Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja június 4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2010. június 4."

Átírás

1 Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja június 4. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete május 31-én tartotta munkaterv szerint ülését. Napirend előtti témákban Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről április 30. A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Patkós Irma Művészeti Iskola szervezésében a Tánc Világnapja került megrendezésre május 5. A Képviselő-testület rendkívüli testületi ülés keretében tárgyalta a német nemzetiségi nevelés-oktatás helyzetével kapcsolatos szakmai ellenőrzést. A Kulturális és Civil Szervezetek támogatására benyújtott 5 db pályázatot a Bíráló Bizottság megtárgyalta és elbírálta. A pályázókat a támogatási döntésről értesítettük, valamint részükre a támogatási szerződéseket megküldtük május 16. Csekély érdeklődéssel tartottuk meg a hagyományos berceli búcsút. Benedek Sándor volt esperes plébánosunk megtartotta aranymiséjét. A Dózsa György Művelődési Házban a Báránytánc megrendezésre került. Köszönjük a Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesületnek a szervezést és a színvonalas műsort május 17. A Képviselő-testület döntése alapján a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint Megyeri József alpolgármester részvételével a Virágos Ceglédbercelért program keretében meghirdetett sorsolást tartottuk meg. 105 ingatlantulajdonos jelentkezett a programra május 21. A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban Szalai Zoltán Ceglédbercel környezetállapota 2009, a Gerjén végzett méréssorozat és a talajtani vizsgálatok eredménye címmel előadást tartott május 22. A Virágosítási program keretében megkezdtük a palánták osztását, 125 ingatlantulajdonosnak tudtunk virágpalántát biztosítani. A Zöldpont 98. Kft. további 480 palántát ajánlott fel, illetve Birinszki Józsefné is támogatta a program elindítását május 29. A Dózsa György Művelődési Ház és könyvtárban Gyereknap és Egészségnap megtartására került sor. ALFA szövetség bevonásával szűrővizsgálatot tartottunk. A Ceglédi Könyvtár Mozgókönyvtárat biztosított. Az ALFA szövetségtől június 27-ére 40 gyermek részvételével a Margit szigetre kaptunk meghívást. A polgármesteri beszámolót, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló írásos tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról szóló beszámolót a Képviselő-testület tagjai elfogadták. Első napirendi pontban a Képviselő-testület megtárgyalta és tudomásul vette a Szent Ilona Idősek Gondozóházának működéséről szóló beszámolót. Második napirendi pontban a jelenlévők megismerték a Szociális Segítőház Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat évi beszámolóját. Síposné Györe Zsuzsanna intézményvezető szóbeli kiegészítését követően a Képviselőtestület a beszámolót elfogadta. Harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület az írásos előterjesztés alapján megtárgyalta és elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést. Negyedik napirendi pontban a Képviselő-testület az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék kérelmét támogatva úgy döntött, hogy a terepgyakorlaton résztvevő 20 fő hallgató és kísérő tanár részére szálláshelyet biztosít a Petőfi u. 8. szám alatti volt óvoda épületében, valamint a évi költségvetésben meghatározott céltartalék cím környezetvédelmi feladatok előirányzata terhére ,-Ft keretösszeg erejéig pénzügyi hozzájárulást nyújt. Ötödik napirendi pontban a Képviselő-testület felhatalmazta Török József polgármestert és Hidasi Istvánt a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnökét, hogy legfeljebb nettó 8,5 m Ft értékben, 6 évesnél nem idősebb és maximum 5000 üzemórát működött árokásó-rakodó földmunkagép vásárlása ügyében eljárjanak. Hatodik napirendi pontban a Képviselő-testület tárgyalta és elfogadta a évi pénzmaradvány felosztását, valamint elfogadta a évi költségvetésről szóló 3/2010. (II. 18.) ÖK. sz. rendelet módosítását. (A rendelet az újságban kihirdetésre kerül.)

2 Hetedik napirendi pontban a Képviselő-testület Török József polgármestert a évben végzett munkájának elismeréséül nettó ,-Ft természetbeni juttatásban részesítette. Nyolcadik napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézményben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 8/2010. (VI.04.) ÖK. sz. rendeletet. (A rendelet az újságban kihirdetésre kerül.) Kilencedik napirendi pontban a Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzatot érintő szociális szolgáltatásokra vonatkozóan a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 9/2010. (III. 29.) számú június 1-től hatályba lépő határozatát. Tizedik napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár Füzi Elek Vegyeskara részére ,-Ft összegű támogatást biztosít, a június án Kesztelyen megrendezésre kerülő Amatőr Kórus Fesztiválon való részvétel utazási, nevezési-, és autópályadíjának költségeire. Tizenegyedik napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatási igényt nyújt be az Integrációs Pedagógiai Program szerinti képesség-kibontakozó, integrációs felkészítés vagy óvodai fejlesztő program szerinti foglalkoztatás támogatásra és vállalja, hogy a programot beépíti a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ pedagógiai és közművelődési programjába. Egyebek napirendi pont keretében: Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Fűvószenekari-, Tánctalálkozó és Sváb ételek főzőversenye kerül megrendezésre a Szabó Pál Szabadidőparkban június 12-én 10 órától június 04-én 16 órakor a Temető parkoló melletti területen a Trianoni emlékfa avatására kerül sor. Dr. Nagy Gáborné a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája nevében köszönetét fejezte ki a ceglédberceli felnőtt női kosárlabda csapatnak és vezetőjének Fenyődi Miklósnak a tornaterem javára szervezett jótékonysági bál szervezéséért. A község óvodás és kisiskolás gyermekei május 19-én ingyenesen megtekinthették a Patkós Irma Művészeti Iskola előadásában a Hamupipőke című színházi előadást a Dózsa György Művelődési Házban. Köszönet a Patkós Irma Művészeti Iskola társulatának és vezetésének. Zárt ülés keretében a Képviselő-testület döntött: Vásárolt élelmezés közétkeztetés részére árubeszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról Fellebbezésről Ingatlan adás-vételi ajánlatokról Ceglédbercel Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (VI.04.) ÖK. sz. Rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2010.(II. 18.) ÖK. sz. rendelet módosítására 1. A 3/2010.(II.18.) ÖK. sz. Rendelet 3. helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetését: e Ft Bevétellel e Ft Kiadással Ezen belül: e Ft Személyi juttatással e Ft Munkáltatót terhelő járulékkal állapítja meg 2. A 3/2010.(II.18.) ÖK. sz. Rendelet 6. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a évi felújítási előirányzatot e Ft összegben állapítja meg. 3. A 3/2010.(II.18.) ÖK. sz. Rendelet 7. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület a évi felhalmozási előirányzatot 600 e Ft összegben állapítja meg. 4. A 3/2010.(II.18.) ÖK. sz. Rendelet 9. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát e Ft összegben hagyja jóvá, mely összeg tartalmazza a Helyi Kisebbségi Önkormányzat e Ft általános tartalékát is. 5. A 3/2010.(II.18.) ÖK. sz. Rendelet a következő rendelkezéssel egészül ki: 21. Ceglédbercel Község Önkormányzata a költségvetési évre az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) kormányrendelet 42. (3) pontja szerinti megvalósítási tervet és a (4) pont szerinti teljesítménytervet nem készít. 6. A Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 2. Ceglédbercel, június 01. Török József s.k., polgármester Ceglédbercel, május 31. Török József s.k. polgármester Pető Zsolt s.k. jegyző

3 Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (VI.04.) számú rendelete az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézményben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, illetve a közoktatásról szóló évi LX- XIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 102. (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kt (4) bekezdésében és a 124. (21) bekezdésének a) pontjában foglaltak végrehajtására a fenntartásában működő közoktatási intézményekben a térítési díj és a tandíj megállapításának és fizetésének szabályairól a következő rendeletet alkotja (továbbiakban: Rendelet): A Rendelet hatálya 1. A Rendelet hatálya kiterjed (1) az önkormányzat fenntartásában működő Ceglédberceli Általános Művelődési Központra (a továbbiakban: közoktatási intézmény) (2) a közoktatási intézményben a) a pedagógusokra, a nevelő-oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus munkakört betöltő szakemberekre (a továbbiakban együtt: alkalmazottak), b) a szolgáltatást igénybevevő gyermekekre, tanulókra ezek törvényes képviselőire, szüleire, gyámjára (a továbbiakban: szülő). Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások köre 2. (1) Ingyenesen igénybe vehető valamennyi, a Kt ában meghatározott szolgáltatás. (2) A Kt (2) bekezdésében foglaltak alapján minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos és az autista tanuló részére az oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás, beleértve az első alapfokú művészetoktatásban való részvételt is. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló részére ingyenes egy alapfokú művészetoktatásban való részvétel. Térítési díj és tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 3. (1) Térítési díjat kell fizetni a Kt (1)-(2) bekezdésében foglalt szolgáltatások igénybe vétele után a Rendelet 2. -ában meghatározott kivétellel. (2) Tandíjat kell fizetni a Kt ában felsorolt szolgáltatások igénybevétele esetén. (3) A gyermek, tanuló az intézményben igénybe vett étkezésért külön rendeletben meghatározottak szerint térítési díjat fizet. A térítési díj- és a tandíjfizetési kötelezettség mértéke az alapfokú művészetoktatásban 4. (1) A 6 éven felüli és 18 éven aluli tanulók esetében tanévenként a Rendelet 1. számú mellékletében meghatározott mértékű térítési díjat kell fizetni a művészetoktatásban. (2) A év közötti tanulói jogviszonyban álló tanulók esetében tanévenként a Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott mértékű térítési díjat kell fizetni. (3) A Rendelt 3. számú mellékletében meghatározott tandíjat kell fizetnie: a) A tankötelezettség megszűnése után annak a 18 év feletti növendéknek, aki nem áll tanulói jogviszonyban. (b) A 22. életévét betöltött növendéknek. (4) A térítési díj és tandíj megállapításánál a félévi és az év végi tanulmányi eredményt kell figyelembe venni. (5) A térítési díj és tandíj fizetésére első alkalommal kötelezett gyermekek, tanulók az I. félévben az 1. számú melléklet II. pontja szerinti térítési díjat fizetik. A tanulmányok megkezdésekor az első félévi tanulmányi eredmény eléréséig tanulmányi kedvezmény nem adható. (6) A kategóriák alkalmazása során a tanulmányi eredmény átlagának megállapítása során csak a fő- és a kötelező melléktantárgyak tanulmányi eredményét lehet figyelembe venni. Nem magyar állampolgárok térítési díj és tandíj-fizetési kötelezettsége 5. (1) Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a Kt (1)-(4) bekezdésben foglaltak hatálya alá ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik, illetve az ingyenességet biztosító viszonosság hiányában, az óvodai és iskolai ellátás igénybevételéért díjat fizet. Ha a tanuló a közoktatási szolgáltatásokat nem a teljes tanévben veszi igénybe, akkor a tanévre számított díjnak az igénybevételi időszakra eső hányadát kell megfizetnie. (2) Az Európai Közösség tagállamainak állampolgárai Ceglédbercel Község Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményben a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetik igénybe a Kt-ben biztosított szolgáltatásokat. A tandíj- és térítési díj fizetési kötelezettségnél figyelembe vehető kedvezmények 7. (1) A Rendeletben foglalt díjfizetési kötelezettség fennállása esetén az alapfokú művészetoktatás kivételével a gyermek, tanuló részére szociális helyzetére figyelemmel díjfizetési kedvezmény adható. A tanuló részére adható kedvezmény mértéke legfeljebb a díj 50 %-ig terjedhet. (2) A díjkedvezmény vagy díjelengedés iránti kérelmeket minden tanévben félévenként, az I. félévben szeptember 15- ig, a II. félévben február 15-ig kell az intézmény vezetőjéhez benyújtani. (3) A jogosultságot a kérelem benyújtásakor megfelelő módon az azt megelőző három hónapra vonatkozóan igazolni kell (jövedelemigazolással, nyugdíjszelvénnyel, társadalombiztosítási ellátást igazoló kifizető szelvénnyel, stb.). 3.

4 4. Ceglédberceli Híradó Az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatokat az intézmény a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően nyilvántartja. (4) E Rendelet alkalmazásában jövedelem és család vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény 4.. (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések az irányadók. (5) A kérelem elbírálásáról, a kedvezmény megadásáról az intézményvezető a Rendeletben foglaltak alapján egyedi mérlegeléssel dönt, és döntéséről a szülőt írásban értesíti. A döntésben az intézményvezető köteles a szülőt egyidejűleg a jogorvoslati lehetőségekről is tájékoztatni. (6) Szociális helyzet alapján adható térítési díjat és tandíjat csökkentő kedvezmény feltétele, hogy a gyermek, tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. (7) A kedvezmény juttatásának és mértékének megállapításakor elsősorban figyelembe kell venni az olyan gyermek, tanuló szociális helyzetét, ahol a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb kötelező munkabér összegét és a) a gyermeket, tanulót a szülő egyedül neveli, b) három vagy több eltartott gyermek van a családban, c) az egyik szülő munkanélküli, d) a gyermek, tanuló árva vagy a nagyszülők nevelik. (8) A kedvezmény feltétele, hogy a tanuló előző félévi tanulmányi eredménye legalább elégséges legyen. (9) A tanuló, illetve szülője köteles haladéktalanul bejelenteni az intézménynek, ha a szociális alapon megítélt kedvezményre jogosító jövedelmi-vagyoni viszonyaiban változás állt be. Ha a jövedelmi-vagyoni helyzete alapján a gyermek, tanuló a megállapított kedvezménytől eltérően más kisebb mértékű kedvezményre vált jogosulttá, akkor a két kedvezmény közti díjkülönbözetet kell utólag megfizetnie. (10) A térítési díj-, illetve a tandíjfizetési kedvezményre fordítható keret nagysága az intézmény tervezett éves térítési díj-, illetve tandíjbevétele intézményi szintű összegének legfeljebb 10 %-a lehet. Vegyes rendelkezések 8. (1) A Rendeletben foglaltak alapján a közoktatási intézmény vezetője dönt a térítési díj és a tandíj összegéről, a Kt ában meghatározottakon kívüli további ingyenes ellátásról, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról. (2) Az intézmény vezetője a megállapított térítési díjak és tandíjak alapösszegéről, valamint a Rendelet szerint a tanulmányi eredmények, illetve a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről, a térítési díj és a tandíj fizetésének szabályairól tájékoztatja: a) Az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, tanulók szüleit minden év május 31-ig, b) az intézménybe felvételre jelentkező gyermekek, tanulók szüleit a beiratkozás időszakában. (3) Az intézmény vezetője a gyermek, tanuló által fizetendő térítési díj és tandíj összegéről határozatban értesíti a szülőt, megjelölve az igénybe vett szolgáltatás térítési díjának, illetve tandíjának alapösszegét, a szociális helyzet és a tanulmányi eredmény alapján figyelembe vett kedvezmény mértékét, valamint a jogorvoslat lehetőségét és módját. (4) A fizetendő térítési díj és tandíj összegéről szóló határozat ellen felülbírálati kérelem, illetve törvényességi kérelem nyújtható be. (5) A térítési díj befizetése tanévenként két alkalommal történik. Az első befizetés határideje szeptember 15. napja, a második befizetés határideje február 15. napja. (6) Különösen indokolt esetben kérelemre az intézmény vezetője hozzájárulhat az esedékes részlet kifizetésének legfeljebb három hónappal történő halasztásához. (7) A térítési díj, tandíjfizetési kötelezettséggel igénybe vehető szolgáltatás igénylésekor (beiratkozáskor) a fizetésre kötelezett személy írásos nyilatkozatot ad arról, hogy a szolgáltatás térítési díját, tandíját az arra megszabott időben és módon megfizeti, valamint, hogy a térítési díj és tandíj fizetésének hozzájárulás nélküli elmaradása a szolgáltatásból való kizárással járhat. (8) Az intézmény vezetője a térítési díj és a tandíj megállapításával, megfizetésével kapcsolatos adatokról tanulónként nyilvántartást vezet. (9) Az intézmény házirendjében kell meghatározni a Rendelet végrehajtása érdekében szükséges rendelkezéseket a vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembe vételével. Záró rendelkezések 9. (1) A Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) Rendelkezéseit a 2010/2011. tanévtől kell alkalmazni. Ceglédbercel, május 31. Török József s.k. polgármester Pető Zsolt s.k. jegyző Záradék: A rendelet június 4.-én került kihirdetésre. Pető Zsolt s.k., jegyző 1. számú melléklet Térítési díj Hangszeres főtárgy 6-18 év közötti tanulók Tanulmányi átlag Tanulmányi eredmény Térítési díj I. 4,5-5,0 Jeles Ft II. 3,5-4,49 Jó Ft III. 2,5-3,49 Közepes Ft IV. 1,5-2,49 Elégséges Ft V. 1,0-1,49 elégtelen Ft 2. számú melléklet Térítési díj Hangszeres főtárgy a 18 év -22 év közötti tanulók Tanulmányi átlag Tanulmányi eredmény Térítési díj I. 4,5-5,0 Jeles Ft II. 3,5-4,49 Jó Ft III. 2,5-3,49 Közepes Ft IV. 1,5-2,49 Elégséges Ft V. 1,0-1,49 elégtelen Ft 3. számú melléklet Tandíj Tanulmányi átlag Tanulmányi eredmény Tandíj I. 4,5-5,0 Jeles Ft II. 3,5-4,49 Jó Ft III. 2,5-3,49 Közepes Ft IV. 1,5-2,49 Elégséges Ft V. 1,0-1,49 elégtelen Ft

5 Tájékoztató a évi kisebbségi önkormányzati választásról Tisztelt Választópolgár! Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott (bolgár,cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kisebbséghez tartozik, 2010 őszén ismét lehetősége lesz részt venni a helyi önkormányzati választásokkal azonos napon megtartásra kerülő települési kisebbségi önkormányzati választáson. Kisebbségi választójogának gyakorlásához összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat, melyek az alábbiak. Választójog a nemzeti és etnikai kisebbségek települési önkormányzati képviselőinek választásán A települési kisebbségi önkormányzati választáson az a polgár szavazhat, aki: a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik, és a kisebbséghez tartozását nyilatkozatával vállalja, október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgár, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, szerepel a kisebbségi választói jegyzékben. Az említett feltételeknek meg kell felelnie a jelöltként indulni kívánó személynek is. A kisebbségi választói jegyzék A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételét július 15. napján 16 óráig kérheti a lakóhelye szerinti település jegyzőjétől a mellékelt kérelemnyomtatványon. Kérelmét a polgármesteri hivatal épületében található gyűjtőládába dobhatja be, vagy levél útján juttathatja el a jegyzőhöz. (A levélnek július 15-ig meg kell érkeznie). A választópolgár felvételét csak egy kisebbség választói jegyzékére kérheti, ellenkező esetben valamennyi kérelme érvénytelen. A jegyző július 15-ig dönt a kérelmező kisebbségi választói jegyzékbe vételéről. Ha Ön a kérelemnyomtatványt hiánytalanul kitölti, továbbá magyar állampolgársággal, és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, a jegyző felveszi Önt az adott kisebbség választói jegyzékébe. A kisebbségi választói jegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat Ha a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt a jegyző megtagadja, erről Önt haladéktalanul értesíti. A kisebbségi választói jegyzékbe vételt megtagadó döntés ellen a határozat kézhezvételét követő 3 napon belül nyújthat be kifogást a határozatot hozó jegyzőhöz. Amennyiben a jegyző helyt ad a kifogásnak, módosítja a kisebbségi választói jegyzéket. Ha a kifogásnak nem ad helyt, azt a beérkezését követő napon automatikusan megküldi a helyi bíróságnak, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak. A választás kitűzése A kisebbségi önkormányzati választást akkor tűzi ki a helyi választási bizottság, ha a településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplő kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30 főt. Ceglédberceli Híradó Jelöltállítás Jelöltet csak olyan - az egyesülési jogról szóló törvény szerinti, közhasznú vagy nem közhasznú - társadalmi szervezet állíthat, amelynek a választás évét megelőző legalább 3 éve alapszabályában rögzített célja az adott kisebbség képviselete. Független jelöltek indulására a törvény nem biztosít lehetőséget. Jelölt csak a lakóhelye szerinti kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgár lehet. A választópolgár - lakóhelyétől függetlenül - bármely településen jelölhető. A lakóhelytől eltérő településen jelöltként történő nyilvántartásba vételnek nem akadálya, ha a jelölt lakóhelyén nem kerül sor települési kisebbségi önkormányzati választás kitűzésére. A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy: vállalja az adott kisebbség képviseletét, ismeri az adott kisebbségi közösség nyelvét, ismeri az adott kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait, korábban volt-e más kisebbség kisebbségi önkormányzatának tagja vagy tisztségviselője. A jelölt nyilatkozata nyilvános, azt bárki megismerheti. Szavazás A szavazásra településenként e célra létrehozott, önálló szavazókörben (szavazókörökben) kerül sor,melynek címéről és a szavazás időpontjáról a jegyző értesítőt küld. A szavazólapon az érintett kisebbség minden jelöltje feltüntetésre kerül, kisorsolt sorrendben. A települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete 5 tagú, ezért szavazni legfeljebb 5 jelöltre lehet. Képviselők a legtöbb szavazatot kapott jelöltek lesznek. Személyes és különleges adatok kezelése a kisebbségi választáson A választás során a személyes és különleges adatok kezelése mindvégig az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő módon történik. A törvény meghatározza az adatkezelés célját és az adatkezelők körét is. Ennek megfelelően a kisebbségi választói jegyzék - a számadatok kivételével - nem nyilvános, abba csak a választási iroda, a választási bizottság és a bíróság tekinthet bele feladatainak végrehajtása érdekében. A kisebbségi választói jegyzék a szavazás eredményének jogerőssé válását követően haladéktalanul megsemmisítésre kerül. Területi és országos kisebbségi önkormányzatok Amennyiben az adott kisebbség megfelelő számú települési kisebbségi önkormányzattal rendelkezik, 2011 márciusában a kisebbség területi és országos önkormányzatot hozhat létre. A területi és országos önkormányzatot a települési kisebbségi önkormányzati képviselők (elektorok) választják. A kisebbségi választással kapcsolatban felmerülő kérdésekre személyesen a Polgármesteri Hivatal Képviselői Irodáján (2737 Ceglédbercel Pesti út 61.), vagy a es telefonszámon kaphatnak felvilágosítást. Helyi Választási Iroda 5.

6 Pályázati felhívás Ceglédbercel Általános Művelődési Központ Napsugár Óvoda Intézményegység Vezetői állására Ceglédberceli Általános Művelődési Központ igazgatótánácsa az alábbi pályázati felhívást teszi közzé. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Ceglédberceli ÁMK Napsugár Óvoda Intézményegység vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól. A munkavégzés helye: Pest megye, 2737 Ceglédbercel, Pesti út 103. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Napsugár Óvoda Intézményegység vezetői feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Felsőfokú képesítés, Óvodapedagógus, pedagógiai szakvizsga, Pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, óvodapedagógus - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felsőfokú képesítés, Német nemzetiségi óvodapedagógus, német kisebbségi óvodában szerzett pedagógusi gyakorlat, közoktatás-vezetői szakvizsga, vezetői gyakorlat, Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, Vezetői gyakorlat - legalább 3-5 év vezetői tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz érvényes erkölcsi bizonyítvány motivációs levél szakmai program vezetési koncepció adatvédelmi nyilatkozat A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban augusztus 2. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: június 19. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Gáborné nyújt, a 53/ os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Ceglédbercel Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-2/2010.Sz., valamint a munkakör megnevezését: Ceglédberceli ÁMK Napsugár Óvoda Intézményegység vezető. Személyesen: Dr. Nagy Gáborné, Pest megye, 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. A pályázat elbírálásának határideje: július 15. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Oktatási és Kulturális Közlönyv 13. szám május 13. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot 1 példányban nyomtatott formában kérjük benyújtani. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: május

7 Önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő kötelezettségek 2010 évben: Előző számunkban megjelent adózásról szóló tájékoztatónkat megismételve felhívjuk adófizetőink figyelmét: A adóévről szóló iparűzési adó bevallási nyomtatvány benyújtási határideje május 31-én lejárt. Ezzel egy időben kellett megfizetni, illetve e naptól lehetett visszaigényelni a évre már megfizetett adóelőlegek és a ténylegesen megállapított adó különbözetét az Önkormányzati adóhatóságnál. E bevallásban a szeptember 15-éig és a március 15-ig esedékes adóelőleget is be kellett vallani, de ezeket az összegeket már az APEH felé kell megfizetni. A bevallásban feltüntetett adatokról adóhatóságunk az APEH felé határidőre adatot szolgáltat. A késedelmes bejelentés, adatszolgáltatás késedelmi pótlék kiszabását vonja maga után! A első félévben esedékes adók pótlékmentes megfizetésének határideje március 16-án lejárt. Nyomatékosan felhívjuk adózóink figyelmét, hogy aki a fenti határidőig elmulasztotta a befizetést, hátralékát nem rendezte, azt haladéktalanul pótolja. Egy évet meghaladó gépjárműadó hátralék esetén az Okmányiroda által a gépjármű forgalomból kivonásra kerül. Adótartozás beszedése érdekében végrehajtási eljárás kezdeményezésére kerül sor, mely során önálló bírósági végrehajtó is közreműködik, melynek költsége az adózót terheli. Ezúton mondok köszönetet azoknak az adózóknak, akik befizetéseiket határidőben teljesítették! Pető Zsolt jegyző Ceglédberceli Híradó Anyakönyvi hírek Gyermek vagyok, kinek lelkén Minden napfény, minden sugár átragyog, Eltemetek, elfelejtek Minden sebet, minden régi bánatot. Május hónapban született gyermekek: Manner Márk Máté Szülők: Lieszkovszky Ildikó, Manner Gábor Soltész Apor Szülők: Balla Krisztina, Soltész Ferenc Ságodi Bendegúz Szülők: Takács Erika, Ságodi Tamás Most valóság lesz minden édes remény, Mely ott él szívünk rejtekén Az élet és a szerelem tárt karokkal vár, S hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll. Május hónapban házasságot kötöttek: Szabó Szilvia és Szabó Sándor Hörömpő Ágnes és Hohl Szabolcs A mélybe csak tested merült el, csak ő tűnt el a föld alatt, de lényed lényege ezer felé szóródva is köztünk maradt. Május hónapban elhunyt halottaink: Dudás Józsefné 78 év, Somogyi B. u.5. Szigetvári Antal 71 év, Ifjúság u. 41. Malya Józsefné Szebenszki Tiborné Laurán Miklósné 61 év, Béke u év, Pozsonyi u év, Lehel. u.45..

8 8. Ceglédberceli Híradó Májusi ÁMK hírek A tánc világnapján Csodálatos produkcióval örvendeztette meg a Patkós Irma Művészeti Iskola társulata Ceglédbercel érdeklődő közönségét április 29 -én, a tánc világnapján. Premiert láthattunk, olyan előadást, ami kifejezetten Ceglédbercelre készült, és itt mutatták be először. Az est folyamán a művészeti iskola tánc tagozatán tanuló és színész növendékei is tudásuk legjavát adták. A két órás show során változatos stílusú blokkokat láthattunk, mindenki megtalálhatta a neki tetszőt. A remek zenei anyaghoz simuló koreográfia, a csoportok összehangolt, kidolgozott mozgása nagy élményt jelentett. A szereplők előadása olyan szintű volt, hogy az átélés, az érzelmi telítettség a közönséget is magával ragadta. A hatást fokozta a jelmezek, a megjelenés, a világítás összhangja. Az előadás nagy igénybevételt jelentett valamennyi résztvevőnek: a táncosoknak, a betanítóknak, rendezőnek. A közönség fogadtatása és az elért siker alapján a kihívásnak valamennyien kiválóan megfeleltek. Örülök, hogy nézőként részese lehettem ennek a közös katarzisnak, amely a mozgás, a tánc örömét, az emberi erőfeszítést, a színház örök varázsát ünnepelte.köszönöm a falu lakói nevében is és Andó László igazgató úrnak és a Patkós Irma Művészeti Iskola társulatának. -c- Gyermeknapi ajándék Előzetes gyermeknapi ajándékban részesültek a község óvodás és kisiskolás gyermekei május 19-én. Ingyenesen megtekinthették a Patkós Irma Művészeti Iskola előadásában a Hamupipőke című színházi előadást, a Dózsa György Művelődési Házban. Hasonlóan a Mikulás hozta mesedarabhoz most is helyben, belépőjegy nélkül élvezhették a Napsugár Óvoda kis lakói és az alsó tagozatosok az közismert mesét. A gyermeki reakciókból ítélve élvezetes darabot láttak. A jól ismert történetet a rendezésnek köszönhetően új motívumok és a szövegbe csempészett humor tette érdekessé. A két kisegér mértani precizitással kidolgozott és nagyszerűen előadott bolondozása aratta a legnagyobb tetszést. Nem lehet túl korán elkezdeni a kultúra, a színház szeretetére nevelést. Ha óvodás kortól találkoznak a gyermekek örömet adó színházi élményekkel, bízhatunk benne, hogy kialakul és felnőtt korban is megmarad az igény a színházlátogatásra. A szórakoztatáson túl a nevelő hatása van, az erkölcsi értékek kialakításában is jelentős szerepe lehet. Ezért jelentős, hogy minden kisgyermek részt vehet ezeken az előadásokon. Köszönet érte a Patkós Irma Művészeti Iskola társulatának és vezetésének. -nk- Köszönet nyilvánítás A végzős diákok köszönetet mondanak a Szülői Munkaközösségnek a tablókhoz nyújtott jelentős anyagi segítségért. A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája köszönetét fejezi ki a ceglédberceli felnőtt női kosárlabda csapatnak és vezetőjének Fenyődi Miklósnak a tornaterem javára szervezett jótékonysági bál szervezéséért. Köszönjük azoknak, akik részvételükkel növelték a bevételt és a jó hangulatot! Köszönet az eddig beérkezett felajánlásokért, melyeket majd a téglajegyet vásárlók között sorsol ki az önkormányzat. A sorsolási ajándékok felajánlói: Ceglédberceli férfi kosárlabda csapat Sebestyén Mártonné Csurgai Judit Bujdosó László További felajánlásokat várunk, köszönettel! HISSZÜK, HOGY EGYÜTT SIKERÜLHET! Ceglédbercel Község Önkormányzatának képviselőtestülete döntött a tornaterem évi felújításáról. A kiadások csökkentése érdekében négy alkalommal nyújtott be a polgármester úr pályázatot, amiket rendre elutasítottak forráshiány miatt. Mivel a tornaterem állapota tarthatatlanná vált, így a fenntartó önérőből, a Ceglédberceli Iskoláért Alapítvány, a Szülői Munkaközösség segítségével és a lakosság támogatására számítva vág bele a halaszhatatlan beruházásba. A 2009/2010. tanév során több ízben került sor olyan rendezvényre, amely részben vagy egészben ezt a nemes célt szolgálta, pl. a szülők bálja, az Eötvös est, sportbál. A ceglédberceliek jószándéka eddig is érezhető volt. Az összegyűjtött bevételek elkülönítve várják a felhasználást. Most lehetőség van téglajegyek vásárlásával segíteni a községben található egyetlen, fedett, sportolásra alkalmas hely megújítását. A sorszámozott, Ceglédberceli Iskoláért Alapítvány által kibocsátott téglajegyek forintos címletekben kaphatók a következő helyeken: CÁMK Eötvös József Általános iskola, titkárság: Barnáné Sebestyén Erika (Pesti út 160.) CÁMK Eötvös József Általános iskola, Petőfi u. épület Détári Anikó (Petőfi u. 1.) CÁMK Napsugár Óvoda, Csepp csoport: Királyné Hideghéty Anita ( Pesti út 103 ) CÁMK Dózsa György Művelődési Ház és könyvtár: Bogyay Katalin (Pesti út 96. ) Szabó Lászlóné (Jókai u. 2.) o Szülői munkaközösség részéről: Galambosné Bordás Ágnes, Sebestyén Mártonné, Czinegéné Pataki Hajnalka, Breznyikné Fazekas Tímea A támogatásról a Ceglédberceli Iskoláért Alapítvány igazolást ad, melyre adókedvezményt lehet igénybe venni. A megvásárolt téglajegyek sorszámaiból június, július, augusztus és szeptember hónapok végén sorsolást rendezünk, a szerencsések értékes ajándékokat nyernek. A most felújításra kerülő tornaterem is a falu lakóinak összefogásával épült. Sokan tisztították a bontott téglát, ástak, dolgoztak azért, hogy az iskolások és a község lakói kulturált körülmények között sportolhassanak. Most arra kérünk

Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2011. április 8.

Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2011. április 8. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2011. április 8. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. március

Részletesebben

Híradó. Felhívás! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Felhívás! Általános Iskola Ceglédbercel, Pesti út 160. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Híradó. Felhívás! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Felhívás! Általános Iskola Ceglédbercel, Pesti út 160. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2010. április 7. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Felhívás! Értesítjük a Tisztelt választópolgárokat, hogy Ceglédbercelen a 4. számú (Régi

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató A Nemzeti Összetartozás Napján IX. évfolyam, 7. szám 2010. július

isaszeg önkormányzati tájékoztató A Nemzeti Összetartozás Napján IX. évfolyam, 7. szám 2010. július isaszeg önkormányzati tájékoztató IX. évfolyam, 7. szám 2010. július A Nemzeti Összetartozás Napján Városunkban már 2007-ben kezdetét vette a megemlékezés a trianoni gyászról a helyi Fidelitas kezdeményezésére,

Részletesebben

Híradó. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2010. május 10. w w w. c e g l e d b e r c e l. h u

Híradó. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2010. május 10. w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2010. május 10. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u 2. Ceglédberceli Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2015. június 11.

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2015. június 11. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2015. június 11. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának képviselőtestülete 2015. június 1-én tartotta

Részletesebben

Híradó. Meghívó NŐNAPI ÜNNEPSÉGRE. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve lett 2015

Híradó. Meghívó NŐNAPI ÜNNEPSÉGRE. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve lett 2015 Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2015. március 3. Ceglédberceli Híradó www.cegledbercel.hu Tisztelettel meghívjuk Ceglédbercel község lakosságát az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010. május 17-én Jelen voltak: Szelei Andrea aljegyzõ Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010. május 17-én Jelen voltak: Szelei Andrea aljegyzõ Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete A VELENCEI 18. évfolyam 5. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA június Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010. május 17-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen voltak: Oláhné

Részletesebben

Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2010. szeptember 10. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010.

Részletesebben

CSÉVI KISBÍRÓ. 12. évfolyam 1. szám 1. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu

CSÉVI KISBÍRÓ. 12. évfolyam 1. szám 1. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu CSÉVI KISBÍRÓ Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu A legtöbben Önök közül biztosan tudják, talán már az iskolás gyermekek is, hogy a címben szereplő szám településünk

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 16. évfolyam, 1. szám 2010. március Eseményösszefoglaló 2. oldal Ebek kötelező oltása 4. oldal Helyi adók megfizetése 4. oldal

Részletesebben

Híradó. Meghívó. Meghívó. Nyílt borkóstolójára FARSANGI SVÁB BÁLJÁRA. Önkormányzati hírek. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Híradó. Meghívó. Meghívó. Nyílt borkóstolójára FARSANGI SVÁB BÁLJÁRA. Önkormányzati hírek. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2015. január 30. Ceglédberceli Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület és a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Híradó. Fókuszban Magyarország. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Októberben népszámlálás! Szigorúan titkos!

Híradó. Fókuszban Magyarország. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Októberben népszámlálás! Szigorúan titkos! Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2011. szeptember 9. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Fókuszban Magyarország Októberben népszámlálás! A 2011. esztendőt a népszámlálás

Részletesebben

KISTARCSAI HÍRADÓ KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA. Cikk a 6-7. oldalon. Pannónia Hagyományőrző Csoportja

KISTARCSAI HÍRADÓ KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA. Cikk a 6-7. oldalon. Pannónia Hagyományőrző Csoportja KISTARCSAI HÍRADÓ KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. 5. SZÁM Pannónia Hagyományőrző Csoportja Teakwondo bemutató Pannónia felnőtt táncosai Kistarcsai napok május 22-23. Vasárnap délelőtt

Részletesebben

RÉGÉSZETI ÁSATÁSOK TÉTELHEGYEN

RÉGÉSZETI ÁSATÁSOK TÉTELHEGYEN Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 6. szám Ára: 125,- Ft AUGUSZTUS 20-I VÁROSI SZENT ISTVÁN NAP A DUNA-PARTON Augusztus 20-a az egyik legõsibb magyar ünnep, államalapító királyunk, Szent István király

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2014. június 11. Ceglédberceli Híradó www.cegledbercel.hu Mi is ott leszünk a VB-n! Egyedül meccset nézni nem rossz, de még jobb közösen! Ezért a Világbajnokság

Részletesebben

emlékest zárja Szalóki Ági közremûködésével. Jöjjenek el családjukkal, barátaikkal a várudvarra, és ajánlják ismerõseiknek is programjainkat!

emlékest zárja Szalóki Ági közremûködésével. Jöjjenek el családjukkal, barátaikkal a várudvarra, és ajánlják ismerõseiknek is programjainkat! XIV. évfolyam 6. szám, 2010. június 195 Ft KÖZÉLETI LAP Nyári kiállítások és programok a várudvaron SZIEGL ERIKA A Vármúzeumban még az év végéig látogatható a Vak Bottyán kiállítás. A földszinti kiállítóteremben

Részletesebben

Híradó VIVÁT BERCEL! KITELEPÍTÉSI MEGEMLÉKEZÉS ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja MEGHÍVÓ

Híradó VIVÁT BERCEL! KITELEPÍTÉSI MEGEMLÉKEZÉS ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja MEGHÍVÓ Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2015. április 22. Ceglédberceli Híradó www.cegledbercel.hu MEGHÍVÓ KITELEPÍTÉSI MEGEMLÉKEZÉS 1946 2015 Ceglédbercel Község Önkormányzata és a Ceglédberceli Német

Részletesebben

Vivát Bercel! másodszor Beszámolónk a 6. oldalon.

Vivát Bercel! másodszor Beszámolónk a 6. oldalon. 2007. SZEPTEMBER 14. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a Képviselõ-testület 2007. szeptember 3-i ülésérõl

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Sokaknak, ez elhurcoltak

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Sokaknak, ez elhurcoltak Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2011. november 18. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ceglédberceliek! A mai napon ismét emlékezni gyűltünk

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

Víz, víz, víz... (részlet) Esik az eső, mintha öntenék. Odafönn tán már nincs is ég, Csak víz, víz, víz!

Víz, víz, víz... (részlet) Esik az eső, mintha öntenék. Odafönn tán már nincs is ég, Csak víz, víz, víz! Víz, víz, víz... (részlet) Esik az eső, mintha öntenék. Odafönn tán már nincs is ég, Csak víz, víz, víz! Mennydörgés mennydörgést követ, Záporzanak a mennykövek. És víz, víz, víz! Harangvirág most hova

Részletesebben

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! Rácalmás 1 2014. április XXI. évfolyam 4. szám TARTALOM Útépítések, az önkormányzat jóvoltából 3. oldal Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! A képviselőtestület és az önkormányzat

Részletesebben

Tartalomból: Ballagás. Munkában. Búcsú. Konfirmáció

Tartalomból: Ballagás. Munkában. Búcsú. Konfirmáció XV. ÉVFOLYAM 6-7. SZÁM 2012. JÚNIUS-JÚLIUS Tartalomból: 2-6. oldal: Önkormányzati hírek *** 7-14. oldal: Suli hírek *** 15-17. oldal: Ovi hírek *** 17. oldal: Nyugdíjas klub hírei*** 18. oldal: Olvasói

Részletesebben

Híradó. Meghívó EINLADUNG MEGHÍVÓ. 2012. október 23. (kedd) FAMILIEN-SCHWABENBALL mit Oktoberfest-Stimmung ein. CSALÁDI SVÁBBÁLBA

Híradó. Meghívó EINLADUNG MEGHÍVÓ. 2012. október 23. (kedd) FAMILIEN-SCHWABENBALL mit Oktoberfest-Stimmung ein. CSALÁDI SVÁBBÁLBA Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. október 18. Ceglédberceli Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó 2012. október 23. (kedd) Programok: 10:00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban Török

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

Beszámoló a 2014. december 18-i képviselõ-testületi ülésrõl

Beszámoló a 2014. december 18-i képviselõ-testületi ülésrõl XXIV. ÉVFOLYAM, 2015. 1. szám, JANUÁR 2 KÖZÜGYEK / HIRDETÉS PERKÁTAI HÍREK 2015. január Beszámoló a 2014. december 18-i képviselõ-testületi ülésrõl Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

SPORTNAP 2015. május 30. 10:00 óra

SPORTNAP 2015. május 30. 10:00 óra XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM, 2015. MÁJUS Szőke Jenő: Pedagógus napra Távolból elnézzük a kékellő erdőt, Enyhe szélfuvallat hajt egy bárányfelhőt. Napot nem takarja aranyló sugara Szórja szerte fényét: PEDAGÓGUS

Részletesebben