Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja június 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2010. június 4."

Átírás

1 Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja június 4. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete május 31-én tartotta munkaterv szerint ülését. Napirend előtti témákban Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről április 30. A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Patkós Irma Művészeti Iskola szervezésében a Tánc Világnapja került megrendezésre május 5. A Képviselő-testület rendkívüli testületi ülés keretében tárgyalta a német nemzetiségi nevelés-oktatás helyzetével kapcsolatos szakmai ellenőrzést. A Kulturális és Civil Szervezetek támogatására benyújtott 5 db pályázatot a Bíráló Bizottság megtárgyalta és elbírálta. A pályázókat a támogatási döntésről értesítettük, valamint részükre a támogatási szerződéseket megküldtük május 16. Csekély érdeklődéssel tartottuk meg a hagyományos berceli búcsút. Benedek Sándor volt esperes plébánosunk megtartotta aranymiséjét. A Dózsa György Művelődési Házban a Báránytánc megrendezésre került. Köszönjük a Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesületnek a szervezést és a színvonalas műsort május 17. A Képviselő-testület döntése alapján a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint Megyeri József alpolgármester részvételével a Virágos Ceglédbercelért program keretében meghirdetett sorsolást tartottuk meg. 105 ingatlantulajdonos jelentkezett a programra május 21. A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban Szalai Zoltán Ceglédbercel környezetállapota 2009, a Gerjén végzett méréssorozat és a talajtani vizsgálatok eredménye címmel előadást tartott május 22. A Virágosítási program keretében megkezdtük a palánták osztását, 125 ingatlantulajdonosnak tudtunk virágpalántát biztosítani. A Zöldpont 98. Kft. további 480 palántát ajánlott fel, illetve Birinszki Józsefné is támogatta a program elindítását május 29. A Dózsa György Művelődési Ház és könyvtárban Gyereknap és Egészségnap megtartására került sor. ALFA szövetség bevonásával szűrővizsgálatot tartottunk. A Ceglédi Könyvtár Mozgókönyvtárat biztosított. Az ALFA szövetségtől június 27-ére 40 gyermek részvételével a Margit szigetre kaptunk meghívást. A polgármesteri beszámolót, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló írásos tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról szóló beszámolót a Képviselő-testület tagjai elfogadták. Első napirendi pontban a Képviselő-testület megtárgyalta és tudomásul vette a Szent Ilona Idősek Gondozóházának működéséről szóló beszámolót. Második napirendi pontban a jelenlévők megismerték a Szociális Segítőház Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat évi beszámolóját. Síposné Györe Zsuzsanna intézményvezető szóbeli kiegészítését követően a Képviselőtestület a beszámolót elfogadta. Harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület az írásos előterjesztés alapján megtárgyalta és elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést. Negyedik napirendi pontban a Képviselő-testület az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék kérelmét támogatva úgy döntött, hogy a terepgyakorlaton résztvevő 20 fő hallgató és kísérő tanár részére szálláshelyet biztosít a Petőfi u. 8. szám alatti volt óvoda épületében, valamint a évi költségvetésben meghatározott céltartalék cím környezetvédelmi feladatok előirányzata terhére ,-Ft keretösszeg erejéig pénzügyi hozzájárulást nyújt. Ötödik napirendi pontban a Képviselő-testület felhatalmazta Török József polgármestert és Hidasi Istvánt a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnökét, hogy legfeljebb nettó 8,5 m Ft értékben, 6 évesnél nem idősebb és maximum 5000 üzemórát működött árokásó-rakodó földmunkagép vásárlása ügyében eljárjanak. Hatodik napirendi pontban a Képviselő-testület tárgyalta és elfogadta a évi pénzmaradvány felosztását, valamint elfogadta a évi költségvetésről szóló 3/2010. (II. 18.) ÖK. sz. rendelet módosítását. (A rendelet az újságban kihirdetésre kerül.)

2 Hetedik napirendi pontban a Képviselő-testület Török József polgármestert a évben végzett munkájának elismeréséül nettó ,-Ft természetbeni juttatásban részesítette. Nyolcadik napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézményben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 8/2010. (VI.04.) ÖK. sz. rendeletet. (A rendelet az újságban kihirdetésre kerül.) Kilencedik napirendi pontban a Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzatot érintő szociális szolgáltatásokra vonatkozóan a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 9/2010. (III. 29.) számú június 1-től hatályba lépő határozatát. Tizedik napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár Füzi Elek Vegyeskara részére ,-Ft összegű támogatást biztosít, a június án Kesztelyen megrendezésre kerülő Amatőr Kórus Fesztiválon való részvétel utazási, nevezési-, és autópályadíjának költségeire. Tizenegyedik napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatási igényt nyújt be az Integrációs Pedagógiai Program szerinti képesség-kibontakozó, integrációs felkészítés vagy óvodai fejlesztő program szerinti foglalkoztatás támogatásra és vállalja, hogy a programot beépíti a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ pedagógiai és közművelődési programjába. Egyebek napirendi pont keretében: Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Fűvószenekari-, Tánctalálkozó és Sváb ételek főzőversenye kerül megrendezésre a Szabó Pál Szabadidőparkban június 12-én 10 órától június 04-én 16 órakor a Temető parkoló melletti területen a Trianoni emlékfa avatására kerül sor. Dr. Nagy Gáborné a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája nevében köszönetét fejezte ki a ceglédberceli felnőtt női kosárlabda csapatnak és vezetőjének Fenyődi Miklósnak a tornaterem javára szervezett jótékonysági bál szervezéséért. A község óvodás és kisiskolás gyermekei május 19-én ingyenesen megtekinthették a Patkós Irma Művészeti Iskola előadásában a Hamupipőke című színházi előadást a Dózsa György Művelődési Házban. Köszönet a Patkós Irma Művészeti Iskola társulatának és vezetésének. Zárt ülés keretében a Képviselő-testület döntött: Vásárolt élelmezés közétkeztetés részére árubeszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról Fellebbezésről Ingatlan adás-vételi ajánlatokról Ceglédbercel Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (VI.04.) ÖK. sz. Rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2010.(II. 18.) ÖK. sz. rendelet módosítására 1. A 3/2010.(II.18.) ÖK. sz. Rendelet 3. helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetését: e Ft Bevétellel e Ft Kiadással Ezen belül: e Ft Személyi juttatással e Ft Munkáltatót terhelő járulékkal állapítja meg 2. A 3/2010.(II.18.) ÖK. sz. Rendelet 6. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a évi felújítási előirányzatot e Ft összegben állapítja meg. 3. A 3/2010.(II.18.) ÖK. sz. Rendelet 7. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a évi felhalmozási előirányzatot 600 e Ft összegben állapítja meg. 4. A 3/2010.(II.18.) ÖK. sz. Rendelet 9. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát e Ft összegben hagyja jóvá, mely összeg tartalmazza a Helyi Kisebbségi Önkormányzat e Ft általános tartalékát is. 5. A 3/2010.(II.18.) ÖK. sz. Rendelet a következő rendelkezéssel egészül ki: 21. Ceglédbercel Község Önkormányzata a költségvetési évre az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) kormányrendelet 42. (3) pontja szerinti megvalósítási tervet és a (4) pont szerinti teljesítménytervet nem készít. 6. A Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 2. Ceglédbercel, június 01. Török József s.k., polgármester Ceglédbercel, május 31. Török József s.k. polgármester Pető Zsolt s.k. jegyző

3 Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (VI.04.) számú rendelete az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézményben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, illetve a közoktatásról szóló évi LX- XIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 102. (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kt (4) bekezdésében és a 124. (21) bekezdésének a) pontjában foglaltak végrehajtására a fenntartásában működő közoktatási intézményekben a térítési díj és a tandíj megállapításának és fizetésének szabályairól a következő rendeletet alkotja (továbbiakban: Rendelet): A Rendelet hatálya 1. A Rendelet hatálya kiterjed (1) az önkormányzat fenntartásában működő Ceglédberceli Általános Művelődési Központra (a továbbiakban: közoktatási intézmény) (2) a közoktatási intézményben a) a pedagógusokra, a nevelő-oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus munkakört betöltő szakemberekre (a továbbiakban együtt: alkalmazottak), b) a szolgáltatást igénybevevő gyermekekre, tanulókra ezek törvényes képviselőire, szüleire, gyámjára (a továbbiakban: szülő). Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások köre 2. (1) Ingyenesen igénybe vehető valamennyi, a Kt ában meghatározott szolgáltatás. (2) A Kt (2) bekezdésében foglaltak alapján minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos és az autista tanuló részére az oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás, beleértve az első alapfokú művészetoktatásban való részvételt is. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló részére ingyenes egy alapfokú művészetoktatásban való részvétel. Térítési díj és tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 3. (1) Térítési díjat kell fizetni a Kt (1)-(2) bekezdésében foglalt szolgáltatások igénybe vétele után a Rendelet 2. -ában meghatározott kivétellel. (2) Tandíjat kell fizetni a Kt ában felsorolt szolgáltatások igénybevétele esetén. (3) A gyermek, tanuló az intézményben igénybe vett étkezésért külön rendeletben meghatározottak szerint térítési díjat fizet. A térítési díj- és a tandíjfizetési kötelezettség mértéke az alapfokú művészetoktatásban 4. (1) A 6 éven felüli és 18 éven aluli tanulók esetében tanévenként a Rendelet 1. számú mellékletében meghatározott mértékű térítési díjat kell fizetni a művészetoktatásban. (2) A év közötti tanulói jogviszonyban álló tanulók esetében tanévenként a Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott mértékű térítési díjat kell fizetni. (3) A Rendelt 3. számú mellékletében meghatározott tandíjat kell fizetnie: a) A tankötelezettség megszűnése után annak a 18 év feletti növendéknek, aki nem áll tanulói jogviszonyban. (b) A 22. életévét betöltött növendéknek. (4) A térítési díj és tandíj megállapításánál a félévi és az év végi tanulmányi eredményt kell figyelembe venni. (5) A térítési díj és tandíj fizetésére első alkalommal kötelezett gyermekek, tanulók az I. félévben az 1. számú melléklet II. pontja szerinti térítési díjat fizetik. A tanulmányok megkezdésekor az első félévi tanulmányi eredmény eléréséig tanulmányi kedvezmény nem adható. (6) A kategóriák alkalmazása során a tanulmányi eredmény átlagának megállapítása során csak a fő- és a kötelező melléktantárgyak tanulmányi eredményét lehet figyelembe venni. Nem magyar állampolgárok térítési díj és tandíj-fizetési kötelezettsége 5. (1) Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a Kt (1)-(4) bekezdésben foglaltak hatálya alá ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik, illetve az ingyenességet biztosító viszonosság hiányában, az óvodai és iskolai ellátás igénybevételéért díjat fizet. Ha a tanuló a közoktatási szolgáltatásokat nem a teljes tanévben veszi igénybe, akkor a tanévre számított díjnak az igénybevételi időszakra eső hányadát kell megfizetnie. (2) Az Európai Közösség tagállamainak állampolgárai Ceglédbercel Község Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményben a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetik igénybe a Kt-ben biztosított szolgáltatásokat. A tandíj- és térítési díj fizetési kötelezettségnél figyelembe vehető kedvezmények 7. (1) A Rendeletben foglalt díjfizetési kötelezettség fennállása esetén az alapfokú művészetoktatás kivételével a gyermek, tanuló részére szociális helyzetére figyelemmel díjfizetési kedvezmény adható. A tanuló részére adható kedvezmény mértéke legfeljebb a díj 50 %-ig terjedhet. (2) A díjkedvezmény vagy díjelengedés iránti kérelmeket minden tanévben félévenként, az I. félévben szeptember 15- ig, a II. félévben február 15-ig kell az intézmény vezetőjéhez benyújtani. (3) A jogosultságot a kérelem benyújtásakor megfelelő módon az azt megelőző három hónapra vonatkozóan igazolni kell (jövedelemigazolással, nyugdíjszelvénnyel, társadalombiztosítási ellátást igazoló kifizető szelvénnyel, stb.). 3.

4 4. Ceglédberceli Híradó Az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatokat az intézmény a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően nyilvántartja. (4) E Rendelet alkalmazásában jövedelem és család vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény 4.. (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések az irányadók. (5) A kérelem elbírálásáról, a kedvezmény megadásáról az intézményvezető a Rendeletben foglaltak alapján egyedi mérlegeléssel dönt, és döntéséről a szülőt írásban értesíti. A döntésben az intézményvezető köteles a szülőt egyidejűleg a jogorvoslati lehetőségekről is tájékoztatni. (6) Szociális helyzet alapján adható térítési díjat és tandíjat csökkentő kedvezmény feltétele, hogy a gyermek, tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. (7) A kedvezmény juttatásának és mértékének megállapításakor elsősorban figyelembe kell venni az olyan gyermek, tanuló szociális helyzetét, ahol a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb kötelező munkabér összegét és a) a gyermeket, tanulót a szülő egyedül neveli, b) három vagy több eltartott gyermek van a családban, c) az egyik szülő munkanélküli, d) a gyermek, tanuló árva vagy a nagyszülők nevelik. (8) A kedvezmény feltétele, hogy a tanuló előző félévi tanulmányi eredménye legalább elégséges legyen. (9) A tanuló, illetve szülője köteles haladéktalanul bejelenteni az intézménynek, ha a szociális alapon megítélt kedvezményre jogosító jövedelmi-vagyoni viszonyaiban változás állt be. Ha a jövedelmi-vagyoni helyzete alapján a gyermek, tanuló a megállapított kedvezménytől eltérően más kisebb mértékű kedvezményre vált jogosulttá, akkor a két kedvezmény közti díjkülönbözetet kell utólag megfizetnie. (10) A térítési díj-, illetve a tandíjfizetési kedvezményre fordítható keret nagysága az intézmény tervezett éves térítési díj-, illetve tandíjbevétele intézményi szintű összegének legfeljebb 10 %-a lehet. Vegyes rendelkezések 8. (1) A Rendeletben foglaltak alapján a közoktatási intézmény vezetője dönt a térítési díj és a tandíj összegéről, a Kt ában meghatározottakon kívüli további ingyenes ellátásról, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról. (2) Az intézmény vezetője a megállapított térítési díjak és tandíjak alapösszegéről, valamint a Rendelet szerint a tanulmányi eredmények, illetve a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről, a térítési díj és a tandíj fizetésének szabályairól tájékoztatja: a) Az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, tanulók szüleit minden év május 31-ig, b) az intézménybe felvételre jelentkező gyermekek, tanulók szüleit a beiratkozás időszakában. (3) Az intézmény vezetője a gyermek, tanuló által fizetendő térítési díj és tandíj összegéről határozatban értesíti a szülőt, megjelölve az igénybe vett szolgáltatás térítési díjának, illetve tandíjának alapösszegét, a szociális helyzet és a tanulmányi eredmény alapján figyelembe vett kedvezmény mértékét, valamint a jogorvoslat lehetőségét és módját. (4) A fizetendő térítési díj és tandíj összegéről szóló határozat ellen felülbírálati kérelem, illetve törvényességi kérelem nyújtható be. (5) A térítési díj befizetése tanévenként két alkalommal történik. Az első befizetés határideje szeptember 15. napja, a második befizetés határideje február 15. napja. (6) Különösen indokolt esetben kérelemre az intézmény vezetője hozzájárulhat az esedékes részlet kifizetésének legfeljebb három hónappal történő halasztásához. (7) A térítési díj, tandíjfizetési kötelezettséggel igénybe vehető szolgáltatás igénylésekor (beiratkozáskor) a fizetésre kötelezett személy írásos nyilatkozatot ad arról, hogy a szolgáltatás térítési díját, tandíját az arra megszabott időben és módon megfizeti, valamint, hogy a térítési díj és tandíj fizetésének hozzájárulás nélküli elmaradása a szolgáltatásból való kizárással járhat. (8) Az intézmény vezetője a térítési díj és a tandíj megállapításával, megfizetésével kapcsolatos adatokról tanulónként nyilvántartást vezet. (9) Az intézmény házirendjében kell meghatározni a Rendelet végrehajtása érdekében szükséges rendelkezéseket a vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembe vételével. Záró rendelkezések 9. (1) A Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) Rendelkezéseit a 2010/2011. tanévtől kell alkalmazni. Ceglédbercel, május 31. Török József s.k. polgármester Pető Zsolt s.k. jegyző Záradék: A rendelet június 4.-én került kihirdetésre. Pető Zsolt s.k., jegyző 1. számú melléklet Térítési díj Hangszeres főtárgy 6-18 év közötti tanulók Tanulmányi átlag Tanulmányi eredmény Térítési díj I. 4,5-5,0 Jeles Ft II. 3,5-4,49 Jó Ft III. 2,5-3,49 Közepes Ft IV. 1,5-2,49 Elégséges Ft V. 1,0-1,49 elégtelen Ft 2. számú melléklet Térítési díj Hangszeres főtárgy a 18 év -22 év közötti tanulók Tanulmányi átlag Tanulmányi eredmény Térítési díj I. 4,5-5,0 Jeles Ft II. 3,5-4,49 Jó Ft III. 2,5-3,49 Közepes Ft IV. 1,5-2,49 Elégséges Ft V. 1,0-1,49 elégtelen Ft 3. számú melléklet Tandíj Tanulmányi átlag Tanulmányi eredmény Tandíj I. 4,5-5,0 Jeles Ft II. 3,5-4,49 Jó Ft III. 2,5-3,49 Közepes Ft IV. 1,5-2,49 Elégséges Ft V. 1,0-1,49 elégtelen Ft

5 Tájékoztató a évi kisebbségi önkormányzati választásról Tisztelt Választópolgár! Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott (bolgár,cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kisebbséghez tartozik, 2010 őszén ismét lehetősége lesz részt venni a helyi önkormányzati választásokkal azonos napon megtartásra kerülő települési kisebbségi önkormányzati választáson. Kisebbségi választójogának gyakorlásához összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat, melyek az alábbiak. Választójog a nemzeti és etnikai kisebbségek települési önkormányzati képviselőinek választásán A települési kisebbségi önkormányzati választáson az a polgár szavazhat, aki: a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik, és a kisebbséghez tartozását nyilatkozatával vállalja, október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgár, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, szerepel a kisebbségi választói jegyzékben. Az említett feltételeknek meg kell felelnie a jelöltként indulni kívánó személynek is. A kisebbségi választói jegyzék A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételét július 15. napján 16 óráig kérheti a lakóhelye szerinti település jegyzőjétől a mellékelt kérelemnyomtatványon. Kérelmét a polgármesteri hivatal épületében található gyűjtőládába dobhatja be, vagy levél útján juttathatja el a jegyzőhöz. (A levélnek július 15-ig meg kell érkeznie). A választópolgár felvételét csak egy kisebbség választói jegyzékére kérheti, ellenkező esetben valamennyi kérelme érvénytelen. A jegyző július 15-ig dönt a kérelmező kisebbségi választói jegyzékbe vételéről. Ha Ön a kérelemnyomtatványt hiánytalanul kitölti, továbbá magyar állampolgársággal, és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, a jegyző felveszi Önt az adott kisebbség választói jegyzékébe. A kisebbségi választói jegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat Ha a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt a jegyző megtagadja, erről Önt haladéktalanul értesíti. A kisebbségi választói jegyzékbe vételt megtagadó döntés ellen a határozat kézhezvételét követő 3 napon belül nyújthat be kifogást a határozatot hozó jegyzőhöz. Amennyiben a jegyző helyt ad a kifogásnak, módosítja a kisebbségi választói jegyzéket. Ha a kifogásnak nem ad helyt, azt a beérkezését követő napon automatikusan megküldi a helyi bíróságnak, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak. A választás kitűzése A kisebbségi önkormányzati választást akkor tűzi ki a helyi választási bizottság, ha a településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplő kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30 főt. Ceglédberceli Híradó Jelöltállítás Jelöltet csak olyan - az egyesülési jogról szóló törvény szerinti, közhasznú vagy nem közhasznú - társadalmi szervezet állíthat, amelynek a választás évét megelőző legalább 3 éve alapszabályában rögzített célja az adott kisebbség képviselete. Független jelöltek indulására a törvény nem biztosít lehetőséget. Jelölt csak a lakóhelye szerinti kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgár lehet. A választópolgár - lakóhelyétől függetlenül - bármely településen jelölhető. A lakóhelytől eltérő településen jelöltként történő nyilvántartásba vételnek nem akadálya, ha a jelölt lakóhelyén nem kerül sor települési kisebbségi önkormányzati választás kitűzésére. A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy: vállalja az adott kisebbség képviseletét, ismeri az adott kisebbségi közösség nyelvét, ismeri az adott kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait, korábban volt-e más kisebbség kisebbségi önkormányzatának tagja vagy tisztségviselője. A jelölt nyilatkozata nyilvános, azt bárki megismerheti. Szavazás A szavazásra településenként e célra létrehozott, önálló szavazókörben (szavazókörökben) kerül sor,melynek címéről és a szavazás időpontjáról a jegyző értesítőt küld. A szavazólapon az érintett kisebbség minden jelöltje feltüntetésre kerül, kisorsolt sorrendben. A települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete 5 tagú, ezért szavazni legfeljebb 5 jelöltre lehet. Képviselők a legtöbb szavazatot kapott jelöltek lesznek. Személyes és különleges adatok kezelése a kisebbségi választáson A választás során a személyes és különleges adatok kezelése mindvégig az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő módon történik. A törvény meghatározza az adatkezelés célját és az adatkezelők körét is. Ennek megfelelően a kisebbségi választói jegyzék - a számadatok kivételével - nem nyilvános, abba csak a választási iroda, a választási bizottság és a bíróság tekinthet bele feladatainak végrehajtása érdekében. A kisebbségi választói jegyzék a szavazás eredményének jogerőssé válását követően haladéktalanul megsemmisítésre kerül. Területi és országos kisebbségi önkormányzatok Amennyiben az adott kisebbség megfelelő számú települési kisebbségi önkormányzattal rendelkezik, 2011 márciusában a kisebbség területi és országos önkormányzatot hozhat létre. A területi és országos önkormányzatot a települési kisebbségi önkormányzati képviselők (elektorok) választják. A kisebbségi választással kapcsolatban felmerülő kérdésekre személyesen a Polgármesteri Hivatal Képviselői Irodáján (2737 Ceglédbercel Pesti út 61.), vagy a es telefonszámon kaphatnak felvilágosítást. Helyi Választási Iroda 5.

6 Pályázati felhívás Ceglédbercel Általános Művelődési Központ Napsugár Óvoda Intézményegység Vezetői állására Ceglédberceli Általános Művelődési Központ igazgatótánácsa az alábbi pályázati felhívást teszi közzé. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Ceglédberceli ÁMK Napsugár Óvoda Intézményegység vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól. A munkavégzés helye: Pest megye, 2737 Ceglédbercel, Pesti út 103. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Napsugár Óvoda Intézményegység vezetői feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Felsőfokú képesítés, Óvodapedagógus, pedagógiai szakvizsga, Pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, óvodapedagógus - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felsőfokú képesítés, Német nemzetiségi óvodapedagógus, német kisebbségi óvodában szerzett pedagógusi gyakorlat, közoktatás-vezetői szakvizsga, vezetői gyakorlat, Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, Vezetői gyakorlat - legalább 3-5 év vezetői tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz érvényes erkölcsi bizonyítvány motivációs levél szakmai program vezetési koncepció adatvédelmi nyilatkozat A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban augusztus 2. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: június 19. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Gáborné nyújt, a 53/ os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Ceglédbercel Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-2/2010.Sz., valamint a munkakör megnevezését: Ceglédberceli ÁMK Napsugár Óvoda Intézményegység vezető. Személyesen: Dr. Nagy Gáborné, Pest megye, 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. A pályázat elbírálásának határideje: július 15. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Oktatási és Kulturális Közlönyv 13. szám május 13. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot 1 példányban nyomtatott formában kérjük benyújtani. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: május

7 Önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő kötelezettségek 2010 évben: Előző számunkban megjelent adózásról szóló tájékoztatónkat megismételve felhívjuk adófizetőink figyelmét: A adóévről szóló iparűzési adó bevallási nyomtatvány benyújtási határideje május 31-én lejárt. Ezzel egy időben kellett megfizetni, illetve e naptól lehetett visszaigényelni a évre már megfizetett adóelőlegek és a ténylegesen megállapított adó különbözetét az Önkormányzati adóhatóságnál. E bevallásban a szeptember 15-éig és a március 15-ig esedékes adóelőleget is be kellett vallani, de ezeket az összegeket már az APEH felé kell megfizetni. A bevallásban feltüntetett adatokról adóhatóságunk az APEH felé határidőre adatot szolgáltat. A késedelmes bejelentés, adatszolgáltatás késedelmi pótlék kiszabását vonja maga után! A első félévben esedékes adók pótlékmentes megfizetésének határideje március 16-án lejárt. Nyomatékosan felhívjuk adózóink figyelmét, hogy aki a fenti határidőig elmulasztotta a befizetést, hátralékát nem rendezte, azt haladéktalanul pótolja. Egy évet meghaladó gépjárműadó hátralék esetén az Okmányiroda által a gépjármű forgalomból kivonásra kerül. Adótartozás beszedése érdekében végrehajtási eljárás kezdeményezésére kerül sor, mely során önálló bírósági végrehajtó is közreműködik, melynek költsége az adózót terheli. Ezúton mondok köszönetet azoknak az adózóknak, akik befizetéseiket határidőben teljesítették! Pető Zsolt jegyző Ceglédberceli Híradó Anyakönyvi hírek Gyermek vagyok, kinek lelkén Minden napfény, minden sugár átragyog, Eltemetek, elfelejtek Minden sebet, minden régi bánatot. Május hónapban született gyermekek: Manner Márk Máté Szülők: Lieszkovszky Ildikó, Manner Gábor Soltész Apor Szülők: Balla Krisztina, Soltész Ferenc Ságodi Bendegúz Szülők: Takács Erika, Ságodi Tamás Most valóság lesz minden édes remény, Mely ott él szívünk rejtekén Az élet és a szerelem tárt karokkal vár, S hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll. Május hónapban házasságot kötöttek: Szabó Szilvia és Szabó Sándor Hörömpő Ágnes és Hohl Szabolcs A mélybe csak tested merült el, csak ő tűnt el a föld alatt, de lényed lényege ezer felé szóródva is köztünk maradt. Május hónapban elhunyt halottaink: Dudás Józsefné 78 év, Somogyi B. u.5. Szigetvári Antal 71 év, Ifjúság u. 41. Malya Józsefné Szebenszki Tiborné Laurán Miklósné 61 év, Béke u év, Pozsonyi u év, Lehel. u.45..

8 8. Ceglédberceli Híradó Májusi ÁMK hírek A tánc világnapján Csodálatos produkcióval örvendeztette meg a Patkós Irma Művészeti Iskola társulata Ceglédbercel érdeklődő közönségét április 29 -én, a tánc világnapján. Premiert láthattunk, olyan előadást, ami kifejezetten Ceglédbercelre készült, és itt mutatták be először. Az est folyamán a művészeti iskola tánc tagozatán tanuló és színész növendékei is tudásuk legjavát adták. A két órás show során változatos stílusú blokkokat láthattunk, mindenki megtalálhatta a neki tetszőt. A remek zenei anyaghoz simuló koreográfia, a csoportok összehangolt, kidolgozott mozgása nagy élményt jelentett. A szereplők előadása olyan szintű volt, hogy az átélés, az érzelmi telítettség a közönséget is magával ragadta. A hatást fokozta a jelmezek, a megjelenés, a világítás összhangja. Az előadás nagy igénybevételt jelentett valamennyi résztvevőnek: a táncosoknak, a betanítóknak, rendezőnek. A közönség fogadtatása és az elért siker alapján a kihívásnak valamennyien kiválóan megfeleltek. Örülök, hogy nézőként részese lehettem ennek a közös katarzisnak, amely a mozgás, a tánc örömét, az emberi erőfeszítést, a színház örök varázsát ünnepelte.köszönöm a falu lakói nevében is és Andó László igazgató úrnak és a Patkós Irma Művészeti Iskola társulatának. -c- Gyermeknapi ajándék Előzetes gyermeknapi ajándékban részesültek a község óvodás és kisiskolás gyermekei május 19-én. Ingyenesen megtekinthették a Patkós Irma Művészeti Iskola előadásában a Hamupipőke című színházi előadást, a Dózsa György Művelődési Házban. Hasonlóan a Mikulás hozta mesedarabhoz most is helyben, belépőjegy nélkül élvezhették a Napsugár Óvoda kis lakói és az alsó tagozatosok az közismert mesét. A gyermeki reakciókból ítélve élvezetes darabot láttak. A jól ismert történetet a rendezésnek köszönhetően új motívumok és a szövegbe csempészett humor tette érdekessé. A két kisegér mértani precizitással kidolgozott és nagyszerűen előadott bolondozása aratta a legnagyobb tetszést. Nem lehet túl korán elkezdeni a kultúra, a színház szeretetére nevelést. Ha óvodás kortól találkoznak a gyermekek örömet adó színházi élményekkel, bízhatunk benne, hogy kialakul és felnőtt korban is megmarad az igény a színházlátogatásra. A szórakoztatáson túl a nevelő hatása van, az erkölcsi értékek kialakításában is jelentős szerepe lehet. Ezért jelentős, hogy minden kisgyermek részt vehet ezeken az előadásokon. Köszönet érte a Patkós Irma Művészeti Iskola társulatának és vezetésének. -nk- Köszönet nyilvánítás A végzős diákok köszönetet mondanak a Szülői Munkaközösségnek a tablókhoz nyújtott jelentős anyagi segítségért. A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája köszönetét fejezi ki a ceglédberceli felnőtt női kosárlabda csapatnak és vezetőjének Fenyődi Miklósnak a tornaterem javára szervezett jótékonysági bál szervezéséért. Köszönjük azoknak, akik részvételükkel növelték a bevételt és a jó hangulatot! Köszönet az eddig beérkezett felajánlásokért, melyeket majd a téglajegyet vásárlók között sorsol ki az önkormányzat. A sorsolási ajándékok felajánlói: Ceglédberceli férfi kosárlabda csapat Sebestyén Mártonné Csurgai Judit Bujdosó László További felajánlásokat várunk, köszönettel! HISSZÜK, HOGY EGYÜTT SIKERÜLHET! Ceglédbercel Község Önkormányzatának képviselőtestülete döntött a tornaterem évi felújításáról. A kiadások csökkentése érdekében négy alkalommal nyújtott be a polgármester úr pályázatot, amiket rendre elutasítottak forráshiány miatt. Mivel a tornaterem állapota tarthatatlanná vált, így a fenntartó önérőből, a Ceglédberceli Iskoláért Alapítvány, a Szülői Munkaközösség segítségével és a lakosság támogatására számítva vág bele a halaszhatatlan beruházásba. A 2009/2010. tanév során több ízben került sor olyan rendezvényre, amely részben vagy egészben ezt a nemes célt szolgálta, pl. a szülők bálja, az Eötvös est, sportbál. A ceglédberceliek jószándéka eddig is érezhető volt. Az összegyűjtött bevételek elkülönítve várják a felhasználást. Most lehetőség van téglajegyek vásárlásával segíteni a községben található egyetlen, fedett, sportolásra alkalmas hely megújítását. A sorszámozott, Ceglédberceli Iskoláért Alapítvány által kibocsátott téglajegyek forintos címletekben kaphatók a következő helyeken: CÁMK Eötvös József Általános iskola, titkárság: Barnáné Sebestyén Erika (Pesti út 160.) CÁMK Eötvös József Általános iskola, Petőfi u. épület Détári Anikó (Petőfi u. 1.) CÁMK Napsugár Óvoda, Csepp csoport: Királyné Hideghéty Anita ( Pesti út 103 ) CÁMK Dózsa György Művelődési Ház és könyvtár: Bogyay Katalin (Pesti út 96. ) Szabó Lászlóné (Jókai u. 2.) o Szülői munkaközösség részéről: Galambosné Bordás Ágnes, Sebestyén Mártonné, Czinegéné Pataki Hajnalka, Breznyikné Fazekas Tímea A támogatásról a Ceglédberceli Iskoláért Alapítvány igazolást ad, melyre adókedvezményt lehet igénybe venni. A megvásárolt téglajegyek sorszámaiból június, július, augusztus és szeptember hónapok végén sorsolást rendezünk, a szerencsések értékes ajándékokat nyernek. A most felújításra kerülő tornaterem is a falu lakóinak összefogásával épült. Sokan tisztították a bontott téglát, ástak, dolgoztak azért, hogy az iskolások és a község lakói kulturált körülmények között sportolhassanak. Most arra kérünk

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az alapfokú művészetoktatás keretében fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról, fizetésének módjáról és az adható fizetési kedvezményekről

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE A Lőrinci Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíjak

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

(2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű tanuló a Közokt. tv (2) bekezdése alapján.

(2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű tanuló a Közokt. tv (2) bekezdése alapján. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010 (IV.30.) önkormányzati rendelete a közoktatásban alkalmazandó térítési-, illetve tandíjak helyi szabályozásáról Tápiószecső Nagyközség

Részletesebben

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE a Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói által fizetendő térítési és tandíjak fizetéséről és

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Lenti Város Önkormányzat

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a térítési díj és tandíj összegének megállapításáról 31/2012. (IX. 08.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 1 Az önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról Miskolc Megyei Jogú

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

F I Z E T E N D Ő T É R Í T É S I D Í J A K, T A N D Í J A K REN D E L K E Z É SE. Szeged, július 04.

F I Z E T E N D Ő T É R Í T É S I D Í J A K, T A N D Í J A K REN D E L K E Z É SE. Szeged, július 04. A S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M K Ö Z O K T A T Á S I I N T É Z M É N Y E I B E N I G É N Y B E V E T T S Z O L G Á L T A T Á S O K É R T F I Z E T E N D Ő T É R Í T É S I D Í J A K, T A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (XI. 28.) rendelete a Művészeti Iskolában alkalmazott térítési díj és tandíjfizetési kötelezettség megállapításának szabályairól Martonvásár

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

HATÁROZAT. Az oktatási intézményben igénybe vehető szolgáltatások köre

HATÁROZAT. Az oktatási intézményben igénybe vehető szolgáltatások köre HATÁROZAT az Egri Főegyházmegye által fenntartott Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola köznevelési intézményben igénybe vehető alapfokú művészetoktatási vagy szakképzési szolgáltatások intézményi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.)

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (Egységes szerkezetben a módosításról

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

A rendelet hatálya. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 25/2009. (06.23.) rendelete a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és megfizetésének

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE az oktatási térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (XI.26.) rendelete a Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat művészetoktatási

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézményekben

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

2015/2016 Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kecskemét A térítési díj és a tandíj fizetésének szabályozása

2015/2016 Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kecskemét A térítési díj és a tandíj fizetésének szabályozása 1 2015/2016 Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kecskemét A térítési díj és a tandíj fizetésének szabályozása 2 I. Általános rendelkezések Jelen Szabályzat a Klebelsberg

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

Kedves Szülők, Diákok!

Kedves Szülők, Diákok! Kedves Szülők, Diákok! Zeneiskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe. Térítési díjat fizet minden olyan 6-18 éves növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL Tisztelt Szülők! A 2015-16-os tanévben is az alapfokú művészeti iskolában térítési díj, illetve tandíj ellenében vehetik igénybe az alapfokú művészetoktatást. Ha a tanuló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2014/2015-ös tanévben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2014/2015-ös tanévben Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2014/2015-ös tanévben A KLIK Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013.(VII.5.) EMMI utasításban

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGNORMÁIRÓL, TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ÉS MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉSRŐL Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre,

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre, SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(X. 19.) számú rendelete a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

XVII évfolyam - 4 szám 2016 Április Pályázat Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992 évi XXXIII törvény 20/A alapján pályázatot hirdet Derekegyházi Napköziotthonos

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben A KLIK Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013.(VII.5.) EMMI utasításban

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

2010. június PROJEKT MEGBESZÉLÉS GÁVAVENCSELLŐN

2010. június PROJEKT MEGBESZÉLÉS GÁVAVENCSELLŐN 2010. június PROJEKT MEGBESZÉLÉS GÁVAVENCSELLŐN Gávavencsellő Község szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep létesítése című projekt egyeztető megbeszélését tartották 2010. június 3-án Gávavencsellőn.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) és 13/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelete az étkezési-, valamint a

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK

I.FEJEZET ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK 7/2006. (III. 1.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a nevelési- oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről A Budapest Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben