VIII. évfolyam 18. szám Ajka, február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIII. évfolyam 18. szám Ajka, 2006. február"

Átírás

1 Fidesz Magyar Polgári Szövetség Ajkai Csoportjának lapja VIII. évfolyam 18. szám Ajka, február Tiltakoztak a polgármesterek Tisztelt Schwartz Béla Polgármester Úr! A volt járási (Devecser és környéke települései által megépített) balatonszepezdi úttörôtábor eladásából finanszírozott Látóhatár program ürügyén Ön levélben szólított meg bennünket. A levélben írtak kapcsán szeretnénk nyilvánosságra hozni véleményünket. Legelôször is szeretnénk megemlíteni azt a fenyegetô és arrogáns stílust, melyet a magyar önkormányzatiság elmúlt 15 éve alatt senki nem mert használni egy független képviselô-testület döntésének kikényszerítése érdekében. Szeretnénk kiemelni, Ön három évvel ezelôtt a térség polgármesterei elôtt ígéretet tett arra, hogy korrekt módon kívánja rendezni azt a méltánytalanságot, miszerint még a tanácsi idôkben egyetlen tollvonással, ingyen Ajka város tulajdonába került a volt Devecser járás települései által megépített tábor. Ehhez képest a sajtóból értesültünk arról, hogy Ajka önkormányzata a tábort az elmúlt évben eladta. Szintén a sajtóból értesültünk, hogy településeinket erkölcsi késztetést érezve az úgynevezett látóhatár programmal kívánják kárpótolni. Kérdéses, miként lehet erkölcsi magasságokba emelkedni azon tény ismeretében, hogy a tábor eladásából befolyt több, mint 130 millió forintból néhány millió forintot kíván visszajuttatni a volt tulajdonosoknak. Ráadásul úgy, hogy az csak az Ön által kínált szerzôdésben foglaltakra lenne felhasználható. (folytatás a 2. oldalon) Igen, megcsinálták! Hihetünk még nekik? Évenkénti bontásban a 38 adóemelés a 8 új adó: Új adók listája : ökoadó (2004.), energiaadó (2004.), innovációs járulék (2004.), bankadó (2005), 4%-os munkaadói járulék (2005), jattadó (2005), luxusadó (2006), 2007-tôl kamat- és árfolyamnyereség-adó bevezetése. (folytatás a 6. oldalon) Pokorni Zoltán Stolár Mihályt ajánlotta Zsúfolásig megtelt a Kaszinó nagyterme, ahol Pokorni Zoltán lakossági fórum keretében értékelte a Medgyessy Gyurcsány kormány munkáját és bemutatta Stolár Mihályt, a Fidesz-KDNP közös képviselôjelöltjét. Pokorni Zoltán Fidesz-alelnök szerint az utóbbi években a politika elvesztette hitelét, ezért a választási kampányban a Fidesz riválisa nem az MSZP, hanem a közöny. A jelenlegi kormánypártok olyan ígéretekkel szerezték meg a bizalmat 2002-ben, amit felébenharmadában sem tudtak teljesíteni. Hozzátette: ez nagyon sokat rombolt, s az elmúlt négy évben a politika elvesztette hitelét. Szerinte az emberek túlnyomó többsége már csak legyint és azt mondja: egyformák ezek mind. Megjegyezte: nekünk a kampányban nem a szocialista párt a riválisunk, hanem ez a legyintés, ez a közöny. A gazdasági helyzetet úgy jellemezte: ha az idôsotthonok és szociális intézmények lakóinak demonstrálniuk kellett, mert az idei költségvetésben 40 százalékkal kevesebb támogatást kaptak, akkor nem hihetô, hogy minket irigyel Nyugat-Európa és dübörög nálunk a gazdaság. A Fidesz alelnöke szerint a kormány tagjai nem jókedvükben veszik el a pénzt az idôsektôl, vagy a falusi gyerekek kollégiumaitól, ahol 20 százalék a támogatás csökkenése, hanem mert rákényszerülnek. Csakhogy közben meg azt mondják, hogy jól mennek a dolgok tette hozzá. A kormány ezt a szintet is csak úgy tudta elérni, hogy közben irdatlan mennyiségû pénzt vett fel hitelre mondta a politikus. Hozzáfûzte: igazuk van azoknak, akik azt mondják: Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc 3-4 év alatt csinált annyi államadósságot, mint Kádár három évtized alatt. A Fidesz alelnöke szerint az elmúlt 3-4 évben mindent eladtak, amit lehetett; a repülôtér után a vasutat majd most akarják eladni, de tervezik a Magyar Villamos Mûvek értékesítését is. Stolár Mihály kiemelte, hogy ebben a parlamenti ciklusban 850 törvényjavaslatot nyújtott be, közel 150 önálló indítványa volt, és mintegy ötvenszer szólalt fel szakpolitikai és a térséget érintô témakörökben. Hangoztatta, hogy a térségünkben is sokan veszítették el állásukat, így már több mint 2200 fô a munkanélküli, ami 600 fôvel több, mint 2002-ben volt. Ugyanakkor az üres álláshelyek száma csupán 113. Számon kérte a szocialista városvezetésen, hogy feléli a város biztonságos jövôjét, hiszen a város hitelállománya meghaladja 2 milliárd forintot (2002-ben ez 300 millió körül volt), miközben közel 1,5 milliárd forintnyi ingatlant értékesített. A legfôbb feladatnak a munkahelyek teremtését jelölte meg, majd így zárta: Tegyünk ezért közösen, zárjuk vissza a tanácsi rendszert idézô fekete szellemet a palackba, mert csak ez lehet a garancia arra, hogy egy félelem nélküli, barátságos és biztonságos környezetben élhessünk. Ajka és térsége az itt élôké! Mindenkire számítok, és mindenki számíthat rám. Fogjunk hát össze a változás jegyében! Hajrá Ajka és térsége!

2 2 Tiltakoztak a polgármesterek (folytatás az 1. oldalról) A szerzôdés-tervezetet a napokban megismerve világossá vált számunkra, hogy az abban leírt, néhol értelmezhetetlen ötlethalmaz nem más, mint hangzatos, de a megvalósítás minden realitását nélkülözô ígéret. Valójában nem nyújt segítséget településeinknek, illetve önkormányzataink által már ellátott feladatokat sorol fel. Tisztelt Polgármester Úr! Felettébb feltûnô a programnak a térségben történô erôltetett népszerûsítése annak ismeretében, hogy Ön most már hivatalosan is az MSZP országgyûlési képviselô-jelöltje körzetünkben. A térség településeinek elismerését, megbecsülését tettekkel, egymás érdekeinek tiszteletben tartásával lehet kivívni, akár szerzôdéskötés nélkül is. A fenyegetô stílusú levelek ideje lejárt, azt a leghatározottabban visszautasítjuk január 17. Változás 2006 Munkanélküliség alakulása A Medgyessy Gyurcsány kormány 400 ezer új munkahelyet ígért. Ezzel szemben ma 400 ezer munkanélküli ember van. Gyurcsány Ferenc azt ígérte, hogy: Munkahely, munkahely, munkahely hogy az emberek minél nagyobb számban minél magasabb jövedelmet termelô munkában mutathassák meg magukat, adhassák át a becsület, a munkaszeretet, a szorgalom értékeit az utódoknak,( ) ( napirend elôtt) A munkanélküliség alakulása: Év Munkanélküliségi ráta május 5, október 5,9 százalék , szept-nov. 6, nov jan. 6,6 százalék dec febr 6,9 százalék febr. ápr. 7, ápr - június 7, június - augusztus 7, augusztus okt. 7, október - december 7,3 7,1 7 6,6 6,2 6,2 6,1 6 5,9 5,8 5,7 5,6 5, I II I II I II I II. * A helyi, önkormányzati politika ismertetett meg Stolár Mihállyal. Eleinte gyakran volt vitánk, de ma már barátok vagyunk. Ötletei, gyors reagálása volt az ami megragadta figyelmemet. Segítôkész, mindenre odafigyel, az én problémáimat is jól meglátja. Következetes, kitartó a problémák feltárásában és megoldásában. Szavahihetô, mindenben számíthatok rá. Jól bizonyított munkájával, amikor 2002-ben az én sikeremért is dolgozott és irányította csapatát. Ezért ma is hálás vagyok neki. Nagyszerûen tudunk együtt dolgozni, jó, hogy számíthatunk egymásra. A térség vállalkozóinak nehézségeit is érzékeli, többször szólt az érdekükben, ez nekem mint a Vállalkozók Pártjának tiszteletbeli elnöke igen jól esett. Remélem és hiszem, hogy kormánypárti képviselôként sokat tudunk tenni a térségben élôk életének jobbításáért. Akik Ôt támogatják, engem is támogatnak. Ezért kérem Önöket, hogy szavazzanak Stolár Mihályra! Ékes József országgyûlési képviselô

3 Változás A vezetésnek a saját lakosságát kell képviselni! Kettô hónapja már, hogy Ajka város polgármestere elôzetes egyeztetést nem tartván fontosnak nyílt levélben fordult Devecser város képviselô testületéhez. Ebben azt szorgalmazta, hogy Devecser lépjen frigyre Ajka városával, az általa kimunkált szempontok szerint. Az ajánlat azért keltett meglepetést Devecser város képviselô testülete számára, mivel a megelôzô években kialakult jó munkakapcsolat, Ajka polgármesterének 2002-ben történô színre lépésével egy csapásra megszûnt, az azóta eltelt három év pedig nem a barátság jegyében telt. Devecser város vezetése egy képviselôtársunk elôterjesztése alapján tételesen megfogalmazta azokat az aggályokat, amelyek e számunkra elônytelennek tûnô házasság megkötésének gyors ütemével szemben felmerültek. Miután a felkérés a néhány hónapos múltra visszatekintô új térségi újságban jelent meg, kértük válaszunk ugyanitt történô közlését, egyben biztosítva az ajkai polgármester úrnak a válaszadás lehetôségét. Nem ez történt! Információnk szerint az újság szerkesztôbizottságára az ajkai polgármester nyomást gyakorolt, ezért válaszunk nem jelenhetett meg! Megjelent viszont Schwartz úr újabb nyílt levele. Az eljárást kifogásoló megkeresésünkre az a válasz érkezett, hogy Schwartz úr a devecseriek döntését tudomásul vette, és az ügyet lezártnak tekinti. Ezzel szemben a Térségi Kilátó januári számában Schwartz úr ismételten pellengérre teszi a különutas Devecsert, ill. helyt ad a devecseri képviselô-testületet elmarasztaló olvasói véleménynek. Ezek után megállapítható, hogy Schwartz úr viselkedése enyhén szólva, nem elegáns. Kérjük Ajka város polgármesterét, döntse el végre, folytatni kívánja-e a polemizációt Devecser városával! Amennyiben igen, akkor elvárjuk, hogy a térségi újságban közöljék azt a válaszlevelet, amelyet két hónapja elküldtünk a szerkesztôbizottságnak! Úgy gondoljuk, minden település vezetésének elsôsorban saját lakosságának érdekeit kell képviselnie. Mi ezt tesszük: a közelmúltban a devecseri képviselô-testület döntést hozott arról, hogy az itt Információink szerint január elején lemondott tisztségérôl a Térségi Kilátó felelôs szerkesztôje. Kérdésünkre dr. Józsa Benô aki fôállásban a Magyar Távirati Iroda Veszprém megyei szerkesztôségvezetôje megerôsítette a hírt, s lemondása okaként arról tájékoztatta lapunkat, hogy a semleges, pártatlan hírügynökség munkatársaként pártelkötelezett újságot nem szerkeszthet. A Térségi Kilátó szerkesztéséhez ugyanis azzal a feltétellel járult hozzá az MTI szakmai alelnöke, miszerint az engedély csak addig érvényes, amíg a lap politikailag nem válik elkötelezetté. Érdeklôdésünkre dr. Józsa Benô elmondta: szerinte a Térségi Kilátó egy idô után politikailag elkötelezetté vált erôsen baloldali irányultságú lett és kampánycélokat szolgál ezért a lap szerkesztését tovább nem vállalhatta. A független hírügynökség munkatársaként ugyanis sem bal-, sem jobboldali elkötelezettségû lapot nem szerkeszthet; ez ellenkezne a Magyar Távirati Iroda semlegességi elveivel, egyben az alelnöki engedély tartalmával. Információink szerint errôl értesítette január elején levélben a felelôs szerkesztôi tisztségrôl való lemondása indokaként Schwartz Bélát, a lapot kiadó Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás elnökét. Szerkesztôségi álláspont: Számunkra nem újdonság, hogy a Térségi Kilátó egyértelmûen Schwartz Béla szocialista kampánylapjává degradálódott. E tényt erôsíti most nyilvánvalóan a felelôs szerkesztô lemondása is. A lap nem azt a célt szolgálja, amire alapíttatott, nevezetesen: legyen a kistérség településeinek, önkormányzatainak lapja, s foglalkozzon azok gondjaival, problémáival és eredményeivel. Szolgálja a kistérséget; a településeket, s azok lakosságát! Ezzel szemben Schwartz Béla lényegében kisajátította az újságot és saját személyes kampánycéljainak rendelte alá. A róla készült fotók köszönnek vissza a lapnak majdnem minden oldaláról a decemberi lapszámban például hat fényképet közöltek róla. Schwartz Béla nyilatkozik, cikkeket ír, véleményt mond. Akár csak Papp János egykoron. Abban a kistérségi lapban, melyet lényegében a 39 település finanszíroz. (Információink szerint Schwartz Béla még azt is erôsen nehezményezte, hogy Ékes József és Stolár Mihály képviselôk nevét még ôsszel kétszer leírták a lapban.) Így képzeli tehát el Schwartz Béla a tisztességes tájékoztatást és a korrekt választási versenyt. Ez a Schwartz-i modell: az ellentmondást nem tûrô, egyeduralkodói stílus, a közösség lapjának élôknek helyben biztosítjuk az ingyenes szûrôvizsgálatot. Hetekkel ezelôtt megalakult az a munkabizottság, amely a beválasztott képviselôkön túl a helyi szellemi forrásokkal kiegészülve, döntéselôkészítô javaslatokat fog kidolgozni a képviselô-testület részére, többek közt a devecseri munkahelyteremtés elôsegítése érdekében. Mi nem kívánunk Ajka város vezetésének ajánlásokat tenni, sôt a továbbiakban mi sem kérünk ezekbôl. Nekünk a devecseri lakosok felé, Ajka város polgármesterének pedig az ott élôk felé kell elszámolnia. Erre lehetôség is adódik ban! A faültetések miatt azonban örülünk a Látóhatár programnak, hiszen az élô fa oxigént termel. Az oxigéndús tiszta levegô pedig az élet egyik alapfeltétele. Arra azonban a faültetéseket szorgalmazó polgármesternek ügyelnie kellene, hogy ne vegye el a levegôt azoktól, akikkel a fákat együtt ülteti! Nagy kérdés, vajon meg fognak-e eredni ezek a fák? Ôszinte szándékkal, tiszta szívvel ültették-e azokat? Végezetül, mit kezdjünk azokkal, akik a fától nem látják az erdôt? Toldi Tamás önkormányzati képviselô Devecser A hír szent, a vélemény szabad Feketén-fehéren, avagy schwarz auf weiss kisajátítása, jelölti kampányára való felhasználása, s a választási ellenfele teljes negligálása, kitiltása! Miközben az újság kiadásának milliós költségeit korántsem a saját zsebébôl fizeti, hanem a közösség pénzébôl, az Új Atlantisz költségvetésébôl állják. Azaz: a szocialista képviselô-jelölt kampánylapját, politikai magánérdekét finanszíroztatja a kistérséggel! A 39 település adófizetô polgáraival. Ezek után a szerény kérdésünk csupán annyi: jól van-e ez így, korrekt és tisztességes-e ez így és fôként meddig lesz még így? Továbbá: vajon a nyilvánvalóan kampánylapra költött millióknak nem lenne más, jobb helyük? Ennyire jól áll a kistérség, ilyen gazdagok a települések? Tudjuk, hogy nem, nagyon is nem. Lenne azoknak a millióknak más, sokkal jobb helyük: hasznosabb közösségi célokra, a települési gondok enyhítésére fordítva! Stolár Mihályt 1977 óta ismerem. Személyében egy lelkes és igényes testnevelôt ismertem meg. Országgyûlési képviselôként is ezt az igényességet tapasztaltam, amikor a térség ügyeit intézte. Számomra nagyon fontos, hogy erôs kötôdése van a választókerületéhez. Ezáltal ismeri a Somló és környéke településeink gondjait és fejlesztési elképzeléseit, és felelôsséggel segíti munkánkat. Teherbírása, felkészültsége, kiváló kommunikációs képességei jó garanciát adnak arra, hogy továbbra is méltó módon képviselje a térség településeit az Országgyûlésben. Kovács József polgármester Somlóvásárhely

4 4 Változás 2006 A Magyar Köztársaság nevében! Részlet a Tapolcai Városi Bíróság május 13. napján és július 4. napján tartott nyilvános tárgyalások alapján hozott ítéletébôl: A fent említett polgári perek lefolyása mindenképpen azt igazolja, hogy Schwartz Béla magánvádlónak az Agrobanknál létesített munkaviszonya megszûnésének hátterében szabálytalan váltóügyek álltak, azonban nem vált bizonyítottá az, hogy a magánvádlót munkajogi, büntetôjogi vagy egyéb felelôsség terhelné e tekintetben, viszont ennek megállapítása iránt per nem is volt folyamatban. A jelen büntetôeljárás tárgyát képezô újságcikk erre vonatkozó kijelentése éppen ezért nem tekinthetô jogellenesnek, dr. Varga Zoltán, aki erre vonatkozó információt szolgáltatott II. r. és III. r. vádlottaknak nem büntethetô annál is inkább, mivel a magánvádló akkori feletteseként rálátással rendelkezett a Mezôbank váltóügyeire, meggyôzôdése, hogy magánvádló marasztalható lett volna a váltókkal kapcsolatos szabálytalanságokkal összefüggésben, ám erre a bank jó hírneve védelmében nem indított peres eljárást. Jegyzôkönyv Készült a nagy nyilvánosság elôtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt Labanc Aranka és társa feljelentettek ellen indított büntetô ügyben, az Ajkai Városi Bíróság elôtt Ajkán, október 26. napján órára kitûzött és ugyanakkor megtartott személyes meghallgatásról Részlet: Czaha László és Kovács Zoltán együttesen elôadják: A Szocialista Álláspont XV. Évfolyam áprilisi számának 3. oldalán megjelenô Éhes disznó makkal álmodik címû, Labanc Aranka által jegyzett újságcikkben foglaltak valótlan tényállításokat tartalmaznak. Ezúton kijelentjük, hogy az érintett személyektôl Ékes József, Fülöp Zoltán, Marton József, Stolár Mihálytól elnézést kérünk, vállaljuk, hogy a jövôben valótlan tartalmú, személyeket sértô újságcikkek közlésétôl tartózkodunk. Egyúttal vállaljuk azt is, hogy a Szocialista Álláspont következô kiadandó számának 3. oldalán keretben egy közleményt teszünk közzé, melynek tartalma szó szerint a következô lesz: A Szocialista Álláspont XV. évfolyam áprilisi számának 3. oldalán megjelenô Éhes disznó makkal álmodik címû, Labanc Aranka által jegyzett újságcikkben foglaltak valótlan tényállításokat tartalmaznak. Az érintett személyektôl elnézést kérünk, vállaljuk, hogy a jövôben valótlan tartalmú, személyeket sértô újságcikkek közlésétôl tartózkodunk. Eljáró bíró kérdésére feljelentôk együttesen elôadják: Elfogadjuk a bocsánatkérést és visszavonjuk a feljelentéseinket. Valótlan tartalmú, személyeket sértô cikkek ennek ellenére megjelennek és félô hogy még a kampány idôszakában újabbak fognak megjelenni, félrevezetve ezzel a választópolgárokat. Néhány évvel ezelôtt, egy ôszi estén, Somlóról hazafelé elromlott az autóm. 3-4 kocsi is elment mellettem, míg az egyik megállt. Stolár Mihály volt aki vezette, addig ôt nem ismertem. Bár a hibát megjavítani ô sem tudta, hazavitt 5 km-re lévô otthonomba. Azóta tart a barátságunk. Nyugodtan fordulhatok hozzá, állatorvosként elmondva a foglalkozásommal kapcsolatos észrevételeket, gondokat, a környezetemben élô emberek, állattartók gondjait, mindig türelmesen meghallgatott és próbált tanácsot adni abban, hogy kihez, mely fórumhoz lehetne fordulni az adott dologgal. Türelméért, segítôkészségéért, ôszinteségéért kedveltem meg. Nyugodt szívvel ajánlom ôt képviselônek, benne nem fogunk csalódni! Dr. Balogh Károly 47 éves állatorvos Kisszôlôs Beszámoló a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal évi tevékenységérôl Általában a településekrôl név nélkül ír, kirívó esetben azonban feltünteti a település nevét. Részletek: Akadt olyan városi önkormányzat (Ajka), amelyik minta alapján törvénysértô rendelkezések mellett több olyan kérdést is szabályozott, amelyek a településen nem fordulnak elô. Ki kell emelni sorozatos jogsértô döntései miatt Ajka várost. Az esetek többségében közremûködésünkkel a jogszerû állapotot helyreállítja a testület, de olyan is volt, hogy csak a bírósági tárgyalás kitûzését követôen történt ez meg. A város ebben a ciklusban jelentôs hitelállományt halmozott fel milliárdos nagyságrendben, ez a késôbbi mûködésben gazdálkodása instabilitását is eredményezheti. Bírósági keresetek, alkotmánybírósági indítványok Az elmúlt évben egy esetben nyújtottunk be bírósági keresetet. Ajka Város Önkormányzatának Képviselô-testülete többek között forgalomképtelen ingatlanokat (utat) is apportált egy gazdasági társaságba. Az ügyben kitûzött tárgyalás idôpontját megelôzô napokban azonban az önkormányzat visszaállította a jogszerû állapotot, ezért a keresetet visszavontuk. Azokban a kistérségekben ahol a munkaszervezeti feladatokat közigazgatási tapasztalatokkal rendelkezô személyek látják el kevesebb a probléma. Az ajkai, veszprémi, kistérségben a munkaszervezet vezetôje, tagjai ilyen tapasztalatokkal nem rendelkeznek, ezért ott gyakrabban fordul elô jogértelmezési probléma, több a jegyzôkönyv szerkesztési, döntéshozatali eljárás során vétett törvénysértés. Sok esetben kell szólni azért is, hogy a jegyzôkönyvhöz a döntésekhez kapcsolódó dokumentumokat (pl. SzMSz, költségvetés, költségvetési koncepció, beszámolók, stb.) nem csatolják. Ezek miatt rendszerint szóban tettem észrevételt, amelyet az érintettek minden esetben elfogadtak, s a törvénysértést rövid úton orvosolták.

5 Akár törvénysértés árán is?! Azokat, amelyek közel vannak a lakásomhoz, amelyekben elôre köszönnek és a dolgozóit név szerint ismerem és ôk is név szerint szólítanak engem. Azokat, amelyekben a vásárlás közben el lehet beszélgetni a napi örömeinkrôl, gondjainkról. Azokat, amelyekben tudják, hogy milyen kenyeret és szalámit szeretek, tudják a cipôméretemet, beszerzik a nem éppen normál hosszúságú derékszíjamat és tanácsot adnak, hogyan fejlesszem tovább a számítógépemet. Tudják, hogy melyik játékautója van meg a fiamnak és melyik nincs. Vagyis ismerik a vásárlási szokásaimat. Azokat, amelyekben tanulják a szakmát a kicsit még csetlô-botló, de csillogó szemû és gondtalanul vidám fiatalok. Azokat, amelyekben akkor is én vagyok a nagybetûs vevô, ha reklamációm van. Tehát azokat a boltokat szeretem, ahol nem történik semmi rendkívüli, az ott dolgozók csak a dolgukat teszik. Az ajkaikat meg a devecserieket különösen szeretem, mert ott dolgozik nagyon sok barátom, volt munkatársam és egykori és jelenlegi tanítványom. Mindezeket azért írtam le mert féltem ôket, félek hogy nagyon sok bezárásra kényszerül, mivel egy újabb nagy multinacionális kereskedô cégnek kívánják eladni a kórház parkolóját és a park egy részét. Nem adnám el ezt a Változás A képviselô-testület úgy búcsúztatta a évet, hogy az ellenzék heves tiltakozása ellenére m 2 földterület értékesítésérôl döntött a kórház parkolójából és a város tüdejének nevezett Városligetbôl, a Csónakázó tó környékébôl. Ez a döntés minden jóérzésû, a város sorsát a szívén viselô polgárt felháborított, hiszen egy olyan bevásárlóközpont építésére akar a belvárosban engedélyt adni az MSZP SZDSZ városvezetés, amely több mint 1,5-szer nagyobb a Tesconál. (A Tesco épülete 5000 m 2, az új bevásárlóközponté kb m 2 lesz.) A határozati javaslat az érzelmeken túl jogászokkal egyeztetett álláspont szerint jogsértô, ezért a törvénysértés megszüntetése érdekében a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatalhoz fordultam. Álláspontunk szerint a döntés ellentétes az Alkotmánybíróság egyik határozatával és két önkormányzati rendelettel is: 1. Az Alkotmánybíróság az Alkotmányra hivatkozva megállapítja, hogy egy terület természetvédelmi jogszabályokkal biztosított védelmi szintjét csökkenteni nem lehet. Erre a környezetvédelmi minisztérium helyettes államtitkára is figyelmeztette a város vezetését. 2. Az önkormányzat 10/1998-as, a közhasznú zöldterületek használatáról és védelmérôl szóló rendelete kimondja, hogy az éves zöldterület-csökkenés mely parkokban nem lépheti túl az 5130 m 2 -t. A felsorolás 27. nyilvántartási számon jegyzi a Jubileumi parkot. Ugyanez a rendelet még természeti értéknek is nyilvánítja a Városliget és a Csónakázó tó környékét. 3. Egy 2005-ben hozott rendelet kimondja, hogy a Városliget Ajka forgalomképtelen (azaz nem eladható) törzsvagyonát képezi. Tudom, a törvény ismét a mi oldalunkon áll, de a saját bôrömön tapasztaltam már azt is, hogy a hatalom, a Mammon, bármire képes, ôt nem érdekli a jog, a tisztesség, a többség akarata. Egy bejárót pedig cseppet sem érdekli az itt lakók jövôje, legkevésbé a nyugalma vagy egészsége. Többen megállítottak a városban, hogy ne legyenek illúzióink a Városliget megmentésével kapcsolatban, mert aki schwarzban halászik, attól nem várható el tiszta, jogszerû tevékenység. Én viszont nem hátrálok meg, bízom Csokonai igazában: S aki a célig elért, az nem hiába élt. Fenyvesi Zoltán Szeretem az emberléptékû kisboltokat! helyet. Nem csak érzelmi okok miatt, hanem gazdasági okok miatt sem. Egy új szupermarket, már sem az áruválasztékban, sem az árak csökkenésében nem hoz számottevô változást. Többlet iparûzési adóbevétele sem lesz a városnak, mert a forgalom nem lesz nagyobb Ajkán. Kimondottan hátrányos viszont a foglalkoztatottak számát tekintve, mert a nagy áruházakban ugyanakkora forgalom lebonyolításához feleannyi dolgozót alkalmaznak, mint a kisboltokban. Száz új munkahely legalább kettôszáz korábbi munkahely megszûnését eredményezi. (A közelmúltban egykori tanítványom vásárlás közbeni félperces beszélgetés után, az elbocsájtástól félve, szégyenkezve búcsúzott el tôlem, mert ennyi idôt egy vásárlóval nem szabad eltöltenie.) Nagyon fájdalmas, hogy a kereskedô tanulók számára a nagy multik nem biztosítanak gyakorlati helyet. A kereskedelmi tanulók iskolarendszerû képzését nem támogatják. Mi lesz a tanulókkal, ha nem lesznek kisboltok? Hol fogják képezni ôket? Mindezek alapján kérem Schwartz Béla polgármester urat és a döntési helyzetben levô városi szocialista frakciót a terület eladásának egyedüli politikai támogatóit, hogy változtassák meg véleményüket és ne adják el a kórház elôtti területet, mert több hátrányos következménye lesz, mint haszna! A terület eladása biztos, hogy nem a kisvállalkozókat segítené. Ez elfogadhatatlan! A befolyt vételár pedig csupán a város adósságának 2-3 évi kamatát fedezné csak. Farnadi Gyula kereskedelmi üzemgazdász, tanár A városligeti hipermarketrôl Engedjék meg, hogy ôszinte és mély tisztelettel köszöntsek minden olvasót, és néhány gondolatot megoszthassak Önökkel. Zsigmond László Ajkán élô és Ajkán lakó, ajkai polgár vagyok, a Városliget nagy része és a Csónakázó tó az én terveim és mûszaki vezetésem mellett jött létre, egyébként az Ajkai Városszépítô Egyesület elnöke is vagyok. Közepén kezdve a dolgot, mondhatjuk, hogy a hipermarket létesítésével kapcsolatban, tulajdonképpen arról kellene a lakosságnak döntenie, hogy el akarja-e a hipermarket építésével és létével járó kellemetlenségeket viselni. Vajon a környék lakóinak és az ott lévô kórházban fekvô betegeknek mit jelent a megnövekedett forgalom, a zaj és a többi hasonló kellemetlenség. Mit okoz a hipermarket mûködése a ligettel kapcsolatban. Megmarad-e az olyan kivételesen csendesnek, meghittnek. Véleményem szerint városrendezési szempontok nem indokolják, hogy ide egy ilyen létesítmény kerüljön. Minden további nélkül kijelenthetjük, hogy ugyanúgy, mint Veszprémben, a külsô körgyûrûn lenne egy ilyen tevékenység helye. Az egyedüli indok az itt történô elhelyezésre, Mammon isten imádata, egyszerûen minden áron kell a pénz. Én pont olyan helytelen döntésnek tartom ezt, mint amilyen helytelen döntés volt az akkori üveggyári savazó kéményei magassága fölé tízemeleteseket létesíteni, vagy a posta mellé mindenféle kondicionáló zöldterület nélkül építeni, ugyancsak egy tízemeletes épületet. Vélem, hogy az ott élôk hasonló, vagy fokozottabb lakókörnyezeti ártalmakban részesülnek majd. A lényeget összefoglalva, az a véleményem, hogy nem lenne szabad megengedni, hogy itt a belvárosi részben, a Városligetben hipermarket épüljön. Volna viszont egy kérésem a Tisztelt Képviselô-testülethez! Minél hamarabb, rendkívüli sürgôsséggel állítsa vissza a városligetben a helyi természetvédelmi státust, hiszen az, hogy finoman fogalmazzak, fû alatt lett feloldva, ha ma már nincsen védelem alatt. Ha ez a védelem megvalósulna, biztosíték lenne arra, hogy máskor hasonló eset többet ne fordulhasson elô. Csak remélni tudom, hogy Arany János Ének a pesti ligetrôl címû több mint száz évvel ezelôtt írott sorokat utódaink, az elkövetkezô száz évben, tapasztalataik alapján, Ajkán is értik majd: Kimentem a ligetbe újra, Hosszacska távollét után, Hogy lássam: füve, berke, útja, Minô hatással lesz reám. Annak találtam ma is, ami (Régóta búvom s eleget) Úgy összeillünk párosan mi, Kopott ember, kopott liget. Zsigmond László

6 6 Igen, megcsinálták! (folytatás az 1. oldalról) évi adótörvények: 1. A magánnyugdíj-pénztári tagdíj adómentességi feltételeit szûkítette a kormány 2. A nyugdíjjárulék plafonját megemelte a kormány 3. Számos szolgáltatás ÁFA-tartalmát növelte a kormány (pl. szállítás, raktározás) 4. Jelentôsen emelkedtek az illetékek (Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrôl szóló törvények módosításáról szóló törvény, kihirdetve: Magyar Közlöny száma: 141, kihirdetés száma: XLII.) évi adótörvények 5. növelték az egészségügyi járulékot 3%-ról 4 %-ra, 6. megszüntették a nyugdíjjárulék adókedvezményét, 7. megszüntették a magánpénztári tagdíj adókedvezményét 8. megszüntették a befektetési adóhitelt, 9. duplájára növelték a cégautók adóját, 10. megemelték a cégbejegyzési illetéket, 11. megemelték az örökösödési illetéket, 12. növelték rehabilitációs hozzájárulást, 13. bevezették a környezetterhelési díjat, 14. bevezették az energia adót 15. bevezették az innovációs járulékot 16. megszûnt a 0 kulcsos ÁFA %-ról 15%-ra emelkedett a kedvezményes ÁFA-kulcs (élelmiszerek, távfûtés, földgáz, gyógyászati segédeszközök stb.) %-ról 25%-ra emelkedett bizonyos szolgáltatások ÁFÁ-ja (villamosenergia) 19. állami támogatás után nem igényelhetô vissza az ÁFA (csak az önrész után) 20. az otthonteremtési hitelek után igénybe vehetô adókedvezmény megvonása lakáshitel támogatást megnyirbálták (megkurtítása) 21. a kis- és közepes vállalkozói beruházási kedvezmény igénybevételét korlátozta a kormány 22. Az életbiztosítások hozama adókötelessé vált 23. Jelentôsen, átlagosan 15 százalékkal emelkedett a jövedéki adó (Forrás: Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrôl szóló törvények módosításáról szóló törvény, kihirdetés dátuma: , Magyar Közlöny száma: 131, kihirdetés száma: XCI.) 2005-ös adóemelések: 24. Bankadó (Pénzintézeti kamatkülönbözet adójának bevezetése) 25. Az önkormányzatok az adókivetési jogosultságot az infláció mértékével növelhetik(nôhet az iparûzési adó, az építményadó, a telekadó, a kommunális adó, és az idegenforgalmi adó) 26. Nôtt a regisztrációs adó ( %-kal nôhet) 27. Osztalékból származó20%-ról 25%-ra emelték 28. Árfolyamnyereségbôl származó jövedelmek adója 20%-ról 25%-ra nôtt 29. Az egyéni vállalkozóknak és betéti társaságban személyesen közremûködô tagoknak a 18%-os nyugdíjjárulékon és a 11%-os egészségbiztosítási járulékon felül meg kell fizetni a 4%-os munkaadói járulékot is (új adó) 30. Telefonadó Mobiltelefon magáncélú használata természetbeni juttatásnak minôsül. 50%-a adóköteles bevételnek számít 31. Megszûnô adókedvezmények adókedvezmények együttes összege nem haladhatja meg az évi 100 E Ft-ot Változás 2006 Az adókedvezmények eddigi köre * Nyugdíjpénztári befizetés és kiegészítô befizetés; (eddig HUF / illetve korlátlan) * Önkéntes egészségpénztár; (eddig max )- megtakarítások visszaesése várható * Tandíjkedvezmény; (eddig max ) gyermekeseket sújtja; * Felnôttképzési kedvezmény; (eddig max ) * Mezôgazdasági ôstermelôi; (eddig max ) * Közcélú adományok; (eddig max ) * Biztosítások; (eddig max ) * Családi adókedvezmény; (havi 1000 forinttal kevesebb) * Az önkéntes és magánnyugdíj-pénztári befizetésekhez kapcsolódó adókedvezmények nem igényelhetôk vissza (2006-tól lép életbe) 32. Külön adózó jövedelmek adója 20-ról 25%-ra nô Ide tartozó jövedelmek: * az ingatlan és az ingó értékesítés, akkor is, ha tartási vagy életjáradéki szerzôdés keretében történik az értékesítés * a termôföld bérbeadása, * az értékpapír-kölcsönzésbôl származó jövedelem, * a társasházak bevétele * a pénzbeli nyeremény * a vállalkozásból kivont jövedelem 33. Drasztikus illetékemelések a. Illetékköteles az értékpapír, üzletrész öröklése, ajándékozása (10%-a a forgalmi értéknek). b. Nô az államigazgatási fellebbezés illetéke c. Nô az adóhatósági felügyeleti intézkedés illetéke. d. Házassági bontóper 20%-kal, Ft-ra, a fellebbezés 14%-kal 8000 Ft-ra nô. e. A kegyelmi kérvény 150%-kal 5000 Ft-ra nô. f. Bírósági mentesítés iránti kérelem 150%-kal 5000 Ft-ra nôtt. g. Kisajátítás felülvizsgálati kérelme 25%-kal Ft-ra nô. h. Kártalanítási határozat felülvizsgálata 25%-kal Ft-ra nô. i. Bíróság elôtti általános meghatalmazás 20%-kal Ft-ra nô. j. Vagyoni jellegû joghátrány elengedését célzó kérelem 150%-kal legalább 5000 Ft-ra, illetve maximum Ft-ra nô. k. Az rt. és a kft. cégbejegyzésének illetéke 25%-kal, 80-ról 100 ezerre nô. l. Tulajdonszerzés utáni illeték új építésû háznál 30 millióról 15-re csökken a mentességi határ (vagyis nô az illeték) m. Törzskönyvkiadás illetéke 50%-kal, 4000 Ft-ról 6000 Ft-ra nô n. Útlevél kiadása 50%-kal, 4000 Ft-ról Ft-ra nô, 10 évesnél 75%-kal, 6000 Ft-ról Ft-ra o. Forgalmi engedély kiadása 50%-kal, 4000 Ft-ról Ft-ra nô p. Vállalkozói igazolvány 100%-kal, 5000 Ft-ról Ft-ra nô q. Üzlet mûködési engedélye 100%-kal, 5000 Ft-ról Ft-ra nô (Forrás: Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrôl szóló törvények módosításáról szóló törvény, kihirdetés dátuma: kihirdetés száma: CI, Magyar Közlöny száma: 169.) Év közbeni adóváltozás (2005-ben) 34. adóemelés a jattadó (október 1-tôl) Új adó 35. adóemelés a természetbeni juttatások kérdése (szeptember 1-tôl) Az adóköteles természetbeni juttatások személyi jövedelemadóval megnövelt összege után kell majd társadalombiztosítási járulékot fizetni, az pedig 17 százalékkal növeli a természetbeni juttatások terheit. 36. Játékadó emelése A játék-automaták adóját 75 ezer Ft-ról 100 ezer Ft-ra emelték os adóemelések 37. Regisztrációs adó emelése 38. Négy százalékos egészségügyi hozzájárulás kibôvítése Bizonyos tôkejövedelmek után 4%-os egészségügyi hozzájárulást vezetnek be 39. Luxus adó Az ingatlan százmillió Ft feletti rész 0,5%-a 40. Béren kívüli juttatások maximálása Az adómentesen adható béren kívüli juttatásokat évi 400 ezer Ft-ban maximálják. 41. Személyi jövedelemadó-kedvezmények csökkentése A Sulinet Expresszt csak komplett számítógépes konfigurációkra lehet igénybe venni. A 60 ezer Ft-os maximális kedvezmény és 50%-os önrész marad. 42. Családi adókedvezmény szûkítése Eltörlik az 1-2 gyermekesek családi adókedvezményét, csökkentik a 3 vagy több gyermekesek családi adókedvezményét. 43. Kamat- és árfolyamnyereség-adó bevezetése 2007-tôl 10%-os mértékkel adózik évi 50 ezer Ft feletti ilyen jellegû jövedelem esetén. 44. Társasági adó kedvezményének csökkentése a hátrányos kistérségekben mûködô vállalkozásoknál A leghátrányosabb 48 kistérségben egyes tárgyi eszközök 100%-os leírására lehetôséget adó állami támogatás számítási módszerét megváltoztatják, s egyben csökkentik is a kedvezményt. 45. Jövedéki adó emelése Tiszta szesz, bérfôzött pálinka, szeszes italok, dohánytermék megemelik, az egyéb fogyasztási dohányra pedig kivetik az adót. 46. Üzemanyag-adalék adója Kis kiszerelésben (5 l vagy az alatti) is csak adózottan kerülhetnek kereskedelembe az üzemanyag-adalékok; Kereskedelmi mennyiségnek minôsül a 10 liter feletti üzemanyag, melyet nem az üzemanyagtartályban szállítanak. (Forrás: Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrôl szóló törvények módosításáról szóló törvény, elfogadva: november 7.)

12. évfolyam, 137. szám, 2011. december. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2

12. évfolyam, 137. szám, 2011. december. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2 12. évfolyam, 137. szám, 2011. december Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2 MOL BÁNYÁSZ HÍRLAP 2 2011. december A tartalomból: A félelem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 17-én 09.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 17-én 09.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 01/00025-021/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 17-én 09.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, VI.

Részletesebben

CSAPDAHELYZET ÖN K O R K É P. Esélyek és lehetőségek

CSAPDAHELYZET ÖN K O R K É P. Esélyek és lehetőségek 2 0 0 8 3. szám ÖN K O R K É P tizennyolcadik évfolyam, 167. szám Ö N K O R M Á N Y Z A T I F O L Y Ó I R A T www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET CSAPDAHELYZET

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés:

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Szóljatok, ha szólni kell... most a hitelkárosultakért!!! 309. szám A TARTALOMBÓL Lesz-e még a nemzet olyan, hogy halált nem érdemel?... 4 az öntudatos magyar polgár lapja Kormányt buktathat a devizahitel...

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Szélyes Domokos MIK Zrt. vezérigazgató, Halász Rózsa Produkt Kft., Dr. Szabó Brigitta MISI Nonprofit

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Szélyes Domokos MIK Zrt. vezérigazgató, Halász Rózsa Produkt Kft., Dr. Szabó Brigitta MISI Nonprofit MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE VII-22.050-7/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. június 16- án, 9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2.

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL Fotók: Vass Zoltán Hóhelyzet Kunszentmártonban Mínusz 20

Részletesebben

Sikerdíj a Tûzliliom jegyében

Sikerdíj a Tûzliliom jegyében BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 3. SZ. 2008. FEBRUÁR 8. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Sikerdíj a Tûzliliom jegyében A

Részletesebben

Tudományos konferencia Pápán

Tudományos konferencia Pápán Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. február 16. Közéleti hetilap IV. évfolyam 6. szám Felújítják a Tarczy-iskolát Dr. Kovács Zoltán polgármester, a térség országgyûlési

Részletesebben

Száz lépés az igazságosabb országért

Száz lépés az igazságosabb országért TÖBB FIGYELEM AZ IDÔSEKNEK Ötéves program indul a nyugdíjak differenciált, az éves emelésen felüli növeléséért. 1 oldal CSALÁDI PÓTLÉKBA OLVADNAK AZ EDDIGI TÁMOGATÁSOK Kétszeresére nô a családi pótlék.

Részletesebben

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt Ingyenes havilap 8000 példányban III. évfolyam 1. szám 2005. január 20. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Vissza kell adnunk a reményt Az év fordulóján divat számvetést készíteni, ahogy a polgármester úr is megtette

Részletesebben

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON FEJER www.fejerlap.hu LAP2007. Az önkormányzat számára is évről évre visz- 2 szatérő ünnep a végzősök útra bocsátása, a ballagás. A közgyűlés elnökének köszöntőjét lapunkban olvashatják. 10 Együttes ülést

Részletesebben

ALSÓRÁKOS HERMINAMEZŐ ISTVÁNMEZŐ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKŐR VÁROSLIGET. (Cikkeink a 3. és 5. oldalon.)

ALSÓRÁKOS HERMINAMEZŐ ISTVÁNMEZŐ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKŐR VÁROSLIGET. (Cikkeink a 3. és 5. oldalon.) XXIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2014. MÁRCIUS 13. A XIV. KERÜLETI POLGÁROK FÓRUMA ALSÓRÁKOS HERMINAMEZŐ ISTVÁNMEZŐ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKŐR VÁROSLIGET Már 32 ezren igényelhetik a 4.000 forintos Erzsébetutalványt

Részletesebben

Avendégek meglátogatták a battai Piac

Avendégek meglátogatták a battai Piac ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban LAP IV. évfolyam 3. szám 2006. február 9. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Bemutatkozott Aradszki András országgyûlési képviselõ-jelölt Százhalombattán indult dr. Aradszki András,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció A jegyzőkönyv file: 08feb25a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2008.febr.25 13.34 Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció 1. Dr. Várnai

Részletesebben

I. évfolyam 10. szám 2003. december 11.

I. évfolyam 10. szám 2003. december 11. Ingyenes havilap 7000 példányban A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Szegény város, magas prémium? Anovemberi testületi ülés legnagyobb érdeklõdést kiváltott napirendi pontja a polgármester prémiumának megállapítása

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ XX. évfolyam IX. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az 1956. évi forradalom, szabadságharc 54. évfordulójának és a Magyar Köztársaság kikiáltásának

Részletesebben

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút Esélyek és és lehetőségek 2007 8 9. szám ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 1090 Ft tizenhetedik évfolyam, 162. szám Mozgástér Hullámvasút 5. oldal 11. oldal Közlekedési beruházásokról döntött

Részletesebben

évfolyam 6. szám 2006. március 23.

évfolyam 6. szám 2006. március 23. ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban IV. LAP évfolyam 6. szám 2006. március 23. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA A Cselekvõ Nemzet programja H ajrá, Magyarország! A Cselekvõ Nemzet programja ez a Fidesz választási

Részletesebben

Áradat ÖN K O R K É P. áprilisi voksok IGEN! IGEN!

Áradat ÖN K O R K É P. áprilisi voksok IGEN! IGEN! 2 0 0 6 4. s z á m ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 507 Ft tizenhatodik évfolyam, 148. szám Ilyenek voltunk 7 Államreform kéne régen! 25 de azért a víz az úr 40 Indul az e-bevallás 32 a gyermekszegénység

Részletesebben

Disney. 7500 Ft-ért. Új, extra ágynemûhuzatok, pehelypaplanok, párnák érkeztek! matracok teljes választéka.

Disney. 7500 Ft-ért. Új, extra ágynemûhuzatok, pehelypaplanok, párnák érkeztek! matracok teljes választéka. Disney ágynemûhuzatok 7500 Ft-ért Új, extra ágynemûhuzatok, pehelypaplanok, párnák érkeztek! matracok teljes választéka. Fotó: Vass Szilárd 2 SAVARIA FÓRUM Október 21. péntek Jogászvíziók "Milyen lesz

Részletesebben

Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha...

Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... Mintha... HUNGA COORD SAJTÓIRODA 50. évfolyam EGÉSZSÉGÜGYI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKLAP A Látlelet Egészségügyi Kommunikációs Szaklap elektronikus változata olvasható: www.euagazat.hu portál Könyvtár ebook Hunga-Coord

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XVIII. évfolyam 2. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2008. február HÁNYSZOR FIZESSÜNK? Emlékszünk még a miniszterelnökök vitájára, amikor a jelenlegi kormányfõ, és a polgári kormány egykori

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/132-51/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 10-én

Részletesebben

Adótudatosság és adóelkerüléssel kapcsolatos lakossági vélemények változása Magyarországon

Adótudatosság és adóelkerüléssel kapcsolatos lakossági vélemények változása Magyarországon Penta Unió Oktatási Centrum Adótudatosság és adóelkerüléssel kapcsolatos lakossági vélemények változása Magyarországon Angyal József Nemzetközi adózás szak Budapest, 2008. Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés.

Részletesebben

1 millióig adómentesek a vállalkozók

1 millióig adómentesek a vállalkozók Régi könyveit könyvkötészetünk újjávarázsolja. MONTÁZS NYOMDA Oroszlány, Felsőtelep S (34) 361-122/ 25-71 S fax 361-122/14-14 "Azért vagyunk a világons hogy valahol otthon legyünk benne. KROKI s z e r

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-i rendkívüli ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben