Milyen lesz a közszolgálati életpálya? (8. oldal) Adóváltozások 2012-re (10. oldal) rendszerünk! (14. oldal)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Milyen lesz a közszolgálati életpálya? (8. oldal) Adóváltozások 2012-re (10. oldal) rendszerünk! (14. oldal)"

Átírás

1 2011. DECEMBER KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ ÁLLAMOSíTÁS AZ ADÓSSÁGOKKAL EGYÜTT Teljesen átalakul az önkormányzati rendszer (írásaink a 5-7. oldalon) KÖZÉLET Milyen lesz a közszolgálati életpálya? (8. oldal) GAZDASÁG Adóváltozások 2012-re (10. oldal) EURÓPAI UNIÓ Siker a sporttámogatási rendszerünk! (14. oldal) Részletek a 3. oldalon! Részletek a 4. oldalon!

2 hirdetés dec. 3

3 közélet Közel 180 milliárd az adósság Állami tulajdonban a megyei intézmények Január 1-jétől állami tulajdonná válik a megyei önkormányzatok vagyona, állami tulajdonba kerülnek a ma megyei önkormányzati fenntartású intézmények valamint azok vagyona. Ugyancsak állami tulajdonba kerül a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények vagyona is, az állam pedig átveszi a hozzájuk kapcsolódó közfeladatokat és közszolgáltatásokat. Az állam ugyanakkor átvállalja a megyei önkormányzatok mintegy 180 milliárd forintos adósságát. Az Országgyűlés 251 igen szavazattal, 102 nem ellenében fogadta el Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter erről szóló javaslatának minősített többséget igénylő rendelkezéseit. A döntés értelmében az állam átveszi a megyei önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi, oktatási, szociális, ifjúságvédelmi, közművelődési intézményeket és gazdasági társaságokat, alapítványokat, azok adósságállományával együtt, ahogyan a Fővárosi Önkormányzat adósságállományának azt a részét is, amelyet az államhoz kerülő budapesti egészségügyi intézményekkel kapcsolatosan vett fel. A megyei önkormányzatok ezentúl területfejlesztési kérdésekben dönthetnek. * * * Lássuk, mindez mit jelent Debrecen életében! A Kenézy Kórházat üzemeltető Holding pedig részben állami tulajdonba kerül, részben pedig marad a városé. A betegellátás nem változik januártól a Kenézy Kórházban, csak az intézményt is működtető Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. irányítása. Az eddig felerészt megyei, felerészt városi tulajdonban álló gazdasági társaságban a megye saját részvényeit átadja az államnak. A közgyűlésben, amely irányítja a Holding Zrt-t, két részvényes fog együttműködni, az állam és Debrecen tájékoztatott Ónodi-Szűcs Zoltán, az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. vezérigazgatója. A vezérigazgató hozzátette: jelentősebb változás jövő májusban várható, amikor átalakítják az egészségügyi finanszírozást, ám ennek részletei ma még nem ismertek. A megyei önkormányzatnak nemcsak kórháza, iskolái is vannak. A látássérültekkel foglalkozó Kettesy Aladár Általános Iskola és a Győrffy István Kollégium mellett a Pedagógiai Szakszolgálat és a Kós Károly Szakképző Iskola tartozik ide. Speciális ellátást nyújt a rászorulóknak Hajdúszoboszlón az Éltes Mátyás, Hajdúböszörményben pedig a Dr. Molnár István Szakiskola. Gyermekvédelmi szervezet a Szakszolgálaton kívül a berettyóújfalui Arany János Gyermekotthon és a Komádi Gyermekotthon. A megyei önkormányzathoz tartozik még a múzeumi igazgatóság, a Méliusz Központ és a levéltár, valamint a már említett Egészségügyi Holding mellett a több telephellyel működő Hajdúsági és Bihari Szociális Szolgáltató. Több százan dolgoznak és több ezer embert látnak el ezek az intézmények a megyében. Januártól annyiban lesz változás, hogy átkerülnek állami fenntartásba a megyei önkormányzat 4,2 milliárd forintos adósságával együtt. A testület elnöke azt mondta, hogy a megyei közgyűlés januártól területfejlesztési kérdésekben fog dönteni és ehhez az új feladathoz igazítja hivatalát is. Akik eddig az intézményfenntartó munkában vettek részt, ők át fognak kerülni a kormányhivatalhoz. Azoknak, akiknek másfajta feladata volt, újra kell tanulni, új feladatokkal kell megismerkedniük, mert ők a területfejlesztésbe fognak bekapcsolódni magyarázta Bodó Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke. Bodó Sándor hozzátette: ezzel a lépéssel szerinte nem kiürül, hanem éppen tartalommal telik meg a megyei önkormányzat. Arról pedig, hogy hogyan alakul januártól a hivatali létszám, napokon belül döntenek. * * * Harminc oktatási intézményt, egy kórházat, négy gyermekvédelmi intézményt és nyolc szociális otthont ad át a Somogy Megyei Önkormányzat az államnak. Több olyan ingatlan is van azonban, amelyek eddig a megye és a városok közös tulajdonában voltak. A jövőben ezek is állami kézben lesznek. Ilyen például a fonyódi Mátyás Király Gimnázium és a Balaton Kollégium. A városi könyvtár, a megyei levéltár és a megyei múzeum is állami kézbe kerül, de hogy azok gyűjteményei önkormányzati tulajdonban maradnak-e, arról még egyeztetnek dec dec 5

4 közélet Elavult a régi rendszer Hatalmas változások várhatóak a magyar önkormányzati rendszer felépítésében Elfogadta a kabinet a helyi önkormányzatokról szóló törvény tervezetét. Az átalakítás legfőbb indokai az átláthatatlan feladatrendszer és az ebből következő eladósodás felszámolása. A tervezet szerint továbbra is minden településnek lesz választott képviselő-testülete és polgármestere, a kétezer lakos alatti településeken azonban nem működhet majd önálló önkormányzati hivatal. Az óvodák működtetése és az egészségügyi alapellátás önkormányzati feladat marad. Giró-Szász András, kormányszóvivő szerint az elmúlt húsz év bebizonyította: a jelenlegi, 1990-ben megalkotott struktúra elavulttá vált, a rendszer elért a teljesítési képességének a határára. Az új jogszabálynak amely épít a helyi önkormányzatok európai chartájára és a magyar önkormányzati hagyományokra is az egyik alappillére az önkormányzás jogának megőrzése mondta, hangsúlyozva, hogy átláthatóbb finanszírozási rendszer kialakítására van szükség. Tállai András, a Belügyminisztérium államtitkára szerint az önkormányzati rendszer átalakítása mellett elsősorban az szólt, hogy átláthatatlanná vált a feladatrendszer, összekuszálódott az állam és az önkormányzatok szerepe, amelynek az lett az eredménye, hogy az önkormányzati rendszer eladósodott. A kormányhivatalokhoz kerülnek az okmányirodai feladatok is. Az előterjesztés értelmében az oktatás területén az óvodai ellátás, az egészségügy terén pedig az alapellátás marad önkormányzati alapfeladat. Az államigazgatási például okmányirodai, hatósági feladatok jelentős része a kormányhivatalokhoz kerül, és a katasztrófavédelmi feladatokat így az önkormányzati tűzoltóságok fenntartását is az állam látja majd el. A kétezer fő alatti településeken nem működhet önálló önkormányzati hivatal, ezeknek a településeknek egyesülniük, társulniuk kell majd egy másik helyhatósággal mondta Tállai András január 1-jétől hatályba lép az új feladatfinanszírozási rendszer, az önkormányzatok hitelfelvételi és kötvénykibocsátási lehetőségei viszont már 2012 elejétől szigorodnak, és ugyanettől az időponttól bevezetnek egy új törvényességi felügyeleti rendszert is sorolta az önkormányzati államtitkár. Nem lehetnek képviselők a polgármesterek. A 155 paragrafusból álló indítvány tartalmazza a szigorodó összeférhetetlenségi szabályokat is, így például azt, hogy a jövőben a polgármesterek nem lehetnek egyszerre országgyűlési képviselők, és fordítva. A törvénynek lesz egy új, úgynevezett méltatlansági fejezete, amely azokat az eseteket tartalmazza majd, amikor a választott tisztségviselő alkalmatlanná válik feladatának ellátására, például azért, mert elrendelik a kényszergyógykezelését. Budapest és a kerületek közötti feladat- és hatáskörmegosztás a jelenleginél egyértelműbben, átláthatóbban lesz meghatározva. A fővárosnak is marad például adókivetési joga, mind a fővárosnak, mind a kerületeknek lesznek parkolási feladatai, és a javaslat tisztázza a közterületi utak fenntartását is. * * * A megújuló önkormányzati rendszer költségtakarékos és feladatközpontú lesz, továbbá szigorúbb kereteket szab az önkormányzati autonómiának az országgyűlés honlapján közzétett új Önkormányzati törvény (Ötv.) javaslata szerint. A javaslat lényege, hogy újraszabályozza az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztást, a településeket együttműködésre, térségi társulások alakítására ösztönzi. Változást jelent még az is, hogy a rendszerben új szereplőként megjelenik a törvényességi felügyeletet ellátó fővárosi, illetve megyei kormányhivatal, melynek vezetője adott esetben akár rendeletet is alkothat az önkormányzat nevében. A javaslat általános indoklásában emlékeztet arra, hogy az elmúlt két évtized során folyamatosan szűkült az önkormányzatok mozgástere, a feladatok finanszírozása pedig elnehezült. A megújulást sürgeti a sok elemében radikálisan megváltozott társadalmi, gazdasági, közjogi környezet, valamint az európai uniós tagságból fakadó követelmények és lehetőségek közötti összhang megteremtésének igénye is. A javaslat garanciális szabályként említi, hogy az önkormányzatnak törvény állapíthat meg kötelező feladat- és hatáskört. Utal arra, hogy az Alaptörvény szerint a feladatellátáshoz biztosítani kell az arányos költségvetési támogatást. Az önkormányzatok a jövőben is vállalhatnak önként feladatokat, ám ezek ellátása nem veszélyeztetheti a kötelezően előírt feladatokat. További korlát, hogy a fakultatív feladatok finanszírozása a saját bevételek, illetve az e célra biztosított források terhére lehetséges. A javaslat rögzíti az önkormányzatok ellátandó feladatait, ám a felsorolás nem jelent konkrét, tételes feladat- és hatáskör telepítést; ezek majd az ágazati törvényekben jelennek meg. Ez alól azonban kivétel a helyi közbiztonság feladata. Marad a kétszintű rendszer a fővárosban. A változások közé tartozik, hogy a szöveg a fővárosi, illetve megyei közgyűlés helyett képviselő-tes- tületet említ. Nem változik azonban a kétszintű fővárosi önkormányzati rendszer, és mind a főváros, mind pedig a kerületek kivethetnek adókat. A megyék jelenlegi intézményfenntartó szerepét a jövőben az állam veszi át, helyette a területfejlesztés és a területrendezés feladatait kell ellátniuk. Az új jogszabály megváltoztatná az összeférhetetlenségi szabályokat is, így például polgármester nem lehet országgyűlési képviselő. A közélet tisztasága érdekében a javaslat részletesen szabályozza a vagyonnyilatkozat-tétel kötelezettségét, ami a házas-, az élettársra és a gyerekekre is vonatkozik. Az összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályok a bizottságok külsős nem képviselő tagjaira is vonatkoznak. A szöveg szerint a képviselő-testület elnöke a főállású vagy társadalmi megbízatású polgármester, aki egyben a testület tagja. A polgármester meghatározott esetekre vétójogot is kap, tisztségének megszűnéséről pedig csak a bíróság dönthet. Testületi ülést évente legalább hatszor kell tartani, akár a kormányhivatal indítványára is. A javaslat külön rendelkezéseket tartalmaz az obstrukció megelőzése érdekében; ezért lehetőséget biztosít a képviselő-testület számára, hogy szabályozza például az egyes napirendek tárgyalására fordítható időkeretet. A helyi konfliktusok feloldásának eszközeként a testület minősített többséggel mondhatja ki saját feloszlását, ekkor három hónapon belüli időpontra időközi választást kell kiírni, melynek költségét az önkormányzat viseli. A Parlament is feloszlathatja a képviselőtestületet. Kivételes eszközként az Országgyűlés a kormány javaslatára is dönthet a testület feloszlatásáról, ha az alaptörvény-ellenesen működik. A köztársasági elnök hatásköre, hogy ekkor megbízza az illetékes kormányhivatal vezetőjét az önkormányzati feladat- és hatáskörök ideiglenes gyakorlásával. A települések szabad elhatározásukból társult képviselő-testületet hozhatnak létre közös feladatellátási céllal, és arról is dönthetnek, hogy költségvetésüket milyen mértékben egyesítik. A kétezer főnél több lakosú településeken kötelező lesz pénzügyi bizottságot alakítani, e testületnek egyebek mellett figyelemmel kell kísérnie a költségvetési bevételek alakulását. A javaslat értelmében polgármesteri hivatal helyett önkormányzati hivatal működik majd. A javaslat szerint a kétezer főt meghaladó településeknek kötelező lesz közös hivatalt létrehozniuk az adott járáson belül. A helyi önkormányzatok egységes, az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható informatikai rendszert működtetnek majd, amely egyben a folyamatos állami pénzügyi ellenőrzés eszköze is. Szigorú felügyelet alatt a gazdálkodás. A városi cím adományozásának szabályozása is megváltozik. Eszerint a várossá váláshoz legalább ötezer helyi állandó lakos, valós térségi szerep, és a társadalmi, szakmai követelményeket teljesítő átlagos városi fejlettségi szint a feltétel. A javaslat új alapokra helyezi a kötelezettségvállalására vonatkozó szabályokat, mert az önkormányzatok adósságállományának kezelése az államháztartás egyensúlyának biztosítása szempontjából is fontos. A jövőben ezért adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás kizárólag a kormány jóváhagyásával történhet áll a szövegben. Az önkormányzati rendszerben új szereplő a részben a korábbi közigazgatási hivatalok alapjain felépített törvényességi felügyeletet ellátó kormányhivatal. A felügyelet eszközei az információkéréstől a bírósági eljárás kezdeményezéséig terjednek, de adott esetben még testületi üléseket is összehívhatnak a fővárosban, illetve a megyékben. A kormányhivataloknak aktuspótlási lehetősége is van; ez azt jelenti, hogy ha egy önkormányzat elmulasztja jogalkotási kötelezettségét, akkor eljárást kezdeményezhet a bíróságon. A kormányhivatal vezetője meghatározott esetben akár rendeletet is alkothat, továbbá bírságot is kiszabhat az érintett személyekre vagy önkormányzatokra. (Forrás: MTI) dec dec 7

5 közélet Megalakul a Magyar Kormánytisztviselői Kar Itt a közszolgálati életpálya A törvényjavaslat egységes szerkezetbe foglalja a köztisztviselőkre és a kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályokat. A hivatás elismeréseként létrejön a Magyar Kormánytisztviselői Kar. A törvényjavaslat fő szabályként március 1-jén lép hatályba, így kellő felkészülési idő áll rendelkezésre a jogalkalmazók számára. A javaslat a minisztériumok, a kormányhivatalok, a központi hivatalok kormánytisztviselőinek és kormányzati ügykezelőinek kormányzati szolgálati jogviszonyára, az autonóm szerveknél, illetve a helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők közszolgálati jogviszonyára is kiterjed. A rendőrségnél, a büntetés-végrehajtásnál és a katasztrófavédelem szerveinél foglalkoztatott kormánytisztviselőkre szintén e törvény szabályait kell alkalmazni; emellett a szakmai állami vezetők (közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár) és a jegyző jogállását is az új törvény szabályozza. A javaslat parlamenti elfogadásával átalakul az érdekegyeztetés rendszere: létrejön az állami közszolgálat szakmai kamarája, a Magyar Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter az Országgyűlés elé terjesztette a közszolgálati életpályát megalapozó új közszolgálati tisztviselői törvény tervezetét. Kormánytisztviselői Kar és a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum. A Kar létrehozásának célja egy olyan közös értékalapú egységes hivatásrend létrehozása, amely hozzájárul a közigazgatás működése iránti állampolgári bizalom megerősödéséhez olvasható, azzal, hogy a tagság kötelező. A Kar a feladatait, hatásköreit, valamint kötelezettségeit, jogait a törvénytervezet keretei között és a belső szabályozás szerint kialakított önigazgatási rendszerében gyakorolja. Hatásköre a kormánytisztviselői hivatás gyakorlásával összefüggő ügyekben az érdekképviselet, a kormánytisztviselői kar tekintélyének védelme, konzultáció a kormánytisztviselők foglalkoztatását és hivatásgyakorlásának feltételeit befolyásoló jogszabályok megalkotásában, etikai eljárás lefolytatása, díj alapítása, szakmai konferenciák szervezése, valamint tagjai számára jóléti, szociális és egyéb kedvezményes szolgáltatások nyújtása. A Kar állami felügyeletét az ügyészség látja el. A központi érdekegyeztetés eddigi két fórumát a jogszabály egységesíti: a jövőben Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum (KÉF) néven működik a közigazgatási szervek, valamint a közszolgálati tisztviselők érdekeinek egyeztetése, a vitás kérdések tárgyalásos rendezése, valamint a megfelelő megállapodások kialakítása céljából. A jelentősebb új szabályok között van, hogy átalakul a teljesítményértékelés rendszere; a rugalmasság érdekében megszűnik az ügykezelők illetménytáblája, a továbbiakban a munkáltató a garantált bérminimum, illetve az illetményalap hatszorosa körüli mértékben (körülbelül 230 ezer forintban) meghatározott felső korlát keretei között állapítja meg az illetmény összegét, figyelembe véve a szolgálatban eltöltött időt is; a munkaköri pótlék megállapításának lehetősége lépést tesz a munkakör-alapú rendszerre való áttérés irányába; bevezetésére július 1-jétől kerül sor a minisztériumokban (fontos, hogy ehhez többletforrás nem szükséges). A törvényjavaslat rögzíti a kormánytisztviselői hivatásetikai alapelveket és kötelezettségeket is. Minden közszolgálatot ellátó tisztviselőtől elvárható a hűség és elkötelezettség, a nemzeti érdekek előnyben részesítése, az igazságos és méltányos jogszolgáltatás, méltóság és tisztesség, az előítéletektől való mentesség, a pártatlanság, a felelősségtudat és szakszerűség, az együttműködés, az intézkedések megtételére irányuló arányosság és a védelem. A vezetőkkel szemben támasztott további alapelvek, a példamutatás, a szakmai szempontok érvényesítése, a számonkérési kötelezettség közölte a KIM. A törvényjavaslat jogszabályi szinten rögzíti az ösztöndíjas foglalkoztatás főbb szabályait is. Új szabályozás született Hallgatás beleegyezés Összesen mintegy negyven törvényt módosít, kettőt pedig hatályon kívül helyez a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény (KET) és a miniszteri hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint 2014 januárjától a jelenlegi 30-ről 21 napra csökken az általános ügyintézési határidő mondta expozéjában Szabó Erika, a közigazgatási tárca területi államigazgatásért felelős államtitkára. Az ügyintézési határidőt érintő módosítások egy része a Ket-módosítás főszabály szerinti február elsejei hatálybalépésétől eltérően január elsején lépnek hatályba. Ilyen rendelkezés egyrészt az, amely az általános ügyintézési határidőt 30-ról 21 Vége az esztergomi patthelyzetnek? Az államosítás lehet a megoldás Esztergom egyes intézményeinek átvételéről nyújtott be törvényjavaslatot az országgyűlésnek Navracsics Tibor közigazgatási miniszter, Szabó Erika, a közigazgatási tárca önkormányzatokért felelős államtitkára és Czunyiné Bertalan Judit, a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal vezetője. Az indítvány szövege szerint a lépésre a városi polgárok közszolgáltatásokkal való ellátásának maradéktalan biztosítása, az ellátások színvonalának emelése, egységessége és az intézmények hatékonyabb, költségtakarékosabb fenntartása érdekében van szükség. A javaslat szerint január 1-jétől összesen hét intézményt, a Dobó Katalin Gimnáziumot, a Balassa Bálint Múzeumot, a Glatz Gyula Szociális Központot, a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskolát, napra csökkenti, másrészt az, amelyik az ügyintézési határidő jogtalan túllépésével az ügyfélnek okozott károk csökkentése érdekében általánosan a Hallgatás-beleegyezés szabályának alkalmazását írja elő. A kormány célja a javaslattal, hogy a közigazgatás közelebb kerüljön az emberekhez, hogy a polgárok ügyeik intézése kapcsán ne riadjanak el a hatóságokkal való érintkezés gondolatától fogalmazott az államtitkár. A törvényjavaslat szerint az eljáró hatóság vezetője az ügyintézési határidőt csak kivételesen indokolt esetben hosszabbíthatja meg, és ha a hatóság az eljárási kötelességének az ügyintézési határidőn belül nem tesz eleget, akkor a törvényjavaslat a Körösy László Középiskolai Kollégiumot, a Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolát, valamint a Vaszary Kolos Kórházat venné át az állam az intézmények adósságállományával együtt, hasonlóan ahhoz, ahogyan a két héttel ezelőtt elfogadott, alkotmánymódosítást is igénylő törvénnyel a megyei fenntartású intézmények is állami kézbe kerültek. A közigazgatási minisztérium hetek óta lobbizott a kormánynál az esztergomi intézmények átvételéért, eddig eredménytelenül. A három kormánytisztviselő végül a fejlemények hatására a városban szünetelt a közétkeztetés, és lekapcsolták a közvilágítást, végül a képviselő-testület ülésén megállapodtak, hogy a szolgáltatások helyreállítása érdekében rendezik a tartozásokat döntött Számos fontos módosítás történik a közigazgatósági hatósági eljárásokban. megvonja a felügyeleti szervtől az új határidő megállapítására vonatkozó mérlegelés lehetőségét, és soron kívüli eljárást lefolytatását írja elő. A jövőben a szakhatósági eljárások esetében az adott hatósági alapeljárás időtartama nem hosszabbodik meg a szakhatósági eljárás időtartamával, valamint, hogy bizonyos ügyekben a hatóság mérlegelheti, majd mellőzheti a szakhatóság megkeresését, ami óriási kapacitásokat szabadíthat fel és az eljárásokat jelentősen meggyorsíthatja. A javaslat egyértelművé kívánja tenni a hatósági ellenőrzés és az anyagi jogi bírságolás keretszabályait, valamint a korábbinál részletesebben szabályozza az eljárási költségek kérdését közölte Szabó Erika. A megyei önkormányzatokhoz hasonlóan állami kézbe vetetné Esztergom legjelentősebb közintézményeit köztük a gimnáziumot és a városi kórházat egy törvényjavaslat. úgy, hogy nem vár a kormányra, és egyszerű képviselőként benyújtja a javaslatot. A törvényjavaslat szöveges indoklása szerint az intézmények működtetéséhez az esztergomi önkormányzat nem rendelkezik megfelelő költségvetési forrással, amelynek biztosítását a önkormányzat törvénysértő és így alkotmányellenes működése tovább nehezít. A kialakult helyzet pedig mára már a feladatellátást veszélyezteti, akadályozza, és hátrányosan érinti az ellátottak, a szolgáltatást igénybe vevő polgárok érdekeit. A javaslat célja, hogy az önkormányzat intézményei állami irányítás alá kerüljenek, és ezzel az intézményekben a feladatellátás, az állampolgárok, ellátottak számára nyújtott szolgáltatás ne függjön Esztergom fizetőképességének alakulásától. (Forrás: MTI) dec dec 9

6 gazdaság Hogyan alakulnak a helyi rendeletek? Adóváltozások 2012-re Az Országgyűlés elfogadta a jövő évi adószabályokat. A változtatások értelmében a jelenlegi 30-ról 37 százalékra emelkedik az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) kulcsa, a munkaadó által fizetendő tb-járulék pedig 27 százalékos, szociális hozzájárulási adóvá változik. Az eva kulcsának megemelése mellett az adónem választhatóságának összeghatára is változik: a mai 25 millióról 30 millió forintra nő. A parlament 232 igen szavazattal, 78 nem ellenében fogadta el a kormány előterjesztését. A javaslatra az ellenzéki és független képviselők mellett nemet mondott két fideszes képviselő is, Földesi Gyula és Vigh László, míg az LMP frakciója a záróvitához hasonlóan a zárószavazáson sem vett részt. Az új adótörvények értelmében jövőre lényegesen csökken a regisztrációs adó, ugyanakkor az illetéktörvény módosítása megemeli a személygépkocsik átírási illetékét. A bírósági illetékek is drágulnak, a házassági bontóperek terhe például 12 ezer forintról 30 ezer forintra emelkedik. A személyi jövedelemadó törvény új szabálya, hogy akik jövőre 2 millió 424 ezer forintnál többet keresnek, az adóalapjukat 27 százalékkal kötelesek megemelni, a törvény ezt adóalap kiegészítésnek hívja. A jogszabály szintén új eleme, hogy a lakását bérbeadó személy a kapott lakbérből levonhatja, a más Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) kulcsa 37 százalékra nő, a munkaadó által fizetendő tb-járulék pedig 27 százalékos, szociális hozzájárulási adóvá változik. településen általa bérbe vett lakás bérleti díját. Ennek feltétele, hogy a bérléshez ne kapjon térítést. A tb-törvény módosításával a Ház kimondta, hogy a pénzbeli társadalombiztosítási ellátás összege arányban áll a biztosított járulékalapul szolgáló jövedelmével. Ez alól csak törvény tehet kivételt. A munkavállaló 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási-, 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási-, és 1,5 százalék munkaerő-piaci járulékot fizet. A munkabérek elvárt emeléséért cserébe járó adókedvezmény, amibe minden, a munkaviszony után fizetendő adó beletartozik, a bruttó bér 21,5 százaléka lesz jövőre, de legfeljebb havi forint, míg 2013-ban 16 százalékra, illetve 12 ezer forintra változok ez a kedvezmény. Az adózás rendjéről szóló törvénybe újként bekerült az adóregisztrációs eljárás. Ennek lényege, hogy az adószám kiadása előtt az adóhatóság egybeveti az alapítók adatait a nála meglévőkkel, és meghatározott esetekben megtagadja az adószám kiadását. Ilyen eset például az, ha az új cég vezető tisztségviselője vagy a képviseletre jogosult tagja, illetve 50 százaléknál több szavazattal rendelkező tulajdonosa 180 napon keresztül 15 millió forintnál több adóval tartozik, vagy 5 éven belül vezető tisztségviselője volt olyan cégnek, amely 15 millió forintnál nagyobb adótartozást hátrahagyva szűnt meg. A helyi adó törvény kimondja, hogy az önkormányzat nem állapíthat meg magasabb adómértéket a törvény általi maximumnál, továbbá a helyi iparűzési adóra csak egy adókulcs alkalmazható. Az illetéktörvény változtatása szerint jogszabály előírhatja igazgatási szolgáltatási pótdíj felszámítását. Ezt akkor kell fizetni, ha a hatóság a hivatali munkaidején túl, illetve a székhelyén kívül jár el, továbbá ha az ügyfél soron kívüli, sürgősségi, vagy pedig azonnali eljárást kér. Az útlevél sürgős kiállításánál máris bekerült a törvénybe a még nem létező külön jogszabály által meghatározott pótdíj. A parlament a termőföld átminősítési spekuláció csökkentését célzó lépést is tett. Ennek indoklása szerint a megvásárolt termőfölt belterületté nyilvánításával a terület akár a többszörösét is érheti, ezért a törvény bevezeti a szokásos hozam fogalmát. Ha az eladási ár ezt meghaladja, akkor a különbség háromszorosa kerül be az adóalapba. Ugyan ez a többlet jövedelem a társasági adóban is adóköteles. Aki örökölte az átminősített termőföldet, arra nem vonatkozik a többlet adó. A képviselők lehetővé tették, hogy a jövőben szűkebb lakókörnyezetében, vagy vendéglátás keretében árulhassa saját főzésű pálinkáját, aki azt palackozza és zárjeggyel látja el. Újdonság továbbá, hogy a cégbejegyzést követően 5 napon belül be kell jelentkeznie a társaságnak a területileg illetékes gazdasági kamaránál. A kamarai hozzájárulás évi 5 ezer forint lesz. A Ház alkotmányügyi bizottságának zárószavazás előtti módosító indítványának elfogadásával arról is határoztak a képviselők, hogy az állam 60 milliárd forint értékben tőkét emel a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Zrt.-ben. Az önkormányzati középszint ellenőrzése Javaslatok az Állami Számvevőszéktől Magyarország jelenlegi gazdasági nehézségei nagy részben a korábbi időszakok rendezetlen közpénzügyeire és a magas adósságállományra vezethetőek vissza. A 2010-es év megmutatta, hogy a kockázatok egy része nem a központi költségvetéshez, hanem az államháztartás helyi szintjéhez kötődik. Az önkormányzati rendszerben megjelenő gazdálkodási nehézségek, a pénzforgalmi hiány növekedése, valamint az eladósodásból adódó veszélyek miatt az Állami Számvevőszék a helyi önkormányzatok pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről döntött. Az ÁSZ által végzett kockázatelemzés azt mutatta, hogy elsőként a középszinten működő mindenekelőtt a megyei, majd a megyei jogú városi önkormányzatok ellenőrzése indokolt. Az ellenőrzött kör kiegészült a Fővárosi Önkormányzattal, mert Budapest átfogó ellenőrzése több mint két évtizede váratott magára annak ellenére, hogy a főváros közpénzgazdálkodásának minőségével kapcsolatban egyre több kétely merült fel. A középszint jelentőségét mutatja, hogy itt halmozódott fel az önkormányzati alrendszer év végi adósságállományának 54 százaléka. Ezen a szinten gazdálkodnak az alrendszer költségvetésének 43 százalékával. A helyi önkormányzatok adóssága jelentős mértékben nőtt az ellenőrzött időszakban. Az adósságállomány 2007 és 2010 között 491 milliárd forintról 1247 milliárd forintra emelkedett. Az adósság megugrásának több oka volt, amelyek közül ki kell emelni az állami források csökkentését, a térségi ellátást nyújtó intézmények átvételi kötelezettségéből adódó többletterheket, a gazdasági válságot, illetve az európai uniós ÁSZ-összefoglaló a megyék, a megyei jogú városok, valamint a főváros pénzügyi helyzete ellenőrzésének legfontosabb tanulságairól. támogatásokkal ösztönzött fejlesztések önerő-igényét. Mindez az önkormányzatok részéről nagyfokú alkalmazkodást, külső források bevonását és belső tartalékok feltárását igényelte. A megyei és a megyei jogú városi önkormányzatok 95 százaléka bocsátott ki deviza alapú kötvényt ban. Az önkormányzati középszint egy speciális szereplője, a Fővárosi Önkormányzat pedig a külső beruházási forrásokat hitelek felvételével biztosította. A kötvénykibocsátásból befolyó bevételt részben korábbi előnytelen hitelek kiváltására, fejlesztések és részben működési hiány finanszírozására használták fel, de közel felét tartalékolták. Ez utóbbi hozamából származó kamatbevétel hozzájárult a működőképesség fenntartásához. Az önkormányzatok eladósodásának egyik jellegzetessége, hogy arra kezdetben nem a fejlesztési hiány miatt volt szükség, hanem a későbbi fejlesztések finanszírozása és egyfajta pénzügyi tartalék képzése érdekében. Ennek megfelelően ezt a forrást csak a felvételt követő években, 2009-ben és főként 2010-ben használták fel az önkormányzatok. Gondot az okozott, hogy ennek a pénznek a segítségével nemcsak a beruházások saját forrását teremtették elő, hanem sajnálatos módon egyúttal az alrendszer és az államháztartás hiányának a növekedéséhez is hozzájárultak. Mindez azonban nem azt jelenti, hogy a 2010-es deficitcél elvétését maga az önkormányzati hitelfelvétel okozta volna. Sokkal inkább arról volt szó, hogy a központi tervezés során a Kormány annak ellenére alulbecsülte a tartalék-felhasználást, hogy az előre látható volt, miközben a helyi bevételek válság miatti kiesésével kapcsolatban is túl derűlátóak voltak az előrejelzések. A működés hatékonyságának javítása érdekében különösen indokolt az önkormányzati szabályozás és tervezés hiányosságaiból, a feladat- és hatáskörök nem kellően differenciált telepítéséből, az állami és önkormányzati feladatok és a finanszírozási felelősség egyértelmű elhatárolásának hiányából, a számviteli és információs rendszerből, az önkormányzatok adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének) szabályozásából eredő kockázatok csökkentését szolgáló jogszabályalkotás. Ezek mellett szükséges: a pénzügyi egyensúly megteremtését, fenntartását segítő központi támogatások szigorú követelmények támasztásával történő nyújtása, nem teljesítésük számonkérése, az önkormányzati felelősség erőteljes érvényesítését szolgáló szabályok megalkotása; olyan pénzügyi konstrukció létrehozása, amely segíti az önkormányzatok fizetési kötelezettségei és a képződő forrásai közötti összhang rövid, illetve hosszú távú megteremtését; olyan szabályozás kialakítása, amely a hitelt felvevő önkormányzatokat a felelős gazdálkodás követelményének figyelembevételére és a visszafizetés forrásainak előteremtésére kötelezi; a megtérülési követelményeket is tükröző értékcsökkenési leírásnak megfelelő pótlási alapképzésére vonatkozó kötelezettség általános előírása. (Forrás: Állami Számvevőszék) dec dec 11

7 gazdaság Téli feltöltődés...felkészülés a jövő évre, vagy az idei esztendő kipihenése? Folyamatos küzdelem, rohanás, stressz. Manapság erről szól az életünk. Ezzel szemben pedig egyre kevesebb lehetőségünk, idő, energia és pénz jut a kikapcsolódásra. Pedig, valljuk be, a mai világban mindenkinek szüksége lenne rövidebb, hosszabb, de mindenképpen rendszeres pihenésre. Dolgozunk, aztán rohanunk elintézni a napi teendőket. Irány a bölcsibe, oviba, vagy iskolába a gyerekekért, bevásárlás, házimunka és már itt is az este. Csak úgy elröppen az idő a felgyorsult életvitel miatt. Az embereknek, családtagoknak alig marad idejük egymásra. A lehetőségek tárháza azonban egyre szélesebb, ami a kikapcsolódási ötleteket, lehetőségeket illeti. Kaland- és élményparkok gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, játszóházak, különböző vendéglátóhelyek, és már évek óta szállodák is ontják a jobbnál jobb, programokkal teli ajánlatokat, ráadásul alkalmazkodva a piaci viszonyokhoz, kedvező árakon. Zalakaros legnagyobb családbarát szállodája, a Hotel Karos Spa például az egész évet lefedi tematikus heteivel. Így volt ez az ősszel is, és ezzel a lendülettel készítette el programajánlatát a téli hónapokra is. A nyárra való emlékezés, a forróság, az őszi szünet, az édesszájúak, vagy éppen a luxus hetét decemberben az advent jegyében alakították ki. A Mikulás hetében, az ünnepi készülődés, az ajándékozás hetében felnőttekre és gyerekekre egyaránt gondoltak. Kreatív programok, bábszínház, különböző kedvező kényeztető ajánlatok, adventi vásár vár minden vendéget decemberben. Az ünnepekre is nagy hangsúlyt fektet a szálloda. Neves művészek színvonalas előadása kíséri majd a karácsonyi és a szilveszteri napokat is. A karácsony fényét Vásáry André műsora, valamint Gesztesi Károly és Pintér Tibor örömzenéje emeli majd, az évfordulót pedig Janicsák Vecával ünnepelheti a vendégsereg. Persze a színvonalas fellépések, előadások, szórakoztató műsorok mellett lesz idő az ellazulásra is. A szálloda Spa Uszoda- és Szaunavilága fényárban úszik már, ünnepi hangulattal csábítja a fürdőzni, úszni vágyókat. A szaunamesterek pedig mézes, pezsgős, almás-fahéjas felöntéssel kényeztetik a szaunázás szerelmeseit. A gyermekjátszóban izzik a levegő, az óvónénik sürögnek-forognak, dekorálnak, készítik a kicsi tálapókat, karácsonyfákat. A hallban karácsonyi dallamok csendülnek, minden nyugodságot sugároz. Ezt mindenkinek át kellene éreznie, tapasztalnia, hogy így az év végére újabb lendületet kapjon, és erőt gyűjtsön elküvetkező, 2012-es évre. Követendő példa az önkormányzatoknak Megújuló energiát termelnek Tavaly augusztusban írták alá azt a támogatási szerződés, amely szerint Újszilvás Község Önkormányzatának kéthektáros ingatlanán megépítenek egy 400 kw teljesítményű, napkövető, napcellás villamosenergia-termelő rendszert. Az építkezést ez év tavaszán kezdték és október 28-án megtörtént a telep műszaki átadása. Az erőművet a Nemzeti fejlesztési Minisztérium államtitkára, Bencsik János avatta fel. Nagy szerepet tölt be a Pest megye déli részén található településen, Újszilváson is a megújuló energiarendszer az elkövetkező években. Már ma is geotermikus rendszer biztosította energiával fűtik a polgármesteri hivatalt, az önkormányzat intézményeit, így az általános iskolát és a sportcsarnokot, a művelődési házat, az óvodát és a könyvtárat november 23-án pedig átadják a hazánk legnagyobb, egyedülálló módon napkövető panelekkel épült naperőművét. A hivatalosan 400 kw-os hálózatra kapcsolódó, fotovoltatikus rendszer építése Újszilváson nevű KMOP azonosító számú projekt bruttó összköltsége forint, a hazai központi költségvetés és az Európai Unió által nyújtott támogatás összege forint. A fennmaradó összeget a helyi önkormányzat önerőből biztosította. Újszilvás külterületén 68 darab forgatórendszerrel felszerelt állványt állítottak fel és ezeken 1632 darab napelemet telepítettek. A beruházás részét képezi továbbá az inverterek felszerelése, egy transzformátorállomás, egy felügyeleti konténer kialakítása, 20 kv-os rácsatlakozó földkábel kiépítése a transzformátor és a csatlakozási pont között, illetve 0,4 kv-os földkábel csatorna- rendszer kiépítése a tartószerkezetek és a transzformátorállomás között. Az SMA inverterek a napelem felöl érkező egyen feszültséget nagyon jó hatásfokkal alakítja át 240V-os 50 Hz váltakozó feszültséggé. A gyártó a napelemek 90 százalékos hatékonyságát 15 évre garantálja és a már működő rendszerek üzemeltetésének tapasztalatai azt mutatják, hogy az azt követő 15 évben ez a hatékonyság 80 százalékos. Az legjobb európai minőségű inverterek kimeneti oldalán megjelenő 0,4 kvos feszültség szintű villamos energia földkábeleken keresztül jut el a helyszínen telepítendő 22/0,4 kv-os transzformátor állomásba. A régióban a napsütése órák száma éves átlagban óra. A naperőmű 400 kwp teljesítménye meghaladja a kwh éves energiatermelési mennyiséget. A megtermelt villamos energia egy helyben telepített transzformátor állomáson és csatlakozó hálózati szakaszon keresztül a DÉMÁSZ Zrt. ceglédi alállomásába jut. A projekt hosszú távú közvetlen célja, amely már rövidtávon is érzékelhető hatással jár hogy észszerű műszaki megoldással és az Újszilváson épült meg hazánk legnagyobb naperőműve. A naperőmű évi teljesítménye kwh. áramszolgáltatóval ill. MAVIR-ral való partneri együttműködéssel olyan helyzetet idézzen elő, hogy Újszilvás Önkormányzata képes legyen a villamos energia felhasználását saját maga, napenergia hasznosításával ellensúlyozni. Közvetett célként fogalmazható meg az a példamutatás is, mely rávilágít arra, hogy egy önkormányzat is megfelelő szervezéssel, előkészítéssel, ésszerű gazdálkodással, valamint el nem hanyagolhatóan külső uniós és központi költségvetési támogatással képes akár az ország legnagyobb naperőművének létrehozására is. Mint bemutató hely kiváló lehetőséget nyújt a jövő nemzedéke számára az alternatív energia hasznosítási mód megismerésére mondta Petrányi Csaba polgármester. A most elkészült naperőmű, amely biztosítja a település önkormányzatának és teljes intézményeinek, valamint Újszilvás közvilágításának áramellátását és a korábban kiépített geotermikus rendszer önmagában is jelentős eredmény. Ami mégis, a már említetteken túl, kiemeltté teszi az új beruházást az a tény, miszerint sikerült megállapodni több felsőoktatási intézménnyel Szolnoki Főiskola, Szent István Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, hogy a naperőmű, a geotermikus rendszerrel együtt, a szakirányú képzéseik gyakorlati oktatási bázisa lesz. Minden helyi közösség számára követendő példát mutat az újszilvási önkormányzat, amely a település hosszú távú stratégiájának megfogalmazásakor egyik alappillérként a megújuló energiaforrásokra épülő energiafüggetlenség kialakítását tűzte ki célul. Ezt hangsúlyozta Bencsik János energiaügyért és klímapolitikáért felelős államtitkár az újszilvási naperőmű ünnepélyes átadásán dec dec 13

8 Európai Unió Hatvankétmilliárd költhető el Széchenyi Programiroda nyílt Szegeden Csak dicsérni lehet az új rendszert Társasági adóval a magyar sportért Az Európai Bizottság (EB) jóváhagyta a látvány-csapatsportágak támogatását ösztönző, Magyarország által beterjesztett társasági adókedvezményeket. Sajtóközleményében az EB jelezte: a magyarok által kidolgozott új finanszírozási eljárás közérdekű célt szolgál és az unió számára teljes mértékben elfogadható. A Bizottság közleménye leszögezi: Magyarország erős monitoring és ellenőrző mechanizmust állított fel a rendszer megfelelő működésének biztosításához, és erről évente jelentést nyújt be az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság bejelentésére reagálva Réthelyi Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának vezetője elmondta: az Európai Bizottság is úgy ítélte meg, hogy az új finanszírozási rendszer elsődlegesen nem csupán az élsportot, hanem az össztársadalmi, közösségi érdekeket segíti. Czene Attila, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium sportért felelős államtitkára arra emlékeztetett, hogy: A Magyarországon élők sporttevékenységének, sportbeli aktivitásának növelésére kidolgozott, Bánki Erik (az Országgyűlés Sport és turizmusbizottságának elnöke), Szalay Ferenc (Szolnok polgármestere) és Seszták Miklós (a KDNP alelnöke) által benyújtott társasági adókedvezményeket érintő egyéni módosító indítványról a magyar sportirányítás csaknem egy éve tette meg bejelentését az EB felé. Mindannyian fellélegezhetünk és büszkék lehetünk arra, hogy egy teljesen újszerű, a világon egyedülálló és valós A megnyitón Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő is részt vett, aki elmondta, a dél-alföldi régió 62 milliárd forintnyi támogatást vehet fel az uniótól, ehhez szakszerű segítséget biztosít az országos irodahálózat. A Széchenyi Programiroda alapvető feladata, hogy megismertesse a szegedi pályázókat az uniótól igénybe vehető támogatási lehetőségekkel, és személyre szabott tanácsadással segítse őket. Konkrét kérdésekre konkrét válaszokat ígérnek. Az iroda célja, hogy az Új Széchenyi Terv megvalósításának érdekében működjön, hogy megmutassa, van pénz az unióban, csak tudni kell pályázni rá. A kis- és középvállalkozások sokszor csak homályos elképzeléssel bírnak arról, hogy milyen pályázási lehetőségeik vannak, pedig a Dél-Alföldre jutó 62 milliárd forintnyi uniós forrást csakis itt lehet elkölteni. A közeljövőben ingyenes tájékoztató napokat tartanak az elérhető pályázatokról, és segítenek a pályázás folyamatában is. Az egész ország területén ezt 152 tanácsadó segíti, akik ingyenesen végzik munkájukat, mert céljuk az, hogy minél több pályázat megvalósulhasson az országban. Szegeden 6 tanácsadó várja a pályázni szándékozókat. A városban az iroda a Megyeházán nyílt meg, ahol a tanácsadók nyitva tartási időben (8-16 óráig) ingyenesen várják az érdeklődőket. Az iroda dolgozói a közvetlen kapcsolattartás miatt online is elérhetők, a Széchenyi Programiroda honlapján keresztül. B. Nagy László kormánymegbízott a megnyitón elmondta: a 2012-es évben az uniós fejlesztésekhez való hozzájutás még nagyobb jelentőséggel fog bírni, mint az előző években. Minden egyes fillért meg kell becsülni, ebben segít majd a Széchenyi Programiroda a szegedieknek mondta B. Nagy. Deutsch Tamás, európai parlamenti képviselő emlékeztetett: már 7 éve vagyunk az európai együttműködés tagjai, aminek a célja, hogy a hosszú távú európai békét garantálja, és olyan gazdasági együttműködést hozzon létre, ami fellendíti az országot. Magyarországon viszont azt a szomorú európai rekordot sikerült felállítani, hogy a 2004-es csatlakozás óta évről évre csökken az ország gazdasági teljesítőképessége. Ilyenre még nem volt példa az unió történetében. (Forrás: MTI) Az Európai Bizottság elfogadta és méltatta a látvány-csapatsportágakat támogató magyar társasági adókedvezményeket. elismerést kiváltó, közvetett állami támogatási formát sikerült megalkotnunk. mondta az államtitkár, aki ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a siker mértéke hosszú távon a fenntartható megvalósításon, az előírások precíz betartatásán és betartatásán múlik majd. Az EB közleménye felhívta a figyelmet arra is, hogy ahhoz, hogy Magyarországon a profi klubok e rendszerben támogatáshoz juthassanak, olyan stratégiát kell alkotniuk, amely segíti a nagyközönség sportját is. Ingyenesen, vagy kedvezményesen kell biztosítaniuk például, hogy a sportlétesítmények a különféle tömegsport, szabadidős, iskolai- és diáksport rendezvényekre rendelkezésre álljanak, ösztönözniük kell a fiatalok és gyerekek sporttevékenységét, sőt elő kell segíteniük a helyi lakosok létesítményhez való hozzáférését is bizonyos számukra fenntartott idősávokban. Ha ezt a sportfejlesztési programot a jóváhagyást végző szervezet kedvezően bírálta el, és a jóváhagyásról kiadta a támogatási igazolást is a kedvezményezett sportklub, alapítvány, sportiskola vagy szövetség a társasági adó alanya által nyújtott támogatást felhasználhatja programja megvalósítására. A támogatási források elszámolására részletes és szigorú szabályok vonatkoznak. A fenntartható megvalósítás érdekében folyamatos a rendszer nyomonkövetési rendszere, monitoringja is. (Forrás: EP) A legjobb befektetés a tudás Megújuló Erasmus Kötelez a múlt és a jövő Rugalmasabb agrárpolitikát! A közös agrárpolitika reformja nem csak a gazdákat érinti, mivel a kontinens élelmiszerellátásáról van szó véli Paolo De Castro, a Parlament mezőgazdasági szakbizottságának elnöke. Az európai gazdák előtt álló legnagyobb kihívás az lesz, hogy többet termeljenek úgy, hogy kevésbé terhelik a környezetet magyarázta az olasz szocialista képviselő. Mindehhez azonban megbízható agrárbüdzsére van szükség. Az agrárkiadások az EU költségvetésének 40%-át teszik ki, ez messze elmarad például az amerikai agrárkiadásoktól. Az Egyesült Államokban kétmillió gazda van, az agrárbüdzsé pedig az uniós agrárbüdzsé kétszerese. Az EU-ban tízmillió gazda van, az agrárkiadások pedig nem nőttek, miközben az EU-nak 15 helyett immár 27 tagja van - magyarázta De Castro. Sokan kritizálják az Európai Bizottság agrárreform javaslatának azt a környezetvédelmi részét, hogy a megművelhető terület 7%-át ökológiai célokból pihentetni kéne. De Castro szerint a javaslat csak az európai gazdák bürokratikus terheit növelné, és a termelés csökkenését eredményezheti. A jövőben fenntartható módon kell több élelmiszert előállítani. De hogy magyarázzam el például az olívatermelőknek a 7 százalékos csökkentést? Mondjam azt, hogy vágja ki a Az Európai Bizottság által előterjesztett új uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram, az Erasmus keretében akár 5 millióan vagyis csaknem kétszer annyian, mint jelenleg kaphatnak lehetőséget arra, hogy külföldön Erasmus-ösztöndíjjal tanuljanak, illetve képzésen vegyenek részt. Az ösztöndíjasok között közel 3 millió felsőoktatási hallgató és szakképzésben részt vevő tanuló lenne. A mesterképzésben részt vevő hallgatók igénybe vehetnék az új hitelgarancia-eszközt is, mely az Európai Beruházási Bank csoportjának közreműködésével jön létre. A hétéves Erasmus, amelynek teljes költségvetése 19 milliárd EUR, 2014-ben indulna. Az oktatásba és képzésbe való befektetés a lehető legjobb beruházás, amelyet Európa jövőjének érdekében véghezvihetünk. Ha valaki külföldön tanul, azzal fejleszti készségeit, elősegíti személyes fejlődését és alkalmazkodóképességét, és a munkaerőpiacon is keresettebbé válik. Biztosítani kívánjuk, hogy sokkal többen részesedhessenek uniós támogatásból, és így számukra is elérhetővé váljanak e lehetőségek. Emellett az oktatás és képzés minőségét valamennyi szinten növelni kell. Ennek érdekében több befektetésre van szükség, hogy a világ legjobbjaival vehessük fel a versenyt, több munkahelyet teremtsünk, és nagyobb növekedést érhessünk el nyilatkozta Andrula Vasziliu oktatásügyért, kultúráért, többnyelvűségért és ifjúságpolitikáért felelős európai biztos. A hét programot felváltó Erasmus mindenkinek valamennyi jelenlegi uniós és nemzetközi oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramot öszszefogja. Ezáltal növeli a hatékonyságot, megkönnyíti az ösztöndíjakért és támogatásért való jelentkezést, és csökkenti ugyanazon folyamatok többszörös elvégzését, valamint a szétaprózódást. A Bizottság javaslata alapján a pénzügyi keret a jelenlegi hétéves költségvetéshez viszonyítva mintegy 70%-kal növekedne; így a közötti új programnak 19 milliárd eurót juttatnának. Ez a szám figyelembe veszi a jövőbeli inflációs becsléseket, és magában foglalja a nemzetközi együttműködésre előirányzott kiadásokat is óta évente átlagosan en kaptak uniós támogatást külföldi tanulmányhoz, képzéshez vagy önkéntes munkához. A Bizottság javaslata értelmében ez a szám csaknem megkétszereződne, megközelítve a et. Az agrárpolitika történelmi és költségvetési szempontból is az EU egyik legfontosabb politikája. fákat? Nem hiszem, hogy ez lenne a helyes megoldás érvelt a képviselő. De Castro szerint az Európai Bizottság javaslata a rugalmasságot is aláássa: az Bizottság nem veszi figyelembe, hogy a helyzet országonként változó, és figyelmen kívül hagyta azokat a piaci intézkedéseket, amelyeket a Parlament júniusi álláspontja javasolt tette hozzá. A régi és új uniós tagállamok álláspontjának összehangolása sem mindig könnyű feladat, és mindkét oldalon kompromisszumokra van szükség ismerte el az olasz politikus Az új tagállamok szeretnének gyorsabban előrehaladni a közvetlen támogatások kiegyenlítésében, és egyet tudok érteni velük. Szeretnénk felgyorsítani a folyamatot a következő évben, ugyanakkor fenn kell tartanunk az egyensúlyt. Ha sikerülne elfogadtatni a Parlament költségvetési javaslatát, akkor gyorsabban tudnánk előrelépni. A Parlamentnek korábban korlátozott befolyása volt a mezőgazdasági politika alakításában, a Lisszaboni Szerződés azonban változást hozott ebben. Míg korábban a Parlament csak véleményezhette az agrárpolitika alakítását és az agrárkiadások elosztását, most már közösen dönt erről a Tanáccsal. (Forrás: EP) dec dec 15

9 Lapzárta Az egységes főváros megszűnésétől tart a főpolgármester Tarlós István fôpolgármester szerint kezelhetetlen helyzetet teremtene az az önkormányzati törvényhez készült fideszes módosító javaslat, amely Budapestet megyének nyilvánítaná, a kerületekbôl pedig huszonhárom független település jönne létre, vagyis Magyarország egységes fôvárosa száznegyven év után megszûnne. Tarlós István rendkívüli sajtótájékoztatóján aggályát fejezte ki a módosító javaslattal kapcsolatban. Ha ez az elképzelés megvalósul, Budapest csak megyei feladatokat láthatna el, és a kerületeknek jutna valamenynyi települési feladat, beleértve a közszolgáltatásokat is mondta, hozzátéve, hogy ezzel Magyarország legnagyobb városa Debrecen lenne. Szavai szerint egy másik, ezzel párhuzamos javaslat is ezt a tendenciát erôsíti, aszerint ugyanis a több kerületet érintô beruházásokat kivennék a fôváros hatáskörébôl. Ez azt jelentené, hogy a 4-es metró beruházását körülbelül öt kerület, a budai úgynevezett fonódó villamosvonalét négy, a Széll Kálmán tér rekonstrukcióját három kerület bonyolítaná le ismertette. Ettôl kezdve valamennyi vonalas beruházást kerületek garmada kellene, hogy megrendelôként, lebonyolítóként, beruházóként végigvigyen tette hozzá. Tarlós István kérdésre válaszolva beszélt arról is: ha az önkormányzati törvény és a forrásmegosztási törvény azon múlik, hogy fôpolgármesterként bent ül-e a Parlamentben, az mérhetetlenül felértékelné ôt. Véleménye szerint ugyanis amit nem tud fôpolgármesterként elintézni, azt parlamenti képviselôként sem tudná, a fôváros vezetése pedig egyébként is egész embert kíván. Az ôt támogató nagyobbik kormánypárt is azt tervezi törvényerôre emelni, hogy a polgármesterek ne legyenek képviselôk is egyben idézte fel. A fôpolgármester szólt Magyarország és Budapest Moody s általi leminôsítésérôl is. Mint mondta, soha egyetlen kommentárban nem mondják ki, hogy Orbán Viktornak 20 ezer milliárdos adóssággal kellett átvennie az országot. Felvetette, hogy miért nem azokhoz fordulnak ilyenkor, akiknek az idején a devizahitelek képzôdtek, akik nagyobb államadósságot halmoztak fel, mint a Kádár-kormányok mindegyike összesen, 32 év alatt. A leminôsítés a fôváros mindennapi életében nem jelenik meg mondta, megjegyezve: annyi bizonyos, hogy a fôváros hitelfelvevô képességét rontja, de ( ) már 2010-re ennek határára értünk, új hitel felvételére pedig eddig sem volt lehetôség. (Forrás: MTI) Hirdetőink: Agrolánc Kft. B/4 oldal Hotel Karos Spa B/3 és 12. oldal Hungarodekor Kft. 17. oldal Opten Informatika Kft. 17. oldal Poliform Bt. 17. oldal Penda Kft. B/2 oldal Sportcsillagok Gálaestje 18. oldal Porsche Hungaria Kft. Weltauto 4. oldal Xeless Kft. 3. oldal Minden kedves Partnerünknek békés, boldog Karácsonyt kívánunk! Kiadó: NeoPlay Entertainment Kft. Felelôs kiadó: a Kft. ügyvezetô igazgatója Lapigazgató-fôszerkesztô: Szurmai János Tervezôszerkesztô: Szabadhelyi Rita Tördelô: Hovanecz Szabolcs Munkatársak: Keresztes Orsolya, Csordás Réka Szerkesztôség: 1138 Bp., Párkány u. u. 6/A. Fax: 06/ PR- és és kampány igazgató: Molnár Mária Telefon: 06/ Nyomdai elôkészítés: Polgármester Kft. Nyomás: Text-Print Kft. Felelôs vezetô: Csehi Zoltán Hirdetési igazgató: Varhanyovszki Elisabeta Telefon: 06/ ISSN szám: A lapot térítésmentesen kapja: Magyarország valamennyi polgármestere, országgyûlési képviselôje, megyei önkormányzati vezetôje, összes minisztériuma, számos fontos gazdasági tisztséget betöltô vezetô. A hirdetések tartalmáért szerkesztôségünk nem vállal felelôsséget! dec dec. 17

10 dec.

11 SPORTPÁLYA KARBANTARTÁS füves pálya, mûfüves pálya, salakos pálya TORO Reelmaster 5210 hengerkéses fûnyírógép TORO professzionális fûnyírógépekkel és berendezésekkel a sportpálya karbantartás minden feladata elvégezhetô: fûnyírás hengerkéses, tolókaros és önjáró gépekkel, fûnyírás körkéses, önjáró gépekkel, fûnyírás multifunkcionális gépekkel, (egyes fûnyírógépek gumihevederrel, fûthetô fülkével, hómaróval szerelhetôk fel) gyepszellôztetés, mélylazítás, tápanyagutánpótlás, lombeltakarítás, permetezés, szállítás. Antonio Carraro Rondó multifunkcionális fûnyírótraktor Az Antonio Carraro multifunkcionális traktorokat LE közötti teljesítménykategóriában gyártják. Az erôgépek fülkével és fülke nélkül, gyûjtôtartállyal és tartály nélkül, alacsony és magas tartályürítéssel is rendelhetôk. A gépekre számos munkaeszköz csatlakoztatható, melyekkel egész évben kihasználható all in 1 berendezéseket kapunk: gyepszellôztetô, tápanyagutánpótló, permetezô, filcréteg eltávolító, lombfelszívó, hómaró, hóseprô, hótolólap, locsoló berendezés, seprôadapter. Gianni Ferrari PG multifunkcionális gép A Gianni Ferrari gyûjtôtartályos fûnyírógépek alacsony és magas tartályürítéssel, cm munkaszélességû fûnyíróasztalokkal, LE közötti teljesítménykategóriában, akár 1100 l térfogatú gyûjtôtartállyal készülnek. A sportpálya karbantartásához az alapgépekre a következô munkaeszközök csatlakoztathatók: mulcsasztal, szárzúzó, gyepszellôztetô, seprôadapter, víztartály szórófejjel, lombszívó, hótolólap, hómaró, hóeke, fülke; mûfüves pálya karbantartásához: kefe, seprôadapter szûrôvel. Redexim Verti Top pályatisztító gép A Redexim cég mûfüves pályák fenntartásához gyárt speciális munkaeszközöket, amelyekrôl hazánkban az Agrolánc Kft-tôl kaphat részletes tájékoztatást: Verti Top és Verti Air pályatisztítók, Verti Groom seprô és lazító munkaeszközök, Verti Rake rugós szárú gereblyék, Verti Spray gyomirtószert kijuttató berendezés, Verti Clean pálya- és granulátum tisztítók, X-Treme Clean kefés pályatisztító, Verti Broom seprôegység, Rink granulátum kijuttató berendezés, Eliminator granulátum felszedô berendezés. A TORO multinacionális vállalat professzionális sportpálya karbantartó fûnyíróinak és munkaeszközeinek, az Antonio Carraro Részvénytársaság gépeinek, a Gianni Ferrari cég gyûjtôtartályos, sportpálya fenntartó gépeinek és a Redexim cég mûfüves pályák munkaeszközeinek márkaképviseletét Magyarországon az AGROLÁNC Kft. biztosítja. Forgalmazott termékeinkhez teljeskörû alkatrészellátást és szervizszolgáltatást garantálunk Fót, Jedlik Ányos utca 1. tel./fax:

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság,

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, Alapelvek: - alapjogok érvényesülése biztosítása (demokratikus működés), Európai Önkormányzati Charta - a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, - hatékony működés,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 15. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 15. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 15. számú napirendi pontja Felterjesztés a Pénzügyminiszterhez az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításából

Részletesebben

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket!

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket! 1. téma 1.kérdés: Mutassa be a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának a helyi önkormányzatok tevékenységének állami felügyeletére vonatkozó rendelkezéseit, majd ismertesse a törvényességi ellenőrzés/felügyelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Alapvető cél Kiemelt cél:

Alapvető cél Kiemelt cél: Alapvető cél: - a helyi önkormányzáshoz való alapjogok érvényesülésének biztosítása: demokratikus és hatékony működés - a közszolgáltatások színvonalának emelése, - modern, költségtakarékos, feladatorientált

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI

AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI Szekszárd, 2013. április 18. GERZSEI PÉTER IGAZGATÓ KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEKSZÁRDI TANKERÜLET 2013. JANUÁR 01. A nemzeg köznevelésről szóló

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Önkormányzatok gazdálkodása

Önkormányzatok gazdálkodása Önkormányzatok gazdálkodása Ökopolitika az önkormányzatokban az Ökopolisz Alapítvány képzése Írta: Nagyházi György Önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére 4218-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátásának felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény kérelme a szakmai

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. december 15... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának POLGÁRMESTERE SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY ügyiratszám: 1887/2013/XIV a Képviselő-testület 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: Javaslat a Budafok-Tétény 2027

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésére Tárgy: Állásfoglalás a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 Email: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselőtestülethez a Segítő Kezek Szociális

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Polgármesteri összeférhetetlenség megszüntetéséhez hozzájárulás kérése

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 29-ai ülésére 1. napirendhez

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. január 25-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. január 25-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2012. (I. 25.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. január 25-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 08 - Adatszolgáltatás a személyi és a foglalkoztatottak, választott összetételéréről 01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2013.(..) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben