J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29- én megtartott rendes üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29- én megtartott rendes üléséről."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 29- én megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint Kozák Ferencné, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit, Kovács Gyula, Németh Lajos és Varga Márta testületi tagok. Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője Rimóczi Jánosné az önkormányzat vezető főtanácsosa Oravecz Mihály pénzügyi bizottság tagja valamint a lakosság köréből 1 fő Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi tagok teljes létszámmal megjelentek /100%/, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Ezután polgármester úr kéri a képviselőket, ha van kérdésük tegyék meg. Bódi Marianna: Megköszöni a temető kerítésének megjavítatását. Elmondja, hogy egész jól sikerült, csak az a gond vele, hogy nem mindenhol van a kerítés alja leföldelve. Elképedve tapasztalta, hogy településünk egyik utcájában egy ingatlan kerítése háta mögött egy háznyi trágyadomb van, elviselhetetlen szag van a környéken. Kérdése, hogy mit lehetne ezzel tenni? Varga Márta: 2013 évben csak kizárólag trafikokban lehet dohányárukat árusítani. Kérdése, hogy településünkön hány trafik működhet? Bagimajorban a lakosság panaszkodik, mivel nem megfelelő az élelmiszer ellátottságuk. A kengyeli lakosok fel vannak háborodva a kutyák chippeltetésével kapcsolatban, mivel december 1-én és 2-án van csak rá lehetőség. Jobb lett volna fizetés utánra megszerveznie az állatorvosnak, illetve tájékoztatni kellett volna még, hogy a háznál lévő chippeltetés kiszállási díja mennyibe kerül. Csabainé Bártfai Margit: A kutyák chippeltetését több kijelölt helyen kellene elvégezni, nem csak az állatorvosi rendelőben. Kovács Gyula: Köszöni a Polgármester Úrnak az utána járását, hogy sikerült fát ültetni a volt gépállomás területére a Kengyeli Kunkorgó Kulturális és Hagyományőrző Egyesületnek. Elmondja, hogy 51 fát ültettek el. Kérdése, hogy miért nem gondolkodik az Önkormányzat a szalmabálás kazánnal való fűtés lehetőségéről?

2 Több kérdés nem hangzott el, a polgármester bejelenti, hogy a felmerült kérdések és javaslatok megválaszolására a napirendek megtárgyalása után kerül sor. Ezután Nagy Szilárd polgármester a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet. - Október 17 én Tiszatenyőn vett részt Kazinczi Istvánnal a szennyvízberuházással kapcsolatos egyeztetésen. - Október 18 án kapta a hírt Csűrös Krisztiántól, a Törökszentmiklósi Víz és Csatornamű Kft. igazgatójától, hogy két közkifolyónál az átlagosnál magasabb értéket mértek kóli baktériumból, ezért elrendeli a teljes hálózat fertőtlenítését. Erről azonnal valamennyi háztartást értesítettünk a közmunkásaink segítségével. A szórólapon arra kérték a lakosságot, hogy addig ne fogyasszanak a vízből, amíg tart a fertőtlenítés. - Másnap a katasztrófavédelemmel, a polgárőrséggel, valamint a VCSM-el egyeztetve kialakítottak egy helyszínt, ahol folyamatosan biztosították az ivóvizet palackos formában, valamint lajtos kocsiból. Közben Bagimajorban folyamatosan valamennyi háztartáshoz eljuttatták a napi 5 liter vizet a polgárőrség segítségével. - Közben lezajlott az október 23 i megemlékezés, melyen részt vett dr. Kállai Mária az újonnan kinevezett kormánymegbízott asszony, aki elismerően beszélt településünk elmúlt két éves fejlődéséről. - Október 20-án és 21-én több alkalommal is ellenőrizte a víz osztását, egyeztetve a családsegítőkkel a magáról gondoskodni nem tudó emberekhez eljutatták a napi 5 litert személyenként. - Október 22-én délelőtt órára megérkeztek Törökszentmiklósra a friss laboratóriumi eredmények, melyek kiváló vízminőségről szóltak. Ekkor újra valamennyi háztartásba eljutatták a hírt szórólapokon, hogy vége a tilalomnak. Itt szeretne köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ebben a 3 napban a munkálatokban, különös tekintettel Kozákné Mikus Anikó kolleganőjének. - Október 25-én ünnepélyes keretek között írták alá jegyző asszonnyal a szolnoki kormányhivatalban a járási megállapodást dr. Kállai Máriával. A megállapodás alapján Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala három álláshellyel és két számítógéppel, két íróasztallal, két székkel járul hozzá a járási hivatal kialakításához. A három álláshely közül kettő betöltetlen volt, így ténylegesen egy fő lesz a járási hivatal dolgozója január 1-től. Ő viszont ügysegédként továbbra is a kengyeli hivatalban fogadja az ügyfeleket. - Október 27-én a miniszterelnök meghívásának eleget téve részt vett Budapesten a Mom Parkban egy fórumon, melyen bejelentették, hogy a kormány átvállalja az 5 ezer fő alatti települések adósságát. - Október 29-én megköszönte Dr. Litkei Tamás munkáját, mellyel kisegítette településünket amíg megtalálták az új háziorvost. - Október 30-án Tiszatenyőn ülésezett a társulás, melyen eredményt hirdetett a közbeszerzési bizottság a műszaki ellenőrrel kapcsolatban. A társulási tanács az eredményt jóváhagyta. - Október 31-én lerakták az épülő óvodánk alapkövét és megtekintették az építkezési munkálatokat. Örömmel tapasztalta, hogy a rendezvényen részt 2

3 vett valamennyi óvónő és szép számmal megjelentek a gyermekek és a szülők is. - November 3-án 50. házassági évfordulójuk alkalmából összeadta Hajnal Lászlót és Hajnal Lászlónét aranylakodalmuk alkalmából. - November 6-án megérkeztek településünkre a szelektív hulladékgyűjtő szigetek, melyekből Bagimajorba is került ezúttal. - November 7-én befogadták az EU önerő alapra Kengyel Községi Önkormányzat pályázatát. - November 9-én részt vett Törökszentmiklóson a Kistérségi ülésen, majd déltől a Remondis társulás tanács ülésén. - November 13-án Kengyelen ülésezett a Társulási Tanács, ahol Oláh József elmondta, hogy pályázatot nyújt be az EU Önerő alapra. Sajnos nem kapták meg minden kérdésükre a választ. - November 14-én Törökszentmiklóson a munkaügyi kirendeltségen a évi START munkaprogram pályázatainak a belügyminisztérium munkatársaival történt személyes tárgyalás. Jövőre önkormányzatunk 58 embert tud foglalkoztatni, 4 program keretében. A mezőgazdasági földutak karbantartásában 15 ember, a belvízelvezető árkok karbantartásában 18 ember, a fóliakertészetben 20 ember és a téli foglalkoztatásban 5 ember vehet részt. A programra összesen 72 millió 783 ezer 108 forintot nyert önkormányzatunk. Ehhez jön még a 4 milliós biomassza kazán és a három ponton felfüggesztett, nagyteljesítményű ágaprító gép. - November 15-én megbeszélést folytattak jegyző asszonnyal a Kunkorgó Egyesület képviselőivel, valamint Székács Lajossal a gépállomáson található garázs sorsáról. Mindkét fél részére megfelelő megoldás született. - November 16-án a Polgárőr Egyesület bálján köszöntötte a díjazottakat Kolozsi József megyei polgárőr elnökkel. - November 19-én részt vett az általános iskola Egészségnevelési hetek programján. A futást indította útnak. - November 21-én részt vett Törökszentmiklóson egy lakossági fórumon, melynek vendége volt Simicskó István sportért felelős államtitkár. - November 22-én a Járási Hivatal Tankerültei vezetőjével Kazinczi Istvánnéval és Németh Lajos igazgató úrral egyeztettek az iskolánk állami fenntartásba adásáról. - November 28-án a Kistérségi Ülésen Kozák Ferencné alpolgármester asszony képviselte önkormányzatunkat. E napon részt vett a Kengyeli Víziközmű Társulat ülésén. - November 29-én, azaz a mai napon értesítést kaptak, hogy Kegyel Községi Önkormányzat EU Önerőalapos pályázata sikeres elbírálásban részesült, azaz Ft vissza nem térítendő támogatást kap. Ha a másik EU önerőalapos pályázat is pozitív elbírálást kap, akkor az együttesen nyert támogatás összege nem haladhatja meg a tényleges önerő mértékét. Közel 6 millió forintra van még esély, amely megtakarítást jelent a településünknek. 3

4 Nagy Szilárd polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 6 igenlő szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 100/2012.(XI.29.) Kt. H a t á r o z a t Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti beszámolójáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Szilárd polgármester két ülés közötti beszámolóját e l f o g a d j a. Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a kiegészítéssel, hogy a testület még két napirendet tárgyaljon meg, illetve javasolja, hogy a 7., 8., 9. és 10. napirendi pontok zárt ülés keretében folytatódjon. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a fenti napirendekre tett javaslatokat, valamint a 7., 8., 9. és 10. napirendek zárt üléssé nyilvánítását. A napirendekre vonatkozó írásos anyagokat a meghívóval, illetve az ülés előtt mindenki megkapta. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, az alábbi határozatot hozta. 101/2012.(XI.29.) Kt. H a t á r o z a t A napirendi pontokra tett javaslatról és az ülés zárt üléssé nyilvánításáról 1. A Napirendi pontokra tett javaslatról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokra tett javaslatot e l f o g a d j a. N A P I R E N D E K : Nyílt ülés 1. Tájékoztató az Önkormányzat évi költségvetésének három negyedéves teljesítéséről /írásban/ 2. Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójára /írásban/ 3. Előterjesztés az Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervéről /írásban/ 4

5 Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 4. A Képviselő-testület évi munkatervének megtárgyalása /írásban/ 5. Előterjesztés Kengyel Község háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteinek megállapításáról /írásban/ Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 6. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet megalkotásáról /írásban/ Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző Zárt ülés 7. Beszámoló a településfejlesztési feladatokról /írásban/ Előadó: Kerék Gyula településfejlesztési referens 8. Előterjesztés a volt gépállomás területének használatba adásáról szóló 19/2012.(III.29.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a szerződés módosításáról /írásban/ 9. Előterjesztés a háziorvosi és a házi gyermekorvosi szerződések felülvizsgálatáról /írásban/ 10. Előterjesztés a Tiszatenyő-Kengyel közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósításáról szóló társulás Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság tagságáról történő lemondásról /írásban/ 2. Az ülés zárt üléssé nyilvánításáról Az 7., 8., 9. és 10. napirendi pontokat a helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 12. (4) a.) pontjában foglaltak szerint zárt üléssé nyilvánítja. Zárt ülés 7. Beszámoló a településfejlesztési feladatokról /írásban/ Előadó: Kerék Gyula településfejlesztési referens 8. Előterjesztés a volt gépállomás területének használatba adásáról szóló 19/2012.(III.29.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a szerződés módosításáról /írásban/ 9. Előterjesztés a háziorvosi és a házi gyermekorvosi szerződések felülvizsgálatáról /írásban/ 5

6 10. Előterjesztés a Tiszatenyő-Kengyel közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósításáról szóló társulás Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság tagságáról történő lemondásról /írásban/ I. NAPIREND: Tájékoztató az Önkormányzat évi költségvetésének három negyedéves teljesítéséről (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat évi költségvetésének három negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a beszámoló elfogadását, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta: 102/2012.(XI.29.) Kt. H a t á r o z a t az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének három negyedéves teljesítéséről Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének három negyedéves teljesítéséről készült beszámolót az 1-4 számú mellékletek szerint e l f o g a d j a. Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. Irattár 6

7 Kengyel Község Önkormányzata Képvisel ő-testülete Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/ Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak III. negyedéves teljesítése 1.számú melléklet Ezer forintban! Módosított B E V É T E L E K Eredeti ei ei Teljesítés I. Működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás Egyéb sajátos bevételek 328 Bérleti és lízing bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Működési kamatbevételek 14 ÁFA bevétel és visszatérülés Intézmények működési bevétele Működési célú pénzeszközátvetel - non-profit szervtől háztartásoktól 91 Működési célú pénzeszközátvétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3.1. Helyi adók: - iparűzési adó vállalkozók kommunális adója 32 - magánszemélyek kommunális adója Helyi adók összesen: Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó helyben maradó része jövedelemkülönbség mérséklése pótlékok,bírságok termőföld bérbeadásából származó jövedelem 14 - gépjárműadó Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Közhatalmi bevételek 156 Önkormányzatok Önkormányzatok sajátos működési sajátos bevétele működési összesen: bevétele összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: /1+2+3/ II. Támogatások Normatív hozzájárulás 1. Település- üzemeltetési igazgatási és sport feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Óvodai nevelés Iskolai oktatás a./ 1-4 évfolyamon b./ 5-8 évfolyamon a./ 1-4 évfolyamon b./ 5-8 évfolyamon Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása Általános Iskolai napközis foglalkozás /tanulószobai isk.fogl Pénzben és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások Normatív támogatások összesen:

8 Központosított előirányzat prémiumévek program szociális nyári gyermekétkeztetés Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Esélyegyenlőség.felzárk.seg.támogatás 2131 Könyvtári támogatás Önkorm.közp.támogatás 193 Központosított előirányzat összesen: Egyéb központi támogatás/kompenzáció/ A helyi önkorm.fejlesztési felad.támogatása/művház felújítás/ Normatív kötött felhasználású támogatás 1. Szakmai, tanügyi informatikai feladatok támogatása Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Óvodában,iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés Pedagógus szakvizsga,továbbképzés Osztályfőnöki pótlék kiegészítés Gyógypedagógiai pótlék Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Normatív kötött felhasználási támogatások összesen: TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN III. Támogatás értékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.ei-tól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.ei-tól eu-s programokra Támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatás értékű működési bevétel összesen: IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez.ei-tól eu-s programokra Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen: V.Kölcsönök megtérülése VI.Hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Müködési célú hitel felvétel Hitel felvétel összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozás bevétele(ámk,napsugár Műv.Óvoda) Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések 241 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 803 Függő,átfutó kiegyenlító bevételek 4499 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: K I A D Á S O K I. Személyi juttatások II. Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás III. Dologi kiadás IV. Dologi jellegű kiadások V. Pénzeszköz átadás Műk célú pénzeszk. átad. Önkormányzatnak Non-profit szervezetek tám Felh. célú pénzeszk. átad. lakosságnak Társ és szoc.pol.támog Műk.célú pénzeszk.átad.többc.kist.társulásnak EGYMI működési célú pénzeszk.átad VI. Felhalmozási kiadás ELMIB részvények Beruházások Felújítások 7684 VII. Likvid hitel törlesztés VIII. Tartalék K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N: Függő,átfutó, kiegyenlítő kiadások 1999 Intézményfinanszírozás kiadása (önkormányzati ktv.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

9 Kengyel Község Önko rmányzati Képviselő-testülete Kengyel,Szabadság u. 10. Telefon: 56/ KengyelKözségi Önkormányzat Képviselő-testülete közvetlenirányítása alá tartozóköltségvetésiintézmények 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak III. negyedéves teljesítése szakfeladatonkéntibontásban 2. számú melléklet B E V É T E L E K K I A D Á S O K M E G N E V E Z É S saját bevétel Intézmény finanszírozás Támogatások Támogatás értékű bev.pénzesz köz bevét.össz. Személyi juttatás munkaadót terh. jár.és szoc.hozz.j.adó Dologi kiadások Dologi jellegű kiadások átadás Intézmény finanszírozás Hitel nyújtás,visszafiz. Beruházás Felújítás Tartalék ELMIB Ö SS Z E SE N 1.POLGÁRMESTERI HIVATAL ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljes ítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés er eteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés ereteti ei módosított ei teljesítés jogalkotás Önkormányzati Önkorm.és többc.ki stérs.társ.igazg.tevékenység Adó,i lleték kiszabása,beszed.adóell enőrzés Szabadidősport(rekr.sport)támogatása Rendszeres szociális segél y Időskorúak járadéka Lakásfennt.támogatás normatív al apon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 8 Ovodáztatási támogatás Közgyógyellátás Intézm ényfi nanszírozás Po lgármesteri Hivatal összesen: NAPSUGÁR MŰVÉSZETI ÓVODA Intézm ényi étkeztetés 3634 l Óvodai nevelés.ellátás Intézm ényfi nanszírozás Óvoda összesen: 3.ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Kossuth Lajos Általános Iskola Iskolaiintézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Ált.isk.nappali rend.nev.oktatás évf. 8 SNI ált isk.nappal i rend.nev.oktatás 1-4 évf Ált.isk.nappali rend.nev.oktatás 5-8 évf SNI ált isk.nappal i rend.nev.oktatás 5-8 évf Általános isk.napközi otthoni nevelés Általános iskol ai tanulószobai nevelés Által ános Iskola összesen Közművelődési Könyvtár Egyéb távközlés Könyvtári áll om ány gyarapítása,nyil vántartása Könyvtári áll om ány feltárása,megörzése,védelme Könyvtári szolgáltatások Közm űvelődési könyvtár összesen Művelődési Ház Fol yóirat,időszaki ki advány ki adása Nemlakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Közművelődési tevékenységek és támogatása Közművelődési intézmények,köz.színterek működtetése Művelődésiházösszesen Intézm ényfi nanszírozás Kengyeli Általános Művelődési Központ Összesen: Út,autópálya építés 4 Kengyel Községi Önkormányzat Önkormányzat Lakó és nem lakó ingatl anok építése Szociális étkeztetés Önkorm.felad.nem terv.elszámol Fol yadék szállítását szolgáló közmű építés 800 Egyéb máshová nem sorolható építés Közutak,hidak,alagutak üzem el t.fenntartása Önkormányzati vagyonnal gazd.feladatok Mozgáskorl átozottak közl.támogatása Lakói ngatlan bérbeadása,üzemeltetése Nemlakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Zöl dterül et kezelése Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önk.rendezvények K özvilágítás Város ésközséggazd.m.n.s. Város ésközséggazd.m.n.s. piac Önkorm.valamint.kistérs.társ.elszámolás Finanszírozási m űveletek,hitelfelvétel Önkormányzatok el számolásai a köl tségvetési szerveikkel Szociális ösztöndíj Fejezeti és általános tartalékok Háziorvosi alap ellátás Háziorvosi ügyeletiellátás Ifjúság egészségügyi szolgáltatás Csal ád és nővédelmi eü. gondozás Közgyógyellátás Köztem etés Rendszeres szociális segél y Időskorúak járadéka Lakásfennt.támogatás normatív al apon Helyi rendszeres lakásfennt.támogatás Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Ovodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Önk.által nyújtott lakástámogatás Munkáltató által nyújtott lakástámogatás Önk.ifj.kezdeményezések.és programok val amint támog Idősügyi önkorm.kezdeményezések,programok valami nt tám Civil szervezetek működési támogatása Foglal kozást helyettesítő támog-ra jogosultak hosszabn id.fogl Versenysport tevékenység támogatása Szabidő sport,(rekreációs sport) tev.és támog. Köztemető fenntartása és működtetése 4. Önkormányzat összesen: Fü ggő,átfutó, kiegyenlítő bevételek,kiadások MINDÖSSZESEN:/ /

10 Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/ számú melléklet Polgármesteri Hivatal évre tervezett működési kiadásainak III. negyedéves teljesítése Ezer forintban! A FELADAT MEGNEVEZÉSE Tervezett előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1. Személyi juttatások Köztisztviselők alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók Köztisztviselők illetmény kiegészítése Köztisztviselők helyettesítési díja Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. juttat Köztisztviselők jutalma Köztisztviselők jubileumi jutalma Keresetkiegészítés Köztisztviselők napi díja Köztisztviselők önként. bizt. pénztárba történő befiz Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.önk.bizt.pénzt.tört.befizetés Egyéb sajátos juttatások Köztisztviselők üdülési hozzájárulása Köztisztviselők közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 21 Köztisztviselők étkezési hozzájárulás Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.étkezési hozzájárulása Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulás Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.költségtérítés és hozzájárulás Temetési segély Részmunkaidőben foglalkoztattottak egyéb bérr.alá tart.saj.jutt Állományba nem tartozók juttatásai /alpolgármester díja/ Helyi önkormányzati képviselők juttatása Megbízási díj Felmentett munkavállalók juttatása 170 Állományba nem tart.egyéb juttat/nyugd.köztisztv.segélyezés Személyi juttatás összesen: Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó összesen:

11 3. Dologi kiadások Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó Szakmai anyagok, kisérték ű tárgyi eszközök Munkaruha beszerzés Karbantartási anyagok Bútor, textília Egyéb készlet beszerzés Tisztítószer Telefondíjak Internet díj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Szállítási szolgáltatások 74 Bérleti és lízingdíjak Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Számítógép, sokszorosító eszköz karbantartása Egyéb gépek, berendezések karbantartása Épület karbantartás Postai levél, csomag Hulladékszállítás Tűzoltókészülékek, kémények ellen őrzése, gázóra hitelesítés Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Továbbszámlázott szolgáltatás 99 Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadások 102 Reprezentáció Dologi kiadások összesen: Dologi jellegű kiadások Kamat kiadás államháztartáson kívülre (folyószámla hitel kamata) Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, egyéb befizetések Dologi jellegű kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: / /

12 Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kengyel, Szabadság út 10.Telefon: sz. melléklet Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.évre tervezett beruházásainak III. negyedéves teljesítése Ezer forintban A FELADAT MEGNEVEZÉSE ÉAOP /A Kengyel Község Napsugár Művészeti Óvoda komplex fejlesztése Módosított előirányzat Teljesítés saját erő ÉAOP-3.1.3/A-11 Kerékpárforgalmi úthálózat fejlesztése saját erő ÉAOP /C-11 Helyi és kistérségi szintű rekultiváció (dögkút) saját erő Gyalogátkelőhely építés /Kossúth L. út - 2 db/ Autóbuszváró felújítás 2 db Jármű beszerzés START munkaprogram Tervezett előirányzat SCB földmunkagép IVECO kistehergépkocsi KEOP-6.2.0/A-09-11/ Kerékpártároló építés önrész ÉAOP /A Háziorvosi rendelő beruházás Szolgálati lakás konyhabútor vásárlás 124 Napsugár Művészeti Óvoda számítógép vásárlás 117 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

13 II. NAPIREND: Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójára (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta: 103/2012.(XI.29.) Kt. H a t á r o z a t Kengyel Községi Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetés elkészítésére a következő irányelveket állapítja meg évi költségvetés tervezésekor prioritást kell biztosítani az alapellátást nyújtó intézmények működési feltételeihez szükséges pénzügyi források biztosítására. 2. A szociális kiadásokhoz szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani kell évben kiemelkedő beruházásaként kell megvalósítani a Tiszatenyő-Kengyel szennyvíztisztító telep, szennyvízhálózat kiépítését. 4. A 2012-ben elkezdődött az ÉAOP-4.1.1/A számú pályázaton nyert támogatásból a Napsugár Művészeti Óvoda komplex felújításának befejezését. 5. A költségvetés hiányának csökkentése érdekében az intézmények működési kiadásait a minimális szintre kell csökkenteni, ami még nem veszélyezteti a feladatellátást. 6. Pályázatot kell benyújtani ÖNHIKI támogatásra. 7. Az állami költségvetés elfogadását követően az Államháztartási Törvényben meghatározott határidőig be kell terjeszteni az önkormányzat évi költségvetését. 13

14 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a évi költségvetés jóváhagyásáig az önkormányzat bevételeit beszedje, a legszükségesebb működési kiadásokat teljesítse, a gazdálkodási feladatok körében kötelezettséget vállaljon a évi szinten. Felelős: Nagy Szilárd polgármester Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. Irattár 14

15 Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/ Kengyel Községi Önkormányzat évi várható bevételei és kiadásai 1.számú melléklet B E V É T E L E K évi költség vetési ei. Ezer forintban! évi prognosztizált ei. I. Működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás Bérleti és lízing bevétel Továbbszámlázott szolgáltatás ÁFA bevétel és visszatérülés Intézmények működési bevétele Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók: - iparűzési adó - magánszemélyek kommunális adója Helyi adók összesen: Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó helyben maradó része jövedelemkülönbség mérséklése gépjárműadó Átengedett központi adók Önkormányzatok Önkormányzatok sajátos működési sajátos bevétele működési összesen: bevétele összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: /1+2/ II. Támogatások évi Normatív hozzájárulás 1. Település- üzemeltetési igazgatási és sport feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Óvodai nevelés Iskolai oktatás a./ 1-4 évfolyamon b./ 5-8 évfolyamon a./ 1-4 évfolyamon b./ 5-8 évfolyamon Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása Általános Iskolai napközis foglalkozás /tanulószobai isk.fogl Pénzben és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások Normatív támogatások összesen:

16 Központosított előirányzat /prémium évek program/ Normatív kötött felhasználású támogatás 1. Szakmai, tanügyi informatikai feladatok támogatása Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Óvodában,iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés Pedagógus szakvizsga,továbbképzés Osztályfőnöki pótlék kiegészítés Gyógypedagógiai pótlék Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Normatív kötött felhasználási támogatások összesen: TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN évben évi Önkormányzati Hivatal támogatása 12,36 fő x Ft/fő/év Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 3294 Közvilágítás fenntartásának támogatása 6160 Köztemetők fenntartásának támogatása 1037 Közutak fenntartásának támogatása 3532 Beszámítási összeg Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás 9936 Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelők munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Ehhez kapcsolódó 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó 8510 Óvodaműködtetési támogatás 107 fő x Ft/fő/év 5778 Ingyenes és kedvezményes gyermekek (óvodai, iskolai) étkeztetés támogatása 142 fő x Ft/fő/év 9656 Egyeses jövedelempótló támogatások kiegészítése (2012. évi szinten) Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (2012. évi szinten) Települési Önkormányzat támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 3680 fő x Ft/fő 4195 Az Önkormányzat évi prognosztizált működésicélú támogatása összesen: III. Támogatás értékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatás értékű működési bevétel összesen: IV. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel V. Felhalmozási saját bevétel 160 VI.Kölcsönök megtérülése

17 VII.Hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Müködési célú hitel felvétel Hitel felvétel összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K I. Személyi juttatások II. Munkáltatót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadás IV. Dologi jellegű kiadások V. Pénzeszköz átadás VI. Felhalmozási kiadás ELMIB részvények Beruházások VII. Likvid hitel törlesztés VIII. Felhalmozási célú hitel és kamat törlesztés IX. Tartalék K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N: BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE

18 III. NAPIREND: Előterjesztés az Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervéről Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri az előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta: 104/2012.(XI.29.) Kt. H a t á r o z a t Kengyel Községi Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. -a (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja. Melléklet a 104/2012.(XI.29.) Kt. határozathoz BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ÉVRE A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) számú Korm. rendelet, illetve az ezt módosító 162/2005. (VIII.16.) Korm. rendelet alapján a Polgármesteri Hivatal és ahhoz kapcsolódó önállóan működő költségvetési intézmények évi ellenőrzési tervét az alábbiak szerint szabályozom. A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásával a HEXAKER KFT-t bízom meg, amely a megtartott ellenőrzések megállapításait köteles írásban rögzíteni. A megállapításokért felelősséget vállal, a tervezett ellenőrzéseket negyedéves ütemezésben végzi. 18

19 Ellenőrzések ütemezése: Május hónap: Élelmezési térítési díjak megállapítása, beszedése. A vállalkozó által kiállított élelmezési számlák ellenőrzése. Szeptember hónap: Készpénzkezelés, OTP okmányok kezelése, kötelezettség vállalás, érvényesítés, utalványozási feladatok ellátása, szigorú számadású nyomtatványok kezelése, nyilvántartása a Polgármesteri Hivatalnál. November hónap: Az Óvoda október 1-i létszámadatainak ellenőrzése, a tanügyi nyilvántartások és a statisztikai jelentés egyezőségének vizsgálata. A fenti éves belső ellenőrzési terven meghatározottakon túl további célvizsgálat megtartására esetlegesen évközben sor kerülhet. A belső ellenőrzési tervben foglaltak tervszerű végrehajtásáért a HEXAKER KFT. a felelős. Kengyel, november. dr. Fekete Nóra jegyző IV. NAPIREND: A Képviselő-testület évi munkatervének megtárgyalása (az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy a napirendi pontok általában kibővülnek, sőt soron kívüli üléseket is kell sürgős ügyekben tartani. Dr. Fekete Nóra jegyző asszony szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a Képviselő-testület tagjaitól, a bizottságok tagjaitól, valamint az alpolgármestertől javaslatot kell kérni a munkaterv-tervezethez. A javaslatkérés megtörtént. Nagy Szilárd polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. Kérdést tett fel: Kovács Gyula képviselő tag. A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. Hozzászólás: Németh Lajos képviselő tag javasolja, hogy a évi munkaterv egészüljön ki a Kossuth Lajos Általános Iskola működésének tájékoztatójával. 19

20 Ezután Nagy Szilárd polgármester kéri a évi munkaterv elfogadását, azzal a módosítással, hogy a Képviselő-testület V. ülése egészüljön ki a Kossuth Lajos Általános Iskola működésének tájékoztatásával, melyet szavazásra bocsát. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal az alábbi határozatot hozta: 105/2012.(XI.29.) Kt. H a t á r o z a t A Képviselő-testület évi munkatervének jóváhagyásáról. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011(IV.01.) önkormányzati rendelete 8..-ában biztosított jogkörében eljárva a évi munkatervét a melléklet szerint j ó v á h a g y j a. Melléklet a 105/2012.(XI.29.) Kt. határozathoz KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E I. A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület a évi feladatainak tervszerű megoldása érdekében a következő munkatervet fogadja el: Az ülések helye: Az ülések időpontja: II. Polgármesteri Hivatal nagyterme A kijelölt hónap csütörtöki napján 17,00 óra I. ülés: február hó N a p i r e n d : 1. Az Önkormányzat évi pénzügyi tervének megtárgyalása /írásban/ A napirend a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával kerülhet a testület elé Felelős: Nagy Szilárd polgármester Bódi Marianna a bizottság elnöke 2. Beszámoló az ÁMK Művelődési Háza és Könyvtára munkájáról /írásban/ Előadó: ÁMK igazgató Felelős: jegyző II. ülés: április hó N a p i r e n d : 1./ Beszámoló a évi pénzügyi terv végrehajtásáról /írásban/ 20

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Rohod

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei és kiadásai. 1205 Bérleti és lízing bevétel. 2698 Továbbszámlázott szolgáltatás

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei és kiadásai. 1205 Bérleti és lízing bevétel. 2698 Továbbszámlázott szolgáltatás 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei és kiadásai 1.számú melléklet B

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez.

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez. T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 30-án megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez 93/2013.(X.30.) Kt. Hat. 94/2013.(X.30.) Kt. Hat. Nagy Szilárd polgármester

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/493-100. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/493-100. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Kertészsziget Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/493-100. Tel.: 66/494-022.

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes

17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes 17/2012. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147 Költségvetés 2012. év Bevételek Pápatezsér KÖzség Önkomrányzata Napköziotthonos Óvoda Intézményi bevételek Alaptevékenység bevétele: Étkezési térítési díjak 2926 Önkormányzati hozzájárulás 2526 Térítési

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete 7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása Az Önkormányzat kötelező feladatai I.

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 3. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 1.cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 8 42869 1.alcím

Részletesebben

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i.

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. 1/C. számú melléklet 2012. évi bevételei és kiadásai A 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelethez KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. Megnevezés Összesen

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 24-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Beszámoló a 2014. évi I. félévi gazdálkodásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

K I M U T A T Á S a 2013. évi közvetett támogatásokról

K I M U T A T Á S a 2013. évi közvetett támogatásokról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. 7/a számú melléklet K I M U T A T Á S a 2013. évi közvetett támogatásokról Iparűzési adó A d ó n e

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. március 26-án megtartott. rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. március 26-án megtartott. rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. március 26-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 32/2014.(III.26.) Kt. Hat. 33/2014.(III.26.) Kt. Hat. A napirendi pontokra

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésére Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Megnevezés Összesen (eft) összesen (eft) 2 Bevételek Össszesen 1 456 27 922

Megnevezés Összesen (eft) összesen (eft) 2 Bevételek Össszesen 1 456 27 922 1/E. számú melléklet Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi bevételei és kiadásai A 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelethez 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. Megnevezés Összesen (eft) összesen

Részletesebben

Kereset-kiegészítés fedezete 106

Kereset-kiegészítés fedezete 106 Ádám Jenõ - Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2009. évi költségvetés Kiadások Személyi juttatások 511112 Alap illetmény 801214 szakfeladat 16 fõ részére december havi bér 2.348.541,-

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban 1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban M"ködési célú bevételek: Saját bevétel 109.630 Egyéb sajátos bevételek 105.772 Helyi

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2009./III.02./ önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2009./III.02./ önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2009./III.02./ önkormányzati rendelete A 9/2008./IX.01./,6/2008./V.15./ önkormányzati rendeletekkel módosított 1/2008./II.18./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet 1 1. a.) Tárgy. Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetéstervezete Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné Jegyzõ GESZ vezetõje Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Költségvetési bevételek 2009 év teljesítés

Költségvetési bevételek 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása eredeti előirányzat (adatok ezer forintban módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 12.31-i teljesítés (adatok ezer forintban) 12.31-i teljesítés (adatok

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete 4.2. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) Jegyző, aljegyző

Részletesebben

II. Központi támogatások 15 847

II. Központi támogatások 15 847 3. információs tábla a /2013.(X..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek 12 506 1. Intézményi működési bevételek 841126-1 Igazgatási szolg. Díjbevétel 19 19 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben