2 Jász-Szó. XXIII. évfolyam 6-7. szám * 2013 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 Jász-Szó. XXIII. évfolyam 6-7. szám * 2013 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft"

Átírás

1 2 Jász-Szó XXIII. évfolyam 6-7. szám * 2013 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft Október elsején van az Idősek Világnapja. Ezen a napon, az idősek világnapján szeretettel gondolunk mindazokra, akik egy hosszú élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött. Minden évben köszöntjük őket / önöket, de szeretetüket, bölcsességüket, segíteni akarásukat az év minden napján érezzük. mondta beszédében abanka Ferenc polgármester, aki a megjelent szépkorúakat köszöntötte. Beszédéből megtudhattuk, hány 90 éven felüli idős ember él a településen. Közülük Faragó Gézát, aki 90. évét a tavasszal töltötte be, kis csomaggal is megajándékozta. A Művelődési Házban megtartott rendezvényen több idős és szépkorú jelent meg, akiket a polgármester köszöntője után a hevesi Blaha Színkör tagjai szórakoztattak Molnár Ferenc Ibolya című zenés darabjával.

2 Jász-Szó Testületi ülés A Napirendi pontok megtárgyalása előtt Kozma István észrevételt tett és egyben tájékoztatott arról, hogy az utóbbi időben igen gyakran megjelennek a településen fehér Lada, bordó Astra és sötétkék-fekete Lada személygépkocsival közlekedő kétes személyek, akik a hevesi Rendőrkapitányság nyilvántartása alapján lopással, betöréssel gyanúsíthatók. A lakosság részéről észlelt gyanús esetekben a Polgárőrséget ( 06-30/ ), vagy a körzeti megbízottat (06-30/ ); 16 óra után pedig a Rendőrséget (06-30/ ) értesítheti a fenti telefonszámokon. Noha papíron Jászszentandrás kapott egy körzeti megbízotti státuszt Rácz Ferenc személyében, de szolgálatot továbbra is Jászapátiban kell teljesítenie, várhatóan október végéig- tájékoztatta a képviselőket a polgármester. A két ülés közötti eseményekből kiemelendő a Településrendezési tervvel kapcsolatos tervezői baki, melynek anyagi vonzata is van. Ez szerint az egyik Homokos úti ingatlanon a rendezési tervben utcanyitás szerepel, így a tulajdonos építési elképzeléseit a hatóság felfüggesztette. A négyes tanyán lévő sertéstelep árverezésre kerül, együtt a szorgalmi joggal bíró közlekedésre szolgáló magánúttal. A további jogvita elkerülése végett a testület jobbnak látta, ha nem megvárva az árverezés időpontját, felajánlja az út megvásárlási szándékát. Ez ügyben a testület egyetértett. A vízműhöz tartozó Bata úti ingatlan megvásárlása a póthagyatéki eljárás lefolytatásának hiányában még mindig húzódik. Augusztus végére volt várható a Többcélú Társulás vagyonfelosztásának végleges zárása. Sajnos a társulási tagok - többek között információ hiányában - sok jót nem remélhetnek, mert Jászberény a halogatás és az erőpolitika elvén igyekszik a vagyont magáénak tudni. A TRV Zrt. (Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.) ,- Ft értékű törzsrészvény megvásárlására akarja Közérdekű rábírni az ellátásért felelős települési önkormányzatokat. A képviselőtestület a névértéknél magasabb értéken (38.200,- Ft) kínált részvényvásárlást nem szavazta meg. A Waldorf iskola további működését biztosító kérdésekben a testület nem döntött, hiányolva a képviseleti megjelenést, a bérleti díj hátralékot, a pontatlan és hiányos igénybejelentéseket. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás működési területén július 1. napjától az alábbi díjakat alkalmazza: - Huladék szállítási díj 7.855,- Ft/természetes személy+ Áfa - Hulladék lerakási díj 2.670,- Ft/természetes személy+áfa - REGIO-KOM Hulladékszállítási Kft, működési költség 279,- Ft/természetes személy+áfa. A Társulás működési területén alkalmazandó lerakási, ártalmatlanítási díj nem természetes személyek vonatkozásában változatlan maradt július 1. után is. A napirendi pontok sorában a testület elfogadta a Gyermekvilág Óvoda 2012/2013. évi munkájáról szóló beszámolót. A 2013/2014-es tanévben kis-, középső- és nagy csoportban, 5 óvónő és 3 dajka segítségével látják el a nevelési feladatot. A gyermekétkeztetésnél felmerült térítési díjak beszedése megállapodás megkötésével továbbra is az Iskolatitkárnál történik. A Képviselőtestület elfogadta az Önkormányzat és Intézményei 2013.évi pénzügyi tervének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót, és a évi pénzügyi terv módosítására vonatkozó javaslatot. A saját forrás növelésére utaló parkoló kialakításának lehetőségét a feltételrendszer kialakításáig felfüggesztették. A Bursa pályázati rendszerhez való csatlakozást, az első lakáshoz jutók támogatását, a gyerekek Mikulás csomagját, a Karácsonyi utalványt és az egyedülálló, 70. életévét betöltött idős emberek szemétszállítási díj visszatérítését a tartalék terhére látja biztosítottnak a testület. Elfogadásra került közötti időszakra a Helyi Esélyegyenlőségi Program; valamint a Közterület használat rendjéről szóló 10/2001.(VI.18.) Önkormányzati rendelet kiegészítése. A szeptember 26-i testületi ülésen tájékoztató hangzott el a Regio- Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Kft. és a Jászapáti Városüzemeltető Kft. feladatellátási helyzetéről. Megtudhattuk, hogy Dél-Heves visszamondta a hulladékszállítást még 2012 decemberében. Januártól a Regio-Kom a Jászapáti Városüzemeltetővel kötött szerződést, mely szeptember 20-án lejárt. A továbbiakban a 13 dél-hevesi településen ők sem kívánják ellátni a szolgáltatást. A ¾ év alatt olyan mértékű lett a Városüzemeltető vesztesége, hogy a tulajdonos önkormányzat (Jászapáti város) megtiltotta a hulladék elszállítását a 13 településről. A Katasztrófavédelemnek 15 napja van, hogy kijelölje a szállítót, addig a Városüzemeltető önkéntes alapon még elvégzi a szolgáltatást. A veszélyes hulladékot a Regio-Kom továbbra is elszállítja. 31 településen befejeződött a helyi szeméttelepek rekultivációja. Sajnos itt több olyan aggodalomra okot adó kérdés merült fel, amelyre a Kft-t képviselő személy nem tudott választ adni. A Tiszamenti Regionális Vízművek (TRV Zrt.) beszámolója A jászszentandrási vízi.közművek I-VIII. havi működéséről nem tért ki azokra a máig megoldatlan feladatokra, mint az átadás-átvétel, a szerződéskötések hiánya, a megoldatlan, jogvitára is okot adó, gondatlan működtetői magatartás stb. - Igaz, ez az igénybevevők bőrére megy. A TRV Zrt. képviseletét ellátó Kocza Imre úr egyet értett a problémák felvetésében és türelmet kért. Az átállás nehézkességére hivatkozva ígéretet tett a számlázás racionalizálására, a felvetett kérdések megoldására.

3 Jász-Szó 3 A képviselő testület tudomásul vette a TRV Zrt. 10 ezer Ft-os törzsrészvény vásárlásának kötelezőségét, ellenkező esetben a szolgáltatás nem biztosított. Szeptember 25-én átadásra került Jászapáti-Jászszentandrás összekötő út, és ugyanekkor megtörtént a felhagyott hulladéklerakó előzetes műszaki állapotának felmérése, véleményezése. A testület az önkormányzat részéről a Klebersberg Intézmény Fenntartó Tanácsba Kozma István képviselőt delegálta. Ismét napirenden volt a helyi Waldorf iskola. Az intézményt képviselő személyek ismét nem vettek részt a testületi ülésen, a kért, indoklással alátámasztott igényüket elmulasztották leadni, így a testület nem foglalkozott az előzetes kérelemmel. Nagy László alpolgármester hivatkozva a bérleti szerződésre javasolta a végrehajtást és a szerződés felmondását. A pénzmaradvány terhére megszavazták a BURSA HUNGAICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást. - davidne - Demográfiai adatok az Esélyegyenlőségi terv helyzetelemzése alapján Lakónépesség száma az év végén lakónépesség fő fő lakónépesség számának változása (%) - 1 % fő lakónépesség számának változása (%) - 1 % fő lakónépesség számának változása (%) - 4 % fő lakónépesség számának változása (% ) + 1 % fő lakónépesség számának változása (%) - 2 % Belföldi vándorlások (migráció) egyenleg , , , , ,07 Állandó népesség állapotnak megfelelően állandó népesség száma 2503 fő nő 1303 fő 52,05 % férfi 1200 fő 47,94 % 0-2 évesek 50 fő 1,99 % 0-14 éves nők 132 fő 5,27 % 0-14 éves férfi 133 fő 5,31 % éves nő 30 fő 1,19 % éves férfi 35 fő 1,39 % éves nő 672 fő 26,84 % éves férfi 712 fő 28,44 % éves nő 91 fő 3,63 % éves férfi 98 fő 3,91 % 65 év feletti nő 358 fő 14,3 % 65 év feletti férfi 192 fő 7,67 % Természetes szaporodás Élve születések száma (fő) halálozások száma (fő) természetes szaporodás (fő) A lakónépesség településünkön csökkenő tendenciát mutat. Az elvándorlás és a bevándorlás folyamatos, de nem kiegyensúlyozott, melyhez a magas halálozás és az alacsony születések száma negatív befolyásoló tényező. A lakosság korösszetétel alapján sajnos elöregedő.

4 4 Jász-Szó Pócs János három év parlamenti munkájának leltáráról! Ez a mi dolgunk: hinni és tenni Elszaladt az elmúlt három év, vélhetően a választásokig utolsó előtti háromnapos parlamenti idénykezdő frakcióülését tartotta a Fidesz. Ez az apropója a Pócs Jánossal, a Fidesz jászsági választókerületi elnökével készült interjúnak. Egyszerűbben fogalmazva: hároméves leltár és előretekintés következik az alábbiakban. Kezdjük a végén kivételesen az interjút, ha kérhetem. Mi a summázata Ön szerint az elmúlt három évnek? - Történelmi időket éltünk meg, ezt talán egyre többen érzik, ha megfogalmazni nem is tudják. Amit a választásokra készülve programot hirdettünk, amit a négy évre vállaltunk, túlnyomórészt már most kipipálhatjuk. Egész életünket új távlatok közé helyeztük az új alaptörvénnyel, a gazdaság talpra állításával, a nagy elosztórendszerek gyökeres átalakításával előtt, ellenzékből számos dolgot nem is láthattunk, nem is ígérhettünk semmit, de szembesülve a problémával mégis megoldottuk, illetve elkezdtük a megoldását például a devizahiteles gócnak. Jókai Mór úgy fogalmazott, hogy Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk el. Ez a megközelítés annyira nem jön be az ellenzéknek, visszamutogatásnak aposztrofálják a megelőző választás előtti idők felemlegetését. - Az ő helyükben sokan ezt tennék, akik szívesen megfeledkeznek a tényekről. Sőt, abban reménykednek, hogy a választói emlékezet kilencvennapos, és már eltűnt a régi idők homályában az ő ígéretük arról, hogy lassan mondom, nem lesz gázáremelés. Aztán lett 15-ször, még kimondani is sok. Háromszorosára emelkedett a gáz ára. A kormányuk nemhogy szembeszállt volna ezzel, de az általuk istenített piaci viszonyoktól is idegen módon garantált nyolc százalékos tiszta profitot a többnyire külföldi kézbe került szolgáltatóknak. Így emelkedett duplájára az áram, miközben elvették a 13-ik havi fizetést és nyugdíjat. Ezzel nehéz vitatkozni, ahogy a rezsicsökkentéssel is, bár saját fülemmel hallottam a világhírű magyar rádióban egy idős betelefonáló hölgytől: úristen mit csinálnak ezek, rezsicsökkentés lesz? Ez borzasztó! - Kétségtelen, nincs egyetlen pozitív intézkedés sem, amit mindenki elfogad, különösen ha zsigerből ellenez mindent, amit mi teszünk. Én dicséretnek és ijedtségnek fogom fel a megjegyzését, hogy ezzel biztosan nyerünk. Úgy érti, hogy ezért volt és éppen most a rezsicsökkentés? - Nem választási kampányfogás ez, bár biztos vagyok abban, hogy a többi intézkedésünkkel együtt sokan elgondolkoznak azon, hogy mit tettünk kormányon, s hogy inkább ezt támogatják, mint aki csak rontott a helyzeten, de most persze semmi sem jó szerinte. Hogy mennyire nem kampányfogás, mindenki tapasztalhatta, hiszen évek óta befagyasztottuk a közüzemi árakat. Csökkentésről azonban szó sem lehetett, amíg rendbe nem tettük a gazdaságot. Mikor az emberek közös erőfeszítése árán az ország a saját lábára állt, és elég erős lett ahhoz, hogy azt is vállaljuk, amit nem is ígértünk. Ma ez a helyzet. Így lehet a gáz, az áram, a távhő, a víz, a csatorna, a szemétszállítás, a PB gáz, a szippantott szennyvíz és a kéményseprés esetében is az októberi második lépéssel együtt húsz százalékos rezsicsökkentést elérni, ami éves szinten ezer forintot hagy a családok zsebében. Álljunk meg kicsit a gazdaság talpra állításánál. Az Önök szlogenje a Magyarország jobban teljesít. Némiképp ez is a múlthoz való viszonyítás, de ezt már értjük miért. Mégis, mivel lehet a jobb teljesítést igazolni? - A munkaalapú társadalmat céloztuk meg, amelyben nem hitelből élünk és emelünk béreket, hanem abból, amit megtermeltünk. Ehhez fejéről a talpára kellett állítani az országot. Mi bizonyítja az eredményességet? 2010-ben egymillió-nyolcszázezer ember fizetett adót, ma meg négymillió. Ehhez persze át kellett alakítani a segélyezési rendszert, megteremteni a közmunkaprogramot. Mára 207 ezer emberrel többen dolgoznak főállásban, mint 2010-ben. A munkahelyteremtési akciókra 300 milliárd forintot fordítottunk, a közmunkaprogramra ennek a felét. Mindezt olyan részletekben lehet megfigyelni, hogy például a kisvállalkozások adója 19-ről 10 százalékra csökkent, vagy másik oldalról is egy szemléletes példát említve, a kismamák után fizetendő járulékot két évig elengedte a kormány. Közben a gyest újra háromévessé tettük, most pedig azon gondolkodunk, hogy lehetővé tegyük a munkába hamarabb visszatérő kismamák számára a további gyes összegének egy összegben való felvételét. A család és a nők erősen a figyelmük középpontjába került - Ez nem véletlen. A családokon nyugszik a társadalom, és valljuk meg, a családok érzelmi összetartói pedig a nők. A családok megerősítését célozza a családi adókedvezmény, ami 900 ezer szülő részére 160 milliárd forint kedvezményt jelent. A nők említett szerepvállalását ismeri el a 40 év munkában töltött idő utáni nyugdíjba vonulásuk lehetősége. A kérdés hiányzó részét is megfogalmazva: az ellenzék békétlenséget lát Önök és a nyugdíjasok, Önök és valamennyi fontosabb társadalmi csoport között.

5 Jász-Szó 5 - Vizionálni némi erőfeszítéssel mindent lehet, ami az ellenzéknek inkább tetszik. A tények azonban mást mutatnak. Például a nyugdíjakat tavaly visszamenőleg 1,6 százalékkal emeltük, idén pedig 5,2 százalék az emelés mértéke. Rémhíreket terjesztettek, hogy felmondunk a pedagógusoknak, ezzel szemben most kapnak átlagosan 34 százalék béremelést, majd még évekig tíz-tíz százalékot. Az orvosok meg-becsülésére is mostanig kellett várni: éppen a napokban kap majd százezer orvos januárig vissza-menőlegesen ezer forinttal megemelt fizetést. Mi nem a békétlenséget tapasztaljuk, és a társadalmi békét szorgalmazzuk. Ön bevezetőben Jókai Mégis mozog a föld című könyvéből idézett Tseresnyés uramtól, a művészet- pártoló csizmadiától. A derék hazafi azonban a folytatásban ilyesmit is mondott: Mindezeket pedig nem azért mondám el önöknek, hogy megismertessem a magam érdemeit, amik csekélyek; hanem hogy megismertessem önökkel a maguk kötelességeit, amelyek nagyok. Hinni és tenni. - Én is úgy gondolom, ez a mi dolgunk: hinni és tenni. A kérdése nyilvánvalóan a jövőre vonatkozott. Most nem mutogatok az ellenzékre, csak a mi három évünkre, azt talán szabad. Tény, hogy talpra tudott állni az ország. Munkahelyeket teremtettünk és védtünk meg, nőttek a bérek, csökkentek az adók, úgy, hogy közben nem hiteleket vettünk fel, hanem az IMF által adott hitelt is visszafizettük. A londoni elemzők szerint - jövőre Magyarországon két százalék feletti lesz a növekedés. Az infláció évtizedek óta nem volt ilyen alacsony, 1,8 százalék, Magyarország végre kijött a gazdasági recesszióból. Tehát bizakodó. Mi következik mindebből Ön szerint az elkövetkező hónapokban? - Jöhet a további rezsicsökkentés, módosulhatnak a devizahitelesek egyoldalú előnyökkel, pontosabban rájuk nézve hátrányokkal megkötött szerződései. A kiskeresetűek számára lehetővé tesszük, hogy levonhassák az adókedvezményt az államnak járó járulékokból. Ez 26 ezer családot érint. korábban említettem a rugalmas gyes bevezetését., és folytathatnám a sort. Már van erőnk ezekhez a támogatásokhoz és kedvezményekhez. Halász Lajos A Jászszentandrás- Jászapáti közötti út felújítása Jászapáti után a Jászszentandrásra vivő 3228 j. jelzetű (5,6 km) út mellett látható ez a hirdetőtábla, amely szerint június 6. és december 3. között műutunkat fel fogják újítani. A kormány már 2010 előtt számos jászsági út rekonstrukciójáról döntött. Ez lett az ÉA-30 (Észak-Alföld) projekt, benne a 365. számú projektelem: a Jászszentandrás - Jászapáti összekötőút felújítása. Az ezzel kapcsolatos előkészítés, az anyagi erőforrások hozzárendelése azonnal megkezdődött. Közbeszerzési eljárást írtak ki. Sikeresen pályáztak az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjához. Így a munkához szükséges több mint 1 milliárd forintot támogatás formájában elnyertük az Új Széchenyi Terv közötti fejlesztési feladataihoz. Ezért már 2011 májusában a munkálatokat koordináló Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. azt a tájékoztatást tudta adni, hogy a kivitelezés még ebben a kormányzati ciklusban befejeződik. Emellett esély van még arra, hogy a 31-es főközlekedési út felújítása akár már idén ősszel, de legkésőbb jövő tavasszal elinduljon. Ezzel párhuzamosan megépül a Jászapáti központjában tervezett körforgalmi csomópont, amelynek tereprendezési munkái már el is kezdődtek. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt májusára tervezte: a 31- es számú főút megyei szakaszának burkolatmegerősítésének I. ütemét. II. üteme vonatkozásában a munkaterület átadása 2012 áprilisában történt meg. A forgalomba helyezése 2013 szeptemberében várható. A két felújítás kapcsán nem merült fel olyan körülmény, amely veszélyeztetné azok pénzügyi forrásait. Országszerte közel 600 kilométernyi alsóbbrendű mellékút újul meg az idén az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) csaknem 87 milliárd forintnyi forrásaiból - jelentette be Hegmanné Nemes Sára, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért felelős államtitkára Jászboldogházán, az útfelújításban érintett egyik településen. Így megkezdődött a Szentlőrinckáta - Jászberény összekötő út 8,9 kilométeres, az Újszilvás - Tápiógyörgye - Jánoshida összekötő út 8,4 a Jászapáti - Jászszentandrás összekötő út 5,6; valamint a Kunhegyes - Abádszalók összekötő út 5,4 kilométeres szakaszának felújítása. (folytatás a 9. oldalon)

6 6 Jász-Szó VÉGE VAN A NYÁRNAK, HŰVÖS SZELEK JÁRNAK... Visszatekintés Mintha az idő kereke másként forogna manapság, mint - ki sem merem mondani pár évtizeddel ezelőtt. Már nemcsak a napok, hónapok, de az évek is úgy suhannak el mellettünk, hogy alig ocsúdunk fel az újévi jókívánságok hangulatából, s máris ránk köszönt a december. Pedig ez a nyár nem akármilyen volt! Élvezhettük a térítői kánikulát, mely a mezőgazdaságban gondot, az idegenforgalomban pénzt hozott. Az idelátogató, itt üdülő vendégek nem szenvedtek hiányt a kulturális programokból sem. A Szentandrási nyár nyitó rendezvénye a Kunráth Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Búzavirág néptánc csoportjának tanévzáró gála műsora volt. Júliusban nagy érdeklődést váltott ki a főző versennyel egybekötött egész napos falu napi rendezvény, de tíz település nyugdíjas klubjainak találkozója is itt került megrendezésre. Augusztusban a szarvasgombával ízesített étkek főzőversenyét a helyi IPA Egyesület szervezete meg első alkalommal. A rendezvény sorozatról Banka Ferenc polgármester így nyilatkozott: Jó kezdeményezésnek tartottam a falunapi főzőversenyt, amelyet a Lengyel testvértelepülésünk delegációja tovább színesített. Jövőre lesz 10 éves a fennálló kapcsolatrendszer, amelyről mind a négy országban szeretnénk méltón megemlékezni. Jászszentandráson ez az időpont a falunapon lesz. Az idén megalakult a Jászszentandrási IPA Egyesület, amelynek szerepe, feléleszteni ennek a nemzetközi szervezetnek a létjogosultságát, és megfelelő tartalommal megtölteni. Ennek volt az első kezdő lépése az Augusztus 29.-i főzőverseny, amelyet jövőre nemzetközi szintre kívánnak emelni. Úgy ítélem meg, hogy hosszabb távon fontos szerepe lehet a település életében, mind a turizmus, mind a vendéglátás és rendezvények tekintetében is. Ennek érdekében a testület felhatalmazott egy együttműködési megállapodás előkészítésével, valamint annak aláírásával. A feladat tehát feladava. A Falu napot az Önkormányzat hosszú nevű közalapítványa fogta össze. Elnöke, Guba Bernadett röviden így foglalta össze az alapítvány munkáját: A 2013-as év nyara igen mozgalmasnak bizonyult a Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért és Időskorú Polgáraiért Közalapítvány életében. Több újítással álltunk elő, amivel hagyományt szeretnénk teremteni a következő évekre is: Elsőként meghirdettük a,,virágos Jászszentandrásért pályázatot. Mindenki nevezhetett, aki ingatlannal rendelkezik Jászszentandrás területén belül. Nagy örömünkre közel 30 pályázat érkezett a Közalapítványhoz. Ezután egy vasárnap délután fölkerekedtünk a Kuratórium tagjaival és ellátogattunk minden címre. Ott jártunkról árulkodott, hogy a postaládákban hagytunk egy-egy lepecsételt színes papírtulipánt, amit az óvodában készítettek el erre a célra. Pontozásunk alapján megszületett az eredmény: 3 portát díjaztunk Dávid Sándor fafaragó felajánlásából elkészült, az Élet Virágát ábrázoló alkotással. A díjakat a Falunap programján belül adtuk át Mósné Dávid Krisztinának, Kertészné Pintér Csillának és Ördög Lászlónénak. Azonban ezúton szeretnénk gratulálni minden versenyen elindulónak, hiszen szebbnél-szebb portákat, virágos kerteket, csodálatos lakókörnyezeteket láttunk. Igazán örömmel tölt el bennünket, hogy ilyen szép, virágos községben élhetünk. Arra bíztatunk mindenkit, hogy jövőre még többen mérettessék meg magukat a,,virágos Jászszentandrásért pályázaton. Másik újításunk volt a Falunap délelőttjére meghirdetett főzőverseny. Különös izgalommal vártuk mi is a délelőttöt, hiszen az utolsó pillanatig vártuk a nevezéseket, majd végül kialakult az igen szép számú, 10 csapatos mezőny. A 10 csapatból 3 versenyen kívül készítette el ízletes ételét, 7 csapat pedig minden tudását bevetve mérettette meg magát. Versengő csapatanink a következők voltak: - Gyöngytyúkok-Gyöngy Klub - Pacsirtafészek- Pacsirta Klub - Legény-Rózsa Klub - Bogrács-Kör- Pávakör - Kóczián Sándor- Kovács Gábor és barátaik, - Csemetekert Csapata- Óvoda csapata -Fehérköpenyes Fakanalasok- Ápolónők csapata Gubáné Farkas Edit és barátai Reggel a pálinkás köszöntőre érkező látogatókat igen meglepő látvány fogadta. A szebbnél-szebb feldíszített főzősátrak minden fantáziát fölülmúltak. A csapatok egyenruhába öltözve, egységes viseletben, virággal, paprikafüzérrel, népies étkészlettel mutatkoztak be a főzőversenyen.

7 Jász-Szó 7 A tűzgyújtás után terjengeni kezdtek a jobbnál-jobb illatok. A lengyel testvértelepülésünkről érkező vendégek már friss reggelivel vártak bennünket, így addig sem maradtunk éhen, míg az ebéd el nem készült. Kóstolhattunk a lengyelektől grillkolbászokat, különböző szószokkal, tojásételeket és még sorolhatnám. Közben a,,guszti IPA csapat előrukkolt különböző füstölt tojásokkal, és szarvasgombás csemegékkel. A Pávakörből fasírttal kínáltak, egy másik csapatban friss pogácsával, máshol pedig házi pálinkával. Lassan olyanná váltunk, mint egy nagycsalád. A füst a bográcsok alatt egyre gomolygott, az étkek pedig egyre jobban rotyogtak. Mígnem egyszer csak megérkezett a zsűri, akik miden csapatot végig jártak, kóstoltak és jó tanácsokkal láttál el a szakácsokat. A háromtagú zsűrink elnöke Pálszabó Mihály Úr volt, A Mesterszakács Bizottság Elnöke, a Francia Gasztronómia Lovagja, a zsűri tagjai pedig Bobákné Mancika néni és Nagy László Alpolgármester Úr voltak. Lassan elérkezett a dél, mikor föl kellett szolgálni az étkeket. Érkeztek sorra a tányérok. A zsűri értékelő lapon jegyzetelt, pontozott, mígnem megszületett az eredmény. Az elő helyen a Csemetekert Csapata végzett, második a Gyöngytyúkok Csapata, harmadik helyen pedig Kóczián Sándor-Kovács Gábor és barátaik Csapata végzett. Az első helyezést elért csapat a többi díjazás mellett nyert egy vándorfakanalat, amelyet jövőre el kell hozniuk a főzőversenyre és újra meg kell, hogy mérettessék főzőtudásukat. Az eredményhirdetés után kezdődött a várva várt tombolahúzás. Rengeteg ajándék várta a szerencséseket. Falunap lévén volt a nyeremények között dinnye, zsák krumpli, kisnyúl, kiscica, japánkakas, paprika és még sorolhatnám. A tombolahúzással véget ért a Közalapítvány programja a Falunapon, azonban a délután folyamán is volt még néhány, igen hálás feladatunk. Az egyik a Magyar Kultúra Napjára meghirdetett versíró pályázatunk eredményhirdetése. Két díjat adtunk át: Dunai Valériának és Toldi Ferenc Andrásnak. Verseiket a délután folyamán Kovács Andrea előadásában meg is hallgathattuk. Fent a Bogrács kör- Pávakör, lent a Pacsirta ny.klub tagjai Valamint az előző évekhez hasonlóan meghirdettük a 2013-as évre is a,,legjobb középiskolásnak járó díjat is. Ebben a kategóriában 3 pályázat érkezett. Közülük Csikós Anitának ítéltük oda az elismerést. Anitának gratulálunk még egyszer és további jó eredményeket és kitartást kívánunk a főiskolai éveire is. Délután hirdettük ki a korábban már említett,,virágos Jászszentandrás pályázat eredményét is. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy ennyi embert tudtunk bevonni a Falunap programjába. Rengeteg munka áll mögöttünk, szerveztünk, egyezettünk, támogatókat kerestünk. A Kuratórium tagjai nevében szeretnénk megköszönni minden támogatónknak a felajánlásokat, tombolanyereményeket. Dávid Sándornak a virágos pályázatra elkészített gyönyörű fafaragását. Az Önkormányzat és a Könyvtár dolgozóinak a sok segítséget valamint a főző csapatoknak, hogy részt vételükkel színesítették programunkat. Köszönöm a Kuratórium tagjainak és családjuknak az önfeláldozó munkát, időt, ami nélkül ez a színes rendezvény nem jöhetett volna létre. A rendezvényen helyi csoportok szórakoztatták a közönséget, este Szandi adott koncertet,majd a Randevú Duó operett műsorát utcabál követte.

8 8 Jász-Szó Nyugdíjas Találkozó Jászszentandrás Tíz vendég település tizenhárom nyugdíjas klubjának részvételével a Szépkorúak újra tanúbízonyságot tettek széles tudástárukról, vidámságukról a jászszentandrási nyugdíjas klubok által megszervezett találkozón. Dalcsokrok, szólóénekek, táncok, vidám jelenetek, versek tarkították a programot. Napközben a vendégek megtekinthették településünk nevezetességeit. Délután a jászszentandrási civil szervezetek ajándék műsora következett, köszönjük a helyei Kisbúzavirág Néptáncegyüttes gyermekeinek, a Jászapáti és Vidéke ÁFÉSZ Kunráth Sándor Pávakör, a Jászszentandrási Kamara Kórus és a Hip-Hop tánccsoport tagjainak fellépését! Vendégeink voltak Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászberény,Jászfelsőszentgyörgy, Jászladány, Jászkisér, Jászfényszaru, Újszász, Szolnok és Budapestről a Rákoskerti Klub tagjai. Köszönjük minden résztvevőnek az együtt töltött szép napot! Támogatóink: Andrástermál Kft, Andréné Bakos Elvira vállalkozó, Banka Ferenc polgármester, Jászszentandrás Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért és Időskorú Polgáraiért Közalapítvány, Nagy Csaba egyéni vállalkozó, Pócs János országgyűlési képviselő, 3 Kiss Kft Gyöngy - Pacsirta - Legény-Rózsa Nyugdíjas Klub

9 Jász-Szó 9 A Jászszentandrás- Jászapáti közötti út felújítása (5. oldal folytatása) Kalandozásra hívom Önöket az útépítés több évezredes történelmében! Római útépítés példát ad napjaink mérnökei számára - hiszen a közút-maradványok a hajdani technológia eredményességére utalnak. felvitelével befejeződnek a munkálatok. A kivitelezés nagyjából másfél hetes előnyben van így a vártnál jóval hamarabb elkészül. A római út keresztmetszete A római utak évezredes fennmaradásukat a mély alapozásnak köszönhetik. Az alapozás legalább 1 méter mély, de minimum a fagyhatárig ért le. A terméskő alap (statumen) 30 cm vastagságú lapos kövekből álló réteg volt. Erre jött az ökölnyi kövekből készült ruderato, ami 25 cm vastagságú. Felette kisebb kavicsokból álló nucleus (25 cm) helyezkedett el. Valamennyi réteget mészhabarcsba tették. A legfelső réteg homokos kavics vagy ritkán terméskő (20 cm). A kötőanyagul használt mész (calx) után nevezték el a franciák a kövezett utat (via calciata) chaussée-nak (sosszé). Megtörtént a kátyúk feltöltése és az aszfalt felmarása, útalap megerősítése A munkálatok megkezdése az útszéli árkok mélyítésével, rendbe tételével kezdődött A Jászapáti felé vezető utunk nyomvonalának középső része bár régi, de erősre megépített. A gondok a kétoldali kiszélesítésnél jelentkeztek. Ezt viszont betonalapozással teljes hosszában kijavították, és nagyjából 15m-ként alagcsövezéssel biztosították a vízelvezetést. Kiegyenlítő réteggel áthidalták az egyenetlenségeket, majd végül a harmadik (kopóréteg) Alagcsövezés után terítésre került az alapozó és a köztes réteg Lejegyezte nagy tisztelettel az útépítő munkások felé: ifjabb Czakó József

10 10 Jász-Szó Nem kis idő június 22-én tartottuk meg 50 éves osztálytalálkozónkat. Mi tagadás, nagyon izgultam, a kérdések sokasága keringett bennem. Vajon eljön-e mindenki? leginkább ez foglalkoztatott. Folyamatosan egyeztettünk másik két szervező társammal, Bakosné Rózsa Katival és Nagy Sanyival. A hajdani két végzős osztály diákjait végül sikerült 50 év után összehozni néhány, úgy gondolom mindenki számára emlékezetes órára. Fél 11-kor folyamatosan érkeztek egykori diáktársaink. Nem tagadom, voltak találgatások az érkezők személyét illetően, hisz az idő vasfoga egyikőnket sem fiatalította. 11 órától 13 óráig osztályfőnöki órát tartottunk, 13 órától ig a tisztelet virágait helyeztük el elhunyt tanáraink és diáktársainknak emlékére. 15 órától volt az ebéd. Legemlékezetesebb pillanata az 50 éves évfordulóra készült torta, amin rajta volt az osztály tablónk, marcipán keretbe foglalva. Én úgy láttam, hogy mindenki jól érezte magát, és ez örömmel töltött el. 50 éves osztálytalálkozó Akadtak ugyan bakik, de ez annak tudható be, hogy először szerveztünk mi hárman osztálytalálkozót. (Mentségünkre legyen ez a tény) Még világoson mindenki hazatért. Visszatérek még egy kicsit a bevezetőmhöz. Nagyon féltünk a szervezéstől, utólag igazolódott is aggodalmunk. Kezdtük a telefonszámok, majd a címek felkutatásával. Sajnos sokan közülünk már elhunytak Faragó Sándor, Kaszab Erzsébet/A osztály. Banka Pali, Bordás Imre, Kovács B Géza, Szekeres Éva, Tari Éva, Kozma László a B osztályból. Egy személyt nem találtunk meg, pedig az internetre is feltettük. Semmi hírt nem kaptunk felőle. Tanáraink közül csak Gonda Imréné Annóka lehetett közöttünk, aki osztályfőnökünk volt. Meghívtuk az új igazgatónőt is, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy eljött. Sajnos Berki István akkori volt igazgató helyettes, egészségi okok miatt nem vállalta, hogy köztünk lehessen. Évfolyamok találkozója Említettem, hogy az idő vasfoga mindannyiunk felett eljárt, osztálytársaink közül is többen megromlott egészségi állapotukra hivatkozva nem jött el. Nász László az A -sok osztályfőnöke hasonló okokból nem tudott eljönni. A két osztályt tanító tanárok közül elhunytak Molnár Istvánné, Molnár István, Jámbor Lajos, Jámbor Lajosné (Lázár Irénke) László Sándor, Kunráth Sándor, Guba Béla. Visszaemlékezé-sünk során kedves történetek kerültek elő. Nyugodjanak békében. Köszönöm, azoknak, akik ott voltak, akik eljöttek. Nagyon örültünk mindannyitoknak. A táblán lévő Négy soros verssel zárom írásom, remélem így is lesz, ahogy a vers hatott rám. Az évek múlnak felettünk, Fiatalabbak már nem leszünk, Örüljünk a sorsnak, hogy így összejöttünk, Reméljük, hogy legközelebb újra itt leszünk. A szervezők nevében Jezsoviczki Anna Kedves volt Diákjaink! Tisztelt Szülők és Támogatók! A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium gimnáziumi intézményegységének igazgatósága, nevelőtestülete, tanulóifjúsága és a Baráti Kör Alapítvány szeretettel hívja és várja a jászapáti gimnázium egykori és jelenlegi tanulóit, tanárait, a szülőket és a támogatókat a november 9-én, szombaton 18 órakor kezdődő A második száz év kapujában mottóval megrendezésre kerülő nosztalgiázással egybekötött jótékonysági estre Az est védnöke: dr. Ternyák Csaba egri érsek Programok: Képes bemutató a centenáriumi eseményekről, diákjaink bemutatói, iskolatörténeti kiállítás, teaház, találkozás és beszélgetés a régi tanárokkal, fényképnézegetés régi időkről, tombolasorsolás és tánc élőzene kíséretében. A belépőjegyek ára:4500 Ft Az osztálytalálkozót is szervező osztályok tagjainak 4000 Ft. Előzetes kérés alapján külön osztálytermet is biztosítunk számukra. Információk az iskola honlapján: Kérjük, hogy részvételi szándékukat október 31-ig jelezzék a 57/ telefonszámon.

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus)

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus) Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. NOVEMBER 14. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Nagy hétvége lesz! Jászság Expo, Testvérvárosok Találkozója és Autómentes Nap lesz többek között. Mellékletek a 3-4. oldalon

Nagy hétvége lesz! Jászság Expo, Testvérvárosok Találkozója és Autómentes Nap lesz többek között. Mellékletek a 3-4. oldalon Ez a mi dolgunk: hinni és tenni Pócs János három év parlamenti munkájának leltáráról nyilatkozott. Interjú a 3. oldalon Nagy hétvége lesz! Jászság Expo, Testvérvárosok Találkozója és Autómentes Nap lesz

Részletesebben

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 5-6. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 250,- Ft

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 5-6. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 250,- Ft 2 Jász Szó XXI. évfolyam 5-6. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 250,- Ft Donkó László Keserű és egyszerű Molnár István igazgatónk és barátunk halálára. Rövid a hír: Pista meghalt Keserű és egyszerű.

Részletesebben

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft 2 Jász Szó XXI. évfolyam 9. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft Adj szeretetet, adj jó szót, mosolyt! ez pénzbe sem kerül. Az érzés, hogy adhattál, boldoggá tesz, nemesít Adventbe léptünk.

Részletesebben

Ilyenek voltunk... I. évfolyam 2. szám 2011. augusztus. Nyáregyháza Község Önkormányzatának lapja. Itthon vagyunk, ő a mi falunk

Ilyenek voltunk... I. évfolyam 2. szám 2011. augusztus. Nyáregyháza Község Önkormányzatának lapja. Itthon vagyunk, ő a mi falunk I. évfolyam 2. szám 2011. augusztus Nyáregyháza Község Önkormányzatának lapja Ilyenek voltunk... Itthon vagyunk, ő a mi falunk Ifjúkori emlékeid sorakoznak Oly sokszor előttem még, Nem létezhet, hogy elszállt

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Időkapszula a Sebestyén Albert téren

Jánoshidai Híradó. Időkapszula a Sebestyén Albert téren Jánoshidai Híradó Önkormányzati lap 150 Ft POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu XVI. évfolyam 3. szám 2013. szeptember Időkapszula a Sebestyén Albert téren A fényképeket

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft

XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft 2 Jász Szó XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft Alig múlt el hat óra, az utcák kihaltak, nem jár-kel senki. Sötétség borult a Szent István parkra is, csupán a nem rég állított

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXV. év fo lyam 1. szám 2010. január 15. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 A NÉPI DÍSZÍTÕMÛVÉSZET ÕRZÕI A szakkör tagjai az úri hímzés hagyományait ápolják. Fennállásának 45. évfordulóját

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava)

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) XXVI. évfolyam 1. szám (JANUÁR Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) 2014. január február Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Anka Balázs rendszerváltó polgármesterünktõl

Részletesebben

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót XV. évfolyam 2. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2009. június A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót Alattyán rendezi 2009. június 26-28-ig. Az elsõ ilyen találkozót 1995- ben Jászberényben

Részletesebben

2011. JÚNIUS 12. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 250 Ft

2011. JÚNIUS 12. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2011. JÚNIUS 12.

Részletesebben

Jótékonysági bál XIII.

Jótékonysági bál XIII. Ára: 150,-Ft 16 RIMÓCI ÚJSÁG A Stinky Sox csapat a Tél Kupán XIII. Cserni Balázs, Jusztin Bálint, Rádi Balázs, Mócsány Roland, Laczkó Péter, Csizmadia Ádám, Jusztin Gábor, Cserni Zsolt Jótékonysági bál

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

SZALMAFONÓ KATIKA ÚTJA VIETNÁMBA

SZALMAFONÓ KATIKA ÚTJA VIETNÁMBA XX. évfolyam. 8. szám * 2010 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 125,- Ft SZALMAFONÓ KATIKA ÚTJA VIETNÁMBA Itt van az ősz... Móra Ferencnek Itt van az ősz, itt van megint, széllel szólít, s megint megint: tanyás,vigyázz

Részletesebben

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Városi ünnepség 2013. 09. szám Kistarcsa díszpolgára: post mortem Simándy József. A kitüntetést a művész felesége vette át. Kistarcsa városért: Dr. Laczay

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

..és tisztelet, mert olyan sokat adnak! Még ha szívük fáj is: mindig mosolyognak! Szűcs Lajos. Jászboldogháza polgármestere

..és tisztelet, mert olyan sokat adnak! Még ha szívük fáj is: mindig mosolyognak! Szűcs Lajos. Jászboldogháza polgármestere Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁ RMES TERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2015. MÁRCIUS 16. ÉVFOLYAM

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első péntekén. Kedves Újságolvasók!

Megjelenik minden hónap első péntekén. Kedves Újságolvasók! Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Minden Kedves Olvasónknak eredményekben gazdag 2014-es esztendőt kíván Jánoshalmi Hunyadi Népe Szerkesztő Bizottsága

Részletesebben

ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS

ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS 2012. JANUÁR 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM BÓDI FERENCÉK SIKERE MOSZKVÁBAN ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG JUHÁSZ BÉLÁNÉ ILONKA NÉNI 95 ÉVES HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 2 NyárfaLevél 2011. június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései 2011. JANUÁR 18. A Képviselő-testület a Saubermacher Kft. által benyújtott

Részletesebben

2011. ÁPRILIS 12. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft. A tavasz kiszabadítja a virágokat, hogy színesre fessék a nevető földet. Reginald Heber

2011. ÁPRILIS 12. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft. A tavasz kiszabadítja a virágokat, hogy színesre fessék a nevető földet. Reginald Heber Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2011. ÁPRILIS 12.

Részletesebben

Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3

Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! Az elmúlt hónap fontosabb történéseirõl kívánok néhány mondat erejéig tájékoztatást nyújtani az itt élõ és érdeklõdõ embereknek. A Széchenyi utca

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉS SOK HOZADÉKKAL

EGYÜTTMÛKÖDÉS SOK HOZADÉKKAL Az Önkormányzat lapja XIV. évfolyam 1. szám Ára: 125,- Ft A hagyományoknak megfelelõen ebben az évben is három egymást követõ napon tartott közmeghallgatást a képviselõ-testület, január 31-én Kissolton,

Részletesebben