Sáfrány Réka Balogh Lídia AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A NŐINEMISZERV-CSONKÍTÁS ELLENI KÜZDELEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sáfrány Réka Balogh Lídia AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A NŐINEMISZERV-CSONKÍTÁS ELLENI KÜZDELEM"

Átírás

1 Sáfrány Réka Balogh Lídia AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A NŐINEMISZERV-CSONKÍTÁS ELLENI KÜZDELEM Az Amnesty International END FGM kampánya és az ahhoz kapcsolódó stratégia A Vessünk véget a nőinemiszerv-csonkításnak! (angolul: END FGM ) egy európai szinten 2009 óta zajló kampány, 1 amelyet az Amnesty International írországi szervezete kezdeményezett, illetve irányít, az Európai Unió tagországaiban működő civil szervezetekkel való együttműködésen alapul. 2 Utóbbiak széleskörű ismeretekkel rendelkeznek a nőinemiszerv-csonkítás problémájára és annak tágabb társadalmi kontextusára vonatkozóan, hiszen ezen szervezetek olyan közösségekben végzik a te vékenységüket, amelyekben a gyakorlat elterjedt, illetve tagállami szintű lob bi te vé kenységet folytatnak a nőinemiszerv-csonkítás elleni fellépés és az érintettek helyzetének javítása érdekében (mind a hazai jogalkotás és közpolitika, mind a nemzetközi fejlesztés területén). Az európai kampány célja, hogy fokozza a nőinemiszerv-csonkítás témájára fordított figyelmet az Európai Unióban, és hogy hallassa a nőinemiszerv-csonkításon átesett, illetve a csonkítás veszélyének kitett nők és lányok hangját. A kampány célja, hogy felhívja az EU intézményeinek figyelmét az átfogó, koherens és hatékony politika kialakításának fontosságára a nőinemiszerv-csonkítás gyakorlatának felszámolása érdekében. A kampány látványos eseménye volt a 2010-ben és 2011-ben zajló figyelemfelkeltő, illetve aláírásgyűjtő akció 3 Írjon alá egy rózsaszirmot! 4, amelynek során EU-s 1 END FGM European Campaign, 2 Az END FGM kampány partnerszervezetei: Ausztria: FGM-Hilfe; Belgium: GAMS; Ciprus: Mediterranean Ins titute of Gender Studies (MIGS); Egyesült Királyság: Foundation for Women s Health, Research and Development (FORWARD); Franciaország: GAMS; Írország: Akina Dada Wa Africa (AkiDwA), Litvánia: Moteru informacijos centras; Hollandia: Federatie van Somalische Associaties (FSAN); Portugália: Associação para o Planeamento da Família (APF); Magyarország: Magyarországi Női Alapítvány (MONA); Németország: Lebendige Kommunikation mit Frauen in ihren Kulturen; MAISHA; Olaszország: Italian Association for Women in Development (AIDOS); Svédország: Kvinnointegritet (Female Integrity). 3 Lásd: 4 Az aláírásgyűjtés során használt, papírból készült rózsaszirmok a END FGM kampány logójára utalnak, amely egy dróttal összetűzött szirmú rózsát ábrázol. Föld-rész, IV. évfolyam, 2-4. szám, pp.

2 Monitor szinten több mint en írták alá a nőinemiszerv-csonkítás gyakorlata elleni fokozottabb európai fellépést követelő petíciót. 5 Mi a nőinemiszerv-csonkítás? 6 A nőinemiszerv-csonkítás magában foglalja mindazokat a nem egészségügyi célzattal végrehajtott eljárásokat, amelyek a nők külső nemi szerveinek részleges vagy teljes megcsonkítására vagy bármilyen megsebesítésére irányulnak. 7 A nőinemiszerv-csonkításnak különböző formái fordulnak elő az egyes közösségekben más és más formák terjedtek el, és ezeknek a következményei is különbözőek; az egészséges testrészek megcsonkítása azonban mindenképpen károsan hat az érintett nők és lányok egészségi állapotára és jóllétére, sőt, születendő gyermekeik egészségét is veszélyeztetheti. Az Egészségügyi Világszervezet osztályozása 8 alapján a nőinemiszerv-csonkítás négy tí pusba sorolható: I. típus: a klitoridektómia néven is ismert eljárás során eltávolítják a csiklót és/ vagy az azt fedő bőrredőt ( csuklyát ). II. típus: az excízió ( kimetszés ) névvel illetett eljárás magában foglalja a csikló és a kisajkak részleges vagy teljes eltávolítását, és egyes esetekben a nagyajkak kimetszését is. III. típus: az infibuláció nevű eljárás ( fáraó-metszés ) a nőinemiszerv-csonkítás legsúlyosabb formája, amelynek során a kisajkak és/vagy a nagyajkak kimetszésével, a csikló kivágásával vagy anélkül leszűkítik, illetve lefedik a hüvelynyílást; mindössze egy kis nyílást hagyva a vizelet és a menstruációs vér távozásához. A megcsonkított felületek összehegedését, illetve a hüvelynyílást részben lefedő szövetek kialakulását a sebes részek összevarrásával, illetve azok összeszorításával érik el (például a csonkításnak alávetett lányok lábainak összekötése révén). A leszűkített hüvelybemenetet házasságkötéskor szexuális közösülés során való behatolással vagy műtéti úton nyitják fel. IV. típus: külön csoportba sorolják a nők nemi szervét érő minden olyan beavatkozást, ami nem egészségügyi céllal történik (mint például a nemi szervek megszúrása, átszúrása, bevágása, felsértése vagy megégetése). 5 Lásd: 6 A nőinemiszerv-csonkítás angolul female genital mutilation (FGM), más néven female genital cutting (FGC) téves magyar elnevezése női körülmetélés, ami hamis párhuzamot sugall a teljesen más okból végzett és más következményekkel járó férfi körülmetéléssel. 7 Female genital mutilation: a joint WHO/UNICEF/UNFPA statement. Geneva, WHO, 1997, 8 World Health Organization: Classification of female genital mutilation, reproductivehealth/topics/fgm/overview/en/index.html 86

3 Sáfr ány Réka Balogh Lídia: Az európai unió és a nőinemiszerv-csonkítás elleni küzdelem Az Egészségügyi Világszervezet becslései 9 szerint a világon jelenleg mintegy 140 millió nő és kislány él, akit nemiszervcsonkításnak vetettek alá, miközben évente mintegy 3 millióan vannak kitéve a nőinemiszerv-csonkítás veszélyének. Az esetek 90%-ában klitoridektómiára, illetve a nemi szervek bemetszésére azok részeinek eltávolítása nélkül kerül sor, az esetek 10%-ában pedig infibulációra. A nőinemiszerv-csonkítás gyakorlata széles körben elterjedt Afrika számos országában, a Közel-Kelet néhány országában, valamint Ázsia és Latin-Amerika bizonyos részein. Egy, az Európai Parlament által hozott határozatban 10 idézett becslés szerint Európában mintegy 500 ezer olyan kislány és nő él, akit nőinemiszerv-csonkításnak vetettek alá. 11 A nőinemiszerv-csonkítás gyakorlatát számos különböző hiedelemmel támasztják alá, például vélt egészségügyi és higiéniai előnyöket tulajdonítanak az eljárásnak, illetve vallási, kulturális és társadalmi tényezőkkel indokolják annak szükségességét. Sok közösségben úgy tekintenek erre a hagyományra, mint a lányok felnőtté, beavatottá válásának feltételére, amely biztosítja a közösségen belüli státuszukat, illetve esélyüket a házasságra. Általában a lányok szülei vagy más közeli rokonai hozzák meg a csonkítás elvégzésére vonatkozó döntést. A hagyományoknak való ellenszegülés gyakran heves ellenállásba ütközik a közösségen belül, mivel a nőinemiszerv-csonkítás gyakorlata mélyen beágyazódott ezen közösségek társadalmi, gazdasági és politikai struktúráiba. Annak érdekében, hogy a csonkításon át nem esett lányok és családtagjaik ne váljanak megszégyenítés vagy kiközösítés tárgyáva, a nőinemiszerv-csonkí tás gyakorlatával való felhagyás kollektív döntést igényel egy-egy közösség részéről. Az ilyen, kollektív döntés eredményeként meginduló szociokulturális változás országos szinten is támogató környezetet igényel: nélkülözhetetlen az együttműködés a média, a kormányzat, a törvényhozás és a civil társadalom szereplői között. Mivel határokon átívelő gyakorlatról van szó, elengedhetetlen az olyan nemzetközi szintű együttműködés, amelynek során a különböző országokban tevékenykedő aktivisták, közösségi vezetők, egészségügyi 9 World Health Organization: Female genital mutilation. Fact sheet N 241, February, 2012, who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/ 10 Lásd: Az Európai Parlament március 24-i állásfoglalása a női nemi szervi csonkítás elleni küzdelemről az EU-ban (2008/2071(INI), -//EP// TEXT+TA+P6-TA DOC+XML+V0//HU 11 A MONA Alapítvány becslése alapján a nőinemiszerv-csonkítás által érintett, Magyarországon tartózkodó migráns és menekült nők száma 170 és 350 közé tehető. A becslés alapját a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) által nemenkénti és országonkénti szolgáltatott 2011-es adatok, valamint a WHO országonkénti, a nőinemiszerv-csonkítás prevalenciájára vonatkozó adatai adták. Nem vettük számításba az iraki kurdokat akik körében a nemzetközi tapasztalatok szerint szintén előfordul nőinemiszerv-csonkítás, mivel esetükben nem áll rendelkezésre információ a WHO legutóbbi, 2009-es adatsorában. 87

4 Monitor szakemberek és kormányzati döntéshozók dolgoznak együtt a közös cél elérése érdekében. 12 Vessünk véget a nőinemiszerv-csonkításnak (END FGM): az európai kampány kontextusa Az európai kampány elindítása egy változást sürgető nemzetközi mozgalomhoz kívánt hozzájárulni, felismerve azt a tényt, hogy a nőinemiszerv-csonkítás felszámo lása csakis az e célért küzdő csoportosulások összefogásával lehetséges. A témára fordított figyelem az utóbbi években világszerte fokozódott, és több vonatkozó nem zetkö zi dokumentum is napvilágot látott: 2008-ban egy, a WHO által több szervezet nevében kiadott állásfoglalás; 13 szintén 2008-ban az ENSZ különmegbízottjának jelentése, amely szerint a csonkítás kimeríti a kínzás fogalmát; 14 valamint 2009-ben az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának iránymutatása a nőinemiszerv-csonkítással kapcsolatban. 15 A nemzetközi szintű összefogás szintén fontos eleme a nőinemiszerv-csonkítás leküzdésére létrehozott donor-munkacsoport, 16 amelyben partneri státuszban az Európai Bizottság is részt vesz. Megjegyzendő, hogy az EU szintjén korábban nem tekintették a csonkítást külön figyelmet érdemlő témának; ezen a téren fontos előrelépést jelent az Európai Parlament 2009-es állásfoglalása a nőinemiszerv-csonkítás elleni küzdelemről az EU-ban. 17 Ezidőtájt ( ben), a Daphneprogram egyik projektjének keretében számos tagállamban nemzeti akciótervet dolgoztak ki a nőinemiszerv-csonkítás elleni fellépésre vonatkozóan Amnesty International: Ending Female Genital Mutilation: A Strategy for the European Union Institutions, Brussels, AI, 2010, 13 World Health Organization: Eliminating Female genital mutilation: An interagency statement. OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO, 2008, whqlibdoc.who.int/publications/2008/ _eng.pdf 14 Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to Development. Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak, (A/HRC/7/3, 15 January 2008), 15 UNHCR: Guidance Note on Refugee Claims Relating to Female Genital Mutilation. United Nations High Commissioner for Refugees, Protection Policy and Legal Advice Section Division of International Protection Services, Geneva, May 2009, 16 The Donors Working Group on Female Genital Mutilation/Cutting, 17 Lásd: Az Európai Parlament március 24-i állásfoglalása a női nemi szervi csonkítás elleni küzdelemről az EU-ban (2008/2071(INI). 18 Az Akciótervek a Daphne program keretében, az Európai Bizottság támogatásával, az Euronet-FGM koordinálásával készültek el, és a részt vevő civil szervezetek 2008 és 2009 során mutatták be a terveket az EUtagállamoknak és Norvégiának. Nyolc országban Ausztriában, Dániában, Görögországban, Írországban, Portugáliában, az Egyesült K irályságban, Németországban és Olaszországban új akciótervek készültek. Négy 88

5 Sáfr ány Réka Balogh Lídia: Az európai unió és a nőinemiszerv-csonkítás elleni küzdelem Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke 2010 februárjában a nőinemiszervcsonkítással szembeni zérótolerancia világnapjához (február 6.) kapcsolódó írországi rendezvényen fejezte ki elkötelezettségét a konkrét cselekvések iránt. 19 A következő évben pedig Catherine Ashtonnal, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével közös felszólalásban hangsúlyozta az összehangolt fellépés szükségességét. 20 Az END FGM stratégia Az END FGM kampány egyik fő eszköze A nőinemiszerv-csonkítás felszámolása: Stratégia az Európai Unió intézményei számára (Ending Female Genital Mutilation: A Strategy for the European Union Institution) címmel 2010-ben kiadott stratégia, 21 (a továbbiakban: END FGM stratégia), amely öt fő területre nézve fogalmaz meg javaslatokat és cselekvési lehetőségeket: 1) adatgyűjtés; 2) egészségügy; 3) nők és gyerekek elleni erőszak; 4) menekültügy; 5) nemzetközi fejlesztés. Az alábbiakban az END FGM stratégia főbb elemei tekintjük át területenként. 1. Adatgyűjtés Néhány európai uniós tagállamban találunk becsléseket az adott ország területén élő, nőinemiszerv-csonkításon átesett, illetve a csonkítás veszélyének kitett nők és lányok számáról. Ezek az adatok általában úgy keletkeztek, hogy kivetítették a migrán sok származási országában számon tartott előfordulási adatokat a letelepedési ország migránsokra vonatkozó statisztikai adataira. Fontos megjegyezni, hogy ez a módszer amely ugyan nyújt némi támpontot a probléma mértékének megítéléséhez, több okból is kifogásolható. Egyrészt, a becslések a származási országra, és nem pedig az etnikai hovatartozásra vonatkozó adatokból származnak, noha egyegy országban nagymértékben eltérhet a nőinemiszerv-csonkítás előfordulása etnikai csoportonként. A becslések általában azzal sem számolnak, hogy a migráns hátterű populáció különböző csoportjaiban jelentősen eltérhet a nőinemiszervországban Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában és Norvégiában már eleve volt akcióterv, de ezekben az országokban is sikeres volt a projekt a tekintetben, hogy felhívta a figyelmet a nőinemiszerv-csonkítás problémájára, illetve, Hollandiában új elemekkel egészült ki a terv. A projekt utolsó szakaszában, (2009 májusának végén) jelentette be Finnország, hogy szintén tagállami szintű akciótervet készül kidolgozni. Svédországban korábban már volt érvényben akcióterv, ám annak lejártát nem követte újabb terv megalkotása. 19 Dublin, 4 February 2010, 20 Joint Statement of High Representative Catherine Ashton and European Commission Vice-President Viviane Reding on the International Day against Female Genital Mutilation (reference: MEMO/11/73), Brussels, 6 February, 2011, 21 Amnesty International: Ending Female Genital Mutilation: A Strategy for the European Union Institutions, Brussels, AI, 2010, 89

6 Monitor csonkítás által érintett nők és lányok aránya: például a menekültstátuszért folyamodók, az illegális migránsok, illetve a második vagy sokadik generációs migránsok körében. Jelenleg nem áll rendelkezésre olyan minőségű és mennyiségű adat, amely a probléma Európán belüli elterjedtségét átfogóan tükrözné. Pontos vagy pontosabb adatokra lenne szükség a kampány által érintett összes területen (egészségügy, nők elleni erőszak, menekültügy és fejlesztési együttműködés), hiszen csak ennek tükrében lehetséges hozzájutni a szükséges pénzügyi forrásokhoz, és ezáltal hatékony programokat és intézkedéseket bevezetni. Az END FGM stratégia szerint fontos lenne annak nyomon követése tapasztalt szakértők bevonásával zajló felmérések révén, hogy mi a tendencia a nőinemiszervcsonkításon átesett nők és a csonkítás veszélyének kitett lányok számát illetően, illetve, hogy történt vagy történik-e valamilyen változás a csonkítás megítélésével kapcsolatban. A nőinemiszerv-csonkítás szocio-kulturális vetületére vonatkozó kvalitatív adatokra pl. a gyakorlat hátterében álló meggyőződés pontos felmérése az Európai Unióban és a származási országokban a tudatosságnövelést és prevenciót célzó stratégiák kidolgozásához lenne szükség. Ezen a területen jelentős fejlemény a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 22 által 2011-ben meghirdetett és 2012-ben elindított kutatási projekt, amelynek célja a nőinemiszerv-csonkítás európai elterjedtsége, valamint az annak leküzdését szol gá ló intézkedések felmérése az Unió tagállamaira és Horvátországra vonatkozóan Egészségügy Az END FGM stratégia leszögezi, hogy a nőinemiszerv-csonkítás feladatokat ró az európai egészségügyi ellátó intézményekre. Az EU-tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a nőinemiszerv-csonkítással élő nők egészséghez való jogát, és megfelelő, illetve elérhető egészségügyi szolgáltatásokat kell nyújtaniuk számukra beleértve a tanácsadást és a pszichológiai ellátást is. Az egészségügyben dolgozók felkészületlensége kockázatos és költséges beavatkozásokhoz, pl. szükségtelen császármetszésekhez vezethet. Az egészségügyben dolgozók tájékozottságának növelése a női ne miszerv-csonkítás problémájával kapcsolatban amiatt is fontos lenne, hogy a nő gyógyászati vizsgálatok kevésbé legyenek kényelmetlenek, fájdalmasak és megalázóak a női ne miszerv-csonkításon átesett nők és lányok számára. Szükség van továbbá egészségügyi 22 A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetét (European Institute for Gender Equality, EIGE) 2007-ben hozták létre. Általános célja, hogy elősegítse a társadalmi nemi egyenlőség megvalósulását, és hogy hozzájáruljon a nemi alapú hátrányos megkülönböztetés felszámolásáért folyó küzdelemhez, illetve, hogy technikai segítséget nyújtson az EU intézményei és tagállamai számára ezen a területen. Lásd: https://eige.europa.eu/ 23 Lásd: A study to map the current situation and trends of female genital mutilation EIGE/2011/OPER/18, 90

7 Sáfr ány Réka Balogh Lídia: Az európai unió és a nőinemiszerv-csonkítás elleni küzdelem protokollok létrehozására a reinfibuláció 24 gyakorlatával szemben, mivel bi zo nyítékok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy egyes egészségügyi szak emberek európai országokban is végeznek reinfibulációt pl. szülést követően, a páciens kérésére. A reinfibuláció a legtöbb európai állam jogszabályai értelmében a nőinemiszervcsonkítás egyik formájának minősül, tehát törvényellenes beavatkozás. Az útmutatóknak szükséges lenne kitérniük a nőinemiszerv-csonkítás ún. medikalizációjának problémájára is amikor az eljárást egészségügyi szakemberek, kórházi körülmények között végzik el, a korszerűség, illetve az ártalomcsökkentés nevében. A protokollok kidolgozása során figyelembe kell venni azt is, hogy az Egészségügyi Világszervezet is messzemenőkig elítéli ezt a jelenséget, illetve tendenciát. Az END FGM stratégia helyzetértékelése szerint az európai egészségügyi rendszerek nem feltétlenül veszik figyelembe azokat a társadalmi korlátokat (pl. nyelvtudás hiánya, tájékozatlanság az elérhető egészségügyi szolgáltatásokról), illetve kulturális eltéréseket (pl. a betegségtudat, a betegségekhez való hozzáállás különbségei), amelyek megakadályozhatják, hogy egyes marginalizált csoportok tagjai hozzáférjenek legalább az alapvető szolgáltatásokhoz. Noha az egészségügyi szolgáltatások biztosítása tagállami feladatkörbe tartozik, az EU-nak módjában áll a tagállamok munkáját koordinálni és kiegészíteni az információk és jó gyakorlatok cseréjének, valamint egészségügyi protokollok és tananyagok kidolgozásának kezdeményezése révén. Továbbá, az EU képes pénzügyi támogatásokat nyújtani az egyes projekteket érintő megvalósíthatósági tanulmányok elkészítéséhez, illetve a témára irányuló kutatási projektek lebonyolításához.. A jelenleg érvényben lévő európai uniós egészségügyi stratégia 25 négy alapelven alapul: 1) közös egészségügyi értékek, 2) minőségi szolgáltatások, 3) az egészségügyi szempontok érvényesítése a szakpolitikákban és 4) globális szolidaritás. A stratégia egyrészt javaslatot fogalmaz meg az egészségügy területén tapasztalható egyenlőtlenség leküzdésére, másrészt a nők és férfiak társadalmi szerepeiből fakadó egyenlőtlenségek figyelembe vételére. Az EU egészségügyi programját az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség vezeti, 26 amely számos olyan pénzügyi mechanizmus működtetéséért felel, amelyek az EU egészségügyre vonatkozó céljaival összhangban tevékenykedő szervezeteket hivatottak segíteni, működésre vagy projektekre, szakmai események szervezésére adható támogatások formájában. Az EU 24 Reinfibuláció: infibuláción átesett nők hüvelybemenetének újbóli bevarrása, a hüvelybemenet pl. szülés kapcsán történt felnyitását vagy felszakadását követően. 25 Európai Bizottság: Fehér Könyv Együtt az egészségért: Stratégiai megközelítés az EU számára Brüsszel, Az Európai Közösségek Bizottsága, COM(2007) 630 végleges, europa.eu/lexuriserv/site/hu/com/2007/com2007_0630hu01.pdf 26 A Bizottság határozata (2008. június 20.) a 2004/858/EK határozatnak a Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökséggé történő átalakítása céljából történő módosításáról (2008/544/EK). 91

8 Monitor tagállamaiban az egészségügy fejlesztésére használt eszközök között szerepel továbbá a Nyitott Koordinációs Mechanizmus, 27 amely egy, az egészségügy vonatkozásában is használható keret az EU tagállamai közötti együttműködésre; valamint a Szociális Védelmi Bizottság 28 elnevezésű tanácsadó testület, amely célja a jó gyakorlatok, az információk és a tapasztalatok cseréjének kezdeményezése és elősegítése. 3. Nők és gyerekek elleni erőszak Az EU-ban a nőinemiszerv-csonkítás olyan bevándorló közösségek révén van jelen, amelyekben hagyományosan elterjedt ez a gyakorlat. Számtalan olyan eset ismert, amelyek során Európában élő családok kislányait a szünidő alatt, külföldön csonkítják meg, és egyes büntetőjogi esetek valamint nem hivatalos információk arra utalnak, hogy az EU-n belül is végeznek csonkítást. Büntetőjogi szempontból felelősség terheli a csonkítást megszervező szülőket vagy más hozzátartozókat akkor is, ha magát a csonkítást a közösség hagyományai szerint tevékenykedő körülmetélők vagy egészségügyi szakemberek hajtják végre. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy miközben nagyon fontosak a büntető jogszabályok, elengedhetetlen az is, hogy hatékony eszközök álljanak rendelkezésre a nőinemiszerv-csonkítás megelőzésére is különösen annak tükrében, hogy e gyakorlat fő fenntartója: a közösség részéről a közösség tagjaira nehezedő nyomás, amely elvárja a hagyományoknak való megfelelést. Az EU-tagállamokban a büntetőjog a nőinemiszerv-csonkítás gyakorlatát vagy külön tényállásként vagy pedig a testi sértés valamely formájaként szankcionálja; ezenkívül minden EU-tagállamban léteznek vonatkozó gyermekvédelmi törvények és eljárások. A nőinemiszerv-csonkításra vonatkozó büntető törvények és gyermekvédelmi jogszabályok alkalmazásának hatékonyságát befolyásolja egyfelől a szakemberek és hatóságok, másfelől a közösségek tájékozottsági szintje, illetve hozzáállása; például az esetek jelentése és a bizonyítékok felkutatása terén. A törvények alkalmazását gátló tényezők között szerepel a területi hatály (a csonkítást gyakran külföldön végzik el), a gyakorlatot övező titoktartás az érintett közösségekben, az érintett gyermekek hajlandóságának hiánya szüleik hivatalos feljelentésére, illetve a hatóságoktól elvárható hajlandóság hiánya az egyes panaszok, illetve gyanús esetek kivizsgálására. Az információcsere, a bevált gyakorlatok kölcsönös megismerése, valamint az egységes megközelítés kialakítása érdekében európai uniós szintű együttműködésre van szükség a gyermekvédelmi és rendészeti hatóságok, az igazságszolgáltatás, a szociális és egészségügyi ellátórendszer, valamint a közoktatás képviselőivel. Ezenkívül koordinációra, illetve kooperációra van szükség az EU-ban és a szárma- 27 Open Method of Coordination (OMC). 28 A Tanács határozata (2000. június 29.) a szociális védelemmel foglalkozó bizottság létrehozásáról (2000/ 436/EC); A Tanács határozata (2004. október 4.) egy szociális védelemmel foglalkozó bizottság létrehozásáról és a 2000/436/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (2004/689/EK). 92

9 Sáfr ány Réka Balogh Lídia: Az európai unió és a nőinemiszerv-csonkítás elleni küzdelem zási országokban dolgozó szakemberek és szervezetek között is, azoknak a lánygyermekeknek a védelmében, akik külföldi utazás során vannak kitéve a csonkítás veszélyének. Az Európai Unióban stratégiai dokumentumok rögzítik a célt, hogy a nők és lánygyermekek emberi jogai valóban érvényesüljenek; ezek között elsősorban a nők és férfiak egyenlőségére vonatkozó ütemtervet 29 és az EU gyermekjogi stratégiáját lehet említeni. 30 A nők csonkítással szembeni védelmének szükségességéről említést tesz az EU igazság- és belügyre vonatkozó ötéves munkaprogramja, az ún. stockholmi program. 31 A nők és lánygyermekek védelmére mozgósíthatóak a kompetens tagállami hatóságok közötti együttműködés előmozdítására létrehozott EU-s intézmények, többek között az Europol 32 és az Eujust 33, illetve a gyermekek és nők elleni erőszak leküzdését célzó Daphne program 34 az Alapvető jogok és igazságügy általános program keretében. A nőinemiszerv-csonkítás elleni küzdelemben is használható, nemrég elfogadott eszköz az Európa Tanács egyezménye a nők és gyermekek elleni erőszak, valamint a családon belüli erőszak megelőzéséről és leküzdéséről. 35 Az END FGM kampány 2012 februárjában, a nőinemiszerv-csonkítással szembeni zérótolerancia világnapja kapcsán arra szólította fel az EU tagállamait, hogy csatlakozzanak az egyezményhez A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv A Bizottság Közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, Brüsszel, , COM(2006) 92 végleges, 0092:FIN:HU:HTML 30 A Bizottság Közleménye: Az EU gyermekjogi stratégiája felé Az Európai Közösségek Bizottsága, Brüsszel, , COM(2006) 367 végleges, FIN:HU:PDF 31 Az Európai Unió Tanácsa: A stockholmi program A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa. Brüsszel, december 2. (04.12) (OR. en) 17024/ Council Act SN 3549/95, 26 July 1995, drawing up the Convention based on Article K.3 of the Treaty on European Union, on the establishment of a European Police Office (Europol Convention). 33 Council Decision 2002/187/JHA, 28 February 2002, setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime. 34 Az Európai Parlament és a Tanács 779/2007/EK határozata (2007. június 20.) az Alapvető jogok és jogérvényesülés általános program keretében a közötti időszakra vonatkozóan a gyermekek, a fiatalok és a nők elleni erőszak megelőzéséről és az azzal szembeni küzdelemről, valamint az áldozatok és veszélyeztetett csoportok védelméről szóló egyedi program (Daphne III program) létrehozásáról, europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32007d0779:hu:not 35 Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence CETS No.: 210, 1&DF=&CL=ENG 36 A magyar változatot lásd: Küzdelem a nőinemiszerv-csonkítás gyakorlata ellen nullfokon az elkötelezettség az EU részéről? február 3., 93

10 Monitor 4. Menekültügy Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala vonatkozó iránymutatása 37 értelmében a nőinemiszerv-csonkítás egyaránt jelent nemi alapú, illetve kifejezetten gyerekeket érintő üldözést: az erre hivatkozó menedékkérők általában olyan nők vagy lányok, akik félnek attól, hogy csonkításnak vetik őket alá, illetve olyan szülők, akik a társadalmi normákkal való szembeszegülés miatti üldözéstől tartanak. 38 A Hivatal álláspontja szerint az 1951-es genfi menekültügyi egyezmény 39 alapján az ilyen személyek igényt tarthatnak az egyezmény által nyújtott védelemre: a nőket hátrányosan érintő társadalmi normával való szembenállásuk miatti üldözéstől való megalapozott félelem képezi a menedékkérelmük alapját. A nőinemiszerv-csonkítást né melyik EU-tagállamban valóban a nemi alapú üldözés egyik formájának tekintik; ugyanakkor, más tagállamok csak korlátozottan értelmezik a genfi egyezménybe foglalt menedékkérelmi okokat, és emiatt korlátozottabb védelmet biztosítanak a nőinemiszervcsonkítással kapcsolatos ügyekben. Ezenkívül egyes tagállamok figyelmen kívül hagyják azt a körülményt, hogy a nőinemiszerv-csonkítás nemcsak a női nemhez tartozáshoz, de általában kifejezetten a gyerekkorhoz köthető üldözési forma, tehát az üldözés által leginkább érintettek (a leánygyermekek) jól körülhatárolható társadalmi csoportot képeznek. Mivel a menekültügyi szabályozást egyre inkább az Európai Unió szintjén határozzák meg, döntő fontosságú, hogy a közös EU-s megközelítés a nemzetközi normákra épüljön. A Közös Európai Menekültügyi Rendszer (CEAS) 40 megvalósításának négy fő alkotóeleme a dublini eljárásrendszer 41, a befogadás minimumszabályaira vonatko- 37 UN High Commissioner for Refugees: Guidance Note on Refugee Claims relating to Female Genital Mutilation, May 2009, 38 V.ö.: A másik felmerülő kérdés az lehet, hogy vajon beszélhetünk-e még az üldözéstől való megalapozott félelemről (ami a menekültstátusz egyik feltétele) azoknak a nőknek az esetében, akik már elszenvedték a nőinemiszerv-csonkítást. Ezzel kapcsolatban azt kell figyelembe venni, hogy főként a nőinemszerv-csonkítás súlyosabb válfajainak esetében a visszaküldés milyen következményekkel járhat az adott nőre nézve egy olyan országban, ahol nem juthat hozzá meg felelő egészségügyi szolgáltatásokhoz, ahol fájdalmas nemi életre kényszerítenék, ahol ki lenne téve a terhességgel és szüléssel járó fokozott kockázatoknak, és ahol esetleg másodlagos csonkításnak is alávetnék. A más kultúrák iránti nyitottságért dolgozunk, de ragaszkodunk az emberi jogi értékekhez, interjú Gyulai Gáborral, a Magyar Helsinki Bizottság menekültprogramjának vezetőjével a nőinemiszerv-csonkítás elleni fellépésről, március 8., Convention Relating to the Status of Refugees; 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees; Magyarországon kihirdette az évi 15. törvényerejű rendelet a menekültek helyzetére vonatkozó évi július hó 28. napján elfogadott egyezmény valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az évi január hó 31. napján létrejött jegyzőkönyv kihirdetéséről. 40 Common European Asylum System (CEAS). 41 Az június 15-én aláírt és szeptember 1-jén hatályba lépett Dublini Egyezmény legfontosabb rendelkezése, hogy az EU területén benyújtott menedékkérelmet csak egy tagállam köteles megvizsgálni, és elutasítás esetén azzal a többi tagállamnak már nem kell foglalkozni tól az ún. Dublin II. rendelet váltotta fel A Tanács 343/2003/EK rendelete (2003. február 18.) egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására 94

11 Sáfr ány Réka Balogh Lídia: Az európai unió és a nőinemiszerv-csonkítás elleni küzdelem zó irányelv, 42 a minősítési irányelv 43 és a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv 44. A minősítési irányelvben a menekültstátuszra vagy kiegészítő védelemre való jogosultságot egyértelmű feltételrendszer szabályozza az egyes státuszokhoz kapcsolódó jogok meghatározásával. A státusz, illetve jogosultság meghatározása során a női nemiszerv-csonkítás figyelembe veendő tényező. A menekültügyi eljárásokról szóló irányelv azt hivatott biztosítani, hogy az EU területén bárhol induló menekültügyi eljárások megfeleljenek bizonyos minimális követelményeknek. A befogadási irányelv a menedékkérők befogadására vonatkozóan állapít meg minimális követelményeket. A nőinemiszerv-csonkítás miatt menekültstátuszért folyamodók ügyeinek koherensebb megközelítése szempontjából releváns a Közös Európai Menekültügyi Rendszer támogatására létesített Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal, 45 valamint az ún. Európai Menedékjogi Tananyag elnevezésű projekt. 46 Míg az előbbi tréningek szervezésével, bevált gyakorlatok felkutatásával, valamint a származási országokra vonatkozó információk megosztásával járul hozzá az érintett csoport ügyeinek megfelelő kezeléséhez, addig az utóbbi az EU tagállamainak bevándorlási hivatalaiban dolgozók számára kidolgozott egységesített szakmai képzési anyag elkészítésével kívánja a koherens megközelítést elősegíteni. 5. Nemzetközi fejlesztés A nőinemiszerv-csonkítás több Millenniumi Fejlesztési Cél 47 megvalósítását is veszélyezteti, elsősorban a 3. (a nemek közötti egyenlőség elősegítése), a 4. (a gyermekhalandóság visszaszorítása) és az 5. célét (az anyák egészségi helyzetének javítása). Ennek értelmében, az END FGM stratégia vonatkozó kijelentése szerint, a női nemivonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról. HL L 50., , 1., LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R0343: :HU:PDF 42 A Tanács 2003/9/EK irányelve (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról. HL L 031, 06/02/ , do?uri=celex:32003l0009:hu:html 43 A Tanács 2004/83/EK irányelve (2004. április 29.) a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról do?mode=dbl&lng1=hu,en&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val= :cs&page=&hwords=null 44 A TANÁCS 2005/85/EK irányelve (2005. december 1.) a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól. HL C 67 E/ , LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:067E:0094:0101:HU:PDF 45 European Asylum Support Office (EASO). Lásd: Setting up of European Asylum Support Office proposed by the Commission. Press Release IP/09/275, Brussels, 18 February pressreleasesaction.do?reference=ip/09/ European Asylum Curriculum: A Vocational Training Program for the Asylum Process in Europe. gdisc.org/uploads/tx_gdiscdb/final_curriculum_eac.pdf 47 Millenium Development Goals (MDGs), 95

12 Monitor szerv-csonkítás leküzdése globális feladat, amelyet a nemzetközi fejlesztési együttműködés azaz, a gazdasági szempontból kedvezőbb helyzetben lévő államok (az ún. donorok) által a fejlődő oszágoknak (ún. partner- vagy recipiens államoknak) nyújtott hivatalos segélyezés keretében zajló programok keretében is számon kell tartani. A stratégia a nőinemiszerv-csonkítás leküzdésének több dimenzióját is számításba veszi. Egyrészt, a küzdelem eredményességéhez kedvező politikai és jogi környezetre van szükség. Az egészségügyi szektort is teljes mértékben be kell vonni a nőinemiszerv-csonkítás megelőzésébe, főleg, mivel növekedni látszik a gyakorlat me dikalizációjának veszélye. A pedagógusok, illetve az oktatási szektor fontos szö vetségesek lehetnek a gyerekek és a fiatalok ismereteinek bővítésében, önrendelkezési képességeik fejlesztésében. A média és a szórakoztatóipar szintén fontos szerepet játszhat az információ terjesztésében, valamint a nyilvános párbeszéd elindításában ezen érzékeny téma esetében. A nemzetközi fejlesztési együttműködésnek fontos szerepe lehet abban, hogy az érintett recipiens államok kormányai felkészültebbek legyenek a nőinemiszervcsonkítás elleni küzdelem terén. A jelenleg domináns segélyezési elvek szerint a hatékonyság érdekében kerülendő, hogy közvetlenül a donor kezdeményezzen közpolitikai változásokat: ahhoz, hogy a partnerországok kormányai azonosuljanak egy-egy törekvéssel, az intézkedéseket a helyi kormányzati fejlesztési stratégiáikkal összhangban kell tervezni, és a befolyásosabb helyi tényezőkkel és intézményekkel együttműködésben kell bevezetni. A segélyezés gyakorlata a célzott beavatkozásoktól egyre inkább eltolódik a költségvetés támogatásának irányába. Mivel ennek értelmében a nemzetközi donorközösség tagjai (köztük az Európai Bizottság, illetve az EU-tagállamok) lehetőségei korlátozottabbak abban, hogy bizonyos kiemelt célok megvalósítása érdekében nyújtsanak támogatást, a nemzetközi fejlesztési együttműködés során a célok például az emberi jogokkal és a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos célok kérdését már a partnerország kormányával való párbeszéd megkezdésekor fel kell vetni. Az END FGM stratégia hangsúlyozza azt is, hogy az érintett helybeli nők közvetlen bevonása feltétlenül szükséges a nőinemiszerv-csonkítás leküzdésére vonatkozó projektek minden egyes szakasza során. Konklúzió Az END FGM kampány amelynek egyik fontos eszköze a fentiekben bemutatott stratégia a nőinemiszerv-csonkítás problémáját és a leküzdésére tett javaslatokat az emberi és alapvető jogokkal kapcsolatos nemzetközi diskurzus kontextusába helyezi. A kampány kiindulópontja, hogy a nőinemiszerv-csonkítás azoknak, a minden kultúrában előforduló emberi jogi jogsértéseknek az egyik megjelenési formája, ame- 96

13 Sáfr ány Réka Balogh Lídia: Az európai unió és a nőinemiszerv-csonkítás elleni küzdelem lyek a nők szexualitásának kontrollálására, a nők önrendelkezési jogának korlátozására irányulnak. Noha a nőinemiszerv-csonkítás súlyossága és elterjedtségének mértéke miatt kiemelkedik ezen jogsértések közül és emiatt különös figyelmet érdemel, mégsem lehet a nők elleni erőszak más formáitól illetve a nők elleni erőszaktól mint minden kultúrában előforduló jelenségtől elszigetelten vizsgálni. Ezzel függ össze a kampánynak az az alapelve is, miszerint feltétlenül kerülendő a nőinemiszervcsonkítás gyakorlata által érintett közösségek stigmatizációja. Az END FGM kampány a nőinemiszerv-csonkítás megszüntetése érdekében folytatott küzdelem révén, végső soron, segíteni kívánja a női jogok szélesebb körének fokozottabb érvényesülését is. 97

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 18.7.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Riccarda Nissen és Angelika Dahlin, német állampolgárok által a Netzwerk Rafael e.v. és a Terre des Femmes

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

www.asylumlawdatabase.eu

www.asylumlawdatabase.eu Funded by the European Commission Háttér A Menekültjog Európai Adatbázisa (European Database of Asylum Law, EDAL) egy 11 EU tagállam menekültjogi esetjogát tartalmazó online adatbázis. Az EDAL összefoglalja

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja

Részletesebben

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGE RÉSZÉRE

AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGE RÉSZÉRE AZ AMNESTY INTERNATIONAL AJÁNLÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS MAGYAR ELNÖKSÉGE RÉSZÉRE Az Amnesty International egy nemzetközi mozgalom, mely a világ több, mint 150 országában és territóriumán 2,8 millió támogatót,

Részletesebben

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 2. (OR. en) 17228/13 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2013. november 25. Címzett:

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

Dr. Molnár Anna. Előadása. -Pszichiátriai Klinika 2015.nov.24. -

Dr. Molnár Anna. Előadása. -Pszichiátriai Klinika 2015.nov.24. - Dr. Molnár Anna Előadása -Pszichiátriai Klinika 2015.nov.24. - A pszichiátriai osztályon kezelt beteg szabadságától hatósági segédlettel megfosztott személynek minősül, ezért emberi jogainak védelme szempontjából

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság tagja Budapest, 2012. December 11. Sokféle megközelítési

Részletesebben

A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ----------------------------------------

A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ---------------------------------------- A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ---------------------------------------- Gárdos Tódor (Amnesty International Magyarország) és Sáfrány Réka (MONA Alapítvány) Segítségnyújtás a szexuális

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól EMH X. Nemzeti Ülés Budapest, 2012. október 17. dr. MOLNÁR Tamás osztályvezető / Európai Együttműködési Főosztály /

Részletesebben

Budapest 2012. május 14.

Budapest 2012. május 14. Nemzeti Megelőző Mechanizmus együttműködései otthon és külföldön Budapest 2012. május 14. Dr. Matthew Pringle Association for the Prevention of Torture (APT) (mpringle@apt.ch) Háromoldalú kapcsolat állam

Részletesebben

Működési terv Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban

Működési terv Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban Működési terv 2016 Az Amnesty International Magyarország működési terve 2016-ban ELSŐ CÉL Mindenki ismeri a jogait. És tud is élni velük. Oroszország: Jogvédők veszélyben Emberi jogi képzés (projekt 1-2-3)

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap 2008.

Európai Menekültügyi Alap 2008. Európai Menekültügyi Alap 2008. A 2008. évi pályázati célkitűzések és prioritások Az új menedékjogról szóló törvény Jogi háttér (EU): 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a Szolidaritás

Részletesebben

Az Equity Action projekt bemutatása. A rendezvény célja

Az Equity Action projekt bemutatása. A rendezvény célja Az Equity Action projekt bemutatása A rendezvény célja Taller Ágnes dr. Koós Tamás 2013. február 14. This work is part of EQUITY ACTION which has received funding from the European Union, in the framework

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2007/VIII/21 B(2007) 3926 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2007/VIII/21 A 435/2007/EK tanácsi határozatnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban Az Európai Parlament 2013. február 7-i állásfoglalása a közelmúltban segélyszervezetek egészségügyi alkalmazottai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.27. COM(2016) 419 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló Periklész 2020 program 2015. évi végrehajtásáról

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

Iránymutatás az emberi jogi jogvédők védelméről

Iránymutatás az emberi jogi jogvédők védelméről Iránymutatás az emberi jogi jogvédők védelméről Rövidítések listája... 3 ELŐSZÓ... 4 BEVEZETŐ... 5 A. FEJEZET: Iránymutatás az emberi jogi jogvédők védelméről... 7 I) AZ EMBERI JOGI JOGVÉDŐK VÉDELMÉT MEGALAPOZÓ

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MUNKADOKUMENTUM. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság a női nemi szerv megcsonkításáról

EURÓPAI PARLAMENT MUNKADOKUMENTUM. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság a női nemi szerv megcsonkításáról EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 19.9.2008 MUNKADOKUMENTUM a női nemi szerv megcsonkításáról Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság Előadó: Cristiana Muscardini DT\743436.doc

Részletesebben

Correlation Network: European Network for Health and Social Inclusion

Correlation Network: European Network for Health and Social Inclusion RÁCZ JÓZSEF- MÁRVÁNYKÖVI FERENC- MELLES KATALIN Correlation Network: European Network for Health and Social Inclusion Data collection Protocol for Specialist Harm Reduction Service Providers projekt ELTE

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Fellépés a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetése érdekében

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Fellépés a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetése érdekében EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.25. COM(2013) 833 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Fellépés a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetése érdekében HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosa, mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus. JELENTÉSE az AJB-372/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosa, mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus. JELENTÉSE az AJB-372/2015. számú ügyben ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE NAIH nyilvántartási szám: 40689 Az alapvető jogok biztosa, mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus JELENTÉSE az AJB-372/2015. számú ügyben

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus Jelentése az AJB-372/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus Jelentése az AJB-372/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus Jelentése az AJB-372/2015. számú ügyben Előadók: dr. Gurbai Sándor dr. Fliegauf Gergely dr. Rostás Rita dr. Sárközy István dr. Zeller

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

Budapest, március 9. BEIK. Spronz Júlia Wirth Judit

Budapest, március 9. BEIK. Spronz Júlia Wirth Judit OGY határozat tervezet a prostitúciós célú kizsákmányolás és emberkereskedelem megelőzéséről és hatékony kezeléséről, a prostitúció, a szexuális erőszak, és a szexuális célú emberkereskedelem áldozatainak

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010)

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 22.11.2010 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010) Tárgy: A Holland Királyság Képviselőházának indoklással ellátott véleménye a harmadik országbeli állampolgárok

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 8. (OR. en) Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) Intézményközi referenciaszámok: 2016/0010 (CNS) 2016/0011 (CNS) 5827/16 LIMITE PUBLIC FISC 14 ECOFIN 71 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett:

Részletesebben

Nemek Közötti Egyenlőség

Nemek Közötti Egyenlőség Nemek Közötti Egyenlőség AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA A nők és férfiak közötti egyenlőség a demokrácia alapvető elve. Jelenleg az a tény, hogy a nemi diszkrimináció továbbra is

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Nők szerepe a kutatásfejlesztésben Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Politikai háttér Lisszabon, Európai Tanács ülése, 2000. Cél: 2010-re az EU legyen a legversenyképesebb

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap évi allokációja SZAKMAI RÉSZ

Európai Menekültügyi Alap évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Európai Menekültügyi Alap 2010. évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Pályázható célkitűzések és tevékenységek Célcsoportok A pályázók tájékoztatása, 2010. április 6. Szolidaritási és migrációs áramlások igazgatása

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.6.19. COM(2012) 286 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Az emberkereskedelem felszámolására

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.2.2. COM(2016) 50 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz A közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Cselekvési terv a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza.

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza. A mentális egészség kutatásának jelentősége A mentális betegségek egyaránt hatalmas terhet rónak a páciensekre, családjaikra és a társadalomra is. Egy adott évben minden harmadik európai polgár közül legalább

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum B6-0587/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum B6-0587/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 12.11.2008 B6-0587/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése

Részletesebben

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe EU KONTEXTUS Lisszaboni Szerződés 196 C. tagállami hatáskör szolidaritás elve szubszidiaritás elve egységes fogalom hiánya humanitárius segítségnyújtás normál

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

15. szakbizottsági ülés szeptember 24. Az Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság MUNKADOKUMENTUMA

15. szakbizottsági ülés szeptember 24. Az Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság MUNKADOKUMENTUMA 15. szakbizottsági ülés - 2012. szeptember 24. CIVEX-V-036 Az Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság MUNKADOKUMENTUMA AZ UNIÓS POLGÁRSÁG ERŐSÍTÉSE: AZ UNIÓS POLGÁROK VÁLASZTÓJOGÁNAK

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén

Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén Dr. Lattmann Tamás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Társadalomtudományi Tanszék AZ EU szerepe a világon az egyik

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak Európa Tanács Parlamenti Közgyűlés 1582 (2002) 1 számú Ajánlás Nők elleni családon belüli erőszak 1. A családon belüli erőszak a nők elleni erőszak legelterjedtebb formája, melynek következményei az áldozatok

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra;

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra; A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 2. sz. általános ajánlása: A rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és az intolerancia elleni küzdelemben részt vevő szakosított nemzeti

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

T/6985. számú. törvényjavaslat

T/6985. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6985. számú törvényjavaslat a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Bevezetés A gyermekek szexuális kizsákmányolása, szexuális bántalmazása Európa és a világ minden országában létező probléma,

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási pályázatok LIFE Climate Governance and Information (GIC) projects

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási pályázatok LIFE Climate Governance and Information (GIC) projects LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási pályázatok LIFE Climate Governance and Information (GIC) projects Kovács Barbara, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Klímapolitikai Főosztály I. LIFE

Részletesebben

1. A népegészségügyi munkacsoport megvitatta és jóváhagyta a mellékletben foglalt tanácsi következtetéstervezetet.

1. A népegészségügyi munkacsoport megvitatta és jóváhagyta a mellékletben foglalt tanácsi következtetéstervezetet. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 17. (23.11) (OR. en) 16709/11 SAN 239 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)/a Tanács A FOGLALKOZTATÁSI,

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig Földesi Erzsébet MEOSZ, alelnök EDF, alelnök Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) számokban

Részletesebben