász-Szó Testületi ülés A Napirendi pontok megtárgyalása előtt Kozma István észrevételt tett és egyben tájékoztatott arról, hogy az utóbbi időben igen gyakran megjelennek a településen fehér Lada, bordó Astra és sötétkék-fekete Lada személygépkocsival közlekedő kétes személyek, akik a hevesi Rendőrkapitányság nyilvántartása alapján lopással, betöréssel gyanúsíthatók. A lakosság részéről észlelt gyanús esetekben a Polgárőrséget ( 06-30/ ), vagy a körzeti megbízottat (06-30/ ); 16 óra után pedig a Rendőrséget (06-30/ ) értesítheti a fenti telefonszámokon. Noha papíron Jászszentandrás kapott egy körzeti megbízotti státuszt Rácz Ferenc személyében, de szolgálatot továbbra is Jászapátiban kell teljesítenie, várhatóan október végéig- tájékoztatta a képviselőket a polgármester. A két ülés közötti eseményekből kiemelendő a Településrendezési tervvel kapcsolatos tervezői baki, melynek anyagi vonzata is van. Ez szerint az egyik Homokos úti ingatlanon a rendezési tervben utcanyitás szerepel, így a tulajdonos építési elképzeléseit a hatóság felfüggesztette. A négyes tanyán lévő sertéstelep árverezésre kerül, együtt a szorgalmi joggal bíró közlekedésre szolgáló magánúttal. A további jogvita elkerülése végett a testület jobbnak látta, ha nem megvárva az árverezés időpontját, felajánlja az út megvásárlási szándékát. Ez ügyben a testület egyetértett. A vízműhöz tartozó Bata úti ingatlan megvásárlása a póthagyatéki eljárás lefolytatásának hiányában még mindig húzódik. Augusztus végére volt várható a Többcélú Társulás vagyonfelosztásának végleges zárása. Sajnos a társulási tagok - többek között információ hiányában - sok jót nem remélhetnek, mert Jászberény a halogatás és az erőpolitika elvén igyekszik a vagyont magáénak tudni. A TRV Zrt. (Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.) ,- Ft értékű törzsrészvény megvásárlására akarja Közérdekű rábírni az ellátásért felelős települési önkormányzatokat. A képviselőtestület a névértéknél magasabb értéken (38.200,- Ft) kínált részvényvásárlást nem szavazta meg. A Waldorf iskola további működését biztosító kérdésekben a testület nem döntött, hiányolva a képviseleti megjelenést, a bérleti díj hátralékot, a pontatlan és hiányos igénybejelentéseket. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás működési területén július 1. napjától az alábbi díjakat alkalmazza: - Huladék szállítási díj 7.855,- Ft/természetes személy+ Áfa - Hulladék lerakási díj 2.670,- Ft/természetes személy+áfa - REGIO-KOM Hulladékszállítási Kft, működési költség 279,- Ft/természetes személy+áfa. A Társulás működési területén alkalmazandó lerakási, ártalmatlanítási díj nem természetes személyek vonatkozásában változatlan maradt július 1. után is. A napirendi pontok sorában a testület elfogadta a Gyermekvilág Óvoda 2012/2013. évi munkájáról szóló beszámolót. A 2013/2014-es tanévben kis-, középső- és nagy csoportban, 5 óvónő és 3 dajka segítségével látják el a nevelési feladatot. A gyermekétkeztetésnél felmerült térítési díjak beszedése megállapodás megkötésével továbbra is az Iskolatitkárnál történik. A Képviselőtestület elfogadta az Önkormányzat és Intézményei 2013.évi pénzügyi tervének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót, és a évi pénzügyi terv módosítására vonatkozó javaslatot. A saját forrás növelésére utaló parkoló kialakításának lehetőségét a feltételrendszer kialakításáig felfüggesztették. A Bursa pályázati rendszerhez való csatlakozást, az első lakáshoz jutók támogatását, a gyerekek Mikulás csomagját, a Karácsonyi utalványt és az egyedülálló, 70. életévét betöltött idős emberek szemétszállítási díj visszatérítését a tartalék terhére látja biztosítottnak a testület. Elfogadásra került közötti időszakra a Helyi Esélyegyenlőségi Program; valamint a Közterület használat rendjéről szóló 10/2001.(VI.18.) Önkormányzati rendelet kiegészítése. A szeptember 26-i testületi ülésen tájékoztató hangzott el a Regio- Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Kft. és a Jászapáti Városüzemeltető Kft. feladatellátási helyzetéről. Megtudhattuk, hogy Dél-Heves visszamondta a hulladékszállítást még 2012 decemberében. Januártól a Regio-Kom a Jászapáti Városüzemeltetővel kötött szerződést, mely szeptember 20-án lejárt. A továbbiakban a 13 dél-hevesi településen ők sem kívánják ellátni a szolgáltatást. A ¾ év alatt olyan mértékű lett a Városüzemeltető vesztesége, hogy a tulajdonos önkormányzat (Jászapáti város) megtiltotta a hulladék elszállítását a 13 településről. A Katasztrófavédelemnek 15 napja van, hogy kijelölje a szállítót, addig a Városüzemeltető önkéntes alapon még elvégzi a szolgáltatást. A veszélyes hulladékot a Regio-Kom továbbra is elszállítja. 31 településen befejeződött a helyi szeméttelepek rekultivációja. Sajnos itt több olyan aggodalomra okot adó kérdés merült fel, amelyre a Kft-t képviselő személy nem tudott választ adni. A Tiszamenti Regionális Vízművek (TRV Zrt.) beszámolója A jászszentandrási vízi.közművek I-VIII. havi működéséről nem tért ki azokra a máig megoldatlan feladatokra, mint az átadás-átvétel, a szerződéskötések hiánya, a megoldatlan, jogvitára is okot adó, gondatlan működtetői magatartás stb. - Igaz, ez az igénybevevők bőrére megy. A TRV Zrt. képviseletét ellátó Kocza Imre úr egyet értett a problémák felvetésében és türelmet kért. Az átállás nehézkességére hivatkozva ígéretet tett a számlázás racionalizálására, a felvetett kérdések megoldására.

3 Jász-Szó 3 A képviselő testület tudomásul vette a TRV Zrt. 10 ezer Ft-os törzsrészvény vásárlásának kötelezőségét, ellenkező esetben a szolgáltatás nem biztosított. Szeptember 25-én átadásra került Jászapáti-Jászszentandrás összekötő út, és ugyanekkor megtörtént a felhagyott hulladéklerakó előzetes műszaki állapotának felmérése, véleményezése. A testület az önkormányzat részéről a Klebersberg Intézmény Fenntartó Tanácsba Kozma István képviselőt delegálta. Ismét napirenden volt a helyi Waldorf iskola. Az intézményt képviselő személyek ismét nem vettek részt a testületi ülésen, a kért, indoklással alátámasztott igényüket elmulasztották leadni, így a testület nem foglalkozott az előzetes kérelemmel. Nagy László alpolgármester hivatkozva a bérleti szerződésre javasolta a végrehajtást és a szerződés felmondását. A pénzmaradvány terhére megszavazták a BURSA HUNGAICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást. - davidne - Demográfiai adatok az Esélyegyenlőségi terv helyzetelemzése alapján Lakónépesség száma az év végén lakónépesség fő fő lakónépesség számának változása (%) - 1 % fő lakónépesség számának változása (%) - 1 % fő lakónépesség számának változása (%) - 4 % fő lakónépesség számának változása (% ) + 1 % fő lakónépesség számának változása (%) - 2 % Belföldi vándorlások (migráció) egyenleg , , , , ,07 Állandó népesség állapotnak megfelelően állandó népesség száma 2503 fő nő 1303 fő 52,05 % férfi 1200 fő 47,94 % 0-2 évesek 50 fő 1,99 % 0-14 éves nők 132 fő 5,27 % 0-14 éves férfi 133 fő 5,31 % éves nő 30 fő 1,19 % éves férfi 35 fő 1,39 % éves nő 672 fő 26,84 % éves férfi 712 fő 28,44 % éves nő 91 fő 3,63 % éves férfi 98 fő 3,91 % 65 év feletti nő 358 fő 14,3 % 65 év feletti férfi 192 fő 7,67 % Természetes szaporodás Élve születések száma (fő) halálozások száma (fő) természetes szaporodás (fő) A lakónépesség településünkön csökkenő tendenciát mutat. Az elvándorlás és a bevándorlás folyamatos, de nem kiegyensúlyozott, melyhez a magas halálozás és az alacsony születések száma negatív befolyásoló tényező. A lakosság korösszetétel alapján sajnos elöregedő.

4 4 Jász-Szó Pócs János három év parlamenti munkájának leltáráról! Ez a mi dolgunk: hinni és tenni Elszaladt az elmúlt három év, vélhetően a választásokig utolsó előtti háromnapos parlamenti idénykezdő frakcióülését tartotta a Fidesz. Ez az apropója a Pócs Jánossal, a Fidesz jászsági választókerületi elnökével készült interjúnak. Egyszerűbben fogalmazva: hároméves leltár és előretekintés következik az alábbiakban. Kezdjük a végén kivételesen az interjút, ha kérhetem. Mi a summázata Ön szerint az elmúlt három évnek? - Történelmi időket éltünk meg, ezt talán egyre többen érzik, ha megfogalmazni nem is tudják. Amit a választásokra készülve programot hirdettünk, amit a négy évre vállaltunk, túlnyomórészt már most kipipálhatjuk. Egész életünket új távlatok közé helyeztük az új alaptörvénnyel, a gazdaság talpra állításával, a nagy elosztórendszerek gyökeres átalakításával előtt, ellenzékből számos dolgot nem is láthattunk, nem is ígérhettünk semmit, de szembesülve a problémával mégis megoldottuk, illetve elkezdtük a megoldását például a devizahiteles gócnak. Jókai Mór úgy fogalmazott, hogy Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk el. Ez a megközelítés annyira nem jön be az ellenzéknek, visszamutogatásnak aposztrofálják a megelőző választás előtti idők felemlegetését. - Az ő helyükben sokan ezt tennék, akik szívesen megfeledkeznek a tényekről. Sőt, abban reménykednek, hogy a választói emlékezet kilencvennapos, és már eltűnt a régi idők homályában az ő ígéretük arról, hogy lassan mondom, nem lesz gázáremelés. Aztán lett 15-ször, még kimondani is sok. Háromszorosára emelkedett a gáz ára. A kormányuk nemhogy szembeszállt volna ezzel, de az általuk istenített piaci viszonyoktól is idegen módon garantált nyolc százalékos tiszta profitot a többnyire külföldi kézbe került szolgáltatóknak. Így emelkedett duplájára az áram, miközben elvették a 13-ik havi fizetést és nyugdíjat. Ezzel nehéz vitatkozni, ahogy a rezsicsökkentéssel is, bár saját fülemmel hallottam a világhírű magyar rádióban egy idős betelefonáló hölgytől: úristen mit csinálnak ezek, rezsicsökkentés lesz? Ez borzasztó! - Kétségtelen, nincs egyetlen pozitív intézkedés sem, amit mindenki elfogad, különösen ha zsigerből ellenez mindent, amit mi teszünk. Én dicséretnek és ijedtségnek fogom fel a megjegyzését, hogy ezzel biztosan nyerünk. Úgy érti, hogy ezért volt és éppen most a rezsicsökkentés? - Nem választási kampányfogás ez, bár biztos vagyok abban, hogy a többi intézkedésünkkel együtt sokan elgondolkoznak azon, hogy mit tettünk kormányon, s hogy inkább ezt támogatják, mint aki csak rontott a helyzeten, de most persze semmi sem jó szerinte. Hogy mennyire nem kampányfogás, mindenki tapasztalhatta, hiszen évek óta befagyasztottuk a közüzemi árakat. Csökkentésről azonban szó sem lehetett, amíg rendbe nem tettük a gazdaságot. Mikor az emberek közös erőfeszítése árán az ország a saját lábára állt, és elég erős lett ahhoz, hogy azt is vállaljuk, amit nem is ígértünk. Ma ez a helyzet. Így lehet a gáz, az áram, a távhő, a víz, a csatorna, a szemétszállítás, a PB gáz, a szippantott szennyvíz és a kéményseprés esetében is az októberi második lépéssel együtt húsz százalékos rezsicsökkentést elérni, ami éves szinten ezer forintot hagy a családok zsebében. Álljunk meg kicsit a gazdaság talpra állításánál. Az Önök szlogenje a Magyarország jobban teljesít. Némiképp ez is a múlthoz való viszonyítás, de ezt már értjük miért. Mégis, mivel lehet a jobb teljesítést igazolni? - A munkaalapú társadalmat céloztuk meg, amelyben nem hitelből élünk és emelünk béreket, hanem abból, amit megtermeltünk. Ehhez fejéről a talpára kellett állítani az országot. Mi bizonyítja az eredményességet? 2010-ben egymillió-nyolcszázezer ember fizetett adót, ma meg négymillió. Ehhez persze át kellett alakítani a segélyezési rendszert, megteremteni a közmunkaprogramot. Mára 207 ezer emberrel többen dolgoznak főállásban, mint 2010-ben. A munkahelyteremtési akciókra 300 milliárd forintot fordítottunk, a közmunkaprogramra ennek a felét. Mindezt olyan részletekben lehet megfigyelni, hogy például a kisvállalkozások adója 19-ről 10 százalékra csökkent, vagy másik oldalról is egy szemléletes példát említve, a kismamák után fizetendő járulékot két évig elengedte a kormány. Közben a gyest újra háromévessé tettük, most pedig azon gondolkodunk, hogy lehetővé tegyük a munkába hamarabb visszatérő kismamák számára a további gyes összegének egy összegben való felvételét. A család és a nők erősen a figyelmük középpontjába került - Ez nem véletlen. A családokon nyugszik a társadalom, és valljuk meg, a családok érzelmi összetartói pedig a nők. A családok megerősítését célozza a családi adókedvezmény, ami 900 ezer szülő részére 160 milliárd forint kedvezményt jelent. A nők említett szerepvállalását ismeri el a 40 év munkában töltött idő utáni nyugdíjba vonulásuk lehetősége. A kérdés hiányzó részét is megfogalmazva: az ellenzék békétlenséget lát Önök és a nyugdíjasok, Önök és valamennyi fontosabb társadalmi csoport között.

5 Jász-Szó 5 - Vizionálni némi erőfeszítéssel mindent lehet, ami az ellenzéknek inkább tetszik. A tények azonban mást mutatnak. Például a nyugdíjakat tavaly visszamenőleg 1,6 százalékkal emeltük, idén pedig 5,2 százalék az emelés mértéke. Rémhíreket terjesztettek, hogy felmondunk a pedagógusoknak, ezzel szemben most kapnak átlagosan 34 százalék béremelést, majd még évekig tíz-tíz százalékot. Az orvosok meg-becsülésére is mostanig kellett várni: éppen a napokban kap majd százezer orvos januárig vissza-menőlegesen ezer forinttal megemelt fizetést. Mi nem a békétlenséget tapasztaljuk, és a társadalmi békét szorgalmazzuk. Ön bevezetőben Jókai Mégis mozog a föld című könyvéből idézett Tseresnyés uramtól, a művészet- pártoló csizmadiától. A derék hazafi azonban a folytatásban ilyesmit is mondott: Mindezeket pedig nem azért mondám el önöknek, hogy megismertessem a magam érdemeit, amik csekélyek; hanem hogy megismertessem önökkel a maguk kötelességeit, amelyek nagyok. Hinni és tenni. - Én is úgy gondolom, ez a mi dolgunk: hinni és tenni. A kérdése nyilvánvalóan a jövőre vonatkozott. Most nem mutogatok az ellenzékre, csak a mi három évünkre, azt talán szabad. Tény, hogy talpra tudott állni az ország. Munkahelyeket teremtettünk és védtünk meg, nőttek a bérek, csökkentek az adók, úgy, hogy közben nem hiteleket vettünk fel, hanem az IMF által adott hitelt is visszafizettük. A londoni elemzők szerint - jövőre Magyarországon két százalék feletti lesz a növekedés. Az infláció évtizedek óta nem volt ilyen alacsony, 1,8 százalék, Magyarország végre kijött a gazdasági recesszióból. Tehát bizakodó. Mi következik mindebből Ön szerint az elkövetkező hónapokban? - Jöhet a további rezsicsökkentés, módosulhatnak a devizahitelesek egyoldalú előnyökkel, pontosabban rájuk nézve hátrányokkal megkötött szerződései. A kiskeresetűek számára lehetővé tesszük, hogy levonhassák az adókedvezményt az államnak járó járulékokból. Ez 26 ezer családot érint. korábban említettem a rugalmas gyes bevezetését., és folytathatnám a sort. Már van erőnk ezekhez a támogatásokhoz és kedvezményekhez. Halász Lajos A Jászszentandrás- Jászapáti közötti út felújítása Jászapáti után a Jászszentandrásra vivő 3228 j. jelzetű (5,6 km) út mellett látható ez a hirdetőtábla, amely szerint június 6. és december 3. között műutunkat fel fogják újítani. A kormány már 2010 előtt számos jászsági út rekonstrukciójáról döntött. Ez lett az ÉA-30 (Észak-Alföld) projekt, benne a 365. számú projektelem: a Jászszentandrás - Jászapáti összekötőút felújítása. Az ezzel kapcsolatos előkészítés, az anyagi erőforrások hozzárendelése azonnal megkezdődött. Közbeszerzési eljárást írtak ki. Sikeresen pályáztak az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjához. Így a munkához szükséges több mint 1 milliárd forintot támogatás formájában elnyertük az Új Széchenyi Terv közötti fejlesztési feladataihoz. Ezért már 2011 májusában a munkálatokat koordináló Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. azt a tájékoztatást tudta adni, hogy a kivitelezés még ebben a kormányzati ciklusban befejeződik. Emellett esély van még arra, hogy a 31-es főközlekedési út felújítása akár már idén ősszel, de legkésőbb jövő tavasszal elinduljon. Ezzel párhuzamosan megépül a Jászapáti központjában tervezett körforgalmi csomópont, amelynek tereprendezési munkái már el is kezdődtek. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt májusára tervezte: a 31- es számú főút megyei szakaszának burkolatmegerősítésének I. ütemét. II. üteme vonatkozásában a munkaterület átadása 2012 áprilisában történt meg. A forgalomba helyezése 2013 szeptemberében várható. A két felújítás kapcsán nem merült fel olyan körülmény, amely veszélyeztetné azok pénzügyi forrásait. Országszerte közel 600 kilométernyi alsóbbrendű mellékút újul meg az idén az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) csaknem 87 milliárd forintnyi forrásaiból - jelentette be Hegmanné Nemes Sára, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért felelős államtitkára Jászboldogházán, az útfelújításban érintett egyik településen. Így megkezdődött a Szentlőrinckáta - Jászberény összekötő út 8,9 kilométeres, az Újszilvás - Tápiógyörgye - Jánoshida összekötő út 8,4 a Jászapáti - Jászszentandrás összekötő út 5,6; valamint a Kunhegyes - Abádszalók összekötő út 5,4 kilométeres szakaszának felújítása. (folytatás a 9. oldalon)

6 6 Jász-Szó VÉGE VAN A NYÁRNAK, HŰVÖS SZELEK JÁRNAK... Visszatekintés Mintha az idő kereke másként forogna manapság, mint - ki sem merem mondani pár évtizeddel ezelőtt. Már nemcsak a napok, hónapok, de az évek is úgy suhannak el mellettünk, hogy alig ocsúdunk fel az újévi jókívánságok hangulatából, s máris ránk köszönt a december. Pedig ez a nyár nem akármilyen volt! Élvezhettük a térítői kánikulát, mely a mezőgazdaságban gondot, az idegenforgalomban pénzt hozott. Az idelátogató, itt üdülő vendégek nem szenvedtek hiányt a kulturális programokból sem. A Szentandrási nyár nyitó rendezvénye a Kunráth Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Búzavirág néptánc csoportjának tanévzáró gála műsora volt. Júliusban nagy érdeklődést váltott ki a főző versennyel egybekötött egész napos falu napi rendezvény, de tíz település nyugdíjas klubjainak találkozója is itt került megrendezésre. Augusztusban a szarvasgombával ízesített étkek főzőversenyét a helyi IPA Egyesület szervezete meg első alkalommal. A rendezvény sorozatról Banka Ferenc polgármester így nyilatkozott: Jó kezdeményezésnek tartottam a falunapi főzőversenyt, amelyet a Lengyel testvértelepülésünk delegációja tovább színesített. Jövőre lesz 10 éves a fennálló kapcsolatrendszer, amelyről mind a négy országban szeretnénk méltón megemlékezni. Jászszentandráson ez az időpont a falunapon lesz. Az idén megalakult a Jászszentandrási IPA Egyesület, amelynek szerepe, feléleszteni ennek a nemzetközi szervezetnek a létjogosultságát, és megfelelő tartalommal megtölteni. Ennek volt az első kezdő lépése az Augusztus 29.-i főzőverseny, amelyet jövőre nemzetközi szintre kívánnak emelni. Úgy ítélem meg, hogy hosszabb távon fontos szerepe lehet a település életében, mind a turizmus, mind a vendéglátás és rendezvények tekintetében is. Ennek érdekében a testület felhatalmazott egy együttműködési megállapodás előkészítésével, valamint annak aláírásával. A feladat tehát feladava. A Falu napot az Önkormányzat hosszú nevű közalapítványa fogta össze. Elnöke, Guba Bernadett röviden így foglalta össze az alapítvány munkáját: A 2013-as év nyara igen mozgalmasnak bizonyult a Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért Közalapítvány életében. Több újítással álltunk elő, amivel hagyományt szeretnénk teremteni a következő évekre is: Elsőként meghirdettük a,,virágos Jászszentandrásért pályázatot. Mindenki nevezhetett, aki ingatlannal rendelkezik Jászszentandrás területén belül. Nagy örömünkre közel 30 pályázat érkezett a Közalapítványhoz. Ezután egy vasárnap délután fölkerekedtünk a Kuratórium tagjaival és ellátogattunk minden címre. Ott jártunkról árulkodott, hogy a postaládákban hagytunk egy-egy lepecsételt színes papírtulipánt, amit az óvodában készítettek el erre a célra. Pontozásunk alapján megszületett az eredmény: 3 portát díjaztunk Dávid Sándor fafaragó felajánlásából elkészült, az Élet Virágát ábrázoló alkotással. A díjakat a Falunap programján belül adtuk át Mósné Dávid Krisztinának, Kertészné Pintér Csillának és Ördög Lászlónénak. Azonban ezúton szeretnénk gratulálni minden versenyen elindulónak, hiszen szebbnél-szebb portákat, virágos kerteket, csodálatos lakókörnyezeteket láttunk. Igazán örömmel tölt el bennünket, hogy ilyen szép, virágos községben élhetünk. Arra bíztatunk mindenkit, hogy jövőre még többen mérettessék meg magukat a,,virágos Jászszentandrásért pályázaton. Másik újításunk volt a Falunap délelőttjére meghirdetett főzőverseny. Különös izgalommal vártuk mi is a délelőttöt, hiszen az utolsó pillanatig vártuk a nevezéseket, majd végül kialakult az igen szép számú, 10 csapatos mezőny. A 10 csapatból 3 versenyen kívül készítette el ízletes ételét, 7 csapat pedig minden tudását bevetve mérettette meg magát. Versengő csapatanink a következők voltak: - Gyöngytyúkok-Gyöngy Klub - Pacsirtafészek- Pacsirta Klub - Legény-Rózsa Klub - Bogrács-Kör- Pávakör - Kóczián Sándor- Kovács Gábor és barátaik, - Csemetekert Csapata- Óvoda csapata -Fehérköpenyes Fakanalasok- Ápolónők csapata Gubáné Farkas Edit és barátai Reggel a pálinkás köszöntőre érkező látogatókat igen meglepő látvány fogadta. A szebbnél-szebb feldíszített főzősátrak minden fantáziát fölülmúltak. A csapatok egyenruhába öltözve, egységes viseletben, virággal, paprikafüzérrel, népies étkészlettel mutatkoztak be a főzőversenyen.

7 Jász-Szó 7 A tűzgyújtás után terjengeni kezdtek a jobbnál-jobb illatok. A lengyel testvértelepülésünkről érkező vendégek már friss reggelivel vártak bennünket, így addig sem maradtunk éhen, míg az ebéd el nem készült. Kóstolhattunk a lengyelektől grillkolbászokat, különböző szószokkal, tojásételeket és még sorolhatnám. Közben a,,guszti IPA csapat előrukkolt különböző füstölt tojásokkal, és szarvasgombás csemegékkel. A Pávakörből fasírttal kínáltak, egy másik csapatban friss pogácsával, máshol pedig házi pálinkával. Lassan olyanná váltunk, mint egy nagycsalád. A füst a bográcsok alatt egyre gomolygott, az étkek pedig egyre jobban rotyogtak. Mígnem egyszer csak megérkezett a zsűri, akik miden csapatot végig jártak, kóstoltak és jó tanácsokkal láttál el a szakácsokat. A háromtagú zsűrink elnöke Pálszabó Mihály Úr volt, A Mesterszakács Bizottság Elnöke, a Francia Gasztronómia Lovagja, a zsűri tagjai pedig Bobákné Mancika néni és Nagy László Alpolgármester Úr voltak. Lassan elérkezett a dél, mikor föl kellett szolgálni az étkeket. Érkeztek sorra a tányérok. A zsűri értékelő lapon jegyzetelt, pontozott, mígnem megszületett az eredmény. Az elő helyen a Csemetekert Csapata végzett, második a Gyöngytyúkok Csapata, harmadik helyen pedig Kóczián Sándor-Kovács Gábor és barátaik Csapata végzett. Az első helyezést elért csapat a többi díjazás mellett nyert egy vándorfakanalat, amelyet jövőre el kell hozniuk a főzőversenyre és újra meg kell, hogy mérettessék főzőtudásukat. Az eredményhirdetés után kezdődött a várva várt tombolahúzás. Rengeteg ajándék várta a szerencséseket. Falunap lévén volt a nyeremények között dinnye, zsák krumpli, kisnyúl, kiscica, japánkakas, paprika és még sorolhatnám. A tombolahúzással véget ért a Közalapítvány programja a Falunapon, azonban a délután folyamán is volt még néhány, igen hálás feladatunk. Az egyik a Magyar Kultúra Napjára meghirdetett versíró pályázatunk eredményhirdetése. Két díjat adtunk át: Dunai Valériának és Toldi Ferenc Andrásnak. Verseiket a délután folyamán Kovács Andrea előadásában meg is hallgathattuk. Fent a Bogrács kör- Pávakör, lent a Pacsirta ny.klub tagjai Valamint az előző évekhez hasonlóan meghirdettük a 2013-as évre is a,,legjobb középiskolásnak járó díjat is. Ebben a kategóriában 3 pályázat érkezett. Közülük Csikós Anitának ítéltük oda az elismerést. Anitának gratulálunk még egyszer és további jó eredményeket és kitartást kívánunk a főiskolai éveire is. Délután hirdettük ki a korábban már említett,,virágos Jászszentandrás pályázat eredményét is. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy ennyi embert tudtunk bevonni a Falunap programjába. Rengeteg munka áll mögöttünk, szerveztünk, egyezettünk, támogatókat kerestünk. A Kuratórium tagjai nevében szeretnénk megköszönni minden támogatónknak a felajánlásokat, tombolanyereményeket. Dávid Sándornak a virágos pályázatra elkészített gyönyörű fafaragását. Az Önkormányzat és a Könyvtár dolgozóinak a sok segítséget valamint a főző csapatoknak, hogy részt vételükkel színesítették programunkat. Köszönöm a Kuratórium tagjainak és családjuknak az önfeláldozó munkát, időt, ami nélkül ez a színes rendezvény nem jöhetett volna létre. A rendezvényen helyi csoportok szórakoztatták a közönséget, este Szandi adott koncertet,majd a Randevú Duó operett műsorát utcabál követte.

8 8 Jász-Szó Nyugdíjas Találkozó Jászszentandrás Tíz vendég település tizenhárom nyugdíjas klubjának részvételével a Szépkorúak újra tanúbízonyságot tettek széles tudástárukról, vidámságukról a jászszentandrási nyugdíjas klubok által megszervezett találkozón. Dalcsokrok, szólóénekek, táncok, vidám jelenetek, versek tarkították a programot. Napközben a vendégek megtekinthették településünk nevezetességeit. Délután a jászszentandrási civil szervezetek ajándék műsora következett, köszönjük a helyei Kisbúzavirág Néptáncegyüttes gyermekeinek, a Jászapáti és Vidéke ÁFÉSZ Kunráth Sándor Pávakör, a Jászszentandrási Kamara Kórus és a Hip-Hop tánccsoport tagjainak fellépését! Vendégeink voltak Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászberény,Jászfelsőszentgyörgy, Jászladány, Jászkisér, Jászfényszaru, Újszász, Szolnok és Budapestről a Rákoskerti Klub tagjai. Köszönjük minden résztvevőnek az együtt töltött szép napot! Támogatóink: Andrástermál Kft, Andréné Bakos Elvira vállalkozó, Banka Ferenc polgármester, Jászszentandrás Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért és Időskorú Polgáraiért Közalapítvány, Nagy Csaba egyéni vállalkozó, Pócs János országgyűlési képviselő, 3 Kiss Kft Gyöngy - Pacsirta - Legény-Rózsa Nyugdíjas Klub

9 Jász-Szó 9 A Jászszentandrás- Jászapáti közötti út felújítása (5. oldal folytatása) Kalandozásra hívom Önöket az útépítés több évezredes történelmében! Római útépítés példát ad napjaink mérnökei számára - hiszen a közút-maradványok a hajdani technológia eredményességére utalnak. felvitelével befejeződnek a munkálatok. A kivitelezés nagyjából másfél hetes előnyben van így a vártnál jóval hamarabb elkészül. A római út keresztmetszete A római utak évezredes fennmaradásukat a mély alapozásnak köszönhetik. Az alapozás legalább 1 méter mély, de minimum a fagyhatárig ért le. A terméskő alap (statumen) 30 cm vastagságú lapos kövekből álló réteg volt. Erre jött az ökölnyi kövekből készült ruderato, ami 25 cm vastagságú. Felette kisebb kavicsokból álló nucleus (25 cm) helyezkedett el. Valamennyi réteget mészhabarcsba tették. A legfelső réteg homokos kavics vagy ritkán terméskő (20 cm). A kötőanyagul használt mész (calx) után nevezték el a franciák a kövezett utat (via calciata) chaussée-nak (sosszé). Megtörtént a kátyúk feltöltése és az aszfalt felmarása, útalap megerősítése A munkálatok megkezdése az útszéli árkok mélyítésével, rendbe tételével kezdődött A Jászapáti felé vezető utunk nyomvonalának középső része bár régi, de erősre megépített. A gondok a kétoldali kiszélesítésnél jelentkeztek. Ezt viszont betonalapozással teljes hosszában kijavították, és nagyjából 15m-ként alagcsövezéssel biztosították a vízelvezetést. Kiegyenlítő réteggel áthidalták az egyenetlenségeket, majd végül a harmadik (kopóréteg) Alagcsövezés után terítésre került az alapozó és a köztes réteg Lejegyezte nagy tisztelettel az útépítő munkások felé: ifjabb Czakó József

10 10 Jász-Szó Nem kis idő június 22-én tartottuk meg 50 éves osztálytalálkozónkat. Mi tagadás, nagyon izgultam, a kérdések sokasága keringett bennem. Vajon eljön-e mindenki? leginkább ez foglalkoztatott. Folyamatosan egyeztettünk másik két szervező társammal, Bakosné Rózsa Katival és Nagy Sanyival. A hajdani két végzős osztály diákjait végül sikerült 50 év után összehozni néhány, úgy gondolom mindenki számára emlékezetes órára. Fél 11-kor folyamatosan érkeztek egykori diáktársaink. Nem tagadom, voltak találgatások az érkezők személyét illetően, hisz az idő vasfoga egyikőnket sem fiatalította. 11 órától 13 óráig osztályfőnöki órát tartottunk, 13 órától ig a tisztelet virágait helyeztük el elhunyt tanáraink és diáktársainknak emlékére. 15 órától volt az ebéd. Legemlékezetesebb pillanata az 50 éves évfordulóra készült torta, amin rajta volt az osztály tablónk, marcipán keretbe foglalva. Én úgy láttam, hogy mindenki jól érezte magát, és ez örömmel töltött el. 50 éves osztálytalálkozó Akadtak ugyan bakik, de ez annak tudható be, hogy először szerveztünk mi hárman osztálytalálkozót. (Mentségünkre legyen ez a tény) Még világoson mindenki hazatért. Visszatérek még egy kicsit a bevezetőmhöz. Nagyon féltünk a szervezéstől, utólag igazolódott is aggodalmunk. Kezdtük a telefonszámok, majd a címek felkutatásával. Sajnos sokan közülünk már elhunytak Faragó Sándor, Kaszab Erzsébet/A osztály. Banka Pali, Bordás Imre, Kovács B Géza, Szekeres Éva, Tari Éva, Kozma László a B osztályból. Egy személyt nem találtunk meg, pedig az internetre is feltettük. Semmi hírt nem kaptunk felőle. Tanáraink közül csak Gonda Imréné Annóka lehetett közöttünk, aki osztályfőnökünk volt. Meghívtuk az új igazgatónőt is, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy eljött. Sajnos Berki István akkori volt igazgató helyettes, egészségi okok miatt nem vállalta, hogy köztünk lehessen. Évfolyamok találkozója Említettem, hogy az idő vasfoga mindannyiunk felett eljárt, osztálytársaink közül is többen megromlott egészségi állapotukra hivatkozva nem jött el. Nász László az A -sok osztályfőnöke hasonló okokból nem tudott eljönni. A két osztályt tanító tanárok közül elhunytak Molnár Istvánné, Molnár István, Jámbor Lajos, Jámbor Lajosné (Lázár Irénke) László Sándor, Kunráth Sándor, Guba Béla. Visszaemlékezé-sünk során kedves történetek kerültek elő. Nyugodjanak békében. Köszönöm, azoknak, akik ott voltak, akik eljöttek. Nagyon örültünk mindannyitoknak. A táblán lévő Négy soros verssel zárom írásom, remélem így is lesz, ahogy a vers hatott rám. Az évek múlnak felettünk, Fiatalabbak már nem leszünk, Örüljünk a sorsnak, hogy így összejöttünk, Reméljük, hogy legközelebb újra itt leszünk. A szervezők nevében Jezsoviczki Anna Kedves volt Diákjaink! Tisztelt Szülők és Támogatók! A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium gimnáziumi intézményegységének igazgatósága, nevelőtestülete, tanulóifjúsága és a Baráti Kör Alapítvány szeretettel hívja és várja a jászapáti gimnázium egykori és jelenlegi tanulóit, tanárait, a szülőket és a támogatókat a november 9-én, szombaton 18 órakor kezdődő A második száz év kapujában mottóval megrendezésre kerülő nosztalgiázással egybekötött jótékonysági estre Az est védnöke: dr. Ternyák Csaba egri érsek Programok: Képes bemutató a centenáriumi eseményekről, diákjaink bemutatói, iskolatörténeti kiállítás, teaház, találkozás és beszélgetés a régi tanárokkal, fényképnézegetés régi időkről, tombolasorsolás és tánc élőzene kíséretében. A belépőjegyek ára:4500 Ft Az osztálytalálkozót is szervező osztályok tagjainak 4000 Ft. Előzetes kérés alapján külön osztálytermet is biztosítunk számukra. Információk az iskola honlapján: Kérjük, hogy részvételi szándékukat október 31-ig jelezzék a 57/ telefonszámon.

11 Jász-Szó 11 Tóth Tihamér püspök és a jászok Bognár Gyula, a jászberényi tanítóképző tanára mesélte, hogy az 1937.évi chicagói eucharisztikus kongresszuson történt egy nagyon jellemző eset. Kivándorolt öreg magyarokkal beszélgetett Tóth Tihamér püspök. Jászságiak voltak, innen indultak el a tengerentúlra szerencsét keresni. Beszélgetés közben az örvendező öreg jászok egyike megkérdezte: -... aztán hová való a tisztelendő úr? - Szolnoki vagyok - válaszolta Tóth Tihamér. Erre, mintha csak elvágták volna az öreg magyarok jókedvét, alig lehetett aztán szavukat venni. Pályázat Végre is Tóth Tihamér megkérdezte: - Mi történt, megbántottam valamivel magukat? Az egyik jász megszólalt: - Maga nem, csak az öregapja! A jász emberből nem koptatta ki az idő a \\\"muszáj vármegye\\\" iránti ellenszenvet. A éves korukban kivándorolt amerikai magyarok sem tudták a szolnokiaknak megbocsátani, hogy megfosztották őket a megyeszékhelységtől. Forrás: Tihamér püspökről kortársai. Budapest, Jászok egyesülete Hírleveléből Tájszavak és történetek Voltál már olyan helyzetben, hogy magyarról magyarra fordítottál, mert nem értetted, mit mond a másik, vagy téged nem értettek? Szeretnéd ezeket a szavakat, az ezzel kapcsolatos történetet megosztani másokkal? Tudod mi a sütkérezés, a dévánkodás, vagy a dunna? Ha van olyan történeted, melyben a Jászságban használt tájszavak előfordulnak / főszerepet kapnak, osszd meg velünk. Ha elmúltál már 14, de nem vagy még 20 éves, akkor nincs más dolgod, mint feltölteni a Jászok Egyesülete Facebook oldalára https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu -az írásod, mely maximum 2000 karakter lehet. A pályázat feltöltésének határideje: november óra Fontos! Minden pályázó a pályázatával egy időben küldjön ugyanide egy üzenetet a következő adatokkal: név, cím, életkor, iskola, cím. Kincskereső szóval, képpel Én is látom, te is látod? Láttál valamit ezen a nyáron, amit szívesen megosztanál másokkal is? Eldugott helyeken, érdekes épületeket fedeztél fel? Észrevettél olyan régi vagy új építményt, műemléket, melyet megmutatnál másnak is? Ha elmúltál már 12, de nem vagy még 18 éves, akkor nincs más dolgod, mint az általad készített képet feltölteni a Jászok Egyesülete Facebook oldalára - https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu A pályázat feltöltésének határideje: november Fontos! Minden pályázó a pályázatával egy időben küldjön ugyanide együzenetet a következő adatokkal: név, cím, életkor, iskola, cím. A legsikeresebb pályázatok alkotói hasznos és értékes díjakban részesülnek! Készül a szentandrási hadviseltek albuma Kérjük olvasóinkat, akinek hozzátartozója, rokona, ismerőse harcolt valamelyik világháborúban, róla fényképet, személyes iratokat, visszaemlékezést stb. jutassák el a szerkesztőségbe: Dávid Sándor Rózsa út 16/2., vagy adják le a Könyvtárba Digitalizálás után a fényképeket és egyéb dokumentumokat visszaszolgáltatjuk. Köszönöm azoknak a segítségét, akik már éltek ezzel a lehetőséggel, segítve munkámat, hogy közösen emlékezhessünk őseinknek. Dávid Áron

12 12 Jász-Szó Klubélet A PACSIRTA NYUGDÍJAS NŐI KLUB ügyes kezű asszonyai készítik a jász motívumokkal díszített oltárterítőt, mely október hónapban kerül a templomunk oltáraira. *** Fontos telefonszámok Rendőrség 107 Jászapáti Rendőrörs 06-57/ ó. után 06-30/ helyi körzeti megbízott 06-30/ Polgárőr Egyesület 06/30/ /30/ /20/ /20/ /20/ Tűzoltók 105 Helyi Tűzoltó Egyesület : 06-30/ Polgármesteri Hivatal - 06/57/ A hír gyorsan bejárta a falut. A Rákóczi úton ismeretlen tettes(ek) betört(ek) egy egyedülálló idős asszony otthonába, akit megkötöztek és kiraboltak. Ne legyünk közömbösek egymás iránt! Polgármesteri felhívás Sajnálatos események borzolják a jászszentandrási lakosok idegeit, nevezetesen az utóbbi időben megszaporodott betöréssorozatok és a legutóbbi betöréses rablás és magánszemély elleni erőszak miatt. A betörések és eltulajdonított tárgyak értéke minimális, az elkövetés módja és a kiválasztott helyszínek azonos elkövető(k)re utalnak. Bár az is igaz, hogy mindegy milyen értéket képvisel a tárgy, a magántulajdon szentségének megsértése, a magánszférába történő beavatkozás mindenkiben rossz érzést kelt. Egy ismerősömtől kérdeztem, hogy az emberek mikor szerelnek fel riasztót? Azt válaszolta, amikor hozzá, vagy a közvetlen szomszédjába törnek be. Tudomásul kell vennünk, hogy minden ház mellett nem állhat rendőr és csak az ilyen események bekövetkezése után jut eszünkbe, hogy mennyire közömbösek vagyunk másokkal szemben, pedig most itt van előttünk az élő példa, hogy bármikor, bárkivel előfordulhatnak hasonló esetek. Volt már erre vonatkozóan máskor is kezdeményezés, de most még jobban előtérbe kerül, hogy igenis nem csak mi vagyunk a fontosak, de figyeljünk másokra is. Ezen a héten és nem csak most, többször is kapok telefonhívásokat, ahol fölhívják a figyelmet idegen autókra, gyanús személyekre, amelyek alapján igyekszem intézkedni, akár magam, vagy a polgárőrökön, rendőrségen keresztül és sokszor sikerrel, még akkor is, ha történetesen helyben munkavállalókról, a településen dolgozókról van szó. Érezzék azt, hogy figyelünk rájuk. Ne sajnáljuk tehát az időnket, energiánkat, írjuk föl a gyanús autók rendszámát, a házalók megjelenését jelentsük, vagy, ha egy kis időre is elmegyünk lakásunkról szóljunk szomszédainknak, és ne legyünk közömbösek az éjszaka ugató kutyák jelzésére. Nem arra akarom fölhívni a figyelmüket, hogy szálljanak szembe a kigyúrt kopasszal, de minden gyanúsat jelentsünk az újságban megjelenő telefonszámokon. Figyeljünk, jelentsünk, igyekezzünk pontos információkkal szolgálni, létszám, autótípusa színe, rendszáma, gyanús mozgás és bármilyen más dolog tekintetében. Vigyázzunk magunkra és társainkra, mert így már nem lehetünk a csend és nyugalom szigete, de ne akarjunk lenni a félelem faluja! Banka Ferenc

13 Jász-Szó 13 Sosem adjuk fel! Öregkori halláscsökkenéssel küzdők figyelmébe A kor előrehaladtával, általában az idős embereknél jelentkezik a halláscsökkenés, a nagyothallás, annak egészen súlyos formája. Tünete, hogy az érintettek nem észlelnek hangokat, zajokat és ezért nem is tudnak reagálni a megfelelő ingerekre, ezáltal az emberekkel való kommunikáció egyre nehezebbé válik.a hallásvesztés súlyosbodásával a halláskárosult ember egyre visszahúzódóbb lesz, nehezen folytatnak beszélgetést, mert egyes mássalhangzókat nem értenek rendesen, felcserélik őket. Néhány beteg akaratlanul is elkezd a beszélgető társ szájáról olvasni. A telefonálás is nehezen megy, hogy mindent megértsenek. Nem utolsó sorban süketként vagy nagyothallóként a szociális kapcsolatok és a munkalehetőségek is erősen korlátozódnak, a egyén kiszolgáltatottá válik. Nagyon sok idős ember küzd ezzel a betegséggel, de kevesen tudják, hogy gyógyítása megoldott. A napokban találkoztam Kozmáné Erzsike nénivel. Rég láttam már, feltűnt vidámsága, ahogyan kertjében szorgoskodott. Arra pedig, hogy köszönésemre reagált, meglepett. - Erzsikém! Most már hallok szólt ki. Megálltam s Ő gyorsan elújságolta tortúráját öregkori halláscsökkenéséről. - Nagyon bántott, hogy nem értettem, mit beszélnek köröttem az emberek. Olyan mulyának éreztem magam, amikor válaszolni kellett volna, így inkább nem mentem sehová. Legnagyobb bánatom pedig az volt, hogy már tolmács kellett, amikor az unokáim itt voltak. Mentem én orvoshoz, írtak hallókészüléket, nem egyet, de egyikkel sem hallottam. Egyik kedves ismerősöm addig noszogatott, hogy még Szegedre is elmentünk. Itt ingyenes lett volna a műtét, de ahogy az orvosok mondták, nekem az egyik fülemnél 25 decibel, a másiknál 70 decibel volt a hallásvesztés, így műteni nem lehetett. Ajánlottak egy orvost Jászberénybe. Jó drágán kaptam is egy hallókészüléket, de azt sem tudtam használni. Olyan szűk a hallójárat, hogy betevésnél megsérült. Két hét után visszaadtam és szerencsére visszatérítették az árát is. Már majdnem feladtam, amikor ez az ismerősöm mondta, hogy újságban olvasott egy cikket egy újfajta hallókészülékről, próbáljuk meg. El is mentünk, megvizsgáltak, kaptam is egy újabb készüléket, de ez teljesen más volt, mint az eddigiek. Könnyen kezelhető és beállították úgy, hogy jól hallok. Nem volt olcsó, de megérte. Olyan, mintha újjá születtem volna. Már előtte is volt nekem több hallókészülékem, azok sem voltak olcsók, de meg sem közelítették a mostanit. Egyébként a TB hozzájárul a készülék megvásárlásához, de ez a nyugdíj nagyságától függ. Én mindenkinek csak azt tudom ajánlani, aki hasonló gondokkal küzd, rosszul hall, hogy ne adja fel. Sokkal biztonságosabban közlekedek, hallom a telefont, meg jó meg egy kis beszélgetésekre is az ismerősökkel. Értem, amit mondanak, mag válaszolni is tudok. Ez mindennél többet ér. 88 éves vagyok, de tényleg, mintha újjászülettem volna. Hálás vagyok ennek az ismerősömnek, aki segítségemre volt, noszogatott, hogy végére kell járni, mert van megoldás, csak meg kell találni. Hát, tényleg van. Manapság a modern hallókészülékek akár decibel erősítésre is képesek, vagyis az eredeti hallásállapotot nagymértékben módosítják, emellett a hallásgörbék egyenetlenségeit is képesek korrigálni bizonyos határok között. A készülék, felerősítve juttatja el a hangokat fülhöz, így a hallássérült is támaszkodhat hallására ugyanúgy, mint a többi társa, képes felfogni így a beszédet. Tájékoztatóul: Enyhe nagyothallás: db hallásveszteséget jelent; Közepes nagyothallás: db hallásveszteséget jelent; Súlyos nagyothallás: db hallásveszteséget jelent; Átmeneti sáv a súlyos nagyothallás és a siketség között: db hallásveszteséget Siketség: 110 db feletti hallásveszteséget jelenti. (- ebet -)

14 14 Jász-Szó A Hit Éve a Katolikus Egyházban egy változatlan igazságra akarta felhívni újból a hívők figyelmét. Arra, hogy Isten a Szeretet, aki öröktől fogva akarta szeretete kiáradását. Megteremtette az embert, saját képére és hasonlatosságára: értelmesnek és szabad akaratúnak. Lehetőséget adott, hogy szabadon döntsünk mellette, netán ellene. Ez az Őmellette való szabad döntésünk a hit, mely így nem egy tőlünk független, általunk elszenvedett elv, hanem a mi aktív cselekvésünk, tulajdonképpen az egész életünk. Ahogy Benedek pápa fogalmaz a Porta fidei kezdetű apostoli levelében: Belépni ezen a kapun azt jelenti, hogy életre szólóan útra kelünk. Ez az út a keresztséggel kezdődik, minek következtében Atyánknak szólíthatjuk Istent, és a halállal fejeződik be, amelyen át belépünk az örök életbe, az Úr Jézus feltámadásának köszönhetően, aki azt akarta, hogy a Szentlélek ajándékai által mindazok, akik benne hisznek, részesüljenek az Ő dicsőségében (Porta fidei 1.p) A hit tehát nem annyi, hogy elfogadjuk, hogy van Isten. A hit az, hogy közöm van Hozzá, Vele, sőt Belőle élek. Megkérdezték tőle: Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot vigyünk végbe? Az tetszik Istennek - válaszolta Jézus -, ha hisztek abban, akit küldött. (Jn 6,28-29) A hit nem kultusz, hanem az életünk Tenni-hinni! Élni a Szeretet Istenében! A szeretet nélküli hit terméketlen, míg a hit nélküli szeretet kétségek között vergődő érzelem marad. Mert ahogy lélek nélkül halott a test, a hit is halott tettek nélkül. (Jak 2.26) A Hit Éve célja, hogy felélessze a bennünk szunnyadó tevékeny hitet, hogy visszaadja a lelkesedést, hogy miért és hogyan éljünk. Nehéz küldetése ez a ma Egyházának, hiszen teljesen más társadalmi berendezkedésben élünk, mint az apostolok vértanúkkal hitelesített korában. Szűkebb környezetünkben különösen is nagy kihívás ez, mert egy nehezen mozduló, a közelmúlt évtizedek megtépázásától kivérzett, az újraéledésben botorkáló, tulajdonképpen elpogányosodott keresztény tömegekben kell felfedeztetni a Lélek éltető erejét. Nagy eredményekről beszámolni egy év távlatában nem lehet, hiszen az elvetett mag még csak csírázásnak indult, de reményre okot adó kezdeményezések már születtek. Régiónk legnagyobb áldása, hogy katolikus iskolák működnek, ahol több mint ezer gyermek ajkán szólal meg naponta az imádság, mellyel az Isten közelébe helyezik magukat a tanulásban és tulajdonképpen az életük folyamában. A Hit Éve talán nem is szándékolt ajándéka, hogy most már minden oktatási intézményben kötelezően választható a hittan illetve az FELHÍVÁS etika. Az út azonban hosszú, telve fordulatokkal, mint ahogy hívő életünk is. A tettek mindig döntést igényelnek, Istennel tevékeny életünkben is kell a mindennapos döntés. Kell, hogy miképp földre szegezett tekintettel alakítjuk sorsunkat, égre emelt szívvel építsük örök életünket. A földön míg élünk mindig van új nap-új lehetőség és ezek az új lehetőségek tesznek bennünket egyre tökéletesebbé. Végezetül álljon itt Benedek pápa buzdítása, mellyel összegzi a Hit Éve lényegét és célját: Tekintetünket Jézus Krisztusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére (Zsid 12,2) szegezzük: benne talál beteljesedést az emberi szív minden vágyakozása és szorongása. A szeretet öröme, a szenvedés és fájdalom drámájára adott válasz, a kapott bántásokkal szembeni megbocsátás hatalma és az élet győzelme a halál üressége felett: mindez az Ő megtestesülésének misztériumában találja meg beteljesülését; emberré válásában, abban, hogy osztozik emberi gyöngeségünkben, hogy átalakítsa azt föltámadásának erejével. Ő, aki meghalt és föltámadott a mi üdvösségünkért, világítja meg teljesen hitünk példáit, a szenteket, akik meghatározták üdvösségünk kétezer évét. (Porta fidei 13.p) N.K. A Jász-Szó Alapítvány és a Községi Könyvtár GÁRDONYI GÉZA SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYT hirdet gyermekek és felnőttek részére. A verseny időpontja: december 13. péntek Helyszíne: Könyvtár olvasóterme. A versenyre a községi könyvtárban leadott jelentkezési lappal lehet. Leadási határidő: december 6. A versenymű kiválasztásában a községi könyvtár segítségére is számíthatnak a kedves leendő versenyzők. Mindenkit szeretettel várunk!

15 Jász-Szó éve házasságban Akit párodul melléd rendelt az ég, Becsüld meg, szorítsd meg kezét, És ha minden álmod valósággá válik, Akkor se feledd el, légy hű mindhalálig Madách Imre 65 évvel telőtt fiatalok voltak és szerekmesek, ezért úgy határoztak, hogy életüket összekötik. Házasságukra kérték Isten áldását, mert hittek benne, hogy nélküle nem fog működni a közös jövő. A házasságkötésük óta hat évtized telt el, ami hosszú idő. Bizonyára sok szép dolog történt Önökkel az együtt töltött évek alatt. Ugyanakkor biztosan számtalan nehézséggel is meg kellett küzdeniük. De az a tény, hogy még mindig együtt vannak, azt bizonyítja, hogy házasságuk erősebb a problémáknál, életszövetségük kiállta a próbát. Minden évforduló és ünnep megállásra és hálaadásra késztet Ilyenkor áttekintjük a mögöttünk lévő időszakot és megvizsgáljuk, mi az,ami jó volt benne és köszönettel tartozunk érte, és melyek azok az események, amelyeket talán nem kellett volna megtenni. Számba vesszük, hogy kinek tartozunk hálával és kitől kell bocsánatot kérnünk. Az elmúlt 60 év alatt a kapcsolataik megváltoztak. Sok régi ismerőst veszítettek el, és valószínűleg számtalan új emberrel kerültek kapcsolatba. Ennyi év alatt nem csoda, hogy jöttek-mentek az emberek, de egy közeli barát folyamatosan Önökkel volt, ez pedig az Isten. Esküvőjük napján azt kérték Tőle, hogy vezesse Önöket az élet tengerén, s erre a Mindenható boldogan mondott igent. A hosszú, sokszor embert próbáló évek alatt mindig ott állt, hogy ha kell, akkor segítsen. ( ) Kladiva Imre plébános Idén augusztus 18-án, vasárnap a 10 órai szentmisét a jubiláns házasokért ajánlotta fel Kladiva Imre plébános. A szentmise keretében a 65., a 60., az 55. és a 25. házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok megújíthatták házassági ígéreteiket és ünnepélyes áldásban részesülhettek. Jó lehetőség volt ez arra, hogy hálát adjanak Istennek közös életük megannyi öröméért és kifejezzék házastársuk számára, hogy nem bánták meg döntésüket. Kerek Emánuel és felesége 65 éve kötöttek házasságot. Egy leány és egy fiúgyermekük született. Azóta népesebb lett a család. Szeptember végén gyermekeik, és azok családjának társaságában ünnepelték az évfordulót. A szerkesztőség nevében jó egészséget és még sok együtt töltött évet kívánok a jubiláló párnak.

16 16 Jász-Szó JÓTÉKONYSÁGI FELHÍVÁS! Tisztelt Jászszentandrási Lakosok! Az Önkormányzat Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsága (Kertész Zoltán, Kozma István, Éles Andor, Czékmán Lászlóné, Katona Anna) azzal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy a háztatásukban már feleslegessé váló, de más számára még használható háztartási eszközöket és bútorokat ajánlják fel, és ezekről étesítsék Bártfai Tímeát a Polgármesteri Hivatalban. Az így felajánlott tárgyakat a bizottság tagjai személyesen fogják eljuttatni az arra rászorulóknak. Továbbá gyűjtünk még szezonális ruha, cipő és egyéb ruhaneműket is. Felajánlásaikat az Idősek Klubjában (Rákóczi út 97.) az alábbi időpontokban lehet átadni: November hónap minden csütörtökén du óráig. A felajánlásokat átveszi: Kertész Zoltán, Kozma István és Czékmán Lászlóné, Katona Anna, Donkó Lászlóné. Segítsenek, hogy segíthessünk, hiszen sokszor jobb adni, mint kapni! Köszönettel: Czékmán Lászlóné *** Év vége felé érdemes a Feng Shui alapeszméjét felidézni. A harmóniát, rendet és elengedést. Azt tartják a szakértők, hogy 28 dolgon kell változtatni, ha igazán nagy horderejű változást akarunk megvalósítani életünkben. Az év végi takarítás nem csupán portalanítást kell, hogy jelentsen. Sokkal mélyebben kell kezdenünk, lelkünk mélyén. Áttekinteni elmúlt évekbeli történéseinket, kapcsolatainkat és bátran elengedni, elbocsátani azokat az élményeket, embereket és kiszállni azokból a kapcsolatokból, viszonyokból, amelyek elmúltak, amelyek már nem elégítenek ki, amelyek energiát vonnak el tőlünk. Sokszor nagyon nehéz tudomásul venni a dolgok és érzelmek elmúlását. Van egy dal, amely valahogy így szól: ha szeretsz valakit, engedd el, ha tied, visszatér hozzád, ha nem, sosem volt A rendcsinálást ki kell terjeszteni az asztalfiókok mélyén heverő kis jegyzetlapokra ugyanúgy, mint az irattartóra, a ruhás szekrényre, stb. Itt is érvényesül az a mondás, hogy a rend (a belső, a bennünk levő) rendet, a rend pedig harmóniát teremt környezetünkben. A harmónia pedig nem párosulhat az elégedetlenséggel, s a magunk körül teremtett harmónia nem kell, hogy feltétlen öncélú legyen. Jó gazda módjára, ősszel rendet teszünk a portánkon. Betakarítjuk a termést, összegyűjtjük a lehullott falevelet, kertjeinket előkészítjük a téli pihenőre. Ez is hozzátartozik a falusi ember belső békéjéhez. Lássunk hozzá! MEGHÍVÓ A ZENEI VILÁGNAP alkalmából a Jászszentandrási Kamarakórus meghívja Önöket a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Felnőttkórusok XXIII. hangversenyére október óra JÁSZSZENTANDRÁS Művelődési Ház

17 Jász-Szó 17 Tisztelt gazdálkodók megjelent a vidékfejlesztési miniszter 62/2013. (VII. 24.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről. A támogatás jellege: Vissza nem térítendő támogatás a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében környezetbarát (energiatakarékos), az Irányító Hatóság által közleményben közzétett gépkatalógusban meghatározott kódok alapján azonosítható kertészeti gépek és technológiai berendezések beszerzésére. Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki a Vhr pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 01.3 vagy 01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végez, és akinek az 1. mellékletben Kertészeti tevékenységet végzők figyelmébe! feltüntetett kertészeti tevékenységet meghatározó standard fedezeti hozzájárulás kódok alapján számított üzemmérete a támogatási kérelem benyújtási évében számított adatok alapján a 4 EUME kertészeti üzemméretet meghaladja. Az ügyfél köteles: a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül az első kifizetési kérelmet benyújtani, és a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni. a támogatott gépet rendeltetésszerűen, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával üzemeltetni. a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszámát az önfoglalkoztatást is figyelembe véve az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt legalább szinten tartani, az üzemeltetési kötelezettség időtartamának egésze alatt, illetve induló vállalkozás esetén a 3. (5) bekezdésében foglalt időponttól kezdődően az üzemeltetési kötelezettség lejártáig a legalább 4 EUME kertészeti üzemméretet fenntartani A támogatási kérelem benyújtása: A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül augusztus 15-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb október 18-án 18 óráig lehet benyújtani. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez. A támogatás mértéke: A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás 35%-a. A kifizetési kérelem benyújtása: Kifizetési kérelmet a helyt adó vagy részben helyt adó, jogerős támogatási határozat alapján a Vhr. 16/B. (1) bekezdésében meghatározott időszakokban lehet benyújtani az elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül. A kérelemhez benyújtandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a kérelemhez. Egy ügyfél ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmeket. Az egyes kérelmekben az utolsó kifizetési kérelem kivételével legalább a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg 10%-ával kell elszámolni. Törőcsik Anikó ügyfélszolgálati tanácsadó PROGRAMOK: 8.00-tól vendégvárás, reggeli 9.00 gyerek ügyességi veseny felnőtt ügyességi verseny tombola (fődíj: egy fjord félvér csikó) felvonulás a község utcáin tól szüreti bál A zenét szolgáltatja: PRÉMIUM PATTY zenekar (Jászsági Mulatós zenekar) A lóval érkezőknek háromszori étkezést biztosítunk. Helyszín: Jászszentandrás, Mártírok út (Füttyös park) Információ. 20/ Ügyességi verseny: 20/

18 18 Jász-Szó Magpaprika termelés Jászszentandráson A 60-as 70-es években nagy hagyománya volt településünkön a kertészkedésnek. Több hektáron termeltek paprikát, paradicsomot. Megépült a paradicsom feldolgozást előkészítő léüzem is, de ezek mára a múltté. Sok munka volt vele, de megélhetést biztosított. Mára csak a dinnyetermelés maradt meg, az is a mezőgazdasági vállalkozóknál. A kormány szorgalmazza a háztáji gazdálkodás mintájára kialakítandó önellátó családi gazdálkodást, mely jövedelem kiegészítést jelenthet a vidéken élő ember számára. Szentandráson 1999 óta folyik magpaprika termelés. Akkor két család kezdett el vele foglalkozni, mára elmondhatjuk, hogy 16 családnál nyújt jövedelem kiegészítést az intenzív magpaprika termelés. Gyenes Bélánét kérdeztem, mit jelentett a évi aszályos forró nyár a fóliás magpaprika termelők számára? - Nagyon oda kellett figyelni ezen a nyáron, különösen porzás időszakában. Mi 2000-ben kezdtünk bele egy fóliasátorral. Jelenleg 370 m2-en termelünk magpaprikát. Elmondhatom, hogy az idei év volt a legkeményebb. Tíz éve én fogom össze a helyi termelőket, segítjük egymást információval, tapasztalattal. Heti egy alkalommal szaktanácsadótól is kapunk segítséget, kezelési, termelési útmutatót. Soha, egy pillanatra sem vagyunk magunkra hagyva, bármikor bizalommal fordulhatunk tanácsadónkhoz. Ez nagy segítség és nagy biztonság is. Úgy működünk, mint egy nagycsalád. A magpaprika termelése igen időigényes munka és azt is elmodhatjuk, hogy egy fólia csak jövedelem kiegészítés. Ahhoz nem elég, hogy megélhetési stratégia legyen. Hogy mennyit hoz, az több mindentől függ. Meghatározza a fajta, az időjárás, különösen a június-július hónapok. Attól is függ, ki hogy tartja be a szaktanácsadó javaslatait, időben végzi-e el az adott permetezést stb. Sokan úgy gondolják, milyen egyszerű dolog ez a fóliázás. Tévednek. Általában igaz az, hogy a jól végzett munkának van meg csak az eredménye. A hibridmagra szerződésünk van, ha a minőség megfelel, az összes magmennyiséget átveszik. A paprika hússal minden termelő azt csinál, amit akar, ki hogyan tudja értékesíteni, az már az ő dolga. Aki magpaprika termeléssel akar foglalkozni, annak tudnia kell, hogy minimum 3 évre kell leszerződnie. Különösebb szaktudás nem kell hozzá, de a szaktanácsadó utasításait, javaslatait érdemes betartani. A 16 család nem egyfajta magpaprikát termelt. Voltak, akik a a kápia paprikával foglalkoztak, mások a paradicsom paprikával. A fóliát és a speciális földet a termeltető biztosítja, a további vegyszereket nekünk kell biztosítani az igen gyakori permetezéshez. - Jól bevált paprikakrém receptet ha mondanál. - Nekem bevált, kipróbálhatja mindenki Paprika krém: 1 kg paradicsomot 5 kg paprika hússal felfőzünk, majd paradicsompasszírozón átpasszírozzuk. Annyi sót teszünk csak bele, hogy ne legyen túl sós, és ezután újra felforraljuk. Üvegekbe rakva szárazdunsztba tesszük. Nagyon jó pörköltek, levesek ízesítésére. Köszönöm Gyenesné Áginak az információt és a receptet. Én megcsináltam, tényleg finom. (-ebet-) Háziorvosok: Dr. Boros Csaba, 5136 Jászszentandrás Rákóczi út 88., Tel.: 57/ , 30/ Rendelési idő: Hétfő-Szerda-Csütörtök-Péntek: 8:00-12:00-ig (Receptírás,injekció beadása 8:00-9:00) Kedd:14:00-17:00-ig (Receptírás,injekció beadása 14:00-15:00) Dr. Kolláth Bálint, 5136 Jászszentandrás Haladás út 10., Tel.: 57/ Rendelési idő: Hétfő-Kedd: 16:00-18:00-ig Szerda: - Csütörtök-Péntek: 16:00-18:00-ig

19 Jász-Szó 19 ( ) Előző számokban olvastam a nagyanyáink által is használatos mosó szódáról. ( ) Azóta én is kipróbáltam és nagyon bevált. Mindenkinek tudom ajánlani. Nagyon örülnék, ha lenne folytatása, vagy több ilyen és hasonló hasznos cikkek jelennének meg a Jász Szóban (AJné) *** Tisztelt Szerkesztőség! Úgy gondoltam, mégis megírom ezt a cikket, remélve, hogy az illetékesek okulnak belőle. Sok szép rendezvénynek lehettünk részesei a nyár folyamán Szentandráson, így családommal készültünk kimenni az augusztus 20-ai ünnepségre is. Legnagyobb megdöbbenésemre senki nem tudott előtte felvilágosítást adni, hogy hol és mikor lesz az ünnepség. A szent misén szembesültem azzal, hogy az önkormányzat nem készült megünnepelni Szent István ünnepét. A templomban egyetlen önkormányzati vezető, képviselő nem volt, de a koszorúzásnál sem. A Fidesz nevében valaki már előzőleg odatette a koszorúját, de amikor az Egyházközséggel kimentünk a koszorút elhelyezni, már Olvasóink észrevételei nem volt ott részükről senki. Őszintén, ez engem felháborított. Annál is inkább, mert úgy tudom a helyi polgármester Fideszes, és azon a délelőttön Jászapátiban ott volt. Szemfényvesztés lenne a szoborállítás? Ezt a fajta hozzáállást kicsit magamutogatásnak tartom és nagyon elítélem az ilyen faluvezetési gondolkodást. Nem akarom ezzel megbántani a polgármester urat, sem a képviselőket, de gondolkodjanak már el miért is vannak ők a falu élén? Nem csak a tiszteletdíjat kell felvenni uraim, hanem a példamutatásban is elől kellene járni.tisztelettel: MJné *** Elgondolkodtató A szeptemberi testületi ülésen az mellett döntött a Képviselőtestület (ellenszavazat nélkül!), hogy a pénzmaradvány terhére támogatja cirka 400 ezer forintban a Bursa felsőoktatási ösztöndíj pályázatban résztvevő tehetséges szentandrási fiatalokat. Ugyanezen az ülésen a Gyermekvilág Óvoda vezetőjének továbbtanulásához való anyagi hozzájárulást (ellenszavazat nélkül!) elutasították. Megdöbbentem a döntésen. Jászszentandrás labdarúgó csapata 1975-ben Kedves Képviselő Urak! Ki tett le többet itt maradásával, munkájával Szentandrás asztalára? Az az ember, aki huszonegynehány éve itt dolgozik becsületesen és most megbízott vezetőként szeretné tudását gyarapítani, hogy mind teljesebb mértékben helyt tudjon állni, vagy azok, akik a támogatást élvezik, majd emelik a kalapjukat és elmennek. Tudom, hogy nem mindenkinek van helyben munkalehetősége, de úgy gondolom a viszont segítésnek ezer lehetősége kínálkozik. Sajnos kimutatottan, kézzelfoghatóan bizonyítható, hogy az éveken át e ösztöndíj keretében támogatást nyert fiataljaink elfelejtik tanulmányaik után Szentandrást. Azzal a kompetenciával már nem rendelkeznek, hogy megköszönjék. (Egy kivételről tudok, tisztelet neki.) A tandíj kiegészítésnek, a tanulmányok költségfedezetének is létezik több fajtája. Meg kell keresni. Amikor ilyen kérdésekben döntenek, ne a személyes szimpátia vagy a választási kimenetel, ne tán önös érdek legyen Önök előtt. Lehet racionálisabban is dönteni, főleg, ha az érvek ennyire kézzel-foghatóak. (Dné) ÁLLNAK: Jámbor Lajos edző Boros Árpád (Pityi) csatár Tősér József (Csirip) csatár Kovács Gyula (Piros) csatár Csóka József (Jóska) csatár Banka Ferenc szakosztályvezető GUGGOLNAK: Jámbor Ferenc (Öcsi, Gumó) középpályás Ördög László (Lacika) középpályás Ballagó József (Józsi) csatár Kozma László (Laci) hátvéd Nagy Béla(Bélus) hátvéd ÜLNEK: Juhász Albin (Torez) kapus Gyenes László (Penész) hátvéd Kertész Albin (Albin) hátvéd Szabó József (Mozis Józsi) hátvéd Beküldte: Jámbor Ferenc (Öcsi), a csapat egykori játékosa.

20 20 Jász-Szó EMLÉKEZÉS KÓCZIÁN LÁSZLÓ ( ) halálának 5. évfordulójára. Napsugár és csillagok világa jó szívednek örök álmát őrzik, tiszta lelked fönt, a magas égben a síron túl is felettünk őrködik. Lányod, vejed, unokáid és a kis dédi JÁSZ-SZÓ FALUÚJSÁG Kiadja: Jász-Szó Alapítvány Felelős szerkesztő: Dávid Sándor Nyomdai munkát végzi: ARTANDER Ker. és Szolg. Kft. Jászberény Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szeretett férj, édesapa és nagypapa BATA EMÁNUEL temetésén részt vettek, virágaikkal, koszorúikkal és részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága fiam FARKAS ISTVÁN temetésén részt vettek, koszorúikkal, jelenlétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. gyászolja édesanyja és két fia, István és Tamás HALOTTAINK Meleg Ákos 85 éves Kozma Istvánné Tóth Mária 77 éves özv. Szabó Andorné Sípos Mária 89 éves Bata Emánuel 67 éves özv. Antal Sándor 92 éves özv. Bordás Ferencné Nagy Klára 86 éves özv. Kácsor Józsefné Kóczián Anna 83 éves özv. Tatár Györgyné Busa Magdolna 69 éves Farkas Lászlóné Gyurkó Piroska 82 éves Farkas István 53 éves Kovács Béla 55 éves Podmaniczki Ferenc 81 é. Szabó Miklós 68 éves Bibók Tamásné Kovács Krisztina 45 éves *** KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton is szeretnék köszönetet mondani, azoknak az embereknek Nagypál István barátomnak, a Szentandrási önkéntes tűzoltóknak, a Jászapáti Orvosi ügyeletnek, a hevesi tűzoltóknak és mentősöknek, akik május 21-én egy véletlen baleset következtében segítségemre voltak. Az Ő lélekjelenlétüknek, szakmai tudásuknak és gyors beavatkozásuknak köszönhető, hogy életben maradtam. Hálás vagyok a Hetényi Géza Kórház baleseti osztálya orvosainak és ápolóinak, nem utolsó sorban családomnak, akik segítették felépülésemet, erősítettek hitemben és erőt adtak a jövőre nézve. Agócs Lajos

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

15/2013. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

15/2013. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 15/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület november 11-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 26.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2016. sz. jegyzőkönyve a 2016. augusztus 9 én megtartott rendes üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.

Részletesebben

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Felhívás I. Böszörményi Ízek Fesztiválja 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Hajdúböszörményben megrendezésre kerül az I. Böszörményi Ízek Fesztiválja, a Hajdú 400 Hagyományőrző, Kertészeti és

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03.

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 2016.február 03. A 2007 2013 as időszak eredményei: Közel 260 db nyertes pályázat, melynek támogatási összege több mint 6 millió euró! Támogatási döntéssel lekötött

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. április 11-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 125-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön ) 10,00 órai

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. május 31-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. május 31-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. május 31-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról Írásos előterjesztés a meghívó

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

7/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

7/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 7/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 12- én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 12- én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 12- én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2016. (V.12.) határozata

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése 2-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30-án MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 18/2010. (XI.30.) G2 19/2010. (XI.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

Családi életciklus. a szülői házból. családmag

Családi életciklus. a szülői házból. családmag Életmód a családban Családi életciklus 1. Szülői családdal töltött évek 2. Házasság, gyermekek születéséig 3. A gyermekek nevelése, távozásukig a szülői házból 4. Korosodó házaspárból álló családmag 5.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 32/2012

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 32/2012 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 32/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz

Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz Beérkezési határidő: 2017. Március 30. Kérjük, az Adatlapot a valóságnak megfelelően töltse ki, mert az igazságos elbírálás csak így garantálható. Az Adatlap

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

- Képviselő-testülethez

- Képviselő-testülethez DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:../2015. ELŐTERJESZTÉS - Képviselő-testülethez

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv Hárskút község Önkormányzata : 8442. Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/272-916 e-mail: harskutonkor@invitel.hu Jegyzőkönyv Készült Hárskút Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2013. október 10-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben