J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29- én megtartott rendes üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29- én megtartott rendes üléséről."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29- én megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint Kozák Ferencné, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit, Kovács Gyula, Németh Lajos és Varga Márta testületi tagok. Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője Rimóczi Jánosné az önkormányzat vezető főtanácsosa Oravecz Mihály pénzügyi bizottság tagja valamint a lakosság köréből 1 fő Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi tagok teljes létszámmal megjelentek /100%/, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Ezután polgármester úr kéri a képviselőket, ha van kérdésük tegyék meg. Bódi Marianna: Megköszöni a temető kerítésének megjavítatását. Elmondja, hogy egész jól sikerült, csak az a gond vele, hogy nem mindenhol van a kerítés alja leföldelve. Elképedve tapasztalta, hogy településünk egyik utcájában egy ingatlan kerítése háta mögött egy háznyi trágyadomb van, elviselhetetlen szag van a környéken. Kérdése, hogy mit lehetne ezzel tenni? Varga Márta: 2013 évben csak kizárólag trafikokban lehet dohányárukat árusítani. Kérdése, hogy településünkön hány trafik működhet? Bagimajorban a lakosság panaszkodik, mivel nem megfelelő az élelmiszer ellátottságuk. A kengyeli lakosok fel vannak háborodva a kutyák chippeltetésével kapcsolatban, mivel december 1-én és 2-án van csak rá lehetőség. Jobb lett volna fizetés utánra megszerveznie az állatorvosnak, illetve tájékoztatni kellett volna még, hogy a háznál lévő chippeltetés kiszállási díja mennyibe kerül. Csabainé Bártfai Margit: A kutyák chippeltetését több kijelölt helyen kellene elvégezni, nem csak az állatorvosi rendelőben. Kovács Gyula: Köszöni a Polgármester Úrnak az utána járását, hogy sikerült fát ültetni a volt gépállomás területére a Kengyeli Kunkorgó Kulturális és Hagyományőrző Egyesületnek. Elmondja, hogy 51 fát ültettek el. Kérdése, hogy miért nem gondolkodik az Önkormányzat a szalmabálás kazánnal való fűtés lehetőségéről?

2 Több kérdés nem hangzott el, a polgármester bejelenti, hogy a felmerült kérdések és javaslatok megválaszolására a napirendek megtárgyalása után kerül sor. Ezután Nagy Szilárd polgármester a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet. - Október 17 én Tiszatenyőn vett részt Kazinczi Istvánnal a szennyvízberuházással kapcsolatos egyeztetésen. - Október 18 án kapta a hírt Csűrös Krisztiántól, a Törökszentmiklósi Víz és Csatornamű Kft. igazgatójától, hogy két közkifolyónál az átlagosnál magasabb értéket mértek kóli baktériumból, ezért elrendeli a teljes hálózat fertőtlenítését. Erről azonnal valamennyi háztartást értesítettünk a közmunkásaink segítségével. A szórólapon arra kérték a lakosságot, hogy addig ne fogyasszanak a vízből, amíg tart a fertőtlenítés. - Másnap a katasztrófavédelemmel, a polgárőrséggel, valamint a VCSM-el egyeztetve kialakítottak egy helyszínt, ahol folyamatosan biztosították az ivóvizet palackos formában, valamint lajtos kocsiból. Közben Bagimajorban folyamatosan valamennyi háztartáshoz eljuttatták a napi 5 liter vizet a polgárőrség segítségével. - Közben lezajlott az október 23 i megemlékezés, melyen részt vett dr. Kállai Mária az újonnan kinevezett kormánymegbízott asszony, aki elismerően beszélt településünk elmúlt két éves fejlődéséről. - Október 20-án és 21-én több alkalommal is ellenőrizte a víz osztását, egyeztetve a családsegítőkkel a magáról gondoskodni nem tudó emberekhez eljutatták a napi 5 litert személyenként. - Október 22-én délelőtt órára megérkeztek Törökszentmiklósra a friss laboratóriumi eredmények, melyek kiváló vízminőségről szóltak. Ekkor újra valamennyi háztartásba eljutatták a hírt szórólapokon, hogy vége a tilalomnak. Itt szeretne köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ebben a 3 napban a munkálatokban, különös tekintettel Kozákné Mikus Anikó kolleganőjének. - Október 25-én ünnepélyes keretek között írták alá jegyző asszonnyal a szolnoki kormányhivatalban a járási megállapodást dr. Kállai Máriával. A megállapodás alapján Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala három álláshellyel és két számítógéppel, két íróasztallal, két székkel járul hozzá a járási hivatal kialakításához. A három álláshely közül kettő betöltetlen volt, így ténylegesen egy fő lesz a járási hivatal dolgozója január 1-től. Ő viszont ügysegédként továbbra is a kengyeli hivatalban fogadja az ügyfeleket. - Október 27-én a miniszterelnök meghívásának eleget téve részt vett Budapesten a Mom Parkban egy fórumon, melyen bejelentették, hogy a kormány átvállalja az 5 ezer fő alatti települések adósságát. - Október 29-én megköszönte Dr. Litkei Tamás munkáját, mellyel kisegítette településünket amíg megtalálták az új háziorvost. - Október 30-án Tiszatenyőn ülésezett a társulás, melyen eredményt hirdetett a közbeszerzési bizottság a műszaki ellenőrrel kapcsolatban. A társulási tanács az eredményt jóváhagyta. - Október 31-én lerakták az épülő óvodánk alapkövét és megtekintették az építkezési munkálatokat. Örömmel tapasztalta, hogy a rendezvényen részt 2

3 vett valamennyi óvónő és szép számmal megjelentek a gyermekek és a szülők is. - November 3-án 50. házassági évfordulójuk alkalmából összeadta Hajnal Lászlót és Hajnal Lászlónét aranylakodalmuk alkalmából. - November 6-án megérkeztek településünkre a szelektív hulladékgyűjtő szigetek, melyekből Bagimajorba is került ezúttal. - November 7-én befogadták az EU önerő alapra Kengyel Községi Önkormányzat pályázatát. - November 9-én részt vett Törökszentmiklóson a Kistérségi ülésen, majd déltől a Remondis társulás tanács ülésén. - November 13-án Kengyelen ülésezett a Társulási Tanács, ahol Oláh József elmondta, hogy pályázatot nyújt be az EU Önerő alapra. Sajnos nem kapták meg minden kérdésükre a választ. - November 14-én Törökszentmiklóson a munkaügyi kirendeltségen a évi START munkaprogram pályázatainak a belügyminisztérium munkatársaival történt személyes tárgyalás. Jövőre önkormányzatunk 58 embert tud foglalkoztatni, 4 program keretében. A mezőgazdasági földutak karbantartásában 15 ember, a belvízelvezető árkok karbantartásában 18 ember, a fóliakertészetben 20 ember és a téli foglalkoztatásban 5 ember vehet részt. A programra összesen 72 millió 783 ezer 108 forintot nyert önkormányzatunk. Ehhez jön még a 4 milliós biomassza kazán és a három ponton felfüggesztett, nagyteljesítményű ágaprító gép. - November 15-én megbeszélést folytattak jegyző asszonnyal a Kunkorgó Egyesület képviselőivel, valamint Székács Lajossal a gépállomáson található garázs sorsáról. Mindkét fél részére megfelelő megoldás született. - November 16-án a Polgárőr Egyesület bálján köszöntötte a díjazottakat Kolozsi József megyei polgárőr elnökkel. - November 19-én részt vett az általános iskola Egészségnevelési hetek programján. A futást indította útnak. - November 21-én részt vett Törökszentmiklóson egy lakossági fórumon, melynek vendége volt Simicskó István sportért felelős államtitkár. - November 22-én a Járási Hivatal Tankerültei vezetőjével Kazinczi Istvánnéval és Németh Lajos igazgató úrral egyeztettek az iskolánk állami fenntartásba adásáról. - November 28-án a Kistérségi Ülésen Kozák Ferencné alpolgármester asszony képviselte önkormányzatunkat. E napon részt vett a Kengyeli Víziközmű Társulat ülésén. - November 29-én, azaz a mai napon értesítést kaptak, hogy Kegyel Községi Önkormányzat EU Önerőalapos pályázata sikeres elbírálásban részesült, azaz Ft vissza nem térítendő támogatást kap. Ha a másik EU önerőalapos pályázat is pozitív elbírálást kap, akkor az együttesen nyert támogatás összege nem haladhatja meg a tényleges önerő mértékét. Közel 6 millió forintra van még esély, amely megtakarítást jelent a településünknek. 3

4 Nagy Szilárd polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 6 igenlő szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 100/2012.(XI.29.) Kt. H a t á r o z a t Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti beszámolójáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti beszámolóját e l f o g a d j a. Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a kiegészítéssel, hogy a testület még két napirendet tárgyaljon meg, illetve javasolja, hogy a 7., 8., 9. és 10. napirendi pontok zárt ülés keretében folytatódjon. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a fenti napirendekre tett javaslatokat, valamint a 7., 8., 9. és 10. napirendek zárt üléssé nyilvánítását. A napirendekre vonatkozó írásos anyagokat a meghívóval, illetve az ülés előtt mindenki megkapta. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, az alábbi határozatot hozta. 101/2012.(XI.29.) Kt. H a t á r o z a t A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról 1. A Napirendi pontokra tett javaslatról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokra tett javaslatot e l f o g a d j a. N A P I R E N D E K : Nyílt ülés 1. Tájékoztató az Önkormányzat évi költségvetésének három negyedéves teljesítéséről /írásban/ 2. Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójára /írásban/ 3. Előterjesztés az Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervéről /írásban/ 4

5 Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 4. A Képviselő-testület évi munkatervének megtárgyalása /írásban/ 5. Előterjesztés Kengyel Község háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteinek megállapításáról /írásban/ Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 6. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotásáról /írásban/ Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző Zárt ülés 7. Beszámoló a településfejlesztési feladatokról /írásban/ Előadó: Kerék Gyula településfejlesztési referens 8. Előterjesztés a volt gépállomás területének használatba adásáról szóló 19/2012.(III.29.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a szerződés módosításáról /írásban/ 9. Előterjesztés a háziorvosi és a házi gyermekorvosi szerződések felülvizsgálatáról /írásban/ 10. Előterjesztés a Tiszatenyő-Kengyel közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósításáról szóló társulás Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság tagságáról történő lemondásról /írásban/ 2. Az ülés zárt üléssé nyilvánításáról Az 7., 8., 9. és 10. napirendi pontokat a helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 12. (4) a.) pontjában foglaltak szerint zárt üléssé nyilvánítja. Zárt ülés 7. Beszámoló a településfejlesztési feladatokról /írásban/ Előadó: Kerék Gyula településfejlesztési referens 8. Előterjesztés a volt gépállomás területének használatba adásáról szóló 19/2012.(III.29.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a szerződés módosításáról /írásban/ 9. Előterjesztés a háziorvosi és a házi gyermekorvosi szerződések felülvizsgálatáról /írásban/ 5

6 10. Előterjesztés a Tiszatenyő-Kengyel közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósításáról szóló társulás Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság tagságáról történő lemondásról /írásban/ I. NAPIREND: Tájékoztató az Önkormányzat évi költségvetésének három negyedéves teljesítéséről (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat évi költségvetésének három negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a beszámoló elfogadását, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta: 102/2012.(XI.29.) Kt. H a t á r o z a t az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének három negyedéves teljesítéséről Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének három negyedéves teljesítéséről készült beszámolót az 1-4 számú mellékletek szerint e l f o g a d j a. Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. Irattár 6

7 Kengyel Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/ Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak III. negyedéves teljesítése 1.számú melléklet Ezer forintban! Módosított B E V É T E L E K Eredeti ei ei Teljesítés I. Működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás Egyéb sajátos bevételek 328 Bérleti és lízing bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Működési kamatbevételek 14 ÁFA bevétel és visszatérülés Intézmények működési bevétele Működési célú pénzeszközátvetel - non-profit szervtől háztartásoktól 91 Működési célú pénzeszközátvétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3.1. Helyi adók: - iparűzési adó vállalkozók kommunális adója 32 - magánszemélyek kommunális adója Helyi adók összesen: Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó helyben maradó része jövedelemkülönbség mérséklése pótlékok,bírságok termőföld bérbeadásából származó jövedelem 14 - gépjárműadó Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Közhatalmi bevételek 156 Önkormányzatok Önkormányzatok sajátos működési sajátos bevétele működési összesen: bevétele összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: /1+2+3/ II. Támogatások Normatív hozzájárulás 1. Település- üzemeltetési igazgatási és sport feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Óvodai nevelés Iskolai oktatás a./ 1-4 évfolyamon b./ 5-8 évfolyamon a./ 1-4 évfolyamon b./ 5-8 évfolyamon Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása Általános Iskolai napközis foglalkozás /tanulószobai isk.fogl Pénzben és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások Normatív támogatások összesen:

8 Központosított előirányzat prémiumévek program szociális nyári gyermekétkeztetés Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Esélyegyenlőség.felzárk.seg.támogatás 2131 Könyvtári támogatás Önkorm.közp.támogatás 193 Központosított előirányzat összesen: Egyéb központi támogatás/kompenzáció/ A helyi önkorm.fejlesztési felad.támogatása/művház felújítás/ Normatív kötött felhasználású támogatás 1. Szakmai, tanügyi informatikai feladatok támogatása Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Óvodában,iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés Pedagógus szakvizsga,továbbképzés Osztályfőnöki pótlék kiegészítés Gyógypedagógiai pótlék Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Normatív kötött felhasználási támogatások összesen: TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. Támogatás értékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.ei-tól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.ei-tól eu-s programokra Támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatás értékű működési bevétel összesen: IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez.ei-tól eu-s programokra Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen: V.Kölcsönök megtérülése VI.Hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Müködési célú hitel felvétel Hitel felvétel összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozás bevétele(ámk,napsugár Műv.Óvoda) Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések 241 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 803 Függő,átfutó kiegyenlító bevételek 4499 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: K I A D Á S O K I. Személyi juttatások II. Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás III. Dologi kiadás IV. Dologi jellegű kiadások V. Pénzeszköz átadás Műk célú pénzeszk. átad. Önkormányzatnak Non-profit szervezetek tám Felh. célú pénzeszk. átad. lakosságnak Társ és szoc.pol.támog Műk.célú pénzeszk.átad.többc.kist.társulásnak EGYMI működési célú pénzeszk.átad VI. Felhalmozási kiadás ELMIB részvények Beruházások Felújítások 7684 VII. Likvid hitel törlesztés VIII. Tartalék K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N: Függő,átfutó, kiegyenlítő kiadások 1999 Intézményfinanszírozás kiadása (önkormányzati ktv.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

9 Kengyel Község Önko rmányzati Képviselő-testülete Kengyel,Szabadság u. 10. Telefon: 56/ KengyelKözségi Önkormányzat Képviselő-testülete közvetlenirányítása alá tartozóköltségvetésiintézmények 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak III. negyedéves teljesítése szakfeladatonkéntibontásban 2. számú melléklet B E V É T E L E K K I A D Á S O K M E G N E V E Z É S saját bevétel Intézmény finanszírozás Támogatások Támogatás értékű bev.pénzesz köz bevét.össz. Személyi juttatás munkaadót terh. jár.és szoc.hozz.j.adó Dologi kiadások Dologi jellegű kiadások átadás Intézmény finanszírozás Hitel nyújtás,visszafiz. Beruházás Felújítás Tartalék ELMIB Ö SS Z E SE N 1.POLGÁRMESTERI HIVATAL ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljes ítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés er eteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés jogalkotás Önkormányzati Önkorm.és többc.ki stérs.társ.igazg.tevékenység Adó,i lleték kiszabása,beszed.adóell enőrzés Szabadidősport(rekr.sport)támogatása Rendszeres szociális segél y Időskorúak járadéka Lakásfennt.támogatás normatív al apon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 8 Ovodáztatási támogatás Közgyógyellátás Intézm ényfi nanszírozás Po lgármesteri Hivatal összesen: NAPSUGÁR MŰVÉSZETI ÓVODA Intézm ényi étkeztetés 3634 l Óvodai nevelés.ellátás Intézm ényfi nanszírozás Óvoda összesen: 3.ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Kossuth Lajos Általános Iskola Iskolaiintézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Ált.isk.nappali rend.nev.oktatás évf. 8 SNI ált isk.nappal i rend.nev.oktatás 1-4 évf Ált.isk.nappali rend.nev.oktatás 5-8 évf SNI ált isk.nappal i rend.nev.oktatás 5-8 évf Általános isk.napközi otthoni nevelés Általános iskol ai tanulószobai nevelés Által ános Iskola összesen Közművelődési Könyvtár Egyéb távközlés Könyvtári áll om ány gyarapítása,nyil vántartása Könyvtári áll om ány feltárása,megörzése,védelme Könyvtári szolgáltatások Közm űvelődési könyvtár összesen Művelődési Ház Fol yóirat,időszaki ki advány ki adása Nemlakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Közművelődési tevékenységek és támogatása Közművelődési intézmények,köz.színterek működtetése Művelődésiházösszesen Intézm ényfi nanszírozás Kengyeli Általános Művelődési Központ Összesen: Út,autópálya építés 4 Kengyel Községi Önkormányzat Önkormányzat Lakó és nem lakó ingatl anok építése Szociális étkeztetés Önkorm.felad.nem terv.elszámol Fol yadék szállítását szolgáló közmű építés 800 Egyéb máshová nem sorolható építés Közutak,hidak,alagutak üzem el t.fenntartása Önkormányzati vagyonnal gazd.feladatok Mozgáskorl átozottak közl.támogatása Lakói ngatlan bérbeadása,üzemeltetése Nemlakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Zöl dterül et kezelése Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önk.rendezvények K özvilágítás Város ésközséggazd.m.n.s. Város ésközséggazd.m.n.s. piac Önkorm.valamint.kistérs.társ.elszámolás Finanszírozási m űveletek,hitelfelvétel Önkormányzatok el számolásai a köl tségvetési szerveikkel Szociális ösztöndíj Fejezeti és általános tartalékok Háziorvosi alap ellátás Háziorvosi ügyeletiellátás Ifjúság egészségügyi szolgáltatás Csal ád és nővédelmi eü. gondozás Közgyógyellátás Köztem etés Rendszeres szociális segél y Időskorúak járadéka Lakásfennt.támogatás normatív al apon Helyi rendszeres lakásfennt.támogatás Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Ovodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Önk.által nyújtott lakástámogatás Munkáltató által nyújtott lakástámogatás Önk.ifj.kezdeményezések.és programok val amint támog Idősügyi önkorm.kezdeményezések,programok valami nt tám Civil szervezetek működési támogatása Foglal kozást helyettesítő támog-ra jogosultak hosszabn id.fogl Versenysport tevékenység támogatása Szabidő sport,(rekreációs sport) tev.és támog. Köztemető fenntartása és működtetése 4. Önkormányzat összesen: Fü ggő,átfutó, kiegyenlítő bevételek,kiadások MINDÖSSZESEN:/ /

10 Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/ számú melléklet Polgármesteri Hivatal évre tervezett működési kiadásainak III. negyedéves teljesítése Ezer forintban! A FELADAT MEGNEVEZÉSE Tervezett előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. Személyi juttatások Köztisztviselők alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók Köztisztviselők illetmény kiegészítése Köztisztviselők helyettesítési díja Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. juttat Köztisztviselők jutalma Köztisztviselők jubileumi jutalma Keresetkiegészítés Köztisztviselők napi díja Köztisztviselők önként. bizt. pénztárba történő befiz Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.önk.bizt.pénzt.tört.befizetés Egyéb sajátos juttatások Köztisztviselők üdülési hozzájárulása Köztisztviselők közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 21 Köztisztviselők étkezési hozzájárulás Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.étkezési hozzájárulása Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulás Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.költségtérítés és hozzájárulás Temetési segély Részmunkaidőben foglalkoztattottak egyéb bérr.alá tart.saj.jutt Állományba nem tartozók juttatásai /alpolgármester díja/ Helyi önkormányzati képviselők juttatása Megbízási díj Felmentett munkavállalók juttatása 170 Állományba nem tart.egyéb juttat/nyugd.köztisztv.segélyezés Személyi juttatás összesen: Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó összesen:

11 3. Dologi kiadások Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó Szakmai anyagok, kisérték ű tárgyi eszközök Munkaruha beszerzés Karbantartási anyagok Bútor, textília Egyéb készlet beszerzés Tisztítószer Telefondíjak Internet díj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Szállítási szolgáltatások 74 Bérleti és lízingdíjak Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Számítógép, sokszorosító eszköz karbantartása Egyéb gépek, berendezések karbantartása Épület karbantartás Postai levél, csomag Hulladékszállítás Tűzoltókészülékek, kémények ellen őrzése, gázóra hitelesítés Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Továbbszámlázott szolgáltatás 99 Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadások 102 Reprezentáció Dologi kiadások összesen: Dologi jellegű kiadások Kamat kiadás államháztartáson kívülre (folyószámla hitel kamata) Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, egyéb befizetések Dologi jellegű kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: / /

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Kengyel Község Polgármesterétől 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: 330-001. E L Ő T E R J E S Z T É S Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 11/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. november 27-én megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. november 27-én megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. november 27-én megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez 126/2014.(XI.27.) Kt. Hat. 127/2014.(XI.27.) Kt. Hat. 128/2014.(XI.27.)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

N a p i r e n d i p o n t o k

N a p i r e n d i p o n t o k Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.523-2/2010. 24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 242-264/2010. (XI.24.sz. Kth.)

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. A képviselő-testület 2011. november

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 1 Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2011. (III.10.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről Az Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 19. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 19. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 19. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanáskozó

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Szöveges előterjesztés a napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők!

Szöveges előterjesztés a napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv., valamint a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján az államháztartás szervezetei, ideértve az önkormányzatokat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27- én 17 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27- én 17 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27- én 17 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 26/2012. (XI. 27.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pont. 1. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pont. 1. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi előadó Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2014. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli Községháza helyiségében 2014. április 14-én (hétfőn) 17.00. órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. december 18-án 13:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: tanácsterme Serényfalva,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 10/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben