F e l é d. Érettünk... N A G Y B Ö J T! A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F e l é d. Érettünk... N A G Y B Ö J T! A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep."

Átírás

1 N A G Y B Ö J T! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Érettünk... XXIV/1. (199.sz.) március Veled és Feléd 1

2 Jézus szenvedése a fájdalmas titkok tükrében Nagyböjt van, s e szent negyven napban illő, hogy lélekben kicsit együtt legyünk a szenvedő Krisztussal, hogy együtt érezzünk vele, hiszen ő is ezt tette és teszi velünk és értünk. Mert ő nemcsak nagycsütörtökön és nagypénteken szenvedte el a rá mért kínokat, hanem minden egyes emberrel együtt van, együtt érez, amikor valaki úgy érzi, hogy véres verejtékkel keresi kenyerét, hogy a stressz állapota miatt pattanásig feszülnek az idegei, vagy éppen lelki szomorúsága miatt vérzik a lelke. Ugyanígy, ha valakit ostoroznak, bántalmaznak akárcsak szavakkal is, vagy ha valakit negatív és sértő, leértékelő szavakkal illetnek, melyet bántó töviskoszorúként él meg, Jézus újra átéli vele ezeket a megaláztatásokat, mintha csak újra ővele történne meg. S ha valaki az élettől kapott terheket nap mint cipeli, Jézus újra felveszi vele a keresztet, ha pedig egyesek úgy érzik, hogy őket meghurcolták, kizsigerelték, ártatlanul kiiktatták mások az életükből, a Megváltó ismét átéli velük az elviselhetetlennek tűnő keresztre feszítést. Néhány gondolat erejéig viszont most mi legyünk azok, akik a fájdalmas rózsafüzér titkairól elmélkedve együttérzést tanúsítunk Jézusunk felé! 1. Aki érettünk vérrel verítékezett Talán a mai ember megpróbálja kétségbe vonni, hogy egyáltalán lehetséges a vérrel verejtékezés. Ennek ellenére az orvosi szakirodalomban ismert ez a jelenség. Bizony valóban előfordulhat, hogy szenvedés, kimerültség, erős érzelmi megrázkódtatás és stressz állapotában a verejtékmirigy apró kapillárisai megrepednek, így az izzadságba vér vegyül. Érdekes, hogy ezt a tényt az orvos evangélista, Lukács rögzítette. Nyilvánvalóan azért, mert ő felismerte ennek a jelenségnek a súlyát és jelentőségét. A Getszemáni kertben Jézus mindezt az ember számára felfoghatatlan mértékű lelki szenvedést értünk, értem élte át: 1) Egyrészt, mert magunk is okozunk másoknak olyan pillanatokat, amikor pattanásig feszülnek az idegeik, vagy amikor oly mértékben okozunk sérelmet, vagy éppen oly mértékben magukra hagyjuk szeretteinket, hogy vérzik a lelkük. 2) Másrészt Jézus átélte értünk az Olajfák hegyén a mérhetetlen lelki fájdalmat azért, hogy bármikor életünk során mi tapasztalunk hasonlót, annak tudatában éljük át, hogy ő nem nézi közömbösen a mi sorsunkat, hanem újra és újra megéli minden egyes emberrel az ő lelki fájdalmát. Veled és Feléd 2

3 2. Akit érettünk megostoroztak A korbácsolás nem tartozott a keresztre feszítéshez. Pilátus azért ostoroztatta meg Jézust, mert remélte, hogy a nép megelégszik ezzel a büntetéssel, és nem fogja követelni a keresztre feszítést. Azonban a nép zsarolása miatt a kivégzés mellett döntött. Számtalanszor kapunk az élettől hasonló helyzeteket. Gondoljunk csak arra a munkavállalóra, aki azt mondja magában: Elviselem a főnököm korbácsolását, szavakkal és szidalmakkal történő ostorozását, csak ne bocsásson el a munkahelyről, csak ne végezzen ki, mert hisz a munkám az életemet jelenti. Bizakodik az illető, eltűri a sok ostorozást, majd mégis kivégzik vagy kicsinálják. Sok hasonló élethelyzetben velünk van az a Jézus, aki ezt a legdrasztikusabb mértékben élte át érettünk. 3. Akit érettünk tövissel koronáztak A gúnykorona, a töviskoszorú erőteljes vérzést okozhatott az Úr Jézusnak, hiszen a fejbőr a test egyik legjobb vérellátású területe. A fizikai fájdalomnál azonban sokkal nehezebben elviselhető lehetett a gúnyolódó szavakból font töviskoszorú, melyet érettünk a fejére olvastak. Minden tüske, amellyel embertársaink szurkapiszkálnak bennünket, azt eredményezi, hogy csökken az önbizalmunk, az életkedvünk, s ha nagyon sok a tüske, az már kimerít, kivéreztet bennünket. A töviskoszorús Jézust szemlélve megtanulhatjuk méltósággal viselni a töviseket és töviskoszorúkat. 4. Aki érettünk a keresztet hordozta Jézusnak vállára helyezik a súlyos vízszintes fagerendát, és elindul a Via Dolorosán, mellette a két gonosztevő és a római kivégzőosztag. Sok ember úgy kezdi mesélni élettörténetét, hogy attól a ponttól kezdi részletezni az eseményeket, ahol az ő keresztútja kezdődött, s ahol őt méltatlanul a gonosztevők közé sorolták. Élettörténete elmondásakor azért erre teszi a hangsúlyt, mert éppen ezt nem tudja elfogadni vagy feldolgozni, illetve kezelni. Jézus a Golgota felé vezető úton minden egyes lépésével tanít bennünket a mi keresztjeinknek miértjét, célját megérteni, elfogadni, életünkbe beépíteni. Értünk és velünk teszi, hogy megértsük: a kereszt nem elvesz az életünkből, hanem hozzáad. Talán nem véletlen, hogy a plusz jel is kereszt alakú Veled és Feléd 3

4 5. Akit érettünk keresztre feszítettek Jézus keresztre szegezésekor valóban feszítik az ő karjait, tehát nem csupán odaszegezik, hanem karjait feszítik is. Majd a vízszintes gerendát felhúzzák a függőlegesre, s a lábfejeket egymásra téve, feszítve odaszegezik. Érettünk éli át Jézus ezeket a számunkra valószínűleg elképzelhetetlen mértékű kínokat, hogy mi, akik gyakran hangsúlyozzuk megpróbáltatásaink közepette, hogy megfeszülünk ebben az iszonyúan felgyorsult tempót diktáló világban, döbbenjünk rá arra, hogy minden helyzetet ki lehet használni arra, hogy a szeretet győzzön, s hogy minden olyan feszültséggel teli pillanat, melyet Istennek felajánlunk a világért, hozhat megváltást önmagam és mások számára egyaránt. Szemléljük a Nagyböjt során minél gyakrabban Jézus szenvedését, tanuljunk vele és hozzá hasonlóan lelki sebeket megélni, ostorozást kibírni, töviskoszorút elviselni, keresztet hordozni és a legnagyobb megpróbáltatásokat is átélni. Plébános Urunk Jézus Krisztus értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok (Részletek Ferenc pápa nagyböjti üzenetéből.) Ismeritek Urunk Jézus Krisztus jótékonyságát. Ő, a gazdag, értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok (2 Kor 8,9) olvassuk Szent Pál levelében. Az Apostol a korinthusi keresztényeket buzdítja, hogy nagylelkűen segítsék a szűkölködő jeruzsálemi híveket. Szent Pálnak ezek a szavai mit mondanak a mai keresztényeknek, mi a jelentése a szegénységre szólító szavaknak, az evangéliumi szellemben való szegény életre szóló meghívásnak? Mindenekelőtt azt mutatja, hogy milyen Isten stílusa, kifejezésmódja. Isten nem a hatalom és a világ gazdagságának eszközével nyilatkoztatja ki magát, hanem a gyöngeségben és a szegénységben. Ő gazdag volt, de értetek szegénnyé lett Krisztus, Isten örök Fia, hatalomban és dicsőségben azonos az Atyával szegénnyé lett, lejött közénk, kiüresítette önmagát és mindenben hasonló lett hozzánk (vö Fil 2,7). Isten megtestesülése óriási misztérium. Mindennek az értelme az isteni szeretet, amely kegyelem, nagylelkűség, a közelség vágya, az, hogy hezitálás nélkül odaajándékozza és feláldozza magát szeretett teremtményeiért. A szeretet Veled és Feléd 4

5 hasonlóvá tesz, egyenlőséget teremt, ledönti a falakat és lerövidíti a távolságot. Ezt tette értünk Isten. Jézus emberi kezekkel dolgozott, emberi értelemmel gondolkodott, emberi akarattal cselekedett, emberi szívvel szeretett. Szűz Máriától születvén valóban egy lett közöttünk, a bűnt kivéve (II. Vatikáni Zsinat, Gaudium et spes, 22).... Kedves Testvérek! Azt kívánom, hogy ebben a nagyböjti időben az egész Egyház készségesen és igyekvően tegyen tanúságot az anyagi, erkölcsi és lelki nyomorban élőknek az evangélium üzenetéről, amely az Atya irgalmas szeretetének hirdetésében foglalható össze, aki kész magához ölelni Krisztusban minden embert. Olyan mértékben tudjuk ezt tenni, amilyen mértékben hasonlóak leszünk Krisztushoz, aki szegénnyé lett és gazdaggá tett minket szegénységével. A nagyböjt megfelelő idő arra, hogy megváljunk sok mindentől. Jót fog tenni, ha megkérdezzük magunktól, mi mindent tudunk nélkülözni azért, hogy szegénységünkkel segítsünk és gazdagítsunk másokat. Ne felejtsük el, hogy az igazi szegénység fáj: önmagunk megfosztása valamitől nem lenne hiteles e bűnbánati távlat nélkül. Nem bízom abban az alamizsnában, amely nem kerül áldozatba és nem jár fájdalommal. A Szentlélek, akinek köszönhetően olyanok vagyunk mint szűkölködők, mégis sokakat gazdagítók, mint akiknek semmijük sincs, mégis mindenük megvan (2Kor 6,10), tartsa meg ezeket az elhatározásainkat, és erősítse bennünk az emberi nyomor iránti figyelmet és felelősséget, hogy könyörületessé váljunk és gyakoroljuk az irgalmat. Ezzel a jókívánsággal biztosítalak benneteket imáimról, hogy minden hívő és minden egyházi közösség gyümölcsözően élje meg az egész nagyböjti időt. És kérlek titeket, imádkozzatok értem. Az Úr áldjon meg titeket és a Szűzanya oltalmazzon benneteket. Boldog Kalkuttai Teréz anya: Uram, akarod? Uram, akarod a kezemet, hogy ez a nap a rászoruló szegények és betegek megsegítésével teljen? Uram, neked adom ma a kezemet. Uram, akarod a lábamat, hogy a mai nap azok látogatásával teljen, akiknek barátra van szükségük? Uram, ma neked adom lábamat. Uram, akarod ma a hangomat, hogy a mai nap beszélgetéssel teljen azokkal, akik a szeretet szavát szomjazzák? Uram, neked adom ma a hangomat. Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap a magányosok szeretetével múljon el, mert hiszen ők is emberek? Uram, ma neked adom a szívemet. Veled és Feléd 5

6 Hát részekre szakítható-e Krisztus? (1 Kor 1, 1-17 alapján) Ökumenikus imahét január Nagy öröm van a szívemben, mert az idén megadatott, hogy 4 este részt tudtam venni a közös imaalkalmakon. Különösen megérintett az első imaesten Neruda Károly atya elmélkedése a hálaadás fontosságáról. Miután a család a társadalom legkisebb közössége, ezért meghatározó szerepe van a családban megélt hitnek. A keresztény családokban megmutatkozó szeretet, összetartozás példa lehet mindenki számára, és nagyon fontos, hogy már a kicsi gyerek is felismerje és tudjon örülni Isten ajándékainak. Lényeges, hogy mindnyájan, akik megtapasztaltuk Isten végtelen szeretetét és kegyelmét, hálát tudjunk adni a mindennapok örömeiért, a legapróbbakért is. Ezzel az örömmel szívünkben bátran tegyünk tanúságot hitünkről a világnak. Köszönet és hála a sok szép prédikációért, amit a héten a lelkipásztoroktól hallhattunk. Hála Neked Urunk, hogy együtt építhettük az Isten országát és a különböző felekezetekhez tartozó hívekkel megélhettük a kölcsönös testvéri szeretetet. Tordai Éva Az idén elhatároztam, hogy mindenképpen elmegyek az evangélikus vagy a református templomba. Amikor láttam a heti programot, a keddi napot választottam, főképpen azért, mert Elemér atya prédikált. Még nem voltam az evangélikus templomban. Megérkezéskor kedvesen fogadott egy Testvér. Nagyon szimpatikus emberekre lettem figyelmes. Elöl kedvesen terelgették a kicsi gyermekeket. Az elején bevonultak az Atyák és Lelkészek. Magával ragadott az egyszerűség, szervezettség, a szép ének. Minden ki volt vetítve, jól követhető volt a liturgia. Elemér atya elmélkedésében a rossz és a jó kovászról beszélt. Igencsak elgondolkodtatóak voltak számomra az elhangzottak. Én hogyan tudnék jó kovász lenni, hogyan tudnék egyetértésben élni embertársaimmal, hogyan Veled és Feléd 6

7 lehetnék családom, testvéreim, plébániai közösségünk még inkább építő tagja. A változás rajtam múlik. Ha én tudok változni, akkor a környezetemre is hatással lehetek. Nekem kell elkezdenem a szeretet gyakorlását, a mindennapi életben való megélését. Mennyei Atyánk, kérlek, segíts, hogy elfogadó lelkülettel, irgalmas szívvel, megbocsátó szeretettel tudjak embertársaim felé fordulni, a krisztusi szeretetet tudjam közvetíteni környezetemben! Amen. B.M. Azok az alkalmak, melyekre eljutottam az ökumenikus imahéten, örömmel és erővel töltöttek el. Olyan jó volt együtt dicsérni az Urat megtapasztalni, hogy felekezeti hovatartozás nélkül egy családot alkotva, együtt áldhatjuk, dicsőíthetjük Istent! Öröm ebbe a nagycsaládba, Isten népébe tartozni, amelyet Jézus köt össze. Az énekek segítettek megfeledkezni önmagamról, minden gondomról, és Isten jelenlétébe helyeztek. Az igehirdetések fölemelték a lelkem az égbe, kézzel foghatóan éreztem a Szentlélek jelenlétét közöttünk. Három alkalommal tudtam részt venni. Köszönet és hála az Úrnak, hogy együtt dicsőíthettük Őt, és így bekapcsolódhattunk a keresztények egységéért a világ minden táján imádkozók közösségébe. Veled és Feléd 7

8 Isten üzenete érkezett számomra az igehirdetések által: békesség, türelem, szeretet kell, hogy irányítsa gondolatainkat és tetteinket függetlenül attól, hogy melyik felekezetbe tartozunk. Egymás tisztelete és elfogadása hozzásegít bennünket az újrakezdéshez, az egység megvalósulásához. Folyamatos és élő Isten-kapcsolat szükséges ahhoz, hogy együtt is induljunk szeretni és szolgálni a környezetünkben élőket. Jót tenni jó! Ha elindulunk jót tenni, a növekedést az Isten adja. Jó saját kincseinkből közösbe tenni, ajándékozni egymást. Többet kapunk, mint amennyit adunk. Mindnyájunkat összeköt az evangélium élése. A keresztényeknek Krisztussal azonosulva kell tanúságot tenniük Isten szeretetéről és irgalmáról a világban. Fontos tudatosítanunk, hogy Isten végtelenül szeret mindnyájunkat, mindig velünk van és végtelenül irgalmas, de meg kell tenni nekünk is a saját részünket, hogy Jézus végrendelete megvalósulhasson: Legyenek mindnyájan egy! Egyik alkalom végén a lelkészi kézfogásoknál megtapasztaltuk az evangéliumi örömöt, hogy Jézusban egyek vagyunk. Közösen fogalmaztuk meg, hogy jó volna föleleveníteni a hármashangzatot, a felekezetek közötti közös éneklést! L.M. Gyümölcsoltó Boldogasszony Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén régi hagyomány szerint minden évben március 25-én Jézus megtestesülésének örömhírére emlékezünk, melyet Gábor főangyal vitt meg Máriának Názáretbe 9 hónappal Jézus születése előtt. (Lk.1,26-38.) Máriára figyelnünk mindig érdemes. Erre hív bennünket XVI. Benedek pápa is a következő gondolatokkal: Mária igenje Krisztus igenjét vetítette előre, amikor a világba jött. Mária válasza az angyalnak tovább folytatódik az egyházban, amely arra hivatott, hogy Krisztust megjelenítse a történelemben, készséggel kínálva fel szolgálatát, hogy Isten továbbra is meglátogathassa az emberiséget az ő kegyelmével...a nagyböjti időszakban gyakrabban elmélkedünk a Szűzanyáról, aki a Kálvárián Veled és Feléd 8

9 megpecsételte Názáretben kimondott igenjét. Jézussal, az Atya szeretetének tanújával egyesülve Mária megtapasztalta a lélek vértanúságát. Kérjük bizalommal az ő közbenjárását, hogy az egyház, küldetéséhez hűen, bátran tanúságot tegyen Isten szeretetéről az egész világnak. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez több népi hagyomány is kapcsolódik: Ez a nap az oltás és szemzés napja, a bőséges termés érdekében ezen a napon szokták elkezdeni a fák oltását. Fecskehozó napként is számon tartják március 25-ét: elérkezett a tavaszi munkák ideje intik a gazdákat az érkező fecskék. A gyermekáldásra vágyó asszonyok Gyümölcsoltó Boldogasszony napján hosszan imádkoznak a Szűzanya képe, vagy szobra előtt térdelve. Lelki örökbefogadás Elmondhatjuk, hogy egy új hagyomány is kialakulóban van. Korunk liberális szemléletének következményei miatt Magyarországon, a pálos atyák kezdeményezésére indult el az 1990-es évek elején a lelki örökbefogadás mozgalma. Plébániánkon sokan már 5. éve vesznek részt ebben. Mit jelent a LELKI ADOPTÁLÁS? Komoly ígéret, amelyben egy konkrét személy kötelezi magát, hogy 9 hónapon át (amennyi időt az anyaméhben tölt a megfogant gyermek) mindennap imádkozik egy veszélyben lévő magzatért, valamint szüleiért, hogy az abortusz helyett gyermekük életének megtartása, Isten ajándékának elfogadása mellett döntsenek, és a megszületett gyermek törvényes, szerető családi keretek között nőhessen föl. Az Ígéret tárgya: napi könyörgő ima napi egy tized rózsafüzér önkéntes felajánlások, pl. böjt, segítség a családban Ebben az évben március 23-án, a 9:30-kor kezdődő szentmise keretében lesz lehetőség ismét ünnepélyes ígéretet tenni és csatlakozni ehhez a mozgalomhoz. Jelentkezni a sekrestyében lehet. Az Úr szolgáló leánya vagyok: történjék velem szavaid szerint... Szűz Mária belesimult Isten akaratába megtehetjük mi is, nekünk is ez adhat örömöt. Tarjáni Kati /szé Veled és Feléd 9

10 Ferenc pápa levélben kéri a családok imáját a püspöki szinódus következő közgyűléséért. A levél szövegét melyet a Szentatya február 2-án, Jézus bemutatásának ünnepén írt február 25-én tették közzé. Kedves Családok! Házatok küszöbén állva fordulok hozzátok, mert egy olyan eseményről szeretnék beszélni nektek, amely, mint tudjátok, októberben lesz a Vatikánban. A püspöki szinódus rendkívüli közgyűléséről van szó, melynek kitűzött témája: A családdal kapcsolatos lelkipásztori kihívások az új evangelizáció összefüggésében. Ma ugyanis az egyháznak úgy kell hirdetnie az evangéliumot, hogy szembenéz azokkal a sürgető lelkipásztori teendőkkel is, amelyek a családot érintik. Ebbe a fontos időszakba Isten egész népe be van vonva, a püspökök, a papok, a megszentelt személyek, valamint a világi hívők a világ összes részegyházaiban, akik mind tevékenyen részt vesznek az előkészítés folyamatában: vagy konkrét javaslatokkal, vagy elengedhetetlen imádságos támogatásukkal. Kedves családok, különösen részetekről nagyon szükséges és fontos az imádságos támogatás! Ez a szinódusi gyűlés ugyanis kimondottan veletek foglalkozik, a ti hivatásotokkal és küldetésetekkel az egyházban és a társadalomban, a házasság, a családi élet, a gyermeknevelés problémáival, valamint a családoknak az egyház küldetésében betöltött szerepével. Ezért kérlek titeket: buzgón imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy világosítsa meg a szinódusi atyákat, és vezesse őket nehéz feladatukban. Miként tudjátok, ezt a rendkívüli szinódusi gyűlést egy évvel később követni fogja majd az ún. rendes szinódus, amely szintén a család témájával foglalkozik. És ahhoz kapcsolódóan 2015 szeptemberében rendezik meg a családok világtalálkozóját Philadelphiában. Imádkozzunk hát együtt mindnyájan, hogy ezen eseményeken keresztül az egyház valóban a Szentlélek segítségével haladjon előre a reflexió és a döntéshozatal útján, megfelelő lelkipásztori eszközöket találjon a családok megsegítésére, és az evangélium világosságával és erejével tudjon szembenézni a mai kihívásokkal. E levelet Jézus templomi bemutatásának ünnepén írom nektek. Lukács evangélista elbeszéli, hogy Szűz Mária és Szent József a mózesi törvénynek eleget téve elvitték a gyermeket a templomba, hogy felajánlják az Úrnak, és ekkor két idős ember, Simeon és Anna a Szentlélektől indíttatva elébük mentek, és felismerték Jézusban a Messiást (vö. Lk 2, 22 38). Simeon karjába vette, és hálát adott Istennek, hogy végre megláthatta az üdvösséget; Anna pedig előrehaladott kora ellenére új erőre kapott, és elkezdett mindenkinek beszélni a Veled és Feléd 10

11 gyermekről. Nagyon szép ez a jelenet: két fiatal szülő és két idős ember, Jézus körül. Jézus valóban ezt teszi: segít, hogy egymásra találjanak és eggyé forrjanak a nemzedékek! Ő annak a szeretetnek a kiapadhatatlan forrása, amely legyőz minden bezárkózást, minden magányt, minden szomorúságot. A családi élet útján számos szép időszakot osztotok meg egymással: az étkezéseket, a pihenést, a házimunkát, a kikapcsolódást, az imádságot, az utazásokat és zarándoklatokat, a karitatív cselekedeteket Ha viszont hiányzik a szeretet, akkor hiányzik az öröm is; az igazi szeretettel pedig Jézus ajándékoz meg bennünket: felkínálja szavát, mely megvilágítja utunkat, és táplál bennünket az élet kenyerével, mely erőt ad mindennapi fáradozásainkhoz. Kedves családok, a püspöki szinódusért mondott imátok olyan értékes kincs, amely gazdagítani fogja az egyházat. Köszönetet mondok nektek, és kérlek, imádkozzatok értem is, hogy igazságban és szeretetben tudjam szolgálni Isten népét. A Boldogságos Szűz Mária és Szent József oltalmazzon benneteket szüntelen, és segítsen, hogy egyek legyetek a szeretetben, és így haladjatok előre egymás kölcsönös szolgálatában. Szívből kérem minden családra az Úr áldását. Vatikán, február 2., az Úr bemutatásának ünnepe Ferenc (Fordította: Tőzsér Endre SP) Ó Jézus, add, hogy családjainkban béke és egyetértés uralkodjék, hogy tiszteletben tartsák az imát és Isten törvényét, és hogy a törvény megtartása ennek szeretetét is jelentse. Ó Jézus, élj úgy minden keresztény családban, amint egykor Názáretben éltél. Tartsd meg szereteted által a család egységét minden pillanatban, és az örökkévalóságban. Oltalmazd, ó Jézus, azt a családi békét, amely egyedül képes megenyhíteni az élet keserűségeit! Boldog XXIII. János pápa Veled és Feléd 11

12 70 éve a kereszt oltalmában 70 év nem mindenkinek adatik ez meg még élethosszból sem, nemhogy házasságból. Pedig él köztünk egy olyan boldog pár, akiknek ez a szép ajándék megadatott. 70 éve, február 19-én mondták ki a boldogító igent Lukács János és hitvese Tapodi Mária Franciska. A második világháború időszaka ez a történelemben. Lukács János bácsi augusztus 5-én született Kálózon 7 gyermekes család gyermekeként. Részt vett a világháborúban frontszolgálatos katonaként, amikor egyik szabadságos ideje alatt testvére azzal fogadta: Majd meglátod, milyen szép kislány jár hozzánk tejért! S persze János bácsi meg is látta, s szerelem volt ez az első látásra. Lukács Jánosné Marika néni szeptember 1-jén született Kiskunfélegyházán; Tapodi Mária Franciskaként anyakönyvezték, szülei egyetlen gyermekeként. Édesapja mindenáron kisfiút szeretett volna, de aztán újszülött kislányával is megbékélt. Marika néniék később a közeli Helvéciára költöztek. Itt lakott János bácsi a szüleivel, idekötötte őket a munka, hiszen édesapja, Dr. Dobrer Vilmos pénzügyi főtanácsos 30 holdas birtokát vezette. Nemcsak gyümölcsösből állt a birtok, de állatokat is tartottak, s a szaporulatból, tejből, tojásból még eladásra is futotta. A néhány találkozásból szerelem szövődött, s már a két fiatal családja is találkozott néha; tán maguk is házasságot szerettek volna reményleni a fiatalok egymásra mosolygásából. János bácsi így emlékezik: Édesapám kiküldött a baromfiudvarba minket Marikával, hogy csukjuk be éjszakára a csirkéket. Mi meg még sétálgattunk utána egy keveset. Én addigra már láttam, hogy rendes, jóravaló kis fehérnép ez a Marika. Néhány mondat után neki is szegeztem a kérdést: Hozzám jönnél feleségül? Mire ő a szemembe nézett, s igent mondott. Veled és Feléd 12

13 Hát így kezdődött a mi 70 éves történetünk! 2 hónapos jegyesség után február 19 -én a Kecskeméti Nagytemplomban az Úr színe előtt házasságot kötöttünk. A korabeli szokás szerint a plébános atyától egy feszületet kaptunk nászajándékba. Ez a 70 éves feszület a mi összetartó kapcsunk, a mi láthatatlan kötelékünk, mely sok nehézségben erőt adott és megsegített minket. Ez a feszület azóta is kísér minket örömünkben-bánatunkban. A háborús időkben nehéz volt az esküvő kellékeit előteremteni folytatja János bácsi. Pedig még Pesten is jártunk több ékszerésznél is. Jegygyűrűt csak dublét árultak, ami zöldre festette meg viselője kezét, s a menyasszonyi ruha is kölcsönkapott volt a fátyollal egyetemben. De ezek az apróságok nem számítottak. János bácsiból ömlik a szó, én meg jóleső érzéssel hallgatom a felidézett emlékeket. Ekkor már a Magyar Királyi Államvasutak-nál voltam fűtő folytatja az emlékezést János bácsi 1500 forintot kerestem ekkoriban. Sok munkát elvállaltam, volt úgy, hogy 3 napig haza sem mentem, csak utaztam, dolgoztam. Úgy költsél, hogy ez a kis pénz elég legyen! mondtam, mikor feleségemnek odaadtam az első fizetésemet. Ő olyan ügyes volt, hogy kettőnknek is elég volt mindig. Marikát nem engedtem dolgozni, otthont teremtett magunknak, s hazavárt, haza Kecskemétre. Aztán, ahogy a gyerekek születtek 1945-ben Zoli, 1947-ben Gyula, s 1954-ben Attila a nagyobb fizetés reményében ismét a Ferencvárosban (ahol a házasságkötésünk előtt egy rövid ideig dolgoztam) vállaltam munkát. Ingáztam Kecskemétről a fővárosba. Itt már 3500 Ft-ot is megkerestem. Veled és Feléd 13

14 A 60-as évek elején aztán a fővárosba, a XIV. kerületi Cserei utcába költöztünk egy kis egyszobás viceházmesteri lakásba. Majd a földszinten megüresedett kis másfélszobás lakás lett a miénk. A lakásigénylésünkre, a nyolcvanas évek elejére, előbb Óbudán kínáltak fel egy lakást, de a környéket nem találtam elég kedvesnek, s Marikámnak is inkább a pestlőrinci Havanna-telepi tetszett meg. Így kerültünk 1982-ben a Havanna lakótelepre, először bérlőként majd mikor a lehetőség úgy hozta, hogy megvehettük a lakásunkat tulajdonosként. Milyen jól jött ekkor a varrótudományom! veszi át a szót Marika néni. Egy Singer varrógép segítségével bizony sok mindent előállítottam saját magunknak. A varrás közben sokszor eszembe jutott ipari tanuló éveim legendás tanítómestere: főtisztelendő Hortenzia nővér, aki nemcsak tanított, példaképemmé is vált. A boldog nyugdíjas élet örömeit Törökbálinton találtam meg - idéződnek fel a kertészkedés örömei János bácsiból. Vettünk 300 négyszögöl kertet kis nyaralóval. Majd minden nap kijártam oda! 73 gyümölcsfámból 43 őszibarack volt, de akadt alma, körte, cseresznye, meggy, szilva is bőven Tudja, aranyoskám, mennyit kellett permetezni, ásni, hogy bő terméssel hálálja meg a föld a gondoskodást? Nemcsak dolgozni lehetett a kertben, emlékszem olyan délutánokra is, mikor a gyümölcsfák árnyékába állított hintaágyon pihentem. El is adtunk a gyümölcsből s tettünk is el télire befőttnek, lekvárnak bőven. Nyáron ez a kis kert adta az elfoglaltságot, télen meg a MIGÉRT (Műszer és Irodagép Értékesítő Vállalat) fűtőjeként tevékenykedtem. Megszerettük a lakótelepünket. Jó szomszédainknak is része volt abban, hogy megkedveltük a havannás életet. Volt itt minden a közelben, különösen a kis templom, ami Somogyi László tisztelendő atya által hamar a szívünkhöz nőtt. Nagy Károly plébános atya emlékezetes hittanóráin egy alkalommal azt kérdezte tőlem, hogy mi a család, a boldog házasság titka. Hát az összetartás feleltem -, s akarni kell megtartani egymást a szeretetben! Veled és Feléd 14

15 Sokat kaptam a Jóistentől! veszi át a szót Marika néni. Csak az Őáltala, a feszületben kapott szeretetet gyakoroltuk egymás iránt fűzi hozzá János bácsi. Ennyi csak a titkunk, s tessék elhinni, nem is volt olyan hosszú ez a 70 esztendő. János bácsi szép szavai hiteles mintát adnak a 70 évnyi szeretetükről: Ha még egyszer nősülnék, ismét csak Marikát venném feleségül! Jómagam aki 33 éve élek boldog házasságban, meghatottan, néhol könnybe lábadt szemmel hallgatom ennek a két szép idős embernek az emlékeit, s nézem beszédes, harmóniát sugárzó mosolyukat. Titkuk nem titok többé febr. 19-én, házasságkötésükkor kapott feszület végigkísérte s megáldotta házasságukat. Kedves Marika néni és János bácsi! Legyen szeretetük ezután is oly erős és megtartó, mint házasságkötésükkor volt. Szeretettel gratulálunk a Szent László Plébánia minden tagja nevében a jeles évfordulóhoz! február 19-én; a 70. házassági évforduló napján K. SZ. ZS. Házastársak imája Jézusom, köszönöm neked hitvestársamat! Köszönöm minden munkáját, könnyét, mosolyát. Köszönöm Neked minden értem hozott áldozatát. Köszönöm Neked az éveket, amiket együtt tölthettünk. Köszönöm a gondokat, melyeket egymással megosztottunk. Köszönöm Neked, hogy Ő az enyém! Köszönöm, hogy nem veszítettem el a szeretetét. Add meg Uram nekünk, hogy Téged szeretve egymást szeressük és a Te szent törvényeid szerint élhessünk. Ámen. Veled és Feléd 15

16 Kincsünk a Család A Nemzeti Család és Szociális Intézet családbarát programok támogatására írt ki pályázatot. Mi először 2012 januárjában pályáztunk programtervvel. A "Kincsünk a család" címmel benyújtott programsorozatunk jelentős támogatásban részesült. Jelenleg a "Kincsünk a család" II. programsorozata zajlik, s már dolgozunk a sorozat III. folytatásán is. A hasonló felépítésű programcsalád tartalmaz közös családi kirándulást, koszorúkötést, rajzverseny-támogatást, előadássorozatot, farsangi támogatást, búcsús ebédet s más programunkhoz való hozzájárulást is. Szerencsére szép számú a plébániai közösség részvétele a pályázati programsorozat alkalmain. A kiíró szándéka a közösségépítés mellett a család szerepének a tudatos elismerése s megerősítése volt. Hogy igazán elérje célját a programsorozat, szívesen vennénk még több fiatal s fiatal házaspár bekapcsolódását a programokra. Szükség szerint gyerekvigyázással is segítjük a részvételt. Gyertek el! Benneteket is várunk a következő alkalmakra! K. SZ. ZS. Házasság hete A Házasság Hete egy nemzetközi keresztény kezdeményezés, mely a házasság értékére, szépségére irányítja a figyelmet. Idén nyolcadik alkalommal ünnepeltük Magyarországon is. Számos központi program mellett a helyi egyházközségek, gyülekezetek is csatlakoztak a rendezvénysorozathoz. Plébániánkon február 16-án került sor a házaspárok megáldására. Öröm volt látni, hogy milyen sok házaspár sorakozott fel az oltár előtt kéz a kézben, kérve Isten áldását közös életükre. Veled és Feléd 16

17 Január 14-én Timákné Gizikétől, nyugdíjas hittanos testvérünktől vettünk búcsút. Csöndesnek, végtelenül szerénynek ismertem meg, aki közvetlen családtagjainak elvesztése miatt magányosnak tűnt, később idősek otthonába került. Közösségünkből többen rendszeresen meglátogattuk őt. Hamvai mellett eszembe jutottak a valóságot tükröző gondolatai, és az otthonban történt találkozásunk. Búcsúztatóján a sok szép virág arról árulkodott, hogy mennyien szerették; rokonai, ismerősei és a plébánia közösségének tagjai, akik utolsó útjára elkísértük. Sírba helyezésekor még a napsugarak is előbújtak az addigi szürkeségből, mintha fel akarták volna karolni és úgy vinni őt Jézusunk színe elé. Cs. Vilma Emlékezz a szavakra Uram, amelyeket a kereszten mondtál: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet! Kérlek, vedd isteni Szíved sebeire lelkemet, ha majd el kell válnia testemtől! Jézusom, emlékezz a percre, amikor keresztfádon halálos elhagyatottságodban megkínzott Szíved utolsót dobbant! Ha majd életem végső órájában az én szívem is utolsót dobban, kérve kérlek, add meg a kegyelmet, hogy lelkemben tökéletes szeretet, igaz bánat, erős hit és irgalmasságodban való rendíthetetlen bizalom éljen! Amen Veled és Feléd 17

18 Kedves Testvéreim! (Költözések,III.) Néhány hónapja elköltöztünk Pestszentlőrincről. Így leírva milyen semmitmondó tény ez, nem fejez ki semmit abból a több mint 20 év alatt kapott szeretetből, törődésből, kapcsolatok sokaságából, mely mindegyike Jézust hordozta, a szolgálatokból, amely néha többet adott a megélt kegyelmek által, mint amennyit mi adtunk hozzá. Nem mondja el azt a rengeteg élményt, azt a lelki töltődést, azt az érzést, ahogy ott (is) tenyerében hordozott az Úr, és még sok mindent, amit kaptunk a lelkigyakorlatokon. Szombathelyen még szinte csak ovis gyermekeinkkel voltunk. Ott éreztem először, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük (Mt 18,20). Kecskemétre már iskoláskorú gyermekekkel érkeztünk, Egerben már gyerekvigyázó volt az egyik lányunk, Péliföldszentkereszten voltunk kicsikkel és felnőttekkel, és felejthetetlen volt a többi együttlét is pl. Balinkán. Nem mesél a biciklitúrákról, a téli szánkózásokról, a gyalogtúrákról, ahol akkori plébánosunk (Károly atya) nyakában közlekedett Bence. A családos szelidi-tavi nyaralásainkról, ahol gyerekkel voltunk együtt családok. A kirándulásokról, ahol együtt örültünk és aggódtunk (néha elkallódott egy-egy gyerek), az autós kirándulásokról babakocsikkal, és még sorolhatnám tovább. Együtt voltunk, és mindig-mindig ott volt közöttünk Jézus. A természetben, a szabadtéri szentmiséken, a virrasztásokon, az éjszakába nyúló beszélgetéseken. Bennünk és köztünk volt, ez adta azt a többletet, amit nem tudtam a kezdetekben jól megfogalmazni: mitől is mások ezek a programok, mint egy sima kirándulás, együttlét. Itt kaptuk meg a hit kegyelmét, itt váltunk (reményeink szerint) felnőtt kereszténnyé, a gyermekeink itt nőttek fel, lettek (legalábbis ketten) felnőttek. Ezek (is) olyan tények, ami miatt örök hely számunkra a Szent László Plébánia, és az otthon temploma a mi kis havannai templomunk. Sok templomban voltunk előtte is, azóta is, de azt az érzést, melyet a mi templomunkba lépve kaptunk éveken át, azt nem pótolja egyik sem. Tudjuk, Veled és Feléd 18

19 tovább kellett lépnünk, és tudom, hogy az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus másutt is ott van és ott lesz örökre a szentmisékben, mégis Köszönöm a házashittanos estéket, (még este 11-kor sem akartunk hazamenni), a szentségimádásokat, a családközösségeket, a leányfalui és tahi elvonulásokat, a KT tagságot 14 éven át, a gyermekeim közösségeit, a kórusokat, zenélési lehetőségeket, a csodálatos koncerteket, a média feladatokat. Ezek közül két kiemelkedő feladat volt a koncerteken való közreműködés - lemezek összeállítása (annyit kaptam a fiataloktól, hogy ha csak ez lett volna, akkor is sokkal gazdagabb lennék) és az újságunk, a Veled és Feléd, melynek utolsó kb. 90 számához volt kissebb-nagyobb mértékben közöm. Köszönöm a szerkesztőkkel töltött estéket, ahol mindig Jézus útmutatását próbáltuk követni, kerülve a pusztán emberi megítéléseket, és köszönöm Elemér atya humorát, mellyel sokat tett hozzá az újsághoz való hozzáállásomhoz, a szerkesztéseimhez, és ezekhez az estékhez. Mindezek az életem, az életünk fontos, meghatározó részét jelentették, így jelentős űr van jelenleg bennem, de kérem az Urat, adjon elég erőt a lelki elengedéshez is. A sok év alatt épültünk mi, és épült a plébánia, a templom, az emelet, az ovi, a fűtés, az üvegablakok, a szigetelés, az urnatemető, a templomi bútorok, szinte felsorolni is sok, amiben részünk lehetett. Hálatelt szívvel gondolok ezekre vissza, és a társakra, akikkel végig együtt, közösen imádkozva, vagy csak összenézve, egymásra hangolva, Jézust hordozva tettük a dolgunkat. Nem is próbálom felsorolni azokat, akiknek külön is hálával tartozom, mert segítettek, készek voltak, nyitottak voltak, őszinték voltak, meghallgattak, vagy csak egyszerűen ott voltak, és néha ez is elég. Annyi emlék, közös jelenlét, közös gondolkozás és program jut eszembe, hogy nem is tudom, mit osszak meg. Talán még egy téma: Laci bácsi. Miért? Mert azon a sok interjún (kb. 20 óra, melyet Laci bácsi születésének 100. évfordulójára készítettünk), egy olyan átfogó képet kaptam a templom közösségéről a kezdetektől napjainkig, plébánosokról Laci bácsitól Elemér atyáig, amiből hihetetlen erő, összetartozás, összefogás sugárzott át, amely középpontjában ott van Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és különös szeretetével Mária. Ők tartották és tartják ma is életben ezt a különleges közösséget. Úgy látszik, egy búcsúzásra volt szükség ahhoz, hogy ezt a sok értéket valóban észrevegyük, hogy tudatában legyünk annak, ami itt a havannai Szent László Plébánián volt és van. Kérem az Atyát, hogy tartsa meg kegyelmével ezt a közösséget hitben, szeretetben, hogy továbbra is kovász (Lk13. 21) lehessen, és betöltse Az apostolok feladata -it (Mt 5, ). A Molics család nevében, mferi. Veled és Feléd 19

20 Könyvajánló Kathleen McGowan: Az ima ereje a hétköznapi csodákért Sajnos sokszor van, hogy nem tudunk mélyen, elgondolkodva imádkozni. Napi rutinszerű imánk nem jut el Mennyei Atyánkhoz. Akkor tudunk jól fohászkodni, ha lélekben is ott vagyunk az imádságban. Máté evangéliumában Jézus pontosan elmondja, hogyan kell imádkozni. Tökéletes ima, hatalmas ajándék számunkra az Úr imádsága. A könyv hét fő gondolatban mutatja be a MIATYÁNK imádságban rejlő erőt. - Éljünk hittel - Gyakoroljuk a lemondást - Szolgáljunk - Tanuljunk meg kérni és elfogadni - Bocsássunk meg kezdjük önmagunkkal - Győzzük le az akadályokat a hét főbűn lényegének megértése - Szeressünk éljünk a legfőbb parancsolat szerint. Minden egyes fejezetben gyakorlatokat, útmutatásokat kapunk, hogy saját életünkben hogyan válthatjuk tettekre az imádságot. A könyvben sok-sok értékes gondolat van. A gyakorlatok egyfajta lelkiismeret vizsgálattal is felérnek. Segít felülvizsgálni imaéletemet, hogy aztán jól imádkozva közelebb kerülhessek az Istenhez. Kedves Testvérek! Idén is minden adóköteles jövedelmet szerző magánszemélynek lehetősége van személyi jövedelemadójának 1-1%-áról rendelkeznie az adóbevallásában. Erre még olyan esetben is lehetőség van, amikor pl. családi adókedvezmény igénybevétele miatt valaki ténylegesen nem fizet adót! A nyilatkozatokat május 20-ig kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz eljuttatni, akkor is, ha már ennél korábbi időpontban leadtuk a bevallásunkat. Ez a lehetőség nagy segítséget jelent a támogatásra megjelölt szervezetnek! Szeretettel ajánljuk tehát minden adózó testvérünk figyelmébe egyházunk technikai számát: Magyar Katolikus Egyház 0011 illetve a templomunk és plébániánk karbantartását és felújítási munkáit több mint 20 éve segítő Szent László Plébánia Templom Alapítványt adószáma: KSzK Veled és Feléd 20

21 Kirándulás a Budai-hegységben Elindult a csipet csapat egy téli napsütötte napon, hogy egy szép havas tájat lásson. Gyuri bácsival az élen elindultunk megmászni a Budai hegyeket. Ahogy megérkeztünk a kiindulási pontra, mindenki elővette a táskájában rejlő elemózsiát. Volt ott minden, amit csak az ember szeme, szája kíván. Amikor mindenki kellően megtömte a hasát, elindultunk a Kis- Hárshegyen lévő kilátóhoz, amelyhez egy keskeny, jelzetlen ösvény vezet, s a hegy legmagasabb pontján egy fából készült kilátó található. Ez a hegy lábától egészen a kilátóig 365 méter. Itt útba ejtettük a Kaán Károly kilátót. Nagyon szép volt a kilátás. A havas, fehér napsütötte táj ragyogott, ahogy a nap sugarai érintették a havat. Innen elmentünk a gyerekvasútig, ahol egy érdekes kis játszótéren települtünk le egy kis ideig. Mindenki keresett magának egy farönköt, és kibontottuk az otthonról hozott elemózsiákat. Mikor eleget pihentünk és jóllaktunk, elindultunk a fogaskerekűhöz, ahol Andris talált egy vicces ipszilon alakú botot, és Gyuri bácsi háta mögé lopózva a feje fölé tartotta. Erről készült egy fénykép, amin Gyuri bácsi úgy néz ki, mint egy rénszarvas. Ezután ledöcögtünk fogaskerekűvel Hűvösvölgyig, aztán hazaballagtunk nagy fáradtan. Köszönjük szépen ezt az élményekben gazdag napot. :) Ruzsa Bernadett Veled és Feléd 21

22 Plébániai farsangunk Frakk, a macskák réme. Kórház a város szélén. Veled és Feléd 22

23 Kapcsoltuk a Szotyi olimpiát! Pattogatott kukoricáink. Veled és Feléd 23

24 Nagyböjt gyermekekkel Egy-egy jó cselekedettel rózsává változtathatod a töviseket! Pl: lemondasz a húsételről, csokiról, cukorról, TV nézésről, megeszed a főzeléket, amit nem szeretsz, szót fogadsz, segítesz, gyakrabban mész nagyböjtben a szentmisére, ministrálni, akkor egy-egy tövis hegyére virágot rajzolhatsz. Rejtvényeink Titkosírás: Az alábbi titkosírással írt szöveg egy szentírási idézetet rejt. Könnyítésül: minden betűt egy másik betű helyettesít. A dupla betűknek (pl. SZ) két külön betű felel meg. ÜÁUY GBÚ FIÁUÁYYÁ CFYÁL S HCDÓBEY, XEBÚ ÁBÚFIGDPYY JCÓY SZYS EZS, XEBÚ SŐC XCFI AÁLLÁ, SI ÁD LÁ HÁFFIÁL, XSLÁÜ PUPŐŐÖ ÖDKÁL. Veled és Feléd 24

25 A rejtvény fősorai ismert nagyböjti énekünk egy sorát tartalmazzák. A meghatározások is a nagyböjti ünnepkörhöz kapcsolódó énekekből valóak. Az idézett részekből hiányzó szavakat kell beírni a sorokba. Megfejtés: a számmal jelölt négyzetekbe került betűkből összeálló szó. 1. Kiken vérrel, Betegekért betegültél. 2. Hogy, jaj, megfonnyadtál, ó lelkek üdvössége! 3....Amelyet szent kebled drága festett. 4. Buzgó szívvel ünnepeljük kínjait Ezredeken harsog által A próféták S ott talállak, ó, szűz Anya Fájdalom közt bágyadozva, Tőr veré át. 7. Új estednek oka, jaj, engem Szűzanyám igaz fiadnak Szent,, örökké szent A Veled és Feléd újságunk utolsó három számában található rejtvények megfejtői közül a következő személyek kerültek kisorsolásra: Tarjániné Varga Katalin, Fabók Veronika és a Biriszló család. Gratulálunk a nyerteseknek! Veled és Feléd 25

26 Karitász hírek A január 26-i, vasárnapi ingyenes ruhaosztás nagyon sikeres volt. Közösségünk tagjai közül sokan vittek jó minőségű ruhaneműt. Az önkéntes munkát vállalóknak köszönhetően gyönyörű rendet raktunk. Volt, aki végigporszívózta a polcokat, a helyiséget. Volt, aki a sátorépítésben segédkezett, volt, aki a cipekedésben, selejtezésben, szortírozásban vette ki a részét. Minden adományért és aktivitásért nagy köszönet! Isten fizesse meg! A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által szervezett EU élelmiszersegély program keretében, a Katolikus Karitász által összeállított kiosztási adatlap szerint Plébániánkra 933 kg tartós élelmiszer érkezett február 18-án Önkormányzatunk közreműködésével. Az előzetesen összeállított névsoraink szerint 65 család részesült a segélyezésben 175 főt érintve. A rászorultságot a háztartásokra vetített létminimumértékek határozzák meg. Azon családok, amelyek valamilyen okból most kimaradtak, azonban jövedelmi viszonyaik indokolttá teszik, hogy részesedjenek a jövőben a segélyezés ezen formájában, Simongátiné Ágit keressék meg. Karitászunk nyitvatartása: - hétfő: 16:30-18:00; péntek: 8:00-10:00 és 16:30-18:00 (közösségünknek), - szombat 10:00-12:00 (a nagyközönség számára). Rövid hírek A hagyományokhoz híven idén is vendégül láthattuk a Nyitnikék Gondozónői Kamarakórust templomunkban. Január 12-én az esti misén látták el a ének-zenei szolgálatot, és a szentmise után koncertet is adtak. Január 12-én szentmise volt templomunkan Szent Filoména tiszteletére. Nagyon sokan jöttek Budapest több részéről és vidékről is. Veled és Feléd 26

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben. Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni,

Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben. Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni, Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni, hogy a mi életünkben mit jelent az az igen, amit Mária kimondott.7 gyermekes családba nőttem fel legidősebbként, abban

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6)

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója 2015. április Szent György hava XVIII. évf. 58. szám NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Amikor az asszonyok vasárnap hajnalban a sírhoz siettek,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Beszelgetes 1 osztalyx.indd 1 2010.09.27. 21:39:28 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben