VIII. évfolyam 18. szám Ajka, február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIII. évfolyam 18. szám Ajka, 2006. február"

Átírás

1 Fidesz Magyar Polgári Szövetség Ajkai Csoportjának lapja VIII. évfolyam 18. szám Ajka, február Tiltakoztak a polgármesterek Tisztelt Schwartz Béla Polgármester Úr! A volt járási (Devecser és környéke települései által megépített) balatonszepezdi úttörôtábor eladásából finanszírozott Látóhatár program ürügyén Ön levélben szólított meg bennünket. A levélben írtak kapcsán szeretnénk nyilvánosságra hozni véleményünket. Legelôször is szeretnénk megemlíteni azt a fenyegetô és arrogáns stílust, melyet a magyar önkormányzatiság elmúlt 15 éve alatt senki nem mert használni egy független képviselô-testület döntésének kikényszerítése érdekében. Szeretnénk kiemelni, Ön három évvel ezelôtt a térség polgármesterei elôtt ígéretet tett arra, hogy korrekt módon kívánja rendezni azt a méltánytalanságot, miszerint még a tanácsi idôkben egyetlen tollvonással, ingyen Ajka város tulajdonába került a volt Devecser járás települései által megépített tábor. Ehhez képest a sajtóból értesültünk arról, hogy Ajka önkormányzata a tábort az elmúlt évben eladta. Szintén a sajtóból értesültünk, hogy településeinket erkölcsi késztetést érezve az úgynevezett látóhatár programmal kívánják kárpótolni. Kérdéses, miként lehet erkölcsi magasságokba emelkedni azon tény ismeretében, hogy a tábor eladásából befolyt több, mint 130 millió forintból néhány millió forintot kíván visszajuttatni a volt tulajdonosoknak. Ráadásul úgy, hogy az csak az Ön által kínált szerzôdésben foglaltakra lenne felhasználható. (folytatás a 2. oldalon) Igen, megcsinálták! Hihetünk még nekik? Évenkénti bontásban a 38 adóemelés a 8 új adó: Új adók listája : ökoadó (2004.), energiaadó (2004.), innovációs járulék (2004.), bankadó (2005), 4%-os munkaadói járulék (2005), jattadó (2005), luxusadó (2006), 2007-tôl kamat- és árfolyamnyereség-adó bevezetése. (folytatás a 6. oldalon) Pokorni Zoltán Stolár Mihályt ajánlotta Zsúfolásig megtelt a Kaszinó nagyterme, ahol Pokorni Zoltán lakossági fórum keretében értékelte a Medgyessy Gyurcsány kormány munkáját és bemutatta Stolár Mihályt, a Fidesz-KDNP közös képviselôjelöltjét. Pokorni Zoltán Fidesz-alelnök szerint az utóbbi években a politika elvesztette hitelét, ezért a választási kampányban a Fidesz riválisa nem az MSZP, hanem a közöny. A jelenlegi kormánypártok olyan ígéretekkel szerezték meg a bizalmat 2002-ben, amit felébenharmadában sem tudtak teljesíteni. Hozzátette: ez nagyon sokat rombolt, s az elmúlt négy évben a politika elvesztette hitelét. Szerinte az emberek túlnyomó többsége már csak legyint és azt mondja: egyformák ezek mind. Megjegyezte: nekünk a kampányban nem a szocialista párt a riválisunk, hanem ez a legyintés, ez a közöny. A gazdasági helyzetet úgy jellemezte: ha az idôsotthonok és szociális intézmények lakóinak demonstrálniuk kellett, mert az idei költségvetésben 40 százalékkal kevesebb támogatást kaptak, akkor nem hihetô, hogy minket irigyel Nyugat-Európa és dübörög nálunk a gazdaság. A Fidesz alelnöke szerint a kormány tagjai nem jókedvükben veszik el a pénzt az idôsektôl, vagy a falusi gyerekek kollégiumaitól, ahol 20 százalék a támogatás csökkenése, hanem mert rákényszerülnek. Csakhogy közben meg azt mondják, hogy jól mennek a dolgok tette hozzá. A kormány ezt a szintet is csak úgy tudta elérni, hogy közben irdatlan mennyiségû pénzt vett fel hitelre mondta a politikus. Hozzáfûzte: igazuk van azoknak, akik azt mondják: Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc 3-4 év alatt csinált annyi államadósságot, mint Kádár három évtized alatt. A Fidesz alelnöke szerint az elmúlt 3-4 évben mindent eladtak, amit lehetett; a repülôtér után a vasutat majd most akarják eladni, de tervezik a Magyar Villamos Mûvek értékesítését is. Stolár Mihály kiemelte, hogy ebben a parlamenti ciklusban 850 törvényjavaslatot nyújtott be, közel 150 önálló indítványa volt, és mintegy ötvenszer szólalt fel szakpolitikai és a térséget érintô témakörökben. Hangoztatta, hogy a térségünkben is sokan veszítették el állásukat, így már több mint 2200 fô a munkanélküli, ami 600 fôvel több, mint 2002-ben volt. Ugyanakkor az üres álláshelyek száma csupán 113. Számon kérte a szocialista városvezetésen, hogy feléli a város biztonságos jövôjét, hiszen a város hitelállománya meghaladja 2 milliárd forintot (2002-ben ez 300 millió körül volt), miközben közel 1,5 milliárd forintnyi ingatlant értékesített. A legfôbb feladatnak a munkahelyek teremtését jelölte meg, majd így zárta: Tegyünk ezért közösen, zárjuk vissza a tanácsi rendszert idézô fekete szellemet a palackba, mert csak ez lehet a garancia arra, hogy egy félelem nélküli, barátságos és biztonságos környezetben élhessünk. Ajka és térsége az itt élôké! Mindenkire számítok, és mindenki számíthat rám. Fogjunk hát össze a változás jegyében! Hajrá Ajka és térsége!

2 2 Tiltakoztak a polgármesterek (folytatás az 1. oldalról) A szerzôdés-tervezetet a napokban megismerve világossá vált számunkra, hogy az abban leírt, néhol értelmezhetetlen ötlethalmaz nem más, mint hangzatos, de a megvalósítás minden realitását nélkülözô ígéret. Valójában nem nyújt segítséget településeinknek, illetve önkormányzataink által már ellátott feladatokat sorol fel. Tisztelt Polgármester Úr! Felettébb feltûnô a programnak a térségben történô erôltetett népszerûsítése annak ismeretében, hogy Ön most már hivatalosan is az MSZP országgyûlési képviselô-jelöltje körzetünkben. A térség településeinek elismerését, megbecsülését tettekkel, egymás érdekeinek tiszteletben tartásával lehet kivívni, akár szerzôdéskötés nélkül is. A fenyegetô stílusú levelek ideje lejárt, azt a leghatározottabban visszautasítjuk január 17. Változás 2006 Munkanélküliség alakulása A Medgyessy Gyurcsány kormány 400 ezer új munkahelyet ígért. Ezzel szemben ma 400 ezer munkanélküli ember van. Gyurcsány Ferenc azt ígérte, hogy: Munkahely, munkahely, munkahely hogy az emberek minél nagyobb számban minél magasabb jövedelmet termelô munkában mutathassák meg magukat, adhassák át a becsület, a munkaszeretet, a szorgalom értékeit az utódoknak,( ) ( napirend elôtt) A munkanélküliség alakulása: Év Munkanélküliségi ráta május 5, október 5,9 százalék , szept-nov. 6, nov jan. 6,6 százalék dec febr 6,9 százalék febr. ápr. 7, ápr - június 7, június - augusztus 7, augusztus okt. 7, október - december 7,3 7,1 7 6,6 6,2 6,2 6,1 6 5,9 5,8 5,7 5,6 5, I II I II I II I II. * A helyi, önkormányzati politika ismertetett meg Stolár Mihállyal. Eleinte gyakran volt vitánk, de ma már barátok vagyunk. Ötletei, gyors reagálása volt az ami megragadta figyelmemet. Segítôkész, mindenre odafigyel, az én problémáimat is jól meglátja. Következetes, kitartó a problémák feltárásában és megoldásában. Szavahihetô, mindenben számíthatok rá. Jól bizonyított munkájával, amikor 2002-ben az én sikeremért is dolgozott és irányította csapatát. Ezért ma is hálás vagyok neki. Nagyszerûen tudunk együtt dolgozni, jó, hogy számíthatunk egymásra. A térség vállalkozóinak nehézségeit is érzékeli, többször szólt az érdekükben, ez nekem mint a Vállalkozók Pártjának tiszteletbeli elnöke igen jól esett. Remélem és hiszem, hogy kormánypárti képviselôként sokat tudunk tenni a térségben élôk életének jobbításáért. Akik Ôt támogatják, engem is támogatnak. Ezért kérem Önöket, hogy szavazzanak Stolár Mihályra! Ékes József országgyûlési képviselô

3 Változás A vezetésnek a saját lakosságát kell képviselni! Kettô hónapja már, hogy Ajka város polgármestere elôzetes egyeztetést nem tartván fontosnak nyílt levélben fordult Devecser város képviselô testületéhez. Ebben azt szorgalmazta, hogy Devecser lépjen frigyre Ajka városával, az általa kimunkált szempontok szerint. Az ajánlat azért keltett meglepetést Devecser város képviselô testülete számára, mivel a megelôzô években kialakult jó munkakapcsolat, Ajka polgármesterének 2002-ben történô színre lépésével egy csapásra megszûnt, az azóta eltelt három év pedig nem a barátság jegyében telt. Devecser város vezetése egy képviselôtársunk elôterjesztése alapján tételesen megfogalmazta azokat az aggályokat, amelyek e számunkra elônytelennek tûnô házasság megkötésének gyors ütemével szemben felmerültek. Miután a felkérés a néhány hónapos múltra visszatekintô új térségi újságban jelent meg, kértük válaszunk ugyanitt történô közlését, egyben biztosítva az ajkai polgármester úrnak a válaszadás lehetôségét. Nem ez történt! Információnk szerint az újság szerkesztôbizottságára az ajkai polgármester nyomást gyakorolt, ezért válaszunk nem jelenhetett meg! Megjelent viszont Schwartz úr újabb nyílt levele. Az eljárást kifogásoló megkeresésünkre az a válasz érkezett, hogy Schwartz úr a devecseriek döntését tudomásul vette, és az ügyet lezártnak tekinti. Ezzel szemben a Térségi Kilátó januári számában Schwartz úr ismételten pellengérre teszi a különutas Devecsert, ill. helyt ad a devecseri képviselô-testületet elmarasztaló olvasói véleménynek. Ezek után megállapítható, hogy Schwartz úr viselkedése enyhén szólva, nem elegáns. Kérjük Ajka város polgármesterét, döntse el végre, folytatni kívánja-e a polemizációt Devecser városával! Amennyiben igen, akkor elvárjuk, hogy a térségi újságban közöljék azt a válaszlevelet, amelyet két hónapja elküldtünk a szerkesztôbizottságnak! Úgy gondoljuk, minden település vezetésének elsôsorban saját lakosságának érdekeit kell képviselnie. Mi ezt tesszük: a közelmúltban a devecseri képviselô-testület döntést hozott arról, hogy az itt Információink szerint január elején lemondott tisztségérôl a Térségi Kilátó felelôs szerkesztôje. Kérdésünkre dr. Józsa Benô aki fôállásban a Magyar Távirati Iroda Veszprém megyei szerkesztôségvezetôje megerôsítette a hírt, s lemondása okaként arról tájékoztatta lapunkat, hogy a semleges, pártatlan hírügynökség munkatársaként pártelkötelezett újságot nem szerkeszthet. A Térségi Kilátó szerkesztéséhez ugyanis azzal a feltétellel járult hozzá az MTI szakmai alelnöke, miszerint az engedély csak addig érvényes, amíg a lap politikailag nem válik elkötelezetté. Érdeklôdésünkre dr. Józsa Benô elmondta: szerinte a Térségi Kilátó egy idô után politikailag elkötelezetté vált erôsen baloldali irányultságú lett és kampánycélokat szolgál ezért a lap szerkesztését tovább nem vállalhatta. A független hírügynökség munkatársaként ugyanis sem bal-, sem jobboldali elkötelezettségû lapot nem szerkeszthet; ez ellenkezne a Magyar Távirati Iroda semlegességi elveivel, egyben az alelnöki engedély tartalmával. Információink szerint errôl értesítette január elején levélben a felelôs szerkesztôi tisztségrôl való lemondása indokaként Schwartz Bélát, a lapot kiadó Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás elnökét. Szerkesztôségi álláspont: Számunkra nem újdonság, hogy a Térségi Kilátó egyértelmûen Schwartz Béla szocialista kampánylapjává degradálódott. E tényt erôsíti most nyilvánvalóan a felelôs szerkesztô lemondása is. A lap nem azt a célt szolgálja, amire alapíttatott, nevezetesen: legyen a kistérség településeinek, önkormányzatainak lapja, s foglalkozzon azok gondjaival, problémáival és eredményeivel. Szolgálja a kistérséget; a településeket, s azok lakosságát! Ezzel szemben Schwartz Béla lényegében kisajátította az újságot és saját személyes kampánycéljainak rendelte alá. A róla készült fotók köszönnek vissza a lapnak majdnem minden oldaláról a decemberi lapszámban például hat fényképet közöltek róla. Schwartz Béla nyilatkozik, cikkeket ír, véleményt mond. Akár csak Papp János egykoron. Abban a kistérségi lapban, melyet lényegében a 39 település finanszíroz. (Információink szerint Schwartz Béla még azt is erôsen nehezményezte, hogy Ékes József és Stolár Mihály képviselôk nevét még ôsszel kétszer leírták a lapban.) Így képzeli tehát el Schwartz Béla a tisztességes tájékoztatást és a korrekt választási versenyt. Ez a Schwartz-i modell: az ellentmondást nem tûrô, egyeduralkodói stílus, a közösség lapjának élôknek helyben biztosítjuk az ingyenes szûrôvizsgálatot. Hetekkel ezelôtt megalakult az a munkabizottság, amely a beválasztott képviselôkön túl a helyi szellemi forrásokkal kiegészülve, döntéselôkészítô javaslatokat fog kidolgozni a képviselô-testület részére, többek közt a devecseri munkahelyteremtés elôsegítése érdekében. Mi nem kívánunk Ajka város vezetésének ajánlásokat tenni, sôt a továbbiakban mi sem kérünk ezekbôl. Nekünk a devecseri lakosok felé, Ajka város polgármesterének pedig az ott élôk felé kell elszámolnia. Erre lehetôség is adódik ban! A faültetések miatt azonban örülünk a Látóhatár programnak, hiszen az élô fa oxigént termel. Az oxigéndús tiszta levegô pedig az élet egyik alapfeltétele. Arra azonban a faültetéseket szorgalmazó polgármesternek ügyelnie kellene, hogy ne vegye el a levegôt azoktól, akikkel a fákat együtt ülteti! Nagy kérdés, vajon meg fognak-e eredni ezek a fák? Ôszinte szándékkal, tiszta szívvel ültették-e azokat? Végezetül, mit kezdjünk azokkal, akik a fától nem látják az erdôt? Toldi Tamás önkormányzati képviselô Devecser A hír szent, a vélemény szabad Feketén-fehéren, avagy schwarz auf weiss kisajátítása, jelölti kampányára való felhasználása, s a választási ellenfele teljes negligálása, kitiltása! Miközben az újság kiadásának milliós költségeit korántsem a saját zsebébôl fizeti, hanem a közösség pénzébôl, az Új Atlantisz költségvetésébôl állják. Azaz: a szocialista képviselô-jelölt kampánylapját, politikai magánérdekét finanszíroztatja a kistérséggel! A 39 település adófizetô polgáraival. Ezek után a szerény kérdésünk csupán annyi: jól van-e ez így, korrekt és tisztességes-e ez így és fôként meddig lesz még így? Továbbá: vajon a nyilvánvalóan kampánylapra költött millióknak nem lenne más, jobb helyük? Ennyire jól áll a kistérség, ilyen gazdagok a települések? Tudjuk, hogy nem, nagyon is nem. Lenne azoknak a millióknak más, sokkal jobb helyük: hasznosabb közösségi célokra, a települési gondok enyhítésére fordítva! Stolár Mihályt 1977 óta ismerem. Személyében egy lelkes és igényes testnevelôt ismertem meg. Országgyûlési képviselôként is ezt az igényességet tapasztaltam, amikor a térség ügyeit intézte. Számomra nagyon fontos, hogy erôs kötôdése van a választókerületéhez. Ezáltal ismeri a Somló és környéke településeink gondjait és fejlesztési elképzeléseit, és felelôsséggel segíti munkánkat. Teherbírása, felkészültsége, kiváló kommunikációs képességei jó garanciát adnak arra, hogy továbbra is méltó módon képviselje a térség településeit az Országgyûlésben. Kovács József polgármester Somlóvásárhely

4 4 Változás 2006 A Magyar Köztársaság nevében! Részlet a Tapolcai Városi Bíróság május 13. napján és július 4. napján tartott nyilvános tárgyalások alapján hozott ítéletébôl: A fent említett polgári perek lefolyása mindenképpen azt igazolja, hogy Schwartz Béla magánvádlónak az Agrobanknál létesített munkaviszonya megszûnésének hátterében szabálytalan váltóügyek álltak, azonban nem vált bizonyítottá az, hogy a magánvádlót munkajogi, büntetôjogi vagy egyéb felelôsség terhelné e tekintetben, viszont ennek megállapítása iránt per nem is volt folyamatban. A jelen büntetôeljárás tárgyát képezô újságcikk erre vonatkozó kijelentése éppen ezért nem tekinthetô jogellenesnek, dr. Varga Zoltán, aki erre vonatkozó információt szolgáltatott II. r. és III. r. vádlottaknak nem büntethetô annál is inkább, mivel a magánvádló akkori feletteseként rálátással rendelkezett a Mezôbank váltóügyeire, meggyôzôdése, hogy magánvádló marasztalható lett volna a váltókkal kapcsolatos szabálytalanságokkal összefüggésben, ám erre a bank jó hírneve védelmében nem indított peres eljárást. Jegyzôkönyv Készült a nagy nyilvánosság elôtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt Labanc Aranka és társa feljelentettek ellen indított büntetô ügyben, az Ajkai Városi Bíróság elôtt Ajkán, október 26. napján órára kitûzött és ugyanakkor megtartott személyes meghallgatásról Részlet: Czaha László és Kovács Zoltán együttesen elôadják: A Szocialista Álláspont XV. Évfolyam áprilisi számának 3. oldalán megjelenô Éhes disznó makkal álmodik címû, Labanc Aranka által jegyzett újságcikkben foglaltak valótlan tényállításokat tartalmaznak. Ezúton kijelentjük, hogy az érintett személyektôl Ékes József, Fülöp Zoltán, Marton József, Stolár Mihálytól elnézést kérünk, vállaljuk, hogy a jövôben valótlan tartalmú, személyeket sértô újságcikkek közlésétôl tartózkodunk. Egyúttal vállaljuk azt is, hogy a Szocialista Álláspont következô kiadandó számának 3. oldalán keretben egy közleményt teszünk közzé, melynek tartalma szó szerint a következô lesz: A Szocialista Álláspont XV. évfolyam áprilisi számának 3. oldalán megjelenô Éhes disznó makkal álmodik címû, Labanc Aranka által jegyzett újságcikkben foglaltak valótlan tényállításokat tartalmaznak. Az érintett személyektôl elnézést kérünk, vállaljuk, hogy a jövôben valótlan tartalmú, személyeket sértô újságcikkek közlésétôl tartózkodunk. Eljáró bíró kérdésére feljelentôk együttesen elôadják: Elfogadjuk a bocsánatkérést és visszavonjuk a feljelentéseinket. Valótlan tartalmú, személyeket sértô cikkek ennek ellenére megjelennek és félô hogy még a kampány idôszakában újabbak fognak megjelenni, félrevezetve ezzel a választópolgárokat. Néhány évvel ezelôtt, egy ôszi estén, Somlóról hazafelé elromlott az autóm. 3-4 kocsi is elment mellettem, míg az egyik megállt. Stolár Mihály volt aki vezette, addig ôt nem ismertem. Bár a hibát megjavítani ô sem tudta, hazavitt 5 km-re lévô otthonomba. Azóta tart a barátságunk. Nyugodtan fordulhatok hozzá, állatorvosként elmondva a foglalkozásommal kapcsolatos észrevételeket, gondokat, a környezetemben élô emberek, állattartók gondjait, mindig türelmesen meghallgatott és próbált tanácsot adni abban, hogy kihez, mely fórumhoz lehetne fordulni az adott dologgal. Türelméért, segítôkészségéért, ôszinteségéért kedveltem meg. Nyugodt szívvel ajánlom ôt képviselônek, benne nem fogunk csalódni! Dr. Balogh Károly 47 éves állatorvos Kisszôlôs Beszámoló a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal évi tevékenységérôl Általában a településekrôl név nélkül ír, kirívó esetben azonban feltünteti a település nevét. Részletek: Akadt olyan városi önkormányzat (Ajka), amelyik minta alapján törvénysértô rendelkezések mellett több olyan kérdést is szabályozott, amelyek a településen nem fordulnak elô. Ki kell emelni sorozatos jogsértô döntései miatt Ajka várost. Az esetek többségében közremûködésünkkel a jogszerû állapotot helyreállítja a testület, de olyan is volt, hogy csak a bírósági tárgyalás kitûzését követôen történt ez meg. A város ebben a ciklusban jelentôs hitelállományt halmozott fel milliárdos nagyságrendben, ez a késôbbi mûködésben gazdálkodása instabilitását is eredményezheti. Bírósági keresetek, alkotmánybírósági indítványok Az elmúlt évben egy esetben nyújtottunk be bírósági keresetet. Ajka Város Önkormányzatának Képviselô-testülete többek között forgalomképtelen ingatlanokat (utat) is apportált egy gazdasági társaságba. Az ügyben kitûzött tárgyalás idôpontját megelôzô napokban azonban az önkormányzat visszaállította a jogszerû állapotot, ezért a keresetet visszavontuk. Azokban a kistérségekben ahol a munkaszervezeti feladatokat közigazgatási tapasztalatokkal rendelkezô személyek látják el kevesebb a probléma. Az ajkai, veszprémi, kistérségben a munkaszervezet vezetôje, tagjai ilyen tapasztalatokkal nem rendelkeznek, ezért ott gyakrabban fordul elô jogértelmezési probléma, több a jegyzôkönyv szerkesztési, döntéshozatali eljárás során vétett törvénysértés. Sok esetben kell szólni azért is, hogy a jegyzôkönyvhöz a döntésekhez kapcsolódó dokumentumokat (pl. SzMSz, költségvetés, költségvetési koncepció, beszámolók, stb.) nem csatolják. Ezek miatt rendszerint szóban tettem észrevételt, amelyet az érintettek minden esetben elfogadtak, s a törvénysértést rövid úton orvosolták.

5 Akár törvénysértés árán is?! Azokat, amelyek közel vannak a lakásomhoz, amelyekben elôre köszönnek és a dolgozóit név szerint ismerem és ôk is név szerint szólítanak engem. Azokat, amelyekben a vásárlás közben el lehet beszélgetni a napi örömeinkrôl, gondjainkról. Azokat, amelyekben tudják, hogy milyen kenyeret és szalámit szeretek, tudják a cipôméretemet, beszerzik a nem éppen normál hosszúságú derékszíjamat és tanácsot adnak, hogyan fejlesszem tovább a számítógépemet. Tudják, hogy melyik játékautója van meg a fiamnak és melyik nincs. Vagyis ismerik a vásárlási szokásaimat. Azokat, amelyekben tanulják a szakmát a kicsit még csetlô-botló, de csillogó szemû és gondtalanul vidám fiatalok. Azokat, amelyekben akkor is én vagyok a nagybetûs vevô, ha reklamációm van. Tehát azokat a boltokat szeretem, ahol nem történik semmi rendkívüli, az ott dolgozók csak a dolgukat teszik. Az ajkaikat meg a devecserieket különösen szeretem, mert ott dolgozik nagyon sok barátom, volt munkatársam és egykori és jelenlegi tanítványom. Mindezeket azért írtam le mert féltem ôket, félek hogy nagyon sok bezárásra kényszerül, mivel egy újabb nagy multinacionális kereskedô cégnek kívánják eladni a kórház parkolóját és a park egy részét. Nem adnám el ezt a Változás A képviselô-testület úgy búcsúztatta a évet, hogy az ellenzék heves tiltakozása ellenére m 2 földterület értékesítésérôl döntött a kórház parkolójából és a város tüdejének nevezett Városligetbôl, a Csónakázó tó környékébôl. Ez a döntés minden jóérzésû, a város sorsát a szívén viselô polgárt felháborított, hiszen egy olyan bevásárlóközpont építésére akar a belvárosban engedélyt adni az MSZP SZDSZ városvezetés, amely több mint 1,5-szer nagyobb a Tesconál. (A Tesco épülete 5000 m 2, az új bevásárlóközponté kb m 2 lesz.) A határozati javaslat az érzelmeken túl jogászokkal egyeztetett álláspont szerint jogsértô, ezért a törvénysértés megszüntetése érdekében a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatalhoz fordultam. Álláspontunk szerint a döntés ellentétes az Alkotmánybíróság egyik határozatával és két önkormányzati rendelettel is: 1. Az Alkotmánybíróság az Alkotmányra hivatkozva megállapítja, hogy egy terület természetvédelmi jogszabályokkal biztosított védelmi szintjét csökkenteni nem lehet. Erre a környezetvédelmi minisztérium helyettes államtitkára is figyelmeztette a város vezetését. 2. Az önkormányzat 10/1998-as, a közhasznú zöldterületek használatáról és védelmérôl szóló rendelete kimondja, hogy az éves zöldterület-csökkenés mely parkokban nem lépheti túl az 5130 m 2 -t. A felsorolás 27. nyilvántartási számon jegyzi a Jubileumi parkot. Ugyanez a rendelet még természeti értéknek is nyilvánítja a Városliget és a Csónakázó tó környékét. 3. Egy 2005-ben hozott rendelet kimondja, hogy a Városliget Ajka forgalomképtelen (azaz nem eladható) törzsvagyonát képezi. Tudom, a törvény ismét a mi oldalunkon áll, de a saját bôrömön tapasztaltam már azt is, hogy a hatalom, a Mammon, bármire képes, ôt nem érdekli a jog, a tisztesség, a többség akarata. Egy bejárót pedig cseppet sem érdekli az itt lakók jövôje, legkevésbé a nyugalma vagy egészsége. Többen megállítottak a városban, hogy ne legyenek illúzióink a Városliget megmentésével kapcsolatban, mert aki schwarzban halászik, attól nem várható el tiszta, jogszerû tevékenység. Én viszont nem hátrálok meg, bízom Csokonai igazában: S aki a célig elért, az nem hiába élt. Fenyvesi Zoltán Szeretem az emberléptékû kisboltokat! helyet. Nem csak érzelmi okok miatt, hanem gazdasági okok miatt sem. Egy új szupermarket, már sem az áruválasztékban, sem az árak csökkenésében nem hoz számottevô változást. Többlet iparûzési adóbevétele sem lesz a városnak, mert a forgalom nem lesz nagyobb Ajkán. Kimondottan hátrányos viszont a foglalkoztatottak számát tekintve, mert a nagy áruházakban ugyanakkora forgalom lebonyolításához feleannyi dolgozót alkalmaznak, mint a kisboltokban. Száz új munkahely legalább kettôszáz korábbi munkahely megszûnését eredményezi. (A közelmúltban egykori tanítványom vásárlás közbeni félperces beszélgetés után, az elbocsájtástól félve, szégyenkezve búcsúzott el tôlem, mert ennyi idôt egy vásárlóval nem szabad eltöltenie.) Nagyon fájdalmas, hogy a kereskedô tanulók számára a nagy multik nem biztosítanak gyakorlati helyet. A kereskedelmi tanulók iskolarendszerû képzését nem támogatják. Mi lesz a tanulókkal, ha nem lesznek kisboltok? Hol fogják képezni ôket? Mindezek alapján kérem Schwartz Béla polgármester urat és a döntési helyzetben levô városi szocialista frakciót a terület eladásának egyedüli politikai támogatóit, hogy változtassák meg véleményüket és ne adják el a kórház elôtti területet, mert több hátrányos következménye lesz, mint haszna! A terület eladása biztos, hogy nem a kisvállalkozókat segítené. Ez elfogadhatatlan! A befolyt vételár pedig csupán a város adósságának 2-3 évi kamatát fedezné csak. Farnadi Gyula kereskedelmi üzemgazdász, tanár A városligeti hipermarketrôl Engedjék meg, hogy ôszinte és mély tisztelettel köszöntsek minden olvasót, és néhány gondolatot megoszthassak Önökkel. Zsigmond László Ajkán élô és Ajkán lakó, ajkai polgár vagyok, a Városliget nagy része és a Csónakázó tó az én terveim és mûszaki vezetésem mellett jött létre, egyébként az Ajkai Városszépítô Egyesület elnöke is vagyok. Közepén kezdve a dolgot, mondhatjuk, hogy a hipermarket létesítésével kapcsolatban, tulajdonképpen arról kellene a lakosságnak döntenie, hogy el akarja-e a hipermarket építésével és létével járó kellemetlenségeket viselni. Vajon a környék lakóinak és az ott lévô kórházban fekvô betegeknek mit jelent a megnövekedett forgalom, a zaj és a többi hasonló kellemetlenség. Mit okoz a hipermarket mûködése a ligettel kapcsolatban. Megmarad-e az olyan kivételesen csendesnek, meghittnek. Véleményem szerint városrendezési szempontok nem indokolják, hogy ide egy ilyen létesítmény kerüljön. Minden további nélkül kijelenthetjük, hogy ugyanúgy, mint Veszprémben, a külsô körgyûrûn lenne egy ilyen tevékenység helye. Az egyedüli indok az itt történô elhelyezésre, Mammon isten imádata, egyszerûen minden áron kell a pénz. Én pont olyan helytelen döntésnek tartom ezt, mint amilyen helytelen döntés volt az akkori üveggyári savazó kéményei magassága fölé tízemeleteseket létesíteni, vagy a posta mellé mindenféle kondicionáló zöldterület nélkül építeni, ugyancsak egy tízemeletes épületet. Vélem, hogy az ott élôk hasonló, vagy fokozottabb lakókörnyezeti ártalmakban részesülnek majd. A lényeget összefoglalva, az a véleményem, hogy nem lenne szabad megengedni, hogy itt a belvárosi részben, a Városligetben hipermarket épüljön. Volna viszont egy kérésem a Tisztelt Képviselô-testülethez! Minél hamarabb, rendkívüli sürgôsséggel állítsa vissza a városligetben a helyi természetvédelmi státust, hiszen az, hogy finoman fogalmazzak, fû alatt lett feloldva, ha ma már nincsen védelem alatt. Ha ez a védelem megvalósulna, biztosíték lenne arra, hogy máskor hasonló eset többet ne fordulhasson elô. Csak remélni tudom, hogy Arany János Ének a pesti ligetrôl címû több mint száz évvel ezelôtt írott sorokat utódaink, az elkövetkezô száz évben, tapasztalataik alapján, Ajkán is értik majd: Kimentem a ligetbe újra, Hosszacska távollét után, Hogy lássam: füve, berke, útja, Minô hatással lesz reám. Annak találtam ma is, ami (Régóta búvom s eleget) Úgy összeillünk párosan mi, Kopott ember, kopott liget. Zsigmond László

6 6 Igen, megcsinálták! (folytatás az 1. oldalról) évi adótörvények: 1. A magánnyugdíj-pénztári tagdíj adómentességi feltételeit szûkítette a kormány 2. A nyugdíjjárulék plafonját megemelte a kormány 3. Számos szolgáltatás ÁFA-tartalmát növelte a kormány (pl. szállítás, raktározás) 4. Jelentôsen emelkedtek az illetékek (Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrôl szóló törvények módosításáról szóló törvény, kihirdetve: Magyar Közlöny száma: 141, kihirdetés száma: XLII.) évi adótörvények 5. növelték az egészségügyi járulékot 3%-ról 4 %-ra, 6. megszüntették a nyugdíjjárulék adókedvezményét, 7. megszüntették a magánpénztári tagdíj adókedvezményét 8. megszüntették a befektetési adóhitelt, 9. duplájára növelték a cégautók adóját, 10. megemelték a cégbejegyzési illetéket, 11. megemelték az örökösödési illetéket, 12. növelték rehabilitációs hozzájárulást, 13. bevezették a környezetterhelési díjat, 14. bevezették az energia adót 15. bevezették az innovációs járulékot 16. megszûnt a 0 kulcsos ÁFA %-ról 15%-ra emelkedett a kedvezményes ÁFA-kulcs (élelmiszerek, távfûtés, földgáz, gyógyászati segédeszközök stb.) %-ról 25%-ra emelkedett bizonyos szolgáltatások ÁFÁ-ja (villamosenergia) 19. állami támogatás után nem igényelhetô vissza az ÁFA (csak az önrész után) 20. az otthonteremtési hitelek után igénybe vehetô adókedvezmény megvonása lakáshitel támogatást megnyirbálták (megkurtítása) 21. a kis- és közepes vállalkozói beruházási kedvezmény igénybevételét korlátozta a kormány 22. Az életbiztosítások hozama adókötelessé vált 23. Jelentôsen, átlagosan 15 százalékkal emelkedett a jövedéki adó (Forrás: Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrôl szóló törvények módosításáról szóló törvény, kihirdetés dátuma: , Magyar Közlöny száma: 131, kihirdetés száma: XCI.) 2005-ös adóemelések: 24. Bankadó (Pénzintézeti kamatkülönbözet adójának bevezetése) 25. Az önkormányzatok az adókivetési jogosultságot az infláció mértékével növelhetik(nôhet az iparûzési adó, az építményadó, a telekadó, a kommunális adó, és az idegenforgalmi adó) 26. Nôtt a regisztrációs adó ( %-kal nôhet) 27. Osztalékból származó20%-ról 25%-ra emelték 28. Árfolyamnyereségbôl származó jövedelmek adója 20%-ról 25%-ra nôtt 29. Az egyéni vállalkozóknak és betéti társaságban személyesen közremûködô tagoknak a 18%-os nyugdíjjárulékon és a 11%-os egészségbiztosítási járulékon felül meg kell fizetni a 4%-os munkaadói járulékot is (új adó) 30. Telefonadó Mobiltelefon magáncélú használata természetbeni juttatásnak minôsül. 50%-a adóköteles bevételnek számít 31. Megszûnô adókedvezmények adókedvezmények együttes összege nem haladhatja meg az évi 100 E Ft-ot Változás 2006 Az adókedvezmények eddigi köre * Nyugdíjpénztári befizetés és kiegészítô befizetés; (eddig HUF / illetve korlátlan) * Önkéntes egészségpénztár; (eddig max )- megtakarítások visszaesése várható * Tandíjkedvezmény; (eddig max ) gyermekeseket sújtja; * Felnôttképzési kedvezmény; (eddig max ) * Mezôgazdasági ôstermelôi; (eddig max ) * Közcélú adományok; (eddig max ) * Biztosítások; (eddig max ) * Családi adókedvezmény; (havi 1000 forinttal kevesebb) * Az önkéntes és magánnyugdíj-pénztári befizetésekhez kapcsolódó adókedvezmények nem igényelhetôk vissza (2006-tól lép életbe) 32. Külön adózó jövedelmek adója 20-ról 25%-ra nô Ide tartozó jövedelmek: * az ingatlan és az ingó értékesítés, akkor is, ha tartási vagy életjáradéki szerzôdés keretében történik az értékesítés * a termôföld bérbeadása, * az értékpapír-kölcsönzésbôl származó jövedelem, * a társasházak bevétele * a pénzbeli nyeremény * a vállalkozásból kivont jövedelem 33. Drasztikus illetékemelések a. Illetékköteles az értékpapír, üzletrész öröklése, ajándékozása (10%-a a forgalmi értéknek). b. Nô az államigazgatási fellebbezés illetéke c. Nô az adóhatósági felügyeleti intézkedés illetéke. d. Házassági bontóper 20%-kal, Ft-ra, a fellebbezés 14%-kal 8000 Ft-ra nô. e. A kegyelmi kérvény 150%-kal 5000 Ft-ra nô. f. Bírósági mentesítés iránti kérelem 150%-kal 5000 Ft-ra nôtt. g. Kisajátítás felülvizsgálati kérelme 25%-kal Ft-ra nô. h. Kártalanítási határozat felülvizsgálata 25%-kal Ft-ra nô. i. Bíróság elôtti általános meghatalmazás 20%-kal Ft-ra nô. j. Vagyoni jellegû joghátrány elengedését célzó kérelem 150%-kal legalább 5000 Ft-ra, illetve maximum Ft-ra nô. k. Az rt. és a kft. cégbejegyzésének illetéke 25%-kal, 80-ról 100 ezerre nô. l. Tulajdonszerzés utáni illeték új építésû háznál 30 millióról 15-re csökken a mentességi határ (vagyis nô az illeték) m. Törzskönyvkiadás illetéke 50%-kal, 4000 Ft-ról 6000 Ft-ra nô n. Útlevél kiadása 50%-kal, 4000 Ft-ról Ft-ra nô, 10 évesnél 75%-kal, 6000 Ft-ról Ft-ra o. Forgalmi engedély kiadása 50%-kal, 4000 Ft-ról Ft-ra nô p. Vállalkozói igazolvány 100%-kal, 5000 Ft-ról Ft-ra nô q. Üzlet mûködési engedélye 100%-kal, 5000 Ft-ról Ft-ra nô (Forrás: Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrôl szóló törvények módosításáról szóló törvény, kihirdetés dátuma: kihirdetés száma: CI, Magyar Közlöny száma: 169.) Év közbeni adóváltozás (2005-ben) 34. adóemelés a jattadó (október 1-tôl) Új adó 35. adóemelés a természetbeni juttatások kérdése (szeptember 1-tôl) Az adóköteles természetbeni juttatások személyi jövedelemadóval megnövelt összege után kell majd társadalombiztosítási járulékot fizetni, az pedig 17 százalékkal növeli a természetbeni juttatások terheit. 36. Játékadó emelése A játék-automaták adóját 75 ezer Ft-ról 100 ezer Ft-ra emelték os adóemelések 37. Regisztrációs adó emelése 38. Négy százalékos egészségügyi hozzájárulás kibôvítése Bizonyos tôkejövedelmek után 4%-os egészségügyi hozzájárulást vezetnek be 39. Luxus adó Az ingatlan százmillió Ft feletti rész 0,5%-a 40. Béren kívüli juttatások maximálása Az adómentesen adható béren kívüli juttatásokat évi 400 ezer Ft-ban maximálják. 41. Személyi jövedelemadó-kedvezmények csökkentése A Sulinet Expresszt csak komplett számítógépes konfigurációkra lehet igénybe venni. A 60 ezer Ft-os maximális kedvezmény és 50%-os önrész marad. 42. Családi adókedvezmény szûkítése Eltörlik az 1-2 gyermekesek családi adókedvezményét, csökkentik a 3 vagy több gyermekesek családi adókedvezményét. 43. Kamat- és árfolyamnyereség-adó bevezetése 2007-tôl 10%-os mértékkel adózik évi 50 ezer Ft feletti ilyen jellegû jövedelem esetén. 44. Társasági adó kedvezményének csökkentése a hátrányos kistérségekben mûködô vállalkozásoknál A leghátrányosabb 48 kistérségben egyes tárgyi eszközök 100%-os leírására lehetôséget adó állami támogatás számítási módszerét megváltoztatják, s egyben csökkentik is a kedvezményt. 45. Jövedéki adó emelése Tiszta szesz, bérfôzött pálinka, szeszes italok, dohánytermék megemelik, az egyéb fogyasztási dohányra pedig kivetik az adót. 46. Üzemanyag-adalék adója Kis kiszerelésben (5 l vagy az alatti) is csak adózottan kerülhetnek kereskedelembe az üzemanyag-adalékok; Kereskedelmi mennyiségnek minôsül a 10 liter feletti üzemanyag, melyet nem az üzemanyagtartályban szállítanak. (Forrás: Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrôl szóló törvények módosításáról szóló törvény, elfogadva: november 7.)

7 Reagálás Czaha László, helyi MSZP elnök cikkére A tolvaj kiáltott rendôrért Kedves Laci! Megint írtál. Pártod lapjában. Vezércikket. Megfogalmaztad pártod fô mondanivalóját (!?). Panaszkodtál, riogattál és félelmet próbálsz kelteni az emberekben. Elpanaszoltad egy telefon tartalmát. Riogattad az embereket, mint a jelenleg politikai fôhatalmat birtokló párt elnöke hogy te vagy veszélyben (?). Mondd Laci, az elmúlt 12 évben, hány szál hajad görbült meg? Ki bántott? Tudod akkor, amikor ellenzékben voltál ebben a városban. Amikor nem állt mögötted a hatalom. Egy sem? És te most félsz? Laci, ha igazat írsz, akkor neked nem jó a jelenlegi hatalom. Bölcsen döntesz, ha a változásra szavazol. Annak fényében is próbálsz tündökölni, hogy többet tettél (tettetek) a demokráciáért az elmúlt 16 évben, mint a FIDESZ. Laci! 1990-ben vállaltunk néhányan politikai kockázatot. Te nem voltál köztünk. De még az MSZP környékén sem láttalak. Az elmúlt bô három évben viszont annál több antidemokratikus lépés kötôdik tanácselnökbôl polgármestert varázsoló pártod nevéhez. Néhány példát Laci, hogy ne felejtsd el. Soha ilyen mértékû politikai tisztogatás, személyes leszámolás nem történt ebben a városban, mint most a ti idôtökben. Soha ellenzéki képviselô gépkocsiját, lakását nem verték szét, nem rongálták meg. Soha ellenzéki képviselô és családja fenyegetô telefonokat nem kapott. Senki nem adott ki közpénzen politikai kampányújságot a térségben, mint ti ezt a Térségi Az ég alatt mindenkinek joga van a szólásra, de azt, hogy ki kivel, hogyan élcelôdik majd én mondom meg. Ma ez Ajkán a sajtószabadság? Úgy, mint a tanácsi idôkben? Újra így gondolják a hatalom birtokosai? Rosszul gondolják! A pórul járt Laci! Az Óperencián még innen, a Balkánon kicsit túl, idegen király parancsát megkapva Laci levelét ismét megírta. Tollat ragadott, hogy másokat bántson. Célok, tervek helyett a király ellenzékének jó nagyokat ártson. Nem számít a város, nem számít az elkótyavetyélt közvagyon. Nem számít az égig érô adósság, édes a hatalom. Azt is elhitetné, hogy helyiek helyett idegen képviselô szíve dobog értünk jobban. Veszprémbôl mondják meg, mikor megy nekünk a legjobban. Laci nem elôször szórja a sarat. Parancsot végrehajtva nem zavarja, hogy közben saját szavát sem tarthatja. A történet azt mondja: Megjárta Jancsi. Mi is azt mondjuk, megjárta már Laci! Bíróság által írt papírja van róla, szavainak nincsen túl nagy súlya. Nem számít adott szó, bírói végzés. Királyát szolgálva sározós munkáját tovább folytatja. A királyi kincstár hízik, a közkincstár üres, s a nép vagy húsz évig majd fizet. Nem ez számít, sokkal inkább, hogy Laci Változás Kilátó-val teszitek. Parkolási díjat sem kellett még soha a polgármester barátja által vezetett magántársaságba fizetnünk. A vásárcsarnokot sem kellett azért eladnia a városnak, hogy a nem létezô felújítás terhe alól megszabaduljon. A saját sportcsarnokáért sem kellett az önkormányzatnak a polgármester másik barátjához köthetô gazdasági társaságnak havi több millió forintos bérleti díjat fizetnie. A vezetô párt tagjai soraiban sem járta még soha az MSZP-s mondás, hogy nekünk most mindent szabad, mert most mi szegjük a kenyeret. Igaz, Veszprémbôl importált polgármestere sem volt még a városnak. Azt pedig fôképpen nem próbálta meg senki elhitetni a térség lakosaival, Apácatornától Csehbányáig, hogy az ô érdekeiket Veszprémbôl ismerik és képviselik a legjobban. S ezért szavazzanak veszprémi import országgyûlési képviselô jelöltre. Ha bárki ránéz az ajkai költségvetés állapotára, az eladott és elpancsolt 1500 millió Ft-nyi önkormányzati vagyonra, a felvett 2000 millió Ft-nyi hitelre, az tudja, hogy ti milyen jövôt kínáltok számára. És tudja a választ is a félelemkeltôs cikked végén feltett kérdéseidre. Arra, hogy akkor, hogy is van ez? Kik azok, akik mindent bevetnek, bevetnének a hatalom birtoklásáért? Kiknek nem drága semmi? Laci! Miközben a fentiek megtörténtek, te hallgattál, sôt falaztál. A közhatalmat birtokló párt elnökeként. És most kiabálsz, hogy félsz. Kitôl? Neked, pártodnak azért kell a hatalom, hogy ne kelljen félnetek? Semmitôl? Azt a fegyvert, amit bevetettél, ezerszer bevetették már a történelemben. Soha nem vezetett jóra. Mindig rossz vége lett. Ezért kell a változás és nektek ezért kell mennetek. Marton József kit üthet. Az sem zavarja, hogy gôgös, idegen harcos jelent meg királya mellett. Idegen király, idegen katona ez mind érettünk van, mondja a helyi harsona. Emlékiratát Az elkótyavetyélt város címmel megírva, talán az egykori múltat siratja. Sokunknak ez nem kell. Sem király, sem idegen. Bízzunk benne, hogy megjô majd az értelem. Laci! Tudjuk, szereted a meséket. Ajánljuk A telhetetlen gólya és a Sajtot oszt a róka történeteket. Tanulj belôlük! A várost veled szemben mi nem tekintjük szemétdombnak. Nem irigyeljük a tetején színes farktollait rázó királynak látszó kakas kukorékolását. Ha ránk nem is, legalább rokonodra hallgass. Aki a következô lesújtó véleményt fogalmazta meg megnyilatkozásaidról, melyet az Ajkai Szó -nak is elküldött: Egyébként pedig a jelzett írásoknak sem tartalmával, sem stílusával nem értek egyet, mert véleményem szerint nem az ország, vagy a térség gondjainak megoldását, hanem kizárólag az ellentétek szítását célozzák. Nekünk is ez a véleményünk! Reméljük, a kampány végéig az Ajkai Szóban nem jelennek meg másokat rágalmazó írások. Mi továbbra is a megoldásokat keressük a város és a térség gondjaira. Az ajkai Fidesz elnöksége (A cikk változtatás nélküli közlését az Ajkai Szó nem vállalta.) Ajkai 56-osok: Nagy Alajos Az idén lesz az 1956-os forradalom és szabadságharc 50 éves évfordulója. Célunk, hogy méltó módon emlékezzünk az országos és az ajkai eseményekre. Cikksorozatokkal ismertetjük meg olvasóinkat az ajkai történések fôszereplôivel. Mostani számunkban Nagy Alajost mutatjuk be. Nagy Alajos 1936-ban született Vasszilvágyon. Szüleit 1945-ben egy szovjet katona megölte, így anyai nagybátyja, Rozmán Alajos plébános nevelte, akit 1949-ben Ajkarendekre helyeztek. Középiskolái befejeztével Zircen dolgozott mûvészeti elôadóként, de egy felszabadítási ünnepséget nem volt hajlandó szovjet katonákkal ünnepelni, ezért állásából eltávolították. Az ajkai üveggyárban tudott elhelyezkedni betanított üvegcsiszolóként. A forradalom alatt az ajkai Nemzeti Forradalmi Tanács titkára, az Ajkai Szabad Szó szerkesztôje. A forradalom után egy ideig Rendeken, majd az ország más pontjain bujkál. Több sikertelen kísérlet után december 4-én elhagyja az országot. Németországban színháztudományt, mûvészettörténetet és rendezést tanul, majd a színházi életben helyezkedik el tôl tagja a MEFESZ-nek és a Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének. Több rendszerváltó ellenzéki politikussal tartott fenn állandó kapcsolatot. A rendszerváltás után telepedik le ismét Magyarországon. Jelentôs az irodalmi munkássága is, feldolgozza Ajka 1956-os történetét. Könyveit városunkban is több alkalommal bemutatta. Fenyvesi Zoltán Tisztelt Stolár úr, kedves Misi! Telefonon történt megbeszélésünk alapján tisztelettel kérlek az alábbiak megjelentetésére: Soraimat melyeket az Ajkai Szó-nak is elküldtem a következô kiadványotokban közölni szíveskedjetek: 1946-ban születtem Ajkán, de 14 éves korom óta a fôvárosban élek. Édesapám akit sajnos már 1978-ban elvesztettem az üveggyár ismert és megbecsült díszmûcsiszolója volt. Ajkai szeretteim többször felhívták figyelmemet a helyi lapokban Czaha László, vagy CzL aláírással megjelent írásokra. Jómagam jelen soraimat kivéve ez idáig semmilyen újságnak nem írtam, azok szerzôje nem én voltam, hanem a velem azonos nevû apai unokaöcsém. Egyébként pedig a jelzett írásoknak sem tartalmával, sem stílusával nem értek egyet, mert véleményem szerint nem az ország, vagy a térség gondjainak megoldását, hanem kizárólag az ellentétek szítását célozzák. Soraim közléséért elôre is köszönetet mondok, további munkádhoz erôt és egészséget kívánok üdvözlettel: Budapest, február 3. Czaha László Budapest

8 8 Gyógyszerár emelések Medgyessy Péter 2002-ben azt ígérte, hogy Megállítjuk a betegeket terhelô gyógyszerköltségek növekedését. (Egyetértésben a nemzettel). Sôt, Medgyessy Péter azt is megígérte, hogy ingyenessé tesszük a szív- és érrendszeri megbetegedések, valamint a csontritkulás kezelésére szolgáló gyógyszereket. (Egyetértésben a nemzettel) Ezzel szemben a gyógyszerárak az egekbe szöktek, és szó sincs ingyenes-gyógyszerrôl. A KSH szerinti gyógyszerár-emelkedés mértéke (a 2002-es kormányváltástól decemberéig) kb. 28,5 %. A legfrissebb adat szerint a 2005-ös évben a gyógyszerár-emelkedés mértéke 14,4 %. 1. TB-támogatott készítmények Néhány szív- és érrendszeri megbetegedés kezelésére szolgáló gyógyszer térítési díjának változása: Gyógyszer neve Térítési díj (Ft) 2003 jan. Térítési díj (Ft) 2005 dec. Emelkedés mértéke (%) Coverex 4 mg 30x Normodipine 10 mg x Betaloc 50 mg 30x Norvasc 5 mg 30x Plendil 5 mg 30x Plavix 75 mg 28x (megjegyzés: a 2002-es évben a kormányváltást követ en a támogatott gyógyszerek körében nem volt áremelkedés) 2. TB által nem támogatott gyógyszerek Készítmény Kiszerelés Fogy. ár (Ft) július Fogy. ár (Ft) január Árváltozás mértéke Algopyrin 10x % Algopyrin 20x % Quarelin 10x % Fidesz Magyar Polgári Szövetség Ajkai Csoportjának lapja Szerkesztôség címe: Ajka, Alkotmány u cím: Nyomda: KellerPrint Nyomda Kft. Megjelenik: példányban. Felelôs vezetô: Keller Gyula. Változás 2006

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2014. december 17. A kezdés időpontja:

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.. sz.. jjegyzőkönyve 2013.. VI.. 27-én megtartott rendkíívüllii nyííllt üllésérőll J e g y z ő k ö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Társasági adó. 2007. évi teljesítés. 2008. évi előirányzat. 2009. évi előirányzat. Megnevezés

Társasági adó. 2007. évi teljesítés. 2008. évi előirányzat. 2009. évi előirányzat. Megnevezés Társasági adó milliárd forintban A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása 1. Adózás előtti nyereség 5743,2 6188,2 6903,6 2. Társasági adó alapja (pozitív) 3509,7 3782,1 4774,7 3. Számított adó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében

Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében A magánszemélyeknek az előző évet érintő személyi jövedelemadó bevallásukat ebben az évben 2005. május 20-ig kellett

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. január 1-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA?

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA? MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA? Korózs Lajos Elnökségi tag lajos.korozs@mszp.hu STRASBOURGI BÍRÓSÁGHOZ ÉS AZ ALKOTMÁNY BÍRÓSÁGHOZ FORDUL AZ MSZP Az MSZP minden jogorvoslati lehetőséget ki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1/h. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Titán Sport

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d Száma: 11-6/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei:

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma.

1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. július 01-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Gyermektelenek és egygyermekesek

Gyermektelenek és egygyermekesek Adócsökkentés: kiszámoltuk, mennyivel marad több a zsebedben 2015.05.02 13:38 A kormány múlt héten bejelentett tervei szerint jövőre a mostani 16 százalékról 15 százalékra csökken a személyi jövedelemadó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz- 355/2013. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Tárgy: MACOVEI ERZSÉBET egyéni vállalkozó közterület-használati

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: Neve:... Adóazonosító szám:... Lakcíme:... Munkahely megnevezése és címe:... 2. A kérelemmel

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Mutató: Méltányossági kérelem Név: Szül::. Adóazonosító jele:..adószáma: Anyja neve:. Leánykori neve::.. Város: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Szentes Város önkormányzati adóhatóságához:

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a Vállalkozások lk á k adózása (MSC levelező hallgatók részére) (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás rendjéről szóló tv., SZJA, TA, ÁFA törvény Vizsga: Félórás vizsga az elméletből

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére 148/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A központi háziorvosi ügyelet finanszírozására

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témája: A kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó Dr. Balogh Péter Róbert ügyvéd, senior partner, irodavezető Változik a lakásszerzés illetéke

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. június 3-tól

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Budapest, 2015. november 26. www.adokamara.hu

Sajtótájékoztató. Budapest, 2015. november 26. www.adokamara.hu Sajtótájékoztató Budapest, 2015. november 26. www.adokamara.hu Főbb mutatószámok GDP arányos adóterhelés állami kiadások aránya a GDP %-ában adóék (tax wedge = közterhek az összes bérköltségben) fekete

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. január 29-étől

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága E l n ö k é t ő l Szám: 79-13/2011. M E G H Í V Ó Tájékoztató Bizottsága soron következő ülését 2011. március

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2009. március 1-jétől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához II. számú melléklet a 7004/2006. (AEÉ4.) APEH irányelvhez ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Költségvetési számla megnevezése Költségvetési számla száma

Költségvetési számla megnevezése Költségvetési számla száma 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2009. január 1-jétől érvényes jegyzéke 1. Kötelezettség jellegű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bossányi László,, Dr. Gondos István,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

legfontosabb 2006. évi

legfontosabb 2006. évi A pénztp nztárakat érintő legfontosabb 2006. évi adóváltoz ltozások VIII. Pénztárkonferencia 2005. november 10-11. 11. Tapolca Dr. Juhász István az APEH szakmai elnökhelyettese Előzmények Konvergenciaprogram

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma.

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma. 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. szeptember 27-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Kun Lászlóné. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Orbán Róbert. képviselő dr.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Kun Lászlóné. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Orbán Róbert. képviselő dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 22-én, 9 00 órakor a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nagytermében megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. június 4-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy az

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 7-én 17.00 órai kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben