Modul 6. Határon átnyúló terület és közlekedéstervezés OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Modul 6. Határon átnyúló terület és közlekedéstervezés OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy"

Átírás

1 Modul 6 Határon átnyúló terület és közlekedéstervezés OPENING OPtimized ENlargement TrainING Academy

2 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata Kiadja Bécs város, MD-BD A tartalomért felelős RMB Regionalmanagement Burgenland GmbH Ulrike Pichler Modulkoordináció & szerkesztés Europaforum Wien Alexander Wolffhardt, Johannes Lutter Fordítás Básthy Orsolya Lektorálás Marlene Hutter Grafika neuwirthåsteinborn, Idegennyelvű fotókészlet Karin Enzinger, Artemiss Nyomda druckreif.at, Wien Stadt Wien, 2005 Minden jog fenntartva. Az OPENING projekt az Európai Bizottság Határon átnyúló kezdeményezések a helyi és regionális hatóságok között a csatlakozó országokkal határos EU-régiókban című program keretében nyújtott anyagi támogatásával valósult meg. Az ebben a jelentésben közölt tartalmak a projektben résztvevő partnerek nézeteit tükrözik és nem tekintendők az Európai Unió hivatalos véleményének.

3 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás Előszó 2 Célkitűzés és tevékenységek 3 Kiindulási helyzet és feladatok 3 Összekapcsolódás Nyugat -Pannóniává 3 Tevékenységek 6 Az OPENING workshop-sorozat 7 1. workshop: Felkészülés a Schengen utáni időszakra. A Közlekedés az UNESCO kulturális örökségét képező Fertő-tó érzékeny térségben című projekt példáján bemutatott intézkedéstervezet 7 2. workshop: Schengen után hol lehet majd átlépni a határt? A közlekedési intézkedések és a területtervezés egyeztetése 8 3. workshop: A jelenlegi és a Schengen utáni (közlekedés-) jogi helyzet. A korábbi schengeni határ mentén fekvő térségekben szerzett tapasztalatok 17 Szolgáltató rész: A modulpartnerek elérhetőségei 20

4 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata Előszó május 1-jén, tíz új tagállam csatlakozásával megvalósult az Európai Unió eddigi legnagyobb és legmélyrehatóbb bővítése. A vasfüggöny egész kontinenst átszelő törésvonala begyógyult, és ma már összeköti azt a térséget, amit évtizedekig szétválasztott. Különösen a közép-európai térségben, Csehország, Szlovákia, Magyarország és Ausztria találkozásánál indul fejlődésnek egy új európai központi régió a CENTROPE Középeurópa régió, amelyet nemcsak a múltbéli kulturális közösség, hanem a jelen figyelemre méltó gazdasági dinamikája is jellemez. Az EU-bővítés különféle gazdasági, szociális és regionális hatásairól az elmúlt években részletes felmérések készültek. Az elkészült tanulmányok egyik legjelentősebb közös felismerése, hogy az átmeneti problémákat amelyek jelentkezése mindenekelőtt a határmenti régiókban prognosztizálható előrelátó, határon átnyúló együttműködéssel és intézkedésekkel közösen kell enyhíteni. A Bécs városa által kezdeményezett és az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósult OPENING projekttel határozott lépés történt a CENTROPE régióban már meglévő együttműködés intenzívebbé tételének, és különösen a régi és új tagállamok helyi és regionális szervei közötti konkrét együttműködéseken alapuló projektek és strukturált tapasztalatcserék előkészítésének irányába. Az OPENING munkája során nagy figyelmet fordítottunk a tartalmak sokszínűségére és a módszertani rugalmasságra. Összesen hét tematikus projektmodul került megvalósításra minden esetben más és más szereplőkkel, a célcsoportok által önállóan megfogalmazott, eltérő kérdésfelvetésekkel, valamint az egyes problémahelyzetekhez igazított módszerekkel. Ez a felmerülő problémákkal és lehetséges megoldási modellekkel szemben tanúsított nyitottság a projekt sikerességét döntően befolyásoló tényező volt. Ez a kézikönyv a Határon átnyúló terület és közlekedéstervezés című projektmodul eredményeit foglalja össze. A modullal illetve a témával foglalkozó szereplők és intézmények felsorolása a kézikönyv végén, a szolgáltató részben található meg. További részletes információkat, valamint az OPENING keretében megvalósuló többi projektmodulra vonatkozó áttekintést a honlap nyújt. Dr. Peter Pollak Bécs város, Magisztrátusvezetés Az alkotmányszolgálati és EU-ügyekért felelős csoport vezetője Projektgazda Dr. Johannes Lutter Europaforum Wien Projektmenedzsment

5 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 3 Célkitűzés és tevékenységek Kiindulási helyzet és feladatok A CENTROPE-nak nevezett régió négy ország: Ausztria, Csehország, Szlovákia és Magyarország határán helyezkedik el és olyan határokon átívelő gazdasági-, kulturális és természeti területté fejlődik, amelyet jelenleg nagyszabású infrastrukturális (út és vasút) projektek kötnek össze egymással, illetve fognak összekötni a jövőben. Ennek a területnek további jellegzetessége, hogy számos egykori határon áthaladó útszakasz létezik, amelyek mentén jelenleg nincs kiépített határátkelőhely. A Csehország, Szlovákia és Magyarország határán húzódó schengeni határ megszűnése után fontos feladat lesz kihasználni a lehetőségeket arra, hogy összekössük ezeket az alacsonyabb rendű utakat a határ túloldalán lévő utakkal, hogy elősegítsük mindenekelőtt a helyi kapcsolatteremtést és együttműködést. Ennek során figyelni kell majd, hogy a határmenti településeken elkerülhessük az átmenő forgalmat. Mi vár ránk Schengen után? A Schengeni Egyezményben rögzített határellenőrzés megszűnése utáni helyzet nagy kihívást jelent a jövő számára. Éppen emiatt fontos, hogy már jó előre megismerjük a döntési struktúrákat, és amennyire lehetséges, összehangoljuk őket. Az OPENING projekt keretében strukturált párbeszédet szorgalmaztak a határ két oldalán lévő, megfelelő hatóságok és intézmények között. Régiómodellt alkotott az osztrák-magyar határterület, ahol a meglévő együttműködési struktúrákra és eredményekre lehetett felépíteni a Nyugat Pannon Eurégiót. Célok Kölcsönös információcsere a határon átnyúló közlekedési projektek tervezési és megvalósítási állapotáról. Beszámoló a nyugat-ausztriai tapasztalatokról a schengeni határ lebomlása után. Ausztria és Magyarország között minden lehetséges határátkelőhely meghatározása és megvitatása. Olyan specifikációs lista összeállítása, amely minden fontosabb határátkelőhelyet tartalmaz. A közlekedést érintő hatásokon kívül a következő munkafázisban közelebbről meg kell vizsgálni a regionális területfejlesztésre, a turisztikai, gazdasági és természeti fejlődésre gyakorolt hatásokat az érintett régiókban. Összekapcsolódás West/Nyugat- Pannóniává EuRégiót Történelmi háttér A Burgenland és a szomszédos magyar megyék között több mint 40 éve fennálló regionális kapcsolatokon keresztül már jó ideje megteremtették az élet és a politika különböző területeiről folytatott párbeszéd alapját. A párbeszéd és a regionális kapcsolatok elősegítése érdekében október 7-én időbeli korlátozás nélkül, saját alapítószerződésben létrehozták a West/Nyugat-Pannónia Eurégiót. Azóta a burgenlandi és a magyar nyugati megyékből (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala) származó szakemberek 75 munkacsoportban több mint 50 projektet indítottak és nagyrészt meg is valósították azokat. Burgenland Győr-Moson-Sopron Vas Zala

6 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata A régióban az elmúlt években nagymértékben megváltoztak a keretfeltételek, és ez a folyamat még ma sem zárult le. Az EU-bővítés kitolta a meglévő határokat és akadályokat, és pár éven belül, a schengeni határ megszűnésével a régió még inkább össze fog nőni. Ennek a struktúraváltásnak csak határon átnyúló cselekvéssel lehet megfelelni. A nemzeti határoknak a csatlakozás miatti jelentőség-vesztése, valamint az adminisztratív határokon átnyúló funkcionális régiók keletkezése állandóan erősödő regionális integrációhoz vezet, amelyet a növekvő forgalom, a vásárlóerő átrendeződése, munkaerő-vándorlás, stb. jellemez. A fölérendelt központok és a körülöttük lévő agglomerációk továbbra is el fogják látni feladataikat. Az alárendelt szervezetek a határnyitás, hálózatépítés és a kooperáció következtében képesek lesznek funkcióik elmélyítésére és kiterjesztésére. A közös fellépés lehetővé teszi számukra, hogy megbirkózzanak az új kihívásokkal. A West/Nyugat-Pannónia Eurégiót kistérségi szerkezet jellemzi, mégis a CENTROPE régió körülötte fekvő városai szempontjából központi jelentősége van. Az Eurégió Területrendezési, Közlekedési és Információs Munkacsoportja Az OPENING projekt Határon átnyúló terület- és közlekedéstervezés című modulja az Eurégió Területrendezési, Közlekedési és Információs Munkacsoportjában végzett többéves tevékenységre támaszkodhat. Különösen 2002 és 2003 között végeztek intenzív kutatásokat ebben a témakörben az Eurégió West/Nyugat-Pannónia fejlesztési koncepciójának kialakítása során. Az Eurégió West/Nyugat-Pannónia több egyeztető tárgyalás után már 2001-ben kidolgozott egy közös, határon átnyúlóan egyeztetett közlekedési koncepciót Nyugat-Magyarország és Burgenland számára. A határon átnyúlóan tevékenykedő Területrendezési, Térségfejlesztési, Közlekedési és Információs Munkacsoport célja, hogy biztosítsa a nemzetközi főútvonalakhoz való hozzáférést és javítsa az EuRégió lakosságának elérhetőségét. A jövőbeli vasútvonalak, utak és kerékpárutak kiépítése elsősorban a közös, határokon átnyúló gazdasági- és élettér sikeres kialakításának feltétele, amihez legfontosabb a nyomvonalak biztosítása. A térképanyag folyamatos finomítása dinamikus folyamat, amelyre folyamatosan hatást gyakorolnak az aktuális tervezési eredmények is.

7 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 5 EURÉGIÓ Magasabb rendű közúti infrastruktúra projektek, október 19-i állapot

8 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata Tevékenységek Az egész modulra vonatkozó központi kérdés a következőképpen fogalmazódott meg: Mi vár ránk Schengen után? Az ebben a modulban megrendezett három workshop célja az volt, hogy a régiókban az ezzel a témakörrel foglalkozó intézményeknek és politikai döntéshozóknak megadjuk a lehetőséget a tapasztalatcserére, és megfelelő megoldási javaslatokat is kidolgozzunk. Különböző intézményeket és politikai szereplőket is bevontunk (a tervezési stádium függvényében) és kidolgoztuk az egyes egyeztetési folyamatokat. Már ezt megelőzően fontos volt, hogy megismerjük a két ország különböző döntéshozatali struktúráit, és amennyire lehetséges, összehangoljuk. Az Eurégió West/Nyugat-Pannónia bilaterális szakértői csapata sokéves tapasztalatának köszönhetően nagymértékben hozzá tudott járulni a projekt sikeréhez. Bécsi és alsó-ausztriai kollégákat is meghívtunk a vitában való részvételre, csakúgy, mint a Pozsony környéki régió, vagy az alsóausztriai/cseh Silva Nortica Eurégió szakértőit. A Határon átnyúló terület- és közlekedéstervezés című modulban előkészített három workshop keretében meghatározták, és adatbázisba gyűjtötték össze a hatásköröket, hogy mindig el lehessen érni a megfelelő személyt, bármilyen probléma adódik.

9 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 7 Az OPENING workshop-sorozat 1. workshop: Felkészülés a Schengen utáni időszakra. A Közlekedés az UNESCO kulturális örökségét képező Fertő-tó érzékeny térségben című projekt példáján bemutatott intézkedéstervezet Eisenstadt (Kismarton), október 18. A Közlekedés az érzékeny térségekben elnevezésű kísérleti projekt Az 1997-ben Bécsben megrendezett Közlekedési és Ökológiai UNECE-konferencia egyik nyilatkozata a fenntartható közlekedésfejlesztés legfőbb feladataként az érzékeny térségeket jelölte meg ban az UNESCO is kulturális örökség oklevéllel tüntette ki a régió ökológiai és kulturális értékeit. A labilis hasznosítási és ökológiai rendszer a Fertő-tó környékét érzékeny térséggé teszi, amely rendkívüli lehetőségekkel rendelkezik a fenntartható gazdasági formák és életmódok kialakítására és mindezt egy dinamikus gazdasági térségben, ahol az egyre növekedő keletnyugat, illetve észak-déli irányú közlekedés okozta terhelést is figyelembe kell venni. Az érzékeny térségekben a közlekedésnek csupán a regionális elérhetőséget és mobilitást kellene szolgálnia úgy, hogy közben megtartja környezetbarát jellegét. Ez azt jelenti például, hogy ki kellene építeni a tömegközlekedési hálózatot, illetve a tranzitforgalmat a főutakra kellene terelni. A workshop eredményei A Határon átnyúló terület- és közlekedéstervezés című modul keretein belül az első workshop alkalmával azok a tervezett intézkedések kerültek megvitatásra, amelyek a Közlekedés az érzékeny természeti területeken kísérleti projekt példáján mutatják be, hogyan lehet felkészülni a schengeni térséghez való csatlakozás utáni időszakra. A Közlekedés az érzékeny természeti területeken projekt azt a célt tűzi ki, hogy a határon átnyúló Neusiedler See Fertő-tó Nemzeti Park térségében ne jöjjenek létre magasabb rendű utak, és szorgalmazza a tömegközlekedési hálózat kiépítését ebben a régióban. Létrejött többek között a Fertő-tó vasút a kíméletes mobilitás támogatása, illetve a tranzitforgalom csökkentése érdekében. Ezenkívül szerepel a tervek között egy határon átnyúló kétnyelvű információs központ létrehozása is, amely hasznos tájékoztatást nyújtana a tömegközlekedésről (lehetővé tenné a menetrendek internetes vagy mobil telefonon keresztül történő lekérdezését). Az információs központ a későbbiekben, amikor kiterjesztik Pozsony térségére is, három nyelven nyújtana tájékoztatást. Ahhoz, hogy a tömegközlekedést általánosan elfogadják és igénybe vegyék az emberek, meg kell teremteni a megfelelő feltételeket és a szükséges infrastruktúrát. Biztosítani kell például azt, hogy az A helységben kikölcsönzött kerékpárt B helységben is le lehessen adni. A közlekedési összeköttetések helyreállításáról szóló vitában fontos alapelv volt, hogy különösen erre az érzékeny területre való tekintettel a nem helyi jellegű forgalmat el kell kerülni, és ennek érdekében biztosítani kell a főutakhoz vezető bekötőutakat.

10 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata A jelenleg működő határátkelőhelyek használati kapacitását nem szükséges megváltoztatni. Kivételt képez a Nickelsdorf/Hegyeshalom határátkelőhely, ahol a forgalom csökkentését tervezik. A két ország minisztériuma erről legkésőbb 2005-ig dönteni fog. A burgenlandi régió valóságos paradicsom a kerékpárosok számára (pl. a Fertő-tó Nemzeti Park, a Kékfrankos Ország (Blaufränkischland), a Közép- és Dél-Burgenland területén található natúrparkok), így nem csoda, hogy a legtöbb szabadidőprogram a kerék körül forog. Tervbe kellene venni az Eurégió Kerékpárúthálózat infrastruktúra-modulhoz való csatlakozást. A turisztikai célú határátkelőhelyek (csak gyalogosok és kerékpár-osok számára) egyre kedveltebbé válnak, és az átfogó határon átnyúló kerékpárúthálózat szempontjából nagy jelentőséggel bírnak, mivel így a határon áthalad-va is folytatni lehet az utat. A mobil ellenőrzési rend-szer megteremtése megkönnyítené a határátkelést, és hozzájárulna a turisztikai aspektus felerősödéséhez. Ennek a megoldásnak nagy előnye, hogy nem kellene új épületeket, illetve infrastruktúrát létrehozni. 2. workshop: Schengen után hol lehet majd átlépni a határt? A közlekedési intézkedések és a területtervezés egyeztetése Eisenstadt, december 15. Az említett határátkelőhelyek közül számos olyan út mentén helyezkedik el, amelyet már 1945 előtt építettek, azóta azonban nem használtak, és nem is tartottak karban. Ha megszűnik a schengeni határ, nem lesz többé határellenőrzés sem. A Schengen utáni időszak azonban számos kihívást tartogat, főként, ami az alsóbbrendű regionális hálózatot illeti. A regionális közlekedés esetében a szakértők szerint nagyon fontos figyelembe venni a célközlekedési aspektust, mivel a kerülő utakon történő közlekedés növekedése a következő települések életminőségének romlását eredményezhetné. Az ugyan nem lehetséges, hogy megszüntessük a közlekedést, azonban legalább a tranzitforgalmat át kell terelni a főútvonalakra. A magyar határátkelőhelyeken elvégzett statisztikai felmérések rámutattak arra, hogy a csatlakozást követően 2004 májusa óta a forgalom részben megkétszereződött. A még ki sem épített M9 szakasz tehergépkocsi / hó forgalmával (a rédicsi határátkelőhelyen végzett felmérés alapján) nagyon nagy terhelésnek lesz kitéve. Fontos kérdés az is, hogy milyen jogi alapokon lehet az egyes utak esetében behajtási tilalmat elrendelni a nem helybéli lakosok, illetve a tehergépkocsik számára. Burgenlandban a korlátozások és a behajtási tilalom bevezetésének kérdésében vagy a járási főnökség (Bezirkshauptmannschaft) illetékes (az adott járáson belüli utak esetében) vagy a Burgenlandi Tartományi Kormány 5. számú hivatala (ha járási szint feletti utakról van szó). A Szövetségi Kormány csak a főutakért (autópályákért és gyorsforgalmi utakért) felelős. Magyarországon a megyei önkormányzat átruházta az illetékességet az egyes önkormányzatok.

11 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 9 Az OPENING projekt Határon átnyúló terület- és közlekedéstervezés moduljával pontosan ezen a ponton kívánt bekapcsolódni. Közösen létrehoztak egy adatbázist, amely tartalmazza az összes meglévő és tervezett, Burgenlandot és Nyugat- Magyarországot összekötő közlekedési útvonalat, és feltárja az illetékességet, illetve egyéb specifikációkat. Ez az adatbázis képezi a jövőbeli, a határon átnyúló regionális közlekedési útvonalak kidolgozásáról folytatott kétoldalú tárgyalások alapját. A teljes lista a jelenleg létező határátkelőhelyek mellett felsorolja azokat a Kívánság-határátkelőket is, amelyek jelenleg még nem működnek. Az adatbázis ezenkívül néhány további specifikációval bővült (kapcsolattartó személyek, prioritások, stb.). A határátkelők felsorolása északról dél felé halad. Az adatbank széleskörű áttekintést nyújt a meglévő határátkelőhelyek felhasználói köréről (pl. csak gyalogos és kerékpáros forgalom számára), illetve az esetleges változtatási kívánságokról Schengen előtt és után (pl. a meglévő határátkelőhelyek nyitvatartási idejének meghosszabbítására vonatkozóan). Minden résztvevő számára nagy jelentősséggel bír, hogy az adatbankban megtalálható az egyes utakért felelős hivatalok jegyzéke is, mivel azok részben tartományi, részben pedig önkormányzati illetékességi körbe tartoznak. Rendkívüli mértékben megkönnyíti az együttműködést, ha rögtön tudjuk, hogy bizonyos kérdéssel kapcsolatban kivel kell felvenni a kapcsolatot. Az alárendelt, második adatbázis határátkelőhelyenként egy táblázat létrehozására tesz javaslatot, amely azoknak a határátkelőhelyeknek a részletesebb vizsgálati adatait foglalná magába, amelyekhez mindkét ország magasabb prioritást rendelne. Ez a második adatbázis ezért csak akkor kapna nagyobb jelentőséget, amikor az első teljessé vált, illetve megszületett a megegyezés a felhasználók köréről és a kiépítés fokáról. Noha az itt felsorolt paramétereket még szigorúan ellenőrzik, egyes határátkelőhelyekre vonatkozóan részben már megtörtént a lista kiegészítése. A három OPENING workshop keretébrn folytatott intenzív viták jó lehetőséget nyújtottak arra, hogy megszülessen az adatbázis. A munka folytatódni fog az Eurégió Területrendezési, Térségfejlesztési, Közlekedési, és Információs Munkacsoportjának keretei között. Az adatbázis jelenlegi, kidolgozott struktúrája az osztrák-cseh és osztrák-szlovák határokról párhuzamosan folytatott kétoldalú tárgyalások számára is mintául szolgálhatna.

12 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata Az EuRégió West/Nyugat-Pannónia meglévő és tervezett határátkelőhelyei

13 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 11

14 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata Az EuRégió West/Nyugat-Pannónia meglévő és tervezett határátkelőhelyei

15 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 13

16 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata Az EuRégió West/Nyugat-Pannónia meglévő és tervezett határátkelőhelyei

17 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 15

18 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata Paraméterlista / határátkelőhely Határátkelőhely X paraméter igénybevevők köre - jelenleg Ausztria magyarázat Magyarország igénybevevők köre - tervezett korlátozás (pl. tgk.) sávok száma útállapot (aszfaltminőség...) útszélesség (m) helyreállítandó útszakasz hosza (m) határforgalom - jelenleg határforgalom - prognózis 2015 érintett önkormányzatok (környékbeliek is) elfogadottság az önkormányzatok körében (jó - rossz) funkció (helyi, regionális, nemzetközi) használati mód (turisztikai, gazdasági, ingázók) kapcsolódás a magasabb rangú közlekedési hálózathoz (igen - nem) távolság a magasabb rangú közlekedési hálózattól (km) az elérhetőség javulásának mértéke (alacsony - közepes - magas) innovációs potenciál (nagy - kicsi) környezeti hatás (alacsony - közepes - magas) magasépítés (pl. határ-ügyintéző épületek eltávolítása) becsült költségek

19 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás workshop: A jelenlegi és a Schengen utáni (közlekedés-) jogi helyzet. A korábbi schengeni határ mentén fekvő térségekben szerzett tapasztalatok Eisenstadt, február 4. Mi változik a (közlekedés-) jogi előírások szempontjából a schengeni térséghez való csatlakozás után? Ezt a kérdést (közlekedés-) jogi szempontból vizsgálták, vagyis hogy mire kell felkészülnünk a határmenti térségben, amikor majd néhány év múlva teljesen megnyílnak a határok. Sikerült megnyerni többek között Mag. Berndt Körnert, az osztrák Belügyminisztérium határellenőrzésért felelős munkatársát, hogy tartson előadást erről a témáról. A jogi tények mellett beszámolt azokról a tapasztalatokról is, amelyeket azokban az osztrák határmenti térségekben szerztek, ahol mára már megszűnt a schengeni határ, mint pl. Ausztria Németország és Ausztria Olaszország között. A 2004 májusi bővítéssel a vámellenőrzések már megszűntek, ami meggyorsította a tehergépkocsiforgalmat. A rendőri (személyi) határellenőrzés azonban megmaradt, azaz a schengeni külső határt még nem helyezték át. Egészen Schengen hatályon kívül helyezéséig ugyanott marad a felelősség, ahol eddig is volt, mégpedig a bővítés előtti Európai Unió külső határánál. A Hágai Program Az úgynevezett Hágai Program alatt azt az ötéves tervet ( ) értjük, amely az uniós szinten szorosabb együttműködésre irányul az igazságügy és a belügy területén. A program célja a szabadság, biztonság és jog európai térségének megteremtése. A következő témák állnak a középpontban: menekültügy, bevándorlás, a 25 EU-tagállam határőrizete és biztonsága. A Hágai Program többek között a következő intézkedéseket tartalmazza: biztosítani, hogy 2007-re teljesen üzembe lehessen helyezni a Schengeni Információs Rendszert (SIS II) a schengeni térség lehetőleg gyors kibővítése. A Schengeni Információs Rendszer (SIS II) olyan adatbázis, amely a körözött személyekre, illetve az ellopott tárgyakra vonatkozó adatokat tartalmaz.

20 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata A schengeni határt mindenesetre csak a SIS II teljes kiépítése után lehet elmozdítani. Időbeli ütemezés Minden ország esetében kidolgoznak egy öt témakörre vonatkozó kiértékelő jelentést. Az öt terület a következő: országhatárok rendőrségi együttműködés vízum Schengeni Információs Rendszer (SIS II) adatvédelem A Belügyminiszterek Tanácsának erre vonatkozóan országonként egyhangúlag határoznia kell. A belső határok csak akkor bonthatók le, ha az adott ország teljesíti a schengeni feltételeket ben sor kerül egy akcióterv kidolgozására, amely tartalmazni fogja a Hágai Program elfogadásának és megvalósításának időbeosztását. Az osztrák elnökség alatt (2006. január 1-jétől) megkezdődhet az evaluáció. A team tagja minden jövőbeli elnök és az érintett országok képviselői (belügyminiszterei). Mivel a SIS II legkorábban csak 2007 első félévében fog elkészülni, a schengeni térséghez való csatlakozás legkorábbi lehetséges időpontja 2007 júliusára tehető, ha semmi sem késlelteti a folyamatot. Ha azonban a repülőmenetrendek megváltoztatásának időpontját is figyelembe vesszük (erre mindig októberben, illetve március/ áprilisban kerül sor), akkor a 2007 második féléve és 2008 első féléve közötti lehetséges időponttal kell számolnunk. Schengeni határ < > Belső határ Az ellenőrzés megszüntetésének forgatókönyve Nyugat-Ausztriában (beszámoló a tapasztalatokról) A német-osztrák határmenti térségben szerzett tapasztalatok alapján nem ajánlott azonnal teljes mértékben megszüntetni az infrastruktúrát. A hivatalos államközi látogatások idejére a közbiztonság megőrzése érdekében vissza lehet állítani a határellenőrzést, ilyenkor a rendőrség nagy hasznát veheti a meglévő határőrizeti infrastruktúrának. Mivel a német-osztrák határnak már a schengeni határ megszüntetése előtt is nagy volt az áteresztőképessége (112 határátkelőhely állt rendelkezésre), ez esetben inkább a határ fokozatos megszüntetéséről beszélhetünk, és csak nehezen állíthatók fel párhuzamok az itt tárgyalt helyzetre vonatkozóan. Új határátkelőhelyek megnyitása a schengeni határellenőrzés megszüntetése előtt? Amikor fontolóra vesszük azokat a kívánságokat, amelyek különböző utak (újra-) aktiválására vonatkoznak még a schengeni határ áthelyezése előtt, a következő szempontokat kell figyelembe venni: 1. A használat időtartama Az infrastruktúra kiépítése általában kb. 25 évre szól 2. Személyzet A személyzeti többletszükséglet indokoltsága 3. Gazdasági faktor Már az első két okból is feltevődik az érintett országok számára a finanszírozás kérdése, hiszen csak néhány hónapos használatról lenne szó. Emiatt Schengeni határ Nincs vámellenőrzés az áruforgalomban Személyi határellenőrzés van Rendőrségi beavatkozás - gangstellen Regulierungsmöglichkeit lehetősége Súlykorlátozás lehetősége a határátkelőknél Belső határ Nincs vámellenőrzés az áruforgalomban Nincs személyi határellenőrzés A határátlépés bárhol engedélyezett Rendőrségi beavatkozásra nincs lehetőség Nem érvényes a súlykorlátozás a határátkelőknél ill. újra kell kérvényezni

21 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 19 egyes országok (köztük Magyarország is) úgy döntött, hogy a jövőbeli külső határaira fog összpontosítani. Egészen biztos, hogy a közeljövőben nem fognak megnyitni olyan személyforgalmat lebonyolító határátkelőhelyeket, amelyek állandó létszámú személyzettel dolgoznak. Lehetséges azonban, hogy egyes esetekben a már meglévő határátkelőhelyek felhasználói körét bővíteni fogják. Ezenkívül mód van arra is, hogy bizonyos határszakaszokon a gyalogosok és kerékpárosok számára mobil határellenőrzés (járőrszolgálat) segítségével tegyék lehetővé a határátkelést. Minden új projektet részleteiben is meg kell azonban vizsgálni. Ez a megoldás elsősorban a Fertő-tó környékén, illetve az Eurégió natúrparkjainak területén lenne alkalmazható. A már létrehozott adatbázist, amely tartalmaz minden Ausztriát Magyarországgal összekötő utat, tovább fogják pontosítani. Ha a régió fel szeretne készülni a Schengen utáni időre, nagy előnyt jelent, ha tudjuk, hogy milyen felépítésű a szóban forgó út (pl. kavicsos vagy aszfaltozott út), vagy hogy szükség esetén hány kilométeres szakaszt kellene szükség esetén újraaszfaltozni. A Határon átnyúló terület- és közlekedéstervezés elnevezésű OPENING-modul során elvégzett munka további bilaterális tárgyalások alapját képezheti, amelyekre az Eurégió munkacsoportjának védnöksége alatt a jövőben is rendszeresen sor fog kerülni. Az OPENING projekt arra indította a West/Nyugat- Pannónia Eurégió, hogy megvitassa a kérdést: Mi vár ránk Schengen után? A régió döntéshozói számára nagy jelentőséggel bírt az információcsere és mindenekelőtt a belügyminisztérium részéről elhangzott beszámoló a tapasztalatokról.

22 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata Szolgáltató rész: A modulpartnerek elérhetőségei Modulkoordináció RMB Regionalmanagement Burgenland GmbH (RMB Régiómenedzsment Burgenland GmbH) Mag. (FH) Ulrike Pichler Marktstraße 3 A-7000 Eisenstadt Tel Fax Amt der Burgenländischen Landesregierung (Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal) LAD-Stabstelle Raumordnung (LAD-Stabstelle Raumordnung) WHR DI Thomas Perlaky Europaplatz 1 A-7001 Eisenstadt Tel , 2456 Fax Amt der Burgenländischen Landesregierung (Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal ) Abteilung 8 Straßen-, Hoch- und Maschinenbau (8. osztály Közút-, magasépítés és gépgyártás) WHR DI Johann Schmidt Europaplatz 1 A-7001 Eisenstadt Tel Fax Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács Székely Imre Árpád út 32. H-9021 Győr Tel Fax Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Károly Ádám Berzsenyi D. tér 1. H-9700 Szombathely Tel Fax , Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés Hivatala Déri Zoltán Kosztolányi út 10. H-8900 Zalaegerszeg Tel Fax Résztvevő intézmények Ausztria Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 6 Soziales, Gesundheit, Wohnbauförderung (Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal, 6. ügyosztály Szociális, egészségügyi és lakásépítés-támogatási ügyek), Rupert Schatovich Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 8 Straßen-, Maschinen- und Hochbau (Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal, 8. Közút, gépgyártás és magasépítés), Johann Schmidt Amt der Burgenländischen Landesregierung, LAD-Stabstelle Europabüro und Statistik (Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal, LAD-stábrészleg Európa-iroda és Statisztika), Heinrich Wedral Amt der Burgenländischen Landesregierung, LAD-Stabstelle Raumordnung (Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal, LAD-stábrészleg Területrendezés), Thomas Perlaky Bundesministerium für Inneres, Referat II/3/a Grenzkontrolle (Szövetségi Belügyminisztérium, II/3/a referatúra határellenőrzés), Berndt Körner Burgenländischer Gemeindebund (Burgenlandi Települések Szövetsége), Leo Radakovits Kammer für Arbeiter und Angestellte Burgenland (Burgenlandi Munkavállalói Kamara), Reinhold Haring Regionalmanagement Burgenland GmbH (RMB Régiómenedzsment Burgenland GmbH), Ulrike Pichler Sozialdemokratischer Gemeindevertreterverband (Szociáldemokrata Településképviselő Szövetség), Willibald Stacherl Straßenbauamt Eisenstadt (Útépítési Hivatal Eisenstadt), Johann Godowitsch WIBAG-Wirtschaftsservice Burgenland AG, Werner Eckhardt, Bruno Kracher Wirtschaftskammer Burgenland (Burgenlandi Gazdasági Kamara), Peter Wrann Magyarország Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács Székely Imre Vas Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság Vörös Árpád Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, Károly Ádám Zala Megye Közgyűlés Vidék és Területfejlesztési Bizottság, Köcse Tibor Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés Hivatala, Bubics Tamás, Déri Zoltán, NagyTibor, Fekete István Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Városépítési Osztály, Istók Lóránt Körmendi Polgármesteri Hivatal, Bebes István MTA Regionális Kutatások Központja, Grosz András PYLON 94 Kft., Kámán János

Modul 5. Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy

Modul 5. Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy Modul 5 Határon átnyúló együttműködés a képzési menedzsment területén OPENING OPtimized ENlargement TrainING Academy Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés

Részletesebben

OPENING. Modul 2. A nők egészsége, mint kommunális feladat Közös stratégiák a nőkkel és gyermekkel szembeni erőszak ellen

OPENING. Modul 2. A nők egészsége, mint kommunális feladat Közös stratégiák a nőkkel és gyermekkel szembeni erőszak ellen Modul 2 A nők egészsége, mint kommunális feladat Közös stratégiák a nőkkel és gyermekkel szembeni erőszak ellen OPENING OPtimized ENlargement TrainING Academy Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2:

Részletesebben

OPENING. Modul 1. Regionális turisztikai együttműködés Dél-Csehországi régió Waldviertel (Silva Nortica Eurégió)

OPENING. Modul 1. Regionális turisztikai együttműködés Dél-Csehországi régió Waldviertel (Silva Nortica Eurégió) Modul 1 Regionális turisztikai együttműködés Dél-Csehországi régió Waldviertel (Silva Nortica Eurégió) OPENING OPtimized ENlargement TrainING Academy Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége

Részletesebben

Modul 7. Fenntartható energiahasznosítás Dél-Csehországi Régió Waldviertel (Silva Nortica Eurégió) OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy

Modul 7. Fenntartható energiahasznosítás Dél-Csehországi Régió Waldviertel (Silva Nortica Eurégió) OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy Modul 7 Fenntartható energiahasznosítás Dél-Csehországi Régió Waldviertel (Silva Nortica Eurégió) OPENING OPtimized ENlargement TrainING Academy Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége

Részletesebben

EuRégió West/Nyugat Pannónia. Jövőkép és Fejlesztési Stratégia. I. Kötet

EuRégió West/Nyugat Pannónia. Jövőkép és Fejlesztési Stratégia. I. Kötet EuRégió West/Nyugat Pannónia Jövőkép és Fejlesztési Stratégia I. Kötet 2003. Október 1 K Ö S ZÖ N T Ő Tizennégy éve szakadt át a Vasfüggöny, Öt éve alakult meg az EuRégió West/Nyugat Pannónia, Egy éve

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000

MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 MAGYARORSZÁG AUSZTRIA PHARE CBC PROGRAM 2000 Kisprojekt Alap HU-001503 Wien Bratislava Kis-Duna Wiener Umland-Südteil Lajta Wiener Neustadt N I E D E R Ö S T E R R E I C H Niederösterreich-Süd Fertô-tó

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

A régiók Magyarországa II. HÁLÓZATOK ÉS LABIRINTUSOK

A régiók Magyarországa II. HÁLÓZATOK ÉS LABIRINTUSOK A régiók Magyarországa II. HÁLÓZATOK ÉS LABIRINTUSOK Stratégiai kutatások Magyarország 2015 Sorozatszerkesztő: Ágh Attila, Tamás Pál, Vértes András 11 A régiók Magyarországa II. HÁLÓZATOK ÉS LABIRINTUSOK

Részletesebben

A HATÁR MENTI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA- ÉS TÖMEGKÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. 1. Bevezető

A HATÁR MENTI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA- ÉS TÖMEGKÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. 1. Bevezető A HATÁR MENTI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA- ÉS TÖMEGKÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Elfogadta a KMKF 2008. évi plenáris ülése 1.1. A munka stratégiai célkitűzése 1. Bevezető Jelen elemzés stratégiai

Részletesebben

Elõszó. LACE Phare CBC gyakorlati kézikönyv. Michel Barnier Az Európa Tanács tagja. Günther Verheugen Az Európa Tanács tagja

Elõszó. LACE Phare CBC gyakorlati kézikönyv. Michel Barnier Az Európa Tanács tagja. Günther Verheugen Az Európa Tanács tagja Elõszó Günther Verheugen Az Európa Tanács tagja Michel Barnier Az Európa Tanács tagja A Gyakorlati útmutató határ menti együttmûködéshez akkor jelenik meg, amikor a Közösségbe való felvétel elõkészítése,

Részletesebben

OSZTRÁK-MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA MUNKAERŐ-PIACI NYITÁS ÖNKÉNTESSÉG A MUNKAVÁLLALÁS MOTORJA?

OSZTRÁK-MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA MUNKAERŐ-PIACI NYITÁS ÖNKÉNTESSÉG A MUNKAVÁLLALÁS MOTORJA? OSZTRÁK-MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA 2011. május 18-20. Stadtschlaining/Városszalónak; Szombathely MUNKAERŐ-PIACI NYITÁS ÖNKÉNTESSÉG A MUNKAVÁLLALÁS MOTORJA? 3 4 OSZTRÁK-MAGYAR MUNKAÜGYI KONFERENCIA 2011.

Részletesebben

A határon átnyúló közösségi közlekedés fejlesztése a Szabadka-Szeged régióban

A határon átnyúló közösségi közlekedés fejlesztése a Szabadka-Szeged régióban A határon átnyúló közösségi közlekedés fejlesztése a Szabadka-Szeged régióban Közlekedésszervezési és Hálózatfejlesztési Tagozat A határon átnyúló közösségi közlekedés fejlesztése a Szabadka- Szeged régióban

Részletesebben

Integrált irányítás. - A helyi és regionális fenntarthatóság érdekében -

Integrált irányítás. - A helyi és regionális fenntarthatóság érdekében - Integrált irányítás - A helyi és regionális fenntarthatóság érdekében - A dokumentum bevezetőként szolgál egy olyan integrált irányítási rendszer -modellhez, amely azt mutatja meg, miként tudják beépíteni

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K VI. évfolyam 1. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2009/1. KÜLÖNSZÁM B U D A P E S T - 2009-1 A RENDŐRSÉG TUDOMÁNYOS, TECHNOLÓGIAI ÉS INNOVÁCIÓS TANÁCS HATÁRRENDÉSZETI MUNKACSOPORT

Részletesebben

A mobilitás elősegítése a magyar-szlovák határ mentén a tömegközlekedés fejlesztése révén Záró tanulmány

A mobilitás elősegítése a magyar-szlovák határ mentén a tömegközlekedés fejlesztése révén Záró tanulmány A mobilitás elősegítése a magyar-szlovák határ mentén a tömegközlekedés fejlesztése révén Záró tanulmány Budapest 2014. június 30. 1 Program neve: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési

Részletesebben

Kerékpárral Székesfehérvártól Simontornyáig. Mons-Regalis Kft. COWI Magyarország Kft. Badalay Endre (01-3484) Dalos Péter

Kerékpárral Székesfehérvártól Simontornyáig. Mons-Regalis Kft. COWI Magyarország Kft. Badalay Endre (01-3484) Dalos Péter Kerékpárral Székesfehérvártól Simontornyáig 1 Tárgy: Kerékpárral Székesfehérvártól Simontornyáig Megbízó: Mons-Regalis Kft Készítette: COWI Magyarország Kft. Témafelelős: Badalay Endre (01-3484) Kidolgozó:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. HELYZETFELTÁRÁS (79/2012 (XI.23.) KH határozattal jóváhagyva) 2012. november 30.

GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. HELYZETFELTÁRÁS (79/2012 (XI.23.) KH határozattal jóváhagyva) 2012. november 30. GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS (79/2012 (XI.23.) KH határozattal jóváhagyva) 2012. november 30. Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat megbízásából. A Megbízó

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA 2010. május 1 Tartalomjegyzék: 1. ELŐZMÉNY 3. 2. BEVEZETÉS 3. 3. A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE 5. 4. A STRATÉGIA MÓDSZERTANA 5.

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

2 HÁTTÉR 2.1 A KIADVÁNY CÉLJA

2 HÁTTÉR 2.1 A KIADVÁNY CÉLJA ESÉLYMENEDZSEREK KÉZIKÖNYVE Összeállította: SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Szerzők: Graczka Sylvia Guiprechtné Molnár Erzsébet Kiss Ambrus Kőműves Ágnes Pálfy József Pölöskei János Soltész

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG 2014-2020 JÖVŐBENI TÉMÁK ÉS LEHETŐSÉGEK. 2013. április 03., szerda 09.30-16.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG 2014-2020 JÖVŐBENI TÉMÁK ÉS LEHETŐSÉGEK. 2013. április 03., szerda 09.30-16. A REGIONAL COOPERATION MANAGEMENT 2014 PROJEKT ÉS AZ AUSZTRIA- MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 KÖZÖS SZAKMAI KONFERENCIÁJA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány -

Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány - Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány - Debrecen, 2005. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3. A kutatás módszereinek

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tartalom

2013. évi 4. szám Tartalom 2013. évi 4. szám Tartalom Közbeszerzési Hatóság Elnöki tájékoztató a közzétételi kötelezettségről... 2 Helyzetfelmérés az európai uniós kötelezettségvállalások teljesítéséről... 4 Határon Átnyúló Területi

Részletesebben

Közérthető összefoglaló. Stratégiai Környezeti Vizsgálat

Közérthető összefoglaló. Stratégiai Környezeti Vizsgálat Közérthető összefoglaló Stratégiai Környezeti Vizsgálat HU-SK Határon Átnyúló Együttműködési Program (2014-2020) publishable version 2014. Május 23. TARTALOMJEGYZÉK 1. STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT...

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK Készült a Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A CROST PROJEKT CÉLJAI...9

A CROST PROJEKT CÉLJAI...9 TARTALOMJEGYZÉK 1 ÜDVÖZLET...7 2 A CROST PROJEKT CÉLJAI...9 2.1 ELŐZMÉNYEK...9 2.2 CÉLOK, CÉLCSOPORTOK...10 2.3 A MEGVALÓSÍTÁS...11 3 A HATÁRTÉRSÉG BEMUTATÁSA...17 3.1 A DÉL-DUNÁNTÚLI-HORVÁT HATÁRTÉRSÉG

Részletesebben

É v e s j e l e n t é s 2 0 0 6

É v e s j e l e n t é s 2 0 0 6 É v e s j e l e n t é s 2 0 0 6 eurojust06_hu.indd 1 2007-06-13 16:25:58 eurojust06_hu.indd 2 2007-06-13 16:26:01 T A R T A L O M Bevezető 4 1 Az Eurojust struktúrája és fejlődése 10 2 Jogi környezet és

Részletesebben