Milyen lesz a közszolgálati életpálya? (8. oldal) Adóváltozások 2012-re (10. oldal) rendszerünk! (14. oldal)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Milyen lesz a közszolgálati életpálya? (8. oldal) Adóváltozások 2012-re (10. oldal) rendszerünk! (14. oldal)"

Átírás

1 2011. DECEMBER KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ ÁLLAMOSíTÁS AZ ADÓSSÁGOKKAL EGYÜTT Teljesen átalakul az önkormányzati rendszer (írásaink a 5-7. oldalon) KÖZÉLET Milyen lesz a közszolgálati életpálya? (8. oldal) GAZDASÁG Adóváltozások 2012-re (10. oldal) EURÓPAI UNIÓ Siker a sporttámogatási rendszerünk! (14. oldal) Részletek a 3. oldalon! Részletek a 4. oldalon!

2 hirdetés dec. 3

3 közélet Közel 180 milliárd az adósság Állami tulajdonban a megyei intézmények Január 1-jétől állami tulajdonná válik a megyei önkormányzatok vagyona, állami tulajdonba kerülnek a ma megyei önkormányzati fenntartású intézmények valamint azok vagyona. Ugyancsak állami tulajdonba kerül a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények vagyona is, az állam pedig átveszi a hozzájuk kapcsolódó közfeladatokat és közszolgáltatásokat. Az állam ugyanakkor átvállalja a megyei önkormányzatok mintegy 180 milliárd forintos adósságát. Az Országgyűlés 251 igen szavazattal, 102 nem ellenében fogadta el Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter erről szóló javaslatának minősített többséget igénylő rendelkezéseit. A döntés értelmében az állam átveszi a megyei önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi, oktatási, szociális, ifjúságvédelmi, közművelődési intézményeket és gazdasági társaságokat, alapítványokat, azok adósságállományával együtt, ahogyan a Fővárosi Önkormányzat adósságállományának azt a részét is, amelyet az államhoz kerülő budapesti egészségügyi intézményekkel kapcsolatosan vett fel. A megyei önkormányzatok ezentúl területfejlesztési kérdésekben dönthetnek. * * * Lássuk, mindez mit jelent Debrecen életében! A Kenézy Kórházat üzemeltető Holding pedig részben állami tulajdonba kerül, részben pedig marad a városé. A betegellátás nem változik januártól a Kenézy Kórházban, csak az intézményt is működtető Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. irányítása. Az eddig felerészt megyei, felerészt városi tulajdonban álló gazdasági társaságban a megye saját részvényeit átadja az államnak. A közgyűlésben, amely irányítja a Holding Zrt-t, két részvényes fog együttműködni, az állam és Debrecen tájékoztatott Ónodi-Szűcs Zoltán, az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. vezérigazgatója. A vezérigazgató hozzátette: jelentősebb változás jövő májusban várható, amikor átalakítják az egészségügyi finanszírozást, ám ennek részletei ma még nem ismertek. A megyei önkormányzatnak nemcsak kórháza, iskolái is vannak. A látássérültekkel foglalkozó Kettesy Aladár Általános Iskola és a Győrffy István Kollégium mellett a Pedagógiai Szakszolgálat és a Kós Károly Szakképző Iskola tartozik ide. Speciális ellátást nyújt a rászorulóknak Hajdúszoboszlón az Éltes Mátyás, Hajdúböszörményben pedig a Dr. Molnár István Szakiskola. Gyermekvédelmi szervezet a Szakszolgálaton kívül a berettyóújfalui Arany János Gyermekotthon és a Komádi Gyermekotthon. A megyei önkormányzathoz tartozik még a múzeumi igazgatóság, a Méliusz Központ és a levéltár, valamint a már említett Egészségügyi Holding mellett a több telephellyel működő Hajdúsági és Bihari Szociális Szolgáltató. Több százan dolgoznak és több ezer embert látnak el ezek az intézmények a megyében. Januártól annyiban lesz változás, hogy átkerülnek állami fenntartásba a megyei önkormányzat 4,2 milliárd forintos adósságával együtt. A testület elnöke azt mondta, hogy a megyei közgyűlés januártól területfejlesztési kérdésekben fog dönteni és ehhez az új feladathoz igazítja hivatalát is. Akik eddig az intézményfenntartó munkában vettek részt, ők át fognak kerülni a kormányhivatalhoz. Azoknak, akiknek másfajta feladata volt, újra kell tanulni, új feladatokkal kell megismerkedniük, mert ők a területfejlesztésbe fognak bekapcsolódni magyarázta Bodó Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke. Bodó Sándor hozzátette: ezzel a lépéssel szerinte nem kiürül, hanem éppen tartalommal telik meg a megyei önkormányzat. Arról pedig, hogy hogyan alakul januártól a hivatali létszám, napokon belül döntenek. * * * Harminc oktatási intézményt, egy kórházat, négy gyermekvédelmi intézményt és nyolc szociális otthont ad át a Somogy Megyei Önkormányzat az államnak. Több olyan ingatlan is van azonban, amelyek eddig a megye és a városok közös tulajdonában voltak. A jövőben ezek is állami kézben lesznek. Ilyen például a fonyódi Mátyás Király Gimnázium és a Balaton Kollégium. A városi könyvtár, a megyei levéltár és a megyei múzeum is állami kézbe kerül, de hogy azok gyűjteményei önkormányzati tulajdonban maradnak-e, arról még egyeztetnek dec dec 5

4 közélet Elavult a régi rendszer Hatalmas változások várhatóak a magyar önkormányzati rendszer felépítésében Elfogadta a kabinet a helyi önkormányzatokról szóló törvény tervezetét. Az átalakítás legfőbb indokai az átláthatatlan feladatrendszer és az ebből következő eladósodás felszámolása. A tervezet szerint továbbra is minden településnek lesz választott képviselő-testülete és polgármestere, a kétezer lakos alatti településeken azonban nem működhet majd önálló önkormányzati hivatal. Az óvodák működtetése és az egészségügyi alapellátás önkormányzati feladat marad. Giró-Szász András, kormányszóvivő szerint az elmúlt húsz év bebizonyította: a jelenlegi, 1990-ben megalkotott struktúra elavulttá vált, a rendszer elért a teljesítési képességének a határára. Az új jogszabálynak amely épít a helyi önkormányzatok európai chartájára és a magyar önkormányzati hagyományokra is az egyik alappillére az önkormányzás jogának megőrzése mondta, hangsúlyozva, hogy átláthatóbb finanszírozási rendszer kialakítására van szükség. Tállai András, a Belügyminisztérium államtitkára szerint az önkormányzati rendszer átalakítása mellett elsősorban az szólt, hogy átláthatatlanná vált a feladatrendszer, összekuszálódott az állam és az önkormányzatok szerepe, amelynek az lett az eredménye, hogy az önkormányzati rendszer eladósodott. A kormányhivatalokhoz kerülnek az okmányirodai feladatok is. Az előterjesztés értelmében az oktatás területén az óvodai ellátás, az egészségügy terén pedig az alapellátás marad önkormányzati alapfeladat. Az államigazgatási például okmányirodai, hatósági feladatok jelentős része a kormányhivatalokhoz kerül, és a katasztrófavédelmi feladatokat így az önkormányzati tűzoltóságok fenntartását is az állam látja majd el. A kétezer fő alatti településeken nem működhet önálló önkormányzati hivatal, ezeknek a településeknek egyesülniük, társulniuk kell majd egy másik helyhatósággal mondta Tállai András január 1-jétől hatályba lép az új feladatfinanszírozási rendszer, az önkormányzatok hitelfelvételi és kötvénykibocsátási lehetőségei viszont már 2012 elejétől szigorodnak, és ugyanettől az időponttól bevezetnek egy új törvényességi felügyeleti rendszert is sorolta az önkormányzati államtitkár. Nem lehetnek képviselők a polgármesterek. A 155 paragrafusból álló indítvány tartalmazza a szigorodó összeférhetetlenségi szabályokat is, így például azt, hogy a jövőben a polgármesterek nem lehetnek egyszerre országgyűlési képviselők, és fordítva. A törvénynek lesz egy új, úgynevezett méltatlansági fejezete, amely azokat az eseteket tartalmazza majd, amikor a választott tisztségviselő alkalmatlanná válik feladatának ellátására, például azért, mert elrendelik a kényszergyógykezelését. Budapest és a kerületek közötti feladat- és hatáskörmegosztás a jelenleginél egyértelműbben, átláthatóbban lesz meghatározva. A fővárosnak is marad például adókivetési joga, mind a fővárosnak, mind a kerületeknek lesznek parkolási feladatai, és a javaslat tisztázza a közterületi utak fenntartását is. * * * A megújuló önkormányzati rendszer költségtakarékos és feladatközpontú lesz, továbbá szigorúbb kereteket szab az önkormányzati autonómiának az országgyűlés honlapján közzétett új Önkormányzati törvény (Ötv.) javaslata szerint. A javaslat lényege, hogy újraszabályozza az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztást, a településeket együttműködésre, térségi társulások alakítására ösztönzi. Változást jelent még az is, hogy a rendszerben új szereplőként megjelenik a törvényességi felügyeletet ellátó fővárosi, illetve megyei kormányhivatal, melynek vezetője adott esetben akár rendeletet is alkothat az önkormányzat nevében. A javaslat általános indoklásában emlékeztet arra, hogy az elmúlt két évtized során folyamatosan szűkült az önkormányzatok mozgástere, a feladatok finanszírozása pedig elnehezült. A megújulást sürgeti a sok elemében radikálisan megváltozott társadalmi, gazdasági, közjogi környezet, valamint az európai uniós tagságból fakadó követelmények és lehetőségek közötti összhang megteremtésének igénye is. A javaslat garanciális szabályként említi, hogy az önkormányzatnak törvény állapíthat meg kötelező feladat- és hatáskört. Utal arra, hogy az Alaptörvény szerint a feladatellátáshoz biztosítani kell az arányos költségvetési támogatást. Az önkormányzatok a jövőben is vállalhatnak önként feladatokat, ám ezek ellátása nem veszélyeztetheti a kötelezően előírt feladatokat. További korlát, hogy a fakultatív feladatok finanszírozása a saját bevételek, illetve az e célra biztosított források terhére lehetséges. A javaslat rögzíti az önkormányzatok ellátandó feladatait, ám a felsorolás nem jelent konkrét, tételes feladat- és hatáskör telepítést; ezek majd az ágazati törvényekben jelennek meg. Ez alól azonban kivétel a helyi közbiztonság feladata. Marad a kétszintű rendszer a fővárosban. A változások közé tartozik, hogy a szöveg a fővárosi, illetve megyei közgyűlés helyett képviselő-tes- tületet említ. Nem változik azonban a kétszintű fővárosi önkormányzati rendszer, és mind a főváros, mind pedig a kerületek kivethetnek adókat. A megyék jelenlegi intézményfenntartó szerepét a jövőben az állam veszi át, helyette a területfejlesztés és a területrendezés feladatait kell ellátniuk. Az új jogszabály megváltoztatná az összeférhetetlenségi szabályokat is, így például polgármester nem lehet országgyűlési képviselő. A közélet tisztasága érdekében a javaslat részletesen szabályozza a vagyonnyilatkozat-tétel kötelezettségét, ami a házas-, az élettársra és a gyerekekre is vonatkozik. Az összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályok a bizottságok külsős nem képviselő tagjaira is vonatkoznak. A szöveg szerint a képviselő-testület elnöke a főállású vagy társadalmi megbízatású polgármester, aki egyben a testület tagja. A polgármester meghatározott esetekre vétójogot is kap, tisztségének megszűnéséről pedig csak a bíróság dönthet. Testületi ülést évente legalább hatszor kell tartani, akár a kormányhivatal indítványára is. A javaslat külön rendelkezéseket tartalmaz az obstrukció megelőzése érdekében; ezért lehetőséget biztosít a képviselő-testület számára, hogy szabályozza például az egyes napirendek tárgyalására fordítható időkeretet. A helyi konfliktusok feloldásának eszközeként a testület minősített többséggel mondhatja ki saját feloszlását, ekkor három hónapon belüli időpontra időközi választást kell kiírni, melynek költségét az önkormányzat viseli. A Parlament is feloszlathatja a képviselőtestületet. Kivételes eszközként az Országgyűlés a kormány javaslatára is dönthet a testület feloszlatásáról, ha az alaptörvény-ellenesen működik. A köztársasági elnök hatásköre, hogy ekkor megbízza az illetékes kormányhivatal vezetőjét az önkormányzati feladat- és hatáskörök ideiglenes gyakorlásával. A települések szabad elhatározásukból társult képviselő-testületet hozhatnak létre közös feladatellátási céllal, és arról is dönthetnek, hogy költségvetésüket milyen mértékben egyesítik. A kétezer főnél több lakosú településeken kötelező lesz pénzügyi bizottságot alakítani, e testületnek egyebek mellett figyelemmel kell kísérnie a költségvetési bevételek alakulását. A javaslat értelmében polgármesteri hivatal helyett önkormányzati hivatal működik majd. A javaslat szerint a kétezer főt meghaladó településeknek kötelező lesz közös hivatalt létrehozniuk az adott járáson belül. A helyi önkormányzatok egységes, az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható informatikai rendszert működtetnek majd, amely egyben a folyamatos állami pénzügyi ellenőrzés eszköze is. Szigorú felügyelet alatt a gazdálkodás. A városi cím adományozásának szabályozása is megváltozik. Eszerint a várossá váláshoz legalább ötezer helyi állandó lakos, valós térségi szerep, és a társadalmi, szakmai követelményeket teljesítő átlagos városi fejlettségi szint a feltétel. A javaslat új alapokra helyezi a kötelezettségvállalására vonatkozó szabályokat, mert az önkormányzatok adósságállományának kezelése az államháztartás egyensúlyának biztosítása szempontjából is fontos. A jövőben ezért adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás kizárólag a kormány jóváhagyásával történhet áll a szövegben. Az önkormányzati rendszerben új szereplő a részben a korábbi közigazgatási hivatalok alapjain felépített törvényességi felügyeletet ellátó kormányhivatal. A felügyelet eszközei az információkéréstől a bírósági eljárás kezdeményezéséig terjednek, de adott esetben még testületi üléseket is összehívhatnak a fővárosban, illetve a megyékben. A kormányhivataloknak aktuspótlási lehetősége is van; ez azt jelenti, hogy ha egy önkormányzat elmulasztja jogalkotási kötelezettségét, akkor eljárást kezdeményezhet a bíróságon. A kormányhivatal vezetője meghatározott esetben akár rendeletet is alkothat, továbbá bírságot is kiszabhat az érintett személyekre vagy önkormányzatokra. (Forrás: MTI) dec dec 7

5 közélet Megalakul a Magyar Kormánytisztviselői Kar Itt a közszolgálati életpálya A törvényjavaslat egységes szerkezetbe foglalja a köztisztviselőkre és a kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályokat. A hivatás elismeréseként létrejön a Magyar Kormánytisztviselői Kar. A törvényjavaslat fő szabályként március 1-jén lép hatályba, így kellő felkészülési idő áll rendelkezésre a jogalkalmazók számára. A javaslat a minisztériumok, a kormányhivatalok, a központi hivatalok kormánytisztviselőinek és kormányzati ügykezelőinek kormányzati szolgálati jogviszonyára, az autonóm szerveknél, illetve a helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők közszolgálati jogviszonyára is kiterjed. A rendőrségnél, a büntetés-végrehajtásnál és a katasztrófavédelem szerveinél foglalkoztatott kormánytisztviselőkre szintén e törvény szabályait kell alkalmazni; emellett a szakmai állami vezetők (közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár) és a jegyző jogállását is az új törvény szabályozza. A javaslat parlamenti elfogadásával átalakul az érdekegyeztetés rendszere: létrejön az állami közszolgálat szakmai kamarája, a Magyar Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter az Országgyűlés elé terjesztette a közszolgálati életpályát megalapozó új közszolgálati tisztviselői törvény tervezetét. Kormánytisztviselői Kar és a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum. A Kar létrehozásának célja egy olyan közös értékalapú egységes hivatásrend létrehozása, amely hozzájárul a közigazgatás működése iránti állampolgári bizalom megerősödéséhez olvasható, azzal, hogy a tagság kötelező. A Kar a feladatait, hatásköreit, valamint kötelezettségeit, jogait a törvénytervezet keretei között és a belső szabályozás szerint kialakított önigazgatási rendszerében gyakorolja. Hatásköre a kormánytisztviselői hivatás gyakorlásával összefüggő ügyekben az érdekképviselet, a kormánytisztviselői kar tekintélyének védelme, konzultáció a kormánytisztviselők foglalkoztatását és hivatásgyakorlásának feltételeit befolyásoló jogszabályok megalkotásában, etikai eljárás lefolytatása, díj alapítása, szakmai konferenciák szervezése, valamint tagjai számára jóléti, szociális és egyéb kedvezményes szolgáltatások nyújtása. A Kar állami felügyeletét az ügyészség látja el. A központi érdekegyeztetés eddigi két fórumát a jogszabály egységesíti: a jövőben Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum (KÉF) néven működik a közigazgatási szervek, valamint a közszolgálati tisztviselők érdekeinek egyeztetése, a vitás kérdések tárgyalásos rendezése, valamint a megfelelő megállapodások kialakítása céljából. A jelentősebb új szabályok között van, hogy átalakul a teljesítményértékelés rendszere; a rugalmasság érdekében megszűnik az ügykezelők illetménytáblája, a továbbiakban a munkáltató a garantált bérminimum, illetve az illetményalap hatszorosa körüli mértékben (körülbelül 230 ezer forintban) meghatározott felső korlát keretei között állapítja meg az illetmény összegét, figyelembe véve a szolgálatban eltöltött időt is; a munkaköri pótlék megállapításának lehetősége lépést tesz a munkakör-alapú rendszerre való áttérés irányába; bevezetésére július 1-jétől kerül sor a minisztériumokban (fontos, hogy ehhez többletforrás nem szükséges). A törvényjavaslat rögzíti a kormánytisztviselői hivatásetikai alapelveket és kötelezettségeket is. Minden közszolgálatot ellátó tisztviselőtől elvárható a hűség és elkötelezettség, a nemzeti érdekek előnyben részesítése, az igazságos és méltányos jogszolgáltatás, méltóság és tisztesség, az előítéletektől való mentesség, a pártatlanság, a felelősségtudat és szakszerűség, az együttműködés, az intézkedések megtételére irányuló arányosság és a védelem. A vezetőkkel szemben támasztott további alapelvek, a példamutatás, a szakmai szempontok érvényesítése, a számonkérési kötelezettség közölte a KIM. A törvényjavaslat jogszabályi szinten rögzíti az ösztöndíjas foglalkoztatás főbb szabályait is. Új szabályozás született Hallgatás beleegyezés Összesen mintegy negyven törvényt módosít, kettőt pedig hatályon kívül helyez a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény (KET) és a miniszteri hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint 2014 januárjától a jelenlegi 30-ről 21 napra csökken az általános ügyintézési határidő mondta expozéjában Szabó Erika, a közigazgatási tárca területi államigazgatásért felelős államtitkára. Az ügyintézési határidőt érintő módosítások egy része a Ket-módosítás főszabály szerinti február elsejei hatálybalépésétől eltérően január elsején lépnek hatályba. Ilyen rendelkezés egyrészt az, amely az általános ügyintézési határidőt 30-ról 21 Vége az esztergomi patthelyzetnek? Az államosítás lehet a megoldás Esztergom egyes intézményeinek átvételéről nyújtott be törvényjavaslatot az országgyűlésnek Navracsics Tibor közigazgatási miniszter, Szabó Erika, a közigazgatási tárca önkormányzatokért felelős államtitkára és Czunyiné Bertalan Judit, a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal vezetője. Az indítvány szövege szerint a lépésre a városi polgárok közszolgáltatásokkal való ellátásának maradéktalan biztosítása, az ellátások színvonalának emelése, egységessége és az intézmények hatékonyabb, költségtakarékosabb fenntartása érdekében van szükség. A javaslat szerint január 1-jétől összesen hét intézményt, a Dobó Katalin Gimnáziumot, a Balassa Bálint Múzeumot, a Glatz Gyula Szociális Központot, a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskolát, napra csökkenti, másrészt az, amelyik az ügyintézési határidő jogtalan túllépésével az ügyfélnek okozott károk csökkentése érdekében általánosan a Hallgatás-beleegyezés szabályának alkalmazását írja elő. A kormány célja a javaslattal, hogy a közigazgatás közelebb kerüljön az emberekhez, hogy a polgárok ügyeik intézése kapcsán ne riadjanak el a hatóságokkal való érintkezés gondolatától fogalmazott az államtitkár. A törvényjavaslat szerint az eljáró hatóság vezetője az ügyintézési határidőt csak kivételesen indokolt esetben hosszabbíthatja meg, és ha a hatóság az eljárási kötelességének az ügyintézési határidőn belül nem tesz eleget, akkor a törvényjavaslat a Körösy László Középiskolai Kollégiumot, a Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolát, valamint a Vaszary Kolos Kórházat venné át az állam az intézmények adósságállományával együtt, hasonlóan ahhoz, ahogyan a két héttel ezelőtt elfogadott, alkotmánymódosítást is igénylő törvénnyel a megyei fenntartású intézmények is állami kézbe kerültek. A közigazgatási minisztérium hetek óta lobbizott a kormánynál az esztergomi intézmények átvételéért, eddig eredménytelenül. A három kormánytisztviselő végül a fejlemények hatására a városban szünetelt a közétkeztetés, és lekapcsolták a közvilágítást, végül a képviselő-testület ülésén megállapodtak, hogy a szolgáltatások helyreállítása érdekében rendezik a tartozásokat döntött Számos fontos módosítás történik a közigazgatósági hatósági eljárásokban. megvonja a felügyeleti szervtől az új határidő megállapítására vonatkozó mérlegelés lehetőségét, és soron kívüli eljárást lefolytatását írja elő. A jövőben a szakhatósági eljárások esetében az adott hatósági alapeljárás időtartama nem hosszabbodik meg a szakhatósági eljárás időtartamával, valamint, hogy bizonyos ügyekben a hatóság mérlegelheti, majd mellőzheti a szakhatóság megkeresését, ami óriási kapacitásokat szabadíthat fel és az eljárásokat jelentősen meggyorsíthatja. A javaslat egyértelművé kívánja tenni a hatósági ellenőrzés és az anyagi jogi bírságolás keretszabályait, valamint a korábbinál részletesebben szabályozza az eljárási költségek kérdését közölte Szabó Erika. A megyei önkormányzatokhoz hasonlóan állami kézbe vetetné Esztergom legjelentősebb közintézményeit köztük a gimnáziumot és a városi kórházat egy törvényjavaslat. úgy, hogy nem vár a kormányra, és egyszerű képviselőként benyújtja a javaslatot. A törvényjavaslat szöveges indoklása szerint az intézmények működtetéséhez az esztergomi önkormányzat nem rendelkezik megfelelő költségvetési forrással, amelynek biztosítását a önkormányzat törvénysértő és így alkotmányellenes működése tovább nehezít. A kialakult helyzet pedig mára már a feladatellátást veszélyezteti, akadályozza, és hátrányosan érinti az ellátottak, a szolgáltatást igénybe vevő polgárok érdekeit. A javaslat célja, hogy az önkormányzat intézményei állami irányítás alá kerüljenek, és ezzel az intézményekben a feladatellátás, az állampolgárok, ellátottak számára nyújtott szolgáltatás ne függjön Esztergom fizetőképességének alakulásától. (Forrás: MTI) dec dec 9

6 gazdaság Hogyan alakulnak a helyi rendeletek? Adóváltozások 2012-re Az Országgyűlés elfogadta a jövő évi adószabályokat. A változtatások értelmében a jelenlegi 30-ról 37 százalékra emelkedik az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) kulcsa, a munkaadó által fizetendő tb-járulék pedig 27 százalékos, szociális hozzájárulási adóvá változik. Az eva kulcsának megemelése mellett az adónem választhatóságának összeghatára is változik: a mai 25 millióról 30 millió forintra nő. A parlament 232 igen szavazattal, 78 nem ellenében fogadta el a kormány előterjesztését. A javaslatra az ellenzéki és független képviselők mellett nemet mondott két fideszes képviselő is, Földesi Gyula és Vigh László, míg az LMP frakciója a záróvitához hasonlóan a zárószavazáson sem vett részt. Az új adótörvények értelmében jövőre lényegesen csökken a regisztrációs adó, ugyanakkor az illetéktörvény módosítása megemeli a személygépkocsik átírási illetékét. A bírósági illetékek is drágulnak, a házassági bontóperek terhe például 12 ezer forintról 30 ezer forintra emelkedik. A személyi jövedelemadó törvény új szabálya, hogy akik jövőre 2 millió 424 ezer forintnál többet keresnek, az adóalapjukat 27 százalékkal kötelesek megemelni, a törvény ezt adóalap kiegészítésnek hívja. A jogszabály szintén új eleme, hogy a lakását bérbeadó személy a kapott lakbérből levonhatja, a más Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) kulcsa 37 százalékra nő, a munkaadó által fizetendő tb-járulék pedig 27 százalékos, szociális hozzájárulási adóvá változik. településen általa bérbe vett lakás bérleti díját. Ennek feltétele, hogy a bérléshez ne kapjon térítést. A tb-törvény módosításával a Ház kimondta, hogy a pénzbeli társadalombiztosítási ellátás összege arányban áll a biztosított járulékalapul szolgáló jövedelmével. Ez alól csak törvény tehet kivételt. A munkavállaló 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási-, 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási-, és 1,5 százalék munkaerő-piaci járulékot fizet. A munkabérek elvárt emeléséért cserébe járó adókedvezmény, amibe minden, a munkaviszony után fizetendő adó beletartozik, a bruttó bér 21,5 százaléka lesz jövőre, de legfeljebb havi forint, míg 2013-ban 16 százalékra, illetve 12 ezer forintra változok ez a kedvezmény. Az adózás rendjéről szóló törvénybe újként bekerült az adóregisztrációs eljárás. Ennek lényege, hogy az adószám kiadása előtt az adóhatóság egybeveti az alapítók adatait a nála meglévőkkel, és meghatározott esetekben megtagadja az adószám kiadását. Ilyen eset például az, ha az új cég vezető tisztségviselője vagy a képviseletre jogosult tagja, illetve 50 százaléknál több szavazattal rendelkező tulajdonosa 180 napon keresztül 15 millió forintnál több adóval tartozik, vagy 5 éven belül vezető tisztségviselője volt olyan cégnek, amely 15 millió forintnál nagyobb adótartozást hátrahagyva szűnt meg. A helyi adó törvény kimondja, hogy az önkormányzat nem állapíthat meg magasabb adómértéket a törvény általi maximumnál, továbbá a helyi iparűzési adóra csak egy adókulcs alkalmazható. Az illetéktörvény változtatása szerint jogszabály előírhatja igazgatási szolgáltatási pótdíj felszámítását. Ezt akkor kell fizetni, ha a hatóság a hivatali munkaidején túl, illetve a székhelyén kívül jár el, továbbá ha az ügyfél soron kívüli, sürgősségi, vagy pedig azonnali eljárást kér. Az útlevél sürgős kiállításánál máris bekerült a törvénybe a még nem létező külön jogszabály által meghatározott pótdíj. A parlament a termőföld átminősítési spekuláció csökkentését célzó lépést is tett. Ennek indoklása szerint a megvásárolt termőfölt belterületté nyilvánításával a terület akár a többszörösét is érheti, ezért a törvény bevezeti a szokásos hozam fogalmát. Ha az eladási ár ezt meghaladja, akkor a különbség háromszorosa kerül be az adóalapba. Ugyan ez a többlet jövedelem a társasági adóban is adóköteles. Aki örökölte az átminősített termőföldet, arra nem vonatkozik a többlet adó. A képviselők lehetővé tették, hogy a jövőben szűkebb lakókörnyezetében, vagy vendéglátás keretében árulhassa saját főzésű pálinkáját, aki azt palackozza és zárjeggyel látja el. Újdonság továbbá, hogy a cégbejegyzést követően 5 napon belül be kell jelentkeznie a társaságnak a területileg illetékes gazdasági kamaránál. A kamarai hozzájárulás évi 5 ezer forint lesz. A Ház alkotmányügyi bizottságának zárószavazás előtti módosító indítványának elfogadásával arról is határoztak a képviselők, hogy az állam 60 milliárd forint értékben tőkét emel a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Zrt.-ben. Az önkormányzati középszint ellenőrzése Javaslatok az Állami Számvevőszéktől Magyarország jelenlegi gazdasági nehézségei nagy részben a korábbi időszakok rendezetlen közpénzügyeire és a magas adósságállományra vezethetőek vissza. A 2010-es év megmutatta, hogy a kockázatok egy része nem a központi költségvetéshez, hanem az államháztartás helyi szintjéhez kötődik. Az önkormányzati rendszerben megjelenő gazdálkodási nehézségek, a pénzforgalmi hiány növekedése, valamint az eladósodásból adódó veszélyek miatt az Állami Számvevőszék a helyi önkormányzatok pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről döntött. Az ÁSZ által végzett kockázatelemzés azt mutatta, hogy elsőként a középszinten működő mindenekelőtt a megyei, majd a megyei jogú városi önkormányzatok ellenőrzése indokolt. Az ellenőrzött kör kiegészült a Fővárosi Önkormányzattal, mert Budapest átfogó ellenőrzése több mint két évtizede váratott magára annak ellenére, hogy a főváros közpénzgazdálkodásának minőségével kapcsolatban egyre több kétely merült fel. A középszint jelentőségét mutatja, hogy itt halmozódott fel az önkormányzati alrendszer év végi adósságállományának 54 százaléka. Ezen a szinten gazdálkodnak az alrendszer költségvetésének 43 százalékával. A helyi önkormányzatok adóssága jelentős mértékben nőtt az ellenőrzött időszakban. Az adósságállomány 2007 és 2010 között 491 milliárd forintról 1247 milliárd forintra emelkedett. Az adósság megugrásának több oka volt, amelyek közül ki kell emelni az állami források csökkentését, a térségi ellátást nyújtó intézmények átvételi kötelezettségéből adódó többletterheket, a gazdasági válságot, illetve az európai uniós ÁSZ-összefoglaló a megyék, a megyei jogú városok, valamint a főváros pénzügyi helyzete ellenőrzésének legfontosabb tanulságairól. támogatásokkal ösztönzött fejlesztések önerő-igényét. Mindez az önkormányzatok részéről nagyfokú alkalmazkodást, külső források bevonását és belső tartalékok feltárását igényelte. A megyei és a megyei jogú városi önkormányzatok 95 százaléka bocsátott ki deviza alapú kötvényt ban. Az önkormányzati középszint egy speciális szereplője, a Fővárosi Önkormányzat pedig a külső beruházási forrásokat hitelek felvételével biztosította. A kötvénykibocsátásból befolyó bevételt részben korábbi előnytelen hitelek kiváltására, fejlesztések és részben működési hiány finanszírozására használták fel, de közel felét tartalékolták. Ez utóbbi hozamából származó kamatbevétel hozzájárult a működőképesség fenntartásához. Az önkormányzatok eladósodásának egyik jellegzetessége, hogy arra kezdetben nem a fejlesztési hiány miatt volt szükség, hanem a későbbi fejlesztések finanszírozása és egyfajta pénzügyi tartalék képzése érdekében. Ennek megfelelően ezt a forrást csak a felvételt követő években, 2009-ben és főként 2010-ben használták fel az önkormányzatok. Gondot az okozott, hogy ennek a pénznek a segítségével nemcsak a beruházások saját forrását teremtették elő, hanem sajnálatos módon egyúttal az alrendszer és az államháztartás hiányának a növekedéséhez is hozzájárultak. Mindez azonban nem azt jelenti, hogy a 2010-es deficitcél elvétését maga az önkormányzati hitelfelvétel okozta volna. Sokkal inkább arról volt szó, hogy a központi tervezés során a Kormány annak ellenére alulbecsülte a tartalék-felhasználást, hogy az előre látható volt, miközben a helyi bevételek válság miatti kiesésével kapcsolatban is túl derűlátóak voltak az előrejelzések. A működés hatékonyságának javítása érdekében különösen indokolt az önkormányzati szabályozás és tervezés hiányosságaiból, a feladat- és hatáskörök nem kellően differenciált telepítéséből, az állami és önkormányzati feladatok és a finanszírozási felelősség egyértelmű elhatárolásának hiányából, a számviteli és információs rendszerből, az önkormányzatok adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének) szabályozásából eredő kockázatok csökkentését szolgáló jogszabályalkotás. Ezek mellett szükséges: a pénzügyi egyensúly megteremtését, fenntartását segítő központi támogatások szigorú követelmények támasztásával történő nyújtása, nem teljesítésük számonkérése, az önkormányzati felelősség erőteljes érvényesítését szolgáló szabályok megalkotása; olyan pénzügyi konstrukció létrehozása, amely segíti az önkormányzatok fizetési kötelezettségei és a képződő forrásai közötti összhang rövid, illetve hosszú távú megteremtését; olyan szabályozás kialakítása, amely a hitelt felvevő önkormányzatokat a felelős gazdálkodás követelményének figyelembevételére és a visszafizetés forrásainak előteremtésére kötelezi; a megtérülési követelményeket is tükröző értékcsökkenési leírásnak megfelelő pótlási alapképzésére vonatkozó kötelezettség általános előírása. (Forrás: Állami Számvevőszék) dec dec 11

Megoldatlan Ügyek Osztálya (5. oldal) A kertészeté a főszerep (9. oldal) A környezet a kulcs (20. oldal)

Megoldatlan Ügyek Osztálya (5. oldal) A kertészeté a főszerep (9. oldal) A környezet a kulcs (20. oldal) 2011. OKTÓBER KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ CÉL: A vidék ELŐRE LÉPÉSE Programok a fejlődésért (Információk a 6. és 15. oldalon) KÖZÉLET Megoldatlan Ügyek

Részletesebben

Rendezi az állam az önkormányzatok adósságát (Írásaink a 3 5. oldalon)

Rendezi az állam az önkormányzatok adósságát (Írásaink a 3 5. oldalon) 2012 TÉLI SZÁM KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ Zajlanak az egyeztetések Rendezi az állam az önkormányzatok adósságát (Írásaink a 3 5. oldalon) GAZDASÁG Kiemelkedő

Részletesebben

A hivatal az átalakítás 2011. Napirenden az új önkormányzati törvénytervezet. huszonegyedik évfolyam, 210 211. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT

A hivatal az átalakítás 2011. Napirenden az új önkormányzati törvénytervezet. huszonegyedik évfolyam, 210 211. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT 2011. 10 11. szám huszonegyedik évfolyam, 210 211. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Napirenden az új önkormányzati törvénytervezet A hivatal az átalakítás alatt zavartalanul

Részletesebben

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ Ajánlatunk a 7. oldalon ÖSSZEFÉRHETETLEN TISZTSÉGEK MERRE TOVÁBB, POLGÁRMESTEREK? (Információink a 3. oldalon) KÖZÉLET Nem az

Részletesebben

ÖNkormányzat. Legjobb gyakorlatok döntő. XXII. évfolyam 2012. negyedik negyedév A TÖOSZ folyóirata www.toosz.hu. Átalakulás közben, reform előtt 2

ÖNkormányzat. Legjobb gyakorlatok döntő. XXII. évfolyam 2012. negyedik negyedév A TÖOSZ folyóirata www.toosz.hu. Átalakulás közben, reform előtt 2 ÖNkormányzat XXII. évfolyam 2012. negyedik negyedév A TÖOSZ folyóirata Átalakulás közben, reform előtt 2 Legjobb gyakorlatok döntő A közfeladatmegosztásról 8 TÖOSZ és ZMOS összefogás 14 145 ÉVES A MAGYAR

Részletesebben

FAGYPONT ALATT K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT

FAGYPONT ALATT K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2010 12. szám ÖN K O R K É P huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu FAGYPONT ALATT Semmiből sem lesz kevesebb

Részletesebben

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ ÚJ LEHETÔSÉG AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK Fejlesszünk adókedvezménybôl! (A www.sportfinanszirozas.hu ajánlata a 3. oldalon) ENERGETIKA

Részletesebben

kor-kép lehetőségekkel rendelkeznek, miközben az egy budapestire jutó adósságot meghaladja Pécs (231 ezer Ft), Hódmezővásárhely

kor-kép lehetőségekkel rendelkeznek, miközben az egy budapestire jutó adósságot meghaladja Pécs (231 ezer Ft), Hódmezővásárhely kor-kép 500 000 450 000 350 000 300 000 250 000 150 000 100 000 50 000 0 Hitelek és tények Az utóbbi hónapok egyik slágertémája volt, hogy az önkormányzatok nem képesek fizetni a tetemes adósságukat, ezért

Részletesebben

Önkormányzatok: teljesen tiszta lappal!

Önkormányzatok: teljesen tiszta lappal! 2013 TÉLI SZÁM KÖZÉLET GAZDASÁG KÖRNYEZETVÉDELEM E-ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓ A Kormány minden adósságot átvallalt Önkormányzatok: teljesen tiszta lappal! (Írásaink a 3 9. és a 18. oldalon) GAZDASÁG Nagy

Részletesebben

Átadás előtt 8. oldal ÖN K O R K É P. Gacsályon fűtés nélkül maradt az iskola. Esélyek és lehetőségek. 28. oldal ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET

Átadás előtt 8. oldal ÖN K O R K É P. Gacsályon fűtés nélkül maradt az iskola. Esélyek és lehetőségek. 28. oldal ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET ÖN K O R 2 0 1 0 10 11. szám K É P huszadik évfolyam, 198 199. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Átadás előtt 8. oldal Gacsályon

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

CSAPDAHELYZET ÖN K O R K É P. Esélyek és lehetőségek

CSAPDAHELYZET ÖN K O R K É P. Esélyek és lehetőségek 2 0 0 8 3. szám ÖN K O R K É P tizennyolcadik évfolyam, 167. szám Ö N K O R M Á N Y Z A T I F O L Y Ó I R A T www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET CSAPDAHELYZET

Részletesebben

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest,

Részletesebben

Széllel szemben 2011. Rendvédelmi dolgozók tüntetése. huszonegyedik évfolyam, 204 205. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT. 4 5. szám

Széllel szemben 2011. Rendvédelmi dolgozók tüntetése. huszonegyedik évfolyam, 204 205. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT. 4 5. szám 2011. 4 5. szám huszonegyedik évfolyam, 204 205. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Széllel szemben Rendvédelmi dolgozók tüntetése Pest Buda konferencia Előadók és témáik Dipl.-Ing.

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Stabil növekedés kezdõdhet Galler Károly, a KEMGYE új elnöke Komárom-Esztergom megye üzleti kilátásairól (11 12. oldal) Kötelezõ

Részletesebben

elúszott ÖN K O R K É P MEGJELENT! Esélyek és lehetőségek Jegyzői iratminták A Balaton-átúszás ezúttal Tervezett új időpont: augusztus 28.

elúszott ÖN K O R K É P MEGJELENT! Esélyek és lehetőségek Jegyzői iratminták A Balaton-átúszás ezúttal Tervezett új időpont: augusztus 28. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET ÖN K O R 2 0 1 0 6 7. szám K É P huszadik évfolyam, 194 195. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu elúszott A Balaton-átúszás ezúttal

Részletesebben

Erős, sikeres, Magyarországot szeretnék

Erős, sikeres, Magyarországot szeretnék Erős, sikeres, Magyarországot szeretnék A képviselők eskütételével május 16-án megalakult az új Országgyűlés. Elnökének ismét a szocialista Szili Katalint választották, az alelnöki posztot Áder János (Fidesz)

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Merre kanyarodnak a járások? (4. oldal) Mi lesz a bedőlt hitelekkel? (6. oldal) GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ

Merre kanyarodnak a járások? (4. oldal) Mi lesz a bedőlt hitelekkel? (6. oldal) GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ 2012 TAVASZI SZÁM KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ KÖZÉLET Merre kanyarodnak a járások? (4. oldal) GAZDASÁG Mi lesz a bedőlt hitelekkel? (6. oldal) EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

ÖNkormányzat. Jó, hogy a magunk urai vagyunk Beszélgetés Takács Pálnéval, Szorgalmatos polgármesterével. Polgármester Akadémia

ÖNkormányzat. Jó, hogy a magunk urai vagyunk Beszélgetés Takács Pálnéval, Szorgalmatos polgármesterével. Polgármester Akadémia ÖNkormányzat XXI. évfolyam 2011. január február a TÖOSZ folyóirata www.toosz.hu Felmerül a kérdés: hogyan tovább? Ésszerűség, hatékonyság, finanszírozhatóság Polgármester Akadémia Jó, hogy a magunk urai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút Esélyek és és lehetőségek 2007 8 9. szám ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 1090 Ft tizenhetedik évfolyam, 162. szám Mozgástér Hullámvasút 5. oldal 11. oldal Közlekedési beruházásokról döntött

Részletesebben

Búcsúzik a Vidám Park? 2012. 22 Ha a szó kevés. 17 Az ÜNNEP ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT. huszonkettedik évfolyam, 215. szám. 4. szám

Búcsúzik a Vidám Park? 2012. 22 Ha a szó kevés. 17 Az ÜNNEP ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT. huszonkettedik évfolyam, 215. szám. 4. szám 2012. 4. szám huszonkettedik évfolyam, 215. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Búcsúzik a Vidám Park? 22 Ha a szó kevés 17 Az ÜNNEP Közigazgatási Kalendárium 2013 Társ a munkában,

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről. 2015. március 26.

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről. 2015. március 26. JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről 2015. március 26. 1 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A NEMZETI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TANÁCS KONZULTÁCIÓS, VÉLEMÉNYEZŐ

Részletesebben

Általános gazdasági helyzet

Általános gazdasági helyzet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

ÖNkormányzat. Az ember a nyilvánvaló igazságokat ne kérdőjelezze meg. Beszélgetés Hargitai Jánossal, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével 4.

ÖNkormányzat. Az ember a nyilvánvaló igazságokat ne kérdőjelezze meg. Beszélgetés Hargitai Jánossal, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével 4. ÖNkormányzat XX. évfolyam 2010. november december a TÖOSZ folyóirata www.toosz.hu Elfogadhatatlan 2 Katasztrófa!...védelem? 8 Polgármester Akadémia 14 Pistából Attila 22 Az ember a nyilvánvaló igazságokat

Részletesebben

Áradat ÖN K O R K É P. áprilisi voksok IGEN! IGEN!

Áradat ÖN K O R K É P. áprilisi voksok IGEN! IGEN! 2 0 0 6 4. s z á m ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 507 Ft tizenhatodik évfolyam, 148. szám Ilyenek voltunk 7 Államreform kéne régen! 25 de azért a víz az úr 40 Indul az e-bevallás 32 a gyermekszegénység

Részletesebben

ÖN K O R K É P PÉCS 2010. Esélyek és lehetőségek. Koldulunk erre-arra-amarra. Startolt Európa Kulturális Fővárosa ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET

ÖN K O R K É P PÉCS 2010. Esélyek és lehetőségek. Koldulunk erre-arra-amarra. Startolt Európa Kulturális Fővárosa ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET ÖN K O R 2 0 1 0 1 2. szám K É P huszadik évfolyam, 189 190. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu PÉCS 2010 Startolt Európa Kulturális

Részletesebben

ÖNkormányzat. Térhasználat másképp Kis magyar járástörténet. Hogyan tovább? 9 Önkormányzatok napja 12 A győztes tizenegy 14

ÖNkormányzat. Térhasználat másképp Kis magyar járástörténet. Hogyan tovább? 9 Önkormányzatok napja 12 A győztes tizenegy 14 ÖNkormányzat XXII. évfolyam 2012. harmadik negyedév A TÖOSZ folyóirata Hogyan tovább? 9 Önkormányzatok napja 12 A győztes tizenegy 14 Térhasználat másképp Kis magyar járástörténet Szakmai segítség a töosz-tól

Részletesebben

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2 0 0 9 3. szám ÖN K O R K É P tizenkilencedik évfolyam, 179. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Miért fontos Európa? 10 Szimbolikus

Részletesebben