MENEKÜLTEK és MENEDÉKKÉRŐK LEHETŐSÉGEI A MAGYAR MUNKAERŐPIACON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MENEKÜLTEK és MENEDÉKKÉRŐK LEHETŐSÉGEI A MAGYAR MUNKAERŐPIACON"

Átírás

1 MENEKÜLTEK és MENEDÉKKÉRŐK LEHETŐSÉGEI A MAGYAR MUNKAERŐPIACON Előzetes kutatási eredmények Keszi Roland Papp Gergő Készült az Artemisszió Alapítvány által szervezett Integráció státusz nélkül c. konferenciára Budapest, november Magyar Kultúra Alapítvány

2 Bevezető gondolatok a menedékkérők és menekültek kutatásával kapcsolatban (Keszi Roland) A kutatás szerkezeti felépítése (Keszi Roland) Menekültügyi sajtókép (Keszi Roland) A munkáltatói survey előzetes eredményei - Keresleti oldal (Keszi Roland) Menedékkérők és menekültek kérdőíves vizsgálatának előzetes eredményei - Kínálati oldal (Papp Gergő)

3 A kutatás elméleti háttere és a fogadó társadalomban megjelenő kérdések Külföldi munkavállaló, migráns, bevándorló, menedékkérő, menekült, stb. fogalmai mind a jogi, idegenrendészeti, mind a szociológiai fogalomhasználatban különböznek, a köznyelvben és a sajtóban is gyakran keverednek. I. Migrációs motivációk elméletei Markoszintű elméletek - A vonzás és taszítás (push and pull) elmélete - A neoklasszikus közgazdaságtan egyensúlyelmélete - A duális munkaerőpiac elmélete - Világrendszer-elmélet Mikroszintű elméletek - A neoklasszikus közgazdaságtan mikroelmélete Mezoszintű elméletek - A migráció új közgazdaságtana - Hálózatelmélet - Intézményelmélet - A kumulált okság elmélete Példák a fókuszcsoportok tapasztalataiból II. A migráció hatásaival és következményeivel kapcsolatos általános társadalmi kérdések Elveszik-e a külföldiek a hazai munkavállalók elől a munkahelyeket? Lenyomják-e az idegenek a bennszülöttek bérét A migránsok fedezik-e az általuk igénybe vett jóléti szolgáltatások költségét? A bevándorlók beilleszkednek-e a befogadó gazdaságba és társadalomba III. A migráció hatásaival és következményeivel kapcsolatos szervezeti, vezetői kérdések -Profitálhatok-e a multikulturális munkaszervezetből? Hogyan? -Mennyibe kerül egy menekült (menedékkérő) alkalmazása? -Hogyan tudok rekrutálni az adott célcsoportokból? (táborok? munkaügyi központok?) -Milyen HR veszélyekkel kell számolnom az adott célcsoport alkalmazásánál? - AKAROK-E ÉN EGYÁLTALÁN MENEKÜLTEKET (MENEDÉKKÉRŐKET) FOGLALKOZTATNI?

4 Önáll llóan - Egyenlő Esélyekkel lyekkel Individually through EQUAL Chances N. E. E. D S.. NETWO ERKDUCATI ON MPLOYM ANT ENT I S D E - ISCRIMINA OCIALISAT TION ION A kutatási blokkok: A kutatás célja és felépítése Exploratív kutatási cél: a menedékkérők és menekültek virtuális munkaerőpiacának feltérképezése - Kínálati oldal vizsgálata Menedékkérők és menekültek kérdőíves megkérdezése: Összesen 567 ( ) megkérdezés standard kérdőívek segítségével - Keresleti oldal Munkáltatók vizsgálata fókuszcsoportokkal és kérdőíves interjúkkal - Sajtókép kutatás Két vezető magyar napilap 1 teljes évi összes cikkének áttekintése kvantitatív és kvalitatív tartalomelemzési módszerekkel - Jogi kutatás A magyar jogszabályi környezet áttekintése és összevetése nemzetközi példákkal

5 MÁSODELEMZÉS KÍNÁLATI OLDAL NEMZETKÖZI SIKERES MODELLEK AZ INTEGRÁCIÓRA SKILLS AUDIT MENEDÉKKÉRŐK és MENEKÜLTEK VIZSGÁLATA A MUNKAERŐPIACI INTEGRÁCIÓ JOGSZABÁLYI KÖRNYEZETE KÉRDŐÍVES PIACI IGÉNYEKKEL ÖSSZEVETÉS KERESLETI OLDAL MUNKAADÓK ATTITŰDJEI PIACI IGÉNYEK, A MUNKAERŐPIAC KERESLETI OLDALA KÉRDŐÍV+FÓKUSZCSOPORT KÉPZÉSI IGÉNYEK KÉRDŐÍVES SAJTÓKÉP KVANTITATÍV TARTALOMELEMZÉS HATÉKONYSÁG, SIKERESSÉG MÉRÉS, HAZAI ADAPTÁLHATÓSÁG NEMZETKÖZI ELEMZÉS - Emberi erőforrás gazdálkodási praxis - Munkáltatói attitűdök A MUNKAERŐPIACI INTEGRÁCIÓ LEHETSÉGES ÚTJAI

6 Sajtókutatás: A menekültügy képe a 2005-ös írott sajtóban

7 A kutatás célja: a menedékkérők, menekültstátuszt kapott személyek, menedékesek, valamint az általában vett magyar menekültügy reprezentációja az írott médiában A kutatás módszerei: Elsődleges módszer: Kódutasításon alapuló kvantitatív tartalomelemzés Kiegészítő módszer: Kvalitatív szövegelemzés a fogalmi összemosások tisztázására

8 Vizsgálati populáció: az összes olyan január 1. és december 31. között a Népszabadságban és a Magyar Nemzetben nyomtatott formában megjelent cikk, amely eleget tesz az alábbi három kritériumnak: 1. szerepelnek benne bizonyos menekültügyi vagy idegenrendészeti kifejezések; 2. tartalma a menekültügy kérdésköréhez kapcsolódik; 3. több mint egy mondatban érinti a menekültügy kérdéskörét.

9 A cikkek kiválasztásának folyamata: 1. lépés: Keresés keresőszavak alapján a Magyar Nemzet és a Népszabadság adatbázisaiban. Az újságok nyomtatott verziójában január 1. és december 31. között megjelent cikkeket választjuk ki. 2. lépés: Kutatói döntés arra vonatkozóan, hogy a cikk témája megfelel-e a második és harmadik kritériumnak.

10 Kvantitatív tartalomelemzés Adatfeldolgozás: számítógépes program csomagokkal Elemzés: kereszttáblák, gyakorisági sorok és regressziós modellek Főbb elemzési szempontok A cikk általános jellemzői Menekültügyi és idegenrendészeti kifejezések előfordulása Cikk tartalma milyen menekültügyi kategóriára vonatkozik Melyik ország helyzetéről ír a cikk? Cikk témái Társadalmi attitűdök, problémák, megoldási javaslatok Cikk szakmai vetülete Menekültügyi személyek jellemzői Menekültügyi személyek munkaerő-piaci jellemzői

11 A cikkekben előforduló kifejezések Menekültügyi kifejezések % Idegenrendészeti kifejezések % Pontatlan, kétértelmű kifejezések % Menedékkérő 20,0 Vendégmunkás, vendégmunka 8,6 Menekül, menekült, menekülő 57,1 Menekültstátuszt kér/kap 17,1 Vízummal, tartózkodási, munkavállalási engedéllyel rendelkező 11,4 Menedéket kér/lel/ad 17,1 Menedékjogot kér/ad 22,9 Letelepedett, letelepedési engedéllyel rendelkező 11,4 Bevándorló, bevándorlás, bevándorolt 48,6 Befogadott 2,9 Állampolgár, honosítás 14,3 Migráns, migráció 31,4 Menedékes 2,9 Feketemunkás, feketemunka 2,9 A cikkekben előforduló, menekültügyhöz kapcsolódó témák Gazdasági integráció % Társadalmi, pszichológiai, identifikációs integráció % Munkaerőpiaci-helyzet, gazdasági aktivitás, munkanélküliség 8,6 Lakásügy, hajléktalanügy 5,7 Foglalkoztatás-szerkezet 2,9 Iskola, oktatás, tanfolyamok 5,7 Anyagi helyzet, támogatás, segélyek 8,6 A fogadó társadalommal kialakított kapcsolatok 8,6 Demográfia, népesedés 20,0 Bűnözés 8,6 Jog, politika 31,4 Egészségi állapot (fizikai, mentális betegségek) 2,9 Befogadó állomás helyzete 11,4

12 Keresleti oldal

13 Székhely/telephely Békéscsaba 39% Debrecen 40% N= 300 fős vállalati minta a befogadó állomások közvetlen környékéről Interjú alanyok: a szervezetek első számú / HR vezetői Székesfehérvár 15% Bicske 6% Szervezeti méret 100-nál több főt 10% Átlagos szervezeti létszám: 60 fő 0-20 fő 42% A cégek többsége (80%) fizikai munkaerőt foglalkoztat A megkérdezett cégek alig 8%-a foglalkoztat jelenleg is külföldi munkavállalókat fő 48%

14 Tulajdonforma MRP és MBO tulajdon 0% Magyar állami tulajdon 2% Külföldi tulajdon 7% Domináns tulajdonforma: magyar magántulajdon Magyar magántulajdon 91% Kapcsolat a munkaügyi központokkal Nincs 39% A cégek többségének van szakmai kapcsolata a munkaügyi központokkal Van 61%

15 80 Toborzási stratégiák A toborzás módja 82, ,5 53,6 s z á z a l é k ,7 12,7 10 2,2 0 Újsághirdetés útján Internetes hirdetés útján Személyes kapcsolatokon keresztül Munkaerő közvetítő cégeken keresztül Munkaügyi központok segítségével Egyéb módon

16 Toborzási stratégiák A toborzási körzet , , ,7 60 s z á z a l é k ,1 2,8 0 Adott településről (városból) és annak agglomerációjából Szomszédos városokból, településekről A megyéből Az egész országból Külföldről

17 Kiknek a számára lehetne kedvező a menedékkérők foglalkoztatása? (Munkáltatói vélemények) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mezőgazdasági üzemek 19,4 75 5,6 Építőipari vállalkozások 30,2 64,7 5,2 Multinacionális vállalatok 45,6 43,3 10,7 Önkormányzati és közfeladatokat ellátó cégek 64,7 28,2 6,7 Szociális vagy egyházi karitatív szervezetek 65,9 27 7,1 Idegenforgalommal foglalkozó cégek/szervezetek 67,9 23 9,1 Egyéb, és pedig: 75 2,8 17,4 nem előnyös előnyös NT NV

18 A hazánkban menedéket kérő külföldiek miért érkeznek az országba? (Munkáltatói vélemények) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Letelepedjen és munkát vállaljon Teljes értékű, szabad állampolgár lehessen Továbbálljon Nyugat- Európa felé Szociális juttatások miatt Nem ért egyet Egyetért NT/NV

19 Mely tényezők gátolnák a menedékkérők alkalmazását a hazai munkaerőpiacon? (Munkáltatói vélemények) szűk a hazai munkaerőpiac kapacitása 90,0 hiányos a magyar nyelvtudásuk 85,0 rendezetlen a jogi háttér 67,0 eltérő a kulturális beállítódásuk 47,0 képzetlen munkaerő 46,0 bizonytalan az egészségügyi állapotuk 44,0 konfliktusba kerülnek a magyar munkavállalókkal 38,0 egyéb ok 6,

20 A menedékkérők alkalmazásának potenciális előnyei a hazai munkaerőpiacon? (Munkáltatói vélemények) olcsó munkaerő 87,0 idegennyelv tudás 64,0 könnyen lecserélhető/helyettesíthető munkaerő 54,0 gyorsabb alkalmazkodás a változó munkakörülményekhez multikulturális munkavégzési közeg biztosítható a munkavállalók részére felhasználhatóak a külföldi munkatapasztalatok 36,0 34,0 44,0 lehetséges külföldi üzleti kapcsolataik 31,0 egyéb ok 7,

21 A menedékkérőkkel kapcsolatos munkáltatói attitűdök Az elsődleges fontosságú, hogy a menedéket kérő munkavállaló beszéljen jól, érthetően magyarul Egy menedéket kérő munkavállaló is képes olyan színvonalú munkavégzésre, mint egy magyar munkavállaló A menedéket kérő munkavállalók lenyomnák a helyi béreket A menedéket kérő munkavállalók elvennék a magyar munkaerő elől a munkahelyeket. 25,4 73,4 A menedéket kérő munkavállalót, a foglalkoztatásban ugyanolyan jogok kell, hogy megillessék, mint a magyar állampolgárokat % 20% 40% 60% 80% 100% nem ért egyet egyetért NT/NV

22 MUNKÁLTATÓK KLASZTEREI - A foglalkoztatás esélyeinek előzetes becslése jogi, szabályozási problémát érzékel 27% teljesen elutasító 42% gazdasági problémát érzékel 31% - A munkáltatói attitűdök alapján, a cégek 42%- ánál nincs/csekély esély volna a menedékkérők foglalkoztatására Vö. idegenellenes attitűdökkel kapcsolatos kutatási eredmények Mo.-on - 27% jogi, 31% gazdasági jellegű problémát érzékel => esély lehet a foglalkoztatásra Jogi szabályozás fontossága

23 Kínálati oldal: A 2005-ös és a 2006-os felmérés néhány eredménye

24 A menedékkérők neme férfi nõ 2005-ös felmérés (N=418) 76,56 23, os felmérés (N=147) 75,51 24,5 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

25 A menedékkérők iskolai végzettsége 2005-ös felmérés (N=393) 2006-os felmérés (N=148) 50,0 45,0 43,5 40,0 35,0 35,1 34,1 30,0 s z á z a l é k 25,0 20,0 20,3 17,6 15,0 12,2 14,9 10,9 10,0 5,0 4,6 6,9 0,0 nem járt iskolában osztályt járt (alapfokú végzettség) szakmát tanult gimnáziumi, szakközépiskolai diploma fõiskola, egyetem

26 A menedékkérők családi állapota 2005-ös felmérés (N=414) 2006-os felmérés (N=145) ,2 60,0 50 s z á z a l é k , , ,0 1,4 4,1 11,7 nõtlen, hajadon házas özvegy élettársi kapcsolat 2,4 6,2 elvált

27 Menedékkérők Európában élő rokonai igen nem 2005-ös felmérés (N=407) 27,03 73, os felmérés (N=145) 37,24 62,8 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

28 Eredmények a 2006-os felmérésből

29 A menedékkérők nyelvismerete Ismérv 1. helyen 2. helyen 3. helyen 4. helyen 5. helyen említett nyelv Különböző nyelvek száma A nyelvet ismerők aránya 93,9 61,5 27 7,4 3 A nyelvet anyanyelvi szinten beszélők aránya 60,9 20,3 7,4 0,7 0 Átlagos nyelvismeret 4,3 3,7 3,6 3,4 3,3 Szórás 1,0 1,2 1,1 0,8 0,6 Medián Módusz

30 Mióta tartózkodik Magyarországon? Kevesebb mint egy éve 60% Több mint négy éve 6% Négy éve 5% Három éve 6% Az idén érkezettek több mint egyharmada afrikai, illetve az afrikaiak túlnyomó többsége, 85%-a jött 2006-ban Magyarországra Két éve 7% Egy éve 16% Hányszor adta be a menekültstátusz iránti kérelmet? Háromszor 6% Több mint háromszor 9% Kétszer 20% Azok között, akik több mint háromszor adták be a kérelmet, nagymértékben felülreprezentáltak a magyar anyanyelvűek (46,2%, szemben a teljes mintabeli 15%-kal), vagyis pont a magyar anyanyelvűek kapják meg legnehezebben a menekült státuszt Egyszer 65%

31 Ideutazása előtt voltak magyarországi ismerősei? Igen 14% A menedékkérők többségének nem voltak magyarországi ismerőse ideérkezése előtt Nem 86% Szerzett új barátokat, ismerősöket, amióta itt tartózkodik? Viszont a külföldiek kétharmada kötött új ismeretségeket ideérkezése után. Ugyanakkor azoknak, akiknek voltak magyarországi ismerősei, azok jóval nagyobb arányban szereztek újakat is, míg azok, akiknek nem voltak ismerőseik, azoknak a legnagyobb hányada nem szerzett új barátokat. (Az összefüggés statisztikailag szignifikáns.) Nem 34% Igen 66%

32 Volt-e már munkája Magyarországra érkezése előtt? Igen 43% A munkanélküliek aránya meglepően magas, figyelembe véve, hogy a megkérdezettek 97%-a 18 és 60 év közötti Nem 57% Dolgozott-e már Magyarországon? Igen, a befogadóállomáson 8% A többség még nem dolgozott Magyarországon, de akiknek Magyarországra érkezésük előtt már voltak itt ismerőseik, azok nagyobb arányban kaptak munkát hazánkban, vélhetően a már meglévő ismerőseik útján Nem 79% Igen, a befogadóállomáson kívül 13%

33 Milyen típusú munkát szeretnének leginkább a menedékkérők? biztonságos jövedelmet nyújtó munka 4,7 precizitást igénylő munka 4,2 továbblépésre alkalmat adó munka 4,2 rugalmas időbeosztású munka 4,1 változatos munka 4,1 munkavégzés csoportban 4,0 munka zárt helyen 4,0 rutinszerűen végezhető munka 3,8 munkavégzés egyedül 3,8 fizikai munka 3,8 magas társadalmi presztízsű munka 3,7 kereskedelemmel kapcsolatos munka 3,7 kreativitást igénylő munka 3,7 szakismeretet nem igénylő munka 3,6 egyszerű feladatból álló munka 3,6 munka szabadban 3,6 sok álldogálással járó munka 3,5 szigorúan ellenőrzött munka 3,5 nagy felelősséggel járó munka 3,4 vendéglátással kapcsolatos munka 3,4 alacsony felelősségű munka 3,3 szellemi munka 3,2 ipari munka 3,1 mezőgazdasági munka 3,

34 Milyen készségekkel, képességekkel rendelkeznek a menedékkérők? precíz, megbízható munkavégzés 4,3 begyakorlottság, jártasság 4,2 kommunikációs készség 4,1 ügyfél-, vevőcentrikus szemlélet 3,9 szakmai, technikai tudás 3,8 fejlesztési, innovációs képesség 3,7 munkahelyi viszonyok ismerete 3,4 vezetői hozzáértés, készség 3,

35 Köszönjük a figyelmet!

36 A kutatásban résztvevő szakemberek: Arnold Petra Havadi Gergő Keszi Roland Ph.D. Papp Gergő Vicsek Lilla Ph.D. Köszönet a debreceni és békéscsabai befogadó állomások munkatársainak a kínálati oldal adatfelvételének lehetővé tételéért. Kiemelt köszönet illeti Dézsi Gabriellát és Klenner Zoltánt a BM-BÁH munkatársait szakmai segítségükért. A kutatásról folyamatos tájékoztatás és a kutatási jelentések megtekintése:

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány A MENEDÉKKÉRŐK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE MAGYARORSZÁGON (ÉS KITEKINTÉS

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Záró tanulmány Biztos út a magyar munkaerőpiacra?! A bevándorlók munkaerőpiaci helyzete Magyarországon

Záró tanulmány Biztos út a magyar munkaerőpiacra?! A bevándorlók munkaerőpiaci helyzete Magyarországon Záró tanulmány Biztos út a magyar munkaerőpiacra?! A bevándorlók munkaerőpiaci helyzete Magyarországon Készítette: Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület, Szeged, 2009. A Projekt

Részletesebben

Beilleszkedési utak és lehetőségek

Beilleszkedési utak és lehetőségek Beilleszkedési utak és lehetőségek KUTATÁSI JELENTÉS ERESER Közvélemény és Piackutató Betéti Társaság Budapest, 2009. december 1 Tartalom Bevezetés 3 A kutatás módszertana 4 A migránsok integrációjában

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

Fejlesztési tanulmány

Fejlesztési tanulmány Fejlesztési tanulmány Gárdos Éva, Gödri Irén, Hárs Ágnes Hablicsek László, Illés Sándor, Irina Molodikova, Melegh Attila, Sárosi Annamária, Tóth Pál Péter, Tóth Judit 2009. december 31. Projekt szervezet

Részletesebben

Hatásvizsgálat - ColourSchool Program 2012/2013 EIA/2012/1.2.2.

Hatásvizsgálat - ColourSchool Program 2012/2013 EIA/2012/1.2.2. Hatásvizsgálat - ColourSchool Program 2012/2013 EIA/2012/1.2.2. A program az Odeon Video Kft. szervezésében az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával valósult meg. A projekt száma: EIA/2012/1.2.2.

Részletesebben

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány A kutatási programot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával készítette: MTA Földrajztudományi

Részletesebben

MIGRÁNSOKRÓL SZOCIÁLIS MUNKÁSOKNAK

MIGRÁNSOKRÓL SZOCIÁLIS MUNKÁSOKNAK MIGRÁNSOKRÓL SZOCIÁLIS MUNKÁSOKNAK KÉZIKÖNYV Menedék Migránsokat Segítő Egyesület Budapest, 2007 1 zs_kek_1-6.indd 1 2007-04-23 16:44:11 A projekt címe: HEFOP 2.2.1 Migránsok munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ ,, INTEGRACIO ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ A projekt címe: EQUAL ESÉLY Munkaerõ-piaci orientáció menedékkérõknek Az Equal programot az Európai Szociális Alap és a Magyar

Részletesebben

reusearch Összefoglaló tanulmány

reusearch Összefoglaló tanulmány reusearch Összefoglaló tanulmány Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatása a határon átnyúló kapcsolatokra, agráriumra és kereskedelemre-kutatási projekt Készítette: Az Innoratio Kutatóműhely megbízásából

Részletesebben

Ke rdo ı vek elemze se Munkane lku li Fiatalok Fo ruma 2013 MFF 2013

Ke rdo ı vek elemze se Munkane lku li Fiatalok Fo ruma 2013 MFF 2013 Ke rdo ı vek elemze se Munkane lku li Fiatalok Fo ruma 2013 MFF 2013 Készítette a Veszprémi BEST Bizottság a HU-12-E163-2013-R2 azonosítószámú pályázat keretében. A projektet az Európai Bizottság támogatásával

Részletesebben

5. Megfelelő embert a megfelelő helyre Tippek és tanácsok migránsok munkahelyi befogadásának elősegítésére

5. Megfelelő embert a megfelelő helyre Tippek és tanácsok migránsok munkahelyi befogadásának elősegítésére 5. Megfelelő embert a megfelelő helyre Tippek és tanácsok migránsok munkahelyi befogadásának elősegítésére Az Equal programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza Írta: Gazsó Julia

Részletesebben

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ECHO SURVEY SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET ECHO RESEARCH CENTER SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK A kutatási programot az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

Őry Mária. Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon

Őry Mária. Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon Őry Mária Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János A tanulmány készítésében résztvettek: Kutatás vezető: Váradi

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-19 azonosítószámú projekt Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt KUTATÁSI TANULMÁNY a Szolnoki Főiskola diplomát nyújtó képzései iránti keresletről Dr. Pénzes Ibolya

Részletesebben

Felnőttek pályaorientációja, élethossziglani tanulása. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Felnőttek pályaorientációja, élethossziglani tanulása. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Felnőttek pályaorientációja, élethossziglani tanulása szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2010 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 5. Sorozatszerkesztők: Karlovitz

Részletesebben

Országjelentés. Employees Beyond Borders. a külföldi munkavállalók magyarországi munkaügyi helyzetéről. Magyarország

Országjelentés. Employees Beyond Borders. a külföldi munkavállalók magyarországi munkaügyi helyzetéről. Magyarország Employees Beyond Borders Országjelentés a külföldi munkavállalók magyarországi munkaügyi helyzetéről Magyarország Menedék Migránsokat Segítő Egyesület 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÖSSZEFOGLALÁS 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő

Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllő DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Migrációs potenciál alakulása, és az azt befolyásoló tényezők a XXI. század első évtizedében Magyarországon

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet és az ICCR Budapest Alapítvány által végzett kutatás zárótanulmányai Budapest, 2009 december 1 2 Tartalom I. A kutatásról... 5

Részletesebben

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 HELYZETFELTÁRÓ TANULMÁNY Készítette: AGRO-gate Bt. Lektorálta: SZIE Gazdaság-

Részletesebben

MÁSODIK ESÉLY VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

MÁSODIK ESÉLY VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ MÁSODIK ESÉLY VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A kutatást a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatta 1106 Budapest, Fehér út 10. Molnár D. László SzocioMed Kft. 1204 Budapest Szent Imre h u 52. Tel: 421-0991 FAX:

Részletesebben

Befogadó munkahely. A menekültek foglalkoztatásakor megjelelő valódi előnyök és a fejleszthető, fejlesztendő területek

Befogadó munkahely. A menekültek foglalkoztatásakor megjelelő valódi előnyök és a fejleszthető, fejlesztendő területek Befogadó munkahely A menekültek foglalkoztatásakor megjelelő valódi előnyök és a fejleszthető, fejlesztendő területek www.equalhungary.hu Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok www.nfu.hu

Részletesebben

Finna Henrietta. A munkaerőpiaci rugalmasságot elősegítő atipikus foglalkoztatási formák a hazai kis- és középvállalkozásoknál

Finna Henrietta. A munkaerőpiaci rugalmasságot elősegítő atipikus foglalkoztatási formák a hazai kis- és középvállalkozásoknál Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Finna Henrietta A munkaerőpiaci rugalmasságot elősegítő atipikus foglalkoztatási

Részletesebben

Munkaerő-piaci mobilitás Magyarországon

Munkaerő-piaci mobilitás Magyarországon Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskolája Munkaerő-piaci mobilitás Magyarországon PhD-értekezés SEBŐK MARIANNA Témavezető: DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN egyetemi

Részletesebben

A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon

A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók Kutatási zárótanulmány Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2013. Készült a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatásával Kutatásvezető: Szellő

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

Juhász Judit Csatári Ferenc Makara Eszter. Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Juhász Judit Csatári Ferenc Makara Eszter. Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Kutatási összefoglaló Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben