Kérdőív. 1. Milyen változások voltak a legjelentősebbek az Ön életében az utóbbi 15 évben?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérdőív. 1. Milyen változások voltak a legjelentősebbek az Ön életében az utóbbi 15 évben?"

Átírás

1 Társadalomtudományi Intézet Kérdőív Kedves Megkérdezett! Intézetünk kutatást folytat arról, hogy néhány társadalmi problémával kapcsolatban milyen a hazai közvélemény. Kérjük, segítse elő munkánkat azzal, hogy munkatársunk kérdéseire válaszol. A kikérdezés kizárólag tudományos célokat szolgál, és a több ezer kitöltött kérdőív közül személy szerint senkinek a válaszait sem lehet visszakeresni. Megértő együttműködésüket előre is köszönjük! 1. Milyen változások voltak a legjelentősebbek az Ön életében az utóbbi 15 évben?.. 2. a) Az ember sokszor ábrándozik arról, hogy valamin jó lenne az életében változtatni. Ha Ön valamin változtathatna a saját életében, akkor mi lenne az?.. 2. b) És mennyire látja ezt reálisan megvalósíthatónak? 1. feltétlen el fogom érni 2. valószínűleg el fogom érni 3. nem hiszem, hogy elérem 4. biztos, hogy nem érem el 3. Az Ön véleménye szerint a jelenlegi időszakban mennyire fontos? a) Nyugodt, biztonságos élet b) Anyagi jólét c) Társadalmi egyenlőség d) Családi boldogság e) Egyéni szabadság f) Tartalmas munka g) Közösségi magatartás h) Közéleti demokrácia 3. Nagyon fontos 2. Fontos 1. Közömbös 4. Sokszor halljuk azt a fogalmat, hogy társadalmi egyenlőség. Kérjük, mondja el, hogy Ön mit ért társadalmi egyenlőségen?.... 1

2 5. A következőkben felsorolunk néhány kijelentést. Kérjük, jelölje meg, hogy az adott kijelentéssel a mai Magyarország vonatkozásában egyetért-e vagy sem! Kérdezőbiztos! Egyelőre csak az egyetértek, nem értek egyet válaszokat jelöljük, a különösen fontos jelölésre később kerül sor! a) Túlságosan nagyok az egyenlőtlenségek. b) Manapság falun már jobb élni, mint a városban. c) Túlságosan nagy a hatalmi különbség a vezetők és beosztottak között. d) Nagy a különbség a férfiak és a nők társadalmi helyzete között. e) Túlságosan kicsik ma már a társadalmi különbségek. f) A gyerek nagyon különböző esélyekkel indul, attól függően, hogy mik a szülei. g) Az emberek túlságosan aszerint ítélik meg egymást, hogy ki micsoda. h) Még ma is sokkal jobb városban élni, mint falun. i) Vannak, akik túl jól élnek. j) Vannak, akik túl rosszul élnek. k) Túl kicsik a jövedelmi különbségek. l) Nem igazságosak a jövedelmi különbségek. m) Túlságosan nagyok a jövedelmi különbségek. 1. Nem értek egyet 2. Egyetértek 3. Különösen fontos Kérjük, hogy a fönti kijelentéseknél azok közül, amelyekkel egyetért, válassza ki, hogy melyeket érez ma különösen fontos társadalmi problémának. 6. Mennyire tartja Ön fontos célkitűzésnek a társadalmi egyenlőséget? 1. A társadalmi egyenlőség követelése gátolja a társadalmi fejlődést. 2. A társadalmi egyenlőség követelése fontos lenne, de nem lehet megvalósítani. 3. A társadalmi egyenlőség egy lényegtelen probléma. 4. A társadalmi egyenlőség fontos célkitűzés volt valamikor, de ma már nem túl lényeges probléma. 5. A társadalmi egyenlőség ma is fontos célkitűzés. 7. Ha végigtekint hazánk elmúlt 30 évén, akkor melyik véleménnyel ért egyet leginkább az alábbiak közül: 1. Az elmúlt harminc évben fokozatosan csökkentek a társadalmi egyenlőtlenségek, és ma a legkisebbek. 2. Az egyenlőtlenségek jelentősen csökkentek az ötvenes évek elején, azóta azonban újra növekszenek. 3. Az elmúlt harminc évben lényegében nem csökkentek a társadalmi egyenlőtlenségek, legfeljebb másfajta egyenlőtlenségek vannak, mint régen. 2

3 8. Ha összehasonlítja a nálunk levő társadalmi egyenlőtlenségeket a mai fejlett kapitalista országokéval, akkor az Ön véleménye szerint hol kisebbek a társadalmi egyenlőtlenségek? Kérdezőbiztos! a) Amennyiben nálunk kisebbeknek tartja, akkor Ön ezt egyértelműen jónak gondolja, vagy van rossz oldala is? 1. Egyértelműen jó 2. Van rossz oldala is. b) Amennyiben nálunk nem tartja kisebbnek, akkor Ön ezt eddigi fejlődésünk fogyatékosságának véli vagy nem? 3. Nem 4. Igen 9. Napjainkban különböző vélemények vannak arról, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek mennyiben jelentenek problémát. A felsorolt vélemények közül Ön melyikkel ért leginkább egyet? 1. A társadalomban különböző feladatokat kell ellátni. Ezeknek a különböző feladatoknak eltérő fontossága van a társadalom számára. Ezért szükségszerű, hogy legyenek egyenlőtlenségek az emberek között. 2. Ha nem lennének egyenlőtlenségek, akkor nem lenne, ami hajtsa az embereket, és ez megállítaná a fejlődést. 3. A társadalmi egyenlőtlenségek csakis a korábbi osztálytársadalmak maradványai és jelenlegi fejletlenségünk következményei, amelyek megszüntetésére kell törekednünk. 4. Már ma is lényegesen jobb helyzetben lehetnénk az egyenlőtlenséget illetően, ha ezt a vezetők igazán akarnák. 5. Társadalmi egyenlőtlenségek mindig voltak, vannak és lesznek, legfeljebb az egyenlőtlenségek formája változik. 3

4 10. A következőkben felsorolunk négy véleményt, kérjük, jelölje meg, hogy Ön melyikkel ért leginkább egyet! Hogy megkönnyítsük a válaszadást, megpróbáltuk ezt a négy véleményt ábrázolni is. Kérjük tehát, hogy mielőtt válaszolna, nézze meg a következő négy ábrát is. 1. Társadalmunkban vannak, akik fent, és vannak, akik lent vannak. Persze ez nem jelent teljes elkülönülést, hiszen van egy szűk réteg, amely a kettő között helyezkedik el. (1. ábra) 2. Társadalmunkban az emberek egymás fölött álló rétegekben helyezkednek el, és a magasabb rétegekben egyre kevesebben vannak. (2. ábra) 3. Társadalmunkban a többség egy átlagos helyet foglal el, és ezek között viszonylag kicsik a különbségek. Van azonban egy kisebbség, akik nagyon jó helyzetben vannak, és egy másik, akiknek az átlagosnál sokkal rosszabb a helyzetük. (3. ábra) 4. Társadalmunkban ma már kicsi a különbség a jó és a rossz helyzetben levők között. (4. ábra) 11. Kérjük, hogy az előbb kiválasztott ábrán egy csillaggal jelölje meg, hogy Ön körülbelül hol helyezkedik el! Kérjük, jelölje meg az alábbiak közül azt a három tényezőt, amelyik az Ön véleménye szerint a legerőteljesebben járul hozzá a jó és a rossz társadalmi helyzetek különbségéhez: 01. hogy szellemi vagy fizikai munkát végez 02. hogy milyen az iskolai végzettsége 03. hogy mennyire szorgalmas, igyekvő 04. hogy vezető vagy beosztott 05. hogy milyen családból származik 06. hogy városon vagy falun él 07. hogy férfi vagy nő-e az illető 08. hogy mekkora hatalma van 09. hogy jól vagy rosszul dolgozik-e az illető 10. hogy milyen kapcsolatai, protekciója van 11. hogy mennyire tehetséges 12. hogy politikailag milyen az illető 13. hogy munkás, paraszt vagy értelmiségi-e 14. hogy az illető mennyire képes alkalmazkodni 15. hogy mi a szakmája az illetőnek 16. hogy mennyire szerencsés 4

5 13. Különböző véleményeket hallani arról, hogy mitől függ az, hogy kinek sikerül inkább jobb vagy rosszabb foglalkozást elnyernie. Ebben nagy szerepe lehet: 1. a szülők helyzetének, a származásnak 2. az egyéni képességeknek 3. a szerencsének 4. az ismeretségnek és jó kapcsolatoknak 5. az iskolai végzettségnek 6. a politikai alkalmazkodásnak Kérjük, hogy e 6 tényezőt rangsorolja 1-től 6-ig. Egyest adjon annak, amelyiket a legfontosabbnak tartja és 6-ost a legkevésbé fontosnak. 14. Az Ön véleménye szerint van-e ma Magyarországon egyéni felemelkedés? 1. nincs 2. van Kérdezőbiztos: Amennyiben a válasz 1., akkor tovább a 15. kérdésre, ha 2., akkor az itt következőket is kérdezzük! 14. a) Ön felemelkedésnek nevezi-e, ha: 1. Valaki magasabb iskolai végzettséget szerez? igen nem 2. Valakit fontosabb, felelőségteljesebb munkával bíznak meg? igen nem 3. Valakit beválasztanak valamilyen társadalmi-politikai szervezet vezetőségébe? igen nem 4. Valaki anyagilag jobb helyzetbe kerül igen nem 5. Valaki fizikai dolgozóból szellemi dolgozó lesz igen nem 15. A következőkben felsorolunk három csoportosítást. Kérjük, hogy mindegyikben jelölje meg, hogy Ön melyik réteghez tartozónak tartja saját magát. a) 1. munkásosztály 2. paraszti osztály 3. alkalmazottak 4. értelmiségiek 5. kisárutermelők b) 1. vezető állásúak 2. értelmiségiek 3. egyéb szellemi 4. fizikai dolgozók c) 1. vezetők 2. értelmiség 3. középréteg 4. munkás 5. hátrányos helyzetű 5

6 15. a) Kérjük, jelölje meg azt is, hogy a három csoportosítás közül melyiket tartja olyannak, amelyik a legjobban leírja a jelenlegi magyar társadalom szerkezetét: Mi az Ön véleménye, a jövőben megszüntethetők-e a társadalmi egyenlőtlenségek? 1. Egészen biztos, hogy a jövőben eljutunk oda, hogy nem lesznek jobb és rosszabb helyzetű emberek 2. A jövőben kisebb lesz a jobb és rosszabb helyzetűek különbsége, és csak az egyén képességei, igyekezete fogja eldönteni, hogy ki milyen helyzetbe kerül. 3. Alapjában véve mindig is lesznek olyan társadalmi egyenlőtlenségek, amelyek ellen az egyén semmit sem tehet. 17. A következőkben felsorolunk néhány mai társadalmi egyenlőtlenséget. Kérjük, jelölje meg, hogy ezek közül melyik az, amelyik a jövőben megszüntethető lesz, és melyik nem. a) szellemi és fizikai munka különbsége b) vezető és beosztott anyagi egyenlőtlensége c) az alacsony és magas képzettségűek közötti egyenlőtlenség d) a város és a falu közötti egyenlőtlenség e) a férfi és a nő közötti egyenlőtlenség f) a sok és kevés hatalommal rendelkezők közötti egyenlőtlenség g) a gyermekek esélyei között a szülők helyzetétől függő egyenlőtlenség h) az érdekes és az unalmas munkák különbsége i) a jó és a rossz körülmények között élők egyenlőtlensége j) a társadalmi osztályok közötti különbség k) a könnyű és nehéz munkák különbsége 1. megszüntethető 2. Nem 18. Kérjük, jelölje meg, hogy Ön saját társadalmi helyzetét milyennek ítéli meg ahhoz képest, amilyen képzettsége, tehetsége, szorgalma alapján igazságos lenne. 1. Jobbnak az igazságosnál 2. Igazságosnak 3. Rosszabbnak az igazságosnál 4. Lényegesen rosszabbnak az igazságosnál 6

7 19. Milyennek tartja? a) foglalkozása társadalmi megbecsültségét b) az Ön személyes anyagi megbecsültségét c) az Ön munkájának erkölcsi megbecsülését d) családja anyagi helyzetét e) családja általános társadalmi helyzetét 5. Nagyon jó 4. Jó 3. Közepes 2. Rossz 1. Nagyon rossz 20. a) Kérjük, hasonlítsa össze az Ön jelenlegi társadalmi helyzetét a szüleiével. Jobb vagy rosszabb helyzetben van-e, mint a szülei voltak akkor, amikor ugyanolyan idősek voltak, mint most Ön? 1. szüleimnél jobb 2. ugyanolyan 3. rosszabb helyzetben 20. b) És gyermekeinek jobb vagy rosszabb lesz a helyzete, mire ugyanannyi iődősek leszenk, mint most Ön? 1. gyermekeimnek jobb 2. ugyanolyan 3. rosszabb lesz a helyzetük 21. a) Gyakran szoktuk használni azt a kifejezést, hogy valaki több vagy kevesebb a másiknál. Ön személy szerint kevesebbnek érzi-e magát egy.. 1. igen 2. nem 21. b) Gyakran szoktuk használni azt a kifejezést, hogy valaki több vagy kevesebb a másiknál. És Ön személy szerint többnek érzi-e magát egy igen 2. nem Kérdezőbiztos! A kipontozott helyeken a megkérdezett foglalkozásának megfelelően kérdezzünk! értelmiségieknél: egyéb szellemieknél: szakmunkásnál: betanított munkásnál: segédmunkásnál: egyetemi tanárnál, szakmunkásnál egyetemet végzett embernél, szakmunkásnál mérnöknél, segédmunkásnál szakmunkásnál, segédmunkásnál szakmunkásnál, hivatalsegédnél. 22. Vannak olyan emberek, akik úgy érzik, hogy valamilyen szempontból lemaradtak azokhoz képest, akikkel együtt indultak. Van-e Önben is ilyen érzés? igen nem Ha igen, akkor elsősorban milyen szempontból? (Csak egy választ kérünk!) 1. képzettségben 2. hivatali előrejutásban 3. anyagiakban 4. hivatalos elismerésben 5. egyéb, éspedig: 7

8 23. Kérjük, röviden mondja el, hogy kik nevezhetők ma Magyarországon szegényeknek? És kiket nevezne ma Magyarországon gazdagoknak? Az Ön véleménye szerint mennyi az a maximális havi jövedelem ma Magyarországon, amit egy jól kereső ember törvényesen el tud érni?. Ft. 26. Vegyünk egy négytagú családot, ahol a szülőkön kívül két kb év közötti gyerek van. Az Ön véleménye szerint havonta mennyi pénzre van szüksége ennek a családnak ahhoz, hogy tisztességesen, jól, a mai igényeknek megfelelően tudjanak élni?. Ft. 27. És az Ön véleménye szerint kik tartoznak azok közé, akik ennél lényegesen rosszabbul, szegényesen élnek? Felsorolunk néhány tényezőt, kérjük, jelölje meg, hogy az Ön véleménye szerint ezeknek általában milyen a jelentősége egy család életszínvonala szempontjából. 1. A családtagok fizetésének 2. A családtagok mellékjövedelmeinek és mellékkeresetének 3. A pénzbeni társadalmi juttatásoknak (családi pótlék, nyugdíj, ösztöndíj stb.) 4. A természetbeni társadalmi juttatásoknak (ingyenes oktatás, egyészségügy, olcsó szolgáltatások stb.) 5. A család nagyságának és a család összetételének 6. Öröklésnek, származásnak családi háttérnek 7. A szorgalomnak, a takarékosságnak 8. Az állam életszínvonalpolitikájának Meghatározó jelentőségű 5. Nagyon fontos 4. Fontos 3. Minimális a szerepe 2. Egyáltalán nincs szerepe 1. 8

9 29. Kérjük, jelölje meg, hogy az Ön véleménye szerint az előbbiek közül melyik tényezőnek legyen a jelenleginél nagyobb, illetve kisebb szerepe (csak 1-1 tényezőt emeljen ki)! a) Nagyobb szerepe kellene legyen: b) Kisebb szerepe kellene legyen: c) A jelenlegi helyzet a megfelelő: Az emberek általában elég sokat beszélnek a fizetésről. Néhány következő kérdésben az Ön véleményére lennénk kíváncsiak a fizetésekkel kapcsolatban. Először azt kérdezzük, hogy mennyi havi fizetést tartana Ön igazságosnak egy 40 éves, átlagosan jól dolgozó: 1. betanított lakatosnak: 2. latatos szakmunkásnak:. 3. művezető technikusnak: 4. beosztott mérnöknek: 5. osztályvezető mérnöknek:. 6. vállalatigazgatónak: miniszternek: A következő két-két hasonló korú, egyaránt jól dolgozó ember közül melyiknek adna több fizetést és mennyivel? Kérdezőbiztos! Az összeget nem olvassuk fel, hanem a választ a megfelelő rovatba írjuk! a) Vagonrakó segédmunkás szerszámkészítő szakmunkás b) Elektroműszerész középiskolai tanár c) Szövőnő beosztott könyvelő d) Teherautó sofőr a vezérigazgató személygépkocsivezetője e) Takarítónő fodrásznő 1. Az elsőnek több mint 500 Ft-tal többet 2. Az elsőnek Ft-tal többet 3. Egyformán 4. A másodiknak Ft-tal többet 5. A másodiknak 500 Ft-tal többet 32. a) Kérjük, képzeljen el két hasonló korú lakatost. Az egyik rendszeresen 110%-ra teljesíti a normáját, a másik még sohasem érte el a 100%-ot. Mindig 98-99%-ot teljesít. Mennyi fizetést adna: Az elsőnek: A másodiknak: b) Kérjük, képzeljen el két hasonló TMK (karbantartó) lakatost is, akiknek a munkáját nem lehet normázni. Az egyiket a főnöke nagyon jó munkaerőnek tartja, a másikat gyengébbnek. Itt mennyi fizetést adna: Az elsőnek: A másodiknak:... 9

10 32. c) Végül, kérjük, képzeljen el két hasonló korú bérelszámolót, akik közül az egyik nagyon jól, a másik gyengébben dolgozik. Mennyi fizetést adna: Az elsőnek: A másodiknak: Az Ön véleménye szerint minek kellene, hogy nagyobb hatása legyen a fizetésekre, az életkornak vagy az egyéni teljesítménynek? 1. az életkornak 2. az egyéni teljesítménynek 3. egyforma legyen a hatásuk 4. egyiknek sem Köszönjük az eddigi válaszait, és engedje meg, hogy befejezésül néhány személyi adatot kérjünk, amelyek a válaszok értékeléséhez elengedhetetlenül szükségesek. 34. a) Neme: 1. Férfi 2. Nő 34. b) Életkora: év 34. c) Iskolai végzettsége, szakképzettsége: 34. d) Születési helye: e) Jelenlegi lakóhelye: f) Édesapja jelenlegi (ill. utolsó) foglalkozása: g) Az ön eddigi foglalkozásai (időbeli sorrendben): Mettől meddig Beosztás Foglalkozás Jelenlegi: 10

11 34. h) Kérjük, sorolja fel az Önnel egy háztartásban élő munkaképes korúak jövedelmét. (Munkaképes kor 14-től nyugdíjig.) Rokonsági fok 1. A megkérdezett Összesen Főállásból származó átlagos havi jövedelem (fizetés, jutalom, prémium) Mellékkereset, másodállás Egyéb jövedelem (borravaló, honorárium) Összesen 34. i) Kérjük, sorolja fel az Önnel egy háztartásban élő nyugdíjasok, járulékosok jövedelmét! Rokonsági fok Nyugdíj, járadék havi összege Egyéb jövedelem havi összege Összesen Összesen 34. j) Szociális juttatások a közös háztartás egészére Családi pótlék Ösztöndíj Egyéb juttatás Összesen Havi összege 34. k) Egyéb jövedelmek: Háztáji és kisegítő gazdaság Albérleti és ingatlanbérleti díj Toto-lottó, egyéb nyeremény, öröklés Családi támogatás Egyéb jövedelmek Összesen Évente Havonta 11

12 34. l) Hány tanuló és eltartott gyermek van Önnel egy háztartásban? Fő szorzószám 0 3 éves gyermek 0,4 4 6 éves gyermek 0, éves tanuló 0, éves tanuló 0, éves nem tanuló Összesen Fogyasztói egység Kérdezőbiztos! Ezt nem kérdezzük, hanem a kódolás előtt töltjük ki. Összes havi jövedelem: 34. h. összesen 34. i. összesen 34. j. összesen 34. k. havonta összesen Mindösszesen: Ft Ft Fogyasztási egység száma: h) megjelölt személyek száma összesen 34. i) jelölt személyek száma x 0,8 34. l) fogyasztási egység összesen Háztartás standard értéke 0,4 Mindösszesen: Egy fogyasztási egységre eső jövedelem: Mindösszes havi jövedelem: Mindösszes fogyasztási egységszám:.. = Ft 34. m) Milyen minőségben lakja a lakást? 1. Albérlő, ágyrajáró (ha ez a válasz, akkor tovább p -re ) 2. Társbérlő 3. Főbérlet, illetve tulajdon (családtag) 34. n) Hány szobás lakásban lakik? Kérdezőbiztos! Nem kérdezzük, hanem kódolásnál számoljuk: Együttélő családtagok száma / Szobaszám: o) A lakásban WC, illetve fürdőszoba van-e? 1. egyik sincs 2. csak egyik 3. mindkettő 12

13 34. p) Telke, nyarlója, hétvégi háza Önnek vagy családtagjának, amit viszonylag rendszeresen használnak, van-e? 1. nincs 2. csak üres telek 3. ház Ft alatt 4. ház Ft 5. ház Ft felett 34. r) Mikor és hol volt üdülni az elmúlt öt évben? Nem üdült Magyarországon (2 pont) Külföldön (3 pont) 34. s) Milyen tartós fogyasztási cikkekkel rendelkezik? 1. Gépkocsi 1. nincs 2. van, 3 év alatti (8) 3. van, 3 évnél idősebb (5) 2. TV 1. nincs 2. van, 5 év alatti (2) 3. van, 5 évnél idősebb (1) 3. Hűtőszekrény 1. nincs 2. van, 5 év alatti (2) 3. van, 5 évnél idősebb (1) 4. Mosógép 1. nincs 2. van, automata (3) 3. van, hagyományos (1) 5. Magnó, lemezjátszó 1. nincs 2. van, mindkettő (2) 3. csak egyik (1) Tartós fogyasztási cikk összpontszáma: t) Összevont életszínvonal pontszám: a) 21. kódnégyzetbe írt szám kétszerese:.. b) 31. kódnégyzetbe írt szám négyszerese:.. c) 32. kódnégyzetbe írt szám háromszorosa:.... d) kódnégyzetbe írt szám:.. e) kódnégyzetbe írt szám:.. Összesen:. 13

14 Néhány módszertani probléma Az olvasó már a tanulmányban is több helyen találkozott módszertani problémákkal. A következőkben a problémák közül részletesebben ismertetjük azokat, melyek szerintünk a kutatási eredmények értelmezéséhez s egyben értékeléséhez szükségesek. Négy különböző egyébként a kutatási gyakorlatban többé-kevésbé ismert eljárást alkalmaztunk életszínvonal-adataink feldolgozásánál, az egyenlőtlenséggel foglalkozó sajtópublikációk tartalom-elemzésénél, a társadalmi egyenlőtlenségekről adott válaszok tipizálásánál, s végül, amikor az egyének egyenlőtlenség-felfogása alakulásának konnotációs irányait elemeztük. I. AZ ÖSSZEVONT ÉLETSZÍNVONAL-INDEX KÉPZÉSI MÓDJA Az index öt részindex összevonásából, összegezéséből áll össze, amelyek mindegyikét a vizsgálat során külön-külön is felhasználtuk. a) Az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nagysága Itt a KSH által kidolgozott számítási módot használtuk, tehát a közös háztartásban élők összes jövedelmét osztottuk a fogyasztási egységek számával: Aktív keresők és munkaképes korúak személyenként 1,0 egység Nyugdíjasok, járadékosok, munkaképes koron túli eltartottak 0,8 egység személyenként 0 3 éves gyermekek személyenként 0,4 egység 4 6 éves gyermekek személyenként 0,5 egység 7 10 éves tanuló gyermekek személyenként 0,6 egység éves tanuló gyeremek személyenként 0,8 egység 7 13 éves nem tanuló gyermekek személyenként 0,7 egység a háztartás közös költségeinek standardja a háztartás 0,4 egység átlaglétszámától függetlenül: Háztartás fogyasztási egységszáma. = összesen A háztartás egy fogyasztói egységre jutó jövedelmét ezután a következő osztályközökben kódoltuk: Ft alatt Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft felett.

15 b) A lakáskörülmények színvonala Először megállapítottuk, hogy az illetőnek van-e önálló lakása, és különválasztottuk az önálló lakással nem rendelkezőket. (A családtagként bejelentetteket nem soroltuk az önálló lakással nem rendelkezők közé.) Ezután a lakáshasználati jogból, a laksűrűségből és a lakás komfortosságából állítottuk össze az indexet: 1. Rossz lakáskörül-mények 2. Közepes lakáskörülmények 3. Jó lakáskörülmények Lakáshasználati jog Laksűrűség Komfortfokozat Társbérlet Főbérlet, ill. tulajdon 2 vagy több 1,1 1,9 1 vagy kevesebb Komfort nélküli WC van a lakásban Fürdőszoba van a lakásban c) Telek, nyaraló, hétvégi ház tulajdon 1. nincs 2. csak üres telek 3. ház Ft érték alatt 4. ház Ft értékben 5. ház Ft érték fölött d) Üdülési pontérték Kiszámításánál az közötti öt évben minden három napot meghaladó nem a lakóhelyen eltöltött üdülést figyelembe vettünk és a hazai üdülések számát 2-vel, a külföldi üdülések számát 3-mal szoroztuk.

16 e) Tartós fogyasztási cikk pontszáma Hat tartós fogyasztási cikk tulajdonát vettük figyelembe a következő pontértékkel: a) Gépkocsi 8 pont: 3 évnél fiatalabb 5 pont: 3 évnél idősebb b) TV 2 pont: 5 évnél fiatalabb 1 pont: 5 évnél idősebb c) Hűtőszekrény 2 pont: 5 évnél fiatalabb 1 pont: 5 évnél idősebb d) Mosógép 3 pont: automata 1 pont: hagyományos e) Magnetofon 1 pont: van f) Lemezjátszó 1 pont: van Ebből az öt értékből számoltuk az összevont életszínvonal pontszámát a következő súlyozással: a) egy fogyasztási egységre jutó jövedelem: 2 16 pont b) lakáskörülmények 0 16 pont c) telek-, nyaralótulajdon 0 15 pont d) üdülés 0 15 pont e) tartós fogyasztási cikk 0 17 pont Az így kapott pontszámokat osztályközökbe soroltuk a következő módon: 1. maximum 18 pont = szegényes pont = szűkös pont = szerény pont = szerény jómód és több = jómód Amennyiben a pontszám maximum két ponttal a kategóriahatár alatt vagy fölött volt, akkor kivételes esetben a kérdezőbiztos az alanyt egy kategóriával lejjebb vagy följebb sorolhatta személyes benyomásai (lakberendezés, ruházkodás stb.) alapján, ha ezt a kategóriát reálisabbnak tartotta a pontszám szerintinél.

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agora Munkacsoport Sólyom Andrea A háztartások általános adatai: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 15-34 év

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ 2002 október EUTE kérdőív 2 TÁRKI Rt. 1. VÁLASZLAP semennyit kevesebbet, mint fél órát maximum 1 órát maximum 1 és fél órát maximum 2 órát maximum 2 és fél órát

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

Szorongás és an,szemi,zmus. Prazsák Gergő

Szorongás és an,szemi,zmus. Prazsák Gergő Szorongás és an,szemi,zmus Prazsák Gergő Holokauszt- emlékezet és an,szemi,zmus a közvéleményben Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola 2014 december 18 An#szemi#zmus 2013 N=1008

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Lakáskörülmények

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Lakáskörülmények Lakáskörülmények Ön jelenleg hol lakik? önálló lakása van szüleinél 19.3 71.9 házastársa szüleinél rokonoknál ismerősöknél lakást bérel szobát bérel egyéb 4.3 0.5 0.3 2 0.5 1.3 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV VÁLASZLAPFÜZET (6. HULLÁM) 1.0 VERZIÓ 2012.10.30. Kérdés(ek): A1, A2 KÁRTYA 1 Semennyit Kevesebb, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél

Részletesebben

VÁLASZLAP FÜZET. A Magyar Háztartás Panel kutatás. Háztartás és Egyéni kérdõíveihez

VÁLASZLAP FÜZET. A Magyar Háztartás Panel kutatás. Háztartás és Egyéni kérdõíveihez 97 Magyar Háztartás Panel VÁLASZLAP FÜZET A Magyar Háztartás Panel kutatás Háztartás és Egyéni kérdõíveihez 1997. 2 1. VÁLASZLAP Háztartási eszköz (mosó-, mosogatógép, hûtõ, mélyhûtõ) Szórakoztató elektronikai

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Adatlap. Magánszemély (egyéni vállalkozó) adófizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

Adatlap. Magánszemély (egyéni vállalkozó) adófizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Adatlap Magánszemély (egyéni vállalkozó) adófizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Tájékoztatjuk a kérelmezőt, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény alapján

Részletesebben

Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány

Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány a./ - tanulmányi ösztöndíjára* Pályázhat: - akinek a tanulmányi eredménye: 4,7 felett van - az egy főre eső nettó jövedelem maximum 57.000,- Ft b./ -

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki!

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati űrlap I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! FIGYELEM! A pályázati

Részletesebben

Galyaság, társadalmi állapotfelmérés

Galyaság, társadalmi állapotfelmérés Galyaság, társadalmi állapotfelmérés Kérdõív Az adatszolgáltatás nem kötelezõ! Nevet felírni nem kell! Település: 1. Az adatszolgáltató neme: 1-férfi 2. Az adatszolgáltató családi állapota: 0-nõtlen, hajadon

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről

Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről Az itt következő táblázatok néhány, a gyermekek illetve a gyermekes családok helyzetére vonatkozó információt közölnek. Az adatok az utóbbi évek egyik legaggasztóbb

Részletesebben

1/10/2012. számú HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ GYERMEKEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA P Á L Y Á Z A T I L A P MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

1/10/2012. számú HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ GYERMEKEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA P Á L Y Á Z A T I L A P MAGÁNSZEMÉLYEKNEK 1/10/2012. számú HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ GYERMEKEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA P Á L Y Á Z A T I L A P MAGÁNSZEMÉLYEKNEK BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2012. október 12. ELBÍRÁLÁSI HATÁRIDŐ: 2012. október 26. Csak a

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31.

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003 Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. A magyar társadalomszerkezet átalakulása Kolosi Tamás Róbert Péter A különböző mobilitási nemzedékek Elveszett nemzedék: a rendszerváltás

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Kérelem szociális bérlakás igénylés nyilvántartásba vételéhez

Kérelem szociális bérlakás igénylés nyilvántartásba vételéhez ... kérelmezők neve, címe Kérelem szociális bérlakás igénylés nyilvántartásba vételéhez (Kérjük, hogy a formanyomtatvány végén található kitöltési útmutatót szíveskedjenek elolvasni.) 1. Lakáscsere esetén

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz MAGYAR RÁDIÓ ÉS MAGYAR TELEVÍZIÓ Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1054 Budapest, Akadémia utca 17. A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! SORSZÁM:. Az interjú milyen címen készült? 1 főcímen 2 pótcímen ALMINTA: 6 Szociálpolitika

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 11. Fogyatekossäggal elök

Központi Statisztikai Hivatal. 11. Fogyatekossäggal elök Központi Statisztikai Hivatal. EVI NEPSZÄMLÄLÄS 11. Fogyatekossäggal elök Budapest, 2014 TARTALOM Bevezetö 5 Täbläzatok 7 1. A fogyatekossäggal elök visszatekintö adatai 11 2. A fogyatekossäggal elök reszletes

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére

KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán főosztály Szociális Lakásgazdálkodási Csoport Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 Pécs, Pf.:40 72/533-800

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához

Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához 7/c. számú melléklet Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához Értékelési szempont Szociális segély értékelési pont rendszere (DJB) Kollégiumi felvétel értékelési

Részletesebben

ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez

ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez 2.200,- Ft-os illetékbélyeg helye IGÉNYLŐ HÁZASTÁRSA (ÉLETTÁRSA 1.) Neve.. Leánykori neve.. 2.) Anyja neve.. 3.) Születési helye,

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FİISKOLA

GÁBOR DÉNES FİISKOLA GÁBOR DÉNES FİISKOLA PÁLYÁZAT RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJRA /. tanév félév Kérjük olvasható, nyomtatott nagybetőkkel kitölteni! A hallgató neve:.. Születési neve:.. Szak:. Évfolyam:.... Születési hely,

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

A vidéki fiatalok életkörülményei c. kutatáshoz

A vidéki fiatalok életkörülményei c. kutatáshoz Társadalomtudományi Intézet Ifjúsági és Társadalom Csoport 1063 Benczúr u. 33. KÉRDŐÍV A vidéki fiatalok életkörülményei c. kutatáshoz A kérdező neve:... A kérdezés időpontja:... A kérdezés helye:... Budapest

Részletesebben

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

ESS KÁRTYAFÜZET 2010

ESS KÁRTYAFÜZET 2010 ESS KÁRTYAFÜZET 2010 1. KÁRTYALAP Semennyit Kevesebbet, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél órát Maximum 3 órát 3 óránál többet 2. KÁRTYALAP Milyen gyakran

Részletesebben

1/10/2012. számú pályázati kiírás

1/10/2012. számú pályázati kiírás 1/10/2012. számú pályázati kiírás A Juventas a rászorulókért Alapítvány 1/10/2012 számon nyílt pályázatot hirdet 18 év alatti súlyos vagy krónikus betegségben szenvedő, fogyatékossággal élő, illetve mindezen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ PÁLYÁZATI ADATBEJELENTŐ LAP

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ PÁLYÁZATI ADATBEJELENTŐ LAP SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ PÁLYÁZATI ADATBEJELENTŐ LAP Kérjük, hogy a pályázatot nyomtatott nagybetűkkel legyenek szívesek kitölteni! Kérjük, a megfelelő részeket x-szel jelöljék! A pályázatot csak

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1/ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Mezőgazdaság, erdészet 2010. 1. negyedév Tartalom Bevezetés Résztvevők összetétele Táblázati rész - Táblázati rész - Mezőgazdaság, erdészet 1 Táblázati rész - Mezőgazdaság,

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

ADÓKÖTELEZETT ADATAI. Adószám. Családi és utónév

ADÓKÖTELEZETT ADATAI. Adószám. Családi és utónév ADÓKÖTELEZETT ADATAI (adókötelezett családi és utóneve) (lakóhelyi adatok: település, utca, házszám) (Irányítószám, posta) (Az adóköteles személy telefonszáma) KÉRELEM az eltartott családtag után járó

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

KORÓZS LAJOS elnökségi tag Lajos.korozs@mszp.hu + 36 30 63 73 954

KORÓZS LAJOS elnökségi tag Lajos.korozs@mszp.hu + 36 30 63 73 954 KORÓZS LAJOS elnökségi tag Lajos.korozs@mszp.hu + 36 30 63 73 954 Most is van lehetőség természetben nyújtani a családi pótlékot vagy a segély egy részét! Az utalvánnyal kötötté teszik a pénz felhasználását.

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai kérdőívhez (2. hullám)

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai kérdőívhez (2. hullám) NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1149 BUDAPEST, ANGOL UTCA 77. TELEFON: (36-1) 251-0288, (36-1) 384-3167 FAX: (36-1) 383-3111 E-MAIL: KSHNKI@MAILOP.KSH.HU VÁLASZLAP-FÜZET

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM. Magánszemély

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM. Magánszemély 1 Illetékkötelezettség lásd 4. oldal Költségmentesség 2008. lásd hó 5. oldal nap MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Érkezett: 20. hó nap Átvette: Magánszemély fizetési könnyítés, mérséklés valamint költségmentesség

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

című kutatási projekt

című kutatási projekt Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 LMBT ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

Andor Mihály OKTK kutatása (1998) KÖZÉPISKOLA-VÁLASZTÁS

Andor Mihály OKTK kutatása (1998) KÖZÉPISKOLA-VÁLASZTÁS Andor Mihály OKTK kutatása (1998) KÖZÉPISKOLA-VÁLASZTÁS 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZOCIOLÓGIAI INTÉZETE 1014 Budapest, Úri utca 49. Kedves Szülők! Az MTA Szociológiai Intézete az OKTK (Országos Kiemelésű

Részletesebben

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE Kerpely Antal Kollégium Dunaújváros, Pf. 417, Dózsa György út 33., Hungary, H-2401 Tel.: +36 (25) 551-237 Fax: +36 (25) 410-434 E-mail: kerpely@makacs.duf.hu Internet: www.kac.duf.hu/kollegium PÁLYÁZAT

Részletesebben

7 Ha a pályázónak van gyereke, gyerekenként: - 0-6 éves korig 5-7-25 éves korig 6 és egyedül neveli 10

7 Ha a pályázónak van gyereke, gyerekenként: - 0-6 éves korig 5-7-25 éves korig 6 és egyedül neveli 10 Szociális helyzet pontrendszere 1. sz. melléklet 1 Ha a pályázó javaslat nem a Semmelweis Egyetem kollégiumában lakik 2 albérletben lakik 3 budapesti és eltartóival lakik 0 saját lakásban lakik 0 ismerőse

Részletesebben

1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok BELÉPÉSI NYILATKOZAT

1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok BELÉPÉSI NYILATKOZAT Tagnyilvántartási azonosító: Egyesületi azonosító: 1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Csoport azonosító: Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok Név: Születési név: Neme: * Férfi/Nő

Részletesebben

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt Készítette: Korózs Lajos ELTE-kutatás eredménye Soha nem volt annyi szegény gyermek hazánkban mint most! A leghátrányosabb helyzetű térségekben a gyerekek 84

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Szegénység, lakáskörülmények, lakókörnyezet, 2012

Szegénység, lakáskörülmények, lakókörnyezet, 2012 2013/33 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 33. szám 2013. május 3. Szegénység, lakáskörülmények, lakókörnyezet, 2012 A tartalomból 1 Adatok és indikátorok 2 Különbségek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP MAGÁNSZEMÉLYEKNEK a Győri Lions Alapítvány által kiírt 2015. szeptemberi Pályázati felhívás -hoz

PÁLYÁZATI ADATLAP MAGÁNSZEMÉLYEKNEK a Győri Lions Alapítvány által kiírt 2015. szeptemberi Pályázati felhívás -hoz PÁLYÁZATI ADATLAP MAGÁNSZEMÉLYEKNEK a Győri Lions Alapítvány által kiírt 2015. szeptemberi Pályázati felhívás -hoz BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2015. október 31. Csak a pályázati felhívásnak megfelelő, pontosan kitöltött,

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Szociális szükségletfelmérő kérdőív

14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Szociális szükségletfelmérő kérdőív 14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Az adatokat bizalmasan kezeljük, csak a kutatás céljára használjuk fel. Szociális szükségletfelmérő kérdőív A kérdőív Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

A társadalmi rétegek előállításának módja

A társadalmi rétegek előállításának módja A társadalmi rétegek előállításának módja I. Jelenleg vagy korábban foglalkoztatottak TÁRSADALMI CSOPORT 1. Nem mezőgazdasági foglalkoztatók nagy- és középvállalkozók 2. Mezőgazdasági foglalkoztatók nagy-

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK

PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK SZÁMÁRA 2014 2015-ÖS TANÉV Pályázati űrlap Kérjük, olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki! 1. Személyes adatok:

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Szociális Támogatás kitöltési útmutató

Szociális Támogatás kitöltési útmutató Szociális Támogatás kitöltési útmutató A letölthető adatlapot az http://www.skk.nyme.hu/index.php?id=19320&l=1 oldalon találod Ezt kinyomtatva, kézzel kitöltve, aláírva, a csatolt igazolásokkal együtt

Részletesebben

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján KEMÉNY ISTVÁN JANKY BÉLA A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján 2003 elsõ negyedében reprezentatív kutatást folytattunk a magyarországi cigányság

Részletesebben

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Magyarországi HRH kutatási adatok. Girasek Edmond

Magyarországi HRH kutatási adatok. Girasek Edmond Magyarországi HRH kutatási adatok Girasek Edmond EMK HRH kutatási aktivitások 2003. óta az egészségügyi emberi erőforrás kutatás fő profil Saját, hazai és nemzetközi HRH projektek Adatok és információk

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI

A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI Mit mér a rétegmodell? A rétegmodell célja az egyének/háztartások társadalmi struktúrában való helyének a meghatározása. A korábbi hazai és nemzetközi vizsgálatok is

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

Kérelem bérleti jogviszony hosszabbítására

Kérelem bérleti jogviszony hosszabbítására Kérelem bérleti jogviszony hosszabbítására (Kérjük, hogy a formanyomtatvány végén található kitöltési útmutatót szíveskedjenek elolvasni.) 1. A kérelmező és házastársa (élettársa) személyi adatai: Neve

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK Szociális alapismeretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: Neve:... Adóazonosító szám:... Lakcíme:... Munkahely megnevezése és címe:... 2. A kérelemmel

Részletesebben

101. számú függelék ADATLAP FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS IRÁNTI KÉRELEMHEZ

101. számú függelék ADATLAP FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS IRÁNTI KÉRELEMHEZ 101. számú függelék ADATLAP FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS IRÁNTI KÉRELEMHEZ 1. Kérelmező adatai: Kérelmező neve:... Adóazonosító jele:... Lakcíme:... Telefonszáma:.mobil száma*:.. E-mail címe*:... Értesítési címe

Részletesebben